16

Mart
2013

KUR’AN BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  488 Kez Okundu

dalgalanan türk bayrağı göndere çekilmiş

YETERLİLİK-MBSTS  BAŞARILI OLMANIZ  DİLEĞİYLE

1-Kur’an-ın yavaş yavaş inmesine ne ad verilir?Tencimü’l Kur’an
2- Ayet sayılan yüz (100)e yaklaşan veya biraz geçen surelere ne ad verilir?El-Miun
3-Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için Sofra anlamına gelen sureye ne ad verilir?Maide
4-Ayetler arasında uyum ve ahengi açıklayan ilim veya kavrama ne denir?Tanasub’ul Ayat Devamını Oku »

15

Mart
2013

Gül Medine:Yeterlilik Son Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  501 Kez Okundu

hareketli dini gifler, hareketli çiçek resimleri, motfiler, kenar süsleri, forum.vatan.tc

AHRÛF-İ SEB’A:Yedi harf. Ahrufü`s-Seb`a :Kur`an-i Kerim`in lafizlari ve kiraati ile yedi vecih veya lehce.

AHKAMÜ`L-KUR`AN:İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
AHSENÜ`KASAS-:Hz.Yusuf`un Kur`an-ı Kerim`de anlatılan hayat hikayesi.
AHD-İ MİSAK:Allahü teâlânın ezelde rûhlara; ”Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye suâl edince, Devamını Oku »

15

Mart
2013

HADÎS BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: HADİS  |  Yorum: Yok   |  574 Kez Okundu

Hadîs-i Nâsih: Rasûlüllâh Efendimiz (s.a.s.)’in, son zamanlarında söyleyip, önceki hükümleri değiştiren hadîs-i şerîfleri.
Hadîs-i Cibrîl: Peygamberimiz (s.a.s.)’, ashâbı (arkadaşları) ile otururlarken, Cebrâil (a.s.)’ın insan sûretinde gelip; İslâm’ı, îmânı ve ihsânı sorduğunda Rasûlüllâh (s.a.s.)’in verdiği cevabları bildiren hadîs-i şerîf.
Cerh ve Ta’dîl: Hadîs ilmine âit iki ıstılâh (terim). Cerh, yaralamak. Bir hadîs âliminin, bâzı sebeplerle râvînin (hadîs rivâyet eden kimsenin) rivâyetini (naklini) reddetmesi. Ta’dîl, düzeltmek. Bir hadîs âliminin, bir râvinin rivâyetinin kabûl edilebileceğini açıklaması. Devamını Oku »

15

Mart
2013

KUR’ÂN-I KERÎM

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  314 Kez Okundu

İstiâze: Sözlükte, sığınmak, korunmak anlamındadır. Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Peygamber’e istiâzede bulunması (Allah’a sığınması) emredilmiştir, Hz. Peygamber de Allah’a sığınmış, bu amaçla daha çok ihlâs, felak ve nâs sûrelerini okumuş, bunu sahâbe-i kirâm’a da tavsiye etmiştir.
Âlimlerin çoğunluğu istiâzenin müstehâb olduğu ve Kur’ân okumaya başlamadan önce istiâzede bulunulmasının daha uygun olacağı görüşünü benimsemişlerdir. Namazda istiâze, Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre birinci rek’atta, Şâfiîlere göre her rek’atta sünnettir. Namaz dışında Kur’ân okurken dinleyicinin bulunması hâlinde istiâzenin âşikâre yapılması gerekir. Çünkü kıraatin sesli olacağının îlânı için buna ihtiyaç vardır.
Neml Sûresi’nin 30. âyetinde geçen Devamını Oku »

14

Mart
2013

MBSTS – YETERLİK İMTİHANLARINA HAZIRLIK ve SORU BANKASI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  549 Kez Okundu

Allah’ın Varlığının Delilleri: Allah’ın varlığını ispatlamak için insanın fıtraten Allah inancına sahip oluşu (fıtrat delili), âlemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu (hudûs delili), mümkin bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç olduğu (imkân delili), tabiatın büyük bir âhenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği (nizam delili) gibi bazı deliller ortaya koymuşlardır. Devamını Oku »

14

Mart
2013

Gül Medine :Yeterliliğe Yolculuk(DİB)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  322 Kez Okundu

-

-Nihal:Islami kaynaklarda vahye dayanmayan dinler icin genel olarak Nihal terimi kullalir.
 -Nikahin rüknu:Nikahin rüknu icab ve kabuldur.
 -Peygamberlerin sifatlari:Sıdk, emanet, fetanet, ismet, teblig.
-Peygamberlerin teblig ettigi dinlerin ruhu:Dini,nefsi,akli, nesli ve mali korumaktir. Devamını Oku »

13

Mart
2013

Gül Medine :Yeterliliğe Yolculuk(DİB)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  433 Kez Okundu

1-Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir? Abdullah bin Mesut (r.a.).
2-Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı? Hz. Ebu Bekir (r.a.).
3-Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı? Hz. Osman (r.a.).
4-Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama Devamını Oku »

13

Mart
2013

GÜL MEDİNE:Yeterliliğe Yolculuk(DİB)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  399 Kez Okundu

