15

Nisan
2012

SİYER-İ NEBİ TEST SORU-CEVAPLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  3.141 Kez Okundu

1) Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir?

a)Olay b)Haber c)Hadis d)Kıssa

2) Babasız yaratılan peygamber hangisidir?

a)Hz. Yunus b)Hz. Musa c)Hz. Nuh d)Hz. İsa

3) İlk peygamber kimdir?

a)Hz. Muhammed b)Hz. İbrahim c)Hz. Adem d)Hz. Nuh

4) İlk ve son peygamberlerin isimleri nelerdir?

a)Hz.Adem-Hz.Nuh b)Hz.Adem-Hz.İsa c)Hz.Adem-Hz.Muhammed

5) Hz. Adem (A.S.) den sonraki peygamber kimdir?

a)Hz. İdris b)Hz. Nuh c)Hz. Musa d)Hz. Şit

6) İlk elbise diktiği rivayet edilen peygamber hangisidir?

a)Hz. Nuh b)Hz. Hud c)Hz. İdris d)Hz. Davud

7) Tufan hangi peygamber zamanında olmuştur?

a)Hz. İbrahim b)Hz. İsa c)Hz. Salih d)Hz. Nuh

8) Ateşe atılan peygamber hangisidir?

a)Hz. İsmail b)Hz. Musa c)Hz. İbrahim d)Hz. İsa

9) İsmail peygamber hangi peygamberin oğludur?

a)Hz.Yakub b)Hz. Nuh c)Hz. İbrahim d)Hz. Salih

10) Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Semud kavm ne gönderildi?

a)Hz. Lut b)Hz. Hud c)Hz. Salih d)Hz. İdris

11) Hz. Yakub peygamberin en çok sevdiği evladı hangisidir?

a)Yunus b)Bünyamin c)Yusuf d)İbrahim

12) Hz. Yusuf hapse niçin atıldı?

a)Adam öldürdü b)İftiraya uğradı c)Hırsızlık yaptı d)Yalan konuştu

13) Rüyaları en doğru yorumlama ilmi verilen peygamber kimdir?

a)Hz. Musa b)Hz. İsa c)Hz. İsmail d)Hz. Yusuf

14) Uzun yıllar hapiste suçsuz olarak kalan peygamber kimdir?

a)Hz. Musa b)Hz. Yakub c)Hz. Yusuf d)Hz. İsa

15) Demiri yumuşatıp zırh yapan ve Kudüs’ü başkent yapan hangi peygamberdir?

a)Hz. Hud b)Hz. Yusuf c)Hz. Yahya d)Hz. Davud

16) Zebur hangi peygambere gönderilmiştir?

a)Hz. İsa b)Hz. Süleyman c)Hz. Davud d)Hz. Musa

17) Bütün mahlukatından lisanından anlayan peygamber kimdir?

a)Hz. Adem b)Hz. Davud c)Hz. İbrahim d)Hz. Süleyman

18) Allah’ın emriyle Nil nehrine bırakılan peygamber kimdir?

a)Hz. Yusuf b)Hz. İbrahim c)Hz. Musa d)Hz. Salih

19) Hangi peygamber firavunun sarayında büyümüştür?

a)Hz. Davud b)Hz. Musa c)Hz. İsa d)Hz. Nuh

20) Hz. Musa hangi millete gönderilmiş peygamberdir?

a)Araplara b)Yemenlilere c)İsrail oğullarına d)Türklere

21) Peygamber olan iki kardeşin isimleri nelerdir?

a)Hz. İbrahim-İsmail b)Hz. Yakub-Yusuf c)Hz. Musa-Harun

22) Beşikte kendisinin peygamber olarak gönderildiğini kim söyledi?

a)Hz. İdris b)Hz. Musa c)Hz. İsa d)Hz. İsmail

23) Allah’ın izniyle ölüleri dirilten peygamber kimdir?

a)Hz. Adem b)Hz. Musa c)Hz. İsa d)Hz. İbrahim

24) İsa peygamberin babasının adı nedir?

a)Hz. Şuayb b)Hz. Yunus c)Hz. Hud d)Hiçbiri

25) Yeryüzünde ilk inşa edilen mescid hangisidir?

a)Mescidi Aksa b)Mescidi Haram c)Mescidi Nebevi d)Cami

26) Kabe hangi şehirdedir?

a)Medine b)Kudüs c)Mekke d)Cidde

27) Peygamberimizin annesinin ve babasının isimleri nelerdir?

a)Amine-Ebu Talib b)Hatice-Abdullah c)Amine-Abdullah

28) Peygamberimize Muhammed ismini kim koydu?

a)Annesi b)Babası c)Amcası d)Dedesi

29) Peygamberimize kaç yaşında ve hangi tarihte peygamberlik verildi?

a)25-610 b)40-622 c)40-610 d)63-632

30) Büyük erkeklerden ilk müslüman kimdir?

a)Hz. Ali b)Hz. Ömer c)Hz. Ebubekir d)Hz. Osman

31) İslam’da ilk şehid olan hanım kimdir?

