Hz. Fâtıma’nın Peygamberimiz Aleyhisselama Ağıtı ve  Üzüntüsü

Peygamberimiz Aleyhisselam vefat edince, Hz. Fatma:
“Ey Rabbine kendisinden daha yakını bulunmayan babam!(1)
Ey makamı Findevs cennetinde olan babam!
Ey Rabbin davetine icabet eden babam!
Ey vefatı bize Cebrail’ce haber verilen babam!” diyerek ağladı(2)
Kaynak:
1-İbn Sa’d, c. 2, s. 311, Ahmed, c. 3, s. 197, Dârimî, c. 1, s. 41,İbn Mâce, c. 1, s. 522 Be^akf, c. 7, s. 212, Taberânf, Mu’cemu’s-sağfr, c. 2, s. 11 2.
2-İbn Sa’d, c. 2, s. 311, Ahmed, c. 3, s. 197, Buhârî, c. 5, s. 1 44, İbn Mâce, c. 1,s. 522 Dârimî, c. 1 ,s.41,

18

Nisan
2012

DİYANET İSLAM İLMİHALİ TESTLERİ(1-10)

Yazar: arafat  | Kategori: iBADET | Yorum: Yok
DİYANET İSLAM İLMİHALİ TESTLERİ(1-10)

DİYANET İSLAM İLMİHALİ : 1 (TEST)
1. Diyanet İslam İlmihalini aşağıdaki kişilerden hangileri hazırlamıştır?,-Lütfi ŞENTÜRK-Seyfettin YAZICI
2. Diyanet İslam İlmihali kaç cilttir? 1Cild
3. Dinin tarifi aşağıdakilerden hangisidir?Din, akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulştıran ilahi bir kanundur.
4. Dinler kaça ayrılır?2 kısma ayrılır.
5. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin özellikleri ?İslam dini son dindir.İslam dininin değişmeyen esasları vardır.İslam dini evrensel bir dindir.
6. Genel olarak mezhepler kaça ayrılır?2kısma ayrılır.
7. Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir?Maturudiyye
8. Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir ? Eş’ari
9. Maturidiyye mezhebinin kurucusu kimdir?Ebu Mansur Maturidi (Muhammed)
10. Aşağıdakilerden hangisi dinin asıl kaynaklarından biri değildir ?Kitap Sünnet İcma
11. Aşağıdakilerden hangisi sünnetin bölümlerinden biri değildir ?Kavli Sünnet, Fiili Sünnet ,Takriri Sünnet
12. Aşağıdakilerden hangisi imanın sahih ve makbul olmasının şartlarından birisidir?İman, ümitsizlik halinde olmamalıdır
13. İman yönünden insanlar kaça ayrılır ? 3 kısma ayrılır.
14. “Ben Allah’a Allah’ın Meleklerine, Allah’ın Kitaplarına, Allah’ın Peygamberlerine, Ahiret gününe, kadere inandım”. -Yukarıda yazılan mana aşağıdakilerden hangisinin manasıdır.?Amentü’nün
15. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından birisi değildir.?Kidem
16. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından birisidir ? kudret
17. “Allah’ın sonradan yaratılanlara benzememesi” ni ifade eden sıfat aşağıdakilerden hangisidir.? Muhalefetün Lil Havadis
18. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melekten biri değildir ?Rıdvan
19. Tabiat olayları ile ilgili görevleri bulunan melek aşağıdakilerden hangisidir.?Mikail
20. Kur’anı Kerimde ismi geçen kaç peygamber vardır ? 25 Peygamber

