14

Mart
2013

MBSTS – YETERLİK İMTİHANLARINA HAZIRLIK ve SORU BANKASI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  542 Kez Okundu

Allah’ın Varlığının Delilleri: Allah’ın varlığını ispatlamak için insanın fıtraten Allah inancına sahip oluşu (fıtrat delili), âlemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olduğu (hudûs delili), mümkin bir varlık olan âlemin var olması için bir sebebe ihtiyaç olduğu (imkân delili), tabiatın büyük bir âhenge ve şaşmaz bir düzene sahip olup bunun bir yaratıcının eseri olmasının gerektiği (nizam delili) gibi bazı deliller ortaya koymuşlardır. Devamını Oku »

14

Mart
2013

Gül Medine :Yeterliliğe Yolculuk(DİB)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  313 Kez Okundu

-

-Nihal:Islami kaynaklarda vahye dayanmayan dinler icin genel olarak Nihal terimi kullalir.
 -Nikahin rüknu:Nikahin rüknu icab ve kabuldur.
 -Peygamberlerin sifatlari:Sıdk, emanet, fetanet, ismet, teblig.
-Peygamberlerin teblig ettigi dinlerin ruhu:Dini,nefsi,akli, nesli ve mali korumaktir. Devamını Oku »

13

Mart
2013

Gül Medine :Yeterliliğe Yolculuk(DİB)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  427 Kez Okundu

1-Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir? Abdullah bin Mesut (r.a.).
2-Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı? Hz. Ebu Bekir (r.a.).
3-Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı? Hz. Osman (r.a.).
4-Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama Devamını Oku »

13

Mart
2013

GÜL MEDİNE:Yeterliliğe Yolculuk(DİB)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  396 Kez Okundu

1-Vahyin Çeşitleri : İslam alimleri vahyi metlüv (okunan) ve gayr-i metlüv (okunmayan )
2- Hz. Peygamber’e İnmesi: Kur’an-ın parca parca indirilmesi Arap dilinde “Tencimu’l- Kur’an “ terimiyle ifade edilmektedir.
3- Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
4-Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.
5-Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.
6- En uzun ayet müdaniye ayeti denilen Bakara Devamını Oku »

13

Mart
2013

GÜL MEDİNE:Yeterliliğe Yolculuk

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  343 Kez Okundu

1-Peygamberimiz(sav) ile Hz. Ebubekir(ra)’e, Medine’ye hicret esnasında kılavuzluk gorevinde bulunan kisi Abdullah bin Uraykıt
2- Peygamber efendimiz(sav)in katıldığı son savas Tebuk Gazvesi
10- Peygamber Efendimiz(sav) in cenazesini yıkayan sahabe Hz.Ali(r.a)
3-Amcası Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı). (620)
4-Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû • Eyyûb el-Ensârî’nin evine Devamını Oku »

12

Mart
2013

Gül Medine:Yeterliliğe Yolculuk(DİB)

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  388 Kez Okundu

-Ebü`l-Esved el-Düeli(ö.69/688):Kur`an-i Kerim`e hareke sistemini getiren ve Arap nahvinin ilk esaslarini tesbit eden alim, sair
-Daru`l-erkam:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.Hz.Peygamber`in bi`setin ilk yillarinda Mekke`de islamiyeti teblig ettigi ev.
-Delailu`l Hayrat:Hz.Peygamber icin Devamını Oku »

12

Mart
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavına Doğru

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  306 Kez Okundu

-Hz peygamberin hicret esnasında kuba köyünde yaklaşık olarak 4 gün kimin evinde misafir oldu ?Külsüm B. Hidm
-Yemin çeşitlerinden hangisinin kefareti vardır ?Münakid
– Yolcunun 15 günden az kalmayı planladıgı vatan grubu hangisidir ?Vatanı sukna
-İstiska ne demektir?Yağmur duası
– Teressül be irtisal nedir ?Ezan okunurken cümleler arasında biraz beklemek ve ikinci cümlede sesi yükseltmek
-Revatip sünnet ne demektir ?) Bir vakte bağlı olarak kılınan sünnettir
– Allahın *Rızık veren* anlamına gelen ismi?El Rezzak
-Kuranı kerimi yavaş yavaş anlamları kalbe yerleşecek bir şekilde tecvid ve vakıf hükümlerini gözeterek okumaya ne ad verilir ?Tertil
– Ayetel kursi hangi surenin kaçıncı ayetidir ? Bakara 255
– Subhane rabbiyel azim ? namazın neresinde okunur ?Ruku

