29

Aralık
2012

Diyanet Yeterlilik Tecvit Soru Bankası

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  1.118 Kez Okundu

1. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği şekilde okunmasına amaç ve gaye edinen ilim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tecvid İlmi. b) Tefsir İlmi.
c) Fıkıh İlmi. d) Hadis İlmi.
e) Akaid İlmi.
2. Müzemmil Suresi 4. ayeti kerimesi ve Furkan Suresi 32. Ayeti kerimesi Aşağıdakilerden hangisi hakkında hüküm içermektedir?
a) Kur’an-ı Kerimin abdestsiz okunmaması. b) Kur’an-ı Kerimin Tertil Üzere Okunması.
c) Kur’an-ı Kerime saygı duyulması. d) Hatim İndirilmesi.
e) Kuranı Kerimin sevilmesi.
3. Kur’an-ı Kerim’i Tecvid kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denmektedir.
a) Müfessir. b) Muhaddis.
c) Femi Muhsin. d) Hafız.
e) Husnü Ahlak.
4. Kur’an okumaya başlarken اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الَّـشَّـيْـطَانِ الرَّاجِيـمِ denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a) İstiaze b) Besmele
c) İstihaze d) Hamdele
e) Salvele
5. Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?
a) 6 b) 3
c) 4 d) 5
e) 2
6. Tecvid istılahında Tûl ne demektir?
a) Medleri orta uzunlukta okumak b) Medleri en uzun ölçü ile okumak
c) Medleri en kısa ölçüde okumak d) Medleri kişinin istediği gibi okuması
e) Medleri terk ederek okumak
7. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir?
a) Tefsir İlmi b) Fıkıh
c) Hadis İlmi d) Tecvid İlmi
e) Kelam İlmi
8. Med harflerinin adedi kaçtır?
a) 1 b) 2
c) 3 d) 5
e) 5
9. Sebeb-i Med kaç tanedir?
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
10. Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne ad verilir?
a) Vasl hemzesi b) Harf-i Med
c) Aslî Med d) Teshîl hemzesi
e) Kat’ı Hemzesi
11. Aşağıdakilerden hangisi Fer’i Med çeşidi değildir?
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Meddi Tabbi d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
12. Medd-i Muttasılda aslî med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?
a) Vacib b) Sünnet
c) Caiz d) Mendup
e) Farz
13. Aşağıdakilerden hangisi aslî meddir? (2011)
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Medd-i Tabi’î d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
14. ” عَلَيْهِ ” kelimesinde vakf halinde hangi tecvid kuralı uygulanır? (2011)
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Medd-i Tabi’î d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
15. Medd-i munfasıl, en az kaç elif miktarı uzatılır? (2011)
a) 1 b) 2
c) 3 d) 4
e) 5
16. Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i med değildir? 2011)
a) Hemze b) Sükûn-u Lazım
c) Sükûn-u Arız d) Elif
e) Cezm
17. Medd-i munfasıl olan kelimede aslî med üzerine ilâve etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) Câiz b) Vacip
c) Caiz değil d) İttifakla vacip
e) Farz-ı kifaye
18. ” اَلْحَاقَّةُ” kelimesinde hangi med vardır? (2012)
a) Medd-i tabii b) Medd-i Lîn
c) Medd-i Muttasıl. d) Medd-i Lazım.
e) Medd-i Muttasıl.
19. Bir elif miktarının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? (2012)
a) Üstün harekeli iki harfin okunacağı kadar bir zaman. b) Harekeli bir harfin okunacağı kadar zaman.
c) Bir nefes alıp verecek kadar zaman. d) Bir nefes alacak kadar zaman.
e) Üç saniye kadar uazatmak.
20. Dilin sağ veya sol yanının üst azı dişlere yaklaştırılması ile çıkarılan harf hangisidir? (2012)
a) ظ b) ض
c) ط d) ر
e) ص
21. Kelimenin evvelinde bulunup, kendisinden başlandığı zaman okunan, kendisinden önce harekeli bir harf geldiği zaman ise yazılı olmasına rağmen okunmayan hemze, aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) Hemze-i kat’. b) Hemze-i vasl.
c) Hemze-i istifhâm. d) Hemze-i zâid.
e) Teshîl hemzesi.
22. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir? (2009/1)

