3

Temmuz
2012

DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  679 Kez Okundu

1) Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir?

a)Olay              b)Haber                       c)Hadis                        d)Kıssa

 2) Babasız yaratılan peygamber hangisidir?

a)Hz. Yunus      b)Hz. Musa                  c)Hz. Nuh                    d)Hz. İsa

 3) İlk peygamber kimdir?

a)Hz. Muhammed b)Hz. İbrahim          c)Hz. Adem     d)Hz. Nuh

 4) İlk ve son peygamberlerin isimleri nelerdir?

a)Hz.Adem-Hz.Nuh b)Hz.Adem-Hz.İsa c)Hz.Adem-Hz.Muhammed

 5) Hz. Adem (A.S.) den sonraki peygamber kimdir?

a)Hz. İdris       b)Hz. Nuh        c)Hz. Musa      d)Hz. Şit

 6) İlk elbise diktiği rivayet edilen peygamber hangisidir?

a)Hz. Nuh        b)Hz. Hud                    c)Hz. İdris                   d)Hz. Davud

 7) Tufan hangi peygamber zamanında olmuştur?

a)Hz. İbrahim  b)Hz. İsa                    c)Hz. Salih       d)Hz. Nuh

 8) Ateşe atılan peygamber hangisidir?

a)Hz. İsmail     b)Hz. Musa      c)Hz. İbrahim d)Hz. İsa

 9) İsmail peygamber hangi peygamberin oğludur?

a)Hz.Yakub      b)Hz. Nuh         c)Hz. İbrahim d)Hz. Salih

10) Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Semud kavm ne gönderildi?

a)Hz. Lut                     b)Hz. Hud        c)Hz. Salih      d)Hz. İdris

11) Hz. Yakub peygamberin en çok sevdiği evladı hangisidir?

a)Yunus                        b)Bünyamin                  c)Yusuf                        d)İbrahim

 

12) Hz. Yusuf hapse niçin atıldı?

a)Adam öldürdü b)İftiraya uğradı c)Hırsızlık yaptı    d)Yalan konuştu

 13) Rüyaları en doğru yorumlama ilmi verilen peygamber kimdir?

a)Hz. Musa       b)Hz. İsa        c)Hz. İsmail     d)Hz. Yusuf

 14) Uzun yıllar hapiste suçsuz olarak kalan peygamber kimdir?

a)Hz. Musa       b)Hz. Yakub    c)Hz. Yusuf                  d)Hz. İsa

 15) Demiri yumuşatıp zırh yapan ve Kudüs’ü başkent yapan hangi peygamberdir?

a)Hz. Hud        b)Hz. Yusuf     c)Hz. Yahya    d)Hz. Davud

 16) Zebur hangi peygambere gönderilmiştir?

a)Hz. İsa                     b)Hz. Süleyman            c)Hz. Davud                 d)Hz. Musa

 17) Bütün mahlukatından lisanından anlayan peygamber kimdir?

a)Hz. Adem b)Hz. Davud c)Hz. İbrahim           d)Hz. Süleyman

 18) Allah’ın emriyle Nil nehrine bırakılan peygamber kimdir?

a)Hz. Yusuf      b)Hz. İbrahim c)Hz. Musa                  d)Hz. Salih

 19) Hangi peygamber firavunun sarayında büyümüştür?

a)Hz. Davud     b)Hz. Musa      c)Hz. İsa                    d)Hz. Nuh

 20) Hz. Musa hangi millete gönderilmiş peygamberdir?

a)Araplara b)Yemenlilere c)İsrail oğullarına     d)Türklere

 21) Peygamber olan iki kardeşin isimleri nelerdir?

a)Hz. İbrahim-İsmail   b)Hz. Yakub-Yusuf c)Hz. Musa-Harun

 22) Beşikte kendisinin peygamber olarak gönderildiğini kim söyledi?

a)Hz. İdris       b)Hz. Musa     c)Hz. İsa                     d)Hz. İsmail

23) Allah’ın izniyle ölüleri dirilten peygamber kimdir?