a)Hz.Hatice b)Hz.Fatma c)Hz.Sümeyye d)Hz. Aişe

32) Peygamberimize inanan ve onu gören ilk müslümanlara ne isim verilir?

a)Müslüman b)Sahabe c)Suffa d)Ensar

33) Hangi şehrin etrafına “hendek” kazılmıştır?

a)Medine b)Kudüs c)Taif d)Mekke

34) Peygamberimizin Medine’de ilk yaptırdığı iş nedir?

a)Mescid b)Ağaç dikti c)Namaz kıldı d)Aşevi

35) Mescidi Aksa nerededir?

a)Mekke b)Şam c)Kudüs d)Medine

36) Peygamberimiz kaç yaşında ve nerede vefat etmiştir?

a)61-Mekke b)63 Mekke c)63 Medine d)61 Medine

37) Hicret eden müminlere ne ad verilir?

a)Ensar b)Ashab c)Muhacir d)Seyyid

38) Hz. Hamza hangi savaşta şehid olmuştur?

a)Bedir b)Hendek c)Uhud d)Mekke’nin Fethi

39) İlk Cum’a namazını peygamberimiz nerede kıldı?

a)Mekke b)Kuba c)Medine d)Bedir

40) Hangisi ilk iman edenlerdendir?

a)Hz. Ömer b)Hz. Osman c)Hz. Ebubekir d)Hz. Hamza

41) İlk inen ayetler hangi sureye aittir?

a)Fatiha b)Bakara c)Alak d)Fil

42) Peygamberimizin emrine muhalefet edilen savaş hangisidir?

a)Bedir b)Hendek c)Uhud d)Mekke’nin fethi

43) Medineli müslümanlara ne ad verilir?

a)Muhacir b)Ashab-ı Suffa c)Ensar d)Seyyid

44) Medine’de genç, fakir, mescide hadis ezberleyen ve kimsesiz sahabelere ne denir?

a)Ensar b)Sahabe c)Ashab-ı Suffa d)Muhacirun

45) Peygamberimiz nerede kaç tarihinde dünyaya geldi?

a)Mekke-570 b)Medine-571 c)Mekke-571 d)Medine-570

46) Peygamberimiz hangi kabileye mensubtur?

a)Haşim oğulları b)Gatafan c)Kureyş d)Hiçbiri

47) Peygamberimiz hangi tarihte nereye hicret etti?

a)622-Mekke b)610-Medine c)622-Medine d)632-Medine

48) Müslümanların ilk yaptıkları savaşın adı nedir?

a)Hendek b)Uhud c)Bedi r d)Mekke’nin Fethi

49) Hangi halife döneminde hicret resmen tarih başlangıcı oldu?

a)Hz. Ali b)Hz. Osman c)Hz. Ömer d)Hz. Ebubekir

50) Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?

a)Hatice b)Fatma c)Ali d)Ömer

51) Hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?

a)Hatice b)Fatma c)Zeynep d)Abdullah

52) Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme karışlığında serbest bırakıldı?

a)Uhud b)Hendek c)Bedir d)Mekke’nin Fethi

53) Uhud ve Bedir savaşları hangi tarihte olmuştur?

a)620-622 b)625-610 c)625-624 d)622-625

54) Peygamberimiz veda hutbesini hangi tarihte ve kaç yaşında söyledi?

a)630-40 b)632-60 c)632-63 d)622-53

55) Mescidi Nebi nerededir?

a)Kudüs b)Mekke c)Medine d)Kuba

56) Peygamberimizin müezzini kimdir?

a)Hz. Ebubekir b)Bilal-i Habeşi c)Selman-ı Farisi d)Hiçbiri

57) Peygamberimizin annesi ve babası hangi kabiledendir?

a)Gatafan b)Kureyş c)Esed oğulları d)Hiçbiri

58) Peygamberimizin amcasının ve dedesinin isimleri nelerdir?

a)Ali-Abdullah b)Ebu Talip-Abdulmuttalip c)Ebubekir-Abdülmuttalip

59) Peygamberimiz kaç yaşında kimle evlendi?

a)40-Hatice b)25-Halime c)40-Amine d)25-Hatice

60) İlk vahiy hangi tarihte gelmeye başlamıştır?

a)632 b)622 c)610 d)571

61) Peygamberimizin hangi evladı kendisinden sonra vefat etmiştir?

a)Aişe b)Hatice c)Fatma d)Zeynep

62) İlk müslümanlar ilk önce nereye hicret ettiler?

a)Kudüs b)Medine c)Habeşistan d)Filistin

63) Hicri tarih başlangıcı olarak hangi olay esas alınmıştır?

a)İlk vahiy b)Peygamberin doğuşu c)Hicret d)Mekke’nin fethi

64) Peygamberimiz hicret esnasında evinde kimi bırakmıştır?

a)Hz. Ebubekir b)Hz. Ali c)Hz. Ömer d)Hz. Osman

65) Hangisi ilk müslümanlardan değildir?

a)Hz. Hatice b)Hz. Ali c)Hz. Ebubekir d)Hz. Ömer

66) Hangi halife zamanında hicret tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir?

