5

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Sorular-4

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  313 Kez Okundu

– İstidrac ne demktir?
– Tadil-i Erkan nedir?
-Mesbuk,Müdrik,Lahık nedir ?
-Tilavet secdesi nasıl yapılır?
-Cebrail Aleyhisselamın diğer isimleri nelerdir?
-Veda hutbesi ne zaman okundu?
-Kuran-ı kerim kaç yılında toplandı?
-Hz.Aişe validemizin kabri nerededir?
-Hz.Peygamberimizden sonra kim halife oldu?
-İlk ezan nerede ne zaman okundu?
-Mekke de neden çocuklar süt anneye verilirdi?
-Tebük gazvesi hicretin kaçıncı yılında oldu?
-Peygamberlere Gönderilen Sahifeler
-Peygamberlere Gönderilen Dört Büyük Kitap
-Kader ve Kaza Ne Demektir
-Mükellef Kime Denir?
-Adab ne demektir?
-Din Nedir?
-Hac Kimlere ve Ne Zaman Farzdır
-4 mezhebe göre abdestin farzları?
-İnfak ne demektir?
-Huşu(Allaha derin saygı) ne demektir?
-Mescid-i Dırar ne zaman yıktırıldı?
-Hidayet(Doğru yolu tutmak) ne demektir?
-Ashab-i Fil ne zaman vuku buldu?
-Haram haram hangi aylardır?
-Kıyamet gününün alametleri nelerdir?
-Darb-ı Mesel(Örnekleme) ne demektir?
-Zekatın verileceği yerler nerelerdir?
-Ziyaret adabı nasıl olmalıdır?
-Fitre- Fitye arasındaki nedir?
-Salat-ı Tefriciye duasının anlamı?
-Cenaze namazının farzları nelerdir?
-Umre ne demektir?
-Peygamber Efendimizin annesi kaç yaşında vefat etti?
-İslam da ilk şehit kimdir?
-Zelle nedir?
-Kıyametin Büyük Alametleri
-Ehli sünnet nedir?
-Tevbe suresinin başında neden besmele yoktur?
-Oruç, zekat, namaz ne zaman farz kılındı?
-Yeminin çeşitleri ve kefareti?
-Muktedi nedir?
-Arızı süğra ve arızi Kübra nedir?
-Fıtr sadakası?
-Muttefekun aleyh nedir?
-Muhkem- müteşabih?
-Ahlakın tanımı?
-Miraç nedir?
-Kuran okuma çeşitleri?(tertil,tahkik,tedvir,hadr)

5

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Sorular-5

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  566 Kez Okundu

-Cebrail Aleyhisselam vahiy getirdiğinde hangi sahabe suretine girerdi?
-Hazreti Peygamber Efendimizin annesi vefat ettiğinde Ebva köyünden kim getirdi?
-Kuran-ı Kerim de hangi surenin sonu iki nebinin ismiyle bitiyor?
-Mahya ne demektir?
-Tencimul Kuran ne demektir
-Hitabet çeşitleri nelerdir?
-Kus b. Saide kimdir?
-Ezanı rüyasında gören sahabe kimdir?
-Dinler kaç kısma ayrılır?
-Hicret esnasında peygamberimizin yol arkadaşı kimdi?
-Sünneti müekkede ve sünneti gayrı müekkede ne demktir?
-Kuranı çogaltıp kitap haline getiren halife?
-Peygamber efendimizin yatağına yatırdıkları sahabe kimdi?
-Kuranın tamamını yazan sahabeler hangileri?
-S a’d ibn Rebi ra kimdir?
-Hz Ömer kimler tarafindan şehit edildi?
-Hz.Peygamber Efendimizin gençliğinde katıldığı cemiyetin adı ndir?
-Cenaze namazında 4 tekbir almanın hükmü nedir?
-Mescid-i Aksa ne zaman bu ismi aldı?
-Hatibün Nebi kimdir?
-Seyfullah unvanıyla anılan sahabe kimdir?
-Sad bin Ebi Vakkas Hazretlerinin kabri şerifeleri nerede?
-Erkek ve kadın kefeni kaç parçadır?
-Şehit olan Peygamberler kimlerdir
-Dinler kaç kısma ayrılır?
-Peygamber Efendimizin baba annesinin anneannesinin adı nedir?
-Uhud savaşında Peygamber Efendimizin dişini kıran müşrik kimdi?
-Ficar savaşları ne zaman oldu?
-Bir günahı yüzünden dağa çıkan sahabe (Ebu Seleme) kimdir?
-Peygamber Efendimizin annesinin adı nedir?

5

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Sorular-6

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  497 Kez Okundu

-Kısas-ı Enbiya ne demektir
-Muavvizeteyn hangi surelerdir
-Nisab ne demektir?
-Muharrem ayının 10. Gününe ne denir?
-Cenin ne demektir?
-Kuran- ı Kerim de 3-4-5-6 ayet olan surelerin isimleri?
-Fil olayı hangi surede anlatılmaktadır?
-Hac da kesilen kurbanlara ne denir?
-Üsve-i Hasene ne demektir?
-Peygamber Efendimizi kim yıkadı?
-İsfar ve tağlis ne demektir?
-Fıtır Sadakası ( Fitre ) nedir?
-Fıtır Sadakası’nın miktarı ne kadardır?
-Kıraat-i aşere imamlarının isimleri?
-Peygamberimizin ilk süt annesi kim?
-Hangi halife döneminde hicret resmen tarih başlangıcı oldu?
-Peygamberler kaç yıl yaşadı
-Kurana göre ana baba evlatlarına nasıl davranmalı?
-Kuran-ı Kerim de ismi geçen
-Peygamberler ne kadar yaşadılar?
-El-Mebsud:Hanefî fıkıhçılarından kime aittir?
-Telfîk ne demektir?
-Telkin ne d emektir?
-Teşyi’ ne demektir?.
-Muhtazar ne demektir?
-”Senetü’l Hüzün” ne demektir? -Musannef ne demektir?
-Cehennemin bekçiliğini yapan meleğin adı nedir?
-Sebu’t-Tivel olarak isimlendirilen sureler hangi surelerdir?
-S ebu’l-Mesani, hangi suresinin diger adidir.
-Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alman tefsirin tam adı nedir?
– Hz. Hatice, Peygamberimizle ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?
– Hz. Aişe Peygamberimizle ne zaman evlendi? Kaç yıl evli kaldılar?
-Kur’an-ı Kerim Kaç Ayettir?
-Sadaka nedir?Sadaka kimlere verilir?
-Örf ne demektir? Örf ne anlama gelir?
-Vitir namazının hükmü nedir.?
-Recep Ayı girdiğinde hangi duaları etmeliyiz ?
-Tilavet secdesi nasıl yapılır?
-Kur’an neden yirmi üç senede indirilmiştir?
-Salavat getirmenin hükmü nedir?
-Yeminin kefareti nasıl yerine getirilir?
-Zekat ve fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
-Medineye Peygamber Efendimizin gönderdiği ilk öğretmen?
-Fıkhın arapça olarak tanımı nasıldır?
-Hz.Nuh Aleyhisselam kaç yıl yaşadı?
-Musab b.Umeyrin eşinin adı nedir?
-Minber ne demektir?
-Darul Kura ne demektir?
-İrhas ne demektir?
-Sevük Gazvesi ne zaman oldu?
-Haram ayların isimleri nelerdir?
-Kuran-ı Kerimi ezberleyen kişiye denir?
-Ayetel kürsinin iniş sebebi nedir?
-Senetül hüzün ne demektir?
-Hz.Aişe validemiz ne zaman vefat etti?
-Besmelenin iki defa zikredilen sure hangisıdır?
-Fil vakası ne zaman oldu?

5

Ağustos
2012

ÖNEMLİ MBST SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  869 Kez Okundu

- “Sebu’t-Tivel olarak isimlendirilen sureler :Bakara, A’raf, Nisa, Al-i Imran, En’am, Maide, Enfal
-Vucuh:”Lafizları aynı, anlamlan farklı olan kelimelere” denir.
-İlhadi Tefsir:Kur’an ve Sunnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsir
-Hermonatik ve Seman¬tik Tefsir Kelime anlamlarmm taşıdığı manalar üzerine yapılan tefsirdir
- Taberi’nin yazdığı tefsirin tam adı: Camiu’l-Beyan an Te’vTli Ayi’l-Kur’an
-”Sebu’l-Mesani” Fatiha suresinin adıdır.
- Rasulullah’m vefatmdan sonra Kur’an-ı Kerim’i cem eden heyetin başkan Zeyd b.sabit

-Zemahşeri tarafından yazılan eser, dirayet türü bir tefsirdir
-Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı “Hak Dini Kur’an Dili” dir

-ilk vahiy Peygamberimize miladi 610 yılında, Ramazan ayının 27′sinde Pazartesi günü gelmeye başlamıştır
- Kur’an okurken, “nefes almadan sesi kesmeye” Sekte denir.
-Tecessüs: Herhangi bir şeyin iç yüzünü ve gizli tarafını, birinin kusurunu araştırmaktır Bu, ahlâkî bir kavramdır
-629′da gerçekleştirilen Mute savaşı Bizanslılara karşı yapıldı.
-Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot tam üç yıl sürmüştür
-Taif dönüşünde Peygamberimiz ve Zeyd, bir bağda din¬lenirken kendilerine üzüm ikram edilen ve Peygamberimizin teklifi üzerine Addas Müslüman oldu.
-Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz Ebu Bekir’e Sakîfetü Beni Sâide biat etmiştir.

4

Ağustos
2012

İSLAMİ BİLGİLERLE MERAK EDİLEN SORULAR

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  2.626 Kez Okundu

-Kısas-ı Enbiya ne demektir?
-Muavvizeteyn hangi surelerdir?
-Nisab ne demektir?
-Akika kurbanından kesen anne ve baba etinden yiyebilir mi?
-Muharrem ayının 10. Gününe ne denir?
-Cenin ne demektir?
-Kuran- ı Kerim de 3-4-5-6 ayet olan surelerin isimleri?
-Fil olayı hangi surede anlatılmaktadır?
-Hac da kesilen kurbanlara ne denir?
-Üsve-i Hasene ne demektir?
-Peygamber Efendimizi kim yıkadı?
-İsfar ve tağlis ne demektir?
-Ramazandan bir gün önce oruç tutmak mekruh mudur?
– Hicri takvime göre Ramazan ayı başlama tarihi, her yıl on gün önce midir?
-Kabe resmi veya maketine karşı namaz kılmanın bir sakıncası olur mu?
-Ramazandan bir gün önce oruç tutmak mekruh mudur?
-Geceleyin niyet getirmeyi unutan bir kişi ertesi gün ne yapmalıdır?
-Oruçla ilgili kavramlar nelerdir?
-Astım ve nefes darlığını çeken hastaların ağızlarına sıktıkları sprey orucu bozar mı?
-İyileşemeyecek kadar hasta olan kişilerle çok yaşlı insanların tutamadıkları oruçlarına karşılık ne yapmaları gerekir?
– Fidyenin miktarı ne kadardır?
-Fıtır Sadakası ( Fitre ) nedir?
-Fıtır Sadakası’nın miktarı ne kadardır?
-Diş fırçalamak orucu bozar mı?
-Kan aldırmak orucu bozar mı?
-Kusmakla orucumuz bozulmuş olur mu?
-Demiri yumuşatıp zırh yapan ve kudüs’ü başkent yapan hangi peygamberdir?
-Kıraat-i aşere imamlarının isimleri?
-Peygamberimizin ilk süt annesi kim?
-Hangi halife döneminde hicret resmen tarih başlangıcı oldu?
-Peygamberler kaç yıl yaşadı
-Hz.İbrahım as ıle baslayan gunumuze kadar gelen ıbadet
-Kurana göre ana baba evlatlarına nasıl davranmalı?
-Kuran-ı Kerim de ismi geçen Peygamberler ne kadar yaşadılar?
El-Mebsud:Hanefî fıkıhçılarından kime aittir?
-Telfîk ne demektir?
-Telkin ne d emektir?
-Teşyi’ ne demektir?.
-Muhtazar ne demektir?
-”Senetü’l Hüzün” ne demektir?
-Musannef ne demektir?
-Cehennemin bekçiliğini yapan meleğin adı nedir?
-Sebu’t-Tivel olarak isimlendirilen sureler hangi surelerdir?
-S ebu’l-Mesani, hangi suresinin diger adidir.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme
alman tefsirin tam adı nedir?
-Peruk câiz mi?
-Kur’ân ve ilim öğretme karşılığında ücret caiz mi?
-Kutuplarda nasıl namaz kılınır, nasıl oruç tutulur.
-Ezanı işitip camiye gidemeyenler hemen namaza başlayabilirler mi
-Bir kimse imamdan önce rükua varsa namazı hakkında hüküm nedir?
-İmam olan kimse, yalnız kadın cemaate namaz kıldırabilir mi?
-Bir kimse camiye geldiğinde müezzinin ikamet etmesi zamanı ise ise sünnete durmasında bir mahzur var mıdır?
–İmama uyan kimse, imamdan önce rükudan veya secdeden başını kaldırmış olsa ne yapması gerekir?
-Gusul abdesti ile namaz kılınabilir mi?
-Cünüp kimsenin yemek yemesi veya su içmesi caiz midir?
-Kadınların tırnaklarına sürdükleri oje, gusle mani midir?
-Güneşte ısıtılan su ile gusül abdesti almak caiz olur mu?
-Cünüp olan kimse selam verebilir mi? Aynı kimse selam alabilir mi?
-Cenaze namazında okunan dualar nelerdir?
-Mescid- Aksa hakkında bilgi verir misiniz?
– Hz. Hatice, Peygamberimizle ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?
– Hz. Aişe Peygamberimizle ne zaman evlendi? Kaç yıl evli kaldılar?
-Kur’an-ı Kerim Kaç Ayettir?
-Güsul abdesti almak orucu bozar mı?
-Teravih namazı nedir ? Nasıl Kılınır ? Kaç rekattır ? Nasıl niyet edilir ?
– İstihare namazı nasıl kılınır? istihare duası
-Sadaka nedir?Sadaka kimlere verilir?
-Örf ne demektir? Örf ne anlama gelir?
– Midye yemek helal midir?.
– Bazı kimseler tesbihat öncesinde ayetel kürsi okuduktan sonra tesbihe üflüyorlar. Bunun bir anlamı var mıdır?
-Dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir şekilde dinden haberi olmayan insanların ahiretteki durumu nedir?
-Vitir namazının hükmü nedir.?
-Sabah öğle akşam ikindi ve yatsı namazlarının sünnetlerinde hangi süreler okunuyor veya hepsi sırayla mı gidiyor?
-Radıyallahü anhü, anhüma, anha ve kuddüse sirruhü kelimelerinin manası nedir? Bunlar kimler için kullanılır?
-Recep Ayı girdiğinde hangi duaları etmeliyiz ?
-Recep Ayı Nedir ? Recep ayının faziletleri nelerdir ?
-Tilavet secdesi nasıl yapılır?
-Kur’an neden yirmi üç senede indirilmiştir?
-Salavat getirmenin hükmü
-Karı Koca birbirini İsmen Çağırabilir mi?
-Yeminin kefareti nasıl yerine getirilir?
-Zekat ve fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?
-Bebeğe isim konulurken ezan ve Kamet’in hikmeti nedir?
Cünüp iken yolculuğa çıkılır mı?
-Tevbe ve kötülükten uzak kalma duası?
-İslam akaidinin iki önemli kaynağı?
-Medineye Peygamber Efendimizin gönderdiği ilk öğretmen?Musab b.Umeyr
-Peygamber Efendimize benzeyen sahabe kimdir?Musab b.Umeyr
-Fıkhın arapça olarak tanımı nasıldır?
-Hz.Nuh Aleyhisselam kaç yıl yaşadı?
-Musab b.Umeyrin eşinin adı nedir?
-Asr suresin anlamı?
-4 Rekatlı namazların ilk oturuşun hükmü nedir?
-Minber ne demektir?
-Darul Kura ne demektir?
-Dinimizde erkek kına yakar mı?
-İrhas ne demektir?
-Sevük Gazvesi ne zaman oldu?
-Haram ayların isimleri nelerdir?
-Bir annenin evlenen kızına yapacağı nasihat ve dua ne olmalıdır?
-Ramazan orunu birkaç yıl tutamadım ne yapayım?
-Kaza oruçları nasıl tutulur?
-Neden Ramazan ayı bazen 29 bazen 30 gün tutulur?
İslama göre kaç çeşit temizlik vardır?
-Kuran-ı Kerimi ezberleyen kişiye denir?
-Ayetel kürsinin iniş sebebi nedir?
-Senetül hüzün ne demektir?
-Hz.Aişe validemiz ne zaman vefat etti?
-Besmelenin iki defa zikredilen sure hangisıdır?
-Kuss b. Saide hutbesi?
-Sübhane rabbiyel alanın anlamı nedir?
-Fil vakası ne zaman oldu?
-Peygamber Efendimizin üst seviyedeki kubbenin adı nedir?
-Cebrail Aleyhisselam vahiy getirdiğinde hangi sahabe suretine girerdi?
-Hazreti Peygamber Efendimizin annesi vefat ettiğinde Ebva köyünden kim getirdi?
-Kuran-ı Kerim de hangi surenin sonu iki nebinin ismiyle bitiyor
-Mahya ne demektir?
-Tencimul Kuran ne demektir
-Hitabet çeşitleri nelerdir?
-Kus b. Saide kimdir?
-Ezanı rüyasında gören sahabe kimdir?
-Dinler kaç kısma ayrılır?
-Hicret esnasında peygamberimizin yol arkadaşı kimdir?
-Sünneti müekkede ve sünneti gayrı müekkede
-Kuranı çogaltıp kitap haline getiren halife?
-Peygamber efendimizin yatağına yatırdıkları sahabe kimdi?
-Kuranın tamamını yazan sahabeler hangileri?
-S a’d ibn rebi ra kimdir?
-Hz Ömer kimler tarafindan şehit edildi?
-Hz.Peygamber Efendimizin gençliğinde katıldığı cemiyetin adı?
*2 – 3 – 4 farzlı namaz nasıl kılınır?
*Naslardan hüküm çıkarmaya ne d enir?
*Nuaym b.Abdullah kimdir?
* Mısır kralının peygamber efendimize hediyeleri?
* Maşaallah la kuvvete illa billah ne demek
Doğum yapan kadının kırkı çıkmadan oruç tutabilirmi ?
-Fidye ne zaman ödenmeli ?
-Teyemmumle camiye girilir mi?
-Makyaj ile kuran okunurmu
:-Mekke putlarini kim yikti
Dinin kelime anlamı ne demektir?
-Cenaze namazında 4 tekbir almanın hükmü nedir?
-Mescid-i Aksa ne zaman bu ismi aldı?
-Peygamber Efendimizin soyu?
-Hatibün Nebi kimdir?
-Adet gördüğümde hangi duaları okuyaman?
-Darun Nedve
-Ensar ve muhacirin mal paylaşımı
-6 vakit namazı üst üste kazaya kalmayan kişiye ne ad verilir?
-Selefiyye ve eş’ariyye mezheplerinin görüşleri 7
-Seyfullah unvanıyla anılan sahabe kimdir?
-Peygamber Efendimiz Medine hicret edince Medine de yaşayan kabileleler?
-Peygamber Efendimiz Medineye hicret edince evinde misafir eden sahabe kimdir?
-Peygamber efendimiz kimlere anne diye iltifat etmiştir?
-Yeryüzünde mübarek kutsal mescidler?
-Sad bin Ebi Vakkas Hazretlerinin kabri şerifeleri nerede?
-Erkek ve kadın kefeni kaç parçadır?
-Abdullah ibn-i cahş el-ensariyy (r.a.) kimdir?
-Fıkıh ilminin temel ilkeleri ve kuralları
-Nafile orucu kendi istsği ile bozmak
-Şehit olan Peygamberler kimlerdir
-Caminin bölümleri nelerdir?
-1. kur itikat yazılı soruları
-Nuh peygamberin kaç oğlu vardı?
-Keffareti yemin ve keffareti savm ?
-Guslün Sünnetleri Nelerdir?
-Paramla baba ve annemi hacca göndersem olur mu?
-Gusül abdesti nasıl alınır .
-Banyoya sağ ayak ile mi girilir?
– Banyoda çıplak olarak yıkanmak mahzurlu mudur?
-Sevap ve günahlarımızı yazan mekleklerin isimleri nelerdir?
-Dinler kaç kısma ayrılır?
-Kuranda namazı ailenize emredin ayeti?
-Peygamber Efendimizin kabrinin üzerindeki yeşil kubbenin adı nedir?
-Ümmü Mektum Peygamber Efendimizin müezzinlerinden midir?
-Cuma namazının sünnet ve müstehapları nelerdir?
-Peygamber Efendimizin baba annesinin anneannesinin adı nedir?
-Orucu bozan hususlar nelerdir?
-İşyeri açarken yapılcak dua ?
-Uhut savaşında müslümanlar kaç şehit verdiler?
-İslam Tarihinde ilk tasavvuf fikri?
-Peygamber Efendimizin evi kaç odalıydı?
-Hanefi mezhebinin fıkıh kitapları
-Oruçlu iken kulak delinir mi?
-Uhud savaşında Peygamber Efendimizin dişini kıran müşrik?
-İbnü’l Cezerinin Et-Tahbir eseri
-Ebu Süfyan’ın kızı olan Peygamberimizin (asm) hanımı hangisidir?
-Ficar savaşları ne zaman oldu?
-Bir günahı yüzünden dağa çıkan sahabe (Ebu Seleme) kimdir?
-Peygamber Efendimizin annesinin adı nedir?
-Osmanlı medreselerinde okutulan dersler?
-İfk hadisesi ?
-Sahabenin Yermuk Muharebeindeki kardeşlik ruhu?
-Odaya resim asmak günah mıdır?
-Diş dolgusu gusle manimidir?
-Ramazan ayında adet döneminde oruç tutulur mu?
-Cünüp gezmek günah mıdır ?
-Namaz kılarken türkçe bir yazı okumak namazı bozar mı?
-Allah yazılı bir takı ile tuvalete girmek günahmıdır?
-Ezanın manası nedir taşıgı anlamlar nelerdir kısacası davetmidir?
-Besmele 2 defa zikredilen sure nedir?
-İçki satan işletmelerde içki hariç alışveriş yapmanın hükmü nedir?
-Evde muhabbet kuşu beslemek dinizice sakıncası varmıdır?
-Özel günde iken saç ve tırnak kesilir mi?
-Diş tedavisi nedeniyle iğne kullanılırsa oruç bozulurmu?
-Kaşlarım yapışık arasını alsam günahmı dır?
-Tutamadığı orucun fitresini kızının cocuğuna verebilir mi?
-Oruc tutmayan bir kisi fidye verirse oruç tutmuş gibi olur mu?
-Kur’an-ı Kerimi Mealinden okumak için namaz abdesti almak sart mıdır?
-Adetli iken oruç tutulur mu?
-Dini nikah şart mı dır? Resmi nikah dini nikah yerine geçer mi?
-Yatsı namazı kaza kılınırken vitir namazı da kılınabilir mi?
-Oruç tutan kişi namazlarını kılmazsa veya kılamazsa oruçu olurmu?
-İnsan öldükten sonra iskat verilmesi mecburi mi? Fakir olan vermezse ne olur?
-Hz. Peygamberimiz (S.A.V) Medineye hicret ettiginde ilk ne yapmıştır?
-Mekke dönemi gelen ayetlerin özellikleri nelerdir?
-Dinimizde insanlar arasında küslük yaşanması günah mı?
-Cehennimin en alt tabakasına ne ad verilir?
-Hz.Adem Hz.Havva neden cennetten kovuldu?
-Namazı terketmenin cezası dinimize göre nedir?
-Öbür dünyaya göçtüğümüz zaman bu dünyayı ve yaptıklarımızı hatırlayacakmıyız?
– Allahın zati ve subuti sıfatları?
– Peygamberlerin sıfatları?
– Melekler ve görevleri?
– İstidrac
-Tafsili ve icmali iman
-Teheccüh namazının hükmü
-Zelle nedir?
-Kıyametin Büyük Alametleri
-Ehli sünnet nedir? Fırkaları?
-Tevbe suresinin başında neden besmele yoktur?
-Oruç, zekat, namaz ne zaman farz kılındı?
-Yeminin çeşitleri ve kefareti?
-Teheccud namazının hükmü?
-Şeytan taşlamanın hükmü?
-Abdestin adabı?
-Muktedi nedir?
-Arızı süğra ve arızi Kübra nedir?
-Fıtr sadakası?
-Muttefekun aleyh nedir?
-Muhkem- müteşabih?
-Ahlakın tanımı?
-Cidde mikat sınırı içinde midir?
-Miraç nedir?
-Kuran okuma çeşitleri?(tertil,tahkik,tedvir,hadr)
-Kerahet vaktinde namaz kılmak niçin mekruhtur?
-Sehiv secdesi nedir?
-Sübhanekenin hükmü,
– Tadil-i Erkan nedir?
-Mesbuk,Müdrik,Lahık nedir ?
-Cuma günü cuma namazına yetişemeyen namazını nasıl kılar?
-Hacca giden kardeşlerimiz için uğurlama duası nasıl yapıllır?
-Aile ile ilgili konular
-Nanaz,oruç,zekat, hac ilgili
-Abdest, gusül abdesti ile ilgili,
-Sehiv secdesi nedir?Nasıl yapılır?
-Tilavet secdesi nasıl yapılır?
-Tesettür ile ilgili sorular?
-Öşür ile ilgili sorular?
-Komşu hakkı ile ilgili sorular?
-Akraba hakkı ile ilgili sorular?
-Nikah ve Talakla ilgili sorular?
-Kabir azabı ilgili sorular?
-Ahiret ahvali ile ilgili sorular?
-Çocuklara isim verme ile ilgili sorular?
-Ana baba hakkı ile ilgili sorular?
-Vefat eden anne ve babama karşı ne yapabilirim?
-İskat –Devir konulari ile ilgilki sorular?
-Mübarek gün ve gecelerde yapılacak dualar?
-Çalgılı düğünlere davet edilince ne yapayım?
-Resim bulunan odada namaz kılabilir miyim?
-Aile de eşlerin karşılıklı görevleri nelerdir?
-Oruca niyet nasıl yapılır?
-Orun kazası nasıl tutulur?
-Tasavvufi konularla ilgili sorular?
-İçkili lokanta da yemek yiyilir mi?
-Hacca bir kadın yakını olmadan yalnız başına gidebilir mi?
-Hac ibadetinde cezayı gerektiren hususlar nelerdir?
-Bankadan kredi almanın hükmü nedir?
-Çocuklarımızı nasıl yetiştirelim?
-İbadet edilmedn kalb nasıl temiz olur?
-Televizyondaki dini konuşmacıların hangisini dinleyelim?
-Rüya ile ilgili konular?
-Peygamber Efendimizin yaptığı dualarla ilgili konular?
-Kuran-ı Kerimin asıldığı yerde gece yatabilir miyiz?
-Kuran-ı kerimde abdest ile ilgili olan ayet hangi surededir?
-Cebrail Aleyhisselamın diğer isimleri nelerdir?
-Veda hutbesi ne zaman okundu?
-Haram olmamakla beraber dini tarafından hoş karşılanmayan davranışa denir?
-Bir günü oruçlu bir günü iftar etme esasına dayalı olarak tutulan oruca ne denir?
-Kuran-ı kerim kaç yılında toplandı?
-Hz.Aişe validemizin kabri nerededir?
-Hz.Peygamberimizden sonra kim halife oldu?
-İlk ezan nerede ne zaman okundu?
-Mekke de neden çocuklar süt anneye verilirdi?
-Tebük gazvesi hicretin kaçıncı yılında oldu
-Büyük Melekler ve Görevleri
-Peygamberlere Gönderilen Sahifeler
-Peygamberlere Gönderilen Dört Büyük Kitap
-Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri
-Kur’an-ı Kerim’e Karşı Görevlerimiz
-Kader ve Kaza Ne Demektir
-Kadere İnanmanın Faydaları
-İslam ve İslam’ın Şartları
-Mükellef Kime Denir?
-Mükellefle İlgili Hükümler
-ALLAH’IN SIFATLARI
-Ahirete imanın faydaları
-Adab ne demektir?
-Din Nedir?
-İslâm Dini’nin Özellikleri
-İslam Dininin Kaynakları
-Hac Kimlere ve Ne Zaman Farzdır
-Haccın Edasının Şartları
-Abdestsiz ezan okunur mu?
-Uhud savaşında kahhraman kadın sahabi ?
-Peygamber Efendimiz hangi devletlere elçiler gönderdi?
-Beyazid-i Bestamı Hazretlerinin hayatı?
-4 mezhebe göre abdestin farzları?
-İnfak ne demektir?
-Huşu(Allaha derin saygı) ne demektir?
-Mescid-i Dırar ne zaman yıktırıldı?
-Hidayet(Doğru yolu tutmak) ne demektir?
-Ashab-i Fil ne zaman vuku buldu?
-Haram haram hangi aylardır?
-Kıyamet gününün alametleri nelerdir?
-Darb-ı Mesel(Örnekleme) ne demektir?
-Zekatın verileceği yerler nerelerdir?
-Ziyaret adabı nasıl olmalıdır?
-Fitre- Fitye arasındaki nedir?
-Ramazan ayında kimler oruç tutamayabilir?
-İlaç kullanma ve iğne yaptırma orucu bozar mı?
-İstihare namazı nasıl kılınır?
-Salat-ı Tefriciye duasının anlamı?
-İki bayram arasında nikah olur mu?
-Kürtaj ne demektir?
-Cenaze namazının farzları nelerdir?
-Peygamber Efendimizin Berat gecesi yaptığı dua?
-Hz.Ömerin Müslüman olması?
-İslam da ilk şehit kimdir?
-Zemzem suyu içilirken okunacak dua?
-Peygamberimiz Mekke den Medine ye ne zaman hicret etti?
-Medine de ilk ezan ne zaman okundu?
-Hazreti yusuf aleyhiselamın mübarek kabri nerededir?
– Miraç ata vasıtasız olan emir hangisidir?
-Berat gecesinin mahiyeti ve önemi ?
– Berat gecesi arapça duası ?
-Uhud gazvesi-hendek gazvesi ve tebük gazvesini anlatan sureler ?