a)Hz. Adem      b)Hz. Musa                  c)Hz. İsa d)Hz. İbrahim

 24) İsa peygamberin babasının adı nedir?

a)Hz. Şuayb     b)Hz. Yunus                 c)Hz. Hud                   d)Hiçbiri

 25) Yeryüzünde ilk inşa edilen mescid hangisidir?

a)Mescidi Aksa b)Mescidi Haram c)Mescidi Nebevi d)Cami

 26) Kabe hangi şehirdedir?

a)Medine                     b)Kudüs                       c)Mekke                      d)Cidde

 27) Peygamberimizin annesinin ve babasının isimleri nelerdir?

a)Amine-Ebu Talib       b)Hatice-Abdullah       c)Amine-Abdullah

 28) Peygamberimize Muhammed ismini kim koydu?

a)Annesi                      b)Babası          c)Amcası          d)Dedesi

29) Peygamberimize kaç yaşında ve hangi tarihte peygamberlik verildi?

a)25-610                      b)40-622                     c)40-610                      d)63-632

 30) Büyük erkeklerden ilk müslüman kimdir?

a)Hz. Ali          b)Hz. Ömer     c)Hz. Ebubekir            d)Hz. Osman

 

31) İslam’da ilk şehid olan hanım kimdir?

a)Hz.Hatice b)Hz.Fatma          c)Hz.Sümeyye d)Hz. Aişe

 32) Peygamberimize inanan ve onu gören ilk müslümanlara ne isim verilir?

a)Müslüman      b)Sahabe                    c)Suffa           d)Ensar

 33) Hangi şehrin etrafına “hendek” kazılmıştır?

a)Medine         b)Kudüs                       c)Taif                          d)Mekke

 34) Peygamberimizin Medine’de ilk yaptırdığı iş nedir?

a)Mescid                     b)Ağaç dikti    c)Namaz kıldı   d)Aşevi

 35) Mescidi Aksa nerededir?

a)Mekke                      b)Şam  c)Kudüs                      d)Medine

 36) Peygamberimiz kaç yaşında ve nerede vefat etmiştir?

a)61-Mekke      b)63 Mekke     c)63 Medine   d)61 Medine

 37) Hicret eden müminlere ne ad verilir?

a)Ensar                        b)Ashab                       c)Muhacir                    d)Seyyid

 38) Hz. Hamza hangi savaşta şehid olmuştur?

a)Bedir b)Hendek        c)Uhud           d)Mekke’nin Fethi

 39) İlk Cum’a namazını peygamberimiz nerede kıldı?

a)Mekke           b)Kuba c)Medine                   d)Bedir

 40) Hangisi ilk iman edenlerdendir?

a)Hz. Ömer b)Hz. Osman          c)Hz. Ebubekir d)Hz. Hamza

 41) İlk inen ayetler hangi sureye aittir?

a)Fatiha                      b)Bakara                      c)Alak              d)Fil

 42) Peygamberimizin emrine muhalefet edilen savaş hangisidir?

a)Bedir b)Hendek        c)Uhud           d)Mekke’nin fethi

 43) Medineli müslümanlara ne ad verilir?

a)Muhacir        b)Ashab-ı Suffa          c)Ensar                       d)Seyyid

 44) Medine’de genç, fakir, mescide hadis ezberleyen ve kimsesiz sahabelere ne denir?

a)Ensar            b)Sahabe        c)Ashab-ı Suffa d)Muhacirun

45) Peygamberimiz nerede kaç tarihinde dünyaya geldi?

a)Mekke-570   b)Medine-571 c)Mekke-571 d)Medine-570

 46) Peygamberimiz hangi kabileye mensubtur?

a)Haşim oğulları b)Gatafan      c)Kureyş                     d)Hiçbiri

 47) Peygamberimiz hangi tarihte nereye hicret etti?

a)622-Mekke   b)610-Medine  c)622-Medine d)632-Medine

 48) Müslümanların ilk yaptıkları savaşın adı nedir?

a)Hendek         b)Uhud            c)Bedi r           d)Mekke’nin Fethi

 49) Hangi halife döneminde hicret resmen tarih başlangıcı oldu?

