16

Kasım
2012

Diyanet Sınavlarına Hazırlık Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  430 Kez Okundu

BİRİNCİ BÖLÜM
1- Diyanet, “Kutlu Doğum Haftası” etkinliklerini hangi yıldan beri gerçekleştiriyor?
a) 1984
b) 1989
c) 1992
d) 1997
2- Bakanlıklar arası hac ve umre kuruluna hangi kurumun temsilcisi başkanlık eder?
a) İçişleri Bakanlığı.
b) Dışişleri Bakanlığı.
c) Diyanet İşleri Başkanlığı.
d) Kültür Ve Turizm Bakanlığı.
3- Hac için Suudî Arabistan makamlarınca kota uygulanması hâlinde, hacı adaylarının hangi usûlle belirleneceğine hangi organ karar verir?
a) Diyanet İşleri Başkanlığı.
b) Hac ve Umre Komisyonu.
c)Hac Dairesi Başkanlığı.
d) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu.
4- Seyahat acenteleri hangi yıldan îtibâren Diyanet İşleri Başkanlığının gözetim ve denetimi altında hac organizasyonu düzenlemektedir?
a) 1981
b) 1988
c) 1985
d) 1990
5- Hac ve umre işlerinin genel gözetim ve denetimini yaparak çalışmaların yurt içinde ve yurt dışında düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli kararları almak; hac ve umre ücretlerinin miktârını ve sarf yerlerini belirlemek hangi organın görevidir?
a) Ulaştırma Bakanlığı.
b) Bakanlar Kurulu.
c) Hac Ve Umre Komisyonu.
d) Bakanlıklararası Hac Ve Umre Kurulu.
6-Hac İdâre Merkezi başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yürütür?
a) Hac Dairesi Başkanı.
b) Diyanet İşleri Başkanı.
c) Hacdan sorumlu DİB. Bşk. Yrd.
d) T.C. Cidde Başkonsolosu Din Hizmetleri Ateşesi.
7- Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?
a) 2006 yılında Ankara’da.
b) 2006 yılında İstanbul’da.
c) 2005 yılında İstanbul’da.
d) 2004 yılında Ankara’da.
8- Suudî Arabistan Krallığı ve İslâm ülkeleri dışişleri bakanları tarafından hac kotası uygulama kararını nerede ve ne zaman yaptıkları toplantıda almışlardır?
a) İstanbul, 1979.
b) Mekke, 1984.
c) Ammân, 1987.
d) Kâhire, 1994.
9- Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi “Bakanlıklararası Hac Ve Umre Kurulu” üyesi değildir?
a) Mâliye Bakanlığı
b) Sağlık Bakanlığı.
c) Milli Savunma Bakanlığı.
d) İçişleri Bakanlığı.
10-Hac seyehati düzenleme görevi hangi yıl Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir?
a) 1984
b) 1979
c) 1987
d) 1994
11- Umre seyehati düzenleme görevi hangi yıl Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir?
a) 1984
b) 1979
c) 1987
d) 2000
12- Belli şartları taşıyan (A) grubu Seyahat Acentelerinin de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi altında hac seyahati düzenleyebilecekleri düzenlemesi hangi yıl yapılmıştır?
a) 1984
b) 1979
c) 1988
d) 2000
13-Aşağıdaki acentelerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi dışında müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenleyebilir?
a) A grubu seyahat acentesi.
b) Döviz girdisi yüz bin doların üzerinde olan acente.
c) Uluslararası IATA belgesi olan acente.
d) Hiç biri.
14- Suudî Arabistan’da ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan Hac İdâre Merkezi Başkanlığı görevini aşağıdakilerden hangisi yapar?
a) Diyanet İşleri Başkanı.
b) T.C. Cidde Din Hizmetleri Ataşesi.
c) Hac Dairesi Başkanı.
d) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı.
15- Uluslararası ilk hac kongresi nerede ve hangi tarihte toplanmıştır?
a) Mina/Akabe’de 1923.
b) Mekke’de 1923.
c) İstanbul’da 2005.
d) Hicâz’da 2010.
16- Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nda aşağıdakilerden hangisinden müsteşâr veya müsteşâr yardımcısı yer almaz?
a) Dışişleri Bakanlığı.
b) Mâliye Bakanlığı.
c) Sağlık Bakanlığı.
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı.
17-Hac ve umreye hangi yoldan gidileceği, hac ve umreye gidecek vatandaşların sağlıklarının korunması ve bu seyahatlerin yurt içinde ve yurt dışında düzenli bir şekilde yürütülmesi için alınması gereken tedbirlere dâir kararları hangi organ alır?
a) Dışişleri Bakanlığı.
b) Hac ve Umre Komisyonu.
c) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu.
d)Hac Dairesi Başkanlığı.
18- Din İşleri Yüksek Kuruluna kim başkanlık eder, kurul kaç üyeden oluşur?
a) Başkanı Diyanet İşleri Başkanıdır – 18 üyeden oluşur.
b) Başkanı Diyanet İşleri Başkanıdır – 20 üyeden oluşur.
c) Başkanı, Kurul üyeleri arasından seçilir – 16 üyeden oluşur.
d) Başkanı üçlü kararnâmeyle atanır – 15 üyeden oluşur..
19-Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu kaç üyeden oluşur? Görev süreleri kaç yıldır?
a) 8 üyeden oluşur, görev süresi 5 yıldır.
b) 9 üyeden oluşur, görev süresi 6 yıldır.
c) 16 üyeden oluşur, görev süresi 5 yıldır.
d) 12 üyeden oluşur, görev süresi 8 yıldır.

