5

Temmuz
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  330 Kez Okundu

 

-4 mezhebe göre abdestin farzları?
-İnfak ne demektir?
-Huşu(Allaha derin saygı) ne demektir?
-Mescid-i Dırar ne zaman yıktırıldı?
-Hidayet(Doğru yolu tutmak) ne demektir?
-Ashab-i Fil ne zaman vuku buldu?
-Haram haram hangi aylardır?
-Kıyamet gününün alametleri nelerdir?
-Darb-ı Mesel(Örnekleme) ne demektir?
-Zekatın verileceği yerler nerelerdir?
-Ziyaret adabı nasıl olmalıdır?
-Fitre- Fitye arasındaki nedir?
-Ramazan ayında kimler oruç tutamayabilir?
-İlaç kullanma ve iğne yaptırma orucu bozar mı?

-İstihare  namazı nasıl kılınır?

-Salat-ı Tefriciye duasının anlamı?

-İki bayram arasında  nikah olur mu?

-Kürtaj ne demektir?

-Cenaze  namazının  farzları nelerdir?

5

Temmuz
2012

Merak Edilen Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  232 Kez Okundu

-Hz.Bilal-i Habeşin Şam da Peygamber Efendimizi rüyada görmesi, Medineye gelmesi,
 

-Ey Nebi diye hitap edilen 5 surenin isimleri?
 -

-Miraç hediyeleri  nelerdir?

-Bir yere oturunca okunacak dua ?
 

-Amenerresulü hangi  surededir?

5

Temmuz
2012

MERAK EDİLEN DİNİ KONULAR

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  215 Kez Okundu

-Peygamber Efendimizin Berat gecesi yaptığı dua?
-Hz.Ömerin Müslüman olması?
-İslam da ilk şehit kimdir?

4

Temmuz
2012

BERAT KANDİLİ HÜRMETİNE

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  249 Kez Okundu

ALLAH DUALARINIZI KABUL EYLESİN

BERAT KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN

BU GECE TEVBESİ KABUL OLAN KULLARINDAN EYLESİN

CÜMLE GEÇMİŞLERİMİZİERAHMETİ İLE MUALE EYLESİN

                                                                                                              (AMİN)

4

Temmuz
2012

LEVH-İ MAHFUZ-BEYTÜ’L-İZZE ve BERAT GECESİ

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  841 Kez Okundu

LEVH-İ MAHFUZ:Levh-i mahfuz,olmuşların ve olacakların, zamandaki bütün anların ve mekandaki bütün varlıkların, kısacası, her şeyin yazılı bulunduğu bir İlâhî muhafaza levhası; İlahi ilmin aynası, kaderin defteri, kâinatın programıdır. Allah(o yazıdan) dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Ana kitap (olan Levh-i Mahfûz) ise O’nun katındadır.” (Rad, 39)
“Şüphesiz ki biz, her şeyi (Levh-i Mahfûz’da yazılmış) bir kadere göre yarattık.” (Kamer, 49)
“Çünkü gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfûz’da) bulunmasın!”(Neml, 75)
Kelime anlamı olarak LEVH-İ MAHFUZ; “levh” levha, “mahfuz” ise korunmuş demektir. Allah’ın takdir ettiği, olmuş ve olacak bütün şeylerin üzerinde yazılı bulunduğu kabul edilen kader levhasına denir.
Levh-i Mahfuz, Allah’ın gökleri ve yeri yaratmadan önce yazmış olduğu bir kitaptır

BEYTÜ’L-İZZE:İzzet evi anlamına gelen beytü’l-izze, Kur’ân’ın bir bütün halinde indirildiği dünya semasında (yere en yakın gökte) bulunan yerin adıdır. Levh-i Mahfuz’da bulunan Kur’ân (Bürûc, 85/21-22), Ramazan ayında (Bakara, 2/185) mübarek bir gece (Duhân, 44/2-3) olan Kadir gecesinde (Kadr, 97/1) buradan beytü’l-izze’ye indirilmiştir (Hakim, II, 323; İbn Ebî Şeybe, VI,144). Beytü’l-İzze’den de Cebrail vasıtasıyla veya vasıtasız olarak şartlara ve ihtiyaçlara göre peyder pey Hz. Muhammed (a.s.)’e gönderilmiştir (İsrâ, 17/106; Furkân, 25/32).
Beytü’l-İzze, tasavvuf terimi olarak Hak’ta fânî olma halinde cem makamına vasıl olan kalp demektir.

