2

Eylül
2013

Öğretmen Atamalarında İstenen Belgeler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  250 Kez Okundu

1- Diploma veya mezuniyet belgesi ile yurt dışı mezunlarından diploma denklik belgesinin aslı ya da kurumca onaylı örneği
2- Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası aslı ya da kurumca onaylı örneği,
3- Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,
4- İlk defa atanacaklardan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesi veya kurumca onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,
5- Askerlik durumuna dair yazılı beyanı,
6- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet),
7- Mal bildirimi,
8- Öğretmenlikten veya memuriyetten ayrılanlardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği,
9- Elektronik başvuru formunun onaylı örneği ile birlikte, atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu belgelerin asıllarını getirenlerden bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilenlerin örnekleri görevlilerce onaylanarak birer örneği alındıktan sonra asılları adaya iade edilir.

Kaynak:MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
Madde:23

29

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-4

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  278 Kez Okundu

1-Fıkıh literatüründe “tahâret” her iki tür temizliği de içine alan geniş bir kapsama sahipken maddî kirlilik genelde “necâset”, hükmî kirlilik de “hades” terimleriyle ifade edilir.
2-Hades fıkıh dilinde, abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var sayılan hükmî kirliliği veya bu kirliliğin sebebini ifade eder. Hades, büyük hades ve küçük hades şeklinde ikiye ayrılır
3-ABDEST :Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden oluşan ve “el suyu” anlamına gelen abdest, belirli ibadetlerin ifasının ön şartı olan ve kendisi de ibadet mahiyetinde görülen bir nevi hükmî temizliktir. Arapça karşılığı güzellik, temizlik ve parlaklık anlamına gelen “vudû”durAbdestle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı meshedin ve topuklara kadar ayağınızı yıkayın. Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin” (el-Mâide 5/6) buyurulur
4-GUSÜL :Sözlükte gusül (gasl ve gusl) “bir şeyi su ile yıkamayı”, fıkıh ilminde ise “bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî temizlik işlemi”ni ifade eder.
5-TEYEMMÜM :Sözlükte “bir işe yönelmek, bir şeyi kastetmek” anlamına gelen teyemmüm dinî literatürde, suyu temin etme veya kullanma imkânının bulunmadığı durumlarda hadesi yani büyük ve küçük hükmî kirliliği gidermek maksadıyla, temiz toprak veya yer kabuğundan sayılan bir maddeye sürülen ellerle yüzü ve iki kolu meshetmekten ibaret hükmî temizlik demektir
6-HAYIZ :Fıkıh ilminde hayız, ergenlik çağına giren sağlıklı kadının rahminden dü- zenli aralıklarla akan kanı ifade eder. Hanefî mezhebine göre âdetin en az süresi 3, en uzun süresi 10 gündür. İki âdet arasında kalan en az temizlik süresi de 15 gündür
7- NİFAS :Fıkıh dilinde nifas yani loğusalık, doğumdan hemen sonra kadının cinsel organından gelen kan veya bu şekilde kan gelmesinin sebep olduğu hükmî kirlilik (hades) halinin adıdır. Böyle kadına da loğusa (nüfesâ) tabir edilir. Hanefî ve Hanbelîler nifasın en uzun süresinin 40, Mâlikî ve Şafiîler ise 60 gün olduğu görüşündedir.
8-İSTİHÂZE :Rahim içi damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana istihâze (özür kanı) denilir. Devamını Oku »

29

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-3

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  333 Kez Okundu

1-Abdest almayı gerktiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denir.
2- Mezheplere göre guslün farzları:Hanefi mezhebine göre; ağza su almak, burna su çekmek ve bütün vücudu yıkamak. Hanbelilere göre; bunlara- ilaveten
niyet. Şafilere göre; niyet ve bütün vücudu yıkamak. Malikilere göre; niyet, bütün vücudu yıkamak, vücudu o-valamak ve gusül
işlemlerinin arasını açmamaktır.
3-Mezhepler göre namaz çeşitleri:Hanefiler; farz, vacip ve nafile olarak ayırırlar.Diğerleri ise; farz ve nafile olarak değerlendirirler.
4- Nafile namazlar :Sünen-i revatip ve sünen-i regaip olmak üzere ikiye ayrılır.Revatip, belli bir düzen ve tertip içinde ,beş vakit-farz
namazlarla birlikte ve belli bir devamlılık içinde kılınan sünnetlerdir. Revatip sünnetler dışındaki nafile namazlar-ise regaip
sünnetlerdir.
5- İsfar,taglis,tumanine ve kavme terimleri: Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasına isfar, Sabah namazını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz
karanlıkça iken kılınmasına taglis, rukuda sırt ve baş düz bir satıh oluşturacak biçimde eğilerek bir müd-det beklemeye
tuma’nine, rukudan sonra secdeye varmadan biraz beklemeye kavme denir.
6- Evsat-ı mufassal : Orta uzunlukluktaki surelere denir.Büruc suresi ile beyyine suresi arasındaki sureler bu gurupta yer alır.
7- Cemaatla namaz kılmanın, mezheplere göre hükmü :Hanbelilere göre cemaatla namaz kılmak, erkekler için farzı ayn, Şafiler için farzı kifaye. Hanefi ve Malikile-lere göre Cuma namazı hariç diğer namazlar gücü yeten erkeklere müekked sünnettir.
8- Farz namaz kılana müfteriz, nafile namaz kılana müteneffil, namaz kılarken imama uymaya iktida, imama uyan kimseye muktedi denir.
9- Namazın şartlarına Şurûtü’s-salât , namazın rükünlerine de Erkânü’s-salât denir
10 – Hurûc bi sun‘ih : Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkmasıdır Ebû Hanîfe’ye göre bir rükündür. Devamını Oku »

