15

Ocak
2014

TEMEL DİNİ BİLGİLER

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  285 Kez Okundu

İTİKAD SORULARI
1. İslam dininin inanç yönünden en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b- Her topluluğa peygamber gönderildiğine inanmak
c- Müslümanların birbirlerine selam vermesi
d- Yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunmak
2. Allah’a iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir ?

a- İslamın şartları b- İmanın şartları c- Namazın Şartları d- Abdestin şartları
3. Aşağıdaki kısa surelerden hangisi Allah’ın bir olduğunu anlatır ?

a- İhlas Suresi b- Nas suresi c- Kevser suresi d- Felak suresi

4. Allah’ın sıfatlarından olan “Vücud” sıfatı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

a-Allah’ın her şeyi görmesi b- Allah’ın her şeyi işitmesi
c- Allah’ın her şeye gücü yetmesi d- Allah’ın var olması
5. “Allah’ın doğru ve güzel söz söylemesi” aşağıdaki sıfatlardan hangisidir?

a-İrade b- Basar c- Kelam d- Kudret

13

Aralık
2013

DİB Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Özet Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  303 Kez Okundu

1.İlk defa ilkel monoteizmi ilkel tektanrıcılığı savunan kimdir?Wilhem Schmid
2.İslami kaynaklarda vahye dayanandinler için hangi kavram kullanılır?)Milel
3.İslami kaynaklarda batıl dinler için hangi kavram kullanılır?Nihal
4.Kelimei şehaded ile hangi tür iman Hasıl olur?İcmali iman
5.İmamı Maturidi’ye göre imanın rüknü nedir?Kalb ile tasdik
6.İmamı Azam’a göre imanın rüknü nedir?Kalb ile tasdik Dil ile ikrar
7.İman esaslarını dil ile ikrar edip kalb ile tekzib edene ne ad verilir?Mümin
8.Kur’anda Allaha iman ile birlikte zikredilen iman esası nedir?Ahirete iman
9.İman esaslarından hangisi ayetle değildir?Kadere iman
10.Hammad, İmamı Azamın hocasıdır
11.İmamı Azam, İmamı Malik’in hocasıdır
12.İmamı Malik, İmamı Şafi’nin hocasıdır
13.Amelde Hanefiler itikatta Maturi’dir
14.Amelde Şafiler itikatta Eşari’dir
15.Amelde Hanbeliler itikatta Selefi’dir
16.Edille-i Şeriyye nedir?Dini hükümlerin kaynaklarıdır
17.Vucud : Varlığı zatının bir gereğidir
18.Kıyam bi Nefsihi:Kimseye muhtaçdeğildir
19.Muhalefetünlil Havadis:Eşi benzeriyoktur
20.Tekvin : Yoktan yaratan var edendir

16

Temmuz
2013

YETERLİLİK İTİKAT DERSİ SORU VE CEVAPLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  514 Kez Okundu

1. İslam dininin inanç yönünden en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?

a- Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak
b- Her topluluğa peygamber gönderildiğine inanmak
c- Müslümanların birbirlerine selam vermesi
d- Yardıma muhtaç insanlara yardımda bulunmak

2. Allah’a iman aşağıdaki şartlardan hangisine aittir ?

a- İslamın şartları b- İmanın şartları
c- Namazın Şartları d- Abdestin şartları

3. Aşağıdaki kısa surelerden hangisi Allah’ın bir olduğunu anlatır ?

a- İhlas Suresi b- Nas suresi
c- Kevser suresi d- Felak suresi

6

Temmuz
2013

Temel İslami Bilgiler-3

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  666 Kez Okundu

1- Ramazan ayında veya kandil gecelerinde minareler arasına asılan ışıklı yazılara ne ad verilir?
a) Kandil
b) Dua
c) Cami
d) Mahya
2-Aşağıdaki peygamberlerden hangisine Kitapçık(Suhuf) gönderilmiştir?
a) Hz Şuayb
b) Hz Nuh
c) Hz Yunus
d) Hz İbrahim

3-Müslümanların toplu olarak ibadet ettikleri yerlere ne ad verilir ?a)Türbe
b)Tekke
c) Cami
d)Medrese
4-Dinimizin yapmamızı istediği, yaptığımız zaman ödül kazanacağımız iş ve davranışlara ne ad verilir?a) Haram
b) Günah
c) Mekruh
d) Sevap
5- Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kutsal kitap gönderilmiştir?
a)Hz Süleyman
b) Hz Hızır
c) Hz Musa
d) Hz Harun

30

Haziran
2013

Yaz Kursları Çocuklarına Pratik Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  281 Kez Okundu


.Müslümanmısın?
.Elhamdülillah Müslümanım.
.Müslümanım demenin manası nedir?
.Allah’ı bir bilmek, Kur’an-ı Kerim’i ve Muhammed Aleyhisselam’ı tasdik etmektir.
.Ne zamandan beri Müslümansın?
• “Bela” dediğimiz zamandan beri Müslümanım.
• “Bela” zamanı neye derler?
• Misak’a derler. Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben:
Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu.
Onlar da:
“Bela (Evet Rabbimizsin)” dediler. O zamandan beri Müslümanım demektir.
• Rabbin kimdir? Seni kim yarattı?
• Allah
• Sen kimin kulusun ?
• Allah’ın kuluyum
• Dinin hangi dindir?
• İslam dinidir.
• Kitabın hangi kitaptır?
• Kur’an’dır.
• Din nedir?
• Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur.

8

Haziran
2013

Temel Dini Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  344 Kez Okundu

İTİKAT NOTLARI
1. Din, akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulştıran ilahi bir kanundur.
2. Dinler 2 kısma ayrılır.
3. İslam dininin özellikleri:İslam dini son dindir.İslam dininin değişmeyen esasları vardır.İslam dini evrensel bir dindir.
4. Genel olarak mezhepler 2 kısma ayrılır.
5. Maturidiyye itikadi mezheplerden biridir.
6.Ehl-i sünnet, Selefiyye, Mâtürîdiyye ve Eş‘ariyye olmak üzere üçe ayrılmıştır.
Selefiyye’ye “Ehl-i sünnet-i hâssa”, Mâtürîdiyye ve Eş‘ariyye’ye “Ehl-i sün-net-i âmme” denildiği de olur.
7. Hanefi Mezhebi ameli mezheplerden biridir.
8. Maturidiyye mezhebinin kurucusu ;Ebu Mansur Maturidi (Muhammed)
9.Dinin asıl kaynakları:Kitap Sünnet .

25

Nisan
2013

Temel Dini Bilgiler-5

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  381 Kez Okundu

1-Hz. Peygamberin Siretini ilk yazan kimdir?Muhammed B. İshak
2- Hz. Peygamberin beşeri yönü, yaşama üslubu ve şahsi hayatını anlatan eser türü hangisidir?Şemail
3-Sıfatı Nefsiyye Nedir?Vücud
4-Kabe’yi sol tarafına alıp kendisi Kabe’nin sağında olacak şekilde yürümeye ne ad verilir?Teyamün
5-Tavafın Bütün Şavtlarını Ara Vermeden Peş Peşe Yapmaya ne ad verilir?Muvâlat
6- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?Sakıfetü beni saide
7-Aralarında mehir olmaksızın bir adamın kendi kızını diğerinin kızı karşılığında ona nikahlamasına ne denir?Sigar nikahı
8-Allahın, sadece hayra ve iyiliğe yönelik olarak gerçekleşen iradesi hangi tür iradedir?Teşrii irade

16

Nisan
2013

Temel Dini Bilgiler Yarışması

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorumlar Kapalı  |  454 Kez Okundu

İBADET SORULARI

1. “Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri, çok temizlenenleri sever” ayeti aşağıdaki ibadetlerden hangisine dikkat çekmektedir?

a) Namaz b) Oruç c) Zekât d) Abdest

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın öngördüğü temizlik çeşitlerinden biri değildir?

Amaç:Madde-1
Aile Birliği:Madde-37
Camilerde Kuran Öğretimi:Madde-26-27-
Dayanak:Madde-3
Denetim ve gözetim:Madde-31
Ek Ders Ücretleri:Madde-10
Eğitim Takvimi:Madde-11
Faaliyetlerin Bildirilmesi:Madde-33
Görevlendirme:Madde-8
Haftalık Çalışma Süresi:Madde-6
Hafızlık Takip Komisyonu:Madde-20
Hafızlık Yapacakların seçimi:Madde-21
Hafızlık Tesbit Sınavı:Madde-22
Hafızlık tesbit komisyonu:23-24
Kapsam:Madde-2
Kur’an Eğitim ve Öğretimi Kurulu ve görevleri:Madde-14
Kuran Kursunun Açılışı:Madde-12
Kuran Kursunun Faaliyetleri:Madde-13
Kursa Kayıt İşlemleri:Madde-16
Kuran Kursunun Yönetimi:Madde-5
Kurslarda Disiplin:Madde-19
Mali Hükümler:Madde-34-35
Programlar ve materyaller:Madde-15
Sınıf Mevcudu:Madde-17

Tanımlar:Madde-4
Tatil:Madde-18
Öğretici izinleri:Madde-9
Öğreticiler Kurulu:Madde-38
Vekil veya geçici öğretici görevlendirme:Madde-7
Yaz Kuran Kursları:Madde-25
Yayınlar:Madde-36
Yurt ve Pansiyon açılışı:Madde-28-29-30
Yurt ve Pansiyonların kapatılması.madde-32
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik:Madde-39

28

Eylül
2012

Yeni Diyanet İşleri Başkanlığı Kur ‘an Kursları Yönerge Fihristi

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  713 Kez Okundu

Amaç :Madde:1
Aile Birliğinin kuruluşu ve organları:Madde-48-49-49-50-51-52-53-54
Aile Birliğinin Yapamayacağı faaliyetler:Madde-52
Başarılı öğreticilerin ödüllendirilmesi:Madde-11
Başkanlık programlarının uygulama zamanı:Madde-31
Camilerde Kuran öğretimi kursu açılışı:Madde-60-61-62-63-64
Çalışma saatleri:Madde-30
Dayanak:Madde-3
Defterler ve diğer Grekli belgeler:Madde-77
Denetim:Madde-75
Ders ve Ek Dersler:Madde-13
Ders saati ve teneffüs süresi:Madde-32
Devam –devamsızlık:Madde-29
D Grubu Kuran Kurslarında Eğitim-öğretim:Madde-19
Disiplin Cezaları:Madde-85-86-87
Disiplin Kurulu:Madde-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-
Eğitim ve Öğretim Takvimi:Madde-14
Ek Dersler:Madde-13
Etkinlikler:Madde-35
Faaliyetlerin Bildirilmesi:Madde-78
Geçici öğretici görevlendirilmesi:Madde-10
Hafızlık yapacakların seçimi:Madde-38
Hafızlık Takip Komisyonu:Madde-40-41
Hafızlık tesbit sınavlarının zanmanı:Madde-4546-47
İl eğitim Kurulunun oluşturulması ve görevleri:Madde-22
İlçe eğitim komisyonunun oluşturulması ve görevleri:Madde-23
Kadrolu öğreticlerin geçici olrak görevlendirilmesi:Madde-9
Kapsam:Madde:2
Kurslara Kayıt:Madde-26
Kurslarda eğitim-öğretim programları ve materyaller:Madde-21
Kuran Kurslarının Açılışı:Madde-15-16-17
Kuran Kurslarının Gruplandırılması:Madde-18
Kuran Kursunun Yönetimi:Madde:3
Kuran Kurslarında Bulundurulabilecek Yayınlar:Madde-34
Kurslarda disiplin ve Kayıt silme:Madde-36
Mali İşlemler:Madde-79-80
Nöbetçi Öğreticinin Görevleri:Madde-7
Öğrenci nakli:Madde-37
Öğrencilerin uyacakları kurallar:Madde-82
Öğrencilerin korunması:Madde-83
Öğrencilerin ödüllendirilmesi:Madde-84
Öğreticinin Görevleri:Madde-6
Öğreticilerin Haftalık Ders saatleri:Madde-33
Öğreticilerin Kurslarda Görevlendirilmesi:Madde-20
Öğreticiler Kurulu:Madde-24
Öğreticilerle toplantı:Madde-25
Öğretici izinleri:Madde-12
Öğrenci durum çizelgeleri:Madde-28
Sınıf mevcudu ve sınıfların oluşturulması:Madde-27
Tatil:Madde-39
Vekil öğretici görevlendirilmesi:Made-10
Yardımcı personel görevlendirilmesi:Madde-8
Yaz Kuran Kurslarının açılışı:Madde-55-56-57-58-59
Yaz Kuran Kurslarında Görevlendirme:Madde-58
Yemekler:Madde-81
Yöneticinin Görevleri:Madde:5
Yürürlükten kaldırılan yönerge:madde-99 (27.03.2002 tarihli ve 23 sayılı başkanlık onaylı yönerge kaldırılmıştır.)
Yurt ve Pansiyon açılışı:Madde-65-66-67-68-69
Yurt ve Pansiyon Yönetimi:Madde-70-72-73-74
Yurt ve Pansiyon Yöneticisinin Görevleri:Madde-71
Yurt ve Pansiyonların Kapatılması:Madde-76
Yüzünden okuyanların sınav komisyonu:Madde-43-44

14

Eylül
2012

İtikat-İbadet-Siyer-Tefsir-Genel Kültür Testleri

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  2.075 Kez Okundu

İSLAMİ BİLGİLER TEST-1
1-Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
A)Zatı B)Selbii C)Subuti D)Tenzihi

2-Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
A)Melekü’1-mevt B)Münker ve Nekir C)Ruhul Kudüs D)Kiramen Katibin

3-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim D) Halîm

4-Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
A) Din borç anlamına gelmektedir. B) Din ceza ve mükâfat anlamına gelmektedir.
C) Din gidilecek yol anlamına gelmektedir. D) Din “dünya” kelimesinden türemiştir.

5-İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
A)Eşratüs saat B)Ba’s C)Acbüz zenep D)Ceza

6-Aşağıdakilerden hangisi Maturidi mezhebinin metodu değildir?
A)İstinbat B)İz’an C)Haberler D)Akli istidlal

7-Aşağıdakilerden hangisi Eş’ari ekolünün savunduğu ilkelerden değildir?
A)Marifetullah B)Vaad ve vaid C)Nübüvvet D)Cüz’i irade

8-Hanefi Mezhebinin en çok kullandığı fer i delil hangisidir?
A)İstihsan B)İstishab C)Kıyas D)Maslahat

9-Sükûtî icmâ yı reddeden fıkıh ekolü hangisidir?
A)Maliki B)Zahiriyye C)Hanbeli D)Şafii

10-Aşağıdakilerden hangisi Şîa’nın günümüze ulaşan üç büyük fırkasından biri değildir?
A)Zeydiyye B) İsmailiyye C)İsnâ-aşeriyye D)İbâzıyye

11-İnsanlara bir fayda sağlayan veya onlardan bir zararı gideren, fakat muteber sayıldığına veya geçersiz olduğuna dair bir delil bulunmayan maslahatlara ne ad verilir?
A) Mesâlih-i mülgâ B) Mesâlih-i mu’tebere
C) Celbü’l-maslaha D) Mesâlih-i mürsele

12- Kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya ve hukukî işlem yapmaya elverişli oluşuna ne ad verilir?
A) Vücûb ehliyeti B) Ehliyyetü’l-hitâb C) Edâ ehliyeti D) Akıl ve temyiz

13-Aşağıdakilerden hangisi Vaz’i hükümlerden değildir?
A)Vacip B)Sebep C)Şart D)Mani

14- İnsanın dış dünyasını yansıtan ameli hükümlere ne ad verilir.
A)Ahkamı Şeriyye B)Ahkamı ilahiyye C)Ahkamı diniyye D)Ahkamı feriyye

15- Hükmü nas tarafından belirlenmiş fıkhî olaya ne ad verilir?
A)Asıl B)İcma C)Fer D)Hüküm

16-Kur’an ın Muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yotur?
A)Ukubat B)Va’d ve Vaid C)Dualar D)Fenni ilimler

17-Ayetler arasında uyum ve ahengi açıklayan ilim veya kavrama ne denir?
A)Tertib’ul Ayat B)Tanasub’ul Ayat C)Et Tıbak D)Et Tetmim

18-Aşağıdaki surelerden hangisi Medenidir?
A)Fetih B)Tebbet C)İsra D)Kalem

19-Aşağıdakilerden hangisi son dönemin tefsirlerinden değildir?
A) Tefsîru’l-menâr B) Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri.
C) Câmiu’l- Beyân an Te’vîli Âyi’l- Kur’ân D) Tefsîru’l Merâğî.

20- Tercümânu’l- Kur’ân ve İlim denizi Ünvanına kime aittir?
A) Abdullah b. Abbas B) Ubeyy b. Ka’b C) İbn Mes’ûd D) Zeyd b. Sabit

21-Aşağıdakilerden hangis Kur’anın isimlerinden değildir?
A)Mev’ıze B)Mübeşşir C)Mesani D)Beyan

22-Aşağıdakilerden hangisi mushaf komisyonunda yer almaz?
A)Abdullah ibn Zübeyr B)Muaz b.Cebel
C)Sâid ibn As D)Abdurrahman ibn Hâris

23-Adeten yalan söylemek üzere birbirleriyle anlaşmaları imkânsız bir topluluğun rivayet ettiği ve maddi bir şeye isnad ettikleri rivayetlere ne ad verilir?
A)Mütevatir B)Sahih C)Hasen D)Urvat’ul Vüska

24-Hadis ıstılahında, râvinin âdil ve zâbıt olduğuna karar verilerek, rivâyetlerinin sahih olduğunu bildirilmesine ne ad verilir?
A)Cerh B)Sika C)Zabt D)Ta’dil

25-Hadisleri belli usullere göre kitaplaştırma faaliyetine ne ad verilir?
A)Kitabet B)Tedvin C)Tasnif D)Sahih

26-Aşağıdakilerden hangisi senedinde kopukluk olmayan hadis çeşididir?
A)Muallak Hadis B)Hasen Hadis C)Mu’dal Hadis D)Müdelles Hadis

27-Aşağıdakilerden hangisi Hadis tasnif kitaplarından değildir?
A)Ale’l Ma’na B)Ale’l Ahruf C)Ale’r Rical D)Ale’l Ebvab

28-Peygamberimize Muhammed ismini kim koydu?
A)Annesi B)Babası C)Amcası D)Dedesi

29-Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme karışlığında serbest bırakıldı?
A)Uhud B)Hendek C)Bedir D)Mekke’nin Fethi

30-M 616 yılında hangi olay olamamıştır?
A)Boykot kararı B)Taif ziyareti C)2.Habeşistan göçü D)Hz Ömerin İslama girişi

31-Hendek savaşı kaç yılında olmuştur?
A)625 B)626 C)627 D)628

32-Biatü’r Rıdvan hangi olay esnasında olmuştur?
A)Mekke fethi B)Hudeybiye anlaşması C)Akabede D)Hayberde

33-Aşağıdakilerden hangisi Şam kıraat hocasıdır?
A)Ali b.Hamza el-Kasâ’î B)Hamza b.Habîb
C)Abdullah b.Âmir D)Halef b. Hişâm

34-Sükûndan ayırd edilmeyecek derecede olan belirsiz harekeye ne denir?
A)İşmam B)Mazmum C)Revm D)Hafi

35- وَالْقُرْاٰنِ الْحَكيمِ f{}يس
Hafs kıratına göre 1.ayetin sonu ile 2. Ayetin başlangıcını hangi şekilde okumak caiz değildir?
A)Vasl ile ihfa B)Vakf ile C)Vasl ile izhar D)İdğam mealğunne ile

36- Sesi gizlemek.Harf telâffuz edilirken, mahreçte aralık kalması ve mahrece fazla dayanılmaması sebebiyle, harfle birlikte nefesin akmasına ne denir
A)Cerh B)Hems C)Rihvet D)Hafi

37-Aşağıdakilerden hangisi mahreç mahalli değildir?
A)Şefev B)Sin’nü C)Hayşum D)Cevf

38-Aşağıdakilerden hangisi, bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda olduklar davranış biçimleri
ve kurallar olarak tanımlanır?
A) Âdet ve gelenekler B) Sorumluluk C) Ahlâk D) İçgüdü

39-Aşağıdakilerden hangisi, davranışlarımızı yönlendiren, hayatımıza yön veren ya da nasıl yaşamamızı gerektiğini bize bildiren ilkelerdir?
A) Bilimsel veriler B) Ahlâkî değerler.
C) Hurafeler D) İçgüdüsel davranışlar

40-Aşağdakilerden hangisi, bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ya da bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik anlamına gelir?
A) Sorumluluk B) Cinsiyet C) Yapı D) Karakter

41-Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkının temel kaynaklarındandır?
A) Hurafeler. B) Hikaye ve efsaneler.
C) Âdet ve gelenekler. D) Hz. Peygamberin hayat ve sözleri.

42-“İncinsende incitme” sözü kime aittir?
A) Hoca Ahmet Yesevî B) Yunus Emre
C) Mevlana Celaleddin Rumi D) Hacı Bektaş-ı Velî

43-Aşağıdakilerden hangisi Kanonik İncildir?
A)Tomas incili B)Yuhanna incili C)Barnabal incili D)Rasüllerin incili

44-Aşağıdakilerin hangisi Tanah’ın ana bölümlerinden değildir?
A)Tora B)Neviim C)Tekvin D)Ketuvim

45-Hinduizmdeki Rahip ve Alimlere ne ad verilir?
A)Brahman B)Sangha C)Yehova D)Lao Tzu

46-Japonların milli dininin adı nedir?
A)Budizm B)Taoizm C)Şintoizm D)Konfüçyüzim

47-Aşağıdakilerden hangisi on emir arasında yer almaz?
A)Çalmayacaksın. B)Sebt gününü kutsallayacaksın
C) Yalan şehadette bulunmayacaksın. D)İftira atmayacaksın

48-Şehvetle veya şehvetsiz meninin gelmesi guslü gerektirir görüşünü savunan mezhep hangisidir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli
49-Namaz vakti girmeden Teyemmüm yapılamaz görüşünü savunan hangisidir?
A)Eimme-i Selase B)İmameyn C)Ebu Hanife D)Caferi

50-Bir kimse abdest aldığını kesin olarak bilse, abdestinin bozulup bozulmadığında tereddüt etse, hangi mezhebe göre abdesti bozulmuş olur?
A)Mâlikiler B)Hanefiler C)Şâfiiler D)Hanbeliler

51-Satril avret için galiz avret,hafif avret ayırımı yapan hangi mezhepdir?
A)İmameyn B)Şafii C)Maliki D)Caferi

52-Aşağıdakilerden hangisi Hanefiiler de Namazın “vacibi” değildir?
A)Tuma’nine B)Alnı yere koymak C)Kavme D)Celse

53- Namazı bozan durumlardan hangisi kendi irade ve ihtiyarı dışında gerçekleşen bir haldir?
A) Sabah namazını kılarken güneşin doğması .
B) KasdenTenahhuh etmek.
C) Cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesi.
D) Özür sahibi olan mazereti bulunan kişinin özrünün ortadan kalkması.

54– Sehiv secdesi namazda ziyade bir fiil işlemek yü¬zünden yapılacaksa selâmdan sonra, bir noksanlık yüzünden yapılacaksa selâmdan önce yapılır görüşünü savunan kimdir?
A)İmamiyye B)Şafiiler C)Malikiler D)Kerhi ve Tahavi

55-Aşağıdakilerin hangisi ezan ve kamet ile alakalı doğru değildir?
A)Ezan okuyacak kimselerin erkek, akıllı, takva sahibi olmaları gerekir
B)Ezan ve kamet vaktin de¬ğil, namazın sünnetidir?
C)Ezan okumak için vaktin girmiş olması şart değildir?
D)Ezan ve kamet vakit namazların da sünnettir

56-Aşağıdakilerin hangisi Cuma namazının vücup şartlarından değildir?
A)İzin B)Mazeretsiz olmak C)Hür olmak D)Mukim olmak

57-Aşağıdakilerden hangi uygulama ölü için gereken hazırlıktır?
A)Teşyi B)Teçhiz C)Tekfin D)Taziye

58-Orucun vücup sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Niyet B)Akıl C)Büluğ D)Vakit

59-Kur’anda oruç tutmamayı mübah kılan haller belirtilirken hangisi yoktur?
A)Zor işler B)Güç yetirememe C)Yolculuk D)Hastalık

60- Hz peygamberin orucda kefaret uygulaması hangi olayla ilişkilidir?
A)Kasdenlik B)Tatminlik C)Cinsel ilişki D)Gıda olması

61-Hanefi mezhebinde altın zekatında nisab belirlenirken alınan temel ölçü nedir?
A)200 Dirhem B)20 Dirhem C)20 Miskal D)200 Miskal

62-Kur’anda zekat verilecek yerler sayılırken hangisi yoktur?
A)Rikaz B)Rikab C)İbnüssebil D)Ğarimin

63-Aşağıdakilerden hangisinde zekat gerekmez?
A)Anberde B)Atlarda C)Mâlü’l-müstefâdda D)Yaş sebzede

64-Aşağıdakilerden hangisi İhramın vacibidir?
A)Niyyet B)Telbiye C)İhraam yasaklarına uymak D)İhram Namazı

65-Aşağıdakilerden hangisi metaf alanında yapılır?
A)Remel B)Hervele C)Vakfe D)Tehallül

66-Aşağıdaki mescidlerden hangisi müzdelifede olanıdır?
A)Mescidi Nemire B)Mescidi Hayf C)Cin mescidi D)Meşaril haram mescidi

67-Maliki mezhebinin en önemli fıkıh kitabı hangisidir?
A)Er Risale B)Et Müdevvene C)Fıkhul Ekber D)Ez Ziyadat

68-Zahiru’r Rivayede aşağıdakilerden hangisinin görüşleri yoktur?
A)Ebu Hanife B)İmamı Şerahsi C)Ebu Yusuf D)İmamı Muhammed

69-Fetava-i Hindiyye Hanefi kitaplarından hangi gruba girer?
A)Nevadir kitapları B)Nevazil kitapları C)Mutunu Erbaa D)Asıl kitapları

70- Hz. Peygamber’in dış görünüşünü, güzel vasıf ve sıfatlarını tasvir eden ya da peygamberler ile dört büyük halifenin iç ve dış güzellikleri ile örnek davranış biçimlerini anlatan eserlere ne denir.?
A)Şemail B)Siyer C)Hilye D)Hüsnü’l Hulk

71-Aşağıdakilerden hangisi ilk siyer alimlerinden değildir?
A)Taberi B)Hamidullah C)İbni Hişam D)İbni İshak

72-Aşağıdakilerden hangisi müteahhirûn dönemi selef âlimlerinden değildir?
A)İbn Kayyim el-Cevziyye B)Şevkânî C) Mahmûd Şükrî el-Âlûsî D)Zemahşerî

73-IV Din Şurasının konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kur’an ve Peygamber B)Din ve toplum
C)Din ve Aile D)Peygamber ve ahlakı

74- Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıdır?
A)4 B) 5 C) 7 D)10

75-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığının hizmet birimi değildir?
A) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü B) Din İşleri Yüksek Kurulu
C) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğü D) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

76-Son Diyanet işleri başkanı kaçıncı başkandır?
A) 10 B)12 C)14 D)17

77-Son Hacc yönetmenliği hangi yılda yayınlanmıştır?
A)1984 B)1988 C)2004 D)2007

78-En geniş anlamda kurulan uluslar arası teşkilat hangisidir?
A)AİHM B)AB C)IMF D)UN

79-İ.K.Ö(İslam konferansı örgütü)genel merkezi nerededir?
A)Kahire B)İstanbul C)Riyad D)İslamabad

80-Aşağıdaki ülkelerden hangisi İslam ülkesi değildir?
A)Mozambik B)Mali C)Burma D)Brunei

81-T.C.Anayasasının değişmez ilkelerinde hangi konu yoktur?
A)Başkent B)Resmi dil C)Egemenlik D)Milli Marş

82-Aşağıdakilerden hangisi Cumhur başkanının yasama ile ilgili görevlerinin arasında yer almaz?
A) Yasaları yeniden görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek
B) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
C) Yasaları yayımlamak
D) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.