-Hud Aleyhisselam ne zaman veaft etti?
-Umre ne demektir?
-Peygamber Efendimizin annesi kaç yaşında vefat etti?
-İslam da ilk şehit kimdir?
-Hicri takvimin tarihçesi hakkında bilgi verirmisiniz?
-Kum döken insanlar oruç tutabilirmi ?
-Diş fırçalamak orucu bozar mı?
– Oruçlunun serinlemek amacıyla ağza ve burna su almasında veya banyo yapmasında bir sakınca var mıdır?
-Bir kimsenin şek gününde “ramazan ise farz orucuna, şaban ise nafile orucuna niyet ettim” demesinin hükmü nedir?
– Bir kimse konuşurken dudaklarındaki tükrüğü yutsa oruç bozulur mu?
-Başta bulunan bir yaraya konulan ilacın beyne, karındaki yaraya konulan bir ilacın içeriye ulaşmasından oruç bozulur mu?
-Kadın veya erkeğin cinsel organına konan su veya ilaç orucu bozar mı?
-Oruçlu olan kimse taharet yaparken mak’adından içeriye su kaçırırsa orucu bozulur mu?
-Oruçlu bir pilot oksijen teneffüs edebilir mi?
-Bir kimse hilalin henüz görülmediği bir ülkeden hilalin görüldüğü bir ülkeye gitse onlarla birlikte bayram yapması gerekir mi?
-Bir kimse bayram yaptıktan sonra uçakla oruç tutmakta olan bir ülkeye giderse günün geri kalan kısmında yiyip içmekten sakınması gerekir mi?
– Bir kadın adet gününü sanarak orucunu bozarsa ve o gün adet olmazsa kendisine kefaret gerekir mi?
-Ramazanda niyet etmeksizin oruç tutmayan kimseye kefaret gerekir mi?
– Kefaret orucu altmış günden az olabilir mi?
-Cinsel ilişkiye zorlanan kişiye kefaret gerekir mi?
-Kan aldıran veya gıybet eden oruçlu bir kimse orucunun bozulduğunu zannederek yiyip içse kefaret gerekir mi?
– Unutarak yiyip içen veya kusan bir kimse orucunun bozulduğunu zannederek kasten yiyip içse kefaret gerekir mi?
-Bir kimse hem kaza hem nafile orucuna niyetlenirse ne olur?
-Bir kadın ay halinde iken orucuna niyetlenip fecirden önce temizlenirse orucu sahih olur mu?
– Belirli adak orucu günlerinde tutulan kaza orucu geçerli olur mu?
-Ramazanın başından sonuna kadar baygın durumda olan bir kimseye tutamadığı oruçların kazası gerekir mi?
-Bir kimse fecir doğduğu halde henüz doğmamış zanniyle sahur yese veya güneş batmadığı halde battı sanarak iftar etse ne gerekir?
– Ramazan ayında sıcak ve zor işlerde çalışan kimsenin oruç tutması gerekir mi?
-Gece ve Gündüzü yirmidört saatten fazla olan kutup bölgesine yakın yerlerde oruç nasıl tutulur?
– Yolculuğa çıkmak kasdıyla geceden niyet etmemiş bir kimse şehirden çıkmadıkça yiyip içmesi caiz midir?
– Oruçlu, satın alacağı bir şeyin tadına bakabilir mi?
– Sahur ne demektir?
– İmsak ne demektir?
– İmsak vakti ne demektir?
-İftar ne demektir?
-İftar vakti ne demektir?
-Ramazan ayında misafirin oruç tutması mı tutmaması mı efdaldir?
-Geçimini kazanmaya mecbur olan bir kimse bu işle uğraştığı taktirde orucunu mübah kılacak bir hastalığa uğrayacağını bilecek olsa hasta olmadan iftar etmesi caiz olur mu?
-Oruçlu olan kişi yemeğin tuzuna bakabilir mi?
– Oruçlu kişinin bir şeyi çiğnemesi caiz midir?
-Uçakla yolculuk yapan kimse ne vakit iftar eder?
-Devamlı yolculuk yapan şoför oruç tutar mı?
– Ramazanda lokanta çalıştırmak caiz midir?
– Geceden oruca niyet eden mukim kimse, sefere çıktıktan sonra orucunu bozması caiz midir?
– Seferde oruca niyet eden kimse mukim olduktan sonra orucunu açması caiz midir?
– Bu iki örnekte caiz olmamakla birlikte orucunu bozarsa kefaret gerekir mi?
-Gündüz mukim olan misafir ile iyileşen hastanın günün geri kalan kısmında yiyip içmekten sakınmaları gerekir mi?
– Gündüz ay hali veya lohusalıktan temizlenen bir kadının iftar vaktine kadar yiyip içmekten sakınması gerekir mi?
-Mazeret olmaksızın tutulan nafile orucu bozmak caiz midir?
– Mazeret dolayısıyla bozulan nafile orucun kazası vacip olur mu?
– Üzerinde kaza orucu olan kimse nafile oruç tutabilir mi?
-Hangi nafile oruç bozulunca kazası vacip olmaz?
– Peygamber Efendimiz Ramazan dışında başka bir ayda baştan sonra kadar oruç tutmuş mudur?
– Peygamber Efendimiz ramazan dışında hangi ayda daha fazla oruç tutmuştur?
– Recep ve Şaban aylarında baştan sona kadar oruç tutmanın hükmü nedir?
-Kadın kocasının izni olmadan nafile oruç tutabilir mi?
-Ücret karşılığı çalışan kimse işverenin izni olmaksazın nafile oruç tutabilir mi?
-Ziyafet, nafile oruç bozmak için bir özür müdür?
-Adak kurbanının etinden sahibi ne zaman yiyebilir
-adet görebn kadın orucunu bozabilir mi
-Cünüp olan camiye girbilir mi?
-Fil ordusu kabay ne zaman geldiler?
-Çanakkale de bayram namazı?
Kabeye bakarak yapılan dua
-İki minare arasına çekilen yazıya ne denir?
-Peygamberime kaç yıl vahiy geldi?
-Peygamberimizden sonra halifelik kaç yıl sürdü?
-114 surenin kaçı Mekkidir?
-Ramazan ayında orucu geciktirmek için kadın ilaç kullanabilir mi?
-Yolculuğa çıkan orucu nasıl tutacak?
-Boykot kararı alıp Kabenin duvarına asan müşrik kim?
-Peygamberimizin beni yaşlandırdığı dediği sure hangi suredir?
-Ramazan ayında camiler de iki minare arasına asılan ışıklı yazılara ne denir?
-Havaic-i Asliye ne demektir?
-İmsak ne demektir?
-Hira ve Sevr dağları bizlere neleri hatırlatır?
-Oruç tutan kimsenin namaz kılması şart mı?
-Peygamber Efendimizin kız çocuklarının isimleri nelerdir?
-Oruçlu olan duş alabilir mi?
-İlk ezan okuyan sahabe kimdir?
-Erdemliler Cemiyeti nedir?
-Sehiv secdesi neden gerekir?
-selimi caminin planı kim tarafından yapılmıştır?
-İftar duası nın Türkçe anlamı nedir?
-K.Kerim de kaç yerde cennetten bahsedilmektedir?
-Hz.Yusuf Aleyhisselam kimin soyundandır?
-İslam da oruç neden bu ayda tutulur?
-Teravih namazı nasıl kılınır?
-Ramazan orucuna nasıl niyet edilir?
-Peygamber Efendimizin öz amcaları kimlerdir?
-Oruç ne zaman farz kılındı?
-Oruçlu iken kulak delinir mi?
-İstiaze ne demktir?
-Vakıf işaretleri ve anlamları ne demektir?
-Kuranı Kabe de açıktan okuyan sahabenin adı nedir?
-Havkale ne demktir?
-Kuran da en kısa sure hangi suredir?
-Tevhidi anlatan sure hangi suredir?
-Kurana ilk noktalama ve harekeyi koyan alimler kimlerdir?
-sebeb-i Nuzül ne demektir?
-Kuran çoğaltıldığın da gönderildiği şehirler?
-Kıraat imamız ve ravisi kimdir?
-Kuranı okuma ve dinlemenin hükmü nedir?
-Surelerinin uzunluk ölçülerine göre surelerin isimlendirilmesi?
-Abadile kimlerdir?
-Peygamberimizin ilk eşi kimdir?
-4 Halife kimlerdir?
-Hicret ne demektir?
-Senetül Vufud ne demektir?
-Medineye gönderilen ilk Kuran muallimi limdir?
Dandane-i Saadet ne demektir?
-Aşere-i Mübeşşere kimlerdir?
-Seriyye ve Gazve ne demektir?
-Kuran da en uzun olan ayet hangi surededir?
-Peygamber Efendimizin hanımlarının isimleri nelerdir?
-İsra- Miraç ne demktir?
-Peygamber Efendimiz kaç hac,kaç umre yaptı?
-İlk Müslümanlar kimlerdir?
-Kuran-ı Kerim kim tarafından topladı?
-Cebel-i Rumad uhutta neresidir?
-70 sahabenin şehid olduğu savaşın adı nedir?
-1.ci ve 2. Akabe biatları ne zaman oldu?
-Erdemliler cemiyeti ne zaman kuruldu?
-Haram aylar hangi aylardır?
-Senetül Hüzün ne demektir?
-Peygamber Efendimizi kim yıkadı?
-Hücre-i Saadet ne demektir?
-Peygamber Efendimizin sevgili torunlarının isimleri nelerdir?
-Mekke de açıktan Kuranı okuyan sahabe kimdir?
-Uhutta şehit olup meleklerin yıkadığı sahabe kimdir?
-Ezanı rüyasında gören sahabe kimdir?
-İlk Cuma namazı nerede kılındı?
-İbadet çeşitleri kaç kısma ayrılır?
-Haccın yapılış yönünden çeşitleri nelerdir?
-Haccın rükünleri nelerdir?
-Oruç nedir?
-Oruç çeşitleri nelerdir?
-Fıkıh ne demektir?
-Fidye- Fitre arasındaki fark nedir?
-Seferilik nedir?
-Orucun farz olmasının şartları nelerdir?
-Keffaret çeşitleri nelerdir?
-Sadaka nedir?
-Temlik ne demektir?
-Sehiv secdesinin hükmü nedir?
-Nisap ne demektir?
-Teyemmümün farzları nelerdir?
-Oruç ibadeti ne zaman farz kılındı?
-Temizlik kaç kısma ayrılır?
-Mükellefin ve görevleri?
-İhsar, fevat ne demektir?
-Yemin nedir kaç kısma ayrılır?
-Kurban nedir? Kaç çeşit kurban vardır?
-Orucun çeşitleri nelerdir?
-Tilavet secdesi ne demektir?
-Allahın sıfatları kaç kısma ayrılır?
-imanın sahih olmasının şartları nelerdir?
-İman nedir? Kaç kısman ayrılır?
-İnanç yönünden insanlar kaç kısma ayrılır?
-Ulul Azm Peygamberler kimlerdir?
-Haşr ne demektir?
-İslam dininin özellilkleri nelerdir?
-Fıkıh mezhep imamlarının isimleri ?
-Mezhepler neden ortaya çıktı?
-Din nedir? Dinler kaç kısma ayrılır?
-Peygamberlerde bulunması vacip ve caiz olan sıfatlar nelerdir?
-4 büyük melek -4 büyük kitabın isimleri?
-Cennet ve cehennemde görevli meleklere ne denir?
-Berzah alemi ne demektir?
-Meleklerin özellikleri nelerdir?
– Mürtekib-i Kebire ne demektir?
-Kaza ve Kader ne demektir?
-Allahın birliğinin delilleri ?
-Vahiy ve vahiy çeşitleri?
-Vakiy katipleri kimlerdir?
-Mekkedeki vahiy katibinin ismi nedir?
-Tahkiki iman ne demektir?
-Peygamber Efendimiz hicretin kaçıncı yılında hac yaptı?
-Medine şehrinin önceki ismi nedir?
-Yemin kefareti için aynı yada nakti yardımların verileceği kişiler?
-Tefsir ne demektir?
-Peygamber Efendimizin aile yakınlarını ifade eden terime ne denir?
-Müfessir kime denir?
-Muhaddis kime denir?
-Hz.Osmanı kim şehit etti?
-Hz.Aliyi kim şehit etti?
-Kus b. Saide hutbesinin metni?
-Hudeyb b. Adiyy adlı sahabe ?
-İftar duasının Türkçe anlamı?
-Medine de ilk nüfus sayımı ne zaman yapıldı?
-Hz.Osman Peygamber Efendimizin hangi kızları ile evlendiler?
-Hz.Osmanın kabri nerededir?
-Hz.Osmana neden Zinnureyn denir?
-Kabedeki görevler hangileridir?
-Mescid-i Dırar ne zaman yıktırıldı?
-Peygamber Efendimizin süt annesi Hz.Halimenin eşi adı nedir?
-Deniz suyu ile abdest alınır mı?
-Kral Necaşi kimdir?
-Hacamat karşılığında ücret alınabilir mi?
-Mezarlığın zaruret halinde başka bir yere nakli halinde yeniden cenaze namazı kılınması gerekir mi?
-Peygamberimizin anneanesinin ismi nedir?
-Peygamber efendimizin babası hangi kabileye mensuptur?
-Kirâmen kâtibin isimli meleklerin görevleri nelerdir?
-Sahihi buhari üzerine yapılmış şerhler nelerdi?
-Medinede ilk doğan erkek cocuk sahabinin ismi nedir?
-Kadının mahremsiz yolculuğa çıkabilir mi?
-Allahın 99 ismine ne denir?
-İbrahim aleyhisselam suhufu hangi dildir?
-Zebur kitab hangi Peygambere indirilmiştir?
-Hz.İbrahim Aleyhisselamın eşleri, kızları ve torunlarının isimleri nelerdir?
– Yaş gününü kutlamak ve bir takım masraflar yapmak caiz midir?
– Gayr-ı müslimin kanını almak veya ona vermek caiz midir?
– Gayr-ı müslimlerin camiye bağışta bulunması caiz midir?
– Ehl-i kitabın kestiği yenir mi ?
– Saç; boyamak ve boyatmak caiz midir?
– Bilardo oynamanın dinimize göre hükmü nedir?
– Erkeklerin altın yüzükk ve altın takısı takınmaları caiz midir?
– Hz. Halid b. Velid’in Peygamber Efendimiz’in kesilen saçlarını uğur için taşıdığı ne derece doğrudur?
-Ramazan ayı neden Kuran ayıdır?
-Her ayetinde Allah yazılı sure hangi suredir?
– Kuranda mucize terimi yerine hangi kavramlar kullanılır?
-Oruç ne zaman farz kılındı?
-Ensar, muhacir ve muhadramun ne demektir?
-İsrailoğulları hakkında kaç ayet indi?
-Hz.Hatice validemiz vefat edince Peygamberimiz kiminle evlendi?
-Peygamberimizin halalarının isimleri nelerdir?
-Hz.Peygamber t sav amcası Ebu Talibi kaybettiği yıla ne denir?
-Selef-i Salihin ne demektir?
-İslamiyetin ilk yıllarında kıble yönü neresiydi?
-Yahudilik ve Hrıstiyanlık karışımı dini hareketin adı nedir?
-Halid bin Velid kimdir?
-Boykot yıllarındamüslümanlar ne yedi ve nasıl geçindiler?
-Kaç Peygamber gönderildi?
-Abdest ve gusul abdesti nasıl alınır?
-Dini hitabet nedir?
-İtikadı ve ameli düşünce disiplinine ne d enir?
-Kuran-ı Kerim de durak işaretlerinin anlam ve isimleri?
-Kameri aylardan hangisi bebek isimleri için uygundur?
-Çocuklar ne zaman namaz kılmakala mükelleftir?
-Ramazan ayında ilaç kullanmak zorunda olan orucunu bozabilir mi?
-Ramazan ayında itikafa girmenin hükmü nedir?
-Peygamberimizin defni nasıl yapıldı?
– Kasva adlı deve hakkında bilgi verirmisiniz?
-Bedir savaşında ilk şehit sahabe kimdir?
-Padişah imzalarına ne denir?

-Sahur ezanında ezan bitene kadar su içilirmi ?
– iftar duası nasıl yapılır?
-Eyup aleyhisselamın hangi duayı yapardı?
-Peygamber Efendimizin torunlarının isimleri nelerdir ?
-İstiaze ne demektir?

-Bayanlar oruçlu iken kaş alabilir mi?
-Tashih-i Huruf ne demektir?
-Göz ve kulak damlası orucu bozar mı?
-Tebük seferine katılmayanların sahabelerin durumu?
-Rabbim her işimi hayırlı eyle dua ve Arapçası?
-Gül bahçesinde sana bir gül getirdim sözü kime aittir?
-Uhud dağı ile ilgili hadisler?
-Teravih namazı evde kılınabilir mi?
-Darul Kura Ne demektir?
-Ultrason çektirmek orucu bozar mı?
-Oruç tutan yemek yerken hatırlatılır mı?
-Oruçlu iken cunüp olan banyo yapabilir mi?
-Kadın cunüp ikeb oruç tutabilir mi?
-Kadınlar oruçlu hayız olunca ne ne yapar?
-Hz.Fatma validemiz ne zaman vefat etti?
-Peygamber Efendimizin çocuklarının isimleri?
-Hz.Hamzanın Peygamber Efendimize olan akrabalık derecesi nedir?
-Hz.Halid bin Velid ,Ebu Sufyan ,Hind ve Ümeyye b.Halef kimdr?