29

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-2

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  327 Kez Okundu


1- Vila nedir? Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.
2-Fecr-i Sadık? Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir. Sabah namazı vaktinin girdiği andır.
3- Fecr-i Kazib? Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.
4-Fey-i Zeval? Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir.
5-Cenaze yıkamak nedir? Farz-ı Kifayedir.
6-Mesbuk nedir? Namaza sonradan yetişen kişidir.
7-Cenazeye gusul abdesti aldırmanın hükmü nedir? Farz-ı kifayedir.
8-Cenaze namazının rükünleri? 4 tekbir ve kıyamdır.
9- Cenaze namazının vacipleri? Selamdır.
10- Cenaze namazının sünnetleri? Okunan dualar sünnettir. Devamını Oku »

28

Ağustos
2013

Temel Dini Bilgiler-1

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  463 Kez Okundu


1)İnsan müstakil bir cüzi iradeye sahiptir.Görüşü hangi mezhebe aittir?Maturudiyye
2)Husün ve kubu akıl ile bilinebilir.Görüşü kime aittir?Maturudiyye
3)Dini tebliğat olmassa akıl ile Allah(c.c)bilinemez.Görüşü kime aittir?)Eşariyye
4)İnsanı rüzgarın önünde savrulan bir yaprağa benzeten mezheb hangisidir?)Cebriyye
5)Mutezilenin kurucusu kimdir?Vasıl b.Ata
6)Melekü-l Mevt hangi meleğin diğer adıdır?Azrail
7)Münker-Nekir meleklerinin görevi nedir?Sorgu melekleri
8)Peygamberlerin peygamber olmadan önce göstermiş oldukları olağan üstü olaylara ne denir?İrhas
9)Allah(c.c)nun kıyamet günü hesaba çekmek üzere insanları toplayacağı yere ne denir?Mahşer
10)Selim veya yaratılışı bozulmamış insan,normal olarak yaratanını tanır.Allah(c.c)varlığına dair sözü edilen delil hangisidir?Fıtrat delili
11)15 günden az kalmak için gidilen yere ne denir?Vatanı sükna
12)Kameri ayların 13,14 ve 15 günlerinde tutulan oruca ne denir?Eyyamı bid
13)Yemini lağv=Yanlışlıkla yapılan yemin
14)Yemini gamus=Yalan yere yapılan yemin
15)Yemini munakıd=Mümkün olan ve geleceğe ait bir yemin
16)Güneşin tam tepede olduğu zamana ne denir?İstiva vakti Devamını Oku »

26

Ağustos
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  302 Kez Okundu

1. Vaizin halkı aydınlatma görevi  633  sayılı Kanuna dayalı.

2. En uzun ayet Bakara   suresi 182. Ayet(Müdayene  Ayeti)

3. Muğeyyabat-ı hamse: Kıyametin kopması, yağmurun inişi, rahimlerde olan ceninin durumu, kişinin yarın ne kazanacağı, kişinin nerede öleceği. (Lokman, 34)

4. İstiaze ile Kur’ana başlamanın hükmü : İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu

(16/98) ayetinde geçen emrin vücûb değil, nedb ifade ettiğini söylerler. Buna göre Kur’an okumaya başlamadan önce istiâze okumak sünnettir. Namazda istiâzenin okunmasına gelince, bu konuda ihtilaf vardır. Bazı âlimlere göre vacib olup her rekâtta Besmele ve Fatiha suresinden önce istiâze de okunur. Ebû Hanife ve Şafiî’ye görüşe okunması sünnet olup sadece birinci rekâtte Besmele ve Fatiha suresinden önce okunur. Çünkü onlara göre namazdaki kıraatin hepsi bir tek kıraat sayılır.(Kurtubî, el-Câmi’li Ahkâmi’l  Kur’ân, Beyrut, ty., I, 86; M. Sait Şimşek, Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/212.

