15

Ağustos
2012

Hamse Sahibi Şairler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  10.319 Kez Okundu

Hamse, Bir şairin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıttır. Hamse geleneğini başlatan kişi büyük Farisi şair Genceli Nizami’dir.
Nizami Gencevi bütün Doğu edebiyatını yakından etkilemiş bir şairdir. Nitekim kendisi ilk Hamse yani Beşlik yazarı olarak bilinmektedir. Bu beş eseri aşağıdakilerden oluşmaktadır:
1. Mahzanü’l-Esrar (Sırlar Hazinesi, 1178/79);
2. Hüsrev ve Şirin (1180/81);
3. Leyli ve Mecnun (24 Eylül 1188);
4. Heft Peyker (Yedi Güzel, 31 Temmuz 1197);
5. İskender-name (1196-1200). Bu eser kendisi iki kısımdan oluşmaktadır: İkbal-name ve Şeref-name.
Hamse yazarı şairler hamse şairi ya da hamsenüvis diye bilinir. Türk edebiyatında 16. yüzyılda gelişmeye başlamıştır. İlk hamseyi Çağatay şairi Ali Şir Nevai yazmıştır. Anadolu’da, yani Divan edebiyatında ilk hamseyi yazan şair de Hamdullah Hamdi’dir. Hamse türüne düzyazının girişi ise 17. yüzyılda gerçekleşti. Çoğunlukla hüzünlü aşkların konu edinildiği hamselerde soyut kavramları işleyen mesnevilere de yer verilir. Hamse sahibi divan yazarları edebi çevrelerde büyük saygı görürdü.Diğer hamse sahibi şairler şunlardır: Fuzuli, Taşlıcalı Yahya, Nev’i-zâde Atâi
Nergisi hamseye düzyazıyı sokan ilk yazardır.

15

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  322 Kez Okundu

- İslam dininde seferi ne demektir?
-Peygamber Efendimizin sırtındaki nübüvvet mührünü öpen sahabe kimdir?
-Diş macununun ağızda bıraktığı tad orucu bozarmı?
– Fetret i vahiy kaç yıl sürdü?
– Hangi surede abdest farz kılınmıştır?
-Zarurat ı hamse ne demektir?
-Fıkhı mezheplerin isimleri nelerdir?
-Akika kurbanı ne zaman kesilir?
-Berzah alemi ne demektir?
-Arza-i Ahire ne demektir?
-Kuran-ı Kerim kaç sure , kaç ayet ve kaç hizbdir?
-Haccın rükünleri nelerdir?
-Temlik ne demektir?
-İhsar ve Fevat demektir?

15

Ağustos
2012

Merak Edilen Mbst Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  486 Kez Okundu

1-Kaç türlü oruç vardır?
2-Nelerin zekatı verilir?
3-Teverrük denir?
4-Peygamber Efendimiz zamanında 81 gram altının değeri kaç deve idi?
5-K.Kerim kaç cüz,kaç ayet, kaç sure ve kaç sahifedir?
6-Veda hutbesi nerelerde okundu?
7-Hz Ebubekir hangi sene doğdu?
8-Fitre ile ve fidye arasında miktar farkı var mı dır?
9-Peygamber Efendimize indirilen ayetleri yazmakla görevli kişilere ne denir?
10-İbadet çeşitleri kaç kısma ayrılır?
11-Haccın yapılış yönünden çeşitleri nelerdir?
12-Haccın rükünleri nelerdir?
13-Oruç nedir?
14-Oruç çeşitleri nelerdir?
15-Fıkıh ne demektir?
16-Fidye- Fitre arasındaki fark nedir?
17-Orucun farz olmasının şartları nelerdir?
18-Keffaret çeşitleri nelerdir?
19-Sadaka nedir?
20-Temlik ne demektir?
21-Sehiv secdesinin hükmü nedir?
22-Nisap ne demektir?
23-Teyemmümün farzları nelerdir?
24-Oruç ibadeti ne zaman farz kılındı?
25-Temizlik kaç kısma ayrılır?
26-Mükellefin ve görevleri?
27-İhsar, fevat ne demektir?
28-Yemin nedir kaç kısma ayrılır?
29-Kurban nedir? Kaç çeşit kurban vardır?
30-Orucun çeşitleri nelerdir?
31-Tilavet secdesi ne demektir?
32- “Aksâmü’l-Kur’ân”: Kur’ân’daki yeminler 2. itikâdî mezhepler:Maturidiyye,Eşariyye ve Selefiyye.
33- “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere Zarurat-i Diniyye denir”
34- a) şit Peygambere 50 sahife verilmiştir
b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir
35-Hak dinlerin ortak amaçları:
a) Nefsi koruma b) Nesli koruma c) Aklı koruma d) Malı koruma e)Dini Koruma
36- “Senetü’l-hüzün”: Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
37-Hayber’in fethi Hicri 7 / Miladi 628
38- İslam tarihinde ilk yapılan mescid Mescid-i Kuba
39-Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda kıldırmıştır.
40- Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis” Alkollü içkiler
41-Peygamber efendimizin katıldığı savaşlara ne ad verilir ?
42-Hz.Aişe validemizin kabri nerededir?
43-4 Halifenin isimleri nelerdir?
44-Tashih-i huruf nedir?
45-Seriyye ne demektir?
46-Muhadramun ne demektir?
47-Selef-i Salihin ne demektir?
48-Hz.Ali efendimizi kim şehit etti?
49-Ehl-i Beyt ne demektir?
50-Zinnureyn ne demktir?
51-Hateneyn kimler için kullanılır?
52-Zelletül Kari ne demktir?
53-İstiaze ne demektir?
54-İstihaze ne demktir?
55-Kuran-ı Kerim ne zaman nazil oldu?
56-Mekki surelerin sayısı kaçtır?
57-Medeni surelerin sayısı kaçtır?
58-Huruf-u Mukatta ne demektir?
59-Zeyd bin Sabit kimdir?
60-Kuran hatmi yapıldığında hangi sureden itibaren tekbir getirilir?
61-Peygamberimizle taife yolculuk yapan kisi kimdi?
62-Peygamber efendimiz rumlarla hangi savaslari yapmistır?
63-Hamile biri oruç tutmazsa verecek oldugu para miktarı ne kadardır ?
64-Peygambrimizin yüzünü anlatan yaziya ne ad verilir ?
65-Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun anlamı nedir?
66-Buharıde kac hadıs vardır?
67-Hendek kazılması fikrini ortaya atan sahabe kimdir ?
68-Ranuna vadisi ismini nerden alır ?

15

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  357 Kez Okundu

1- Sebul mesani hangi surenin adıdır?
2-Kaç çeşit kurban vardır?
3-Usve-i Hasene ne demektir?
4-İlk ve son nazil olan ayetler?
5-En son nazil olan sure hangi suredir?
6-En uzun sure hangi suredir?
7-İslama açıktan davet hangi surenin kaçıncı ayeti ile başlamıştır?
8-Gelmis gecmis peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir?
9-Anne kızına oruç fidyesi verebilir mi?
10-Tecvidsiz kuranı kerim okunur mu?
11-Oruc fityesi nedir?
12-Orucluyken yuze krem sürülür mü?
13-Burna çekilen su orucu bozar mı?
14-Sahur da Ezan bitene kadar su içilebilir mi?
15-Vitr namazının üçüncü rekatında, fatiha ve zammı sureden sonra, tekbir alırken ellerimizi yana bırakıp sonra kaldırmamız mı gerekir, yoksa doğrudan ellerimiz bağlıyken mi kaldırmalıyız ?
16-Teravih namazı kılmazsa orucunun sahih olup mu?