4

Temmuz
2012

MÜBAREK GECELERE NEDEN KANDİL GECESİ DENİR

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  222 Kez Okundu

İslam medeniyetinde mübarek gün ve gecelerin tespit edilmesinden itibaren( bu mübarek gün ve gecelerin alimlerimiz sünneti seniyyeden ve hadislerden yola çıkarak tespit etmişlerdir) bu gün ve gecelere , leyle i Kadr , Leyle i Berat gibi isimler verilmiştir. Osmanlı padişahlarından ikinci Selim döneminde , 1566, 1574 bu mübarek günlerin kutlanmasına daha önem verilmeye başlanmış ve camiler aydınlatılarak , cami minarelerine kandiller asılmaya başlanmıştır. Bu kandillerden hareketle ve mana itibariylede bu geceleri temsil edebileceğinden bu gün ve gecelere kandil geceleri, kandiller denmeye başlanmıştır. (1)
Müslümanlarca kutsal sayılan gecelere verilen ad. Bu geceler ramazan’ın yirmi yedinci gecesi olan Kadir, Receb ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac, Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat, Receb ayının ilk cuma gecesi olan Regaib ve Rebiülevvel ayının onikinci gecesi olan Mevlid’tir.
Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler; Rabiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, yine Recep ayının yirmiyedinci gecesi olan Mirac, Şaban ayının on beşinci gecesi olan Beraat ve Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olan Kadir Gecesidir.
Bu geceler Osmanlılar döneminde II. Selim zamanından başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için “Kandil” olarak anılmaya başlamıştır.2
Kadir Gecesi Duası:“Allahım! Sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.”3
 

İnzâl ve Tenzil:İnzalLevh-i mahfuzdan bir anda varlık ve dünya semasına inzal edildiği ve “Nâmûs-u Ekber” olan Cebail’e (as) teslim edildiği için bu ismi almıştır.Tenzil ise Dünya semasından Cebrail (as) vasıtası ile “Esbab-ı Nüzul” çerçevesinde 23 senede ayet, ayet, Sure, sure Hz. Peygamberin kalb-i mübarekine indirildiği ve sadık ve mübarek lisanından insanlara öğretildiği için bu ismi almıştır.İnzal toptan, tenzil ayet ayettir. 23 senede tamamlanmıştır.Kur’ân’ın M. 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde toptan dünya semasına, Beytü’l-İzze’ye indirilmesine inzâl, parça parça âyetler hâlinde vahiy yolu ile Hz. Muhammed (a.s.)’e indirilmesine ise tenzîl denir. 4

İlâhi Cennet evine, Girenlerden eyle bizi,
Yarın anda cemalini, Görenlerden eyle bizi

Kaynak:
1.T.D.V islam ansiklopedisi (24/300)
2.Nebi Bozkurt, “Kandil”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 2001, c. 24, s. 300.
3.Tirmizi, Daavât, 84
4. DİB Kavramlar Sözlüğü

4

Temmuz
2012

BERAT KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN DUALARINIZ KABUL OLSUN

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  232 Kez Okundu

Berat Kandili. Âlimlerin çoğuna göre bu kandil, Kadir Gecesi’nden sonraki en faziletli gecedir. Berat Kandili, ramazandan önceki ay olan ‘şaban’ ayının on beşinci gecesine denk gelir. Şaban ayının 15. gecesidir. Tefsirlerde Kur’an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:(Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu [Kur’anı] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.) [Duhan 2,3] Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Berat sözünün “Berâet” kelimesinin kısaltılmış şekli olduğunu aktararak, “Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak anlamına gelir. Buna göre, “Berat Gecesi” günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Bu gecenin, Müslümanlar tarafından saygı ve coşkuyla kutlanmasının sebebi de budur. Bu geceye mağfiret gecesi de denmektedir. Çünkü, bu gece Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedecektir.
Hz. Peygamber bu geceyi şu önemli hadisiyle duyurur:
“Şaban ayının ortasında gece ibadet ediniz, gündüzde oruç tutunuz. Yüce Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder -rahmetiyle yansır-. Ve tan yeri ağarıncaya kadar: Yok mu benden af dileyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen onu rızıklandırayım. Yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, bunu isteyen vereyim.” diye buyurur. (İbn Mace, İkame, 191)
Denilir ki hicretin 2.yılında kıble, Mescidi Aksa’dan Mescidi Haram’a bu gece çevirildi. Bu gece sevaplar kat kat çoğaltılır. Rahmetin bütün kapıları sonsuza kadar açılır. Sanki Yüce Allah’ın affı coşar. Bu gece bir anlamda ganimet gecesidir. Fırsat gecesidir. Kapıyı aralama gecesidir.
Bu mübarek gecenin beş özelliği bulunmaktadır.
1) Her mühim iş o gece tefrik edilir
2) O geceki ibadetin fazileti büyüktür.
3) Rahmet-i İlahiye feyezan -feyiz,bolluk- eder
4) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.
5) O gece Resulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem’e şefaat hakkının tamamı verilmiştir. (Çünkü Resüli Ekrem Sâllallahu Aleyhi ve Sellem Şa’ ban’ın 13. gecesi ümmeti hakkında şefaat istemiş, bu şefaatin üçte biri verilmiş, 14. gecesi yine istemiş, üçte biri daha verilmiş, 15. gecesi talep etmiş, bu gece şefaatin tamamı ihsan buyurulmuş. Bu şefaatten mahrum olanlar Allah’tan, devenin ürküp kaçtığı gibi kaçanlardır. Adatı İlahiyyedendir ki bu gece “zemzem” kuyusunun suyu artar. Şa’ ban’ın nısf gecesine “Mübarek, Beraet, Sakk, Beraet, Ferman, Rahmet” isimleri verilmiştir.)
 

