26

Mart
2012

SİYER SORU-CEVAPLARI:122

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  4.620 Kez Okundu

1-Peygamberimizin babası kimdir?Hz. Abdullah
2- Peygamberimizin babası ne zaman
nerede vefat etmiştir ? Peygamberimiz doğmadan iki ay önce babası Medine’de rahatsızlanarak vefat etmişti.
3- Peygamberimizin annesi nerede ne zaman vefat etmiştir?
Peygamberimiz altı yaşında iken annesiyle birlikte babasının kabrini ziyaret etmek için Medine’ye gitti.
Orada bir ay kaldılar. Mekke’ye dönerlerken Ebva denilen köyde aniden rahatsızlanarak vefat etti.
4-Annesi kimdir? Hz. Amine
5- Annesinin vefatında Peygamberimizi Medine’ye getirip dedesine teslim eden kimdir? Hizmetçileri Ümmü Eymen.
6- Peygmberimiz dedesinin himayesinde kaç yıl kalmistir? 2 yıl. Yani 8 yaşına kadar.
7- Dedesi vefat edince peygamberimizi himayesine alan kimdir? Dedesinin vefatından sonra Resulullah’ı himayesine alan amcası Ebu Talip’tir.
8-Dedesi kimdir? Hz. Abdulmuttalip
9-Amcası kimdir? Hz.Ebu Talip
10-Torunları kimdir? Hz.Hasanve Hz. Hüseyin
11-Oğulların isimleri nelerdir? Abdullah, Kasım, İbrahim
12-Kızlarının isimleri nelerdir? Zeynep, Rukiye, Fatıma, Ümmügülsüm
8-Sütannesi kimdir? Hz.Halime
9- Mekke’de doğan çocuklar niçin süt anneye verilirdi? Mekkenin havası ağir ve sıcak olduğundan çocuklara iyi gelmezdi.

3- Peygamberimizin süt kızkardeşi kimdir? Süt kızkardeşinin adı Şeyma’dır.
9-İlk hanımı kimdir? Hz.Hatice
10-Kaç yılında doğdu? Rebiülevvel ayının 12. gecesi miladi 571 tarihinde doğdu.
11- Muhammed adını kendisine kim koydu? – Dedesi koydu.

12- Hz. Peygamberin doğduğu gece meydana gelen olağanüstü olaylar nelerdir? Granada Hükümdar sarayının ondört sütunu yıkıldı. Sova gölü kurudu. Binylıdan beri yanan mecusilerin tapındıkları ateş söndü.
13- Peygamberimiz amcası ile birlikte ticaret amacıyla Şam’a giderken Busra kasabasında mola verdiklerinde bir papaz Ebu Talib’e peygamberimize çocuğu geri götürmesini söyler. Bu papazın adı nedir? Bahira
14- Niçin peygamberimizin geri götürülmesini istedi? Çünkü Peygamberimizin son peygamber oldugunu anladı. Bu haberi İncil’de okumuştu. Yahudilerin çocuğa bir zarar verebileceklerinden korktuğu için Mekke’ye geri götürülmesini istedi.
15-Peygamberimiz peygamberlikten öncede son derece doğru va güvenilir bir kişiliğe sahipti. Halk bu yüzden ona ne lakap vermişlerdi? “Muhammedü’l-Emin” (Güvenilir Muhammed)
16- Peygamberimiz Yemen’e kaç yaşında gitmiştir? Yemen’e 17 yaşlarında amcası Zübeyr ile gitmiştir.
11-Kaç yılında peygamber oldu? 610 yılında
12-Kaç yılında hicret etti?622 yılında
13-Kaç yaşında peygamber oldu? 40 yaşında
14-Kaç yaşında evlendi? 25 yaşında ,Hatice 40 yaşında idi.