15

Ağustos
2012

Çocuklar için Dini Bilgiler-2

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  492 Kez Okundu

113 Annesiz ve babasız olarak yaratılan kadın kimdir?  Hz. Havva annemiz..

114-Hz. İbrahim (a.s.)’in ilk hanımı kimdir? Hz. Sâre.

115-Hz. İbrahim (a.s.) Sâre’den sonra kimi nikâhına almıştır? Hâcer validemizi.

116- Hz. Hâcer kimin annesidir? Hz. İsmail’in.

117- Hz. Sâre, yaşlılık döneminde kimi doğurmuştur?  Hz. İshak’ı.

118-Hz. Asiye kimin hanımıydı? Fir’avun’un.

119- Hz. Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir?  Hz. Meryem.

120-Meryem’in teyzesi kimdi?  Hz. Zekerriya’nın hanımı, Hz. Yahya’nın annesi İşa.

121- Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen tek kadın kimdir? Hz. Meryem.

122- Peygamberimiz (s.a.v.) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur. Kimdir bu kadınlar? Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma.

123-Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimiz  Hz. Hatice’nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir?  Abdişemsoğullar kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan SEVDE (r.anha) ile evlenmiştir.

124- Sevde’den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Babası Hz. Ebubekir (r.a.) dır. Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın

görülmemiştir. Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında, Ramazan ayında 68 vefat eden bu hanımı tanıyor musunuz? Hz. Aişe (r.anha) validemiz.

125-Hz.Aişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı? 53 yaşındaydı.

126-Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Aişe (r.a.)’den sonra kiminle, ne zaman evlendi?

127-Edille-i Şeriyye  ne  demektir?

Edille- i Erbaa=4 Temel Delil.Kitap , sünnet,icma ve Kıyas.

128-Hz. Peygamber (s.a.v.)’in kaç halası vardı?  Altı halası vardı: Beyda Ümmühakim, burre, Atike, Safiye, Erva,

129-Ümmü Habibe ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in nikahı nerede ve kimin tarafından kıyılmıştır?Habeşiştan’da kral NECAŞİ tarafından.

130- Hz. Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları Rukiyye ve Ümmü Kulsum daha önce kimlerle evliydiler? Rukiyye, Ebu Leheb’in oğlu Utbe; Ümmü Kulsum ise Ebu Leheb’in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler.İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler.

131- Peygamberimiz (s.a.v.)’in son ve dördüncü kızıdır. Hz. Peygamber’e peygamberlik gelmeden beş sene önce dünyaya gelmiştir. Her haliyle, oturuşu, kalkışı, sözü ve tavrıyla o kadar Hz. Rasülullah (s.a.v.)’a benziyordu ki ona “Ümmü Ebiha” yani “Babasının annesi” denmiştir.“Eşrefünnisa” yani “kadınların hanımefendisi”; “Zehra” yani “saf ve parlak yüzlü”; “Betül” yani “İffetli” ifadeleriyle de anılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra ailesinden ona ilk kavuşandı.Peygamberimiz (s.a.v.)’in sevgili kızı Hz. Fatıma (r.anha)’dan başkası değildi.

132-Hz. Peygamberimiz (s.a.v.)’in oğlu İbrahim kaç yaşında vefat etmiştir?
Onsekiz aylıkken.

133-Hz. Ali (r.a.)’nin annesidir. Vefat etttiğinde, Peygamberimiz (s.a.v.) kendi gömleğini çıkarıp, ona kefen yapmıştır. Kimdir?Esed kızı Fatıma (r.anha).

134- Henüz müslüman olmamış olan Ebu Talha kendisine evlenme teklif ettiğinde Ümmü Süleym ne demiştir? “Ey Ebu Talha, sen reddedilmeyecek birisin. Ancak kafirsin. Ben ise müslüman bir kadınım. Bu nedenle seninleevlenem!”

135-Ebu Talha’nın “Mehrin nedir?” sorusunu Ümmü Süleym nasıl cevaplandırmıştır?
“Altın ve gümüş değil, senden sadece müslüman olmanı isterim, benim mehrim İSLAM’dır.”

136- Bu sahabi hanım hakkında Peygamberimiz ne buyurmuştur?
“Gördüm ki, cennete girmişim; önümde bir ayak sesi, bir de baktım ki RUMEYSA!”

137- Çocukluğunda Hz. Peygamber (s.a.v.)’in dadılığını yaptı. Usame (r.a.)’nin annesidir. Yürüyerek hicret etti.Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ömer (r.a.) kendisini ziyarete geldiklerinde ağlamaya başlar ve “Artık bize gökten haber gelmeyecek!” derdi. Kimdi, tanıyor musunuz? Ümmü Eymen (r.anha).

138- Peygamberimiz (s.a.v.)’in en büyük kızı kimdi? Zeyneb (r.anha).

139- Çocuk eğitiminde en etkili yaş dönemi hangisidir?   0-6 yaş dönemi.

140-Gerçek yetim kimdir?  Gerçek yetim, ana-babasının terbiyesinden yoksun kalan çocuktur. 

141-Çocuğun doğumunun 7. Gününde ne yapılır?  Sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunur ve adı konulur, Akika’sı (şükür kurbanı) kesilir ve saçı traş edilir. 

142 Tahnik nedir?  Çocuk doğduktan bir süre sonra ağzına tatlı bir şey dokundurmaktır.

143-Ana ile baba çocuğa isim koyma hususunda anlaşamadıklarında isim koyma hakkı kimindir? Babanındır.

144-Peygamberimizin (s.a.v.)’in kızı Hz. Fatıma’nın çehizi nelerdi? Bir elbise, bir  gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan  öbürüde koyun yününden iki döşek, dışı deri içi ottan  dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen, deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas,  bir su tulumu, bir ibrik, bir  küp ve  bir testi. 

145-Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde kaç yaşlarında idiler?  Hz. Fatıma  18, Hz Ali ise 21  yaşında  idi. 

146- Ammar b. Yasir’in annesidir ve İslam’ın ilk kadın şehididir. Kimdir biliyor musunuz? Sümeyye (r.anha).

147-Hz. Ebubekir (r.a.)’in hanımının adı nedir?Ümmü Rumman (r.anha).

-Telbiye ne demektir?  Telbiye, şu sözleri söylemektir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk,  lebbeyle là şerike leke lebbeyk.
İnnelhamde venni’mete leke velmülk. La şerike lek. Türkçe meali: Allah’ım ! Emrine boyun eğdim, huzurundayım. şerikin yoktur. Davetine  içtenlikle uydum; asla şerikin yoktur. Muhakkak ki, hamd da bütün nimetler de, senindir.  Asla şerikin 148yoktur.” 

- Paranın zekatı nasıl hesaplanır?  Eldeki paranın miktarı, en az üzerinden 1 yıl  geçmek koşuluyla en az 80.18 gr. Altın ya da 561,3 gr. gümüş değerinde ise bu paraya düşer ve kırkta biri zekat olarak verilir. 

149-İnfak nedir? Allah’ın ihsan ettiği maldan O’nun rızası için ve O’nun razı olacağı yerlere harcamada bulunmaktır.

150-Peygamberimiz (s.a.v.)’in kızı Zeyneb kiminle evliydi?Teyzesi Hale’nin oğlu Ebu’l As B. Rebi ile.