5.  Strateji Geliştirme Başkanlığı,Başkanlık   birimlerindendir.

6. Yurtdışı Teşkilat  Birimleri : Din Hizmetleri  Müşavirliği,Din Hizmetleri  Ataşeliği.

7. Velicetun kelimesinin manası :Sırdaş

8. Elem yecidke yetimen fe ava, ve vecedeke ailen fe ağna, …fe la tekhar… ayetindeki koyu yazılan kelimelerin manası :Barındırdı – Fakir – Ezme

9. Le in besatte ayetindeki idğam Nakıs idgam

10. Velleyli iza Yesr kelimesindeki ‘R’ harfinin okunuşu :Hem ince, Hem kalın

11.Edille-i Şeriyye:Kitap,Sünnet,İcma,Kıyas

12. Alerrical türü hadis kitabı Ahmet b. Hanbel’in Müsned’i

13.Adalet Sıfatıyla ilgili kusurlar:1) Yalancılık (Kızbu’r-râvi,2) Yalancılıkla itham (İttihamu’r-râvi bi’l-kızb,3) Fisk (Fisku’r-râvi,4) Bid’at (Bidatu’r-raâi,5) Cehalet (Cehaletu’r-râvi

14. Hanefi Mezhebinde abdest  adak olarak adanmaz.

15.Kelam İlmi: İslam’ın inanç esaslarını inceleyen ilim. Tarih boyunca hem adı, hem de muhtevası çeşitli değişikliklere uğradı. Sözgelimi iman temellerini (akide) incelediği için Akaid ve Usuli’d-Din; konularının ağırlığımı Allah’a iman, Allah’ın birlenmesi (tevhid) ve sıfatları oluşturduğu için İlm-i Tevhid ve Sıfât; fıkhın inançla ilgili yönlerini ele aldığı için Fıkhu’l-Ekber (Büyük Fıkıh); temel yöntem olarak düşünme ve akıl yürütmeyi seçtiği için İlm-i İstidlal ve Nazar gibi adlarla anıldı.

16.Kelami konularda ön plana çıkan mezhepler:Selefiyye – Eşariye – Mürcie

17. HALKU’L-KUR’ÂN:Kur’ân’ın yaratılmış olması meselesi.Halk sözlükte; Allah’ın mümkini yaratması, aslı ve modeli olmadan ve bir âlet kullanmadan var etmesi demektir. Halku’l- Kur’ân; Kur’ân’ın yaratılmış olması anlamında bir terkip olup, terim olarak, Kur’ân-ı Kerîm’in Cenâb-ı Hakk’ın ezelî ilmine mi dayandığı, yoksa sonradan mı yaratıldığı konusunda Hicrî 1. asırda çıkan fikir cereyanını ifade eder. Konu Allah’ın kelâm sıfatıyla yakından ilgilidir.

18. Kur’an’ın oldukça kapalı olan ve yalnız şarinin açıklaması ile bilinen ayetlerine  Mücmel denir.

19. Kariyer basamaklarına göre vaizlerin sıralaması :Vaiz – Uzman Vaiz – Baş Vaiz

20. MÜRCİE  İSMİ:İrca kelimesinden türemiş olup te’hir etmek ve geriye bırakmak anlamına gelen mürcie, mezhepler tarihinde, büyük günah işleyen müminlerin azaba maruz kalmayacağını, onların durumlarının olduğu şekliyle, Allah’a irca edilmesi gerektiği yolundaki düşünceyi savunan ekolün adıdır. Bunlar Haricilerden sonra ortaya çıkmıştır. Mürcie’ye göre, bir kişi mümin olduktan sonra işlediği günahlar ona zarar vermez. Zira imanın bulunduğu yerde günahın bir değeri yoktur. Günah işlemekle iman eksilmez. Böylece Mürcie, günah işleyenler için daha toleranslı bir tavır sergilemekte ve âhirette de onların bağışlanacağı hususunda ümitli bulunmaktadır. Mürcie’ye göre iman kalp ile Allah’ı ve Hz. Peygamber’in haber verdiklerini bilmekten ibarettir. Ebû Hanife, mürcie’nin bu görüşünü kabul etmemiştir. Ona göre iman sadece bilme değil, dil ile de ikrar edilmesi gerekir. Mürcie kendi içinde beş fırkaya ayrılmıştır. Bunlar, Yûnusiyye, Gassâniyye, Tûmaniyye Sevbâniyye ve Merîsiyye’dir.

21.VÜCÛH VE NEZÂİR :Vücûh, çeşitli anlamlarda kullanılan müşterek (çok anlamlı) lafızlara; nezâir ise, bir çok kelimenin aynı anlamda kullanılmasına denir. Sâlat kelimesinin Kur’ân’da beş vakit namaz (Bakara, 2/3), ikindi namazı (Mâide, 5/106), Cuma namazı (Cum’a, 62/9), cenaze namazı (Tevbe, 9/84), dua (Tevbe, 9/103), din (Hûd, 11/87), kırâat (İsrâ, 17/110), rahmet ve istiğfar (Ahzâb, 33/56), namaz kılınacak yer (Hac, 22/40) anlamlarında kullanılması vücûha; sakar, nâr, hutame, cahim, hâviye, saîr kelimelerinin cehennemi ifade etmek için kullanılması ise nezâire örnektir.