1-Vahyin Çeşitleri : İslam alimleri vahyi metlüv (okunan) ve gayr-i metlüv (okunmayan )
2- Hz. Peygamber’e İnmesi: Kur’an-ın parca parca indirilmesi Arap dilinde “Tencimu’l- Kur’an “ terimiyle ifade edilmektedir.
3- Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
4-Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.
5-Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.
6- En uzun ayet müdaniye ayeti denilen Bakara Devamını Oku »

13

Mart
2013

GÜL MEDİNE:Yeterliliğe Yolculuk

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  345 Kez Okundu

1-Peygamberimiz(sav) ile Hz. Ebubekir(ra)’e, Medine’ye hicret esnasında kılavuzluk gorevinde bulunan kisi Abdullah bin Uraykıt
2- Peygamber efendimiz(sav)in katıldığı son savas Tebuk Gazvesi
10- Peygamber Efendimiz(sav) in cenazesini yıkayan sahabe Hz.Ali(r.a)
3-Amcası Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı). (620)
4-Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû • Eyyûb el-Ensârî’nin evine Devamını Oku »

12

Mart
2013

Gül Medine:Yeterliliğe Yolculuk(DİB)

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  393 Kez Okundu

-Ebü`l-Esved el-Düeli(ö.69/688):Kur`an-i Kerim`e hareke sistemini getiren ve Arap nahvinin ilk esaslarini tesbit eden alim, sair
-Daru`l-erkam:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.Hz.Peygamber`in bi`setin ilk yillarinda Mekke`de islamiyeti teblig ettigi ev.
-Delailu`l Hayrat:Hz.Peygamber icin Devamını Oku »

12

Mart
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavına Doğru

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  309 Kez Okundu

-Hz peygamberin hicret esnasında kuba köyünde yaklaşık olarak 4 gün kimin evinde misafir oldu ?Külsüm B. Hidm
-Yemin çeşitlerinden hangisinin kefareti vardır ?Münakid
– Yolcunun 15 günden az kalmayı planladıgı vatan grubu hangisidir ?Vatanı sukna
-İstiska ne demektir?Yağmur duası
– Teressül be irtisal nedir ?Ezan okunurken cümleler arasında biraz beklemek ve ikinci cümlede sesi yükseltmek
-Revatip sünnet ne demektir ?) Bir vakte bağlı olarak kılınan sünnettir
– Allahın *Rızık veren* anlamına gelen ismi?El Rezzak
-Kuranı kerimi yavaş yavaş anlamları kalbe yerleşecek bir şekilde tecvid ve vakıf hükümlerini gözeterek okumaya ne ad verilir ?Tertil
– Ayetel kursi hangi surenin kaçıncı ayetidir ? Bakara 255
– Subhane rabbiyel azim ? namazın neresinde okunur ?Ruku

12

Mart
2013

Yeterlilik Siyer Deneme Testleri:2013

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  750 Kez Okundu

1. Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi nedir?
A) Kasım B) Abdullah C) Ümmü Gülsüm D) İbrahim
2. Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir?
A) Kasım B) Zeynep C) Fatıma D) Rukiye
3. Peygamber Efendimiz (sas) İslâm’ın ilk yıllarındaki gizlenme döneminden sonra Peygamberliğini açıktan nerede ilan Devamını Oku »

4

Mart
2013

Protokol Dersi Notları(Görgü Kuralları)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  484 Kez Okundu

Lokantada, mönü listesi açık kaldığı müddetçe garson gelmez. Yemek seçimi yapılınca mönü kitapçığı kapatılır.

Peçete diz üzerine katlı olarak serilir. Tabak altına serilmez. İkiye katlanan peçetenin açık uçları bedenimize bakar. Küçükse tek dize serilir.
Peçetenin amacı, ıslanan ve yağlanan dudaklarımızı silmektir.
Üst düzey peçetesini açmadan diğerleri Devamını Oku »

2

Mart
2013

Diyanet Yeterlilik Döküman Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  618 Kez Okundu


1-Hz. Peygamberin (sav) fizikî özelliklerini anlatan eserlere ne ad verilir?
A. Hilye
B. Meğazi
C. Mi‟raciye
D. Kaside
2- Siyer ilmiyle alakalı klasik eserlerden “el-Meğaziyü’n-Nebeviyye” aşağıdakilerden hangisine aittir?
A. ibn Hişâm
B. Vâkidî
C. Kâdî İyâz
D. Taberi
3- Ahlak ilmiyle alakalı klasik eserlerden “Tezhîbu’l-Ahlâk” aşağıdakilerden hangisine aittir?
A. Kindî
B. Ġbn Miskeveyh
C. Gazzalî
D. Farabî
4- Kelam ilminde Mütekaddimun Devamını Oku »

2

Mart
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavına Nokta Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  537 Kez Okundu

1-İmam-ı Hafs, “Asım” Kıraat imamının ravisidir.
2-“Kasr”, uzatmadan okumayı ifade eder.
3-Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uymak sıretiyle en hızlı okuma şekli “Hadr” okuma şeklidir.
3-Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere “Sıfat” denir.
4-Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü “Vaciptir”.
5-Harekeyi gizli bir ses Devamını Oku »

Toplam 195 sayfa, 59. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020305758596061708090...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.