15- Peygamberimizin soyunu devam ettiren Hz. Fatıma’dır. Peygamberimizin vefatından sonra yaşayan tek evladıdır.
16- Hz. Peygamberin baba tarafından soyu Kureyş kabilesinin Haşimogulları sulalesindendir.
17- Hz. Peygamberin anne tarafından soyu: Kureyş Kabilesinin Zühre oğulları sülalesindendir.
18-Nereden nereye hicret etti? Mekke’den Medine’ye
19-Yanınızda peygamberinizin ismi anılınca nederiz?
Allahümme salli ala seydina Muhammed’in ve ala ali seydina Muhammed.
20-Peygamberimizle birlikte yaşayan arkadaşlarına ne denir?Sahabe denir.
21-Nerede doğdu?Mekke’de doğdu.
22-Nerede öldü?Medine’de öldü.
23-Kaç yılında öldü?632 yılında
24-Kabri saadeti nerededir?Medine’dedir.
25-Sözlerine ne denir?Hadis-i şerif
26-Hicret edenlere ne denir? Muhacir
27-Hangi kabiledendir?Kureyş
27-Hangi soydandır?Ben-i Haşim
28-Fiil ve hareketlerine nedenir?Sünnet denir.
29- Kabe’yi kimler inşa etmiştir?Hz İbrahim ve oğlu İsmail.
30-Hz Muhammed’in annesi hangi kabilenin hangi kolundandır? Kureyş kabilesinin Zühre oğullarından.
31-Hz Aminenin babasının ismi nedir ?Vehb
32- Hz Muhammed’in babasının soyu kime dayanır?Hz İbrahim
33- Peygamberimizi Hz Amine kaç gün emzirdi? 3 gün.
34- Süveybe kimdir? Peygamberimizi kaç gün emzirdi?Süt annesidir. 2 gün emzirdi.
35- Peygamberimiz Halimenin yanında ne kadar kaldı? 5 yıl.
36- Ebu talibin karısının adı nedir?Fatıma
37- Kabe’yi yıkmak için gelen yemen valisi kimdi?Ebrehe
38- Fil vakası Hz Muhammedi’n doğumundan kaç gün önce gerçekleşti?50 gün önce
39- Peygamberimizin İbrahim adlı çocuğu hangi hanımından dünyaya gelmiştir?Mariye
40- Peygamberimizin soyu hangi kızı ile devam etmiştir?Fatıma