22. Hadr :En hızlı okunuş

23.ENFAL: Mallar, ganimetler manasına gelen sure 42. Sure adlarından hangisi doğrudur?

24.Tekasür: Mal çokluğu ile övünen

25. Hutbeden sonra okunan ayet Emevi  halifelerinden  Ömer b. Abdülaziz  ile başladı.

26. Süt akrabalığı mirascılık nedeni olmaz.

27. Hanefi Mezhebinde  Yemin’i Gamus için keffaret yoktur.

28-İhtilaflı hadisler. Te’vîl-i muhtelefil-hadîs.

29.Kelâmi tartışlara sebep olmamıştır. Yemâme Savaşı,Kelâmi tartışmalara sebep olmamıştır

30.Revatib:Farz namazlarla birlikte kılınan.

31. Nimet-i İslâm:Vaaz hazırlamak için baş vurulmaz.

23

Ağustos
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık (Özel)

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  510 Kez Okundu

SİYER BİLGİLERİ-1
1- Siyer”, lügatte “siyret” kelimesinin çoğuludur. “Siyret” ise, yol gidiş, hal tercemesi ve insanın mânen tuttuğu yol manalarına gelir. “Siyer-i Nebî” ise Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayatını anlatan tarih ilmidir. Siyer-i Nebî, Tefsîr, Hadîs, Fıkıh, İbâdet ve Ahlâk’la alakalıdır.
2-Siyer-i Nebi, Rabbini en iyi tanıyan ve insanlara en güzel şekilde tanıtan Efendimizin mübarek hayatıdır. Allah’ın terbiye ettiği yüce ahlak sahibinin, canımızdan ziyade sevdiğimiz ve O’nu sevmekle Rabbimizin sevgisini kazanabileceğimiz Sevgili’nin, hayat hikâyesidir.
Efendimiz aleyhisselam, Allah’a ve ahiret gününe iman eden ve Rabbini çokça zikreden müminlerin en güzel örneği, önderi ve rehberidir. (Ahzab Sûresi 33/21
3- Rasûlullah (s.a.s.) hicret esnasında Kuba ‘ da Amr b. Avf Oğulları’nda 14 gece misâfir kaldı.(el-Buhârî, 1/11; Tecrid Tercemesi, 2/306 (Hadis No: 270)
4- Kur’ân-ı Kerîm’de “takvâ üzere yapıldığı” bildirilen Kuba Mescidi
5- İlk Cuma Namazı ve İlk Hutbe: Hicret esnasında “Sâlim b. Avf oğulları”na âit “Rânûnâ Vâdisi”nde öğle vakti oldu. Rasûlullah (s.a.s.) burada arka arkaya iki hutbe okuyarak ilk Cuma Namazını kıldırdı.
6-Peygamberimiz Medine ‘ de Halid b. Zeyd’ e misafir oldu.Bu misâfirlik “Mescidü’n-Nebî”nin inşâatı tamamlanıncaya kadar 7 ay devam etti.
7-Hâlid b. Zeyd Ebû Eyyûb el- Ensâri, Neccâr oğullarından ve Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’in annesi Selmâ Hatun’un âilesindendir. Müslüman Araplar tarafından yapılan ilk İstanbul kuşatmasında bulunmuş ve şehit düşmüştür. Fâtih, İstanbul’u fethedince Hz. Hâlid’in kabrini buldurmuş, hâlen ziyâret edilmekte olan türbesini yaptırmıştır. İstanbul’da türbenin bulunduğu semt (Eyyüb), adını onun isminden almıştır.
8- AHKÂM-I HAMSE :Beş hüküm anlamına gelen “ahkâm-ı hamse”; vacip, mendup, mubah, mekruh ve haram’dan oluşan teklifi hükümlere denir.
9- AHMED : Peygamberimizin (a.s.) Kur’ân’da zikredilen isimleri “Ahmed” (Sâf, 61/6) diğeri de “Muhammed”dir (Fetih, 48/29; Muhammed, 47/2, 3/144). Her iki isim de “övülmüş” demektir. Peygamberimiz (a.s.); fiilleri, sözleri, ahlâkı ve davranışlarıyla övüldüğü için “Muhammed”, kendisinden önceki Peygamber ve insanlardan daha çok övüldüğü için “Ahmed” ismi ile nitelenmiştir.
10-Hazreti Muhammedin süt annesi Halime,Sad Oğulları Kabilesindendir.
11- Hz. Abdullahın kabri Medinededir.
12- Hz. Amine eşini ve akrabalarını ziyaret ettikten sonra Medineye giderken hastalandığı yer Ebva Köyü.
13- Ümmü Eymen Hz.Aminenin hizmetçisidir
14- Peygamber efendimizin ilk eşi Hz.Hatice Devamını Oku »