12

Mart
2013

Yeterlilik Siyer Deneme Testleri:2013

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  738 Kez Okundu

1. Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi nedir?
A) Kasım B) Abdullah C) Ümmü Gülsüm D) İbrahim
2. Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir?
A) Kasım B) Zeynep C) Fatıma D) Rukiye
3. Peygamber Efendimiz (sas) İslâm’ın ilk yıllarındaki gizlenme döneminden sonra Peygamberliğini açıktan nerede ilan Devamını Oku »

4

Mart
2013

Protokol Dersi Notları(Görgü Kuralları)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  476 Kez Okundu

Lokantada, mönü listesi açık kaldığı müddetçe garson gelmez. Yemek seçimi yapılınca mönü kitapçığı kapatılır.

Peçete diz üzerine katlı olarak serilir. Tabak altına serilmez. İkiye katlanan peçetenin açık uçları bedenimize bakar. Küçükse tek dize serilir.
Peçetenin amacı, ıslanan ve yağlanan dudaklarımızı silmektir.
Üst düzey peçetesini açmadan diğerleri Devamını Oku »

2

Mart
2013

Diyanet Yeterlilik Döküman Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  614 Kez Okundu


1-Hz. Peygamberin (sav) fizikî özelliklerini anlatan eserlere ne ad verilir?
A. Hilye
B. Meğazi
C. Mi‟raciye
D. Kaside
2- Siyer ilmiyle alakalı klasik eserlerden “el-Meğaziyü’n-Nebeviyye” aşağıdakilerden hangisine aittir?
A. ibn Hişâm
B. Vâkidî
C. Kâdî İyâz
D. Taberi
3- Ahlak ilmiyle alakalı klasik eserlerden “Tezhîbu’l-Ahlâk” aşağıdakilerden hangisine aittir?
A. Kindî
B. Ġbn Miskeveyh
C. Gazzalî
D. Farabî
4- Kelam ilminde Mütekaddimun Devamını Oku »

2

Mart
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavına Nokta Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  532 Kez Okundu

1-İmam-ı Hafs, “Asım” Kıraat imamının ravisidir.
2-“Kasr”, uzatmadan okumayı ifade eder.
3-Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uymak sıretiyle en hızlı okuma şekli “Hadr” okuma şeklidir.
3-Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere “Sıfat” denir.
4-Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü “Vaciptir”.
5-Harekeyi gizli bir ses Devamını Oku »

28

Şubat
2013

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ SÖZLÜĞÜ-1

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  1.036 Kez Okundu

Abadile: İlimleri ve özellikle verdikleri fetvalarla meşhur olmuş Abdullah isimli 4 sahabi için kullanılır. bunlardan Abdullah b.abbas, Abdullah b. ömer ve Abdullah b. Zübeyr abadiledendir.4. kişide şüphe var. Ahmed b. hanbel ve bazı alimlere göre 4. isim Abdullah b. Amr ibn as; Hanefilere göre Abdullah b. mesuddur.
Adventizm: Hz. İsanın birkez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir hristiyan mezhebin adıdır.
Ahbar: Tevratı ve hükümlerini iyi bilen yahudi alimleri.
Ahkamul kuran: İbadet, mualemet,keffaret ve ukubat ile ilgili ayetlerin yorumunu konu edinen bilim dalıdır.
Ahlâk-ı Hasene:Güzel huylar. Dînin ve aklın beğendiği huylar.
Ahlâk-ı Zemîme:Kötü ahlâk. Dînin ve aklın beğenmediği huylar.
Ahrufu s-Seb’a :Yedi harf, Kur’an’ın yedi harf üzerine nazil olmasıdır
Akâid İlmi:Îmân esaslarını anlatan ilim dalı. Devamını Oku »