83-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,merkezde günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi hangi mercii ce yapılır?
A)T.B.M.M. B)Valiliklerce C)Bakanlar kurulunca D)Kanunca

84-Dünyanın en büyük gölü ve yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Baykal gölü:Uzak doğu B)Aral gölü:Afrika
C)Hazar gölü:Ortadoğu D)Hazar gölü:Orta asya

85-Aşağıdaki nehirlerle döküldükleri denizler eşleştirilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Karadeniz:Çoruh B)Ege denizi:Meriç C)Ege denizi : Dalaman D)Akdeniz:Göksu

86-Aşağıdakilerden hangisi estetik ameliyatın caiz olmasının sebeplerinden değildir?
A) Fıtratı bozma kastı olmamak
B) Yapılmasında bir yarar, yapılmamasında bir zarar bulunmak
C) Hile aldatma veya karşı cinse benzeme kastı bulunmamak
D) Güzel görünme isteği ile yapılmış olmak

87-Çağdaş İslam fıkhı literatürüne göre, eşlerin mahkemeye başvurarak hâkim kararıyla
boşanmalarına ne ad verilir?
A) Bain B) Tefrik C) Fesih D) Tefviz

88- Tanrının insanda bedenleşmesi inancına ne denir?
A) Tenasüh B) Düalizm C) Ahura Mazda D) Hulül

89-İmamın tekbirlerini geri saflardaki cemaate duyuran kimseye ne denir?
A) Münadi B) Fatih C) Mübelliğ D) Müezzin

90-Aşağıdakilerden hangisi müzakere çeşitlerinden biri değildir?
A) Diyalog B) Açık oturum C) Münazaa D) Panel

91-Düşünmeden ve ansızın söz söyleme, konuşma hangi kelime ile ifade edilir?
A) Şifahi B) Rezalet C) Keramet D) İrticalî

92-İki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhde işlemesi, karşı grubun fikirlerinin yanlışlığını vurgulamaları aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir?
A) Monolog B) Münazara C) Sohbet D) Hitabe

93.Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır?
A)Milliyetçilik B)Lâiklik C)Devletçilik D)Halkçılık

94-Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve dinî danışmada kullanılan yöntem ve tekniklerlerden değildir?
A)Model gösterme B)Yorumlama C)Yüzleştirme D)Onaylama

95-Aşağıdakilerden hangisi yaz Kur’an Kurslarında öğrenme alanlarından değildir?
A)Ahlak B)Hadis C)K.Kerim D)İdadet

96-Aşağıdakilerden hangisi Öğrenme ve öğretme ilkelerinden değildir?
A) Farkındalık ilkesi B)Fırsat ilkesi C)Kolaylık ilkesi D)Tedricilik ilkesi

97-Ayetel Kürsi hangi suretin kaçıncı ayetidir?
A)Bakara-253 B)Ali İmran-252 C)Bakara-256 D)Bakara-255

98-Aşağıdakilerden hangi sure Kıyametten bahseder?
A)Tekasür B)Adiyat C)Hümeze D)Karia

99-Duşanbe hangi ülkenin başkentidir?
A)Türkmenistan B)Kazakistan C)Tacikistan D)Kırgızistan

100-Diyanetişleri başkanlığı tarafından yayınlanan İmamı Maturidinin Kitabü’t Tevhidinin iyi anlaşılması için Nesefi tarafından yazılan eserin adı nedir?
A)Medariku’t-Tenzil B)Hakaiku’t Te’vil C)Tabsiratül-Edille D)Tevilatü’l-Kur’an

Cevaplar:

1-C 11-D 21-B 31-C 41-D 51-C 61-C 71-B 81-C 91-D
2-B 12-C 22-B 32-B 42-D 52-B 62-A 72-D 82-D 92-B
3-C 13-A 23-A 33-C 43-B 53-B 63-B 73-B 83-C 93-C
4-D 14-D 24-D 34-C 44-C 54-C 64-C 74-B 84-D 94-A
5-C 15-A 25-C 35-A 45-A 55-C 65-A 75-B 85-C 95-B
6-A 16-D 26-B 36-B 46-C 56-A 66-D 76-D 86-D 96-C
7-B 17-B 27-A 37-B 47-D 57-B 67-B 77-C 87-B 97-D
8-A 18-A 28-D 38-C 48-B 58-D 68-B 78-D 88-D 98-D
9-D 19-C 29-C 39-B 49-A 59-A 69-B 79-C 89-A 99-C
10-D 20-A 30-B 40-D 50-A 60-C 70-C 80-C 90-C 100-C
İSLAMİ BİLGİLER TEST -2
1- Allah’ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
A)Fıtrat delili B)Hudus delili C)İmkan delili D)Gaye ve Nizam delili

2- Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
A)Selbii sıfatlar B)Tekvini sıfatlar C)Haberi sıfatlar D)Tenzihi sıfatlar

3-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
A)Vakıa B)Me’cüc C)Ğaşiye D)Karia

4-Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
A) Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır.
B) Sübûtî sıfatların zıtları olan özellikler Allah hakkında düşünüle¬mez.
C) Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D) Bu sıfatlar Allah’ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır

5- Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
A)Keramet B)İhras C)Nasrullah D)Maunet

6-Kur’an ı Kerimde bir çok kelimenin cennet anlamına gelmesine ne ad verilir?
A)Nazm B)Vücuh C)İtnab D)Nezair

7-Aşağıdaki surelerden hangisi ilk inen surelerdendir?
A)Müzzemmil,Müddessir,Fatiha B)Alak,Kalem,Ali İmran
C)Müddessir,Nasr,Bakara D)Kalem,Fil,Zilzal

8- “El Urvetu’l-Vüska” tabiri neyi kasdetmektedir?
A)Hadis B)Kur’an C)Maslahat D)Kanun

9-Aşağıdaki tefsir müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?
A) Mefâtîhu’l- Gayb : Fahruddin er-Razî
B) Envâru’t Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl: Kâdî Beydâvî
C) El-Vecîz fî Tefsiri’l- Kur’âni’l- Azîz : Alusi
D) Lübâbu’t- Te’vîl fî Meâni’t- Tenzîl: Hâzin

10-Tefsir ilminde hangi bölge ekol haline gelmemiştir?
A)Irak Ekolü B)Medine Ekolü C)Mekke Ekolü D)Şam Ekolü

11- Kur’an’da hareke yerini tutan noktaların konmasını aşağıdakilerden kim yapmıştır?
A)Zeyd b.Sabit B) Ebu’l-Esved ed-Düelt C)Muaz b.Cebel D)İbni Mücahid

12- Sözlükte “gizli konuşma, emir, işaret, ilham”gibi anlamlara gelen kelimeye ne denir?
A)Mucize B)Vahiy C)Maunet D)Keramet

13-Aşağıdaki hadis kaynaklarının hangisi ilk önce yazılan eserdir?
A)Sahih-i Buhari B)Tirmizi C)Muvatta D)Nesei

14-Yazının şekli değişmeksizin, kelimelerindeki harflerin noktaları değiştirilen hadise ne ad verilir?
A)Muharref hadis B)Musahhaf hadis C)Melalim hadis D)Muhtelefü’l hadis

15-Aşağıdakilerden hangisi sıhhat ve hüküm açısından hadis çeşitlerinden değildir?
A)Muhkem B)Mevzu C)Zayıf D)Hasen

16-Aşağıdakilerden hangisi hadis tedvininde meşhur değildir?
A)Şatibi B)Süfyan-ı Servi C)Malik b. Enes D)Evzai

17-Hadislerin günümüze intikal aşamalarından Hıfz hangi yolla olmamıştır?
A)Müşafehe B)Müşahede C)Sema D)Merak

18- Aşağıdakilerden hangisi vücub ehliyetine örnek olamaz?
A)Miras B)Namaz C)Neseb D)Veraset

19-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A)Nedb:mendup B)Tahrîm: mekruh C)İbâha :mübah D)İcab:vacip

20-Fer’i delillerden Mendup aşağıdakilerden hangi anlama gelmez?
A)Kesb B)Müstehap C)Adab D)Sünnet

21-Aşağıdakilerden hangisi Kıyasın Rükunlardan değildir?
A)Fer B)Aslın hükmü C)İllet D)İstidlal

22-Aşağıdakilerin hangisi Vacib’i li aynihi cinsindendir?
A)Nezir B)Bayram namazı C)Kaza namazı D)Sehiv secdesi

23-Aşağıdakilerden hangisi Eş’arinin savunduğu görüşlerden değildir?
A)Husun ve Kubuh B)Sebep ve Hikmet C)Adalet D)İrtidat

24-Maturidiyye mezhebinde sağlam duyu organları ve bunlarla yapılan deney ve gözleme ne denir?
A)Haber B)Meleke C)İlham D)İz’an

25-Aşağıdakilerden hangisi selefilikle alakalı doğru değildir?
A)Genellikle fıkıhta Hanbelî olanlar akaidde Selefî’dirler.
B) En yoğun oldukları ülkeler uzak doğu ülkeleridir.
C) Selefiye mezhebine dair ilk bilinen eser İmam Ebu Hanife’nin Fıkh-ı Ekber’idir.
D) Selefiyye mezhebi, Selefin akidesini canlandırmayı hedef edinir.

26-Aşağıdakilerden hangisi Haricilikle alakalı doğru değildir?
A) Hz. Ali döneminde ortaya çıkan siyasî ve itikadî mezheptir
B) Büyük günâhlar işleyen (mürtekîbü’l-kebâir) herkesi kâfir ilân ettiler
C) Yemame savaşında, sorunun çözümü için tarafların birer hakem atamaları üzerine ortaya çıktılar.
D) Kendilerinin ençok hoşlanarak kullandıkları isim ise Şürât’tır.

27-Aşağıdakilerden hangisi Zeydiyye ile alakalı doğru değildir
A) Hz. Ali’nin torunu Zeyd b. Ali Zeynelâbidîn’e nisbet edildiği için bu ismi alır
B) Şîa içindeki en aşırı fırkadır.
C) İtikadî konularda Mu’tezile mezhebine,fıkıh sahasında ise Hanefi mezhebine yakın görüşlere sahiptir
D) Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in hilâfetini meşru görürler

28-Hz. Peygamberimiz,Bedir savaşında şehit düşen Haris oğlu Ubeyde’nin 60 yaşındaki dul hanımıyla evlendi.Bu hanım aynı savaşta büyük hizmetlerde bulunmuştu.”Yoksulların annesi” lakabıyla da anılan bu validemiz kimdir?
A) Huzeyme kızı Zeyneb B) Cahş kızı Zeyneb C) Ümmü Seleme D)Hafsa

29-Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslümanların yandaşı olan kabile hangisidir?
A)Huzaa B)Beni Bekr C)Seleme D)Kaynuka

30-Müslümanlar sırasıyle Bedir,Uhud ve Hendek de kaç şehit vermişlerdir?
A)14,70,12 B)14,22,6 C)70,14,3 D)14,70,6

31-Aşağıdakilerin hangisi M.620 yılına denk gelmeyen bir olaydır?
A)1.Akabe görüşmesi B)Taif yolculuğu
C)Miraç hadisesi D)2.Habeşistan

32-Medine’de genç, fakir, mescidde hadis ezberleyen ve kimsesiz sahabelere ne denir?
A)Ensar B)Sahabe C)Ashab-ı Suffa D)Muhacirun

33-Aşağıdakilerden kangisi Kıraat-ı Seb’adan değildir?
A)Ya’kub B)El Kisai C)Hamze D)İbnü Amir

34-Sırasıyla Boğaz,Dil,Dudak harfleri sayıları kaç tanedir?
A)6,16,4 B)4,18,4 C)6,18,4 D)5,18,5

35-İbnü’l Cezeri-nin et Tahbir’i ile ed Dürre isimli eserlerinin münderecatına ne denir?
A)Seb’a Tariki B)Aşera Tariki C)Teysir Tariki D)Şatibiyye Tariki

36-Kıraat ilminde ağız boşluğuna ne denir?
A)Lahn B)Cevf C)Hayşum D)Teysir

37-Sakin olan “ra”harfinden sonra huruf’u istila harflerinden biri gelir harekesi de üstün veya ötre olursa nasıl okunur?
A)Kalın B)İnce C)Hem kalın hem ince D)Yumuşak

38-Aşağıdakilerden hangisi, “doğru, yararlı, kapsamlı ve derin bilgi” tarifine uygun düşmektedir?
A) Himmet B) İzzet C) Hikmet D) İffet

39- İnsanda doğuştan var olan nefsanî melekelerin, yaşam süresince değişik vesilelerle terbiye, telkin ve tabiatla çabasından dolayı meydana gelen huylara ne denir?
A)Ahlak-ı Fıtri B)Ahlâk-ı Müktesebe C)Hulk D)Hüsnü’l Hulk

40-Aşağıdakilerin hangisi Ahlak tanımı yapmamıştır?
A) İmam Gazzâlî’ B)îbn Sînâ C)İbn Miskeveyh D)Kurtubi

41-Hz peygamberin Üsve-i Hasene oluşu ile ters düşen bir davranıştır?
A)Kanaatkar B)İstişare C)Buhl D)İnsicam

42- Kindî, Ebû Bekir er-Râzî, Fârâbî, Gazzâlî gibi alimler ahlak ilmine ne ad vermişlerdir?
A)Ruhanî tıp ilmi B)Ahlâk-ı hamide C)Hikmet-i ameliye D)Hikmet

43-Toplumsal Ülfetin gerçekleşmesi yollarından birisi değildir?
A)Müdara B)Musafaha C)Mürai D)Müsalaha

44-Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın ibadet bölümlerinden değildir?
A)Günlük ibadet B)Haftalık ibadet C)Yıllık ibadet D)Vaftiz

45-Aşağıdakilerden hangisi İslâm’dan sonraki Yahudi mezheplerinden değildir?
A)İshakiyye B)Sadukiler C)Yudganiyye D)Karaim

46-Katolik mezhebinin kurucusu hangisidir?
A)Petrus B)Pavlus C)Luther D)Arius

47-Kofüçyüyanizm bu gün han ülkede yaygın olarak bulunmaz?
A)Hindistan B)Çin C)Japonya D)Moğalistan

48-Hinduizimde İnsan ektiğini biçer. Bugün ekilen yarın alınacaktır. İyiliklerin karşılığı iyilik,kötülüklerin karşılığı kötülük olacaktır görüşüne ne ad verilir?
A)Om B)Karma C)Parya D)Brahma

49- Hz. İsa’nın bir kez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir Hristiyan mezhebinin adıdır. Bu inanca göre Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek ve günah işleyenlerle günahsızları birbirinden ayıracaktır.Bu mezhebe na ad verilir?
A)Tanasuh B)Adventizm C)Meşşailik D)İbaziye

50-Teyemmüm hakkında hangisi söylenemez?
A)Hükmii temizliktir B)Bedel abdestir C)Farzlar içindir D)Kolaylıktır

51-Aşağıdakilerden hangisi Abdestin sünnetidir?
A)Delk B)Başa mesh C)İstikbali kıble D)Bedel

52-Aşağıdakilerden hangisi gusül ile alakalı değildir?
A)İnzal B)Cenabet C)Manevi kirlilik D)Hades-i ekber

53-Hanefi mezhebinde Hayızda en az,en fazla,temizlikte en az süre ne kadardır?
A)3-7-20 B)2-10-21 C)3-10-15 D)3-15-40

54-Aşağıdakilerden hangisi Vitir Namazı için doğru bir bilgi değildir?
A)Vitir namazının vakti, yatsı namazının sonrasından fecrin doğmasına kadardır
B)Ebû Yûsuf ve Muhammed e göre vaciptir.
C)Vitir namazı binek üzerinde kılınabilir
D)Vitir namazı ka¬zaya kaldığında kaza edilmesi gerekir

55-Hanefi mezhebinde Nafile Namazlar için hangi bilgi doğrudur?
A)Başlanmış nafile na¬maz herhangi bir nedenle bozulacak olursa kaza edilmesi farz dır
B)Nafile namazlarda isme göre niyet şarttır.
C)Nafile Namazlardada Kıyam şarttır
D)Nafile namazlar, binek üzerindede kılınabi¬lir.

56-Namazda hangi vacibin kasten terki namaz tekrarı gerektirmeden sehiv secdesi ile telafi edilir?
A)Zammı sure B)Tuma’nine C)Kadei ula D)Celse

57-Aşağıdakilerin hangisi Hanefi mezhebinde Namazın sünnettidir?
A)Celse B)Tahrime C)Tuma’nine D)Tahmid

58- Namazda kıraatı öğreninceye kadar Arapça dışında bir dille yapmak caizdir görüşü kime aittir?
A)Ebu Yusuf B)Şafii C)Ebu Hanife D)İmamı züfer

59-Aşağıdakilerin hangisi Cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Erkek olmak B)Camii olması C)Cemaat olması D)İzin olması

60-Öldüğünde yıkanmayan sadece teyemmüm ettirilerek kadın gibi kefenlenen kişilere ne ad verilir?
A)Ölü doğan çocuk B)Cinsiyet değiştiren C)Hünsa-i Müşkile D)Travest

61-Aşağıdakilerden hangisi mekruh oruç değildir?
A)Şek günü B)Visal orucu C)Cumartesi D)Şaban orucu

62-Ramazan ayında en az bir tam gün veya daha fazla delirme,bayılma olduğu günlerde bunun iadesi için Ramazan sonrası için hangisi doğrudur?
A)Muafdır B)Kaza gerekir C)Fidye gerekir D)Kaza+Fidye

63-Aşağıdakilerin hangisi oruca niyetle alakalı doğru bir bilgi değildir?
A)Ramazan, belirli adak veya herhangi bir nafile oruç için mutlak niyet yeterlidir.
B)Oruç tutup tutmayacağında tereddüt olması durumunda veya niyetin bir şarta bağlanması durumunda niyet gerçekleşmiş olmaz.
C)Hem kefarete hem de nafileye niyet edilerek tutulan oruç, kefaret oru¬cu yerine geçer
D)Hem kazaya hem de yemin kefaretine niyet edilerek tutulan oruç,kaza yerine geçer

64-Zekatı verirken niyet etmenin hükmü nedir?
A)Farz B)Vacip C)Sünnet D)Müstehap

65-Aşağıdaki malların hangisinden zekat gerekir?
A) Devletin zekât, vergi ve başka gelir¬lerinden
B) Cami, mescid, yol, köprü yapımı gibi amaçlarla hayır kuruluşlarına vakfedilen mallardan.
C) Kendisinden âdete uygun olarak yararlandığı her şeyden.
D) Hırsızlık, gasp, rüşvet, faiz gibi haram yollarla kazanılan haram mallardan.

66-İmamı Azama göre aşağıdaki mallardan zekat veya vergi verilirken hangisinden nisap aranır?
A)Kira geliri B)Rikaz C)Bal D)Maden

67-Aşağıdakilerden hangisi Adakla alakalı doğru bir bilgi değildir?
A)Adak adayanın Müslüman olması gerekir
B)Adak her neviden olabilir.
C)Adanan şeyin dinen mümkün bir şey olması gerekir.
D)Adayanın akıl ve büluğa ermiş olması gerekir.

68-Aşağıdakilerden hangisi hacla alakalı bir kavram değildir?
A)Teyamün B)Hedy C)Telfik D)Taksir

69- İhsar ve fevat hedyini kimler yiyebilir?
A)Kendisi B)Zenginler C)Usul ve füru D)Fakirler

70- Bayramın 2. ve 3. günü şeytan taşlamanın vakti aralığı ne kadardır?
A)Şüruk ile gurup B)Zeval ile gece yarısı
C)Zeval ile gurup D)Zeval ile fecri sadık

71–Aşağıdakilerden hangisi Sahih-i Buharinin Şerhlerinden değildir?
A) Aynî’nin Umdetu’l-Kari si B) Askalani’nin Fethu’l-Barî si
C) Nasru’l Mervezî nin Ayni si D) Kirmâni’nin Kevâkibü’d-Derârî

72-El Hidaye kimin eseridir?
A)Kuduri B)Merginani C)Mevsili D)İbni Nüceym

73-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi fıkhının Mutun’u Erbaa dan değildir?
A)Kenzü’d Dekaik B)El Vikaye C)El Muhtar D)El Hidaye

74-“Bedâyiu’s-Sanayi’ fi Tertîbi’ş-Şerâyî” Eseri kime aittir?
A)Şerahsi B)Merginani C)Kasani D)Nesefi

75-Aşağıdakilerden hangisi yaz Kur’an kurslarında temel değerlerden değildir?
A) Adil olma B)Etkileşim C)Bağımsızlık D)Cömertlik

76-Hz peygamberin Mekke dönemi eğitimi eğitim çalışmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi yoktur?
A)Mali gücün öne çıkması B)Vahye dayalı olması
C)Yaygın eğitim olması D)Yetişkin eğitimi olması

77-Vahiy Rehberlik ilişkisinde aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
A)Vahyin hedefi toplumdur B)Vahiy insana dönüktür
C)Vahih yardımdır D)Vahiyda süreç vardır

78-Din hizmetlerinde sorun çözmede hangi aşama kullanılmaz?
A)Sorunu dillendirme B)Sorunu fark etme
C)Sorunu tanımlama D)Alternatif çözümler üretme

79- Rasûlullah (s.a.)’ın konuşmasını incelediğimizde konuşmasın hangi özellikleri göremeyiz?
A)Konuşma Edebî Ve Ahlakîdir B)Sözlerini dikkatle seçerdi
C)Konuşmalarında önceden hazırlı yapardı D)Konuşmasında sanat kaygısı yoktu

80-Aşağıdakilerden hangisi kadınlara da ders verdiği için zamanın sultanına şikayet edilmiştir?
A) Hoca Ahmet Yesevî B) Mevlana Celaleddin-i Rumi
C) Yunus Emre D) Hacı Bektaş-i Velî

81-İlimleri ile verdikleri fetvalarla meşhur olmuş Abadil ünvanını almış dört Abdullah tan değildir?
A)Abdullah b. Cübeyr B)Abdullah b.Abbas
C)Abdullah b.Ömer D)Abdullah b.Zübeyr

82-Osmanlı İmparatorluğunun 9. Şeyhul İslamıdır. Asıl adı Şemsettin Ahmet olduğu halde dedesinin ismi ile anıldı. Yavuz Sultan Selim devrinin müderrisi ve Şeyhul İslamı olan bu zat zamanında insanların ve cinlerin müftüsü anlamına gelen “Müftü-s Sakaleyn” ünvanını aldı. Yavuz Sultan Selim ile katıldığı Mısır seferinde atının ayağından sıçrayan çamur padişahın kaftanına sıçramış, Yavuz’da bu kaftanı öldüğünde tabutunun üzerine örtülmesini emretmiştir. 300 den fazla eseri olan, İslam dünyasında kendisine “Muallim-i Evvel” (birinci öğretmen) denen Osmanlının bu büyük Şeyhul İslamı kimdir?
A)Ebussuud efendi B)İbni Kemal C)Molla Fenari D)Şahı Nakşibendi

83-Din işleri yüksek kurulu üye seçiminde aşağıdakilerden hangi yer almaz?
A)Başkan,aday tesbit kurulunca seçilen 24 adaydan 12 tanesini atar.
B)Başkan ilahiyat fakültelerinden 4 aday seçer.
C)Aday tesbit kurulu lisans düzeyinde 4 aday seçer
D)Adaylar en az lisans düzeyinde olmalıdır.

84-Suudi Arabistan hacı sayısını o ülkenin nüfusunun kaçta kaçına göre ayarlar?
A)1/100 B)1/1000 C)1/10000 D)1/100000

85-Diyanet işleri teşkilatında sürekli kurullar kaç tanedir?
A)4 B)3 C)2 D)1

86-2010 yılı Avrupa başkenti neresidir?
A)Atina B)İstanbul C)Paris D)Zürih

87-Türkiye Birleşmiş milletler teşkilatında hangi yıllar için geçici üye seçilmiştir?
A)2010-2011 B)2009-2010 C)2011-2012 D)2010

88-T.C Anayasasının ilk maddesinin konusu nedir?
A)Laiklik B)Bayrak C)Cumhuriyet D)Demokrasi

89-Dünyanın en derin gölü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hazar gölü B)Viktoria gölü C)Baykal gölü D)Aral gölü

90-Aşağıdaki nehirlerden hangisi ege denizine dökülür?
A)Göksu B)Seyhan C)Meriç D)Asi

91-Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hakkı kapsamında değildir?
A) Bedenine istediği gibi davranmak B) Sağlık hizmetlerinden yararlanmak
C) Hekim seçebilmek D) Ruh sağlığını korumak

92-Aşağıdakilerden hangisi, insan kişiliğinin ve onurunun tam olarak gelişmesine ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının güçlendirmesine yönelik olan her türlü faaliyeti ifade eden haktır?
A)Özel hayatın gizliliği hakkı B) Eğitim hakkı
C) Ekonomik haklar D) İletişim hakkı

93-Aşağıdakilerden hangisi, inanma ve ibadet hakkına kaynaklık etmez?
A) Allah, insanların dayatmalarla değil, kendi arzu ve istekleri sonucunda inanmalarını ister.
B) İnsanın hesaba çekilebileceği bir inanç, ancak özgür iradesi ile tercih ettiği inançtır.
C) İnsanları zor ve baskı kullanarak tek bir dine inandırmaya kalkışmak gereklidir.
D) İlahi irade, inanç ve ibadet hususunda zor ve baskı kurmamızı istemez.

94-Kızıl Deniz sahilleri ile Medyen arasında yaşıyordu. Bozgunculuk, ölçü ve tartıda hile yapıyorlar, insanların haklarını eksik veren zalim bir toplum idi .Şuayb (a.s.), bunları ıslaha çalıştı, “Allah’a karşı gelmekten sakının, bana itaat edin” dedi. Onlar Şuayb’ı (a.s.) yalanladı. Ona “sen iyice büyülenmişsin, sen de bizim gibi bir insansın, senin yalancılardan olduğuna inanıyoruz, doğrulardan isen üzerimize gökten parçalar indir” dediler (Şu’arâ, 26/176-190). Allah, üzerlerine şiddetli bir sıcak musallat etti. Bu sıcak yedi gün sürdü. Bütün ırmakların suyu kesildi. Sonra üzerlerine bir bulut geldi. Sıcaktan hepsi bulutun altına toplandılar. Buluttan ateş yağdı, hepsi helâk oldu. Kur’ân’da buna, “azâbü yevmi’z-zıll” (gölge gününün azabı),denilir.Bu kavmin adı nedir?
A)Ashab-ı Ress B)Ashab-ı sebt C)Ashab-ı Nar D)Ashabı Eyke

95-Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri aşağdakilerden hangisi ile düzenlenir.
A)Kararname B)Tüzük C)Kanun D)Yönetmenlik

96–İlâhi kitapların insanlara gönderilişinin en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah hakkında bilgilendirmek B) Nasıl dua edileceğini öğretmek
C) Yaratılış hakında bilgi vermek D) İnsanlara doğru yolu göstermek

97-Haşr suresinin son üç ayetinde hangi konu işlenmiştir?
A)İman esasları B)Allah’ın İsim ve sıfatları C)Müslümanların özellikleri D)Ahiret

98-Şu andaki Cumhurbaşkanı kaçıncı Cumhurbaşkanıdır?
A)10 B)11 C)12 D)13

99-Türkiye aşağıdakilerden hangisine tam üye değildir?
A)G20 B)FİFA C)AB D)İMF

100-Demiri yumuşatıp zırh yapan ve Kudüs’ü başkent yapan hangi peygamberdir?
A)Hz. Hud B)Hz. Yusuf C)Hz. Yahya D)Hz. Davud

Cevaplar:

1-A 11-B 21-D 31-D 41-C 51-A 61-D 71-C 81-A 91-A
2-C 12-B 22-B 32-C 42-A 52-C 62-A 72-B 82-B 92-B
3-B 13-C 23-C 33-A 43-C 53-C 63-D 73-D 83-C 93-C
4-D 14-B 24-D 34-C 44-D 54-B 64-A 74-C 84-B 94-D
5-D 15-A 25-B 35-B 45-B 55-D 65-C 75-B 85-C 95-C
6-D 16-A 26-C 36-B 46-A 56-C 66-A 76-A 86-B 96-D
7-A 17-D 27-B 37-C 47-D 57-D 67-B 77-A 87-B 97-B
8-B 18-B 28-A 38-C 48-B 58-C 68-C 78-A 88-C 98-B
9-C 19-B 29-A 39-B 49-B 59-A 69-D 79-C 89-C 99-C
10-D 20-A 30-D 40-D 50-C 60-C 70-D 80-A 90-C 100-D

İSLAMİ BİLGİLER TEST-3
1-Aşağıdakilerden hangisi İslam dışı bir kavram değildir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Facir D)Şirk

2-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zıtlık yoktur?
A)Beka-Fena B)Kıdem-Kadim C)Kudret-Acz D)Vahdaniyet-Teaddüt

3-Aşağıdakilerden hangisi Haşr olayı değildir?
A)Nefha-i feza B)Şefaat C)Hesap D)Havuz

4-Zebur Ahd-i Atikte hangi başlık altında bulunur?
A)Mezmurlar B)Öğreti C)İlahiler D)Ahd-i Kadim

5-Peygamberimize korkutma ve tehdit içeren ayetler hangi suretle gelmiştir?
A)Kalbe ilka yoluyla vahyin gelmesidir
B) Cebrail, görünmeden çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahyin gelme¬sidir
C) Cebrail’in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir
D) Cebrail’in insan şekline girerek getirdiği vahiydir.

6-“Ummu’l-Kitap” Hangi anlama gelmez?
A)Kur’an-ı Kerim B)Fatiha suresi C)Tefsir ve Te’vil D)Muhkem ayetler

7-Aşağıdakilerin hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A)İbadet ve Muamelat konuları yer alır.
B)Cennet ve cehennem tasvirleri yapılır
C)Ayet ve surelerde itnab ve tatvil yolu izlenmiştir
D)Yahudi ve Hıristiyanların bâtıl inançlarından bahseder.