23

Ağustos
2013

Diayenet yeterlilik Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  271 Kez Okundu

1-Cebriyye:İnsan fiillerinde hür değildir.
2-“İnsan, özgür bir cüz ‘î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir.
3-Eşariyye:Dinî tebligat olmazsa akıl ile Allah bilinemez
4-Maturidiyye:Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir.
5-Selefiyye:İnanç konularında ayet ve hadisleri olduğu gibi kabul eden ve yorumuna karşı çıkan düşünce akımı
6-Mutezile:“Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır.” fikrini benimseyerek irade hürriyetine vurgu yapan itikadî mezhep
7- Kavl-i kadîm ve kavl-i cedîd terimleri ile Muhammed b. İdris eş-Şafiî şöhret kazanmıştır.
8-İslam filozoflarının üç konuda küfre düştüklerini ileri süren ve bu tezini anlatmak amacıyla da ‘Tehâfütü’l-felâsife’ adlı bir eser kaleme alan kelamcı Gazzali.
9- Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep Mu’tezile – Hariciyye
10-“ Kelam” kelimesini kelam ilmi için ilk kullanan mezhep Mu’tezile
11-Eş’ari kelamcılarının mütekaddimûn dönemi Gazzali ile sona erer.
12-İmanın sadece dil ile ikrardan ibaret olduğunu savunan mezhep Kerramiyye
13-“Medine halkının imamı” diye anılan müçtehit imam İmam Mâlik
14-“İbn Fûrek, Bâkıllâni, Fahreddin er-Râzi” itikadi konularda Eşariyye mezhebinin görüşlerini benimsemiştir.
15-İslâm tarihinde ortaya çıkan ilk siyasi fırka Hariciler
16-Haricilerin mürtekib-i kebire hakkındaki görüşü Kafir olur
17-Haram’ın rızık olmadığı görüşünü ileri süren mezhep Kaderiyye.

23

Ağustos
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  318 Kez Okundu

1-Vakf-ı Murahhas ص harfi.
2-Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi Emeviler dönemde gerçekleşmiştir.
3-”Medyen ve Eyke ” halkına Hz.Şuayb Peygambere gönderildi.
4- Efendimizin gençliğinde Mekke’de katıldığı hayır cemiyetinin ismi Hılf –ül Fudul
5- Hendek savaşında Arapların bilmediği şehrin etrafına hendek kazılması fikri Salman-ı Farisi aittir.
6- Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnet namazlar Revatib olarak ifade edilir.
7- Düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan nafile namazlar Regaib olarak ifade edilir.
8-Kum yığını anlamına gelen süre Ahkaf suresi
9-Kur’anı tahkik ile hadr arasında orta bir okuyuş ile okuma usulune tedvir denir.
10-Kur’an okurken harflerin sıfatlarına,harekelerınde,tecvid kaidelerinin uygulanmasında yapılan hatalara ne denir
11-Hucurat Suresi’nde insanların boylara ve kabilelere ayrılmasının sebebi Birbirlerini tanımaları ve tanışmaları için olarak açıklanmıştır.(49/13)
12-Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi Abdullah bin Mesud
13-Şiilik ilk olarak Hz.Osman zamanında ortaya çıkmaya başlamıştır
14-“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil Hudûs delili
15-Mutezilenin kurucusu Vasıl bin ata
16-Muğayyebati hamse aşagıdakı surelerın Lokman suresinde zikredilmektedir
17-İmama 1. rekatin rukusundan sonra uymaya Müdrik denir ?
18-Nisab miktarina ulasmis bir malin üzerinden 1 kameri yilin gecmesine havelenül havl denir ?
19-Sabah namazının vaktın son kısmında kılınması İsfar tabiri ile ifade edilir.
20-Zekat verene Müzekki denir.
21-Peygamber efendimizin hicretini anlatan sure Tevbe suresi.
22-İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” İmam Şafiîye aittir.
23-Kur’an’ı Kerim’de İsrail Hz. Yakup için kullanılan isimdir?
24-ilk olarak Kur’an eğitimi için aşagıdakı sahabelerden Musab b.Umeyr Medineye gönderilmiştir
25-ifk hadisesine vesile olan kişi Safvan b.Muattal
26-Efendimiz (s.a.v)çok benzeyen sahabe Hz Musab bin Umeyr(r.a)
27-Savaş zamanında ve askerin toplanmasında sancagı taşıma görevine Liva denir.