a) Kitap. b) Furkan.
c) Kelamullah. d) Kelamı Kibar.
e) Mubin.
23. Kur’an okumaya başlarken “Euzubillahimineşşeytanirracim” denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? (2009/14)
a) İstiaze. b) Besmele
c) İstihaze. d) Hamdele.
e) Salvele
24. Kur’an’da ilk inen ayetler hangi surededir? (2009/2)
a) Alak. b) İnşirah.
c) Kadir. d) Yasin.
e) Bakara.
25. Kur’an-ı Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir? (2009/5)
a) Murakabe. b) Müdahele.
c) Mukabele d) Münazara.
e) Müşahede.
26. Ayete’l-Kürsi diye bilinen meşhur ayet hangi surededir? (2009/11)
a) Bakara. b) Ali İmran.
c) İsra. d) Necm.
e) Haşr.
27. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir? (2009/18)
a) Tefsir İlmi. b) Fıkıh İlmi.
c) Hadis İlmi. d) Tecvid İlmi.
e) Akaid İlmi.
28. Kur’an-ı tecvit kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denir?
a) Fem-i Muhsin. b) Yed-i Muhsin.
c) Hafız. d) Kurra.
e) İmam.
29. Tecvid ilminde harflerin uzatılarak okunmasına ne denir?
a) Kasr b) Med.
c) Revm d) Kiraat.
e) Vakıf.
30. Tecvid ilminde bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere ne denir?
a) Arap Harfleri. b) İhfa Harfleri
c) Med Harfleri. d) Cer Harfleri.
e) Hareke.
31. Aşağıdakilerden hangisi tecvid ilminde med harfi olarak adlandırılan ve bitiştikleri harfi iki hareke uzunluğunda veya bir parmak kaldırıp indirinceye kadar uzatarak okumayı sağlayan harflerden biri değildir?
a) ” ا ” b) ” و “
c) ” لا ” d) ” ي “
e) Hepsi.
32. Elif harfinin harfi med olması için iki şart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kendinden önceki harfin harekesi esre ( ــِ ) olması gerekir. b) Kendinden önceki harfin harekesi ötre ( ـُـ ) olması gerekir.
c) Kendinden önceki harfin harekesi cezim ( ـْـ ) olması gerekir. d) Kendinden önceki harfin harekesi üstün ( ـَـ ) olması gerekir.
e) Kendinden önceki harfin harekesi Şedde (ـــّـ) olması gerekir.

33. Vav harfinin harfi med olması için iki şart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidr?
a) Kendinden önceki harfin harekesi esre ( ــِ ) olması gerekir. b) Kendinden önceki harfin harekesi ötre ( ـُـ ) olması gerekir.
c) Kendinden önceki harfin harekesi cezim ( ـْـ ) olması gerekir. d) Kendinden önceki harfin harekesi üstün ( ـَـ ) olması gerekir.
e) Kendinden önceki harfin harekesi şedde ( ــَّـ ) olması gerekir.

34. Ya harfinin harfi med olması için iki şart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidr?ـ
a) Kendinden önceki harfin harekesi esre ( ــِ ) olması gerekir. b) Kendinden önceki harfin harekesi ötre ( ـُـ ) olması gerekir.
c) Kendinden önceki harfin harekesi cezim ( ـْـ ) olması gerekir. d) Kendinden önceki harfin harekesi üstün ( ـَـ ) olması gerekir.
e) Kendinden önceki harfin harekesi şedde ( ــّـ ) olması gerekir.