-Fukaha-i Seba kimlerdir?
-Hz.Ömer nerede ve ne zaman Müslüman oldu?
-Teravih namazı nasıl kılınır?
-Oksijen tüpü orucu bozar mı?
-Adetli bir kadın sabah banyo yaptıktan sonra oruca niyet edebilir mi?
-Ficar savaşları ne zaman vuku buldu?
-Reddül Muhtar kimin eseridir
-Dinler kaç kısma ayrılır?
-El-Umm kimin eseridir?
Ezanı rüyasında gören sahabe kimdir?Abdullah Bin Zeyd
-Çocuklardan İslamiyeti ilk kabul eden kimdir?Hz.Ali R.anhu
-Esmaül Hüsna ne demektir?Allahın 99 güzel isimlerine EsmaülHüsna denir.
-Allahın rızık veren ismi hangisidir?Rezzak ismidir.
-Kuran-ı Kerim de en uzun ve en kısa sure hangisidir?
En kısa sure Kevser, en uzun sure ise Bakara suresidir.
Oruçlu iken el ve ayaklara krem sürmek orucu bozar mı?
-Eyub Aleyhisselamın yaptığı dua hangi duadır?
-Sahurda ezan sesi gelince su içilir mi?
-Muvatta kimin eseridir?
-Dinler kaça ayrılır?
-Hıristiyan katolik mezhebinden olanlara ne ad verilir?
-Ramazanda en uzun orucu hangi ülke tutulmaktadır?
-Bayan erkek el ele tutuşurken oruca zarar verir mi?
-Hristiyanlık mezhepler kaça ayrılır
-Hac ve Umreye yolculuk edenler Medinede ziyaret edilecek yerler nerelerdir?
-Orucu açma duası nasıl yapılır?
-Oruca nasıl niyet edilir?
-Darağacında ilk namaz kılan sahabe kimdir?
-Orucu bozuk keffaret orucu tutulmasa ne olur?
-7 İmamın kıratı hangi kavramla açıklanır?
-Hasta olan kişinin tutmadığı oruçların bedelini torununa verebilir mi?
Oruçlu iken el ve ayaklara krem sürmek orucu bozar mı?
-Eyub Aleyhisselamın yaptığı dua hangi duadır?
-Sahurda ezan sesi gelince su içilir mi?
-Muvatta kimin eseridir?
-Dinler kaça ayrılır?
-Hıristiyan katolik mezhebinden olanlara ne ad verilir?
-Ramazanda en uzun orucu hangi ülke tutulmaktadır?
-Bayan erkek el ele tutuşurken oruca zarar verir mi?
-Hristiyanlık mezhepler kaça ayrılır
-Hac ve Umreye yolculuk edenler Medinede ziyaret edilecek yerlernerelerdir?
-Orucu açma duası nasıl yapılır?
-Oruca nasıl niyyet edilir?
-Şafîlerde kızlar kaç yaşında oruç tutar?
-Hicret Kur’an-ı Kerimde hangi sure ile anlatılır?
-Peygamberimiz kaç yaşında kiminle evlenmiştir?
-ilk gün oruç tutanlar ikinci gün tutmazsa kefaret olur mu?
-Peygamber Efendimizin çocuklarının isimleri nelerdir?
-Hz.Hamzanın Peygamber Efendimize olan akrabalık derecesi nedir?
-Hz.Halid bin Velid ,Ebu Sufyan ,Hind ve Ümeyye b.Halef kimdir?
-İlk mescidin adı nedir ve ne zaman yapıldı?
-Osmanlı devletinde itfaiye ne ad verilirdi?
-Din nedir?
-Kesilen vahiy devrine ne denir?
Kulaktan su kaçınca oruç bozulur mu?
-Kıyamet günü dirilen insanlar nerede toplanacak?
– Adet gördükten sonra oruc bozabilir misin
– Medine’ye ilk hicret eden öğretmen sahabe kimdir?
-4 büyük sahabeye topluca ne isim verilir?
-Nimetlere karşı sabır ne demektir
-Yemin çeşitleri nelerdir? Yemin kefareti nasıl ödenir?
-Ashab-ı Kehfin isimleri nelerdir?
-Şehit ve Gazi kime denir? -Kum döken insanlar oruç tutabilirmi ?
-Ramazanda yasınler hangi peygamberlere bağlanacak
-Sahur ezanında ezan bitene kadar su içilirmi
-İftar duası nasıl yapılır?
-Eyup aleyhisselamın şıfa duası hangisidir?
-Peygamber efendimizin torunlarının isimleri nelerdir ?
-Beş vakit namaz tablosu
-Seferi olanlar ne zaman oruc tutar?
-Ramazanda hayızlı iken banyo ne zaman yapılır ?
Kabeye bakarak yapılan dua
-İki minare arasına çekilen yazıya ne denir?
-Peygamberime kaç yıl vahiy geldi?
-Peygamberimizden sonra halifelik kaç yıl sürdü?
-114 surenin kaçı Mekkidir?
-Peygamberimiz s.a.v Efendimiz Medine ye hicret ettiginde kime misafir olmuştur ?
-Peygamber Efendimizin a.s ailesini ifade etmek için kullanılan terim nedir?
-Peygamber Efendimizi öldürmek için toplanılan yerin adı nedir?
-Yahya peygamberi kim şehit etti?
-İstanbul da niyetlendim Ankara da iftar açabilir miyim?
-Oruçlu tutan bir kadının kapanmak gerekir mi ?
-Hicretin arapça tanımı nasıldır?
-Kuranı Kerimde tilavet secdesi geçen yerler neresidir?
-Aşere-i Mübeşşere ne demektir?
-Namaz kılmadan oruç tutulabilir mi?
-Akşam oruca niyet eden sabahören bir kadın ne yapmalıdır? ul olurmu
-Oruç tutan kimse namaz kılması şart mıdır ? -Abdest azalarının çoğu yara ve yanık olan kimse ne yapmalıdır?
-Kur’an-ı kerim’in indirilişi kaç yıl sürdü ?
-Orucla iken banyo edilir mi
-Seferi olanlar ne zaman oruc tutar?
-Ramazanda hayızlı iken banyo ne zaman yapılır?
-Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun anlamı
-Peygamber efendimizin soy Şeceresi?
-Darü’l erkam’da müslüman olan sahabeler kimlerdir?
-Akabe biati’ndan sonra hz. peygamber tarafindan medine’ye ö
-Ramazan ayında bir iş yemeğinde verilebilecek hediyeler
-İşkence sonucu sehit edilen ilk müslüman kimdir?
-Adet bittikten kaç gün sonra oruç tutu
-Mescidi Dırar hakkında bilgi verirmisiniz?
-Peygamber Efendimizin çocuklari Peygamber Efendimiz hayatta iken vefat etti?
-Aşere-i Mübeşşere kimlerdir?
-Hendek savaşı için hendek kazma fikrini ortaya atan sahabe kimdir?
-Ramazan ayı bütün günahları siler mi?
-Oruçlu iken saça kına koyulur mu?
-K.Kerim de kaç yer de tilavet secdesi vardır?
-Oruçlu iken yüze krem sürülür mü?
-Mihrab ve Minber ne demektir?
-Hücere-i Saadet ne demektir?
-Ezanı ilk defa kim okudu?
-Felçli kişiye oruç farz mıdır?
-Yabancı ile evli olana onun için sadaka-ı Fıtır vermeli midir?
-Cenaze terimleri nelerdir?
Oruçlu uyurken boy abdestini gerektiren bir hal vuku bulsa ne yapmalıdır?
-Kalb hastasının göğsüne sürdüğü ilaç orucu bozar mı?
-İstemeyerek ağız dolusu kusmak orucu bozar mı?
-Tıraş olurken kanayan yere, kanın durması için kantaşı sürmek orucu bozar mı?
-Bir hasta, ilaç alarak orucunu bozsa, kefaret gerekir mi?
-Ağızdaki yara için oruçlu iken ilaçla gargara uygun mu?
-Ramazanda oruç tutarken ağır hastalanan kimseye su vermek caiz midir?
-Depresyon halinden şuursuz olarak oruç bozunca kefaret gerekir mi?
-Morfinle dişini çektirdikten sonra, “orucum bozuldu” diye yiyip içene kefaret mi gerekir?
– Abdest alırken hata ile boğazına su kaçan, orucu bozulduğu için yiyip içse, kefaret mi gerekir?
-Nisaiyeci bir kadın doktora muayene olanın, orucu bozulur mu? Bozulursa, kefaret mi gerekir?
-Oruçlu olduğunu unutarak yiyen, sonra bilerek yiyip içmeye devam ederse, kefaret gerekir mi?
-Ramazanda birkaç gün oruç tutmadım. Kefaret gerekir mi?
-Omuzlarımda ağrılar için doktor iğne yapılması gerektiğini söyledi. Yapılacak iğne ve sürülecek krem orucu bozar mı?
-Abdest alırken diş etlerinden kan gelirse abdest bozulur, oruç bozulur mu?
-Oruçlu iken burna çekilen su ağzımızdan çıksa oruç bozulur mu?
-Banyo yapınca, banyoda oluşan buharı teneffüs etmek oruca zarar verir mi?
-Oruçluyken kulaktan iltihap akması orucu bozar mı?
-Kan aldırınca oruç bozulur mu?
-Oruçlu iken kulağa pamuklu çubuk sokmakta mahzur var mı?
-Buruna ilaç sürmek orucu bozar mı?
-Jöle, krem, deodorant orucu bozar mı?
-Oksijen gazı tüpü ile suni hava verilince oruç bozulur mu?
-Hanımını öpenin orucu bozulur mu?
-Astım hastası, mecburiyet halinde ilaç kullanınca oruç bozulur mu?
-Oruç tutamayan hasta fidyeyi ne zaman verir?
-Burna tuzlu su çekmek, ilaç gibi orucu bozar mı?
-Dayanamayıp orucunu bozana kaza mı gerekir?
-Kalb için, dil altına konup, emilen hap, orucu bozar mı?
-Hasta, ağzına sık sık su alsa orucu bozulur mu?
-Hasta, su buharını teneffüs etse orucu bozulur mu?
-Burun kanı, genizden mideye giderse, oruç bozulur mu?
-Suya dalıp kulağa su kaçınca oruç bozulur mu?
-Abdestte su kaçınca yiyip içse kefaret mi gerekir?
-Nikotin bandı orucu bozar mı?
-Sakız çiğnemek orucu bozar mı?
-Gebelikte oruç tutulabilir mi?
-Burun damlası orucu bozar mı?
-Anestezi orucu bozar mı?
-Akupunktur tedavisi orucu bozar mı?
-Anjiyo yaptırmak orucu bozar mı?
-Böbrek taşı kırdırmak orucu bozar mı?
-Orucu bozan haller nelerdir?
-Ramazanda muayyen gününü geciktirmek doğru mudur?
-Ramazanda yeme-içme alışkanlığı nasıl olması gerekir?
-Kaç türlü oruç vardır?
-Nelerin zekatı verilir?
-Ramazan ayında neler yapmalıyız?
-Oruç fidyesi nedir?
-Ev zekatı nasıl hesaplanır?
-Göz damlası orucu bozar mı?
-Oruçlu kimse diş tedavisi yapabilir mi?
-Dış fırçalamak orucu bozar mı?
-Teverrük denir?
-Oruçlu iken banyo yapılabilir mi?
-Üç Mescidde namaz kılmanın fazileti?
-Peygamber Efendimiz zamanında 81 gram altının değeri kaç deve idi?
-Nefes açıcı ilaçlar orucu bozar mı?
-Kuzey kutbunda oruç nasıl tutulur?
-10 gündür hayızlıyım oruç tutabilir miyim?
-Aşı olmak iğne yaptırmak orucu bozar mı?
-Oruç tutarken kadın kanama olursa oruç tutmayı bırakabilir mi?
-Hanefi Mezhebi hakkında bilgi verirmisiniz?
-K.Kerim kaç cüz,kaç ayet, kaç sure ve kaç sahifedir?
-Mecburiyetten bozulan orucun kazası ne olur?
-Peygamber Efendimizin defni hususunda bilgi verirmisiniz?
-Orucun kazası ya nasıl tutulur?
-Oruç tutmanın Yasak olduğu günler hangi günlerdir?
-Hamile,emzikli kadın veya hasta oruç tutabilir mi?
-Şeker hastası oruç tutabilir mi?
-Rahatsızım , oruç tutmasam olur mu?
-Oruçlu olmayanı iftara davet etmek caiz midir?
-Haram para ile iftar verilir mi?
-İftar vermenin sevabı nedir?
-Hayız ve nifaslı kadın Kuran (mukabele) dinleyebilir mi?
-Oruca niyetin vakti ne zaman başlar?
-Orucun farzı kaçtır?
-Mescid-i Nebiyi aydınlatan ilk sahabe kimdir?
-Kusmakla oruç bozuldugun da yemek yenilebilir mi
-İmam Azama göre oruçlu iken misvak kullanılır mı?
-Sevap ve günahları kıyamet günü tartacak özel adalet terazisinin ismi nedir?
-Veda hutbesi nerelerde okundu?
-Hz Ebubekir hangi sene doğdu?
-Seferi iken teravih namazı kılınır mı?
-Fitre ile ve fidye arasında miktar farkı var mı dır?
-Peygamber Efendimize indirilen ayetleri yazmakla görevli kişilere ne denir?

-İbadet çeşitleri kaç kısma ayrılır?
-Haccın yapılış yönünden çeşitleri nelerdir?
-Haccın rükünleri nelerdir?
-Oruç nedir?
-Oruç çeşitleri nelerdir?
-Fıkıh ne demektir?
-Fidye- Fitre arasındaki fark nedir?
-Seferilik nedir?
-Orucun farz olmasının şartları nelerdir?
-Keffaret çeşitleri nelerdir?
-Sadaka nedir?
-Temlik ne demektir?
-Sehiv secdesinin hükmü nedir?
-Nisap ne demektir?
-Teyemmümün farzları nelerdir?
-Oruç ibadeti ne zaman farz kılındı?
-Temizlik kaç kısma ayrılır?
-Mükellefin ve görevleri?
-İhsar, fevat ne demektir?
-Yemin nedir kaç kısma ayrılır?
-Kurban nedir? Kaç çeşit kurban vardır?
-Orucun çeşitleri nelerdir?
-Tilavet secdesi ne demektir?

3

Ağustos
2012

MERAK EDİLEN DİNİ KONULAR

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  1.196 Kez Okundu

-Kabeye bakarak yapılan dua
-İki minare arasına çekilen yazıya ne denir?
-Peygamberime kaç yıl vahiy geldi?
-Peygamberimizden sonra halifelik kaç yıl sürdü?
-114 surenin kaçı Mekkidir?
-Peygamberimiz s.a.v Efendimiz Medine ye hicret ettiginde kime misafir olmuştur ?
-Peygamber Efendimizin a.s ailesini ifade etmek için kullanılan terim nedir?
-Peygamber Efendimizi öldürmek için toplanılan yerin adı nedir?
-Yahya peygamberi kim şehit etti?
-İstanbul da niyetlendim Ankara da iftar açabilir miyim?
-Oruçlu tutan bir kadının kapanmak gerekir mi ?
-Hicretin arapça tanımı nasıldır?
-Kuranı Kerimde tilavet secdesi geçen yerler neresidir?
-Aşere-i Mübeşşere ne demektir?
-Namaz kılmadan oruç tutulabilir mi?
-Akşam oruca niyet eden sabahören bir kadın ne yapmalıdır? ul olurmu
-Oruç tutan kimse namaz kılması şart mıdır ? -Abdest azalarının çoğu yara ve yanık olan kimse ne yapmalıdır?
-Kur’an-ı kerim’in indirilişi kaç yıl sürdü ?
-Orucla iken banyo edilir mi
-Seferi olanlar ne zaman oruc tutar?
-Ramazanda hayızlı iken banyo ne zaman yapılır?
-Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun anlamı
-Peygamber efendimizin soy Şeceresi?
-Darü’l erkam’da müslüman olan sahabeler kimlerdir?
-Akabe biati’ndan sonra hz. peygamber tarafindan medine’ye ö
-Ramazan ayında bir iş yemeğinde verilebilecek hediyeler
-İşkence sonucu sehit edilen ilk müslüman kimdir?
-Adet bittikten kaç gün sonra oruç tutu
-Mescidi Dırar hakkında bilgi verirmisiniz?
-Peygamber Efendimizin çocuklari Peygamber Efendimiz hayatta iken vefat etti?
-Kum döken insanlar oruç tutabilirmi ?
-Ramazanda yasınler hangi peygamberlere bağlanacak
-Sahur ezanında ezan bitene kadar su içilirmi
-İftar duası nasıl yapılır?
-Eyup aleyhisselamın şıfa duası hangisidir?
-Peygamber efendimizin torunlarının isimleri nelerdir ?
-Beş vakit namaz tablosu
-Seferi olanlar ne zaman oruc tutar?
-Ramazanda hayızlı iken banyo ne zaman yapılır ?
-Müstehcen görüntülere bakmanın hükmü nedir?
-Bir erkek, yabancı bir kadınla el şıkışabilir mi?
-Zinanın cezası nedir?
-Nişanlılar başbaşa kalabilir mi?
-Faiz gibi haramlar ne yapılır?
-Kadın, Erkek Doktora Muayene Olabilir mi? -Kadının koku sürünüp, zinetli gezmesi caiz olur mu?
-Diş tedavisi,göze ilaç,kadında özel hal,astımlının spirayı ve insülin orucu bozar mı?
-Unutarak ya da hata ile oruç bozmalarda ne yapılır?
-Bankaların verdigi promosyon faiz mi caiz mi?
-Oruçlu iken el ve ayaklara krem sürmek orucu bozar mı?
-Eyub Aleyhisselamın yaptığı dua hangi duadır?
-Sahurda ezan sesi gelince su içilir mi?
-Muvatta kimin eseridir?
-Dinler kaça ayrılır?
-Hıristiyan katolik mezhebinden olanlara ne ad verilir?
-Ramazanda en uzun orucu hangi ülke tutulmaktadır?
-Bayan erkek el ele tutuşurken oruca zarar verir mi?
-Hristiyanlık mezhepler kaça ayrılır
-Hac ve Umreye yolculuk edenler Medinede ziyaret edilecek yerlernerelerdir?
-Orucu açma duası nasıl yapılır?
-Oruca nasıl niyyet edilir?
-Oruçlu iken el ve ayaklara krem sürmek orucu bozar mı?
-Eyub Aleyhisselamın yaptığı dua hangi duadır?
-Sahurda ezan sesi gelince su içilir mi?
-Muvatta kimin eseridir?
-Dinler kaça ayrılır?
-Hıristiyan katolik mezhebinden olanlara ne ad verilir?
-Ramazanda en uzun orucu hangi ülke tutulmaktadır?
-Bayan erkek el ele tutuşurken oruca zarar verir mi?
-Hristiyanlık mezhepler kaça ayrılır
-Hac ve Umreye yolculuk edenler Medinede ziyaret edilecek yerlernerelerdir?
-Orucu açma duası nasıl yapılır?
-Oruca nasıl niyyet edilir?
-Oruçlu iken el ve ayaklara krem sürmek orucu bozar mı?
-Eyub Aleyhisselamın yaptığı dua hangi duadır?
-Sahurda ezan sesi gelince su içilir mi?
-Muvatta kimin eseridir?
-Dinler kaça ayrılır?
-Hıristiyan katolik mezhebinden olanlara ne ad verilir?
-Ramazanda en uzun orucu hangi ülke tutulmaktadır?
-Bayan erkek el ele tutuşurken oruca zarar verir mi?
-Hristiyanlık mezhepler kaça ayrılır
-Oruçlu iken el ve ayaklara krem sürmek orucu bozar mı?
-Eyub Aleyhisselamın yaptığı dua hangi duadır?
-Sahurda ezan sesi gelince su içilir mi?
-Muvatta kimin eseridir?
-Dinler kaça ayrılır?
-Hıristiyan katolik mezhebinden olanlara ne ad verilir?
-Ramazanda en uzun orucu hangi ülke tutulmaktadır?
-Ezanı rüyasında gören sahabe kimdir?Abdullah Bin Zeyd
-Çocuklardan İslamiyeti ilk kabul eden kimdir?Hz.Ali R.anhu
-Esmaül Hüsna ne demektir?Allahın 99 güzel isimlerine EsmaülHüsna denir.
-Allahın rızık veren ismi hangisidir?Rezzak ismidir.
-Kuran-ı Kerim de en uzun ve en kısa sure hangisidir?En kısa sure Kevser, en uzun sure ise Bakara suresidir.
-Fukaha-i Seba kimlerdir?
-Hz.Ömer nerede ve ne zaman Müslüman oldu?
-Teravih namazı nasıl kılınır?
-Oksijen tüpü orucu bozar mı?
-Adetli bir kadın sabah banyo yaptıktan sonra oruca niyet edebilir mi?
-Ficar savaşları ne zaman vuku buldu?
-Reddül Muhtar kimin eseridir
-Dinler kaç kısma ayrılır?
-El-Umm kimin eseridir?
-Abdest alırken burundan su genize giderse oruç bozulur mu,
-Fitre ile iftar yaptırılır mı?
-Fidyenin anlamı nedir?
-Kan aldırınca oruç bozulur mu?
-Hizb ne demektir?
– İlk Peygamberimiz kim olmuştur?
– Burma devleti çocuk katliamı yapılıyor?Onlara nasıl yardım edebiliriz?
-Peygamber Efendimizin vefat ve defni hususunda bilgi verirmisiniz?
-Fitil kullanan oruç tutabilir mi?
-Dört Mezhebe göre abdestin farzları kaçtır?
-5 vakit namazın müezzinliği nasıl yapılır?
-Yeniçeriocağını kaldırıp yerine düzenli bir ordu kuran Osmanlı padişahı kimdir?
-Lahn nedir? Kaç çeşittir?
-Burma nerededir?Nüfusu ne kadardır?
-Hiç güneş batmayan yerlerde oruç nasıl tutulur?
-Kuzey kutbunda oruç nasıltutulur?
-Hasta kişi oruç bozunca ne yapmalıdır?
-4 büyük meleğin ilk önceliği olanlar hangisidir?
-Hz.Ömer İslamın kaçıncı yılında Müslüman oldu?
-sağlıklı bir kimse tutamadığı günler için fidye verebilir mi?
-Kader nedir?
-Ehl-i Fetret ne demektir?
-Semavi dinler ne demektir?
-Dinî ve ilmî olarak Reenkarnasyon nedir?
-Adetli bir kadın sa’y yapabilir mi?
-Mazereti bulunmadan namazı terk edenler dinden çıkarlar mı?
– Cumanın farzı öğle yerine geçiyor mu?
-Kaza borcu olan sünnetleri kılar mı?
– Seferilik bugün de geçerli midir?
-Oruçlu iken iğne yaptırmak orucu bozar mı?
– Hesaplanan zekat yıl içinde kısım kısım dağıtılabilir mi?
-Alacağın zekatı verilir mi?
-Kurban kesmek farz mıdır, sünnet midir?
-Düğünde takılan hediyeler kime aittir?
-Dinimize göre düğün nasıl olmalıdır?
-Evlenirken takılan altın ve hediyeler mehir yerine geçer mi?
-Sonradan mehirde arttırma yapabilir mi?
-Zıhar ve hükmü nedir?
-Müt’a nikahı yapmak caiz midir?
-islamın ilk şehid ve şehidesi bir karı-kocadır.kr?
-mushafları inceleme kurulu kaç üye den oluşu
–peygamberlerin özelliklerinden biri olan “ismet” sıfatı ne anlama gelir efendimizin kıldırdığı ilk gıyabi cenaze namazı
-peygamber efendimizin kıldırdığı ilk gıyabi cenaze namazı kimindir?
– hak dini kuran dili hangi tür tefsirdir
-Bilal-i Habeş kaç yılında doğdu ?
-Peygamberimizin farklı konularda ortaya koyduğu uygulamalar ve davranışlar sünnet çeşitlerinden hangisidir?
-Fıkıhta hanefi mezhebinin dayandığı feri deliller nelerdir?
-Teravih namazı kılınırken su içilir mi ?
-Medine şehrinin adı ne zaman verildi ?
-İslam devletinin başkentini hangi halife döneminde medıne den küfe taşınmıstır?
-Peygamber Efendimiz hangi kabiledendir?
-Kabirde kıbleye doğru defnetmenin sebebi nedir?
-Arabistan da ezan neden 2 defa okunur ?
-İslamda teravıh namazını acele kıldırmanınhükmü nedir ?caiz midir?
-İslam devleti başkenti hangi nafile döneminde Kufeye taşındı ?
-10 sayfalık kitaplar hangi peygamberlere vahyedilmiştir ?
-Peygamberimizin amcalarının adları nelerdir?
-Hz .Ömeri kim hançerledi ?
-Teravih namazında 2. rekata oturup 3.rekatta selam verilirse sehiv secesi gerekir mi?
-Harfi musakkale ne demektir?
-Hanefi Mezhebinin kuruyucusu kimdir?
-islam devletinin başkenti hangi halife döneminde Medineden Kufeye taşındı?
-ilk mescidin adı nedir?
-Hanefi mezhebi inançla ilgili konularda hangi itikadi mezhepleri benimser?
-Oruçlu iken şiddetli başın ağrıdığında orucu bozulursa kefaret gerekir mi?
-Oruçlu bir kimse duş alabilir mi?
-Kuzey kutbunda oruç nasıl tutulur?
-Peygamberimizin yaptığı ilk nufus sayısı ne kadardı?
-Fıkıhta aslı deliller nelerdir?
-İlk cuma namazı miladi kaç yılında farz kılındı?
-Kurban hicri kaçıncı yılda vacip kılındı?
-Hz. Muhammedın ıslam dınını yaymak ve korumak amacıyla yaptıgı savaslar nelerdır?
-Hamilelikte kanama olursa oruç bozulur mu?
-Ezan hicti kaçıncı yılda meşru kılınmıştır?
-İkl nüfus sayımında Medinede Müslümanların haricindeki nüfus ne kadardı?
-İlk diyanet işleri başkanımız kimdi?
-Diyanet İşleri Başkanlığı kaç yılında kuruldu?
-T.Diyanet Vakfı ne zaman kuruldu?
-1984 yılında diyanet işleri başkanı kimdi?
-Medine de yedi mescidlerin bulunduğu yer bize neyi hatırlatıyor?
-Peygamber Efendimiz vefat edince kim yıkadı?
-Peygamber Efendimizin kabrini hangi sahabe kazdı?
-Peygamberimizi kabri saadetlerine kimler koydu?
-Oruç ibadeti ne zaman farz kılındı?
-Adadile diye anılan sahabeler kimlerdir?
-Peygamber Efendimizin vahiy baş katibi kimdir?
-Zeyd bin Harise hagi savaşta şehit oldu?
-Bedir savaşında ilk şehit olan sahabe kimdi?
-Kerahet orucu diye bir oruç var mı ?
-Peygamber Efendimizin islami iki kisiyle guclendir dediği kimlerdir?
-Hicret nedir? Ne zaman oldu?
-Osmanlıda karınca fetvası diye bilinen fetvayı kim han padişah padişah döneminde verildi?
-Kadınların iki temizlik arası kaç gün en az olmalıdır?
-Üç kutsal mescidlerin isimleri nelerdir?
-İftar duası nasıl yapılır?
-Revm ne demektir?
-Eyüp Aleyhisselam hangi duayı yapardı?
-Kuran-ı Kerim de kaç Peygamber ismi bulunmaktadır?
-Kütüb-i Münzele ne demektir?
-Mute savaşında şehit olan üç komutan kimlerdir?
-Ezan okuyan kimseye ne denir?
-Ezan okunan yere ne denir?
-İmamın namaz kıldırdığı yere ne denir?
-Hatibin hutbe okuduğu yere ne denir?
-Şerefe ne demektir?
-Her ayın 13,14 ve 15.ci günleri tutulan oruca ne denir?
-Hangi surenin başında besmele yoktur?
-Peygamberimize ve getirdiği yüce hakikatlere ilk inanan hanım kimdir?
-Peygamber Efendimiz 8 yaşindan 25 yaşina kadar ki̇mi̇nle beraber kaldı?
-Peygamber Efendimizin baba annesi-anneannesi kimlerdir?
-Hazreti Ömer ne zaman Müslüman oldu?
-İlk ezanı kim okudu?
-Peygamber Efendimiz ne zaman doğdu ne zaman vefat etti?
-Tashih-i Huruf ne demektir?
-Nuh Aleyhisselamın hangi oğlu iman etmedi?
-Hangi durumda orucu bozarsan kefaret gerekir?
-Akabe biatları nerede ne zaman yapıldı?
– Ci`rane neresidir?
– Eimme-i sitte ne demektir?
– Emsalu`l-Kur`an ne demektir?
– Emsalu`l-Hadis ne demektir?
– Hadis ravilerinin ve muhaddislerin kimliklerini açıklayan ilim dalına ne denir?
-Etiyopya ülkesi nerededir?
-Ehl-i Sünnet ne demektir?
-Ameli mezhepler hangileridir?
-Kadınlar adet görürken oruç tutabilir mi
-Kabeye ilk örtü ne zaman örtüldü?
-Mescid-i Nebinin minberine ilk örtü kim tarafından asıldı?
-İlk minare ne zaman yapıldı?
-Mukabele ne demektir?
-Arza-i Ahire ne demektir?
-Mizan-i Kabe ne demektir?
-Hidane ne demektir?
-Lukata ne demktir?
-Fil olayı hangi sure de anlatılmaktadır?
-Peygamberimizin katıldığı en son Gazve hangisidir?
-Seriyye ne demektir?
-Eda- Kaza ne demektir?
-Sahib-i Tertip kime denir?
-Nisan ne demektir?
-Havaic-i Asliye ne demektir?
-Hz. Hatice ye mehir olarak ne verilirdi?
– Peygamberimizin amcaoğullarının adları nelerdir?
-Peygamber Efendimizin mübarek dişinin kırıldığı amcası Hz.Hamzanın şehit olduğu hangi savaştır ?
-Fıkıh ne demektir?
– Kur’an’da adı geçtiği halde peygamber oldukları kesin olmayan üç zat kimdir
-lahik ile ilgili hükümler nelerdir?
-Mekke ve Medine de ziyaret yerleri nerelerdi
-Gasilül melaike olana sahabe kimdir?
-Muhadramun ne demektir?
-Kefen kç çeşittir?
-Peygmber Efendimizi göremeyip sahabeyi görene ne denir?
-Mühazatün-Nisa nedir?
-Hz.yusuftan sonraki peygamber kimdi?
-Zehveran olarak anılan sureler hangileridir?
-Halifelik kaç sene sürdü?
-Alim kelimesi kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
-Hz ibrahimin torunlarının isimleri ?
-Minarede ezan okunan yere ne denir?
-Esmaül Hüsnanın anlamları nedir?
-Oruç tuttuğumuzda niyet ettiğimiz yerin saatine göremi yoksa gittiğimiz yerin saatine göremi açarız?
-Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlarda kimlerle savaşmıştır ?
-Sahih olan görüşe göre Kurandaki ayet sayısı ne kadardır?
-Sahabe ile görüşen kimseye ne denir ?
-Göbekten vurulan iğne orucu bozarmı ?
-Peygamber Efendimizin defnedildiği yere ne denir?
-Hicretin 7.yılında hangi olaylar meydana gelmiştir?
-Peygamberimizle Hz Ebubekirin kaldığı mağaranın ismi nedir?
-Ramazan orucu ne zaman farz kılındı?
-Sahabeyi gören kimselere ne denir?
-Tebe-i Tabiin ne demktir?
-Selef-i Salihin ne demektir?
-Hadsi ilmi ile meşgul olanlara ne denir?
-Kuranı Kerim hangi halife döneminde çoğaltıldı?
-Teravih namazı ne zamandan beri cemaatla kılınmaya başlandı?
-Zelletül Kari ne demektir?
-Lahn-ı Hafi ne demktir?
-Kameri aylardan Kuran da zikredilen hangi aydır?
-Kütüb-i Sittenin isimleri nelerdir?
-En son vefat eden sahabe kimdir?
-Cennette görevli meleklere ne denir?
-Namazda şef ne demktir?