15

Ağustos
2012

Çocuklar İçin Dini Bilgiler-1

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  452 Kez Okundu

1. Müslümanmısın?Elhamdülillah Müslümanım.
2. Müslümanım demenin manası nedir?Allah’ı bir bilmek, Kur’an-ı Kerim’i ve Muhammed Aleyhisselam’ı tasdik etmektir.
3. Ne zamandan beri Müslümansın?“Bela” dediğimiz zamandan beri Müslümanım.
4. “Bela” zamanı neye derler?Misak’a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben “Elestü birabbiküm” yani (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu. Onlar da “Bela” (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.
5. Rabbin kimdir?Allah
6. Seni kim yarattı?Allah
7. Sen kimin kulusun ?Allah’ın kuluyum.
8. Allah kaçtır diyenlere ne dersin?Allah birdir derim.
9. Allah’ın bir olduğuna delilin nedir?Sure-i İhlas’ın ilk ayeti kerimesidir.
10. Bunun manası nedir?Sen söyleki ey Habibim Allah birdir, demektir.
11. Allah’ın varlığına akli delilin nedir?Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır.
12. Allah’ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
Caiz değildir. Çünkü akıl Allah’ın zatını anlamaktan acizdir. Allah’ın ancak sıfatı hakkında düşünülür.
13. İman-ı yeis nedir?Firavun gibi ölürken iman etmektir.
14. Bu iman muteber midir?Değildir.
15. Tevbei yeis nedir?İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir.
16. Bu tevbe muteber midir?Muteberdir.
17. Dinin hangi dindir?İslam dinidir.
18. Kitabın hangi kitaptır?Kur’an’dır.
19. Kıblen neresidir?Kabe-i Muazzamadır.
20. Kimin zürriyetindensin?Adem Aleyhisselam’ın zürriyetindenim.
21. Kimin milletindensin?İbrahim Aleyhisselam’ın milletindenim.
22. Kimin ümmetindensin?Muhammed Aleyhisselamın.
23. Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?Mekke’de doğdu. Elli yaşından sonra Medine’ye hicret etti. Şimdi Medine’de “Ravza-i Mütaharra”sındadır.
24. Peygamberimizin kaç adı vardır?Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.
25. Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
26. Peygamberimizin babasının adı nedir?Abdullah’tır.
27. Annesinin adı nedir?Amine’dir.
28. Süt annesinin adı nedir?Halîme Hatun’dur.
29. Dedesinin adı nedir?Abdülmüttaliptir.
30. Peygamberimiz kaç yaşında iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?40 yaşında.
31. Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?23 sene peygamberlik yaptı.
32. Fani hayatı kaç yaşında sona erdi?63 yaşında sona erdi.
33. Peygamberimizin kaç kızı vardı?
Dört kızı vardı. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatıma (r.a.)’dir.
34. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
Üç oğlu oldu. 1) Kasım 2) Abdullah (Diğer adı Tayyip) 3) İbrahim (r.a) hazretleridir.
35. Ezvac-ı Tahiratı yani Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
Sayarım. 1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4)Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahş 8) Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (radıyallahü anhüm) validelerimiz. Bunlardan Hz. Hadice (r.a.) validemiz peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
36. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.
37. Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
Hz. Aişe (r.a)’dır.
38. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
39. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
İki torunu vardır :1) Hasan 2) Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
40. Bunlar kimin çocuklarıdır?Hz. Ali ve Hz. Fatıma (r.a.)’nındır.
41. Peygamber kime denir?Ahkam-i ilahiyeyi insanlara tebliğ içinAllah’ın vazifelendirdiği zata denir.
42. Allah tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.
43. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?Yirmisekiz.
44. İsimlerini sayarmısınız?
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Şuayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, İsa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratıdır. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazıları velidir, demişlerdir.
45. Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu ve kaç tarihinde vefat etti?Tarih Milâdî 571, Nisan ayının yirmisi; Fil Vak’asından elli veya elli beş gece sonra. Kamerî aylardan Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi doğdu. Tarih: Hicretin 11. senesi, Rebiülevvel ayının on ikisi, Pazartesi günü. Milâdî 8 Haziran 632 vefat etti.
46. Melek nedir?Allah’ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır.
47. Dört büyük melek hangileridir?Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (A.S.)
48. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), İncil İsa (A.S.), Kur’an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir.
49. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?Cenab-ı Hakk’ın, dört kitaptan başka Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Şit (A.S.) 50, İdris (A.S.) 30, İbrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmiştir.
50. Mezhep kaçtır?İkidir.
51. Nelerdir?İtikatta mezhep, amelde mezhep.
52. İtikattaki mezhep imamları kaçtır ve kimlerdir?
İkidir. İmam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve İmam Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleridir.
53. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir?
Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.
54. İtikatta mezhebin nedir?Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.
55. Amelde mezhebin nedir?Hanefi mezhebidir.
56. Bizi itikattaki mezhebimizin imamı kimdir?
Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.
57. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanların itikatta imamları kimdir?Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleridir.
58. İmam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmiştir?Semerkand’ın Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmiştir.
59. İmam Ebü’l Hasani’l Eşari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?
Basra’lı olup Hicri (324) tarihinde vefat etmiştir.
60. Namazın kazaya kalmasının meşru sebepleri kaçtır, sayarmısınız?
Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak C) Unutmak.
61. Kaç tane kandil vardır, nelerdir?Beş tane kandil vardır.
62-Allah’ın sıfatları nelerdir?
Allah’ın sıfatları iki gruba ayrılır.
1) Zati sıfatları, altıdır.
2) Subuti sıfatları, sekizdir.
63-Allah’ın zati sıfatları nelerdir?
Vücüd : Var olmak,
Kıdem : Varlığının başlangıcı olmamak,
Beka : Varlığının sonu olmamak,
Vahdaniyet : Bir olmak,
Muhâlefetun-lil – Havadis: Sonradan yaratılmışlara hiç benzememek,
Kıyam binefsihi : Varlığında hiçbir şeye muhtaç olmamak.
Allah’ın sübütü sıfatları nelerdir?
Hayat : Diri olmak,
İlim : Bilmek (Allah her şeyi bilir.)
Semi : İşitmek (Allah her şeyi işitir)
Basar : Görmek (Allah her şeyi görür)
İrade : Dilemek (Kainatta her şey Allah’ın dilemesiyle olur.)
Kudret: Herşeye gücü yetmek,
Kelam : Konuşmak. Cenab-ı Hak konuşur, fakat onun konuşması ses, dil ve harf yardımıyla değildir. Nasıl konuştuğunu ancak kendisi bilir.
Tekvin : Yaratmak. Allah her şeyi yoktan var eder. O’ndan başkası bir zerreyi dahi yaratamaz.
64-Nereden geldin, niçin geldin, nereye gideceksin?
Allah’dan geldim,
Allah’a kulluk için geldim,
Allah’a gideceğim.
 65-Farz Nedir? Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir.
66-Vâcib Nedir?
Dinen yapılması zannî delillerle istenen hükümlerdir.
67-Sünnet Nedir?
Peygamber Efendimiz’in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.
68-Hadis Nedir?
Hz.Peygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.
69-Mübah Nedir?
Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.
70-Haram Nedir?
Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.
71-Helal Nedir?
Yapılıp yapılmaması konusunda dinî bir hüküm bulunmayan şeylerdir.
72-Mekruh Nedir?
Dinen yapılmaması zannî delille istenen şeydir.
73-Müstehab Nedir?
(Mendup) Hz.Peygamber’in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir
74-Sûre Nedir?
Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.
75-Ayet Nedir?
Kur’an-ı Kerim’de durak işaretleri arasındaki cümle ya da ifadelerdir.
76-Peygamberimiz hangi tarihte doğdu ve hangi tarihte vefat etti?
571′de doğdu Mekke’de doğdu, 632′de Medine’de vefat etti.
77-Şimdi nerde bulunuyor?
Şimdi Medine’de “Ravza-i Mutaharra” sındadır.
78-Kaç yaşında iken Peygamber oldu?
40 yaşında.
79-Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
23 sene peygamberlik yaptı.
80-Hangi tarihte nerden nereye hicret etti?
622 tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti.
81-Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
82-Peygamberimizin kaç adı vardır?
Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud
83-Peygamber Efendimizin kaç erkek torunu vardır? İki. Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhuma) hazretleridir.
84-Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
85-Peygamberimizin son hanımı kimdir?
Hz. Aişe (r.a.) validemizdir.
86-Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam’ı yaymaktır.
87-Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
Hz. Aişe (r.a)’dır.
88-Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem’dir.
89-Ashâb Ne Demektir?
Hz.Peygamberimizi gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır
90-Allah tarafından gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre 124 bin, bir rivayete göre, 224 bin.
91-En büyük peygamberler kaçtır?
5′dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.İbrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) dır.
92-İmanın şartları kaçtır, nelerdir? Altı’dır.
-Allah Teala’ya inanmak,
-Meleklerine inanmak,
-Kitaplarına inanmak,
-Peygamberlerine inanmak,
-Ahiret gününe inanmak,
-Kader ve kazaya inanmak.
93-İslamın şartı kaçtır, nelerdir? Beş’dir.
-Kelime-i şehadet getirmek,
-Namaz kılmak,
-Oruç tutmak,
-Zekat vermek,
-Hacca gitmek.
94-Abdestin farzı kaçtır, nelerdir? Dört’dür.
-Yüzü yıkamak
-Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak
-Başının dörtte birini meshetmek
-Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak
-Guslün farzı kaçtır, nelerdir?
-Üç’dür.
-Ağıza dolu dolu su vermek
-Buruna dolu dolu su vermek
-Bütün bedeni yıkamak
95-Teyemmüm’ün farzı kaçtır, nelerdir? İkidir.
-Niyet etmek
-Temiz toprağa vurup yüzü ve kolları meshetmek.
96-Namazın farzı kaçtır, nelerdir?
-Altı’sı dışarıda altısı içeride olmak üzere, toplam oniki tanedir.
97-Dışındakiler nelerdir?
-Hadesten taharet
-Necasetten taharet
-Setr-i avret
-İstikbal-i kıble
-Vakit
-Niyet
98-İçindekiler nelerdir?
-İftitah tekbiri
-Kıyam
-Kıraat
-Rukü
-Sücud
-Kade-i ahire
99-Günde kaç vakit namaz vardır, nelerdir?
-Günde beş vakit namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi akşam ve yatsı.
  Her vakit namazda kaç rekat vardır?
-Sabah Namazı dört rekattır; iki rekat sünnet ve sonra iki rekat farz ile eda edilir.