8-En eski Matbu tefsir aşağıdakilerden kime aittir?
A)Süfyân es-Sevrî B)Taberi C)Suyuti D)Eş Şeybani

9-Aşağıdakilerin hangisi bir icmali Tefsirdir?
A)Ruhul Menar B)Kur’an Yolu C)Kurtubi D)Celaleyn

10- Lübâbu’t- Te’vîl fî Meâni’t- Tenzîl Adlı tefsir kimindir?
A)Alusi B)Merağı C)Hazin D)Begavi

11-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada sonradadır?
A)Taha B)Ankebut C)Secde D)Saffat

12-Aşağıdaki ayetlerden hangisi son inen ayetlerden değildir?
A)Bakara:278 B)Bakara:281 C)Nisa:176 D)Maide:7

13-Peygamberimizin Kur’an-ı şu dört kişiden alınız dediği kişilerden hangisi değildir?
A)Sa’d b.Ebi vakkas B)Abdullah b. Mes’ud C)Ubey b. Ka’b D)Muaz b.Cebel

14- Allah’ın Kur’ân’da kendisinden bahsederken, insanlarda bulunan bazı uzuvları ve bazı va¬sıfları kendisine izafe etmesine ne denir?
A)Teşbih B)Antropomorfist C)Müstedrek D)Mücmel

15-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı anlamada bize yardımcı olmaz?
A) Siyak-sibak B) Hakîkat-mecaz C) Ta’n ve Şaz D) Umum-husus

16- Müdevven hadis malzemesini belli usullere göre bab ve bölümlerde toplama faaliyetine ne denir?
A)Tasnif B)Tedvin C)Camii D)Tenkit

17-Aşağıdakilerin hangisi Sahih-i Buharinin şerhlerindendir?
A)Riyazü’s Salihin B)El Mücteba C)Umdetu’l-Kari D)El Camiu’s Sahih

18-“Er-Rihle fi talebil hadis” kelimesi ne anlama gelmektedir?
A) Sahabe’nin Fetihlerle yeryüzüne dağılımı
B) Kendi bölgesindeki sahabinin yanı sıra başka diyarlara giden tabiun
C) Hadis uğruna yapılan kutlu seyahatler
D) Medine, Mekke, Mısır, Şam, Kufe ve Horasan’da yetişen genç tabiun alimleri

19-Hadislerin sahabi ravilerine göre tasnifine ne ad verilir?
A)Ale’r-Rical B)Ale’l Ebvab C)Ale’l Ahruf D) Ehadis’ür-Rasûl

20- Hadis râvisinin, adalet ve zabt yönlerinden sahip olduğu kusurlu vasıfları dolayısıyla tenkid edilip reddedilmesine ne ad verilir?
A)Cerh B)Ta’dil C)Su-i Hıfz D)Sika

21- Kâfirler iman etmekle mükellef oldukları gibi, ibadet etmekle de mükelleftirler. İbadet etmedikleri için ayrıca ceza göreceklerdir görüşü Eş’arinin hangi temel görüşünü yansıtmaktadır?
A)İbadet ve Mükellefiyet B)Tekvin C)İrtidat D)Güç Yetirilemeyen Şeyle Teklif

22-Selefiyyenin “Müteşabih olan hususlarla zihnen bile meşgul olmamak” görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aczini itiraf B)Takdis C)Keff D)İmsak

23-Şafii mezhebinin yeni görüşleri hangi eserinde toplanmıştır?
A)Risale B)Ümm C)Hucce D) Kitâbü’l-Bürhân

24-Zahiriyye mezhebini sistemleştirerek geliştiren İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Evaz-i B)İbni Haldun C)İbni Hazm D)Kindi

25-Maturidiyye mezhebi ilk doğduğu yıllarda hangi bölgede gelişmiştir?
A)Mezapotamya B)Endülüs C)Hicaz D)Mavera ünnehir

26- Fıkhî terminolojinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taklit Dönemi B) Dört Halife Dönemi
C) Tâbiîn Dönemi D) Müctehid İmamlar Dönemi

27-Hanefi ler âhâd hadislerle sabit veya dolaylı bir şekilde ifade edilen yasaklara ne ad verirler?
A) Haram B) Mekruh C) Tenzihen Mekruh D) Tahrimen Mekruh

28-İslam müctehidlerinin, şer‘î bir meselenin hükmüne dair görüşlerini aynı yönde olmak üzere
tek tek açıklamaları yoluyla meydana gelen icma türüne ne ad verilir?
A) Sarih B) Sükuti C) Kat’i D) Zanni

29-Eda ehliyetinin aşağıdakilerden hangisi ile alakası yoktur?
A)Akıl B)Rüşd C)Sağ olma D)Müslümanlık

30-Mübah kelimesinin yerine hangi kelime kullanılamaz?
A)Mutlak B)Helal C)Halel D)Caiz

31- Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
A)Mute B)Huneyn C)Tebük D)Mekke fethi
32- Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
A)Kab b.malik B)Abdullah b.cahş C)Muaz b. Cebel D)Zeyd

33-Cömertliği ile tanınan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya
girmeyen hatta hanımını dahi bahçe kapısının dışından çağıran, Uhut savaşında iken
Efendimiz (s.a.v.)’e fırlatılan oka kolunu siper yaparak çolak bırakıp vücudunun bir
parçasını da vererek cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe kimdir?
A)Sad b. Ebi vakkas B)Sad b. Ubade C)Talha b Ubeydullah D)Musab

34- Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesine ad verilir?
A)Maslahat B)Vedud C)Muahat D)İhvan

35-Uhud savaşında Müslümanların sayısı,müşriklerin sayısı,şehit sayısı sırası ile nasıldır?
A)1000/3000/70 B)700/1000/14 C)1000/3000/70 D)700/3000/70

36-Aşağıdakilerden hangisi Kufe de yetişen Kıraat alimidir?
A)Abdullah b.Âmir B)Asım C)Nafi D)Ebu Amr

37-Aşağıdakilerden hangisi sıfatı lazıme dendir?
A)Vakıf B)Sükun C)İklab D)Kalkale

38-Aşağdakilerden hangisi Lahn-ı celi değildir?
A) Bir harfi , başka bir harfle değiştirdiğimizde B) Medd-i tabiîleri terk ettiğimizde
C) İhfayı izhar yaptığımızda D) Üstün yerine ötre okuduğumuzda

39-( لا ) durağı ayet sonunda olduğunda hangi anlama gelmez?
A)Okuyuşu bitir B)Durabilirsin,geçebilirsin
C)Geriye gelmeden bir sonraki ayete devam et D)Mananın tamam olduğu bir yere kadar git

40- Kur’ân okurken, terennüm ve tegannîde bulunarak, med gerekmiyen yerde med yapmak, med yapılacak yerde fazlaca uzatmaya ne denir?
A) Telhîn B) Tatrîb C) Tahzîn D) Terkîs

41-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uzlaşma anlamına gelir?
A)Medeniyet B)Ülfet C)Islahat D)Asabiyet

42-A’raf suresinin 26.ayetindeki “takva elbisesi” nde aşağıdakilerden hangisi kasdedilmiştir?
A)Cömertlik B)Terbiye C)Hilm D)Haya

43-Kur’an ve hadislerde İslâm ahlâkını kesin ve çarpıcı biçimde yansıtan en geniş anlamdaki kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarikat B)Tebliğ C)Takva D)Tedebbür

44-Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesi anlamında kullanılmaktadır?
A)Kardeşlik sevgisi B)Ahlak sevgisi C)Hikmet sevgisi D)Din sevgisi

45-”O Kitab ‘dan sana vahyedileni oku ve namazını da kıl. Çünkü namaz kötü ve iğrenç şeylerden meneder. Elbette Allah ‘ı anmak, en büyük ibadettir. “(Ankebut 29/45) ayetnde hangi ilişkiden bahseder?
A)Kur’an-İbadet B)İman-Amel C)İbadet -Ahlak D)İman-Namaz

46-Aşağıdakilerin hangisi Sinoptik İncillerden değildir?
A)Yuhanna B)Luka C)Markos D)Matta
47- Yahudiler’ce Tanah de¬nilen kutsal kitap, tahminen kaçıncı Yüzyılda Yavne’de (Jamnia) topla¬nan bir meclis tarafından nihaî hale kavuşturulmuştur
A)M.Ö:1000 B)M.Ö:800 C)M.S:2YY D)MS:4YY

48-Derlenişi milattan sonra ikinci yüz¬yılda olan en eski toplu Budist dini metinlerine ne ad verilir?
A)Aranyakalar B)Mahayana C)Vipassana D)Dharma-Chakra-Pravattana

49-Hinduizm’in en eski en temel yazılı kaynağının adı nedir?
A)Mezmurlar B)Tanah C)Vedalar D)Neviim

50-Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta yıllık ibadetlerden değildir?
A)Nikah B)Epifani C)Paskalya D)Meryemana günü

51-Hanefiler de durgu sular büyük havuz,küçük havuz diye ikiye ayrılmıştır.Buna göre büyük
havuzlarda en az ölçü ne kdardır?
A)206 Litre B)Abdest için yeterli su C)İki külle D)50 metre kare

52-Namaz abdestinde tertibi farz görenler aşağıdakilerden hangisidir?
A)İmameyn B)Maliki-Hanefi C)Şafii-Hanefi D)Hanbeli-Şafii

53-Gusül abdestinde Niyetin hükmü mezheplere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Sünnet B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Farz D)Hanbeli:Farz

54-Aşağıdakilerden hangisi Teyemmüm abdesti konusunda doğru değildir?
A)Hanefilerde Namaz vakti girmeden teyemmüm edilmesi caizdir
B)Şafii,Maliki,Hanbeli ye göre teyemmümün geçerliliği için namaz vaktinin girmiş olması gerekir.
C)Hanbelîler birden fazla kaza namazı kılınabileceği görüşündedir.
D)Cünüp olan kimse teyemmüm yaptıktan sonra abdesti bozan bir durum meydana gelse, abdesti bozulmuş olur, cünüplük hali geri gelir.

55-Bir namazı, vaktinin son kısmında diğer namazı de vaktinin ilk kısmında kılmaya ne ad verilir?
A)Cem‘ü’l-Muvâsale B)Cem’i Takdim C)Cem’i Salat D)Cemaleyn

56-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi gerektiren kurallardan değildir?
A)Rükun tekrarı B)Rükun takdim ve tehiri
C)Namazda uzun ara verme D)Eksik rekat halinde

57-Alimler cemaata gitmemenin hastalık ölçüsünü aşağıdakilerden hangisi olarak belirlemişlerdir?
A)Kalp hastası olanlar için. B)Ayakta namaz kılamayanlar için
C)Teyemmümü mübah kılacak hastalar için D)Özür hali hastaları için

58-Kadın erkek aynı safta namaz kılma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Cenaze Namazında aynı safta namaz,namaza engel değildir.
B)Kabe’nin içerisinde de muhâzât sorunu yoktur
C)Aynı safta namaz kılınırsa sadece kadının sağ ve solundaki erkeklerin namazı olmaz
D)Şafii mezhebinde muahazat erkeğin namazına zarar vermez.

59-Namazlarda cem-i kabul edenler için hangisi cem-e sebep olan bir neden değildir?
A)Hastalık B)Uykusuzluk
C)Dışarıda iken yağmur ve kar D)İhtiyaç, Meşguliyet ve Sıkıntı

60-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Hutbe B)Camii C)Cemaat D)Mukimlik

61-Teşrik tekbirleri aşağıdaki mezheplerde hükümleri verilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Vacip D)Hanbeli:Sünnet

62-Cenaze için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Diri olarak doğduğu bilinen bir çocuk yıkanıp namazı kılınmaz
B)Anasını veya .babasını kasten Öldüren kimselerin de cenaze namazı kı¬lınmaz
C)Çatışma da öldürülen eşkıyanın, teröristlerin ve soyguncuların da cenaze namazı kılınmaz
D)Şer’î bir cezanın uygulanması da ölenlerin cenazeleri yıkanır ve namazları kılınır

63-On yaşından itibaren Namaz,Oruçla mükellef olduğunu savunan kimdir?
A)Ebu hanife B)Ahmet b.Hanbel C)İmamı şafii D)Mutezile

64-Ramazan ayında orucun kasden bozulmasında kefaret gerektiği halde diğer oruçların kasden bozulmasında kefaret gerekmediğinin sebebi nedir?
A)Ramazanın bütünlüğünü bozması B)Kur’an da sadece Ramazan orucundan bahsetmesi
C)Ramazan ayına saygısızlık yapması. D)Sünnet de tek delilin bu olması

65-Yaygın görüşe göre “ve ale’llezîne yutikünehû” (oruca güç yetiremeyenler) ifadesi kimleri kapsar?
A)Miskinleri B)Delirmişleri C)Hastaları D)Şeyh-i fanileri

66-Rikaz için hangisi söylenemez?
A)Rikazın vergilendirilmesi için cumhura göre nisab da aranır.
B)Rikazda bulun¬duktan sonra üzerinden bir sene geçmesinin şart değildir.
C)Rikaz Mevât topraklarda veya sahibi bilinmeyen top¬raklarda bulunmuş ise 4/5′i bulanındır
D)Rikaz,sahipli arazide bulunmuş ise Hanefîler’e göre 4/5′i mülk sahibi veya vârisleri¬ne aittir.

67-Aşağıdakilerden hangisi hakiki nemaya girer?
A)Toprak ürünü B)Altın C)Gümüş D)Para

68-Aşağıdakilerden hangisi zekat için malda aranan şartlardan değildir?
A)El-milkü’t-tâm B)Mâlü’d-dımâr C)Havelânü’1-havl D)Namilik

69- Aşağıdakilerden hangisi Sayin farzlarından değildir?
A)Muteber bir tavaftan sonra yapmak B)Abdestli yapmak
C)Sayin dört şavtını bitirmek D)Hacc sayini hacc aylarında yapmak

70- Aşağıdaki mezheplerden hangisinde Hacc tehari üzere farzdır?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

71-Aşağdakilerden hangisi tavafın vacibi değildir?
A)Teyamün B)İsti’lam C)Abdest D)Hatmin dışından yapmak

72-Aşağıdakilerin hangisi Ebu Hanfeye ait bir kitap değildir?
A) Kitâbü’l-Âlim ve’l-Müteallim B) El-Haşiyye C) Kitâbü’r-Risâle D) Kitabü’l-Harâc

73-Hanefii fıkhına göre hazırlanmış 1851 maddelik Mecelle kimin başkanlığında hazırlanmıştır?
A)Ebu’s suud B)Ahmet Cevdet paşa C)İbni Abidin D)Mesud efendi

74-Hanefi lerin en eski kitalarından Zahiru’r-Rivaye eserlerinin müellifi kimdir?
A)Şerahsi B)İmamı Muhammed C)Ebu Yusuf D) El-Mervezî

75- Yakköp’ün yapısı ve temel yaklaşımında hangisi birlikte değerlendirilen konu değildir?
A)Mekan B)Hedef C)Öğrenci D)Konu

76-Ders planlamada sürecinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Amaçların belirlenmesi B)İçeriğin seçimi
C)Konuyu tekrarlama D)Öğretim sürecine ilişkin kararlar

77-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ve öğretme ilkelerinden değildir?
A)Rehberlik ilkesi B)Toplumsallık ilkesi C)Bireysellik ilkesi D)Görsellik ilkesi

78-“Allah hiç bir insana bir şey indirmedi diyerek Allah ‘ı gereği gibi değerlendiremediler”(En’am, 6/91).ayeti vahiy-rehberlik ilişkisinde hangi ilkeyi ortaya koymaktadır?
A)Vahyin insana dönük olmasını B)Vahyin yardım oluşudur
C)Vahyin süreç içinde oluşunu D)Vahyin uzman oluşunu

79-Dini hizmetlerde oluşan bir sorunu çözerken hangisi kendimizden kaynaklanan engellerden değildir?
A)Algılama B)İfade etme C)Duygular D)Zaman

80-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Temel Değerlerinden değildir?
A)Tutarlılık B)Yetkinlik C)Eşitlik D)Etkililik

81-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığının görevleri arasında yer almaz?
A) İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek,
B) Din konusunda toplumu aydınlatmak
C) İbadet yerlerini yönetmek
D)Eğitimdeki dini aksaklıkları düzeltmek.

82-Din işleri yüksek kurulu üye seçiminde aşağıdakilerin hangisinin temsilcisi yoktur?
A)İmamlar B)Müezzinler C)Vaizler D)İlahiyatlar

83-T.C. Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulunun gündemi kim tarafından düzenlenir?
A) Başbakanlar kurulu B) Cumhurbaşkanı
C) Genelkurmay Başkanı D) Millî İsthbarat Genel Sekreteri

84-Anayasa ya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisi çekilir?
A) Bayındırlık ve İskân Bakanı B) Ulaştırma Bakanı
C) Sağlık bakanı D) Kültür Bakanı

85- -Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermez.
-Vatandaşlar kanun önünde eşittir.
-Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Verilen özellikler Cumhuriyetin hangi ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır?
A) İnkılapçılık B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) Devletçilik

86-Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Antlaşması görüşmelerine katılan devletlerden değildir?
A) Fransa B) İngiltere C) İtalya D) Rusya

87- Duşanbe hangi ülkenin başkentidir?
A)Türkmenistan B)Kırgızistan C)Tacikistan D)Kazakistan

88-BM Güvenlik konseyinde kaç asıl kaç yedek üye vardır?
A)5/8 B)5/9 C)5/10 D)5/12

89-Aşağıdakilerden hangisi Akdenize dökülmez?
A)Seyhan B)Asi C)Gediz D)Göksu

90-Türkiyede kaç ilçe vardır?
A)892 B)898 C)912 D)976

91-Aile hukukunda eksik ehliyetli ve ehliyetsizlerin bir yakını tarafından rızaları alınarak veya alınmaksızın evlendirilme yetkisine ne denir?
A) Vekâlet B) Velayet C) Vesayet D) Kefalet

92-Vasiyetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Vasiyet, yapan açısından bağlayıcı olduğu için, kişi sağlığında yaptığı vasiyetini değiştiremez veya bundan vazgeçemez.
B)Vasiyetin yerine getirilmesi mirasın paylaşılmasından öncedir.
C)Terekeden ölenin borçları, cenaze ve defin masrafları karşılandıktan sonra kalan malın üçte birinden vasiyet yerine getirilir.
D)Vasiyet, terekenin üçte birini aşıyorsa, İslam Hukukçularının çoğunluğuna göre vasiyet muteberdir, ancak bu fazla kısmın yerine getirilmesi mirasçıların onaylamasına bağlıdır

93- Tasavvufta nefsin yedi tavırın dan en yüksek olanı hangisidir?
A)Mutmainne B)Râziye C)Marziyye D)Kâmile

94- Gabn-i yesîr ne demektir?
A) Zorluğa karşı kolaylığın gözetilmesi B) Borcunu ödemede zorluk çekmeyen kimse
C) Zorluğun kolaylaştırılması D) Şaşılmayan, muhtemel bir aldanma

95- Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun tam olarak oluşmasını engelleyen durumlardan biri değildir?
A) Açlık B) Zaruret C) Zorlama D) Sarhoşluk

96- Hayvanın kesilmesi esnasında Allah’ın adının anılmasına ne ad verilir?
A) Telbiye B) Tesmiye C) Tahrime D) Tezkiye

97- Aşağıdakilerden hangisi, hayvanı kesen kimsede bulunması gereken bir nitelik değildir?
A) Akıl sahibi olması B) Erkek olması
C) Müslüman veya ehl-i kitap olması D) Allah adına kesmesi

98- Aşağıdakilerden hangisi Müşteri kızıştırarak fiyatların yükselmesini sağlamak anlamındadır?
A) Neceş B) Garar C) Gabn-ı Yesir D) Tağrir

99- İslam Hukukunda aşağıdakilerden hangisi satılan malın maliyeti ve kâr oranı açıklanmadan pazarlık usulü ile satışı ifade eder ?
A) Murabaha B) Tevliye C) Müsaveme D) Vedia

100- Bir tarafın arazi diğer tarafın da emek ile katıldığı ve çıkacak ürünün belli bir oran üzerinden paylaşıldığı ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mufâvada B) Müsâkat C) Mudârebe D) Müzâraa

Cevaplar:

1-C 11-D 21-A 31-C 41-B 51-D 61-C 71-B 81-D 91-B
2-B 12-D 22-C 32-A 42-D 52-D 62-A 72-D 82-B 92-A
3-A 13-A 23-B 33-C 43-C 53-B 63-B 73-B 83-B 93-D
4-A 14-B 24-C 34-C 44-C 54-D 64-C 74-B 84-B 94-D
5-B 15-C 25-D 35-D 45-C 55-A 65-D 75-A 85-B 95-D
6-C 16-A 26-D 36-B 46-A 56-D 66-A 76-C 86-D 96-B
7-B 17-C 27-D 37-D 47-C 57-C 67-A 77-D 87-C 97-B
8-A 18-C 28-A 38-C 48-D 58-C 68-B 78-A 88-C 98-A
9-D 19-A 29-C 39-A 49-C 59-B 69-B 79-D 89-C 99-C
10-C 20-A 30-C 40-B 50-A 60-D 70-B 80-C 90-A 100-D
İSLAMİ BİLGİLER TEST -4

1-Yaygın görüşe göre İsmi Azam hangisi değildir?
A)El-hayyü’1-kayyûm B)Rahman C)Melik D)Zü’1-celâli ve’1-ikrâm

2-Cebrail (a.s) peygamberimize hangi sahabi suretinde gelirdi?
A)Dihye B)Muaz C)Zeyd D)Habbab

3- Ahd-i Kadîm neye denir?
A)İncil B)Tevrat C)Zebur D)Suhufların tamamına

4- Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir.
A)Keramet B)Maunet C)İhras D)İhanet

5- Nefha-i kıyâm ne demektir?
A)Korku üfürüşü B)Ölüm üfürüşü C)Kalkış üfürüşü D)Mahşerde bekleyiş

6-Bir surede ayet sonlarının kafiyeli bitmesi haline ne ad verilir?
A)Seci B)Lahn C)İtnab D)Terdid

7- Aşağıdakilerden hangisinde secde ayeti yoktur?
A)Secde B)Neml C)İsra D)Rum

8-Aşağıdakilerden hangisi Resmii mushafın cem inde görev almamıştır?
A)Sâid ibn As B)Abdullah ibn Zübeyr
C)Abdullah ibni Mesud D)Abdurrahman ibn Hâris

9-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Dirayet metoduna göre yazılmıştır?
A)Tefsiru Ebi’l- Leys. B)Ed-Dürrü’l- Mensur fi’t-Tefsir bi’l- Me’sûr
C)Meâlimu’t- Tenzil. D)İrşâdü’l- Akli’s-Selîm İlâ Mezâye’l

10-Elimizde bulunan en eski ve tam yazılmış Kur’an Tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kitabü’t Tefsiri’l Kebir: Mukatil b. Süleyman
B)Tefsrü’l Kur’ani’l Azim: Süfyan Es Sevri
C)Camiu’l Beyan an Tefsirü’l Kur’an Taberi
D)Tevilatü’l Kur’an Maturidi

11-Kur’an-ı Kerim’i diğer semavî kitaplardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hz. Peygamber hayatta iken yazılmış olması B)Nüshalarının çoğaltılmış olması
C)Mushaf haline getirilmiş olması D)İndiği kavmin diliyle gelmiş olması

12-Tefsir ilminde Mekke medresesini kim kurmuştur?
A)Abdullah b.Abbas B)Abdullah b.Mesud C)Ubey b. Kab D)İkrime

13-Aşağıdakilerden hangisi Haberi vahid için doğru değildir?
A)Haber-i Vahid Mütevatir olmayan haberlere denir
B)Haber-i Vahid Sahih,Hasen,Zayıf olabilir
C)Haberi Vahid Meşhur,Aziz,Garib olabilir
D)Haberi Vahid inanç hükümlerine delil olabilir.

14- Râvînin zanna dayalı olarak hataya düşmesine ne ad verilir?
A)Sika B)Gaflet C)Vehim D)Fısk

15- Bir kimse için söylenmiş hadîs-i şerîflere ne ad verilir?
A)Amm Hadis B)Mübhem Hadis C)Has Hadis D)Şaz Hadis

16-Aşağıdakilerden hangisi sıhhat açısından hadis çeşidine girmez?
A)Mevzu B)Zayıf C)Hasen D)Maktu

17-Aşağıdakilerden hangisi sahabe ravilerine göre tasnif edilmiş kitaptır?
A)Mu’cemler B)Müstedrekler C)Müstahreçler D)Zevaidler

18-”Ehl-i sünnet-i hâssa” da denilen mezhep hangisidir?
A)Selefiyye B)Maturidiyye C)Eşariyye D)Mutezile

19-Eş’arilik hangi mezhebe karşı bir tez olarak ortaya çıkmıştır?
A)Cebriye B)Mutezile C)Şia D)Haricilik

20-Aşağıdakilerden hangisi Mutezilenin beş temel esasından değildir?
A)Adalet B)Vaad ve Vaid C)Siyaset D)Emir bi’1-ma’ruf nehiy ani’l-münker

21-Aşağıdakilerin hangisi Eş’ari ekolünü alimlerinden değildir?
A)Bakıllani B)Cüveyni C)Şerhistani D)Semarkandi

22-“Allah’ı bilmenin vacip olduğunu akıl idrak eder” görüşünü aşağıdakilerden kime aittir?
A)Maturidiyye B)Eş’ariyye C)Mutezile D)Şia

23-Akli ve bedeni ne durumda olursa olsun kişinin sahip olduğu hak ve ehliyete ne denir?
A)Eda ehliyeti B)Vücub ehliyeti C)Mükellef D)Ehliyet’ül hitab

24- Büluğ yaşı ile alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Dokuz yaşından öncede büluğa erilebilir.
B)Çoğunluğa göre hükmen büluğ yaşı 15 dir.
C)Ebu Hanefiye göre hükmen büluğ yaşı erkeklerde 18,kızlarda 17 dir.
D)Çoğunluğa göre erkeklerin büluğ yaşı 12-15,kızların 9-15 dir

25- Fıkhı¬nın en belirgin özelliği, Medine halkının uygulaması olan mezhep hangisidir?
A)Selefiyye B)Hanbeli C)Maliki D)Şafii

26- Bir ibadetin veya hukukî işlemin rüknü ve unsurları tamam olduğu halde şartlarının eksik olmasına ne ad verilir?
A)Sıhhat B)Butlan C)Fasid D)Mani

27-Müekked sünnet ve gayr-i müekked sünnet tanımlarına ne ad verilir?
A)Sünneti Zevaid B)Sünneti Hüda C)Sünneti Revatib D)Sünneti Regaib

28-Aşağıdakilerden hangisi Hevazin kabilelerine karşı aynı günde yapılan savaş değildir?
A)Huneyn gazvesi B)Evtas seriyyesi C)Taif gazvesi D)Necid seriyyesi

29-İkinci Akabe biatına Hz Peygamber hangi yakını ile gitmiştir?
A)Amcası Abbas B)Amcası Hamza C)Zübeyr b.Avvam D)Zeyd b.Harise

30-Hudeybiye anlaşmasında müşrikleri temsilen anlaşmayı imzalayan kimdir?
A)Halid b.Velid B)Ebu Süfyan C)Naciye b. Umeyr D)Süheyl b.Amr

31- Mute savaşı kimlerle kaç tarihinde yapılmıştır?
A)Müşrikler-629 B)Bizanslılar-629 C)Bizanslılar-628 D)Yahudiler-629
32-Hayber savaşında kocası Kinâne öldürülmüş, kendisi esir alınmıştı. Peygamberimiz onu azat etti ve kendisine; “istersen özgür bir kadın olarak kavmine dönebilir, istersen müslüman olarak bana eş olabilirsin” demiş, o da müslümanlığı ve Peygamber’e eş olmayı seçen validemiz kimdir.?
A)Hz Meymune B)Hz Safiyye C)Hz Cüveyriye D)Hz Ümmü seleme

33-Sıfatı arızada meydana gelen hatalara ne denir?
A)Lahn B)Lahn-ı Celi C)Lahn-ı Hafi D)Fasit

34-Ebu Amr’ın Et Teysir ile Şatibi’nin Hızrü’l Emani sini ihtiva eden kıraat vecihlerine ne denir?
A)Seb’a tariki B)Aşera tariki C)Teysir tariki D)Şatibiyye tariki

35-“Ze” durağına ne ad verilir?
A)Vakfı Mücevvez B)Vakfı Murahhas C)Vakfı Mu’aneka D)Vakfı Caiz

36-Aşağıdakilerden hangisi takdiri mahreç mahallidir?
A)Ağız boşluğu B)Diş C)Dil D)Boğaz

37- “ Ra “ sakin olup önceki harf “ Sad” ve” Tı “harfleridir ve bunlar da sakindir. Bu sakin olan iki harften
önceki harfte esre’dir. Biz böyle bir kelimede durmak istersek o zaman “ Ra “harfi nasıl okunur?
A)Kalın B)İnce C)Sert D)Hem kalın hem ince

38-Aşağıdakilerden hangisi, ahlâkın bireysel kazanımlarından değildir?
A) Bireyin insanca yaşamasını sağlar.
B) Bireye sosyal planda değer kazandırır ve bireyi yüceltir.
C) Bireyi bencillik duygusuna yöneltir.
D) Yüce Allah’ın sevgisini kazandırır.

39-Kendini beğenmişliğin ahlâkî bir kötülük olmasının esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlar arasındaki güveni sarsması,
B) İnsanları kızdırması,
C) İnsana verilmiş bir takım yetki ve nimetleri yanlış değerlendirip bunları kendinden bilmesi,
D) İnsanların ilişkilerini bozması.

40-Aşağıdakilerden hangisi, yaşama hakkının korunması ve saygı gösterilmesiyle ilgili değildir?
A)İnsanın insan olarak varlığını sürdürebilmesi, onun hayati faaliyetlerini eksiksiz yerine getirmesiyle mümkündür.
B) En doğal hak olan yaşam hakkına sahip olmayanların sorumlulukları ve görevleri de bulunamaz.
C)Yaşama hakkına sahip olmayan bir kimse diğer haklara da sahip olamaz.
D)Yaşama hakkı, insana her türlü özgürlüğü sağlar.

41-”Bir tek gönül yıktın ise,Bu kıldığın namaz değil.” diyen düşünürümüz kimdir?
A) Hoca Ahmet Yesevî B) Yunus Emre
C) Mevlana Celaleddin Rumi D) Hacı Bektaş-ı Velî

80-Aşağıda “özgürlük” kavramı ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi doğru değildir?
A)İnsanın seçme ve eylem hakkının bulunması özgürlüğün temel şartlarındandır.
B)Allah’ın her şeyi bilip takdir etmesi insanın özgürlüğünü sınırlar.
C)İnsan özgürlüğü oranında davranışlarından sorumludur.
D)Özgürlük bilinçsizce bağlılığın önündeki en önemli engellerden birisidir.

43-Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal kitabı Tanah’ın ana bölümlerinden değildir?
A)Tora B)Mezmurlar C)Neviim D)Ketuvim

44-Aşağıdakilerin hangisi Hritiyanlığın sakramentleri arasında değildir?
A)Vaftiz B)Ekmek-Şarap ayini C)Kuvvetlendirme D)Noel
45-Hindistan’da Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan âhiret ile ilgili haber ve yorumlar yapmak suretiyle tanınan hareket hangisidir?
A)Kaderiyye B)Kadiyanilik C)Sabiilik D)İbadiyye

46-Protestan mezhebinin kurucusu kimdir?
A)Pavlus B)Henry C)Martin Luther D)John A. Mackay

47- “Lao Tzu” hangi dinin kurucusudur?
A)Taoizm B)Maniizm C)Sihizm D)Hinduizm

48-Yahve(Yehova) Musevilikte neyi temsil eder?
A)Tanrı B)Mezheb C)Toranın bölümü D)Din adamı

49-Abdeste başlarken besmele çekmek hangi mezhebe göre farzdır?
A)Şafii B)Maliki C)Hanbeli D)İmameyn

50-Gusül abdestinde ağız ve burnu vücudun dış kısmından sayanlar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hanefi-Şafii B)Şafii-Maliki C)Maliki-Hanbeli D)Hanefi-Hanbeli

51-Mezheplere göre Nifasın en uzun müdeti kaç gündür?
A)Hanefi-45 B)Şafii-60 C)Maliki-40 D)Hanbeli-60

52-Teyemmüm abdesti Hicretin kaçıncı yılında nazil olmuştur?
A)3 B)4 C)5 D)6

53-Aşağıdakilerden hangisi temizlik hususunda hoşgörü kapsamında sayılmamıştır?
A)Sinek ve benzeri haşerattan bulaşan pis¬likler.
B)Necis maddelerin buhar ve tozu gibi nesneler.
C)Ağız dolusu kusmuk.
D)Vücut ve elbiseye sıçrayan idrar serpintileri.