3

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  351 Kez Okundu

-Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlarda kimlerle savaşmıştır ?
-Sahih olan görüşe göre Kurandaki ayet sayısı ne kadardır?
-Sahabe ile görüşen kimseye ne denir ?
-Ggöbekten vurulan iğne orucu bozarmı ?
-Peygamber Efendimizin defnedildiği yere ne denir?
-Hicretin 7.yılında hangi olaylar meydana gelmiştir?
-Peygamberimizle Hz Ebubekirin kaldığı mağaranın ismi nedir?
-Ramazan orucu ne zaman farz kılındı?
-Sahabeyi gören kimselere ne denir?
-Tebe-i Tabiin ne demktir?
-Selef-i Salihin ne demektir?
-Hadsi ilmi ile meşgul olanlara ne denir?
-Kuranı Kerim hangi halife döneminde çoğaltıldı?
-Teravih namazı ne zamandan beri cemaatla kılınmaya başlandı?
-Zelletül Kari ne demektir?
-Lahn-ı Hafi ne demktir?
-Kameri aylardan Kuran da zikredilen hangi aydır?
-Kütüb-i Sittenin isimleri nelerdir?
-En son vefat eden sahabe kimdir?
-Cennette görevli meleklere ne denir?
-Namazda şef ne demktir?

3

Ağustos
2012

Merak Edilenini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  334 Kez Okundu

-Gasilül melaike olana   sahabe  kimdir?

-Muhadramun ne demektir?
-Kefen kç çeşittir?
-Peygmber Efendimizi  göremeyip sahabeyi görene ne denir?
-Mühazatün-Nisa nedir?
-Hz.yusuftan sonraki peygamber kimdi?

-Zehveran olarak anılan sureler hangileridir?
-Halifelik kaç sene sürdü?
-Alim kelimesi kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
-Hz ibrahimin torunlarının isimleri ?
-Minarede ezan okunan yere ne denir?
-Esmaül Hüsnanın anlamları nedir?
-Oruç tuttuğumuzda niyet ettiğimiz yerin saatine göremi yoksa gittiğimiz yerin saatine göremi açarız?

2

Ağustos
2012

KADİR GECESİ VE ÖNEMİ

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  387 Kez Okundu

MÜBAREK KADİR GECENİZ KUTLU .BİN AYDAN DAHA HAYIRLI OLAN KADİR GECESİNDE DUALRINIZ KABUL OLSUN.

ALLAHIM SEN AFFEDENSİN AFFI SEVERSİN BİZLERİ DE AFFEYLE.

Ramazan-ı Şerifin 27. gecesi İslam dünyasında “KADİR GECESİ” olarak bilinir ve kutlanır. Bu yıl bu mübarek gece 14 Ağustos gecesini 15′ine bağlayan geceye rastlamaktadır. Hepimize kutlu olsun.
Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, içinde kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim aynı adı taşıyan sure-i celilede şöyle buyurulmaktadır.
“Doğrusu biz Kur’an’ı kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”
Zaman ve mekanlar kendilerinde meydana gelen büyük ve önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir gecesi hayırlarla dolu olayların meydana geldiği bir gecedir. Çünkü bu gecede kadri yüce bir kitap olan Kur’an-ı Kerîm inmeye başlamıştır. Kur’an-ı Kerîm gibi insanlık için bir hidayet rehberi olan kitabın böyle bir gecede inmesi ona müstesna bir şeref kazandırmış, kadrini yüceltmiştir.
Allah tarafından Cebrâil aleyhi’s-selâm adındaki melek aracılığıyle peygamberimize vahyolunan, onun hayatında tamamen yazılıp tespit edilen ve daha sonra da mushaf haline getirilen Kur’an-ı Kerîm, peygamberimize vahyolunduğu gündenberi hiçbir değişikliğe uğramadan nesilden nesile geçerek bize kadar gelmiştir. Bu özelliği taşıyan, yani ilk nazil olduğu şekilde bir kelime eklenmeden ve bir kelime eksilmeden günümüze kadar gelen tek kitap hiç şüphe yok ki Kur’an-ı Kerîm’dir. Çünkü onun her türlü değişiklikten korunacağını Cenâb-ı Hak va’d buyurmuştur. Hicr sûresinin 9. âyetinde meâlen: “Doğrusu Kur’anı biz indirdik, onun koruyucusu da biziz” buyurulmuştur.
Kur’an-ı Kerîm, eşi olmayan bir kitaptır. Çünkü o, insan sözü değil, Allah kelâmıdır. Lafzı da manası da Allah’ındır. Peygamberimiz sadece onu insanlara tebliğe vasıta olmuştur.”
Bakara sûresinin 97. ayetinde şöyle buyurulmuştur: “De ki her kim Cebrâil’e düşman ise bilsin ki o, Kur’an’ı Allah’ın izniyle, kendisinden öncekini tastik ederek yol gösterici ve mü’minlere müjdeci olarak, senin kalbine indirmiştir”. Yani o, senin değil, Allah’ın sözüdür. Cebrâil aleyhi’s-selam da onu indirmeye memurdur.
Kur’an-ı Kerîm, kendisinin Allah tarafından vahyedilmiş olduğunu bildirmiş, bunda şüphesi olanları ona benzer bir eser meydana getirmeye çağırmış, bunun başarılamıyacağını da haber vermiştir. İsrâ sûresinin 88. ayetinde: “De ki, insanlar ve cinler birbirine yardımcı olarak bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak için biraraya gelseler, andolsun ki yine de benzerini ortaya koyamazlar” buyurmuştur.
Bakara sûresinin 23. ayeti de meâlen şöyle: “Kulumuz Muhammed’e indirdiğimiz Kur’an’da şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sûre meydana getirin; eğer doğru sözlü iseniz Allah’tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın”.
Kur’an-ı Kerîm, Arapların şiir ve hitabette doruk noktasında oldukları bir devirde nazil olmuştur. Mekke müşrikleri, Kur’an’ın gönülleri aydınlatan nurunu söndürmek için, “Bu Kur’an’ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, belki galip gelirsiniz” demeye varıncaya kadar her çareye başvurdukları halde onun bir tek sûresinin benzerini vücuda getirememişler, bu yüzden silaha sarılmak zorunda kalmışlardır.
Kur’an-ı Kerîm’in İngilizce mütercimlerinden Palmer, tercümesinin başına koyduğu önsözde şöyle demiştir: “En güzide Arap yazarları değer itibariyle Kur’an’a eş olabilecek bir eser yazamamışlarsa hayret edilmemelidir. Çünkü Kur’an, nazire yapılamayacak tek eserdir”.
Kur’an-ı Kerîm, İslâmiyetin ana kitabıdır. Dinin esasıdır. Dinî hükümlerin dayanağı olan dört delilin birincisidir. Bütün dinî esasları ihtiva eden Kur’an-ı Kerîm, semavî kitapların da özetidir. İtikadî, ahlâkî, amelî, ictimaî her bakımdan insanı ve insan topluluklarını maddî manevî mutluluğa ulaştıracak her şeyi bildirmiştir. Nahl sûresinin 89. ayetinde meâlen şöyle buyurulmuştur:
“Ey Muhammed, sana, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, rahmet ve müjde olarak Kur’an’ı indirdik”.
Kur’an-ı Kerîm, insanlar için bir hidâyet kaynağı olarak gönderilmiştir. Bu husus, önemine binâen birçok ayette sık sık tekrarlanmıştır. Bu ayetlerden birisi de İsrâ sûresinin 9. ayetidir, meâlen şöyledir:
“Doğrusu bu Kur’an, en doğru yola hidâyet eden ve yararlı işler yapan mü’minlere büyük ecir olduğunu, ahirette inanmayanlara yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler”.
Kur’an-ı Kerîm’in ilk sûresi olan Bakara süresinin ilk ayetlerinde de, Kur’an’ı Kerîm’in Allah’a karşı gelmekten sakınanlara hidâyet eden, yol gösteren bir kitap olduğuna dikkat çekilmiştir.
Kur’an-ı Kerîm, son semavî kitap olarak gönderildiğinden talimatı da bütün insanlığı içine alacak şekilde geniştir.
Kur’an-ı Kerîm, herşeyden evvel Allah’ın varlığını, birliğini, O’nun yüksek sıfatlarını, yaratıklara olan rahmet ve mağfiretinin genişliğini tesbit ve talim eder. Batıl ve sapık akîdeleri, putperestliğin her çeşidini reddeder. İnsanları yükselten en önemli ve ölmez prensipleri ortaya kor.
Kur’an-ı Kerîm, aile hayatı ile karı ile kocanın karşılıklı hak ve vazifelerinden milletlerarası münasebetlere; selâmlaşmaktan evlere izin alarak girme adabına varıncaya kadar sosyal hayatın bütün kurallarını gösterir; en yüksek en güzel ahlâk prensiplerini öğretir.
Kur’an-ı Kerîm, insana büyük değer verir. İnsanın en güzel sûrette yaratıldığını, yaratıkların en şereflisi olduğunu, ondan başka kâinatta her ne varsa hepsinin emrine âmâde bulunduğunu açıklar. Onun onurunu kıracak, kalbini incitecek davranışları yasaklar.
Kur’an-ı Kerîm; zina, fuhuş, sarhoşluk, adam öldürmek, yalan söylemek, iftira etmek, haksızlık yapmak, israf etmek, hıyanette bulunmak, gıybet etmek ve toplumu birbirine düşürecek şekilde bozgunculuk yapmak gibi toplumu temelinden sarsan kötülükleri yasaklar.
Kuran-ı Kerîm, daima ilerlemeyi emreder. “Babamızdan böyle gördük” diyerek, akıl ve ilim ile açıklaması mümkün olmayan alışkanlıklardan, ayrılmak istemiyenleri ayıplar, körü körüne taklidi reddeder.
İlk inen âyeti “Oku” diye başlayan Kur’an-ı Kerîm, daima ilme teşvik eder. Fenne ve müsbet ilimlere karşı asla tavır almaz. Akla ve düşünceye müstesna yer verir.
Kâinat ve ondaki yaratılış inceliklerini düşünmeye davet eder. “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” diyerek ilmin üstünlüğünü vurgular.
Hulâsa Kur’an-ı Kerîm, insanı dünya ve ahirette mutlu kılacak, Allah Teâlâ’nın rızasını kazandıracak herşeyi ihtiva eden bir Kitab-ı Mübîn’dir. Böyle bir kitabı rehber edinen yanılmaz. O’na sımsıkı sarılan sapkınlığa düşmez, O’nun gösterdiği yoldan yürüyen şaşırmaz ve O’nu okuyanın ecri az olmaz.
Kur’an-ı Kerîm’in inmeye başladığı böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerden birisi de Kur’an okumak ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur’an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk’ın insanlığa son mesajıdır. O’nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır.
Bu duygularla okuyucularımızın kadir gecelerini tebrik ediyor, daha nice kadir gecelerine sağlıkla erişmemizi ve bu gecenin dünyanın pek çok yerinde haksızlığa ve saldırıya uğramış müslüman kardeşlerimizin kurtuluşlarına vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan diliyorum ve gecenin fazileti ile ilgili bir Hadîs-i Şerif’in meâliyle bitiriyorum.
“Kim kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı ecri hesaba katarak, ibadetle ihya edecek olursa geçmiş günahları bağışlanır”.(1)

Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Rasûlellah: Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim? diye sordu.Peygamberimiz şöyle buyurdu:

De ki: Ya Rab; sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni afffet.En nurlu ve feyizli geceyi Kadir Gecesinde idrak ederiz. Kur’ân’da adı geçen tek ay Ramazan ayıdır; tek gece de Kadir Gecesidir. Bu bereketli saatlerin şeref ve kıymetini Kâinatın Rabbi Sevgili Habibine haber vermektedir. Bu gecenin faziletine o kadar değer verilmektedir ki, o vakitlerde tecelli edecek rahmetin ve ruhanî hâdiselerin anlatılması için müstakil bir sûre inmiştir. Bu sûre Kadr Süresidir.
Yine Cenâb-ı Hak bu gecenin kudsiyetini bildirmek için beş âyetli bir sûrede üç defa “Leyletü’1-Kadr” ifadesini açıkça zikretmektedir:
“Şüphesiz, o Kur’ân’ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.“
Ulvî hâdiseler de sûrenin sonunda şöyle ifade buyurulur :
“O gecede melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her iş için arka arkaya iner. O gece, tan yerinin aydınlanmasına kadar bir selâmettir.“
Kadir Gecesinin en önemli özelliği, cin ve insanlara iki cihan saadeti bahşeden, kâinat kitabının ezelî bir tercümesi olan yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerimin bu gecede ilk olarak dünya semasına indirilmesidir. Daha sonra ise ihtiyaca göre âyet âyet veya sûreler halinde vahyin mazharı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselama Cebrail (a.s.) vasıtasıyla takdim edilmiş olmasıdır.
Yine bu mübarek gecede insanlığın ebedî refahına sebep olacak, ona bereketli bir ömrü kazandıracak bir fırsat verilmektedir. Bu geceyi dua, zikir ve ibadetle geçiren kişi, ancak seksen sene gibi uzun bir ömürde kazanabileceği ecir ve sevabı bir gecede elde etme bahtiyarlığına ermiş olacaktır.
Bin aydan hayırlıdır denmesinin hikmeti nedir?
“Bin ay” seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere İsrailoğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.
Başka bir rivayette Peygamberimiz Sahabilere İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene boyunca hiç günah işlemeden ibadet ettiklerini anlattı. Sahabiler bunu hayretle karşıladı. Cebrail Aleyhisselâm geldi, “Yâ Muhammed, ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetinde hayrete düştüler. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir” diyerek Kadir Suresini okudu ve, “İşte bu senin ve ümmetinin hayran kalışından daha hayırlıdır” buyurdu.(2)
Diğer bir rivayette Resulullah’a bütün ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Kendi ümmetinin ömrünü kısa görünce, ömrü uzun olan ümmetlerin amellerini düşündü. Kendi ümmetinin bu kısa ömürlerinde yaptıkları amellerle onlara ulaşamayacakları endişesi içinde üzüldü. Yüce Allah da Habibine, bu üzüntüsüne mukabil Kadir Gecesini vererek diğer ümmetlerin bin yılından daha hayırlı kıldı. (3)
Kadir Suresi bu hadiseler üzerine nazil olmuştur.Bu sure, Sahabilerin üzüntüsünü hafifleten bir suredir.
Neden “Kadir” Gecesi?
Kadir Gecesi hüküm gecesi demektir. Duhan Suresinde açıklandığı üzere İlâhi takdirce belirtilen hükümler Kadir Gecesinde ayırd edilir. Bu anlamda Kadir Gecesine takdir gecesi diyenler de vardır. Aslında eşyanın, işlerin ve hükümlerin miktar ve zamanları ezelde takdir edildiği için burada söz konusu olan takdir, önceden tespit edilen kader programının yerine getirilmesiyle ilgili planların hazırlanmasıdır. (4)
Bir hadiste, “O gece yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından çok daha fazladır” buyurularak buna işaret edilir. (5)
“Kim inanarak, sevabını ancak Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesinde kıyam üzere olursa (uyanık kalıp ihya ederse) geçmiş günahları affedilir.” (6)

Bu gece, çok şerefli ve müstesna bir gece olduğundan müstakil bir sûre ile şerefi yükseltilmiş, Kur’an-ı Kerimin 97. sûresi buna tahsis edilmiştir.
Kuran-ı Kerim – KADR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır.Kadr, azamet ve şeref demektir.Bu kutsal gecede;
– Şerefli bir kitap (Kur’an-ı Kerim)
– Şerefli bir melek aracılığıyla, (Cebrail)
– Şerefli bir ümmetin,

Kadir gecesi;
– Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmesi,
– Bu gecenin bin aydan (83 sene, 4 ay) daha hayırlı olması,
– Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerden bir yıllık olayların ana kitaptan alınarak görevli meleklere bildirildiği gece olması, sebebiyle üstün bir değer taşımaktadır.
Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:
“Kim ki faziletine inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.” (7)
Peygamberimiz, Ramazanın son on gününde, her zamankinden daha fazla ibadet eder, aile fertlerini de ibadet için uyandırırdı. (8)
Bu geceyi, namaz kılmak, Kur’an okumak, dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak suretiyle ihya etmeliyiz. Namaz borcu olanların hiç olmazsa bir gün bir gecelik kaza namazı kılmaları, böyle bir borcu olmayanların ise nafile namaz kılmaları uygun olur. Peygamberimiz Kur’an okuyanlara bu Yüce Kitab’ın şefaat edeceğini şu sözleri ile bildirmiştir.
“Kur’an okuyunuz, zira O, kıyamet gününde sahibine (okuyana) şefaatçı olarak gelir.” (9)
İbn Fariz diyor ki:
Hak tecelli ederse, bütün geceler Kadir gecesidir. Vuslat ve mulâkat günlerinin hepsi de cuma günüdür. (10)

Açılır bâğ ile bostan
Mübârek Kadir Gecesi
Salınır hûr ile gılman
Mübârek Kadir Gecesi

 Bu gece hürmetli olur
Müminlere kutlu olur
Acı sular tatlı olur
Mübârek Kadir Gecesi(11)

Her geceyi kadir, her gördüğünü Hızır bilmek

Din adamlarının bazısı, leyle-i kadrin senenin günleri içinde gizlenmiş olduğunu söylemişlerdir. İhmalkarlık yapmasınlar ve diğer geceleri de ihya etsinler diye bu gecenin gizlendiğini ifade etmişlerdir.

Hızır aleyhisselam da gizlenmiştir. İlim adamlarına ve zahid kimselere gösterilen alaka, fukara ve gurebaya da gösterilmelidir. bu ihitimalden dolayı:

Her geceyi kadir bil, her gördüğünü Hızır bil” denilmiştir. (12)

Cenab-ı  Hak bu geceyi hakkıyla ihya eden kullar arasına bizleri de ilhak eylesin ve bizi zatına kul ve Habine ümmet olma şerefinde daim eylesin.

Kadir Gecesinin Fazileti
Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: “Kim bütün ramazan ayı boyunca akşam ve yatsı namazını (ve teravihi) cemaatle kılarsa, muhakkak Kadir gecesine rast gelir ve o gecenin bereketinden büyük pay sahibi olur.”
İbn Abbas [radıyallahu anh] Kadir gecesinde meydana gelen bazı hadiselerden bahsetmektedir: “Kadir gecesi olduğu zaman Allah Teâlâ Cebrâil’e [aleyhisselâm] yeryüzüne inmesini emreder. O da bir grup melekle beraber yeryüzüne iner. Melekler beraberinde getirdikleri yeşil sancağı Kâbe’nin üzerine dikerler. Bu sancağın bin kanadı vardır. Bunlar içinde iki kanadı vardır ki açıldıkları takdirde doğu ile batı arasını kaplarlar. Nihayet bu iki kanat da açılır. Cebrâil [aleyhisselâm] ve diğer melekler bu geceyi ihya edenlere; namaz kılanlara, dua edenlere selâm verirler. Onlarla musafahalaşırlar. Dualarına, ?Âmin, âmin’ diye katılırlar. Bu durum şafak sökene kadar devam eder. Güneş doğduğunda Cebrâil [aleyhisselâm] diğer meleklere,
- Haydi! Yolculuk vakti, diye seslenir. Melekler,
- Ey Cebrâil! Allah Teâlâ ümmet-i Muhammed’in ihtiyaçları noktasında ne yaptı? Onlara nasıl muamelede bulundu, diye sorarlar. Cebrâil [aleyhisselâm] şöyle cevap verir:
- Allah Azze ve Celle onlara rahmet nazarıyla baktı. Şu dört zümre hariç hepsini affetti ve günahlarını bağışladı:
1. İçki içmeye devam edenler.
2. Anne babasına isyan edenler.
3. Akrabalarıyla bağlarını koparanlar.
4. Kin güdüp düşmanlık besleyenler.” (13)

KADİR  GECESİNİN  BELİRTİLERİ

“Kadir gecesi sakin ve aydınlık bir gecedir, sıcak değildir, soğuk da değildir. Gecenin sabahında güneş etrafa ışık hüzmesi yaymadan doğar.” (14)
İbn Abbas’ın [radıyallahu anh] rivayet ettiğine göre, adamın biri Resûlullah’ın yanına geldi ve şöyle dedi:
– Yâ Resûlallah! Ben yaşlı ve hasta biriyim. Çok ibadet etmek için uzun süre ayakta durmak bana meşakkatli geliyor, yapamıyorum. Bana öyle bir gecede ibadet etmemi söyle ki Allah’ın izniyle Kadir gecesine tevafuk edeyim.
Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] adama şöyle dedi:
– O zaman Ramazan’ın 27. gecesi ibadet et. (15)
Bir başka rivayet ise şöyledir: “Gökyüzünün açık, temiz ve sakin olması Kadir gecesinin alametlerindendir. Hava ne soğuktur ne de sıcak. Sanki gökyüzünde ay vardır. Güneş, o gecenin sabahında, ışıklarını etrafa dağıtmadan (insanın gözünü almadan) doğar.” (16)
O gece yeryüzüne inen meleklerden dolayı âlemde bir huzur, sükûnet, nur, feyiz ve tat vardır.Süfyan-ı Sevrî: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.” (17) demiştir.Bu sûrenin inişi hakkında değişik rivâyetler vardır. Bunlardan biri şöyledir: Bir kere Rasûlüllah (s.a.s) Ashab-ı Kirâma İsrailoğullarından birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin sene cihad ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmeleri üzerine Cenabı Hak bu Kadir sûresini indirmiştir (18).

