30

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  737 Kez Okundu

1. Kur’an’da “alemlere rahmet” olarak gönderildiği bildirilen peygamber kimdir?
a) Hz. İbrahim b) Hz. İsa c) Hz. Musa d) Hz. Muhammed
2. “Muhammedü’l-Emin” hangi anlama gelmektedir?
a) Muhammed Peygamber b) Sevilen Muhammed
c) Güvenilir Muhammed d) Değerli Muhammed
3. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi özellikle “emin” adıyla nitelenmiştir?
a) Hz. İsa b) Hz. Muhammed c) Hz. Musa d) Hz. Adem
4. Peygamberimiz’in Mekke’den hicret etmeden önce yanındaki emanetlerin sahiplerine
teslim edilmesi için Hz. Ali’yi görevlendirmesi O’nun daha çok hangi özelliğinin bir
ifadesidir?
a) Alçakgönüllülüğünün b) Hoşgörüsünün
c) Güvenilirliğinin d) Adaletinin
5. Peygamberimiz, Mekke’den hicret ederken, korunması için kendisine bırakılmış
emanetleri neden Hz. Ali’ye teslim etmiştir?
a) İhtiyaçlarını karşılaması için b) Malları sahiplerine geri vermesi için
c) Daha sonra kendisine getirmesi için d) Hz. Ali istediği için
6. Peygamberimiz’in insanlarla ilişkilerinde din ve akrabalık farkı gözetmemesi O’nun
daha çok hangi özelliğinin bir ifadesidir?
a) Adaletinin b) Güvenilirliğinin c) Cömertliğinin d) Hoşgörüsünün
7. “Ey efendimiz ve Efendimiz’in oğlu!” diyerek kendini öven bir sahabiye Peygamberimiz
şöyle karşılık verdi: “Ey insanlar! Günahlardan sakının, şeytan sizi yanıltmasın. Ben
Abdullah’ın oğlu Muhammed’im, Allah’ın kulu ve elçisiyim. Beni Allah’ın çıkardığı
makamdan daha yukarı çıkarmanızdan hoşlanmam.” Bu olay Peygamberimiz’in hangi sıfatı
ile ilgilidir?
a) Alçakgönüllülük b) Cömertlik c) Adalet d) Sabır
8. “Peygamberimiz üç günden fazla elinde mal bekletmez, o mal dağıtılmadıkça evine
uğramazdı.” Bu ifade, Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini anlatmaktadır?
a) Doğruluk b) Sabır c) Hoşgörü d) Cömertlik
9. Peygamberimiz en çok hangi ay içerisinde daha cömertçe hareket ederdi?
a) Ocak b) Muharrem c) Ramazan d) Nisan
10.“Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü Peygamberimiz’in
daha çok hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
a) Adaletini b) Alçakgönüllülüğünü c) Sabrını d) Cesaretini
11. Peygamberimiz, karşısında korkudan titreyen birine aşağıdaki sözlerden hangisini
söylemiştir:
a) “Korkma! Ben hükümdar değilim. Kuru et pişirerek karnını doyuran bir kadının oğluyum.”
b) “Korkma! Ben bir peygamberim”
c) “Korkmana gerek yok. Sana bir şey yapacak değilim.”
d) “Korkma! Ben peygamberim, ama annem de hep yoksulluk içinde yaşadı.”
12. “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü hangi olay için
söylenmiştir?
a) Kızı hırsızlık yaptığı zaman
b) Saygın bir kadının cezalandırılmasının uygun olmayacağı söylendiği zaman,
c) Hırsızlığın ne kadar kötü bir davranış olduğunu anlatmak için
d) Fatıma’yı uyarmak için
13. Peygamberimiz’in ilk eşi ve evlilik süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Aişe – 25 b) Hatice – 25 c) Hatice – 22 d) Aişe – 22
14. Peygamberimiz eşiyle zaman zaman spor müsabakaları yapardı. Aşağıdaki şıklardan
hangisinde eşi ve yaptığı müsabaka doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Hatice – Atıcılık
b) Hz. Aişe – Koşu
c) Hz. Zeynep – Koşu
d) Hz. Aişe – Atıcılık
15. Bir eş olarak Peygamberimizi tanımlamada uygun düşmeyen şık hangisidir?
a) Peygamberimiz aile fertlerine karşı nazik ve yumuşaktı.
b) Peygamberimiz, çok işi olduğu için, ailesine uğrayacak zaman bulamıyordu.
c) Peygamberimiz aile fertlerine yardımcı olmaktan geri durmazdı.
d) Peygamberimiz Allah’ın emirlerini ilk olarak aile fertlerine aktarırdı.
16. Aile hayatıyla ilgili olarak “Ailesine Resulüllah’tan daha şefkatli kimseyi görmedim”
diyen ve Peygamberimiz’in evinde büyüyen sahabi kimdir?
a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ali c) Hz. Enes d) Hz. Hüseyin
17. “Gönül üzülür, gözler yaşarır ama yine de biz Rabbimizin hoşuna giden sözler söyleriz”
sözü niçin söylenmiştir?
a) Ağlamanın erkeklere yakışmadığını anlatmak için
b) Ağlamakla bir şey elde etmenin mümkün olmadığını söylemek için
c) Amcası Ebu Talib’in vefatına ağlamanın fayda vermeyeceğini söylemek için
d) Oğlu İbrahim’in vefatına ağlamasını yadırgamanın doğru olmadığını anlatmak için
18. Bir baba olarak Peygamberimizi tanımlamada uygun düşmeyen şık hangisidir?
a) Peygamberimiz çocuklarına karşı şefkat ve sevgi dolu bir babaydı.
b) Peygamberimiz çocuklarının sorunları ve ihtiyaçlarıyla daima ilgilenirdi.
c) Peygamberimiz yaramaz çocukları bazen dövmenin iyi olacağını söylemiştir.
d) Peygamberimiz, namazda babalarının sırtına çıkan çocuklara kötü davranılmamasını
istemiştir.
19. “Peygamberimiz, her yanına geldiğinde ayağa kalkar, onu alnından öper ve yerine
oturturdu.” Bu söz, Peygamberimiz’in hangi çocuğu için söylenmiştir?
a) Hz. Zeynep b) Hz. Ümmü Gülsüm
c) Hz. İbrahim d) Hz. Fatıma
20. Peygamberimiz’in torunlarının adı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ahmet – Mehmet b) Hasan – Hüseyin
c) Ayşe – Fatma d) Zeynep – Hatice
21. Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz” sözü
hangi olay üzerine söylenmiştir?
a) Peygamberimiz’i torunlarını severken gören birinin “benim on çocuğum var; hiçbirini
kucaklayıp öpmedim” demesi üzerine
b) Çocuklarını döven bir babayı görmesi üzerine
c) Allah’ın merhametinin sınırsız olduğunu anlatmak istemiştir.
d) Bir hayvana kötü davranan birini görmesi üzerine
TEMEL DİNİ BİLGİLER SİYER SORULARI
22
22. “Benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirini kucaklayıp öpmedim” sözüne
Peygamberimiz nasıl bir karşılık vermiştir?
a) “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz.”
b) “Sen pek katı kalpli biriymişsin. Git çocuklarını öp.”
c) “On çocuk çok fazla. Çok çocuk sahibi olmak iyi değildir.”
d) “Zaten çocukları öpmek iyi değildir. Kucaklaman yeterli.”
23. Peygamberimiz’in “Allah’ım ben onları seviyorum, sen de onları sev” dediği kimlerdir?
a) Torunları: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin b) Çocukları : Fatıma ve Zeynep
c) Torunları : Ümame ve Üsame d) Çocukları: İbrahim ve Abdullah
24. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in anne ve babası kimdir?
a) Aişe – Muhammed b) Hatice – Muhammed
c) Fatıma – Hüseyin d) Fatıma – Ali
25. Bir komşu olarak Peygamberimiz’i tanımlamada uygun düşmeyen şık hangisidir?
a) Peygamberimiz komşularına saygı gösterir ve onlara kibar davranırdı.
b) Peygamberimiz komşularına selam verir ve güler yüz gösterirdi.
c) Peygamberimiz “komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyurmuştur.
d) Peygamberimiz komşularına bazen saygı gösterir ve kibar davranırdı.
26.“….. açken tok yatan bizden değildir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
a) Komşusu b) Arkadaşı c) Annesi d) Kardeşi
27. “Bir hediyem ve iki komşum var. Hediyeyi hangisine vereyim” diye soran Hz. Aişe’ye
Peygamberimiz nasıl bir cevap vermiştir?
a) En sevdiğin arkadaşına b) En yakın akrabana
c) En yakın komşuna d) En sevdiğin komşuna
28. Cebrail’in Peygamberimiz’e iyilik etmesi konusunda çok fazla tavsiyede bulunduğu ve
“neredeyse mirasçı kılınacaklardı” dediği kişiler kimlerdir?
a) Komşular b) Arkadaşlar c) Dostlar d) Akrabalar
29. Bir arkadaş olarak Peygamberimiz’i tanımlayan en uygun şık hangisidir?
a) Peygamberimiz arkadaşları için güven kaynağıydı.
b) Peygamberimiz arkadaşlarına karşı çok şakaçıydı.
c) Peygamberimiz arkadaşlarını her şeyden çok severdi.
d) Peygamberimiz arkadaşlarıyla zaman geçirmekten çok hoşlanırdı.
30. Hicret yolculuğu sırasında Peygamberimiz’e arkadaşlık yapan kişi kimdir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ebubekir c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
31. Ebu Talip sıkıntıya düştüğünde Peygamberimiz amcasının geçimini kolaylaştırmak için
onun oğlu Ali’yi yanına alarak bakımını üstlendi. Bu olay Peygaberimiz’in daha çok hangi
özelliğini anlatır?
a) Cömertlik b) Merhamet c)Vefa ve yardımseverlik d) Sabır ve tevekkül
32.Peygamberimiz’in faiz ve kan davasını ilk olarak akrabaları arasında kaldırmasının
anlamı nedir?
a) Akrabalık ilişkilerine önem vermesi
b) Önce yakınlarından başlayarak Allah’ın emirlerinin uygulanmasında adil olduğunu
göstermesi
c) Akrabalarını çok sevmesi
d) Gerekirse yakınlarını cezalandırmaktan geri durmayacağı
33. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı kan davası hangisidir?
a) Amcası Abbas’ın kan davası
b) Dedesi Abdulmuttalib’in kan davası
c) Amcası Abbas’ın torunu Rebia’nın kan davası
d) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın kan davası
34. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı faiz davası hangisidir?
a) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın faizi
b) Amcası Abbas’ın faizi
c) Dedesi Abbas’ın torunu Rebia’nın faizi
d) Amcası Abdulmuttalib’in faizi
35. Peygamberimiz’in, İslam medeniyetinin evrensel ve insani ilkeler çerçevesinde
temellerini attığı ve Medinelilerden bu ilkelere uyacaklarına dair söz aldığı ilk olay
hangisidir?
a) Veda Hutbesi b)Akabe Biatları c) Medine Vesikası d) Veda Haccı
36. Akabe biatlarında aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
a) İbadet etmenin önemi b) Hırsızlık yapmamak
c) Zina yapmamak d) Allah’a ortak koşmamak
37. Aşağıdakilerden hangisi Akabe biatlarında yer almaktadır?
a) İftira etmekten sakınmak b) İbadet etmenin önemi
c) Namaz kılmanın fazileti d) Oruç tutmanın önemi
38. Peygamberimiz’in evrensel ve insani ilkelerinin özetlendiği son konuşmasının adı
nedir?
a) Akabe Biatı b) Medine Sözleşmesi c)Veda Hutbesi d) Veda Haccı
39. Veda Hutbesi’nde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
a) Emanetleri sahiplerine vermek b) Kadınlara iyi davranmak
c) Hırsızlık ve zinadan uzak durmak d) Selam vermek
40. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde yer almaktadır?
a) Selam vermenin önemi b) Eğitim ve öğretimin önemi
c) İnsanların eşit olduğu fikri d) Kurban kesmenin fazileti
41. Veda Hutbesi’nde Peygamberimiz’in Müslümanlara bıraktığı iki rehber aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kur’an-ı Kerim – Sünnet b) Sünnet – İcma
c) Kitap – İcma d) Kur’an-ı Kerim – Siyer
42. Veda Hutbesi’nde en çok hangi konular üzerinde durulmuştur?
a) Sosyal konular b) Siyasal konular c) İbadet konuları d) İtikad konuları
43. Peygamberimiz’in, amcası Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi’yi bile affetmesi onun hangi
özelliğini en iyi anlatır?
a) Sabır ve Hoşgörüsünü b) Tevekkülünü c) Adaletini d) Güvenilirliğini
44. Peygamberimiz’in Hz. Aişe’yle yaptığı iki koşu yarışması nasıl neticelenmiştir?
a) İlkinde Peygamberimiz, ikincisinde Hz. Aişe kazanmıştı.
b) İlkinde Hz. Aişe, ikincisinde Peygamberimiz kazanmıştı.
c) Her iki yarışmada da Peygamberimiz kazanmıştır.
d) Her iki yarışmada da Hz. Aişe kazanmıştır.
45. Peygamberimiz’in, kızı Fatıma’nın kendisine hizmetçi isteğini reddetmesi O’nun daha
çok hangi özelliğiyle ilgilidir?
a) Cömertliği b) Sade yaşama isteği c) Alçakgönüllülüğü d) Adaleti
46. Bir baba olarak Peygamberimizi tanımlayan en uygun ifade hangisidir?
a) Peygamberimiz sabahları çocuklarının kapılarının önüne giderek onları namaza kaldırırdı.
b) Peygamberimiz çocuklarına her istediklerini verirdi.
c) Peygamberimiz kızlarını daha çok severdi.
d) Peygamberimiz erkek çocuklarını daha çok severdi.
47. Bir eş olarak Peygamberimizi tanımlayan en uygun ifade hangisidir?
a) Peygamberimiz ev süpürmenin, elbise dikmenin erkek işi olmadığını düşünürdü.
b) Peygamberimiz, eşine danışma gereği duymazdı.
c) Peygamberimiz eşine danışmaktan çekinmezdi.
d) Peygamberimiz, eşiyle oynamayı ayıp sayardı.
48. Bir komşu olarak Peygamberimizi tanımlayan en uygun ifade hangisidir?
a) Peygamberimiz evde pişen yemekte komşunun da hakkı olduğunu söylerdi.
b) Peygamberimiz kötü komşuyu azarlamanın gerekli olduğunu düşünürdü.
c) Peygamberimiz komşularına miras bırakmıştır.
d) Peygamberimiz sevdiği komşularına öncelik verirdi.
49.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamberimiz’in doğruluk sıfatı ile bağdaşmamaktadır?
a) Peygamberimiz asla yalan söylemezdi.
b) Peygamberimiz kendisine eziyet edenlerin mallarını korumanın gerekli olmadığını
düşünürdü.
c) Peygamberimiz, doğru olmayan şakalar yapmazdı.
d) Peygamberimiz emanete ihanet etmezdi.
50. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamberimiz’in adaleti ile bağdaşmamaktadır?
a) Peygamberimiz, Yahudilerin haklarını korumanın kendi görevi olmadığını düşünürdü.
b) Peygamberimiz, başka dinden olanların haklarını aramaktan geri durmazdı.
c) Peygamberimiz zorluklarla karşılaştığında dahi adaletten ayrılmazdı.
d) Peygamberimiz, kendi aleyhine de olsa adil davranmaktan çekinmezdi.
51. Peygamber Efendimiz hangi şehirde doğmuştur?
A-Medine B-Kudüs C-Cidde D-Mekke
52. Peygamber Efendimiz’in doğduğu dönemde Mekke´de ki insanların en önemli geçim
kaynağı ne idi?
A-Tarım B-Hayvancılık C-Madencilik D-Ticaret
53. Peygamberimiz Mekke yönetiminde söz sahibi olan ve hacıların ağırlanması gibi
görevleri de üstlenen bir soya mensuptur. Geldiği soyun adı nedir?
A-Kureyşin Haşimoğulları kolundan B-Kureyşin Hanif soyunda
C-Kureyşin Aşıroğulları kolundan D-Kureyşin Abbasoğulları
kolundan
54. Peygamberimiz’in babasının adı nedir?
A-Abdulmuttalip B-Abdullah C-Abbas D-Hamza
55. Efendimiz’in ilk eşinin adı nedir?
A-Fatıma B-Aişe C-Ümmü Gülsüm D-Hatice
56. Pegamber Efendimiz hangi tarihte dünyaya geldi?
A-18 Mart 571 B-20 Nisan 571 C-20 Nisan 570 D-18 Mart 570
57. Peygamberimiz’e “göklerde ve yerde herkes tarafından övülsün” diye Muhammed
ismini veren kimdir?
A-Babası Abdullah C-Amcası Abbas
B-Annesi Amine D-Dedesi Abdulmuttalip
58. Peygamberimiz, Mekke sıcak ve kurak olduğundan 4 yaşına kadar çocukluğunu süt
annesinin yanında geçirdi. Yanında kaldığı süt annesinin adı nedir?
A-Halime B-Amine C-Aişe D-Hatice
59. Efendimiz’in süt kardeşinin adı nedir?
A-Halime B-Aişe C-Şeyma D-Rukiyye
60. Efendimiz henüz dünyaya gelmeden babasını, daha çocuk yaşlarda annesini kaybetti.
Annesi Hz. Amine vefat ettiğinde Peygamberimiz kaç yaşında idi?
A-5 B-6 C-7 D-8
61. Efendimiz çocukluk ve gençlik yıllarını akrabalarından kimin yanında geçirdi?
A-Amcası Abbas B-Amcası Ebu Talip
C-Amcası Hamza D-Amcası Ebu Leheb
62. Peygamberimiz’in ilk ticaret yolculuğuna çıktığında Rahib Bahira ile karşılaştığı yer
hangisidir?
A-Yemen B-Şam C- Bursa D-Busra
63.Peygamberimiz’e Mekke´liler “Muhammed’ül-Emin“ diyorlardı. Peygamber
Efendimiz’in daha çok hangi özelliğinden dolayı bu ismi vermişlerdi?
A-Cömert ve iyiliksever olmasından C-Büyüklere karşı hürmetli olmasından
B-Dürüst ve güvenilir olmasından D-Güler yüzlü ve tatli dilli olmasından
64. Mekke´nin ileri gelenlerince kötülüklerin arttığı, zayıf ve güçsüzlerin haklarının yendiği
bir sırada kurulan ve Peygamberimiz’in de katıldığı “Hilful Fudul“ teşkilatının amacı ne idi?
A-İnsanlara iş bulmak
B-Suçlunun karşısında birlik olup haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak.
C-Mazlumların maddi ihtiyaclarını karşılamak
D-İnsanların eğitimine yardımcı olmak
65. Efendimiz’in amcasının maddi durumu iyi olmadığından yanına aldığı ve daha çok
kendi yanında yetiştirdiği amcasının oğlunun adı nedir?
A-Hz. Ali B-Hz. Ebubekir C-Hz. Ömer D-Hz. Osman
66. Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz’in çocuklarından biri değildir?
A-Rukiye B-Zeyneb C-Kasım D-Zeyd
67. Efendimiz’e ilk vahyi getiren meleğin adı nedir?
A-Azrail B-Cebrail C-Mikail D-İsrafil
68. İslam´da ilk emir nedir?
A-Namaz B-Oruc C-Hac D-Oku
69. İlk vahiy Peygamberimiz’e hangi yılda geldi?
A- 610 B- 623 C- 571 D- 632
70. Allah´ın Kur´an’dan Peygamberimiz’e indirdiği ilk ayetler hangisidir?
A-Fatiha Suresi B-Kevser Suresi
C-Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti D-Yasin Suresi
71. Peygamberimiz’e ilk vahiy gelince başından geçenleri kime anlattı? Kim kendisini teselli
etmişti?
A-Amcası Ebu Talip B-Dedesi Abdulmuttalib
C-Amcası Hamza D-Eşi Hz. Hatice
72. Peygamberimiz’e ilk vahiy gelince Hz. Hatice’nin kendisine götürdüğü ve “Bu Allah´ın
Musa´ya ve İsa´ya gönderdiği mesajdır“ diyerek Peygamberimiz’i teselli eden kimdir?
A-Hz.Ali B-Varaka C-Abdulmuttalib D-Ebu Talib
73. Allah Teala, Peygamberimiz’e ilk vahiyden sonra yakın çevreye İslam´ın duyrulmasını
emreden ayetler indirdi. Bunlar hangi ayetler idi?
A-Müddesir Suresi’nin ilk 5 ayet B-Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti
C-Bakara Suresi’nin ilk 5 ayeti D-Müzzemmil Suresi’nin ilk 5 ayeti
74. Peygamberimiz’e ve getirdiği yüce hakikatlere ilk inanan hanım kim idi?
A-Hz. Aişe B-Hz. Amine C-Hz. Hatice D- Hz. Fatıma
75. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’e ilk iman edenlerden biri değildir?
A-Hz. Ali B-Hz. Hatice C-Hz. Ebubekir D-Hz. Ömer
76. Müslümanlar Mekke´de daha çok gizlice nerede bir araya gelerek Allah´ın emirlerini
öğrenip, ibadet ediyorlardı?
A-Peygamberimiz’in evinde B-Erkam´ın evinde
C-Ebu Bekir´ in evinde D-Hz. Ali´nin evinde
77. Aşağıdakilerden hangisi müslümanlara baskı ve işkence yapanlardan biridir?
A-Varaka B-Bahira C-Ümmü Eymen D-Ebu Cehil
78. Kur´an’da, hakkında hususi bir süre olan, Peygamber Efendimiz’in yakınlarına başlattığı
davete ilk itirazı yapan, kızları ve oğulları nişanlı iken baskı yaparak oğullarını ayıran şahıs
kimdir?
A-Ebu Cehil B-Ebu Leheb C-Ebu Süfyan D-Ebu İshak
79. Aşağıdaki şahısların hangisi şehit olan ilk müslümanlardan biridir?
A-Yasin B-Yasir C-Usame D-Zeyd
80. Hz. Ömer´in müslüman olmasına etki eden en önemli hadise nedir?
A-Tüm akrabalarının müslüman olması B-Mekke´nin ileri gelenlerinin müslüman olması
C- Dinlediği Kur´an ayetleri D-Dinlediği güzel sözler
81. “Bir elime güneşi bir elime ayı verseler de bu davamdan vazgeçmem” sözü kime aittir?
A-Hz. Ali B-Hz. Ebubekir C-Hz. Ömer D-Hz. Muhammed
82. İslam´dan önce Arabistan´da putlara tapmayan, kötülükten uzak duran, bir olan Allah’a
inanan kimseler de vardı. Bunlara ne isim veriliyordu?
A-Müslüman B-Hanif C-Hrıstiyan D-Yahudi
83. Müslümanlar Mekke´de kendilerine yapılan eziyetten dolayı ilk defa nereye hicret
ettiler?
A-Medine B-Taife C-Habeşistan D-Şam
84. Habeşistan’a hicret eden müslümanların arasında bulunan ve Peygamberimiz’in de
damadı olan sahabi kimdir?
A-Hz. Osman B-Hz. Ali C-Hz. Ebubekir D-Hz. Ömer
85. Müslümanların ilk hicret yurdu olan Habeşistan’da Müslümanları iyi bir şekilde
ağırlayan ve onlara iyilikte bulunan hükümdarın ismi nedir?
A-Habeşi B-Necaşi C-Harisi D-Haşimi
86. Habeşistan kralı Necaşi, Müslümanları şikayet eden müşriklere nasıl davrandı?
A-Müslümanları iade etti.
B-Müslümanları haksız buldu.
C-Himayesinde istedikleri kadar kalabileceklerini söyledi.
D-Mekke’li müşrikler istediklerini aldılar.
87. Mekkeliler, müslümanları dinlerinden döndürmek için, boykot kararı aldılar ve
müslümanlara üç yıl boykot uyguladılar. Alınan boykot kararını nereye asarak ilan ettiler?
A-Evlere B-Okullara C-Caddelere D-Kabe’ye
88. Mekkelilerin müslümanlara uyguladakları ve büyük sıkıntı yaşattıkları boykot kaç yıl
sürdü?
A- 1 Yıl B- 2 Yıl C- 3 Yıl D- 4 Yıl
89. Peygamberimiz (sav) çok sevdiği iki değerli varlığını kaybedince bu yıla “Hüzün Yılı”
dendi. Kimler vefat edince o yıla hüzün yılı dendi ?
A-Hz. Hatice ve Ebu Talip C-Hz. Aişe ve Ebu Bekir
B-Hz. Hatice ve Abdulmuttalip D-Hz. Fatıma ve Hz. Hamza
90. Hz. Hatice ve amcası Ebu Talip vefat edince Peygamberimiz’in ve Müslümanların
sıkıntıları ve üzüntüleri nedeniyle bu yıla ne dendi ?
A-Hazan Yılı B-Hüzün Yılı C-Ölüm Yılı D-Ölüm Dönemi
91.Mekkeliler Peygamber Efendimize “Hasta isen tedavi ettirelim, amacın kral olmaksa
seni başımıza kral yapalım, para istiyorsan Mekke’nin en zengini yapalım, niyetin
evlenmekse Mekke’nin en güzel kızıyla evlendirelim… » diye teklifte bulunuyorlardı. Bunun
karşılığında ne istiyorlardı ?
A-Mekke’yi terk etmesini B-İslam’ı anlatmaktan vazgeçmesini
C-Medine’ye göç etmesini D-Kabe’ye girmemesini
92. Peygamber Efendimiz amcasının ölümünden sonra Mekke dışında İslam’ı anlatmaya
karar verince yardımcısı Zeyd’le beraber hangi şehre giderek insanları İslam’a davet etti?
A-Medine B-Yemen C-Şam D-Taif
93. Peygamber Efendimiz amcasının ölümünden sonra Taif’e İslam’ı anlatmak için
gittiğinde yanında bulunan sahabi kimdi?
A-Hz. Zeyd B-Hz. Ali C-Hz Ömer D-Hz. Hasan
94. Peygamberimiz’in İslam’ı tebliğ için gittigi Taif dönüşü dinlenmek için bir müddet
kaldığı bahçede duyduğu besmeleye şaşıran ve Peygamberimiz’in telkini ile müslüman olan
şahsın adı nedir?
A-Varaka B-Addas C-Necaşi D-Ümmü Eymen
95. Peygamberimiz’in Taif yolculugu sonrası Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve oradan Cenab-ı
Hakk’ın yüce makamlarına çıkarıldığı gece yolculuğuna ne denir?
A-Mevlid B-Kadir C-İsra ve Mirac D-Berat
96. Peygamberimiz’in Mirac gecesinde Allah’ın katına yükseldiği Kudüs’deki mescidin adı
nedir?
A-Mescid-i Haram B-Mescid-i Nebevi C-Mescid-i İsra D-Mescid-i Aksa
97. Peygamberimiz’in İsra ve Mirac mucizesini duyan müşrikler, doğruca O’nun en sadık
dostuna koştular. Ama ondan da “o söylemişse doğrudur” cevabını aldılar. Bu cevabı veren
Peygamberimiz’in en sadık dostu kimdi?
A-Hz. Ebu Bekir C-Hz. Ali B-Hz. Ömer D-Hz. Osman
98. Peygamberimiz’in Allah’ın bir armağanı olarak meydana gelen gece yolculuğu yaptığı
Mescid-i Aksa’nın da bulundugu şehir hangisidir?
A-Mekke B-Kudüs C-Medine D-Şam
99. “Yesrib“ aşağıdaki sehirlerden hangisinin eski ismidir?
A-Mekke B-Medine C-Kudüs D-Taif
100. Peygamberimiz, kendisi hicret etmeden önce İslam’ı anlatmak ve öğretmek üzere
hangi sahabi’yi Medine’ye gönderdi?
A-Hz. Ali B-Hz. Ömer C-Hz. Osman D-Musab b. Umeyr
101. Peygamberimiz (sav) Akabe görüşmeleri neticesinde yanında Hz. Ebu Bekir ile birlikte
hangi şehre göç etti?
A-Medine B-Mekke C-Kudüs D-Taif
102. Peygamber Efendimiz’in hicret için yola çıkacağında kendi yatağında kalmasını
istediği, sahipleri müşrik de olsa yanında bulunan emanetleri sahiplerine iade ederek
arkasından Medine’ye gelmesini istediği sahabi kimdir?
A-Hz. Ebu Bekir B-Hz. Ali C-Hz. Ömer D-Hz. Osman
103. Medine’ye hicret eden Peygamberimiz, Medine’de hangi sahabenin evinde 7 ay
kadar misafir kaldı?
A-Musab b. Umeyr B-Hz. Aişe C-Ebu Eyyub el Ensari D-Hz. Osman
104. Mekke’den Medine’ye bütün mallarını bırakarak göç eden müslümanlara ne denir?
A-Sahabe B-Suffa C-Ensar D-Muhacir
105.Aşağıdaki mescidlerden hangisi bütün müslümanlar için en önemli ve kutsal sayılan üç
mescidden biri değildir?
A-Mescid-i Kuba B-Mescid-i Haram
C-Mescid-i Nebevi D-Mescid- Aksa
106. Mescid-i Nebevi’nin hemen yanı başına hem okul hem yatakhane olarak kullanılan
büyükçe bir bölüm ayrıldı. Mescidin yanında eğitim için ayrılan bu yere ne denir?
A-Cami B-Mescid C-Suffa D-Mihrab
107.Peygamber Efendimiz Medine’ye hicret ettiklerinde diğer dinlere mensup insanlar da
vardı. Şehirde birliği sağlamak için onlarla iş birliği Antlaşması da yaptı. Aşağıdakilerden
hangisi o dönemde Medine’de yaşayan diğer din mensuplarından biridir?
A-Mecusiler B-Hrıstiyanlar C-Budistler D-Yahudiler
108. Medine’de müslümanları ve İslam’ı yok etmek isteyen müşriklere karşı Allah,
müslümanlara savaş izni vererek ilk zaferi nasip etti. Bu savaşın adı nadir?
A-Bedir B-Uhud C-Hendek D-Tebük
109. Müslümanların büyük acı yaşadığı, bir ara Peygamberimiz’in öldüğü haberinin
yayıldığı, Hz.Hamza ve 70 kadar müslümanın şehit düştüğü savaş hangisidir?
A-Bedir C-Hendek B-Uhud D-Hudeybiye
110. Medine’nin çevresinin hendeklerle çevrilerek Medine’nin korunduğu ve müşriklerin
günlerce hendekleri geçemediklerinden İslam’ı yok etme ümitlerinin kırıldığı savaş
hangisidir?
A-Bedir B-Uhud C-Hendek D-Hudeybiye
111. Müslümanlar Mekke’den ayrılalı altı yıl olmuştu. Mekkeliler Medineli müslümanlarla
bir antlaşma yaptılar. Antlaşma şartlarından bazıları: “Müslümanlar gelecek yıl Kabe’yi
ziyaret edebilecekler, müslümanlardan biri dininden dönerse onu iade etmeyecekler”
… Yapılan bu tarihi antlaşmaya ne denir?
A-Barış Antlaşması B-Akabe Antlaşması C-Hac Antlaşması D-Hudeybiye Antlaşması
112. Peygamberimiz Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra komşu devletlerin hükümdarlarına
İslam’a davet mektupları gönderdi. Aşağıdakilerden hangi ülkeye davet mektubu
gitmemiştir?
A-Irak’a B-Habeşistan’a C-Mısır’a D-İran’a
113. Peygamberimiz’in Mekke’nin fethinden sonra onbinlerce sahabesi ile yaptığı hac
ibadeti esnasında, Arafat’ta okuduğu hutbeye ne ad verilir?
A-Namaz Hutbesi B-Veda Hutbesi C-İslam Hutbesi D-Hac Hutbesi
114. Peygamber Efendimiz vefatından önce hastalığı döneminde, namaz kıldıramaz
duruma geldiklerinde cemaate namazı kim kıldırıyordu?
A-Hz. Ali B-Hz. Ömer C-Hz. Ebu Bekir D-Hz. Osman
115. Peygamberimiz Medine’de kaç yılında vefat etti?
A-622 C-631 B-623 D-632
116. Peygamberimiz vefat ettiklerinde kaç yaşında idiler?
A-63 B-60 C-53 D-61
117. İslam Tarihinde ilk Cuma namazı nerede kılındı?
A-Mekke’de B-Medine’de C-Kuba’da D-Taif’te
118. Medine’li olup Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden insanlara
ne denir?
A-Ensar B-Muhacir C-Suffa D-Ashap
119. Peygamber Efendimize 10 yıl hizmette bulunmuş ve kendisinden birçok hadis rivayet
etmiş olan sahibi kimdir?
a) Enes b. Malik b) Hz. Ali c) Hz. Ömer d) Hz. Ebu Bekir
120. Müslüman olarak Hz. Peygamberi canlı görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve
Müslüman olarak ölmüş kimseye ne denir?
a) Müellefei Kulüb b) Tebei Tabiin c) Sahabi d) Tabiin
121. Peygamberimiz’in ashabına imamlık yaptığı ve şu an kabrinin bulunduğu yerin adı
nedir?
a) Kabe-i Muazzama b) Mescid-i Nebevi c) Mescid-i Aksa d) Mescid-i Kuba
122. Peygamber Efendimiz’in eş ve çocukları için söylenen ve her namaz sonunda
kendilerine dua edilen ailesinin adı nedir?
a) Ehl-i Kitap b) Ehl-i Sünnet c) Ehl-i Beyt d) Ehl-i Kabe
123. Aşağıdakilerden hangi hanım Peygamberimiz’in eşidir?
a) Hz. Fatıma b) Hz. Aişe c) Meryem d) Rukiye
124. Kur’an-ı Kerim Peygamberimiz’e hangi ayda inmeye başlamıştır?
a) Recep b) Şaban c) Ramazan d) Muharrem
CEVAP ANAHTARI SİYER
1- D 21- A 41- A 61- B 81- D 101- A 121-B
2- C 22- A 42- A 62- D 82- D 102-B 122- C
3- B 23- A 43- A 63- B 83- C 103-C 123-B
4- C 24- D 44- B 64- B 84- A 104-D
5- B 25- D 45- B 65- A 85- B 105-A
6- A 26- A 46- A 66- D 86- C 106- C
7- A 27- C 47- C 67- B 87- D 107-D
8- D 28- A 48- A 68- D 88- C 108- A
9- C 29- A 49- B 69- A 89- A 109- B
10- A 30- B 50- A 70- C 90- B 110- C
11- A 31- C 51- D 71- D 91- B 111-D
12- B 32- B 52- D 72- B 92- D 112- A
13- B 33- D 53- A 73- A 93- A 113- B
14- B 34- B 54- B 74- C 94- B 114-C
15- B 35- B 55- D 75- D 95- C 115-D
16- C 36- A 56- B 76- B 96- D 116- A
17- D 37- A 57- D 77- D 97- A 117-C
18- C 38- C 58- A 78- B 98- B 118- A
19- D 39- D 59- C 79- B 99- B 119-A
20- B 40- C 60- B 80- C 100-D 120- D

