15

Mayıs
2012

“Beni seven cennette benimle beraber olur”

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  396 Kez Okundu

Güzel Dini Gifler

Şahidim arzu semâdır bütün ecrâmiyle,Âşıkım sıdk ile ben Hazret-i Şâh-ı Rusule.
Yaksa da âh-ı derûnum beni bu hasret ile,Tâkatı yok dilimin hâlini takrîre bile.
Ey bâd-ı sabâ uğrarsa yolun semt-i Harameyne,Ta’zîmimi arzeyle Rasûlüs-sekaleyne…

Vurulmuş temiz alnından uzanmış yatıyor;
Bir hilâl uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pak alnı değer.

15

Mayıs
2012

“RABBİM BENİ VE ÇOCUKLARIMI NAMAZ KILANLARDAN EYLE!”

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET, NAMAZ  |  Yorum: Yok   |  578 Kez Okundu

Ebu Hureyre (R.A.)’den Resûlüllah’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:  “Biriniz, abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturmaya devam etteği müddetçe melekler; “Allahım! Onu affeyle! Allahım! Ona rahmet eyle! Diye duâ ederler.  (  R. Salihin, H.No: 1066.)

 

15

Mayıs
2012

”Çocuk kokusu, cennet kokularındandır.”Çocuk, cennet nimetlerinden biridir.”

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  614 Kez Okundu

15

Mayıs
2012

GURBETTE BAHAR GELDİ(2009)

Yazar: arafat  |  Kategori: MEDiNE iLAHiLERİ  |  Yorum: Yok   |  464 Kez Okundu

Açtı çiçek, yeşerdi ağaçlar,
Kurumuş iken canlandı dallar,
Yakın oldu bizim yollar,
Gurbette bir bahar geldi.

Hep bekledim bahar gelsin,
Dualarım kabul bulsun,
Ağlayanlar hele gülsün,
Gurbette bir bahar geldi.

Bahar geldi mutlu oldum,
Bu baharı bekliyordum,
Rabbime şükür ediyorum,
Gurbette bir bahar geldi.

Her gecenin sonu sabah,
Sabredene verir Allah,
Alma hiç kimseden ah,
Gurbette bir bahar geldi.

Palandökende kar çiçegi,
Zemzem olur içecegi,
İlahiyat yolu gidecegi,
Gurbette bir bahar geldi

Nizamttin YILDIZ

15

Mayıs
2012

YA RESULALLAH ŞEFAAT EYLE

Yazar: arafat  |  Kategori: MEDiNE iLAHiLERİ  |  Yorum: Yok   |  585 Kez Okundu

Son Nebi son Peygamber oldun cihana,
Feda olsun yoluna ana babamız sana,
Ümmetine hep titredi olmustu hep kanat
Senden ümmetin kıyamette bekler şefaat,
Sen canların cananısın
Ya Muhammed Mustafa

Ashabı etrafinda döndü pervane gibi,
Bizlerde dolaşıyoruz deli divane gibi.
Mescid-i Nebi de Ravzanı göreyim,
Senin bastığın toğrağa yüz süreyim
Sen canların cananısın
ya Muhammed Mustafa

Sana aşık olan deve derdini döktü,
Mesciddeki bir kütük boynunu büktü,
Senin doğumunla şafak yeniden söktü,
Sen canların cananısın
ya Muhammed Mustafa!..

Gönüllere sevgiler seninle doldu,
Sana düşman olanlar mümin oldu.
Senden ayrı hayatın manasi yoktur
Seni seven dünyada ümmetin çoktur
Sen canların cananısın
Ya Muhammed Mustafa

Ağlar gönül ahu figan der kalbim,
Senin aşkınla tutuldu benim dilim.
Ayrılığına dayanamadı Bilal-i Habeş,
Senden başka doğmadı hiçbir güneş,
Sen canların cananısın
ya Muhammed Mustafa

Sevr dağında ayak bastığın,
Bir taşındada ben olsaydım ,
Ayağına giydiğin nalının,
Ağacıda ben olsaydım.
Sen canların cananısın
Ya Muhammed Mustafa

Nizamettin YILDIZ

15

Mayıs
2012

DÜNYADA İNSANLIK

Yazar: arafat  |  Kategori: MEDiNE iLAHiLERİ  |  Yorum: Yok   |  786 Kez Okundu

Kimsenin gönlünü asla kırmazsın,
Yeri gelince başkalarına yardım edersin,
Her zaman dik durmayı bilirsin.
Budur cihanda insanlık kuzum

Herkese el ver yardımına koş,
Bu dünya yalan gerisi boş,
İnsanlara rehberlik gayet hoş,
Budur cihanda insanlık kuzum.

Toplumda kendini taşırsın,
Yerinde sözlerini bilirsin,
İsteyene nasihatı verirsin,
Budur cihanda insanlık kuzum.

Nemalazimclık nedir bilmezsin,
Toplumun dertlerine ortak olursun,
Hayır dualarını alır ömür sürersin,
Budur dünyada insanlık kuzum.

Küskünü barıştırır neşelenirsin.
Dargınlık olunca hep üzülürsün,
Sevgi ve saygıda önde yürürsün,
Budur cihanda insanlık kuzum.

Evinde baba toplumda lider,
Cemiyette olursun bir önder,
Seninle yaşamak olmaz bir keder,
İnsanlık budur dünyada kuzum.

Bir gün olur sana sala verile,
Mezarına bir Fatiha verile,
Hatırlayan Allah razı olsun denile,
Budur cihanda insanlik kuzum.

Nizamettin YILDIZ

15

Mayıs
2012

TECVİD KURALLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  7.660 Kez Okundu

1. TECVÎD’İN ANLAMI VE HÜKMÜ

Tecvit; Kuran’ı hatasız okumayı öğreten ilimin adıdır.

Tecvit kuralları; Hz. Cebrail’in, Hz. Peygambere Kuran’ı nazil buyurduğu okuyuş şekline dayanır.

Hükmü: Kuran’ı hatasız okuyacak kadar tecvit bilmek her Müslüman için vaciptir. Çünkü her Müslüman’a namaz kılması ve namazda ayet veya sure okuması farzdır. Bir harfin telaffuzunu yanlış yapmak veya tecvit yapmadan okumak manayı bozarsa, namazın bozulmasına sebep olur. Allah Teala Kuran’ı tecvitle okumayı emretmektedir: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا “… Kuran’ı (sıfat ve mahreçlerine dikkat ederek) açık açık, tane tane (tertil üzere) oku” (Müzemmil 73/4). وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا “…Biz, Kuran’ı ‘belli bir okuma düzeniyle (tertil üzere) düzene koyup’ okuduk” (Furkan 25/32). Hz. Ali’ye ayetlerde geçen tertilin ne olduğu sorulduğunda “Tertil, harflerin tecvidini, sıfatlarını, okuyuş biçimlerini, mahreç özelliklerini ve vakıfları bilmek demektir” cevabını vermiştir. Hz. Peygamber, Kuran’ın tecvitle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle okuyanları da takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur.

Ancak Allah hiç kimseye güç yetiremediği bir teklif yüklememiştir. Kişi, gerek dilindeki bir konuşma arızasından dolayı, gerekse kendisine öğretecek bir kimse veya imkân bulamadığından dolayı tecvidi öğrenmemişse Allah katında mesul değildir. Aksi takdirde ise mesul olur.
2. HARFLERİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

ا ء : Boğazın sonunda göğse bitişik olan yerden çıkar. İnce bir harftir.

ب : İki dudağı birbirine vurarak/kapatarak kuvvetli bir ses ile çıkarılır. İnce bir harftir.

ت : Dil ucunu üst ön dişlerin içten ortasına vurarak çıkarılır. İnce (ve keskin) bir harftir.

ث : Dilin ucunu üst dişlerin başından/arasından biraz dışarı çıkarıp ve üst ön dişlerin ucuyla dilin üst kısmına vurmak suretiyle çıkarılır. İnce ve peltek bir harftir.

ج : Dil ortasını üst damağa vurarak çıkarılır. İnce bir harftir.

ح : Boğazın tam ortası sıkılarak, hırıltı yapılmadan çıkarılır. İnce bir harftir.

خ : Boğazın ağza en yakın kısmından, boğazı hırıldatarak çıkarılır. Kalın bir harftir.

د : Dilin ucunu üst dişlerin ortasından biraz yukarısına vurularak çıkarılır. İnce bir harftir.

ذ : Dilin ucunu, peltek se’ye göre daha az olmak üzere üst dişlerin başından/arasından biraz dışarı çıkarıp ve üst ön dişlerin ucuyla dilin üst kısmına vurmak suretiyle çıkarılır. İnce ve peltektir.

ر : Dil ucunun arkasını üst ön dişlerin içine hafif dokundurup üstündeki damağa doğru hareket ettirmek suretiyle çıkarılır. Tecvit kaidesine göre bazen kalın, bazen ise ince okunur.

ز : Dil ucunu/yanını alt ön dişlerin başlarına/ iç kısmına değdirmek suretiyle çıkarılır. İnce (ve keskin) bir harftir.

س : Dil ucu ön alt dişlerin içine/uçlarından biraz aşağısına değdirilerek çıkarılır. İnce (ve keskin) bir harftir.

ش : Dilin ortasının üst damağa dayanmasıyla çıkar. İnce (ve yumuşak okunan) bir harftir.

ص : Dilin ucu ön alt dişlerin yarısına/ortasına bastırılarak çıkar. Kalın bir harftir.

ض : Dilin yan tarafını (sağdan veya soldan) üst azı dişlere vurarak/sürterek çıkarılır. Kalın bir harftir.

ط : Dilin ucu ile üst ön dişlerin etlerine yakın olan kısımlarına vurmak suretiyle çıkarılır. Kalın (ve şiddetli) bir harftir. Tı, te’nin değil, dal’ın kalınıdır.

ظ : Dilin ucunu ön dişlerin arkasından çok az çıkarır gibi yapıp ön dişlerin ucuyla dil uçlarına hafifçe dokunup ön dişlerin biraz yanına doğru kayması suretiyle çıkarılır. Kalın bir harftir.

ع : Boğaz ortasından boğazı hafif sıkarak çıkarılan çatlak bir ses olup ağız bir miktar açılıp ses akıtılarak okunur. İnce bir harftir.

غ : Boğazın ağza yakın olan üst kısmından çıkarılır. Kalın bir harftir.

ف : Üst ön dişlerin uç kısmı ile alt dudağın iç kısmına bastırıp üfürmek suretiyle okunur. Üst diş, alt dudağı ortalar. İnce bir harftir.

ق : Büyük dilin dip kısmı (yani küçük dilin ön kısmı) ile karşısındaki üst damağa vurarak çıkarılır. Kalın (ve şiddetli okunan) bir harftir.

ك : Qaf’ın çıktığı yerden biraz önde, dil ortasına doğru (karşısındaki üst damağa vurarak) çıkarılır. İnce bir harftir. Harekesi ötre iken ne “ku” şeklinde kalın, ne de “kü” şeklinde çok ince okunmalı, orta bir yok tutturulmalıdır.

ل : Dil ucunu damağa (üst ön dişlerin etlerine) vurarak çıkarılır. İnce bir harftir.

م : Dudakların iç kısımlarını yavaşça birbirine kapamak suretiyle okunur. İnce bir harftir.

ن : Dilin ucunu üst dişlerin dibine yakın olan damağa (üst ön dişlerin etlerine vurarak) çıkarılır. İnce bir harftir.

و : Dudakların kapamadan büzülüp öne doğru uzatılması suretiyle çıkarılır. İnce bir harftir.

ه : Boğazın göğüsle birleştiği noktadan (boğazın dibinden/ akciğerden) çıkar. Kendini yormadan/sıkmadan çıkarırsın. İnce bir harftir.

لا : Müstakil bir harf olmayıp lam ile elif’in birleşmesinden meydana gelmiştir.

ى : Dilin ortasının öne yakın kısmı üst damağa vurarak çıkarılır. İnce bir harftir.
3. HAREKE, KALIN HARFLER, CEZİM (SÜKÛN), SÂKİN NÛN, SÂKİN MÎM VE ŞEDDE

a. Hareke: Harflerde bulunan sesleri göstermek için onların alt veya üstlerine konulan işaretlerdir. Bu işaretler, üstün (-َ), esre (-ِ) ve ötre (-ُ) olmak üzere üç tanedir. Üstün; ince harfleri “e” (ince harflerden ha, ra, ayn da üstünlü olduğu zaman “a” sesiyle okunur), kalın harfleri ise “a” sesiyle okutur. Esre; ince harfleri “i”, kalın harfleri ise “ı” sesiyle okutur. Ötre; ince harfleri “ü”, kalın harfleri ise “u” sesiyle okutur.

Not: Aslında burada Arapçada, Türkçedeki gibi, tam olarak “a” ve “e” ayırımı olmadığından en doğrusu, “a’ya meyilli / a tonunda” veya “e’ye meyilli / e tonunda” … okumak gerekir şeklinde söylemektir.

b. Kalın okunan harfler: خُصَّ ضَغْطٍ قِِظْْ (خ , ص , ض , ط , ظ , غ , ق)

Ra, harekesi üstün olduğunda kalın olarak okunur. Ha ve ayn ince harflerden olmasına rağmen üstünlü iken “a” ile telaffuz edilir: “harace (حَرَجٌ)”, “alime (عَلِمَ)”

c. Cezim (Sükûn): Cezim, iki harfi birbirine tutturmaya yarar. Harf bağlanırken sakin olarak bağlanır: مَرْ, حَرْ, اَرْ . Sükun iki çeşittir:

i. Lâzımî Sükun: Aslından cezimli yahut şeddeli olup durulduğunda da, geçildiğinde de sakinliği bozulmayan sükuna denir: (Yasin 36/1, s. 439) لَمْ يَلِدْ , اَلضَّالِّينَ , يس

(“Yâsîn” deki “ye” üzerinde dik üstün, “sin” üzerinde ise dalga işareti vardır)

ii. Ârizî Sükun: Durulduğu zaman ortaya çıkan, geçildiğinde kaybolan sükûndur:

يَعْلَمُونْ ← يَعْلَمُونَ , بَصِيرْ ← بَصِيرٌ

d. Sâkin Nûn: Cezimli nûn’a (نْ) denir.

e. Sâkin Mîm: Cezimli mim’e (مْ) denir.

f. Şedde: Bir harfi iki defa okutmaya yarar. Harf, birinci okuyuşta sakin olarak, ikinci okuyuşta ise harekesine göre okunur. İkinci okuyuşa geçmeden evvel, harfin mahreci üzerinde bir elif miktarı beklenir. Eğer şedde mim veya nun üzerinde ise, bu bekleme halinde ses genize verilir (gunneli okunur), ikinci okuyuş ise harfin mahrecinden olur. Şeddede en az bir eliflik vurgu yapılmalıdır, efdali 1,5 / 2 elif miktarı vurgu yapmaktır: اَنَّ, اَمَّا, بَثَّ
4. TENVÎN VE KASR

a. Tenvin: Tenvin, “nun” sesiyle okumak demektir ve üç tanedir: İki üstün (ً-), iki esre (-ٍ) ve iki ötre (-ٌ): اَبَدًا , عِلْمٌ , بِكِتَابٍ

b. Kasr: Kısaltmak, uzatmadan okumak demektir. Kuran’da bazı kelimelerin altında “kasr” (قصر) yazar. Bu kelimeleri uzatmadan okumak gerekir.
5. MED (UZATMA) HARFLERİ

Med harfleri; (harekesiz) elif (ا), (harekesiz) vav (و), (harekesiz) ye (ي) olmak üzere üç tane olup kendilerinden önceki harfi bir elif miktarı uzatır (Bir elif miktarı: Parmak kaldırana kadar (indirme yok) / ağzımızdan elif kelimesi çıkana kadar geçen süre / hareke uzunluğunun iki katı (= ha → haa) demektir):

a. Elif: Üstünlü harfi uzatır ve uzatılan harf, kalın harflerden ise kalın (“â” şeklinde), ince harflerden ise ince (“ê” şeklinde ancak imalede olduğu gibi çok ince yapmadan, % 45’lik a’ya doğru meylederek) okunur (peltek ve keskin ze’nin zı’ya, sin’in sad’a, he’nin ha’ya karışmaması için, bu harflerin ince tonda uzatılmasına daha çok itina göstermek gerekir): فَا , بَا , طَا

Not: Aslında burada Arapçada, Türkçedeki gibi, tam olarak “a” ve “e” ayırımı yoktur. Onun için en doğrusu, “a’ya meyilli / a tonunda” veya “e’ye meyilli / e tonunda” okumak gerekir şeklinde söylemektir. İnce harfler, elif ile uzatıldıkları zaman; bir kısmı “â” şeklinde, bir kısmı ise, % 45’lik a’ya doğru meyillendirilerek okunur. Hangi harflerin “â” şeklinde, hangi harflerin ise % 45’lik a’ya doğru meyillendirilerek okunacağını, hocalardan dinleyerek, en doğrusu da Arapların Kuran okuyuşunu dinleyerek öğrenmeliyiz.

b. Vav: Ötreli harfi uzatır ve uzatılan harf, kalın harflerden ise kalın (“u” şeklinde), ince harflerden ise ince (“ü” şeklinde) uzatılarak okunur: كَانُوا , كَفَرُوا , مُوتُوا

c. Ye: Esreli harfi uzatır ve uzatılan harf her zaman ince okunur: فِى , لِى , مِى , قِيلَ

Not:

i) Med harfinden sonra sakin (yani cezimli yahut şeddeli) bir harf gelip de ikisi aynı kelimede bulunursa, bu harf yine çekilerek okunur (uzatma yapıldıktan sonra tenvinli harfe tutturulur): بِضَارِّينَ . Fakat bu sakin harf, med harfi ile aynı kelimede değilse o zaman uzatılmaz: وَلَا الضَّالِّينَ , أُوتُوا الْكِتَابَ

ii) Bazen, med harfi elif veya ye olmadığı halde hareke dik yazılarak, çekilir: لَكِنَّ , لَه ُ, بِهِ

iii) Bazen, üstünlü harf, elif yerine vay veya ye ile uzatılır: زَكَوةٌ , سَعَى
6. MED ÇEŞİTLERİ: TABİÎ (ASLÎ) MED VE FER’î MED
a. Medd-i Tabiî (Tabiî Med / Aslî Med)

Bir harften sonra med harflerinden (elif, vav, ye) birisi gelir de sebeb-i medden bir şey bulunmazsa tabii med olur ve bir elif miktarı uzatılması vacip olur: قَالَ , اَعُوذُ , نَعِيمٌ

Medd-i tabiîden sonra cezimli veya şeddeli harf gelip ayrı kelimelerde bulunurlarsa, medd-i tabiînin hükmü kalkar ve uzatılmadan okunur:بَيَّنَّا الْآيَاتِ , اَطِيعُوا الَّلهَ
b. Medd-i Fer’î (Fer’î Med)

Med harfinden sonra sebeb-i medden birisi gelirse medd-i fer’i olur ve bir elif miktarından fazla (2, 3 veya 4 elif miktarı) uzatılır. Bu uzatma bazen vacip, bazen ise caiz olur. Kuran’da bir eliften fazla uzatılan yerlerin üstüne dalgalı çizgi işareti vardır.

Sebeb-i Med: Tabii meddi, bir elif miktarından daha çok uzatma sebebi olup hemze (ا ء) ve sükûn (-ْ) olmak üzere iki tanedir.
Fer’i Med Çeşitleri
i. Medd-i Muttasıl

Med harfinden sonra aynı kelimede sebeb-i medden küçük hemzenin bitişik olarak gelmesine denir: جَاءَ , سُوءَ , جِيئَ . Hükmü: En az iki elif miktarı uzatılması vaciptir, efdali ise dört elif uzatmaktır. Not: Medd-i muttasıl üzerinde durulduğunda son kelime olan küçük hemze cezimli olarak okunduğundan medd-i arız gibi olmaktadır. Ancak medd-i muttasıl, medd-i arızdan daha kuvvetli olduğu için, burası yine medd-i muttasıl olur: عَلَى اسْتِحْيَاءٍ
ii. Medd-i Munfasıl

Med harfinden sonra ayrı kelimede sebeb-i medden büyük hemzenin gelmesine denir:

, اِنِّى اَخَافُ , تُوبُوا اِلَى الَّلهِ يَآ اَيُّها . Med harfleri bazen takdiri olurlar: , بِهِ اِلَّا عِنْدَهُ اِلَّاُ . Hükmü: Bir eliften fazla uzatılması caizdir.
iii. Medd-i Lâzım

Med harfinden sonra aynı kelimede, sebeb-i medden lâzimî sükunun gelmesine denir:

وَلَا الضَّاْلِلينَ وَلَا الضَّالِّينَ ← ,يس ← يَاسِينْ . Hükmü: 4 elif miktarı uzatılması vaciptir.
iv. Medd-i Ârız

Med harfinden sonra aynı kelimede ârızî sükun gelemsine denir:

يَعْلَمُونَ ← يَعْلَمُونْ نَسْتَعِينُ ← نَسْتَعِينْ , . Hükmü: Bir eliften fazla uzatılması caizdir.
v. Medd-i Lîn

Bir kelimede lîn harfinden sonra sebeb-i medden arizi veya lazimi sükûnun bulunmasına denir. Lîn harfleri: Kendinden öncesi üstünlü olan cezimli vav ile ye’dir: خَوْفْ , صَيْفْ. Hükmü: Lîn harfinden sonra ârızî sükûn gelirse, bir eliften fazla uzatılması caiz olur. Lîn harfinden sonra lâzım sükûn gelirse, dört elif miktarı uzatılması vaciptir ve bunun Kuran’daki tek örneği, Meryem 19/1, s. 306’de geçer: كهيعص (“ayn” kelimesinde).
vi. Manevi Sebeplere Göre Olan Medler

Allah’a tazim (hürmet) kastıyla fazla uzatma: Dua, istiğâse (yardım isteme) ve kelime-i tevhitteki “Allâh” lafzını 1 elif miktarından fazla uzatmak caizdir, efdali 3 elif miktarı uzatmaktır:

اَلَّلهُ , بِالَّلهِ , لَا اِلَهَ اِلَّا الَّلهُ

Allah’ı, noksanlık, çirkin ve kötü şeylerden tenzih (uzak ve beri saymak) kastıyla fazla uzatma: La-i tebriye (Allah’ı noksan sıfatlardan münezzeh kılma) ile bir şey nefyedildiğinde bir elif miktarından fazla uzatmak caizdir, efdali üç elif miktarı uzatmaktır:

لَا اِلَهَ اِلَّا الَّلهُ لَا رَيْبَ فِيهِ , لَا شَرِيكَ لَهُ ,
7. İDĞÂM VE ÇEŞİTLERİ
a. İdğam

Birbirinin aynı olan veya aynı cinsten olan (birbirlerine yakınlığı olan) harflerden sakin, ikincisi harekeli olarak geldiğinde, birincisini ikincisine katmaya (birinci harfi ikinci harfe çevirerek ikinci harfi şeddeli imiş gibi okumaya) idğam denir.