41- Peygamberimiz Hacerü’l Esved yerleştirilirken kaç yaşında idi?35 yaşında.
42- Peygamberimize ilk gelen ayetler hangi surenin ayetleridir?Alak suresi ilk beş ayet.
43-İlk vahyin gelmesinden sonra belli bir süre vahiy gelmedi. Bu dönem ne ile isimlendirilir? Vahyin fetreti dönemi.
44- Fetret döneminden sonra gelen ilk ayetler hangi surenin ayetleridir?Müddessir suresinin ilk ayetleridir.
45-İlk Müslümanlar kimlerdir?
*Kadınlardan Hz Hatice
*Çocuklardan Hz Ali
*Yetikinlerden Hz Ebu Bekir
*Kölelerden Zeyd bin Harise
46-Müslümanlar Peygamberimizin izni ile ilk önce hangi ülkeye hicret ettiler?Habeşistan.
47- İlk kafile kaç kişiden oluşuyordu?11 erkek 4 kadın
48- İlk kafilede Peygamberimizin hangi akrabaları vardı? Ne zaman gerçekleşti?Damadı Hz Osman ve kızı Rukiyye vardı. Peygamberliğin 5. yılında.
49- Peygamberimiz Müslümanları kaç yıl gizli olarak İslam’a davet etti?3 Yıl.
50-Peygamberimiz insanları İslam’a davet etmek için evinde bir davet verdiğinde ona kim karşı çıktı?Ebu Leheb.( Safa tepesinde de karşı çıkan Ebu Leheb’dir)
51- Hz ebu Bekir’in satın aldığı köle kimdir? Bilali Habeşi.
52-İslam tarihinde ilk şehitler kimlerdir?Yasir ve eşi Sümeyye’dir.
53- Ayağına ip bağlanarak sürüklenen sahabi kimdir?Ebu Fukayha.(Habbab bin Eret’e yanmakta olan kıpkırmızı kömürlerin üzerine yatırılarak işkence edildi)
54- Peygamberimize en büyük düşmanı kimdir? Ebu Leheb
55- Ebu Leheb hangi savaştan sonra Müslümanların zafer kazandığını duyduğunda kahrından ölmüştür?Bedir.
56- Peygamberimizin “Ya Rab!üzerine canavarlardan birini musallat et dediği “ kişi kimdir? (Peygamberimizin yakasından yapışarak gömleğini yırtmıştı)Ebu Uteybe.( Ebu Leheb’in oğlu)
57-Ammar bin Yasir’in annesini inancından dolayı kim öldürmüştür??Ebu cehil.
58- Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür? Bedir.
59- Peygamberimizin oğlu “Kasım” öldüğünde Muhammedin soyu kesildi diye alay eden kişi kimdi?As bin Vail
60- İslamın en önemli düşmanlarından Ebu Cehil’ e kızarak “Benim kardeşimin oğluna sövüp inciten sen misin” diyerek Müslüman olan kimdir?Hz Hamza.
61- Hz muhammed’i öldürmek için toplanılan yerin adı nedir?Darunnedve.
62- Darunnedve’de alınan karar üzere peygamberimizi öldürmekle kim görevlendirildi?Hz Ömer
63-Hz Muhammed’i öldürme teklifinde bulunan kimse kimdir?Ebu cehil.
64- Hz Ömer’n kız kardeşinin ismi nedir?Fatma
65-Hz Ömer, eniştesini ve kız kardeşini İslam’dan vaz geçirmek için kız kardeşinin evine gittiğinde onlar hangi sureyi okuyorlardı?Tâhâ suresi
66- Müşriklerin Müslümanları boykot anlaşmasını kim yazmıştı?Mansur bin ikrime.
67-Müşriklerin Müslümanları boykotu kaç yıl sürdü?3 yıl
68- İslam’ın ilk yıllarında “besmele” yerine ne kullanılırdı?Bismikeallahümme.
69-Hz Hatice ile Ebu Talibin öldüğü yıla ne denir?Hüzün yılı
70- Peygamberimiz Taif’e kiminle gitti?Zeyd bin Harise
71- Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi Peygamberimize biat etmiştir?Peygamberliğin 12. yılında ve 12 kişi.
72-Akabe biatında bulunan kişilerin başkanı kimdi?Esad bin Zürare
73-Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi iman etmiştir? Peygamberliğin 13. yılında ve 75 kişi biat etmiştir.
74- Miraç ne anlama gelir?Yükseğe çıkmak.
75-İsra ne demektir?Gece yürüyüşü.
76- Hz Muhammet Miraç’a ne zaman yükselmiştir? Hicretten 1,5 yıl önce.
77- Miraç olayını duyduğunda bunu “Hz Muhammed diyorsa doğrudur” şeklinde tepki veren sahabi kimdir?Hz Ebu Bekir.
78- Hz ebu Bekir’i ünvanı nedir?Sıddîk