30

Nisan
2012

TEMEL DİNİ BİLGİLER AHLAK SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  949 Kez Okundu

1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ahlakla doğrudan ilgili bir kavram degildir?
A) Namaz B) Dogru C) İyi D) Çirkin
2. Aşağıdakilerden hangisi övülen, güzel davranışlardan biridir?
A) Holgörü B) Aldatmak C) Kibir D) Zulüm
3. Aşağıdakilerden hangisi çirkin görülen davranışlardan biridir?
A) Adalet B) Saygı C) İftira D) Sabır
4. Hangi kelime, yapılan hataları affetmek, anlayışla karşılamak manasına gelir?
A) Cömertlik B) Hoşgörü C) Cesaret D) Güven
5. Hangi kelime; başkalarını küçük görmek, onlara tepeden bakmak anlamına gelir?
A) İsraf B) Bencillik C) Aldatmak D) Kibir.
6. “Mü’minlerin iman bakımmndan en üstün olanı ………….. olandır”. Hadisindeki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi en uygundur?
A) Malı en çok B) Zekası en üstün C) Cesaretli D) Ahlakı en güzel
7. Aşağıdakilerden hangisi maddi bir temizlik degildir?
A) Kalp temizligi B) Beden temizligi C) Giyecek temizliği D) Çevre temizliği
8. Aşağıdakilerden hangisi manevi temizligin kapsamı içine girer?
A) Ev temizliği B) Aklımızın temizliği C) Beden temizliği D) Elbise temizliği
9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi „İslam’ın dürüstlük” ilkesine uymaz?
A) Sözünde durmak B) Güvenilir olmak C) Aldatmak D) Dogruluk
10. Aşağıdakilerden hangisi müslümanm temel özelliklerinden biri degildir?
A) Sözünde durmamak B) İyilik yapmak C) Yardım etmek D) Saygılı olmak
11.Aşağıdakilerden hangisi, “adalet”. kavramının karşıt (zıt) anlamıdır?
A) Cahillik B) Hırsızlık C) Tembellik D) Zulüm
12. Aşağıdakilerden hangisi “cimrilik” kavrammm karşıt (zıt) anlamıdır?
A) Doğruluk B) Nezaket C) Cömertlik D) Çalışkanlık
13. Hangi kelime “kibar olmak, incitmeden ve tatli dille konuşmak” anlamına gelir?
A) Nezaket B) Sabır C) Şefkat D) Adalet
14. Hangi kelime “sadece kendini düşünmek, başkalarını düşünmemek” anlamma gelir?
A) İsraf B) Bencillik C) İkiyüzlülük D) Kin
15. Aşağıdaki hangi iki kelime birbirinin zıddı değildir?
A) Adalet-Zulüm B) Nezaket-Kabalık C) Doğruluk-Yalan D) Hoşgörü-İyilik
16. Aşağıdaki hangi iki kelime birbiriyle aynı anlamdadır?
A) Korkaklık- Cesaret B)Şefkat-Merhamet C) Hakaret-Saygı D) Dostluk-Düşmanlık
17. Peygamber efendimiz, “Bizi aldatan bizden degildir” sözüyle neyi vurgulamıştır?
A) Dürüstlük B) Temizlik C) Çalışkanlık D) Sabırlı olmak
18. Aşağıdakilerden hangisi manevi bir iyiliktir?
A) Zekat vermek B) Sadaka vermek C) Bir fakiri doyurmak D) İnsanlara ögüt vermek
19. Aşağıdakilerden hangisi maddi bir iyiliktir?
A) Fitre vermek C) Büyüklere saygı B) Küçüklere sevgi D) Güleryüzlü olmak
20. Allah’ın verdigi nimetlere karşı yapmamamzz gereken şey nedir?
A) Nankörlük B) Dua C) Şükür D) Tövbe
21. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak’ın tanımı içerisine girmez?
A) İyilik yapmak B) Kötülükten uzak durmak C) Güzel huylu olmak D) Bilgili olmak
22.”Kişinin sabip oldugu şeylerle yetinmesi, şükretmesi, gönül zenginliği” anlamına gelen
kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanaat B) Sorumluluk C) Ağırbaşlılık D) Şefkat
23. “Allah’ın verdigi nimetleri saçıp savurmak, boşa harcamak, gereksiz yere tüketmek”
anlamlarına gelen ve İslamın da yasakladığı bu kötü davranışın adı nedir?
A) İftira B) Riya C) Öfke D) İsraf
24. Bize iyilik yapan bir kişiye karşı aşağıdakilerden hangisini yapmamiz doğru degildir?
A) Teşekkür etmek B) Dua etmek C) Nankörlük etmek D) İyilik etmek
25. Bize kötülük yapan bir kişiye karşı aşağıdakilerden hagisini yapmak dogru degildir?
A) Affetmek B) Sabretmek C) İftira etmek D)Fedakarlık etmek
26. Aşağıdakilerden hangisi “Sevgi” ile uyumlu degildir?
A) Muhabbet B) Şefkat C) Merhamet D) Nefret
27. Aşağıdakilerden hangisi müslümanların birbirlerini sevme sebebi olamaz?
A) Maddi bir menfaat B) Allah rızası C) Kardeşlik duygusu D) Birlik beraberlik ruhu
28. Allah Teâlâ, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapanları sevmez?
A) İyilik edenleri B) Temizlenenleri C) Tevekkül edenleri D) Kibirlenenleri
29. Allah Teâlâ, aşağıdaki davranışlardan hangisini yapanları çok sever?
A) Bozgunculuk yapanları B) İsraf edenleri C) Sabredenleri D) Haddi aşanları
30. Aşağıdaki ikili gruplardan hangisi birbiriyle uyumlu degildir?
A) Tövbe etmek-Tevekkül etmek B) Zulmetmek-Sabretmek
C) Temiz olmak İyilik yapmak D) İnkar etmek Günah işlemek
31. Allah Teâlâ’nın kesinlikle affetmeyecegi günah aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçki içmek B) Oruç tutmamak C) Yalan söylemek D) Kul hakkı yemek
32. Aşağıdakilerden hangisi “Kul Hakkı”na girer?
A) Hırsızlık B) Namaz kılmamak C) Oruç tutmamak D) Tembellik
33. Aşağıdaki1erden hangisi “Kul Hakkı”na girmez?
A) Gıybet-Dedikodu B) İftira etmek C) Aldatmak D) Namazı terketmek
34. Aşağıdakilerden hangisi günahlardan arınmak için şart değildir?
A)Pişman olmak B) Sabretmek C)Tövbe etmek D) Hak sahibinden helallik almak
35.Kul Hakkı hem maddi hem de manevi haklardan oluşur. Aşağıdakilerden hangisi maddi
olan bir Kul Hakkı çeşididir?
A)Alay etmek B) Gıybet etmek C) Hakaret etmek D) Adam öldürmek
36. Ku1 Hakkı hem maddi hem de manevi haklardan oluşur: Aşagıdakilerden hangisi
manevi olan bir Kul Hakkı çeşididir?
A) Lakap takma B) Hırsızlık C) Tefecilik D) Rüşvet
37. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak’ın konuları içine girmez?
A) Dürüstlük B) Doğru Sözlülük C) Affetmek D) Kitaplara İnanmak
38. Aşağıdakilerden hangisi Ahlak’ın konuları içine girer?
A) Ahirete İman B) Güvenilir Olmak C) Hacca Gitmek D) Kadere İman
39. Bir kişinin yapmadığı bir şeyi, yalan söyleyerek; “Falan kişi şöyle şöyle yaptı”
demek dinimizce büyük günahtır. Bu kötü davranışın adı nedir?
A) Kibir B) Kabalık C) İftira D) Riya
40.Başkaları için bir şeyler yapmak, zor da olsa onlara yardım etmek için gayret göstermek
güzel bir davranıştır. Bu davranışın adı nedir?
A) Cesaret B) Saygı C) Kanaat D) Fedakarlık
41. “Güzel Ahlak” kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haksızlık B) Merhametsizlik C) Sevimlilik D) Kötü Ahlak
42. “Temizlik” kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kirlilik B) Düzensizlik C) Merhamet D) Kincilik
TEMEL DİNİ BİLGİLER AHLAK SORULARI
32
43. “Dogruluk” kavramının Karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saygısızlık B) Merhametsizlik C) Yalancılık D) Duyarsızlık
44. “İyilik” kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Acımasızlık B) Kötülük C) Yardımseverlik D) Yalancılık
45. “Sevgi” kavramının karşıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefret B) Saygı C) Kötü Ahlak D) Sevimlilik
46. “Hoşgörü” kavrammm karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bencillik B) Düzensizlik C) Merhamet D) Müsamahasızlık Kincilik
47. “Bağışlama” kavramını karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haksızlık B) İkiyüzlülük C) Cezalandırma D) Sevimlilik
48. “Cömertlik” kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eli Açık B) Cimrilik C) Duyarsızlık D) Kincilik
49. “Adalet” kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zulüm B) Kuralcılık C) Yalancılık D) Duyarsızlık
50. “Özveri” kavramının karşıt-zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Acımasızlık B) Bağışlama C) Bencillik D) Fedakarlık
51. Hz. Ebu Bekir’in malının tamamını Müslümanlar için vermesi onun hangi yönünü
göstermektedir?
A) Bağımsızlık B) Bağışlama C) Dostluk D) Cömertlik
52. Aşağıdaki kavramlardan hangisi olumlu bir kavramdır?
A) Beddua Etmek B) Hoşgörü C) Kin D) Nefret
53. Aşağıdaki kavramlardan hangisi olumsuz bir kavramdır?
A) Özveri B) Hoşgörü C) Kin D) Saygı
54. Aşağıdaki kavramlardan hangisi müslümanda bulunmaması gereken bir özelliktir?
A) Sevgi B) Özveri C) Cimrilik D) Cömertlik
55. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ” Şefkat, Acıma, Bağışlama” anlamında
kullanılmaktadır?
A) Merhamet B) Özveri C) Cana Yakın D) Kahraman
56. Hz. Ömer’in en çok bilinen özelligi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenilir Olması B) Adaletli Olması C) Mekkeli Olması D) Müsamahakar Olması
57. Hz. Osman’ın en çok bilinen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenilir Olması B) Peygamberimizin Damadı Olması
C) Mekkeli Olması D) Yumuşak huylu Olması
58. Hz. Ali’nin en çok bilinen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecrübe Sahibi Olması B) Merhametli Olması
C) Ilim Sahibi Olması D) Müsamahakar Olması
59. “İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten
insanlar arasi ilişkide çok önemli yeri olan bir duygu. ” Tanımı aşağıdaki kavramlardan
hangisine aittir?
A) Sevgi B) Hased C) Cimrilik D) Tevekkül
60. “Kişinin kendisinin onaylamadığı bir şeyi gerektiğinde anlayışla karşılaması.” Tanımı
aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Sorumluluk B) Hoşgörü C) Selamet D) Yardımlaşma
61. “Kişisel menfaatleri bir kenara bırakabilmek, toplumun faydasına ve özeIlikle
kutsal değerler için fedakarlık yapabilmek. ” Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine
aittir?
A) Sabır B) Çalışmak C) Kul Hakkı D) Özveri
62.”Dürüstlüğün, doğrulugun ve güvenirliligin gereğidir. Onun yerine getirilmemesini
Peygamberimiz (as) münafıklığın alametlerinden saymıştır. ” Aşağıdaki kavramlardan
hangisi münafıklık alametidir?
A) Sorumluluk B) Oruç Tutmak C) Sözünde Durmamak, D) Cana Kıymak
63. “Dürüstlük, sıdk, sözünde durmak, sadakat, sözünde ve işinde emin olmak, istikamet
üzere olmak, özü sözü bir olmak gibi anlamları içerir. ” Bu kavramın tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğruluk B) Maharetli OImak C) Cana Yakın D) Sevecen
64. “Tutarlı ve dengeli davranmak, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, bir şeyi yerli
yerine koymak, hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek anlamlarına gelir.” Bu kavramın
tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sakin B) Hoşgörü C) Tecrübeli D) Adalet
65. “İnsanda var olan ve onun davranışlarına yön veren yaratılış ve ruh özelliklerinin
bütünü, mizaç, tabiat, kalıplaşmış davranış tarzıdır.” Bu kavramın tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Anlayış B) Huy C) Adalet D) Akıl
66. “Kişinin kendi istek ve iradesi ile yaptığı veya kendi yetki alanına giren herhangi bir işin
sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.” Bu kavramın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söz tutmak B) Özveri C) Sorumluluk D) İsteklilik
67. “Bireyin malından, mülkünden, rahatından, gerektiğinde sahip oldugu imkanlardan
Allah rızası için vazgeçebilmesi. ” Bu kavramm tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fedakarlik B) Sadakat C) Saadet D) Huzur
68. “Hayatın tüm alanlarında insanlarin birbirleri ile olan ilişkiIerinden doğan karşılıklı
haklara” ne denir?
A) Adalet B) Töre C) Örf D) Kul Hakkı
69. “İnsanin, Allah’a, Peygambere ve diğer yaratılmışlara karşı söz ve davranışlarında,
taşıması gereken ölçülülük durumudur.”
A) Örf B) Saygılı Olmak C) Adet D) Sadakat
70. “Sahip olunan imkanlardan israfa kaçmadan fedakarca harcamada bulunmaya ne
denir?
A) Cömertlik B) Mükafat C) Saçıp Savurmak D) Sadakat
71. “İnsanın güzel ve doğru davranışları yaparak; kötü olan davranışlardan da kaçınarak
ulaştığı ahlaki nitelik.” Aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
A) Diğergamlılık B) Hasislik C) Güzel Ahlak D) Hoşgörü
72.”Kişinin sahip oldugu imkanları başkalarının istifadesine sunmasi. İnsanlara, sıkıntılarını
gidermede destek olmak üzere gönülden kopup geien iyilik duygusu ve davranışı.” nedir?
A) Saadet B) Yardımlaşma C) Örf D) Doğruluk
73.”Affetme, bağışlama, insanlara ve diger canlılara karşı acıma duygusu taşıma, bir
kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü”.
Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Temizlik B) Saygı C) Çıkarcılık D) Merhamet
74. “Kendisinin ihtiyaci olduğu halde başkasını kendi nefsine tercih etme duygusu,
özgecilik.” Tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
A) Doğruluk B) Sevgi C) Saygı D) Diğergamlılık
75. “Yapılan bir hata ya da kusuru bağışlamak.” Tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cömertlik B) Saygılı OImak C) Affetmek D) Dürüstlük
76. “Peygamberimizin (as) “Eger mü’minlere güç1ük verecek olmasaydı, onlara her namaz
için ………….. kullanmayı emrederdim.” dediği, belli ağaçların dal ve köklerinden yapılan ve
diş fırçalanmasında kullanzlan temizlik aracı.
A) Misvak B) Besmele C) Abdest D) Temizlik
77. “Ahlaki tüm güzel prensiplerin özü ve dayanak noktası olan duygu, karşılık bekmeden
yapılan yardım, lütuf, ihsan.” Tanımı aşağıdakilerden hangisidir? .
A) Cömertlik B) İyilik C) Sabır D) Zekat
78. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardır?
A) Adalet-Cehalet B) Kin-Din C) Örf -Adet D) Kul Hakkı-Hoş Görü
79. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardır?
A) Merhamet-Şefkat B) Sevgi-Sükunet C) Cimrilik-Cana Yakınlık D) Adalet-Sabır
80. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardir?
A) Duyarsızlık-Düşmanlık B) Kötülük-Sorumsuzluk
C) Menfaatçilik-Zulüm D) Münafıklık-İki Yüzlülük
81. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine zıt kavramlardır?
A) Zulüm-İyilik B) Gösteriş- Hasislik C) Aldatma-Acımasızlık D) Adalet-Doğruluk
82. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine zıt kavramlardır?
A) Adam Kayırma-Çikarcılık B) Merhametsizlik-Haksızlık
C) Bağışlama-Affetme D) Dostluk-Düşmanlık
83. “Müslüman küçüklerine karşı sevgi besleyen, büyüklerine karşı …….. duyan
kimsedir.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?
A) Hasetlik B) Merhamet C) Saygı D) Bağışlama
84. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine zrt kavramlardır?
A) Menfaatçilik-Çıkarcılık B) Affetmek Cezalandırmak,
C) Dostluk-Arkadaşlık D) Dedikodu yapmak Gıybet Etmek
85. “Aşağıdaki kavramlardan hangisi münafıkların özelliklerindendir?
A) Ahde vefa B) Cesurluk C) Fedakarlık D) İki Yüzlülük
86. Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirine benzer kavramlardir?
A) Mü’min-Kafir B) Sevgi-Sükunet C) Haksızlık-Bencillik D) Yardımlaşma-Dayanışma
87. “Komşusu açken tok yatan bizden degildir” sözü nedir?
a) Ayet b) Hadis c) Atasözü d) Kelami Kibar
88. Peygamberimizin (as) Özellikle “Emrolunduğun gibi dost dogru ol” ayetinden dolayı
kendisini ihtiyarlattığını söylediği sure hangisidir?
a) Alak suresi b) Hud Suresi c)Maide Suresi d) A’raf Suresi
89.”Ben ………tamamlamak için gönderildim ” hadisi şerifinde boş bırakılan yere aşağıdaki
kavramlardan hangisi uygundur?
a) Kurban b) Sünnet c) Güzel ahlak d) İbadet
90. “Bağışlamak” sözcüğünün bir diğer ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İntikam b) Sözde durmak c) İyilik d) Affetmek
91. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki bakımdan iyi davranışlardan degildir?
a) Yardım Etmek b) Cezalandırmak c) Şükretmek d) Dua etmek
92. “Anlayışlı olmak” ifadesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Hoşgörülü olmak b) Sinirli olmak c) Teşekkür etmek d) Gıybet etmek
93. “İnsan sahip oldugu imkanlari başkalanna da sunmalı” ne demektir?
a) Cimrilik b) Menfeatcilik c) Bencillik d) Yardım etmek
94. İslam’ın 5 şartından hangisi yardımlaşmak anlamındadir?
a) Namaz kılmak b) Zekat vermek c) Hacca gitmek d) Oruç tutmak
95. Aşağıdakilerden hangisi müslümana yakışmayan dasvranışlardandır?
a) Yardım etmek b) İçki içmek c) Selam vermek d) Sözünde durmak
96. Aşağıdakilerden hangisi “münafıklığın alametlerinden” degildir?
a) Yalan söylemek b) Sözünde durmamak
c) Emanete hiyanet etmek d) Güzel söz söylemek
97. “Adaletli olmak” ne demektir?
a) İnsanlar arasında ayrım yapmak b) İnsanlara zulmetmek
c) Her şeyin ve herkesin hakkını vermek d) Haksızlık yapmak
98. “Aşağıdakilerden hangisi bir müslümanın sahip olması gereken özelliklerden degildir?
a) Fedakarlık b) Yardım etmek c) Hased etmek d) Doğru söylemek
CEVAP ANAHTARI AHLAK
1) A 16) B 31) D 46) D 61) D 76) A 91) B
2) A 17) A 32) A 47) C 62) C 77) A 92) A
3) C 18) D 33) D 48) B 63) A 78) C 93) D
4) B 19) A 34) B 49) A 64) D 79) A 94) B
5) D 20) A 35) D 50) C 65) B 80) D 95) B
6) D 21) D 36) A 51) D 66) C 81) A 96) D
7) A 22) A 37) D 52) B 67) A 82) D 97) C
8) B 23) D 38) B 53) C 68) D 83) C 98) C
9) C 24) C 39) C 54) C 69) B 84) B
10) A 25) C 40) D 55) A 70) A 85) D
11) D 26) D 41) D 56) B 71) C 86) D
12) C 27) A 42) A 57) D 72) B 87) B
13) A 28) D 43) C 58) C 73) D 88) B
14) B 29) C 44) B 59) A 74) D 89) C
15) D 30) B 45) A 60) B 75) C 90) D