Berat Kandil Duası
Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

Türkçe Anlamı

Ya Rabbi azabından affına sığınırım,
Gazabından rızana sığınırım,
Senden yine sana sığınırım,
Senin zatın çok yücedir.
Sana gereği gibi hamd etmekten acizim,
Sen, kendini sena ettiğin gibi (övdüğün gibi) yücesin
Kandilinizi Kutluyorum

3

Temmuz
2012

Merak Edilen Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  230 Kez Okundu

Zemzem suyu içilirken okunacak dua?
Peygamberimiz Mekke den Medine ye ne zaman hicret etti?
Medine de ilk ezan ne zaman okundu?

3

Temmuz
2012

DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  554 Kez Okundu

1) Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir?

a)Olay              b)Haber                       c)Hadis                        d)Kıssa

 2) Babasız yaratılan peygamber hangisidir?

a)Hz. Yunus      b)Hz. Musa                  c)Hz. Nuh                    d)Hz. İsa

 3) İlk peygamber kimdir?

a)Hz. Muhammed b)Hz. İbrahim          c)Hz. Adem     d)Hz. Nuh

 4) İlk ve son peygamberlerin isimleri nelerdir?

a)Hz.Adem-Hz.Nuh b)Hz.Adem-Hz.İsa c)Hz.Adem-Hz.Muhammed

 5) Hz. Adem (A.S.) den sonraki peygamber kimdir?

a)Hz. İdris       b)Hz. Nuh        c)Hz. Musa      d)Hz. Şit

 6) İlk elbise diktiği rivayet edilen peygamber hangisidir?

a)Hz. Nuh        b)Hz. Hud                    c)Hz. İdris                   d)Hz. Davud

 7) Tufan hangi peygamber zamanında olmuştur?

a)Hz. İbrahim  b)Hz. İsa                    c)Hz. Salih       d)Hz. Nuh

 8) Ateşe atılan peygamber hangisidir?

a)Hz. İsmail     b)Hz. Musa      c)Hz. İbrahim d)Hz. İsa

 9) İsmail peygamber hangi peygamberin oğludur?

a)Hz.Yakub      b)Hz. Nuh         c)Hz. İbrahim d)Hz. Salih

10) Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Semud kavm ne gönderildi?

a)Hz. Lut                     b)Hz. Hud        c)Hz. Salih      d)Hz. İdris

11) Hz. Yakub peygamberin en çok sevdiği evladı hangisidir?

a)Yunus                        b)Bünyamin                  c)Yusuf                        d)İbrahim

 

12) Hz. Yusuf hapse niçin atıldı?

a)Adam öldürdü b)İftiraya uğradı c)Hırsızlık yaptı    d)Yalan konuştu

 13) Rüyaları en doğru yorumlama ilmi verilen peygamber kimdir?

a)Hz. Musa       b)Hz. İsa        c)Hz. İsmail     d)Hz. Yusuf

 14) Uzun yıllar hapiste suçsuz olarak kalan peygamber kimdir?

a)Hz. Musa       b)Hz. Yakub    c)Hz. Yusuf                  d)Hz. İsa

 15) Demiri yumuşatıp zırh yapan ve Kudüs’ü başkent yapan hangi peygamberdir?

a)Hz. Hud        b)Hz. Yusuf     c)Hz. Yahya    d)Hz. Davud

 16) Zebur hangi peygambere gönderilmiştir?

a)Hz. İsa                     b)Hz. Süleyman            c)Hz. Davud                 d)Hz. Musa

 17) Bütün mahlukatından lisanından anlayan peygamber kimdir?

a)Hz. Adem b)Hz. Davud c)Hz. İbrahim           d)Hz. Süleyman

 18) Allah’ın emriyle Nil nehrine bırakılan peygamber kimdir?

a)Hz. Yusuf      b)Hz. İbrahim c)Hz. Musa                  d)Hz. Salih

 19) Hangi peygamber firavunun sarayında büyümüştür?

a)Hz. Davud     b)Hz. Musa      c)Hz. İsa                    d)Hz. Nuh

 20) Hz. Musa hangi millete gönderilmiş peygamberdir?

a)Araplara b)Yemenlilere c)İsrail oğullarına     d)Türklere

 21) Peygamber olan iki kardeşin isimleri nelerdir?

a)Hz. İbrahim-İsmail   b)Hz. Yakub-Yusuf c)Hz. Musa-Harun

 22) Beşikte kendisinin peygamber olarak gönderildiğini kim söyledi?

a)Hz. İdris       b)Hz. Musa     c)Hz. İsa                     d)Hz. İsmail

23) Allah’ın izniyle ölüleri dirilten peygamber kimdir?

a)Hz. Adem      b)Hz. Musa                  c)Hz. İsa d)Hz. İbrahim

 24) İsa peygamberin babasının adı nedir?

a)Hz. Şuayb     b)Hz. Yunus                 c)Hz. Hud                   d)Hiçbiri

 25) Yeryüzünde ilk inşa edilen mescid hangisidir?

a)Mescidi Aksa b)Mescidi Haram c)Mescidi Nebevi d)Cami

 26) Kabe hangi şehirdedir?