22

Ağustos
2013

Yeterlilik Sayfası

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  312 Kez Okundu

1-İnsan müstakil bir cüzi iradeye sahiptir.Maturudiyye
2-Husün ve kubu akıl ile bilinebilir.Maturudiyye
3-Dini tebliğat olmassa akıl ile Allah(c.c)bilinemez.Eşariyye
4-İnsanı rüzgarın önünde savrulan bir yaprağa benzeten mezheb Cebriyye
5-Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumda,zorlama sonucu dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.Maturidiyye
6-Mutezilenin kurucusu Vasıl b.Ata
7-Melekü-l Mevt hangi meleğin diğer adı Azrail
8-Kerrubiyyun kelimesinin anlamı Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır
9-Ulul-Azm olarak nitelendirilen peygamberler:Hz.Nuh,Hz.İbrahim,Hz.Musa,Hz.İsa,
Hz.Muhammet(s.a.v)
10-Allah(c.c)nunvarlığını ispat etmek için islam bilginleri tarafından ortaya konulan(varlığı ve yokluğu eşit bir varlık olan alemin var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır)diyen delil İmkan
11-Nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere Makasıd denir.
12-Selim veya yaratılışı bozulmamış insan,normal olarak yaratanını tanır.Allah(c.c)varlığına dair sözü edilen delil Fıtrat delili
13-Alem ve alemde ki varlıklar sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaçtır.Allah(c.c)varlığına dair söz edilen delil Hudus
14-Allah teala’nın birliğini delillendirmek için kullanılan
delile Temanu denir.
15-15 günden az kalmak için gidilen yere Vatanı Sükna denir.
16-Kameri ayların 13,14 ve 15 günlerinde tutulan oruca Eyyamı bid denir.
17-Remel :Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
18-Kıraat ilminde kıraatı seb-a(yedi kıraat)meşhır olmuştur.Bu kıraat imamlarından medine de şöhret olan zat Nafi
19-Hz.Peygamber taif yolculuğu dönüşünde Mutim b.adiy
himayesinde mekkeye girmiştir.
20-Mescidül-kıbledeyn(iki kıbleli mescid)olarak bilinen mescid Selimoğulları kabileye aittir.
21-İdam edilen müslümanların infazdan önce namaz kılmaları adeti Hubeyb b.adiy başlamıştır.
22-Hz.Peygamber(s.a.v)mute savaşında ordu komutanlığını ilk olarak Zeyd b.harise verdi.
23-Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygamber olduğu İlk Anlayan Varaka
24-Peygamberimizn son seferi Tebük olmuştur.
25-Hendek savaşının diğer adı Ahzab
26-Hz Hatice annemiz Nefise bint-i ümeyye aracılığı ile peygamber efendimize evlilik teklifinde bulundu.

22

Ağustos
2013

Kur’an Bilgileri Sayfası

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  248 Kez Okundu

Fatiha, Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “Başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır
Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi Bakara 286 âyettir.
Hz. Yusuf suresi Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur. (Kuran bu sureyi Ahsenül-Kasas = En Güzel Kıssa, Kıssaların En Güzeli olarak nitelendirmiştir.)
Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır.
en-Nahl: bal arısı demektir.
İsrâ :Geceleyin yürütmek”
Kehf, mağara demektir.
“Enbiya”, peygamberler demektir.
Neml, karınca demektir.
Ahzâb, gruplar demektir. Devamını Oku »

20

Ağustos
2013

Hadis Sayfası

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE, GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  686 Kez Okundu

1-Hadis: Hz. Peygambere (Sallallahu aleyhi ve sellem) nisbet edilen söz, fiil ve takrirler (onay) dir.
2-İslam’ın ilk yıllarında sünnet genellikle bir fiile, uygulamaya; hadis ise bir sözü, bir fiil ve davranışı aktaran söze (rivayet) deniliyordu.
3-Kavli Sünnet (sözlü):Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) sözleri (hadisleri).
4-Fiili Sünnet (eylemsel): Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) davranış ve uygulamaları
5-Takriri Sünnet (onaysal): Hz. Peygamberin (Sallallahu aleyhi ve sellem) huzurunda yapılan, söylenen veya kendisine iletilen söz ve davranışları reddetmeyip sessiz kalması ya da onayladığını gösteren bir davranışta bulunmasıdır.
6-Eser; Sahabe ve tabiuna nisbet edilen söz ve fiillere denir.
7-Medine vesikası: Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye hicret edince Mekke’den gelen Müslümanlarla, Medineli Müslümanlar, orada yaşayan Yahudiler ve diğer unsurlar arasında geçerli olacak bir antlaşma metni hazırlattı.
8-Nüfus sayımı: Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye hicretten sonra Müslümanların sayısını öğrenmek için bir nüfus sayımı yaptırmış ve bu sayımda 1500 kişinin isimleri yazılmıştır.
9-Dine davet mektupları: Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye hicretinin 6. yılında komşu ülkelerin yöneticilerine mektup göndermiş ve onları dine davet etmiştir.
10-Yahudilerle mektuplaşma: Hz. Peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) zaman zaman Yahudilere mektup göndermiş, onlardan da mektup almıştır. Devamını Oku »