Kaynaklar
1-Diyanet Aylık Dergi, Ocak 1999 Sayı 97
2-Hak Dini Kur an Dili. 6:4592
3- Muvatta. İtikâf:6
4- Duhan Suresi, 3.
5- Hak Dîni Kur’ân Dili, 9:5970.
6- Buhari, Siyam: 71, İbni Mâce, Dua
7- Buhârî, Bab’u Fadl-Leyleti’l-Kadr, 3
8- Buhârî, Bab’u Fadl-Leyleti’l-Kadr, 3
9-Müslim, Müsâfirin, 252
10-Alûsî, Ruhu’l-Meâni, c.30, s.200.

11-Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu, RAMAZAN-NÂME, Türk Klâsikleri, Haz: , MEB Yayınları:2738, Ankara 1995, s.256-258)

12- Kürsiden Mü’minlere Sohbet ve Nasihatler, 1.Cild, Mehmed Emre, Erhan Yayınları, 1998
13-Beyhakî, Şuabül-İmân, nr. 3695.
14- Beyhakî, Şuabü?l-İmân, nr. 3693-3694.
15-Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/240; Taberânî, el-Mu?cemü?l-Kebîr, 10/311; Ebû Nuaym, Hilyetü?l-Evliyâ, 9/230; Beyhakî, Şuabül-İmân, nr. 3688.
16- Beyhakî, Şuabü?l-İmân, nr. 3693.

17-Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313

18-Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).

2

Ağustos
2012

Merak edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  403 Kez Okundu

-Oruçlu tutan bir kadının kapanmak gerekir mi ?

-Hicretin arapça tanımı nasıldır?

-Kuranı Kerimde tilavet secdesi geçen yerler neresidir?
-Aşere-i Mübeşşere ne demektir?

-Namaz kılmadan oruç tutulabilir mi?
-Akşam oruca niyet eden sabahören bir kadın ne yapmalıdır? ul olurmu

-Oruç tutan kimse namaz kılması şart mıdır ?

-Abdest azalarının çoğu yara ve yanık olan kimse ne yapmalıdır?

-Kur’an-ı kerim’in indirilişi kaç yıl sürdü ?

-Orucla iken banyo edilir mi ?

-Kabeye bakarak yapılan dua hangi duadir?
-İki minare arasına çekilen yazıya ne denir?
-Peygamberime kaç yıl vahiy geldi?
-Peygamberimizden sonra halifelik kaç yıl sürdü?
-114 surenin kaçı Mekkidir?

2

Ağustos
2012

DİYANET MBST HAZIRLIK SİYER KILAVUZ BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  629 Kez Okundu

BİRİNCİ  BÖLÜM

1-Kabeyi kim inşa etti?Allahü Teâlâ’nın emriyle önce Melekler, sonra Hazreti Adem ve ve Şit Aleyhisselam; peygamberlerden son olarak da İbrahim Aleyhisselam ile oğlu Hazreti ismail
2-Kâbede Mübarek Vazifeler nelerdir?Kabe’nin anahtarlarını elinde tutmak olan Hicâbet Zemzem suyunu ve hacıların su işlerini idare etmek olan Sikâye; ziyaretçileri barındırma ve müsafirlik işlerini ayarlamak olan Rifâde’dir.
3-Peygamberimizin Yüce Soyu Peygamberimiz Aleyhisselâmın yüce soyu kime dayanır? İbrahim Aleyhisselâmın oğlu Hazreti İsmail’e dayanır
4-Peygamberimizin süt annesinin adı nedir?Hz.Halime
5-Peygamberimiz annesini kaç yaşında iken kaybetti? Hazreti Âmine, oğlu ve kölesi ile beraber Medine’ye gidip Hazreti Abdullah’ın kabrini ziyaret makdadı ile Medine’ye ulaştılar. Ziyaretlerini yaptıktan sonra, geri dönerken Medine yakınlarındaki Ebvâ köyünde hastalanan Hazreti Âmine 577 yılında vefat etti.
6-Peygamberimizi dedesi Abdulmuttalibe kim getirip teslim etti?Altı yaşında anasından da yetim kalan Peygamberimiz Aleyhisseİâm’ı kölesi Ümmü Eymen Mekke’ye getirip dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.
7-Dedesi Abdulmuttalibin vefatından sonra kimin himayesinde kaldı?Peygamber Efendimiz, İki sene geçip sekiz yaşına geldiği zaman, dedesi Kureyşin reisi Abdülmuttalipde vefat etti. O vefat ederken oğulları içinde Ebû Talib’e, yeğenine bakmak vazifesini verdi.
8-Peygamberimiz Hz.Hatice ile kaç yaşında iken evlendi?Hazreti Hatice ile izdivacı (M.596)Peygamber Efendimiz 25 yaşında iken Hz.Hatice ile evlendi.
9-İlk Vahiy Peygamberimize ne zaman geldi?Peygamberlik ve İslam Dininin Gelişi (M.610):Milâdî 610 yılının 27 Ramazan Hıra Dağında Pazartesi Allahü Teâlâ tarafından kendisine gönderilen Melek, Cebrail Aleyhisselâm ilk vahyi getiriyor, Alak Sûresi’nin ilk âyetleri olan “Allah’ın ismiyle oku!” emrini bildiriyordu.
10-İlk Müslümanlar:İslâm ile ilk önce şereflenenler kimlerdir? Hazreti Hatice, Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ali ,Hazreti Zeyd b. Harise’dir.
11-Peygamberimiz aleni davete ne zaman başladı?Peygamberliğin dördüncü yılına rastlayan Mîlâdî 614 senesinde, Hıcr Sûresi’nin 94′ncü âyetiyle bildirilen “Emrolunduğunu açıkça, çatlatırcasına bildir!” ilâhî emri geldi. Peygamberimiz ,vahyin bu emrine uyarak insanları açıktan açığa hak yola çağırmaya başladı. Önce en yakınlarını, akrabalarını, dostlarını ziyaret ederek İslama davet etti.
12-İslâmın ilk devirlerinde işkence gören bu müminler arasında en meşhurları kimlerdir? Hazreti Bilal Habeşî, Hazreti Ammar b. Yâsir ve babası Hazreti Yâsir ile annesi Hazret! Sümeyye, Hazreti Habbab b. Eret, Hazreti Suheyb b. Sinan Rumî, Hazreti Ebû Fukeyhe gibi köleler ve zayıflar; Hazreti Zinnîre, Hazreti Lübeyne ve Hazreti Nehdiyye
13-Müslümanların ilk Cuma namazı kıldıkları yerleşim yerinin adı Ranuna
14- Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa
15- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) altı yaşında annesiyle beraber Medine’den Mekke’ye dönerken, Annesinin hastalanarak vefat ettiği yer Ebva
16-Hz. Hacer validemiz, kızgın güneşin altında susuzluktan kıvranan biricik oğluna (İsmail’ine) hayat verecek suyu bulmak için iki tepe arasında yedi defa canla, telaşla, heyecanla koşuşturur. Hz. Hacer validemizin çabasını sembolize eden ve bugün hacılar tarafından uygulanan eylem Sa’y
17- Kur’an’ın ilk ayetleri Hira Mağarasında 610… tarihinde rüya yoluyla Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
18- Peygamber Efendimiz (s.a.v), vefatı yaklaştığında kendi yerine namaz kıldırmakla Hz.Ebubekiri görevlendirmiştir.
19-Üstü kapatılan ve yeri kaybolan Zemzem suyunu bulup çıkaran, Şeybe
20- Mekke döneminde Müslümanların İslami faaliyetler yapmak amacıyla, evinde gizlice toplandıkları sahabe Hz. Erkam
21- Medine ‘de bulunan Yahudilerin, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini
22-Peygamberimizin (s.a.v.) anne tarafından dedesinin adı Vehb
23- Peygamber Efendimiz (sav) hayatı boyunca hac ibadetini bir defa yapmıştır.
24- Peygamberimizin (s.a.v.) gençliğinde katıldığı kabile savaşlarına Ficar savaşları denir.
25-Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine Ehl-i Beyt denir.
26- Peygamberimizin (s.a.v) Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni Hz. Mus’ab Bin Umeyr
27- Kâbe tamir edilirken yerine yerleştirilmesi konusunda anlaşmazlığa düşülen ve tavaf yaparken başlangıç kabul edilen siyah taşın adı Hacerü’l – Esved
28- Mescid-i Nebi’nin yanına fakir ve kimsesiz Müslümanların kalması için odalar yapılmıştı. Bu odalarda kalan ve İslami eğitim gören fakir kişilere Ashab-ı Suffe
29- Raci Vakasında esir edilenlerden biridir. Şehid edilmeden önce namaz kılma geleneğini başlatan ilk kişidir. Müşriklerin kendisine, ‘İslam’dan dönersen seni serbest bırakacağız’ teklifine, ‘İslam’dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem, yinede İslam’dan dönmem’ diyen ayrıca, işkence esnasında müşriklerin ‘Kendi evinde olup, Muhammed’in (s.a.v.) senin yerinde olmasını istemez miydin?’ sorusuna, ‘Muhammed’in (sav) ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem’ diyerek şehadeti kazanan sahabe Hz. Hubeyb
30- Peygamberimizin (s.a.v.) yemeğine zehir koyarak öldürmeye çalışan, Müslümanlarla anlaşmayı bozan ve ceza olarak, Müslümanlar tarafından sürgüne gönderilen Yahudi topluluğu Beni Nadir
31- Haşim, Peygamber Efendimizin (sav) babasının dedesidir?
32- Ezan-ı Şerifi bugünkü haliyle rüyasında gören ve bunu Peygambere (s.a.v.) anlattıktan sonra, Peygamberin bunun hak bir rüya olduğunu söylediği sahabe Abdullah bin Zeyd
33-Hz. Peygamber’e süt emzirenler,Amine binti Vehb,
Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe,Halime binti Ebi Züeyb
34-Hz. Peygamber Kâbe hakemliği yaptığında 35 yaşında idi.
35-“Hz. Peygamber’in hicreti Birinci Akabe görüşmesinden sonra 622 yılında gerçekleşti”
36- Hz. Peygamber ikinci Akabe biatı Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında yapmıştır.
37-Hz. Peygamber, hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine Abdullah ibn Ümmi Mektum vekil bıraktı.
38- Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile Nadiroğulları
8. H. 8, M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı Bizanslılara karşı yapılmıştır.
9) Sa’d b. Muâz (r.a),Müslümanlarla yaptığı antlaşmayı, ihanet ederek bozan Kureyza Yahudileri hakkında bir sahabi şu şekilde karar vermiştir: “Savaşacak gücü bulunanların tamamı öldürülecek, kadın ve çocuklar esir alınacak, malları da ganimet sayılacak” Bu isabetli kararı sebebiyle Peygamberimiz de bu sahabiyi şu ifadeleriyle tebrik etmiştir: “Onlar hakkında Allah ve Rasûlü’nün vereceği hükmün aynısını verdin”
10. İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi Etiyopya
11. Peygamberimiz’in insan haklarına ve evrensel ilkelere vurgu yapan Veda hutbesin okuduğu Veda Haccı Hicret’in 10. yılında gerçekleşmiştir?
12. İlk Cuma Namazı Ranuna Vadisinde kılındı.
13 Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”
14) Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz 40 yaşındayken inmeye başlamıştır.
15. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs Necaşi
16. Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi İbrahim
17 .Peygamber Efendimizin soyu Hz.Fatıma evladı ile devam etmiştir?
18. “Siyer-i Nebi” ya da “Sîret-i Nebi” iHz. Peygamberin hayatını anlatan kitaplardır.
19. Tarihte ilk ezan Hicretin 1. yılında okunmuştur
20. Günümüzde okunan ezanı, Peygamberimiz (s.a.s) döneminde rüyasında gören ilk sahâbe Abdullah b. Zeyd el-Ensâri
21. Asker sayısı az olsun çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamberin bizzat katıldığı seferlere Gazve adı verilir.
22. Peygamberimizin (s.a.s) Hz. Hatice ile evliliğinden olan ilk ve son çocuklarının ismi Kâsım-Abdullah
23) İslâm’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ; Hz. Ebu Bekir-Hz. Hatice-Hz. Ali-Hz. Zeyd

İKİNCİ  BÖLÜM

1. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke’de doğdu. Elli yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza-i Mütaharra”sındadır.
2. Peygamberimizin kaç adı vardır? Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
3. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir? Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
4. Peygamberimizin babasının adı nedir? Abdullah’tır.
5. Annesinin adı nedir? Amine’dir.
6. Süt annesinin adı nedir? Halîme Hatun’dur.
7. Dedesinin adı nedir? Abdülmüttaliptir.
8. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi? 40 yaşında.
9. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı? 23 sene peygamberlik yaptı.
10. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi? 63 yaşında sona erdi.
11. Peygamberimizin kaç kızı vardı? Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)’dir.
15. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu? Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.
16. Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın? Sayarım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir
17. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız? Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.
18. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir? Hz. Aişe (r.a)’dır.
19. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir? Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
20. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır? İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
21. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? Ranuna vadisinde 1
22. Ensardan ilk şehit kimdir?Haris Bin Süreka
23. Hz. Aişe validemiz kimin kızıdır? Hz. Ebu Bekir
24. Allah yolunda ilk kılıcı kim çekti? Zübeyr Bin Avvam
25. Hz. Hafsa validemiz kimin kızıdır? Hz. Ömer
26. Hz. Ömer’in lakabı nedir? Ömer-ül Faruk
27. Peygamberimiz (s.a.v.)’in süt annesinden kız kardeşi kimdir? Şeyma
28. Hicri takvimin üçüncü ayı hangisidir? Rebiül Evvel
29. Peygamberimiz (s.a.v.)’in oğlu İbrahim hangi hanımındandır? Hz. Maria
30. Uhutta vücudu kanlar içinde iken peygambere siper olan kimdir? Hz. Nesibe Hatun
31. Hacılar hangi ayın kaçında Arafat’a çıkar? Zilhicce 9
32. Kim İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanırsınız dedi?Hz. Ömer
33. Sevr mağarasına müşrikler hakkında bilgiyi kim getiriyordu? Abdullah b. EbuBekir
34. Hz. Osman peygamberimizin hangi kızlarıyla evlendi? Rukiye-Ümmü Gülsüm
35-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i övmek için yazılan şiire ne ad verilir? Cevap : Natı Şerif
36. Peygamberimizin [s.a.v.] iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnureyn’ lakabını alan sahabi kimdir ? ) Hz. Osman (r.a)
37. Hendek Savaşında, hendek kazılarak savunma savaşı yapılması fikri hangi sahabiye aittir? Selman-ı Farisi
38. Peygamber Efendimiz, Medineye hicret ettiğinde evinde 7 ay misafir olarak kaldığı ve kabrinin şu anda İstanbul da bulunduğu sahabi kimdir? Ebu Eyyüb el-Ensari
39. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’ in son savaşı hangisidir ? Tebük Savaşı
40. Peygamber Efendimiz’in Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi nedir İbrahim
41. Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir? Fatıma
41. İlk Cuma Namazı nerede kılındı? Ranuna Vadisi
42. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine İlk gıyabi cenaze namazı kıdırılan şahıs kimdir? Necaşi
43. Aşağıdakilerden hangisi Tebük Savaşına katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabiden kimlerdir?
A) Ka’b b. Malik
B) Mürare b. Rebi
C) Hilal b. Ümeyye
44. Peygamberimizden en cok hadis rivayet eden ve suffa ashabından olan erkek sahabi kimdir? Ebu Hureyre
45. Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetlenen şahıs kimdir? Ebu Leheb
46. Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah’ın vefatından sonra ortaya çıkan ve Hz. Ebubekir tarafından bertaraf edilen yalancı peygamberler kimlerdir?
Müseylimetül Kezzab, Esved el-Ensi, Tuleyha b. Huveylid
46. Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur’ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir ? Abdullah bin Mesud (r.a.)
47-Hz.Bilal’e, dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşında Hz.Bilal tarafından öldürülen islam düşmanı kimdir? Ümeyye b. Halef
48. Peygamberimize 3 gün süt annelik yapan kadın kimdir? Süveybe Hatun
49. Hz. Muhammed’in soyu hangi peygambere dayanmaktadır? Hz.İbrahim
50. Rasulullahı [s.a.v.] hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir ?Süraka
51. Peygamber Efendimizin kabrinin yanında hangi iki sahabinin kabri bulunmaktadır?
Hz.Ebu Bekir – Hz. Ömer
52. Peygamberimiz annesi ile birlikte babasının kabrini ziyarete gittiğinde yanlarında kim vardı? Ümmü Eymen