Gunne: Ağız ve burun boşluğundan gelen sese denir. Gunneye en uygun harf, nun, sonra da mim’dir. Onun için bu iki harf şeddeli olduklarında gunneli okunurlar.
b. İdğâm Çeşitleri:
i. İdğâm-ı Bilâ Gunne (Gunnesiz İdgam)

Tenvin veya sakin nun’dan sonra idğam-i bila ğunne harfleri olan lam veya ra gelirse gunnesiz idgam yapılır. Tenvin’in idgamında; tenvin tek harekeye düşer ve ikinci harf şeddeli imiş gibi okunur: خَيٍْرٌ لَكُمْ ← خَيْرُ لَّكُمْ , غَفُورٌ رَحِيمٌ ← غَفُورُ رََّحِيمٌ . Sakin nun’un idğamında ise; sakin nun okunmaz ve ikinci harf şeddeli imiş gibi okunur:

مِنْ لَدُنْكَ ← مِلَّدُنْكَ , مِنْ رَبِّهِمْ ← مِرَّبِّهِمْ
ii. İdğâm-ı Meal Gunne (Gunneli İdgam)

Tenvin veya sâkin nun’dan sonra ayrı kelimede, idğam-i mea’l-ğunne harfleri olan يَمْنُو (م , ن , و , ي) harflerinden biri gelirse gunneli idgam yapılır. Gunnenin hakkını harfte veririz, harekede değil. Miktarı: Bir buçuk eliftir:

وَمَنْ يَعْمَلْ ← وَمَيَّعْمَلْ , حَمِيدٌ مَجِيدٌ ← حَمِيدُ مَّجِيدٌ, مِنْ نَارٍ ← مِنَّارٍ , مِنْ وَرَائِهِمْ ← مِوَّ رَائِهِمْ , مِنْ مِثْلِهِ ← مِمِّثْلِهِ

Not: Sâkin nun’dan sonra vav veya ye harfleri aynı kelime içinde gelirse idğam-ı meal ğunne olmaz: قِنْوَانٌ , صِنْوَانٌ , بُنْيَانٌ , اَلدُّنْيَا
iii. İdğâm-ı Mütecaniseyn

Mahreçleri (çıkış yerleri) bir olan, sıfatları (vasıf, nitelik; kalınlık, incelik, yumuşaklık, vurgulu okunma gibi) farklı olan iki harfin, birincisi sakin ikincisi harekeli olarak gelirse, birincisini ikincisine katıp/çevrilip (birinci harfi okunmayıp), ikinci harfi şeddeli imiş gibi okumaya idğâm-ı mütecaniseyn denir. Hükmü: vaciptir. Cinsleri aynı olan harfler sekiz tanedir ve şu üç gruba ayrılırlar:

1) ط , د , ت : قَدْ تَبَيَّنَ ← قَتَّبَيَّنَ , وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ← وَقَالَطَّائِفَةٌ . Tı’nin sakin gelmesi durumunda nakıs (eksik) idğam olur (tı kendi mahrecinden kalkale yapılmadan okunur, tersi durumda yani te’nin önce tı’nın sonra gelmesi durumunda ise te, tı’ya tam olarak katılır). Çünkü tı, kalın okunan harflerden, te ile dal ise ince okunan harflerdendir:

اَحَطْتَ , فَرَّطْتُ , بَسَطْتُ

2) ظ , ذ , ث : يَلْهَثْ ذَلِكَ ← يَلْهَذَّلِكَ

Not: Bu üç harften, zı kalındır ancak Kuran’da zı cezimli, diğer iki harften birisinin harekeli geldiği hiç bir örneği yoktur. Eğer olsaydı, bu durumda da yine nakıs idğam olurdu.

3) ب , م . Kuran’daki sadece Hûd 11/42, s. 227’de vardır:

يَابُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا← يَابُنَيَّ ارْكَمَّعَنَا
iv. İdğâm-ı Mütegaribeyn

Mahrecinde (çıkış yerinde) veya sıfatında birbirlerine yakınlığı olan iki harften birincisi sakin, ikicisi harekeli olarak gelirse, birincisinin ikincisine katılıp (okunmayıp) ikinci harfi şeddeli imiş gibi okunmaya idğâm-ı mütegaribeyn denir. Hükmü: vaciptir. Birbirlerine yakınlığı olan harfler 4 tanedir ve iki gruba ayrılırlar:

1) ل , ر . Lam önce gelmelidir:

قُلْ رَبِّ ← قُرَّبِّ , بَلْ رَفَعَهُ الَّلهُ ← بَرَّفَعَهُ الَّلهُ

2) ق , ك . Qaf önce gelmelidir. Qaf, kalın harfleden, kef ise ince harflerden olduğu için burada nakıs idğam olur (qaf kendi mahrecinden kalkale yapılmadan okunur). Çünkü qaf, kalın okunan harflerden, kef ise ince okunan harflerdendir. Kuran’daki sadece Murselat 77/20, s. 582’de vardır:

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ

Not: İdğamın olduğu yerde kalkale yapılmaz (kalkale aşağıda anlatılacak).
v. İdğâm-ı Misleyn

Aynı harfin, aynı veya ayrı kelimede, birincisi cezzimli, ikincisi harekeli olarak arka arkaya gelmesi durumunda birincisinin ikincisine katılarak (okunmayarak) ikincisinin şeddeli bir harf gibi okunmasına idğam-ı misleyn denir. İdğam-ı misleynde, mim’in mim’e, nun’un nun’a uğraması hariç ğunne yapılmaz. Hükmü: vaciptir:

اِضْرِبْ بِعَصَِاكَ ← اِضْرِ بِّعَصَاكَ , فَمَا رِبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ← فَمَا رِبِحَ تِّجَارَتُهُمْ

Sakin mim, harekeli mim’e veya sakin nun, harekeli nun’a uğrarsa idğam-i misleyn meal ğunne (idğam + gunne) olur: لَنْ نُؤْْمِنَ ← لَنُّؤْمِنَ , عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ← عَلَيْهِمُّؤْصَدَةٌ
Sâkin mim’in (Mîm-i sâkin’in / Cezzimli mim’in) üç hali:

1) Sakin mim’den sonra harekeli mim gelirse, idğam-ı misleyn meal gunne olur:

مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ ← مِنْهُمَّغْفِرَةٌ , وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ← وَلَهُمَّا يّدَّعُونَ

Mim’in şeddeli olması durumda da idğam-ı misleyn meal gunne olur: وَمِمَّا

2) Sakin mim’den sonra harekeli be gelirse, mim harfi okunurken be harfine hemen geçilmeyip bir buçuk elif miktarı tutulduktan/durulduktan (bu esnada dudaklar önde tutulur) sonra okumaya devam edilir: رَبِّهُمْ بِهِمْ , اَمْ بِهِ

3) Sakin mim’den sonra be ve mim dışında başka bir harf gelirse hiç beklemeden okumaya devam edilir (tutma veya gunne yapılmaz): هُمْ فِيهِ , وَلَهُمْ عَذَابٌ , لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينَ
vi. İdğâm-ı Şemsiye

El takısı (elif+lam), 14 tane olan şemsî harflerden biri ile başlayan bir kelimenin başına gelirse, el takısı (lam) okunmaz ve el takısından sonra gelen kelime şeddeli olarak okunur. Buna idğam-ı şemsiyye denir. Şemsî harfler, şu beytin ilk harflerinden oluşan on dört harftir:

تُبْ ثُمَّ دَعْ ذَنْبًا رَمَا زِدْ سُمْعَةً شِمْ صَدْرَ ضَيْفٍ طَابَ ظَنٌّ لَهُ نَعَمْ

ت , ث , د , ذ , ر , ز , س , ش , ص , ض , ط , ظ , ل , ن

Örnek: اَلتَّوِّابُ , اّلدِّينُ , اَلذِّكْرُ

El takısı, şemsi harflerden nun ile başlayan bir kelimenin başına gelirse, idğam-ı şemsiyye maal ğunne olur ve (şeddeli) nun bir elif miktarı tutularak (ğunne yapılarak) okunur:

اَلنَّاسِ , اَلنَّجْمِ

El takısı, nun harfinin dışındaki şemsi harflerden biriyle başlayan bir kelimenin başına gelirse, idğam-ı şemsiyye bila ğunne olur (ğunne ve tutulma yapılmadan seri bir şekilde okunur):

اَلرَّحْمَانُ , اَلشَّمْسُ
vii. İzhâr-ı Kameriye

El takısı (elif+lam), 14 tane olan kameri harflerden biri ile başlayan bir kelimenin başına gelirse idğam olunmayıp, el takısı (lam) okunur. Buna izhâr-ı kameriye denir. Kameri harfler, şu beytin tüm harflerinden oluşan on dört harftir: اَبْغِ حَجِّكَ وَخَِفْ عَقِيمَهُ

ا , ب , ج , ح , خ , ع , غ , ف , ق , ك , م , و , ه , ي

Örnek: وَالْعَصْرِ , وَالْفَجْرِ , وَالْقَمَرِ

Not: Duraktan sonra başında “el” takısı olan bir kameri harf gelir ve durakta durulmadan geçilirse; “el” takısındaki “elif” okunmaz direk cezimli olan “lam” a tutturulur. Mesela Ayetelkürsi (Bakara 2/255, s. 43)’nin başındaki “huve” nin üzerinde “cim durak işareti” vardır. Eğer burada durursak; “… hû * el-hayyu’l- …” diye devam ederiz. Eğer burada durmazsak; “huve’l-hayyu’l- …” diye devam ederiz: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُ
8. İGLÂB

Tenvin veya sakin nun’dan sonra be gelirse, be’den önce gelen tenvinin nun’u veya sakin nun’u, halis sakin mim’e çevirerek, hasıl olan mim’i gunneli okumaya iglâb denir. Hükmü: vaciptir. Miktarı: Bir buçuk eliftir:

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ← سَمِيعُمْ بَصِيرٌ , مِنْ بَعْدِ ← مِمْ بَعْدِ

Sakin nun’un iglâbı; sakin nun’un tamamen kaybolup sakin mim’e çevrilmesi şeklinde, tenvinin iğlâbı ise; tenvinin tek harekeye düşüp ondan bedel sakin bir mim’in gelmesi şeklinde olur.
9. İHFÂ

Tenvin veya sakin nun’dan sonra ihfâ harflerinden biri gelirse, tenvin’in veya sakin nun’un gunnesinin bir miktar tutularak (nun üzerinde yoğunlaşarak) okunmasına ihfâ denir. İhfa yaparken; dil, asla bir yere değdirilmeyip başta olmalı ve dil ile asla amel edilmemeli, gunneyi genizden sıkmayarak ve dağıtmayarak çıkarmalıdır. İhfa; izhar ile idğam arası bir haldır. Nun sesi hafif gunne ile genizden ağza verilir. Fakat ne gunnede olduğu gibi ses genizde tutulur, ne de izharda olduğu gibi harfler ayrı ayrı okunur. Miktarı: Bir buçuk eliftir. Hükmü: Tahrimen (harama yakın) mekruhtur. İhfâ harfleri, şu beytin ilk harflerinden oluşan on beş harftir:

صِفْ ذَا ثًنَا جُودَ شَخْصٍ قَدْ سَمَا كَرَمَا ضَعْ ظَالِمًا زِِدْ تُقَا دُمْ طَالِبًا فَتَرَى

ت , ث , ج , د , ذ , ز , س , ش , ص , ض , ط , ظ , ف , ق , ك

Örnek: أًنْتُمْ , مِنْ دُونِ , مِنْ طَيِّبَاتِ , عَنْ صَلَاتِهِم , مِنْ جُوعٍ ,

فَتْحٌ قَرِيبٌ , غَنِىٌّ كَرِيمٌ
10. İZHÂR

İzhar, iki harfin arasını birbirinden ayırıp açarak, idgamsız, ihfasız, ve iklabsız olarak açıkça ve kuvvetlice okumaya denir. Tenvin veya sakin nun’dan sonra izhar harflerinden biri gelirse, izhar olur. Hükmü: vaciptir. İzhar harfleri, şu beytin ilk harflerinden oluşan altı harftir:

اَلَّلهُ حَىٌّ خَالِقٌ عَدْلٌ غَنِىٌّ هَادِيًا ) ا , ح , خ , ع , غ , ه(

Örnek: مَنْ آمَنَ , غَفُورٌ حَلِيمٌ , مِنْ خَوْفٍ
11. TENVÎN VE SÂKİN NÛN’UN BEŞ HALİ

Buraya kadar gördüğümüz gibi, tenvin veya sakin nun’un şu beş hali vardır:

Tenvin veya sakin nunden sonra;

1) Lam veya ra harfi gelirse, idgâm-ı bilâ gunne olur.

2) Mim, nun, vav, ye harflerinden biri gelirse, idgâm-ı meal gunne olur.

3) Be harfi gelirse, iglab olur.

4) Şu on beş harften birisi gelirse ihfâ olur: Te, se, cim, dal, zel, ze, sin, şın, sat, dat, tı, zı, fe, kaf, kef.

5) Elif, ha, hı, ayn, ğayn, he harflerinden biri gelirse izhar olur.
12. KALKALE (VURGULU OKUYUŞ)

Harfin, çıkış yerinden kuvvetli bir ses ile okumasına kalkale denir. Kalkalede, sesin geri tepmesi az olmalıdır. Aksi durumda harfi, şeddeli olarak okumuş oluruz. Kalkale harfleri olan şu beş harf, kelimenin ortasında veya sonunda cezimli olarak gelirlerse kalkaleli okunurlar (kelime sonundaki sükunun, arizi sükun olması durumunda da kalkale olur):

قُطْبُ جَدٍ ( ب , ج , د , ط , ق)

سُبْحَانَك , اَطْعَمَهُمْ , اَلَمْ يَجْعَلْ , حَمِيدٌ مَجِيدْ , مُلْحِقْ

Not 1: Şedde ve idğam kalkaleye manidir (bu ikisinde kalkale yapılmaz):

… َنَجَّيْنَاهُ … (Yunus 10/73, s. 218),

اِذْهَبْ بِكِتَابِي … (Neml 27/28, s. 380)

Not 2: Durak yerlerinde kalkaleyi yaparken, dozunu iyi ayarlamalıyız. Ne ne şeddeli harflerdeki (özellikle de kalkale harflerindeki) gibi vurgulu, ne de kalkale harflerinin dışındaki şeddesiz harflerdeki gibi normal (vurgusuz) okumalıyız. İkisinin arasında bir yol tutturmalıyız.
13. RA HARFİNİN (İNCE VEYA KALIN) OKUNUŞU

a. Ra Harfinin Kalın Okunduğu Yerler

i. Ra’nın harekesi üstün ve ötre ise kalın okunur: , نَصْرٌ لِيُنْذِرَ , تَمُرُّ

ii. Ra cezimli ise, kendisinden önceki harfin harekesi üstün ve ötre ise yine kalın okunur:

وَاْمُرْ بِاْلعُرْفِ , وَانْحَرْ , بِالنُّذُرْ

iii. Ra ve ondan önceki harf sakin, bir önceki harfin harekesi üstün ve ötre ise kalın okunur:

بِالصَّبْرْ , مِنْ كُلِّ اَمْرْ , فِى الصُّدُورْ

iv. Vasıl hemzesinden (okunmadan geçilen hemzeden) sonra gelen ra, kalın okunur (Kuran’da vasıl hemzelerinin başında ص yazılıdır): اِرْجِعِى , لِمَنِ ارْتَضَى , اِرْكَبْ

v. Ra sakin, kendinden önceki harf esreli, ra’dan sonraki harf ise kalın okunan harflerden olup harekesi üstün ve ötre olursa, ra yine kalın okunur: فِرْقَةٌ , مِرْصَادًا , قِرْطَاسٌ

b. Ra Harfinin İnce Okunduğu Yerler

i. Ra’nın harekesi esre ise ince okunur: اَبْصَارِهِمْ , يُرِيدُ , بِاْلبِرِّ

ii. Ra cezimli ise, kendisinden önceki harfin harekesi esre ise ince okunur:

وَاصْطَبِرْ , مُذَكِّرْ

iii. Ra ve ondan önceki harf sakin, bir önceki harfin harekesi esre ise ince okunur:

بَصِيرْ , قَدِيرْ

iv. Ra sakin ve bir önceki lîn harfi ise, ra harfi ince okunur:

فَوْرْ , خَيْرْ , سَيْرْ ,
14. ALLAH LAFZININ (İSMİNİN) (KALIN VEYA İNCE) OKUNUŞU

a. Allah Lafzının Kalın Okunduğu Yerler: Allah isminden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise Allah isminin lam’ı kalın okunur: هُوَ الَّلهُ , نَصْرُ الَّلهِ

b. Allah Lafzının İnce Okunduğu Yerler: Allah isminden önceki harfin harekesi esre olursa Allah isminin lam’ı ince okunur:, بِسْمِ اللَّهِ ,أَعُوذُ بِاللَّه للَّهِِ
15. HE ZAMİRİNİN (UZATILARAK VEYA UZATILMAYARAK) OKUNUŞU

He zamiri, her zaman kelimenin sonunda gelir.

a. He Zamirinin Uzatılarak Okunduğu Yerler:

i. He zamirinin harekesi ötre, kendinden önceki harfin harekesi ise üstün yahut ötre olursa, bir elif miktarı çekilerek okunur: اِنَّهُ , وَلَهُ , شَرُّهُ , رَبُّهُ

ii. He zamirinin harekesi esre, kendinden önceki harfin harekesi de esere olursa, bir elif miktarı çekilerek okunur: بِهِ , رَبِّهِ , وَبِهِ

b. He Zamirinin Uzatılmayarak Okunduğu Yerler:

i. He zamirinin harekesi ötre, kendinden önceki harfin harekesi ise esre olursa, he zamiri çekilmez: (Muminun 23/19, s. 344; Saffat 37/42, s. 448) فَوَاكِهُ

ii. Harekesi esre olup kendinden önceki harfin harekesi de üstün olursa çekilmez:

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ (Meryem 19/46, s. 309),

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ (Şurara 26/116, s. 373; Şurara 26/167, s. 375. Kuran’da bu iki yerde kelimenin altında “kasr” yazıyor),

ِلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ (Ahzap 33/60, s. 427. Bu kelime kendisinden sonra gelen cezimli lam’a tutturuluyor) ve (Alak 96/15, s. 599. Kuran’da bu kelimenin altında “kasr” yazıyor)

iii. He zamirinin harekesi üstün olursa çekilmez (çünkü kelimenin aslındandır):

سَفِهَ (Bakara 2/130, s. 21), كَرِهَ (Enfal 8/8, s. 178), فَوَاكِهَ (Murselat 77/42, s. 582)

iv. He zamirinden önceki harf cezimli veya medd-i tabiî ise, he zamiri çekilmez:

عَلَيْهِ , اِلَيْهِ , فِيهِ , خُذُوهُ , هُدَاهُ

v. Çekilen he zamiri, durakta gelirse, çekilmeden okunur: لِقَوْمِهِ , شَرُّهُ , مَالَهُ

vi. He zamirinden sonra cezimli yahut şeddeli bir harf gelirse, he zamiri çekilmeden kendinden sonraki cezimli yahut şeddeli harfe bağlanır:

اَنََهُ الْحَقُّ , رَبِّهِ الْاَعْلَى , كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ
16. SEKTE

Sekte, nefes almadan bir elif miktarı kadar bir süre sesi kesmeye denir. Kuran’da şu dört yerde sekte vardır ve sekte yapılacak yerde harfin altında سكته yazılıdır:

a. Kehf 18/1, s. 294’un sonundaki عِوَجًا kelimesinde: … وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا Burada sekte yapılmasaydı عِوَجًا derken ihfa yapılması gerekirdi. Buradaki sekte, “ıvecâ” denilerek yapılır. Burası ayet sonu olduğu ve “tı” durak işareti bulunduğu için burada durmak (ve sekte yapmamak), sekte yapmaktan efadaldir. Eğer durmayacak isek sekteli okumalıyız.

b. Yâsin 36/52, s. 444’deki مَرْقَدِنَا kelimesinde: … مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا …

Buradaki sekte, “merkadinâ” denilerek yapılır. Bu ayette vakıf işareti bulunması sebebiyle durulabilir de (Kuran’da “merkadinâ” nın sonunda mim durak işareti var). Durulursa sekte yapılmaz.

c. Kıyame 75/27, s. 579’daki مَنْ kelimesinde: وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ

Burada sekte yapılmasaydı idğâm-ı bilâ gunne olacaktı ve anlam değişecekti. Şöyle ki: Burada iki ayrı kelime vardır ve “doktor kimdir?” anlamındadır. Eğer idğam yapılırsa, iki ayrı kelime, مَرَّاقٍ şeklinde tek kelime haline getirilmiş olur ve anlamı “çorbacı” olur.

d. Mutaffifîn 83/14, s. 589’daki بَلْ kelimesinde: … كَلَّا بَلْ رَانَ

Burada sekte yapılmasaydı idgâm-ı mütegaribeyn olacaktı ve anlam değişecekti. Şöyle ki: Burada iki ayrı kelime vardır ve “bilakis paslanmıştır” anlamındadır. Eğer idğam yapılırsa, iki ayrı kelime, بَرَّانَ şeklinde tek kelime haline getirilmiş olur ve anlamı “küpçü” olur.
17. VAKIF (DURMAK)

Vakıf, herhangi bir kelime üzerinde bir müddet sesi kesip, nefes alarak dinlenme haline denir. Vakıfta esas olan, sükûn üzere durmaktır ancak bunun istisnaları vardır.

a. Durulan kelimenin sonunda, iki üstün dışında bir hareke varsa, cezim üzere durulur:

نَسْتَعِينُ ←نَسْتَعِينْ , رَحِيمٌ ← رَحِيمْ , إِلَى حِينٍ ← إِلَى حِينْ

b. Durulan kelimenin sonu iki üstün’de ise, tek üstünlü ve uzatarak durulur: نَارًا , سَمَاءً Ancak iki üstünlü harf yuvarlak te (ة) ise, “heh” şeklinde cezimli ve he (ه) olarak durulur: حَفَظَةً

c. Durulan kelimenin sonunda med harfi varsa durunca da uzatılarak durulur:

عَلَى نَفْسِى , عَلَى عَبْدِنَا , آمَنُوا

Not: Med harfinin altında kasr yazıyorsa, bu durumda uzatmandan cezim üzere durulur. Meseala: نَشَؤا (Hud 11/87, s. 232, vav’ın altında kasr yazıdığı için neşâ’ şeklinde durulur).

d. Son kelime harekeli vav veya ye olur ve bu ikisinden önceki harf da harekeli olursa, durulunca med harfi hasıl olduğundan, son harf olan vav veya ye okunmaz ancak onlardan önceki harf uzatılarak durulur (Burada anlatılan durumun benzeri, elif harfinde olmaz. Çünkü harekeli elif’e elif denmez, hemze denir). Mesela:

هُوَ (hû) , هِىَ (hî) , مَثَانِيَ (Zümer 39/23, s. 460, ayet ortası, mesânî) ,

Not 1: Son kelime olan harekeli vav veya ye’den önceki harf harekesiz olursa, vav veya ye üzerinde cezim üzere durulur (uzatılmaz): مَثْوَايَ (Yusuf 12/23, s. 239, ayet ortası, mesvây).