28

Şubat
2013

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sözlüğü-2

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  660 Kez Okundu

Abbas : Peygamber (sav)’in amcalarından birisi, Mekke fethedilmeden önce müslüman olmuştur.
Abdest : Belirli vücut organlarını usulüne göre yıkamak suretiyle yapılan temizlik. Abdestin farzları ( olmazsa olmazları ) dört tanedir. Elleri dirseklerle beraber yıkamak, yüzü yıkamak, başın 1/4′ünü meshetmek, ayakları topuklarla beraber yıkamak. Abdest almadan
Abdullah : Peygamber (sav)’ in babasının ve küçük yaşta vefat eden oğlunun ismi
Abdulmuttalib : Peygamber (sav)’e annesinin vefatından sonra sekiz yaşına kadar bakan dedesi
Adak ( Nezir ) : Allah’a tazimde bulunmak, onu büyüklemek amacıyla kişinin bir işi yapmayı vadetmesi, adaması
Adn Cenneti : Cennetin tabakalarından, bölümlerinden birisi
Afaroz : Hıristiyanlıkta din adamlarının bir kimseyi dinden çıkarması
Ahiret Günü :İkinci surla başlayıp çeşitli safhalardan geçtikten sonra Cennet veya Cehennemde son bulacak olan ebedi (sonsuz) hayat
Ahlak : İnsanda bulunan iyi ve kötü huyların tamamı
Ahmed : Peygamber (sav)’in isimlerinden birisi
Akabe : Medine’ye hicretin kararlaştırıldığı görüşmeler
Akâid : Akâid; ibadeti değil, inancı; imanı esas alan İslâmî kâîde ve hükümlerin tümü; Kur’an ve Sünnet ışığında İslâm Dini’nin iman esaslarından sistemli bir şekilde bahseden ilim dalıdır.
Akika-Nesike Kurbanı : Yeni doğan çocuk sebebiyle Allah’a bir şükür ifadesi olarak kesilen kurban
Alak Suresi : Peygamber (sav)’e gelen ilk vahyin bulunduğu sure
Aleyhisselam : ” Allahü Teâlânın selâmı onun üzerine olsun ” mânâsına daha çok peygamberler ve dört büyük melek için kullanılan duâ ve tâzim (saygı) ifâdesi
Allâh : Kâinatın ve kâinatta bulunan tüm varlıkların yaratıcısı, koruyucusu olan tek varlık, ibâdet edilmeye lâyık tek Rab, Mevlâ, Huda’ya ait özel isim. En yüce varlık olarak inanılan, bütün kemâl sıfatları şahsında bulunduran ve her türlü noksan sıfatlardan uza
Amel : İş, çalışma, itaat, ibadet, dini bir emri yerine getirmek
Amel Defteri : Kirâmen katibin melekleri tarafından insanların bu dünyada yaptığı davranışların yazıldığı defterler, filme alındığı kasetler
Âmentü : İnanç esaslarını içinde bulunduran dua
Âmin : ” Allahım dualarımızı kabul et ” manasında
Âmine : Peygamber (sav)’in annesinin ismi, Peygamberimiz (sav) 6 yaşında iken vefat etmiştir. Devamını Oku »

28

Şubat
2013

Hadis Kaynak Türleri

Yazar: arafat  |  Kategori: HADİS  |  Yorum: Yok   |  611 Kez Okundu

HADİS TÜRLERİ:Hadis ilminde hadisler ravisine (rivayet edene), hadisin içeriğine, doğruluğuna, geliş şekline göre sınıflara ayrılır. Esas olarak üç hadis türü vardır:
1-Sahih hadîs: Doğruluk açısından gerekli bütün şartları (akla uygunluk, Kurana uygunluk, İslam’ın ruhuna uygunluk, fıtrat ve tabiata uygunluk, tarihe uygunluk) taşıdığı tespit edilen hadislerdir. Bu hadisler iman, ibadet ve genel dini konularda
kullanılır.
2- Hasen hadîs: Yazılışında kusur bulunan; Sahih hadis ile Zayıf hadis arasında olan, sahih hadise daha yakın hadislerdir.
3- Zayıf hadîs: Senedinde ve metninde bir kusur bulunan; Sahih ve Hasen hadisin taşıdığı şartları (akla aykırılık, Kurana aykırılık, İslam’ın ruhuna aykırılık, fıtrata ve tabiata aykırılık, tarihe aykırılık) taşımayan hadislerdir. (Bu hadislerle amel edilmez.)
Uydurulmuş sözlere ise mevzu denilmektedir.
Hadis, Kur’an’dan sonra ikinci kaynaktır. Kur’an’ın tefsirinde hadis başlıca kaynaktır. Hadis, sünnetin yaslandığı kaynaktır.