30

Nisan
2012

Dini Bilgiler: Fıkıh-İlmihal, Akâid, İslam Tarihi, Siyer, Tasavvuf, Hadîs ..

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  708 Kez Okundu

1-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V); Miladi 571 yılı nisan ayının yirmisine tekabül eden Rebi ul’ evvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke’ de dünyaya geldi.
2- Peygamber Efendimizin annesi, Amine validemiz, babası; Abdullah ve dedesi; Abdulmuttaliptir.
3- Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir, Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.
4- İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında iken indi.
5-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
6-Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.
7- İslam tarihinde ilk yapılan mescid; Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicret ederken uğradığı, Kuba köyünde yapılan Kuba mescididir.
8-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.
9-Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.
10- Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.
Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.
11- Ganimet : Harpte düşmanlardan alınan mal demektir.
12-İslam’da ilk ganimet ve esir Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.
13- Ehli Beyt :P eygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan gelenlere denir.
14- Medine’de münafıkların başı olan hainin ismi Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul.
15-Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 müşrik öldürüldü.
16- Uhut savaşında 72 müslüman şehit olmuştur.
17-Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin ismi Hassan Bin Sabit.
18-Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş Tebuk savaşı.
19-Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe Ebu Dücane
20-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt annesinin adı Hz Halime
21-Peygamber Efendimiz (s a v )’in süt kardeşinin ismi Hz Şeyma
22-Peygamber Efendimiz (s a v )’in dedesinin vefatından sonra büyüten
amcası Ebu Talip
23-İlki 615 yılının Recep ayında aralarında Hz Osman ve ailesi Rukiye’nin de
bulunduğu 12 erkek ve 4 kadın olarak üç ay devam etmiş olan hicrettir İkincisi ise 616 yılında 82 erkek, 21 kadın Cafer Bin Ebu Talip başkanlığında yapılmıştır
24- Peygamber Efendimiz (s a v ) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir

30

Nisan
2012

DİYANET MBST-YETERLİLİK SINAVLARI PRATİK SİYER KONULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  794 Kez Okundu

1-Addas :Mekke dönemin de Hz.Peygamberin Taife yaptığı sırada müslüman olan köle.
2-Akabe:Akabe antlaşmalarının yapıldığı yer.
3-Akabe biatlari:Resulullah(sas)`in Mekke döneminde iken Medineli yeni müslümanlarla yapmış olduklari iki anlaşma ve sözleşmelere”Akabe Biatlari” adı verilmiştir.
4.Akabe biati(M.621):12 kişi.
5.Akabe biati(M.622):Bir yil sonra 72 kişi.
6-Al-i Nebevi eygamberimizin , müslüman olan akrabalari.
7-Amine:Hz.Peygamber`in annesi.
8-Ammar b.Yasir:Ilk müslümanlardan, anne ve babasi ilk Islam sehidleri olan meshur sahabi.
9-Ashab- Suffe:Peygamberimizin Medine`deki mescidinde tesis ettigi, bu isimle anilan yere suffe, burada barindirilan sahabelere de ashab-i sffe veya Ehl-i Suffe denir.
10-Ashabü`ş-Şecere:Hudeybiye`de agac altinda Hz.Peygamber`e biat eden sahabiler hakkinda kullanilan bir tabir.
11-Bahire:Hz.Peygamberin henüz cocukken Suriye`de görüstügü rivayet edilen rahip.
12-Boykot yillari:Müsrikler, Nübüvvetin 7. yilinda Mekke´de Sib-i Ebi talib denen mahallede müslümanlari 3 yil müddetle muhasaraya aldilar.
13-Buas Savaslari:Evs –Hacrec kabileleri arasinda 120 yil süren savaslar. Bu savaslarin sonuncusu hicretten 3 yil önce oldu.
14-Buvat Gazvesi:Hz.Peygamber`in ilk gazvelerinden biri.
15-Bi`set-i Muhammediye Peygamberin,peygamberlikle gönderilisi.
16-Mescid-i Haram : Yeryüzünde insanlara ibadet yeri olarak kurulan ilk mesciddir. Müslümanların kıblesi Kâbe, bu Mescid’in ortasında bulunur. Hac ve umre sebebiyle tüm dünya müslümanlarının buluşma ve kaynaşma yeri olan Mescid-i Haram, Mekke şehrindedir.
17-Mescid-i Nebî : Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hicretten sonra yaptırdığı ve ömrünün sonuna kadar da bizzat imamlığını yaptığı, pek çok olaya şahit olan, ilmin beşiği, İslam’ın ilk üniversitesi ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kabrinin bulunduğu mesciddir. Medine şehrindedir.
18-Mescid-i Aksâ : Yeryüzünde inşa edilen ikinci mesciddir. Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Müslümanların ilk kıblesi, İsra ve Mi’rac’ın ilk durağı, peygamberlerin buluşma yeridir. Beyt-i Makdis de denir. Kudüs şehrindedir.
Bugün Yahudilerin işgali altında bulunan Mescid-i Aksâ’nın işgalden kurtarılması, bütün müslümanların en önemli görevlerindendir.
19-Cahiliye:Islam`dan önce Arap yarimadasindaki döneme verilen isimdir.
20-Cemel olayi:Hicri 36. senesinde vuku bulan, elem verici ilk muharebedir.Hz.Aise, Talha ve Zübeyr 30 bin , Hz.Ali 20 bin kisi.Netice de her iki taraftan 10 bin sehit ediliyor.
21-Cebel-i Nur:Nur dagi demektir.Mekke`de bulunan bir dagin adidir.Hz.Muhammed(sas)`e ilk vahiy, Nur daginin tepesinde bulunan Hira magarasinda nazil olmustur.
22-Cebel-iSevr:Peygamberimizin Mekke`den medine`ye hicret ederken ilk sigindigi yer.Sevr dagi.Yaninda magara arkadasi Ebubekir`i Siddik bulunmaktaydi.
23-Cennetü`l Mualla:Mekke mezarligi.Hz.Peygamberin büyk dedelerinden Kusay, dedesi Abdülmuttalib, amcasi Ebu Talib, ilk hanimi Hz.Hatice`nin Hacun mezarligina defnedilmistir.
24-CESSAME:Hz.Hatice (R.Anha) nin arkadaşı.Cessame adlı yaşlı bir kadın idi.Peygamberimizin yanına geldi tanıdığı halde ismini sordu.Cessame dedi.Cessame, çirkin şey anlamına geliyordu.Peygamberimizde ; sen Cessame değil Hassene(Güzel şey) sin, dedi.Bir anda kadın güzelleşti.Bu yaşlı kadına oldukça iltifat etti.Ayrılıp gittikten sonra Hz.Aişe bu ilginin sebebini sordu.Peygamber Efendimiz de, Haticenin arkadaşı idi.Onunla evli olduğumuz yıllarda bizi sık sık ziyaret ederdi.
25-Cevamiu`l-Kelim:Hz.Peygamber`in veciz sözlerini ve kendisinin veciz konusma özelligini ifade eden bir tabir.
26-Daru`l-erkam:Mekke döneminde sikintili yillarinda Islai teblig faaliyetlerinde merkez olarak kullanilmis ev.Hz.Peygamber`in bi`setin ilk yillarinda Mekke`de islamiyeti teblig ettigi ev.
27-Daru`l Erkam:Peygamberimiz Mekke döneminde sikintili yillarindaislam`i teblig faaliyetlerinde Erkam b. Ebu`l-Erkam`in evini merkez olarak secmistir.
28-Darun Nedve:Islam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri.
29-Delailu`l Hayrat:hz.peygamber icin kullaniln salavat-i serifeleri toplayan kitaplarin adidir.
30-Dendan-i Seadet:Hz.Peygamberimizin Uhud muharebesinde sehit olan , kirilan disinin bir parcasi.Dendan-i Seadet, Osmanli padisahlarindan Sultan Mehmet Resat tarafindan yaptirilan kiymetli taslarla süslü altin bir muhafaza Topkapi sarayinda saklanmaktadir,
31-Delailu`l Hayrat:Hz.Peygamber icin kullanilan salavat-i serifleri toplayan kitaplarin adidir.
32-Delailu`n-Nübüvve:Peygamberlik müessesini, özellikle Hz.Muhammed`in peygamberligini ispatlamak amaciyla yazilan eserlerin ortak adi.
33-Ebu Eyyub el-Ensari(ö.49/669):Hicret esnasindaHz.Peygamber`i Medine`de evine misafir eden ve Türkiye`de”Eyüp Sultan” unvaniyla anilan sahabe.
34-Ebü`l-Kasim:Hz.Peygamberin künyesi. Araplar arasinda, ilk dogan cocuga nisbetle künye alma ve bu künye ile anilma adeti eskiden beri mevcuttur.Peygambaerimiz de Hz.Hatice`den olan oglu Kasim`a nisbetle Ebü`l-Kasim künyesini almistir.(İslam Ansk. Cilt.10,sh.332, TDV)
35-Ebu Leheb:Peygamberimizin amcasi olmasina ragmen ona düsmanlik edenlerin en basinda geliyordu.Karisi Ümmü Cemil de bu düsmanliginda kocasina katilir, hatta zaman zaman dikenli calilar tasiyip H.Peygamberin gelecegi yollara dökerdi.“Tebbet süresinde“ , bunlarin hem bu düsmanliklari, hem de bu yüzden ugrayacaklari azap dile getirilmektedir.(Diyanet Meali, Sh.602)
36-Ebu Mahzure(ö.59/678-79):Mescid-i Haram`in müezzini.
37-Ebu Talib:Hz.Peygamber`in amcasi(ö.619)
38-Ebu Türab:Hz.Ali`nin lakabi.
39-Ebukubeys:Kabe`nin yaklasik 100 m. dogusunda bulunan kücük bir dag.
40-Ebubekir: Hz.Ebubekir`in Islam`dan önceki adi Abdul Kabe idi.Peygamberimiz ismini degistirdi Abdullah koydu.
41-Ebu Hureyre:Ebu Hureyre`nin asil adi,Abdurrahman bin Sahra. Ebu hureyre`nin asil adi Abdurrahman`dir.Encok hadis rivayet eden sahabe.
42-Ebu Zeri –el Gifari:Allah yolunda ilk kilici ceken sahabe.Ilk oku da Sa´d bin Ebi vakkas atti.
43-Ebutalib`in ogullari:Peygamberimizin amcasi Ebu Talib`in ogullari:Hz.Ali, Hz.Cafer,Akil,Talib.
44-Ebu Tufeyl Amir b.Vasile el-Leysi:En son vefat eden sahabe.
45-Ensar:Mekke`den Medine`ye göc etmek zorunda kalan ilk müslümanlara yardim eden Medineli müslümanlara denir.
46-Ensar`in üc büyük sairleri:Hassan b. Sabit,Abdullah b.Revahe, Ka`b b. Malik.Ensar `dan ilk sehiz olan sahabe;Haris bin Süreka`dir.
47-Elçiler:Arap yari adasinin cesitli yörelerinden gelen elciler( 70`i asiyordu).Peygamberimiz, bu heyetlere karsi son derece misafirperver davranmis ve onlarla bizzat ilgilenmisti.Kalacak yer olarak da sahabenin evleri, Suffe ve mescidin yaninda bir cadir misafirhane olarak kullaniyordu.
48-Enes:Hz.Enes sahabe.Enes(r.a) diyorki:10 yil peygamberimizin hizmetinde bulundum.Bana bir defacik olsun(Of) dedigini isitmedim.(H.Enbiya Sh.436-437)
68-Esad bin Zürare:Medine`ye ilk Islam dinini getiren ve yayan Esad bin Zürare`dir.
49-Esad bin Zürare:Medine`ye ilk Islam dinini getiren ve yayan Esad bin Zürare`dir.
50-Ebva:Hz.Peygamber`in annesi Amine`nin kabrinin bulundugu yer.
51-Erbain:Kirk sayisi esas alinarak Islami konularda yazilan eserlerin ortak adi.
52-Eshuru`l-Hurum:Haram aylar;Zilkade, Zilhicce,Muharremve recep aylari.Araplar bu aylarda savas yapmayi haram sayarlardi.
53-ETBAUTEBE-İ TÂBİÎN:Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.
54-Etiyopya:Dogu Afrika`da ülke.Eski adi Habesistan.
55-Ezvac-i Tahirat:P eygamberimizin ismetli ve iffetli, temiz zevceleri; peygamberimize hanim olma serefine ermis olan kadinlar.Hz.Hatice,Hz.Aise, Hz.Sevde,Hz.Hafsa,Hz.Ümmü Habibe, Hz.Safiye, Hz.Meymune,Hz.Ümmü seleme, Hz.Zeynep binti Cahs, Hz.Zeynep,
56-Gazvetü`l-Usre(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
57-Halid bin Zeyd:Halid bin Zeyd(Ebu Eyyub el Ensari)`Peygamberimizin Medine `de misafir oldugu sahabe
58-Hamza:Uhut`ta , Hz.Hamza Peygamberimizin amcasi Ebu Sufyan`nin esi Hind`in tuttugu Vahsi tarafindan Hz.Hamza seyyidüsüheda sehit oldu.Vahsi, Cübeyr b. Mutin`in kölesi. Hz.Hamza 55 yasinda idi.Hz.Hamza kabre abdullah bin Cahs ile defnedildi.Musab b.Umeyr ve Enes b. malik´in amcasi, Enes b. Nadir bunlar arasindadir.
58-Hanzala:Hz.Hanzala Uhutta sehit olan ve meleklerin yikadigi sahabe.Kuba mescidinin imami Hanzala bin Ebi Hanzala, müezzini Sa`dül-Kuraz.
59-Haram Aylar:Recep,Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylari.
60-Hayber Savasi:Hayber savasi ile Sam ticaret yolunun güvenligi saglanmistir.
61-Haris İbn-i Ebi Hale:Kanlari Harem-i Serife dökülen ilk Islam sehidi.
62-Hayber savasi:Yahudilerle yapilan en büyük savas, Hayber savasidir.Hicretin 7.ci yilinda yapilmistir.
63-Muhammed-ül Emin:P ogru sözlü v güvenilir manasina peygamberimizin lakabi.
64-Muksirun:En cok hadis rivayet eden sahabe vardir.Bunlara muksirun denir.1000 den fazla hadis rivayet eden 7 sahabeye verilen isimdir. Bunlar;Ebu Hureyre :5374,Abdullah bin Ömer ; 2630, Enes bin Malik;2286, Hz.Aise, 2210, Abdullah bin Abbas; 1660, Cabir b.Abdullah;1540, Ebu Said el-Hudri; 1170.
65-Muhadramun:Cahiliye ve Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi mümin olarak göremeyen kimse.
66-Mute savasi:H.8/M.629 yilinda yapildi.Öldürülen elcinin kanini yerde birakmamak icin yapilan bu savas3000 müslüman 100.000 kisilik düsmana karsi 33 kat daha fazla düsmanla verdigi büyük mücadeledir.Peygamberimiz sehitlerin ardindan aglamis ve ailelerini teselli etmistir.Müslüman Araplarin Bizanslilarla yaptiklari ilk savas Mute savasidir.Hz.peygamber devrinde,Islam elcilerini sehit edilmesi üzerine, Müslümanlar ile Hiristiyanlar(Rumlar) arasinda meydana gelen ilk savas.Tebük savasina,”Gasvetulurs” verilen ad.Gasvetulurs, zor manasina.Mute savasinda Zeyd bin Harise,cafer b.Ebi talip ve Abdullah b.Revaha birbiri ardinca sehit oldular.Mute savaşı,Müslümanlar ile Bizans arasında yapılan ilk muharebedir.
67-Mariye(ö.16/637)P eygamberimizin esi, Ibrahimin`in annesi.
68-Mescid-i Dirar:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid.
69-Medine:Medine`nin asil ismi Yesrib`dir. Hz.Peygamberimiz oraya hicretinden sonra Medinet`ün-Nebi adini almis ve tarihten itibaren Medine namiyla anilmaktadir.Peygamberimiz Medine`ye hicretten sonra Haris b. Numan `in evlerindn ve arasindan bir kismini Resulullah` ahibe etti.Bu gayri menkulleri Resulullah da bazi Müslümanlara hudutlarini cizip Tapu ermani vererek hibe etmistir.Müslümanlarin güvenli alisveris ve ticaret yapmalari icin, Medine` de Ibn-i Ebi Zib`in evinden, Zeyd bin Sabit`in evine kadar olan alanda carsi, Ticaret Merkezi kurdu.
70-Mescid-i Nebevi:Medine`de icerisinde Hz.Peygamberin kabrininde bulundugu mescid.Mescid-i Nebi`ye , Mescid-i Seadet de denir.Bu mescidde kilinan bir namaz mescid-i Haram disinda diger mescidlerden daha faziletlidir.1908 yilinda 2.ci Abdulhamid elektrikle Mescid-i Nebi`yi aydinlatti.Medine, Hz.Ali dönemine kadar(Hz.Resulullah`dan) baskent vazifesini yapmistir.
71-Mevali:Arap olmayan müslüman halklar icin kullanilan bir terim.
72-Hz.Osman,Peygamberimizin iki kizi (Ümmü Gülsüm –Rukiye) ile evlendigindn dolayi”Zinnureyn” lakabini alan sahabidir.
73-Bi`ri Maune:Islam`i kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah(c.c)`in dinini ve kitabini ögretmek icin gönderilen 70 tane hafiz sahabinin sehit edildigi yer.
74-Hz.Peygamberimizin nübüvvetinden önce;Fil olayi, ficar savaslari ve Hz.Peygamberimizin Hilfu`l-Fudul Cemiyetine katilmasi olaylari meydana gelmistir.
75-Hz.Peygamber`in kisiyi herhangi bir seye tesvik etmek veya sakindirmak icin söyledigi hadislere;tergib ve terhib hadisleri denir.
76-Necasi`:Hicretin 9.ncu senesi Habes Hükümdari Necasi ölmüstü.Hz.Peygamber , salih bir kardesin öldügünü söyleyerek bunu bildirmis, onun gufrani icin niyaz etmis, cenaze namazini kilarak hatirasini tebcil eylemistir.
77-Nesibe Hatun:Uhutta vücudu kanlar icinde iken Peygamberimize siper olan kadin sahabe.
78-Efendimizin (a.s.m) halaları altı tanedir. İsimleri; Beyzâ, Berra, Atike, Safiyye, Erva, Ümeyme dir. Bunlardan Atike, Safiyye, Erva iman etmiştir.
79-Hz. Peygamber(a.s.m) in Ferîda ve Fahita adında iki teyzesi vardır. İkisi de onun peygamberliğinden önce vefat etmiştir.
80-Abdül-Muttalib’in on oğlu ve altı kızı bulunmaktadır. Bu çocukların hepsi bir anneden olmadığı için onları annelerine göre sıralandırmak istiyoruz:
ABDULLAH, Ebû Tâlib, Zübeyr; Ümmü Hakim Beyzâ, Atika, Ervâ, Berre. Bunların anneleri Fâtıma’dır. Abbâs, Dırâr. Bu iki oğlunun annesi Nüteyle’dir. Hamza, Mukavvim, Hacı adlı oğulları ile Safiyye adındaki kızlarının annesi ise Hâle’dir. Hâris adındaki oğlunun annesi Semrâ’dır. Ebû Leheb (Abdüluzza). Bunun annesi Lübni’dir.
81-Ilk vahiy 610 yilinda Hira magaradinda geldi.Ilk müslümanlar;Hz.Hatice, Hz.Ali,Hz.Ebubekir, Hz.Zeyd
256-Peygamberimiz(sas)P eygamberimiz 571 yilinda Mekke de dogdu.Muhammed ismini dedesi Abdulmuttalib koydu.Babasi Abdullah, peygamberimiz dogmadan 2 ay önce, annesi Amine Hatun 6 yasinda , dedesi Abdulmuttalib 8 yasinda iken vefat etti.Süt annesi Halime, süt kardesleri Abdullah-Seyma.Peygamberimiz 25 yasinda iken Hz.Hatice bin Harise.
82-Peygamberimizin süt anneleri:Annesi Amine Hatun( 3 gün emzirdi),Süveybe Hatun(7 gün emzirdi),Halime Hatun(4 yil emzirdi.).
83-Peygamberimizin annem dedigi kadinlar:Süt annesi Halime Hatun,Hz.Ali`nin hanimi Fatma Hatun, Ümmü Eymen.
84-Peygamberimizin soy kütügü:Adnan`dan Hz.Peygamberimize kadar gelen ve bizzat peygamberimiz tarafindan kabul edilmis olan soy kütügü söyledir:Adnan,Mead, nizar, mudar, ilyas, müdrike, huzeyme, kinane, nadr,malik, fihr, galip, lüey, ka`b, mürre,kilab,kusay,abdulmenaf, hasim, seybe(abdulmuttalib), Abdullah, Hz.Muhammed (sas)
85-Peygamberimizin cocuklari:Peygamberimizin cocuklarinda Hz.Fatima haric bütün cocuklari , kendileri hayatta iken vefat etmistir.
Bin sene evvel¸ iğne ucuyle delindi zar;
Resûlden haber geldi¸ mezarsız öldü Sezar!.. (1947)