-Öğle Namazı on rekattır, dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz ve iki rekat son sünnet

-İkindi Namazı sekiz rekattır, dört rekat sünnet ve dört rekat farz

-Akşam Namazı beş rekattır, üç rekat farz ve iki rekat sünnet

-Yatsı Namazı onüç rekattır, dört rekat ilk sünnet, dört rekat farz, iki rekat son sünnet veen sonunda üç rekat vitir namazı
100- İlk nebi kimdir?Adem (as) dır
101- İlk resul kimdir?Nuh (as) dır
102- İnsanlar öldükten sonra ne olacaklar?
Dirilecekler
103- Dirildikten sonra ne olacaklar?
Dünyada yaptıklarının mükafatını veya cezasını görecekler
104-Melek nedir?
Allah’ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibadet eden günahsız varlıklardır
105-Dört büyük melek hangileridir?
Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail (AS)
106-Meleklerin görevleri nelerdir?
Allah’a hamd etmek, O’nu tesbih etmek, O’nu zikr etmek O, ne emrediyorsa onu yapmaktır. Bazı meleklerin özel görevleri vardır.
107-Cebrail’in görevi nedir?
Peygamberlere vahiy ve kitap getirir
108Mikail’in görevi nedir?
Tabiat olayları, rızık taksimatıyla görevlidir
109-İsrafil’in görevi nedir?
Kıyamette Sur’a üflemek
110-Azrail’in görevi nedir?
Allah’ın emriyle can almak
111-Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmiştir?
Tevrat Musa (AS), Zebur Davud (AS), İncil İsa (AS), Kur’an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmiştir
112- Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
Cenab-ı Hakk’ın, dört kitaptan başka Cebrail (AS) vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir Adem (AS) 10, Şit (AS) 50, İdris (AS) 30, İbrahim (AS) ise 10 suhuf verilmiştir