79-Peygamberliğin kaç yılı Mekke’de gerçekleşti?13 yılı.
80- Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde yatağına kimi bıraktı?Hz Ali
81- Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir ilk olarak hangi mağaraya gittiler?Sevr
82- Sevr’den ayrılan Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir’in izini bulan kimdi?Süraka
83-İslam tarihinde inşa edilen ilk müstakil mescit hangisidir?Kuba mescidi.
84- Peygamberimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırdı?Salim oğulları yurdunda. (622 yılında ilk Cuma namazı kılındı)
85- Peygamberimiz Medine’de kimin evinde kaldı?Halid Bin Zeyd ( Ebu Eyyub el Ensari)
86- Mesci-i Nebinin yanında üstü kapalı olarak yapılan yere ne denir?Suffa.
87- Peygamberimiz Medine’ye ulaştığında hangi mescidi inşa etti?Mescid-i Nebi.
88- Suffada barınanlara ne denir?Ashab-ı Suffa.
89- Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden kişi kimdir?Ebu Hureyre.
90- Bedir savaşı kaç yılında oldu?Hicretin II. Yılı (Miladi 624 )
91- Peygamberimiz“Ya Rabbi! Bana vadettiğin yardımı bugün ver ve Ya Rabbi! Bir avuç Müslüman bugün telef olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak” diye dua ettiği savaş hangisidir?Bedir savaşı
92- Bedir savaşında Müslümanlardan kaç kişi şehit oldu?14 kişi.
93-Uhut savaşında müşriklerin komutanı kimdi?Ebu süfyan
94- Uhut savaşında müşriklerin Medine’ye yürüdüğünü bir mektupla gizlice bildiren kimdir?Hz Abbas.
95- Uhut savaşı ne zaman gerçekleşmiştir?Hicretin 3. yılında milâdi 625
96- Hz Hamza hangi savaşta şehit olmuştur?Uhut savaşında
97-Peygamberimiz hangi savaşta “Ya Rabbi! Milletimi bağışla. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.”demiştir?Uhut
98- Peygamberimizin hangi savaşta dişi kırıldı, yüzü yaralandı?yaralayan kimdir:Uhut şavaşı, ibn-i kamia
99- Uhutta Müslümanlar kaç kişi şehit verdi?70 kişi.
100- Peygamberimize suikast düzenleyip öldürmeye çalışan Yahudi kabilesi hangisidir? Nadir oğulları.
101- Hendek savaşında müşriklerin komutanı kimdi? Ebu Süfyan
102- Hendek savaşı ne zaman yapıldı?Kur’an da hendek savaşının diğer adı nasıl geçer?Hicri 5 yıl ,Miladi 626 de Kur’an da AHZAB harbi diye geçer
103- Hudeybiye anlaşması ne zaman imzalandı?Hicretin 6, yılı. Miladi 628’de. İmzalandı.
104- Peygamberimiz Hudeybiye denilen yerde durarak, Kabeyi ziyaret etmek istediklerini bildirmek için Mekkelilere kimi elçi olarak gönderdi?Hz Osman.
105-Hudeybiye antlaşması ne zaman ve kimlere yapılmıştır?M 628 yılında Kureyşli
106-Habeşistan’a ilk hicret hangi tarihte, kaç kişiyle gerçekleşmiştir? M 615’de, 16 kişi ile
107- Mekke’ nin fethi hicretin kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?8
108-Yaptıkları anlaşmayı bozarak, Müslümanlara düşmanlıkları sebebiyle Medine’ den çıkartılarak sürülen Yahüdi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?Beni Kaynuka
109-Yeni evlenmesine rağmen,savaşa olan şevk ve gayretinden dolayı Uhud savaşına katılmak için evinden acele ile çıkıp ve savaşta şehit olan ve melekler tarafından yıkanan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?Hanzale b Ebu Amir
110-Peygaber Efendimizin emriylen savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirak etmedigi seferlere ne denir?Seriye
111-Ridde hareketleri hangi halife döneminde ortaya çıkmıştır?Hz Ebu Bekir
112-Ebu Turap(toprağın babası),Esedullah(Allah’aslanı),Murtaza (seçilmiş),Haydar (aslan) ünvanları hangi sahabeye aittir? Hz Ali
113-Hac hicretinin kaçıncı yılında farz kılındı?Hicretin 9 yılında
114-Uhud savaşı hicretin kaçıncı yılında olmuştur?Hicretin 3 yılında
115-Cibrilin suretine girerek peygamber e geldiği sahabenin tam adını yazınız?Dihyetul Kelbi
116- Peygamber imizin isimlerin den 4 tanesini yazarmısnız?Muhammed-mahmut-Ahmed-mustafa-mahir-
117-“Riyazü-s Salihin” adlı hadis kitabının yazarı kimdir? İmam Muhyiddin en-Nevevi’dir.
118-Müttefekun Aleyh ne demektir? Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir).
1119-Kadın sahabeler den en çok hadis rivayet eden kimdir? Hz. Aişe (r.anha)’dır.2120 hadis
120-Ravi kime denir? Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in söz ve fiillerin i rivayet eden her kişiye ravi denir.
121-Peygamberimizin ölümüne dayanamıyarak şama hicret edip ölene kadar medineye gelmeyen sahabe kimdir?Bilal habeşi
122-İslama açık davet nasıl başladı?Ömerin Müslüman olmasıyla

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.