a)Medine                     b)Kudüs                       c)Mekke                      d)Cidde

 27) Peygamberimizin annesinin ve babasının isimleri nelerdir?

a)Amine-Ebu Talib       b)Hatice-Abdullah       c)Amine-Abdullah

 28) Peygamberimize Muhammed ismini kim koydu?

a)Annesi                      b)Babası          c)Amcası          d)Dedesi

29) Peygamberimize kaç yaşında ve hangi tarihte peygamberlik verildi?

a)25-610                      b)40-622                     c)40-610                      d)63-632

 30) Büyük erkeklerden ilk müslüman kimdir?

a)Hz. Ali          b)Hz. Ömer     c)Hz. Ebubekir            d)Hz. Osman

 

31) İslam’da ilk şehid olan hanım kimdir?

a)Hz.Hatice b)Hz.Fatma          c)Hz.Sümeyye d)Hz. Aişe

 32) Peygamberimize inanan ve onu gören ilk müslümanlara ne isim verilir?

a)Müslüman      b)Sahabe                    c)Suffa           d)Ensar

 33) Hangi şehrin etrafına “hendek” kazılmıştır?

a)Medine         b)Kudüs                       c)Taif                          d)Mekke

 34) Peygamberimizin Medine’de ilk yaptırdığı iş nedir?

a)Mescid                     b)Ağaç dikti    c)Namaz kıldı   d)Aşevi

 35) Mescidi Aksa nerededir?

a)Mekke                      b)Şam  c)Kudüs                      d)Medine

 36) Peygamberimiz kaç yaşında ve nerede vefat etmiştir?

a)61-Mekke      b)63 Mekke     c)63 Medine   d)61 Medine

 37) Hicret eden müminlere ne ad verilir?

a)Ensar                        b)Ashab                       c)Muhacir                    d)Seyyid

 38) Hz. Hamza hangi savaşta şehid olmuştur?

a)Bedir b)Hendek        c)Uhud           d)Mekke’nin Fethi

 39) İlk Cum’a namazını peygamberimiz nerede kıldı?

a)Mekke           b)Kuba c)Medine                   d)Bedir

 40) Hangisi ilk iman edenlerdendir?

a)Hz. Ömer b)Hz. Osman          c)Hz. Ebubekir d)Hz. Hamza

 41) İlk inen ayetler hangi sureye aittir?

a)Fatiha                      b)Bakara                      c)Alak              d)Fil

 42) Peygamberimizin emrine muhalefet edilen savaş hangisidir?

a)Bedir b)Hendek        c)Uhud           d)Mekke’nin fethi

 43) Medineli müslümanlara ne ad verilir?

a)Muhacir        b)Ashab-ı Suffa          c)Ensar                       d)Seyyid

 44) Medine’de genç, fakir, mescide hadis ezberleyen ve kimsesiz sahabelere ne denir?

a)Ensar            b)Sahabe        c)Ashab-ı Suffa d)Muhacirun

45) Peygamberimiz nerede kaç tarihinde dünyaya geldi?

a)Mekke-570   b)Medine-571 c)Mekke-571 d)Medine-570

 46) Peygamberimiz hangi kabileye mensubtur?

a)Haşim oğulları b)Gatafan      c)Kureyş                     d)Hiçbiri

 47) Peygamberimiz hangi tarihte nereye hicret etti?

a)622-Mekke   b)610-Medine  c)622-Medine d)632-Medine

 48) Müslümanların ilk yaptıkları savaşın adı nedir?

a)Hendek         b)Uhud            c)Bedi r           d)Mekke’nin Fethi

 49) Hangi halife döneminde hicret resmen tarih başlangıcı oldu?

a)Hz. Ali                      b)Hz. Osman    c)Hz. Ömer      d)Hz. Ebubekir

 50) Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?

a)Hatice                      b)Fatma                       c)Ali                d)Ömer

51) Hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?

a)Hatice                      b)Fatma                       c)Zeynep          d)Abdullah

52) Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme karışlığında serbest bırakıldı?

a)Uhud            b)Hendek                     c)Bedir d)Mekke’nin Fethi

 53) Uhud ve Bedir savaşları hangi tarihte olmuştur?

a)620-622       b)625-610                   c)625-624                   d)622-625

 54) Peygamberimiz veda hutbesini hangi tarihte ve kaç yaşında söyledi?

a)630-40                     b)632-60                     c)632-63                     d)622-53

 55) Mescidi Nebi nerededir?

a)Kudüs                       b)Mekke                      c)Medine                     d)Kuba

 56) Peygamberimizin müezzini kimdir?

a)Hz. Ebubekir              b)Bilal-i Habeşi           c)Selman-ı Farisi         d)Hiçbiri

 

57) Peygamberimizin annesi ve babası hangi kabiledendir?

a)Gatafan        b)Kureyş          c)Esed oğulları            d)Hiçbiri

 

58) Peygamberimizin amcasının ve dedesinin isimleri nelerdir?

a)Ali-Abdullah b)Ebu Talip-Abdulmuttalip c)Ebubekir-Abdülmuttalip

 