Kaynak:

1-Siyer-i Nebi(DİB)

2-Peygamberim(DİB)

3-Hatemül Enbiya (DİB)

4-İslam Ansiklopedisi(TDV)

5-K.Kerim Meali(DİB)

 

30

Nisan
2012

SEVGİLİ PEYGAMBERİM-1

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  733 Kez Okundu

Müjdecim¸ Kurtarıcım¸ Efendim¸ Peygamberim;
Sana uymayan ölçü¸ hayat olsa teperim! (1974)

1-Peygamberimizin büyük dedesi olan Haşimin asıl adı Amr idi.
2-Haşim Yesrib(Medine ) de Neccaroğullarından Selma binti Amr ile evlendi.
3-Abdulmattalib,Haşimoğullarının başkanı idi.
4-Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde doğdu.
5-Muta nikahı:Süreli nikah
7-Hılful-Fudul:Erdemliler Birliği demektir.
8-Peygamberimizin süt annesi, Taif yakınlarında yaşayan Hevazin kabilesinin Sad b. Bekr koluna mensup bir kadın olan Halime.
9Ebva Köyü Medineye 190 km. uzaklıkta bulunan Amine Hatunun vefat ettiği yer.Peygamber Efendimizin ilk yaptığı seyahat , 6 yaş civarında annensiyle birlikte Mekkeden Medineye gidişi.
10-Peygamber Efendimizin diğer bir seyahatı amcası Ebu Talib ile birlikte katıldığı Şam seferidir.Dokuz veya on iki yaşında iken Suriye topraklarındaki Busraya gitmişti.
11-Hz.Hatice,Kureyş kabilesinin Esedoğulları koluna mensup Huveylid b. Esedin kızıdır.
12-Hz.peygamber Haşimoğulları kabilesine mensuptu.
13-Muallakat-ı Seba((7 Meşhur Kaside):Cahiliye devrinde meşhur Arap şairlerinin beğenilen şiirlerinden Kabe duvarına asılan 7 meşhur kaside.
14-Hz.Ömer b. Hattab,Kureyşin Adiy kabilesindendir.
15-Hz.Ömerin kızı kardeşi Fatıma ile eşine Habbab b.Eret Kuran öğretiyordu.
16-Habeşistana Hicret edenlerden son kafile ,Hicretin 7./628 yılında Medineye ulaştı.
17-Haram aylar:Zilkade,Zilhicce, Recep ve Muharrem aylarıdır.
18-1.Akabe Biatına gelen heyetle birlikte Kuran-ı iyi bilen ve güvenilir sahabi Musab b. Umeyri Peygamber Efendimiz Medineye muallim olarak gönderdi.
19-Ezanı rüyasında Abdullah b. Zeyd gördü.
20-Darul Erkam:Erkamın evi
21-ilk göç Habeşistan(Etiyopya) a olmuştur.
22-Peygamberimizi himaye eden amcasının adı Ebu Talib.
23-Hüzünb yılı:Hz.hatic ile Ebu Talibin vefat ettiği yıl.
24-Peygamberimiz Medineye Hicret ederken yanında Ebubekir bulunmaktaydı.
25-Peygamberimize ilk vahiy,Hira mağarasında geldi.
26-Fetret-i Vahiy:Vahyin kesintiye uğraması.
27-İsra(gece yolculuğu) Mescid-i Aksaya oldu.
28-Hz.Ebubekirin çobanı Amir b. Füheyre idi.
29-Ranuna vadisinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
30-Hz.Peygamberin tebliğ görevini başlatan Alak suresinin ilk 5 ayetleridir.
31-Medine , Hz.Peygamberin hicret etmesinden önce Yesrib adıyla anılmaktaydı. Daha sonra Medinetun-Nebi(Peygamber Şehri) adını alarak kısaca Medine diye anılmaya başlandı.
32-Yesribin yerleşik halkı,Güney Arabistan kökenli Arap Evs ve Hazrec kabileleriyle Kurayza,Kaynuka ve Nadir kabilelerinden oluşan Yahudilerdir.
33-Peygamber Efendimiz hicret esnasında Kuba köyünde 4 gün Külsüm b.Hidm evinde misafir kaldı.
34-Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında ilk savaş Bedir de meydana gelmiştir.Bedir, Medinenin 160 km. kadar güney batısında ,Kızıldeniz sahiline 30 km. uzaklıktadır.
35-Bedir savaşı,Müslümanların Mekkelilere karşı ilk ve en muhteşem zaferidir.Müslümanlar 14 ehit, müşrikler 70 ölü verdiler. 70 esir alındı.
36-Peygamberimiz Uhut savaşında sancağı Musab b.Umeyre vermişti.Zırhlı kuvvetleri başına Zübeyr b.Avvam,diğer askere komutan Hz.Hamza,Ayneyn geçidi komutanı olarak da Abdullah b.Cübeyri vermişti.
37-Abdullah b. Kamie, uhutta Musab b. Umeyri şehit etti.
38-Hendek savaşını diğer adı Ahzap savaşıdır.Çeşitli grupların bir araya gelerek Müslümanlara saldırması sebebiyle Ahzap savaşı adı das verilmektedir. Yahudiler,Kureyşliler ve diğer müşrik Arap kabilelerinin bir kısmı Müslümanlar aleyhinde bir cephe oluşturdular.
39-Suffe:Mescid-i Nebinin bir bölümü.
40-Mekkeden medineye göç edenlere Muhacir denir.
41-Ebu Süfyan , Mekkenin fethi esnasında Müslüman oldu.
42-Peygamber Efendimiz 632 yılında hac vazifesini yerine getirmiştir.
43-Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde Hz.Ali cenazesini yıkadı.
44-Vahiy Dönemi :Muhammed’in 610 yılından başlayarak,vefat yıl olan 632′ye kadar gelen vahiyler Kur’an’ı oluşturur.
45-BEDİR SAVAŞI (624):Nedeni: Mekkelilere ait bir ticaret kervanı Müslümanlarca ele geçirilmek istenmişti. Bu şekilde Müslümanların Hicret esnasında Mekke’de bıraktıkları malların karşılığı alınacaktı. Bu durum iki tarafı karşı karşıya getirdi.
46-UHUD SAVAŞI (625)
Nedenleri:
1.Mekkelilerin Bedir savaşının intikamını alma istekleri.
Mekkelilerin Medine şehrine doğru gelmeleri üzerine iki taraf Uhud dağı eteklerinde karşı karşıya geldiler. Savaşın başlangıcında Müslümanlar üstün iken Peygamber tarafından görevlendirilen okçuların yerlerini terk etmeleri savaşın kaybedilmesine yol açmıştır.
47-HENDEK SAVAŞI(627)
Nedenleri:
1.Uhud savaşından sonra Medine ‘den çıkarılan Yahudilerin Mekkelileri sürekli kışkırtmaları.
2.Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurma istekleri.
Kalabalık bir ordu ile harekete geçen Mekkelilere karşı Medine şehrinin savunulmasına karar verildi. Salman-ı Farisi adında bir İranlı Müslüman’ın önerisi ile şehrin etrafına hendekler kazıldı. Mekkeliler bu hendekleri aşamadılar ve bir sonuç alamadan geri döndüler.
48-HUDEYBİYE BARIŞI(628):628 yılında Müslümanlar Mekke’de bulunan Kabe’yi ziyaret etmek istediler.Mekkeliler bu durum karşısında tedirgin oldular ve ziyarete izin vermek istemediler. Bunu üzerine taraflar arasında Hudeybiye Antlaşması imzalandı.
1.Her iki taraf istedikleri kabileler ile ittifak yapabilecekler. Ancak askeri yardım yapmayacaklardı.
2.Müslümanlar o yıl Kabe’yi ziyaret etmeyecekler,ertesi yıl ziyaret yapacaklar.
3.Müslüman olan Mekkeli gençler ailesinin izni olmadan Medine’ye alınmayacak, Mekke’ye sığınanlar ise geri verilmeyecekti.
4.Barış on yıl süre ile geçerli olacaktı.
ÖNEMİ: Bu antlaşma ile Mekkeliler Müslümanları hukuken tanımış oldular.
49-MUTE SAVAŞI (629):Müslümanlar ile Bizanslılar arasında yapılan ilk savaştır. Çok kalabalık olan Bizans ordusu karşısında Müslümanlar bir sonuç elde edemediler.

50-MEKKE’NİN FETHİ (630):Mekkelilerin Hudeybiye Barışını bozmaları üzerine Mekke’nin fethine karar verildi. Mekke şehri hiçbir karşı koyma görmeden kısa sürede ele geçirildi. Mekke’nin fethi ile Arap yarımadasının tamamı kısa sürede Müslümanların kontrolüne girdi.

51-HUNEYN SAVAŞI (631):Mekke’nin fethinden sonra İslam’ı benimsemeyen Arap kabileleri Mekke’nin dışında toplandılar. Müslümanlar ve Putperest Arap kabileleri arasında yapılan bu savaşı Müslümanlar kazandı ve ardından Ta’if şehri de kuşatıldı ancak alınamadı. Bir süre sonra Ta’if halkı kendi istekleri ile Müslüman oldular.

52-TEBÜK SEFERİ (631):Bizans İmparatoru Heraklius’un büyük bir ordu ile Arabistan’a geldiği haberi üzerine Hz.Peygamber Tebük’ e doğru sefere çıktı. Ancak haberin doğru olmadığı anlaşıldı. Tebük Seferi Hz. Muhammed’in son seferi olmuştur.Hz.Peygamber son bir kez Mekke’de kalabalık bir Müslüman kitlesine VEDA HUTBESİNİ söyledi. 632 yılında Medine’de vefat etti. Hz.Muhammed vefat ettiği yere gömüldü. Medine şehrindeki peygamberimizin bu mezarına “Ravza-i Mutahhare” denir.
53-31- “Gazve” ile “Seriyye” arasındaki fark ; Resulullah (s.a.a)’in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara “Gazve” diyorlar. Ama Hz. Peygamber’in zamanında O’nun emriyle vuku bulan savaşlara “Seriyye” diyorlar.
32- Resulullah (s.a.a) 9 gazvede şahsen düşmanla savaştı ve o gazvelerin isimleri ;
1- Bedir. 2- Uhud. 3- Hendek.4- Beni Kureyza. 5- Hayber.
6- Feth-i Mekke. 7- Huneyn. 8- Beni Mustalak. 9- Taif.
53-37-Resulullah(s.av) Hicretin altıncı yılında “Zat’ur- Rika” savaşında korku namazı kıldılar.
54-Tebuk çeşmenin kenarında yapılan yüksek ve sağlam bir kalenin ismiydi. Bu kale Suriye sınırında, Hicaz ve Şam yolunun arasında yer almıştı. Tebuk gazvesi de hicretin 9. Yılında meydana gelmiştir.Ceyş’ul- Usre, İslam ordusunun adı idi, Resulullah (s.a.a) ordusuyla Medine ve Tebuk yolu arasında çok zorluklarla karşılaştıklarından dolayı o hazretin ordusuna Ceyş’ul- Usre denilmiştir. Resulullah (s.a.a)’in Tebük Gazvesine katıldığı en son gazvedir.
55-Resulullah (s.a.a), Hicretin on birinci yılı Sefer ayının yirmi sekizinde Pazartesi günü Medine-i Münevvere’de vefat ettiler. Resulullah (s.a.a) 63 yaşında iken vefat etti.Resulullah (s.a.a)’in, gusül, kefen ve defin işlerini, Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s) yaptı.
56- Resulullah (s.a.a)’in nübüvvet suresi;Yirmi üç yıl, yani 40 yaşından 63 yaşına kadar.
Peygamberlikten sonra Mekke’deki dönem (13 yıl). Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonraki dönem (10 yıl).
57-İlk Müslüman şehit kadın sahabe Sümeyyedir.
58-İslam tarihinde ilk yapılan Kuba Mescidi.
59-İslam tarihinde yapılan ilk savaş Bedir savaşı.
60-İfk olayı; Hz.Aişeye iftirada bulunulması olayı.
61-Darul-Erkam:Mekkede müslümanların toplanıp sığındıkları yer.
62-İlk abeşiştan hicreti 615 yılında gerçekleşti.
63-Mute savaşında peygamberimiz tarafından tayin edilen komutanlrınların şehit düşmesinden sonra Halit bin Velid ordunun seçtiği komutan oldu.
64-İlk müslümanlar ,Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz Ebu Bekir ve Hz. Zeyd bin Harise. Bunlara Sabikuni İslâm (İlk Müslümanlar) denir
65-Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz, peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
66-Dârul Erkâmın tarihteki fonksiyonu :Erkâm bin Ebil-Erkâm bin Esedin evidir. İslâm tarihinde büyük ehemmiyeti haiz bulunan bu ev, İslâmi eğitim ve öğretimin yapıldığı, Resül-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hocalığını yürüttüğü ilk İslâm Üniversitesidir.
67-Müşrikler tarafından ilk şehid edilen müslümanlar ;Ammar bin Yâsirin annesi Sümeyye ve babası Yâsir (Radiyallahu Anhuma)dır.
68-Habeşistana yapılan birinci hicret ,Bisetin (Peygamberliğin) 5 inci yılında, (Miladi:615) 10 erkek, 5 kadın toplam 15 kişi idi.
68-Habeşistana ilk hicret eden Hz. Osman ve hanımıdır.
69-Habeşistana yapılan 2 inci hicrette kafile ,Bisetin 7 inci yılında, kafilede 82 erkek 10 kadın vardı. Kafile başkanı Hz. Alinin abisi Cafer-i Tayyardır.
70-Habeşistana hicret edenleri geri getirmek için, müşrikler , Habeş kralına Mekke müşrikleri Amr bin Âs ile Abdullah bin Rebiayı, müslümanları teslim almak için Habeşis-tan kralına gönderdiler.
71-Habeşistan kralı,Kral Necaşi Ashame idi. Müslümanlara çok iyi davrandı. Müslümanları müşriklere teslim etmeyip ülkesinde barındırdı.
72-Hz Ömer (Radiyallahu Anh) Hicri 23 yılında, 63 yaşında iken, hiristiyan bir köle tarafında sabah namazında şehid edildi.
73-Hicret ,Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) elli üç yaşında iken Mekkeden Medineye göç etmesidir. Miladi 622 tarihinde olmuştur.
74-Medineye ilk hicret eden ,Ebu Seleme bin Abdulesad (Radiyallahu Anh).
75-KUBA mescidi;Tövbe Suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in ilk inşa ettiği, İslâm tarihinde de ilk yapılan mescid
76-Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
77-Kameri ayları ,Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
78-Hicri takvimi ,Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.
79-Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medinede Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh)ın evinde misafir oldu.
80-Muhacir ,Mekkeden göç ederek Medineye gelen müslümanlara muhacir denir.
81-Ensar,İlk defa Medinenin yerli halkı. Muhacirlere yardım ettiklerinden dolayı (yardımcı) anlamında Ensar denildi.
82-Mescid-i Nebevinin bir tarafında üstü kapalı, etrafı açık olarak yapılan yere Suffa, burada bulunanlara da Ashab-ı Suffa denir.
83-Medine Vesikası ;İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
84-İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ;Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
85-Ezanın uygulanmaya konulması, sahabeden Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) ile Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
86-Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
87-Gazve,.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
88-Hz. Fatıma ile Hz. Ali ,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
89-Ehl-i Beyt ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in soyunu sürdüren kızı ve çocuklarına verilen ad. Hz. Ali, Hz. Fatıma ve çocukları Ehl-i Beyttir.
90-İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
91-Reci Vakıası ,Adal ve Kare kabilesinin talebi üzerine, bu kabilelere Mersed bin Mersed (Radiyallahu Anh) başkanlığında irşad için giden İslâm davetçilerine düzenlenen suikastle, 10 İslâm davetçi sahabenin öldürülmesi olayına denir.
92-Biri Maûne faciası,Hicretin 4. Yılı sefer ayında Beni Amir kabilesinin reisi Ebu Berâ Âmir bin Malikin isteği üzerine bu kabileye dini öğretmek için gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edilmesi olayına Bir-i Maûna Faciası denir. Bu olay üzerine Bir ay süreyle Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılmaları için sabah namazlarında Kunut duası okudu
93-Yağmur duası ilk defa,Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
94-Asr-ı Saadette öğretim yerleri ; a)Mescid:Namaz kılmanın yanı sıra cemaate ayeti kerimleri okuyup öğrenme ve öğretme ve dini bilgiler sunulma yeridir.
b)Suffa:Yurtta kalanlar daha ziyade fakir Mekkeli göçmenler (muhacir) ve uzak yerlerden gelen misafir öğrencilerdi.
c)Darul-Kurra:Suffenin öğretim için yetersiz kalması üzerine Medinede bazı evlerde Darul-Kurra denilen okullar açılmıştır.
d)Küttab:Küçük çocuklara okuma-yazma öğretilen yer. İlkokul.
95-İlk Çevre koruması ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Mekkeyi fethettiği gün, halka yaptığı konuşmada, Mekke şehrinde kan dökülmesi, hayvanların öldürülmesi, otların yolunması, ağaçların kesilmesinin yasak olduğunu bildirdi.
96-Arsa, arazi ve hurmalıklara tapu verilmesi ,Medineye hicretten sonra Hâris b. Nûman (Radiyallahu Anh)ın evlerinden ve arazisinden bir kıs-mını Resûlullaha hibe ettiği gayrı menkullerini Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) de bazı müslümanlara hudutlarını çizip Tapu Fermanı vererek hibe etmesi ile olmuştur
97-Veda Haccı ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ahiret yolculuğunun yaklaştığını ve bundan sonra Hac yapa-mayacağını anladığı için müslümanlara veda etti. Dolaysıyla bu Hacca; Veda Haccı denilmiştir. Veda haccı Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in ilk ve son haccıdır.
98-Veda Haccı,Hicri 10, Miladi 632 yılında oldu.
99-Sahabe ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)i müslüman olarak gören veya Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in onu görüp müslüman olarak ölen kişilere denir.
100-Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
101-Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
102-Hulefa-i Raşidin : Dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alidir. (Allah onlardan razı olsun)
103-Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) miras olarak ;Mal olarak hiçbir miras bırakmadı. Onun mirası İslâm dini, güzel ahlak ve fazilet ilkeleridir. Arafat dağında veda haccında okuduğu veda hutbesinde:Ben size iki şey bıraktım ona sarılsanız sapıtmazsınız. Allahın kitabı Kuran, ve Benim Sünnetim.buyurmuştur

Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber…
Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?.. (1977)

Kaynak:

1-Temel İslam Bilgileri (DİB)

2-Hatemül Enbiya (DiB)

3-B.İslam  İlm.(ö.Nasuhi)

4-Siyer-i Nebi (Osman Keskioğlu)-DİB

5-İslam Ansiklopedisi c.1

29

Nisan
2012

DİYANET KURUL KARARLARI:1-2

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  390 Kez Okundu

CUMA NAMAZI VE ZUHR-İ ÂHİR
Cuma namazı, farziyyeti Kitâp, sünnet ve icmâ ile sâbit olan ve hutbeyi de ihtivâ eden iki rekâtlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dâir rivâyetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medîne yakınındaki Rânûna denilen bir vâdîde kıldırmıştır. Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bu konuda herhangi bir ihtilâf yoktur. Hz. Peygamber’in Cuma namazından önce ve sonra, ismi ne olursa olsun evde ya da câmide nâfile namaz kıldığı vâkîdir.
Cuma Namazı ile Yükümlü Olmanın Şartları: Cuma namazı, akıllı, bulûğ çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukîm Müslüman erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar, hürriyeti kısıtlı olanlar, yolcular ve cemaate gelemeyecek kadar mâzereti olanlar Cuma namazı kılmakla yükümlü değildirler. Zîrâ Hz. Peygamber, köle, kadın, çocuk, hasta ve yolcu dışında Cuma namazının her müslümana farz olduğunu belirtmiştir.
Kadınların Cuma namazı kılmaları: Cuma namazı kılmak kadınlara farz değildir. Hadîs ve siyer kaynaklarında, Hz. Peygamber döneminde bazı hanımların münferiden Cuma namazına katıldıklarını bildiren rivâyetler bulunmakla birlikte, onların erkekler gibi yoğun bir şekilde Cuma’ya iştirâk ettiklerini gösteren bir bilgi bulunmamaktadır.
Şehir: İslâm bilginleri Cuma namazının sahîh olması için, Cuma namazının şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim biriminde kılınması gerektiğini ileri sürmüşler, ancak şehrin tanımı konusunda ihtilâf etmişlerdir.
Hz. Peygamber, ilk Cuma namazını, Mekke’den Medîne’ye hicreti esnasında Sâlim b. Avf oğullarının ikâmet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vâdîde kıldırmıştır. Buna göre, farzı edâ edecek sayıda cemaatin bulunduğu mezra, köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan Cuma namazı sahîhtir.
Cemaat: Hanefi Mezhebinde, Cuma namazının kılınabilmesi için, Ebû Hanîfe ve Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî’ye göre, imâmın dışında en az üç, Ebû Yûsuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir.
Şâfiîler ve Hanbelîler, Hz. Peygamber’in Medine’ye gelmesinden önce Es’ad b. Zürâre tarafından Medîne’de kıldırılan ilk Cuma namazında kırk kişinin hazır bulunduğunu bildiren rivâyetlere dayanarak kırk kişinin bulunması gerektiği görüşünü öne sürmüşlerdir.
1. İki rekât olan Cuma namazının farziyyetinin Kitap, sünnet ve icmâ ile sâbit olduğuna, sıhhat şartlarından olan hutbenin Cuma namazının farzından önce okunması gerektiğine,
2. Cuma namazının farzından önce ve sonra, Hz. Peygamber’in nâfile olarak namaz kıldığı sâbit olduğundan, Cuma’dan önce ve sonra nâfile namaz kılmanın sünnet olduğuna, bu nâfile namazların dördü farzdan önce, dördü de sonra olmak üzere toplam sekiz rekât kılınmasının uygun olacağına,
3. Cuma namazının kadın, hasta, yolcu, hürriyeti kısıtlı ve cemaate katılamayacak derecede mâzereti olanlara farz olmadığına, bununla birlikte kılmaları hâlinde namazlarının geçerli olup, ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmediğine,
4. İmamla birlikte en az dört kişinin bulunduğu mezra, köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde Cuma namazının kılınması gerektiğine,
5. Bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazı kılınabileceğine, bu sebeple zuhr-i âhir namazının kılınmasına gerek olmadığına,
6. Zuhr-i âhir namazını kılmak isteyenlere ise mânî olunmasının uygun olmayacağına karar verildi.