Not 2: Son kelime olan harekeli vav veya ye şeddeli olursa, cezim üzere durulur (uzatılmaz): يَا سَامِرِيُّ (Taha 20/95, s. 319, ayet sonu, yâ sêmiriyy).

e. Durulan kelimenin sonu şeddeli ise, sükun üzere fakat bastırılarak (vurgulu durularak) şeddeli olduğu belirtilir: فِى اليَمِّ , مُسْتَقَرٌّ , تَبَّ

f. Yuvarlak te’lerde (ة), he üzerinde durulur (harekesi iki üstün bile olsa): خِيفَةً (hîfeh)

g. He zamirlerinde de he üzere durulur: تِلَاوَتِهِ (tilavetih), هذِهِ (hezih)
18. VASIL (GEÇMEK)

Tenvinli bir harften sonra sakin bir harf gelirse; tenvin tek harekeye düşülür ve kesreli bir nun eklenerek okunur (Kuranda bu gibi yerlerde tenvin ile sonraki gelen kelimenin altında esreli nun yazılıdır):

بِغُلَامٍ ا سْمُهُ (Meryem 19/7, s. 306), سَوَاءً الْعَاكِفِ (Hac 22/25, s. 336)
19. KURAN’DA BULUNAN İŞARETLER
a. Durak işaretleri

Kuran’daki vakıflar şu beş mertebeye ayırırlar:

م : Durmak vaciptir. Durulmayıp geçilirse anlam bozulur.

ط : Durmak evlâdır (daha iyidir).

ج : Durmak evlâdır.

قف : Durmak evlâdır. Hafif bir duruşla (bir nefeslik) durulmalıdır.

ز : Geçmek evlâdır.

ق : Geçmek evlâdır.

ص : Nefes yetmediğinde durulabilir.

لا : Durmak caiz değildir. Eğer durulursa bir önceki kelime ile birlikte tekrar okunur. Ayet sonunda durunca ise, tekrar edilmez çünkü durak sonlarında durmak caiz, hatta efdaldir.

ك : Bir evvelki durağın aynısı demektir.

: Yakın aralıklarla rastlanan bu üç noktanın birisinde durulur, diğerinde durulmaz. Her ikisinde durmak veya her ikisinde geçmek caiz değildir (üç noktanın birincisi ayet ortasında, ikincisi ise ayet sonunda olsa veya üç noktanın birincisi ayet sonunda olsa bile hüküm aynıdır. Yani bu durmda, birincisinde durmuş isek, diğerinde durmamalıyız):

… قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) (Furkan 25/4, s. 361. “kavmun” ile “zûrâ” kelimelerinin sonunda).

… مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ … (Kadir 97/4-5, s. 600. “emrin” ile “selâmun” kelimelerinin sonunda).

ع: Okuyan namazda ise ve rüku yapmak istiyorsa, bu işaretin olduğu yerde rüku etmesinin münasip olduğunu gösterir.

Not: Kuran’da birkaç yerde, kıraat imamlarının oradaki durak işareti konusunda ihtilaf etmelerinden, iki durak işareti birden kullanılmıştır. Mesela, Duhân 44/49, s. 499’un başındaki “zuq (ذُقْ)” kelimesinin sonunda “lâ” ve “cim” durak işareti beraber yazılmıştır. Biz bu iki durak işaretinden birisine uyabiliriz.
b. Diğerleri

الجزؤ : Cüz başlarını belirtmek için yazılmıştır. 20 sayfaya bir cüz denir (son cüz olan 30. cüz, 26 sayfadır).

حزب : Her cüz 4 hizbe ayrılır, her cüzün ¼’ini gösterir (26 sayfa olan 30. cüzde de 4 hizb vardır).

سجده : Secde ayetlerini gösterir ve o ayet hizasına konur. Kuran’da şu 14 yerde secde âyeti vardır: Araf 7/206, s. 177; Ra’d 13/15, s. 252; Nahl 16/49, s. 273; İsrâ 17/107, s. 294; Meryem 19/58, s. 310; Hac 22/18, s. 335; Furkân 25/60, s. 366; Neml 27/25, s. 380; Secde 32/15, s. 417; Sâd 38/24, s. 455; Fussilet 41/37, s. 481; Necm 53/62, s. 529; İnşikâk 84/21, s. 591; Alak 96/19, s. 599. Bunlardan 7’si farz (Araf 7/206, s. 177; Ra’d 13/15, s. 252; Nahl 16/49, s. 273; İsrâ 17/107, s. 294; Meryem 19/58, s. 310; Hac 22/18, s. 335; Sâd 38/24, s. 455); 3’ü vacip (Furkân 25/60, s. 366; Secde 32/15, s. 417; Fussilet 41/37, s. 481); 4’ü ise sünnettir (Neml 27/25, s. 380; Necm 53/62, s. 529; İnşikâk 84/21, s. 591; Alak 96/19, s. 599).

مد : Hangi harfin altında bulunuyorsa o harf bir elif miktarı uzatılır: Mesela:

مُسْتَهْزَِؤُنَ (Bakara 2/14, s. 4 “u” nun altında)

قصر : Hangi harfin altında bulunuyorsa, o harf uzatılmadan okunur: Mesela:

أُولَئِكَ (Bakara 2/5, s. 2)

ص : Vasl hemzeleri (okunmadan geçilen hemzeler) üzerine konur. Mesela:

فِى الْاَرْضِ (Bakara 2/11, s. 4)

قطع : Katı hemzeleri (muhakkak okunması gereken hemzeler) altına konur. Mesela:

اَ طَّلِعُ , (Kasas 28/38, s. 391) اَ تَّخِذُ (Enam 6/14, s. 130)

نِ : Sonu tenvinli kelimelerden bir sonraki kelimeye geçişi sağlar (Bu durumda tenvin tek harekeye düşer ve vasıl nun’u esreli olarak okunur). Mesela:

سَوَاءً الْعَاكِفِ (Hac 22/25, s. 336), بِغُلَامٍ ا سْمُهُ (Meryem 19/7, s. 306)

س : Kuran’da ص harfiyle yazıldığı halde س gibi ince okunması gereken yerlerde kullanılır. Sad harfinin altına yazıldığı yerlerde “sad” harfi,“sin” gibi okunur:

اَلْمُصَيْطِرُونَ (Tûr 52/37, s. 526) , وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ (Bakara 2/245, s. 40)

اماله (İmâle): Yalnızca Hud 11/41 s. 227’deki مَجْرَاهَا kelimesindeki ra’nın altında bulunur. Burada ra harfi, üstünden esreye doğru meyillendirilerek okunur.

ادغام (İdgam): Altına yazıldığı kelime, yazıldığı gibi değil de, idgam ile okunur. Yalnızca Hud 11/42 s. 227’de vardır: اِرْكَمَّعَنَا ← اِرْكَبْ مَعَنَا

تسهيل (Teshîl): Kolaylaştırmak demektir. Birbirini takip eden iki hemzenin altına yazılır. Bu iki hemzeden birincisi yerinden, ikincisi ise, he sesi karıştırılmadan, hemze tam yerine verilmeden, hemze ile elif arasında yumuşak olarak (hafifce hemzeden medde kayar gibi) okunur. Asım kıraatına göre sadece Fussilet 41/44, s. 482’de teshîl vardır ve Kuran’da bu kelimenin altında “teshîl” yazılıdır: ءَأَعْجَمِيٌّ (Fussilet 41/44, s. 482). Burada ne “ê” diyeceğiz, ne de “ee”, ikisinin arasında yumuşak bir sesle okuyacağız.

اشمام (İşmâm): Sükûndan sonra kelimenin sonunda bulunan ötre harekesine işaret etmek için dudakların ileriye doğru toplamasına işmam denir. İşmam sadece ötrede ve aslı ötre olanda olur. Hükmü: Asım kıraatına göre Yusuf 12/11, s. 237 dışında, vacip değildir ve esas olarak sağırlar için yapılır:

لَا تَأْمَنَّا (Yusuf 12/11, s. 237). Bu kelimenin aslı: لَا تَأْمَنُنَا . Kuran’da bu kelimenin altında “işmâm” yazar. Burada işmam yapmak herkes için gerekir (aslında “bize güvenmiyorsun” anlamında olan bu ifadenin, idğamlı/gunelli oluyuştan dolayı “bize güvenme” şeklinde anlaşılmaması için).

نَسْتَعِينُ (Fâtiha 1/5). Buradaki zorunlu değildir.

تفخيم : Altına yazıldığı harfin kalın okunması gerektiğini gösterir. Özellikle yanılınılabilecek yerlerde kullanılır. Mesela Enbiya 21/28, s. 325’deki “irtedâ” kelimesindeki “ra” nın altında vardır: لِمَنِ ارْتَضَى
20. OKUYUŞ ŞEKİLLERİ (YAVAŞ – HIZLI – NORMAL)

A. Tahkîk: En ağır okuma şeklidir. Yavaş yavaş, manayı düşünerek, bütün tecvit kurallarına uyarak, ruhsatları kullanmadan (mesela medd-i munfasılı da 4 elif uzatarak) okumaktır.

B. Hedr / Hadr: Süratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cüz okuyanlar bunu tercih ederler. Bunda yine medd-i lazım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.

C. Tedvîr: Tahkîk ile hedr’in ortasıdır. Bunda da mana düşünülür.

15

Mayıs
2012

DİB SINAVLARINA HAZIRLIK KARIŞIK SORU-CEVAPLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  524 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?
A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir.
B- Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed’e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir.
D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak,
bir şeyi derinlemesine bilmek demektir.
2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?
A-Kur’an’ın çok anılması
B-Kur’an’ın Rehber oluşu
C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması
D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi
3- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A-Mufassal B-Mesâni C-Miun D-Zammı sure
4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?
A-Hizb B-Mufassal C-Aşr D-Seb’ul Mesâni
5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
A-Nur B-Mücadele C-Bakara D-Nisa
6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?
A-16
B-20
C-14
D-50
7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?
A-Tevbe
B-Hud
C-Yunus
D-Neml
8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?
A-Berae
B-Bakara
C-Duha
D-Kehf
9-Kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure hangisidir?
A-Mülk
B-Haşr
C-Hacc
D-Fatiha
10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-En’am-Nur
B-Bakara-Fatiha
C-Al-i İmran-Nisa
D-Bakara-Al-i İmran
11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?
A-A’raf-Mülk-Cuma
B-A’raf-Necm-Alak
C-Nisa-Kehf-Yasin
D-Nebe-Naziat-Fecr
12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
A-El-Hamd
B-Seb’ul Mesani
C-Ümmül –Kur’an
D-Fatihatul Kur’an
13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Nisa-Kevser
B-Bakara-Kevser
C-Mücadele-Nur
D-Yasin-Hucurat
14-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?
A-İki hizbden oluşan kısım
B-Kur’an’ın bölümleri
C-Kur’an’ın en küçük parçaları
D-Kur’an’ın her sayfası
15-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?
A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
B-Kur’an’ın en küçük parçaları
C-Kur’an’ın her 5 sayfası
D-Kur’an’ın her 2o sayfası
16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-88-95
B-86-28
C-100-150
D-87-29
17-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?
A-Tevhid ve Ahlak
B-Ukubat ve Cihad
C-Ehli Kitap ve Toplum
D-Hukuk ve muamelat
18-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A-Hadler ve feraizden bahseder
B-Cihada izin verir
C-Ehli Kitaptan bahseder
D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder
19-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Bakara 282-Fecr suresi 1
B-Bakara 286-Kevser 2
C-Şura 186-Hac 20
D-Kehf 19-Al-i İmran 154
20-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Ebu Bekir
D-Hz.Ömer
21-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan
B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,
C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,
D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf
22-Esbab-ı Nüzul ne demektir?
A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır.
D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
23-Nesh’in anlamı nedir?
A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
B-Hükmü kaldırılan delile denir.
C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
24-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?
A-Taş levhalar
B-Hurma dalları
C-Kürek kemikleri
D-Kûşe kâğıdı
25-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir.
D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir.
26-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir.
27-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?
A-Abdullah b.Abbas
B-Mikatil b.Süleyman
C-Abdullah b.Zübeyr
D-Zeyd b.Sabit
28-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?
A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an
B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an
C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an
D-Zemahşeri: Keşşaf
29-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?
A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb
B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an
C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan
D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an
30-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?
A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak.
B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.
C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır.
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
31-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?
A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir
B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir
C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
D-Hizbin bölümlerine denir.
32-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A-Neml
B-Kehf
C-Hacc
D-Mücadele
33-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?
A-Saff,6
B-Muhammed,1
C-Abese,2
D-Nur,30
34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?
A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur’an’dan on sure ezberlemek
35-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?
A-Muhammed b. Yusuf
B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari
C-Asım b. Behdele Ebu Bekir el-Esedi
D-Ali b.Hamza Ebu’l-Hasan el-Kisai
36- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?
A-Tertil B-Hadr C-Arz D-Tedvir
37- Siyak-Sibak ne demektir?
A-Acze düşmek, aciz bırakmak
B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması
C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması
38- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kur’ân’ın hükümleri
B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
C-Kur’an’da ihtilaf olmaması
D-Kur’an’ın toplanması
39-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?
A-Bir sözü aydınlatmak
B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak
C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak
D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.
40- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-Münasebetu’l-Kur’an B-Emsalu’l-Kur’an
C-Garibu’l-Kur’an D-Mubhemetu’l-Kur’an
Yanıtlar:
1b 2d 3c 4b 5a 6c 7d 8a 9d 10b 11b 12d 13b 14c 15a 16b 174 18d 19a 20c 21d 22b 23a 24d 25a 26b 27d 28c 29b 30d 31c 32d 33a 34c 35a 36c 37d 38b 39d 40b

Soru Cevap (İlmihal Bilgileri)

Soru 1 : Allah (c.c.)’ın emir ve yasakları karşısında sorumlu olan, akıllı ve bülüğ
çağına eren müslümana ne denir?
Cevap : Mükellef denir.
Soru 2 : Mükellef olan insanın bilmesi gereken fiiller sekiz tanedir. Mükellef olan
kimse bu sekiz fiili, ameli yerine getirmek mecburiyetindedir. Efal-i
Mükellefin de denilen bu sekiz kısım amel ve işler nelerdir?
Cevap : a- Farz b- Vacip c- Sünnet d- Müstehap e- Mübah f- Haram
g- Mekruh h- Müfsit
Soru 3 : Kendisinde şüphe olmayan kati bir delille sabit olan, Allah (c.c.)’ın
işlenmesini kesin olarak emrettiği hükümlere ne ad verilir? bir kaç örnek veriniz.
Cevap : Farz denir. (Beş vakit namaz, Zekat, Oruç, Hac vb.)
Soru 4 : Farzları terk haramdır, inkar etmek küfürdür. Farzlar iki çeşittir. Farzı ayın
ve farzı kifaye. Bu her iki farzı tarif edip misallendiriniz.
Cevap : a- Farzı Ayın: Mükelleflerden her birinin yapması gereken farzlardır.
(Oruç, Hac, vb.) b- Farzı Kifaye: Mükelleflerden bazılarının yapmasıyla
diğerlerinde sorumluluk kalkan farzdır. (Cenaze namazı kılmak, Hafız olmak vb.)