59) Peygamberimiz kaç yaşında kimle evlendi?

a)40-Hatice     b)25-Halime    c)40-Amine                  d)25-Hatice

 

60) İlk vahiy hangi tarihte gelmeye başlamıştır?

a)632               b)622              c)610   d)571

 

61) Peygamberimizin hangi evladı kendisinden sonra vefat etmiştir?

a)Aişe              b)Hatice                      c)Fatma                       d)Zeynep

 

62) İlk müslümanlar ilk önce nereye hicret ettiler?

a)Kudüs            b)Medine                     c)Habeşistan               d)Filistin

 

63) Hicri tarih başlangıcı olarak hangi olay esas alınmıştır?

a)İlk vahiy b)Peygamberin doğuşu c)Hicret d)Mekke’nin fethi

 

64) Peygamberimiz hicret esnasında evinde kimi bırakmıştır?

a)Hz. Ebubekir b)Hz. Ali         c)Hz. Ömer      d)Hz. Osman

 

65) Hangisi ilk müslümanlardan değildir?

a)Hz. Hatice    b)Hz. Ali                     c)Hz. Ebubekir d)Hz. Ömer

 

66) Hangi halife zamanında hicret tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir?

a)Hz. Ali                      b)Hz. Ebubekir c)Hz. Ömer                  d)Hz. Osman

 

67) 622 yılında gerçekleşen olaya ne ad verilir?

a)Bedir Harbi   b)Hicret          c)Aşure günü   d)Kuran indirildi

 

68) Kudüs’teki kutsal mescidimizin adı nedir?

a)Mescidi Nebi            b)Mescidi Aksa           c)Mescidi Haram d)Hiçbiri

 

69) Peygamberimizin hicret yol arkadaşı kimdir?

a)Hz. Ali          b)Hz. Ömer                  c)Hz. Ebubekir d)Hz. Osman

 

70) Müslümanların resmen tarih başlangıcı olan olay hangisidir?

a)Miraç            b)Veda Haccı   c)Hicret           d)Peygamberlik

 

71) Peygamberimiz hicret esnasında nerede gizlendiler?

a)Hıra              b)Mina             c)Arafat                      d)Sevr

 

72) Hangisi peygamberimizin kızlarından değildir?

a)Zeynep          b)Fatma                       c)Hatice                      d)Rukiyye

 

73) Hudeybiye Barışı hangi yılda imzalanmıştır?

a)625               b)627              c)628               d)632

 

74) Veda Hutbesinin okunması nerede cereyan etmiştir?

a)Mekke                      b)Medine                     c)Riyad                        d)Cidde

 

75) Peygamberimizin hicret arkadaşı kimdir?

a)Hz. Ali          b)Hz. Süreka   c)Hz. Ebubekir            d)Hz. Büreyde

 

76) Peygamberimizin kabrine ne denir?

a)Türbe           b)Kabir           c)Cennetü’l- Baki         d)Ravza-i Mutahhara

 

77) Peygamberimizin mezarı nerededir?

a)Taif              b)Mekke                      c)Kudüs                       d)Medine

 

78) Vahiy, peygamberimize ne zaman doğrudan bildirilmiştir?

a)Berat Gecesi b)Bedir Gecesi c)Miraç Gecesi d)Kadir Gecesi

 

79) Esenlik, barış, sağlık dilemenin karşılığı hangisidir?

a)Merhaba b)Günaydın c)Hayırlı olsun d)Selamun aleykum

 

80) İzmir’den İstanbul’a giden bir yolcu akşam namazının farzını kaç rekat kılar?

a)3                   b)4                              c)2                              d)1

 

81) Yolcu olanlar mestlerini kaç saat kullanabilirler?

a)12                 b)24                            c)72                            d)48

 

82) Oruç tutamayanlar, tutamadıkları oruç için ne yaparlar?

a)Fitre             b)Fidye                        c)Zekat                       d)Sadaka

 

83) Kabir ziyaretinde ne okunur?

a)Fil Suresi      b)Fatiha-İhlas c)Kevser                      d)Kafirun

 

84) Hicri takvime göre aşure günü ne zamandır?

a)Muharrem-9  b)Receb-27      c)Muharrem-10            d)Şaban-15

 

85) Ramazan ayı kaçıncı (hicri) aydır?

a)7                   b)5                              c)9                              d)8

 

86) Mevlid kandili hangi (hicri) ayın içindedir?

a)Muharrem     b)Receb           c)Ramazan                   d)Rebiulevvel

 

87) Hangisi Berat kandil gecesidir?

a)Kadir-27 b)Şaban-15 c)Receb-27 d)Receb ayının ilk cuma

 

88) Bin aydan daha hayırlı olan gece hangisidir?

a)Mevlid G) b)Cuma G.                         c)Bayram G.     d)Kadir G.