Hadis Kaynaklarının Türleri:
1- Cami: İman, ibadet, İslam Hukuku, Tefsir (Kuran’ın Yorumu), ve Siyer (Peygamber’in Hayatı) gibi dinle ilgili hemen hemen her konudaki hadisleri toplayan kaynaklardır. Örnek: “Buhari’nin Sahih-i Buhari adlı eseri” “Muslim’in El-Cami adlı eseri”
2- Sünen: Yalnızca temizlik, abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadet konularındaki hadisleri içeren kitaplardır.
Örnek: “Ebu Davud’un Sünen adlı eseri” “Nesai’nin Sünen adlı eseri”
“Tirmizi’nin Sünen adlı eseri”
3- Müsned: Hadislerin, onları rivayet eden (aktaran) sahabe adlarına göre gruplandırıldığı kitaplardır.
Örnek: “Ahmed b. Hanbel’in Müsned adlı eseri” “Humeydi’nin Müsned adlı eseri” “Ebu Davud et Tayalisi’nin Müsned adlı eseri”
** Hadis kitaplarının doğruluk açısından en kuvvetli olanlarına “Kütübü Sitte” (Altı
Kitap) denilir. Bunlar:
1. İmam Buhari: Sahih-i Buhari 2. Müslim: Sahih-i Müslim
3. Ebu Davud: Sünen-i Ebu Davud 4. Tirmizi: Sünen-i Tirmizi
5. Nesai: Sünen-i Nesai 6. İbni Mace: Sünen-i İbni Mace

Başlıca Hadis Kaynakları (Kütübü Sitte)
Sahih-i Buhari: Buhara’lı bilgin Muhammed b. İsmail tarafından derlenmiştir. Eser on yılda tamamlanmıştır. 97 kitap, 3730 konu başlığı ve tekrarlar dahil 7275 (tekrarlar olmadan da 4000 civarı) hadisten oluşur.
Sahih-i Müslim: Müslim b. Haccac’ın hazırladığı hadis kitabıdır. 54 bölüm ve 1322 başlıktan oluşan kitap 300.000 hadisten seçilen 3033 hadis içerir.
Sünen-i Ebu Davud: Süleyman b. Eşas tarafından hazırlanmış bu eser 40 kitap, 1889 başlık ve 4800 hadisten oluşmaktadır.
Sünen-i Tirmizi: Muhammed b. İsa tarafından derlenmiştir. 46 kitap 2496 bölüm ve 3956 hadisten oluşur.
Sünen-i Nesai: Ahmed b. Şuayb tarafından hazırlanmıştır. Büyük sünen kitabından derleyerek bu hadis kitabını hazırlamıştır. 51 kitap ve 2400’e yakın alt başlıktan oluşur.
Sünen-i İbni Mace: Muhammed b. Yezid tarafından hazırlanmıştır. Özellikle İslam hukuku bölümleri âlimler arasında çok kabul görür. 37 kitap, 1515 konu başlığı ve 4341 hadisten oluşur.
Kaynak:
-İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınla

28

Şubat
2013

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ (4. 5. 6. 7. 8.SINIFLAR)ÖZET