20

Ağustos
2013

Engelli Sahabeler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  221 Kez Okundu

ENGELLİ SAHABELER
A)Ortapedik Engelli Sahabeler
1-Abdurrahman bin Avf
2-Amr bin Cemuh
3-Amr bin Tufeyl
4-Bera bin Amr
5-Zahir bin Haram
6-Ummu Ammara
7-Nesine
b)Ama(Görme) Engelliler
1)Abbas bin Abdulmuttalib
2-Abdullah bin Cahş
3-Abdullah bin Ebi Evfa
4-Abdullah bin Ummu Mektum
5-Ebu Kuhafe
6-Harise bin Numan
7-İtban bin Malik
8-Kab bin Malik
9-Ebu Sufyan
c)Zihinsel Enfelliler
1-Habban bin Munkız

20

Ağustos
2013

Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  347 Kez Okundu

Müekked sünnet : Hz. Peygamberin devamlı yaptığı, sırf bağlayıcı ve kesin bir emir olmadığını göstermek için nadiren terk ettiği fiillere denir.

Gayr-ı müekked sünnet : Hz. Peygamberin ibadet ve taat türünden olup bazen yaptığı bazen de terk ettiği veya çoğu zaman yaptığı bazen de terk ettiği fiil ve davranışlardır.

Zevaid (adet)sünnet : Hz. Peygamberin, Allah katından bir tebliğ veya Allah’ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşeri davranışlara denir.

Revatip sünnet : Farz namazlardan önce ve sonra kılınması sünnet olan namazlar, şevvalde tutulan altı gün oruç gibi ibadetlere denir.
Selem akdi : İleride teslim edilecek bir malın peşin para ile satın alınmasıdır.
Karz-ı Hasen : Faiz vb. her hangi bir maddi çıkar beklentisi olmadan borç vermeye denir.
Akile : Vaktiyle kişinin erkek akrabaları (asabe) iken sonraları divan üyeleri, meslek grupları gibi kendileri ile dayanışma içinde olduğu kimseler olmuştur.

İtlaf : Başkasının canına, malına haksız olarak ve tazmin sorumluluğu doğuracak şekilde zarar vermektir.

Telfik : Kumaşın iki tarafını birleştirmek. Farklı hükümlerin bir araya getirilmesi demektir.

Tekfir : Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkar özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışından ötürü kafir saymaktır.
İrtidat (mürted) : Müslümanın dinden çıkması anlamına gelir.
Tefrik : Mahkeme kararıyla boşanma demektir.
Müdrik : Namazı tamamen imamla kılan kişi.
Lahik : Namaza imamla başlayıp fakat imamla bitiremeyen kişi
Mesbuk : İmama birinci rekatın rukusundan sonra uyan kişi
Taklidi iman : Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve adeta kişinin İslam toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana denir.
Tahkiki iman : Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana tahkiki iman denir.
Hamele-i Arş : Arşı taşıyan melekler.
Mukarrebun ve illiyyun : Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerdir.
Tevrat : İbranice bir kelimedir. Kanun, şeriat ve öğreti anlamlarına gelir.Ahd-i Atik ve Ahd-i Kadim de denir.

Zebur : Yazılı şey demektir. İlahi kitapların en küçüğüdür.

İncil : Müjde, talim ve öğreti anlamına gelir.

Kur’an : Toplamak, okumak ve bir araya getirmek demektir.

Rasul : Allah’ın kulları arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçiye (kitap gönderilene) denir.

Nebi : Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildiren fakat yeni bir kitap ve şeriatla gönderilmeyip önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını bildiren kişiye denir.

İrhas : Peygamber olacak şahsın, henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağanüstü olaylar. Hz. İsa’nın beşikte iken konuşması gibi…

Meunet : Allah’ın veli olmayan bir Müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağanüstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.

İstidraç : Kafir ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağan üstü oaylardır.