a)Hz. Ali                      b)Hz. Osman    c)Hz. Ömer      d)Hz. Ebubekir

 50) Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?

a)Hatice                      b)Fatma                       c)Ali                d)Ömer

51) Hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?

a)Hatice                      b)Fatma                       c)Zeynep          d)Abdullah

52) Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme karışlığında serbest bırakıldı?

a)Uhud            b)Hendek                     c)Bedir d)Mekke’nin Fethi

 53) Uhud ve Bedir savaşları hangi tarihte olmuştur?

a)620-622       b)625-610                   c)625-624                   d)622-625

 54) Peygamberimiz veda hutbesini hangi tarihte ve kaç yaşında söyledi?

a)630-40                     b)632-60                     c)632-63                     d)622-53

 55) Mescidi Nebi nerededir?

a)Kudüs                       b)Mekke                      c)Medine                     d)Kuba

 56) Peygamberimizin müezzini kimdir?

a)Hz. Ebubekir              b)Bilal-i Habeşi           c)Selman-ı Farisi         d)Hiçbiri

 

57) Peygamberimizin annesi ve babası hangi kabiledendir?

a)Gatafan        b)Kureyş          c)Esed oğulları            d)Hiçbiri

 

58) Peygamberimizin amcasının ve dedesinin isimleri nelerdir?

a)Ali-Abdullah b)Ebu Talip-Abdulmuttalip c)Ebubekir-Abdülmuttalip

 

59) Peygamberimiz kaç yaşında kimle evlendi?

a)40-Hatice     b)25-Halime    c)40-Amine                  d)25-Hatice

 

60) İlk vahiy hangi tarihte gelmeye başlamıştır?

a)632               b)622              c)610   d)571

 

61) Peygamberimizin hangi evladı kendisinden sonra vefat etmiştir?

a)Aişe              b)Hatice                      c)Fatma                       d)Zeynep

 

62) İlk müslümanlar ilk önce nereye hicret ettiler?

a)Kudüs            b)Medine                     c)Habeşistan               d)Filistin

 

63) Hicri tarih başlangıcı olarak hangi olay esas alınmıştır?

a)İlk vahiy b)Peygamberin doğuşu c)Hicret d)Mekke’nin fethi

 

64) Peygamberimiz hicret esnasında evinde kimi bırakmıştır?

a)Hz. Ebubekir b)Hz. Ali         c)Hz. Ömer      d)Hz. Osman

 

65) Hangisi ilk müslümanlardan değildir?

a)Hz. Hatice    b)Hz. Ali                     c)Hz. Ebubekir d)Hz. Ömer

 

66) Hangi halife zamanında hicret tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir?

a)Hz. Ali                      b)Hz. Ebubekir c)Hz. Ömer                  d)Hz. Osman

 

67) 622 yılında gerçekleşen olaya ne ad verilir?

a)Bedir Harbi   b)Hicret          c)Aşure günü   d)Kuran indirildi

 

68) Kudüs’teki kutsal mescidimizin adı nedir?

a)Mescidi Nebi            b)Mescidi Aksa           c)Mescidi Haram d)Hiçbiri

 

69) Peygamberimizin hicret yol arkadaşı kimdir?

a)Hz. Ali          b)Hz. Ömer                  c)Hz. Ebubekir d)Hz. Osman

 

70) Müslümanların resmen tarih başlangıcı olan olay hangisidir?

a)Miraç            b)Veda Haccı   c)Hicret           d)Peygamberlik

 

71) Peygamberimiz hicret esnasında nerede gizlendiler?

a)Hıra              b)Mina             c)Arafat                      d)Sevr

 

72) Hangisi peygamberimizin kızlarından değildir?

a)Zeynep          b)Fatma                       c)Hatice                      d)Rukiyye

 

73) Hudeybiye Barışı hangi yılda imzalanmıştır?

a)625               b)627              c)628               d)632

 

74) Veda Hutbesinin okunması nerede cereyan etmiştir?

a)Mekke                      b)Medine                     c)Riyad                        d)Cidde