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  394 Kez Okundu

MÜKELLEF:Yani yükümlü dinin emir ve yasaklarından sorumlu olan kimsedir.
MÜKELLEF OLMANIN ŞARTLARI
1-Akıllı olmak yani deli olmamak
2-Buluğa ermiş yani ergen olmak Ergenlik yaşı iklim şartlarına göre değişir sıcak iklimlerde daha aşağı yaşlarda soğuk iklimlerde daha yukarı yaşlarda olur.Ergenlikte kızlar erkeklere oranla daha erken yaşlarda ergenliğe ulaşırlar.
İSLAMIN ŞARTLARI (5)
1-İmanı açıdan Kelime-i Şahadet Getirmek
2-vakit Cuma ve bayram Namazını Kılmak
3-Ramazan Orucunu Tutmak
4-Nisaba ulaşan malın Zekatını Vermek
5-İmkanlar elverdiğinde Hacca Gitmek
İMANIN ŞARTLARI (6)
1-Allah’ın Varlığı ve Birliğine inanmak
2-Meleklerin yani Cebrailin İsrafillin Mikailin Azrail Hafaza Kiramen Katibin Münker ve Nekir gibi meleklerin varlığına Ateşten yaratılan cinlerin ve Şeytanın varolduğuna İnanmak
3-Allah’ın gönderdiği Kitaplara yani Tevrat Zebur İncil ve Kur’an Kerime İnanmak
4-Allah’ın gönderdiği ilki Adem Sonuncusu Hz Muhammed SAV olan Peygamberlere İnanmak peygamberler Sıdk(Doğruluk) Emanet (Güvenilirlik) Ismet(Günahsızlık) Fetanet (akıllılık ve Zekilik)Tebliğ(İlahi Emirleri tebliğ) gibi Sıfatları vardır.
5-Dünya hayatının sonundaki Ahiret Gününe Dünyasının var olduğuna İnanmak
6-Kader Kaza Hayır ve Şerrin Allah’ın taktir ettiği kanunlar çerçevesinde gerçekleştiğine inanmak
GÜSLÜN (BOY)ABDESTİNİN ŞARTLARI(3)
1-Ağza su verip ağzı üç kere yıkamak
2-Burna su verip burnu üç kere yıkamak
3-Bütün bedeni hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır.
BOY ABDESTSİZ ŞU İŞLER YAPILAMAZ
1-Kur’an’a el sürülmez ve okunamaz
2-Namaz kılınamaz ve Cami ve Mescide girilmez
3-Kabe’ye girilmez ve Tavaf edilemez
BOY ABDESTİ ALINMASI GEREKLİ DURUMLAR.
1-Kadın ve erkeklerin cünüplük durumunda
2-Kadınlarda lohusalık ve Adetten sonra
NAMAZ ABDESTİNİN ŞARTLARI(4)
1-Elleri kollarla beraber dirseklere kadar yıkamak
2-Yüzü yıkamak
3-En az başın ¼ üne meshetmek
4-Ayakları topuklarla beraber bileklere kadar yıkamak
TEYEMMÜM :Su olmadığı yada kullanma imkanı bulunmadığın da temiz toprak yada toprak cinsinden bir şeyle alınan abdesttir.
TEYEMMÜMÜN ŞARTLARI(2)
1-Niyetlenerek
2-Toprağa Elleri vurup yüzü bir kere mest etmektir
3-Toprağa elleri vurup el ve kolları mest etmektir
NAMAZIN ŞARTLARI(6)
1-Hadesten Taharet,Gerektiğinde Boy ve Namaz abdestlerini almak
2-Necasetten taharet,Namaz kılanın kıldığı yerde ve üzerinde namaza engel pislikleri temizlemesidir
3-Setr-i Avret. En azından erkeklerde göbekle diz arasını Kadınlarda eller yüz ayaklar haricini kapatmasıdır
4-İstikbal-i Kıble,Namazda Kabe-i Muazzama yani Beytullah’a dönmektir.
5-Vakit,Kılınan namazın vaktinin girmesi yani Sabah Namazının vakti güneş doğmadan bir sat önceden güneşin doğuşuna kadar Öğlenin Güneşin tam tepeden batıya yönelmesi ile herşeyin gölgesinin boyu kendi boyunun iki katı oluncaya kadar Sonra ikindi vakti girer güneşin batımına kadar devam eder Sonra Akşamın vakti güneşin battığı yerdeki aydınlık ve kızıllığın kaybolmasına kadar devam eder Sonra yatsının vakti girer Sabah Namazı vaktine kadar devam eder.
6-Niyet,Hangi namaza durursak Niyet ettim Allah rızası için …farzını yada evvelki yada sonraki Sünnetini kılmaya diye niyet etmektir.
NAMAZIN FARZLARI(6)
1-İftitah Tekbiri,Namaza ALLAH’U EKBER diyerek başlamak