15

Ağustos
2012

mbst notları

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  349 Kez Okundu

-Hz. Peygamber (s.a.s.) Mekke’de doğdu.
- 40 yaşında Peygamber oldu.
- 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçti. Medine’de 63 yaşında vefât etti.
-Ezvâc-ı tâhirât içinde en son vefât eden, Ümmü Seleme olmuştur. Hicretin 59′uncu yılı 84 yaşında vefat etmiş, Baki kabristanına defnedilmiştir.
- BENÎ MUSTALIK GAZÂSI (MÜREYSİ’ SAVAŞI):(2 Şabân 5 H./17 Aralık 626 M.)
- TEYEMMÜMÜN MEŞRÛ KILINMASI:Benî Mustalık Gazâsında, Müslümanlar böyle bir sıkıntı içindeyken, su bulunmadığında temiz toprakla teyemmüm yapılacağını bildiren âyet indi.(222/2) Müslümanlar son derece sevindiler, hemen teyemmüm yaparak namazlarını kıldılar.
- HENDEK SAVAŞI (Şevval 5 H./ Şubat 627 M.):Bir taraftan karşı tarafa geçmeyi engelleyen derin ve uzun çukara”hendek” denir. Medine’yi savunmak üzere, çevresine hendek kazıldığı için bu savaşa, “Hendek Gazvesi” denildiği gibi, bir çok müşrik ve Yahûdî kabîlesi, Müslümanlara karşı birleştiği için” Ahzâb Harbi” de denilmiştir.”Ahzâb”, “hızb” kelimesinin çoğuludur. Hizb, aynı düşünce, inanç ve kanaatı paylaşan insan topluluğu demektir.
- KURAYZAOĞULLARI GAZVESİ (Zilkade 5 H,/Mart 627 M.)
Rasûlullah (s.a.s.) Medine’deki Yahûdî kabîleleriyle ayrı ayrı anlaşmalar yapmıştı. Bunlardan Kaynuka ve Nadîroğullarının, anlaşma hükümlerine uymadıkları için Medine’den çıkarıldılar.Kurayza oğulları ise, Uhud Savaş’ından sonra anlaşmayı yeniledikleri için yerlerinde kalmışlardı.Hendek Savaşında, Benî Kurayza Yahûdîleri önce anlaşmaya bağlı kaldılar. Hendek kazılırken, kazma, kürek gibi âletler vererek Müslümanlara yardımcı oldular. Ancak, savaşın en tehlikeli bir ânında, Benî Nadîr Reisi Huyey b. Ahtab’ın teşvikiyle anlaşmayı bozdular. Müslümanlarla birlikte Medine’yi savunmaları gerekirken, müşriklerle birlikte, Müslümanlara karşı savaşa girdiler.(236) Böylece vatana ihânet suçu işlediler. Rasûlullah (s.a.s.)’in nasihat için gönderdiği Evs Kabilesi Reisi Sa’d b. Muâz’ın sözlerine de kulak asmadılar. Hz. Peygamber (s.a.s.) hakkında çirkin sözler söyleyerek düşmanlıklarını açıkça ilân ettiler. Ancak, Benî Kurayza’dan yaptıklarının hesâbı sorulacaktı. Bu sebeple, Hendek Savaşından Medine’ye döner dönmez, Benî Kurayza üzerine sefer emri verildi.
- HUDEYBİYE BARIŞI (Zilkade 6 H./Mart 628 M.)
- RIDVÂN BÎATI::”Allah, mü’minlerden ağacın altında sana bîat ederlerken hoşnud olmuştur.Gönüllerindekini bilerek onlara güvenlik vermiş, onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir.”(el-Fetih Sûresi, 18-19)
Müslümanları Allah yolunda yapacakları savaşta, canlarını fedâ etmekten çekinmeyeceklerine dâir, kendisine bîat etmeğe çağırdı. “Artık bunlarla vuruşmadan buradan ayrılamayız,” buyurdu.
İlk biat eden Ebû Sinan el-Esedî oldu. “Rasûlullah (s.a.s.)’in gönlündeki muradı ne ise, onun gerçekleşmesi üzerine biat ediyorum.” dedi.
Hudeybiye’de bodur bir ağacın aldında, bütün Müslümanlar sırayla Rasûlullah (s.a.s.)in ellerini tutarak bîat ettiler. Allah yolunda ölünceye kadar savaşmağa, düşmandan kaçmamaya söz verdiler. Hz. Peygamber (s.a.s.), Hz. Osman adına da bir elini diğeriyle tuttu, onu da böylece bîata kattı. Cenâb-ı Hak, Kur’an-ı Kerîm’de, Hudeybiye’de Rasûlullah (s.a.s.)’e bîat eden mü’minlerden hoşnud olduğunubildirmiştir.Bu sebeple, İslâm Târihinde bu bîata “Rıdvân Bîatı” adı verilmiştir.
- İSLÂMA DAVET İÇİN ELÇİLER GÖNDERİLMESİ: Bizans Kayser’i Hirakliyus’a, Halîfe oğlu Dihyetü’l-Kelbî; İran Kisrâ’sı Hüsrev Perviz’e, Huzâfe oğlu Abdullah; Habeşistan Necâşisi Ashame’ye, Ümeyye oğlu Amr; Mısır (İskenderiyye) Mukavkısı Çüreyc’e, Ebû Beltea oğlu Hâtıb; Gassan Emîri Hâris b. Ebî Şemmer’e, Vehb oğlu Şuca’; Yemâme Emîri Hevze b.Ali’ye de Amr oğlu Salît elçi olarak mektup götürdüler.

12

Ağustos
2012

HACILARI UĞURLAMA DUASI

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  659 Kez Okundu

Ya Rabbi! Sana hamd-ü sena,aas
Habine selat-ü selam gönderiyoruz,
Kabul eyle Ya rabbi!

Hacılarımızı hac ibadetinde güldür,
Ailelerine sağ ve salim döndür,
Günahlarını mağfiret eyle,
Bu kardeşlerimize merhamet eyle.
Yapacakları hac ibadetini kabul,
Dualarını makbul eyle.

Bütün dilek ve temennilerine nail,
Kendilerine güzel geçimler ikram eyle,
Minarelerimizden ezan sedalarını,
Gönüllerimizden imanımızı,
Semalardan ay yıldızlı bayrağımızı,
Eksik eyleme Ya Rabbi!

Hacı kardeşlerimize lutfunla mağfiret,
Bütün geçmişlerine merhamet eyle Ya Rabbi!

Bu kardeşlerimizin Mekkeye varmalarını,
Aman Kabem,canım Kabem diyerek coşmalarını,
Allahın evi Beytullahı tavaf etmeyi,
Makamı İbrahimi ziyaret etmeyi,
Zemzem suyundan kana kana içmeyi,
Kabedeki ilahi rahmetten hisslerini almalarını,
İkram eyle Ya Rabbi!

Arafatta, müzdelife de vakfelerini yapmalarını,
Mukaddes mekanları ziyaret etmeyi,
Göz yaşlarını elleri ile silmelerini,
Günahlardan arınmış,tertemiz duygularla,
Kabul olunmuş bir hac ile dönmelerini,
Mukaddes hac yolcusu bu kardeşlerimize,
İkram eyle Ya Rabbi!

Canımıza aşk-ı ilahinin kokusunu,
Kalbimize Muhammed Musatafa
(Sallallahu Aleyhi ve sellemin) muhabbetini,
Cennetini, Cemalini, rıdvanını, Tuba gölgelerini ve
Firdevs-i alayı ikram buyur Ya Rabbi!

Ümmetini şefaat kanatları altına alan,
İnsanlığa gerçeklerin ufkunu açan,
Son ilahi rahmet,
Ahır zaman nebisi Hz.Muhammed (A.S) a arz ediyor,
Kendisinden şefaat bekliyoruz kabul eyle Ya Rabbi!

Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimiz’in
Livâül Hamd’i altında haşreyle yâ Rabbi!..
Peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle,
salihlerle berâber eyle yâ Rabbi!..

Rasûlüllah’ın yanına varırken yoldan çevrilenlerden
Etme yâ Rabbi!.. Mahşer gününün sıkıntılarından
Cümlemizi mahfûz eyle yâ Rabbi!.. Arş-ı A’lâ’nın gölgesinde,
Nurdan minberlerde gölgelenen,
İstirahat eden bahtiyarlardan eyle yâ Rabbi!..
Kur’ân-ı kerîm’in sevgisini gönüllerimize
Yerleştir yâ Rabbi!.. Zikrinle kalblerimizi
Diri eyle yâ Rabbi!.. Zikrinde dâim eyle yâ Rabbi.
Şükründe dâim eyle yâ Rabbi…

Yüzümüzü ak, alnımızı açık eyle yâ Rabbi!
Kabirlerimizi geniş eyle yâ Rabbi!..
Kabirlerimizi pürnûr eyle yâ Rabbi!…
Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle yâ Rabbi!..
Kabirlerimizde haclarımızı, umrelerimizi,
Namazlarımızı, oruçlarımızı, ibâdetlerimizi,
Tâatlerimizi yoldaş eyle yâ Rabbi!..
Kabri cehennem çukuru olanlardan etme yâ Rabbi!..
Habibin haber veriyor;

Mümin sırat üzerinden geçerken,
Cehennem seslenecek:
Ey mümin çabuk geç! Sendeki iman nuru,
Alevimi söndürüyor, diyecek buyurur,
İlahi! Bizi be sedayı duyan kullarından eyle.