29

Nisan
2012

DİYANET KURUL KARARLARI-3

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  335 Kez Okundu

ESTETİK AMELİYAT
Estetik ameliyatın;
1) Sâlim fıtratı bozmak kastı olmamak,
2) Yapılmasında bir yarar veya yapılmamasında mevcut bir zarar bulunmak,
3) Hile, aldatma veya karşı cinse benzeme kastı bulunmamak,
4) Hukûkî karışıklığa ve yanlış anlamaya yol açmamak kaydıyla bir tür tedâvî olarak yaptırılmasında sakınca olmadığına karar verildi.

29

Nisan
2012

DİYANET KURUL KARARLARI-4

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  311 Kez Okundu

GÖZ DAMLASININ ORUCU BOZUP BOZMAYACAĞI
Göz damlasının ve astımlı hastaların nefes alabilmek için kullanmak zorunda oldukları, ağzına küçük zerrecikler hâlinde püskürtülerek (sprey) aldıkları ilaçların orucu bozup bozmayacağı hususlarında;
1) Mütehassıs göz tabiplerinden alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilacın miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20′si olan 50 mikrolitre) oluşu ve bunun bir kısmının gözün kırpılmasıyla dışarıya atıldığı, bir kısmının gözde, göz ile burun boşluğu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmât yolu ile emilerek vücuda alındığı ancak yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının sindirim kanalına ulaşabilme ihtimâlinin bulunduğu dikkate alınarak, İslâm fakîhlerinin de belirttiği gibi göz damlasının orucu bozmayacağına;
2) Bir kısmı ağız cidarında emilerek yok olacak kadar az olması ve esâsen yutulmadıkça ağıza alınan suyun orucu bozmadığı ve orucun teşrî hikmeti dikkate alınarak, astımlı hastaların ağıza püskürtülerek aldıkları ilacın da orucu bozmayacağına karar verildi.

29

Nisan
2012

DİYANET KURUL KARARLARI-5

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  442 Kez Okundu

KADININ İMÂMETİ
Kadınların namazda imâmlık yapması, bir kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imâmlığı ve kadın-erkek karışık cemaate veya sadece erkeklere imâmlığı olarak iki kısma ayrılır.
Kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imâmlığı konusunda, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hanımlarından Ümm-ü Seleme ve Hz. Âişe’ nin kadınlara imâm olarak namaz kıldırdıklarına, bu durumda öne geçmeyip ilk safın ortasında durduklarına ait ilk devir hadîs kaynaklarında bilgiler vardır. Kadınların günlük beş vakit namazda olduğu gibi, terâvîh namazında da diğer kadınlara imâmlık yapmaları İslâm fakîhleri tarafından câiz görülmüştür.
Bir kadının, erkeklere veya kadın-erkek karışık cemaate imâmlık yapması ise, ilk hadîs kaynaklarında ve pek çok kaynakta yer alan bir habere göre Hz. Peygamber (s.a.v.) istisnâî olarak Ümm-ü Varaka isimli hâfız-ı Kur’ân bir sahabiyye hanımın kendi ev halkına imâmlık yapmasına izin vermiştir. Ümm-ü Varaka’ nın ev halkı ise, ölümünden sonra âzâd olmaları kaydıyla hür kıldığı biri erkek diğeri hanım iki köleden ibâretti.
Bu rivâyete dayanarak İmam Ahmed, Ebu Sevr, Müzenî, Taberî, İbn Teymiyye gibi âlimler, kadının zarûret hâlinde erkeklere de imâmlık yapabileceğini söylemişlerdir.
İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe, Şâfiî gibi müctehidler ile Cumhûr-u fukahâ ise, kadının erkeklere imâmlığını câiz görmemişlerdir.

KADINLARIN BAŞI AÇIK NAMAZ KILMALARI
Namazda ve namaz dışında örtülmesi gereken avret mahallinin;
1) Erkeklerde diz kapağı ile göbek arası,
2) Kadınlarda ise, el, yüz ve ayaklar dışındaki bütün beden olduğu ve namaz kılarken, bu uzuvların vücut hatlarını belli etmeyecek ve rengini göstermeyecek nitelikte bir elbise (örtü) ile örtülmesi gerektiğine ve kadınların baş açık olarak namaz kılmalarının câiz olmadığına karar verildi.

KADINLARIN CUMA, BAYRAM VE CENÂZE NAMAZI KILIP KILAMAYACAĞI VE BUNLARIN SAFLARDAKİ DURUMU
Cuma namazı farz-ı ayn, bayram namazları vâcip, cenâze namazı ise farz-ı kifâyedir. Bunlardan cuma ve bayram namazları, ancak cemaatle kılınır. Cenâze namazının cemaatle kılınması şart olmadığı gibi; ister erkek, ister kadın olsun tek bir müslümanın kılmasıyla kifâî farz yerine gelmiş olur. Görüldüğü üzere, gerek mükellefiyet gerek hüküm bakımından cenâze namazında kadın ile erkek arasında hiç bir fark yoktur.
Kadınlar cuma namazı ile yükümlü değildir. Cuma namazının kadınlara farz olmadığı konusunda icmâ vardır. Asr-ı saadetten beri hiçbir İslâm müçtehit ve âlimi bunun aksini söylememiş, bütün İslâm ülkelerinde, her dönemde uygulama da böylece devam edegelmiştir.
Cuma ve bayram namazları ile yükümlü olmadıkları halde kadınlar isterlerse bu namazlara katılabilirler. Bu takdirde, kendisine cuma namazı farz olmayan (mesela dînen misâfir sayılan) bir kişinin cuma namazını kıldığında o günkü öğle namazını kılmasına gerek olmadığı gibi, cuma namazına katılan kadınların da ayrıca öğle namazını kılmaları gerekmez.
Ne Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde ne de müteâkip asırlarda beş vakit namazla mükellef kadınların tamamının cuma ve bayram namazlarına katıldığı sâbit değildir. Günümüzde de isteyen hanımların câmi adabına uyarak câmilerin kendilerine ayrılan bölümlerinde, cuma ve bayram namazı kılmalarında hiçbir sakınca yoktur.
İster cuma, ister bayram, ister cenâze, hangi namaz olursa olsun, kadınlar erkeklerle birlikte namaz kıldıkları takdirde, erkeklerden ayrı, uygun bir yerde namaza durmaları gerekir. Peygamberimiz (s.a.v.) namaz saflarını önce erkekler, sonra erkek çocuklar en arkada da kadınlar olmak üzere düzenlemiştir. Sünnete uymayarak, kadınlar erkek safları arasına karışarak imâma uyarlarsa, Hanefî mezhebine göre cenâze dışında, kadınların arkasında ve hizâsında kalan erkeklerin namazları fâsit olmuş sayılır. Bu duruma sebep olan kadınlar da günâh işlemiş olurlar. Bu durum, rükû ve secdesi bulunmayan cenâze namazında meydana gelirse, erkeklerin namazı fâsit olmazsa da, sünnete aykırı hareket edildiği için mekrûh olur.

KADINLARIN İŞ HAYATINDA VE YÖNETİMDE YER ALMALARI
Kadınların Ticaret ve İş Hayatına Girmesi: İslâm’a göre, kural olarak kadın, ev içinde ve dışında çalışabilir; ailesinin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına yardımcı olabilir. Şartlara ve ihtiyaçlara göre, aile hayatında eşlerin rollerinin değişmesi de mümkündür. Önemli olan hayatın huzur ve düzen içinde geçmesi, ihtiyaçların karşılanmasında bireylerin imkân ve kâbiliyetlerine uygun sorumlulukları dengeli şekilde üstlenmeleridir.
Kadın, mâlî ve ticârî alanlarda erkeklerle eşit konumda olup, kadın olması sebebiyle herhangi bir kısıtlamaya mârûz değildir; ticâret ve borçlar hukûku alanında erkeklerin sahip oldukları bütün hak ve yetkilere sahiptir.
Kadının Yöneticiliği: İslâm’da kadının, kamu görevi yapmasını yasaklayan açık, kesin ve bağlayıcı bir nass yoktur. Bu îtibarla, gerekli fıtrî donanımı hâiz, liyâkatli kadınların devlet başkanlığı da dâhil, her türlü yönetimde görev almasında dînî açıdan bir sakınca yoktur.
1) İslâm’da, erkeklere tanınan temel hak ve hürriyetlerin, aynı derecede kadınlara da tanındığına, kadın olmanın, hak ve fiil ehliyetini daraltan bir sebep olmadığına,
2) İslâm’ın öngördüğü temel prensip ve hükümlere, genel ahlak kurallarına uyulmak kaydıyla, kadın-erkek herkesin, çalışma, ticâret yapma ve iş hayatına katılma hakkına sahip olduğuna,
3) Gerekli fıtrî donanımı hâiz, liyâkatli kadınların devlet başkanlığı da dâhil, her türlü yönetimde görev almasında dînî açıdan bir sakınca olmadığına karar verildi.

KADINLARIN ÖZEL HALLERİNDE YAPAMAYACAKLARI İBÂDETLER
Kadınların ay hâli dönemlerinde, -temizleninceye kadar- cinsî ilişkide bulunmaları Kur’ân-ı Kerîm’de yasaklanmış; namaz, oruç ve Kâbe’yi tavâf da, sünnetle bu yasak kapsamına alınmıştır.
Kadınların ay hâli dönemlerinde namaz kılamayacakları, oruç tutamayacakları ve Kâbe’yi tavâf edemeyecekleri ayrıca bu günlerde kılamadıkları namazlarını kazâ etmeleri de gerekmediği konusunda İslâm müctehîd ve fakîhleri arasında icmâ vardır. Hayız ile ilgili hükümler aynen nifâs için de geçerlidir.
Âdet gören veya lohusa olan kadınların Kur’ân-ı Kerîm’i okumaları konusunda İslâm âlimlerinin farklı görüşleri vardır.
İmâm Mâlik ve Ahmed İbn Hanbel’e göre hayızlı veya lohusa olan kadınlar; el sürmeyerek ezbere veya yüzünden Kur’ân-ı Kerîm’i okuyabilirler, İmâm Mâlik bu durumdaki Kur’ân öğretici ve öğrencilerinin Kur’ân-ı Kerîm’i tutmalarını da öğretme ve öğrenme zarûretine binâen câiz görmüştür.
Zâhirî mezhebi fakîhlerinden İbn Hazm ise hayız ve lohusa olan kadınlarla cünüp olan kimselerin hem Kur’ân-ı Kerîm’i tutmaları ve hem de okumalarının câiz olduğunu söylemiştir.
Hanefî ve Şâfiîler ise hayız veya lohusa olan kadınların Kur’ân-ı Kerîm’i okumalarının câiz olmadığını söylemişlerdir.

29

Nisan
2012

DİYANET KURUL KARARLARI-6

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  447 Kez Okundu

KADINLARIN ŞAHİT VE MİRASÇI OLMALARI
Kadın-Erkek Eşitliği: İslâm’a göre, kadın ve erkek eşit ve birbirini tamamlayan varlıklardır. Yaratılıştan gelen fizyolojik ve psikolojik farklılıkların ötesinde, kadın ile erkek arasında bir ayrım yapılmamıştır; Allah katında bir insan ve kul olarak her ikisi de eşittir. Kur’ân-ı Kerîm kadın ve erkeğe eşit olarak hitâp etmektedir. Dînî yükümlülüklerde, ibâdetlerde, ahlâkî değer ve fazîletlerde kadın ile erkek arasında bir fark bulunmamaktadır. İslâm’da insanlar arasında tek değer ölçüsü takvâdır.
Kadının Şâhitliği: Konuyla ilgili âyetler birlikte değerlendirildiğinde, kadının şâhitliğinin erkeğinkine denk tutulabileceği anlaşılmaktadır.
Kadının Mîrasçılığı: İslâm’dan önce kadının sâbit ve belirli bir mîras hakkı yoktu. Hattâ o dönem Arap toplumunda, kadının mîrasçı olması bir tarafa, kendisi mîrasa konu olmaktaydı.
Kur’ân’ın kadını değersiz sayması söz konusu değildir. Bilakis konu ile ilgili âyetlerin getirdiği düzenlemeler, İslâm’ın kadınların hukûkî şahsiyetlerini tanıdığını, onların hak ve hukûkunu belirlemeye özel bir îtinâ gösterdiğini; haklarının zâyî edilmemesi için gerekli hukûkî tedbirleri aldığını ortaya koymaktadır.
Kadının mîrasta erkek gibi hak sahibi olduğu açıktır. Mîrastan kadına erkeğin yarısı kadar hisse verilmesi, kadının mîrasçı olarak sahip olabileceği bütün konumlar için değil, sadece kadının aynı babanın/ana-babanın çocuğu olarak erkek kardeşi ile birlikte mîrasçı olması durumunda söz konusudur.
Konu ile ilgili âyetlerde, bir erkeğin veya kadının, anne veya babası vefât etmişse ve çocuğu da yoksa sadece bir erkek veya kız kardeşi varsa, mîrastan her birine eşit olarak altıda bir hisse düşeceği ifâde edilerek, kadın ile erkeğin eşit hisse alacakları hükme bağlanmıştır (Nisâ 4/12).
Kız ile erkek kardeşlerin birlikte mîrasçı olmalarında kıza bir, erkeğe iki hisse verilmesinin sebepleri şöyle sıralanabilir:
a) İslâm hukûkuna göre, ister anne, ister eş, ister kız çocuğu, isterse kız kardeş olsun, kadının geçimi kendisine ait olmayıp; oğul, koca, baba veya erkek kardeşin sorumluluğundadır. Çoğunlukla kadın kendisi dışında başkalarının geçimini sağlamakla da yükümlü değildir. Erkek ise tam aksine, hemen bütün toplumlarda eşinin, kızının, annesinin veya kız kardeşinin geçimini sağlamakla mükelleftir. Bu sebeplerdir ki “nîmet külfete göredir” esasına uygun olarak, eşinin, kızının, annesinin veya kız kardeşinin geçimini sağlamakla yükümlü olan erkeğe, böyle bir yükümlülüğü olmayan kadının payının iki misli verilmiştir.
b) Kadın kendi mal varlığında istediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Kadının mâlî durumu yerinde olsa dahî, ailenin harcamalarına iştirâk etme zorunluluğu yoktur. Bu açıdan bakıldığında, kadın ile erkeğin eşit pay alması durumunda erkek; ailenin geçimini sağlamakla yükümlü olduğu halde, kadının böyle bir sorumluluğu olmadığından denge erkek aleyhine bozulmuş olacaktır.
c) Erkek evlenirken, eşine “mehir” vermekle yükümlüdür. Kadının ise, evlilikten doğan böyle bir yükümlülüğü olmamakta, aksine eşinden mehir almaya hak kazanmaktadır.
d) Kadın boşandığı takdirde iddet süresinde onun barınma, yeme-içme, giyim, tedâvî gibi nafakasını ödemek kocanın görevi olduğu halde; kadının kocasına karşı böyle bir sorumluluğu yoktur.
Yukarıda zikredilen dayanak ve gerekçeler ışığında;
1) İslâm’a göre, gerek ontolojik olarak, gerekse dînî sorumluluk, hukûkî ehliyet, temel hak ve hürriyetler bakımından ilkesel bazda kadın erkek ayrımı söz konusu olmadığına,
2) Şâhitlik konusunda, borçlanma âyetinde belirtilen ve dönemin şartları ışığında, kadınların ticârî faaliyetlerdeki pasif rolünden kaynaklanan farklılığın, genel düzenleme içermediğine,
3) Konuyla ilgili âyetler birlikte değerlendirildiğinde, kadının şâhitliğinin erkeğinkine denk olduğuna,
4) Kardeşlerin mîrâs paylaşımında kadınların payının, erkeklere nisbetle farklı olarak düzenlenmesinin, erkeğin çeşitli alanlardaki mâlî sorumluluğunun kadına nisbetle daha ağır olmasıyla doğrudan ilişkili olduğuna,
5) Kadının ihtiyacının daha fazla olduğu veya erkeğin mâlî sorumluluğun daha az bulunduğu durumlarda, karşılıklı rızâ ile bu paylaşımın daha farklı bir şekilde yapılabileceğine karar verildi.

KUR’ÂN-I KERÎM’ DE BEŞ VAKİT NAMAZIN BULUNUP BULUNMADIĞI
Belirli şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farziyyeti Kitâp, sünnet ve icmâ ile sâbittir. Beş vakit namazın edâ edileceği vakitlere ve ne şekilde edâ edileceğine Kur’ân-ı Kerîm’in bir kısım âyetlerinde mücmel olarak işaret olunmuş, bu işaretler Rasûlüllah (s.a.v)’ın kavlî ve fiilî sünnetiyle açıklık kazanmıştır. Peygamberimiz namazı bizzât kılarak ve Müslümanlara imâm olup kıldırarak nasıl kılınacağını öğrettiği gibi bunların vakitlerini de göstermiştir. Gerek kılınış şekli, gerek vakitleri ile ilgili bu uygulama amelî tevâtür olarak, günümüze kadar devam etmiştir.

NAMAZ VAKİTLERİNİN OLUŞMADIĞI BÖLGELER İLE YATSI NAMAZI VAKTİNİN GEÇ OLUŞTUĞU BÖLGELERDE NAMAZ VAKİTLERİNİN TESBÎTİ
Namaz Vakitleri: Namaz vakitleri Kur’ân-ı Kerîm’de mücmel olarak işâret edilmiş; bu vakitlerin gösterilmesi, namazın kılınış şekli, hac ve zekâtta olduğu gibi sünnete bırakılmıştır.
1) 66º-90º enlemleri arasında kalan bölgelerde gündüz veya gecenin oluşmadığı (güneşin tamamen veya kısmen batmadığı/doğmadığı) dönemlerde, gündüz ve gecenin oluştuğu 64º enleminin esas alınarak en kısa gece veya gündüzün 3 saat kabul edilmesinin uygun olduğuna,
a) Bu bölgelerde, gecenin oluşmadığı dönemlerde, güneşin batışından 1 saat sonra yatsı vaktinin, 2 saat sonra da imsâkin başlamasının; gecenin oluşup üç saatten fazla sürdüğü dönemlerde, vakit alâmeti belirlenemediği takdirde, güneşin batışı ile doğuşu arasındaki sürenin 1/3′i güneşin batışına eklenerek yatsı, 2/3′si eklenerek imsâk vakitlerinin takdîr edilmesinin uygun olduğuna; ancak imsâk alâmeti açıkça görüldüğünde, ona uyularak amel edilmesi gerektiğine,
b) Bu bölgelerde gündüzün oluşmayıp takdîr edildiği dönemlerde ise, öğle namazının vakti için, takdîr edilen gündüzün ortasına 4 dakika ilâve edilmesi ve takdîr edilen öğle ile akşam namazının ortası da ikindi namazının vakti olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,
2) Gündüz ve gece oluşmakla birlikte, yatsı veya imsâkin oluşmadığı veya akşam şafağının çok geç batıp fecrin erken zuhûr ettiği bölgelerde ise, güneşin batışıyla fecrin doğuşu arasındaki süre üçe bölünüp güneşin batışına eklenerek yatsının en geç oluşma vaktinin hesaplanmasına, yatsının gerçek vakti bundan önce gerçekleştiği sürece hakîkî vakitle amel edilmesinin, şafağın kaybolmasının gecenin üçte birinden sonra gerçekleşmesi hâlinde ise, gecenin üçte birinin yatsı namazının vakti olarak kabul edilmesinin uygun olduğuna, takvimlerin bu kriterler doğrultusunda hazırlanmasına, fecrin oluşmadığı dönemlerde, en son oluşan vaktin, tekrar fecir oluşuncaya kadar dondurulmasına,
3) İlmî verilere göre şafağın kaybolması/oluşması astronomik tandan daha düşük derecelerde oluştuğundan ve bunun tesbît edilerek takvimlerde uygulanması hâlinde, özellikle kuzey ülkelerinde önemli bir rahatlık meydana getireceğinden, yatsı ve imsâk vakitlerinin hangi derecelerde oluştuğunun tesbît edilmesine yönelik rasatlar yapılmasına,
4) Buna rağmen yatsının çok geç oluşup, çalışanların sıkıntıya düşmeleri durumunda akşam ile yatsı namazının akşam namazının vaktinde birleştirilerek kılınabileceğinin kendilerine bildirilmesi yararlı olacağına,
5) Hazırlanacak takvimlerin toplumda kabul görmesi, namazların cem’i konusunda halkın aydınlatılması ve uygulamada karşılaşılacak problemlerin tesbîti ve çözümü amacıyla, özellikle yurtdışı personelimizin eğitimine yönelik seminerler düzenlenmesinin yararlı olacağına karar verildi.

ORGAN NAKLİ
Normal durumlarda ölü ve diri kimselerden alınan parça ve organlardan faydalanılması, insanın hürmet ve kerâmetine aykırı görüldüğünden, İslâm fakîhlerince câiz görülmemiştir. Ancak, zarûret durumunda, zarûretin mâhiyet ve miktarına göre bu hüküm değişmektedir.
İslâm fakîhleri, açlık ve susuzluk gibi hastalığı da, harâmı mübâh kılan bir zarûret saymışlar, başka yoldan tedâvîleri mümkün olmayan hastaların haram ilaç ve maddelerle tedâvîlerini câiz görmüşlerdir. Organ naklinin;
1) Zarûret hâlinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayâtî bir uzvunu kurtarmak için, bundan başka çaresi olmadığının, meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir tabip tarafından tesbît edilmesi,
2) Hastalığın bu yoldan tedâvî edilebileceğine tabibin zann-ı gâlibinin bulunması,
3) Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnâda ölmüş olması,
4) Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında (ölmeden önce) buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyânı olmamak şartıyla, yakınlarının rızâsının sağlanması,
5) Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması,
6) Tedâvîsi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle râzı olması durumunda yapılması karar verildi.

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN MUÂYENE VE TEDÂVÎ YÖNTEMLERİ
Oruç, ibâdet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsî münâsebetten uzak durmaktan ibârettir ve bunlardan birinin yapılmasıyla oruç bozulur. Bu konuda bütün İslâm bilginleri görüş birliği içindedir. Yemek, içmek ve cinsî münâsebet dışındaki konular ise, bunlara kıyaslanarak veya “sıyâm” kelimesindeki imsâk anlamından hareketle müçtehitler tarafından hükme bağlandığı için, bu konularda görüş ayrılığına düşmüşlerdir; birçok İslâm bilgini, orucu bozan şeyleri genişletirken, bir kısmı da, sadece âyet ve hadîsteki orucun anlamından hareketle, bunları dar tutmuştur.
Yemek, içmek ve cinsî münâsebete ek olarak, kendi fiiliyle ağız dolusu kusmak ve hacamat yapmak/yaptırmak dışında orucu bozan herhangi bir şey hadîslerde bulunmamaktadır. Buna karşılık, yıkanmak, ağza su almak (mazmaza), diş fırçalamak (misvâk kullanmak), sürme çekmek, eşini öpmek, yağlanmak, koku sürünmek gibi pek çok şeyin orucu bozmayacağı hadîslerde yer almaktadır.
1) Dinimiz, hasta olan ve tedâvî sürecinde bulunan kişilerin oruç tutmamalarına ruhsat vermektedir. Bu nedenle, tedâvîsi devam eden kişiler, sağlıklarına kavuşup, tedâvîleri tamamlanıncaya kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına başka bir engelleri de bulunmuyorsa, muâyene ve tedâvîlerini iftardan sonra yaptırmalarının önerilmesinin uygun olduğuna,
2) Astım hastalarının kullandığı spreyin; göz, kulak ve burun damlasının; kulak zarında delik bulunmayanların kulak yıkatmasının; dil altı kullanmanın; idrar kanalını görüntülemenin, idrar kanalına ilaç akıtmanın; su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan başka bir maddenin vücuda girmemesi kaydıyla endoskopi, kolonoskopi yaptırmanın; makat veya ferçten ultrason çektirmenin; lokal anestezi uygulamanın; makattan ve ferçten fitil kullanmanın; suyun bağırsaklara verilmesinden sonra bekletilmeyip bağırsakların hemen temizlenmesi kaydıyla lavman yaptırmanın; hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden hemodiyaliz yaptırmanın; gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyon yaptırmanın; anjiyo, biyopsi yaptırmanın, kan vermenin, merhem sürmenin, vücûda ilaçlı bant yapıştırmanın orucu bozmayacağına,
3) Gıda ve keyif verici enjeksiyon yaptırmanın; gıda içerikli sıvıların bağırsaklara verilmesinin veya orucu bozacak kadar su emilecek şekilde lavman yaptırmanın; su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan başka bir maddenin vücuda girmesi durumunda endoskopi, kolonoskopi yaptırmanın; bölgesel ve genel anestezinin; kulak zarı delik olup, orucu bozacak kadar su mideye ulaşacak şekilde kulak yıkatmanın, periton diyaliz ve damara serum verilerek yapılan hemodiyalizin orucu bozacağına karar verildi.