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

-SEVR MAĞARASI ,Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret esnasında Medine yolunda değil Mekke’nin güney kısmına doğru yola çıkıp ve üç gün Mekke yakınlarında bir mağarada kalıp sonra hicretlerine (yollarına) devam ettiler. Ebu Bekir (r.a.) ile
kaldıkları mağaradır.
2-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı El-Ebva (Veddan) Gazvesi.
3-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zevcelerinin (hanımlarının isimleri:
a- Hz. Hatice b- Hz. Sevde c- Hz. Aişe d- Hz. Zeynep e- Hz. Ümmü Seleme f- Hz. Hafsa g- Hz. Zeynep (Cahşın kızı) h- Hz. Ümmü Habibe i- Hz.Cüveyriyye j- Hz. Safiyye k- Hz. Mariyye l- Hz. Meymune (R. Anhüma).
4-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in süt annesinin adı Hz. Halime.
5-Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabenin adı Kab Bin Malik.
6-Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 kafir öldürüldü.
7-Uhut savaşında 72 müslüman şehit olmuştur.
8-Ezanı Muhammedi’yi rüyasında gören sahabe Abdullah Bin Zeyd
9-Rasulüllah (s.a.v.)’in şairinin adı Hassan Bin Sabit.
10-Peygamberimizin son savaşı Tebuk savaşıdır.
11- Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas.
12-Haram aylar adı verilen aylar ,Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır.
13-Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
14-Uhud Savaşından birkaç ay sonra Adal ve Kare Kabilelerinden bir grup Hz. Peygamber’e gelerek kendilerine İslamı öğretecek muallimler göndermesini istediler. Peygamberimiz’in gönderdiği on kişilik heyet yolda Lihyanoğullarından yüz kişilik bir birlik tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sırasında sekiz sahabi şehit düşerken iki tanesi de esir alındı. Bu olaya Reci’ Hadisesi denir.
15-Hz. Hubeyb b. Adiyy,Reci’ Hadisesi sırasında esir alınan Müslümanlar, Mekke’ye götürülerek Kureyş kabilesine satıldı. Bunlardan bir tanesi, öldürülmek üzere Tenim Vadisine götürülmüş ve kendisi için bir darağacı hazırlanmıştı. Şehit edilmeden önce iki rekât namaz kılan sahabi darağacında asılmış ve yüzlerce müşrik tarafından atılan taşlar ve mızraklarla şehit edilmiştir
17-Zeyd b. Desine,Reci’ Hadisesinde esir alınan sahabilerden bir tanesine Kureyş lideri Ebu Sufyan şu Soruyu sordu: “Şu an senin yerinde Muhammed’in olmasını, buna karşılık senin de ailenin yanında güven içinde olmayı istemez miydin?” Sahabi şu cevabı verdi: “Benim ailemin yanında sağ salim oturmam karşılığında, Muhammed(sav)’in ayağına bir diken dahi batmasına razı olamam.” Müşrikler tarafından birçok işkenceye maruz kaldıktan sonra şehit edilen sahabi.
18-Amine binti Vehb,Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan olup, Haşimoğullarından Abdullah b. Abdulmuttalib’le evlenen, kocasının vefatından sonra yetim doğan çocuğuna Muhammed ismini veren, oğluyla birlikte kocasının mezarını ziyaret etmek maksadıyla gittiği Medine’den dönüşünde Ebva kasabasında vefat eden, Allah Rasûlünün sevgili annesidir.
19-Süveybe,Annesi Âmine, Hz. Muhammed’i bir süre emzirmiştir. Daha sonra, Ebu Leheb’in cariyelerinden birisi Hz. Peygamberi emzirmiştir. Bu kadın ayrıca Hz. Hamza’yı ve Medine’ye hicret eden ilk sahabîlerden olan Ebu Seleme’yi de emzirmiştir.
20-Hz.Halime,Mekkeliler, çocuklarını; çölün sağlıklı havasında büyümeleri ve Arapça’yı güzel konuşabilmeleri için sütanneye verirlerdi. Abdulmuttalib, torunu Hz. Muhammed’i, Hevazin kabilesinin Sa’d b. Bekiroğulları kolundan bir kadına vermiştir. Peygamberimizin yıllarca yanında kaldığı, evine bolluk ve neşe kattığı Peygamber efendimizin süt annesidir.
21-Kaynuka savaşının sebebi Tesettür.
22-Peygamber Efendimiz bir defa Hicri10. yılda hac yapmıştır.
23-Peygamberimizin annesi Ebva köyünde vefat etti.
24-İslam Tarihinde ilk şehit;Yasir ve eşi Sümeyye Hatun.
25- Muhadramun,Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde Efendimiz (s.a.v.)’i görmeşerefine nail olmayan insanlara ne ad verilir? (Veysel Karani ve Habeş kralı Necaşi gibi)
26-Hz.Hüseyin(r.a),Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.anha)’nın küçük oğlu, İslam tarihinin Kerbelaşehidi diye andığı,kendi neslinden gelenlere “Seyyit” denilen, Rasulüllah (s.a.v.)’in torunu
27-Hz.Ebu Bekir(ra.), İslam’ı ilk kabul eden insanlardan olup, kendisine Miraç olayında Rasulüllah (s.a.v.)’in”Bir gecede Kudüs’e oradan da göklere gidip geldiğini söylüyor sen bu işe ne dersin”denildiğinde cevaben: “O söylüyorsa doğrudur” diyerek imanını ortaya koyduğunda kendisine”Sıddık” lakabı verilen ve İslam’ın ilk halifesi olan, Peygamber (s.a.v.)’in sadık dostu ve”Kabre hazırlıksız giden, denize kayıksız açılmış gibidir” diyen sahabe
28-Gasilül Melaike, Uhut savaşında diğer şehitlerden ayrı bir özelliğe sahip olan, evlendiği gece cihada katılıp cünüp olarak şehit olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ifadesiyle: “Gasilül melaike”meleklerin yıkadığı şehit diye adlandırılan,
sahabedir.
29-Hz.Hasaan(r.a) Annesi Hz. Fatıma (r.anha), babası Hz. Ali (r.a.) olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevgili torunudur. Kendisinin 6 aylık halifelik döneminden sonra halifelik sona erip buzamandan sonra halifelik adına saltanat başlamıştır.
30-Ebu Ze Gifari(r.a),Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabedir.
31-Erkam Bin Erkam(r.a), İslam’ın ilk müslümanları hep onun evinde dinle tanıştılar. Daha müslümanlar 40 olmadan gizli toplantı ve ibadetlerini onun evinde yaptılar. İslam onun evinde anlatılmaya, tebliğ edilmeye başlandı. Müslümanlar ve İslam tarihi için istisna bir yere sahip olan eviyle anılan bu misafirperver sahabe
31-Zeyd Bin Sabit(r.a), Ensardan olup küçük yaşta Kur’an’ı Kerim’i ezberledi. Hz. Peygamber(s.a.v.)’in vahiy katipliğini yaptı. Rasulüllah (s.a.v.)’in emri ile Süryani ve İbrani dillerini öğrendi. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mektuplarını yazdı ve tercümanlığını yaptı. Hz. Ebu Bekir döneminde Kur’an ayetlerinin “Mushaf” haline toplanışında çalışan heyetin başkanı olan sahabi.
32-Hz.Huzeyfe(r.a), Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeye, bir sır olarak, münafıkların kimliklerini bildirmişti (listesini vermişti). Hatta Hz. Ömer (r.a.) gelmiş “Acaba bende bu listede varmıyım”diye sormuştur. Bu listeyi Allah Resulü (s.a.v.)’in verdiği sahabe.
33-Peygamber Efendimiz(sav); Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf sahabelerin arkasında cemaat olarak namaz kılmıştır.
34- Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in
huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)
35-: Hz. Bilal’i özgürlüğüne Hz. Ebu Bekir (r.a.) kavuşturdu.
36- Medine’ye ilk hicret eden Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.) isimli sahabedir.
37-Medine’de müslümanlara cemaatla ilk defa namazı Musab Bin Umeyr (r.a.) kıldırdı.
38- Peygamberimiz (s.a.v.) Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde
Mekke’ye döndüğünde Peygamberimizi Mutim Bin Adiyy himayesine aldı.
39-Hz. Hatice annemizden sonra müslüman olan kadın Hz. Abbas’ın hanımı Ümmül Fadl (r.anha)
40-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe Muaz Bin Cebel (r.a.)
41- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken Ranuna
vadisinde konaklamış ve orada ilk Cuma namazı kılınmıştır.
Hutbeyi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) okumuştur. Cumayı Esad Bin Zürare (r.a.) kıldırdı.
42-Hz. Osman (r.a.)’ı halife ilan eden sahabe Abdurrahman Bin Avf (r.a.)
42-Hz.Ebu Bekir(ra),Efendimizin vefatından sonra halife olan ünlü sahabi
43- Hz.Osman(r.a),Sevgili Peygamberimizin damadı, yumuşak huylu ve cömertliği ile tanınan üçüncü halife
44- Mekke’den Medine’ye hicret edeceği zaman Sevgili Peygamberimizin yatağına yatarak Efendimizin ko¬laylıkla evden ayrılmasını sağlayan sahabi Hz. Ali
1.Siyer-i Nebi eygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hayatını konu alan ilim dalıdır.
2.Resülullahın anlamı:Allahın elçisi demektir.
3.Resûlüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in yaşadığı çağa Asr-ı Saâdet (mutluluk çağı) denir.
4.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in baba tarafından soyu :Baba tarafı, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları sülalesindendir.
5.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in anne tarafından soyu ; Kureyş kabilesinin Zühre Oğulları sülalesindendir.
6.Peygamberimizin soyu ,Hz. İbrahim (A.S) ve oğlu ismail (Aleyhisselâm)a dayanır.
7.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in,Dedesinin adı Abdülmuttaliptir.
8.Resûlullahin babasının adı Abdullah,Annesinin adı Âminedir.
9.Resûlullah,Rebiülevvel ayının 12. gecesi, miladi 20 Nisan 571 tarihinde Mekke de dünyaya geldi.
10.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin ,Dört adı vardır: a-Ahmet, b-Muhammed, c-Mustafa, d-Mahmut.
11.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Doğmadan iki ay önce babasını kaybederek yetim, 6 yaşında iken annesini kaybederek öksüz kalmıştır.
12.Hz. Muhammede, peygamberlik gelmeden önce, Ukaz Panayırında, Peygamber ve Ebu Bekirın de bulunduğu bir topluluk içinde, yakında bir peygamber geleceğini bildiren şahıs Kuss b.Saide
13.Muallakat-ı Seba,Cahiliye döneminde geleneksel olarak şiir yarışmaları yapılırdı. Birinci gelen yedi meşhur şiîr, Kabenin duvarına asılırdı. Bu yedi şiîre verilen ad .
14.Resûlullah,25, Hz. Hatice ise 40 yaşında idi.Hz. Haticenin vefatına kadar 25 yıl evli kaldılar.
15.Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in üçü erkek, dördü kız çocuk olmak üzere toplam yedi çocuk ; Zeynep, Rukiye, Ümmu Gülsüm, Fatıma, Kasım, Abdullah, İbrahim.
16.Peygamberimizin soyunu devam ettiren Hz. Fatıma (Radiyallahu Anha)dır. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in vefatından sonra yaşayan tek evladıdır. Hz. Fatıma Efendimizin vefatından altı ay sonra, 26 yaşındayken vefat etti.
17.İlk vahy ,Nur dağındaki Hira mağarasında.Ramazan ayının 27si, Miladi 610 tarihinde, peygamberimiz kırk yaşındayken geldi.
18.İlk müslümanlar ,Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz Ebu Bekir ve Hz. Zeyd bin Harise. Bunlara 19.Sabikuni İslâm (İlk Müslümanlar) denir
20.İlk vahiy geldikten sonra vahiy bir müddet kesildi. Cebrail görünmez oldu. Sonra Müddessir Suresinin ilk ayetleri nazil oldu. İşte geçici bir müddet vahyin kesildiği döneme Vahiy de Fetret devri denir.
21.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz, peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
22.Dârul Erkâmın tarihteki fonksiyonu :Erkâm bin Ebil-Erkâm bin Esedin evidir. İslâm tarihinde büyük ehemmiyeti haiz bulunan bu ev, İslâmi eğitim ve öğretimin yapıldığı, Resül-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hocalığını yürüttüğü ilk İslâm Üniversitesidir.
21.Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz, peygamberliğini ilk defa açıkça safa tepesinde ilan etmiştir.
22.Dârul Erkâmın tarihteki fonksiyonu :Erkâm bin Ebil-Erkâm bin Esedin evidir. İslâm tarihinde büyük ehemmiyeti haiz bulunan bu ev, İslâmi eğitim ve öğretimin yapıldığı, Resül-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hocalığını yürüttüğü ilk İslâm Üniversitesidir.
23.Müşrikler tarafından ilk şehid edilen müslümanlar ;Ammar bin Yâsirin annesi Sümeyye ve babası Yâsir (Radiyallahu Anhuma)dır.
24.Habeşistana yapılan birinci hicret ,Bisetin (Peygamberliğin) 5 inci yılında, (Miladi:615) 10 erkek, 5 kadın toplam 15 kişi idi.
25-Habeşistana ilk hicret eden Hz. Osman ve hanımıdır.
16.Habeşistana yapılan 2 inci hicrette kafile ,Bisetin 7 inci yılında, kafilede 82 erkek 10 kadın vardı. Kafile başkanı Hz. Alinin abisi Cafer-i Tayyardır.
17.Habeşistana hicret edenleri geri getirmek için, müşrikler , Habeş kralına Mekke müşrikleri Amr bin Âs ile Abdullah bin Rebiayı, müslümanları teslim almak için Habeşis-tan kralına gönderdiler.
18.Habeşistan kralı,Kral Necaşi Ashame idi. Müslümanlara çok iyi davrandı. Müslümanları müşriklere teslim etmeyip ülkesinde barındırdı.
19.Hz Ömer (Radiyallahu Anh) Hicri 23 yılında, 63 yaşında iken, hiristiyan bir köle tarafında sabah namazında şehid edildi.
20.Bu durum, Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimizin hangi buyruklarını teyid etmek-tedir?
21.Medinelilere İslâmı öğretmek için Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ,Musab bin Umeyr (Radiyallahu Anh)ı gönderdi.
22.Hicret ,Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) elli üç yaşında iken Mekkeden Medineye göç etmesidir. Miladi 622 tarihinde olmuştur.
23.Medineye ilk hicret eden ,Ebu Seleme bin Abdulesad (Radiyallahu Anh).
24.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Hz. Ebu Bekir (Radiyallahu Anh)beraber hicret etti.
25.İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.
26.KUBA mescidi;Tövbe Suresinde kendisinden bahsedilen, Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in ilk inşa ettiği, İslâm tarihinde de ilk yapılan mescid
27.Hicri Tarih ,Kamer yılı esas ve Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in hicret tarihi başlangıç kabul edilerek, müslümanların kendilerine mahsus tarihidir.
28.Kameri ayları ,Muharrem, Seferi, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemaziyelâhir, Recep, Şâbân, Ramazan, şevval, Zilkâde, Zilhicce.
29.Hicri takvimi ,Hz Ömer(Radiyallahu Anh) başlattı.
30.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medinede Asıl adı Halid bin Zeyd olan Ebu Eyyup el-Ensari (Radiyallahu Anh)ın evinde misafir oldu.
31.Hz. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)�in Medinelilere ilk tavsiyeleri,Selâmı ve selâmlaşmayı yayınız!Yemek yediriniz,Akrabalık haklarını gözetiniz,Halk uyurken, siz namaz kılınız.Selâmetle Cennete girersiniz!
32.Resûlullah�ın ilk defa Cenaze Namazını kıldırdığı sahabi ,Ensardan, Berâ bin Mârur (Radiyallahu Anh)
33.Muhacir ,Mekkeden göç ederek Medineye gelen müslümanlara muhacir denir.
34..Ensar,İlk defa Medine�nin yerli halkı. Muhacirlere yardım ettiklerinden dolayı (yardımcı) anlamında Ensar denildi.
35.Mescid-i Nebevinin bir tarafında üstü kapalı, etrafı açık olarak yapılan yere Suffa, burada bulunanlara da Ashab-ı Suffa denir.
36.Medine Vesikası ;İlk İslâm Devleti Anayasasıdır. 52 maddeden oluşmaktadır. Bu anayasa dünyada yazılı ilk ana-yasadan birini teşkil etmektedir.
37.İslâm’da ilk Nüfus Sayımı ;Hicretin 1 nci yılında Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in emirleriyle ilk Nüfus Sayımı yapıldı. Yapılan ilk Nüfus Sayımında Medine’de 10.000 kişinin yaşadığı, bunlardan 1.500′ünü Müslüman, 4.000′inin Yahudi ve 4.500′ünün müşrik Arap olduğu anlaşılmıştı.
38.Ezanın uygulanmaya konulması, sahabeden Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) ile Hz. Ömer (Radiyallahu Anh)�ın Hicri 1, Miladi 622 yılında gördükleri sadık rüya ile beraber, Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in tasdikiyle uygulanmaya konuldu.
39.Seriyye ,Bir sahabenin kumandası altında gönderilen birliklere seriyye denir.
40.Gazve,.Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlara denir..Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yirmi yedi gazveye katılmıştır.
41.Hz. Fatıma ile Hz. Ali ,Hicri 2, miladi 624 yılında evlendiler.
42..Ehl-i Beyt ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in soyunu sürdüren kızı ve çocuklarına verilen ad. Hz. Ali, Hz. Fatıma ve çocukları Ehl-i Beyttir.
43.İslâm tarihinde ilk resmi hastahane ,Hicretten sonra Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in izniyle Kuaybe bint Sad (Radiyallahu Anh) sorumluluğunda Mescid-i Nebevinin içinde kurduğu bir çadırda hasta ve yaralılara hizmet verilerek kurulmuştur.
44.Reci Vakıası ,Adal ve Kare kabilesinin talebi üzerine, bu kabilelere Mersed bin Mersed (Radiyallahu Anh) baş-kanlığında irşad için giden İslâm davetçilerine düzenlenen suikastle, 10 İslâm davetçi sahabenin öldü-rülmesi olayına denir.
45.Biri Maûne faciası,Hicretin 4. Yılı sefer ayında Beni Amir kabilesinin reisi Ebu Berâ Âmir bin Malikin isteği üzerine bu kabileye dini öğretmek için gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edilmesi olayına Bi�r-i Maûna Faciası denir. Bu olay üzerine Bir ay süreyle Resul-i Ekrem (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Efendimiz söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılmaları için sabah namazla-rında Kunut duası okudu
46.İfk Hadisesi ,Hz. Aişe (Radiyallahu anha) validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übeyy tarafından yapılan iftira hadisesidir. Cenab-ı Allah (Celle Celaluhu) Nûr Suresi 11-20. ayeti celileleriyle Hz. Aişe (Radiyallahu anha) annemiz hakkında söylenenlerin iftira olduğunu belirttiler.
47.Yağmur duası ilk defa,Hicri 6, miladi 628 yılında kuraklıktan dolayı Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Yağmur Duası yaptı.
48.Asr-ı Saadette öğretim yerleri ; a)Mescid:Namaz kılmanın yanı sıra cemaate ayeti kerimleri okuyup öğrenme ve öğretme ve dini bilgiler sunulma yeridir.
b)Suffa:Yurtta kalanlar daha ziyade fakir Mekkeli göçmenler (muhacir) ve uzak yerlerden gelen misafir öğrencilerdi.
c)Darul-Kurra:Suffenin öğretim için yetersiz kalması üzerine Medinede bazı evlerde Darul-Kurra denilen okullar açılmıştır.
d)Küttab:Küçük çocuklara okuma-yazma öğretilen yer. İlkokul.
49.İlk Çevre koruması ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Mekkeyi fethettiği gün, halka yaptığı konuşmada, Mekke şehrinde kan dökülmesi, hayvanların öldürülmesi, otların yolunması, ağaçların kesilmesinin yasak olduğunu bildirdi.
50.Arsa, arazi ve hurmalıklara tapu verilmesi ,Medineye hicretten sonra Hâris b. Nûman (Radiyallahu Anh)ın evlerinden ve arazisinden bir kıs-mını Resûlullaha hibe ettiği gayrı menkullerini Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) de bazı müslümanlara hudutlarını çizip Tapu Fermanı vererek hibe etmesi ile olmuştur
51.Veda Haccı ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ahiret yolculuğunun yaklaştığını ve bundan sonra Hac yapa-mayacağını anladığı için müslümanlara veda etti. Dolaysıyla bu Hacca; Veda Haccı denilmiştir. Veda haccı Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)�in ilk ve son haccıdır.
52.Veda Haccı,Hicri 10, Miladi 632 yılında oldu.
53.Sahabe ,Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)i müslüman olarak gören veya Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in onu görüp müslüman olarak ölen kişilere denir.
54.Tabiun: Ashabı gören müslümanlardır.
55.Peygamber anıldığında Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle Allahümme salli alà Muhammed denir.
56..Hulefa-i Raşidin : Dört halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Alidir. (Allah onlardan razı olsun)
57..Resulüllah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) miras olarak ;Mal olarak hiçbir miras bırakmadı. Onun mirası İslâm dini, güzel ahlak ve fazilet ilkeleridir. Ben size iki şey bıraktım ona sarılsanız sapıtmazsınız. Allahın kitabı Kuran, ve Benim Sünnetim.buyurmuştur.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

1- Hz. Resulullah (s.a.a)’in meşhur lakapları:Resulullah, Hatem’ül- Enbiya.
2- Hz. Resulullah (s.a.a)’in Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Amine’dir.
3- Hz. Resulullah (s.a.a) Miladi 571 yılının, Rabiulevvel ayının 17′sinde, Cuma günü, şafak vakti, Mekke-i Muazzama’da dünyaya geldi.
4- Hz. Resulullah (s.a.a)’in iki isimli olmasının sebebi: İki isimli olmasının sebebi şudur: “Muhammed” ismini ceddi Abdulmuttalib, “Ahmed” ismini ise (Abdulmuttalib’den önce) annesi Amine Peygamber için seçmişti. Hz. Peygamber’in kendisi de şöyle buyurmuştur: “Yeryüzünde övülmüş olduğumdan dolayı “Muhammed” ismiyle, göklerde yeryüzünden daha fazla övüldüğümden dolayı da “Ahmed” ismiyle adlandırılmışım.”
5- Resulullah (s.a.a)’in ismi Kur’ân’da ,Hz. Peygamber’in mübarek ismi Kur’ân’da beş defa zikredilmiştir:
6- Hz. Resulullah (s.a.a) dünyaya geldikten sonra, bakıcılığını Halime-i Sa’diyye üstlendi.
7- Hz. Resulullah (s.a.a) ne kadar ve nerede süt annesinin yanında Dört yıl, çöllerde göçebeler arasında kaldı.
8- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), Altı yaşında. Annesi vefat etti.
9-Hz. Resulullah (s.a.a), 8 yaşında iken ceddi Abdulmuttalip vefat etti.
10- Hangi peygamber, Hz. Resulullah (s.a.a)’in dünyaya gelmesini , Hz. İsa Mesih müjdelemiş, Saf suresi altıncı ayette da buna değinilmiştir.
11- Senet’ul- Feth (fetih ve bolluk yılı,Hz. Peygamber’in nuru, Hz. Amine’ye intikal ettiğinde, bir kaç yıl boyunca kıtlık sıkıntısına duçar olan halka rahmet yağmuru yağdı; öyle ki o yıla “Senet’ul- Feth” (fetih ve bolluk yılı) ismi verildi.
12- Amm’ul- Hüzn (hüzün ve gam yılı), Hz. Ebu Talib, Bi’setin onuncu yılı Recep ayının yirmi altısında vefat ettiklerinde Hz. Resulullah (s.a.a) onun musibetinde çok ağladı ve Ebu Talib için, “Allah sana mükafat versin” buyurdular. Üç (veya bir rivayete göre otuz beş) günden sonra, Hz. Hatice de vefat etti. Resulullah (s.a.a) kendi eliyle onu Hacun (Mekke’de bir yerin ismidir)’da defnettiler. Resulullah (s.a.a) o ikisinin vefatından sonra, öyle bir gam ve üzüntüye kapıldı ki, artık evden dışarı çok az çıkıyordu. Bu yüzden o yıla “Amm’ul- Hüzn” (Hüzün ve gam yılı) ismini verdiler.
13- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) bi’setten önce hlk arasında , Emaneti iyi koruduğundan dolayı Muhammed-i Emin lakabıyla meşhur olmuştu.
14- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), Kırk yaşında Peygamber oldu.
15- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a) ‘in bedenindeki peygamberlik nişanelerinden biri,İki omuzu arasındaki nübüvvet mührüyle meşhur olan bir ben idi.
16- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in bi’setin ilk yıllarındaki ilkesi, Şu cümle idi: “Kulu la ilahe illellahu tuflihun” (Allah’tan başka bir ilah yoktur deyin ki, kurtuluşa eresiniz.)
17- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a), peygamberliğe seçilmesinin sebeplerinden birini şöyle beyan etmiştir:Hz. Peygamber (s.a.a); “Güzel ahlak ve insani değerleri kemale erdirmek için peygamberliğe seçildim.” buyurmuştur.
18- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in peygamberliğe seçilmesi ve İslam’ın zuhuru,İslam’ın zuhuru ve Hz. Peygamber’in biseti, Husrev Perviz’in şahlığı dönemine rastlamıştır.
19- Peygamber-i Ekrem (s.a.a), 3 yıl gizli olarak tebliğ etti.
20- İslam dini evrensel bir din olduğundan ve Hz. Peygamber de halka gönderilen son elçi olduğundan dolayı Hz. Peygamber (s.a.a), dünyanın büyük şah ve krallarına (Örneğin: İran şahı, Husrev Perviz’e, Rum İmparatoru Hirakl’e, Mısır hükümdarı Mukavkıs’a) mektuplar yazarak onları İslam dinine davet etti. Peygamber’in bu mektupları oldukça kısa ve net idi.
21- Resulullah (s.a.a), çeşitli ülke ve şehirlerin emir, hükümdar ve önderlerine ,Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in, çeşitli unvanlarla yazdığı mektuplardan 185 mektup bize ulaşmıştır.
22- Resulullah (s.a.a)’e, “Ümmi” denilmesini sebebi; İmam Cevad (a.s) şöyle buyuruyor:
“Hz. Peygamber’e “Ümmi” denilmesinin sebebi, Mekke’li olduğundan dolayı idi; Mekke de “Ümm’ül- Kura” idi. Kur’ân-ı Kerim de şöyle buyuruyor: “İşte bu, önündekileri doğrulayıcı ve Ümm’ül-Kura (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu kitaptır.”
23- Hz. Peygamber’in amcaları; Şeyh Tusi ve diğerlerin naklettiğine göre, Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in dokuz amcası vardı, isimleri şöyledir: Zübeyr, Ebu Talip, Hamza, Gıydak, Zarrar, Mukavvim, Ebu Lehep, Abbas ve Haris. Abdulmuttalib’in en büyük oğlu Haris idi, bundan dolayı Abdulmuttalib’e “Ebu Haris” (Haris’in babası) diyorlardı.
24- Hz. Peygamber’in amcalarından, Amcası olan Hz. Hamza’nın lakabı “Seyyid’üş- Şüheda” idi; Uhud savasında ise şahadete erişti.
25- Peygamber-i Ekrem’in şairi , Hasan bin Sabit.
26- “Resul” ve “Nebi” arasındaki fark ;“Nebi”, hiçbir insan vasıta olmaksızın Allah Teala tarafından haber veren bir kimsedir. Ama “Resul” Allah Teala tarafından halkı hidayet etmek için onlara gönderilen kimsedir. Resul’a elçi, mübelliğ, beşir ve nezir de denilmektedir. Öyleyse her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.
27- İslam tarihi, Resulullah (s.a.a)’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği günden başlamıştır.
28- Resulullah (s.a.a)’in, Medine’ye ulaştıktan sonra Resulullah (s.a.a)’in ilk işi, cami yaptırmak idi.
29- Hz. Resulullah (s.a.a), Medine’ye vardıktan sonra , Ebu Eyyub-i Ensari’nin evine gitti.
30- Hz. Resulullah (s.a.a)’in gazvelerinin (savaşlarının) sayısı ; Hz. Peygamber’in gazvelerinin sayısı hakkında görüş ihtilafı vardır; On dokuzdan, yirmi yediye kadar diyenler olmuştur; ama sadece dokuz gazvede savaş ve çatışma çıkmıştır.
31- “Gazve” ile “Seriyye” arasındaki fark ; Resulullah (s.a.a)’in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara “Gazve” diyorlar. Ama Hz. Peygamber’in zamanında O’nun emriyle vuku bulan savaşlara “Seriyye” diyorlar.
32- Resulullah (s.a.a) 9 gazvede şahsen düşmanla savaştı ve o gazvelerin isimleri ;
1- Bedir. 2- Uhud. 3- Hendek.4- Beni Kureyza. 5- Hayber.
6- Feth-i Mekke. 7- Huneyn. 8- Beni Mustalak. 9- Taif.
33- Medine etrafında Handek kazmak BİR AY sürdü. Resulullah (s.a.a)’in kendisi de handek kazmakta onlara yardım ediyorlardı.
34- Hendek savaşının diğer ismi “Ahzab”dır. Çünkü Kureyş bütün Araplardan yardım isteyip her kabileden bir ordu hazırlamıştı; bundan dolayı bu isimle meşhur oldu.
35- Bedir savaşı Hicretin ikinci yılda vuku buldu.
36- Uhud savaşı Hicretin üçüncü yılında, Medine dağlarının kenarında vuku buldu.
37-Resulullah(s.av) Hicretin altıncı yılında “Zat’ur- Rika” savaşında korku namazı kıldılar.
38- Tebuk çeşmenin kenarında yapılan yüksek ve sağlam bir kalenin ismiydi. Bu kale Suriye sınırında, Hicaz ve Şam yolunun arasında yer almıştı. Tebuk gazvesi de hicretin 9. Yılında meydana gelmiştir.
39- Ceyş’ul- Usre, İslam ordusunun adı idi, Resulullah (s.a.a) ordusuyla Medine ve Tebuk yolu arasında çok zorluklarla karşılaştıklarından dolayı o hazretin ordusuna Ceyş’ul- Usre denilmiştir.
40- Resulullah (s.a.a)’in Tebük Gazvesine katıldığı en son gazvedir.
41- Hicretin sekizinci yılında, Resulullah’ın kızı ve Ebu’l As bin Rebi’nin de hanımı olan Zeyneb vefat ettiğinde onun için bir tabut yaptılar ve bu İslam’da yapılan ilk tabuttur.
42- Resulullah (s.a.a)’in çocuklara selam vermesinin sebebi ; Resulullah (s.a.a) bu hususta şöyle buyurmuştur: “Çocuklara selam vermeyi, benden sonra sünnet olması için ölünceye kadar terk etmeyeceğim”
43- Hicretin ikinci yılında Fıtır (Ramazan) bayramı günü, Fıtra zekatı farz kılındı
44- Resulullah (s.a.a)’in en son haccının çeşitli isimleri vardır. Örneğin:
a) Haccet’ul- Veda. b) Haccet’ul- Kemal.
c) Haccet’ut- Temam. d) Haccet’ul- Belağ.
45- Dar’un- Nedve, Kureyş büyüklerinin, zorluk ve sorunlara çözüm yolu bulmak için toplandıkları yerin ismidir.
46- Hicretin ikinci yılında kıblenin değişme emri Hz. Peygamber’e nazil oldu. Bunun sebebi ise şu idi: Yahudiler, kendisini kamil bir din bilen İslam’ın müstakil bir kıblesinin olmamasını onun için bir eksiklik sayıyor ve İslam’ın evrensel bir din olduğuna inanmıyorlardı. Zu Kıbleteyn Mescidi, o önemli vakıanın anısıdır.
47- Dırar Mescidi, Ebu Amir’in (Uhud savaşının meşhur şehidi olan Hanzale’nin babası) emriyle Kuba denilen köyde Müslümanların camisi karşısında yapıldı. Ebu Amir, din ve dini kültürün hakim olduğu bir ülkede dini yıkmak için en iyi vesilenin din adından su istifade ederek her şeyden daha fazla dine zarar verebileceğini hissetmişti. Bundan dolayı Dırar Mescidi’ni yapmaya teşebbüs etti.
48- Peygamberlerden beş tanesi şeriat (kitap ve risalet) sahibi olduklarından dolayı onlara “Ulu’l- Azm” denilmiştir. Onlar şunlardır:
a) Hz. Nuh. b) Hz. İbrahim.c) Hz. Musa Hz. İsa.d) Hz. Muhammed. Ulu’l- Azm peygamberlerin isimleri, Ahzab suresinin yedinci ve Şura suresinin on üçüncü ayetlerinde geçmiştir.
49- Resulullah (s.a.a), Hicretin on birinci yılı Sefer ayının yirmi sekizinde Pazartesi günü Medine-i Münevvere’de vefat ettiler. Resulullah (s.a.a) 63 yaşında iken vefat etti.Resulullah (s.a.a)’in, gusül, kefen ve defin işlerini, Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s) yaptı.
50- Resulullah (s.a.a)’in nübüvvet suresi;Yirmi üç yıl, yani 40 yaşından 63 yaşına kadar.
Peygamberlikten sonra Mekke’deki dönem (13 yıl). Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonraki dönem (10 yıl).
1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri:Mekke,Medine ve taif
2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin 13 yılını Mekke’de 10 yılını Medine’de geçirmiştir.
3) Mekke’ye ilk defa putu getiren ve Kabe’ye yerleştirilmesinin öncülüğünü yapan Amr bin Luhay
4) Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cuda’nınevinde bir antlaşma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslam’daböyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim”dediği antlaşma Hilfül Fudül Antlaşması
5)Savaşılması yasak olan haram aylar:Recep,Zilkade ,Muharrem ayları
6) Hz.Muhammed (sav)’e peygamberlik 40 yaşında,nerede ve Hira da verilmiştir.
7) Haniflik dinine mensup olan kimseler :
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?Tevhid inancına sahiplerdi,Hz.İbrahim’in dinini yaşatmaya çalışırlardı.Mensuplarının çoğu okuma yazma bilirdi
Fetretü’l Vahy :Vahyin kesilmesi demektir.
9) Peygamberimiz:Mekke’de 571 yılında Rebiülevvel ayının 12. Gecesi dünyaya gelmiştir
O’na Muhammed ismini veren dedesi Abdulmuttalip’tirHz.Peygamber’in Abdullah, Üneyse ve Şeyma adlı Süt kardeşleri vardır
10) Suffe Ashabının katıldığı işlerden iplomatik faaliyetler,İlim tahsili.Medine dışına irşad ve İslam’ı anlatmak
11) “Kurra” tabiri Suffe ehli için kullanılmıştır.
12) İki kıbleli mescid Medine de bulunmaktadır.
13) Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) zamanında
Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanla Muhacir
onlara yardım eden Müslümanlara da Ensar denir.
14) Peygamberimiz Medine’ye geldikten sonra ilk iş
olarak Bir mescid inşa etmiştir yapmıştır.
15) Ezanın rüyasında kendisine öğretildiği sahabi:Abdullah bin Zeyd bin Sa’lebe
17) Hz Peygamber insanları öncelikle Öğütle, delille, ikna yoluyla ve Kur’an’laİslam’a davet etmiştir.
18) İslam’da ilk hicret nereye ve ne zaman yapılmıştır?Habeşistan-Peygamberliğin 5.yılı
19) Hz .Muhammed (sav)’e peygamberlik geldikten sonra bu durumu kendisine anlattıklarında, “Bu
gördüğün Allah’ın Musa’ya indirdiği Cebrail’dir.Keşke davet günlerinde genç olsaydım,keşke kabşlenin
seni yurdundan çıkaracağı günlerde hayatta bulunsaydım” diyen ve Hz. Hatice’nin amcasının oğlu
olan kişi Varaka bin Nevfe
20) Aşağıdaki şıklardan hangisinde İslam’ı ilk kabul edenler doğru olarak verilmiştir?Hz.Hatice-Hz.Ali-Hz.Zeyd-Hz.Ebubekir
21) Sahiplerine büyük miktarda ücretler ödeyerek birçok müslüman köleyi hürriyetine kavuşturan
sahabe Hz.Ebubekir
22) İslam’ı kabul etmeleriyle Müslümanların güç kazandığı iki sahabe kimdir?a) Hz.Hamza-Hz.Ömer
23) Habeşistan’a ikinci hicrette Habeş kralı Necaşi vehıristiyan din adamları huzurunda muhacirleri
temsilen konuşan sahabe kimdir ve Kur’an-ı Kerim’den hangi sureyi okumuştur?
d) Cafer bin Ebi Talip-Meryem Suresi
24) Peygamberimizin bizzat kendisinin de çalışarak yaptırdığı İslam’ın ilk mescidi hangisidir ve
Peygamberimizi Medine’de 7 ay evinde misafir eden
sahabe kimdir?a) Kuba Mescidi – Halit bin Zeyd
25) Hz Peygamber döneminde meydana gelen çarpışmalar, dünya harp tarihinin bilinen en az kan
dökülen savaşlarındandır.Müslümanlardan 138 şehit , müşriklerden 216 ölü
26) Hz Peygamber’in emir ve komutasında kaç gazve gerçekleşti?27
27) Peygamberimiz ve müslümanlar, Tebuk seferine mazeretsiz olarak katılmayan Ka’b bin Malik, Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye isimli sahabilere nasıl bir muamelede bulunmuşlardır?
b) 50 gün süreyle irtibatlarını kestiler
28) Hz. Peygamber ömrünün son günlerinde rahatsızlığının arttığı zamanlarda imamlık için yerine
kimi geçirmiştir?Hz. Ebu Bekir
29) Hz. Peygamber oğlu İbrahim’i dünyaya getiren Mariye’yi nasıl mükafatlandırmıştır? Azat etmiştir
30)Hz. Peygamber hangi tarihte vefat etmiştir? 12 Cemaziyelevvel 630 Cuma
31) Arazi vergilerinden alınan zekata ne ad verilir?b) Öşür
32) İslam devletinde Gayr-i Müslimlerden alınan baş vergisine ne ad verilir?d) Cizye
33) İslam’ın ilk yıllarında Müslümanların çoğunluğunu hangi kesim oluşturmaktadır ?c) Gençler
34) Hadis- i şeriflere göre en faziletli müslümanlar
kimlerdir?b) Ashab-ı Bedir
35) Amir b Sa’ saa kabilesine İslamiyeti tanıtmak üzeredavet edilen 70 kurra tuzağa düşürülerek ikisi hariçhepsi şehid edildi. Hz Peygamberi çok üzen ve 40 güne yakın sabah namazlarında beddua etmesine sebep olanolay nerede vuku bulmuştur? Bi’ ri Maune kuyusunun bulunduğu yerde
36) Müstalikoğulları Gazvesi sonunda Hz Aişe’ye
yapılan iftira Nur Suresi 11-21 inci ayeti kerimeler ile
aydınlığa kavuştu. Hz Aişe’nin ve onu getiren
sahabinin masumiyeti ve temizliği anlaşıldı. İftiranın
ağır bir gühah olduğu, şüphe ve tahmin üzerine ki