Soru 5 : Yapılması şeran kesin bir delille sabit olmayan ama kuvvetli bir delille sabit
olan ibadettir. İşleyene sevap, özürsüz terk edene günah olan bu amel nedir?
Cevap : Vacip (Vitir ve bayram namazları gibi.)
Soru 6 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in farz ve vacipler dışında yaptığı veyapılmasını
istediği ibadetlere ne ad verilir?
Cevap : Sünnet.
Soru 7 : Sünnet iki kısımdır. Sünneti müekkede, sünneti gayri müekkededir. Her iki
sünneti tarif edip misaller veriniz.
Cevap : a- Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)’in devamlı yaptığı ve yapılmasını
teşvik ettiği sünnetlerdir. (Sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri,
namazları cemaatla kılmak vb.) b- Gayri Müekket Sünnet: Rasülullah (s.a.v.)’in
ara sıra yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir. (Abdesti kıbleye
dönerek almak, Ezanı dinlemek, İşe sağdan başlamak vb.)
Soru 8 : Abdest dinimizde; namaz kılmak, Kur’an’ı Kerim’i elle tutmak, Kabe’yi tavaf
etmek gibi amelleri yapmak için yapılan, belli organları usulüne göre
yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadettir ve itaattir.
Abdestin farzları nelerdir? Sayınız.
Cevap : a- Yüzü yıkamak (İki kulak memesi arasındaki yer ile alnının saç biten
yerinden çene altına kadar )
b- İki eli dirseklerle beraber yıkamak
c- Basın dörtte birini meshetmek
d- Her iki ayağı topuklarla beraber yıkamak.
Soru 9 : İşlenmesinde sevap olan, terk edilmesinde günah olmayan, Efal-i Mükellefinden
olup Peygamberimiz (s.a.v.)’in bazen yaptığı bazense terk ettiği ibadete ne denir?
(Kuşluk namazı gibi)
Cevap : Müstehap
Soru 10: Yapılmasında ve yapılmamasında günah olmayan, yapılıp yapılmama hususu
dinde caiz görülen şeylere ne denir? (Helal olan bir meyveyi yiyip yememek gibi.)
Cevap : Mübah
Soru 11: Mükellefin yapmaması istenen ve kesin bir delille işlenmesi yasak olan şeri
hükümlere ne ad verilir? Ki bunların terk edilmesi sevap işlenmesi günahtır.
İnkarı ise günahtır. (Zina yapmak, domuz eti yemek, yalan konuşmak vb.)
Cevap : Haram
Soru 12: Haram iki kısımdır. Haram li aynihi, Haram li gayrihi. Bunların tarifini yapıp misal veriniz.
Cevap : a- Liaynihi Haram: Aslı itibariyle herkese haram olan şeydir.(Şarap, zina vb.)
b- Ligayrihi Haram: Aslında helal olup başkasının hakkından dolayı haram
olan şeydir. Sahibinin izni olmadıkça o şeyden başkaları faydalanamaz.
(Başkasına ait olan bir malı izinsiz almak gibi)
Soru 13: Kelime manası itibariyle; sevilmeyen ve hoş görülmeyen şeyler olup, dindeki
manası da; yasaklığı sabit olmakla beraber,ona aykırı olarakda bir delil ve
işaret bulunup, yapılması doğru olmayıp yapılmaması iyi olan şeylere ne ad
verilir? (Sağ elle sümkürmek, gusül alması gereken bir kimsenin elini ve
ağzını yıkamadan bir şey yiyip içmesi gibi.)
Cevap : Mekruh
Soru 14: Meşru olan bir işi (başlanmış bir ibadeti) bozan, hükümsüz kılan kasten
yapılması azabı gerektiren şeylere ne denir? (Namaz içinde gülmek gibi)
Cevap : Müfsit
Soru 15: Dinimizde namazların camide cemaatle kılınıp eda edilmesi bildirilmiştir.
Namaz ibadetimizi camide kılarken cemaatin önünde namazı kıldıran kişiye
imam denir. İmam efendinin namaz kıldırırken durduğu yere ne ad verilir?
Cevap : Mihrap
Soru 16: Hadesten taharet vücudumuzu cünüplükten ve abdestsizlikten kurtarmaktır.
Cünüplükten kurtulmak Gusül ile olur. Cünüp ise, şehvetle kendisinden
meni dediğimiz su çıktıktan sonra henüz boy abdesti almamış yani
yıkanmamış olan kimsedir. Boy abdesti dediğimiz guslün farzları nelerdir yazınız.
Cevap : a- Mazmaza: Ağza üç defa su alıp gargara yaparak ağzı yıkamak.
b- İstinşak: Burnu üç kere sağ elle su alıp, sol elle sümkürerek yıkamak.
c- Bütün vücudu iyice ovuşturarak yıkamak (Hiç bir kuru yer kalmamak suretiyle.)
Soru 17: Camilerimizde dini ve dünyevi mevzuların anlatılmak ve açıklanmak üzere
Cuma namazından önce ve diğer bazı vakitlerde imamlarımızın çıkıp vaaz ettiği,
talim,irşat ve telkin makamı olan yere ne ad verilir?
Cevap : Kürsü
Soru 18: Camilerimizde beş vakit namazlarımız için Ezan-ı Muhammedi’yi okuyan,
gamet eden, Hz. Bilal Habeşi’nin mesleğini yapan kimselere ne denir?
Cevap : Müezzin
Soru 19: Namazın farzları on ikidir. Bunlar iki kısma ayrılır. Şartlar ve rükünler diye
adlandırılır. Altısı şart diğer altısı ise rükündür. Şartlar daha namaza
başlamadan önce yapılması gereken şeyler olup, rükünler ise başlangıç
tekbiri ile namaza başlayıp namazın içinde yapılması gereken farzlardır.
Namazın farzları dediğimiz şartları ve rükünleri sayıp tarif ediniz.
Cevap : A- Namazın Şartları:
a- Hadesten Taharet; Bedeni cünüp ve abdestsizlikten temizlemek
b- Necasetten Taharet; Elbise ve namaz kılacak yeri temizlemek
c- Setrul Avret; Avret yerlerin örtülmesi
d- İstikbali Kıble; Kıbleye yönelmek
e- Vakit; Vaktinde kılınması
f- Niyet; Niyet etme
B- Namazın Rükünleri:
a- İftidah Tekbiri; Başlangıç tekbiri
b- Kıyam; Ayakta durmak
c- Kıraat; Okumak
d- Ruku; Rukuya eğilmek
e- Sücut; Secdeye eğilmek
f- Kade-i Ahire; Namazda son oturuşu yapmak.
Soru 20: İnsanoğlunun uzuvlarından örtülmesi farz olan, başkalarının da bakması
haram olan yerlere avret mahalli denir. Kadınlar ve erkekler için Setri avret
yerlerini tarif ediniz.
Cevap : Erkeklerde: Göbek ve diz kapakları dahil bu kısmın arasında kalan bölgeler.
Kadınlarda: Yüzleri, elleri ve ayakları dışında kalan bütün bölgeleri
kapatmaları gereklidir.
Soru 21: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yaşantısı olarak tarif edilen sünnetin
bölümleri üçtür. Sünnetin çeşitleri diyebileceğimiz bölümlerini söyleyiniz.
Cevap : a- Fiili Sünnet : Yaşantısıdır
b- Kavli Sünnet : Sözleridir
c- Takriri Sünnet : Söz ve olaylara sukutu ile karşılığıdır.
Soru 22: Camilerimizde Cuma günü insanlara dini meseleleri, hükümleri açıklamak
veya Ümmeti Muhammedi ilgilendiren haftalık meseleleri anlatmak için
hutbe okunur. İmamın Cuma günü hutbe okumak için çıktığı, camilerde
kıbleye göre sağ tarafta bulunan basamaklı olan yere ne denir?
Cevap : Mimber
Soru 23: Suyun bulunmadığı zamanlar veya mekanlar olduğunda dinimiz,
ibadetlerimizi aksatmadan yapabilmemiz için abdest yerine yapabileceğimiz
bir ameli bize bildirmiştir. Bu amel toprakla yapılıp su bulununcaya kadar
abdesti bozacak bir iş bir fiil yapılmamış ise abdestle yapılacak bütün
ibadetler ve taatlar yapılır. Çünkü bu amel abdest ve gusül abdestinin
yerine geçer. Su görülünce de bozulur. İki darp (vuruş) bir niyet olmak
üzere iki tane farzı vardır. Niyetin farz olduğu bu ibadetimizin adı nedir?
Cevap : Teyemmüm denir.
Soru 24: Boy abdesti olmayana yapması yasak olan ameller nelerdir?
Cevap : a- Namaz kılamaz
b- Camiye mescide giremez
c- Kur’an’a el süremez ve okuyamaz
d- Kabe’yi tavaf edemez.
Soru 25: Namazlarımızda yapmış olduğumuz secde yedi tane uzvumuzun
(organımızın) beraber yere değerek yapılmasıyla olur. Bu yedi azamızı sayınız.
Cevap : Alnımız ve burnumuz(1), Ellerimiz(2), Dizlerimiz(2), Ayaklarımız(2) toplam
yedidir.
Soru 26: Namazlarımızı kılarken yanılabiliriz, böyle hallerde namazın telafisi için son
oturuşta Et-Tahiyyatüyü okuyup iki defa daha secde yaparak namazımızı
tamamlamış oluruz. Böyle hallerde yapılan secdeye sehiv secdesi yani
yanılma secdesi denir. Namazda sehiv secdesini gerektiren haller nelerdir?
Cevap : Namazın farzlarından birisinin unutularak yapılmasının geciktirilmesinde,
vaciplerinin birinin unutularak terk edilmesi veya yine unutularak
yapılmasının geciktirilmesinde yapılır.
Soru 27: Namazın kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü yerine getirmek ve bunu
yaparken her uzvun rahat bir halde bulundurulması, her yapılan amele,
harekete özenerek yapılmasına ne ad verilir? Mesela: Rükudan kıyama
kalkarken vücut dimdik bir hale gelmeli, iki secde arasında en az bir defa
“sübhanallahil azim” diyecek kadar oturmuş olmak gibi.
Cevap : Tadili erkana riayet (Rükunların hakkını vererek yapmak.)
Soru 28: Cuma namazı kimlere farzdır?
Cevap : a-Erkek olmak b-Hür olmak c-Misafir olmamak d-Sıhhatli olmak (Camiye
yürüyerek gidecek kudrette olmak) e-Kör olmamak f-Kötürüm olmamak
(Ayakları kesilmiş olmamak)
Soru 29: Cuma günü müslümanların bayram günüdür. O günde mü’minler Allah
(c.c.)’ın emriyle camilere toplanır, Cuma namazlarını kılarlar ve hutbeyi
dinlerler. Vakti öğle namazının vaktidir. Bu vakitte kılınan Cuma namazı
kaç rekattır, isimleriyle birlikte söyleyiniz.
Cevap : 10 rekattır. 4 ilk sünnet, 2 farz, 4 rekatta son sünnetidir. (Ayrıca aynı
vakitte kılınan 4 rekat Zuhri Ahir ve 2 rekatta vaktin son sünneti kılınır.
Ama Cuma 10 rekattır.)
Soru 30: Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 20 rekat kılınan namazdır.
Cemaatla veya tek başına kılınabilir. İki yada dört rekatta bir selam
verilerek kılınan ve ramazan ayına ait olan bu namazın adı nedir? ve nasıl
bir namazdır?
Cevap : Teravih namazıdır ve Sünneti müekkede bir namazdır.
Soru 31: Oruç ibadetimizin çeşitleri altıdır. Bunları misaller vererek sayınız.
Cevap : a- Farz oruçlar: Ramazan orucu, keffaret orucu vb.
b- Vacip oruçlar: Adaklar, itikaf orucu ve kazaya kalmış nafile oruçlar
c- Sünnet oruçlar: Muharrem ayının 9. 10. 11.ci günleri tutulan oruçlar.
d- Müstehap oruçlar: Kameri ayların 13. 14. 15.ci günleri tutulan oruçlar.
e- Mekruh oruçlar: Aşure günü, Cuma günleri tutulan oruçlar.
f- Haram oruçlar: Bayramlarda tutulan oruç.
Soru 32: İslamın şartlarından mali ibadetimizdir. Dinen zengin sayılan erkek, kadın,
her mükellef müslümanın senede bir kez, malının kırkta birini, niyet ederek
müslüman fakire vermesi farzı ayın olan ibadettir. Bir diğer mana ile müslüman
fakirin müslüman zengin üzerindeki hakkıdır. Terki günah, inkarı küfürdür.
Bu mali ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Zekat.
Soru 33: Ramazan ayının sonuna ulaşan ve temel ihtiyaçlardan başka nisaba malik
(mala sahip) olan her müslümanın vermesi gereken ve vacip olan mali bir
ibadettir. İnsanların yaratılışına bir şükür olmak üzere sevap kazanmak
için yapılan mali ibadetimiz nedir?
Cevap : Sadaka-i Fıtır
Soru 34: Kurban bayramı günlerinde Arafat’a çıkarak vakfe yapılan, ihrama girerek ve
Kabe’yi tavaf ederek ziyaret yapılan, zengin olan müslümana ömründe bir
kez yapmak farzı ayın olan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Hac.
Soru 35: Senenin herhangi bir bölümünde Kabe-i Muazzamayı ve Ravza-i Mudahharayı
ziyaret maksadıyla yapılan mali ve bedeni ibadetimiz hangisidir?
Cevap : Umre ziyareti.
Soru 36: Takvim olarak aya göre düzenlenen ve hicretle başlayan yıla hicri yıl denir.
Hicri yılın aylarına kameri aylar denir. Müslümanların takvimi olan bu
takvime göre bayram ve diğer önemli gün ve geceler ayarlanır. Bu hicri yılın
kameri aylarını sayınız.
Cevap : Muharrem, Sefer, Rebiyyül Evvel, Rebiyyül Ahir, Cemaziel Evvel, Cemaziel
Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.
Soru 37: Hicri yılın başlangıç günü hangi gündür?
Cevap : 1 Muharrem.
Soru 38: Mevlit kandili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğum günüdür. Mekke’de
Kabe’nin içinde 360 putun yıkıldığı, Sasani İmparatorluğunun bin yıldan
beri yaktıkları ateşin söndüğü gün bu gündür. İslam takvimi olan hicri yılda
Mevlit kandili hangi gündür?
Cevap : Rebiyyül evvel ayının 12. Gecesi, Pazartesi günü.
Soru 39: Mübarek üç ayların başlangıç tarihi ne zamandır?
Cevap : 1 Recep ile başlar.
Soru 40: İkram, değeri çok olan, bağış, ihsan, istenilen gibi manalar taşıyan ve Hz.
Amine’nin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hamile olduğunu anladığı gün
olarak bilinen, mübarek gece olarak ibadetlerle değerlendirdiğimiz,
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kendisinin de 12 rekat şükür namazı kıldığı
mübarek gecemizin adı ve hangi günde olduğunu söyleyiniz.
Cevap : Regaip kandili, Recep ayının ilk Cuma gecesidir.
Soru 41: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs şehrine
yürüyüşüne ve oradan da semaya yükselişine ayrı ayrı isim verilen,
hakkında Kur’an’ı Kerim’de sure olan mübarek gecemizin ismi ve zamanını
söyleyiniz.
Cevap : İsra ve Miraç denir. Recep ayının 27.ci gecesidir.
Soru 42: Yaratılmışların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil
olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine dair Allah (c.c.)
tarafından meleklerine bilgi verilen mübarek gecemiz hangisidir, ve hicri
tarihini söyleyiniz.
Cevap : Berat Gecesi. Şaban ayının 15.ci gecesi.
Soru 43: Ramazan ayı içersinde idrak ettiğimiz ve Kur’an’ı Kerim bu geceden
başlayarak indirildiği bildirilen adına Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan ve
Peygamberimiz (s.a.v.)’in Ramazan ayının son on gününün tekli günlerinde
arayın dediği mübarek gecemizin ismi nedir ve hangi güne rastlar?
Cevap : Kadir Gecesi. Ramazanın 27.ci gecesi.
Soru 44: Ramazan ayının son on gününde beş vakit namaz kılınan cami veya
mescitte, ibadet niyeti ile ikamet edilen (kalınan) ve bayram namazı ile son
bulan ibadetin adı nedir?
Cevap : İtikaf.
Soru 45: Amelde hak mezhepler dediğimiz mezheplerimiz ve imamlarımızı söyleyiniz.
Cevap : a- Hanefi Mezhebi; İmamı Azam Ebu Hanife
b- Şafi Mezhebi; İmamı Şafi
c- Maliki Mezhebi; İmamı Malik
d- Hanbeli Mezhebi; İmamı Ahmet Bin Hanbel.
Soru 46: Haccın çeşitleri nelerdir?
Cevap : a- Haccı Temettü b- Haccı İfrat c- Haccı Kıran
Soru 47: Haccın farzlarını söyleyiniz.
Cevap : a- Arafat’ta vakfe durmak b- Ziyaret tavafı yapmak.
Soru 48: Cihat ibadetini diğer ibadetlerden ayıran özellikler nelerdir?
Cevap : a- Kur’an’ı Kerim’de en çok zikredilen ibadet olması
b- En büyük ibadettir
c- Zamana bağlı değildir
d- İlk eda edilecek farzdır
e- Miktarla sınırlı değildir.
Soru 49: Üç vakit vardır ki bu vakitlerde kaza namazı, vacip bir namaz, cenaze
namazı, tilavet secdesi, nafile namaz kılınmaz ve olmaz. Bu vakitlere
dinimizde kerahat vakitleri denir. Kendisinde ibadet olmayan bu vakitleri
söyleyiniz?
Cevap : a- Güneş doğarken b- Güneş tam tepede iken c- Güneş batarken
 Soru 50: Namaz dinin direği ve ilk görülecek olan ibadettir. Namazların vaktinde
kılınması gerekir, çünkü “vakit” namazın farzlarındandır. Vaktinde ve vakti
geçtikten sonra kılınan namazlara ne ad verilir?
Cevap : Vaktinde kılınan namaza; “Eda”, Vaktinden sonra kılınan namaza ise;
“Kaza” denir
Soru 51: Dinimiz her yönüyle bize kolaylıklar getirir. Ki bunlardan biride kışın
ayaklarımıza giyilen deriden yapılmış mestlerin giyilmesidir. Bu mestler
abdest alındıktan sonra giyilir ve ondan sonra belirli bir zamana kadar
alınacak abdestler için bu mestler çıkarılmadan üzerine ıslak elle yapılan
meshetme işlemi ile abdest alınmış olur. Bu meshetmenin müddeti (süresi)
yolculukta ve ikamette (bulunduğumuz yerde) ne kadardır?
Cevap : İkamette 24 saat (bir gün bir gece), yolculukta 72 saat (üç gün üç gece)
Soru 52: Dinimizde bir beldeden (oturduğumuz köy, kasaba veya şehirden) çıkıp yaya
olarak 18 saatlik yola gitmiş olan kimseye yolcu (Misafir) denir. (18 saatlik
yolun karşılığı bugünün ölçüleriyle 90 km uzaklıktır.) Bu mesafeye çıkmış
olan yolcuya kolaylıklar olarak ayağındaki mestin müddeti 3 gün 3 gece
olduğu gibi namazlar için de bazı kolaylıklar vardır. Yolcu namazı ve
seferilik dediğimiz bu namazların kılınışı nasıldır?
Cevap : Dört rekatlı farz namazları iki rekat olarak kılınır.
Soru 53: Dinimizde büyük abdest temizliği dediğimiz kan, meni, sidik, ve gaita
(büyük pislik) gibi pisliklerin çıkmış oldukları yerleri temizlemeye verilen
isim nedir?
Cevap : İstinca.
Soru 54: Namazların cemaatla kılınması 27 derece daha sevap olduğu bildirilmiştir.
Namazlarımızı cemaatla kılarken imama ruküde yetişmiş kişi o rekatı
imamla kılmış sayılır. Ruküden kalkarken, secde yapılırken veya tahiyyatta
iken namaza iştirak eden kişi ise imam selam verdikten sonra kendi selam
vermeden kalkar ve kaç rekat kılmamış ise tamamlar. Namazın
başlamasından sonuna kadar aralıksız olarak imama uyan, namazının
tümünü imamla kılan kimseye ne ad verilir?
Cevap : Müdrik (Namazı idrak etmiş, yetişmiş manasında.)
Soru 55: Namaz başlayıp ilk rekatın ruküsünden sonra herhangi bir bölümünde
imama uyan ve imamla birlikte kılmadığı rekatları cemaatın selamından
sonra kılarak tamamlayan kişiye ne denir?
Cevap : Mesbuk (sabıkalı)
Soru 56: Namaza imamla başladığı halde, kendisine namazda uyku, dalgınlık,
cemaatın çokluğundan bir eziyet veya abdesti bozulup ta namazın bir
kısmını imam ile birlikte kılmayan kimseye ne ad verilir?
Cevap : Lahik.
Soru 57: İbadetlerimizin sıhhati için küçük abdest temizliği dediğimiz, erkeklerin
idrar yaptıktan sonra idrar sızıntısını beklemeleri gerekir. Yoksa abdest
aldıktan sonra gelen damlalar abdesti bozmuş olur. Ama insan abdestliyim
düşüncesiyle ibadet eder ki bu emelde boşa gider. Bu sebeple idrarın
kesilmesini biraz yürüyerek, ayakları hareket ettirerek veya beklemek gibi
hallerle bekleyip sonrada su ile yıkamakla yapılan amelin adı nedir?
Cevap : İstibra.
Soru 58: Hadis-i Kutside Rabbimiz (c.c.) buyuruyor ki; “Farzlarımı yapmakla
kulluğunuzu idrak edersiniz, nafilelerle bana yaklaşırsınız.” Dinimizde farz
namazların ve sünnetlerin dışında kılınan birtakım nafile namazlar vardır
ki, bunlara tatavvu namazı da denir. Her bir namazın kendisine has fazileti
ve sevabı vardır. Bunlardan bazıları; Duha, Kuşluk, teheccüt namazları,
Regaip, Berat, Miraç, Kadir geceleri namazları, yolculuk, tesbih namazları
vb… Bir mescide, camiye ziyaret için gidildiğinde veya öğrenmek veya
öğretmek gibi bir maksatla giren kimsenin daha mescide oturmadan nafile
olarak kıldığı iki rekat namazın adı nedir?
Cevap : Tahiyyetül Mescit.
Soru 59: Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva vaktine kadar iki,
dört,sekiz veya on iki rekat kılınabilen nafile namazın adı nedir?
Cevap : Duha (kuşluk) namazı.
Soru 60: İnsanın kendi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işarete
kavuşmak istediğinde, yatacağı zaman iki rekat namaz kılıp özel duasını
okuyarak bitirdiği namaz hangisidir?
Cevap : İstihare namazı.
Soru 61: Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra
kalkıp kılınan, iki rekatta bir selam verilerek iki, dört, altı veya sekiz rekat
kılınabilen, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in devam ettiği ve çok sevap olan
bu namazın adı nedir?
Cevap : Teheccüt (gece) namazı.
Soru 62: Nisap; Şeriatın bir şey için koymuş olduğu belirli bir ölçü ve miktar
demektir. Mesela; Altın için nisap miktarı 96 gramdır ve buna sahip olan
kimse zengin sayılır ve bu malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra bunun
zekatını vermesi kendisine farzdır. Koyun, keçi, sığır ve deve gibi mallarda
nisap sayı iledir. Koyunlarda nisap ölçüsü ve miktarı nedir?
Cevap : 39’a kadar zekat düşmez. 40’dan 120’ye kadar bir koyun. 121’den 200’e
kadar iki koyun. 201’den 399’a kadar üç koyun. 400 koyuna dört ve
sonraki her yüz koyuna bir koyun verilir.
Soru 63 : Sığırların nisap ölçüsü ve miktarı ne kadardır?
Cevap : 29’a kadar zekat düşmez. 30’dan 40’a kadar iki yaşında bir buzağı. 40’dan
59’a kadar üç yaşında bir dana. 60’da birer yaşını bitirmiş iki buzağı ve
sonra her 30’da bir buzağı, her 40’da bir dana olarak hesap edilir.
Soru 64: Hangi mallardan zekat verilir?
Cevap : a- Nakit paranın, istenen borç paraların
b- Ticaret mallarının
c- Koyun, keçi, sığır ve devenin
d- Altın ve gümüşlerin
e- Arazi ürünlerinin
f- Madenlerin ve definelerin.
Soru 65: Zekat kimlere verilmez?
Cevap : a- Ana ve babaya
b- Dede ve ninelere
c- Evlatlara
d- Karı veya kocaya
e- Zenginlere
f- Cami, mescit, çeşme ve benzerlerini yaptırmak veya onartmak için zekat verilmez.
Soru 66: Kurban bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek hür, mukim (yolcu
olmayan), müslüman, zengin olan kimselere vaciptir. Kurban ibadet
maksadıyla olursa eda edilmiş olur. Bunun dışında ki maksatlarla (et
yemek gibi) kesilen hayvanlar kurban olmayacağı gibi birde vebal olur.
Kurbanı kesme günleri hangi günlerdir.
Cevap : Kurban bayramının 1. 2. ve 3.cü günleridir.
Soru 67: Kabe’nin etrafında usulünce ibadet için yedi defa dolaşmaya ne denir?
Cevap : Tavaf.
Soru 68: Yeni doğan bir çocuğun doğduğu günden bülüğ çağına gelinceye kadar
Cenabı Hakk’a şükür olsun diye kurban kesmek mubahtır. Fakat 7. Günü
kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun doğduğunda kesilmesi gereken bu
kurbana ne ad verilir?
Cevap : Akika kurbanı.
Soru 69: Zekat kimlere verilir?
Cevap : 1- Müslüman fakirlere
2- Miskinlere
3- Borçlulara
4- Yolculara
5- Azat olacak köle, cariyeye
6- Zekat memurlarına
7- Müellefe-i Kulup (Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenlere)
8- Xslam yolunda qaliäanlara
Soru 70: Tilavet secdesi ne zaman ve nasıl yapılır?
Cevap : Kur’an’ı Kerim’den bir secde ayeti okunduğu yada duyulduğu zaman yapılır.
Yapılışı: Ayağa kalkılır, eller kaldırılmadan tekbir alınır ve secdeye gidilir.
Secde de üç defa “Sübhane Rabbiyel Azim” dedikten sonra tekrar Allah’ü
ekber denilerek ayağa kalkılır.
Soru 71: Ameli salih ne demektir?
Cevap : Allah (c.c.)’ın rızasına uyan hayırlı amel, günahlardan uzak iştir.
Soru 72: Cenaze namazı nasıl kılınır ve kaç tekbirdir?
Cevap : Ayakta kılınır ve dört tekbirlidir.
Soru 73: Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?
Cevap : a- Düşük ve ölü doğan çocukların
b- Bilerek anne ve babasını öldüren katillerin
c- Yol kesicilerin
d- İslam’a karşı çıkanların namazı kılınmaz.
Soru 74: Belli bir zaman içinde sünneti de kaza edilen namaz hangisidir?
Cevap : Sabah namazı,o günün öğle vaktine kadar sünneti ile birlikte kaza edilir.
Soru 75: Kaza namazı ne demektir?
Cevap : Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka vakitte
kılmaya denir.
Soru 76: Bir sünnet var ki,onu yerine getirmek bir farzı yerine getirmekten daha fazla
sevaptır. Bu farzdan daha sevap sünnet hangisidir?
Cevap : Selam vermek sünneti, selam almak sünneti farzdan daha fazla sevap kazandırır.
Soru 77: Çocukların benimsemeleri ve alışkanlık kazanmaları için, İslam’a göre hangi
yaşta namaza başlatılmaları gerekir?
Cevap : Yedi yaşında.
Soru 78: İslam’a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur?
Cevap : Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve
dua yapılır.
Soru 79: Kurban eti nasıl pay edilir?
Cevap : Kurban eti üç kısma ayrılır. Bir bölümü fakirlere, bir bölümü komşu ve
dostlara, kalan bölümü ise ev halkına ayrılır.
Soru 80: Zilhicce ayının 9.cu, yani arife günü sabah namazından başlayarak,
bayramın 4.cü günü ikindi namazına kadar, her farz namazın selamından
sonra alınması kadın erkek her müslümana vacip olan tekbirlere ne ad verilir?
Cevap : Teşrik tekbirleri.
Soru 81: Her müslümanın gün birlik yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin
evvelinde söylemesi gereken bir söz vardır. Bu söz nedir?
Cevap : “Bismillah” yada “Bismillahirrahmanirrahim” (Rahman ve Rahim olan
Allah’ın adıyla.)
Soru 82: Bir müslümanın geleceğe dönük işlerini tasarladığı zaman, ümit ve temenni
ifadelerini Rabbimizin isteğine bırakan bir imanla söylediği, unutulmaması
gereken söz nedir?
Cevap : “İnşallah” (Eğer Rabbim dilerse) demek
Soru 83: Müslümanların su içtiklerinde, yemek yediklerinde yada sevinçli bir haber
aldıklarında söyledikleri söz nedir?
Cevap : “Elhamdülillah” (Şükür Allah’adır.)
Soru 84: Müslümanın müslüman üzerindeki beş hakkını sayınız.
Cevap : a- Selamına karşılık vermek
b- Hasta ise ziyaretine gitmek
c- Aksırınca dua etmek
d- Meşru olan davetine gitmek
e- Vefatında cenazesinde bulunmak.
Soru 85: Aksıran müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanında bulunan
müslümanın buna vermesi gereken karşılık nedir?
Cevap : “Yerhamükellah” (Allah sana rahmeti ile muamele etsin)
Soru 86: İslam’da selam verme ölçüsü nedir?
Cevap : Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir.
Soru 87: Bir müslüman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi andığında yada yanında
anıldığında ne yapması gerekir?
Cevap : Ona salat ve selam getirir.
Soru 88: Zekatın faydalarını yazınız.
Cevap : a- Malı temizler
b- Malı çoğaltır
c- Kalpteki dünya sevgisine ilaçtır
d- Müslümanı mal fitnesinden korur
e- Allah (c.c.)’a bir şükürdür
f- Kalbin katılaşmasını önler
g- İhtiras (hırs) zincirini kırar
h- Fakirleri dilenmekten alıkoyar
i- Şefkat anahtarıdır
j- Malı ebedileştirir, fert yatırıma yönelir
Soru 89: Seferi olan kimsenin kendi oturduğu memlekete ne ad verilir?
Cevap : Vatan-ı Asli
Soru 90: Hanefi mezhebine göre Cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır?
Cevap : En az üç kişi ile kılınır.
Soru 91: Sahih olmayan (geçerli olmayan) evlilikler nelerdir?
Cevap : a- Sigar nikahı
b- Hulle nikahı
c- Mute nikahı
d- İhramlının nikahı
e- Zinakar kadınla nikah
f- Dörtten fazla kadınla yapılan nikah
g- Aynı anda iki kız kardeş ile yapılan nikah.
Soru 92: Sigar nikahı nedir tarif ediniz?
Cevap : Aralarında mehir (kızın kızlık hakkı) olmaksızın bir adamın kendi kızını
diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına denir.
Soru 93: Yeminin keffareti nedir söyleyiniz?
Cevap : a- Gücü yetiyorsa müslim yada gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek.
b- Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak
c- Veya on fakiri orta halli giydirmek
d- Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır.
Soru 94: Nikahı kendisine haram olanları sayınız.
Cevap : a- Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar.
b- Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar.
c- Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)
d- İki kız kardeşi bir arada nikahlamak. (İkiside yaşarken tek erkeğin
hanımları olamazlar.)
e- Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kız babaya, üvey oğlan
anaya haramdır.)
f- Efendinin cariyesini, hanımefendinin de kölesini nikahlaması haramdır.
g- Kafir kadınla bir mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada
bulundurmak.
h- Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak.
i- Dörtten çok (bir arada) nikah yapmak.
j- Başkasının zevcesini nikahlamak.
k-Nikahlı iken hamile kalan kadını nikahlamak.
Soru 95: Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?
Cevap : Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin
kızları.
Soru 96: Namazda birinci tahiyyat ile ikinci tahiyyat arasında ne fark vardır?
Cevap : Birincisi vacip, ikincisi ise farzdır.
Soru 97: Yeryüzünde üç mescit vardır ki, bunlarda kılınan namazlar diğer
mescitlerde kılınan namazlardan sevabı daha fazladır. Bu mescitleri sevap
çokluğu sırası ve sevap oranları ile yazınız.
Cevap : a- Mescidi Haram (Kabe); Yüz bin namaz sevabı
b- Mescidi Nebevi; Bin namaz sevabı
c- Mescidi Aksa; Beş yüz namaz sevabı vardır.
Soru 98: İnsanların akıllısı kimdir? Sorusuna Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in verdiği
cevap ne olmuştur?
Cevap : “Ölümü çok hatırlayıp onun için hazırlıklı olandır.” Cevabını vermiştir.
Soru 99: Namazlarımızı kılarken Ruküden sonra kalkıp secdeye gitmeden kıyam
halinde iken zikrettiğimiz “Rabbena lekel hamt”in manası nedir?
Cevap : Rabbimiz şükür ancak sanadır demektir.
Soru 100: Namazlarımızda secdede iken en az üçer kez söylediğimiz “Sübhane
rabbiyel ala”nın manası nedir?
Cevap : Yüce Rabbimi tüm eksiklerden tenzih ederim demektir.
Soru 101: Namazlarımızda ruküde iken en az üç defa söylediğimiz “Sübhane rabbiyel
azim”in manası nedir?
Cevap : Yüce Rabbimiz tüm eksiklerden münezzehtir demektir.
Soru 102: Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) ciheti ile kendisine haram olanlar
kimlerdir?
Cevap : Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kızı (Üvey kız), Babasının
zevcesi(Üvey anne), Oğlunun zevcesi (Gelini).
Soru 103: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) haftanın hangi günleri oruç tutardı?
Cevap : Pazartesi ve Perşembe günleri.
Soru 104: Abdestin vaciplerini sayınız?
Cevap : Abdestin vacibi yoktur.
Soru 105: Dinimizde misafir kime denir?
Cevap : 15 günden daha az oturmak niyeti ile, 90 km veya daha uzak bir yolculuğa
çıkana denir.
Soru 106: İslam dininin uygulamaya dönük yasa ve hükümlerini delilleriyle bildiren
ilme ne denir?
Cevap : Fıkıh denir.
Soru 107: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kurduğu İslam devletini idare eden veya
İslam devletinin kurulması için mücadele eden, bütün işlerinde mü’minlere
Emir olan kişiye hak ölçüleri çerçevesinde bağlanıp itaat etmeğe, malı ve
canıyla onu desteklemeye ne ad verilir?
Cevap : Beyat (Biat) denir.
Soru 108: İmam olabilmenin şartları nelerdir?
Cevap : a- Açık ve herkes tarafından bilinmesi
b- Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olması
c- Siyaset ilmini ve sanatını iyi bilmesi
d- İslam nizamını yürürlükte tutmaya yetenekli olması
e- Adaletli olması
f- Hür ve erkek olması
g- Akil baliğ ve müçtehit olması.
Soru 109: Cuma namazını eda edebilme şartları nelerdir?
Cevap : a- Şehir veya şehir hükmünde olan yer
b- Halife veya görevlendirdiği kişinin kıldırması
c- Namazdan önce hutbe okunması
d- Cemaatla kılınması
e- Vakti geçmeden kılınması
Soru 110: Rasulüllah (s.a.v.)’in “küçük şirk” olarak nitelendirdiği günah nedir?
Cevap : Riya (Gösteriş için ibadet.)
Soru 111: Boğulan kimseyi kurtarmakta olan kimse namaz vakti geçiyorsa ne yapar?
Cevap : Boğulmakta olan kimseyi kurtarır. Namazı sonra kılar.
Soru 112: Arafat ve Müzdelife’de iki namazı birleştirerek kılmaya ne denir?
Cevap : Cem’us-Salat
Soru 113: İmam farz namaza cemaatla başladıktan sonra nafile namaz kılmak ne olur?
Cevap : Mekruh olur.
Soru 114: Cemaatı terk edip namazları evde kılmayı adet haline getiren kimseye ne denir?
Cevap : Melun.
Soru 115: Şeytan nerede taşlanır?
Cevap : Mina’da.
Soru 116: Oruç ne zaman farz kılındı?
Cevap : Hicretin 2.ci yılında.
Soru 117: İslam fıkhında feri deliller hangileridir?
Cevap : a- İstihsan b- Mesaliki Mürsele c- Örf d- Önceki şeriatlar e-Sahibi kavli f-İstishap
Soru 118: İnsanların ve evcil hayvanların yiyecek ve içecekleri olan maddeleri ucuz
olan yerlerden alıp kıymetinin artması için 40 gün bekletmeye ne ad verilir?
Cevap : İhtikar denir.
Soru 119: İslam hukukunda miras taksimini kendisine konu alan ilmin adı nedir?
Cevap : Feraiz ilmi.
Soru 120: Hac esnasında Safa ile Merve arasında müslüman erkeklerin her gidiş ve
gelişte göğüslerini gererek (çalımlı çalımlı) yürümeye ne ad verilir?
Cevap : Hervele.
Soru 121: Peygamber (s.a.v.): “En hayırlı amel vaktinde kılınan namazdır”
buyurmaktadır. Vaktinde kılınmayan namazlar ise mutlaka kaza edilmelidir.
6 vakit namaz üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir?
Cevap : Sahib-i Tertip.
Soru 122: Zekat İslam toplumundaki, sosyal yardımlaşmanın, müslümanlar
arasındaki sevgi ve kardeşliğin kuvvetlendirilmesi açısından Rabbimizin
müslümanlara olan bir rahmetidir. Zekatın kimlerden alınacağını ve kimlere
verileceğini İslam belirlemiştir. Altın da zekata tabi mallardandır. Hanefi
mezhebine göre altının zekata tabi olması için nisap miktarını yazınız.
Cevap : 97 gram, 20 miskal ve 60 santimdir.
Soru 123: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ahirete irtihalinden sonra sekizinci asırdan
itibaren bir ilim olarak şekillenmiştir. Ancak peygamberimizin ve sahabenin
yaşadığı maneviyatı ve ahlaki olguyu amaç edinmiştir. Nefisleri temizleyip
terbiye etmek, ahlakı güzelleştirmek ve dini yaşamak ilmidir. Züht ve takva
ile ruhu temizleyen, insanı Allah sevgisinde eriten, nefsi Allah yolunda mal
ve can vermeye hazırlayan, Allah’tan başkasıyla kalbi ilişkiyi kesmeyi
amaçlayan, toplumların her devirde ihtiyaç duyduğu ilmin adı nedir?
Cevap : Tasavvuf.
Soru 124: Bir insan müslüman iken daha sonra İslam dininden dönse bu insana
hemen tövbe edip tekrar İslam’a dönmesi emredilir. Bu tür İslam’dan dönme
olaylarına Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde 3, Hz. Ebu Bekir döneminde
7, Hz. Ömer döneminde ise 1 kere meydana geldiği görülmüştür. İslam
hukukuna göre İslam’dan dönme olayına ve dönen şahsa ne ad verilir?
Cevap : Olaya İrtidat, dönene Mürtet denir.
Soru 125: Kıyamete kadar yasaklanan, nikah şahitleri bulunmaksızın, bir kadına para
verip, belli zaman için beraber yaşamak üzere sözleşmek anlamına gelen
muta nikahı gibi, şahitler huzurunda, ama yüz senede olsa belli bir zaman
sonra boşanmayı söyleyerek ve bütün şartlarına uyularak yapılan bir nikah
çeşidi daha vardır ki, bu kesinlikle haramdır. Bu nikah çeşidi hangisidir?
Cevap : Muvakkat nikahı.
Soru 126: Kabe’yi tavaf ederken Haceri esvedin karşısından başlamanın hükmü nedir?
Cevap : Vacip.
Soru 127: Namaz kılan kimseye ne denir?
Cevap : Musalli denir.
Soru 128: Hac ve umrenin vaciplerindendir. Mekke-i Mükerreme’nin içinde ve
Mescidi Haram dışında bulunan Safa ve Merve denilen basamaklı iki tepe
arasında Safa’dan başlayarak Merve’ye ve Merve’den Safa’ya yedi kere
gidip gelmektir. Bu gidip gelme olayına ne ad verilir?
Cevap : Say
Soru 129: Mikat mahalli dışında oturan bir kimsenin Mekke’ye varınca ilk ne
yapması gerekir?
Cevap : Kudüm tavafı.
Soru 130: Haccı veya umreyi yada her ikisini de eda etmek için mübah olan bazı
şeyleri kendi nefsine geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan
sakınmak ve haram denilen Mekke sınırları içine girme haline ne denir?
Cevap : İhram.
Soru 131: Ramazan ayının son günü içinde bir mescitte dünya işlerinden tamamen
uzaklaşarak ibadet etmeye ne denir?
Cevap : İtikaf
Soru 132: Kazası olmayan namaz hangisidir?
Cevap : Cuma namazı
Soru 133: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ömründe bir defa yaptığı ve İslam’ın beş
şartından biri olan ibadetin adı nedir?
Cevap : Hac
Soru 134: Fıkıh ilminin dört büyük kısımlarından biri olan cezalarla ilgili bölümüne
ne isim verilir?
Cevap : Ukubat
Soru 135: Teyemmümün farzları nelerdir?
Cevap : Niyet etmek, elleri toprağa vurarak kolları ve yüzü meshetmek.
Soru 136: Hangi namaz çeşidini kılmak zorunluluğu yoktur?
Cevap : Nafile namazın.
Soru 137: Haccı veya umreyi yada her ikisini eda için mübah olan şeylerden
bazılarını geçici olarak haram kılmak, onları yapmaktan sakınmak ve
haram denen Mekke sınırları içeri girme haline denir. bu halde iken günah,
isyan, kavga gibi şeylerden çekinmek icap eder. Cinsi yakınlaşma terk
edilir, avlanılmaz, tıraş olunmaz, yeşil ot dahi kopartılmaz. Bu hale ne ad verilir?
Cevap : İhram
Soru 138: La ilahe İllallahın kelime manası Allah’tan başka ilah olmadığına
inanmakla birlikte geniş manada dört şeyi içerir. Bunlardan üç tanesi
şunlardır: a-Ben Allah’ın kuluyum b-Ben yardımı ancak Allah’tan beklerim
c-Ancak Allah’ın rızasını gözetirim demektir. Diğer dördüncüsü nedir?
Cevap : Kanun koyucu ancak Allah (c.c.)‘dır.
Soru 139: Mescidi Haram, Kabe ve etrafını saran mescidin tamamının adıdır. Mescidi
Haram yeryüzünde yapılan ilk mescittir. Hacılar burayı ziyaret ve Kabe’yi tavaf
için giderler. Mescidi Haramın bölümlerinden bazıları şunlardır: Zemzem, Safa ve
Merve tepeleri, Minberi Şerif, Mültezem, Makamı Cibril, Hatim, Metaf, Şerif
yani tavaf yeri, Makamı İbrahim, Kabe-i Muazzama, bunlardan başka Kabe’nin
hemen önünde belli bir boşluktan sonra yay şeklinde bir duvar vardır. Hacılar
tavaf ederken Kabe ile bu duvar arasından geçmezler. Burada Hz. Hacer ve
Hz. İsmail’in mezarlarının bulunduğu rivayet edilmektedir. Bu yerin adı nedir?
Cevap : Hicri İsmail
Soru 140: Namazlarda kıyam, rüku ve secde gibi her rüknünü sükunetle yerine getirmeyeve bu rükunları yaparken her uzvun yatışıp, hareket halinden beri olmasına tadilierkan denir. Mesela, rükudan kıyama kalkarken vücut dimdik hale gelmeli ve sükunet bulmalı. Namazların tadili erkana göre kılınmasının hükmü imam-ı Azama göre nedir?
Cevap : Vaciptir