İhanet : Kafir ve günahkar kişilerden, arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaylar.
Hayız (aybaşı) nifas (loğusalık) istihaze de özür kanıdır.
Hanefilere göre adetin en az süresi 3, en uzun süresi 10 gündür. İki adet kanı arasında kalan en az temizlik süresi 15 gündür.
Hanefi ve Hanbeli lere göre nisafın en uzun süresinin 40 gündür.
İtimat : İftidah tekbirinden sonra el bağlamak.
Teavvüz : Tek başına namaz kılanın sadece ilk rekatta ve Sübhaneke den sonra Euzü çekmek Tahmid : Rukudan doğrulduktan sonra hamd etmek.
Tahrime : Birici rekatta iftidah tekbirinden sonra hemen subhaneke okumak.
Tesm’i : Rukudan doğrulurken Semi Allah’ü limenhadimeh demek.
Tenahnuh : namazda özürsüz olarak boğazı hıldatmak, öksürmeye çalışmak.
Kaveme : Namazda rukudan kıyama kalkma
Celse : İki secde arasındaki, oturuş.
İsfar : Sabah namazının geç kılınması
Tağlis : Vakit girince namazı hemen kılmak
Surutus Salat : Namazın Şartları.
Erkanüs Salat : Namazın Rukunları.
Sıfatü’s-Salat : İlmihal dilinde namazların adabına uygun şekilde kılınması.
Teressül veya irtisal : Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme ve ikinci cümlelerde sesi biraz yükseltme
İktida : İmama uyma Muktedi : imama uyan kişi.
Müfteriz : Farz namaz kılan muktedi
Müteneffil : Nafile namaz kılan imam
Muhazatü’n-Nisa : Kadının aynı imama uymuş olan erkeğin önünde veya hizasında bulunması.
Tıval-i Mufassal : Uzun sureler. Hucurat ile Büruc sureleri arasındaki sureler.
Evsat-ı Mufassal : Orta uzunluktaki sureler. Büruc ile Beyine sureleri arasındaki sureler.
Kısar-ı Mufassal : Kısa sureler. Beyine ile Nas arasındaki surelerdir.
Seb’ut-Tıval : Bakara, Araf, Nisa, Ali İmran, En’am,Maide ve Enfal sureleri.
Temlik : Zekatı ehil olanlara vermek
Rikaz : Maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşya.

Kefaretler :
Kefarat-i Savm : Ramazan orucunu eda ederken her hangi bir mazereti bulunmaksızın oruçlu olduğunu bilerek ve kasten bozan. Köle azat etmek, iki ay oruç tutmak veya 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak.
Yemin kefareti : bilerek yapılan yemin köle azat etmek, 10 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak, 10 fakiri orta seviyede giydirmek, 3 gün oruç…
Zıhar kefareti : Köle azat etmek, iki ay oruç tutmak veya 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak.
Adam öldürmenin kefareti : Köle azat etmek, iki ay oruç tutmak.
Hacda tıraş olmanın kefareti : 3 gün oruç, 6 fakiri doyurmak, bir koyun kesmek.
Hayızlı kadınla cinsi münasebet kefareti : Ebu Hanife’ye göre sade tövbe etmesi gerekir.

Tesmiye : Allah’tan başkasının adının anılması veya hayvanın Allah’tan başkası adına kurban olarak kesilmesinin ve bu şekilde kesilen hayvanın etinin yenmesinin yasaklanmış olmasıdır.
Gurre : Cenine karşı işlenen suçun cezası. 5 deve, 212,5 gr altın, 1785 gr gümüş
İlm-i Nücum : Astroloji ve astronomiyi kapsayan ilim
Tenasüh : Ölüm sonrasında ruhun başka bir bedene girerek yaşadığına inanılan şey.
İtlaf : Başkasının malını hukuka aykırı şekilde tahrip etmek.
Haksız iktisap : Hukuki bir sebebe dayanmadan bir şahsın mal varlığının başkası adına çoğalmasıdır.
İkrah : Cebir ve zorlama.
Velayeti İcbar : Zorlayıcı velayet
Velayeti İhtiyar veya İstihbab : Zorlayıcı olmayan velayet
Asabe : Bir kimsenin araya bir kadın girmeyen bütün erkek akrabalarıdır.
Mehr-i Müsemma : Nikah anında belirlenmiş mehir. Devamını Oku »

20

Ağustos
2013

Abdullah b.Ümmü Mektûm ve Hayatı

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  280 Kez Okundu

Abdullah b.Ümmü Mektûm
Adı: Abdullah ya da Amr
Künyesi: İbn Ümmü Mektûm diye anılmakta
Doğum yeri: Mekke
Baba adı: Kays b. Zâide el-Kureşî
Anne adı: Âtike bint Abdullah el-Mahzûmiyye
Akrabaları: Hz. Hatice’nin dayısının oğlu, kocası tarafından üç talakla boşanan ve iddet süresince evinde ağırladığı Fatıma bint Kays’ın ise amcasının oğludur.
Oğulları: Raddâd,
Kabilesi: Kureyş’in Âmir kolundan
İslâm’a girişi: İslâm’ın ilk yıllarında
Sohbet süresi : 20 yıldan fazla
Rivayeti: 2
Yaşadığı yer: Mekke, Medine
Mesleği: Müezzin, Kur’an öğreticisi
Hicreti: Medine
Savaşları: Kâdisiyye
Görevleri: Mus’ab b. Umeyr ile beraber Medine’ye öğretmen olarak gönderilmiştir. Hz. Peygamber’in yerine on üç defa vekalet etmiş, namaz kıldırmış, müezzinlik yapmıştır. Devamını Oku »

Toplam 195 sayfa, 34. sayfa gösteriliyor.« İlk...1020303233343536405060...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.