54-Kadınlarla erkeklerin aynı hizada olması cemaatle Namaz kılmaya mani değildir görüşünü savunan kimdir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

55-Aşağıdakilerin hangisi Regaib namazlardandır?
A)Cumanın sünneti B)Teravih C)Duhan D)İkindinin sünneti

56-Hanefii,Şafii,Maliki Hanbeli mezhep sıralamasına göre bir kişinin gideceği yerde en az kaç tam gün kalırsa Namazları tam kılar?
A)15/4/4/5 B)14/4/5/5 C)15/4/5/5 D)15/5/4/4

57-Aşağıdakilerden hangisi Kunut duaları ile doğru değildir?
A) Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre Kunut duası okumak sünnettir
B) Şâfıî ve Mâlik’e göre,sabah namazının farzında rükûdan sonra Kunut duası okunabilir
C) Şâfıîler’e göre Vaciptir.
D) Ebu Hanifeye göre terkinde sehiv secdesi gerekir

58-Aşağıdakilerden hangisi kıraatle ilgili mekruhlardan değildir?
A) Nafile Namazlarda Fatihadan sonra aynı zammı surenin peş peşe iki rekatta okunması.
B) İkinci rek’atta birinci rek’attan daha uzun okumak.
C) İki sure arasında bir sure atlamak.
D) Fatihayı sureden sonra okumak.

59-Cuma Namazında Hanefi,Şafii,Maliki,Hanbeli sıralamasında İmam dışında cemaat sayısı en az kaç kişi olmalıdır?
A)3/40/40/10 B)3/10/40/40 C)3/39/10/39 D)4/40/10/10

60-Cenaze namazının rükunları nelerdir?
A)Kıyam ve dua B)Kıyam ve 4 tekbir C)Kıyam ve selam D)4 Tekbir ve selam

61-En geniş anlamda en geç imsak vaktine kadar niyeti yapılması gereken oruçlara ne ad verilir?
A)Zimmette sübut B)Keffaret C)Nezir D) Kaza

62-Başlanmış nafile orucun bozulması konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Şafiilere göre hiçbir şey gerekmez.
B)Malikilerde kasden bozmuşsa kaza gerekir.
C)Nafilenin kaza niyeti imsaktan önce olmalıdır.
D)Nafile orucuda bozmamak için ramazan orucu gibi direnmek gerekir.

63-Normal günlerde oruç tutulması müstehap olduğu halde, hangi orucu özel nedenle terk etmek daha efdaldir?
A)Muharremin 11.günü cumaya gelmesi halinde
B)Hacıların tevriye ve arefe gününde
C)Kameri ayın 14.günü misafirimiz gelmesi halinde
D)Şevval orucunu davete çağrıldığımız zamanda

64-Hanefi mezhebinde hangisi 1/40 oranında zekata tabiidir?
A)Rikaz B)Madenler C)Hisse senetleri D)Bal

65- Bulunan altın-gümüş ve kıymetli eşyanın islâmî alâmet (mühür, yazı gibi) taşıması halinde hangi hükümler uygulanır?
A)Rikaz B)Mevat C)Lukata D)Mali müstefed

66-Aşağıdakilerden hangisi zekat hakkında doğru değildir?
A)Toprak ürünlerinin zekâtı toprağın sulama tekniğine göre be¬lirlenmektedir.
B) Ziraî mahsullerin zekâtı sahipleri bu araziyi vakfederse öşrü sakıt olur.
C) Sulama dışında kalan giderlerin zekât matrahından düşülmesi gerekir.
D) Fakihlerin çoğunluğu toprak mahsulleri zekâtında da nisab beş vesk tir.

67-İhsar ve fevat hedyini kimler yiyebilir?
A)Kendisi B)Zenginler C)Usul ve füru D)Fakirler

68- Aşağıdakilerden hangisi Iztıba için kesin doğrudur?
A)Tavaflarda ilk üç şavtta yapılır B)Ardından say yapılan tavaflarda yapılır
C)Hükmü vaciptir D)Sadece umre tavafında yapılır

69-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Müzdelife vakfesi bütün mezheplerde müstakil vaciptir.
B)Müzdelife vakfesi olmazsa hac kabul omaz.
C)Müzdelife vakfasi mutlaka fecri sadıktan sonra yapılmalıdır
D)Müzdelife vakfesini özürsüz yapmayan bedene kesmelidir

70-Aşağıdakilerden hangisi Usulü Fıkıh erseri yazmamıştır?
A)El Mervezi B)Nesefi C)Pezdevi D)Cassas

71- Kastallani nin “İrşadü’s-Sari” kitabı nın konusu nedir?
A)Sünen dir B)Buharinin şerhidir C)Usulü Fıkıhtır D)Usulü hadistir

72–Et Tahbir ve Ed Dürre adlı kıraat eserleri kime aittir?
A)Ebu Amr B)Şatibi C)İbnü’l Cezeri D)Nafi

73-Geniş halk kitleleri önünde bir başkasının idaresiyle,alanında uzmanlaşmış kimselerin sırasıyla
konuşması aşağıdaki hitabet türlerinden hangisine girmektedir?
A) Hitabet B) Açık oturum C) Tele konferans D) Video konferansı

74-Sözlü iletişimde sorunlu kişinin duygu ve düşünce yüklü olduğu anlaşılırsa yapılacak işlem nedir?
A)Sakinleştirmek B)Başını okşamak C)Kuralları hatırlatmak D)Dinlemek

75-Aşağıdakilerden hangisi Yaz Kur’an kurslarında öğrenciye kazandırılması geren becerilerden değildir?
A)Araştırma B)Sorun çözme C)Doğruluk D)Karar verme

76-Aşağıdakilerden hangisi Öğretimin planlanmasının yararlarından değildir?
A)Öğreticiyi bilinçlendirir ve onun kendine güven duymasına yardım eder.
B)Öğreticiyi ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır.
C)Konuların zamanından önce işletilmesini sağlar
D)Öğreticiyi endişeye kapılmaktan kurtarır.

77- “Eğer yüz çevirirlerse ey Muhammed sana düşenin açıkça bir tebliğ olduğunu bil” (Nahl:8) ayeti Hz peygambere hangi misyonu vermiştir?
A)İdarecilik A)Akılı ve zekilik C)Uzlaşmacılık D)Rehberlik

78-Yaşayarak elde edilen bilgidir. Kalp ile sezilip bizzat duyulan ve basiretle müşahade olunarak yaşanmak suretiyle hasıl olan bilgi mertebesine ne ad verilir?
A)Hakkal yakın B)İlmel yakın C)Tecrübe D)Zühd

79-Diyanet işler başkanlığı bünyesinde kaç kurul vardır?
A)2 B)3 C)4 D)1

80-Diyanet işleri başkanlığı kanununun yürütmesi kime aittir?
A)İlgili Bakan B)Diyanet Başkanı C)Din işleri kurulu D)Bakanlar Kurulu

81-Diyanet işleri başkanlığı ilk kanunu kaç numaralı kanundur?
A)136 B)416 C)1965 D)633

82-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığı teşkilatları arasında yer almaz?
A)Eğitim teşkilatı B)Merkez teşkilatı
C)Taşra teşkilatı C)Yurt dışı teşkilatı

83-Aşağıdakilerden hangisi T.C.Anayasaya göre Devletin temel amaçlarından değildir?
A) Türk Milletinin bağımsızlığını B) Ülkenin bölünmezliğini
C) Kişinin temel hak ve hürriyetlerini D)Seçme ve seçilme hakkını koruma

84-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler (istisnai durumlar hariç) kaçıncı dereceden göreve başlar.
A)11 B)10 C)9 D)8

85-5.Cumhurbaşkanımız kimdir?
A)Celal Bayar B)Cemal gürsel C)Cevdet Sunay D)Fahri Korutürk

86-Meclis dışından bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için kaç milletvekilinin aday göstermesi gerekir?
A)10 B)20 C)30 D)40

87-Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası ekonomik kuruluş değildir?
A)WTO B)İKÖ C)ECO D)OECD

88-Bern şehri hangi ülkenin başkentidir?
A)Sırbistan B)Çek cum C)İsviçre D)Letonya

89- Türkçeyi ilk kez devletin resmi dili haline getiren beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selçuklular B) Osmanoğulları C) Germiyanoğulları D) Karamanoğulları

90-Hazar gölü hangi bölgemizdedir?
A)İç Anadolu B)Doğu Anadolu C)Ege D)Güney doğu Anadolu

91-Aşağıdaki göller büyükten küçüğe göre sıralanmıştır.Hangisi doğrudur?
A)Van gölü,Manyas gölü,Beyşehir gölü,Eğirdir gölü,Tuz gölü
B)Van gölü,Tuz gölü,Eğirdir gölü,Manyas gölü,Beyşehir gölü
C)Van gölü,Tuz gölü,Beyşehir gölü,Eğirdir gölü,Manyas gölü
D)Van gölü,Beyşehir gölü,Tuz gölü,Eğirdir gölü,Manyas gölü

92-Aşağıdaki nehirlerden hangisi Karadenize dökülmez?
A)Aras B)Kızılırmak C)Yeşilırmak D)Sakarya

93-Can hükmündeki uzuvlara karşı işlenen cinâyet dolayısıyla ödenen mal veya paraya ne ad verilir?
A)Diyet B)Keffaret C)Cizye D)Erş

94-Emsalü’l Mesel nedir?
A)Kur’an daki kıssalardır. B)Kur’an daki düşündürücü misallerdir.
C)Kur’an daki yer isimleridir. D)Kur’an da övülen güzel davranışlardır.

95-Kocanın dört ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne denir?
A)Lian B)İla C)Kasem D)Talak

96-Aşağıdakilerden hangisi tefsirde çağdaş olguyu önceleyip akılcı yaklaşımı benimseyen müfessirler
arasında yer almaz?
A) Muhammed İzzet Derveze B) Cemalettin Afgani
C) Muhammed Abduh D) Ebu’l Ala el-Mevdudi

97-İslam bilimlerinden hangisi tanımlayıcı bir ilim dalıdır?
A) Hadis B) Fıkıh C) Kelam D) Hukuk

98-İslam hukukunda çocukların bakım ve yetiştirilmesine ne denir?
A)Vasi B)Velayet C)Hidane D)Razı

99-İslâm hukukunda kısırlaştırmanın caiz olmadığı yönündeki görüşün kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanefî ictihadı B) İcmâ C) Kur’ân nassı D) Hz. Peygamberin sünneti
100-Aşağıdakilerden hangisi nevâzil fıkhının özelliklerinden biridir?
A) Fıkıh dışındaki ilim dalları ile de ilgili olabilmesi
B) Fıkıh ilminin günümüzde ortaya çıkan bir dalı olması
C) Fıkhın, konuları ayetlerin indiği bağlamlara göre çözmeye çalışan bir dalı olması
D) Tamamen re’ye dayanarak çözülen konuları içermesi

Cevaplar:

1-C 11-A 21-D 31-B 41-B 51-B 61-A 71-B 81-D 91-C
2-A 12-A 22-A 32-B 42-B 52-C 62-D 72-C 82-A 92-A
3-B 13-D 23-B 33-C 43-B 53-C 63-B 73-B 83-D 93-D
4-B 14-C 24-A 34-A 44-D 54-B 64-C 74-D 84-C 94-B
5-C 15-C 25-C 35-A 45-B 55-C 65-C 75-C 85-C 95-B
6-A 16-D 26-C 36-A 46-C 56-A 66-B 76-C 86-B 96-D
7-D 17-A 27-B 37-D 47-A 57-C 67-D 77-D 87-B 97-A
8-C 18-A 28-D 38-C 48-A 58-A 68-B 78-A 88-C 98-C
9-D 19-B 29-A 39-C 49-C 59-C 69-A 79-A 89-D 99-D
10-A 20-C 30-D 40-D 50-D 60-B 70-A 80-D 90-B 100-A
1-Aşağıdaki kelimelerden hangisi İman kelimesinin anlamına girmez?
A) Doğrulamak B) Güvenlikte olmak C)Yandaş olmak D) Kabullenmek

2-Allah’ın tavsiye ve yasama ile alakalı irade çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Külli irade B)Tekvini irade C)Teşrii irade D)Mutlak irade

3-Aşağıdakilerin hangisi Cebrail Meleğinin isimlerinden değildir?
A) Rûhu’1-emîn B) Rûhul-kudüs C)Ruhul Menar D)Seyyi-dü’1-melâike

4-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ahiret hayatı anlamında kullanilmaz?
A)Yevmü’sani B) Yevmü’l-hasre C)Yevmü’t-telâk D)Yevmü’l-hisâb

5-Aşağıdakilerden hangisi “kader”in sözlük anlamlarından değildir?
A)Ölçü B)Miktar C)Belirlemek D)Hüküm

6-Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de kıraat hoca¬ lığı yapan isimlerden biri değildir?
A) Abdullah b. Kesir B) İbn Muhaysin
C) Yahya b. Ya’mer D) Hamid b. Kays

7- Aşağıdaki hangisi vahiy malzemesi değildir?
A)Kumaş B) Hurma dalları C) İnce beyaz taşlar D) İşlenmemiş ince deri parçaları

8-Peygamberimizden sonra Medine medresesini kuran ve burada meşhur talebeler yetiştiren alim kimdir?
A) Saîd b. Cübeyr B) Ubeyy b. Ka’b C) İkrime D) Abdullah b. Abbas

9-Aşağıdakilerden hangisi Mevzii(Ayet.Ayet) Tefsir çeşitlerinden değildir?
A)Konulu Tefsir B) İcmâlî Tefsir C) Mukâren Tefsir D) Tahlîlî Tefsir

10-Aşağıdaki Tefsir-Müellif karşılaşmasında hangisi yanlıştır?
A) Medârikü’t- Tenzîl ve Hakâkiku’t-e’vîl: Nesefî
B) Rûhu’l-me’âni fî tefsiri’l-Kur’âni’l-azîm Âlûsî
C) El-Câmi’u li Ahkâmi’l- Kur’ân Begavi
D) İrşâdü’l- Akli’s-Selîm İlâ Mezâye’l Ebussuûd Efendi

11- “Kur’an’ın zahirine, şer’a ve akla aykırı olmaması gerekir”sözü hangi tefsir tarzıdır?
A)Fıkhî tefsir B)İşâri tefsir C)Ahkâm tefsiri D)Kelamî tefsir

12-Kur’an da birbirine benzeyen harfleri ayırt edebilmek için üzerlerine noktalamaya ne denir?
A)Telmih B)Tetmim C)Tenkit D)Terviye

13- Kur’ân’ı Kerîm’de mevcut bulunan cümlelerin oluşumunda, yapısında, cümleleri oluşturan kelimelerin seçilmesinde kendine mahsus anlatım tarzına ne denir?
A)Ulumu’l Kur’an B)Garibu’l Kur’an C)Fedail’l Kur’an D)Uslübü’l Kur’an

14-Aşağıdaki surelerden hangisi mekkidir?
A)Hucurat B)Beyyine C)Hacc D)Nur

15-Bakara suresinin son ayetinde hangi bilgi verilmez?
A)Sorumluluk alanı B)Yapılan iş karşılıksız kalmaz
C)İman esasları D)Dua şekilleri

16-Ravilerin rivayet eden ve rivayet ile ilgili aynı husus üzerinde ittifak etmelerine ad verilir?
A)Müselsel B)Muhtelit C)Munkatı D)Melalim

17-Hadisler söyleyen açısından ayırıma tabii tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Merfu B)Matlub C)Mevkuf D)Maktu

18-Konularına(Alel-Ebvab) göre hadis tasnifi yapıldığında hangisi bu tasnifin içinde yer almaz?
A)Müsned B)Musannef C)Camii D)Sünen

19-Sünnet ve hadislerin sahabelerden tabiilere intikal ve rivayetinde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?
A)Sahabe-Tabiun arasında iletişim B)Er-Rihle fi talebil hadis
C)Sünen-i Mütevârise D)Tasnif hareketi

20-Ricalü’l Hadis kitaplarının konusu nedir?
A)Ravilerine göre yazılan hadis kitapları B)Ravilerin sika,zayıf ve hayatlarını yazan kitaplar.
C)Hadislerle uğraşan alimler D)Hadisleri tedvin ve tasnif edenler.

21-Selefiilerde Müteşabih ifadeler üzerinde yorum ve te’vilden kendini alıkoyma ya ne ad verilir?
A)Keff B)Sükut C)İmsak D)Ma’rifet ehline teslim

22- Dinden çıkmış olan, yeniden iman ederse amelleri de geriye döner,görüşü kime aittir?
A)Selefiyye B)Maturidiyye C)Eş’ariyye D)Kemaliyye

23- Fıkhı “Kişinin leh ve aleyhte olanı, yani iyi ve kötüyü tanımak”olarak tanımlayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hanefiler B)Mutezile C)Malikiler D)Selefiye

24- Aşağıdakilerden hangisi duyularla elde edilen bilgiyi kabul etmez?
A) Tabiatçılar B) Mecusiler C) Sofistler D) Dehri filozoflar

25-“Kulda başlı başına bir cüz’î irade vardır. Kul iradesiyle seçimini yapar, Allah da kulun seçimine göre fiili yaratır” görüşü kime aittir?
A)Eş’ariyye B)Maturidiyye C)Mutezile D)Selefiyye

26- Meşşailik ile tasavvuf arasında bir yer tutan, manevi sezgi bu görüşün esasını teşkil eder ve hakikat sadece içteki pırıltı ve kalp yoluyla elde edilebilir diyerek bilgi meselesinde mantık ve akıl yürütme metoduna karşı çıkan akımın adı nedir?
A)Dehriyyun B)İşrakiyyun C)Muattıla D)Doğmatizm

27-Vücub ehliyetinin temelini aşağıdakilerden hangisi teşkil eder?
A)Akılve Yaş B)Zimmet ve hukukî kişilik C)Akıl ve Rüşd D)Din

28-Eşyada kural olan mubah olmasıdır kaidesi teklifi hükümlerden hangisine girer?
A)Nebd B)İcap C)Mendup D)İbaha

29-İstihsan kavramının içeriğinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Hüsnüniyet B)Kolaylık C)Hakkaniyet D)İstishâb

30-Bilginin kaynağı açısından delil aşağıdakilerden hangisini içermektedir?
A)Kat’i-Zanni B)Kat’i-Nakli C)Akli-Nakli D)Nakli-Zanni

31-Aksine bir delil bulunmadığı surece serbestlik ve yükümsüzlüğe yahut daha önce varlığı bilinen bir duru-
mun devam ettiğine hükmetme yöntemi aşağıdaki terimlerden hangisidir?
A)İstishab B)İstislah C)Zeria D)İstinbat

32-Hz. Ömer (r.a.) tarafından kurulan,halkın sorularını ve meselelerini ücretsiz olarak cevabını veren devlet kuruluşudur. Bir nevi avukatlık olan bu müessesenin konusu halka hizmet, fetvaların sıhhatli olarak insana devlet eli ile (İslam hukukunu) insanın tabi hakkı olanı bildirmekti.Bunun adı nedir?
A)İfta mahkemeleri B)Füdul cemiyeti C)Ensaru’l Müslim D)Divanu’l Hukuk

33-Aşağıdakilerden hangisi Savaşa katılmadıkları için haklarında ayet inen üç sahabeden değildir?
A)Ka’b b.Malik B)Murare b.nebi C)Hilal b Umeyye D)Ka’b b.Züheyr

34-Hudeybiye anlaşmasından sonra is bölgesinde kureşin ticaret kervanlarına gerilla hareketi kurarak onlara zarar veren ve böylecede kureyşi almış olduğu karardan vaçgeçiren kişinin adı nedir?
A)Habib b. Zeyd B)Abdullah b. Selam C)Ebu Basir D)Ubeyde

35-Muallakat-ı Seba neye denir?
A)Kur’an-ın yedi harf üzerine gelişi
B)Müşrikler tarafından düzenlenen şiir yarışmasında birinci gelen yedi şiir
C)İman edip etmemekte tereddüt eden yedi kişi
D)İslamın zor ilk yedi senesi

36-Asım b.Sabit komutasında İslama davet için Benî Lihyân, Adel ve Kâre Kabilelerine gidildiğinde şiddetle karşılanıp bu davetçilerin şehit edildiği olaya ne denir?
A)Bir’i Maune B)Reci’ C)Beni Müstalik D)Katan

37- İbnu’l-Cezerî nin Kıraat alanında yazdığı eserinin adı nedir?
A)Teysir B)Tahbir C)Hırzu’l Emani D)Şatibiyye

38-Aşağıdakilerden hangisi Kıraat-ı Seb’a dan değildir?
A) Nafi b. Ebi Nuaym B) Abdullah İbn Kesir C) Ebu Amr el-Basri D) Amr ibn el-As

39-Tefeşşi harfi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sad B)Sin C)Şın D)Ye

40-Kendisinden önce hangi secavent (durak) gelmişse, bu da böyle demektir olan secavent hangisidir?
A)Üç nokta B)Ze C)Sin D)Kef

41-Mim harfi hangi tecvide kullanılmaz?
A)İdğam mütekaribeyn B)İdğam mütecaniseyn
C)İdğam meal ğunne D)İdğam misleyn

42-Aşağıdan hangisi Hukukullah’dan değildir?
A)İhlas B)İman C)Gıybet etmeme D)Vera

43-“Akıl ve kültürle kazanılan, insan ilişkilerinde sabırlı, hoş¬görülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve medenî davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlâkî erdem” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Vera B)Hilm C)Medenilik D)Takva

44-İslam kavramının anlamlarından hangisi doğrudan Ahlakla alakalıdır?
A)Teslim olma B)Kurtuluşa erme C)İtaat etme D)Müsaleme

45-Peygamberimize verilen isimlerden hangisi onun Ahlaki yönünü belirtir?
A)Ebul Kasım B)Üsve-i Hasene C)Hatemül enbiya D)Şefiu’l Müznibin

46-Aşağıdakilerden hangisi insanın ruhsal ve manevî varlığı ile ilgili görevlerinden değildir?
A)Hikmet B)Tevazu C)Tedavi D)Sıdk

47-Yahudiliğin kutsal metinlerinde ilk ve son peygamberlerin anlatıldığı bölüme ne ad verilir?
A)Yeşu B)Nevim C)Tora D)Sayılar

48-Hristiyanlığın kutsal kitabı toplam kaç kitaptan oluşmaktadır?
A)4 B)27 C)39 D)66

49-İnanç ve ibadetten ziyade Ahlaki ilkeleri ön plana çıkaran dinin adı nedir?
A)Konfüçyüsizim B)Hinduizm C)Budizm D)Şintoizim

50-On emirde hangi günahlar yasaklanmamıştır?
A)Adam öldürme B)Rüşvet verme C)Yalan şahitlik D)Zina

51- Sihizm ve Konfüçyanizm’e reaksiyondan doğan ve başlıca öğretisi,ebedi, gayri-şahsi mistik bir üstün varlık olan dinin adı nedir?
A)Şintoizm B)Maniheizm C)Taoizm D)Budizm

52-Aşağıdakilerin hangisi necis değildir?
A) Meytenin, içine kan nüfuz etmeyen boynuz, kemik, tüy, diş gibi katı cüzleri
B) Tavuk, kaz gibi kümes hayvanla¬rının dışkıları
C) Atmaca, kartal, güvercin gibi kuşların dışkıları
D) Sığır, koyun, geyik gibi dört ayaklı hayvanların necaseti

53-Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?
A)Ağızdan çıkan akıcı haldeki kan, tükürükten fazla veya ona eşit ise
B)Erkek ve kadının aşırı derecede şehevî teması
C)Çıktığı yerin dışına kendiliğinden dağılmayan bu sıvıların silinmesi
D)Mazeret halinin sona ermesi

54-Gusül abdesti hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Şafii ve Malikilere Ağız ve burun vücudun içindendir.
B)Şafii,Malikilere ve Hanbeli ye göre niyet farzdır.
C)Malikilerde vücudu ovalamak farzdır.
D)Gusül en kısa zamanda alınması farzdır.

55- Aşağıdakilerden hangisi teyemmüm için doğru değildir?
A)Teyemmüm abdesti hicretin 2.yılında farz kılındı.
B) Şafii,Malikilere ve Hanbeli ye göre teyemmümün geçerli olabilmesi için namaz vaktinin girmiş olması gerekir
C) Mazeret hali kalkmadığı sürece bir kimse yaptığı teyemmümle dilediği kadar farz ve nafile namaz kılabilir
D)Şafii ve Malikilerde bir teyemmümle birden fazla farz namaz kılınamaz

56-Aşağıdakilerden hangisi hayızlı bir kadın için doğru değildir?
A)Hayızlı bir kadın hac ibadetini eda ederken Kabe’yi tavaf hariç hacla ilgili bütün işlemleri ve ibadetleri (menâsik) yapabilir
B)Kur’andan hiçbir ayet ve sure okuyamazlar.
C)Mâlikîler kadınların Kur’an öğretimi ve öğrenimi için böyle bir ruhsata ihtiyacı bulunduğu noktasından hareket etmişlerdir
D)Hanefi’ler göre hayız kanının alışılmış, belirli âdet süresinin sonunda kesilmesinden itibaren bir namaz vakti geçtikten sonra gusül yapılmasa da cinsel ilişki caizdir.

57-Aşağıdakilerden hangisi Namazın sünnetlerindendir?
A)Teşehhüd B)Tuma’nine C)Zevaid tekbiri D)İtimat

58-Aşağıdakilerin hangisi Namazı bozmaz?
A)Yanlışla konuşmak
B)Özürsüz tanahhuh etmek
C)Bir şeyi üflemek veya bezginlik göstermek
D)İnsanların gündelik konuşmalarını andırmayacak şekilde yapılan dualar

59-Namazın rükunlarından hangisi terk edilirse namaz içinde telafisi mümkün değildir?
A)İftitah tekbiri B)Kıraat C)Rüku D)Kade-i ahire

60- Bir kimse birinci veya ikinci rek’atta bir secdeyi yapmadığını namazı ta¬mamladığı sırada hatırlasa bu kimse için hangi davranış yanlış olur?
A)Namazı bozmaz B)Hatırladığında yapar C)Sehiv secdesi yapar D)Namazı bitirir

61-Hangi mezhepde cemaatle Namaz; erkeklere Farzdır?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

62-Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının vücup şartlarından değildir?
A)İzin B)Hürrüyet C)İkamet D)Erkek olmak

63-Aşağıdakilerden hangisi kadın cenazesine ait bir parçadır?
A)Hımar B)Kamis C)İzar D)Lifafe

64-Ezanı yavaş yavaş okumaya ne denir?
A)Tertil B)Segıl C)Teressül D)Müvalat

65-Orucun geçerlilik şartı nedir?
A)İmsak B)Niyyet C)Sağlık D)Şuur

66-Aşağıdakilerden hangisi oruçda kaza gerektirir?
A)Anestezi B)Fitil kullanmak C)Serum D)Anjiyo

67- Ramazanda; bir şey yiyor veya içiyorken imsak vaktinin girdiğini anlayan bile bile yemeye veya içmeye devam etmesi halinde bu kişiye ne gerekir?
A)Kaza B)Kefaret C) Tevbe D)Kaza+Keffaret

68-Aşağıdakilerden hangisi zekat yerine geçer?
A)Çağımızda yoksul¬lara ve âcizlere bakmak için kurulan kurumlara verilen zekat.
B)Bir fakirin karnını doyurma işlemi.
C)Niyyetsiz verile zekat
D)Zengin çocuklarına verilen zekat.

69-Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerde zekat niyyeti sayılmaz?
A)Malından zekatı ayrırdığında niyet etmesi.
B)Zekat mükellefi ihtiyac sahibine verdiği anda niyet etmesi
C)Devlet Zekat mükellefinin gizli mallarından zorla zekat niyet ile aldığında
D)Zekat mükellefi zekatını kendi adına ödenmesi için bir vekile verdiği andaki niyeti.