35. Harflerin bir elif miktarından fazla uzatılmasını gerektiren bazı işaretler vardır. Ferii med de denilen bu işaretlere ne denir?
a) Arızı Med. b) Lazımı Med.
c) Sebebi Med. d) Cezimli Med.
e) Hiçbiri.
36. Miladi 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi (Kadir Gecesi) Bize aşağıdakilerden neyi hatırlatmaktadır?
a) kuranı Kerimin indirilmeye başladığı tarihi. b) Kuranı kerimin indirilmresinin tamamlandığı tarihi.
c) Kuranı Kerimin yazıldığı tarihi. d) Hz. Muhammedin (sav) doğum Tarihini.
e) Hicret Tarihini.
37. Her dilde harflerin kendine özgü bir çıkış yeri vardır. Harflerin bu çıkış yerlerine ne denir?
a) Makam. b) Mahreç
c) Mertebe. d) Misal.
e) Hiçbiri.
38. Kuran Harflerinin (arapça harflerin) çıkış yerleri kaç ana bölgede toplanmıştır?
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
39. ا، ح، خ، ع، غ، ه ) ) Kuran harflerinin çıkış yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
a) Dil (Diş, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
e) Hiçbirisi.
40. ) ب، م، و ) Kuran harflerinin çıkış yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
a) Dil (Diş, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
e) Hiçbirisi.
41. ) ت، ث، ج، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك، ل، ن، ي ) Kuran harflerinin çıkış yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
a) Dil (Diş, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
e) Hiçbirisi.
42. Harekesizlik durumu denilen sakin harf denilen ve cezim işareti olan ( ــْـ ) ne denir?
a) Hemze. b) Şedde.
c) Hareke. d) Sükun.
e) Tenvin.
43. Hem durulduğunda, hem geçildiğinde var olan ve okunan sukuna ne denir?
a) Hemze. b) Şedde.
c) Harfi Med. d) Sukunu arız.
e) Sukunu Lazım.
44. Durulduğunda ortaya çıkan ve okunan, geçildiğinde ortadan kalkan sukuna ne denir?
a) Sukunu Arız. b) Sukunu Lazım.
c) Sukunu Caiz. d) Hemze.
e) Hiçbiri
45. Kaç Çeşit sükun vardır?
a) 1 b) 2
c) 3 d) 4
e) 5
46. Med harfleri ve med sebeblerinin durumuna göre medler kaç çeşittir?
a) 4 b) 5
c) 6 d) 7
e) 8
47. Med harfinden sonra sebebi med (Hemze veya Sukun) gelmezse ne olur?
a) Meddi Tabii. b) Meddi Muttasıl.
c) Meddi munfasıl. d) Meddi Liyn.
e) Meddi Arız.
48. Aşağıda verilen örneklerin hangisinde Meddi Tabii olur?
a) Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelirse. b) Harfi medden sonra sebebi medden hemze veya sukun gelirse.
c) Harfi medden sonra sebebi medden sukun gelirse. d) Harfi medden sonra sebebi med gelmezse
e) Harfi medden sonra tenvin veya nunu sakin gelirse.
49. Meddi tabii de uzatma miktarı / süresi ne kadardır?
a) Dört elif mikatarı. b) Üç elif miktarı.
c) Bir elif miktarı. d) İki elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
50. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Tabii vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1

51. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Muttasıl vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
52. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Munfasıl vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
53. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Lazım vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
54. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Liyn vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
55. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Arız vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( اَلْمُرْسَلِينَ )
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
56. Aşağıdaki kelimelerde altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekmektedir?
قِيلَ، يَقُولُونَ
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Tabii. d) Meddi Arız.
e) Meddi Liyn.
57. Aşağıdaki kelimelerde altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekmektedir?
طَاءِرُكُمْ، اُولآءِكَ
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Tabii. d) Meddi Arız.
e) Meddi Liyn.
58. Med harflerinden sonra hemze ( ءَ، ءِ، ءُ ) gelir ve hemze ile med harfi ayni kelimede bulunursa aşağıdaki tecvid kurallarından hangisini uygulamamız gerekmektedir?
a) Meddi Liyn. b) Meddi Lazım.
c) Meddi Arız. d) Meddi Muttasıl.
e) Meddi Munfasıl.
59. Meddi munfasılın meddinin uzatılma miktarı ne kadardır?
a) Uzatılarak okunmaz. b) iki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı d) Dört elif miktarı.
e) Bir elif miktarı
60. Meddi muttasıl meddinin dört elif miktarı uzatılmasının hükmü nedir?
a) Sünnettir. b) Mübahtır.
c) Mekruhtur. d) Caizdir.
e) Vaciptir.
61. Hızlı okuyuşta (Hadr usulu) Meddi Muttasılın meddini en az kaç elif miktarı uzatılması gerekir?
a) 2 b) 1
c) 4 d) 3
e) Uzatılmadan okunur.
62. Med Harfinden sonra hemze gelir ( اَ، اِ، اُ ) ve hemze ile med harfi farklı (ayrı) kelimelerde bulunursa bir başka ifadeyle; bir kelimenin sonunda med harfi bulunur, peşinden gelen kelimenin ilk harfi de hemze olursa burada hangi tecvid kuralı olur?
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Liyn.
c) Meddi Arız. d) Meddi Tabii
e) Meddi Munfasıl.
63. Meddi Munfasıl Kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) 1 b) 2
c) 3 d) 4
e) Uzatılmadan okunur.
64. Meddi Munfasılın dört elif miktarı uzatılarak ounmasının hükmü nedir?
a) Sünnettir. b) Mübahtır.
c) Mekruhtur. d) Veciptir.
e) Caizdir
65. Meddi Munfasıl hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) en az ne kadar uzatılması gerekmektedir?
a) 1 b) 2
c) 3 d) 4
e) Uzatılmadan okunur.
66. وَمَآ اُنْزِلَ، يَا بَنِي اَدَمَ، وَتُوبُوا اِلَى اللَّهِ Kelimelerdeki altı çizili yerleri okurken hangi tecvid kuralını uygulamamız gerekmektedir?
a) Meddi Munfasıl. b) Meddi Muttasıl.
c) Meddi Arız. d) Meddi Lazım.
e) Meddi Liyn.
67. Med harfinden sonra arızi sükün (geçici, durulduğunda okunan, geçildiğinde okunmayan sukün) gelirse aşağıdaki kurallardan hangisi olur?
a) Meddi Arız. b) Meddi Lazım.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Munfasıl.
e) Meddi Liyn.
68. Meddi arız kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Uzatılmadan okunur.
69. Meddi Arızın medinin uzatılmasının hükmü nedir?
a) Caizdir. b) Vaciptir.
c) Sünnettir. d) Mübahtır.
e) Mekruhtur.
70. Meddi arız hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) en az kaç elif miktarı uzatılarak okunmalıdır?
a) Uzatılmadan okunur. b) Bir elif miktarı.
c) İki elif miktarı. d) Üç elif miktarı.
e) Dört elif miktarı.
71. Aşağıdaki kelimeleri durarak (Vakıf) okuduğumuzda hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
اَلْمُرْسَلِينَ، اَلْعَالَمِينَ، يَعْلَمُونَ، مِنَ النَّارِ
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Lazım. d) Meddi Arız.
e) Meddi Liyn.
72. Med harfinden sonra lazimi sukun (durulduğundada geçildiğindede okunan sukün, cezimli harf, şeddeli harfin ilk harfi) gelirse aşağıdaki tecvid kurallarından hangisine göre okumamız gerekir?
a) Meddi Liyn. b) Meddi Lazım.
c) Meddi Arız. d) Meddi Muttasıl.
e) Meddi Munfasıl.