SADAKA-İ FITIR
Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü (nisâb), zekâtta aranan nisâptır. Malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmaz. Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, Ramazan ayı içinde de verilebilir.
Günümüzde sadaka-i fıtrın belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktârın ölçü alınmasının uygun olduğuna; asgarî ücret, geçim standardı, gıda fiyatları gibi kriterler ile bir kişinin bir günlük asgarî gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlenmesine; bu miktarın, nakden ödenebileceği gibi, aynî olarak da verilebileceğine karar verildi.

SALÂ VERİLMESİ
Ölüm haberinin çeşitli yollarla duyurulması sünnettir. Bu bakımdan, minâreden cenâze salâsı okunması ve arkasından da ölen kişinin adının ve memleketinin söylenmesinde dînen bir sakınca bulunmadığına, ancak, ölen kişi için övücü sözler söylenmesinin uygun olmadığına karar verildi.

29

Nisan
2012

DİYANET KURUL KARARLARI-7

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  360 Kez Okundu

SİGORTA
Başta ticâret olmak üzere pek çok ilişkinin globalleştiği günümüz dünyasında ticârî sigortanın bulunmaması başlı başına bir risk teşkîl eder ve Müslümanların ekonomik açıdan mağlubiyetini sonuç verir.
1) Genel olarak, sosyal sigortalar, karşılıklı sigortalar ve ticârî sigortaların câiz olduğuna,
2) Kâr payı esasına dayalı çalışan birikimli hayat sigortası ile bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sisteminin ise, yatırılan primlerin, dînen helâl olan alanlarda değerlendirilmesi durumunda câiz olduğuna,
3) Konusu din tarafından yasaklanmış olan sigortanın câiz olmadığına karar verildi.

TERÂVÎH NAMAZININ KAÇ REK’AT OLDUĞU
Peygamberimizin ashâbına kıldırdığı ilk terâvîh namazından bahseden mûteber hadîs kaynaklarının verdikleri hadîslerde terâvîh namazının rek’atları ile ilgili bir sayı yoktur. Hz. Âişe’ye Rasûlüllah’ın ramazandaki gece namazı sorulduğunda “Rasûlüllah (s.a.v.) ne ramazanda ne de ramazandan başka gecelerde onbir (diğer bir rivâyette onüç) rek’at üzerine ziyâde etmiş değildir.” karşılığını vermiştir.
Hanefî ve Şâfiî fukahâsının büyük bir kısmı terâvîh namazının yirmi rek’at olarak sünnet kılındığını söylemişlerdir.
Hz. Ömer, Hz. Ali ve Hz. Osman dönemlerinden başlayarak günümüze kadar uygulandığı biçimiyle terâvîh namazı yirmi rek’attır. Bütün fıkıh kaynaklarımızda da terâvîh yirmi rek’at olarak ele alınmış ve işlenmiştir. Şu anda başta ülkemiz olmak üzere bütün İslâm ülkelerinin câmilerinde cemaatla terâvîh namazı yirmi rek’at olarak kılınmaktadır.

TÜP BEBEK
Kadın veya erkekteki bir kusur sebebiyle, tabiî ilişkiyle gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde;
1) Döllendirilecek yumurta ve sperm, her ikisinin de nikâhlı eşlere ait olması, yani bunlardan herhangi biri yabancıya ait olmaması;
2) Döllenmiş olan yumurta, başka bir kadının rahminde değil, kendi rahminde gelişmesi;
3) Bu işlemin, gerek anne-babanın; gerek doğacak çocuğun maddî, rûhî ve aklî sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sâbit olması şartıyla, çeşitli tıbbî yollarla gebeliklerinin sağlanmasında İslâmî hükümler açısından bir sakınca görülmemektedir.
4) Başka kadının yumurtası veya kocası dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile bir kadının gebeliğinin sağlanmasının ise insanlık duygularını rencide etmesi ve zînâ unsurlarını taşıması sebebiyle câiz değildir.

TÜRKÇE İBÂDET
Namazda ve ibâdet olarak Kur’ân-ı Kerîm, aslî lafızları ile okunur. Ancak Yüce Allah’ın bize olan öğüt, buyruk ve yasaklarını öğrenmek, onun irşâdından yararlanmak maksadıyla tercüme, meâl ve açıklamalarını da okumak çok sevâptır ve genel anlamı ile ibâdettir.

29

Nisan
2012

DİYANET MBSTS -YETERLİK İMTİHANLARINA HAZIRLIK HAC KONUSUNDA TEST

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  415 Kez Okundu

 

HAC KONUSUNDA TEST

 

1. Aşağıdakilerden hangisi haccın rükünlerinden biri değildir?

a) Safâ ile Merve arasında yürümek.

b ) Arafatta vakte yapmak.

c) Ziyaret tavâfı yapmak.

d) Mîkâtlarda ihrâma girmek.

 

2. Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, bayram’ın birinci günü şeytan taşlamanın vakti ne zaman başlar?

a) Fecr-i Sâdık’tan îtibâren.

b) Gece yarısından îtibâren.

c) Güneşin doğmasından îtibâren.

d) Tan yerinin ağarmasından îtibâren.

 

3. Mâlikî mezhebine göre, Müzdelife vakfesinin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gece yarısından îtibâren bayram sabahı fecr-i sâdıka kadar.

b) Bayramın birinci günü tan yerinin ağarmaya başlamasından güneşin doğmasına kadar.

c) Arefe günü akşamı güneşin batışından bayram sabahı fecr-i sâdıka kadar.

d) Arefe günü akşamı güneşin batışından bayram birinci günü zevâl vaktine kadar.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi haccın sahîh (geçerli) olmasının şartlarından biridir?

a) Hac yapmak niyetiyle ihrâma girmek.

b) Özel vakit.

c) Özel me­kân.

d) Hepsi.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi haccın edâsının şartlarından biridir?

a) Müslüman olmak.

b) Haccı belirli zamanda yapmak.

c) Yol güvenliğinin bulunması.

d) Akıllı olmak.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi tavâfın vâciplerinden biri değildir?

a) Abdestli olmak.

b) Setr-i avrete dikkat etmek.

c) Tavâf esnasında Kâbe’yi sağ tarafına alarak yürümek.

d) Tavâfa, Hacer-i esved hizasından başlamak.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi tavâfın sünnetlerinden biri değildir?

a) Tavâf esnasında Kâbe’yi sol tarafına alarak yürümek (teyâmün).

b) Iztıbâ yapmak.

c) Hacer-i esved’i istîlâm etmek.

d) Erkekler mümkün olduğu kadar Kabe’ye yaklaşmak.

 

8. Sa’y’ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir?

a) Vâcip.

b) Mendûp.

c) Müstehâp.

d) Sünnet.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vâciplerindendir?

a) Telbiye getirmek.

b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek.

c) Müzdelife vakfesini yapmak.

d) Tavâf namazı kılmak.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?

a) Âfâkî olanların hemen Mescid-i Harâm’a giderek tavâf-ı kudûm yapmaları.

b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması.

c) Tavâfa hacer-i esved veya hizâsından başlamak.

d) Arafe gecesi Mina’da gecelemek.

 

11.Aşağıdakilerden hangisi tavâfın geçerli olmasının şartlarından değildir?

a) Teyâmün.

b) Belirli vakitte yapmak.

c) Niyet.

d) Mescid-i Harâm’ın içinden yapmak.

 

12. Aşağıdakilerden hangisi tavâfın sünnetlerindendir?

a) Tavâfı Mescid-i Harâm içinde yapmak.

b) Hervele yapmak.

c) Muvâlât.

d) Teyâmün.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?

a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak.

b) Vakfeyi arefe günü zevâl vaktinden sonra yapmak.

c) Vakfeyi niyet ederek yapmak.

d) Öğle ve ikindi namazlarını cem’i takdîm ile kılmak.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?

a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak.

b) Hac için ihrâmlı olmak.

c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak.

d) Arafat vakfesini yapmış olmak.

 

15. İlk tahallülden sonra aşağıdaki ihrâm yasaklarından hangisi sona ermez?

a) Koku sürünme yasağı.

b) Dikişli elbise giyme yasağı.

c) Cinsel ilişki yasağı.

d) Tırnak kesme yasağı.

 

16. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?

a) Vekilin erkek olması.

b) Vekile haccın farz olması.

c) Vekilin zengin olması.

d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması.

 

17. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?

a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır.

b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır.

c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır.

d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır.

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin rükünlerinden değildir?

a) Rükn-ü Yemânî.

b) Rükn-ü Irâkî.

c) Rükn-ü Şâmî.

d) Rükn-ü İbrâhim.

 

19. Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

a) Hacca gidenin ergen olması şarttır.

b) Hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.

c) Hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır.

d) Hacca gidecek kimsenin zengin olması şarttır.

 

20. Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?

a) Cemrelere taş atmak.

b) Vedâ tavâfı yapmak.

c) Arefe günü Mina’da gecelemek.

d) Müzdelife’de vakfe yapmak.

 

21. Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?

a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından îtibâren.

b) Arefe günü akşamı güneşin batışından îtibâren.

c) Bayramın birinci günü fecr-i sâdıktan itibaren.

d) Yatsı vaktinin girmesinden îtibâren.

 

22. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin, Hanefî ve Şâfiî mezhebine göre hükmünü sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?

a) Farz-Vâcip.

b) Vâcip-Farz.

c) Vâcip-Sünnet.

d) Sünnet-Vâcip.

 

23. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?

a) Tahallül-ü evvel.

b) Nefr-i evvel.

c) Tahallül-ü sânî.

d) Nefr-i sânî.

 

24. Aşağıdakilerden hangisi ziyâret tavâfının başlama vakti konusunda Hanefî ve Mâlikî’nin görüşüdür?

a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden îtibâren.

b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından îtibâren.

c) Kurban bayramının ilk günü fecr-i sâdıktan îtibâren.

d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından îtibâren.

 

25. Arafat vakfesi; Arefe günü fecr-i sâdıktan îtibâren hangi mezhebe göre başlar?

a) Hanefî.

b) Şâfiî.

c) Hanbelî.

d) Mâlikî.

 

26. Ziyâret tavâfının son üç şavtını âdetli olarak yapmak hangi cezâyı gerektirir?

a) Üç sadaka-i fıtır.

b) Dem.

c) Bedene.

d) Tavâfı geçerli olmaz.

 

27. Sa’y’in son üç şavtının âdetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?

a) Dem.

b) Herhangi bir ceza gerekmez.

c) Üç sadaka-i fıtır.

d) Sa’y’i geçerli olmaz.

 

28. İmâm Ebû Hanîfe ve İmâm Şâfiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem’ ederek kılmanın hükmü nedir?

a) Sünnet-vâcip.

b) Sünnet-sünnet.

c) Vâcip-vâcip.

d) Vâcip-sünnet.

 

29. Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?

a) Sünnet-sünnet.

b) Vâcip-sünnet.

c) Sünnet-vâcip.

d) Vâcip-vâcip.

 

30. İmâm Ebû Hanîfe’ye göre temettû’ haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?

a) Bedene.

b) Dem.

c) İki dem gerekir.

d) Her hangi bir cezası yoktur.

 

31. Sırasıyla İmâm Ebû Hanîfe ile İmâm Şâfiî’ye göre ihrâmdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?

a) Vâcip-vâcip.

b) Sünnet-vâcip.

c) Sünnet-sünnet.

d) Vâcip-sünnet.

 

32. Ebû Hanîfe ve İmâmeyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menâsiki arasındaki tertîbe uymanın hükmü nedir?

a) Vâcip-vâcip.

b) Sünnet-sünnet.

c) Vâcip-sünnet.

d) Sünnet-vâcip.

 

33. Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre ihsâr kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü nedir?

a) Şart-şart değil.

b) Sünnet-vâcip.

c) Müstehâp-şart.

d) Şart-şart.

 

34. Sırasıyla Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac görevini yapmış olmasının hükmü nedir?

a) Şart-şart değil.

b) Şart-şart.

c) Şart değil-şart.

d) Şart-müstehâp.

 

35. Sırasıyla Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkât mahallinden ihrâmlı olarak geçmesinin hükmü nedir?

a) Vâcip-farz.

b) Sünnet-sünnet.

c) Sünnet-vâcip.

d) Vâcip-sünnet.

 

36. Hac ve umrede işlenen cinâyetlerin ödenmesi ile ilgili aşağıdailerden hangisi doğrudur?

a) Bütün keffâretler, gecikmeli olarak (terâhî üzere) yapılabilecek vâcip türünden olduğu için cinâyetin cezası, işlenişinden ömrün sonuna kadar, her zaman ödenebilir.

b) Cinâyetlerin cezasını, vefâtına kadar ödemeyen ve ödenmesini vasiyet de etmeyen kimse günahkâr olur.

c) Vasiyet olmadığı halde, mîrasçıların, teberrû olarak ödemeleriyle de borç edâ edilmiş sayılır.

d) Hepsi doğrudur.

 

37. “Umre tavâfının son üç şavtını veya daha azını abdestsiz olarak yapan kimse, abdestsiz yaptığı her şavt için bir sadaka verir” görüşü kime aittir?

a) Ebû Hanîfe.

b) Ebû Yusuf.

c) İmâm Züfer.

d) İbn Nüceym.

 

38. “Bilmeyerek, yanılarak veya unutarak koku sürünmek, elbise giymek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi yararlanma (istimta’) türünden olan yasakları ihlâl eden kimse için ceza gerekmez” görüşü kimlere aittir?

a) Zâhirî.

b) Şâfiî ve Hanbelî.

c) Mâlikî ve Zâhirî.

d) Hanefî.

 

39.“İhrâmlı kişinin eşini şehvetle öpmesi, okşaması, sarılıp kucaklaması boşalma olmazsa ceza gerektirmez” görüşü hangi mezhebe aittir?

a) Mâlikî

b) Hanefî

c) Hanbelî

d) Hiçbiri

 

40. İhrâma girerken ileride karşılaşılacak hastalık, düşman veya para kaybetme gibi yola devamı engelleyecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde, kurban kesmeksizin ihrâmdan çıkmayı şart koşmak, hangi mezhebe aittir?

a) Hanefî.

b) Mâlikî.

c) Hanbelî.

d) Zahirî.

 

41. Ziyaret tavâfını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır?

a) Bedene kesmelidir.

b) Dem kesmelidir.

c) Birine vekâlet vererek bu tavâfı yaptırmalıdır.

d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavâfı yapmalıdır.

 

42. Hangi mezheplere göre, ömürde bir defa umre yapmak farzdır?

a) Şâfiî ve Mâlikî.

b) Mâlikî ve Hanbelî.

c) Şâfiî ve Hanbelî.

d) Hanefî ve Mâlikî.

 

43. “Bir kimsenin bedel olarak bir başkasının yerine hac yapabilmesi için kendi adına daha önce hac yapmış olması gerekir” hükmü mezheplerden hangisine aittir?

a) Şâfiî ve Hanbelî

b) Hanefî

c) Mâlikî

d) Zâhirî

 

44. Nâfile hacda vekâletin geçerli olabilmesi için vekilin kendi adına farz haccı yapmış olması gerektiği şartını öne süren imâm hangisidir?

a) Ebû Hanîfe.

b) İmâm Şâfiî.

c) İmâm Mâlik.

d) İmâmeyn.

 

45. “Hac aylarından önce ihrâma girilemez” görüşü kime aittir?

a) İmâm Şâfiî.

b) İmâm Ahmed ibn Hanbel.

c) Ebû Hanîfe ve Mâlikî.

d) Dâvûd ez-Zâhirî.

 

46. Ziyaret tavâfının son iki şavtını âdetli olarak yapan kimsenin hangi cezayı ödemesi gerekir?

a) Dem.

b) Bedene.

c) Son üç şavtın kazâsı ve üç gün oruç.

d) İki sadaka-i fıtır.

 

47. Mekkîler kudûm tavâfını ne zaman yaparlar?

a) İhrâma girdiklerinde.

b) Arafat vakfesinden önce.

c) Hiç biri.

d) Hac sa’y’inden önce.

 

48. Cemrelerin Mina’dan Mekke-i Mükerreme istikâmetine doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cemre-i ûlâ, Cemre-i akabe, cemre-i vustâ.

b) Cemre-i vustâ, Cemre-i akabe, cemre-i ûlâ.

c) Cemre-i akabe, cemre-i vustâ, cemre-i suğrâ.

d) Cemre-i ûlâ, cemre-i vustâ, Cemre-i akabe.

 

49. İmâm Muhammed ve Ebû Yûsuf’a göre Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem’i te’hîr ile kılmanın hükmü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vâcip-sünnet.

b) Sünnet-vâcip.

c) Sünnet-sünnet.

d) Vâcip-vâcip.

 

50. En faziletli hac türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hanefîlere göre Kırân; Şâfiî ve Mâlikîlere göre İfrâd; Hanbelîlere göre Temettû’dur.

b) Hanefîlere göre Kırân; Hanbelîlere göre İfrâd; Şâfiî ve Mâlikîlere göre Kırân’dır.

c) Hanefîlere göre İfrâd, Hanbelîlere göre Temettû’, Şâfiî ve Mâlikîlere göre Temettû’dur.

d) Şâfiî ve Mâlikîlere Kırân, Hanefîlere göre Temettû’, Hanbelîlere göre Temettû’dur.

 

51. İhrâmlı kimsenin evlenmesinde veya evlendirilmesinde herhangi bir sakınca olmadığı görüşü kime aittir?

a) İmâm Şâfiî.

b) İmâm Malik.

c) İmam Ebû Hanîfe ve İmâmeyn.

d) İmâm Ahmed b. Hanbel.

 

52. “Hanefî mezhebine göre Hacc-ı Kırân’a niyet etmiş muhrim hacdan engellenmiş olduğu takdirde ihrâmdan çıkabilmesi için, aşağıdakilerden hangisini yapar?

a) Harem sınırları içinde bir bedene keser.

b) Mekke-i Mükerreme’nin hareminde kesilmek üzere iki kurban gönderir.

c) Hill bölgesinde 3 gün bayramdan önce, 7 gün bayramdan sonra oruç tutar.

d) Bir kurban bedeli sadaka verir.

 

53. Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğru değildir?

a) Cidâl: Hac esnasında başkalarıyla tartışmak, hakâret ve kavga etmek.

b) Menâsik: Hac ibâdeti içinde yer alan ve bir kısmı sembolik davranışlardan ibâret olan fiiller.

c) Mes’a: Safâ ile Merve arasındaki sa’y alanı.

d) Mevât: Mîkât sınırları içerisinde izdihâm vb. sebeplerle vefât etmiş kişiye denir.

 

54. Kurban bayramının ilk üç günü Mina’da gecelemenin hükmü sırasıyla Mâlikî ve Hanefî mezheplerine göre nedir?

a) Sünnet-vâcip.

b) Vâcip-vâcip.

c) Farz-vâcip.

d) Vâcip-sünnet.

 

55. Şeytan taşlama, kurban kesme ve traş olma arasındaki tertîbe uymama ile ilgili doğru hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ebû Hanîfe’ye göre dem gerekir. Diğer müctehîdlere göre ise bir şey gerekmez.

b) 6 adet fıtr sadakası vermek gerekir.

c) Ebû Hanîfe’ye göre dem, İmâm Mâlik’e göre 3 gün oruç tutmak gerekir.

d) Hiç biri.

 

56. Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası kadar bağışta bulunmayı gerektiren cinâyetlerden değildir?

a) Saç ve sakalın dörtte birinden az bir kısmını tıraş etmek.

b) Kudûm veya vedâ tavâfını abdestsiz yapmak.

c) Herhangi bir uzvun tamamına değil bir kısmına güzel koku sürmek.

d) Erkekler için bir tam gündüz veya gece süresince giyim eşyası giymek.

 

57. Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?

a) Zilhicce

b) Şâbân

c) Zilkâde

d) Muharrem

 

58. Mîkâti ihrâmsız geçmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bir koyun kurban etmek.

b) Bir sığır kurban etmek.

c) Bir deve kurban etmek.

d) İki koyun kurban etmek.

 

59. Hedy ne demektir?

a) Sadaka vermektir.

b) Hac ve umrede kesilen kurbandır.

c) Hediyeleşmektir.

d) Rüşvet vermektir.

 

60. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

a) İhrâma girmek.

b) Arafat’ta vakfeye durmak.

c) Kâbe’yi tavâf etmek.

d) Şeytan taşlamak.

 

61. Aşağıdakilerden hangisi tavâfın vâciplerinden biri değildir?

a) Abdestli olmak.

b) Setr-i avrete dikkat etmek.

c) Tavâfı huşû ile yapmak.

d) Tavâfa, Hacer-i esved veya hizâsından başlamak.

 

62. Aşağıdakilerden hangisi tavâfın sünnetlerinden biri değildir?

a) Tavâf esnasında Kâbe’yi sol tarafına alarak yürümek.

b) Iztıbâ ve remel yapmak.

c) Hacer-i Esved’i istîlâm etmek.

d) Tavâf esnasında zikir, tekbîr, tehlîl ve duâ ile meşgûl olmak.

 

63. Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?

a) Bayramdan sonraki ilk cuma günü.

b) Arafe günü.

c) Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü.

d) Perşembe günü.

 

64. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir?

a) Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak.

b) Yedi taşı peş peşe atmak.

c) Tertîbe uymak.

d) Atılan taşlar nohut büyüklüğünde olmak.

 

65. Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür?

a) Cuma.

b) Pazartesi.

c) Kurban kesme günü.

d) Arafe günü.

 

66. Hac aylarında ve bir yıl içinde bir ihrâmla umre ve haccı birlikte îfâ etmek, hangi hac türüdür?

a) Hacc-ı Kırân.

b) Hacc-ı İfrât.

c) Hacc-ı Temettû’.

d) Hacc-ı Ekber.

 

67. Hac aylarında ve bir yıl içinde iki ihrâmla umre ve haccı birlikte îfâ etmek hangi hac türüdür?

a) Hacc-ı Kırân.

b) Hacc-ı İfrât.

c) Hacc-ı Temettû’.

d) Hacc-ı Ekber.

 

68. Harem bölgesi ile mîkât yerleri (sınırları) arasında kalan alana ne denir?

a) Hill Bölgesi.

b) Arafât Bölgesi.

c) Âfâkî.

d) Âfâk Bölgesi.

 

69. Aşağıdakilerden hangisi hac için Medîne yönünden gelenlerin mîkât mahallidir?

a) Zü’lhuleyfe.

b) Karn.

c) Cuhfe.

d) Zât’ü Irk.

 

70. Aşağıdakilerden hangisi hac için Mısır ve Sûriye yönünden gelenlerin mîkât mahallidir?

a) Yelemlem.

b) Karn.

c) Cuhfe.

d) Zât’ü Irk.

 

71. Aşağıdakilerden hangisi hac için Irak yönünden gelenlerin mîkât mahallidir?

a) Yelemlem.

b) Karn.

c) Cuhfe.

d) Zât’ü Irk.

 

72. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz tavâfıdır?

a) Kudûm tavâfı.

b) Sader tavâfı.

c) Vedâ tavâfı.

d) İfâda tavâfı.

 

73. “Eyyâm-ı Mina” hangi günlerdir?

a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri.

b) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri.

c) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri.

d) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri.

 

74. Bedene cezasını gerektiren cinâyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunmak.

b) İkinci tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunmak.

c) Ziyâret tavâfını abdestsiz olarak yapmak.

d) Ziyâret tavâfından sonra cinsel ilişkide bulunmak.

 

75. Aşağıdakilerden hangisi dem cezasını gerektirmez?

a) Mîkâtı ihrâmsız geçmek.

b) Bir elin beş tırnağını kesmek.

c) Kudûm tavâfını abdestsiz yapmak.

d) Vedâ tavâfını cünüp olarak yapmak.

 

76. Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mîkât yeri değildir?

a) Ci’râne.

b) Yelemlem.

c) Aşâir.

d)Ten’îm.

 

77. Kırân ve temettû’ hedy için parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?

a) Ertesi yıl harem bölgesinde kurban kestirir.

b) Kurban bayramından önce yedi gün, memleketine dönünce üç gün oruç tutar.

c) Kurban bayramından önce iki gün, memleketine dönünce sekiz gün oruç tutar.

d) Kurban bayramından önce üç gün, memleketine dönünce yedi gün oruç tutar.