İKİNCİ BÖLÜM
1- Başkanlığın ilk teşkilat kanunu kaç yılında çıkmıştır?1935 yılında
2-Din İşleri Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?Din İşleri Yüksek Kurulu, en yüksek karar ve danışma organı olup, 16 üyeden oluşur .
3- Diyanet İşleri Başkanlığı nereye bağlıdır?Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olup, Başbakanın teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanır .
4-Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, kaç üyeden oluşur?
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, bir başkan ile sekiz üyeden oluşur, görev süresi beş yıldır.
5-İlk Diyanet İşleri Başkanı kimdir?
İlk Diyanet işleri Başkanı Börekçizâde Mehmet Rıfat Efendi’dir.
6- Kuruluşundan bugüne Diyanet İşleri Başkanlarımız:
Diyanet İşleri Başkanları:
Rıfat Börekçi (1924-41) yılları arasında
Şerafettin Yaltkaya (1941-1947) yılları arasında
Ahmet Hamdi Akseki (1947-1951) yılları arasında
Eyüp Sabri Hayırlıoğlu (1951-1960) yılları arasında
Ömer Nasuhi Bilmen (1960-1961) yılları arasında
Hasan Hüsnü Erdem (1961-1964 ) yılları arasında
Tevfik Gerçeker (1964-66 yılları arasında
İbrâhîm Bedreddin Elmalılı (1965-1966) yılları arasında
Ali Rıza Hakses (1968-1972) yılları arasında
Lütfi Doğan (1972-1976) yılları arasında
Süleyman Ateş (1976-1978) yılları arasında
Tayyar Altıkulaç (1978-1986) yılları arasında
Mustafa Sait Yazıcıoğlu (1987-1992) yılları arasında
Mehmet Nuri Yılmaz (1992-2003) yılları arasında
Ali Bardakoğlu (2003- 2010) yılları arasında
Mehmet Görmez 2010 – halen devam etmektedir.
7- Ülkemizde Kutlu Doğum Haftası kaç yılından beri kutlanmaktadır?
1989
8-Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kuruldu?3 Mart 1924
9- Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı ne zaman kabul edildi?01 temmuz 2010’da kabul edildi.
10- Diyanet İşleri Başkanlığında kaç tane müdürlük mevcuttur?
7 tane Müdürlük vardır.
11-Diyanet İşleri Başkanı’nın görev süresi kaç yıldır?
5 yıldır.
12- Kaç tane Başkan yardımcısı bulunur?
3 tane
13- Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevlerinde ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı kaç tır?67
14- Ülkemizde “Camiler ve Din görevlileri haftası” hangi ay kutlanmaktadır?Ekim ayında
15- Ülkemizde “Kutlu Doğum Haftası ” hangi ay kutlanmaktadır?Nisan ayında
16-Diyanet işleri başkanlığı ilk defa kaç yılında Hac organizasyonunu düzenlemiştir?1979 yılında

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

-Diyanet İleri Başkanlığı Tarihçesi :D iyanet İşleri Reisliğinin merkez teşkilatı, kuruluşunun ilk yıllarında Heyeti Müşavere, Memurin ve Sicil Müdüriyeti, Müessesatı Diniye Müdüriyeti, Evrak Müdüriyeti ve Levazım Müdüriyeti birimlerinden oluşturulmuştur. 1927 yılında Tetkiki Mesahif Reisliği ile Teberrukât Heyeti Reisliği birimleri kurulmuştur. 5 Temmuz 1939 tarihinde kabul edilen 3665 sayılı kanunla da Reis Muavini kadrosu ihdas edilmiştir.
-Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunları:1961 Anayasasının öngördüğü doğrultuda 22.06.1965 tarih ve 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Başkanlık yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatına bugünkü organik yapısını kazandıran ve Diyanetin tarihi gelişimi içerisinde yeni bir dönemi başlatan da bu kanun olmuştur. 30.04.1979 tarihinde yürürlüğe giren 26.04.1976 tarih ve 1982 sayılı Kanunla, 633 Sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”da geniş çapta değişiklik yapılmış ve Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışında da teşkilatlanması sağlanmıştır. Ancak 1982 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi’nin 18.02.1979 tarih ve E.1979/25,K.1979/46 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu iptal sonucu, 633 sayılı Kanunun 1982 sayılı Kanunla değiştirilen maddeleri yürürlükten kalkmıştır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnameler, 633 sayılı Kanunun bazı maddelerini hükümsüz kılmıştır. Ancak 1/7/2010 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6002 sayılı yasa ile; öncelikle iptalden doğan boşluğun giderilmesi sağlanırken aynı zamanda, toplumumuz açısından son derece önemli görevleri yerine getiren Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısının çağın gerekleri doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi sağlanmaktadır.
-Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Şeması:
A)Merkez Teşkilatı:1 Başkan,3 Başkan Yardımcısı,4Başkanlık,1Hukuk Müşavirliği,Özel Kalem Müdürlüğü,Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği,7 Genel Müdürlük,19 Daire Başkanı,Stratejil GeliştirmeBaşkanlığı,Döner Sermaye Müdürlüğü
B)Taşra tekilatı:İl Müftülüğü(İl Müftülüklerine Bağlı İlçe Müftülükleri),Dini Yüksek İhtisas Merkez iMüdürlüğü,Eğitim Merkezi Müdürlüğü.
C)Yurtdışı Teşkilatı:Din Hizmetleri Müşavirliği,Din Hizmetleri Ataşeliği.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.