DİYANET İSLAM İLMİHALİ : 2 (TEST)
1. Öldükten sonra insanlara soru soran melekler aşağıdakilerden hangileridir.?Münkereyn
2. Aşağıdakilerden Hangisi vahyin çeşitlerinden biri değildir.? Hiçbiri
3. Aşağıdaki sahifelerin hangi peygambere indirildiği doğru şekilde verilmiştir.?Adem 10 sahife
4. Aşağıdaki büyük kitaplardan hangisi indirildiği peygamberle yanlış yazılmıştır.? Tevrat-Harun
5. Aşağıdakilerden hangisi miladi 325 yılında İznik’te toplanan ruhani meclis tarafından kabul edilen incillerden biri değildir.?Selkisolf
6. Kur’anı Kerim miladi kaç yılında nerede, ne zaman peygamberimize indirilmiştir.?Hira Mağarasında, 610 Ramazan ayında.
7. Kur’anı Kerim hangi halife zamanında bir kitap haline getirilmiştir.?Hz.Ebubekir
8. Kur’anı Kerim hangi halife zamanında ve kimin başkanlığında kurulan bir komisyonda yedi nüsha kadar çoğaltılmıştır.? Hz.Osmanın Halifeliği zamanında ve Zeyd bin Sabid’in Başkanlığında
9. Aşağıdakilerden hangisi Kur’anı Kerimin özelliklerinden biri değildir.?
Araplara indirilmiş bir kitaptır.
10. Resul kime denir ? Kendisine kitap indirilen Peygambere denir.
11. Aşağıdakilerden hangisi peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan biri değildir.?Keramet
12. Aşağıdakilerden hangisi peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan birisidir ?Fetanet
13. Mucize ile keramet arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? Mucize, peygamberlerin peygamberliklerini isbat etmek için gösterdikleri olağan üstü olaylar, keramet ise velilerin istenmeden gösterdikleri harikulade olaylar.
14. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin mucizelerinden biri değildir.?Ölüleri diriltmesi.
15. Kıyamet ne zaman kopacaktır ? Allah’tan başka kimse bilemez
16. Mahşer neresidir ? Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yerdir
17. Sırat nedir ? Cehennem üzerine kurulmuş kıldan ince kılıçtan keskin bir köprüdür.
18. Aşağıdakilerden peygamberlerden hangisi ümmetine şefaat edecektir.?Hz.Muhammed
19. Tevekkül nedir ? İnsanın Allah’a itimat etmesi ve ona bağlanmasıdır.
20. Aşağıdakilerden hangisi ibadet çeşitlerinden biri değildir.?Ruhi ibadet
DİYANET İSLAM İLMİHALİ : 3 (TEST)
1. Aşağıdakilerden hangisi ef’ali mükellefin görevlerinden biri değildir.?Kıyas-ı Fukaha
2. Aşağıdakilerden hangisi islam’ın esaslarından biri değildir.?Ahirete inanmak
3. Necaset kaça ayrılır ? 24. Aşağıdakilerden hangisi farz’ın tarifidir ? Dinen yapılması kesin delillerle emredilen şeyler
5. Aşağıdakilerden hangisi mutlak sulardan birisi değildir ? Meyva suyu
6. Aşağıdakilerden hangisi temiz suyun vasıflarından biri değildir ?Mavi
7. Pislik bulaşan bir şey aşağıdaki yollardan hangisi ile temizlenemez.? Üç gün güneşte bırakarak
8. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir ? Ağzı ve burnu bir yıkamak
9. Aşağıdakilerden hangisi abdestin vaciplerindendir.?Hiçbiri
10. İbadet nedir ? Allaha saygı ile boyun eğmek ve emirlerine itaat etmek
11. Aşağıdakilerden hangisi abdestin vaciplerinden biridir?Hiçbiri
12. İstinşak neye denir ? Buruna üç kez su çekmeye
13. Aşağıdakilerden hangisi abdestin çeşitlerinden biri değildir ?Sünnet olan
14. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan şeylerden biri değildir ? Gözlerden gülerken yaş gelmesi
15. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmayan şeylerden birisidir ? Yaradan burundan ve kulaktan kurt düşmesi
16. Aşağıdakilerden hangi işler abdestsiz yapılamaz ? Kur’an-a el sürmek
17. Ayağa giyilen mestlere mesh edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? Mestler deriden yapıldığı gibi çoraptanda yapılabilir.
18. Meshin mütteti misafirler için kaç saattir ? 72
19. Mukimler için meshin mütteti ne kadardır.? 24
20. Aşağıdakilerden hangisi meshi bozan şeylerden biri değildir ? Mukimler için mesh üzerini mesh edildikten sonra 12 saatin geçmesi
DİYANET İSLAM İLMİHALİ : 4 (TEST)
1-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarından biri değildir ? Ayakları meshetm
2. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün sünnetlerinden biri değildir ? Niyet etmek
3. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan şeylerden biri değildir ? Kullanma imkanı olmayan suyun bulunması
4. Aşağıdakilerden hangisi guslün farzlarından biri değildir ? Saçları yıkamak
5. Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetlerinden biri değildir ? Banyoda yıkanmak
6. Cünüp olan kimse aşağıdakilerden hangisini yapabilir ? Cadde ve Sokakta dolaşabilir
7. Adet halinin en azı kaç saattir ? 72
8. kadınlar en erken kaç yaşında adet görmeye başlar ve en geç kaç yaşında adetten kesilebilir ? 9-55
9. Nifas nedir ? Doğumdan sonra kadının rahminden gelen kandır
10. Lohusalığın en çoğu kaç gündür ? 40
11. Aşağıdakilerden hangisi ay hali ve loğusa olan kadınlara haram olan şeylerden biri değildir ? Tesbih çekmek, dua okumak
12. Aşağıdakilerden hangisi namazın farz olmasının şartlarından biri değildir.? Türk ve Arap olmak
13. Aşağıdaki vakitlerden hangisinde namaz kılınabilir ? Akşam ve yatsı arası
14. Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur ? Tuvalet için sıkıştığı vakitte
15. Aşağıdakilerden hangisi namaz çeşitlerinden değildir ? Kabe’de kılınan namazlar
16. Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir ? İftitah tekbiri
17. Aşağıdakilerden hangisi rukunlardan biri değildir ? İftitah tekbiri
18. Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir? Kıraat
19. Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir ? Kıyamda iki ayağın arasını beş parmak açmak
20. Bir günde (24 Saatte) kaç rekat namaz vardır ?40
DİYANET İSLAM İLMİHALİ : 5 (TEST)
1. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ? Tebessümle gülümsemek
2. Namazda kahkaha ile gülmek neyi gerektirir ?Abdesti ve namazı bozulur. Yeniden abdest alır ve namazı iade eder
3. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmayan şeylerden biri değildir ? Namazda kahkaha ile gülmek
4. Bayram namazındaki hutbede imam hutbeye çıkınca aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?Allahü Ekber diyerek başlar
5. Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından biri değildir ? Esnemek, gerinmek
6. Kurban bayramındaki farz namazların arkasından getirilen teşrik tekbirlerinin hükmü nedir ?Vaciptir
7. Namazda olan bir kişi aşağıdaki hallerin hangisinde namazı bozması vaciptir ?Suya düşen bir kişinin yardım istemesi halinde
8. Sehiv secdesi nedir?Namazda yanılmadan dolayı namazın sonunda yapılan secdedir
9. Aşağıdaki namazlardan hangisi cemaatle kılınmaz ?Tesbih namazı
10. Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektiren hallerden biri değildir ? Sübhanekeyi okumayı terketmek
11. Aşağıdakilerden hangisi imamda aranan niteliklerden biri değildir ?En az İmam hatip Lisesi mezunu olmak
12. Namazda sehiv secdesini gerektirecek birden fazla davranıştan dolayı kaç sehiv secdesi yapmak gerekir ? 1
13. Aşağıdakilerden hangisi imamda aranan şartlardan biridir ?kendisinde bir özür olmamak
14. İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü nedir ? Mekruhtur
15. Müdrik kime denir ?namazın her rekatında imam ile kılana denir
16. Kur’anı kerimde kaç surede secde ayeti vardır ?1417. İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir ?Mesbuk
18. Secde ayetinden sonra kaç defa secde yapılır? 1
19. İki rekatlı bir namazın ikinci rekatında imama uyan bir kişi imam selam verdikten sonra ayağa kalkınca ne olur ?Sübhaneke okur
20. Samsunda doğup daha sonra Ankara’ya yerleşmiş olan bir kimse herhangi bir sebeple doğduğu yer olan Samsuna gitse ;Misafir olur
21. Aşağıdakilerden hangisi cemaata gitmeyi mubah kılan özürlerden biri değildir ?Misafir gelmiş olması
22. Aşağıdakilerden hangisini imam yapmasa cemaatte yapmaz ? imam yaparsa cemaat da yapar ? iki rekatlı namazın sonunda imam tahıyyatı okuduktan sonra cemaatte okumuşsa
23. Aşağıdaki durumların hangisinde sünnet kesilerek cemaatle kılınan farzda imama uyulur ?İkindi namazının sünnetinin ikinci rekatında
24. Cuma namazının hükmü nedir ?Farz
25. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir.İmam olmak
26. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?Cuma kılacak kişinin mukim olması
27. Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahih olmasının şartlarından biri değildir ?Hutbe okunacak minberin en az 5 basam olması
28. Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ?
Hatibin minbere çıkınca oturması
Ezanın hatibin huzurunda okunması
Vaaz ve nasihatte bulunmak
Hiçbiri
29. Her iki hutbeyide fazla uzatmamanın hükmü nedir ?Sünnet
DİYANET İSLAM İLMİHALİ : 6 (TEST)
1. Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ?Hatibin minbere çıkınca oturması
Ezanın hatibin huzurunda okunması
Vaaz ve nasihatte bulunmak
Hiçbiri
2. Bayram namazında okunan hutbenin hükmü nedir?Sünnet
3. Her iki hutbeyi fazla uzatmamanın hükmü nedir ?Sünnet
4. Bayram namazındaki hutbede imam hutbeye çıkınca aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?Allahü Ekber diyerek başlar
5. Kurban bayramındaki farz namazların arkasından getirilen teşrik tekbirlerinin hükmü nedir?Vaciptir
6. Sehiv secdesi nedir?Namazda yanılmadan dolayı namazın sonunda yapılan secdedir
7. Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektirecek hallerden biri değildir?Sübhanekeyi okumayı terketmek
8. Namazda sehiv secdesini gerektirecek birden fazla davranıştan dolayı kaç sehiv secdesi yapmak gereklidir? 1
9. İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü nedir?Mekruhtur
10. Kur’anı kerimde kaç surede secde ayeti vardır ?14
11. Secde ayetinden sonra kaç defa secde yapılır?1
12. Samsun’da doğup daha sonra Ankara’ya yerleşmiş olan kimse herhangi bir sebeple doğduğu yer olan Samsun7a gitse;Misafir olur
13. Seferi ve Mukim olma yönünden vatan sınıflandırılması içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Anavatan

14. İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir ?Vatan-ı sükna
15. Misafir olan bir kişi misafirlik halinde dört rekatlı öğle namazının farzının iki rekatında oturmadan ayağa kalksa ve namazı dörde tamamlasa ne gerekir?Namazın iadesi
16. Teravih namazının kadınlar açısından hükmü nedir?Sünnet
17. Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekat kaç rekat kılmış sayılır ?2
18. İma ile namaz kılmak ne demektir?namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak
19. Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?Böyle namaz namaz olmaz
20. Vaktinde kılınmayıp vakit dışında kılınan namaza ne namazı denir?kaza Namaz
DİYANET İSLAM İLMİHALİ : 7 (TEST)
1. Seferde kazaya kalmış namazlar daha sonra mukim iken nasıl kaza edilir?Dört rekatli farzlar iki rekat olarak kaza edilir.
2. Teheccüd namazının hükmü nedir?Menduptur
3. Tahıyyatül Mescid namazı nerede kılınır?Her cami ve mescidlere girildiğinde Allah’ı ta’zim için kılınır
4. Tesbih namazının bir rekatında kaç tesbih vardır?75
5. İstihare namazının hükmü nedir?Mendup
6. Iskat-ı Salatın hükmü nedir?Hiçbir geçerliliği yoktur
7. Husüf namazı nedir ?Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekatlı bir namazdır
8. Aşağıdakilerden hangisi kefen çeşitlerinden biri değildir?Sünnet olan kefen Kefeni kifaye Kefeni zaruret hiçbiri
9. Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biri değildir.?Kamis izar lifafe Hepsi
10. Aşağıdakilerden hangisi kadınlar için kefen parçalarından biri değildir?Baştan dize kadar inen izar
11. Cenaze namazının hükmü nedir ? Farzı kifaye
12. Aşağıdakilerden hangisinin cenaze namazı kılınmaz? Ölü doğan bebeğin
13. Aşağıdakiler hangisi cenaze namazının sünnetlerinden biri değildir?En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması
14. Şehit kime denir?Allah yolunda öldürülen müslümana
15. Aşağıdakilerden hangisi şehit çeşitlerinden biri değildir?Hem dünya hem ahiret bakımından
16. Kabir ziyaretinin hükmü kadınlar için nedir?Menduptur
17. Kabir ziyaretinde aşağıdakilerden hangisinin yapılmasında sakınca yoktur?Kurumuş ot ve ağaçların kesilmesi
18. Aşağıdakilerden hangisi mescidi tam olarak tarif eder?Camiden küçük, içinde Allah’a edilen kutsal mekan
19. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hicreti sırasında yaptığı mescittir.? Kuba Mescidi
20. Aşağıdakilerden hangisi mescidlerin en faziletlilerinden değildir? Mescid-i Dirar
DİYANET İSLAM İLMİHALİ : 8 (TEST)
1.Aşağıdakilerden kimler camiye giremezler ?Ay Hali ve lohusa olan kadın ve cünüp kimseler
2. Aşağıdakilerden hangisi Dini, Manevi üstünlüğü ve saygınlığı olan mukaddeslerden değildir?Cinler
3. Aşağıdakilerden hangisi orucun faydalarından biri değildir?Oruç insanları camiye toplar
4. Bir kimseye orucun farz olabilmesi için gereken şartlar kaç tanedir?3
5. Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının şartlarından biri değildir?Mükim olmak
6. Adak oruçları ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü nedir?Vaciptir
7. Aşağıdakilerden hangisi imsak vaktinden önce geceleyin niyet edilmesi gereken oruçlarlardan değildir?Nafile oruçlar
8. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan orucunu başka zamanda tutmayı mubah kılan özürlerden biri değildir.?Mukim olmak
9. Oruç tutmaya gücü yetmeyen düşkün ve yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar ne yaparlar?Fidye verirler
10. Kasten bozulan bir gün orucun yerine iki kameri ay veya 60 gün peş peşine tutulan oruca ne denir?Keffaret
11. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz ?Oruçlu olduğunu unutarak yemek-içmek
12. Aşağıdakilerden hangisi oruçluya mekruh olan şeylerden biri değildir? Sahur yemeğini biraz geç yemek
13. Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan kaç gr. dır ?1460 gr
14. Fitre aşağıdakilerden kime verilmez ? Ana-Babaya
15. Bir kimsenin zekat verebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisine sahip olması gerekir ?Fabrikatör olmak
16. Aşağıdaki mallardan hangisine zekat düşmez ? 150 tavuk
17. Altının nisap miktarı kaç gramdır?80,18 gr.
18. Altın, gümüş ve ticaret mallarındaki zekat %(yüzde) kaçtır? % 2,5
19. Aşağıdakilerden hangisi İslam hukukundaki alacak çeşitleirnden biri değildir ?Senetli alacak
20. Hiçbir şeyi olmayan kimseye ne denir ? Miskin
DİYANET İSLAM İLMİHALİ : 9 (TEST)
1. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?Fakir olan Ana-Babasına
2. Aşağıdakilerden hangisi Haccın farz olma şartlarından biri değildir?S.Arabistanda olmak
3. Aşağıdakilerden hangisi Haccın sahih olmasının şartlarından biri değildir?Yol güvenliği olmak
4. Aşağıdakilerden hangisi Haccın edasının şartlarından biridir?Yol Güvenliği olmak
5. Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değiildir?Şeytan taşlamak
6. Arafatta vakfeye durmanın hükmü nedir?Farz
7. Aşağıdakilerden Hangisi İhram giyilen yerlerden biri değildir? Cidde
8. Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya yasak olan şeylerden biri değildir?Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak
9. Aşağıdaki yerlerden hangisinde Arafat vakfesi yapılmaz? Urene vadisinde
10. Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden biri değildir? Kadim tavafı
11. Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?Tavaf esnasında kabeyi sağ tarafına alarak yürümek
12. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir? Tavaf esnasında kabeyi sol tarafına alarak yürümek
13. Say etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?Vacip
14. Say’ı dört şafttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir? Vacip
15. Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü
16. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir ?Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak
17. Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü nedir?Sünnet
18. Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür ? Kurban kesme günü
19. Aşağıdakileriden hangisi haccın sünnetleirnden biri değildir?Bayramın dördüncü günü müzdelifede gecelemek
20. Aşağıdakilerden hangisi yapılış yönünden haccın çeşitlerinden biri değildir?Umre Haccı
DİYANET İSLAM İLMİHALİ : 10 (TEST)
1. Mikat-ı ihramsız geçmein cezası aşağıdakilerden hangisidir ? Bir koyun kurban etmek
2. Aşağıdakilerden hangisi Hac ile ilgili bir terim değildir ?Beden
3. Hedy ne demektir ?Hac ve umrede kesilen kurban
4. İhsar neye denir?Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına
5. Kurban kesmenin hükmü nedir?Vacip
6. Aşağıdakşlerden hangisi kurban kesmenin şartlarından biri değildir?Kadın olmak
7. Akika kurbanı neye denir ?Doğan çocuk için kesilen kurbana
8. Aşağıdakilerden hangisi mübarek gecelerden biri değildir? Mevlevi gecesi
9. Aşağıdakilerden hangisi yemin çeşitlerinden biri değildir ? Yemini Keffaret
10. Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki çeşitlerden hangisine girer?Yemini Gamus
11. Bir şeyin helal veya haram olduğunu tespit eden kimdir ?Allah’u Teala
12. Leş neye denir? Kendiğinden ölmüş hayvana
13. Aşağıdakilerden hangisi eti yenen hayvanlardan biri değildir?Katır
14. Yaptırılmak istenen bir işte meşru olmayan bir kolaylık sağlaması için verilen para veya mala ne denir ?Rüşvet
15. Lukata neye denir? Buluntu eşyaya
16. Kişinin oğlu öldükten sonra onun hanımıyla evlenmesinin durumu nedir?Hiç bir zaman evlenemez
17. Aşağıdakilerden hangisi vasiyet çeşitlerinden biri değildir? Farz olan vasiyet
18. Aşağıdakilerden hangisi organ naklini gerektiren şartlardan biri değildir? Nakil yapılacak kişinin nakil yapana akraba olması
19. Muted hallerde evlenmenin hükmü nedir?Sünnet

17

Nisan
2012

SİYER ÇALIŞMA NOTLARI-1

Yazar: arafat  | Kategori: SiYER | Yorum: Yok
SİYER ÇALIŞMA NOTLARI-1

-Darun-Nedve,Kureyş müşriklerinin toplanıp karar verdikleri meclis. Bu mecliste Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in öldürülme emri çıktı. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medineye hicret etmek zorunda kaldı.
-Medineye ilk hicret eden ,Ebu Seleme bin Abdulesad (Radiyallahu Anh).
-İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
-Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.Hicri yıl 354 gündür.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine de Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh)ın evinde misafir oldu.
-İslâmda ilk ganîmet ve esir Abdullah Bin Cahş serriyesi tarafından alındı.
-Ganîmet beşte biri Allahâ ve Resulüne , beşte dördü ise mücahitler aitti. Fakat bu beşte biri de beşe ayrılıyor; Peygamberin akrabası, yetimler, kafirler ve aciz yolcularda hisse alıyorlardı.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı Ebva (Veddan) Gazvesi.
-Gazve ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
-Ramazan orucu ,Ramazan orucu, oruç tutmaya gücü yeten her müslümanın üzerine farzdır. Bedir Gazvesinden bir ay evvel hicri 2, miladi 624 yılında, Bakara Sûresinin 183 üncü ayet-i kerimesiyle farz kılındı.