 

78. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

a) İhsâr: hac veya umre yapmak üzere ihrâma girdikten sonra, herhangi bir sebeple tavâf ve vakfe yapma imkânının ortadan kalkması demektir.

b) Mizâb: Ziyâret ve umre tavâflarını abdestsiz; kudûm, vedâ ve umre tavâflarını cünüp olarak yapmaktır.

c) Tahallül-ü evvel: Cinsel ilişki dışındaki ihrâm yasaklarının kalkması.

d) Tahallül-ü sânî: Cinsel ilişki dâhil bütün ihrâm yasaklarının kalkması demektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Nisan
2012

DİYANET MBSTS -YETERLİK İMTİHANLARINA HAZIRLIK ORUÇ KONUSUNDA TEST

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  486 Kez Okundu

1. Aşağıda verilen oruç çeşitlerinden hangisi farz oruçlar içerisinde yer almaz?
a) Nezir orucu.
b) Ramazan orucunun kasten bozulmasıyla gereken keffâret orucu.
c) Zıhâr orucu.
d) Yeminin bozulması sebebiyle tutulacak keffâret orucu.

2. Iskât-ı savmda sadece bir oruç keffâretinin ödeniyor olması aşağıdakilerden hangisi ile gerekçelendirilebilir?
a) Ölünün ailesinin fazlaca maddi masrafa sokulmaması.
b) Müslümanın en fazla bir defa kasden orucunu bozacak olması.
c) Keffâreti edâ edilmeden yeniden keffâret gerektirecek şekilde oruç bozmadan dolayı tek keffâretin yeterli oluşu.
d) Her keffâret gerektiren sebepten dolayı ayrı keffâretin ödenecek oluşu.

3. Aşağıda belirtilen hangi günlerde oruç tutulmaz?
a) Ramazan bayramının tüm günleri ve kurban bayramının ilk günü.
b) Kurban bayramının ilk iki günü ve ramazan bayramının tüm günleri.
c) Kurban bayramının tüm günleri ve ramazan bayramının tüm günleri.
d) Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramının tüm günleri.

4. Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre niyetlerin zamanlarıyla ilgili yanlış bir açıklamadır?
a) Ramazan orucuna niyet edecek olan kişi gün batımından diğer günün kuşluk vaktine kadar niyet edebilmektedir.
b) Nafile bir oruca niyet edecek kişi gün batımından diğer günün kuşluk vaktine kadar niyet edebilmektedir.
c) Günü belirlenmiş adak orucuna niyet edecek kişi o gün imsak vaktine kadar niyet etmiş olmalıdır.
d) Başlanmış fakat bir sebeple tamamlanamamış nâfile orucun kazâsı için en geç imsâk vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi oruç için kazâyı gerektiren bir durum değildir?
a) Kendi isteği ile ağız dolusu kusmak.
b) Güneşin battığını zannederek orucun açılması.
c) Çiğ pirinç, çiğ hamur, fındık kabuğu gibi beslenme amacı taşımayan ve insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi.
d) Uyurken ihtilâm olmak.

6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Oruçluyken çiğ pirinç yemek, hem kazayı hem de keffâreti gerektirir.
b) Kazaya kalmış oruç için öğle vaktine kadar niyet edilebilir.
c) Az miktarda tuz yemek keffâreti gerektirir.
d) Çok miktarda tuz yemek keffâreti gerektirir.

7. Aşağıdakilerden hangisi bütün mezheplere göre ramazanda ilaç kullanımı ile ilgili yanlış bir hükümdür?
a) Oruçluyken göze ve kulağa damla damlatılabilir, oruca mânî değildir.
b) Buruna damla damlatılabilir, bu oruca mânî bir durum değildir.
c) Ağızdan alınan hap-şurup ve pastil gibi şeyler oruca mânîdir.
d) Oruçluyken iğne yaptırmanın orucu bozacağında icmâ’ vardır.

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Şevvâl ayında altı gün oruç tutmak müstehâptır.
b) Zilhiccenin onuncu günü oruç tutmak haramdır.
c) Dâvûd orucu Dâvûd peygambere has bir oruçtur, sonraki ümmetler için zorluğundan dolayı mekrûh kılınmıştır.
d) Haram aylarda perşembe, cuma ve cumartesi günleri oruç tutmak müstehâptır.

9. Oruçlu bir kişinin abdest alırken yanlışlıkla su yutması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a) Hem kazâ hem keffâret gerekir.
b) Sadece keffâret gerekir.
c) Sadece kazâ gerekir.
d) Yanlışlıkla yaptığı için orucu bozulmamıştır.

10. Hanefî mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi orucu bozup hem kazâ hem de keffâret gerektirir?
a) Az miktarda tuz yemek.
b) Çok miktarda kil yemek.
c) Ramazan orucundan başka bir orucu kasten bozmak.
d) Buruna ilaç damlatmak.

11. “İhtilâf-ı metâlia îtibâr edilir, yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan müslümanlar, hilâlin kendi bölgelerinde görülmesi ile oruca başlarlar” görüşü hangi müçtehide aittir?
a) İmâm Şâfiî.
b) Ebû Hanîfe.
c) İmâm Mâlik.
d) İmâm Ahmed b. Hanbel.

12. “Vaktinde tutulmayan bir Ramazan orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir Ramazanın gelmesi halinde kazâ ile birlikte ayrıca fidye vermek de gerekir” görüşü hangi müçtehide aittir?
a) Ebû Hanîfe.
b) İmâm Ebû Yûsuf.
c) İmâm Muhammed.
d) İmâm Şâfiî.

13. “Başlanan nâfile ibâdetlerin tamamlanması vâcip olmadığı için tamamlanmadan bozulan nâfile orucun kazası gerekmez” görüşü hangi müçtehide aittir?
a) İmâm Şâfiî.
b) Ebû Hanîfe.
c) İmâm Muhammed.
d) İmâm Ebû Yûsuf.

14. Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?
a) Hicretin ikinci yılında.
b) Hicretten bir yıl sonra.
c) Hicretten bir yıl önce.
d) Hicretten bir buçuk yıl sonra.

15. Ramazan bayramının ilk günü ve kurban bayramı günlerinde oruç tutmanın hükmü aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Mendûp.
b) Müstehâp.
c) Tenzîhen mekrûh.
d) Haram.

16. Aşağıdakilerden hangisi imsâk vaktinden önce geceleyin niyet edilmesi gereken oruçlardan değildir?
a) Nâfile oruçlar.
b) Her çeşit keffâret orucu.
c) Başlanıpta bozulan nâfile oruç.
d) Ramazanda tutulmayıp, başka zamanda kazâ edilen ramazan oruçları.

17. Oruçlu iken akşam ezânı okundu zannedip yanlışlıkla orucunu açan kişi ne yapmalıdır?
a) Kazâ orucu tutar.
b) Keffâret orucu tutar.
c) Nâfile oruç tutar.
d) Bir şey yapmaz.

18. Aşağıdakilerden hangisi orucun edâsının şartlarından birisi değildir?
a) Oruç tutacak fiziki güce sahip olmak.
b) Mukîm olmak.
c) Gebe ya da çocuk emzirecek durumda olmamak.
d) Niyet etmek.

19. Oruç keffâreti olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Bir köle âzât etmek.
b) 60 köle birden âzât etmek.
c) 60 fakiri sabahlı akşamlı doyurmak.
d) 60 gün ara vermeden oruç tutmak.

20. Kamerî ayların her 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Âşûrâ.
b) Eyyâm-ı bîd.
c) Reyyân.
d) Visâl.

21. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
a) Göze ve burna damla damlatmak.
b) Bedenin tümüne anestezi uygulamak.
c) Kulak zarında delik bulunanların kulak yıkatması.
d) Enerji ve güç verici iğne yaptırmak.

22. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?
a) Astım hastalarının sprey kullanması.
b) Kalp hastalarının dilaltı hap kullanması.
c) Gözlerinden rahatsız olan birisin göz damlası kullanması.
d) Kulak zarında delik bulunanların kulak yıkatması.

23. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?
a) İdrar kanalını görüntülemek.
b) idrar kanalına ilaç akıtmak.
c) Enerji ve güç verici iğne yaptırmak.
d) Kulak zarında delik bulunanmayanların kulak yıkatması.

24. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar?
a) Su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan başka bir maddenin vücuda girmesi kaydıyla endoskopi.
b) Makattan yaptırılan ağrı kesici iğne.
c) Burna damlatılan ilaç.
d) Bacağın bir tanesinin tümünü narkozla uyuşturmak.

29

Nisan
2012

DİYANET MBSTS -YETERLİK İMTİHANLARINA HAZIRLIK NAMAZ KONUSUNDA TEST

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  529 Kez Okundu

1. İmamın terâvîh namazında açıktan okunması gereken yerleri gizli okuması durumu hangi sonucu doğurur?
a) Namaz bozulmuştur.
b) İmam ve cemaat herkese sehiv secdesi gerekir.
c) İmama sehiv secdesi gerekir, cemaate gerekmez.
d) Cemaatin namazı sahîhtir ancak imamın namazı iâdesi gerekir.

2. Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirir?
a) Farzın üç veya dördüncü rekâtında Fâtihâ’yı terk etmek.
b) Tahiyyât duâsını okumayı unutarak terk etmek.
c) Sübhâneke duâsını terk etmek.
d) Farz namazda Tahiyyâtı unutup kıyâma kalktıktan sonra dönüp oturması.

3.
• Bir insanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği veya içinde barınmayı kastettiği yerdir.
• Bir kimsenin doğduğu, evlenip ailesini yerleştirdiği veya kendisi yerleşmeye karar verdiği yer olmamak kaydıyla on beş günden fazla kalmak istediği yerdir.
• Bir yolcunun on beş günden az kalmayı planladığı yerdir.
Yukarıdaki tanımlar sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmektedir?
a) Vatan-ı aslî, vatan-ı ikâme, vatan-ı süknâ.
b) Vatan-ı ikâme, vatan-ı süknâ, vatan-ı aslî.
c) Vatan-ı aslî, vatan-ı süknâ, vatan-ı ikâme.
d) Vatan-ı ikâme, vatan-ı aslî, vatan-ı süknâ.

4. Aşağıda verilen vitir namazı örneklerinden hangisi hiç bir mezhebe göre sahîh değildir?
a) Son rekâtta Fâtihâ sûresinden sonra tekbîr almayı ya da kunut duâlarını okumayı unutarak kılınan namaz.
b) Vitir namazının vakti fecrin doğuşuna kadar olmasına rağmen, fecrin doğuşundan sonra sabah namazının kılınmamış olma şartıyla fecirden sonra kılınan vitir namazı.
c) Kendi başına müstakil bir namaz olduğu için yatsı namazından önce kılınan vitir namazı.
d) Üç rekât olarak değil de tek (bir) rekât olarak kılınan vitir namazı.

5. Bayram günleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi tüm mezheplere göre doğrudur?
a) Bayram namazını cemaatle kılma zorunluluğu yoktur münferit olarak da kılınabilir.
b) Hutbe okunmadan kılınan bayram namazı sahîh değildir.
c) Bayram namazının vakti bayramın birinci günüdür. Birinci gün kılınamayan namaz artık kılınamaz.
d) Teşrîk tekbîri kurban bayramının arefe günü ikindi namazıyla başlayıp 4. gün sabah namazıyla sona eren farzlardan sonra okunan tekbîrlere verilen özel isimdir.

6.
• Bir mescitte kurallara uyarak inzivâya çekilmeye ……… denir.
• Bir namazı vaktinde kılmaya …….. denir.
• Bir namazı vaktinden sonra kılmaya ………. denir.
• Vaktinde kılınmayan namaza ………. denir.
Yukarıdaki boşlukları uygun doldurmak için hangi seçenek doğrudur?
a) Teşehhüt/edâ/kazâ/geçik.
b) Îtikâf/edâ/kazâ/fâite.
c) Teverrük/edâ/kazâ/ kaçmış.
d) Îtikâf/edâ/kazâ/ mevkûte.

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Seferî bir kimse teşrîk tekbîri getirmekle mükellef değildir.
b) Hanbelî’lere göre bayram namazları farz-ı ayn’dır.
c) Seferî bir kimse bayram namazlarıyla mükellef değildir.
d) Terâvîh namazı, gayr-i müekked bir sünnettir.

8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Seferî bir kimse, sefer esnasında kazâya kalan namazını, aslî vatanına dönünce 4 rek’at olarak kaza eder.
b) Tilâvet secdesi yapmak, Hanefîlere göre vâcip; diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.
c) Sehiv secdesi, namazın farzlarının biri veya birkaçının gecikmesi durumunda da yapılır.
d) Mukîm bir kimse kazâya kalan namazını sefer esnasında kılacaksa 4 rek’at olarak kâza eder.

9. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin karşılığı yanlıştır?
a) Cem-i Takdîm: İki namazı ilk namazın vaktinde birleştirerek kılmaktır.
b) Vatan-ı Aslî: 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet edilen yerdir.
c) Cem-i Te’hîr: İki namazı sonrakinin vaktinde birleştirerek kılmaktır.
d) Vatan-ı Süknâ: 15 günden çok kalmak üzere gidilen yerdir.

10. Farz ibâdetlere bağlı olarak yaptığımız nâfile ibâdetler hangi terim ile ifâde edilir?
a) Revâtib Sünnet.
b) Sünnet-i Âdet.
c) Zevâid Sünnet.
d) Sünnet-i Regâib.

11. Aşağıdakilerden hangisi, namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gerekir?
a) Kunut.
b) Kâde-i ûlâ.
c) Kâde-i âhire.
d) Tilâvet secdesi.

12. Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biri değildir?
a) İzâr.
b) Kamîs.
c) Lifâfe.
d) Etek örtüsü.

13. Muktedî kime denir?
a) Namazda imama uyan kişiye.
b) Namazda kendisine uyulan kişiye.
c) Namazda seferî olan kişiye.
d) Namazı yalnız kılan kişiye.

14. Mesbûk kime denir?
a) İmama tekbîrle birlikte uyan kişiye.
b) İmama birinci rekâtta yetişen kişiye.
c) Birinci rekâttan sonra imama yetişen kişiye.
d) İmama birinci rekâtta yetişip 2. rekâtta ayrılan kişiye.

15. Lâhik kime denir?
a) İmama tekbîrle birlikte uyan kişiye.
b) İmama birinci rekâtta yetişen kişiye.
c) Birinci rekâttan sonra imama yetişen kişiye.
d) İmama birinci rekâtta yetişip 2. rekâtı kaçırıp üçüncü rekâtta yetişen kişiye.

16. Aşağıdaki durumlardan hangisinde imam yapmasa da muktedî, imama mutâbaat etmez?
a) İmam namazda fazladan bir secde etse.
b) İmam bayram tekbîrlerini terk etse.
c) İmam birinci oturuşu terk etse.
d) İmam kunut duâsını terk etse.

17. Aşağıdakilerin hangisinde kılınmakta olan farz kesilerek cemaate katılınır?
a) Sabah namazının ikinci rekâtının secdesini yapmışsa.
b) Öğle namazının ikinci rekâtının secdesini yapmışsa.
c) İkindi namazının üçüncü rekâtının secdesini yapmışsa.
d) Akşam namazının ikinci rekâtının secdesini yapmışsa.

18. Akşam namazının son rükûunda imama yetişen kişi namazını aşağıdaki durumlardan hangisine göre tamamlarsa doğru yapmış olur?
a) İmamla birlikte selam verir.
b) İmam selam verdikten sonra kalkarak kendi başına kılıyormuş gibi üç rekâtı da tamamlar.
c) İki rekât tamamlar ve bu rekâtların ikisinde de tahiyyâta oturur.
d) İmamın arkasında kılıyormuş gibi kıraat yapmadan iki rekat tamamlar.

19. Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahîh olmasının şartlarından biri değildir?
a) Hutbenin namazdan önce okunması.
b) Hutbe okunacak minberin en az 5 basamak olması.
c) Vakit içinde okunması.
d) Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması.

20. Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vâciplerinden biri değildir?
a) Hatîbin minbere çıkınca oturması.
b) Ezânın, hatîbin huzurunda okunması.
c) Vaaz ve nasihatte bulunmak.
d) Hiç biri.

21. Mukîm bir kimse; öğlenin farzını cuma zannederek, yatsının farzını terâvîh zannederek kâde-i ûlâda selam verirse ne gerekir?
a) Namazın iâdesi.
b) Sehiv secdesi.
c) Tilâvet secdesi.
d) Bir şey gerekmez.

22. Îmâ ile namaz kılmak ne demektir?
a) Bir şeye yaslanarak namaz kılmak.
b) Yan üzeri yatarak namaz kılmak.
c) Göz ucuyla namaz kılmak.
d) Namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak.

23. Aşağıdakiler hangisi cenâze namazının sünnetlerinden biri değildir?
a) Namazı kıldıracak imamın cenâzenin göğüs hizâsında durması.
b) En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması.
c) Birinci tekbirden sonra sübhânekenin okunması.
d) Üçüncü tekbirden sonra duâ okunması.

24. Bir namazın (öğle veya ikindi), diğer namazın (akşam veya yatsı) vaktinin girmesine yakın bir zamana kadar geciktirilip, bu namazın kılınmasından sonra diğerinin vaktinin girmesi ve bu namazın da kendi vaktinde kılınması olayına ne denir?
a) Cem-i takdîm.
b) Cem-i te’hîr.
c) Cem’ü’l muvâsala.
d) Cem’ü’l mu’cem.

25. Bir kişi iftitâh tekbîri alıp kıyâm ve kıraatten sonra rükû etmeden doğrudan secdeye inerek birinci secdede rükû etmediğini hatırlayacak olursa ne yapmalıdır?
a) Namaza devam edip sonunda sehiv secdesi yapmalıdır.
b) Ayağa kalkıp rükûunu yaptıktan sonra namaza devam etmelidir.
c) Namaz bozulmuştur yeniden kılması gerekir.
d) Rükûun unutulması namaza herhangi bir zarar vermez kaldığı yerden devam eder.

26.
• Farzın geciktirilmesi şeklinde yapılan hatalarda sehiv secdesi gerekmektedir.
• Vâcibin hem geciktirilmesi hem de unutulması şeklinde yapılan hatalarda sehiv secdesi gerekmektedir.
Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde sehiv secdesi gerekmemektedir?
a) Bir rekât içerisinde üç kez secde yapılması durumunda.
b) Birinci veya ikinci rekâtta Fâtihâ sûresinin devamında sûre okunmadığı durumlarda.
c) Farz bir namazı kılan kişi birinci oturuşu unutup kıyâm için tam ayağa kalktıktan sonra birinci oturuşu unuttuğunu hatırlayıp tekrar oturduğunda.
d) Sehiv secdesi yaparken yeni bir sehiv secdesi yapılması gereken bir durumun meydana gelmesi.

27. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının vücûp şartlarını taşır?
a) Cuma namazına gittiği takdirde hastaya zarar geleceğinden korkan hasta bakıcılar.
b) Müsait zaman ve zemin bulan kadınlar.
c) Yürümekten âciz durumda bulunan çok yaşlı kimseler.
d) Fizîkî şartları ve imkânları Cuma kılmaya müsait mahkûmlar.

28. Aşağıdaki vakitlerden hangisinde kazâ namazı kılınmaz?
a) Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan vakitte.
b) Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadarki vakitte.
c) Fecrin doğmasından sonra sabah namazının sünnetini kılıncaya kadar olan vakitte.
d) İkindi namazının farzını kıldıktan sonra güneşin batışına 40-45 dk. Kalıncaya kadarki vakitte.

29. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
a) Cuma namazını öğle namazı vaktinde kılmak.
b) Namazdan sonra hutbe okumak.
c) Cuma kılınan yerin herkese açık olması.
d) İmamdan başka en az üç kişilik cemaat olması.

30. Aşağıdakilerden hangisinin namazda iken yapılması mekrûh değildir?
a) Namazda esnemek.
b) Namazda gözleri yummak.
c) Sıkışık abdestle namaz kılmak.
d) Namazda öksürüğü bastırmak.

31. Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve namaz kılmanın mekrûh olduğu vakte ne denir?
a) Gurûb.
b) İstivâ vakti.
c) Fecr-i sâdık.
d) İmsâk.

32. Namazın farzları ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Ta’dîl-i erkân, Ebû Hanîfe ve cumhûra göre rükündür.
b) Hurûc bi sun’ih, Ebû Hanîfe’ye göre rükündür.
c) Tertîp, Şâfiîlere göre rükündür.
d) Kâde-i ûlâ, Mâlikîlere göre rükündür.

33. Cemaatle namaz kıldırırken abdesti bozulan imamın yerine bir başkasının getirilmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifâde edilir?
a) İstibrâd.
b) İlhâk.
c) İktidâ.
d) İstihlâf.

34. Aşağıdakilerden hangisi Zellet-ül Kârî kavramının tanımıdır?
a) Namazda kadınla erkeğin aynı safta durmasıdır.
b) Namazda kıraat hatalarıdır.
c) Namazın rükünlerinden birini unutmaktır.
d) Namazın bir vâcibini terk etmektir.

35. Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir kavram değildir?
a) Tağlîs.
b) İsfâr.
c) İhsâr.
d) İbrâd.

36. Kavme kelimesi aşağıdakilerden hangisini ifâde etmektedir?
a) İki secde arasında oturuştur.
b) Kıyamda durmaktır.
c) Kavmin çoğuludur.
d) Rükûdan doğrulmaktır.

37. Erzurum’da doğup daha sonra İzmir’e yerleşmiş olan bir kimse herhangi bir sebeple doğduğu yer olan Erzurum’a 10 günlüğüne gitse, bu kişinin durumu ne olur?
a) Mukîm olur.
b) Seferî olur.
c) Müdrik olur.
d) Hiç biri.

38. İzâr ve lifâfe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenazenin sarıldığı tek parça beze ne ad verilir?
a) Kefen-i sünnet.
b) Kefen-i kıyâfet.
c) Kefen-i zarûret.
d) Kefen-i kerâhet.

39. Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret etmek sûretiyle kılınan namaz nasıl namazdır?
a) Îmâ ile kılınan namazdır.
b) Gözle ve baş ile kılınan namazdır.
c) Böyle bir namazın ilmihal kitaplarında yeri yoktur.
d) Râbıta ile kılınan namazdır.

40. Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nâfile namaz kılınabilir?
a) Gece yarısı.
b) Güneş doğarken.
c) Güneş batarken.
d) Güneş zevâlde iken.

41. Namaz kılarken kendi isteği ile abdestini bozması ile namazı tekrar baştan kılmasına ne denir?
a) İstihlâf.
b) İstibrâd.
c) İktidâ.
d) İstînâf.

42. Farz namazların ilk iki rekâtında Fâtihâ’dan sonra bir sûre veya en az üç kısa âyet veya uzun bir âyet okumanın hükmü Hanefî mezhebine göre nedir?
a) Sünnet.
b) Farz.
c) Vâcip.
d) Müstehap.

43. Bayılan bir kişinin baygınlık durumu kaç vakitten fazla sürerse, bu süre içindeki namazları kaza olmaktan düşer?
a) 3 vakitten.
b) 5 vakitten.
c) 15 vakitten.
d) 14 vakitten.

44. Hüsûf namazının tanımı hangi şıkta yapılmıştır?
a) Şimşek çaktığı zaman kılınan bir namazdır.
b) Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekâtlı bir namazdır.
c) Güneş tutulduğu zaman kılınan bir namazdır.
d) Deprem olduğu zaman kılınan bir namazdır.

45. Cenazenin tekfîn işleminde kullanılacak olan kefen parçalarının sıralaması dıştan içe doğru aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Lifâfe – kamîs – izâr.
b) Kamîs – lifâfe – izâr.
c) Lifâfe – izâr – kamîs.
d) İzâr – lifâfe – kamîs.

46. Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye …………, ölen kişiye ………, ölü için genel olarak yapılması gereken hazırlıklara …………, ölünün yıkanmasına ………, kefenlenmesine ……….., tabuta konulup namazın kılınacağı yere ve namazdan sonra gömüleceği yere taşınmasına ………… ve mezara konulmasına ……… denir.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler hangi şıkta doğru sıralanmıştır?
a) Muhtazar, meyyit, teşyî’, teçhîz, tekfîn, telkîn, defin.
b) Muhtazar, meyyit, teçhîz, gasil, tekfîn, teşyî’, defin.
c) Meyyit, muhtazar, teşyî’, gasil, tekfîn, teçhîz, defin.
d) Muhtazar, meyyit, tekfîn, gasil, teçhîz, teşyî, defin.

47. Cemaatle namaz kılmanın hükmü ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Hanbelîlere göre farz-ı ayndır.
b) Mâlikîlere göre farz-ı ayndır.
c) Şâfiîlere göre farz-ı kifâyedir.
d) Hanefîlere göre sünnettir.