15

Mayıs
2012

YETERLİLİK-MBST-HAC-NAKİL-YURTDIŞI İMTİHANLARINA KILAVUZ BİLGİLER-1

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  300 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?
A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir.
B- Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed’e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir.
D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak,
bir şeyi derinlemesine bilmek demektir.
2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?
A-Kur’an’ın çok anılması
B-Kur’an’ın Rehber oluşu
C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması
D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi
3- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A-Mufassal B-Mesâni C-Miun D-Zammı sure
4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?
A-Hizb B-Mufassal C-Aşr D-Seb’ul Mesâni
5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
A-Nur B-Mücadele C-Bakara D-Nisa
6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?
A-16
B-20
C-14
D-50
7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?
A-Tevbe
B-Hud
C-Yunus
D-Neml
8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?
A-Berae
B-Bakara
C-Duha
D-Kehf
9-Kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure hangisidir?
A-Mülk
B-Haşr
C-Hacc
D-Fatiha
10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-En’am-Nur
B-Bakara-Fatiha
C-Al-i İmran-Nisa
D-Bakara-Al-i İmran
11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?
A-A’raf-Mülk-Cuma
B-A’raf-Necm-Alak
C-Nisa-Kehf-Yasin
D-Nebe-Naziat-Fecr
12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
A-El-Hamd
B-Seb’ul Mesani
C-Ümmül –Kur’an
D-Fatihatul Kur’an
13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Nisa-Kevser
B-Bakara-Kevser
C-Mücadele-Nur
D-Yasin-Hucurat
14-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?
A-İki hizbden oluşan kısım
B-Kur’an’ın bölümleri
C-Kur’an’ın en küçük parçaları
D-Kur’an’ın her sayfası
15-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?
A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
B-Kur’an’ın en küçük parçaları
C-Kur’an’ın her 5 sayfası
D-Kur’an’ın her 2o sayfası
16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-88-95
B-86-28
C-100-150
D-87-29
17-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?
A-Tevhid ve Ahlak
B-Ukubat ve Cihad
C-Ehli Kitap ve Toplum
D-Hukuk ve muamelat
18-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A-Hadler ve feraizden bahseder
B-Cihada izin verir
C-Ehli Kitaptan bahseder
D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder
19-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Bakara 282-Fecr suresi 1
B-Bakara 286-Kevser 2
C-Şura 186-Hac 20
D-Kehf 19-Al-i İmran 154
20-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Ebu Bekir
D-Hz.Ömer
21-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan
B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,
C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,
D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf
22-Esbab-ı Nüzul ne demektir?
A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır.
D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
23-Nesh’in anlamı nedir?
A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
B-Hükmü kaldırılan delile denir.
C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
24-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?
A-Taş levhalar
B-Hurma dalları
C-Kürek kemikleri
D-Kûşe kâğıdı
25-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir.
D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir.
26-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir.
27-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?
A-Abdullah b.Abbas
B-Mikatil b.Süleyman
C-Abdullah b.Zübeyr
D-Zeyd b.Sabit
28-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?
A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an
B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an
C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an
D-Zemahşeri: Keşşaf
29-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?
A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb
B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an
C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan
D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an
30-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?
A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak.
B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.
C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır.
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
31-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?
A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir
B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir
C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
D-Hizbin bölümlerine denir.
32-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A-Neml
B-Kehf
C-Hacc
D-Mücadele
33-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?
A-Saff,6
B-Muhammed,1
C-Abese,2
D-Nur,30
34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?
A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur’an’dan on sure ezberlemek
35-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?
A-Muhammed b. Yusuf
B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari
C-Asım b. Behdele Ebu Bekir el-Esedi
D-Ali b.Hamza Ebu’l-Hasan el-Kisai
36- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?
A-Tertil B-Hadr C-Arz D-Tedvir
37- Siyak-Sibak ne demektir?
A-Acze düşmek, aciz bırakmak
B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması
C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması
38- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kur’ân’ın hükümleri
B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
C-Kur’an’da ihtilaf olmaması
D-Kur’an’ın toplanması
39-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?
A-Bir sözü aydınlatmak
B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak
C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak
D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.
40- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-Münasebetu’l-Kur’an B-Emsalu’l-Kur’an
C-Garibu’l-Kur’an D-Mubhemetu’l-Kur’an
Yanıtlar:
1b 2d 3c 4b 5a 6c 7d 8a 9d 10b 11b 12d 13b 14c 15a 16b 174 18d 19a 20c 21d 22b 23a 24d 25a 26b 27d 28c 29b 30d 31c 32d 33a 34c 35a 36c 37d 38b 39d 40b

15

Mayıs
2012

YETERLİLİK-MBST-HAC-NAKİL-YURTDIŞI SINAVLARI KILAVUZ BİLGİLER-2

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  642 Kez Okundu

1: Tul ne demektir?

a: Med harflerin en uzun ölçü ile okumak
b: Medleri en kısa ölçüde okumak
c: Medleri orta uzunlukta okumak
d: Medleri kişinin istedi gibi okuması

2: İzhar ne demek?

a: Harfi ince okumak
b: Harfi uzatmadan okumak
c: Harfi gizleyerek okumak
d: Harfi tüm özellikleriyle okumak

3: Aşağıdakilerden hangisinde sekte yoktur?

a: Meryem
b: Yasin
c: Mutaffifin
d: Kehf

4: Aşağıdaki surelerden hangisinin başında hemze kat’ı hemzesidir?

a: Fatiha
b: Tekasür
c: Karia
d: Rahman

5:Boğazın göğse bitişdiği yerden hangi harf çıkar?

a: Hemze
b: Ğayın
c: Sin
d: Ra

6: Mümin suresinin diğer adı nedir?