70-Mehir ve Diyet gibi alacaklara ne ad verilir?
A)Deyn-i Kavi B)Deyn-i Mutavassıf C)Deyn-i Zaif D)Rikaz

71- Peygamberimizin Haccına Müslümanlara hac ibadetinin bütün hükümlerini hem nazarî olarak bildirdiği, hem de pratik olarak gösterdiği için ne ad verilir?
A)Veda haccı B)Belağ haccı C)İslam haccı D)İlk haccı

72- Aşağıdakilerin hangisi Temettü haccı yapabilir?
A)Mekkeliler B)Harem de oturanlar C)Medineliler D)Hıllıler

73- Hangi mezhepte niyet te belirsizlik halinde umre ve haccı da kabul olmaz?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

74-Aşağıdaki kitapların hangisi Hanefi ekolüne ait değildir?
A)Mahsul B)Nevadir C)Vakıat D)Mutunu erba

75-Aşağıdaki Kitap eser eşleşmesinde hangisi doğru değildir?
A)Nesefi nin Kenzü’d Dekaik B)Tacü’ş Şeria nın El Vikaye
C)Mevsıli nin El İnaye D)El-Merginânî’nin El Hidaye

76-İmamı Şafiî nin ıraktaki görüşlerini yansıtan kitabının adı nedir?
A)El Ümm B)Et-Tahsîl C)El Hasıl D)El Hücce

77-Aşağıdaki eser müellif karşılaştımasında hangisi yanlıştır?
A) El-Merginânî’nin:El-Hidaye B) İbnü’l-Hümâm’ın :Fethu’l-Kadîr,
C) En-Nesefi’nin :En-Nihâye, D) Molla Hürsev’in :Ed-Dürer’i

78-Zahiru’r Rivaye olarak bilinen altı esere ne ad verilir?
A)Kitâbü’l-Âlim ve’l-Müteallim B)Kitabü’l-Harâc
C)Mesâil-i usûl D)El-Hidaye

79-El Mahsal adlı fıkıh usulü kitabının yazarı kimdir?
A)Cüveyni B)Gazali C)Amidi D)Razi

80-Aşağıdakilerden hangisi Hitabet çeşidi değildir?
A)Akademik B)Diplomatik C)Hukuki D)Resmi

81-Sahne,Kürsü,Minber gibi topluluk karşısında duyulan korkuya ne ad verilir?
A)Trac B)Disk C)Nutk D)Sükt

82- İlk defa ve başarılı bir şekilde tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini Türkçe ifade etmeye başlayan mutasavvıf kimdir?
A) Mevlânâ B) Yunus Emre C) Ahmed Yesevî D) Eşrefoğlu Rûmî

83-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığının Ana teşkilatlarından değildir?
A)Eğitim teşkilatı B)Taşra teşkilatı C)Yurd dışı teşkilatı D)Merkez teşkilatı

84-Diyanet işleri başkanlığı bünyesinde kaç tane ihtisas eğitim merkezi bulunur?
A)3 B)5 C)15 D)17

85-Diyanet 2007 genelgesine göre fıtır sadakalarını belirleme yetkisi kime aittir?
A)İlçe müftülüğü B)İl müftülüğü C)Diyanet işl başk D)İlahiyatlar

86-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığı yapmamıştır?
A)Hasan Hüsnü Erdem B)Mehmet Tevfik Gerçeker
C)Eyüp Sabri Hayırlıoğlu D)Kemal Necati Erdem

87-1982 Anayasasının birinci kısmın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Temel Hak ve Ödevler B)Cumhuriyetin Temel organları
C)Genel Esaslar D)Mali ve ekonomik Haklar

88-Aşağıdaki baraj göllerinin büyükten küçüğe sıralanışında doğru olan hangisidir?
A)Atatürk barajı,Keban barajı,Karakaya barajı,Hirfanlı barajı
B)Atatürk barajı,Karakaya barajı,Keban barajı,Hirfanlı barajı
C)Keban barajı,Atatürk barajı,Karakaya barajı,Hirfanlı barajı
D)Atatürk barajı,Hirfanlı barajı,Keban barajı,Karakaya barajı

89-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin dışından doğup, ülkemizin sınırları içinde denize dökülür?
A)Asi B)Dicle C)Fırat D)Aras

90-Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın yedi harikasından değildir?
A)Keops Pramidi B)Artemis Tapınağı C)Rodos Heykeli D)Çin Seddi

91-Atatürk ilkelerinin, yeni Türk devletinin temel ilkeleri olarak Anayasa’ya girmesi hangi yılda gerçekleşmiştir?
A) 1921 B) 1923 C) 1924 D) 1937

92- Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemindeki gerşekleştirilmemiştir?
A)Nüfus sayımı B)Yeni bir ordunun kurulması
C)İlk resmi gazetenin çıkartılması D)Anayasa çıkartılması

93-Aşağıdakilerin hangisi bir İslam ülkesi başkenti değildir?
A)Magadişu B)Zambi C)Rabat D)Maskat

94-Avrupa Futbol Federasyonu birliği (UEFA) merkezi hangi şehirdedir?
A)Lozan B)Zürih C)Lyon D)Nyon

95-Kuzey Atlantik anlaşması örgütünün simgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)AGİT B)NATO C)OECD D)ASEM

96- İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İltizam B) Dirlik C) Vakıf D) Devşirme

97-Aşağıdakilerden hangisi “Beyu’l-İne”nin tarifi dir?
A) Bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satılıp daha sonra satılan fiyattan düşük bir fiyatla geri satın alınmasıdır.
B) Bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satılıp, ardından satılan fi yattan daha yüksek bir fiyatla geri satın alınmasıdır.
C) Akitten cayması hâlinde satıcıya kalmak üzere müşterinin satıcıya ekonomik değeri olan bir şey vermesidir.
D) Altın ve gümüşün diğer para cinsleriyle değişimidir

98-“ Bid’î talâk hiç geçerli değildir.” diyen zahir müçtehit kimdir?
A) Davut ez-Zahiri B) Kasani C) İbn Hazm D) İbn Teymiyye

99- Aşağıdakilerden hangisi örfün delil olabilmesinin şartlarından biri değildir?
A) Örf halkın tamamı ya da büyük çoğunluğu tarafından uygulanıyor olmalı
B) Örfe rağmen taraflar farklı karar aldıklarında, örf burada geçerli olmamalı
C) Örf, kesin bir delile aykırı olmamalı
D) Örfe göre karar vermede konuyla ilgili mutlaka bir hadis olmalı

100- Aşağıdakilerden hangisi evliliğin geçerlilik (sıhhat) şartlarından değildir?
A) Ehliyetin olması B) İkrahın olmaması
C) Evliliğin gizlenmemesi D) Şahitlerin olması

Cevaplar:

1-C 11-B 21-C 31-A 41-A 51-C 61-D 71-B 81-A 91-D
2-C 12-C 22-C 32-A 42-C 52-A 62-A 72-C 82-C 92-D
3-C 13-D 23-A 33-D 43-B 53-C 63-A 73-B 83-A 93-B
4-A 14-C 24-C 34-C 44-D 54-D 64-C 74-A 84-B 94-D
5-D 15-C 25-B 35-B 45-B 55-A 65-B 75-C 85-C 95-B
6-C 16-A 26-B 36-B 46-C 56-B 66-C 76-C 86-D 96-C
7-A 17-B 27-B 37-B 47-B 57-D 67-D 77-C 87-C 97-A
8-B 18-A 28-D 38-D 48-D 58-D 68-A 78-C 88-A 98-C
9-A 19-D 29-D 39-C 49-A 59-A 69-C 79-D 89-A 99-D
10-C 20-B 30-C 40-D 50-B 60-D 70-C 80-D 90-D 100-A
İSLAMİ BİLGİLER TEST-6
1-Müşabehet ve mümâselet Allah’ın hangi sıfatının zıddıdır?
A)Muhalefetün lil havadis B)Tekvin C)Vahdaniyat D)Selbii

2- Cennetin kapılarında müminleri karşılayan, onlara iltifat eden melekler ile cehennemin kapılarında kâfirleri karşılayıp onları horlayan bekçi meleklere ne denir?
A)Malik B)Melaike-i Hazene C) Zebani D) Melaike-i Mukarrebun

3-Vahyin en kolay şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Doğru rüyalar B)Cebrail tarafından vahyin onun kalbine bırakılmasıdır
C)İnsan şeklinde getirdiği vahiy D)Cebrail’in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir

4-Aşağıdakilerin hangisi cehennemin isimlerinden değildir?
A)Sair B)Leza C)Sakar D)İtab

5-Kaza Allah’ın hangi sıfatı ile alakalıdır?
A)Kudret B)Tekvin C)Teşrii D)Tenzihi

6-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada öndedir?
A)Şuara B)Neml C)İsra D)Taha

7-Aşağıdaki surelerden hangisi mekkidir?
A)Bakara B)Ra’d C)Fetih D)Zilzal

8-Aşağıdakilerden hangisi vahiy katibi değildir?
A)Zeyd b. Harise B)Muaviye B)Halid b. Velid D) Şurahbil b. Hasene

9-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın korunma yollarından değildir?
A)Arza B)Kitabet C)Hıfz D)İbadette uygulama

10-Muhammed İzzet Derveze’nin “Et-Tefsiru’l- Hadîs” adlı tefsiri ne tür tefsirdir?
A)Fıkhı tefsir B)Tarihi tefsir C)Lugavi tefsir D)Edebi tefsir

11-Aşağıdakilerden hangisi Tefsir ve Te’vil konusunda doğru değildir?
A)Te’vil ayetin muhtemel manalarından birine hamletmek demektir
B)Te’vil Tefsir den daha geneldir
C)Tefsirin sahası daha çok rivayet üzerinedir
D)Te’vilin sahası dirayet üzerinedir

12-Aşağıdakilerin hangisi Kur’an-ı Kerimin özelliklerinden değildir?
A)Lafzın az olmasıyla birlikte manasının zengin olması. B) Hem icmali hem de beyâni olması.
C) Hitabın hem avam hem de havassa yönelik olabilirliği. D)Tarihselliği öne alması

13- “İster hakikat, ister mecaz olsun iki zıt manayı bir arada zikretmektir. Bu sanat mutabakat ve tezâd diye de adlandırılır” Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)Tenkit B)Teşbih C)Tıbak D)Tetmim

14-Irak Rey ekolünü aşağıdakilerden hangisi kurmuştur?
A)Abdullah b. Mesud B)Ahmet b. Hanbel
C)Tavus b. Keysan D)Ubeyy b. Ka’b

15-Peygamberimizin Mekkede bunalımlı bir dönemde kendisini rahatlatmak için gelen sure hangisidir?
A)Kadir B)İnşirah C)Nasr D)Hümeze
16-Hadislerin toplanması hangi dönemde olmuştur?
A)Sahabe dönemi B)Tabiun dönemi C)Tebe-i Tabiun dönemi D)Abbasiler

17-Aşağıdakilerin hangisi Buharinin şerhlerinden değildir?
A)Edebü’l Müfred B)Et Tecridü’s Sarih li ehadisi’l Camiu’s Sahih
C)Kevâkibü’d-Derârî D)Umdetu’l-Kari

18-Üç yüz binden çok hadîs-i şerîfi, râvîleri (rivâyet edenleri, nakledenleri) ile birlikte bilen büyük hadis âlimlerine ne ad verilir
A)Hadis İmamı B)Muhaddis C)Hadis Alimi D)Mütedevvin

19-Hadis ilminde aşağıdakilerin hangisi aynı anlama gelmez?
A)İsnad B)Sika C)Senet D)Ravi

20-Raviinin adalet ve zabtı ile alakalı kusurlarına ne ad verilir?
A)Ta’dil B)Ta’n C)Kizb D)Şaz

21-Aşağıdakilerden hangisi Selefi metodunun ilkelerinden değildir?
A)Takdis B)Mecaz C)Tasdik D)Susmak

22-Maturidiyye Mezhebinin yetiştirdiği en büyük Kelamcı kimdir?
A)Bakıllani B)Semerkandi C)Nesefi D)Cürcani

23-Mezhepler döneminde Selefiyenin karşısındaki Allah’ın sıfatlarının bir kısmını kabul etmeyen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Haricilik B)Meşşailik C)Muattıla D)Sıfatıyye

24-Akıl hiç bir şeyi vâcip kılamaz. Akıl, Allah’ı bulabilecek güçte bile olsa, Allah’ı bilmek şer’an vaciptir. Aklen bir vucûbiyyet yoktur. Şeriattan, dinden haberi olmayan insan, hiç bir şeyden sorumlu değildir görüşünü savunan Eş’ariliğin temel prensibi nedir?
A)Marifetullah B)Cüz-i İrade C)Husun ve Kubuh D)Kesb

25-Ahmed b.Hanbelin yaşadığı dönemde hangi görüşü reddederek Halife Me’mun tarafından yargılanarak zindana atılmıştır?
A)Rü’yetullah B) Siyaset-i şer’iyye C)Hulukul Kur’an D) Kamu yararı

26-Hükmü nas tarafından belirlenmemiş fıkhî olaya ne ad verilir?
A)İllet B)Fer’ C)Asıl D)Aslın Hükmü

27- İnsanın dinin hitabına ehil olması akıl denilen anlama, düşünme ve ona göre davranma kabiliyetine sahip bulunması sebebiyle bu anlamdaki ehliyet ve sorumluluğuna İslâm âlimleri ne ad vermektedir?
A)Eda Ehliyeti B)Vücup ehliyeti C)Rüşd Ehliyeti D) Ehliyyetü’l-hitâb

28-Dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunması için oluşturulan maslahatlara ne ad verilir?
A)MesalihiMürsele B)Mesalihi Mülga C)Mesalihi Mu’tebere D)İstishab

29-Aşağıdakilerden hangisi Vacip hakkında doğru değildir?
A)Vacip kat-i delillere dayanır B)Vacibi inkar eden küfre düşmez
C)Vacib i terk eden isaat etmiş olur D)Hanefilerin dışında Vacip farz anlamında kullanılır

30-Hz. Ebubekir’in, Hz. Ömer’in teklifi üzerine çeşitli malzemeler üzerine yazılı bulunan Kur’an’ı bir mushafta toplama kararı alması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A)İstihsan B)Kıyas C)Mesalih-i Mürsele D)İcma

31-Habeşistana göç ettikten sonra kocası Hıristiyan olan ondan boşanıp nikahı Necaşi tarafından kıyılan peygamberimizin eşinin adı nedir?
A)Ümmü Seleme B)Meymune C)Hafsa D)Ümmü Habibe

32-Hudeybiye antlaşması kaç tarihinde olmuştur?
A)M.627-H.7 B)M.628-H.7 C)M.629-H.7 D)M.628-H.6

33-Rebiul Evvel ayı peygamberimizin başından geçen önemli olayların olduğu aydır. Aşağıdakilerden hangisi bu aya denk gelmez?
A)Doğumu B)Ölümü C)Risaleti D)Hicreti

34-Aşağıdakilerden hangisi Medine anlaşmasının hükümlerinden değildir?
A)Bu sahifenin gösterdiği kimse lehine Yesrib vadisi dahili haram bir yerdir.
B)Bu sahifede gösterilen kimseler arasında zuhu¬rundan korkulan bütün öldürme yahut münazaa vak’aları taraflardan oluşan komisyona götürülmeleri gerekir.
C)Her bir zümre, kendilerine ait mıntıkadan mes’uldür
D)Müslümanlar ve Yahudiler arasında, Yesrib’e hücum edecek kimselere karşı yardımlaşma yapılacaktır

35-Peygamberimiz(s.a.v.)Hakka davet için gittiği Taif’den kederli bir halde Mekke’ye döndüğünde
onu himayesine alan kişinin adı nedir?
A)Mutim b. Adiyy B)Tarık b.Z iyad C)Saad b. Muaz D)Habib b.Zeyd

36-İstanbul tariki denilen kıraat okuyuşuna ne ad verilir?
A)Seb’a Tariki B)Teysir Tariki C)Aşere Tariki D)Şatibiyye Tariki

37-Üst azı dişler ve dilin yan tarafına yani “dad” harfinin çıktığı yere ne adı verilir?
A)Cevf B)Hayşum C)Adras D)Lahn

38-Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatı lazımadır?
A)Sükun B)Hareke C)Ğunne D)Tefhim

39-(Ayn) secavendinde hangi uygulama doğru değildir?
A)Namazda iken konuyu tamamlayıp sonra rukûya gitmek
B)Hatim ve aşır okurken, başlayış ve bitiriş yeri tayininde.
C)Herhangi bir yeri ezberlerken, ders başı ve sonu olarak da bu işareti esas almak uygun olur.
D)Ayetlerin ne zaman indiğini anlamada yardımcı olur.

40-Aşağıdakilerden hangisinde gizli ğunne vardır?
A)İzhar B)İhfa C)İdğam meal ğunne D)İdğam misleyn

41-Ahlâkın en yaygın kullanılan tanımının oluşmasına katkı sağlayan üç önemli düşünür kimdir?
A)Farabî, İbn Sînâ, İmam Gazâlî B)İmam Gazâlî, Farabî, İbn Arabî
C)İmam Gazâlî, İbn Sînâ, İbn Miskeveyh D)İmam Gazâlî, Farabî, Bâyezid-i Bistamî

42-”Allah ve Resulü bir şeye hükmedince, artık mümin erkek ve kadınlara işlerinde bir seçme hakkı kalmaz. Her kim Allah ve Resulü’ne isyan ederse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur” (el-Ahzâb 33/36).ayeti Ahlakla ilişkilendirildiğinde Ahlakın kaynağını hangi temelde zorunlu hale getirmiştir?
A)Din B)Tarih C)Felsefe D)İrade

43-İslam Ahlakının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A)Cennet ümidi ve cehennem korkusu. B)Allah rızası gayesi.
C)Kadere boyun eğme arzusu D)Allah sevgisiyle yaşama gayesi

44-Kur’an daki hangi benzetme insanın üstünlüğünü göstermez?
A)Yeryüzünün halifesi B)İnsanın mükerremliği
C)Eşref-i mahluk oluşu D)İnsanın aciz bir varlık oluşu

45-Kur’an’ın deyimiyle Hz Muhammedin”insan peygamber” oluşu insanlık için hangini önemli kılmaktadır?
A)Hz Muhammedin risaletine inanmanın gereğini
B)Hz Muhammedin hayatını öğrenmeninin gereğini
C)Hz Muhammedin büyük bir kişi olduğuna inanmanın gerini
D)Hz Muhammedin bizim için örnek birisi olduğunun gereğini

46-Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki on emirden birisi değildir?
A)Asla kumar oynamayacaksın. B)Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allah benim
C)Benden başka tanrın olmayacak D)Anne ve babana hürmet edeceksin

47-Aşağıdakilerden hangisi Kanonik (sahih)olmayan Hristiyan yazılarından değildir?
A)Rasüllerin işleri B)Mektuplar C)Vahiyler D)Metinler

48-Hristiyanlığın reform hareketi’nden sonra (XVI. yüzyıl) İngiltere’de doğmuş bir ekoldür. Protestanlığın İngiltere’ye has şekli olan,Katolik-Protestan çatışmasında uzlaşmacı bir yol izleyen mezhebin adı nedir?
A)Protestanlık B)Anglikanlık C)Hümanistlik D)Evangeliklik

49-Aşağıdaki ülkelerin hangisi Protestan değildir?
A)Norveç B)İspanya C)İsveç D)Danimarka

50-Hinduizimde en büyük tanrı hangisidir?
A)Buda B)Vişnu C)Brahma D)Şiva

51- İddetle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)Bazı durumlarda erkek de iddet bekler.
B)Adet gören kadınlar üç adet süresi kur bekler.
C)Hamile kadın doğum yaptığında iddeti sona erer.
D)Adet görmeyen ya da adetten kesilmiş kadınla¬rın iddeti yoktur.

52-Hafif necasetin Namaza engel olması için uvzun veya onu örten elbisenin en az ne kadarı necasetli okması gerekir?
A)Vücutun yarısı veya fazlası B)Uvzun tamamı
C)Uvzun yarısı veya fazlası D)Uvzun dörtte biri veya fazlası

53-Hanefilerde Kadınlarda Hayız ın başlama yaşı en az ve en fazla kaç yaştır?
A)9-45 B)12-55 C)15-55 D)9-55

54-Tertib sahibinin tertibi aşağıdakilerden hangi hangi halde düşmez?
A)Kazaya kalan namazların sayısının vitir dı¬şında altı vakit ve daha fazla olması
B)Tertib sahibi birisine hayız veya nifas halinin girmesi.
C)Vaktin hem kaza hem de vakit namazı kılmaya yetmeyecek kadar sıkışık ve dar olması
D)Vakit namazının kılınışı sırasında kazaya kalmış namazı olduğunun hatırlanmaması

55-Her halukarda kadınların camiye cemaatle namaza gitmelerini mekruh gören hangisidir?
A)İbni Hazm B)Şafii C)Maliki D)Ebu Yusuf

56-Aşağıdakilerden hangisi imamlık konusunda doğru değildir?
A)Özürlü olan kimse, özürsüze imam olur.
B)Necasetten taharet şartını yerine getirmesi şarttır.
C)Setr-i avret şartını yerine getirmemiş kimse, bu şartlan yerine getirmemiş kişiye imam olur
D)Namazın sıhhat şartlarından birini yitirmiş olmamak da şarttır

57-Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlar için doğrudur?
A)Nafile namazlarda mutlaka niyet ismi söylenerek yapılmalıdır.
B)Gündüz kılınan nafilelerde dört rekattan fazla kılarak selam vermek mekruhtur.
C)Nafile namazlarda kısa kıraat yapmak menduptur.
D)Kıyamı kasden terk edene sehiv secdesi gerekir.

58-Aşağıdakilerden hangisi seferilikle alakalı bir kavram değildir?
A)Üç konak üç merhale B)Kasr C)Med D)Cem

59-Aşağıdakilerden hangisi bir birine zıt kavramlardan değildir?
A)Hür-Muksir B)Mesbuk-Lahik
C)Şüruk-Gurub D)Tertîbü’l-makam-muhâzâtü’n-nisâ

60-İzn-i Am ne demektir?
A)İmamın bir başkasına Cuma namazı kıldırması için izin vermesi.
B)Cuma kılınan yerin herkese açık olması
C)Ev sahibinin misafire namaz kıldırması için izin vermesi.
D)Cenaze kıldıracak kişinin cenaze sahibinden izin alması

61-Aşağıdakilerden hangisi kefen çeşidi değildir?
A)Kefeni vacip B)Kefeni sünnet C)Kefeni kifaye D)Kefeni zaruret

62-Aşağıdakilerden hangisine oruç farz değildir?
A)Yolculara B)Hastalara C)Mümeyyizlere D)Gebelere

63-Aşağıdakilerden hangi oruçta mutlak niyet yeterli değildir?
A)Kaza B)Nafile C)Ramazan D)Belirli adak

64-Şafiilere göre ramazan kazasını aynı yıl içinde yapmayanlara ne gerekir?
A)Fidye B)Kaza+Fidye C)Kaza+Tevbe D)Kaza+Kaza

65-Ev kirası gibi zekât mevzuu olmayan bir malın alacaklısına geçen senelerin zekât borcu gerçekleşir.Ancak zekât borcunun ödenme mecburiyeti için alacaklının en az nisab miktarı kadar tahsil etmesi gereken bu alacaklıya ne ad verilir?
A)Deyn-i kavi B)Deyn-i Mutavassıt C)Deyn-i Zaif D)Gerçek nema

66-Önceden yok iken sonradan ferdin mülkiyetine geçen mallara ne ad verilir?
A)Emvâlü’1-bâtma B)Emvâlü’z-zâhire C)Mâl-i müstefâd D)Deyn-i mutavassıt

67- Borç hangi neviden olursa olsun, hangi mallar zekâtın vücûbuna mani değildir?
A)Hayvanlar B)Ticaret malları C)Kira gelirleri D)Toprak ürünleri

68-Aşağıdakilerden hangisi haccın geçerlilik şartlarından biri değildir?
A) Özel vakit B) Sağlık C) Özel mekan D) İhram

69-Aşağıdakilerden hangisi bir mîkat ismi değildir?
A) Cuhfe B) Yelemlem C)Ten’im D) Zülhuleyfe

70-Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vâciplerinden biridir?
A) Hac hutbeleri B) Arefe gecesini Mina’da geçirmek
C) Bayram günlerinde Mina’da kalmak D) Saçları traş etmek veya kısaltmak.

71-Aşağıdakilerin hangisi İmamı Maturidinin eseri değildir?
A) Te’vilâtu’l-Kur’an B)Kitâbü’t-Tevhîd C) Te’vilatü Ehli’s-Sünne D) Tabsiratül-Edille

72-Kurtubinin Kaleme aldığı El-Câmi’u li Ahkâmi’l- Kur’ân adlı tefsiri nasıl bir tefsirdir?
A)Rivayet B)Fıkhı C)İctimai D)Ameli

73-Aşağıdakilerden hangisi Mesail-i Usul den değildir?
A)Asl B)Camiu’s Sağır C)El Hidaye D)Ziyadat

74- Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve dini danışmada kullanılan yöntem ve tekniklerden değildir?
A)Zamanlama B)Yüzleştirme C)Yorumlama D)Destekleme

75- Camide cemaatin, vaazları daha iyi duyup ve görsel olarak takip edebilmesi için imamın yeni bir araç geliştirmesi hangi tür bilgiye girer?
A)Gündelik B)Dinsel C)Bilimsel D)Teknik

76-Aşağıdaki Kur’anda verilen olaylardan hangisi rehberlik anlamını taşımaz?
A)Hz Lokmanın oğluna vasiyeti
B)Hz Musanın kardeşi Harunu kavminin başına bırakması.
C)Hz Yunusun balığın karnındaki duası
D)Hz Yusufu zındanda rüya yorumlaması

77-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir öğreticide olması gereken vasıflardan değildir?
A)Genel kültür bilgisine sahip olmak B)Çok kitap okumak
C)Öğretim yöntemlerini bilmek D)Öğretmenlik meslek bilgisine sahip olmak

78-“Emri bi’-l maruf ve nehyi ani’l-münker” kavramı aşağıdaki hangi kavramları kapsamaz?
A)Hitabet B)İrşad C)Davet D)Tebliğ

79- İlk dönemlerde Şam ekolunün temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Nafi B)Süleyman b.Yesar C)Evzai D)Rabiatu’r Rey

80-İnsani konularda doğaüstü inanışları açıkça reddeden fakat bunun yanında inançların kendisini hedef almayan,doğruyu bulmak insanın bir yetisidir diyerek gerçeğe duyulan bu arzu, gözü kapalı kabullenimlerle değil, bilimsel şüphecilik ve bilimsel yöntemle olmalıdır görüşüne ne ad verilir?
A)Pozivitizm B)Hümanizm C)Doğmatizm D)Ateizm

81-Diyanet işleri başkanlığı mevcut anayasanın kaçıncı maddesinde düzenleşmiştir?
A)64 B)103 C)136 D)163

82-Diyanet işleri merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü hangi birim içinde yer alır?
A)Ana hizmetler B)Danışma ve denetim C)Yardımcı hizmetler D)Genel hizmetler

83-Camiiler haftası ilk kez kaç yılında düzenlenmiştir?
A)1979 B)1986 C)1989 D)1991

84-Hacc da Seyahat acentalarına tahsis edilecek kontenjan oranını aşağıdakilerden hangisi belirler?
A)Bakanlar kurulu B)Bakanlıklar arası hac kurulu
C)Diyanet işleri başkanlığı D)Hac ve umre işleri genel müdürlüğü

85-Anayasanın beşinci kısmının konusu nedir?
A)Yargı B)İnklap kanunlarının korunması C)Geçici Hükümler D)Mali Hükümler

86-Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i tedrisat Kanunu’nun sonuçları arasında yer almaz?
A)Eğitimde eşitlik gerçekleştirilmiştir B)İlkokul kız ve erkek çocuklarına zorunlu tutulmuştur
C)Latin harfleri kabûl edilmiştir D)Maarif Bakanlığı (MEB) kurulmuştur

87-Anayasaya göre Özel hayatın gizliliği ve korunması nda hangi başlıklar yoktur?
A) Konut dokunulmazlığı B) Haberleşme hürriyeti
C) Özel hayatın gizliliği D) Düzeltme ve cevap hakkı

88-Aşağıdakilerin hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden değildir?
A) Milli Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak
B) Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
C) Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak.
D) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek

89-Aşağıdakilerin hangisi T.B.M.M başkanlığın da yer almaz?
A)Başkan vekilleri B)Komisyon üyeleri C)İdare amirleri D)Katip üyeler

90-Aşağıdaki göllerden bölgelere göre doğru olanı hangisidir?
A)İznik: Ege B)Acı göl: Marmara C)Hazar oğu Anadolu D)Eğirdir:İç Anadolu

91-Aşağıdakilerden hangisi baraj gölü değildir?
A)Sarıyar B)Ulubat C)Altın kaya D)Kılıç kaya

92-Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılık İlkesi’nin uygulanmasıyla ilgili bir gelişme değildir?
A)Tekke ve zâviyelerin kapatılması B)Âşâr vergisinin kaldırılması
C)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi D)Medenî Kanun

93-Ottowa nerenin başkentidir?
A)Arjantin B)Kanada C)Brezilya D)Kore

94-Aşağıdakilerin hangisi itilaf devletlerinden değildir?
A) İngiltere B)Almanya C)Fransa D)Rusya

95-Osmanlıda adalet,eğitim,kültür ve din işlerine bakan,kadıları tayin edene ne ad verilir?
A)Şeyhülislam B)Kazasker C)Nişancı D)Sadrazam

96-Osmanlılarda kağıt para ilk defa hangi padişah zamanında basılmıştır?
A) Sultan Abdülhamid B) Osman Bey
C) Yıldırım Beyazıd D) Sultan Abdülmecid

97-Batman yakınındaki Hasankeyf’te aşağıdakilerden hangisine ait eserler bulunmaktadır?
A) Artukoğulları B) Germiyanoğulları
C) Karamanoğulları D) Candaroğulları

98- Aşağıdakilerden hangisi “Beytülmal”in başlıca gelir kaynakları arasında yer almaz?
A) Sadaka B) Haraç C) Öşür D) Zekat

99- Aşağıdaki kavramlardan hangisi “vade karşılı¬ğında alacağın miktarının arttırılması” anlamı¬na gelmektedir?
A)Ribe’l-fadl B) Bey‘u’l-müzâbene C) Ribe’n-nesîe D) Selem

100-Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Akdin haksız kazanca yol açacak ölçüde kapalılık taşıması” anlamına gelmektedir?
A) Gabn-ı fahiş B) Galat C) Garar D) Zarar

Cevaplar:
1-A 11-B 21-B 31-D 41-C 51-D 61-A 71-D 81-C 91-B
2-B 12-D 22-C 32-B 42-A 52-D 62-C 72-B 82-C 92-A
3-C 13-C 23-C 33-C 43-C 53-D 63-A 73-C 83-B 93-B
4-D 14-A 24-A 34-B 44-D 54-B 64-B 74-A 84-A 94-B
5-B 15-B 25-C 35-A 45-D 55-C 65-B 75-D 85-B 95-B
6-C 16-B 26-B 36-B 46-A 56-A 66-C 76-C 86-C 96-D
7-B 17-A 27-D 37-C 47-D 57-B 67-D 77-B 87-D 97-A
8-A 18-A 28-C 38-C 48-B 58-C 68-B 78-A 88-C 98-D
9-D 19-B 29-A 39-D 49-B 59-B 69-C 79-C 89-B 99-C
10-B 20-B 30-C 40-B 50-C 60-B 70-D 80-B 90-C 100-C
İSLAMİ BİLGİLER TES-7
1-Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın subuti sıfatları hakkında doğru değildir?
A)Sübûtî sıfatlar hiçbir şekilde yaratıkların sıfat¬larına benzememektedir.
B)Allah’ın ilmi, kudreti, iradesi sonsuz, mutlak, ezelî ve ebedîdir.
C)Bu sıfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratıkların sıfatları gibi sonradan mey¬dana gelmiş değildir.
D)Hayat, ilim, kudret gibi masdar kelimeler olsun bütün sübûtî sıfatlar Allah’a verilemez.