2-Kıyam,Namazda Kıbleye doğru ayakta durmak
3-Kıraat;Namazın kıyamında yeterli derecede Kur’an(fatiha ve Zamm-ı sure) okumak
4-Rükü,Namazda eğilip 3 kere Subuhane rabbiyel azim demek
5-Secde,Namazda yer alnı ve elleri koyarak 3 kere Subuhane Rabbiye’l Ağla demek
6-Kade-i Ahire Namazın Sonunda Ettehıyyatüyü okuyacak kadar oturmak
NAMAZ TÜRLERİ
1-FARZ OLAN NAMAZLAR Günlük kınlan beş vakit sabahta 2 öğlede 4 ikindide 4 akşamda 3 yatsıda 4 rekat olarak kılınan Namazlarla Haftada kılınan 2 rekat Cuma namazları Farz-ı Aynyani Herkesin kılması gereken farzdır.Cenaze namazı ise Farzı kifaye yani birilerinin kılması ile sorumluluğun kalktığı namazdır.
2-VACİB OLAN NAMAZLAR,Yılda iki kere kılınan Bayram ve her yatsıdan sonra kılınan Vitir namazı ile adak namazlardır.
3-SÜNNET NAMAZLAR,Beş Vakit nazmın sabahta farzın evvelinde 2 öğlede 4 evvelinde 2 sonunda ikindide 4 evvelinde akşamda 2 sonunda yatsının evvelinde 4 sonunda 2 kılınan ve bunların dışında ALLAH rızasına yönelik Evvabin Husun Kubuh Duha Teheccüt Tehiyyat-ü Mescid namazları gibi namazlardır.
EZAN VE KAMET:Ezan Hicretin birinci yılında cami ve cemaate çağrı namaza vakitlerini ilan olarak Vahyedilmiş Peygamber Müezzini(Ezan Okuyucu) Bilal-i Habeşi tarafından Mescid-i Nebide sabah namazlarında Hz Peygamberin onayı Hayyeallalfelahtansonra Essalat-ü Hayrum Minen Nevmeklenerek okunmaya başlanmıştır.Kamet ise her vakit için farz namazdan evvel ezanın kısa veHayyeallalfelahtan sonra Gadgametüssalah ifadesinin eklenmesi ile okunuş biçimidir.
MUKİM MİSAFİR VE YOLCU :Mukim yaşadığı yerde bulunana Misafir 90 Km aşan bir yerde 15 günden az kalmaya gidene yolcu 90 Km yi aşan bir yola gidene Misafir ve yolcular4 rekatlık farz namazları iki olarak kılarlar Oruçlarını erteleyebilirler Mest üzere meshetme süresini 72 saat yani üç gün kullanabilirler mukimler ise 24 saat bir gün kullanırlar. Sargı üzere mest ise eğer yaralı bereli yer abdestlerde zarar olacaksa sargı üzere mesh yapılır.
ORUC:Ramazan aylarında mükellef müslüman olan yolcu misafir hasta lohusa hayızlı olmayan kimseler imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemeden içmeden ve benzeri davranışları yapmadan yerine getirdikleri ibadete oruç denir ki Piri faniler hastalar yolcular emzikli anneler hamileler meşru mazeretlerinden dolayı oruçlarını tutmayabilirler.Orucu bozmakla Keffaret orucu yaralamak veya ertelemekle kaza orucu tutulur.Teravih namazı da istenirse evde camide tek başına yada cemaatle ikişer veya dörder şeklinde yatsı ile vitir namazı arasında kılınabilinecek 20 rekatlık namazdır.Ramazan orucunun dışındaki oruçlar ise adak gibi vacib olan yada nafile denen sünnet oruçlardır.
ZEKAT:Zekat:artmak ve çoğalmak anlamına gelir yılını tamamlamış zengin sayılan kimselerin meşru ticaret mallarından tahıllardan hayvanlarından altın ve gümüş gibi Havaic-i Asliyye denen mallarının dışındaki mevcutlarından dinen belirlenen mesela parada 1/40 yani % 2.5 gibi miktarlarda Kur’an da ki belirlenen sınıflardan birine yakınlarından başlayarak mesela düşkünlerden fakirlerden yolda kalmışlardan borçlulardan birine mümkünse bir daha zekata ihtiyaç duyurmayacak şekilde vermektir.Zekat malla yapılan malın şükrünün gereği bir ibadettir. Malla yapılan ibadetlerden zekat vermesi gerekenlerin verdiği sağlığın şükrü anlamına gelen her yıl ramazan ayında verilen vacip olan Fıtır sadakası vardır ki zekat verilmesi gereken yerlerden birine zekattaki sıra aynen gözetilerek verilir.Fidye ise tutulamayan oruçların karşılığı verilen sadakadır.