 

89) Hicri takvime göre dokuzuncu ayın ismi nedir?

a)Şaban           b)Muharrem     c)Receb           d)Ramazan

 

90) İlk kandil gecesi hangisidir?

a)Miraç                       b)Berat                        c)Mevlid                      d)Regaib

 

91) Receb ayının ilk cuma gecesine ne isim verilir?

a)Mevlid                      b)Miraç                       c)Regaib                      d)Berat

 

92) Kadir gecesi ne zamandır?

a)Mart-27 b)Ramazan-27        c)Mart-18       d)Ramazan-15

 

93) Günlerin en hayırlısı hangisidir?

a)Pazartesi      b)Perşembe                  c)Pazar            d)Cuma

 

94) Muharrem ayının 10. gününe ne isim verilir?

a)Berat G) b)Mevlid K)            c)Aşure günü    d)Miraç G.

 

95) Son kandil gecesi hangisidir?

a)Regaib K) b)Kadir G)             c)Miraç G)       d)Mevlid K.

 

96) Kur’an, ibadet, sabır, zikir, tövbe, dua, rahmet ayı hangisidir?

a)Şevval                       b)Muharrem     c)Ramazan      d)Receb

 

97) Şaban ayının onbeşinci gecesi hangi gecesidir?

a)Mevlid                      b)Regaib                      c)Berat                        d)Miraç

 

98) Kurban bayramı ne zamandır?

a)Zilkade 10. Günü b)Zilhicce 1. Günü c)Zilhicce 10. Günü d)Hiçbiri

 

99) Kaç tane kandil gecemiz vardır?

a)3                   b)6                              c)4                              d)5

 

100) “İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır” sözü kime aittir?

a)Hz. Muhammed (s.a.s) b)Yunus Emre c)Mevlana        d)Hz. Ali

 

 

3

Temmuz
2012

Hz.Ukkaşe(ra)’nin Hz. Peygamber(sav)’in Nübüvvet Mührünü

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  425 Kez Okundu

Peygamber (sav) Efendimiz “Nasr suresi” nazil olunca vefatının yaklaştığını anladı. Rasulullah dünyadaki son günlerinde idi. Hz.Bilal’e bütün ashabının Mescid-i Nebevi’de toplanmasını emreyledi.
Daha sonra iki rekât namaz kıldı ve hutbeye çıkarak şöyle buyurdu;
─ Bugün benim dünyamın sonu ve ahiretimin ilk günüdür. Allah-ü Teâlâ beni dünya ve ahiret arasında muhayyer bıraktı. Ben de ahireti tercih ettim. Ben sizlere Nebi ve nasihat edici idim. Bu vazifeyi kendiliğimden değil, Allah’ın emri ile yerine getirdim. Allah tarafından görevlendirilmiş idim. Şimdi aranızdan ebediyen ayrılıyorum.
Bir gün gelecek ki; o gün ana ve baba evladından kaçacak. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak. O gün gelmeden eğer içinizden birine vurdum ise işte buradayım, gelsin benden hakkını alsın, diyerek üç defa tekrar eder.
Bunun üzerine Ukkaşe (ra) Hz.leri ayağa kalkarak:
─ Anam, babam size feda olsun Ya Rasulullah! Üç seferdir and verip “bende hakkı olan varsa gelsin”, buyurdunuz. Böyle ısrar etmeseydiniz, bir talepte bulunmayacaktım. Hâşâ sizden davacı değilim fakat emrinize istinaden buraya geldim. Tebük Seferinden sonra Hazid Muharebesinde benim devem sizin devenizin yakınında idi. Devemden indim. Size yaklaşıp elinizden öpmek istedim. Sırtımı size döndüğüm de; o zaman tevazuunuzdan öpmemi engellemek için, sırtıma kamçı ile vurmuştunuz, der. Bunun üzerine Peygamber (sav) Efendimiz:
─ Sende bana vur kırbacı, buyururlar.
O esnada bütün sahabe gözyaşları içerisinde Ukkaşe’yi caydırmaya çalışmaktadır. Ukkaşe (ra):
─ Ya Rasulullah! Benim üzerimde gömlek yoktu, der.
Peygamber (sav) Efendimiz üzerindeki gömleğini çıkarır.
Ukkaşe (ra) Hz.leri, Peygamber (sav) Efendimizin iki omuz küreği arasındaki nübüvvet mührünü görür görmez, kendinden geçerek “La ilahe İllallah Muhammedur Rasulullah” deyip gözyaşları arasında mührü öpme şerefine nail olur.
─ Ya Rasulullah! Maksadım hâşâ sizi kamçılamak değil nübüvvet mührünüzü öpebilmekti. Bunun için böyle bir yola başvurdum.
Bunun üzerine Cenabı Peygamber (sav) Efendimiz ashabına dönerek:
─ Ehli cennetten birini ve cennetteki komşumu görmek dilerseniz; bu zâta nazar ediniz ve ziyaret ediniz. O’nun nefesinde şifa vardır. Çünkü benim nübüvvet mührümü öptü, buyurur.
Bu hadiseden sonra ashab ve Ehli beytin ona karşı hürmet ve sevgisi daha da arttı.