 

75) Peygamberimizin hicret arkadaşı kimdir?

a)Hz. Ali          b)Hz. Süreka   c)Hz. Ebubekir            d)Hz. Büreyde

 

76) Peygamberimizin kabrine ne denir?

a)Türbe           b)Kabir           c)Cennetü’l- Baki         d)Ravza-i Mutahhara

 

77) Peygamberimizin mezarı nerededir?

a)Taif              b)Mekke                      c)Kudüs                       d)Medine

 

78) Vahiy, peygamberimize ne zaman doğrudan bildirilmiştir?

a)Berat Gecesi b)Bedir Gecesi c)Miraç Gecesi d)Kadir Gecesi

 

79) Esenlik, barış, sağlık dilemenin karşılığı hangisidir?

a)Merhaba b)Günaydın c)Hayırlı olsun d)Selamun aleykum

 

80) İzmir’den İstanbul’a giden bir yolcu akşam namazının farzını kaç rekat kılar?

a)3                   b)4                              c)2                              d)1

 

81) Yolcu olanlar mestlerini kaç saat kullanabilirler?

a)12                 b)24                            c)72                            d)48

 

82) Oruç tutamayanlar, tutamadıkları oruç için ne yaparlar?

a)Fitre             b)Fidye                        c)Zekat                       d)Sadaka

 

83) Kabir ziyaretinde ne okunur?

a)Fil Suresi      b)Fatiha-İhlas c)Kevser                      d)Kafirun

 

84) Hicri takvime göre aşure günü ne zamandır?

a)Muharrem-9  b)Receb-27      c)Muharrem-10            d)Şaban-15

 

85) Ramazan ayı kaçıncı (hicri) aydır?

a)7                   b)5                              c)9                              d)8

 

86) Mevlid kandili hangi (hicri) ayın içindedir?

a)Muharrem     b)Receb           c)Ramazan                   d)Rebiulevvel

 

87) Hangisi Berat kandil gecesidir?

a)Kadir-27 b)Şaban-15 c)Receb-27 d)Receb ayının ilk cuma

 

88) Bin aydan daha hayırlı olan gece hangisidir?

a)Mevlid G) b)Cuma G.                         c)Bayram G.     d)Kadir G.

 

89) Hicri takvime göre dokuzuncu ayın ismi nedir?

a)Şaban           b)Muharrem     c)Receb           d)Ramazan

 

90) İlk kandil gecesi hangisidir?

a)Miraç                       b)Berat                        c)Mevlid                      d)Regaib

 

91) Receb ayının ilk cuma gecesine ne isim verilir?

a)Mevlid                      b)Miraç                       c)Regaib                      d)Berat

 

92) Kadir gecesi ne zamandır?

a)Mart-27 b)Ramazan-27        c)Mart-18       d)Ramazan-15

 

93) Günlerin en hayırlısı hangisidir?

a)Pazartesi      b)Perşembe                  c)Pazar            d)Cuma

 

94) Muharrem ayının 10. gününe ne isim verilir?

a)Berat G) b)Mevlid K)            c)Aşure günü    d)Miraç G.

 

95) Son kandil gecesi hangisidir?

a)Regaib K) b)Kadir G)             c)Miraç G)       d)Mevlid K.

 

96) Kur’an, ibadet, sabır, zikir, tövbe, dua, rahmet ayı hangisidir?

a)Şevval                       b)Muharrem     c)Ramazan      d)Receb

 

97) Şaban ayının onbeşinci gecesi hangi gecesidir?

a)Mevlid                      b)Regaib                      c)Berat                        d)Miraç

 

98) Kurban bayramı ne zamandır?

a)Zilkade 10. Günü b)Zilhicce 1. Günü c)Zilhicce 10. Günü d)Hiçbiri

 

99) Kaç tane kandil gecemiz vardır?

a)3                   b)6                              c)4                              d)5

 

100) “İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır” sözü kime aittir?

a)Hz. Muhammed (s.a.s) b)Yunus Emre c)Mevlana        d)Hz. Ali

 

 

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.