A: İnsan
B: Nur
C: Nun
D: Ğafir

7: İzhar harfi kaç tanedir?

a: 6
b: 4
c: 3
d: 2

8: Kur’an’ı Kerim’in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?

a: 1
b: 2
c: 3
d: 4

9: Ağşağıdaki harflerden hangisi “Hur-u İsti’la’dan değildir?

a:ض
b:ق
c:ع
d:ظ

10: Kıraat imamlarının ekserisine göre hadır usulü ile okuyuşta meddi munfasıl kaç elif miktarı uzatılır?

a: 4
b: 3
c: 2
d: 1

11: Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir?

a: İşmam
b: Revm
c: İmale
d: Teshil

12: Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?

a: Vacip
b: Sünnet
c: Caiz
d: Mendup

13:Aşağıdakilerden hangisi Fer’i Med çeşidi değildir?

a: Meddi muttasıl
b: Meddi munfasıl
c: Meddi tabii
d: Meddi Lin

14: Hem yazıda, hemde okunuşta bulunan kelimenin gerek vaslı gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne denir?

a: Vasıl hemzesi
b: Harfi med
c: Kat’ı hemzesi
d: Ali med

15: Sebebi med kaç çeşittir?

a: 1
b: 2
c: 3
d: 4

16: Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir?

a: Hems
b: Safir
c: Kalkale
d: Med

17:Med harflerin adedi kaçtır?

a:2
b:3
c:4
d:5

18: Harfin telaffuzu esnasında, seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne ad verilir?

a:Mahreç
b:Lahn
c:Gunne
d:Sıfat

19: Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an’ı Kerim’i hatasız okumayı konu edilen ilme ne denir?

a:Tefsir ilmi
b: Fıkıh ilmi
c:Hadis ilmi
d:

Tecvid ilmi

20: Kıraat imamlarının Berae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifat ettikleri cümlenin adı nedir?

a:Besmele
b:İstiaze
c:Üstiğfar
d:Tevbe

21: Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir?

a: Vasıl
b: Vakıf
c: Kitabet
d: İmale

22: Kur’an’ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir?

a:Tahkik
b:Hadr
c:Tertil
d:Tedvir

23: Kur’an okumaya başlarken “Euzübillahimineşşeytanırracim” denir. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a:İstiaze
b:Besmele
c:İstihaze
d:Hamdele

24: Kur’an’da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir?

a:Uzatarak okumayı
b:Uzatmadan okumayı
c:Kalın okumayı
d:İnce okumayı

25: Kur’an’ı Kerim’de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir?

a:Tahmiş
b:Ta’şir
c:Rubu
d: Hizb

26:Ayete’l-Kursi diye bilinen meşhur ayet hangi surededir?

a: Bakara
b:Al-i imran
c:İsra
d: Necm

27: İmamı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir?

a: İbn-i Kesir
b: İbn-i Amir
c: Asım
d: Ebu Amr

28: Kur’an’ı Kerim’i harekeleme ve noktalama işlmei hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?

a: Hz. Ömer döneminde
b: Emeviler döneminde
c: Abbasiler döneminde
d: Hz. Osman döneminde

29: Mushaf haline getirilirken Kur’an’ın nüshaları ilkkez çoğaltıldığında, aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilmemiştir?

a: Mekke
b: Basra
c: Şam
d: Bağdat

30: Kur’an’ı Kerim’in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı kimdir?

a:Zeyd b. Sabit
b:Abdullah ibn Mesut
c:Ubey bin Kâb
d:Muaviye

31: Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

a: Ebubekir
b: Ömer
c: Osman
d: Ali

32: Kur’an’ı Kerim ‘iCebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devamden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir?

a:Mukabere
b:Müdahele
c:Mukabele
d:Münazara

33: Sureler, iniş yerlerine göre aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

a:Basr-i Şami
b:Medeni-Şami
c:Mekki-Basi
d:Mekki-Medeni

34: Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara ne ad verilir?

a:Nüzul tarihi
b:Nüzul sebebi
c:Arz
d:Sema

35:Kur’an’da ilk inen ayetler hangi surededir?

a:Alak
b:İnşirah
c:Kadir
d:Yasin

36: Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir?

a: Kitap
b: Furkan
c: Kelamullah
d: Kelam-ı Kibar

37: “Araştırma ve akıl yürütme olmaksızın aile ve çevresinin etkisinde kalarak gerçekleşen iman”a ne ad verilir?

a:Takvimi iman
b:Tahkiki iman
c:Taklidi iman
d:Tafsili iman

38: Aşağıdaki ifadelerden hangisi “söyleyen kimsenin inkarına dalalet eden sözler” anlamındadır?

a: Elfâz-ı küfür
b: Ahkâm-ı küfür
c: Ahlak-ı küfür
d: Redd-i elfâz

39: Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Peygamberin en büyük mucizesidir”?

a:Ayın ikiye ayrılması
b:Kur’an’ı Kerim
c:Mirac
d:Nübüvvet

40: Ömrün bittiğini belirlenmiş sureyi ve bu sürenin sonunu, ölüm anını ifade eden terim aşağıdaki terimlerden hangisidir?

a: Ömür
b: Hayat
c: Kaza
d: Ecel

41: Peygamber olacak kimselerin peygamber olmadan önce gösterdikleri olağanüstü durumlara ne isim verilir?

a:Rüya
b:Maunet
c:İrhas
d:İstidrâc

42: “Peygamberden sâdır olan küçük hata ve sürçmeler”e ne ad verilir?

a:Sağire
b:Zelle
c:Kebire
d:Suğayre

43: Haramları helal, helalleri haram saymak kişiyi hangi sonuca götürür?

a: Küfür
b: Yâkin
c: Dalalet
d: DFısk

44: “Büyük günah işleyenlere” ne denir?

a:Kebire
b:Mürtekib-i kebire
c:Kebâir
d:Müşrik

45: Yüce Allah’ın, ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman, yer ve niteliklerini ezeli ilmiyle bilip tajdir etmesine ne ad verilir?

a:Kader
b:Ömür
c:Ecel
d:Hayat

46:Aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelmektedir?

a: Fetânet
b: Sıdk
c: Tebliğ
d: Emanet

47: Aşağıdakilerden hangisi “bilgi kaynakları”ndan değildir?

a: Akıl
b: Görme
c: Haber-i sahih
c: İtikat

48: Aşağıdakilerden hangisi Allah’u Tealanın zati sıfatlarından biri değildir?
a:Vahdaniyet
b:beka
c:İlim
d:Kıyam binefsihi

49: Aşağıdaki sıfatlardan hangisi “Allah Teala’nın sonradan olanlara benzememesi” anlamına gelmektedir?

a:Muhaşefetün li’l havadis
b:Kıyan bi-nefsihi
c:Kıdem
d:Bekâ

50: İnkarcı ve günahkar kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir?

a: İstidrâc
b: İrhâs
c: Mucize
d: İhanet

51: Allah’a ortak koşan kimseye ne ad verilir?

a: Fasık
b: Münafık
c: Kâfir
D: Müşrik

52: Aşağıdakilerden hangisinde Kur’an’ı Kerim’de ismi geçtiği halde peygamber olup-olduğu konusunda ihtilaf bulunmaktadır?

a: Ya’kup
b: Hârûn
c: Zülkarneyn
D: Yûsuf

53: Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâla’nın “varlığının sonunun olmaması” anlamına gelmektedir?

a: Muhalefetün li’l havâdis
b: Kıyam bi-nefsihi
c: Kıdem
D: Bekâ

54: Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle insanda meydana geldiği var sayılan hükmi kirliliğe ne denir?

a: Hades
b: Necaset
c: Murdar
D: Nefaset

55: Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve namaz kılmanın mekruh olduğu vakte ne denir?

a: Gurûb
b: İstivâ vakti
c: Fecr-i sadık
D: İmsak

56: Aşağıdaki nisab ölçülerinden yanlış olan hangisidir?

a: Altında 20 miskal
b:Gümüşte 200 dirhem
c: Büyük baş hayvanlarda 20 adet sığır
D: Küçük baş hayvanlarda 40 adet koyun

57: Ramazan orucu ne zaman farz kılındı?

a: Hicretin 2. yılı ramazan ayında
b: Hicretten bir yıl sonra recep ayında
c: Hicretten bir yıl önce şâban ayının 20′sinde
D: Hicretten 1.5 yıl sonra şâban ayının onunda.

58: Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hususlardan değildir?

a:Bayılmak
b:Ağız dolusu kusmak
c: Yaradan cerahat akması
D: Namazda iken kendi duyacağı kadar gülmek

59: Adak kurbanının etinden fakir olması kaydıyla aşağıdakilerden hangisi yiyebilir?

a: Adakta bulunan kimsenin dedesi
b: Adakta bulunan kimsenin hanımı
c: Adakta bulunan kimsenin kardeşi
D: Adakta bulunan kimsenin oğlu

60: Bozulduğu takdirde hengi yemin türü için keffaret gerekir?

a: Yemin-i gamûs
b: Yemin-i lağv
c: Yemin-i mün’akit
D: Yemin-i hata

61: Kurban kelimesi sözlükte ne anlama gelmektedir?

a: Yaklaşmak
b: Kesmek
c: Kan akıtmak
d: Fedakarlıkta bulunmak

62: Çocuğun doğumundan ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi oalrak kesilen kurbana ne ad verilir?

a: Nezir kurbanı
b: Adak kurbanı
c: Akîka kurbanı
d: Atîka kurbanı

63: Bir oruç fidyesinin miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

a: Bir fakiri bir gün doyurma
b: Bir fakiri on gün doyurma
c: On fakiri bir gün doyurma
d: On fakiri on gün doyurma

64:Bir gün oruç tutup ertesi gün tutmamaya ne ad verilir?

a: Savm-ı Visâl
b: Savm-ı Ebrâr
c: Savm-ı Dâvûd
d: Savm-ı Ahyâr

65: Aşağıdakilerden hangisi nafile oruçlardan değildir?

a: Şevval orucu
b: Dâvûd orucu
c: Adak orucu
d: Pazartesi-Perşembe orucu

66: Akşamla yatsı namazını yatsının vaktinde birleştirerek kılmaya ne ad verilir?

a: Cem-i takdim
b: Kasr-ı salât
c: Cam-i sal’ateyn
d: Cem-i te’hir

67: Aşağıdakilerden hangisi mekruh sayılan hususlardan değildir?

a: Namazda esnemek
b: Namazda gözleri yummak
c: Sıkışık abdestle namaz kılmak
d: Namazda öksürüğü bastırmak

68: Buluğ çağından itibaren kazaya kalan namazlarının toplam sayısı beş vakti geçmeyen kişiye ne ad verilir?

a: Sahib-i özür
b: Sahib-i tertib
c: Sahib-i kazâ
d: Sahib-i edâ

69: Aşağıdaki kelimelerden hangisi vaaz kelimesinin anlamını çağrıştırmaz?

a: Davet
b: İcabet
c: İrşat
d: Tebliğ

70: Hz. peygamber’e “salat ü selam” getirerek yapılan duaya ne denir?

a: Hamdele
b: Hervele
c: Salvele
d: Tevriye

71: Sesi nefes almaksızın kısa bir müddet kesip, tekrar devam etmeye ne ad verilir?

a: Zamir
b: Cezm
c: Vakıf
d: Sekte

72: Tecvid ilminde sükun kaça ayrılır?

a: 2
b: 3
c: 4
d: 5

73: Medd-i tabii’nin bir elif çekilmesinin hükmü nedir?

a: Vacip
b: Sünnet
c: Farz
d: Müstehap

74: Harfi medden sonra gelen asli med üzerine ziyadeyi gerektiren medde ne denir?

a: Arızi Med
b: Sebeb-i Med
c: Fer’i Med
d: Tabii Med

75: Bir önceki harfin harekesi üstün hangi harf “harfi med” olur?

a: Ya
b: Vav
c: Elif
d: Hemze

76: Ülkemizde yaygın olarka takip edilen Kıraat imamının adı nedir?

a: Nafi
b: Asım
c: Hamza
d: Kisai

77: Kur’an’ı Kerim aşağıdaki yerlerden hangisinde nazil olmaya başlamıştır?

a: Arafat dağı
b: Sevr dağı
c: Nur dağı
d: Ebu Kubeys dağı

78: Kur’an’ı Kerimmiladi hangi tarihte Peygamberimize nazil olmaya başladı?

a: 571
b: 610
c: 622
d: 632

79: Evlenme akdi sırasında peşin olarak ödenen mehre ne denir?

a: Mehr-i Musemma
b: Mehr-i Muaccal
c: Mehr-i Müeccel
d: Mehr-i Misil

80: Camiler haftası hangi ayda kutlanmaktadır?

a: Kasım
b: Nisan
c: Ekim

Cevap Anahtarı

1:a-2:d-3:a-4:b-5:a-6:d-7:a-8:c-9:c-10:d

11:b-12:a-13:c-14:c-15:b-16:d-17:b-18:d-19:d-20:a
21:c- 22:b-23:a-24:b-25:d-26:a-27:c-28:b-29:d-30:a

31:c-32:c-33:d-34:b-35:a-36:d-37:c-38:a-39:b-40:d


41:c-42:b-43:a-44:b-45:a-46:a-47:d-48:c-49:a-50:a

51:d-52:c-53:d-54:a-55:b-56:c-57:d-58:d-59:c-60:c


61:a-62:c-63:a-64:c-65:c:66:d:67:d:68:b-69:b-70:c

71:d-72:a-73:a-74:d-75:c-76:b-77:c-78:b-79:b-80:cd: Haziran

 

15

Mayıs
2012

YETERLİLK-MBST-HAC-NAKİL-YURTDIŞI SINAVLARINA HAZIRLIK KILAVUZ BİLGİLER-3

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  301 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?
A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir.
B- Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed’e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir.
D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak,
bir şeyi derinlemesine bilmek demektir.
2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?
A-Kur’an’ın çok anılması
B-Kur’an’ın Rehber oluşu
C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması
D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi
3- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A-Mufassal B-Mesâni C-Miun D-Zammı sure
4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?
A-Hizb B-Mufassal C-Aşr D-Seb’ul Mesâni
5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
A-Nur B-Mücadele C-Bakara D-Nisa
6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?
A-16
B-20
C-14
D-50
7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?
A-Tevbe
B-Hud
C-Yunus
D-Neml
8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?
A-Berae
B-Bakara
C-Duha
D-Kehf
9-Kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure hangisidir?
A-Mülk
B-Haşr
C-Hacc
D-Fatiha
10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-En’am-Nur
B-Bakara-Fatiha
C-Al-i İmran-Nisa
D-Bakara-Al-i İmran
11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?
A-A’raf-Mülk-Cuma
B-A’raf-Necm-Alak
C-Nisa-Kehf-Yasin
D-Nebe-Naziat-Fecr
12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
A-El-Hamd
B-Seb’ul Mesani
C-Ümmül –Kur’an
D-Fatihatul Kur’an
13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Nisa-Kevser
B-Bakara-Kevser
C-Mücadele-Nur
D-Yasin-Hucurat
14-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?
A-İki hizbden oluşan kısım
B-Kur’an’ın bölümleri
C-Kur’an’ın en küçük parçaları
D-Kur’an’ın her sayfası
15-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?
A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
B-Kur’an’ın en küçük parçaları
C-Kur’an’ın her 5 sayfası
D-Kur’an’ın her 2o sayfası
16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-88-95
B-86-28
C-100-150
D-87-29
17-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?
A-Tevhid ve Ahlak
B-Ukubat ve Cihad
C-Ehli Kitap ve Toplum
D-Hukuk ve muamelat
18-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A-Hadler ve feraizden bahseder
B-Cihada izin verir
C-Ehli Kitaptan bahseder
D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder
19-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Bakara 282-Fecr suresi 1
B-Bakara 286-Kevser 2
C-Şura 186-Hac 20
D-Kehf 19-Al-i İmran 154
20-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Ebu Bekir
D-Hz.Ömer
21-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan
B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,
C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,
D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf
22-Esbab-ı Nüzul ne demektir?
A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır.
D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
23-Nesh’in anlamı nedir?
A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
B-Hükmü kaldırılan delile denir.
C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
24-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?
A-Taş levhalar
B-Hurma dalları
C-Kürek kemikleri
D-Kûşe kâğıdı
25-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir.
D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir.
26-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir.
27-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?
A-Abdullah b.Abbas
B-Mikatil b.Süleyman
C-Abdullah b.Zübeyr
D-Zeyd b.Sabit
28-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?
A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an
B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an
C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an
D-Zemahşeri: Keşşaf
29-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?
A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb
B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an
C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan
D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an
30-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?
A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak.
B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.
C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır.
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
31-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?
A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir
B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir
C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
D-Hizbin bölümlerine denir.
32-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A-Neml
B-Kehf
C-Hacc
D-Mücadele
33-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?
A-Saff,6
B-Muhammed,1
C-Abese,2
D-Nur,30
34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?
A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur’an’dan on sure ezberlemek
35-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?
A-Muhammed b. Yusuf
B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari
C-Asım b. Behdele Ebu Bekir el-Esedi
D-Ali b.Hamza Ebu’l-Hasan el-Kisai
36- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?
A-Tertil
B-Hadr
C-Arz
D-Tedvir
37- Siyak-Sibak ne demektir?
A-Acze düşmek, aciz bırakmak
B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması
C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması
38- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kur’ân’ın hükümleri
B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
C-Kur’an’da ihtilaf olmaması
D-Kur’an’ın toplanması
39-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?
A-Bir sözü aydınlatmak
B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak
C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak
D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.
40- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-Münasebetu’l-Kur’an
B-Emsalu’l-Kur’an
C-Garibu’l-Kur’an
D-Mubhemetu’l-Kur’an
Yanıtlar:
1b 2d 3c 4b 5a 6c 7d 8a 9d 10b 11b 12d 13b 14c 15a 16b 174 18d 19a 20c 21d 22b 23a 24d 25a 26b 27d 28c 29b 30d 31c 32d 33a 34c 35a 36c 37d 38b 39d 40b