3

Temmuz
2012

ÇOCUK SEVGİSİ VE ŞEFKAT

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  239 Kez Okundu

Sevgili Peygamberimiz çocuklara özel bir Şefkat ve sevgi göstermiş, “Küçüklere Şefkat etmeyen bizden değildir” buyurmuştur (3). Ebu Davud, Edeb, 58.Onun çocuklara olan şefkati o kadar güçlü idi ki, bir çocuğun ağlamasına dayanamaz, ağlayan bir çocuk oldu mu namazı kısa tutardı. Buna mukabil secdede Sırtına Çıkan torunlarının hatırı için secdeyi uzatırdı.Hz. Peygamber çocuklara olan sevgisini sadece tavsiye ederek göstermiyor, aynı zamanda çocuklara bu sevgisini hissettiriyordu. Zaman zaman çocukları, oyunlarına ortak olur, aralarında yarışmalar tertip eder, yarışma sonrası çocuklar efendimizin boynuna sarılarak onun sevgisinden nasiplenirlerdi başlarını okşar sever.
Yüce Rabbimiz, Çocuklarımıza güzel ahlak ve güzel Gelecekler ihsan eylesin.

 

 

3

Temmuz
2012

Camiyi Seviyorum

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  273 Kez Okundu

Ruhumun senden, İlahi, şudur ancak emeli;

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu Ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli-

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

 Hz. Muhammed (sav) , Medine`ye yaklaşınca konakladığı Kuba`da onbeş gün içinde Kuba mescidini inşa etti.Ve müminleri Allah huzurunda toparlamayı başlangıc yaptı. Yolculuğuna devamla Medine`ye giren Resülullah(sav) , ilk iş olarak bir arsa satın alıp bugünkü Mescid-i Nebevi`yi inşa etmiştir.Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)  islam alemine toplumsal alanlarda cami ve mescid inşasının önemine işaret buyurmuş ve bu konuda örnek olmuştur. Bir hadis-I şeriflerinde “ Kim bu dünyada Allah icin bir mescid inşa ederse Allah o kulu icin cennette bir köşk hazırlar. „ müjdesini verdi.

 Barışın ,huzurun, beraber yaşamanın ve medeni ilişkilerin önem kazandığı içinde bulunduğumuz dünya ortamında büyük gayretlerle , hertürlüfedakarlıklarla,maddi ve manevi güçbirliğiyle yaptığımız  cami ve mescidlerin,onların yanıbaşında hazırladığımız ilim irfan yuvaları eğitim ve kültür merkezlerinin önemini kavrayarak kadir ve kıymetini bilelim. Neslimizin geleceği açısından birlik ve beraberlik içinde hertürlü kırıcı, itici, küstürücü ve parçalayıcı tutum ve davranışlardan sakınarak İslamı yaşayıp örnek olalım.Mescid inşasında Allah c.c resulünü örnek alalım.Ne mutlu bu duygu ve düşüncelerle cami ve mescidlere gönülden sarılanlara.

Tarih boyunca mabetler, hem dini hem de sosyal hayatın merkezi olmuşlardır. Bütün medeniyetler mabetler etrafında kurulmuştur. Tarihin hiçbir döneminde ma’budsuz millet ve mabetsiz şehir görülmemiştir. Yerleşik medeniyetin tarihten günümüze yaşayan en eski merkezi olana Mekke, bu düşüncenin en canlı şahididir. İnsanlığın ilk mabedi burada kurulmuştur. Yüce Allah kitabında “Biz beyti (Kabe’yi) insanlara bir yerleşme ve emniyet yeri kıldık”( Bakara, 125.)buyurmaktadır. Böylece mabetlerin dini ve sosyal hayatın merkezini teşkil ettiği tezi, Kur’an’la doğrulanmaktadır. Bu Kur’ani değerlendirmenin ışığında diyebiliriz ki, camiler yıkılmaz yapılarıyla yurdun yıpranmaz tapularıdır. Mabetsiz yurt, mühürsüz yazı gibidir. Kimin olduğu tescil edilemez. Tarihimiz bize göstermiştir ki, toprağın kazanılması kanla, vatanlaşması imanla olmuştur. “İnancın yerleşmediği yurt vatan değildir” gerçeğini bilen Müslümanlar, gittikleri her yere mabetleriyle mekan tutmuşlar, inançlarının işareti minarelerini dikmişlerdir.