Ömürlerimizi hayırlı,
Amellerimizi yararlı eyle Ya Rabbi!
Ahiret ihtiyaçlarımızı temin, Cümlemizi korktuklarımızdan emin eyle

12

Ağustos
2012

otuz iki farz

Yazar: arafat  |  Kategori: iBADET  |  Yorum: Yok   |  332 Kez Okundu

Hüda otuz iki farzı ibadına buyurmuştur,
Kamusun farzı bildim boynuma aldım bi-tav’illah
Şurut beştir İslamın, ki tevhid ü salat ü savm
Zekat ve hac ganiler hakkına farz eylemiş Allah
Namazın şartı haricde altı farz olmuş
Ve erkanı içinde oldular hem altı farz olmuş
Dışındaki taharet setr-i avret vakti bilmektir
Ve abdest almak ü niyyet hem istikbal-i beytullah
Namaz içinde tekbir ü kıyam ile kıraattir
Rüku’ ve ka’de-i uhra ikişer secdedir lillah
Vuzunun farzı yüz yumak yedini mirfakıyle hem
Başa mesheyleyip ayakları gaslet dedi Allah
Guslün farzı üçdür kim temazmuzdur hem istinşak
Üçüncü cümle azasın yumaktır tevbeten lillah
Teyemmüm eylemek vacibdir abdest ile gusl için
Su bulunmazsa ya kudret yoğisedir bu şer’ullah
Onun rüknü iki urmak şurutu beş biri niyyet
Said ü tahir ü mesh ü biri acz-i ibadullah
Ve savmın farzı üç niyyetle ekl ü şürbi terk etmek
Fecr doğudukta gün batınca imsak oldu emrullah
Dahi haccın furuzu üç biri ihrama girmektir
Biri vakfe cebel üzre ziyaret oldu beytullah.

LÜGATÇE; Ibad: Kullar: Hepsi. Bü-Tav’illah: İsteyerek kabul etmek. Tevhid: Allahü Teala’nın biriğini ve Muhammed Mustafa’nın peygamberliğini kabul etmek. Salat: Namaz. Savm: Oruç. Erkan: Rükunlar. Farzullah: Allah’ın farz kıldığı şeyler. Taharet: Temizlik. Setr-i avret: Avret mahallini örtmek. İstikbal-i beytullah: Beytullaha (Ka’be’ye) dönmek. Kıyam: Namazda ayakta durmak. Kıraet: Namazda sure veya ayet okumak. Kade-i uhra: Namazın sonunda selamdan önce oturmak. Vuzu: Abdest. Yed: El. Mirfak: Dirsek. Temazmuz: Ağzı bol su ile yıkamak. İstinşak: Burnu bol su ile yıkamak. A’za: Bedenin her bir cüz’ü, uzuv. Şer’ullah: Allah’ın koyduğu din. Urmak: Vurmak. Said: Temiz Toprak. Tahir: Temiz. Ekl: Yemek. Şurb: İçmek. Acz-i ıbadullah: Kulların aciz kalması. Fecr: Sabah namazı vakti. Emrullah: Allah’ın emri. Cebel üzere vakfe: Arafatta durmak.
Kaynak:Marifetname:Erzurumlu İsmail Hakkı Hazretleri

12

Ağustos
2012

CUMANIN FAZİLETİ

Yazar: arafat  |  Kategori: FIKIH  |  Yorum: Yok   |  553 Kez Okundu

Allahü teâlâ Cuma gününü müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma günü öğle vaktinde, Cuma namazını kılmak, Allahü teâlânın emridir.
Dinimize göre Cuma haftanın en önemli günüdür. Şartlarını taşıyan Müslümanların bu günde bir araya gelerek Cuma namazı kılmaları farzdır.
Cuma suresinin 9. ayeti kerimesinde Yüce Allah (c.c.) mealen “Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman, hemen Allah’ın zikrine (namaza) koşun. Alış verişi bırakın, böyle hareket ederseniz sizin için daha hayırlıdır” buyurur.
Peygamberimiz, Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicret ederken, Ranuna denilen mevkiye geldiğinde, ilk Cuma namazını kıldırmıştır. Peygamberimizin bu tutumu, Cuma namazının önemini ortaya koymaktadır.
Cuma gününün faziletini de, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle ifade buyurmuşlardır: “Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür.” (Sünen-i Tirmizi Terc.,C.1, S.487.)
Cuma günlerinde her Müslüman; mümkünse boy abdesti almalı temiz elbiselerini giymeli, güzel kokular sürünmeli ve camiye erken gitmelidir. Hutbeyi dikkatle dinlemeli ve huşu içerisinde Cuma namazını kılmalıdır.
-Cuma namazı, Müslümanların kaynaşmalarını sağlamak açısından, büyük önem arz etmektedir.
Bu namaz sayesinde, zengin-fakir, amir-memur, işçi-işveren, güçlü-güçsüz, genç-ihtiyar aynı safta yer alırlar. Böylece Yüce Allah’ın huzurunda; herkesin eşit olduğu gerçeği tezahür etmiş olur.
O halde kılınan Cuma namazı ile, duaların kabul edileceği mübarek saatiyle; çeşitli konuların Müslümanlara duyurulduğu hutbesiyle; ve daha nice maddi ve manevi güzellikleri ile, Müslümanlar için bugün müstesna bir gündür. Müslümanlar olarak bu mübarek Cuma gününe özel önem vermeliyiz. Bunca özellik ve güzelliğin kendisinde toplandığı Cuma namazına iştirak etmek için, azami gayret sarfetmeli, büyük bir titizlik göstermeliyiz.
Hutbemi; Peygamberimiz (s.a.s.)’in, bu konudaki bir hadisi şerifiyle bitirmek istiyorum.
“Cuma gününde öyle bir zaman dilimi vardır ki, ona denk gelen Müslüman’a, Allah istediğini verir.” (Buhari, Tecrid Terc. C.3, S. 105.)

12

Ağustos
2012

GÜNEYDOĞUDA İLK ŞEHİDİMİZ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  405 Kez Okundu

GÜNEYDOĞUDA İLK ŞEHİDİMİZ
Adı soyadı :…………………….J.Er SÜLEYMAN AYDIN
Doğum tarihi ve yeri:…………1962, Erzincan/ Mertekli
Son görevi : …………………………Karakol nöbetçisi
Vefatı: ……………………………..15.Ağustos.1984
Eruh baskınında, vatan toprağını savunurken şehit oldu

Şehit Süleyman Aydın, Erzincan’ın Mertekli Köyü’nde 1964’te doğdu. Hıdır ve Hanife Aydın çiftinin 7 çocuğunun en küçüğü olan Süleyman Aydın, Çağlayan Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1964-1 Tertip olarak askere gitti.
Ruhu şad , makamı cennet olsun.