15

Mayıs
2012

YETERLİLİK -MBSTS-HAC- YURTDIŞI İMTİHANLARINA HAZIRLIK KILAVUZ BİLGİLERİ-4

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  352 Kez Okundu

1- Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdigi tüm seyleri kalp ile kabuledip dil ile tasdik etmektir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygundur?
a) İslam b) İman c) İtikad d) Salih Amel
2- Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmüüzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
a) İcma-i Ümmet b) Kıyas c) İstihsan d) Fakih
3- İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
a) Tarikat b) Tasavvuf c) Cemaat d) Mezhep
4- Allah (c.c)’ın Zati Sıfatlarından olup ,yaratıcının şekil ve şimal tasvir etmenin insanı dinden çıkaracağını bütün mükellefler bilmektedir.O’nun varlığı yaratılmışların hiç birine benzemez anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kıyam bi nefsihi b) Kudret c) Muhalefetün Lil Havadis d) Kıdem
5-Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?
a) Sitretül Münteha b) Beytül Ma’mur c) Beytül İzze d) Beytül Makdis
6- Aşağıdakilerden hangisi Subuti Sıfatlardandır?
a) Hayat b) Vücud c) Beka d)Kıyam binefsihi
7- İnanç bakımından insanların gösterildiği kategori hangisinde doğru verilmiştir?
a) Müslüman- Müşrik –Münafık b) Müslüman – Kafir- Münafık c) Mü’min- Münafık- Kafir d) Mü’min- Müşrik- Münafık
8- Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir?
a) Kiramen Katibin b) Malik c) Rıdvan d) İlliyyun Melekleri
9- Peygamberlerin kendilerine has sıfatları vardır.’’ Üstün akıl ve zekaya sahip olmak’’ anlamına gelen sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
a) İsmet b) Fetanet c) Tebliğ d) Sıdk
10- Peygamber olacak şahsın henüz daha peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü olaylara ne denir?
a) Mucize b)Keramet c)Meunet d) İrhas
11- Allah’a tam olarak itaat eden veya en azından iradelerini itaat yolunda azamî derecede kullanan kullar olduğu gibi; Allah’a isyanda, İslâm’a, dolayı-sıyla hakka, adalete, insaniyete, kısaca Allah’a kul olmaya karşı çıkışta ölçü tanımayan kişiler de vardır. Bu iki gruptan birinciler Allah’ın velilerini oluştururken, ikinci grubu ise, ins ve cin şeytanlarının kendilerine sürekli olarak İslâm’a ve müslümanlara karşı çıkmayı ‘vahyettiği’, gizli gizli fısıldadığı Şeytan’ın velileri oluşturmaktadır. Allah, velîlerine zaman zaman ikramlarda bulunur; Kâinatın işleyişinde kudretine perde yaptığı sebepleri onlar için bir derece ortadan kaldırıp, normal sıradan insanlara olağanüstü gelen bazı fiilleri veli kullarının elinde yaratır; bu tür ikramlara İslâmî terminolojide’ kerâmet’ denmektedir ki, en büyük kerâmet de Sırat-ı Müstakim üzerinde sapmadan gidebilmektir. Allah’a isyanda çok ileri giden insanların, Allah’ın kendilerine verdiği mal, başarı ve sıhhat gibi nimetlerle isyanların daha da artırmaları olarak ifade edilen ne anlama gelir?
a) İstidrac b) Keramet c) İhtiras d) İrhas
12 “Bir kimsenin kalbi imanla dolu olması durumunda, zorlama sonucu, dili ile ifade edeceği imana aykırı sözler hiçbir değer taşımaz.” ifadesi aşağıdaki ekollerden hangi-sinin düşüncesini yansıtmaktadır?
a) Eşariye Ekolü b) Maturidiye Ekolü c) Mutezile Ekolü d) Cebriye Ekolü
13- Kader açısından insanın, bir fiilin işlemesinde kullandığı irade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Külli İrade b) Hür İrade c) Cüzi İrade b) İlahi İrade
14-Aşağıdaki peygamberlerden hangisine suhuf gelmiştir?
a) Hz.Musa b) Hz.Davud c) Hz. İsa d) Hz. Şit
15- “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden han-gisi doğru olarak tamamlar?
a) Ahkamı İslamiyye b) Zaruratı Diniye c) Şeairi Diniye d) Mebadi-i Fıkhıyye
16- Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıda-kilerden hangisidir?
a) Beytül İzze b) Beytül Kalem c) Mescid- Haram d) Mescid-i Aksa
17- Namazın vaciplerinden birini kasden terk eden biri ne yapar?
a)Sehiv secdesi yapar b) Hiç bir şey yapmaz c) Namazı yeniden kılar d) Sadece terk ettiği vacibi yerine getirir.
18- Musalli namazda bir secdeyi sehven yapmasa ne olur?
a) Selamdan sonra secdeyi kaza eder. b) Olduğu gibi namazı bitirir c) Namazı yeniden kılar. d) Sehiv secdesi yapar.
19- Cuma namazı kadınlara farz değil,öyle olmasına rağmen sohbet,mukabele veya hutbe dinlemek için camiye gelen kadınlar o günkü öğle namazını nasıl kılarlar?
a) İmam’ın Cuma namazını kıldırmasını beklerler. b) İmam’a uyup Cuma namazlarını kılarlar o günkü vakit namazı üzerlerinden düşer.
c) İmam Cuma kılarken onlarda tek tek öğle namazı kılarlar. d) Kadınlar kendi aralarından birini imam seçip öğle namazını kılarlar. ,
20- Allah (c.c.)’ın Kur’an’ı Kerim’inde bildirdiği, Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in tarif ettiği insanoğluna mahsus nefis yedi kısımdır.Aşağıdakilerden hangisi onlardan değildir?
a) Nefsi Raziye b) Nefsi Şaziye c) Nefsi Safiye ( Kamile) d) Nefsi Emare
21- Kur’an’ın cem’i ile görevlendirilen sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
a) Musab b. Umeyr b) Abdullah b. Mesud c) Zeyd b.Sabit d) Ali b. Ebi Talip
22- “Kur’an ayetleri arasında zahiren çelişkili gibi görünen, aslında çelişkili olmayanifadelerle ilgili ilme……denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilebilir?
a) Müşkilül Kur’an b) Emsalül Kur’an c)İrabül Kur’an d) Mübhematül Kur’an
23 -“Kur’an-ı Kerim’de birden çok kelimenin aynı manayı ifade etmesi” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müşkil b) Mücmel c)Müteşabih d) Nezair
24 – Kur’an tefsirinde İsrailî rivayetler hususunda kendisine müracaat edilmekle şöhretbulan sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ka’bul Ahbar b)Ebu Hüreyye c)Abdullah b. Ömer d) Abdurrahman b.Avf 25 – Aşağıdakilerden hangisi Mekki sürelerin özelliklerinden değildir?
a) Allah’ın birliği başta olmak üzere , itikat ve ahretle ilgili iman esasarı işlenmiştir. b) Kısa ve vecizdir.
c) Şeriatın konulması ve uygulanmasına ilişkin esasları işlemiştir.
d) Şirk ve putperestliğe karşı ve kesin tavır alınmıştır.
26 – Aşağıdakilerden hangisi Dini, Manevi üstünlüğü ve saygınlığı olan mukaddeslerden değildir?
a) Allah’ü Teala b) Kitaplar,Mabetler, Alimler c) Peygamberler,Sahabeler d) Cinler
27 – Kadınların özel günleri olan hayız müddeti en az ve en çok kaç gündür Şafii ve Hanefilere göre birlikte verilmiştir?
Hanefilerde Şafilerde
a) 6-10 gün 2-5 gün.
b) 3-10 gün 1-15 gün.
c) 3-11 gün 3-7 gün
d) 6-10 gün 3-10 gün
28 – Abdest’in Farz,vacib ve mendup olmak üzere üç çeşidi vardır; aşağıdakilerden hangisi Vacib olan abdest çeşididir?
a) Namaz kılmak için alınan abdest b) Kabe’yi tavaf etmek için alınan abdest
c) Kur’an-ı Kerim okumak ve el sürmek için alınan abdest d) Abdestli uyumak için alınan abdest
29 – Aşağıdakilerden hangisi Hutbenin şartlarından değildir?
a)Cemaat huzurunda okumak(en az1-2 kişi) b)Namazdan evvel okumak c) İki rekat farz olan Cuma namazı kılındıktan sonra okumak d)Hutbe niyeti ile okumak
30 – İnsanlar bu dünyadaki ömrünü bitirince ebedi istirahatgahına gidecek,tabii gitmeden önce bir takım hizmetler yapılacak bunlardan biriside gasliyeden sonra kefenlemek üç türlü kefen vardır.Kefeni Sünnet, kefeni Kifayet, Kefeni zaruret dir.Kefeni Kifayette erkek ve kadınasarılan kefenin kaç çeşittir?
a) Erkek için İzar-Lifafe olmak üzere 2 ; Kadın için İzar- Lifafe—Baş örtüsü olmak üzere 3tür. b) Erkek için İzar olmak üzere 1 ; Kadınlar için İzar – Lifafe olmak üzere 2 dir.
c) Erkekler için İzar- lifafe –Kamis ;Kadınlar için Kamis-İzar-Lifafe-Baş örtüsü-Göğüs örtüsü. d) Erkekler için Kamis 1 ; Kadınlar için Himar ve Dir 2 dir
31 – Beş vakit namazlardan evvel ve sonra kılınan namazlara verilen ad nedir?
a) Regaib b)Revatib c) Müstehap d) Mübah
32 – Cemaatla namaz kılarken İmamın abdestinin bozulması üzerine imamın yerine cemaatten birinin geçmesine ne ad verilir?
a) İstibdal b) Tevkil c) Tebdilk d) İstihlaf
33 – Akşam namazının son rükusunda imama yetişen kişi namazını tamamlarken nasıl kılması gerekir?
a) İki rekat tamamlar ve ilkinde tahiyyat yapmaz b İmamla birlikte selam verir. c) İki rekat kılar ve bu rekatların her birinde tahiyyata oturur. d) Bir rekat tamamlar
34 – Cuma namazı hicretin başlangıcında Peygamberimizin Mekkeden Medineye hicreti sırasında farz kılınmış Peygamberimizde ilk Cuma namazını o zaman kılmıştır.Neresidir ilk cumanın kılındığı yer?
a) Sevr Mağarasında b) Ben-i Kaynüka vadisinde c) Mescidi Nebevide d) Ranuna Vadisinde
35 – Üç aylar dan olan ve Mü’minlerin ayı olarak isimlendirilen bizden önceki ümmetlerede farz olmuş Biz Ümmet-i Muhammede Ramazan orucunun farz olması ne zaman gerçekleşmiştir?
a) Hicretten 1,5 yıl sonra şaban ayının 10 unda b) Hicretten bir yıl önce Şaban ayının 15.de
c)Hicretten 1,5 yıl sonra Şaban ayının 20 ıinde d) Hicretten 2 yıl sonra Şaban ayının 12 inde
36 – Kuranda geçen ‘Allah katındaki din İslam’ dır ‘’Hepiniz Allahın ipine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın’’ayetleri hangi surededir.
a) Bakara b) Maide c) İbrahim d) Ali imran
37 – -Peygamberimiz hadisinde ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan birinin kurtuluşta,diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiştir. Bu kurtuluşa eren fırka hangisidir?
a) fırkai Hayriyye b) fırkayi Naciye c) fırkayı Kamiliyye d) fırkai Cemaliyye
38 – Akaid sahasında ayet ve hadislerle birlikte,aklıda dinin anlaşılması için gerekli bir temel kabul eden mezhep hangisidir?
a)mutezile b) maturidiyye c) şia d) eşariyye
39 – Büyük alim Hammad b.ebu Süleyman daha sonraları Cafer es Sadık ve Muhammed el Bakırdan ders alan mezhep imamı kimdir?
a) imamı azam b) imamı malik c) imamı şafi d) Ahmet b. Hambel
40 – “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
a) Mufassal b) Mesâni c) Miun d) Zammı sure
41 – Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
a) Telbiye getirmek b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek c) Müzdelife vakfesini yapmak d) Tavaf namazı kılmak

42 – Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a) İfrad hacc b) Vacip olan hac c) Kıran haccı d) Temettu haccı
43 – Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
a) Niyet etmek b) Dil ile niyet etmek c) İhram yasaklarına riayet etmek d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak

44 – Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak c) Taşları sağ el ile atmak d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması

45 – Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması

46 – Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak c) Vakfeyi niyet ederek yapmak d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak

47 – Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak b) Arafat vakfesini yapmış olmak c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
48 – Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir b) Dem gerekir c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez

49 – Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır

c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır

50 – “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım

51 – Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a-hacca gidenin ergen olması şarttır. b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır. d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir.

52 – Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren

53 – Ziyaret tavafını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır?
a) Bedene kesmelidir b) Dem kesmelidir c) Birine vekâlet vererek bu tavafı yaptırmalıdır d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı yapmalıdır
54 – Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?
a) İhsar b) Mevat c) Fevat d) Taksir

55 – “Mültezem;….dir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a-Kabe’nin kapısı ile hacerül esved arasındaki yer b-Hacın vaciplerinde
c-Haccın sünnetlerinden d-Mescidi nebevide mihrapla minber arasındaki yer
56 – Hac zamanı Arafat’ta öğle ile ikindi namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler, Müzdelife’de akşam ile yatsı namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler kılınmaz.Arafatta öğle ile ikindinin birlikte kılınmasına ve akşam ile yatsı nın birlikte kılınmasına verilen adlar Arafat- Müzdelife sırasına doğru yazılmıştır?
a) Cem-i Muakkir- Cemi-i ahir b) Cemi-i Evvel- Cemi Ahir
c) Cemii Takdim- Cemii Tehir d) Kanunu Evvel-Kanunu Ahir
57 – Cemaatle kılındığı zaman sabah, akşam, yatsı, Cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekâtlarında teravih namazı ile ramazanda teravihten sonra kılınan vitir namazının her rekâtında imamın fatiha ve sureyi açıktan okumasının hükmü nedir?
a) Farz b) Sünnet c)Müstehap d) Vacib
58 – Üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatında “Ettehiyyatü” okuyacak kadar oturmak. Buna “Kade-i Ula = birinci oturuş” denir. Bu oturuşun hükmü nedir?
a) Sünnet-i Müekkede b) Vacib c) Farz d) Sünnet-i Gayri Müekkede
59 – Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının kunut tekbirinde, bayram namazlarının zevaid tekbirlerinde elleri kulakları hizasına kaldırmak(Kadınlar parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar). Ellerin kulaklara yada omuz hizasına kaldırmanın hükmü nedir?
a) Sünnet b) Vacib c) Farz d) Farz-ı Kifaye
60 – . Namazda manası değişecek şekilde Kur’an-ı yanlış okumaya denir. Anlamı “Okuyanın dil sürçmesi” yani yanlış okuması demek olan kelime hangisidir?
a) Hadr b)Tertil c) Zelletü’l kari d) Garibül Kur’an
61 – Aşağıdakilerden hangisinde cennetin isimlerinden sayılamayacak bir kavram vardır?

a ) Cennet-i Kübra b) Cennet-i Adn c) Cennet-i Huld d) Cenneti’n Naim

62 – Asağıdakilerden hangisi “tefsir” kelimesinin anlamların¬ dan biri değildir?
a) Tercüme etmek b) Açmak c) İzah etmek d) Beyan etmek
63 – Kuran’dan önce indirilen kutsal kitapların indirilme sıra¬sı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Tevrat- İncil- Zebur b) Zebur-Tevrat-İncil c) İncil-Tevrat Zebur d) Tevrat- Zebur-İncil
64 – Kur’ân’da ismi geçtiği halde peygamber mi yoksa veli mi oldukları konusunda âlimler arasında fikir ayrılığı bulunan¬lar aşağıdakilerden hangileridir?
a) Üzeyir, İlyas, Lut b) Zülkifl, Lokman, Hud
c) Zülkameyn, Elyesa, İdris d) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
65 – Aşağıdakiierden hangisi en son nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?
a) Nisa, 4/176 b) Bakara, 2/219 c) Bakara, 2/222 d) Bakara, 2/2 İ 7
66 – “Sebu’l-Mesâni” aşağıdaki surelerden hangisinin diğer adıdır?
a) Felak b) İhlâs c) Al-i İmrân d) Fatiha
67 – Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdaki-lerden hangileridir?
a) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. EbîTâlib b) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve Abdullah b. Ömer d) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Zeyd b. Sabit
68 – Müşriklerin toplandıkları evin adı da olur.peygamberimizi öldürme kararının alındığı ,müşriklerin hükümet konaklarının adı nedir?
a) Darul Erkam b) Darul ebu Süfyan c) Darun-Nedve d) Ebu cehil Evi
69 – Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile kaldıkları bu mağaranın adı nedir?
a) Sevr Mağarası b) Hira Mağarası c) Uhud Mağarası d) Ömer dağı
70 – Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
a) El-Ebva (Veddan) Gazvesi. b) Zûemer (Gatafân) Gazvesi c) Hamrâülesed Gazvesi d) Bedrü’l-mev‘id Gazvesi
71 – Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in gönderdiği ilk savaşlardan olan seriyyenin bir kaç özelliği vardır ki bunlar: İlk defa bir kafir öldürüldü, ilk defa esir alındı, ilk defa ganimet alındı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu seriyyeye gizli bir yazıyla emir vermiştir. Bu özelliklere sahip olan seriyyenin komutanı kimdir?
a) Musab b. Umeyr b) Abdukllah b.Revaha c) Abdullah Bin Cahş d) Ali b. Ebu Talib
72 – Uhut harbinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i öldürmek kastı ile atını onun üzerine süren ama Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir hamle ile öldürdüğü, Mekke döneminde Rasulüllah (s.a.v.)’e en çok işkence yapan ve ölümü Efendimizin elinden olan kafir kimdir?
a) Ebu Cehil, b) Utbe Bin Rabia c) Ubey Bin Halef d) Ümeyye Bin Halef
73 – Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: “Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin Revaha geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin” diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş hangisidir?
a) Buvât Gazvesi b) Mute Gazvesi C) Tebük Gazvesi d) Beni Kurayza Gazvesi
74 – Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra kendisini peygamber ilan eden ve sonra Yemame’de Vahşi tarafından öldürülen sahtekar kimdir?
a) Müseylemetül Kezzap b) Abdullah Bin Ubeyy Bin Selul
c) Nadir b. Haris d) Ümeyyye b. Halef
75 – Yaşı yirmiyi geçmediği halde, aralarında büyük sahabelerin de bulunduğu, Bizanslılara karşı savaşan İslam ordusuna Rasulüllah (s.a.v.) tarafından atanan sahabedir. Bu atamayı dünyadan göç etmeden birkaç dakika evvel ve Azrail (a.s.)’ın yanında iken son sözleri nedir?
a) Ali b. Ebu Talip savaşa gitsin b) Hz.Halid b. Velid savaşa gitsin
c) Ebû Ubeyde b. Cerrâh d) Üsame Bin Zeyd (r.a.) (Üsame’nin ordusu cihada gitsin)

15

Mayıs
2012

DİB YETERLİLİK-MBSTS-HAC-YURTDIŞI SINAVLARINA HAZIRLIK KILAVUZ BİLGİLER-5

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  448 Kez Okundu

1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü’1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir.

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Aşağıdakilerden hangisi Maturidi mezhebinin metodu değildir?
A)İstinbat B)İz’an C)Haberler D)Akli istidlal

7-Aşağıdakilerden hangisi Eş’ari ekolünün savunduğu ilkelerden değildir?
A)Marifetullah B)Vaad ve vaid C)Nübüvvet D)Cüz’i irade

8-Hanefi Mezhebinin en çok kullandığı fer i delil hangisidir?
A)İstihsan B)İstishab C)Kıyas D)Maslahat

9-Sükûtî icmâ yı reddeden fıkıh ekolü hangisidir?
A)Maliki B)Zahiriyye C)Hanbeli D)Şafii

10-Aşağıdakilerden hangisi Şîa’nın günümüze ulaşan üç büyük fırkasından biri değildir?
A)Zeydiyye B) İsmailiyye C)İsnâ-aşeriyye D)İbâzıyye

11-İnsanlara bir fayda sağlayan veya onlardan bir zararı gideren, fakat muteber sayıldığına veya geçersiz olduğuna dair bir delil bulunmayan maslahatlara ne ad verilir?
A) Mesâlih-i mülgâ B) Mesâlih-i mu’tebere
C) Celbü’l-maslaha D) Mesâlih-i mürsele

12- Kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukukî işlem yapmaya elverişli oluşuna ne ad verilir?
A) Vücûb ehliyeti B) Ehliyyetü’l-hitâb C) Edâ ehliyeti D) Akıl ve temyiz

13-Aşağıdakilerden hangisi Vaz’i hükümlerden değildir?
A)Vacip B)Sebep C)Şart D)Mani

14- İnsanın dış dünyasını yansıtan ameli hükümlere ne ad verilir.
A)Ahkamı Şeriyye B)Ahkamı ilahiyye C)Ahkamı diniyye D)Ahkamı feriyye

15- Hükmü nas tarafından belirlenmiş fıkhî olaya ne ad verilir?
A)Asıl B)İcma C)Fer D)Hüküm
16-Kur’an ın Muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yotur?
A)Ukubat B)Va’d ve Vaid C)Dualar D)Fenni ilimler

17-Ayetler arasında uyum ve ahengi açıklayan ilim veya kavrama ne denir?
A)Tertib’ul Ayat B)Tanasub’ul Ayat C)Et Tıbak D)Et Tetmim

18-Aşağıdaki surelerden hangisi Medenidir?
A)Fetih B)Tebbet C)İsra D)Kalem

19-Aşağıdakilerden hangisi son dönemin tefsirlerinden değildir?
A) Tefsîru’l-menâr B) Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri.
C) Câmiu’l- Beyân an Te’vîli Âyi’l- Kur’ân D) Tefsîru’l Merâğî.
20- Tercümânu’l- Kur’ân ve İlim denizi Ünvanına kime aittir?
A) Abdullah b. Abbas B) Ubeyy b. Ka’b C) İbn Mes’ûd D) Zeyd b. Sabit

21-Aşağıdakilerden hangis Kur’anın isimlerinden değildir?
A)Mev’ıze B)Mübeşşir C)Mesani D)Beyan

22-Aşağıdakilerden hangisi mushaf komisyonunda yer almaz?
A)Abdullah ibn Zübeyr B)Muaz b.Cebel
C)Sâid ibn As D)Abdurrahman ibn Hâris

23-Adeten yalan söylemek üzere birbirleriyle anlaşmaları imkânsız bir topluluğun rivayet ettiği ve maddi bir şeye isnad ettikleri rivayetlere ne ad verilir?
A)Mütevatir B)Sahih C)Hasen D)Urvat’ul Vüska

24-Hadis ıstılahında, râvinin âdil ve zâbıt olduğuna karar verilerek, rivâyetlerinin sahih olduğunu bildirilmesine ne ad verilir?
A)Cerh B)Sika C)Zabt D)Ta’dil

25-Hadisleri belli usullere göre kitaplaştırma faaliyetine ne ad verilir?
A)Kitabet B)Tedvin C)Tasnif D)Sahih

26-Aşağıdakilerden hangisi senedinde kopukluk olmayan hadis çeşididir?
A)Muallak Hadis B)Hasen Hadis C)Mu’dal Hadis D)Müdelles Hadis

27-Aşağıdakilerden hangisi Hadis tasnif kitaplarından değildir?
A)Ale’l Ma’na B)Ale’l Ahruf C)Ale’r Rical D)Ale’l Ebvab

28-Peygamberimize Muhammed ismini kim koydu?
A)Annesi B)Babası C)Amcası D)Dedesi

29-Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme karışlığında serbest bırakıldı?
A)Uhud B)Hendek C)Bedir D)Mekke’nin Fethi

30-M 616 yılında hangi olay olamamıştır?
A)Boykot kararı B)Taif ziyareti C)2.Habeşistan göçü D)Hz Ömerin İslama girişi

31-Hendek savaşı kaç yılında olmuştur?
A)625 B)626 C)627 D)628

32-Biatü’r Rıdvan hangi olay esnasında olmuştur?
A)Mekke fethi B)Hudeybiye anlaşması C)Akabede D)Hayberde

33-Aşağıdakilerden hangisi Şam kıraat hocasıdır?
A)Ali b.Hamza el-Kasâ’î B)Hamza b.Habîb
C)Abdullah b.Âmir D)Halef b. Hişâm

34-Sükûndan ayırd edilmeyecek derecede olan belirsiz harekeye ne denir?
A)İşmam B)Mazmum C)Revm D)Hafi

35- وَالْقُرْاٰنِ الْحَكيمِ يس 0
Hafs kıratına göre 1.ayetin sonu ile 2. Ayetin başlangıcını hangi şekilde okumak caiz değildir?
A)Vasl ile ihfa B)Vakf ile C)Vasl ile izhar D)İdğam mealğunne ile

36- Sesi gizlemek.Harf telâffuz edilirken, mahreçte aralık kalması ve mahrece fazla dayanılmaması sebebiyle, harfle birlikte nefesin akmasına ne denir
A)Cerh B)Hems C)Rihvet D)Hafi

37-Aşağıdakilerden hangisi mahreç mahalli değildir?
A)Şefev B)Sin’nü C)Hayşum D)Cevf

38-Aşağıdakilerden hangisi, bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda olduklar davranış biçimleri
ve kurallar olarak tanımlanır?
A) Âdet ve gelenekler B) Sorumluluk C) Ahlâk D) İçgüdü

39-Aşağıdakilerden hangisi, davranışlarımızı yönlendiren, hayatımıza yön veren ya da nasıl yaşamamızı gerektiğini bize bildiren ilkelerdir?
A) Bilimsel veriler B) Ahlâkî değerler.
C) Hurafeler D) İçgüdüsel davranışlar

40-Aşağdakilerden hangisi, bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ya da bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik anlamına gelir?
A) Sorumluluk B) Cinsiyet C) Yapı D) Karakter

41-Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkının temel kaynaklarındandır?
A) Hurafeler. B) Hikaye ve efsaneler.
C) Âdet ve gelenekler. D) Hz. Peygamberin hayat ve sözleri.