BEŞİNCİ  BÖLÜM

-Kuzey Arabistanda kurulan Devletler;Nabatiler Tedmürlüler Gassaniler Hireliler
-Güney Arabistanda kurulan devletler;Mainliler Sebeliler Himyeriler
-Mekkeye ilk yerleşen kavim Amelika kavmidir
-Kabeye putları diktiren ve puta tapıcılığı başlatan huza kablesidir
-Hz. Peygamber Kureyşin Haşimoğullar koluna mensuptur
-Hz. Peygamberin süt annesi Halime Hazrec kabilesine mensuptur
-Tarihi açıdan araplar ikiye ayrılırlar bunlar;Arabı-ı Baide ve Arab-ı Bakiyedir.
-Hz. Muhammed Hilfulfudul Antlaşmasına iştirak ettiğinde 20 yaşındaydı.
-Konar göçer hayat süren araplara bedevi yerleşik hayat süren araplara hadari denir.
-Hz. Hatice Hz.Peygambere kervanını verdiği sırada kölesi meysereyide yanına verdi.
-Hz.Peygambere islamiyeti açık davet için nazil olan iki sure Şuara ve Hicr sureleridir.
-Hz.Peygamberin Hz. Hatice ile evliliği 25 yıl sürmüştür.
-Hz. Muhammed 35 yaşında iken Hacerul Esvedin yerine konulmasında hakemlik yaptı.
-Hz. Peygamberin geceleyin Mekkeden Mescidi aksaya götürülmesine İsra göklere çıkarılmasınada Miraç denir.
-Hz. Peygamber Medineye hicretinden önce 617 yılında Evs ve Hacrec arasında meydana gelen savaşın adı Buas dır.
-İslamiyet öncesi dönemde Huzaalılar Mekkeden Cürhüm kabilesini sürerek idareyi ele geçirmişlerdir.
-Hz.Peygamber tebliğ için Erkam b. Ebu Erkamın evini merkez olarak seçmiştir.
-Ebna adı verilen etkin grup Sasanilerri Yemen hakimiyeti döneminde İranlıların yerli kadınlarla evlenmeleriyle ortaya çıkmıştırlar.
-Bedevilerin geçim kaynağı hayvancılıktır.
-Hicretten sonra Evs ve Hacrec kabileleri ensar haline dönüşmüştür.
-Kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu aylar;Zilkade Zilhicce Muharrem Recep tir.
-Bedir gazvesinde sonra ilk olarak beşte biri(humus)ayrılan ganimet Kanukaoğullarından elde edilmiştir.
-Medineye hicrete hazırlayan olay Akabe Biatlarıdır.
-Mescid-i Nebevinin bitişiğinde bulunan ve Eğitim-Öğretim fonksiyonu üstlenen mekanın adı Suffedir.
-Hz. Aişeye yapılan iftira Beni Müstalik gazvesi dönüşümünden sonra meydana gelmiştir.
-Cuma namazı hicretin 1. yılında farz kılınmıştır.
-Ezan hicretin 1. veye 2. yılında meşru kılındı.
-Ramazan orucu hicretin 1. veya 2. yılında farz kılındı.
-Kurban bayramı namazı Zilhicce ayının onuncu gününde meşru kılındı.
-Zekat hicretin ikinci yılında Ramazan ayından sonra farz kılındı.
-Hz. Peygamberin Hicret yolculuğda gizlendiği mağaranın adı sevr dir.
-Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksadır.
-İlk mihrab Emevi halifelerinden Ömer b. Abdüllazizin Medine valiliği sırasında yapılmıştır.
-Tuleyha b. Huveylid Esved kabilesine mensuptur.
-Hz. Peygamber Cuma namazını ilk defa Hicret esnasında Raunada kılmıştır.
-Hz.Peygamberin valisi Şehr Bazan Esved el-Ansi tarafından öldürülmüştür.
-Ganimetlerle ilgili ayetler Bedir gazvesinde sonra inmiştr.
-Hz.Peygamber zamanında Necran valisi Amr b. Hazmdı.
-Köprü Savaşı müslümanların Irak cephesinde Fetihlerle uğradığı ilk yenilgidir.
-Hz.Peygamber Cüveyriye adlı hanımıyla Bedi Müstalik Gazvesinden sonra evlenmiştir.
-Ömer b. Hattab adi kabilesine mensuptur.
-Hz. Osman Kureyşin Beni Ümeyye koluna mensuptur.
-Kusay b. Kilab Kureyş kabilesini bir araya getirdiğinden dolayı mücemmi ünvanını almıştır.
-Muhammed b. Bekir Muaviyenin adamı Amr bç As tarafından öldürülmeden önce Mısırda valilik yapıyordu.
-Hz. Ebu Bekir zamanında Medine de kaza işlerini(kadılık görevi) Muaz. b. Cebel üstleniyordu.
-Kadisiye savaşında öldürülen Sasani komutanı Rüstemdir.
-Hz. Ali Hz. Ömer Hz. Osman suikast yoluyla öldürülmüştür.
-Cemel Savaşı Hz. Peygamberi ölümünden sonra iki müslüman grup arasında ortaya çıkan ilk içi savaştır.

2

Ağustos
2012

Merak edilen dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  304 Kez Okundu

-Hz. Hatice ye mehir olarak ne verilirdi?
– Peygamberimizin amcaoğullarının adları nelerdir?
-Peygamber Efendimizin mübarek dişinin kırıldığı amcası Hz.Hamzanın şehit olduğu hangi savaştır ?
-Fıkıh ne demektir?
– Kur’an’da adı geçtiği halde peygamber oldukları kesin olmayan üç zat kimdir
-lahik ile ilgili hükümler nelerdir?
-Mekke ve Medine de ziyaret yerleri nerelerdi

2

Ağustos
2012

SÜNNET (Hitan) Nedir?

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  455 Kez Okundu


Geçmişi Hz. İbrahim’e kadar varan .sünnet.Rivâyete göre sünnet, Hz. İbrahim’in seksen yaşlarında kendine tatbikiyle başlamıştır. Sünnet olmak insanın fıtratından kaynaklanmaktadır: Doğuştan insan ruhuna yakışan hususlardan bir kısmı şunlardır: Ağzı su ile yıkayıp çalkalamak, buruna su çekmek ve temizlemek. Bıyıkları kesmek (veya kısaltmak), tırnakları kesmek, koltuk altının kıllarını gidermek, etekteki kılları gidermek ve sünnet olmak” (Buhâri, Libas, 51, 63, 64; Müslim, Tahare, 49; Ebu Davud, Tereccül, 16; Tirmizi, Edeb, 14).
Hz. İbrahim’in seksen yaşlarında Kaddüm köyünde sünnet olduğu rivayet edilir (Buhâri, Enbiyâ, 8; Müslim, Fedâil, 151; Müsned-i Şamiyyin, I, 88). Ebu Hureyre’den gelen bir rivayette “Kaddüm” yerine “kadum” ifadesi kullanılmıştır ki o zaman ifade “bir marangoz aleti olan keserle sünnet oldu” anlamına gelmektedir.
“Hiç kuşkusuz ilk misafir edinen, ilk defa don giyen ve ilk kez sünnet olan Hz. İbrahim’dir” (Muvatta, Sıfatu’n-Nebî’, 4).
Hz. Peygamber, ileri yaşlarda müslüman olanlara, 80 yaşlarında da olsalar “Üzerinizdeki (İslâm’ın hoşlanmadığı) fazla kılları temizle, traş et ve sünnet ol” buyururdu (Kenzul-Ummâl, I, 263).
Usaym b. Kelib’in babasından, onun da dedesinden naklettiği rivâyete göre, dedesi demiş ki: “Peygamberimiz (s.a.s)’e geldim ve İslamiyeti kabul ettim. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurdular: Kendinden küfrün kıllarını at ve sünnet ol” (Ahmed İbn Hanbel III, 415; Ebu Davud, Tahare, 129).
Rabbimiz şöyle buyuruyorlar:”Sonra da Biz, Hanif olan, müşriklerden olmayan İbrahim’in dinine uy, diye sana vahyettik” (en-Nahl, 16/23).

2

Ağustos
2012

Sünnet Merasiminde Yapılacak Dua

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  561 Kez Okundu

“Sünnet” (hıtan) erkeğin üreme organının ucundaki derinin kesilmesine denir. Sünnet olmak insanın fıtratının gereği (Buhâri, Libas, 62, 63; Müslim, Tahare, 16/49) ve peygamberimizin sünnetidir.Sünnet, İslam’ın şiarı olduğu gibi, sağlık açısından birçok yararı da vardır.

Sünnet esnasında şöyle dua edilebilir;

Okunuşu: E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm.
El-hamdü lillâhi rabbi’l-‘âlemin.
Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în.
Bismillâhir-rahmânir-rahîm.
Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil müttekîne imâmâ.
Allâhümmeksir mâlehû ve veledehû ve bârik lehû fî mâ a’taytehû.
Anlamı: “Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e âl ve ashabının hepsine salat ve selam olsun.
Kovulmuş şeşytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile.
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” (Furkan/74)“Allahım bu kulunun evladını, malını ve ona verdiklerin mübarek eyle” (Buhârî, Deavat, 25)
Ya Rab! Peygamberimiz’in sünnet-i seniyyesine uyarak yavrusunu sünnet ettiren bu kardeşimizin amelini makbul, günahlarını mağfur eyle. Bu güzel sünnetin icrasını ve her hayırlı işini başarı ile tamamına erdir. Evladını kendisine, ailesine, yakınlarına, milletine, insanlığa hayırlı, faydalı eyle. Salih evlatlar olarak yetişmelerine yardım eyle.
Ya Rab! Sünneti gerçekleştirilen yavrumuza acı, elem ve ızdırap çektirme. Varsa ağrı ve elemlerini dindir. Onu lütfunla ve merhametinle sevindir, mesrur eyle. Sünnet olan evladımızı Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in nurlu ve kutlu yolundan ayırma. O’nun yüce ahlakından nasiplenerek, İslam ahlakı ile yetişmesini nesip eyle. Sünnet-i Seniyye’yi anlayarak, idrak etmeyi, iman-ı kâmil ile şereflenerek, dini gayret üzere bulunmayı lütfeyle. Cümlemizin yavrularını Kur’ân ve Sünnetin ışığından ve feyzinden hissedar eyle
Ya Rabbi! Bütün çocuklarımızı insani ve ahlaki güzelliklerle mücehhez olarak yetiştirmeyi ihsan eyle. Görünür görünmez kaza ve belalardan bütün çocuklarımızı koru. Zararlı alışkanlıklardan ve kötü emelli kimselerden bütün çocuklarımızı muhafaza eyle. Sevgi ile büyüyerek bütün insanlığın sıhhat ve esenliği için çalışan, çaba sarfeden birer yetişkin olmalarını lutfeyle. Âmin.

2

Ağustos
2012

DİYANET MBST SINAVLARINA HAZIRLIK KILAVUZU 8. DERSi

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  489 Kez Okundu

 1-Abdullah b.Amr b.Haram:Uhut savaşında ilk şehit düşen sahabi.
2-Asim b. Adi:hz.Peygamberin Mescid-i Dirar`ı  ortadan kaldırmak için görevlendirdiği sahabe.
3-Bedir-Uhud-Hendek savaşları:Bedir Medine`ye 60 km. Mesafededir.İslam`da ilk savaş burada yapılmıştır..Bedir savaşında(624) 14 şehit,70 düşman kayıp 70 de esir alınmıştır.Uhut savaşında 70 şehit, 22 düşman ölmüştür. Hendek savaşında 6 şehit, 8 düşman ölmüştür.Uhut şehitlerinin cenaze namazları kılınamamıştı.Veda haccından döndükten sonra Uhud şehitlerini Peygamberimiz ziyaret etti.Namazlarını kıldı.(Tecrid Tercemesi, C.11,sh.4)
4-Cihar-i Yar-i Güzin:Farsca 4 anlamina gelen cihar,dost dost anlamina gelen güzin kelimelerinin birlesmesinden meydana gelmistir.4 seckin dost, 4 halife, Hülefa-i Rasidin:Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali (radiyallahu anhum).
5-Ebu Mahzure(ö.59/678-79):Mescid-i Haram`in müezzini.
6-Ebü`l-Esved el-Düeli(ö.69/688):Kur`an-i Kerim`e hareke sistemini getiren ve Arap nahvinin ilk esaslarini tesbit eden alim, sair.

7-Ecel-i Müsemma:Allah tarafindan tayin edilmis ömrün sonunda gelen ecel.
8-Ecel-i Kaza:Tehlikeye ugramak suretiyle gelen ecel.
9-Eda:Bir namazi vaktinde kilmaya eda denir.
10-Eimme-i sitte:Eimme-i sitte, hadiste kütüb- ü sitte denen, 6 meshur hadsi mecbuasinin yazarlarina verilen isimdir.
11-Emsalü`l-hadis:Icerisinde darbi mesel yada mesel bulunan hadisleri derleyen kitaplara”emsalü´l-hadis” denir.
12-Emsalu`l-Kur`an:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
13-Ensab:Hadis ravilerinin ve muhaddislerin kimliklerini aciklayan ilim dalina ensab” denir.
14-Eshab-i Hicr:Salih peygamberin gönderildigi kavim.
15-Esmaü-Hüsna:Allah`in güzel isimleri ve sifatlari.
16-Eshuru`l_hurum:Haram aylar;Zilkade, Zilhicce,Muharremve recep aylari.Araplar bu aylarda savas yapmayi haram sayarlardi.
17-Esbab-i Nüzul:Tefsir ilminin ayet veya surelerin inis sebeplerini arastiran dali.

18-Eyke halki:Hz.Suayb`in kavmi idi.Eyke, birbirine girmis sik agaclar demktir.Suayb kavmi agaclik bir bölgede yasadigi icin onlara eyke halki denilmistir.
19-Faite(Fevait):Vaktinde kilinmamis bir namaza da faite.
20-Fedek:hayber`in fethinden sonra baris yoluyla alinan ve yarisi Hz.Peygamber`e tahsis edilen köy.

21-Fetret:Peygamberimize gelen vahyin bir süre kesilmesi ile ilgili olarak fetret denilmistir.
22-Fey:Islam devletinin gayri müslim tebaadan aldigi cizye, harac, ve ticaret mallari vergilerinin ortak adi.

23-Ficar savaslari:Islam`dan önce cahiliye devrinde bazi arap kabileleri arasinda haram aylarda meydana gelen ic savas, 4 defa yapilmistir.Peygamberimiz, amcasi Zübeyr ile katildi.Utbe b. Rebia`nin girisimi ile taraflar arasinda baris gerceklestirildi.Bu savas Fil olayindan 25 yil sonra(591) meydana geldi.
24-Fitre:Ramazan ayinin sonunda gücü yeten müslümanin ödemekle yükümlü oldugu sadaka.

25-Fikhu`l Ekber:Ebu Hanife`ye nisbet edilen risalesi.
26-Fikhu`l-hadis:Hadislerin anlasilmasini ve onlardan hüküm cikartilmasina konu edinen ilim dali.
27-Fizilali`l-Kur`an:Seyyid Kutub`un(ö.1966):Kur`an-i Kerim tefsiri.
28-Fukaha-i Seb`a:Ashab-i Kiram`dan sonra Medine-i Münevvere`de de fetva vermeye baslayan yedi meshur fakihe verilen isimdir.
29-Garibü`l-Kur`an:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
30-Gazvetü`l-Usre(Tebük Gazvesi):Hazirlik safhasinda büyük güclüklerle(usre) karsilasildigi icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
da hüs-i hatla yazilmis levhalar icin kullanilan terim.
31-Hulasatü`l-Beyan:mehmet Vehbi Efendinin(ö.1949)Türkce Kur`an tefsiri.
32-Hulefa-i Rasidin(632-661):Hz.Peygamber`den sonra ilk dört halife.
33-Haber-i Vahid:Mütevatir derecesine ulasmayan haber.
34-Haham.Yahudilerin , musevilerin din adami.
35-Hak Dini Kur`an Dini:Elmalili Muhammed Hamd`nin(ö.1942)Türkce Kur`an tefsiri.
36-Hanefi Mezhebi:Hanefi mezhebi su yedi esas üzere kurulmustur:Kitap, sünnet, sahabenin sözleri, kiyas, istihsan, icma ve örf.
Hanefi Mezhebine dair imam Muhammed`in yazdigi meshur 6 kitabi sunlardir:Mebsut, ziyadat, cami-us Sagir, cami-ul kebir, siyer-i sagir, siye-i kebir.
37-Harem:Mekke ve Medine sehirleriyle cevrelerindeki belirli bölgeler icin kullanilan terim.
38-Haremeyn:Mekke ve Medine sehirleri birlikte ifade eden tabir.
39-Havaic-i Asliye:Asil ihtiyaclar, temel ihtiyaclar.Zekat matrahi disinda tutulan temel ihtiyac mallari disinda tutulan temel ihtiyac mallari anlaminda fikih terim.
40-Havelan-i havl:Senenin devretmesi, gecmesi demektir..
41-Hedy:Hac ve umre yapan kimselerin harem sinirlari icinde kestikleri kurban.
42-Hicret:Peygamberimizin Mekke`den Medine`ye göcü. Hicret, 12 Rebiulevvel/23 Eylül 622`de olmustur.Bu tarih Peygamberimizin 53`üncü dogum yil dönümüdür.
43-Hicr:Kayalik böge demek olup Medine`in Kuzeyeinde bir yerin adidir.Salih peygamberin kavmi semud burada yasardi.
44-Hitabet Türleri:Asker, siyasi, dini hitabet, panel.
45-Hirka-i Saadet:Peygamberimizin Topkapi Sarayinda mukaddes emanetler dairesinde korunan hirka.
46-Hitan:Sünnet, sünnet ameliyesi.Sünnet olmak , erkekler icin sünnettir.Ilk sünnet olan Ibrahim Aleyhisselam`dir,Sünnet olmak hem dinin ve hem dindarligin siaridir.Usaym b. Kelb`in babasindan naklettigine göre, dedesi demiski;“Peygamberimize geldim ve Islamiyeti kabul ettim Bunun üzerine Efendimiz(sas) söyle buyurdular:“Kendinden küfrün killari temizle, tiras et ve sünnet ol.“(Ahmet b. Hanbel,3,41;Ebu davud, Taharet,129)