17

Nisan
2012

SİYER ÇALIŞMA NOTLARI-2

Yazar: arafat  | Kategori: SiYER | Yorum: Yok
SİYER ÇALIŞMA NOTLARI-2

-Bedir SavaşındaMüslümanlar büyük bir zafer kazandı. 70 müşrik öldürüldü. 14 müslüman şehid oldu. 70 müşrikte esir alındı.Zengin esirler fidye karşılığında, fakirler ise her biri 10 müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakılmıştır.
-Bedir Savaşı kaç yılında Hicri 2, miladi 13 mart 624 yılında oldu.
-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
-Hz. Fatıma ile Hz. Ali,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
-Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde ,Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in nesli Hz. Ali ve Hz. Fatımadan doğan çocuklar, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in nes-lini devam ettirmişlerdir.
-Ehl-i Beyt ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in soyunu sürdüren kızı ve çocuklarına verilen ad. Hz. Ali, Hz. Fatıma ve çocukları Ehl-i Beyttir.
-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
-lk münafıklar Miladi 624 hicri 3. yıl da Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları ile türediler
-Rıdvan Biatı:Hicretin 6.cı yılında Hac için gelen müslümanlar müşrikler tarafından Mekkeye sokulma-yıp hatta elçi olarak gönderilen Hz. Osman (Radiyallahu Anh)ın şehit olduğu (yanlış) haberinden sonra yapılan Rıdvan Biatını duyan müşrikler o yıl Mekkeye girilmemesi şartıyla aralarında bir barış anlaşması yapılmasını teklif ettiler. Bu teklif kabul edilerek anlaşmaya gidildi. Anlaşmanın tüm maddeleri ilk görünüşte müslümanların aleyhine gibi görüldü ise de, netice müslümanlara zafer hazırlayan anlaşmanın adı .
-Hudeybiye antlaşması Hicri 6, Miladi 628 yılında yapılmıştır.
-Habeşistana hicret eden müslümanlar ,Hicretin 7. yılında Medineye döndüler. Son dönen kafile Hz. Ali (Radiyallahu Anh)ın kardeşi Hz. Cafer-i Tayyar (Radiyallahu Anh)dır

17

Nisan
2012

SİYER ÇALIŞMA NOTLARI-3

Yazar: arafat  | Kategori: SiYER | Yorum: Yok
SİYER ÇALIŞMA NOTLARI-3

-Hayberin fethi Hicri 7, Miladi 628 yılında oldu.
-Hayber Fethinin sebebi Medineden sürülen Yahudilerin bir kısmı Haybere yerleşerek, burada müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Bunu haber alan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) derhal harekete geçti. Ve Hayberi fethetti.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hudeybiye antlaşması gereği aynı yıl umre yapamayan Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), erte-si yıl hicri 7, miladi 629 yılında, 2.000 müslüman ile birlikte umre yaptı.
-Hayber Fethinin sonucu Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) onlara antlaşma teklif etti. Fakat Yahudiler teklifi red ettiler. Bunun üzerine savaş başladı. On gün devam eden şiddetli çarpışma sonunda kaleler birer birer alındı. Yahudiler vergi vermeye razı oldular.
-Asr-ı Saadette öğretim yerleri ; a)Mescid:Namaz kılmanın yanı sıra cemaate ayeti kerimleri okuyup öğrenme ve öğretme ve dini bilgiler sunulma yeridir.
b)Suffa:Yurtta kalanlar daha ziyade fakir Mekkeli göçmenler (muhacir) ve uzak yerlerden gelen misafir öğrencilerdi.
c)Darul-Kurra:Suffenin öğretim için yetersiz kalması üzerine Medinede bazı evlerde Darul-Kurra denilen okullar açılmıştır.
d)Küttab:Küçük çocuklara okuma-yazma öğretilen yer. İlkokul.
-İslâmda ilk tayin edilen vali Yemende vali olan Bâzan müslüman olduktan sonra Sanaya vali olarak atanmıştır.
-Kameri ayları:Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
-Hicri takvimi Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.
-Medine şehrinin eski Asıl adı Yesrib’tir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicretinden sonra Peygamber şehri an-lamında “Medinetün-Nebî” denilmiştir. Daha sonra Medine olarak anılmaya başlanmıştır.
-Cenaze Namazı, Farz-ı Kifayedir. Ölen bir müslümanın Cenaze Namazını, müslümanlardan bir kısmı kılınca, öteki müslümanların üzerinden Cenaze Namazını kılma so-rumluluğu kalkar. Yeryüzünde ilk Cenaze Namazı, Hz. Adem için kılınmıştır. Resûlullahın ilk defa Cenaze Namazını kıldırdığı sahabi Ensardan, Berâ bin Mârur (Radiyallahu Anh)
-Ashab-ı Suffa; Medinede kavim ve kabileleri, evleri bulunmayan, mescidin suffasında yatıp kalkan sahabiler olup, gecelerini namazla, kuran okumakla, ders alıp, ders vermekle geçirirlerdi. Bu-rası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh)da burada yetişmiş-ti. Gündüzleri de, su taşır, odun toplayıp satarlar ve onunla geçinirlerdi.
-Medine Vesikası ,İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
-İslâm da ilk vatandaşlık ,Medine Vesikasıyla Hıristiyan, Yahudi ve putperstlerle karşılıklı görüşme ve antlaşma sonucu, İslâm devleti vatandaşlığını kabul etmeleri üzerine imzalanmıştır.

17

Nisan
2012

SİYER ÇALIŞMA NOTLARI-4

Yazar: arafat  | Kategori: SiYER | Yorum: Yok
SİYER ÇALIŞMA NOTLARI-4

-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ,Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
-Ezanın uygulanmaya konulması, sahabeden Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) ile Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
-Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
-İlk seriyye ,Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin Medineye hicretlerinden 9 ay sonra Ramazan ayında, Hz. Hamza (Radiyallahu Anh)ı muhacirlerden 30 kişilik bir süvari gurubun başında, Kureyş müş-riklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şamdan Mekkeye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderildi
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Elli altı seriyye göndermiştir.
-Ganimet ,Savaşta düşmanlardan alınan mal demektir.
-Ganîmetlerin taksimi ile ilgili âyet ,Enfâl suresi, 41. Âyet.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
-Ramazan ve Kurban Bayramları ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz Medineye teşrif buyurdukları zaman, Medinelilerin iki bayramları olduğunu görmüştü. O günlerde oyunlar oynuyorlar, şenlik yapıyorlardı. Bunu müşahede eden Sevgili Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) şöyle buyurdu: Allah Teala iki bayrama bedel daha hayırlılarını, Iyd-ı Fıtr (Ramazan Bayramı) ile Iyd-ı Edha (Kurban Bayramı) günlerini tahsis etmiş-tir Böylece Asr-ı Saadetten beri bütün İslâm aleminde bir yılda iki defa dini bayram kutlana gelmiştir.
-Zekat ,İslâmın beş şartından biri olan zekat, hicri 2, miladi 624 yılında, Ramazandan ve Fıtır Sadaka-sının vacip kılınışından sonra farz kılınmıştır.
-Hz. Fatıma ile Hz. Ali Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.

17

Nisan
2012

SİYER ÇALIŞMA NOTLARI-5

Yazar: arafat  | Kategori: SiYER | Yorum: Yok
SİYER ÇALIŞMA NOTLARI-5

-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ;Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
-lk münafıklar Miladi 624 hicri 3. yıl da Yahudilerin müslümanlara karşı düşmanca harekete başlamaları ile türediler
-Reci Vakıası ;Adal ve Kare kabilesinin talebi üzerine, bu kabilelere Mersed bin Mersed (Radiyallahu Anh) baş-kanlığında irşad için giden İslâm davetçilerine düzenlenen suikastle, 10 İslâm davetçi sahabenin öldürülmesi olayına denir.
-Biri Maûne faciası;Hicretin 4. Yılı sefer ayında Beni Amir kabilesinin reisi Ebu Berâ Âmir bin Malikin isteği üzerine bu kabileye dini öğretmek için gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edilmesi olayına Bir-i Maûna Faciası denir. Bu olay üzerine Bir ay süreyle Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılmaları için sabah namazla-rında Kunut duası okudu
-Hudeybiye antlaşması Hicri 6, Miladi 628 yılında yapılmıştır.
-Habeşistana hicret eden müslümanlar ,Hicretin 7. yılında Medineye döndüler. Son dönen kafile Hz. Ali (Radiyallahu Anh)ın kardeşi Hz. Cafer-i Tayyar (Radiyallahu Anh)dır
-Hayberin fethi Hicri 7, Miladi 628 yılında oldu.
-Hayber Fethinin sebebi Medineden sürülen Yahudilerin bir kısmı Haybere yerleşerek, burada müslümanların aleyhine çalışmaya başladılar. Bunu haber alan Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) derhal harekete geçti. Ve Hayberi fethetti.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hudeybiye antlaşması gereği aynı yıl umre yapamayan Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem), erte-si yıl hicri 7, miladi 629 yılında, 2.000 müslüman ile birlikte umre yaptı.