2-Aşağıdakilerin hangisi bir Haşr olayı değildir?
A)Ba’s B)Mizan C)Hesap ve sual D)Şefaat

3-İnsanın iradeli fiilleri ile bu fiillerin yaratılması konusunda hangisi doğrudur?
A)Mâtürîdîler,cüz’î iradeye, azm-i musammem derler.
B)İnsanlar kendi istek ve iradeleriyle bir şey yapıp yapmamak gücünde değildir.
C)Fiili tercih ve seçmek (kesb) Allah’tan, yaratmak (halk) kuldan dır
D)Iztırarı fiilerden insan sorumludur.

4-Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül kavramının içinde yoktur?
A)Allah’a güven B)Gayret C)Kesin netice D)Sonuca rıza

5- Âlemin sonradan yaratılmış olmasına dayanan dayanarak Allah’ı bulmaya ne denir?
A)Hudus delili B)İmkan delili C)İbda delili D)Nizam delili

6-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın Cem’i aşamasında olmamıştır?
A)Kur’an sahifeleri Mekke lehçesi esas alınarak bir araya getirildi
B)Surelerin isimlerini komisyon koymuştur.
C)Zeyd İbn Sâbit başkanlığında toplanmıştır.
D)Süre ve ayetler tevkifidir.

7- Peygamberin Kur’ân dışı aldığı vahye ne denir?
A)Vahy-i Hüda B)Vahy-i Mevlüt C)Vahy-i Gayri Mevlüt D)Beyan

8-Hz Peygamber döneminde Kur’an-ın korunmasında hangi yöntem kullanılmamıştır?
A)Tebliğ B)Kitabet C)Hıfz D)Arza

9-Namaz sureleri diye bildiğimiz surelerden hangisi Mekkidir?
A)Nasr B)İhlas C)Felag D)Nas

10-Aşağıdakilerden hangisi fıkhı bir tefsirdir?
A) Medârikü’t- Tenzîl ve Hakâkiku’t-e’vîl: Nesefî
B) İrşâdü’l- Akli’s-Selîm İlâ Mezâye’l Ebussuûd Efendi
C) El-Câmi’u li Ahkâmi’l- Kur’ân El-Kurtubî
D) Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri Süleyman Ateş.

11-Aşağıdakilerden hangisi tefsir çeşidi değildir?
A)Fırka tefsirleri B)Lügavi tefsirler C)Tarihi tefsirler D)Rasyonel tefsirler

12-Aşağıdakilerden hangisi 1.tabaka müfessirlerdendir?
A)Ebu Muse’l Eş’ari B)Ata b.Ebi Rabah C)İkrime D)Hasan el Basri

13-Yasin suresinde anlatılan kavim hangisidir?
A)Ashabı Tubba B)Ashabı Eyke C)Ashabı Resse D)Ashabı Karye

14-Aşağıdaki küffar isimlerinden hangisi Kur’an da geçmez?
A)Ebu cehil B)Ebu Leheb C)Calut D)Haman

15-Nur suresinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Taif hadisesi B)İfk hadisesi C)Bey’at hadisesi D)Garanik hadisesi

16-Aşağıdakilerden hangisi İmamı Buharinin hocasıdır
A)Tirmizi B)Müslim C)Ahmed b.Hanbel D)Nevevi

17-Metaini Aşera dan birisi ile tenkit edilen hadis Ravisine ne ad verilir?
A)Cerh B)Ta’n C)Mecruh D)Muhalefetu’s-sîkât

18- İlk zamanda bir kişi bildirmişken, ikinci asırda şöhret bulan, yâni bir kimsenin Resûl-i ekremden, o kimseden de, çok kimselerin ve bunlardan daha, başka kimselerin işittiği hadîs-i şerîflere ne ad verilir?
A)Sahih hadis B)Hasen hadis C)Meşhur hadis D)Muttasıl hadis

19-Aşağıdakilerden hangisi söyleyen açısından sınıflandılmış bir hadistir?
A)Ali İsnad B)Mevkuf C)Mütevatir D)Hasen

20-Aşağıdakilerden hangisinin Süneni yoktur?
A)Müslim B)Darimi C)Nesai D)Beyhaki

21-Aşağıdakilerden hangisi Selefiye hakkında doğru değildir?
A)Teşbih ve tecsîme baş vururlar.
B)Tâbiûn, mezhep imamları, büyük müctehidler ve hadisçiler Selefiyye’dendirler
C)Sözlükte selef “önceki nesil”, selefiyye de “bu nesle mensup olanlar” an¬lamı taşır
D)Günümüzde dünya müslümanlarının % 12′si Selefî’dirler.

22- “Yüce Allah’ın diğer sıfatları gibi tekvîn sıfatı da ezelîdir” görüşü kime aittir?
A)Maturidiyye B)Eşariyye C)Mutezile C)Selefiyye

23-Aşağıdakilerden hangisi Şia hakkında doğru değildir?
A)İtikadî, Fıkhî ve siyasî mezheptir B)Taraftar, yardımcı anlamına gelir
C)Hz. Ali’yi halifeliğe en lâyık kişi olarak görür D)Hz Ali’nin görüşlerinden oluşur.

24- “Davud bin Ali bin Halef el-İsbahanî” hangi mezhebin kurucusu olarak kabul edilir?
A)İmamiyye B)Zahiriyye C)Hariciyye D)Cebriyye

25-Haricilik hangi savaşla ortaya çıkmıştır?
A)Cemel B)Kasidiyye C)Sıffın D)Mute

26-İslam düşüncesi tarihinde felsefe veya islam felsefesi denince ilk akla gelen düşünce akımı hangisidir?
A)İbadiyye B)Meşşailik C)Eşarilik D)İşrakilik

27-“Delil kat’î ise bunu farz, zannî ise bunu vacip” gören mezhep hangisidir?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli

28-Müstehab teklifi hükümlerden hangisine girer?
A)Vacip B)Sahih C)Mendup D)Ruhsat

29- İslâm dünyasında hicri IV. yüzyıldan sonra ictihad faaliyetinin gerileyip zayıfladığı ve içtihadın yerini taklidin almaya başladığı nedenlerinden değildir?
A)Siyasî baskı ve çekişmeler B)İctihad kültür ve telakkisinin değişmesi
C)Sorunlara cevap ihtiyacının artması D)Mezhepler etrafında meydana gelen kümeleşme

30-İslam hukukundaki Beraat-ı zimmet asıldır kaidesinin anlamı nedir?
A)Zararın defi, faydanın celbinden evladır.
B)Borçlu olmamak asıldır. Borç ileri süren, ispatla mükelleftir.
C)Zaman değişince hükümler de değişir.
D)Alması hukuka aykırı olanın vermesi de hukuka aykırıdır.

31-Ferdin diğer fertlerle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen, bunları belli kurallara ve sonuçlara bağlayan kurallara ne ad verilir?
A)Ukubat B)Muamelat C)Ahlak D)Hukuk

32-Aşağıdakilerden hangisi Medine sözleşmesinin içinde yer almaz?
A)Hiçbir kimse müttefikine karşı bir cürüm îka edemez
B)Her bir zümre, sadece kendilerine ait mıntıkadan başka mıntıkalardanda mes’uldür
C)Himaye altındaki kimse (carr), bizzat himaye eden kimse gibidir.
D)Ne Kureyşliler ve ne de onlara yardım edecek olanlar, hi¬maye altına alınmayacaklardır.

33-Peygamberimizin Medineden çıkardığı ilk yahudi kabilesi hangisidir?
A)Gatafan B)Nadir C)Kureyza D)Kaynuka

34-Aşağıdakilerin hangisi Hayber savaşının nedenleri arasındadır?
A)Müslümanlara karşı savaş açma B)Müslüman ticaret kervanlarının önünü kesme
C)Müslümanlardan bazılarını katletme D)Düşmana yardım ve yataklık etme

35-Aşağıdaki savaşların hangisi Hevazin kabilesine karşı yapılmamıştır?
A)Yelemlem B)Huneyn C)Evtas D)Taif

36-Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi akrabalık sayılmazdı?
A)Hılf(Antlaşma) B)Civar(Resmi koruma) C)Sıhriyyet D)Vela(Himaye)

37-Aşağıdakilerden hangisi Fer’i harflerden değildir?
A) Teshil ile Okunan Hemze B) İmâle ile Okunan Elif
C) İşmam ile Okunan Sad D) İhfâ ile Okunan Nûn

38-Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarının faydalarından değildir?
A)Harflerin yazılışının birbirinden ayrılmasını sağlarlar.
B)Mahreçleri aynı olan harflerin birbirinden ayrılmalarını sağlarlar
C)Harflerin kuvvetlisini zayıfından ayırma imkanı verirler.
D)Mahreçleri ayrı olan harflerin telâffuzunda güzellik ve zenginlik sağlarlar.

39-Aşağıdakilerden hangisi secavend değildir?
A)Cim B)İşmam C)Kıf D)Kef

40- Kırâat’ın aşere imamlarının ravileri ile o ravilerin tariklerı arasında vaki olan ufak tefek ihtilafları içine alan bir kırâat sistemidir?
A)Talim B)Tarık C)Takrib D)Tağlis

41-Hurufu Mukattada aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Kelime-i muhaffefe B)Harfi Musakkale C)Meddi arız D)Revm

42-Aşağıdakilerden hangisi Ahlakla alakalı değildir?
A) Ahlâk anlayışı çok kez örfe bağlıdır.
B) Ahlâk insan cemiyetine ait bir olaydır.
C) Ahlâki tavırlar ile örf ve adetlerin temelinde de farklılık vardır.
D) Ahlâk sosyolojiye göre bir cemiyet olayıdır.

43-Aşağıdaki hadislerden hangisi Ana Baba nın evladına karşı sorumluluğunu bildirmez?
A) İnsanın aile bireylerini sefil bırakması günah olarak kendisine yeter
B) Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa ben ne yaparım
C) Bütün fazi¬letlerin en üstünü, senden ziyareti kesen akrabanı ziyaret ederek ilişkiyi yaşatmandır
D) Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakamaz

44-Aşağıdakilerden hangisi İnsanın ruhsal ve manevî varlığı ile ilgili görevleri arasında değildir?
A)Hilm B)Hikmet C)Tevazu D)Fıtrat

45-Aşağıdakilerden hangisi Asabiyeti körükleyen davranıştır?
A)Fahr ve tefâhur B)Hürriyet bilinci C)Eşrefi mahluk bilinci D)Vakar

46-Hz Peygamberin özelliklerinden hangisi onun Ahlakını örnek almada bize ışık tutmaz?
A)İnsan-peygamber oluşu B)Üsve-i hasene oluşu
C)Onun zelleleri D)İnsanların işlerini zorlaştırmaması

47-Hıristiyan olmanın ilk şartı olan ve bir Kilise’den diğerine geçmek için yapılan ayine ne ad verilir?
A)Günah itirafı B)Vaftiz C)Ekmek şarap ayini D)Nikah

48-Hıristiyan dünyasının en büyük ve en köklü mezhebidir. İnançlarına göre bu mezhebi, havarilerin ilki olan Petrus kurmuştur. O aynı zamanda İsa’nın vekilidir.Petrus’tan sonra gelen papalar da Petrus’un vekili sayılırlar.
Görüşü Hristiyanlığın hangi mezhebidir?
A)Ortadoks B)Katolik C)Protestan D)Avengelik

49-Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik hakkında doğru değildir?
A)Toplu dualar 13 yaşına girmiş en az 10 kişinin iştirakiyle yapılır.
B)Yahudilikte ibadet günlük ve haftalık olmak üzere ikiye ayrılır.
C)Kadınlarda ibadete katılırlar
D)Yahudiler sinagog dışında evlerde de ibadet ederler.

50-Reformist Yahudiliğin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Moses Mendelshon B)Isaac Bermays C)Mordecai Keptan D)Martin Luther

51-Budizmde Rahipler Cemaati,dünyanın en eski bekar rahipler topluluğu na ne ad verilir?
A)Vihara B)Buda C)Sangha D)Stupa

52-Aşağıdakilerden hangisi Şii düşünceli ekollerden değildir?
A)Batıniyye B)Dürzilik C)Kerramiye D)Bahailik

53-Aşağıdakilerden hangisi meshi bozmaz?
A)Üzerine meshedilen mestin ayaktan çıkması veya çıkarılması.
B)Ayaklarını yıkamak suretiyle abdestli olan kimsenin bu abdesti olduğu sürece mestleri çıkarmak
C)Mestin içine giren suyun bir ayağın yarıdan fazlasını ıslatması
D)Mesh süresinin sona ermesi

54-Aşağıdakilerden hangisi Hanefilerde Nifas için doğrudur?
A)Nifasta azami süre 60 gündür.
B)El, ayak gibi uzuvları belirmiş olan bir çocuğun düşmesiyle nifas hali meydana gelir.
C)Uzuvları belirlenmemiş düşük için nifas gerekir.
D)Kur’an okuyabilir.

55-Aşağıdakilerden hangisi necaset değildir?
A)Tabaklanmış deri B)Boğazlanmadan ölen hayvanın eti
C)Sarhoşluk veren maddeler D)Kusmuk

56-Aşağıdaki vakitlerin hangisinde sabah namazı kılınamaz?
A)İsfar B)Tağlis C)Beyâz-ı müsta’razî D)Beyâz-ı müstetîl

57-Aşağıdakilerden hangisi Nafile namazlar için kerahat vakti değildir?
A)Akşam namazının farzından önce B)Farz namazın vaktinin daralması durumunda
C)Cuma namazından önce D)Arafat ve Müzdelife cemleri arasında

58-Aşağıdakilerden hangisi Namazda kıratla alakalı mekruh değildir?
A)İkinci rek’atta birinci rek’attan daha uzun B)Nafilede zammı surenin tekrar okunması
C)Zammı surelerde bir atlamak D)Sureyi 2.rekatta 1.rekattan yukarıdan okumak

59-Aşağıdakilerden hangisinde sehiv secdesi gerekmez?
A)İmam teravih namazında gizli okusa
B)İmamın cerhi okunacak yerde hafi okuması
C)Gece namazının kazasını gündüz imamla kılarken sehven cerhi okumak
D)Gündüz namazının kazasını gece imamla kılarken sehven hafi okumak

60-Aşağıdakilerden hangisi cemaata gitmemek için mazeret değildir?
A)Bedenî arızalar B)Camiinin sıkışık olması
C)Farz olan ilmî araştırma ve eğitim öğretimle meşguliyet D)Abdestin sıkışık durumda olması

61-Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazı için doğru değildir?
A)Cuma namazını kaçıran kimseler de öğle namazını ezansız, kâmetsiz ve cemaatsiz kılarlar.
B)Cuma ile mükellef olanların, cuma kılınan bir beldede cuma kılmayıp, cumadan önce veya cuma namazı esna¬sında öğle namazını kılmaları haramdır.
C)Cuma günü öğle (zeval) vaktinden sonra cumayı kılmadan yolculuğa çıkmakta bir sakınca yoktur.
D)Cuma namazını kılmakla yükümlü olmayan yolcunun ve mazeret sahibi kimselerin, cuma günü cuma namazı kılınan bir yerde öğle namazını cema¬atle kılmaları mekruhtur.

62-Teşrik tekbirlerini cemaatle kılındığı zaman vacip,münferiden kıldığı zaman gerekli görmeyen İslam alimi kimdir?
A)Ebu Hanife B)Ebu Yusuf C)İmamı Muhammed D)Şafii

63-Cenaze namazında Tekbir,Dua,Selam,Fatihanın kıraat niyeti ile okunmasının sırası ile hükümleri nelerdir?
A)Farz,Vacip,Sünnet,Mekruh B) Vacip,Farz, Sünnet,Mekruh
C)Farz, Mekruh,Vacip,Sünnet D)Farz, Sünnet, Vacip,Mekruh

64-Aşağıdakilerden hangisi orucun mekruhlarından değildir?
A)Bir şey çiğnemek B)Diş fırçalamak C)Kan aldırmak D)Eşini öpmek

65-Niyet etme vakti gün batımından başlayıp ertesi günün kuşluk vaktine hatta öğle namazı vaktinin girmesinden az önceki vakte kadar devam eden oruçlar hangisidir?
A)Nafile oruçlar B)Ramazanın kazası C)Adak orucu D)Keffaret oruçları

66-Aşağıdakilerden hangisi oruçta kefareti gerektirir?
A)Çiğ hamur yemek B)Ağza giren yağmur, kar veya doluyu isteyerek yutmak
C)Fındığı kabuğu ile yutmak D)Zeytin çekirdek yutmak

67-Altın ve gümüş az ise nisabı tamamlamak için biri diğerine ilâ¬ve edilir,görüşü kime aittir?
A)Hanifiler B)Şafiiler C)Malikiler D)Zahiriler

68-Aşağıdakilerden hangisi zekatın geçerlilik şartlarındandır?
A)Yıllık olması B)Namii olması C)Nisaba ulaşması D)Temlik

69-Aşağıdakilerden hangisinde tam mülkiyet hakkı vardır?
A)Satın alınıp da teslim alınmamış mallar B)Vadeli Mehir
C)Rehin alınan mal D)Gasbedilen,düşman tarafından alınan mal

70-Arafat sınırındaki harem noktası yani umre için ihrama girilen yerin adı neresidir?
A)Edatü libn B)Batn-ı Nemire C)Aşair D)Seniyyetü’l Cebel

71- الْعَت بِالْبَيْتِ وَلْيَطَّوَّفُوا Hac 29.Ayetindeki emredilen haccın nüsukundan hangisidir?
A)Hacc yapmayı B)Evi ziyaret etmeyi C)Tavaf yapmayı D)Beyt-i Atik i görmeyi

72-İkinci Tehallül ne zaman gerçekleşmiş olur?
A)Tıraştan sonra B)Remyi cimardan sonra
C)Ziyaret tavafından sonra D)Hedy den sonra

73-Aşağıdaki Hanefi kitapları kronolojik olarak sıralandığında hangisi en sonra yazılandır?
A)Kitabü’l Harac B)Bedâyiu’s-Sanayi C)El-Hidaye D)Reddü’l-Muhtâr

74-Aşağıdakilerden hangisi Vakiat (Nevazil)Kitapları ındandır?
A)Kenzü’d Dekaik B)Fetava-i Kadihan C)Kafi D)El Mebsut

75-Aşağıdakilerden hangisi Ahlak üzere yazılmış bir kitaptır?
A)Kitab-ı Bahriye B)Mekârimi’ş-şerî’a C)Er Risale D)Ed Dürre

76- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)in Mekke dönemi eğitim çalışmasının ana çizgilerinden değildir?
A)Örgün eğitimdir B)Vahye dayalıdır C)Yetişkin eğitimidir D)Yaygın eğitimidir

77-Aşağıdakilerden hangisi planlama ve değerlendirme ilkelerinden değildir?
A)Bireye görelik ilkesi B) Hayatilik ilkesi C) Açıklık ilkesi D)Konuşturma ilkesi

78-Aşağıdakilerden hangisi problemin unsurlarından değildir?
A)Birey B)Çevre C)Engel D)Hedef

79-15. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Semerkand’da doğmuş ve burada yetişmiştir.Fatih Külliyesi’nin programlarını hazırlamış, astronomi ve matematik dersleri vermiştir.Fethiye adında bir asronomi kitabı ve Muhammediye adındada matematik kitabı olan bu bilginin adı nedir?
A)Farabi B)İbni Rüşd C)Ali Kuşcu D)Biruni

80-Diyanet İşleri Başkanlığında kaç tane müdürlük mevcuttur?
A)5 B)6 C)7 D)9

81-Diyanet İşleri Başkanlığı protokol sırası kaçtır?
A)51 B)41 C)31 D)21

82-Diyanet işleri başkanlığı personelini aşağıdaki birimlerden hangisi denetler,inceler ve soruşturma yapar?
A) İç Denetim Birimi Başkanlığı B) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
C) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü D) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

83- Kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak aşağıdaki hangi birimin görevleri arasındadır?
A)Din işleri yüksek kurulu B)Eğitim işleri genel müdürlüğü
C)Din hizmetleri genel müdürlüğü D)İl müftülerinin

84-Son anayasa düzenlemesine göre Hakimler ve Savcılar yüksek kurulu kaç üyeden oluşur?
A)17 B)19 C)21 D)22

85-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,illerde günlük çalışmanın başlama ve bitişsaatleri ile öğle dinlenme süresi kim tarafından tespit olunur?
A)Bakanlar kurulu B)Çalışma bakanı C)Vali D)İl koordinasyon kurulu

86-Amaçları, Müslümanları bağnazlıktan kurtarmak, bilim anlayışını ve doğa bilimlerine dayanan felsefeyi egemen yapmak, toplumu düzeltecek bir aydınlar ahlâkı yaratmaktı. Ortaya çıkardıkları kolektif bir eser olan, bir tür ansiklopedi ile amaçlarına bir dereceye kadar ulaşmaya çalışan kendilerine”İslâm Ansiklopedistleri”
de denen bu akımın adı nedir?
A)İhvan-ı Safa B)İşrakiyye C)Yeni selefilik D)Meşşailik

87-2011 yılı Ocak ayı diyanet dergisinin kapak konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çevre B)Sadakat C)Tefekkür D)Tevekkül

88-Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nın rumuzu hangisidir?
A) OECD B)ECO C) WTO D) BSEC

89-Aşağıdakilerden hangisi İslam ülkesi değildir?
A)Togo B)Senegal C)Moğalistan D)Komorlar

90-İslam konferansı örgütü(İKÖ) kaç yılında kurulmuştur?
A)1969 B)1970 C)1974 D)1978

91- Bütün okulların Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmasını ve eğitimde ikiliğin kaldırılmasını sağlayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mecelle B)Tevhid-i Tedrisat kanunu
C)Medenî Kanun D)Kanunnâme-i Âli Osman

92-Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşlaşma amacı taşımaz?
A)Medenî kanun’un kabûlü B)Yeni ölçü sistemlerinin kabûlü
C)Şapka Kanunu D)Aşar vergisinin kaldırılması

93-Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemeler ilk defa hangi devirde kurulmaya başlamıştır?
A) III.Selim B) Lale Devri C) Tanzimat Devri D) I.Meşrutiyet

94-İlk Anayasa kimler tarafından yazılmıştır?
A)Sümerler B)Babiller C)Hititler D)Artuklular

95-Aşağıdakilerden hangisi Avrupada başkent değildir?
A)Lizbon B)Riga C)Zagreb D)Strasbourg

96- Aşağıdaki isimleri yazılı göllerden hangisi Akdeniz Bölgesinde yer almaz?
A) Eğirdir B) Burdur C) Acıgöl D) Çıldır

97-Aşağıdakilerden hangisi destek ünitesine bağlı birisinin destek ünitesinin sonlandırılmasının sebebidir?
A)Yaşama ümidi kalmamışların
B)Şiddetli acılar hisseden bir insanın
C)Beynin kesin olarak bütün fonksiyonlarını yitirenin
D)Geri dönüşün artık imkansız olduğu sanılanın

98-Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma hangisidir?
A)Sünni Talak B)Ric’i Talak C)Bâin Talak D)Bid’i Talak
99-Kadının mali bir ödeme yapması veya mali bir hakkından vazgeçmesiyle tarafların anlaşarak evlilik birliğine son vermelerine ne denir?
A)Tefrik B)Muhâlea C)Talak D)Feragat

100- Erkek ve kadının her ikisinin yahut onlardan birinin evliği haram kılan süt emmeyi itiraf etmelerine ne denilir?
A)Beyyine B) İkrar C) Karine D) Şahadet( Pozantı Müftülüğü)

Cevaplar:
1-D 11-D 21-A 31-B 41-B 51-C 61-C 71-C 81-B 91-B
2-A 12-A 22-A 32-B 42-A 52-C 62-A 72-C 82-D 92-C
3-A 13-D 23-D 33-D 43-C 53-B 63-D 73-D 83-C 93-C
4-C 14-A 24-B 34-D 44-D 54-B 64-B 74-B 84-D 94-B
5-C 15-B 25-C 35-A 45-A 55-A 65-A 75-B 85-C 95-D
6-B 16-C 26-B 36-C 46-C 56-D 66-D 76-A 86-A 96-D
7-C 17-C 27-A 37-C 47-B 57-C 67-A 77-D 87-C 97-C
8-A 18-C 28-C 38-A 48-B 58-B 68-D 78-B 88-B 98-C
9-B 19-B 29-C 39-B 49-C 59-D 69-A 79-C 89-C 99-B
10-C 20-A 30-B 40-C 50-A 60-B 70-B 80-D 90-A 100-B

14

Eylül
2012

İslami Bilgiler Soru-Cevaplar 50

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  537 Kez Okundu

1- Aşağıdakilerden hangisi “Tanrı” kavramı dikkate alınarak yapılan din tasniflerinden biri değildir?

a) Tek Tanrılı dinler b) Düalist (iki tanrılı dinler)

c) Geleneksel Dinler d) Çok Tanrılı dinler

2- Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerden Muharref olanıdır?

A) İslam B) Yahudilik C) Budizm D) Mecusilik

3- Vahiy meleği Cibril, dini öğretmek üzere Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e gelerek sorular sormuş ve yine kendisi cevaplamıştır. Hangi soruyu “Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmektir” diye cevaplamıştır?

a) İslam nedir? b) İhlas nedir? c) İhsan nedir? d) Muhlis nedir?

4- Akaid sahasında, manası apaçık olmayan bu sebeple de başka manalara gelme ihtimali bulunan ayet ve hadisleri yorumlamadan ‘bunları ancak Allah bilir’ anlayışı ile kabul etmek (görüşü) hangi mezhebe aittir?

a) Mâturîdiyye b) Eş’ariyye c) Mu’tezile d) Selefiyye

5- İnsanın irade hürriyeti ve seçme imkanı bulunmadığını, insan fiillerinin gerçek failinin Allah olduğunu, kulun Allah tarafından önceden takdir edilen işleri yapmaya mecbur olduğunu savunan Mezhep hangisidir?

a) Haricilik b) Şia c) Mu’tezile d) Cebriye

6- Tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini ilk defa ve başarılı bir şekilde Türkçe ifade etmeye başlayan ve yazmış olduğu tasavvufî şiirleri “Divan-ı Hikmet” isimli eserde toplanan mutasavvıf kimdir?

a) Ahmet Yesevî b) Mevlana c) Yusuf el Hemedânî d) Abdulkadir Geylani

7- “İslam dininde inanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kural ve hükümleri” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Fıkıh b) Akaid c) Ukubat d) Muamelat

8- İnsanlar tasdik ve inkar bakımından üç grupta incelenmektedir. Hangisi bunlardan biri değildir?

a) Mü’min b) Münafık c) Müşrik d) Kafir

9- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını ispata yönelik olarak zikredilen deliller arasında yer almaz?

a) Nizam delili b) İmkan delili c) Fıtrat delili d) Hadis delili

10- Allah Teâlâ’nın iki türlü iradesi vardır. Aşağıdakilerin hangisinde bu ikisi doğru olarak zikredilmiştir?

a) Tekvînî irade – Teşrîî irade b) Tevkîfî irade – Teklîfî irade

c) Küllî irade – Cüzî irade d) İlmî irade – Tecrübî irade

11- Peygamberlik iddiasında bulunan peygamberini doğrulamak ve desteklemek için Yüce Allah’ın yarattığı, insanların benzerini getirmekten aciz kaldığı olağan üstü olaylar “mucize” olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın mucize sayılabilmesi için taşıması gerekli özellikler arasında yer almaz?

a) Tabiat kanunlarına aykırı olmak

b) Peygamberlik iddiasıyla birlikte bulunmak

c) Dinin ana kaynaklarında zikredilmiş olmak

d) Peygamberin isteğine uygun olmak

12- “Kader” ve “kaza” kavramlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

a) Kader, ölçü ve miktar; kaza ise hüküm ve yaratma anlamını taşımaktadır.

b) Kader ve kazaya inanmak iman esasları arasında yer almaktadır.

c) Kader, Allah’ın zati sıfatlarıyla; kaza ise sübuti sıfatlarıyla ilgilidir.

d) Kader, Allah’ın takdiri; kaza ise o takdirin yaratılmasıdır.

13- Hz. Muhammed (a.s.)’ın ümmetinden olan müçtehitlerin O’nun vefatından sonraki her hangi bir devirde şer’î bir meselenin hükmü yönünde fikir birliği etmelerine ne denir?

a) Kıyas b) İstihsan c) İstislah d) İcma

14- Aşağıdaki şıklardan hangisi ‘Erkân’ül Kıyas’tan değildir?

a) İllet b) Fer’ c) Aslın hükmü d) Mûsa leh.

15- Aşağıdaki şıklardan hangisi İstishaba girmez?

a) Vasıf İstishabı b) İbâha-i Asliye İstishabı c) Sahabe İstishabı d)Beraet-i Zimmet İstishabı.