12

Ağustos
2012

ABDEST DUALARI VE ANLAMLAR(1-2)

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  563 Kez Okundu

ABDEST DUALARI VE ANLAMLAR(1-2)
Abdeste başlarken önce niyet edilir, sonra eûzübesmele çekilir. Sonra da her bir âzayı yıkarken şu duâlar okunur:
ELLERİ YIKARKEN
“Elhamdü lillâhi’llezi ceale’l-mâe tahûran ve’l-İslâme nûran…”
“Suyu temizleyici, İslâm’ı da nûr kılan Allah’a hamdolsun…”
AĞIZA SU VERİRKEN
“Allahümme e’inni alâ tilâveti’l-Kur’an ve
zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetike…”
“Ey Allah’ım, Kur’an okumak, seni zikir ve sana şükür etmek, sana olan ibadeti güzelleştirmek hususlarında bana yardım et!..”
BURNA SU VERİRKEN
“Allahümme erihnî râihate’l-Cenneti velâ turihnî râihate’n-nâr…”
“Allah’ım, bana Cennet kokusunu duyur, Cehennem kokusunu hissetirme!”
YÜZÜ YIKARKEN
“Allahümme beyyid vechî yevme tebyaddu vücûhün ve tesveddü vücûh..”
“Allah’ım, yüzlerin kiminin ak, kiminin kara olduğu o günde, benim yüzümü ak çıkar!”
SAĞ KOLU YIKARKEN
“Allahümme a’tinî kitâbî biyemînî ve hâsibni hisâben yesîrâ…”
“Allah’ım, kitabımı sağımdan ver, hesabımı da kolay eyle!”
SOL KOLU YIKARKEN
“Allahümme lâ tu’tinî kitabî biyesârî velâ min verai zahrî…”
“Allah’ım, kitabımı solumdan ve arkamdan verme.”
BAŞI MESHEDERKEN
“Allahümme Ezillenî tahte zilli arşike yevme lâ zılle ilâ zıllü arşik…”
“Allah’ım, Arş’ın gölgesinden başka gölge olmadığı günde, beni Arş’ın gölgesinde gölgelendir…”
KULAKLARI MESHEDERKEN
“Allahümme’c alnî mine’llezîne yestemiûne’l-kavle feyettebiûne ahseneh…”
“Allah’ım, beni sözü dinleyip de en güzeline uyanlardan eyle…”
BOYNU MESHEDERKEN
“Allahümme a’tik rakabetî mine’n-nâr…”
“Allah’ım, boynumu Cehennem ateşinden âzâd eyle!…”
AYAKLARI YIKARKEN
“Allahümme sebbit kademeyye alâ’s-sırati yevme tezillu fîhi’l-akdâm…”
“Allah’ım, ayakların sırat üstünde kaydığı günde, ayaklarımı sırat üstünde sabit eyle, kaydırma!..”
ABDESTTEN SONRA
Abdestten sonra bir veya üç kere de Kadr Sûresini okumak da abdestin âdâbındandır.

12

Ağustos
2012

Aşere-i Mübeşşe kimlerdir

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  423 Kez Okundu

Ebû Bekir (634), Ömer (643), Osman (655), Ali (660), Talha (656), Zübeyr (656), Avf oğlu Abdurrahman (652), Sa’d (674), Zeyd oğlu Said (671), Ebû Ubeyde (639) (ra) hazretleridir
EBÛ BEKİR ES – SIDDÎK (ra)
.Asıl adı Abdülkabe’dir. İslamiyet’ten sonra Hz. Peygamber ona Abdullah adını vermiştir. Künyesi Ebû Bekir’dir. Câmiu’l Kur’ân, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıyla bilinir. Bu lakaplardan en meşhuru es-Sıddîk’tır.Teymoğulları kabilesinden olan Hz. Ebû Bekir’in nesebi Mürre b. Kâ’b'da Rasûlullah’la birleşir. Annesinin adı Ümmü’l-Hayr Selma, babasınınki Ebû Kuhafe’dir.Hz. Ebû Bekir Hicrî 13. yılda Cemaziyelahir ayının başında hicretten sonra Medine’de yakalandığı hastalığın ortaya çıkması üzerine yatağa düşünce yerine Hz. Ömer’in namaz kıldırmasını istedi. Ashabla istişare ederek Hz. Ömer’i halifeliğe uygun gördüğünü söyledi. Çok sevdiği Rasûlullah gibi altmış üç yaşında vefat etti. Vasiyeti gereği Rasûlullah’ın yanına – omuz hizasında olarak- defnedildi.
ÖMER B. HATTAB (ra)

İkinci Raşid Halife.Ömer’in lakabı “Faruk”tur. Faruk, hak ile batılın arasını ayıran demektir.
Babası, Hattab b. Nüfeyl olup, nesebi Ka’b'da Rasûlullah ile birleşmektedir. Kureyş’in Adiy boyuna mensup olup, annesi, Ebû Cehil’in kardeşi veya amcasının kızı olan Hanteme’dir.Müslüman olmayan bir köle tarafından hançerlenmiş ve bu olaydan tam 3 gün sonra vefat etmiştir.
OSMAN B. AFFAN (ra)
Haya abidesi, Raşid Halifelerin üçüncüsü Peygamber’in kızı Rukiyye’den Abdullah isminde bir oğlu olunca ‘Ebû Abdullah’ diye değiştirilmiştir. Künyesi, “Ebû Abdullah’tır. Ona, “Ebû Amr” ve “Ebû Leyla” da denilirdi. Lakabı ise ”zinnnureyn”dir.