3

Temmuz
2012

VATAN SEVGİSİ VE KARDEŞLİK

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  319 Kez Okundu

Vatan sevgisi, yüreğimizi sımsıcak saran en nezih sevgilerdendir.Peygamber Efendimiz,hicret esnasında Mekke’den ayrılırken Hezreve denilen yerde devesini durdurdu. Doğduğu ve çocukluk yıllarından beri yaşadığı yer olan mukaddes belde Mekke’ye son kez hüzünle baktı, baktı. Ve şöyle buyurdu:“Vallahi sen bana Allah’ın yarattığı yerlerin en hayırlısı, Allah’ın katında en sevgili olanısın. Bana senden daha sevgili, daha güzel yurt yoktur. Çıkarılmaya zorlanmamış olsaydım, senden aslâ ayrılmaz, senden başka yerde yurt ve yuva tutmazdım.”(Suruçs.Peygamberimizin hayatı 1/288)
İnsanların yuvası fert olarak ev, millet olarak da vatandır. Huzur ve emniyet bakımından evsiz yaşamak mümkün olmadığı gibi, vatansız yaşamak da mümkün değildir. Bir milletin var olması hayatiyetini devam ettirebilmesi ancak vatana sahip olmasıyla mümkündür. Bizi şefkatli bir ana kucağı gibi bağrına basan bu toprakları yabancılara çiğnetmemek, ayyıldızlı bayrağımızı ebediyen göklerde dalgalandırmak, semayı çınlatan ezanı, gönülleri yeşerten Kur’an seslerini susturmamak toprak altında yatanları rahatsız etmemek, üstündekileri de zillete ve esarete düşürmemek canla başla çalışmak her ferdin görevidir. Milli şairimiz Mehmet Akif diyor ki!
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda,
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda,
Şair ne güzel söylemiş:
“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
Dünya milletlerine insanlık anlayışıyla örnek olmuş olan milletimiz, dünya üzerinde insanlık için verilmesi gereken en güzel yaşayış ve davranış biçimini İslam dini ile bütünleşerek sergilemiş bir millettir.

Milletimizin yükselmesi, güçlenip kuvvetlenmesi ve dünya milletleri arasında istenilen yeri alabilmesi birlik ve beraberliğe bağlıdır. Vatan sevgisi, en asil, en yüce sevgilerden biridir. Bizler vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan şehitler ve gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Ecdadımızın bu vatan topraklarını bizlere nasıl emanet ettiğinin bilinci içerisindeyiz. Vatan ve bayrak, uğrunda her türlü fedakârlığı göstereceğimiz en değerli varlığımızdır. Büyük milletimizin tarih boyunca elde ettiği şanlı zaferlerin, ortaya koyduğu kahramanlık destanlarının, kurduğu medeniyetlerin, temelinde hiç şüphesiz, fertleri arasında gerçekleştirdiği birlik ve kardeşlik ruhu yatmaktadır.

Vatan, Bayrak ve minarelerden yükselen ezan sesleri devamlı kalsın istiyorsak bu ancak birbirimizi sevmemiz, birlik ve beraberlik içerisinde içteki ve dıştaki düşmanlarımıza karşı yek-vücut olmamızla, vatan ve millet sevgisine önem vermemizle mümkün olabilecektir.
Peygamber Efendimiz : “İman etmedikçe Cennete giremezsiniz. Birbirinizi Sevmedikçe de hakkıyla iman etmiş olamazsınız.”(2)

1- AI-i İmran 103.
2- Müslim iman 93–94.

3

Temmuz
2012

ANNE SEVGİSİ VE ANNEYE HÜRMET

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  235 Kez Okundu

SENİ SEVİYORUM ANNECİĞİM,BENİ ANNE DUASI ALANLARDAN EYLE RABBİM

Ak saçlı başını alıp eline,
Kara hülyalara dal anneciğim!
O titrek kalbini bahtın yeline,
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!
Necip Fazıl Kısakürek
Anne sevgili, sevgilerin en güzelidir. Anne; bağlılığın fedakarlığın, cömertliğin, karşılık beklemeden vermenin ve sevmenin sembolüdür.Anne ilahi rahmete benzer. Hep verir, fakat karşılık beklemez.
Yüce dinimiz, anneye ve anne sevgisine Özel bir yer vermiş, cenneti annelerin ayakları altına sermiş, vaktinde kılınan namazdan sonra en sevimli işin anneye iyilik etmek olduğunu, Allah’ın rızasını kazanmanın, cennete ulaşmanın en kestirme yolunun anneye hizmetten ve anneyi gereği gibi sevmekten geçtiğini bildirmiştir.
Anneler, senetlin belli bir gününde sevilip, diğer zamanlarda ihmal edilecek varlıklar değildir. Anneler, ömür boyu sevgiye, saygıya, hizmete ve hürmete layık en yüce varlıklardır. Anneler, başların tacı, gönüllerin ilacıdır. Ne mutlu, annelerini, layıkıyla sevenlere; onları her zaman hatırlayanlara, annelerine en güzel şekilde hizmet edenlere, annelerinin hayır dualarını alıp, dünya ve ahiret mutluluğuna erebilenlere.

3

Temmuz
2012

RAMAZAN AYI YARDIMLAŞMA AYIDIR

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  206 Kez Okundu

Hadis: “Komşusu açken, tok yatan bizden değildir.”

1. Zekât kimlere verilir?
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak şunlar içindir: Fakirler, düşkünler, zekât memurları, kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlar, (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular…” (Tevbe; 9/60)
2-Fitre kimlere verilir? Fitre vermek zorunlu mudur?
Kendilerine zekât düşen herkese fitre de verilebilir. Fıtır sadakası (fitre), kişinin bulunduğu yerdeki fakirlere verilmelidir.
Zekât vermekle mükellef olanların fitre vermesi vaciptir. Fitre ibadetini küçümsememek gerekir. Verilene kadar kişinin uhdesinde bir borç olarak kalır.

Toplam 183 sayfa, 120. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030118119120121122130140150...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.