HAC:Hac mevsimi içinde zengin ekonomik durumu iyi gidişi için olduğu yerde yada varacağı yolda yada yerde bir engeli olmayan insanın ihrama girip Kabeyi tavaf ederek safa ile Merve arasında koşup arafatta vakfede bulunup Müzdelife ve Mina daki cemre gibi vazifelerini yapıp Rasülullahın Ravza-ı Mutahharasının bulunduğu yer olan Mescid-i Nebisinde 40 vakitlik namaz kılarak yapılan ibadete Hacc bu işlerin Hac mevsiminin dışında yapılmasına ise Umre denir.
KUR’AN-I KERİM:114 sure 6666 ayet her biri 20 sayfadan oluşan otuz cüz 600 sayfadır.İçinde inanç ibadet ahlak insan ilişkileri ahiret kıssalar(tarih) pozitif bilimlerin konu edildiği okunup okutulup anlaşılıp anlatılması hayatta hükümleri yaşanması için indirilen tamamen Allah kelamı üzerinde Allah’ın koruma garantisi olan Hz Ebubekir döneminde bir kitap Hz Osman döneminde çoğaltılıp etrafa dağıtılan Emeviler döneminde harekelenip noktalanması yalpan Okuma kurallarının konu edildiği yardımcı ilme Tecvit Açıklamaları ile ilgili geliştirilen ilimlere Tercüme (tam karşılığı Çeviri)Meal(anlam olarak çeviri) Tefsir(geniş açıklama)vete’vil(geniş yorumlama)dendiği ezberlenmesine Hıfz Ezberleyene Hafız ezbere yada yüzünden okunup bitirilmesineHatimTakibiyle okunup bitirilmesine Mukabele denir Kur’an-ı Kerim Emeviler döneminde noktalanıp harekelenmiştir.Tarih içerisinde Farsçıya Berbericiye Hintceye Fransızca ve İngilizciye bilahare türkçeye tercüme edilmiştir.
DİN VE İSLAMİYET:DİN,İlk insan ve ilk peygamber Hz Adem As la başlamıştır.Tevhid yani İslam dininin zaman zaman adı değişse de ahir zaman Peygamberi Hz Muhammed AS la son şekli verilmiştir.Allah’a teslim olup kurtuluşa ermek anlamına gelir.İslam arapça olup,Silm,selam,selamet kökünden gelen bir kelimedir.Kelime olarak boyun eğmek,teslim olmak,huzur,güven ve esenliğe kovuşmak yüce yaratıcıya teslim olup,boyun eğmek gibi anlamlara gelmektedir.İslam tanım olarak Allah’ü Teala’nın son şeklini vererek Cebrail aracılığı ile Hz Muhammed SAV’e gönderdiği Hz Muhammed sav ‘in insanlara tebliğ ettiği ana ilkelerini Kur-an’ı Kerim’de bulduğumuz son ilahi dindir.Bu dini gönülden benimseyerek tasdik edip dili ile ikrar edene Müslüman etmeye ise Müslümanlık denir.İslam olma Hz Adem AS.’la başlamıştır.Hz İdris Nuh…İbrahim…Musa…İsa devam etmiş Hz Muhammed ASV’la kıyamete kadar sürecektir İslamiyet’in ibadet yerlerine başta Beytullah olmak üzere cami Mescid denir Temiz olmak kaydıyla her yerdir.Bayramları yılda kutlanan ramazan ve iki ay on gün sonraki hac mevsiminde kutlanan Kurban bayramı Mevlid Miraç Regaip Berat ve KadirGecesi gibi kandilleri vardır.Yılda ramazan aylarında bir ay oruç tutulur imkan sahipleri Fıtır sadakası verir Kurban bayramlarında imkanı olanlar Kurban keser Müslümanlar arsında kardeşlik esastır bundan dolayı iftira, gıybet haset iki yüzlülük anlamına gelen nifak münafıklık yalan aldatıp kandırma hayasızlık terbiyesizlik saygısızlık güzel olan işlerin gereğini yapmama pislik tembellik miskinlik adaletsizlik rüşvet dedi kodu haram olan içki içmek kumar oynayıp uyuşturucu kullanmak diğer insanların canına