19

Nisan
2013

İNKILAP TARİHİ KRONOLOJİSİ

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  365 Kez Okundu


1718 Pasarofça Antlaşması
1730 Patrona Halil isyanı
1739 Belgrad Antlaşması
10 Ocak 1792 Yaş Antlaşması
1793 Nizam-ı Cedid Ordusu’nun Kuruluşu
29 Eylül 1808 Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması
14 Haziran 1826 Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin kurulması
1856 Bank-ı Osmani’nin kurulması
1856 Islahat Fermanı
30 Mart 1856 Paris Barış Antlaşması
20 Şubat 1870 Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin açılması
23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet’in (Kanun-ı Esasi) ilanı
1881 Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
1889 İttihad-ı Osmanı Cemiyeti’nin (İttihat ve Terakki) kurulması
23 Temmuz 1908 II. Meşrutiyet’in ilanı
13 Nisan 1909 31 Mart Olayı
28 Eylül 1911 Trablusgarp Savaşı
8 Ekim 1912 I. Balkan Savaşı
18 Ekim 1912 Ouchy (Uşi) Antlaşması
30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması
10 Temmuz 1913 II. Balkan Savaşı
10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması
29 Ağustos 1913 Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması
14 Kasım 1913 Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması
28 Haziran 1914 I. Dünya Savaşı’nın başlaması
12 Kasım 1914 Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na girmesi
19 Şubat 1915 Çanakkale Savaşı’nın Başlaması
3 Mart 1918 Brest Litowsk Antlaşması
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nin imzalanması
15 Mayıs 1919 Yunanlılar’ın İzmir’i işgali ve Batı Anadolu’da ilerlemeleri
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı
28 Mayıs 1919 Havza Genelgesi
22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi
4-11 Eylül 1919 Sivas Kongresi
22 Ekim 1919 Amasya Protokolü
27 Aralık 1919 M.Kemal’in Ankara’ya gelişi
28 Ocak 1920 Misak-ı Milli’nin kabulü
16 Mart 1920 İstanbul’un işgali
23 Nisan 1920 TBMM’nin açılması
29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun kabulü
10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması’nın imzalanması
2-3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
6-10 Ocak 1920 I. İnönü Savaşı
27 Ocak – 12 Şubat 1921 Londra Konferansı
1 Mart 1921 Türk –Afgan Dostluk Anltaşması
16 Mart 1921 Moskova Antlaşması
31 Mart 1921 II. İnönü Zaferi
10-25 Temmuz 1921 Eskişehir-Kütahya Savaşı
5 Ağustos 1921 Atatürk’ün Başkomutanlığa getirilmesi
7-8 Ağustos 1921 Tekalif-i Milliye Kanunu’nun Kabulü
3 Eylül 1921 Sakarya Meydan Savaşı
13 Ekim 1921 Kars Antlaşması
20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması
26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz
30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Savaşı
9 Eylül 1922 İzmir’in kurtuluşu
11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi
1 Kasım 1922 Saltanatın ilgası
17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi
24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması
9 Ağustos 1923 CHP’nin kurulması
13 Ekim 1923 Ankara’nın başşehir olarak kabulü
29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanı
3 Mart 1924 Hilafetin ilgası
3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu
3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
20 Nisan 1924 İkinci Anayasanın kabulü
17 Kasım 1924 Terekkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
13 Şubat 1925 Şeyh Said İsyanı
17 Şubat 1925 Aşar Vergisinin kaldırılması
4 Mart 1925 Takrir-i Sükun Kanunu
25 Kasım 1925 Şapka Kanunu
30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
26 Aralık 1925 Milad-i Takvim’in kabulü
17 Şubat 1926 Medeni Kanun’un kabulü
19 Nisan 1926 Kabatoj Kanunu’nun kabulü
5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması (İngiltere ile)
1 Kasım 1928 Harf İnkılabı
10 Haziran 1930 Nüfus Mübadelesi sorunun
12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
23 Aralık 1930 Menemen Olayı
1 Nisan 1931 Ölçü ve tartıların değiştirilmesi
15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu’nun kurulması
18 Temmuz 1932 Millet Cemiyeti’ne giriş
9 Şubat 1934 Balkan Antantı’nın kurulması
21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu’nun kabulü
20 Temmuz 1936 Montö Boğazlar Sözleşmesi
9 Temmuz 1937 Sadabat Paktı’nın kurulması
7 Temmuz 1939 Hatay’ın Anavatana katılması

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.