-

17

Nisan
2012

SİYER-İ NEBİ NOTLARI-6

Yazar: arafat  | Kategori: SiYER | Yorum: Yok
SİYER-İ NEBİ NOTLARI-6

-İçki, hicri 4, miladi 626 yılında yasaklandı. İçki üç safhada inen ayetlerle haram kılındı.
1-Bakara Sûresi :216,2-Nisa Sûresi :43,3-Mâide Sûresi :90-91
-Resulü Ekrem Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) İbranice ve Süryaniceyi öğrenmesi için Zeyd bin Sabit (Radiyallahu Anh)a emir buyurdu. İbraniceyi 15, Süryaniceyi 17 günde öğrendi. Okuma yaz-mayı da daha önce Bedir Savaşında esir düşenlerden öğrenmişti.
-İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğunu belirttiler.
-Hicri 5, miladi 626 yılında Medinede bindiği attan hurma kütüğünün üzerine düşüp ayağı yarıldı ve sağ yanı sıyrılıp zedelendi. Bundan dolayı beş vakit namazını bir ay, evde oturarak kıldı.
-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hicretin 5. Yılında atlar ve develer arasında yarış yaptırdı. Yarışta dereceye girenlere de ödül verdi.
-Uhud Savaşının sebebi Müşrikler Bedirde aldıkları yenilginin intikamını almak istedikleri için.Müslümanlar 700, müşrikler ise 3.000 kişi idi.Hicri 3, Miladi 625 yılında oldu.
-Uhud Savaşında peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in şehid edilen Hz. Hamza (Radiyallahu Anh) Peygamberimizin amcası idi.
-Uhud savaşında Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e fırlatılan oka elini siper yaparak çolak kalan sahabi Talha Bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh)
Hendek Savaşının sebebiYahudiler Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e yaptıkları suikast girişiminden sonra Medineden sürüldüler. Mekkeli müşriklerle anlaşarak onları savaşa teşvik ettiler. Müşrikler Ebu Süfyan komuta-sında 10.000 kişilik bir kuvvetle Hicri 5, miladi 24 Ocak 627 tarihinde Medineye hücum ettiler.
-Hendek kazma fikrini,Selman-ı Farisi (Radiyallahu Anh)ın önerisiyle oybirliği ile alındı bu karar.Hendek savaşına adı verilen hendeklerin Uzunluğu: 5,5 km, derinliği: 5 m, eni:9 m. dir.?
-Yağmur duası ilk Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
-

17

Nisan
2012

SİTER ÇALIŞMA NOTLARI-7

Yazar: arafat  | Kategori: SiYER | Yorum: Yok
SİTER ÇALIŞMA NOTLARI-7

-Mute Harbi Hicri 8, miladi 629 tarihinde Suriyede Bizansla ilk karşılaşma. Halid b. Velidin askeri dirayeti sayesinde 3.000 kişilik İslan ordusunun 100.000 kişilik Bizans ordusunun karşısında durması.Hâlid Bin Velide Allahın kılıcı ünvanını,
Mûte savaşında arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vermiştir.
-Ummül Kura Mekkenin diğer şehirler arasında önemli bir yeri vardır. Kuran-ı Kerimde Mekke şehrine Ummül Kura (Şehirlerin anası) adı verilmiştir. (Enam Suresi:92)
-Huneyn Savaşı Hicri 8, Miladi 27 Ocak 630 yılında oldu.
-Hicri 9, miladi 630 yılı Recep ayında vefat eden Habeşistan kralı Necaşi Ashamenin gaipten cenaze namazını kılmıştır.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
-Tebuk seferi Hicri 9, Miladi 630 yılında.
-Habeş hükümdarı Necaşinin vafatı üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kendisine dua edip salih bir kardeşin öldüğünü söyleyerek gıyabında cenaze namazını kıldı.
-Hac ne zaman farz İslâmın beş şartından olan Hac, hicri 9, miladi 631 yılında, Âl-i İmrân Sûresi: 96-97 ayeti keri-meleriyle farz kılındı.
-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in cemaata kıldırdığı son namaz hastalandığında Velmürselatti suresini okuyarak kıldırmış olduğu akşam namazıdır.
-Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) vefatından önce hastalandığında Hz Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) sahabilere 17 vakit namaz kıldırmıştır.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) hangi sahabilerin Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ve Abdurrahman Bin Avf (Radiyallahu Anh)ın arkalarında namaz kılmıştır.
-Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
-Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
-Hulefa-i Raşidin dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali�dir. (Allah onlardan razı olsun)
-Makam-ı Mahmud ;Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e Allah tarafından, ahirette verileceği en yüce şefaat makamı.
-Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in İncil ve Tevratta geçen isimleri :İncilde; Baraklit, Tevratta; Münhemenna.
-Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)den sonra halife Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) seçildi.
– Aşere-i Mübeşşere dünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabedir.
1-Hz. Ebu Bekir (v.634)
2-Hz. Ömer (v.644)
3-Hz. Osman (v.656)
4-Hz. Ali (v.661)
5-Hz.Talha bin Ubeydullah (v.656)
6-Hz. Zübeyr bin Avvam, (v.656)
7-Hz. Abdurrahman bin Avf, (v.652)
8-Hz. Sad bin Ebi Vakkas, (v.674)
9-Hz. Sad bin Zeyd, (v.671)
-Kuranda ismi ile anılan tek sahabi Zeyd bin Harise (Radiyallahu Anh) (Ahzab Suresi:37)
-Kuran-ı Kerimde ismi geçen tek kadın Hz. Meryem.

17

Nisan
2012

SİYER ÇALŞMA NOTLARI-8

Yazar: arafat  | Kategori: SiYER | Yorum: Yok
SİYER ÇALŞMA NOTLARI-8

-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osmandır.
-İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında — -Peygamberimize ilk inanan eşi Hz.Hatice
-Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı
Hılful Fudul
-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası Hz.Hamza
-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
-Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz Mus’ap b Ümeyr.
-Hz.Hatice ve Ebu Talib’in ölümü vefat ettiği sene hüzün yılı olarak kabul edilmiştir.
- Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak Ebu Eyyüb’el Ensari evinde misafir olarak kaldı.
- Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.

–Peygamberimiz,Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12 ci gecesine
tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi
- Peygamber Efendimiz (s a v )’in annesinin ismi Vehb’in kızı Amine
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt annesinin adı Hz Halime
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt kardeşinin ismi Hz Şeyma
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin adı Abdulmuttalip
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in babalarının ismi Abdullah
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin vefatından sonra büyüten
amcası Ebu Talip
-Peygamber Efendimiz (s a v ) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye 622 yılındahicret etti.
- İlk Cuma namazı Ranuna vadisindefarz kılındı.
-Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk vahiy geldiğinde Hanımı Hz Hatice’ye anlattı.
- Peygamberimiz (s a v )’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi Sevr Mağarası
-Mekke Hicretin 8 Yılı Ramazan ayının 17 sindefethedldi.
Soru-Hudeybiye savaşı Hicretin 6 Yılında oldu.
-Hayber savaşı Hicretin 7 Yılında oldu.
-Hendek savaşı Hicretin 5 Yılında oldu.
-Peygamberimizin son savaşı Tebuk savaşıdır
-Ravza-i Mudahhara Peygamberimiz (s a v )’in kabri ile minberi arasına denir
-Asr-ı Saadet Rasulüllah (s a v )’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir
- Rasulüllah (s a v )’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas
-Peygamber Efendimiz (s a v )’i vefatından sonra Hz Ali yıkadı
-Haram aylar adı verilen aylar:Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır
-Peygamberimiz (s a v )’in doğduğu evin adı Darud-Tebabia
-Peygamber Efendimiz (s a v ) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? Safa Tepesinde
-Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer
neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in zevcelerinin (hanımlarının isimleri:

a- Hz Hatice b- Hz Sevde c- Hz Aişe d- Hz Zeynep
e- Hz Ümmü Seleme f- Hz Hafsa g- Hz Zeynep (Cahşın kızı)
h- Hz Ümmü Habibe i- Hz Cüveyriyye
j- Hz Safiyye k- Hz Mariyye l- Hz Meymune (R Anhüma)
Peygamber Efendimiz (s a v )’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin
iştirak etmediği seferlere (savaşlara) Seriyye denie.
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği
savaşlara gaza denir Peygamber Efendimiz (s a v ) 27 defa katılmıştır.
-Peygamber Efendimiz (s a v ) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre
peygamberlik 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı
- Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü
-Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı 72 müslüman şehit olmuştur
- Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd – Peygamber Efendimiz(s a v )’in son katıldığı Tebuk savaşıdır.

