8

Nisan
2013

Siyer-i Nebi Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  463 Kez Okundu

1. Aşağıdakilerden hangisi “mut’a nikâ hı”dır? Süreli nikâh
2. Hz. Peygamber hangi kabileye mensuptu?Haşimoğulları
3. “Muallakat-ı Seb’a” nedir? Cahiliye devrin de meşhur Arap şairlerinin beğeni len şiirlerin den Kâbe duvarına asılan 7 meşhur kaside
4. Aşağıdakiler den hangisi Kâbe ile ilgili görevlerden ziyaretçilere içecek
temin etme görevidir?Ri fâ de
5. “Hılfu’l-Fudul” nedir?Erdemliler Birliği
6. “Kâbe Hakemliği” hadisesin de, üzerin de ha kemlik istenen konu ne olmuş tu? Hacer-i Esved’in yerine konulması
8. Hz. Peygamber’in ilk vahyi aldığı mağaranın adı ?Hira
9. “Fetret-i Vahiy” ne dir? Vahyin kesintiye uğraması
10. “Daru’l-Erkam” nedir?Er kam’ın evi
11. İlk göç nereye olmuştur?Habeşistan
12. “Hüzün Yılı” nedir?Hz. Hatice ile Ebu Talib’in vefat ettiği yıl
13. “İsra” (gece yolculuğu) nereye gerçekleşmiş tir?Mescid-i Aksa
14. Medine’ye hicret ederken Hz. Peygamber’in yanın da kim vardı?Hz. Ebubekir
15.“Medi ne”nin eski adı nedir?Yesrib
16.Medine’de ilk olarak Hz. Peygamber’i misafir eden sahabi kimdir?Ebu Eyyub el-Ensari
17. “Suffe” nedir?Mescid-i Ne bi’nin bir bölümü
18. Mekke’den Medine’ye göç edenlere ne denir?Muhacir
19.Hz. Peygamber ne zaman hac vazifesini yerine getirmiş tir?632
20. Hz. Pey gam ber’in İbrahim isimli oğlunun annesi olan eşinin adı nedir?Mariye
21. Hz. Peygamber’in Hicrette de beraber olduğu ve Kur’an-ı Kerim’de kendisinden söz edilen arkadaşının adı nedir?Hz. Ebubekir
22. Hz. Peygamber’e “el-Emin” denmesinin sebebi ne dir?Güvenilir olması
23. “Zaman” üzerine yemin edilen sure hangisidir?Asr
24.Hendek Savaşın diğer adı nedir? “Ahzab Savaşı”dır.Hendek kazma fikri Selmân-ı
25.Mute Savaşında şehit olan komutanlar kimlerdir?Zeyd b. Harise, Cafer b. Ebî Talib ve Abdullah b. Revaha şehîd edilmiştir.
26.Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmeye giderken Müslümanlıkla şereflenen sahabi kimdir?Hz. Ömer
27.İslâm tarihindeki ilk mescid hangi mesciddir?Kuba Mescidi

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.