namusuna göz dikmek gibi kötü işler yasaklanmış edepli terbiyeli dürüst hayalı saygılı çalışkan tertipli ve düzenli temiz olmak tavsiye edilmiştir. İslam bilinçli imanı hareketi özgür iradeyi vezorlamamayı gerektirir..Tutuculuğu gelenekselliği körü körüne inancı dogmatikliği bağnazlığı kültürle dini örf ve adetlerle dini birbirine karıştırmayı reddeder. Sahih imanı esasSalih amelleri gerekli ahlakı ve Ahlaklı olmayı amaç temel ibadetlerin yanında iyiye güzele doğruya yönelip gerçekleştirmeyi ibadet sayar İslam başlangıcında olmayan zamanla siyasi sosyal etnik dini ekonomik kültürel etkenlerle İtikatta maturudilik Eşarilik Şiilik gibi ameldeHanefilik Şafiilik Malikilik Hambelilik Evzailik Zahirilik Servilik Caferilik gibi mezhepler zamanla da tasavvufta tarikatlar zamanla da cemaatler gibi ekoller ve gruplar oluşmuştur. Esas olan Kur2an ve Peygamber sünnetine uygunluktur.Bu oluşumlar esastan değil esasın zaman içerisindeki yorumlama faklılıklarından kaynaklanan oluşumlar olarak görülmeli esasın tevhidin birlik ve beraberliğin insaniyetliğin evrenselliğin islamiliğin olduğu bilinmeli ve hareket edilmelidir diye belirtilmektedir.
ALLAH’U TEALA VE SIFATLARI:Allah’ü Teala vardır ve birdir Hıristiyanların dediği gibi ne üç nede üçten biri nede yahudilerin dediği gibi sadece kendilerinin Rabbidir O Allah Alemlerin Rabbidir.İki türlü Sıfatı olup Zati yani Sadece kendisine özgü olan ikincisi Başka varlıklara benzerleri sınırlı olarak verilse de YÜCE MEVLA da sınırsız kendisine has Subuti sıfatlardır Zati olanlar Vücut varolması Kıdem Varlığını başlangıcı olmaması Beka Varlığının bir sonu olmaması Vahdaniyet Varlığının bir ve tek olmasıkıyam bi Nefsihi Varlığı kendi zatının gereği olması Muhalefetü’l lil Havadis sonradan olanlara benzememesidir.Subuti olanlar Hayat diri olması İlim bilmesi İrade dilemesi Tekvin yaratmasıKudret Gücü olması Kelam konuşması Semi işitmesi Basar görmesidir YÜCE MEVLANINhiçbir dilde karşılığı bulunmayan adı ise ALLAH’ tır.
İSLAMIN PEYGAMBERİ HZ MUHAMMD S.A.V.:571 Mekke de doğmuş Kureyş kavmi Haşimi sülalesi Hz İbrahim ve İsmail soyundanAbdulmuttalib’in torunu Abdullah’ın ve Amine nin oğludur.8 yaşındaki Suriye 17 yaşındaki yemen seferi ile ticareti öğrenip Hz Hatice Validemizle ticaret ortaklığı kurmuş sonra bu ortaklık evlilikle sonuçlanmıştır. Hz. Hatice’den Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm, Abdullah ve Fatıma adlı çocukları dünyaya gelmiştir. Mariye adlı eşinden de İbrahim adında bir oğlu olmuştur. 610 yılında 40 yaşın da Mekke’de Ramazan ayında Hira Dağı ve mağarasında peygamberlik verilince önce gizli sonra açık dini anlatmış; müşrik arapların şiddetli tepkisi öldürme kararları sonucu 622 yılında 53 yaşında Medinelilerin daveti üzere hicretetmiştir.Rahat bırakmayan Mekkelilerle 624 de Bedir 625 te Uhut 627 Hendek savaşları ile 628de Hudeybiye anlaşmalarını; 630 da Hıristiyanlarla Mute ve Sonra Mekke nin fethinigerçekleştirmiştir. Veda Haccından sonra Veda hutbesini irat edip Medine de 632 yılında üç gün hastalığından sonra vefat etmiştir. Mescid-i Nebide Hz.Aişe’nin odasına defnedilmiştir. Kabr-i Şerifine Ravda-ı Mutahhara denir.

Toplam 195 sayfa, 59. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020305758596061708090...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.