-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilen sahabe Hz Osmandır.
-İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında — -Peygamberimize ilk inanan eşi Hz.Hatice
-Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı
Hılful Fudul
-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası Hz.Hamza
-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
-Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz Mus’ap b Ümeyr.
-Hz.Hatice ve Ebu Talib’in ölümü vefat ettiği sene hüzün yılı olarak kabul edilmiştir.
– Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak Ebu Eyyüb’el Ensari evinde misafir olarak kaldı.
– Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
-Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
-Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı Veda Hutbesidir.
-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
–Peygamberimiz,Miladi 571 yılı (Fil vakasının olduğu yıl), Rebülevvel ayının 12 ci gecesine
tesadüf eden Pazartesi günü dünyaya geldi
– Peygamber Efendimiz (s a v )’in annesinin ismi Vehb’in kızı Amine
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt annesinin adı Hz Halime
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt kardeşinin ismi Hz Şeyma
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin adı Abdulmuttalip
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in babalarının ismi Abdullah
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin vefatından sonra büyüten
amcası Ebu Talip
-Peygamber Efendimiz (s a v ) kaç tarihinde Mekke’den Medine’ye 622 yılındahicret etti.
– İlk Cuma namazı Ranuna vadisindefarz kılındı.
-Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk vahiy geldiğinde Hanımı Hz Hatice’ye anlattı.
– Peygamberimiz (s a v )’in hicret esnasında saklandığı mağaranın ismi Sevr Mağarası
-Mekke Hicretin 8 Yılı Ramazan ayının 17 sindefethedldi.
Soru-Hudeybiye savaşı Hicretin 6 Yılında oldu.
-Hayber savaşı Hicretin 7 Yılında oldu.
-Hendek savaşı Hicretin 5 Yılında oldu.
-Peygamberimizin son savaşı Tebuk savaşıdır
-Ravza-i Mudahhara Peygamberimiz (s a v )’in kabri ile minberi arasına denir
-Asr-ı Saadet Rasulüllah (s a v )’in yaşadığı çağa Asr-ı Saadet (mutluluk yılları) denir
– Rasulüllah (s a v )’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas
-Peygamber Efendimiz (s a v )’i vefatından sonra Hz Ali yıkadı
-Haram aylar adı verilen aylar:Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır
-Peygamberimiz (s a v )’in doğduğu evin adı Darud-Tebabia
-Peygamber Efendimiz (s a v ) peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? Safa Tepesinde
-Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer
neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in zevcelerinin (hanımlarının isimleri:
a- Hz Hatice b- Hz Sevde c- Hz Aişe d- Hz Zeynep
e- Hz Ümmü Seleme f- Hz Hafsa g- Hz Zeynep (Cahşın kızı)
h- Hz Ümmü Habibe i- Hz Cüveyriyye
j- Hz Safiyye k- Hz Mariyye l- Hz Meymune (R Anhüma)
Peygamber Efendimiz (s a v )’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin
iştirak etmediği seferlere (savaşlara) Seriyye denie.
-Peygamber Efendimiz (s a v )’in bizzat başında komutan olarak iştirak ettiği
savaşlara gaza denir Peygamber Efendimiz (s a v ) 27 defa katılmıştır.
-Peygamber Efendimiz (s a v ) kaç yaşında peygamber oldu ve ne kadar süre
peygamberlik 40 yaşında peygamber oldu, 23 yıl peygamberlik yaptı
– Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü
-Uhut savaşında şehit olan müslümanların sayısı 72 müslüman şehit olmuştur
– Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd – Peygamber Efendimiz(s a v )’in son katıldığı Tebuk savaşıdır.

17

Nisan
2012

FIKHI TERİMLER(MSTS)-1

Yazar: arafat  | Kategori: FIKIH | Yorum: Yok
FIKHI TERİMLER(MSTS)-1

-Ahvâl-i Şahsiyye: Şahsın hukûku.
-Hidâyet-i Mürşîde: Yol gösterici hidâyet.
-İcmâ: İcmâ müctehidlerin şer’îbir meselenin hükmüne dair görüşlerini aynı yönde olmak üzere tek tek açıklamaları yoluyla meydana gelebileceği
gibi (sarîh icmâ), şer’îbir mesele hakkında bir veya birkaç mü ctehid görüş belirttikten sonra, bu görüşten haberdâr olan o devirdeki diğer müctehidlerin açıkça aynı yönde kanaât belirtmemekle birlikte îtirâz beyânında da bulunmayıp sükût etmeleri sûretiyle de (sükûtî icmâ) oluşabilir.
-Istıslâh (Mesâlih-i Mürsele)
-İslâm Öncesi Şerîatler: Hz. Muhammed’den ö nceki ilâhî dinlerin hükümlerinden (şer’ü men kablenâ)
-İmâmeyn: İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed için kullanılır.
-Tarafeyn. İmâm-ı A’zam ile İmam Muhammed için kullanılır.
-Şeyhayn: İki şeyh, iki reis, iki büyük imâm demektir. İmâm-ı A’zam ile İmam Ebû Yusuf için kullanılır. En büyük iki halîfe anlamında Hazret-i EbûBekr ile Hazret-i ö mer için de kullanılır.
-Sekaleyn: İnsanlar ve cinler için kullanılır. Bu iki topluluğa da peygamber olarak gönderildiği için Peygamberimiz Hz. Muhammed’e Rasûlü’s-Sekaleyn denir. Cin ve insanlara fetvâ verene de, Mü ftiyü ’s-sekaleyn denir. (Şeyhü ’lİslâm İbni Kemalpaşa).
-Temizlik: Görünür kir ve pisliklerin giderilmesi “necâsetten tahâret”, abdestsizlik
durumunun kaldırılması ise “hadesten tahâret” olarak adlandırılır.
-Mâsivâ: Allah’ın gayrısından temizlenme.
-Hades: Hükmî kirlilik.
-Necîs: Dînen kir ve pis.
-Ağız ve burun temizliği (mazmaza ve istinşâk).Suile iyice ovmak (delk).
Allah’ın farz kıldığ ı (mektûbe) namazlar,
-Hz. Peygamber’in sünnetiyle sâbit olan (mesnûn) namazlar,
-Sünnet Namazlar; Vakit namazları yanında düzenli olarak kılınan sünnetleri (revâtib) ifâde etmekte,
-Nâfile Namazlarise düzenli olmayarak çeşitli vesilelerle Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak maksadıyla ayrıca kılınan namazları (reğaib) ifâde etmektedir.
-Namazın Farzları (Şurûtü’s-salât)
-Erkânü’s-Salât: (Rükunları)
-Kişininkendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da(hurûc bi sun’ih)
-İsfâr: Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınmasıdır.
-Taglîs: İkinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken sabah namazını kılmak.
-Fey-i zevâl: Güneşin tam tepe noktada iken cismin yere düşen gölge uzunluğu.
-Şürûk zamanı: Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman(40-45 dakika).
-Vakt-i istivâ: Güneşin tam tepe noktasında olduğu zaman.
-Tahmîd: Semia’llahülimen hamideh” dedikten sonra, “Rabbenâ leke’lhamd”demek.
-Müfsidât-ı salât: Namazı bozan şeyler.