16- Sabah namazının ortalık ağarıncaya kadar bekletilmesinin hükmü nedir?

a) Sünnet b) Mendup c) Mubah d) Müstehap

17- İlmihal ıstılahında görünür kir ve pisliklerin giderilmesine ne ad verilir?

a) Necasetten Taharet b) Hadesten Taharet

c) Setr-i Avret d) Vaktü-s Salah

18- Fıkıh Literatüründe “hükmü kirlilik” hangi terimle ifade edilir?

a) Necaset b) Galize c) Hafife d) Hades

19- Küçük abdest bozduktan sonra idrar yolunda kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen kesilmesi için bir süre beklemeye fıkıh dilinde ne denir?

a) İstinca b) İstibra c) İstikra d) Tahliye

20- Hanefi mezhebine göre Hayızın (âdetin) en kısa ve en uzun süresi kaç gündür?

a) En kısa 5, en uzun 15 gündür b) En kısa 3, en uzun 15 gündür

c) En kısa 3, en uzun 10 gündür d) En kısa 3, en uzun 7 gündür

21- Aşağıdakilerden hangisi nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden değildir?

a) Bayram namazlarından önce, ne evde ne de camide

b) Farz namazın vaktinin daralması durumunda

c) Bayram namazlarından sonra camide

d) Arafat ve müzdelife’de vakfeden önce

22- Müstehap vakitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sıcak bölgelerde, yaz günlerinde öğle namazının geciktirilerek kılınması (ibrad)

b) Uyanacağına güvenmeyen kişinin vitir namazını vakit namazından sonra kılması

c) Vakit namazlarını vaktin ilk girdiği anda kılmak

d) Yatsı namazının gecenin ilk üçte birine kadar geciktirilerek kılınması,

23- Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?

a) Farz olan kıratı ilk iki rekatta yerine getirmek

b) Farz olan fiillerin sırasına riayet etmek

c) Rekatı ikiden fazla olan farzların ilk iki rekatının dışında fatiha okumak

d) Tadili erkana riayet etmek

24- Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından değildir?

a) Namazı özürsüz yere, namazın sünnet ve adabına uymaksızın kılmak

b) Kıyam, rüku ve secde aralarındaki tekbir ve zikirleri sonraya bırakmak

c) Farz namazlarda ilk iki rekatta fatihadan sonra aynı sureyi okumak

d) Namazda özürsüz olarak boğaz hırıldatmak, öksürmeye çalışmak

25- Aşağıdaki fiillerden hangisi başlanmış bir namazı bozmaz?

a) Göze ilişen bir yazıya bakmak b) Ameli kesirde bulunmak

c) Gülmek d) Güneşin doğması

26- Mezheplerde cemaatle namazın hükmü hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hanbeli: Cemaatle namaz kılmak erkekler için farzı ayndır

b) Şafii: Cemaatle namaz kılmak erkekler için farzı kifayedir

c) Hanefi: Cemaatle namaz kılmak erkekler için sünneti müekkettir

d) Maliki: Cemaatle namaz kılmak erkekler için mübahtır

27- Hz Peygamber (sas) ilk Cuma namazını nerede kılmıştır?

a) Kabe’de b) Küba Mescidinde c) Rauna Vadisinde d) Mescidi Nebevi’de

28- Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının sahih olmasının şartlarından değildir?

a) Vakit b) Cemaat c) Hutbe d) İkamet

29- Aşağıdaki hallerden hangisi için sehiv secdesi yapılsa dahi namaz tamam olmaz?

a) Vacibin terk edilmesi

b) Vacibin geciktirilmesi

c) Farzın terk edilmesi

d) Farzın geciktirilmesi

30- İmam olan zat, namazda iken Fatiha’dan sonra son okuduğu ayet secde ayeti olursa ne yapması gerekir?

a) Önce tilavet secdesini yapar, sonra da namazın rüku ve secdelerini tamamlar.

b) Rüku ve secdeden sonra, ayrıca tilavet secdesi yapar.

c) Namazın sonunda tilavet secdesi yapar.

d) Namazın rüku ve secdeleri ile birlikte tilavet secdesini de yapmış olur.

31- Aşağıdakilerden hangisi yasaklanan satım çeşitlerinden biri değildir?

a) Bey’ul- mülamese b) Telakki’r- rükban c) Neceş d) Teati

32- Bir kimseye “yaşadığı sürece onun olması, öldükten sonra da geri dönmesi” şartıyla bir malın verilmesine ne denir?

a) Hibe b) Umra c) Sukna d)Rukna

33- “Bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satılıp, satılan fiyattan daha düşük bir fiyata geri satın alınması” şeklinde yapılan satış akdine ne denir?

a) İkale b) Murabaha c) İne d) Ribe’l Fadl

34- Aşağıdakilerden hangisi Din İşleri Yüksek Kurulunun altın ve gümüş nisabında esas aldığı ölçüyü belirtir?

a) Altın 80.18 gram, Gümüş 591.2 gram

b) Altın 85.3 gram, Gümüş 600 gram

c) Altın 81.52 gram, Gümüş 590.5 gram

d) Altın 82 gram Gümüş 585 gram

35- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Hanefi mezhebine göre altın ve gümüşten yapılmış süs eşyaları zekâta tâbidir

b) İmam Şafiî’ye kadın süs eşyası zekâta tâbi değildir

c) Altın ve gümüş dışında, hangi maddeden olursa olsun bütün süs eşyaları zekâta tâbidir

d) Erkekler tarafından kullanılan veya dince kullanılması haram sayılan altın-gümüş mamulü bütün süs eşyası zekâta tâbidir

36- Hayvan zekâtı konusunda kullanılan ‘Sâime’ deyimi neyi ifade eder?

a) Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara denilmektedir

b) Zekât nisabını dolduran küçükbaş hayvanları ifade eder

c) Zekât nisabını dolduran büyükbaş hayvanları ifade eder,

d) Sütü için beslenen hayvanları ifade eder.

37- Aşağıdakilerden hangisi Haccın eda şartlarından birisi değildir?

a) Sağlıklı olmak b)Yol güvenliği

c) Bedeni ve mali imkânların yeterli olması d)Arızi bir engelin bulunmaması

38- Aşağıdakilerden hangisi ihramın rükünlerinden birisidir?

a) Telbiye b) 2 rekât namaz kılmak

c) Hill bölgesinde olmak d) İzar ve Rida

39- Aşağıdakilerden hangisi giyim ve giyim eşyasıyla ilgili ihram yasaklarından biri değildir?

a) Dikişli elbise giymek

b) İhram elbiselerini değiştirmek ve yıkamak

c) Başa takke ve benzeri şeyler giymek

d) Eldiven veya çorap giymek

40- Aşağıdakilerden hangisi Tavafın vaciplerinden biridir?

a) Tavaf namazı kılmak

b) Necasetten taharet yapmış olmak

c) Tavafa başlarken ve her şavtın sonunda Hacer’ül-Esved’i istilam etmek

d) Muvalat, yani tavafın bütün şavtlarını ara vermeden peş peşe yapmak

41- Aşağıdakilerden hangisi İslam toplumlarında genel ahlâkı ve kamu düzenini koruma ve denetleme faaliyetini ve bununla görevli resmî kuruluşu ifade eder?

a) Vakıf b) Hisbe c) Rakabe d) Gurre

42- Muâyede kavramı ne ifade etmektedir?

a)Karşılıklı alış veriş b) Ziyaretleşme

c)Bayram tebrikleşmesi d) Tokalaşma ve kucaklaşma

43- Ahlâk çalışmalarının ilk örnekleri arasında yer alan “Kitâbü’z-Zühd ve’r-Rekâik” adlı eser kime aittir?

a) Abdullah b. Mübârek b) Buhâri c) Ahmed b. Hanbel d) Mâverdî

44- Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için kefâret gerekir?

a) Yemin-i gamûs b) Yemin-i lağv c) Yemin-i mün’akit d) Yemin-i hata

45- Aşağıdakilerden hangisi yemin kefâreti seçenekleri içerisinde bulunmamaktadır?

a) On fakiri doyurmak b) On fakiri giydirmek

c) On gün oruç tutmak d) Köle azat etmek

46- Aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

a) Adanan husus, yapılması gereken farz veya vacip bir ibadet olmamalıdır

b) Adanan şeyin yapılması maddeten ve dinen mümkün ve meşru olmalıdır

c) Adanan mal ise, adayan şahsın mülkiyetinde bulunması gerekir

d) Şart gerçekleşmeden yerine getirilmiş olsa da adak geçerlidir

47- İslam hukukunda, tıbbi bir zaruret bulunmadıkça anne karnındaki çocuğun düşürülmesi veya alınması cinayet (suç) olarak adlandırılmış ve haram sayılmıştır. Cenine karşı bir cinayet işlenmesi halinde, ödenmesi gereken maddi tazminatın adı nedir?

a) Diyet b) Kasame c)Gurre d)Hidane

48- Rasulullah (a.s)’ın Medine’ye hicretini takip eden günlerde kaleme alınan Medine sözleşmesi kimlerle yapılmıştır?

a) Evs ve Hazrec kabileleriyle b) Müşriklerle c) Yahudilerle d) Hepsiyle

49- İslam bilginleri, dinin amacının “zarurat-ı hamse” ilkesini yerleştirmek ve korumak olduğunu ifade etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden değildir?

a) Canın ve aklın korunması b) Devletin korunması

c) Namus ve haysiyetin korunması d) Dinin ve malın korunması

50- “Ecr-i misl” nedir?

a) Tarafsız bilirkişilerin işçinin fiilen harcadığı emeğe biçtikleri değerdir

b) İşçinin aldığı aylık ücrettir

c) İşçinin alacağı günlük ücretin tesbitidir

d) İşçinin alın teri kurumadan ücretinin ödenmesidir

CEVAPLAR:

1- C 2- B 3- C 4- D 5- D 6- A 7- B 8- C 9- D 10-  11- C 12- C 13- D 14- D 15- C 16- D17- A 18- D 19- B 20- C 21- D 22- B 23- C 24- D 25- A 26- D

27- C 28- D 29- C 30- D 31- D 32- B 33- C  34- A 35- C 36- A 37- C38- A 39- B40- A 41- B42- C 43- A 44- C 45- C 46- D 47- C 48- D 49- B 50- A

 

11

Eylül
2012

İslami Bilgiler Soru Cevap/Testler

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  2.309 Kez Okundu

1 Kabe’nin etrafını yedi defa dönmeye ne denir? Tavaf

2 Su bulunmadığı zaman temiz toprakla abdest almaya ne denir? Teyemmüm

3 Bir başkasını yaptığı bir davranışla suçlamaya ne denir? İftira

4 Kur’an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap halide bir araya toplanmıştır? Hz  Ebubekir

5 Mekke’den Medine’ye hicret eden Mekke’li müslümanlara ne denir? Muhacir

6 Kur’an hangi mübarek gecede indirilmeye başlanmıştır? Kadir Gecesi

7 Sevap ve günahlarımızı yazan meleklere ne denir? Kiramen Katibin

8 Tevrat hangi peygambere indirilen kutsal kitaptır? Hz Musa

9 İçinde Kabe’nin bulunduğu Mekke’deki mescide ne denir? Mescid-i Haram

10 Akşam namazının farzı kaç rekattır? Üç

11 Ağzı ve burnu suyla temizlemek ve bütün bedeni hiç kuru yer bırakmadan yapılan temizliğe ne denir? Boy (Gusül) abdesti

12 Ezanla kamet arasındaki fark ifadesi nedir? Kad kametis salah

13 Toprak ürünleri için zekat zamanı ne zamandır? Hasat zamanı (dönemi)

14 Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencesinden kurtulmak için miladi 622 yılında Mekke’den Medine’ye gitmeye ne ad verilir? Hicret

15 Kur’an-ı Kerimin ilk suresinin ismi nedir? Fatiha Suresi

16 Safa ile Merve tepeleri arasında gidiş-gelişe ne ad verilir? Say

17 Kurban Bayramı arefesinde öğle vaktinden sabah namazı vaktine kadar bir süre arafatta bulunmaya ne denir? Vakfe

18 Medinede Hazreti Muhammedin yakın çevresinden kişilerin bulunduğu mezarlığa ne ad verilir? Cennetülbaki

19 Hinduizm de Hintlilerin kahramanlık öykülerinin anlatıldığı en önemli destanlarınınadı nedir? Muhabbarata Destanı

20 Budizm de insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu saf ve temiz bir duruma kavuşmaya ne denir? Nirvana

21 Namazda bir kaç ayet yada kısa süre okuyacak kadar ayakta durmaya ne denir? Kıyam

22 Bir daha oruç tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanlara bir fakire onu bir gün doyuracak kadar para vermesi yada onu doyurmasına ne denir? Fidye

23 Bir işi tüm çalışma ve tedbirleri uygulayarak tamamladıktan sonra gerisini Allaha havale etmeye ne denir? Tevekkül

24 Allahın varlığına ve birliğine, eşi ve benzerinin olmadığına işaret eden Kuran-ı Kerim süresi hangisidir? İhlas

25 Kuran-ı Kerimde peygamberlerin yada eski toplulukların hayatlarından bahseden bölümlere ne denir? Kıssa

26 İnsanların istediği dine, inanca yada felsefi düşünceye inanma inancının gereklerini yerine getirme hürriyetine ne denir? Din ve Vicdan Hürriyeti

27 Müslümünların ilk hicret ettikleri yer neresidir? Habeşistan

28 İlk islam savaşı hangisidir? Bedir

29 Peygamberlerin Allahtan aldıkları buyrukyarı insanlara bildirmelerine ne denir? Tebliğ

30 Haccın farzlarından biri olan beyaz elbise giymeye ne denir? İhram

31 Belirli bir vakti ve belirli bir zamanı olmayan,yoksullara yardım etmek,insanlara güleryüzlü davranmak,yoldaki insanlara zarar veren bir nesneyi kaldırmak gibi geniş bir çerçevesi olan yardım şekline ne denir? Sadaka

32 Kur’an’da,kötülüğün simgesi ve insanların düşmanı olarak tanıtılan,şeytana tapıcılık anlamına gelen akıma ne denir? Satanizm

33 ’10 EMİR’ hangi peygambere vahyedilmiştir?  Hz Musa

34 Hz Muhammed,son hutbesi olan Veda Hutbesini,kaç tarihinde yapmıştır?  632

35 Dini sorumluluğun ön şartı nedir?  Akıl

36 Eserlerinde tasavvufa yer veren,Mesnevi ve Divan adlı eserleri ile insanlığa ışık saçan,”Ne olursan ol,yine gel!  “sözü ile insan sevgisini dile getiren,tasavvufi edebiyatımızın temsilcisi kimdir?  Mevlana

37 Su bulunmadığında veya suyun kullanılmasında sakınca olduğunda temiz toprak cinsiyle yapılan abdest ve boyabdesti yerine geçen temizlik şekline ne denir?  Teyemmüm

38 Bir kişinin arkasından onda bulunan özellikleri onun hoşlanmayacağı tarzda söylemeye ne denir?  Gıybet

39 Her biri 20 sayfadan oluşan Kur’an’ın bölümlerine ne denir?  Cüz

40 Hacıların ihram giymeleri için belirlenen Mekke şehrine yakın yerlere ne denir?  Mi’kat

41 Yağmur ve kar yağması, rüzgar esmesi gibi doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek kimdir? Mikail

42 Temiz suyun bulunmadığı veya bulunup da hastalık gibi nedenlerle kullanma olanağı olmadığı zamanlarda alınan abdeste ne ad verilir? Teyemmüm

43 Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresinin adı nedir? Bakara

44 Allah’ın isteklerini, yasaklarını ve öğütlerini peygamberlere bildirmesine ne denir? Vahiy

45 İnsanın bir işi başarmak için elinden gelen çabayı gösterdikten sonra Allah’a güvenip sonucu beklemesine ne denir? Tevekkül

46 Peygamberimizin süt annesinin adı nedir? Halime

47 Allah tarafından önceden belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesi olayına ne ad verilir? Kaza

48 Hac zamanı dışında Kabe’yi ziyaret etmek için yapılan ibadete ne ad verilir? Umre

49 Peygamberimizin söylediği sözlere ne denir? Hadis

50 Rüku ve secdesi olmadan kılınan namazın adı nedir? Cenaze namazı

51 İlk ezanı kim okumuştur? Bilal-ı habeşi

52 Bir insanın kendi isteğiyleyalnızca Allah rızası için yoksullara yaptığı yardım ve iyiliklere ne denir? Sadaka

53 H z Muhammet (s a v) kaç yılında doğmuştur? 571 yılında

54 İlk islam devleti kaç nerede kurulmuştur? Medine’de

55 Kuran-ı Kerimde kaç ayet vardır? 6666 Ayet vardır

56 Hz Muhamme’de ilk vahiy nerede gelmiştir? Mekkede hira mağarasında ilk vahiy gelmiştir

57 Kabenin etrafında hacerül esvet taşından başlayarak yedi defa dönmeye ne denir  Tavaf

58 Allahın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren nurani varlıklara ne denir Melek

59 Vahiy getiren meleğin adı nedir? Cebrail

60 Hz Muhammed kaç yaşında peygamber olmuştur? 40

61 Allah tarafından gelen vahiyleri peygamberlere bildiren meleğin ismi nedir? Cebrail

62 Secde yapılmadan kılınan namazın adı nedir? Cenaze Namazı

63 Namaz kılmak için su ile abdest alınması gerekir Su bulunmadığı zaman ne yapılır? Teyemmüm

64 Ramazan Ayında yatsı namazı ile beraber 20 rekat olarak kılınan namazın adı nedir? Teravih

65 Allah tarafından görevlendirilen, kıyametin kopma zamanında Sur’u üfleyen meleğin ismi nedir? İsrafil

66 Ramazan orucunu tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanların oruca karşılık verdikleri sadakanın adı nedir? Fidye

67 Hacca gidenlerin Kabenin etrafında dönerek yapmış olduğu davranışa ne denir? Tavaf

68 Hz Muhammed’in kendisinden sonra vefat eden kızının ismi nedir? Hz  Fatma

69 Hz  Muhammed’in hanımları, çocuklar ve torunlarından oluşan aile halkına ne isim verilir? Ehl-i Beyt

70 Hz  Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi ile başlayan ve bir tarih başlangıcı kabul edilen olayın adı nedir? Hicret

71 Kur’an insanın öncelikle neyini kullanmasını ister aklını

72 Hz Muhammed’in hizmetinde bulunan Enes “Peygamberimiz bana hiçbir gün öf bile demedi  Yaptığım bir şey için bunu niye yaptın, yapmadığım bir şey için de bunu niye yapmadın diye beni azarlamadı”demesiyle o peygamberimizin hangi yönünü belirtiyor  hoşgörüsünü

73 Kabenin köşesinde bulunan kutsal taşın adı nedir hacerül esvet

74 “Allahu Ekber” ne anlama gelir Allah en büyüktür

75 Hz  Muhammed’in hicret esnasında konakladığı köyde yaptırdığı mesci(cami)din adı nedir Kuba

76 Kabenin etrafında yedi defa dönmeye tavaf denir  Bir defa dönmeye ne denir şavt

77 Kuran-ı Kerim’de kaç sure vardır 114

78 Abdest alırken ağıza su vermek farz mıdır, vacip midir, sünnet midir sünnettir

79 Namaz kılarken yere paralel olarak eğilmeye ne denir rukü

80 Alkollü içkiden çok içmek haramdır  Az içmek nedir haramdır

81 Hz  Muhammed (s a v)Mekke’den Medine’ye kaç yılında hicret etmiştir? 622

82 Peygamberimizi övmek amacıyla yazılmış olan mevlid-i Şerifin yazarı kimdir? Süleyman Çelebi

83 Kâbe’yi yıkmak üzere fil ordusuyla Mekke’ye gelerek Ebabil Kuşlarının üzerlerine taş atmaları sonucu ordusu helak olan Yemen Valisi kimdir? Ebrehe

84 Bütün ibadetlerde ortak olan esas nedir? NİYET ETMEK

85 Peygamberlerde bulunan “EMANET” sıfatının anlamı nedir? GÜVENİLİR OLMAK

86 Yaptığımız iyilik ve kötülüklerin ( günah ve sevapların) yazıldığı deftere ne ad verilir? AMEL DEFTERİ

87 Kendisine yeni bir kitap verilmeyip daha önce daha önce gelen bir kitabı tebliğ eden peygambere ne ad verilir? NEBİ

88 Hz Muhammed (S A V)’in kendisinden 6 ay sonra vefat eden çocuğunun adı nedir? Hz FATIMA(r a)

89 Peygamberler akıllı ve zeki insanlardır Allah’ın gönderdiği vahiyleri en doğru şekilde anlar ve insanlara en iyi biçimde aktarırlar Problemlere uygun çözümler getirirler Peygamberlerin bu özelliğine ne ad verilir? FETANET

90 Dinimize göre hangi mal ve gelirlerden zekat verileceği belirlenmiştir Buna göre sığır ve mandanın zekat miktarı ne kadardır? OTUZDA BİR

91 İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır? KUBA (köyünde)

92 Kur’anın bir kitap haline getirilmesinde komisyon başkanı ve vahiy katibi olan sahabe kimdir? ZEYD BİN SABİT

93 Kâbe’nin yakınında bulunan Safa ve Merve tepeleri arasında Hac İbadeti esnasında gidip gelmeye ne ad verilir? SAY

94 Su bulunmadığı zaman toprak ile alınan abdest de ne ad verilir? Teyemmüm

95 Son kutsal kitabımız nedir? Kur’an-ı Kerim

96 Allah ile Peygamberimiz arasında elçilik görevi yapan hangi melektir? Cebrail

97 Kur’an-ı Kerim’deki ilk süre hangisidir? Fatiha Süresidir

98 Hıristiyanlık dininin kitabı nedir? İncil

99 5 namazın vakitlerinin başladığını haber veren çağrının adı nedir? Ezan

100 Başkalarındaki iyi özellikleri kıskanmayıp, bizim de bu iyi özelliklere sahip olmaya çalışmalıyız  Örneğin, sınıfımızdaki başarılı ve terbiyeli bir arkadaşamızı örnek almamız, onun gibi başarılı ve dürüst olmayı istemeye ne denir? Gıbta etmek (İmrenmek)

101 Haftada bir kere cemaatle kılınması zorunlu olan namaz hangisidir? Cuma

102 Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye 622 yılında yaptığı göçe ne denir? Hicret

103 Dini sorumluluğun ön şartı nedir? Akıl

104 Peygamberimiz nerde doğmuştur? Mekke

105 Hacıların, haçta giydiği dikişsiz elbiseye ne denir? İhram

106 Kur’an-ı Kerim’in ilk suresinin adı nedir? Fatiha

107 Kur’an hangi halife zamanında çoğaltılmıştır? Hz  Osman

108 Zengin müslümanlara farz olan, yılda bir kez sadece mal ile yapılan ibadet hangisidir? Zekat

109 Kuranı Kerim’in en uzun süresi hangisidir? Bakara Süresi

110 Sünnet olmasına rağmen cemaatle kılınan namaz hangidir? Teravih Namazı

111 İnsanlara sorumluluk yükleyen idare hangisidir? Cüz-i İdare

112 İnsanların günah ve sevaplarını yazan melekler hangileridir? Kiramen Melekleri

113 İslam Tarihinde ilk savaş hangisidir? Bedir

114 “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim ” sözü kime aittir? Hz  Muhammed

115 Peygamberimizin hal ,haraket söylem ve davranışlarını ifade eden sözcük nedir? Sünnet

116) Aşağıdakilerden hangisi hicretten önce meydana gelmiştir.

A-Miraç olayı B-Rasulullah(SAV)’in hükümdarları İslam’a daveti

C-Mescidi Nebevinin inşası D-Hz.Hamza’nın şehit edilmesi

117) Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonra meydana gelmiştir.

A-Beş vakit namazın farz kılınması B-Hz.Hatice’nin vefatı

C-Akabe Biatları D-Ezanın meşru kılınması

118) Aşağıdakilerden hangisi hicretten sonra meydana gelmiştir.

A-Yahudilerle sulh B-Ebu Talibin vefatı C-Habeşistan’a hicret D-Hz.Hatice’nin vefatı

119) Müslümanların Hıristiyanlarla yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir.

A-Yermuk Savaşı B-Yemame Savaşı C-Mute Savaşı D-Hendek Savaşı

120) Şam ticaret yolunun güven altına alındığı olay hangisidir.

A-Bedir Savaşı B-Uhud Savaşı C-Taif Seferi D-Hayberin Fethi

121) Hz.Peygamber(SAV) aşağıdakilerden hangisinin bağışlanması için dua etmiş ve gıyabi cenaze namazı kılmıştır.

A-Mukavkıs B-Necaşi C-Ebu Talip D-Herakliyus

122) Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber(SAV)’ in peygamberliğinden önceki döneme aittir.

A-Kabe’nin putlardan temizlenmesi B-Hz.Hatice ile evlenmesi

C-Amcası Ebu Talibin vefatı D-Medine’ye hicret edilmesi

123) Hz.Peygamber(SAV): “Ben üzülmeyi yasaklamış değilim.Bağıra ,çağıra ,feryat ederek,dövünerek ağlamayı yasakladım. Bende gördüğünüz gözyaşları kalpteki sevgi ve merhametin eseridir.” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir.

A-Bedir Savaşı sonunda B-Hz.Hamza’nın şehit edilmesi üzerine

C-Oğlu İbrahim’in ölümü üzerine D-Hz.Hatice’nin vefatı üzerine

124) Hz.Peygamber(SAV) hangi seferde ordusuyla beraber Semud kavminin helak olduğu Hicr Vadisinden geçmiştir

A-Taif Seferi B-Tebuk Seferi C-Hayberin Fethi D-Mute Savaşı

125) Hz.Peygamber(SAV) sırtından çıkardığı bürdesini(abasını) aşağıdakilerden hangisine vermiştir.

A-Kab b.Züheyr B-Hasan b.Sabit C-Veysel Karani D-Hz.Ali

126) Zeynep isimli bir Yahudi kadını Hz.Peygamber(SAV)’i ne zaman zehirlemeye kalktı.

A-Hayberin fethinden sonra B-Hendek Savaşından sonra

C-Miraç olayından sonra D-Medine’ye hicret edince

127) Hz.Peygamber(SAV)’e yaptıkları kötülükler sebebiyle haklarında sure nazil olan akrabaları kimdir.

A-Ebu Cehil ve hanımı B-Ebu Süfyan ve hanımı C-Ebu Leheb ve hanımı D-Vahşi ve hanımı

128) “Hak Teala beni yaratırken babama hiç sormadı.Ben ibadet için neden ona sorayım” diyerek çocuk denecek yaşta Müslüman olan kimdir.

A-Musab b. Umeyr B-Hz.Ali C-Zeyd b. Harise D-Hz Ammar

129) Müşriklerin işkenceleri neticesinde İslam’ın ilk şehitleri olma şerefine kavuşanlar aşağıdakilerden hangisidir.

A-Yasir ve Sümeyye B-Ammar C-Zeyd b. Harise D-Bilali Habeşi

130) Hz.Peygamber(SAV): “….. güneşi sağ elime,ayıda sol elime verseler bil ki Allah Teala bu dini aziz kılıncaya veya ben bu uğurda ölünceye kadar vazgeçmiyorum” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir.

A-Miraç olayından sonra B-Medine’ye hicret etmeden önce

C-İlk Müslümanların gördükleri işkenceler üzerine D-Müşriklerin kendini Ebu Talibe şikayetleri üzerine

131) Hz. Peygamber(SAV) “Hayır. Bunların böyle helak olmalarını istemem.Yalnız Allah’a ibadet eden ve zatına ortak koşmayan bir topluluk onların sulplerinden belki çıkar” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir.

A-Taif ten dönerken B-Bedir savaşından sonra

C-Medine’ye hicretten sonra D-Müslümanların gördükleri işkenceler üzerine

132) “Kardeşimin oğluna hakaret eden sen misin” diyerek elindeki yayla Ebu Cehilin kafasına vurarak başını yaran ve daha sonra gidip Müslüman olan kimdir.

A-Hz.Ömer B-Hz.Abbas C-Hz.Hamza D-Hz.Ebu Bekir

133) Hz.Peygamber(SAV)’ i öldürmek üzere yola çıkıp,sonrada Müslüman olan kimdir.

A-Hz.Hamza B-Hz.Ömer C-Halit B. Velit D-Hz.Abbas

134) Müşriklere”Eğer bunu söyleyen Muhammed ise muhakkak ki doğrudur.Ben onun getirdiği daha büyük haberlere inanmışım, inanırımda” diye cevap veren Hz.Ebu Bekir’e hangi lakap verilmiştir.

A-Emin B-Zinnureyn C-Seyfullah D-Sıddık

135) Hz.Ebu Bekir Müşriklerin sorusuna “Eğer bunu söyleyen Muhammed ise muhakkak ki doğrudur.Ben onun getirdiği daha büyük haberlere inanmışım,inanırımda” cevabını hangi olay üzerine söylemiştir.

A-Miraç olayı B-İlk vahyin gelişi C-Kabe Hakemliği D-Ayı ikiye bölmesi

136) Rasulullah(SAV) “Korkma ey Ebu Bekir,Allah bizimle beraberdir” diye ne zaman söylemiştir.

A-Uhud Savaşında B-Mescidi Nebeviyi inşa ederken

C-Hicret esnasında Sevr mağarasında D-Müslümanlara yapılan işkenceler üzerine

137) Hz.Osman’a Zinnureyn lakabı niçin verilmiştir.

A-Hz.Peygamber(SAV)’in iki kızıyla evlenmesinden dolayı B-Yumuşak huylu olmasından dolayı

C-Miraçtan sonra Hz.Peygamber(SAV)’i tasdik ettiği için D-Kuranı Kerim nüshalarını çoğalttığı için

138) Hz.Peygamber(SAV)’in iki kızıyla evlenmesinden dolayı Hz.Osman’a hangi lakap verilmiştir.

A-Seyfullah B-Esedullah C-Sıddık D-Zinnureyn

139) Hz.Ali,Zeyd,Hatice ve Hz.Ebu Bekir’in en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir.

A-İlk Müslümanlar olmaları B-Medine’ye hicret etmeleri

C-Bedir Savaşına katılmaları D-Hz.Peygamber(SAV)’den sonra vefat etmeleri

140) Halit b. Velide Seyfullah lakabı aşağıdaki olaylardan hangisi üzerine verilmiştir.

A-Hayberin fethi B-Uhud Savaşı C-Mekke’nin Fethi D-Mute Savaşı

141) Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber(SAV)’in Medine’ye hicretinden sonra gerçekleşmiştir.

A-Hz.Hatice ile evlenmesi B-Ebu Talibin vefatı C-Haccın farz kılınması D-Habeşistan’a hicret

142) “Yaradan Rabbinin adıyla oku! O,insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku,Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir, Kalemle yazmayı öğreten O’dur”(Alak S-1,4)ayetleriyle ilgili yanlış ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 610 Ramazan ayında indirilmiştir B) İslamın Tevhid akidesini işler.

C)Hz. Muhammed’e ilk gelen ayetlerdir. D) İslamın ilme verdiği önemi gösterir.

144) Hz. Muhammed’e ” Emin” lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güler yüzlü,tatlı dilli olması B) Misafirlerine ve komşularına iyi davranması

C) Her zaman doğru ve dürüst olması D) Mahzun ve takva sahibi olması

145) Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’e”Emin” lakabı verilmesinin nedeni hangisidir?

A) Güvenilir olması B) Zeki ve akıllı olması C) Güzel konuşması D) Günah işlememesi

146) İslamiyetten önce Mekke’de Hz. İbrahim dinine uyanlara ne ad verilir ?