47-Hüsuf Namazi:Ay tutuldugu zaman iki rekat kendi basina kilinan namaza da Hüsuf namazi denir.
48-Hüzün yili:Hz.Peygamberimizin amcasi ile zevcesi Hz.Hatice`nin (Bisetin 10.yili) vefat ettigi yila denir.(Bi`setin 10.yili)
49-Huzeyfe:sahabeyi kiramdan olup cumadan önce vaz ve nasihat eder. Ya Huzeyfe ! Fitneden nasil kurtulalim?Dua eden kurtulur der. Ne zaman dua edelim? Namazdan sonra cevabini verir. 656 senesinde sirlari ile beraber Hz.Peygambere kavustu.Huzeyfe bin Yeman (r.a), babasi ile Medine`ye gelip müslüman oldu.Huzeyfe , peygamberimizin sirdasi.Peygamberimi ona, ashab-i kiram arasina karisarak kendilerini gizleyen münafiklarin kim oldugunu tek tek bildirmisti.Hz.Huzeyfe, Hz.Ömer döneminde Nusaybin halkina vali gönderilir.Hz.Ömer mektubu yazar. Valiye itaat edilmesini ister.Huzeyfe varir , halk karsilar. Hayvan üstünde bir kuru etle ekmek yiyordu.Halk bizden istediklerin ne diye sorar. Yeni vali, tebessüm ederek sizlerden; sadece, kendimin ve hayvanlarimin yiyecegini istiyorum dedi.
50-Ibn Mülcem(Abdurrahman b. Amr b.Mülcem ö.40/661):Hz.Ali`nin katili.
158-Ibn Rüst(ö.595/1198):Messai okulunun son temsilcisi, filozof, fakih, hekim.
51-Ibranice:Yahudilerin ve yahudi kutsal kitabinin dili.
52-Icma:Ashab-i Kiram`in ittifaklari üzere akaid hükmüne gecmis dini emirlerin tamami.?
53-Icma-i ümmet:Ayni asirda yasamis olan Islam alimlerinden müctehid olanlarin , Islam`in bir konusu hakkinda verilen hüküm üzerinde birlesmesidir.
54-Ifk hadisesi:Hz.Aise´ye zina isnadi atilmasi olayi.
55-Ihvan-i Safa:Ansiklopedik risalesiyle taninan felsefe toplulugu.
56-Ila:Islam hukukunda bir erkegin bir müddet hanimina yaklasmayacagina dair yemin etmesi demektir. Ila süresi 4 aydir.Bu süreden önce karisi ile birlesen erkek yemini bozmus olur ve bunun keffaretini ödemek durumdadir. 4 ay gecerde karisina yaklasmazsa, karisi bain talak ile bosanmis olur.Bu durumda ancak kadinin rizasi ile yeniden nikahlanarak kendisiyle evlenebilir.
57-Ilk Cuma namazi:Hicret esnasinda Salim ogullari yurdunda Ranuna mevkiine geldiginde Cuma vakti olmustu.Bura da ilk Cuma namazi kilindi.Peygamberimiz(sas9:“Günesin dogdugu günlerin en hayirlisi Cuma günüdür.“(Sünen-i Tirmizi Terc.c.1,sh.487)
58-Ilk sehitler:Kuresy kafirleri, Ammar ile babasi Yasir ve anasi Sümeyye`yi , zorla dinlerinden döndürmeye kalkistilar.Onlar bunu kabullenmeyince, Sümeyye`nin iki ayagini iki deveye baglayip ters istikamette cekerek parcaladilar.Yasir`i de sehit ettiler.
58-Incil:Hz.Isa`ya verilen ilahi kitabin Kur`an`daki adi.
59-Ism-i A` zam:Allah`in en büyük ismi anlaminda bir tabir.
60-Islam`in ilk emri ve son emri:Islam`in ilk emri oku, ikinci emri temizliktir.
61-Islam`da ilk cemaat:Islam`da ilk cemaat, peygamberimizinCebrail(as) `e iktidaen kildigi namazdir.Daha sonra Peygamberimizin Hz.Hatice ile kildigi namazdir.
62-Istidrac:Bir kul günahini yeniledikce Allah`´n , onun sagligini, mevkiini, sanini, söhretini, nimetini artirmasi, ona sükrünü, tevbesini, istigfarini unutturmasi, böylece onu asama asama azabina yaklastirmasi ve sonunda kendisini ansizin yakalamasi anlamina gelir.(Hasan Basri Cantay Meali, 3,1078)
63-Istibra:Kücük abdesten sonra temizlenme.
-Istihlaf:Namazda abdesti bozulan insanin, yerine cemaattan birini gecirmesine istihlaf denir.
64-Istinaf:Namazda abdesti kasten kendi istegi ile bozulmussa namazi yenidn baslar. Buna istinaf denir.
-Istinca:Büyük abdesten sonra temizlenmek.

65-Kabe:Allah`a kulluk amaciyla yeryüzünde ilk defa bina edilen ma`beddir.Mü`minlerin kiblesidir.Arap yarim adasinin merkezi ve en büyük sehri olan Mekke`de insa edilmistir.Kabe ve civarina Kur`an.i Kerim dilinde “Mescid-i Haram” denilmistir.Islam inanisina göre yeryüzünde yapilan ilk mabed, müslümanlarin ilk kiblesi.
66-Kaderiyye:Sorumlluluk doguran fiillerin sadece insan iradesiyle gerceklestirdigini ileri süren itikadi mezhep.
67-Kadil-Kudat:islam devletlerinde yargi sisteminin basinda bulunan görevliye verilen unvan.Sözlükte „Kadilar kadisi“ anlamina gelen bir terkiptir.;baskadi olarak gecer.(Islam Ansk.c:24,Sh.77 Diyanet )
68-Kadiyanlik:Mirza Gulam Ahmet Kadiyani(ö.1908) tarafindan kurulan dini hareket.
69-Kanun-i Esasi:1876 yilinda kabul edilen Osmanli Devleti Anayasasi.
70-Kasr-i Salat(Namazi kisaltmak):Misafir olanin , 4 rekatli farz namazlarini iki rekat olarak kilar.Buna kasr-i salat denir.

71-Kavame:Rüku halinden dogrulup da bir defa“sübhane rabbiyel´azim“ diyecek kadar ayakta durmaktir.
72-Kaynuka(beni Kaynuka):Hz.Peygamberin Medine`den sürdügü yahudi kabilesi.
73-Kazf:Iffetli bir kimseye zina iftirasinda bulunma anlaminda fikih terimi.
74-Kelam ekolleri:Mu`tezile, Esaeiyye, Maturidiyye ve Sia.
75-Kebire:Büyük günahlar.
76-Keffaret ve cesitleri: Dinin belirli yasaklarinin ihlali durumunda yapilmasi istenen mali veya bedeni ibadet.Keffaret cesitleri;Oruc,zihar,tiras olma,adam öldürme ve yemin keffareti.
77 -Kiblenin degismesi:Hz.Peygamber,Hicri ikinci yilin ortalarina kadar namazlarda Kudüs cihetine yöneliyor, fakat hep Kabe`ye emrinin gelmesini beliyordu.Bir ikindi namazi sirsinda Allah Teala Kabe`ye dogru yünelmesini emretti.Kudüs`e dogru yönelerek baslanan bu namaz Kabe`ye yönelerek tamamlandi.Bu olayin gectigi yerde yapilan mescid, bu gün „Mescid-i Kibleteyn“ , yani iki kibleli mescid diye anilmaktadir.(Diyanet Meali, Sh.21)
87-Kiramen Katibin:Insanlarin söz ve davranislarini kaydeden melekler.
88-Külli irade:Kul da bi`l-kuvve mevcut olan iradegücüne „külli irade“ denir.Bu irade kullanilmaya hazir olan, ancak henüz kullanilmayan 2potansiyel irade“ demektir.
89-Küsuf namazi:Günes tutuldugunda iki rekat cemala kilinan, cemaat yoksa kendi basina kilinan namaza küsuf namazi denir.
90-Kütüb-ü Ehadis.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
91-Kütüb-ü Münzele:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
92-Kütüb-ü sitte:Peygamber(sas) Efendimizin hadis-i seriflerini ihtiva eden 6 hadis kitaba verilen isimdir.Buhari, müslim, Ibn Mace,Ebu Davud,Tirmizi,Nesai.

93-Kuba Mescidi:Islam tarihindeki ilk mescid.Peygamberimiz hicret esnasinda konakladigi, Medine`ye alti mil uzakliktaki Kuba köyünde yapilmistir.
94-Kudsi Hadis:Hz.Peygamberin Kur`an disinda Allah`a dayandirarak söyledigi hadisler.
95-Kutsal kitaplarin kronolojik siralanisi:Tevrat, zebur, incil, Kur`an.
96-Kutsal mescidler:Islam`da kutsal sayilan 3 mescid;Mescid-i Haram,Mescid-i Nebi,Mescid-i Aksa.
97-Lahik:Namaza imam ile basladigi halde belirli mazeretler sebebiyle ara vermek zorunda kalarak namazin bir kismini imamla birlikte kilamayan kimse.

98-Lihye-i serif :Hz.Peygamber(sas)`e ait sakal , sakali serif.

99-Lukata:Bir yerde bulunan ve sahibi bilimeyen yitik bir mala lukata denir.Buluntu esya

100-Makam-i Mahmud:Peygamberimizin cennetteki makami., sefaat makami
101-Makam-i Mahmud:Hz.Peygamberin kiyamet gününde sahip olacagi manevi konumu ifade eden bir terim.
102-Malik b.Enes (ö.179/795):Maliki mezhebinin imami, büyük üctehid ve muhaddis.

103-Mecelle-i Ahkam-i Adliyye:Osmanli devletinde 1868-1876 yillari arasinda hazirlanan ve daha cok borclar, esya ve yargilama hukuku esaslarini iceren kanun.
104-Mes`ar-i-Haram:Müzdelide de simdi üzerinde mescid bulunan yer.
105-Mezahib-i Erbaa(Dört mezhep):Hanefi, safii, maliki, hanbeli.
106-Medine:Hz.Peygamberin Mescidiyle kabrinin bulundugu hicret yurdu, Islam`da iki harem bölgesinden biri,Resul-i Ekrem ve Hulefa-i Rasidin döneminin bassehri.Eski adi Yesrib .
108-Medyen:Hz.Suayb(as) Peygamberin yasayip halkini tevhid inancina davet ettigi sehrin adi.Inanmayanlar korkunc bir sesle birlikte gelen zelzele ile evleri yurtlari yerle bir oldu.
109-Mehmet Vehbi Efendi(1862-1949):Hulasatü`l-Beyan adli tefsiriyle taninan son devir din alimi ve siyaset adami.
110-Mehir: Nikah akdinin sonucu olarak kocanin karisina ödemek zorunlu oldugu para veya mal.Islam hukukuna göre evlenme sirasinda erkek tarafindan kadina duyulan sayginin ifadesi olarak verilen bir hediyedir.Islam alimlerine göre mehir vaciptir.Imami azama göre mehrin en az miktari 10 dirhem gümüs veya bunun karsiligi olan miktardir.Alimler 10 dirhem gümüsün yaklasik bir dinar altin paraya , bunundaPeygamberimiz devrinde yaklasik iki kurbanlik koyuna karsilik geldigini bildirmislerdir.
111-Mekke:Kabe`nin bulundugu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildigi kutsal sehir.
112-Menzile Beyne`l-Menzileteyn:Mu`tezilenin 5 inanc esasindan biri.
113-Mesacid-i Seb`a:Medine`nin kuzeyindeki 7 mescide verilen isim.
114-Mescid-i Aksa:Müslümanlarin ilk kiblesi, en kutsak sayilan üc mescid`den biri.
115-Mescid-i Cin:Cinlerin Hz.Peygamber`den Kur`an dinledikleri yere 18.ci yüzyilin baslarinda yapilan cami.
116-Mescid-i Nebevi:Medine`de icerisinde Hz.Peygamberin kabrininde bulundugu mescid.
117-Mes`ar-i Haram:Hac menasikinin ifa edildigi yerlerden biri.
118-Bi`ri Maune:Islam`i kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah(c.c)`in dinini ve kitabini ögretmek icin gönderilen 70 tane hafiz sahabinin sehit edildigi yer.
119-Isra ve Mirac:Resulüllah Efendimiz(sav) `in bir gece de Mekke`den Kudüs`e oradan daSiretü`l-Münteha`ya kadar gitmesine Isra ve Mirac denir.
120-Hicret:Islam tarihinde, icinde yasadigi memlekette maruz kaldigi zulüm ve haksizliktan kurtulmak ve dini daha güzel yasamak icin huzur ve baris ortamlarina yapilan göce hicret denir.
121-Muktedi:Namazda imama uyan kimseye muktedi denir.
122-Suhuf verilen peygamberler;Hz.Adem(10 suhuf),Hz.Ibrahim(10 suhuf),Hz.Idris(30 suhuf) ve Hz.Sit(50 suhuf`)`e verilmistir.
123-Kur`an-i Kerim`in noktalanmasini,Nasr b. Asim ve Yahya b. Yamer icra etmistir.
124-Kur`an`in tamamini yazan sahabiler;Übeyy b. Ka`b, Abdulla b. Mes´du, Muaz b.Cebel.
125-Mufassal sureler:Kur`an`in sonunda yer alan surelere mufassal sureler denir.
126-Tenasüb:Sureler ve ayetler arasindaki uyum ve ahenge Tenasüb denir.
127-Meymune(r.a) (ö.51/671):Hz.Peygamberin son olarak evlendigi hanimi.Hz.Meymune, Hz.Abbas`in esi Ümmü`l Fadl`in kiz kardesidir.Peygamberimizle evlendiginde 26 yasinda idi.Kabri, Hudeybiye`de.Mekke`den Medine`ye dönerken Hudeybiye(Mekke`ye 16 km. mesafede de) nikahlari kiyildi. Resulullah vefat edince Meymune vasiyet etti.Ölürsem nikahiminin bulundugu Hudeybiye`ye beni defnedin. Vasiyeti yerine getirildi.(Kabe-i Muazzama,Gaffar Tetik, Sh.130)
128-Mezhep:Mezhep; Gidilecek yol demektir.Terim olarak ; bir dinin, bilginleri arasindaki yorum farklarindan meydana gelen görüsleri demektir.

129-Mikail:Kur`an`da adi gecen 4 büyük melekten biri.
130-Milel ve Nihal:Islami literatürde dinler ve mezhepler tarihiyle ilgili eserlerin ortak adi.Mezhepler hakkinda bilgi vermek maksadiyla yazilmis olan eserlerin ortak adi.)
131-Müsned:Hadislerin onlari rivayet eden sahabe adlari altinda gruplandigi kitaplar.
132-Müteşabih:Kur`an-i Kerim de mana ve lafiz bakimindan tevile elvirisli olan ayetler.Birbirine benzeyen cesitli manalara alinabileck, yoruma acik benzesik ayetlerdir.
133-Muallakat-i Seb`a: 7 aski..Islam`dan önce Kabe duvarina asilmis olan yedi kaside.Cahiliye döneminde yedi ( veya on) saire ait seckin kaside kolleksiyonuna verilen ad.
134-Mu`cemler:Aler-Rical üzerine tasnif edilen kitaplardir.Ravilerin adlarina göre alfebetik olarak düzenlenen eserlerin genel adi.
135-Mudara:Kar paylasimi esasina dayanan emek-sermaye ortakligi anlaminda Islam hukuku terimi.

136-Muhaddis:Hadis alimi, hadis nakil ve rivayet eden.Hadisleri ögrenip rivayet etmekle mesgul olan kimse.
137-Muavvizat:Allah`a sigindiranlar anlaminda ihlas, felak ve nas surelerinin ücüne birlikte verilen isim.
138-Muavvizateyn:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
139-Mukem ayet:Tevil ve tefsir gerektirmeyen manasi ve lafzi acik ayet.Analamlari acik, yoruma ihtiyac birakmayan , baska anlamlara cekilmeleri mümkün olmayan ayetler.
140-Muhazati Nisa:Erginlik caginda olan bir kiz veya kadinin, cemaatle kilinannamazda ekegin yaninda veya önünde durmasi.Buna”Muhazati nisa” denir.
141-Muharremat:evlenmesi haram olan kadinlar anlaminda fikih terimi.
142-Müktedi: 3 cesittir,Müdrik, lahik, mesbuk.
143-Muhtasar:Bir eserin özet halinde kaleme alinmasindan meydana gelen telif türü.
144-Mus`ab b.Umeyr(ö.3/625):Peygamberimiz tarafindan Birinci Akabe biatindan sonra Islam`i teblig etmek icin Medine`ye gönderilen sahabi.
145-Mushaf:Kur`an- i Kerim ayetlerinin iki kapak arasinda toplanmasindan olusan kitap.
146-Mut`e Savasi: Müslümanlarin Suriyeli hiristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptigi ilk savas(8/629)Peygamberin sagiliginda, Islam elcilerinin dokunulmazligi oldugu halde öldüren ve Medine`ye saldirmayi tasarlayan hiristiyanlara karsi da Mute ve tebük (630) seferleri düzenlendi.
147-Mu`tezile:Akli ön plana alan ve “kul kendi fiilerinin yaraticisidir diyerek, ehl-i sünnetten ayrilan firka.Bunlara Kaderiyeciler de denir.Önderleri Vasil b. Ata`dir.
148-Muvatta:Imam Malik`in(ö.179/795) sahih rivayetleri derledigi eseri.
149-Nakibül-Esraf:Osmanlida Seyyid ve Serif`in dogum ve ölüm kayitlarini tutan kisilere“Nakibül-Esraf“, bu isi yapan müesseselere de „Nakibül-Esraflik deniliyordu.Bu amacla osmanli devletinde ilk tayin edilen Emir Buharinin talabelerinden olan Seyyid Ali bin Muhammed`dir.Yildirim Beyazit zamaninda tayin edilmistir.(Islami Bilgiler Ansk.C.1,Sh.317)
150-Nass:Dini bir terim olarak – genis anlamiyla- Kur`an ve Sünnet metinlerini ifade eder.
151-Nebi:Kendine kitap indirilmeyen ve kendilerinden önce gönderilen peygamberlerin yolundan giden peygamberlere nebi denir.
152-Nihal:Islami kaynaklarda vahye dayanmayan dinler icin genel olarak Nihal terimi kullalir.
153-Nikahin rüknu:Nikahin rüknu icab ve kabuldur.
154-Nüzul-i Kur`an:Peygamber Efendimize Allah tarafindan Kur`an ayetlerinin gelmesine denir.Bu ayetleri Cibri-i Emin`in getirmesine de, inzal, tenzil denir.
155-Resül:Kendisine kitap verilen peygamberlere rasül denir.
156-Ridvan biati:Hudeybiye` de 1400 civarinda müslümanin Hz.Peygambere verdigi and(8/628)
157-Sebt:Sebt`in asil anlami kesmektir.Cenab-i Hak, gökleri ve yeri yaratmaya pazar günü baslamis, bunu alti günde yani Cuma günü tamamlamis, ertesi gün ise bu isini kesmis oldugu icin cumartesiye de „sebt günü“ denilmistir.(Hasan Basri Cantay Meali,2.cilt,506)
158-Secavend:Mushaflarda görülen gecici durak isaretleri.Bu isaretleri ortaya koyan ise Muhammed b.Tayfür es-Secavendi(560/1165) isimli ünlü bir kiraat bilginidir.
159-Sedd-i Zerayi:Vesileleri kaldirmak, sebebi tikamaktir.Bu durum da harama vesile olan sey haram,vacibe vesile olan sey vaciptir.Cuma namazi farz, Cuma namazina gitmek icin alis-verisi birakmak farzdir.Fuhus, haramdir.Fuhusa yol actigi icin yabanci kadinin avret yerine bakmak da ayni haramliktadir.
160-Sika:Hadis rivayetine göre tam ehil kisi.
161-Sifatu`s-salat:Namazin farz ve vaciplerine, sünnet ve adabina uygun sekilde kilinisina ilmihal dilinde “sifatu`s-salar” denir.(Diyanet ilmühali sh.262)
162-Siyer:Peygamberimizin hayatini, yasayis tarzini, niteliklerini anlatan eserler.
163-Sünen:Yalniz namaz , oruc, taharet v.b ahkam hadislerini havi kitaplar.
164-Şabat:yahudilerde haftalik ibadet gününe sabat denir.
165-Ser`i Men Kablena:Hz.Muhammed(sas)` den önceki ilahi dinlerin hükümlerini ifade eder.
166-Suayb Aleyhisselam:Suayb Aleyhisselamin peygamber gönderildigi kavmi 7 gün siddetli bir sicaga maruz kalmis, evlerinde nefes alamaz hale gelmislerdi.Iste böyle bir durumda gökte siyah bir bulut belirmis, onlarda biraz rahatlamak icin bu bulutun gölgesinde toplanmislardi.Sonra bu bulut ates olup üzerlerine inmis ve onlari yok etmisti.(Diyanet Meali, sh.374)

167-Tahallül:Ihramdan cikmak demektir.
1.Tahallül:Kücük tahallül de denir.Cinsi iliski haric ihram yasaklarinin kalkmasi.
2.Tahallül:Bütün ihram yasaklarinin kalkmasi.

168-Talak-i Bayin:Zevecenin iddt müddeti(üc temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasina dönme hakki bulunmayan talak.
169-Talak-i Rici:Erkegin karisini bosadiktan sonra tekrar karisina dönmesini mümkün kilan bosanma sekli.
170-Talmud:yahudi inancina göre Tevratin biri yazili digeri sözlü olmak üzere iki sekli vardir. Iste bu sözlü Tevrat`in yaziya gecirilmis sekli daha sonra Misna olarak ifade edilmis, onun üzerine yapilan tefsir ve yorumlara da Talmud denilmistir.
171-Tebük Seferi:Tebük seferine istirak etmedikleri icin pismanlik duyan ve dünya kendilerine zindan olan Kab b. Malik, Mürare b. Rabi,ve Halid b.Ümeyye`dir.Bunlar Tebük seferine katilmayip geride kalmislardi.Hz.Peygambder Tebük`en dönünce bunlarla konusmamis, ashab da onlardan yüz cevirmisti.Bunlarin tövbelerinin kabul edildigi hükmü 50 gün sonra gerceklesmisti.(Diyanet Meali, sh.203.)
172-Tefsir:Kur`an-i Kerim`in anlamini aciklayan bilim.Dirayet tefsirlerinin meshurlar;Beyzavi, razi, zemahserinin tefsiri, son cagda dafizilalil-i Kur`an ile tefhimü`l-Kur`an.

173-Tekvin:Kaza, Allah`in tekvin sifatiyla ilgili bir kavramdir.
174-Telfiku`l-Mezahib:Islam hukukunda, bir mesele veya amel üzerinde iki veya daha fazla mezhebin farkli görüslerini birlestirerek ayni anda tatbik etmek anlamindadir ki b, Islam kukukculari tarafindan kabul edilmistir.
175-Te`vil:Bir lavzin anlami gayesine uygun sekilde yorumlamak, muhtemel manalarindan en uygun olani görmektir.
176-Tevrat:Allah tarafindanHz.Musa`ya indirilen ilahi kitap.Yahudilerin kutsal kitabi.Bes bölümden olusur.Bunlar;Tekvin,cikis,levililer,sayilar ve tesniye`dir.Tevrat ismi Kur`an`da pek cok yerde gecmektedir(Maide:44).Fakat Yahudiler,Tevrat`in emirlerini yerine getirmekten kacinmis;üstelik bir kismi,Tevrat`taki kelimelerin yerini ve anlamini degistirmistir.Dolayisiyla Tevrat bozukmus,tahrif edilmistir.Kuràn-i Kerim(Nisa süresi, ayet:46) bizzat bu konuya isaret eder.Bu sebeeple Tevrat`in hükmü kalkmistir.
177-Teyemmüm:Hicretin 5.ci senesi Beni Mutalik savasinda sabah namazi teyemmum ile ilk defa namaz kilindi.(Nisa 43,Maide 6)
177 -Veda hacci:Hz.Peygamberin hicretin 10.yilinda veda haccinda yaptigi meshur konusma.
180-Zebur:Sözlükte, kitap manasina gelir.zebur , Davud Aleyhisselama gönderilmistir.zebura, Mizmarlar da denir.Zebur, Ibranucedir.Tamami 150 suredir. Bu surelerin ellisi kral Bühtü Nasr`dan bahseder.Geri kalan ellisi de va`z,nasihat ve hikmetlerden ibarettir.
181-Zelletü`l-Kari:Manasi degisecek sekilde Kur`an- yanlis okumak.Buna zelletu`l-kari denir.Anlami“Okuyanin sürcmesi,“ yani yanlis okumasi demektir.
182-Vahiy-i Gayri Metlüv:Okunmayan vahiy demektir.Peygamberin Kur`am disi aldigi vahiydir.Cibril,Kur`an icin indigi gibi sünnet icinde iniyordu.
183-Vahy-i Metlüv:Okunan vahiy demektir.Bundan maksat Kur`an`dir.

Kaynak:

1-Tecrid Tercemesi, C.11,sh.4
2-Sünen-i Tirmizi Terc.c.1,sh.487
3-Hasan Basri Cantay Meali, 3,1078)
4-İslam Ansk.c:24,Sh.77 Diyanet )
5-Diyanet Meali, Sh.21
6-Kabe-i Muazzama,Gaffar Tetik, Sh.130

Toplam 195 sayfa, 115. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030113114115116117120130140...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.