17

Nisan
2012

FIKHI TERİMLER (MSTS) -2

Yazar: arafat  | Kategori: FIKIH | Yorum: Yok
FIKHI TERİMLER (MSTS) -2

-Teheccüt namazı, kuşluk namazı, evvâbîn namazı, tahiyyetü ’l-mescid, küsûf
ve hüsûf namazları (Güneş ve Ay tutulması esnasında namaz) gibi.
-Kasr: Namazın kısaltılması,
-Cem’: İki namazın bir vakitte kılınması.
-Vaktinde kılınamayan namaza fâite çoğulu fevâit denir.
-Vitir Arapça’da çiftin karşıtı olan “tek” anlamındadır
-Her Ay Üç Gün O ruç. “eyyâm-ı bîd” Her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde olmak üzere her ay üç gün oruç tutmak.
-Hanefî mezhebine göre toprak ürünlerinin zekâta tâbî olabilmeleri için üzerlerinden bir yılın geçmesi (havl)
-Rikâz: Rikaz terimi, maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşyayı ifâde eder.
-Mevât (işlenmemiş, sahipsiz) topraklarda veya sahibi bilinmeyen topraklar.
-Yemle beslenen hayvanlara “ma’lûfe”, ziraat, nakliyat gibi işlerde kullanılan
hayvanlara da “âmile” adı verilmektedir.
-Bedel: Hac için bedel (nâib) tutmaya “ihcâc”; bedel tutan kimseye “âmir”,
“menûb” veya “mahcûcun anh” denir. Ayrıca bedel gönderilen kimseye
“me’mûr”, yol masrafı olarak verilen mal veya paraya “nafaka” ve haccı ifsâd etmesi hâlinde nafakayı geri ödemesine “tazmîn” adı verilmektedir.
-İhrâma giren kişiye “muhrim” (ihrâmlı) denir.
-Füsûk: Tâatten ayrılıp mâsiyet sayılan şeyleri yapmak.
-Cidâl: Başkalarıyla tartışmak, hakâret ve kavga etmek.
-Kâbe’nin etrafında tavâf yapılan yere “metâf” (tavâf alanı) denir.
-Sa’y yerine “Mes’a” denir.
-“Eyyâm-ı nahr” ve “eyyâm-ı Mina” denilen Zilhiccenin 10-11 ve 12. günleridir.
-İhsâr, hac veya umre yapmak üzere ihrâma girdikten sonra, herhangi bir
-Akîka Kurbanı: Esasen akîka, Arapça’da yeni doğan çocuğ un başındaki saçın adıdır.
-Keffâret kelimesi sö zlü kte “örten, gizleyen” anlamına gelir. Dînî bir terim olarak ise, “işlenen bir kusur ve gü nahtan dolayı Allah Teâlâ’dan af ve mağfiret dilemek niyetiyle yapılan, cezâ özelliği de bulunan bir tür mâlî ve bedenî ibâdet”tir.
-ADAK:Arapça’da nezir (nezr) diye ifâde edilen adak fıkıh dilinde, “bir kimsenin
dînen yükümlü olmadığ ı ibâdet cinsinden bir şeyi kendisi için vâcip kılması”nı ifâde eder
-Behîmetü ’l-en’âm: En çok yenmesi mutat olan koyun, deve ve sığır gibi türlerdir.
-Dövme (veşm) yaptırma, başta
-Dişlerin güzellik için törpülenerek seyrekleştirilmesi (teflîc) de hadîste yasaklanmıştır.
-Muharremât: Evlenilmesi haram olan kadınlar

17

Nisan
2012

FIKIH TERİMLER (MSTS)-3

Yazar: arafat  | Kategori: FIKIH | Yorum: Yok
FIKIH TERİMLER (MSTS)-3

-Nikâh anında belirlenmişse buna mehr-imüsemmâ, belirlenmemişse
buna da mehr-i misil denir.
-Ric’î Talâk: Kocaya yeni bir nikâha ihtiyaç olmadan boşadığı karısına dönme
imkânı veren boşama türüne, dö nülebilir boşama anlamında “ric’î talâk”denir.
-Bâîn Talâk: Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma
-Sünnî Talâk: Boşama, Kur’ân’daki genel ilkelere ve Hz. Peygamber’in bu
yö ndeki açıklama ve tavsiyelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığına göre
-Sü nnî talâk, bid’î talâk şeklinde de tasnîf edilmektedir.
-Bid’î Talâk: Bid’at tâbiri, Sünnet’in mukâbili ve zıddı olarak da kullanılmakta olduğundan burada bid’î talâk, Sü nnet’e aykırı biçimde gerçekleştirilen boşamayı ifâde etmektedir.
-Îlâ: Kocanın dört ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına dâir yemin etmesi veya bu içerikte bir nezirde bulunmasına îlâ denilir.
Hidâne: İslâm hukûkunda çocukların bakım ve yetiştirilmesine denilir.
-Ferâiz İlmi: Mîrâs hukû kunun klâsik İslâm hukû k literatüründeki adıdır.
-Ecîr-i Hâs: Yapılan iş sözleşmesi;işçinin belli bir süre zarfında işveren içinçalışmasını konu alıyorsa, yani işçinin belli bir zaman biriminde hâsıl edeceği emeğini işverenin emrine tahsîs etmesi gerekiyorsa, bu işçi ecîr-i hâs olarak adlandırılır.
-Ecr-i Misl; tarafsız bilirkişilerin, işçinin fiilen harcadığı emeğe biçtikleri değerdir.
-Tağrir ise, akid yapılırken taraflardan birinin söz ve davranışı ile diğer tarafı
kasten aldatmasını ifâde eder.
-Gabn-i Fâhiş: Aldanmanın aşırı ve belirgin olması.
-Gabn-i Yesîr: Aldanmanın basit ve önemsiz olması.
-Rehin verene râhin, rehin alana mürtehin, teslim alınan mala da merhûn
veya rehin denilir. İ
-İstiâze: Sözlükte, sığ ınmak, korunmak anlamındadır
-Tıvâl-i Mufassal: Hucurât’tan Burûc’a kadar,
-Evsat-i Mufassal: Buruc’tan Beyyine’ye kadar,
-Kısâr-i Mufassal: Beyyine’den sona kadardır.
-Sebeb-i Nüzûl: Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûl (inme) sebebi. (esbâb-ı nüzûl)
-Sebeb-i Vürûd: Hadîs-i Şerîfler’in vârid olma, söylenme sebebi.
-Mücmel-Mübeyyen: Mânâsı kapalı lafızları ihtivâ eden â yetlere mücmel,
mücmel â yetleri açıklayan â yetlere de mübeyyen â yet denir.
-Mübhem-Muhkem: Üstü kapalı anlatım. Açık ifâdeli âyetler.
-Müteşâbih: Birden fazla anlama gelen ifâdeler.
-Garîbu’l-Kur’ân: Farklı lehçelerde kullanılan kelimeler.
-Müşkilü’l-Kur’ân: Kelimelerin anlaşılma güçlüğ ü.
-İ’câzu’l-Kur’ân: Â ciz bırakmak, iknâ etmek, muhâtabın delillerini çü rütmek.
-Vücûh – Nezâir: Eş sesli kelimelere vücûh; farklı anlamlı kelimelere de nezâir denir.
-Emsâlu’l-Kur’ân: Özlü ifâdeler.

17

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER-1

Yazar: arafat  | Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER | Yorum: Yok
TEMEL DİNİ BİLGİLER-1