42-“İncinsende incitme” sözü kime aittir?
A) Hoca Ahmet Yesevî B) Yunus Emre
C) Mevlana Celaleddin Rumi D) Hacı Bektaş-ı Velî

43-Aşağıdakilerden hangisi Kanonik İncildir?
A)Tomas incili B)Yuhanna incili C)Barnabal incili D)Rasüllerin incili

44-Aşağıdakilerin hangisi Tanah’ın ana bölümlerinden değildir?
A)Tora B)Neviim C)Tekvin D)Ketuvim

45-Hinduizmdeki Rahip ve Alimlere ne ad verilir?
A)Brahman B)Sangha C)Yehova D)Lao Tzu

46-Japonların milli dininin adı nedir?
A)Budizm B)Taoizm C)Şintoizm D)Konfüçyüzim

47-Aşağıdakilerden hangisi on emir arasında yer almaz?
A)Çalmayacaksın. B)Sebt gününü kutsallayacaksın
C) Yalan şehadette bulunmayacaksın. D)İftira atmayacaksın

48-Şehvetle veya şehvetsiz meninin gelmesi guslü gerektirir görüşünü savunan mezhep hangisidir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli
49-Namaz vakti girmeden Teyemmüm yapılamaz görüşünü savunan hangisidir?
A)Eimme-i Selase B)İmameyn C)Ebu Hanife D)Caferi

50-Bir kimse abdest aldığını kesin olarak bilse, abdestinin bozulup bozulmadığında tereddüt etse, hangi mezhebe göre abdesti bozulmuş olur?
A)Mâlikiler B)Hanefiler C)Şâfiiler D)Hanbeliler

51-Satril avret için galiz avret,hafif avret ayırımı yapan hangi mezhepdir?
A)İmameyn B)Şafii C)Maliki D)Caferi

52-Aşağıdakilerden hangisi Hanefiiler de Namazın “vacibi” değildir?
A)Tuma’nine B)Alnı yere koymak C)Kavme D)Celse

53- Namazı bozan durumlardan hangisi kendi irade ve ihtiyarı dışında gerçekleşen bir haldir?
A) Sabah namazını kılarken güneşin doğması .
B) KasdenTenahhuh etmek.
C) Cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi.
D) Özür sahibi olan mazereti bulunan kişinin özrünün ortadan kalkması.

54– Sehiv secdesi namazda ziyade bir fiil işlemek yü¬zünden yapılacaksa selâmdan sonra, bir noksanlık yüzünden yapılacaksa selâmdan önce yapılır görüşünü savunan kimdir?
A)İmamiyye B)Şafiiler C)Malikiler D)Kerhi ve Tahavi

55-Aşağıdakilerin hangisi ezan ve kamet ile alakalı doğru değildir?
A)Ezan okuyacak kimselerin erkek, akıllı, takva sahibi olmaları gerekir
B)Ezan ve kamet vaktin de¬ğil, namazın sünnetidir?
C)Ezan okumak için vaktin girmiş olması şart değildir?
D)Ezan ve kamet vakit namazların da sünnettir

56-Aşağıdakilerin hangisi Cuma namazının vücup şartlarından değildir?
A)İzin B)Mazeretsiz olmak C)Hür olmak D)Mukim olmak

57-Aşağıdakilerden hangi uygulama ölü için gereken hazırlıktır?
A)Teşyi B)Teçhiz C)Tekfin D)Taziye

58-Orucun vücup sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Niyet B)Akıl C)Büluğ D)Vakit

59-Kur’anda oruç tutmamayı mübah kılan haller belirtilirken hangisi yoktur?
A)Zor işler B)Güç yetirememe C)Yolculuk D)Hastalık

60- Hz peygamberin orucda kefaret uygulaması hangi olayla ilişkilidir?
A)Kasdenlik B)Tatminlik C)Cinsel ilişki D)Gıda olması

61-Hanefi mezhebinde altın zekatında nisab belirlenirken alınan temel ölçü nedir?
A)200 Dirhem B)20 Dirhem C)20 Miskal D)200 Miskal

62-Kur’anda zekat verilecek yerler sayılırken hangisi yoktur?
A)Rikaz B)Rikab C)İbnüssebil D)Ğarimin

63-Aşağıdakilerden hangisinde zekat gerekmez?
A)Anberde B)Atlarda C)Mâlü’l-müstefâdda D)Yaş sebzede

64-Aşağıdakilerden hangisi İhramın vacibidir?
A)Niyyet B)Telbiye C)İhraam yasaklarına uymak D)İhram Namazı

65-Aşağıdakilerden hangisi metaf alanında yapılır?
A)Remel B)Hervele C)Vakfe D)Tehallül

66-Aşağıdaki mescidlerden hangisi müzdelifede olanıdır?
A)Mescidi Nemire B)Mescidi Hayf C)Cin mescidi D)Meşaril haram mescidi

67-Maliki mezhebinin en önemli fıkıh kitabı hangisidir?
A)Er Risale B)Et Müdevvene C)Fıkhul Ekber D)Ez Ziyadat

68-Zahiru’r Rivayede aşağıdakilerden hangisinin görüşleri yoktur?
A)Ebu Hanife B)İmamı Şerahsi C)Ebu Yusuf D)İmamı Muhammed

69-Fetava-i Hindiyye Hanefi kitaplarından hangi gruba girer?
A)Nevadir kitapları B)Nevazil kitapları C)Mutunu Erbaa D)Asıl kitapları

70- Hz. Peygamber’in dış görünüşünü, güzel vasıf ve sıfatlarını tasvir eden ya da peygamberler ile dört büyük halifenin iç ve dış güzellikleri ile örnek davranış biçimlerini

anlatan eserlere ne denir.?
A)Şemail B)Siyer C)Hilye D)Hüsnü’l Hulk

71-Aşağıdakilerden hangisi ilk siyer alimlerinden değildir?
A)Taberi B)Hamidullah C)İbni Hişam D)İbni İshak

72-Aşağıdakilerden hangisi müteahhirûn dönemi selef âlimlerinden değildir?
A)İbn Kayyim el-Cevziyye B)Şevkânî C) Mahmûd Şükrî el-Âlûsî D)Zemahşerî

73-IV Din Şurasının konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kur’an ve Peygamber B)Din ve toplum
C)Din ve Aile D)Peygamber ve ahlakı

74- Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıdır?
A)4 B) 5 C) 7 D)10

75-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığının hizmet birimi değildir?
A) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü B) Din İşleri Yüksek Kurulu
C) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğü D) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

76-Son Diyanet işleri başkanı kaçıncı başkandır?
A) 10 B)12 C)14 D)17

77-Son Hacc yönetmenliği hangi yılda yayınlanmıştır?
A)1984 B)1988 C)2004 D)2007

78-En geniş anlamda kurulan uluslar arası teşkilat hangisidir?
A)AİHM B)AB C)IMF D)UN

79-İ.K.Ö(İslam konferansı örgütü)genel merkezi nerededir?
A)Kahire B)İstanbul C)Riyad D)İslamabad

80-Aşağıdaki ülkelerden hangisi İslam ülkesi değildir?
A)Mozambik B)Mali C)Burma D)Brunei

81-T.C.Anayasasının değişmez ilkelerinde hangi konu yoktur?
A)Başkent B)Resmi dil C)Egemenlik D)Milli Marş

82-Aşağıdakilerden hangisi Cumhur başkanının yasama ile ilgili görevlerinin arasında yer almaz?
A) Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
C) Yasaları yayımlamak
D) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.

83-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,merkezde günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi hangi mercii ce yapılır?
A)T.B.M.M. B)Valiliklerce C)Bakanlar kurulunca D)Kanunca

84-Dünyanın en büyük gölü ve yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Baykal gölü:Uzak doğu B)Aral gölü:Afrika
C)Hazar gölü:Ortadoğu D)Hazar gölü:Orta asya

85-Aşağıdaki nehirlerle döküldükleri denizler eşleştirilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Karadeniz:Çoruh B)Ege denizi:Meriç C)Ege denizialaman D)Akdeniz:Göksu

86-Aşağıdakilerden hangisi estetik ameliyatın caiz olmasının sebeplerinden değildir?
A) Fıtratı bozma kastı olmamak
B) Yapılmasında bir yarar, yapılmamasında bir zarar bulunmak
C) Hile aldatma veya karşı cinse benzeme kastı bulunmamak
D) Güzel görünme isteği ile yapılmış olmak

87-Çağdaş İslam fıkhı literatürüne göre, eşlerin mahkemeye başvurarak hâkim kararıyla
boşanmalarına ne ad verilir?
A) Bain B) Tefrik C) Fesih D) Tefviz

88- Tanrının insanda bedenleşmesi inancına ne denir?
A) Tenasüh B) Düalizm C) Ahura Mazda D) Hulül

89-İmamın tekbirlerini geri saflardaki cemaate duyuran kimseye ne denir?
A) Münadi B) Fatih C) Mübelliğ D) Müezzin

90-Aşağıdakilerden hangisi müzakere çeşitlerinden biri değildir?
A) Diyalog B) Açık oturum C) Münazaa D) Panel

91-Düşünmeden ve ansızın söz söyleme, konuşma hangi kelime ile ifade edilir?
A) Şifahi B) Rezalet C) Keramet D) İrticalî

92-İki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhde işlemesi, karşı grubun fikirlerinin yanlışlığını vurgulamaları aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
A) Monolog B) Münazara C) Sohbet D) Hitabe

93.Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır?
A)Milliyetçilik B)Lâiklik C)Devletçilik D)Halkçılık

94-Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve dinî danışmada kullanılan yöntem ve tekniklerlerden değildir?
A)Model gösterme B)Yorumlama C)Yüzleştirme D)Onaylama

95-Aşağıdakilerden hangisi yaz Kur’an Kurslarında öğrenme alanlarından değildir?
A)Ahlak B)Hadis C)K.Kerim D)İdadet

96-Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme ve öğretme ilkelerinden değildir?
A) Farkındalık ilkesi B)Fırsat ilkesi C)Kolaylık ilkesi D)Tedricilik ilkesi

97-Ayetel Kürsi hangi suretin kaçıncı ayetidir?
A)Bakara-253 B)Ali İmran-252 C)Bakara-256 D)Bakara-255

98-Aşağıdakilerden hangi sure Kıyametten bahseder?
A)Tekasür B)Adiyat C)Hümeze D)Karia

99-Duşanbe hangi ülkenin başkentidir?
A)Türkmenistan B)Kazakistan C)Tacikistan D)Kırgızistan

100-Diyanetişleri başkanlığı tarafından yayınlanan İmamı Maturidinin Kitabü’t Tevhidinin iyi anlaşılması için Nesefi tarafından yazılan eserin adı nedir?
A)Medariku’t-Tenzil B)Hakaiku’t Te’vil C)Tabsiratül-Edille D)Tevilatü’l-Kur’an

1-C 11-D 21-B 31-C 41-D 51-C 61-C 71-B 81-C 91-D
2-B 12-C 22-B 32-B 42-D 52-B 62-A 72-D 82-D 92-B
3-C 13-A 23-A 33-C 43-B 53-B 63-B 73-B 83-C 93-C
4-D 14-D 24-D 34-C 44-C 54-C 64-C 74-B 84-D 94-A
5-C 15-A 25-C 35-A 45-A 55-C 65-A 75-B 85-C 95-B
6-A 16-D 26-B 36-B 46-C 56-A 66-D 76-D 86-D 96-C
7-B 17-B 27-A 37-B 47-D 57-B 67-B 77-C 87-B 97-D
8-A 18-A 28-D 38-C 48-B 58-D 68-B 78-D 88-D 98-D
9-D 19-C 29-C 39-B 49-A 59-A 69-B 79-C 89-A 99-C
10-D 20-A 30-B 40-D 50-A 60-C 70-C 80-C 90-C 100-C
Yeterlilik Deneme Testi 3

15

Mayıs
2012

SINAVLARA HAZIRLIK SİYER SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  601 Kez Okundu

1-Siyer ve Siyer i Nebi nedir?
2-Kâbede kaç put vardı?
3- Hanifler ne demekdir ?
4-Kâbeyi ilk kim inşa etti ?
5-ikinci olarak kim inşa etti ?
6-Kâbede mübarek vazifeler nelerdir ?
7-Fil vak’ası ne zaman oldu ?
8-Ebrehe kimdir?
9-Fil vakasını anlatan sure hangisidir ?
10-Peygamberimiz hangi sene hangi ay ve hangi günde doğdu ?
11 -Peygamberimiz doğduğu gece neler oldu?
12-Peygamberimizin annesi, babası, dedesi kimdir?
13-Peygamberimizin süt annesi kimdir ?
14-Peygamberimiz süt anne yanında kaç sene kaldı?
15-Peygamberimizin annesi nerede ve ne zaman vefa t etti?
16-Peygamberimiz dedesinin yanında kaç sene kaldı?
17-Birinci Şam seyehati ne zaman oldu ?
18-Birinci sam seyehatinde nereye kadar gidildi ? Kimle görüşüldü?
19-Yemen seyehati kaç yaşında ve hangi sene oldu ?
20-Hılfulfudul ne demekdir peygamberimiz ne zaman girmişdir?
21-ikinci Şam seyehati ne zaman olmuştur, kimle görüşülmüştür ?
22-Peygamberimiz ilk kiminle vene zaman evlendi ?
23-Peygamberimizin hakem seçilmesini anlatınız ?
24-İlk vahiy nerede ne zaman ve kaç yaşında geldi?
25-Aşere-i Mübeşşereyi sayınız?
26-Aleni davet ne zaman başladı ?
27-Aleni daveti emreden hangi ayet idi ?
28-En çok işkence gören dört müslüman kimdir ?
29-lşkence yapan dört büyük kâfir kimlerdir ?
30-1. Habeş, hicreti ne zaman ve kaç kişiyle oldu
31-Hazreti Hamza ne zaman ve nasıl müslüman oldu ?
32-Hazreti Ömer ne zaman ve nasıl müslüman oldu ?
33-Müslümanlar kaç sene muhasara altında kaldı ve ahidnameyi yazan adama ne oldu?
34-Hüzün yılı ne demekdir ?
35-Taif yolculuğu ne zaman oldu ?
36-Birinci Akabe Biati ne zaman ve kaç kişiyle yapıldı ?
37-ikinci akabe biati ne zaman ve kaç kişiyle yapıldı ?
38-Mi’rac mucizesi ne demekdir, kaç yılında ve nasıl olmuşdur ?
39-Peygamberimiz Mekkeden ne zaman ayrıldı, sevr mağarasında kaç gün kaldı ?
40-Peygamberimizi takip edip bulan iki kişi kimdir, ne yapmışlardır?
41-Cuma namazı nerede, ne zaman farz kılındı ?
42-Peygamberimiz Medinedeyedi ay kimin evinde müsafir kaldı ?
43- Muhacir ve ensar ne demekdir ?
44-Vatandaşlık andlaşması kimlerle yapıldı ?
45-Peygamberimiz Hazreti Aişe ile ne zaman evlendi ?
46-İlk ezan ne zaman okundu ve aşure orucu ne zaman emrolundu ?
47-Namazların rekâtları ne zaman değişti ?
48-Kâfirlerle savaşa ne zaman izin verildi ?
49-Seriyye ve gaza ne demekdir ?
50-Kıble nerede, ne zaman çevrildi ?
51 -Bedir savaşının sebebini anlatınız ?
52-Bedir savaşında taraflar kaç kişi idi ?
53-Bedir savaşı hangi ayın hangi gününde oldu?
54-Esirler hangi şartlarla bırakıldı ?
55-Zekât ve oruç ne zaman farz kılındı.
56-Kaynuka yahudileri nereye ne zaman sürgün edildi ?
57-Uhud savaşında kâfirler ve müslümanlar kaç kişi idi ?
58-Uhud savaşını peygamberimiz nasıl yapmak istiyordu ?
59-Uhud savaşı nerede ve hangi gün oldu?
60-Uhud savaşında müslümanların sıkıntıya düşmelerine sebep ne idi?
61-Uhud savaşı kaç safha geçirdi anlatınız ?
62-Raci’ vak’ası nedir ne zaman oldu ?
63-Bi’ri maune faciası nedir ne zaman oldu ?
64-Beni Nâdir gazasını anlatınız ?
65-Hendek savaşı ne zaman oldu diğer adı nedir ?
66-Hendek savaşında müslümanlar ve kâfirler kaç kişiydi ?
67-Hendek kazma fikri kimden gelmişdir?
67-Kurayza yahudileri niçin ve neye göre idam edildi ?
68-Teyemmüm hangi gazada ne zaman farz kılındı?
69-Hudeybiye andlaşması ne zaman imzalandı ?
70-Hayber ne zaman feth edildi ve hayber fatihi kimdir?
71 -Hükümdarları dine davet mektupları ne zaman yazıldı ve kümlerle gönderildi ?
72-Hükümdarlar elçilere nasıl davrandı ?
73-Mekke’nin fethine sebeb hangi hadisedir?
74-Mü’minler topluca kâbeyi ne zaman ve kaç kişiyle ziyaret ettilir ?
75-Mûte harbini anlatınız?
76-islam ordusu Mekke’ye hangi ayın hangi gününde ne zaman girdi ?
77-Huneyn gazası kimlerle ne zaman yapıldı ?
78-Taif kuşatması ve Evtas savaşı kimlerle ve ne zaman oldu ?
79-Tebük Gazası kimlere karşı ve kaç kişiyle yapıldı ?
80-Mescidi dırar nedir ?
81 -Veda haccında Peygamberimiz kaç kişiye hıtab etti ?
82-Veda haccı hangi sene hangi günde oldu ?
83- İnsanın kalbine kin ve kıskançlık nasıl girmez ?
84-Peygamberimiz veda haccında kaç kurban kesti ve kestirdi ?
85-Son peygamber ordusunun komutanı kimdi ?
86-Peygamberimiz hangi sene hangi ay hangi gün vefat etti ?
87-Peygamberimizin ahlakından beş madde yazınız.
88-Peygamberimizin hanımları kimlerdir ?
89-Peygamberimizin çocukları kimlerdir ?
90-Peygamberimizden sonra vefat eden hangi çocuğudur ?
91-Peygamberimizin ilk halifesi kimdir ne zaman vefat etmiştir ?
92-Peygamberimizin ikinci halifesi kimdir ve kim şehid etmiştir ?
93-Peygamberimizin üçüncü halifesi kimdir, kaç sene halifelik yapmıştır ?
94-Peygamberimizin4. halifesi kimdir, kimler şehid etmiştir.
95-Emeviler idaresi kaç sene sürdü, kaç halife geçti ?
96-Abbasi devleti hangi seneler arasında devam etti?
97-Türkler kimin zamanında, ne zaman müslüman oldu ?
98-Tavaifi mülük ne demektir, beş Türk devleti ismi yazınız ?
99-Anadoluyu kim fethetti ?
100-Osman gazi ne zaman doğdu ?
101-Osmanlılara halifelik kimden ve kimin zamanında geçti, son Osmanlı halifesi kimdir?

Toplam 194 sayfa, 148. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030146147148149150160170180...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.