48. Namaz vakitleri ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Öğle namazının vakti, zevâlden fey’-i zevâle kadardır.
b) Öğle namazının vakti Hanefî’ye göre, fey’-i zevâl hâriç, asr-i sânîye kadardır.
c) İkindi namazının vakti, fey’-i zevâl hâriç, asr-i evvele kadardır.
d) İmameyne göre, kılınmaya başlanan sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadardır.

49. Ezânla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Ezân için vaktin girmesi şarttır.
b) Kazâ namazları için ezân okunur.
c) Vakit girmeden okunan ezân iâde edilir.
d) Peş peşe birden çok kaza namazı kılan kişinin her biri için ezân okuması şarttır.

NAMAZ KONUSUNDA TEST

1. İmamın terâvîh namazında açıktan okunması gereken yerleri gizli okuması durumu hangi sonucu doğurur?
a) Namaz bozulmuştur.
b) İmam ve cemaat herkese sehiv secdesi gerekir.
c) İmama sehiv secdesi gerekir, cemaate gerekmez.
d) Cemaatin namazı sahîhtir ancak imamın namazı iâdesi gerekir.

2. Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi yapmayı gerektirir?
a) Farzın üç veya dördüncü rekâtında Fâtihâ’yı terk etmek.
b) Tahiyyât duâsını okumayı unutarak terk etmek.
c) Sübhâneke duâsını terk etmek.
d) Farz namazda Tahiyyâtı unutup kıyâma kalktıktan sonra dönüp oturması.

3.
• Bir insanın doğup büyüdüğü veya evlenip içinde yaşamak istediği veya içinde barınmayı kastettiği yerdir.
• Bir kimsenin doğduğu, evlenip ailesini yerleştirdiği veya kendisi yerleşmeye karar verdiği yer olmamak kaydıyla on beş günden fazla kalmak istediği yerdir.
• Bir yolcunun on beş günden az kalmayı planladığı yerdir.
Yukarıdaki tanımlar sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmektedir?
a) Vatan-ı aslî, vatan-ı ikâme, vatan-ı süknâ.
b) Vatan-ı ikâme, vatan-ı süknâ, vatan-ı aslî.
c) Vatan-ı aslî, vatan-ı süknâ, vatan-ı ikâme.
d) Vatan-ı ikâme, vatan-ı aslî, vatan-ı süknâ.

4. Aşağıda verilen vitir namazı örneklerinden hangisi hiç bir mezhebe göre sahîh değildir?
a) Son rekâtta Fâtihâ sûresinden sonra tekbîr almayı ya da kunut duâlarını okumayı unutarak kılınan namaz.
b) Vitir namazının vakti fecrin doğuşuna kadar olmasına rağmen, fecrin doğuşundan sonra sabah namazının kılınmamış olma şartıyla fecirden sonra kılınan vitir namazı.
c) Kendi başına müstakil bir namaz olduğu için yatsı namazından önce kılınan vitir namazı.
d) Üç rekât olarak değil de tek (bir) rekât olarak kılınan vitir namazı.

5. Bayram günleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi tüm mezheplere göre doğrudur?
a) Bayram namazını cemaatle kılma zorunluluğu yoktur münferit olarak da kılınabilir.
b) Hutbe okunmadan kılınan bayram namazı sahîh değildir.
c) Bayram namazının vakti bayramın birinci günüdür. Birinci gün kılınamayan namaz artık kılınamaz.
d) Teşrîk tekbîri kurban bayramının arefe günü ikindi namazıyla başlayıp 4. gün sabah namazıyla sona eren farzlardan sonra okunan tekbîrlere verilen özel isimdir.

6.
• Bir mescitte kurallara uyarak inzivâya çekilmeye ……… denir.
• Bir namazı vaktinde kılmaya …….. denir.
• Bir namazı vaktinden sonra kılmaya ………. denir.
• Vaktinde kılınmayan namaza ………. denir.
Yukarıdaki boşlukları uygun doldurmak için hangi seçenek doğrudur?
a) Teşehhüt/edâ/kazâ/geçik.
b) Îtikâf/edâ/kazâ/fâite.
c) Teverrük/edâ/kazâ/ kaçmış.
d) Îtikâf/edâ/kazâ/ mevkûte.

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Seferî bir kimse teşrîk tekbîri getirmekle mükellef değildir.
b) Hanbelî’lere göre bayram namazları farz-ı ayn’dır.
c) Seferî bir kimse bayram namazlarıyla mükellef değildir.
d) Terâvîh namazı, gayr-i müekked bir sünnettir.

8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Seferî bir kimse, sefer esnasında kazâya kalan namazını, aslî vatanına dönünce 4 rek’at olarak kaza eder.
b) Tilâvet secdesi yapmak, Hanefîlere göre vâcip; diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.
c) Sehiv secdesi, namazın farzlarının biri veya birkaçının gecikmesi durumunda da yapılır.
d) Mukîm bir kimse kazâya kalan namazını sefer esnasında kılacaksa 4 rek’at olarak kâza eder.

9. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin karşılığı yanlıştır?
a) Cem-i Takdîm: İki namazı ilk namazın vaktinde birleştirerek kılmaktır.
b) Vatan-ı Aslî: 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet edilen yerdir.
c) Cem-i Te’hîr: İki namazı sonrakinin vaktinde birleştirerek kılmaktır.
d) Vatan-ı Süknâ: 15 günden çok kalmak üzere gidilen yerdir.

10. Farz ibâdetlere bağlı olarak yaptığımız nâfile ibâdetler hangi terim ile ifâde edilir?
a) Revâtib Sünnet.
b) Sünnet-i Âdet.
c) Zevâid Sünnet.
d) Sünnet-i Regâib.

11. Aşağıdakilerden hangisi, namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gerekir?
a) Kunut.
b) Kâde-i ûlâ.
c) Kâde-i âhire.
d) Tilâvet secdesi.

12. Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biri değildir?
a) İzâr.
b) Kamîs.
c) Lifâfe.
d) Etek örtüsü.

13. Muktedî kime denir?
a) Namazda imama uyan kişiye.
b) Namazda kendisine uyulan kişiye.
c) Namazda seferî olan kişiye.
d) Namazı yalnız kılan kişiye.

14. Mesbûk kime denir?
a) İmama tekbîrle birlikte uyan kişiye.
b) İmama birinci rekâtta yetişen kişiye.
c) Birinci rekâttan sonra imama yetişen kişiye.
d) İmama birinci rekâtta yetişip 2. rekâtta ayrılan kişiye.

15. Lâhik kime denir?
a) İmama tekbîrle birlikte uyan kişiye.
b) İmama birinci rekâtta yetişen kişiye.
c) Birinci rekâttan sonra imama yetişen kişiye.
d) İmama birinci rekâtta yetişip 2. rekâtı kaçırıp üçüncü rekâtta yetişen kişiye.

16. Aşağıdaki durumlardan hangisinde imam yapmasa da muktedî, imama mutâbaat etmez?
a) İmam namazda fazladan bir secde etse.
b) İmam bayram tekbîrlerini terk etse.
c) İmam birinci oturuşu terk etse.
d) İmam kunut duâsını terk etse.

17. Aşağıdakilerin hangisinde kılınmakta olan farz kesilerek cemaate katılınır?
a) Sabah namazının ikinci rekâtının secdesini yapmışsa.
b) Öğle namazının ikinci rekâtının secdesini yapmışsa.
c) İkindi namazının üçüncü rekâtının secdesini yapmışsa.
d) Akşam namazının ikinci rekâtının secdesini yapmışsa.

18. Akşam namazının son rükûunda imama yetişen kişi namazını aşağıdaki durumlardan hangisine göre tamamlarsa doğru yapmış olur?
a) İmamla birlikte selam verir.
b) İmam selam verdikten sonra kalkarak kendi başına kılıyormuş gibi üç rekâtı da tamamlar.
c) İki rekât tamamlar ve bu rekâtların ikisinde de tahiyyâta oturur.
d) İmamın arkasında kılıyormuş gibi kıraat yapmadan iki rekat tamamlar.

19. Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahîh olmasının şartlarından biri değildir?
a) Hutbenin namazdan önce okunması.
b) Hutbe okunacak minberin en az 5 basamak olması.
c) Vakit içinde okunması.
d) Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması.

20. Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vâciplerinden biri değildir?
a) Hatîbin minbere çıkınca oturması.
b) Ezânın, hatîbin huzurunda okunması.
c) Vaaz ve nasihatte bulunmak.
d) Hiç biri.

21. Mukîm bir kimse; öğlenin farzını cuma zannederek, yatsının farzını terâvîh zannederek kâde-i ûlâda selam verirse ne gerekir?
a) Namazın iâdesi.
b) Sehiv secdesi.
c) Tilâvet secdesi.
d) Bir şey gerekmez.

22. Îmâ ile namaz kılmak ne demektir?
a) Bir şeye yaslanarak namaz kılmak.
b) Yan üzeri yatarak namaz kılmak.
c) Göz ucuyla namaz kılmak.
d) Namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak.

23. Aşağıdakiler hangisi cenâze namazının sünnetlerinden biri değildir?
a) Namazı kıldıracak imamın cenâzenin göğüs hizâsında durması.
b) En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması.
c) Birinci tekbirden sonra sübhânekenin okunması.
d) Üçüncü tekbirden sonra duâ okunması.

24. Bir namazın (öğle veya ikindi), diğer namazın (akşam veya yatsı) vaktinin girmesine yakın bir zamana kadar geciktirilip, bu namazın kılınmasından sonra diğerinin vaktinin girmesi ve bu namazın da kendi vaktinde kılınması olayına ne denir?
a) Cem-i takdîm.
b) Cem-i te’hîr.
c) Cem’ü’l muvâsala.
d) Cem’ü’l mu’cem.

25. Bir kişi iftitâh tekbîri alıp kıyâm ve kıraatten sonra rükû etmeden doğrudan secdeye inerek birinci secdede rükû etmediğini hatırlayacak olursa ne yapmalıdır?
a) Namaza devam edip sonunda sehiv secdesi yapmalıdır.
b) Ayağa kalkıp rükûunu yaptıktan sonra namaza devam etmelidir.
c) Namaz bozulmuştur yeniden kılması gerekir.
d) Rükûun unutulması namaza herhangi bir zarar vermez kaldığı yerden devam eder.

26.
• Farzın geciktirilmesi şeklinde yapılan hatalarda sehiv secdesi gerekmektedir.
• Vâcibin hem geciktirilmesi hem de unutulması şeklinde yapılan hatalarda sehiv secdesi gerekmektedir.
Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde sehiv secdesi gerekmemektedir?
a) Bir rekât içerisinde üç kez secde yapılması durumunda.
b) Birinci veya ikinci rekâtta Fâtihâ sûresinin devamında sûre okunmadığı durumlarda.
c) Farz bir namazı kılan kişi birinci oturuşu unutup kıyâm için tam ayağa kalktıktan sonra birinci oturuşu unuttuğunu hatırlayıp tekrar oturduğunda.
d) Sehiv secdesi yaparken yeni bir sehiv secdesi yapılması gereken bir durumun meydana gelmesi.

27. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının vücûp şartlarını taşır?
a) Cuma namazına gittiği takdirde hastaya zarar geleceğinden korkan hasta bakıcılar.
b) Müsait zaman ve zemin bulan kadınlar.
c) Yürümekten âciz durumda bulunan çok yaşlı kimseler.
d) Fizîkî şartları ve imkânları Cuma kılmaya müsait mahkûmlar.

28. Aşağıdaki vakitlerden hangisinde kazâ namazı kılınmaz?
a) Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan vakitte.
b) Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadarki vakitte.
c) Fecrin doğmasından sonra sabah namazının sünnetini kılıncaya kadar olan vakitte.
d) İkindi namazının farzını kıldıktan sonra güneşin batışına 40-45 dk. Kalıncaya kadarki vakitte.

29. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
a) Cuma namazını öğle namazı vaktinde kılmak.
b) Namazdan sonra hutbe okumak.
c) Cuma kılınan yerin herkese açık olması.
d) İmamdan başka en az üç kişilik cemaat olması.

30. Aşağıdakilerden hangisinin namazda iken yapılması mekrûh değildir?
a) Namazda esnemek.
b) Namazda gözleri yummak.
c) Sıkışık abdestle namaz kılmak.
d) Namazda öksürüğü bastırmak.

31. Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve namaz kılmanın mekrûh olduğu vakte ne denir?
a) Gurûb.
b) İstivâ vakti.
c) Fecr-i sâdık.
d) İmsâk.

32. Namazın farzları ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Ta’dîl-i erkân, Ebû Hanîfe ve cumhûra göre rükündür.
b) Hurûc bi sun’ih, Ebû Hanîfe’ye göre rükündür.
c) Tertîp, Şâfiîlere göre rükündür.
d) Kâde-i ûlâ, Mâlikîlere göre rükündür.

33. Cemaatle namaz kıldırırken abdesti bozulan imamın yerine bir başkasının getirilmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifâde edilir?
a) İstibrâd.
b) İlhâk.
c) İktidâ.
d) İstihlâf.

34. Aşağıdakilerden hangisi Zellet-ül Kârî kavramının tanımıdır?
a) Namazda kadınla erkeğin aynı safta durmasıdır.
b) Namazda kıraat hatalarıdır.
c) Namazın rükünlerinden birini unutmaktır.
d) Namazın bir vâcibini terk etmektir.

35. Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir kavram değildir?
a) Tağlîs.
b) İsfâr.
c) İhsâr.
d) İbrâd.

36. Kavme kelimesi aşağıdakilerden hangisini ifâde etmektedir?
a) İki secde arasında oturuştur.
b) Kıyamda durmaktır.
c) Kavmin çoğuludur.
d) Rükûdan doğrulmaktır.

37. Erzurum’da doğup daha sonra İzmir’e yerleşmiş olan bir kimse herhangi bir sebeple doğduğu yer olan Erzurum’a 10 günlüğüne gitse, bu kişinin durumu ne olur?
a) Mukîm olur.
b) Seferî olur.
c) Müdrik olur.
d) Hiç biri.

38. İzâr ve lifâfe bulunamayıp sadece bir kat bez bulunması durumunda erkek veya kadın cenazenin sarıldığı tek parça beze ne ad verilir?
a) Kefen-i sünnet.
b) Kefen-i kıyâfet.
c) Kefen-i zarûret.
d) Kefen-i kerâhet.

39. Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret etmek sûretiyle kılınan namaz nasıl namazdır?
a) Îmâ ile kılınan namazdır.
b) Gözle ve baş ile kılınan namazdır.
c) Böyle bir namazın ilmihal kitaplarında yeri yoktur.
d) Râbıta ile kılınan namazdır.

40. Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nâfile namaz kılınabilir?
a) Gece yarısı.
b) Güneş doğarken.
c) Güneş batarken.
d) Güneş zevâlde iken.

41. Namaz kılarken kendi isteği ile abdestini bozması ile namazı tekrar baştan kılmasına ne denir?
a) İstihlâf.
b) İstibrâd.
c) İktidâ.
d) İstînâf.

42. Farz namazların ilk iki rekâtında Fâtihâ’dan sonra bir sûre veya en az üç kısa âyet veya uzun bir âyet okumanın hükmü Hanefî mezhebine göre nedir?
a) Sünnet.
b) Farz.
c) Vâcip.
d) Müstehap.

43. Bayılan bir kişinin baygınlık durumu kaç vakitten fazla sürerse, bu süre içindeki namazları kaza olmaktan düşer?
a) 3 vakitten.
b) 5 vakitten.
c) 15 vakitten.
d) 14 vakitten.

44. Hüsûf namazının tanımı hangi şıkta yapılmıştır?
a) Şimşek çaktığı zaman kılınan bir namazdır.
b) Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekâtlı bir namazdır.
c) Güneş tutulduğu zaman kılınan bir namazdır.
d) Deprem olduğu zaman kılınan bir namazdır.

45. Cenazenin tekfîn işleminde kullanılacak olan kefen parçalarının sıralaması dıştan içe doğru aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Lifâfe – kamîs – izâr.
b) Kamîs – lifâfe – izâr.
c) Lifâfe – izâr – kamîs.
d) İzâr – lifâfe – kamîs.

46. Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye …………, ölen kişiye ………, ölü için genel olarak yapılması gereken hazırlıklara …………, ölünün yıkanmasına ………, kefenlenmesine ……….., tabuta konulup namazın kılınacağı yere ve namazdan sonra gömüleceği yere taşınmasına ………… ve mezara konulmasına ……… denir.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken kelimeler hangi şıkta doğru sıralanmıştır?
a) Muhtazar, meyyit, teşyî’, teçhîz, tekfîn, telkîn, defin.
b) Muhtazar, meyyit, teçhîz, gasil, tekfîn, teşyî’, defin.
c) Meyyit, muhtazar, teşyî’, gasil, tekfîn, teçhîz, defin.
d) Muhtazar, meyyit, tekfîn, gasil, teçhîz, teşyî, defin.

47. Cemaatle namaz kılmanın hükmü ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Hanbelîlere göre farz-ı ayndır.
b) Mâlikîlere göre farz-ı ayndır.
c) Şâfiîlere göre farz-ı kifâyedir.
d) Hanefîlere göre sünnettir.

48. Namaz vakitleri ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Öğle namazının vakti, zevâlden fey’-i zevâle kadardır.
b) Öğle namazının vakti Hanefî’ye göre, fey’-i zevâl hâriç, asr-i sânîye kadardır.
c) İkindi namazının vakti, fey’-i zevâl hâriç, asr-i evvele kadardır.
d) İmameyne göre, kılınmaya başlanan sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadardır.

49. Ezânla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Ezân için vaktin girmesi şarttır.
b) Kazâ namazları için ezân okunur.
c) Vakit girmeden okunan ezân iâde edilir.
d) Peş peşe birden çok kaza namazı kılan kişinin her biri için ezân okuması şarttır.

29

Nisan
2012

DİYANET MBSTS -YETERLİK İMTİHANLARINA HAZIRLIK TEMİZLİK KONUSUNDA TEST

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  467 Kez Okundu

1. Aşağıdakilerden hangisi bazı ibâdetlerin yapılmasına mânî olan hükmî kirliliktir?
a) Rics.
b) Hades.
c) Necâset-i hafîfe.
d) Necâset-i galîza.

2. Necâsetler hakkında aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
a) Eti yenen havyaların boğazlanmadan ölenlerinin etleri temizdir.
b) Koyun, geyik gibi hayvanların idrarları necâset-i galîzadır.
c) Tavuk, kaz gibi hayvanların dışkıları necâset-i hafîfedir.
d) Galîz necâsetin el ayası kadar olan miktârı, katı ise bir dirhem miktârı namaza mânîdir.

3. Abdestin farzları olması açısından hangi eşleştirme doğrudur?
a) Mâlikîler –tertîb.
b) Şâfiîler- niyet.
c) Hanefîler telfîk.
d) Hanbelîler-kaplama mesh.

4. Abdesti bozan durumlar olması açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şâfiîlere göre ön ve arka mahallin dışından çıkan kan ve irin abdesti bozmaz.
b) Hanefîlere göre ağız dolusu kusmak abdesti bozar.
c) Özür sahibi için vaktin çıkması ile abdest bozulur.
d) Abdesti bozucu bir şey yapmadığından emin olsa da abdestli olduğunu unutan kimsenin abdesti bozulmuş sayılır.

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Şehvet bulunmayarak gelen menî, guslü gerektirmez.
b) İhtilâm olan kadın gusül abdesti almak zorundadır.
c) Cünüp kimsenin tilâvet secdesi yapması câizdir.
d) Cünüplük ve hayızlık hâline hades-i ekber denir.

6. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsan, at, deve, sığır, koyun artığı sular temiz ve temizleyicidir.
b) Mâ-i müsta’mel, hükmî temizlikte kullanılır.
c) Köpeğin, vahşî hayvanların artığı sular temiz ve temizleyici değildir.
d) Eşek, katır artığı sular şüphelidir. Abdest veya gusül alınır ve ayrıca teyemmüm yapılır.

7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hanefîlere göre hayız kanamasının en uzunu on gündür.
b) Hanefîlere göre üç günden az kanama istihâzedir.
c) Mâlikîlere göre nifâsın en uzun süresi 40 gündür.
d) Hanefî mezhebine göre iki âdet arası on beş günden az olmaz.

8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Mest, yaklaşık 6 km yürünebilecek özellikte olması gerekir.
b) Mukîm için mest üzerine meshin süresi 24 saattir.
c) Mest üzerine meshin yolculuktaki süresi 72 saattir.
d) Süre, mestin giyilmesiyle başlar.

9. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan durumlardan değildir?
a) Teyemmüm abdesti alınmış bir hâlde iken bir sonraki namaz vaktinin girmiş olması.
b) Suyun kullanımına engel teşkil eden durumun ortadan kalkmış olması ya da suyun bulunması.
c) Su alacak araç gereci olmadığı halde bir su kuyusuna rastlanması.
d) Abdest ya da gusül gerektiren durumlardan biriyle karşılaşması.

10. Aşağıdakilerden hangisi mest üzerine meshi bozmaz?
a) Mukîm bir kimsenin mesh süresinin sona ermesi.
b) Guslü gerektiren bir durumun meydana gelmesi.
c) Ayaklarını yıkamak suretiyle abdestli olan kimsenin mestini çıkarıp tekrar giymesi.
d) Mest üzerinde üç ayak parmağı girecek büyüklüğünde bir delik oluşması.

11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Kadının hayzının bitmesiyle kadının temizlik dönemi başlar.
b) Kadının hayzı bitse de gusül abdesti almadan temizlik dönemi başlamaz.
c) Nifâs hâlindeki kadının ibâdete başlaması, kanın kesilmesine değil kırk günün tamamlamasına bağlıdır.
d) İstihâze kanı kesilen bir kimse gusül abdesti almalıdır.

12. Aşağıdaki su çeşitlerinden hangisi abdest almakta kullanılmaz?
a) Mutlak sular.
b) Durgun sular.
c) Mâ-i müsta’mel.
d) Akar sular.

13. “İki kanama arasındaki kesinti temizlik sayıldığından, âdet halindeki kadının kanaması kısa bir süre durursa kanamanın durduğu süre içinde kadın temiz sayılır, gusledip ibâdetlerini yapması gerekir” şeklinde ifâde edilen görüş, hangi mezhebe aittir?
a) Mâlikî.
b) Şâfiî.
c) Hanefî.
d) Hanbelî.

14. Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği varsayılan hükmî kirliliğe ne denir?
a) Hades.
b) Necâset.
c) Murdâr.
d) Nefâset.

15. Âdet hâlinin en azı kaç saattir?
a) 30 saat.
b) 24 saat.
c) 48 saat.
d) 72 saat.

16. Cumhûra göre kadınlar en erken kaç yaşında âdet görmeye başlar ve en geç kaç yaşında âdetten kesilebilir?
a) 7-70 yaşında.
b) 10-60 yaşında.
c) 15-55 yaşında.
d) 9-55 yaşında.

17. Aşağıdakilerden hangisinde nifâsın tanımı yapılmıştır?
a) Kadınlarda her ay düzenli olarak gelen kandır.
b) Kadının hâmile kalmasıdır.
c) Doğumdan sonra kadının rahminden gelen akıntıdır.
d) Ölü doğan çocuktur.

18. Lohusalığın en çoğu Hanefî-Şâfiî mezheplerine göre kaç gündür?
a) 40-60 gün.
b) 15-45 gün.
c) 40-40 gün.
d) 60-60 gün.

19. Aşağıdakilerden hangisi abdestin vâciplerindendir?
a) Başın dörtte birini meshetmek.
b) Kolları dirseklere kadar yıkamak.
c) Başın tamamını meshetmek.
d) Hiç biri.

20. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Hayızlı hanımlar hayız günlerindeki namazlarını kazaya bırakırlar.
b) Namazlarını terk etmezler o halde kılarlar.
c) Hayız günlerine denk gelen Ramazan orucundan muaftırlar.
d) Hayız günlerinde namazdan muaftırlar.

21. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hanefîlere göre, namazını teyemmümle kılan biri, o vakit geçmeden suyu bulursa namazını iâde etmesi gerekir.
b) Abdest sırasında muvâlât yapmak, Hanbelî ve Mâlikîlere göre farzdır.
c) Ruhlara, özellikle de ecdât ruhlarına tapınma, Animizm olarak adlandırılır.
d) İbâziyye, Hâricîler’in bir koludur.

22. Abdest ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Şâfiîlerde kaplama mesh farzdır.
b) Hanefîlerde mazmaza ve istinşâk sünnettir.
c) Şâfiîlerde niyet ve tertîp farzdır.
d) Hanefîlerde organları üçer defa yıkamak sünnettir.

Toplam 193 sayfa, 159. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030157158159160161170180190...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.