Rasûlullah’ın iki kızı ile evlilik yapmıştır. Rukiyye’nin hicretin 2. senesinde vefatından sonra Ümmü Gülsüm ile evlendi. Rukiye’den Abdullah adlı bir oğlu olmuş, fakat hicretin 4. senesinde 6 yaşında iken vefat etmiştir. Daha sonraları Fahite b. Gazvan, Ümmü Amr binti Cündüb, Ümmü Benîn binti Uyeyne ve Naile isimli hanımlarla hayatını birleştirmiştir. Amr, Halid, Ebân, Ömer, Meryem adlı çocukları Ümmü Amr binti Cendel’den, Abdulmelik adındaki çocuğu da Ümmü Benîn binti Uyeyne’den olmuştur. Bunlar arasında en meşhuru Eban adındaki oğludur.
Şemaili
Osman (ra), güzel yüzlü, pek nazik, gür sakallı, orta boylu, omuzlarının arası açık ve oldukça sık saçlıydı.
İslam’dan Önceki Hayatı
Müslüman olmadan önceki hayatına ait kaynak kitaplarımızda çok bilgiye rastlayamadığımız Hz. Osman (ra), gençliğinde ticaretle meşgul oluyordu. Ticari muameleleri çok dürüst olduğu için, halk arasında bu yönüyle meşhur olmuştur.Bazı fitneler neticesinde çıkan isyan olayları sırasında vefat etti.
ALİ B. EBÛ TALİB (ra)
Rasûlullah’ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş’ten Fatıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib’tir. Künyesi Ebu’l Hasan ve Ebû Türâb (toprağın babası), lakabı Haydar; ünvanı Emiru’l-Müminin’dir.Allah Rasûlü’nün amcası Ebû Talib’in en küçük oğludur. Künyesi Ebû Hasan veya Ebû Türâb’dır.Ali, Peygamber’in amcası Ebû Talib’in oğludur.
Nihayet, Kufe’de 40/661 yılında bir Harici olan Abdurrahman b. Mülcem tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın etkisiyle şehid oldu.
ABDURRAHMAN İBN AVF (ra)
Rasûlullah’ın hayatta iken cennetle müjdelediği on sahabeden ve ilk Müslümanlardan biri. Asıl adı Abdulkabe veya baska bir görüşe göre Abdu Amr idi. Ebû Muhammed künyesi ile tanınır.
Abdurrahman’ın annesi Sifa binti Avf b. Adi’l-Hâris b. Zühre b. Kilâb idi. Kureyş kabilesinin Zühreoğullarından Haris’in oğludur.
Abdurrahman b. Avf (ra) artık bir hayli yaşlanınca Hz. Osman (ra) devrinde çok sakin bir hayat yaşamış ve nihayet hicretin 32. yılında Medine’de vefat etmiştir.
EBÛ UBEYDE B.CERRAH (ra)
Eminu’l-Ümme lakabıyla anılan, ilk Müslümanlardan ve aşere-i mübeşşereden olan sahabi. Asıl adı Amir b. Abdullah b. el-Cerrah’tır. Kureyş kabilesinin Fihroğulları’ndandır. Nesebi, Rasûlullah’ın nesebiyle dedelerinden Fihr’de birleşir.
“Eminü’l-Ümme (ümmetin emini)” lakabıyla meşhur olmuştur.Suriye, Mısır ve Irak’ı Amvas (Amevas) Taunu diye tarihe geçen veba salgınında hastalanmış ve vefat etmiştir.
SA’D B. EBİ VAKKAS (ra)
Sa’d b. Ebî Vakkas Malik b. Vuheyb b. Abdi Menaf b. Zühre. Babası Malik b. Vuheyb’dir. Malik’in künyesi Ebî Vakkas olup, Sa’d bu künyeye nisbetle İbn Ebî Vakkas olarak çağrılırdı. Rasûlullah (sav)’in annesi Zuhreoğullarından olduğu için, anne tarafından da nesebi Rasûlullah (sav) ile birleşmektedir. Sa’d'ın annesi Hamene binti Süfyan b. Ümeyye’dir.
Sa’d (ra), Hicrî 55 yılında ikamet etmekte olduğu Medine’nin dışındaki Akik vadisinde vefat etmiştir.
SAİD B. ZEYD (ra)
Babası Zeyd b. Amr olup, nesebi Ka’b'da Rasûlullah ile birleşmektedir. Künyesi Ebul-A’ver’dir. Ebû Tür olarak da çağrılırdı.
Annesi Fatıma binti Bace’dir. Babası Zeyd, İbrahim (as)’in dini olan Hanifliğe tabi idi.
Said, babası Zeyd’in kendisine telkin ettiği Hanif dininin bilincinde olarak yetişmişti. Hz. Peygamber’e tabi olmakta gecikmedi.
Said (ra), ömrünün son günlerini, Medine’nin dışında bulunan Akik vadisindeki çiftliğinde geçirdi ve burada yetmiş yaşını geçmiş olduğu halde Hicrî 50 veya 51 yılında vefat etti.
TALHA B. UBEYDULLAH (ra)
Talha b. Ubeydullah b. Osman b. Amr b. Sa’d b. Teym b. Mürre b. Katb b. Lüeyy b. Galib el-Kurasî et-Teymî. Künyesi, Ebu Muhammed’dir. Vefat ettiği zaman tahminen 60-64 yaşlarındaydı.
Talha, Peygamber Efendimiz’in bacanağıydı. Hanımlarından dört tanesi Rasûlullah’ın zevcelerinin kız kardeşleriydi.
ZÜBEYR B. AVVAM (ra)
Zübeyr b. el-Avvam b. Huveylid b. Esed b. Abdi’l-Uzza b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b. b. Lüeyy el-Kurasî el-Esedî. Büyük oğlu Abdullah’tan dolayı “Ebû Abdillah” diye çağrılırdı. Hz. Peygamber’in dostu ve havarisi (yardımcısı), aynı zamanda halası Safiyye binti Abdulmuttalib’in oğludur.Sıffın Savaşı’na katılmış ancak sonra savaştan çekilerek geri dönmüştür. Medine yolunda Temim kabilesine ait bir su başına vardığında orada bulunan Amr b. Cürümüz onu takibe başladı. Vadi’s-Sibâ’ denilen mevkide bir fırsatını bularak Zübeyr’i şehid etti.

12

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  292 Kez Okundu

-Musa aleyhisselamin haniminin adi nedir?
-ilk elbiseyi diken hangi peygamberdir?
-Hz. ömer in şehit edildiği mescidin ismi nedir?
-Mekkede ilk müşrik kanı döken sahabe kimdir?
-Anne kizina fitir sadakasi verebilir mi?
-Nihal ne demek?
-Mute savaşındaki başarısından dolayı hangi sahabe “seyfullah= Allahın kılıcı” unvanını almıştır?
-Kulağa su kaçıncı oruç bozulur mu?

11

Ağustos
2012

Enes Bin Malik Haziretleri

Yazar: arafat  |  Kategori: iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  285 Kez Okundu

Medine’nin çocukları hem koşuyorlar ve hem de ‘Muhammed geldi, Muhammed geldi!’ diye bağırıyorlardı Ben de onlarla birlikte koşmaya ve bağırmaya başladım Bu şekilde koşup bağırırken etrafıma baktım, bir şey göremedim Çocuklar ise yine bağırıyorlardı koşuşarak Ben de koştum ve bağırdım Fakat etrafıma dikkat edince gelenleri göremedim Nihayet Resululla h ile Hz Ebû Bekir geldiler.
Biz kendileri ni gördükten sonra, adını şu anda hatırlayamayacağım adamın biri bizi şehre gönderdi Bize ‘Resululla h’ın geldiğini haber verin’ diye tenbih etti Şehre koştuk ve müslümanlara haber verdik Ensardan beşyüz kişi onları karşılamaya çıktılar Ensâr, onları karşılayarak, ‘Buyurunuz, burada emniyete kavuşacaksınız İtaat ile karşılanacaksınız’ dediler.
Peygamber Efendimize on sene hizmetle şereflenen sahabi. Medineli ilk Müslümanların büyüklerinden idi. Künyesi, Ebu Hamza’dır. Lakabı Hadimü Resulillah (Resululah’ın Hizmetçisi)tır. Kendisine böyle söylenince çok sevinir ve memnun olur, bununla iftihar ederdi. 612’de hicretten on sene önce Medine’de doğmuş 712 (H.93) senesinde vefat etmiştir. Resulullah efendimiz, Medine-i münevvereye gelişlerinde hazret-i Enes 9-10 yaşlarındaydı. Annesi Ümmü Süleym kendisini alıp, Resulullah efendimizin huzur-ı saadetlerine getirdi ve; ’Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah! Ensarın erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kalmadı. Bu oğlumdan başka hediye edecek bir şeyim yok. Bunu al. Sana hizmet etsin.’ deyince, isteği kabul buyruldu. Ümmü Süleym; ’Ya Resulallah! Şu hizmetçiniz Enes’e dua buyurunuz.’ deyince, Resulullah efendimiz; ’Ya Rabbi! Enes’in malını ve evladını mübarek eyle, ömrünü uzun eyle, günahların affeyle.’ şeklinde dua buyurdular.
Bir gün çocuklarla birlikte oyun oynarken Muhammed (SAV) geldi ve onu bir iş yapması için gönderdi Enes Hz Muhammed’in bütün emirlerini, dikkat ve itina ile yerine getirirdi Ogün geç kaldığında;

-Annesi ona “ neden geç kaldın’’ diye sordu?

-Resulullah beni bir işe gönderdi’’ diye cevap verdi

-“ne işi’’ dediğinde?

-“ Bu bir sır’’ diyerek; Hz Muhammed’in sır olarak verdiklerine büyük muhafaza gösterirdi

Enes; Hz Muhammed’le sohbet ederken ona o kadar sokulurdu ki, ikisinin dizleri birbirine değerdi.
12 yaşındayken Bedir savaşına katılmış, savaşta mücahitlere hizmet etmiş, Hz Muhammed’in hizmetini de hiç aksatmamıştır Müslümanlar ona “ Bedir’e katılacak mısın ’’ diye sorduğunda? “Bedir’den kim geri kalmış ki ben kalayım’’ cevabını almışlar

Toplam 195 sayfa, 111. sayfa gösteriliyor.« İlk...102030109110111112113120130140...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.