1- DİN : Akıl sahibi insanları kendi istekleri ile dünya ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştırmak amacıyla Yüce Allah tarafından Peygamber aracılığı ile gönderilen esaslar bütünüdür.
2-DİNLER BAŞLICA ÜÇ KISMA AYRILIR:
A)Hak Din:Allah tarafından Peygamber aracılığıyla insanlara bildirilen, hiçbir değişikliğe uğramadan, bozulmadan günümüze kadar gelen dindir. Örnek : İslâm Dinidir.
B)Muharref Dinler:Allah tarafından Peygamberler aracılığı ile bildirildiği halde sonradan insanlar tarafından değiştirilen ve aslı bozulan dinlerdir.
Örnek : Hristiyanlık – Yahudilik
C)Batıl Dinler : İnsanlar tarafından uydurulan dinlerdir.Örnek : Puta tapıcılık, Satanizm
3-İSLAM: Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e ( S.A.V ) Allah tarafından gönderilip Peygamberimizin insanlara bildirdiği esasların bütünüdür.
“Allah katında (geçerli) din şüphesiz İslâm’dır.” ( Ali İmran – 19 )
“Kim İslâm’dan başka dine yönelirse onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de zarara uğrayanlardandır.” ( Ali İmran – 85 )
5-İSLAM DİNİN GAYESİ:Getirdiği hükümlerle insanları, hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştırmaktır.
6-İSLAM DİNİ ÜÇ ANA BÖLÜME AYRILIR:
1)İnanmak ( İnanç )
2)Allah’ın emir ve yasaklarına uymak ( Amel )
3)İnsanın kendisi ve Rabbi ile,canlı-cansız bütün varlıklarla iyi ilişkilerde olmaktır.( Ahlak )
7-İSLAM DİNİNİN ÖZELLİKLERİ:
1) İslâm son dindir ve evrenseldir.
2) İslâm’ın hükümleri bütün insanlığa gönderilmiştir.
3) İslâm Allah tarafından gönderilen daha evvelki Peygamberleri ve ilâhi kitapları tasdik eder.
4) Önceki dinlerin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır.
8-KELİME-İ TEVHİD VE ANLAMI:Lâilâhe İllallah Muhammedürrasülullah :Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (S.A.V.) Allah’ın elçisidir.
9-KELİME-İ ŞEHADET VE ANLAMI:Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü .Anlamı: Ben şahitlik ederim ki, Allah’ tan başka ilah yoktur . Yine şahitlik ederim ki,Hz.Muhammed (S.A.V) onun kulu ve elçisidir.
10-İMAN:Yüce Rabbimizin Peygamber Efendimiz ( S.A.V) aracılığı ile göndermiş olduğu bütün esaslara kalben inanmak ve bunu dili ile söylemektir.
11-AMENTÜ(İMANIN ESASLARI)
-Allah’ın varlığına birliğine
-Meleklerine
-Kitaplarına
-Peygamberlerine
-Ahiret Gününe ( öldükten sonra dirilme )
-Kadere ( iyilik ve kötülüğün Allah’ın yaratmasıyla olduğuna ) inanmak.
12-İNANNÇ YÖNÜNDEN İNSANLAR DÖRT KISMA AYRILIR:
-Mümin :Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in peygamberliğine kalbi ile inanan ve inancını dili ile söyleyen kimselere denir.
-Münafık :Allah’ın varlığına ve birliğine Hz. Muhammed (S.A.V)’in peygamberliğine kalbi ile inanmadığı halde, dili ile inandığın söyleyen kims denir.
-Müşrik :Allah’a ortak koşan, birden fazla tanrı olduğuna inanan kimsedir.
-Kafir: Allah’ın varlığı ve birliğine, Hz. Muhammed ( S.A.V)’in Peygamberliğine ve getirdiği esaslara kalbi ile inanmayan ve inanmadığını dili ile söyleyen kimseye denir.
13-ALLAH’IN SIFATLARI:Allah’ın 14 sıfatı vardır.
Bunlardan altı tanesine “zati” sıfatlar. Sekiz tanesine de “subuti” sıfatlar denir.
A-Zati Sıfatlar:
1) Vücud:Allah’ü Teala’nın var olması demektir.
2)Kıdem :Allah’ü Teala’nın varlığının evvelinin olmaması demektir.
3)Beka :Allah’ü Teala’nın varlığının sonunun olmaması demektir.
4)Vahdaniyet:Allah’ü Teala’nın bir olması demektir.
5)Muhalefetün li’l-havadis:Yarattığı varlıkların hiç birine benzememesi demektir.
6)Kıyam binefsihi:Varlığı için başka bir şeye muhtaç olmaması demektir.
B– Sübüti Sıfatları:
1)Hayat :Allah’ü Teala’nın diri olması demektir.
2)İlim :Allah’ü Teala’nın her şeyi bilmesi demektir.
3 ) Sem’i:Allah’ü Teala’nın her şey i işitmesi demektir.
4)Basar :Allah’ü Teala’nın her şeyi görmesi demektir.
5)İrade :Allah’ü Teala’nın bir şeyin olmasını dilemesi demektir.
6) Kudret:Allah’ü Teala’nın her şeye gücü yetmesi demektir.
7)Kelam:Allah’ü Teala’nın konuşması demektir.
8)Tekvin:Allah’ü Teala’nın yaratması demektir.

17

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER-2

Yazar: arafat  | Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER | Yorum: Yok
TEMEL DİNİ BİLGİLER-2

4-MELEKLERİN ÖZELLLİKLERİ:
-Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.
-Yemezler, içmezler.
-Erkeklik ve dişilikleri yoktur.
-Hiç günah işlemezler.
-Allah’ın emirlerini eksiksiz yerine getirirler.
-Hızlı ve süratli varlıklardır.
-Sayılarını Allah’tan başka kimse bilmez.
-Daima Allah’ı zikir ve tesbih ile meşguldürler.
15-BÜYÜK MELEKLER:
1)Cebrâil:Vahiy meleğidir.Allah’tan aldığı mesajları Peygamberlerine ulaştıran melektir.
2)Mikâil:Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir (Yağmurun yağması – Rüzgarın esmesi gibi)
3)İsrâfil:Kıyametin kopması ve insanların tekrar dirilmesinin işareti olan, mahiyeti bizce bilinmeyen sura üfler.
4)Azrail:Ömrü sona eren insanların canlarını Allah’ın izni ile almakla görevli melektir.
16-DİĞER MELEKLER: Dört büyük melekten başka Kur’an’ı Kerim’de isimleri geçen meleklerinve görevleri:
1)Kirâmen Kâtibin : İki melektir. Biri insanların sağında iyilikleri, diğeri de solunda kötülükleri yazar.
2)Münker ve Nekir: Kabirde soru sormakla görevli meleklerdir.
3)Rıdvan :Cennetteki meleklerin başkanıdır.
4)Malik :Cehennemdeki meleklerin başkanıdır.
5)Hafaza ( Koruyucu ):İnsanların önlerinden ve arkalarından onları takip eden, kaza ve belalardan koruyan meleklerdir.
17-CİN:Allah’ın ateşten yarattığı, yemesi, içmesi ve üremesi insanlar gibi olan, gözle görülmeyen, iman ve ibadetle sorumlu olan varlıklardır.
18-ŞEYTAN:
1) Şeytan ateşten yaratılmıştır.
2) Gurur ve kibiri nedeniyle Allah’a isyan etmiştir.
3) Cennetten kovulmuş ve Allah tarafından lanetlenmiştir.
4) Kıyamete kadar yaşayacaktır.
5) Hem kendi cinsinden hem de insanlar ve cinlerden yardımcıları vardır.
6) Her türlü yola başvurarak insanları ve cinleri Allah’a isyan etmeleri için kışkırt
( İnsan topraktan, melek nurdan, cin ve şeytan ateşten yaratılmıştır. )
29- PEYGAMBER : Allah’ın insanlar arasından seçtiği, güzel ahlâk sahibi, Allah’tan vahy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara bildirmekle görevli kimselere denir.
30- İLK İNSAN –İLK PEYGAMBER:İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (A.S) Son Peygamber ise Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’dir. Hz. Muhammed ile birlikte peygamberlik kapısı kapanmış olup, artık bir daha Peygamber gönderilmeyecektir.
31-PEYGAMBERLERDE BULUNMASI GEREKLİ OLAN SIFATLAR:
1)Doğru sözlü olmak(SIDK)
2)Güvenilir olmak( Emanet)
3)Akıllı ve zeki olmak(Fetanet)
4)Günah işlememek(İsmet)
5) Allah’tan aldığı mesajları aynen insanlara bildirmek.(Tebliğ)
32-PEYGAMBERİMİZİ DİĞER PEYGAMBERLERDEN AYIRAN ÖNEMLİ ÖZELLİKLER:
1) Son Peygamber olması,
2) Getirdiği kitabın ve dini hükümlerinin kıyamete kadar geçerli olması,
3) Diğer Peygamberler gibi belli bir bölgeye veya belli bir topluluğa değil, bütün İnsanlara Peygamber olarak gönderilmesi,
4) Kendinden önce gönderilen Peygamberlerin getirdiği ilâhî dini tamamlaması ( İslâm )
5) Yaratılmışların en faziletlisi Allah’ın en sevgili kulu olması,6) Âlemlere rahmet olarak gönderilmesi,
33-MUCİZE: Peygamberlerin, Peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın izni ile gösterdikleri olağanüstü olaylardır.
Keramet : Allahü Teâlâ’nın sevgili kullarında meydana getirdiği olağanüstü olaylardır.
34BÜTÜN PEYGAMBERLERİN TEBLİĞ ETTİĞİ ESASLAR1 ) Dini koruma
2 )Aklı koruma
3 ) Nesli koruma
4 ) Malı koruma
5 ) Canı koruma

Toplam 193 sayfa, 170. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030168169170171172180190...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.