a)Hz. Ali b)Hz. Ebubekir c)Hz. Ömer d)Hz. Osman

67) 622 yılında gerçekleşen olaya ne ad verilir?

a)Bedir Harbi b)Hicret c)Aşure günü d)Kuran indirildi

68) Kudüs’teki kutsal mescidimizin adı nedir?

a)Mescidi Nebi b)Mescidi Aksa c)Mescidi Haram d)Hiçbiri

69) Peygamberimizin hicret yol arkadaşı kimdir?

a)Hz. Ali b)Hz. Ömer c)Hz. Ebubekir d)Hz. Osman

70) Müslümanların resmen tarih başlangıcı olan olay hangisidir?

a)Miraç b)Veda Haccı c)Hicret d)Peygamberlik

71) Peygamberimiz hicret esnasında nerede gizlendiler?

a)Hıra b)Mina c)Arafat d)Sevr

72) Hangisi peygamberimizin kızlarından değildir?

a)Zeynep b)Fatma c)Hatice d)Rukiyye

73) Hudeybiye Barışı hangi yılda imzalanmıştır?

a)625 b)627 c)628 d)632

74) Veda Hutbesinin okunması nerede cereyan etmiştir?

a)Mekke b)Medine c)Riyad d)Cidde

75) Peygamberimizin hicret arkadaşı kimdir?

a)Hz. Ali b)Hz. Süreka c)Hz. Ebubekir d)Hz. Büreyde

76) Peygamberimizin kabrine ne denir?

a)Türbe b)Kabir c)Cennetü’l- Baki d)Ravza-i Mutahhara

77) Peygamberimizin mezarı nerededir?

a)Taif b)Mekke c)Kudüs d)Medine

78) Vahiy, peygamberimize ne zaman doğrudan bildirilmiştir?

a)Berat Gecesi b)Bedir Gecesi c)Miraç Gecesi d)Kadir Gecesi

79) Esenlik, barış, sağlık dilemenin karşılığı hangisidir?

a)Merhaba b)Günaydın c)Hayırlı olsun d)Selamun aleykum

80) İzmir’den İstanbul’a giden bir yolcu akşam namazının farzını kaç rekat kılar?

a)3 b)4 c)2 d)1

81) Yolcu olanlar mestlerini kaç saat kullanabilirler?

a)12 b)24 c)72 d)48

82) Oruç tutamayanlar, tutamadıkları oruç için ne yaparlar?

a)Fitre b)Fidye c)Zekat d)Sadaka

83) Kabir ziyaretinde ne okunur?

a)Fil Suresi b)Fatiha-İhlas c)Kevser d)Kafirun

84) Hicri takvime göre aşure günü ne zamandır?

a)Muharrem-9 b)Receb-27 c)Muharrem-10 d)Şaban-15

85) Ramazan ayı kaçıncı (hicri) aydır?

a)7 b)5 c)9 d)8

86) Mevlid kandili hangi (hicri) ayın içindedir?

a)Muharrem b)Receb c)Ramazan d)Rebiulevvel

87) Hangisi Berat kandil gecesidir?

a)Kadir-27 b)Şaban-15 c)Receb-27 d)Receb ayının ilk cuma

88) Bin aydan daha hayırlı olan gece hangisidir?

a)Mevlid G) b)Cuma G. c)Bayram G. d)Kadir G.

89) Hicri takvime göre dokuzuncu ayın ismi nedir?

a)Şaban b)Muharrem c)Receb d)Ramazan

90) İlk kandil gecesi hangisidir?

a)Miraç b)Berat c)Mevlid d)Regaib

91) Receb ayının ilk cuma gecesine ne isim verilir?

a)Mevlid b)Miraç c)Regaib d)Berat

92) Kadir gecesi ne zamandır?

a)Mart-27 b)Ramazan-27 c)Mart-18 d)Ramazan-15

93) Günlerin en hayırlısı hangisidir?

a)Pazartesi b)Perşembe c)Pazar d)Cuma

94) Muharrem ayının 10. gününe ne isim verilir?

a)Berat G) b)Mevlid K) c)Aşure günü d)Miraç G.

95) Son kandil gecesi hangisidir?

a)Regaib K) b)Kadir G) c)Miraç G) d)Mevlid K.

96) Kur’an, ibadet, sabır, zikir, tövbe, dua, rahmet ayı hangisidir?

a)Şevval b)Muharrem c)Ramazan d)Receb

97) Şaban ayının onbeşinci gecesi hangi gecesidir?

a)Mevlid b)Regaib c)Berat d)Miraç

98) Kurban bayramı ne zamandır?

a)Zilkade 10. Günü b)Zilhicce 1. Günü c)Zilhicce 10. Günü d)Hiçbiri

99) Kaç tane kandil gecemiz vardır?

a)3 b)6 c)4 d)5

100) “İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır” sözü kime aittir?

a)Hz. Muhammed (s.a.s) b)Yunus Emre c)Mevlana d)Hz. Ali

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.