73. Meddi Lazım kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) Uzatılmadan okunur. b) Dört elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) İki elif miktarı.
e) Bir elif miktarı.
74. Meddi Lazım hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) en az kaç elif miktarı uzatılarak okunmalıdır?
a) Uztılmadan okunur. b) bir elif miktarı.
c) İki elif miktarı. d) Üç elif miktarı.
e) dört elif miktarı.
75. Aşağıdaki kelimeler hangi tecvid kuralına örnektir?
وَلاَ الضَّالِّينَ، اَلْحَاقَّةُ، آلْءَنَ،
a) Meddi tabii. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Arız.
e) Meddi Lazım.
76. Harekesi üstün ( ــَـ ) olan herhangi bir harften sonra cezimli vav ( وْ ) veya cezimli ya ( يْ ) harfi gelirse bu harflere ne denir?
a) Harfi Liyn. b) Harfi Med.
c) Sebebi Med. d) Hemze.
e) Harfi Mukatta.
77. Bir kelimede liyn harfinden sonra sükün gelirse hangi tecvid kuralına göre okunur?
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Tabii.
c) Meddi Lazım. d) Meddi Liyn
e) Meddi Arız.
78. Meddi Liynde Liyn harfi kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
79. Hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) liyn harfinden sonra gelen sukun lazimi sükün ise en az uzatma miktarı ne kadardır?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
80. Hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) liyn harfinden sonra gelen sukun Arızi sükün ise en az uzatma miktarı ne kadardır?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
81. Aşağıdaki kelimeleri durarak (Vakıf) okuduğumuzda aşağıdaki tecvit kurallarından hangisini uygulamamız gerekmektedir?
نَوْمٌ، وَالصَّيْفِ، حَذَرَالْمَوْتِ
a) Meddi Tabii. b) Meddi Arız.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Liyn.
e) Meddi Arız.
82. Aşağıdaki hurufu mukatta ların hangisinde Meddi Liyn vardır?
a) الٓمٓۚ ﴿البقرة/1﴾ b) الٓمٓصٓۜ ﴿الأعراف/1﴾
c) عٓسٓقٓ۠﴿الشورى/2﴾ d) يٰسٓۜ﴿يس/1﴾
e) طٰسٓمٓۜ﴿الشعراء/1﴾
83. Aşağıdaki hurufu mukatta ların hangisinde meddi liyn vardır?
a) الٓمٓۚ ﴿البقرة/1﴾ b) الٓمٓصٓۜ ﴿الأعراف/1﴾
c) كٓهٰيٰعٓصٓۜ﴿الْمَريَمُ/1﴾ d) يٰسٓۜ﴿يس/1﴾
e) طٰسٓمٓۜ﴿الشعراء/1﴾
84. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?
a) Bu harflerin cezimli olması. b) Bu harflerin harekesiz (sakin) olması.
c) Bu harflerin harekeli olması. d) bu harflerden önceki harfin cezimli olması.
e) Bu harfklerden sonra hemze gelmesi.
85. Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen sukuna ne ad verilir?
a) Sakin harf. b) Lazimi Sükün.
c) Arızi Sükün. d) kalıcı sükün.
e) Daimi sükün.
86. Üstün harekeli bir harfden sonra gelen cezimli vav ve ya harflerine ne ad verilir?
a) Lazimi Sükün. b) Arizi Sükün.
c) Meddi Lazım. d) Harfi Liyn.
e) Meddi Liyn.
87. 1. Meddi Tabii, 2. Meddi Muttasıl, 3. Meddi Munfasıl, 4. Meddi Lazım, 5. Meddi Arız, 6. Meddi Liyn.
Uzun med işareti ( ~ ) yukarıdaki med çeşitlerinden hangilerini gösterir?
a) 1, 2 ve 3 b) 1, 3 ve 4
c) 2, 3 ve 4 d) 4, 5 ve 6
e) 3, 5 ve 6
88. Tecvid kaidelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
a) Meddi lazımın meddi vaciptir. b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna Lazimi sükün denir.
c) Şeddeli harflerin birincisi her zaman cezimlidir. d) Meddi liyn deki uzatma liyn harfi üzerinde yapılır.
e) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse meddi arız olur.
89. Tecvid kaidelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kuranı kerimi doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme tecvid denir. b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna Arızi sükün denir.
c) Şeddeli harflerin birincisi her zaman cezimlidir. d) Meddi liyn deki uzatma liyn harfi üzerinde yapılır.
e) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse meddi Lazım olur.
90. Tecvid kaidelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Harfi medden sonra harfi liyn geirse meddi liyn olur. b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna lazımi sükün denir.
c) Meddi lazım normal okuyuşlarda dört elif hızlı okuyuşlarda üç elif miktarı uzatılır. d) Meddi liyn deki uzatma harekeli harf üzerinde yapılır.
e) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse meddi arız olur.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.