A) Ümmi B) Hanif C) Müşrik D) Sahabe

147) İslam öncesi Arap Yarımadasında tek Allah’a ibadet eden ve Hz. İbrahim’in dinine bağlı olduklarını söyleyen kişilere ne ad verilir?

A) Mecusiler B) Bektaşiler C) Museviler D) Hanifler

l- Hz. Muhammedin Hicreti

ll-Hz. Muhammedin mekkelileri islam Dini’ne ilk daveti

lll-Bedir Savaşı

lV-Mekke ‘nin Müslümanlar tarafından alınması

148) Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı, hangi seçenekte verilmiştir?

A) ll-l-lll-lV B) ll-lll-lV-l C) l-ll-lV-lll D) l-lll-ll-lV

149) Aşağıdakilerden hanğisi, Hz. Muhammedin katıldığı savaşlardan birisi değildir?

A) Bedir B) Uhud C) Hendek D) Mute

150) Hz. Peygamberi gören ve sohbetinde bulunup müslüman olan kişilere aşağıdakilerden hangi ad verilir?

A) Sahabe B) Ensar C) Muhacir D) Tabiin

8

Eylül
2012

ÖĞRENCİLERE TEMEL DİNİ BİLGİLER SAYFASI

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  435 Kez Okundu

S-1)- Şamanizm, Hinduizm veya Budizm gibi inançlar hangi din çeşidine örnekdir?
a)- Batıl Din b)- Semavi Din c)- Hak Din d)- İlahi Din

S-2)- Aşağıdakilerden hangisi İslam Dininin kabul ettiği ilkelerden değildir?
a)- Islamda üstünlük ancak takva (Allah’a bağlılık) iledir
b)- Allah’a ibadet için mutlaka mescitlere gitmek gerekir
c)- Hiç kimse müslüman olmaya zorlanamaz
d)- İslam akla ve mantığa cok önem vermiştir

S-3)- Peygamberimizin vefatından sonra tüm müslüman alimlerin bir konu üzerinde fikir birliğine varmalarına ………….. denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)- Kitap b)- Kıyas c)- Sünnet d)- İcma

S-4)- Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyuruyor:” Allahu Teala’nin 99 ismi şerifi vardır. Onları kim ezberlerse Cennet’e girer.” Allah’in 99 güzel ismine ne ad verilir?
a)- Cemalullah b)- Seyfullah
c)- Esma-ul Husna d)- Hilye-i Şerif

S-5)- Allahın bazı sıfatları (özellikleri) vardır. Bunlardan biri de Allahın varlığının sonu olmamasıdır. Allah’ın bu özelliğini anlatan sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a)- Kudret b)- Muhalefetün Lil-havadis c)- Hayat d)- Beka

S-6)- Allahu Tealanın herhangi bir yaratıcısı yoktur. Varlığı kendisindendir. Allahın bu özelliğini anlatan sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
a)- Vahdaniyet b)- Kiyam Bi-nefsihi c)- Vucud d)- Ilim

S-7)- Allahu Tealanın herşeye gücü yeter. Biz müslümanlar böylece inanırız. Allahın Bu özelliğini, hangi sıfatı anlatır?
a)- İrade b)- Tekvin c)- Kudret d)- Basar

S-8)- Allahu teala ne ölüdür, ne de insan ve diğer canlılar gibi ölme özelliği vardır. Allahu Teala canlıdır ve hep öyle kalacaktır. Bu özellik aşağidaki hangi sıfatta anlatılır?
a)- Vucud b)- Hayat c)- Ilim d)- Beka
S-9)- Insanoğlunu korumakla görevli melekler vardır. Aşağıdaki melek guruplarından hangisi insanoğlunu korumakla vazifelidir?
a)- Hamele-i Ars b)-Hafaza Melekleri
c)- Kiramen Katibin d)- Mikail

S-10)- Cennet ve Cehennemde görevlendirilmiş meleklere ne ad verilir?
a)- Hazene b)- Hamele-i Arş
c)- İsrafil d)- Hafaza Melekleri

S-11)- Yeryüzünde sadece Allah’a ibadet etmek için yarattığı iki tür MAHLUK vardır. Bunlardan birincisi ve en üstünü INSAN’dir. Diğer ibadetle vazifeli yaratık hangisidir?
a)- Ademoğlu b)- Hayvanlar c)- Bitkiler d)- Cinler

S-12)- İlk insan yaratılınca Allah-u Teala tüm meleklere Hz.Adem’e secde etmelerini emretti. Hepsi secde ettiler fakat birisi isyan etti. Üstünlük tasladi ve secde etmedi. Allah onu kendisine isyan ettiği için lanetledi ve huzurundan kovdu. Sonra kıyamete kadar insanoğlunun duşmanı oldu. Kimdir bu mahluk?
a)- Deccal b)- Cin c)- Iblis d)- Yılan

S-13)- Aşağıdaki isimlerden hangisi peygamber değildir?
a)- Hz. Hızır b)- Hz. Şit c)- Hz. İdris d)- Hz. İsmail

S-14)- Aşağıdaki hangi peygambere Kitap-Suhuf gönderilmemiştir?
a)- Hz. Adem b)- Hz. Ibrahim c)- Hz. Davud d)- Hz. Salih

S-15)- Kendisine vahiyle yeni bir ilahi kitap ve kanun verilen peygamberlere ne ad verilir?
a)- Rasul b)- Nebi c)- Hikmet ehli d)- Hakim

S-16)- Aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlere ait vasıflardan değildir?
a)- Fetanet b)- Teblig c)- Ismet d)- Kismet

S-17)- Peygamberler kendilerinin hakiki peygamber olduklarını isbat etmek için Allah’ın izniyle bazı mucizeler gösterirler. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin en büyük mucizesidir?
a)- Parmağıyla ayı ortadan ikiye bölmesi
b)- Kur’an-ı Kerimin bizzat kendisi
c)- Peygamberimizin Allahın huzuruna çıktığı Mirac mucizesi
d)- Hicret ederken saklandığı mağranın kapısına örümceğin ağ örmesi

S-18)- Kıyametten sonra bütün insanların amellerinin tartılması için kurulacak olan ilahi düzene ne ad verilir?
a)- Mizan b)- Sırat Koprüsü c)- Araf d)-Şefaat

S-19)- Cenab-ı Hakkın yarattığı herşeyin geleceğini ezelden bilmesi ve taktir etmesine ne ad verilir?
a)- Kaza b)- Kader c)- Semi d)- Haset

S-20)- Görünürde müslüman olup içten içe muslumanlara düşmanlık besleyen ve aleyhlerine çalısan insanlara ne denir?
a)- Mü’min b)- Müşrik c)- Münafik d)- Zalim

21.inci sorudan 41.inci soruya kadar İBADET- MUAMELAT konuları sorulmaktadır:

S-21)- Dinimizin emir ve yasaklarına uymak mecburiyetinde olan kisilere ne denir?
a)- Mükellef b)- Farz c)- Akıllı d)- Büluğ çağina ermiş

S-22)- Allah tarafından doğrudan doğruya namaz gibi değil de: bayram namazı kılmak, kurban kesmek gibi dolaylı olarak verilen emirlere ne denir?
a)- Farz b)- Vacip c)- Sünnet d)- Mübah

S-23)- Yapılması çirkin kabul edilen, terkedilmesi iyi görülen manasındaki hüküm nedir?
a)- Haram b)- Yasak c)- Mekruh d)- Mustehab

S-24)- Aşağıdaki durumlardan hangisi abdestsiz yapılabilir?
a)- Kabe tavaf edilebilir b)- Kurani Kerim açınıp okunabilir
c)- Namaz Kılınabilir d)- Zemzem suyu içilebilir

S-25)- Aşağıdaki davranişlardan hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?
a)- Kulakları meshetmek b)- Abdeste sağ taraftan başlamak
c)- Abdesti kendi kendine almak d)- Abdestte sıralamayı takip etmek

S-26)- ”İstinşak” neye denir?
a)- Ağiza bol su alıp iyice çalkalamak demektir
b)- Vucudumuzda kuru yer kalmayıncaya kadar her yerimizi yıkamak demektir
c)- Buruna bolca su verip temizlemek demektir
d)- Banyo yapmadan önce namaz abdesti almak demektir

S-27)- Teyemmüm abdesti aşağıdaki tariflerden hangisinde doğrudur?
a)- Kirlenince banyoya girip suyla güzelce yıkanmaktır
b)- Namaz kılmak veya Kuran-ı Kerim okumak için suyla alınan abdesttir
c)- Su bulamadığımız zaman toprak veya toprak cinsinden olan şeylele alınan abdesttir
d)- Su faturasını yatırmadığımızda su kesilince camiye gidip suyla aldığımız abdesttir

S-28)- Yatsı namazının hemen arkasından kıldığımız 3 rekatlık vitir namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
a)- Vacip b)- Farz c)- Sünnet d)- Mekruh

S-29)- Vakit namazlarının (Sabah, Öğle, Ikindi, Akşam, Yatsı) farzlarından önce ve sonra kılınan namazlar, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan Teravih namazları aşağıdakı hangi çeşit namaz gurubuna girerler?
a)- Farz Namazlar b)- Vacip Namazlar
c)- Mekruh Namazlar d)- Nafile Namazlar

S-30)- ”Bakılması haram olan yerlerin kapatılması demektir.” Giyilen dar veya içini gösterecek kadar ince elbiselerle bu görev yapılmamış olacağindan namaz caiz olmaz.
Yukarıda tarifi yapılan namazın farzı hangisidir?
a)- Necasetten Taharet b)- Istikbali Kıble
c)- Setri Avret d)- Kaide-i Ahire

S-31)- Aşağıdakilerden hangisi ”Kuran’dan bir parça okumak” manasındaki namazın farzlarındandir?
a)- Kıyam b)- Kıraat c)- Rukuu d)- Kade-i Ahire

S-32)- Namaz esnasında namazı bozmayacak şekilde yanıldığımızda (Vaciblerden birini terkettiğimizde) yanılma secdesi yaparız. Yanılma secdesinin asıl adı aşa-gıdakilerden hangisidir?
a)- Tilavet Secdesi b)- Sehiv Secdesi
c)- Şükür Secdesi d)- Sabır Secdesi

S-33)- Aşagıdaki durumlardan hangisinde oruç bozulmaz?
a)- İğne yaptırmak b)- Ağız dolusu kusmak
c)- Sigara içmek d)- Yaraya merhem sürmek

S-34)- Orucun başlama vakti ne zamandır?
a)- İmsak b)- İftar c)- Güneşin doğdugu vakit d)- Güneşin battığı an

S-35)- Orucu bilerek ve kasten bozan kişi ceza olarak iki ay aralıksız oruç tutmalıdır. Bu cezaya ne ad verilir?
a)- Kaza b)- Keffaret c)- Eda d)- Nafile

S-36)- Hacca giden müslümanlar hacca başlamadan evvel beyaz ve iki parçadan oluşan bir elbise giyerler. Bu elbisenin özel adı nedir?
a)- Örtü b)- Cilbab c)- İhram d)- Smokin

S-37)- Hacılar Kabe etrafında 7 kez dolaşmak zorundadırlar. Kabenin çevresinde 7 defa dolanmaya ne denir?
a)- Şavt b)- Tavaf c)- Tur d)- Gezinti

S-38)- Zengin müslümanlar her sene fakir müslümanlara mallarının bir miktarını verirler. Bu ibadete zekat ibadeti denir. Zenginler mallarının kaçta kaçını zekat olarak vemelidirler?
a)- Yüzde beşini b)- Yüzde kırkını
c)- Hepsini d)- Yüzde Ikibuçuğunu

S-39)- Ramazan aylarında zengin müslümanlar fakirlere sadaka verir. Bir günlük yiyecek miktarı kadardır. Ailedeki kişi başına verilen bu özel sadaka ibadetinin adı nedir?
a)- Sadaka-i Cariye b)- Sadaka-i Fitr
c)- Sadaka-i Nafile d)- Sanduka-i Hazine

S-40)- Kuranı Kerimde EROİIN’in haram olduğu yazmamaktadır. Ama insanı uyuşturan, sarhoş eden ve sağlığına zarar veren ŞARAB’ın haram oldugu yazmak-tadır. Eroin şarabdan daha tehlikeli bir madde olduğu için Şarab gibi haram kılınmışdır. Böyle bir hüküm çıkartmada islamın hangi kaynağı kullanılmıştır?
a)- İcma b)- Sünnet c)- Kıyas d)- Kitap

41.inci sorudan 50.inci soruya kadar SİYER dersinin soruları sorulmaktadır:

S-41)-Müslumanların Mekkeli müşriklerin zulümlerine dayanamayarak Peygamberimizin de isteği doğrultusunda ilk hicret ettikleri yer neresidir?
a)- Medine b)- Istanbul c)- Mısır d)- Habeşistan

S-42)- Mekkede iken müslümanlar işkence gördükleri yetmiyormuş gibi müşrikler tarafından 3 yıl süreyle aç ve susuz bırakılmışlardır. Bu sürede Peygamberimizin amcası Ebu Talip ve cok sevdiği eşi Hz.Hatice peygamberimizin ve müslümanların en büyük destekçileri olmuşlardır. Bu acı dolu yıllardan sonra Ebu Talip ve Hz.Hatice vefat etmişlerdir. Peygamberimizi ve tüm müslümanları çok üzen bu iki olayın olduğu seneye ne ad verilir?
a)- Huzun yılı b)- Hicret yılı c)- Savas yılı d)- Kırk yıl

S-43)- Peygamberimiz Medineden bazı kişilerle hac mevsimlerinde görüşüyor ve onlara islamı anlatıyordu. Müslüman olan Medineliler peygamberimize Mekkeye 1-2km uzaklıktakı bir yerde bazı konularda söz vermişlerdir. Bu önemli söz verme olayının adı nedir?
a)- Yemin Keffareti b)- Akabe Biatları
c)- Kankardeşliği d)- Savaş antlaşması

S-44)- Hicretten sonra Mekkeli ve Medineli müslümanları peygamberimiz kardeş ilan etmiştir. Mekkeli müslümanlara hicret ettikleri için muhacir denmiştir. Medineli müslümanlara da hicret edenlere yardım edenler manasında isim verilmiştir. Bu isim nedir?
a)- Evs b)- Hazrec c)- Ensar d)- Pinti

S-45)- Hicretin 2.inci yılında Allah-u Teala ayet göndererek namaz kılarken Kabe’ye dönmemizi istedi. Müslümanlar bu ayet gelmeden önce namazlarını nereye dönerek kılıyorlardı?
a)- Yemene b)- İstanbula c)- Mescidi Aksaya d)- Mescidi Nebeviye

S-46)- Peygamberimizin başında bulunduğu savaşlara GAZVE denir. Başında bulunmadığı savaşlara ne denir?
a)- Seriyye b)- Gaza c)- Siyer d)- Mücahit

S-47)- Müslümanların cok kayıp verdikleri, Hz.Hamza’nın şehit olduğu, Peygamberimizin mübarek dişinin kırıldığı, müslümanların ikinci savaşının adı nedir?
a)- Bedir Savaşı b)- Uhud Savaşı
c)- Hendek Savaşı d)- İstanbul Kuşatması

S-48)- Peygamberimiz hayatında kaç kez hac yapmıştır?
a)- 1 kez b)- 3 kez
c)- 5 kez d)- Her yıl hac yapmıştır

S-49)- Kur’an-i Kerim’in indirilmeye başlandığı, 1000 aydan daha hayırlı olan, Ramazan ayının 27. inci gecesi idrak ettiğimiz mübarek gecenin adı nedir?
a)- Mevlid Kandili b)- Mirac Gecesi
c)- Kadir Gecesi d)- Beraat Gecesi

S-50)- Kuranı Kerim kaç senede tamamlanmıştır?
a)- 23 sene b)- 63 sene c)- 10 sene d)- 7 sene

CEVAP ANAHTARI

Itikad Ibadet Siyer
1-A 11-D 21-A 31-B -
2-B 12-C 22-B 32-B 41-D
3-D 13-A – - 42-A
– - 23-C 33-D 43-B
4-C 14-D 24-D 34-A 44-C
5-D 15-A 25-C 35-B 45-C
6-B 16-D 26-C 36-C 46-A
7-C 17-B 27-C 37-B 47-B
8-B 18-A 28-C 38-D 48-A
9-B 19-B 29-D 39-B 49-C
10-A 20-C 30-C 40-C 50-A

7

Eylül
2012

Temel Dini Bilgiler-5

Yazar: arafat  |  Kategori: TEMEL DİNİ BİLGİLER  |  Yorum: Yok   |  481 Kez Okundu

- İbadetin çeşitleri:1:Bedenî, 2: Malî, 3: Hem bedeni hem mali ibadetler
-Mükellef :İslam dininin emirlerini yapmak yasaklarından kaçmakla yükümlü Müslüman ,Âkil, ve Bâliğ kimselerdir
– Ef’âl–i mükellefin:Farz, vacip, sünnet, müstehap (mendub), mübah, haram ,mekruh, müfsid
-Hades, bazı ibadetlerin yapılmasına engel hükmi pisliklerdir.
-Tahreti suğra:abdestsizlik halinden temizlenmektir.
-Tahareti Kübra :Cünüplük ten temizlenmektir.
-N.galiza:ağır necasetler:idrar,kan, dışkı ,irin, kusuntu, leşler ,şarap…
-N.hafife:atın dışkı ve idrarı,ehli hayvanların dışkı ve idrarları vb.
-Mutlak ve mukayyet sular :Mutlak su:tabiattaki yağmur kar deniz ırmak kuyu sularıdır. Mukayyed su:kavun karpuz vb.gibi meyvelerin suları ile aslı mutlak su olduğu halde rengi kokusu ve akıcılığını kaybeden sulardır
-Fer’î deliller :İslam hukukunun dayandığı 4 temel kaynaktan başka yine bu delillerin referansında ikinci derecedeki delillerdir, bunlar: İstihsan, Mesalihi Mürsele ,Şer’u ma Kablena, Sahabe kavli, Maslahat, Örf, İstishab
– Havzı Kebir ve Sağir’in tanımı :Alanı 100 arşın: 68 m2 olan kuyu ve havuz suları havzı kebir denir ki necaset pisletemez böyle bir su kaynağını, küçük olanada havzı sağir denir necaset düştüğü zaman usulüne göre temizlenmesi lazımdır,
– Vila :Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır.
– Cemi takdim ve cemi te’hir :Arafat’ta öğle namazının farzının arkasından ikindi namazının farzını kılmak cemi takdim, Müzdelife’de akşam namazını yatsı namazı ile birlikte kılmak cemi Te’hirdir.
– Tahrime tekbir:İftitah tekbiridir. (başlangıç tekbiridir)
– Mest müddeti:Mukim olanlarda 24 saat,seferilerde 72 saattir.Bu süreler ilk alınan abdestin bozulması ile başlar.
-Fecr-i Sadık:Ufukta günün ilk aydınlığının genişlemesine yayılmasına denir. Sabah namazı vaktinin girdiği andır.
– Fecr-i Kazib:Ufukta dikey olarak dar bir şekilde görülüp sonradan kaybolan yalancı aydınlığa denir.
– Fey-i Zeval:Güneş tepe noktasındayken cismin mevcut olan gölgesidir.
-Mesbuk :Namaza sonradan yetişen kişidir.
-Mazmaza ve istinşak :Mazmaza gusülde ağzı boğazın girişine kadar gargara ile yıkamak, istinşak burnu genize su gidip yanıncaya kadar su ile temizlemektir.Guslün farzlarıdır.
– Teyemmüm :Hicri 6.yıl Ben-i Mustalik Gazvesinde meşru kılındı.
-Cenaze namazının rükünleri:4 tekbir ve kıyamdır.
-Cenaze namazının vacipleri:Selamdır.
– Cenaze namazının sünnetleri:Okunan dualar sünnettir.
-Ezanın hükmü :Sünnet-i müekkededir.
– Tadil-i erkân :Namazda rüku, secde ve bunlardan kalkışta vücudun sükunet bulmasıdır. Vaciptir.
– Kamet getirmenin hükmü :Sünnettir.
-Müdrik :İmama başından beri uyup onunla namazı tamamlayan kişidir.
– Mesbuk :İmama birinci rekattan sonra yetişen kişidir.
-Lahik :Namaza imamla başlayan ama abdesti bozulup namazdan çıkıp abdestini alıp hiçbir şey konuşmadan tekrar aynı namazını tamamlayan kişidir.
– Müktedi :İmama uyan kişidir.
– Mihrabiye :Namaz sonunda okunan mutad aşırlardır.
– Sütre :Namaz kılanın önünden geçene engel olması için önüne koyduğu şeylerdir.
– Kasr-ı salat :Yolcunun kısaltarak kıldığı farz namazdır.
– Amel-i kesir ve amel-i kalil :Ameli kesir:namazı bozan davranışlardır. Bir rükunda peş peşe 3 defa aynı hareketi yapmak gibi. Ameli kalil ise namazı bozmayan davranışlardır. Peş peşe 2 defa yapılan hareketlerdir.Namazda çalan cep telefonunu kişinin tek elle alıp kapatması da ameli kalildir.
-ilk cuma namazı ranuna vadisinde beni avf yurdunda kılındı hicret esnasında.
-hicretin 1. yılında cuma namazı farz kılındı.
-Abdullah b. Zeyd ezanı rüyada gördü, ilk ezan hicretin 1. (622) veya 2. (623) yılında bilal Habeşi tarafından okundu.
-Hicretin 2. yılında ramazan ayından sonra ise zekat farz kılındı.
-Gazve: peygamberin bulunduğu savaşlara denir. Seriyye ise bizzat katılmadığı sahabeleri görevlendirdiği birliklerdir.
-Bedir savaşından önceki hicretin 2. yılında gerçekleşen gazveler şunlardır: Ebva, Buvat,Bedrulula ve zuluşeyre gazveleridir.
-Bedir Savaşı (h.2/m.624)
-Uhut (3/625)
-Hendek (5/627)
-Hudeybiye Antlaşması (6/628)
-Mekke fethi (8/630)
-Huneyn-Evtas savaşları ve Taif Kuşatması (8/630)
-Kaynukaoğulları Medineden çıkarıldı( 2/624); Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı ilk bozan yahudi topluluğudur.
-Nadiroğulları (4/625)’te sürüldüler. Haşr sursi indi bu topluluk hakkında.bundan dolayı bu sureye beni nadir suresi de denir.
-Kureyzaoğulları olayı (5/627) de yaşandı.Hendek savaşı sonuna kadar medine kaldılar.bunlar, beni nadirden huyey b. ahtabın tahrikiyle hendek savaşında müslümanları arkadan vurmak istediler. peygamberimiz savaştan hemen sonra bunları kuşattı. kureyzaoğulları Sad b. Muazın hakemliğini kabul etti,Sad, buluğ çağına eren erkeklerin idam edilmesi, kadın ve çocukların esir alınmasına ve mallarının ganimet olmasına karar verdi.sadece bir kadın ise Hallad b. Suveyd isimli bir sahabenin üstüne kaya yuvarlayıp ölümüne sebeb olduğu için öldürüldü. cenabı Allah Ahzab suresinde bu olaya değinmiştir.
-Hayber fethi (7/628)
-Mute savaşı (8/629), Bizans ile müslümanlar arasında yüzyıllarca sürecek savaşlar bu savaşla başladı. kumandan Zeyd b. Harise; o şehit oluca Cafer b.ebi Talib; o da şehid olunca Abdullah b. Revaha komutan olacaktı. Hepsi şehit olunca halid b. velid komutran oldu.Seyfullah( Allahın kılıcı ) lakabını aldı.
-Tebük Seferi( Gazvetül Usre:Güçlük savaşı), orduya ise güçlük ordusu manasına Ceyşul Usra denir.( 9/630)
-Kab b.Malik,Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye mazeretsiz tebük savaşına katılmadılar.müslümanlar Allahın emriyle bunlarla 50 gün küstü. tevbe suresi 118. ayetle allah bunları affetti.
-Senetül Vufud ( Heyetler Yılı) denilen h. 9. (630-631) yılında necranlı hristiyanlar medineye geldiler,peygamber onlara Ali imran 59-61 ayetleri okudu ve onları Mübaheleye (Karşılıklı lanetleşmeye ) çağırdı, düşündüler kabul etmediler.
-Veda haccı (10/632)
-Ziyaret için şu üç mescide gidilebilir: Mescidi aksa, Mescidi Haram ve Mescidi Nebevi
-Ravzai Mutahhara: Peygamberimizin minberiyle kabri arasındaki kısımdır.
-Semiyyat: Akli delillerle sabit olmayan, sadece Allahın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği nakli nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere denir.
-İlk mescid Kuba mescididir.
-Teşrik tekbirlerindeki teşriğin kelime manası et kurutmaktır.
-Kuranı çoğaltan grubun başkanı zeyd b. sabittir.
-Sebut tıval ( yedi uzun sure ): Bakara,Ali İmran, Nisa, Maide,Enam ve Enfal sureleridir.
-Vücuh: Lafızları aynı, manaları farklı olan kelimelere denir.
-İlhadi tefsir: Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.
-Burhanı Limmi: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.
-Ahdi atik:Tevrat / Ahdi Cedid: İncil
-Tevrat: Kanun,Öğreti demek; İncil : Müjde demek
-Beytül izze: Kuranın bir bütün olarak dünya semasına indirildiği yerin adıdır.
-Berzah:ölümden Mahşerdeki dirilişe kadar süren hayat kabir/Berzah hayatıdır.
-Küsuf: güneş tutulma namazı/ Husuf: ay tutulma namazı.
-Peygamberin vefatından sonra sahabiler Sakifetü beni saide denilen yerde hz. ebu bekire biat etti.
-Maverdi’nin Edebüddünya veddin isimli eseri ahlak üzerinedir.
-İsar: kendi ihtiyaç içinde olsada kardeşini nefsine tercih etmek, cömertliğin zirvesidir.
-Hz. Aişe: Onun ahlakı Kurandı demiştir.
-Peygambere süt emzirenler. 1) ebu lehebin cariyesi Suveybe 2) Halime bnt. Ebi Züeyb 3) Amine bnt. Vehb
-Zeynep, Rukiyye ve Ümmü gülsüm Hz. Hatice annleriyle aynı anda müslüman oldular.
-Hz. peygamberin hicreti 3. akabe görüşmesi sonunda 622 yılında gerçekleşti.
-İkinci akabe biatı miladi 621 de zilhicce ayında mekkede gerçekleşti.
-Dehriyyun: zaman ve maddenin ebediliğini savunanlar.
-Üzeyir, lokman ve zülkarneyn veli mi peygamber mi belli değildir.
-Mezheb: bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüş farklılıklarıdır.
-peygamberlerin sıfatları; sıdk,emanet,fetanet,ismet ve tebliğdir.
-ilk vahiy m.610, 27 ramazan,pazartesi günü geldi.
-Medinede inen son sure Nasr suresidir.
-Ayet:Alamet,nişan,ibret,emri acip,burhan ve delil manasına gelir.
-Genel kabule göre Kuranda 6236 ayet vardır.
-Aksamul kuran: Kurandaki yeminlerdir.
-İtikadi mezhepler:selefiyye,maturidiyye ve eşariyyedir.
-Zarurati diniyye: peygamberimizin Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen hüküm ve esaslara denir.
-Haberi sıfatlar: Allahın eli,yüzü,gelmesi gibi sıfatları için kullanılır.
-Cennet bekçisi Rıdvan adlı meleğindir. Cehennem bekçisi maliktir.
-Hz. ademe 10, şit 50, idris 30 ve ibrahime 10 sahife verildi.
-Vitir namazı vakti: yatsı namazı kılındıktan sonraki vakittir.
-Fasit:Kendi başına sahih ve meşruyken ğayrı meşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru olmaktan çıkan şey.
-Halkulkuran:kuranın mahluk olup olmadığı tartışmasıdır.
-Mutezilenin kurucusu:vasıl b. Ata
-Cebriyye:kurucusu, Cehm b. Safvandır. İnsan fiillerinde hür değildir.
-Kaderiye:Kurucusu,Mabed el-Cühenidir.kaderi inkar ederler,insan fiillerinde hürdür.
-Hükmü itibarıyla hac çeşitleri:Farz,Vacip ve Nafile hac
-Edası itibarıyla hac çeşitleri:Kıran,Temettü ve İfrad haccı
-Afaki;Mikat sınırları dışında oturan kişiler için kullanılır.
-Teyamun;Tavafı kabenin sağından yapmaktır.
-Izdıba:Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atarak sağ omuzu ve sağ kolu açıkta bırakmak.
-Remel:Koşmaksızın çalımlı ve süratli yürümek
-Hıll;Harem ile mikat arasındaki bölgedir.
-Eyyamı Mina: Zilhiccenin 10,11,12 ve 13. günleridir.
-Ziyaret tavafı haccın farz olan tavafıdır.
-Tehallül:İhram yasaklarının sona ermesidir.tehallülü evvelden sonra cinsel ilişki yasağı devam eder,bu yasak tehallülü sani ile kalkar.
-İhsar:Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeble ihramdan çıkmasıdır.
-özbekistan başkenti:taşkent
-Unesco:Birleşmiş milletler eğitim,bilim ve kültür teşkilatıdır.
-Numan b. Sabit(Ebu Hanife) eseri: Elfıkhul ekber
-Hayız müddeti en az hanefide 3 gün şafide ise bir gündür.en çok hanefide 10 şafide 15 gündür.
-loğusalık/nifasa gelince hanefide azami 40 gün şafide ise 60 gündür.
-istihlaf:namazda abdesti bozulan imamın yerine cemaatten birini geçirmesidir.
-Cuma namazının sıhhati için hanefide imam dahil 4, şafide ise imam dahil 40 kişi olmalıdır.
-Kerrubiyyun:Arşın etrafında bulunan meleklere denir.
-Müşkilül kuran: Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zanndeilen ayetlere denir.
-Maturidiyye. İnsan özgür bir cüzi iradeye sahiptir der.
-Maturidiye göre husn ve kubh( iyilik ve kötüllük) akılla bilinebilir.Eşariye göre ise din bildirmedikçe bilinemez.
-Eşariye göre dini tebliğat olmasa akıl ile Allahın varlığı bilinemez, maturidiye göre bilinebilir.
-Nefri evvel:Bayramın 3. günü minadan ayrılmaya denir.
-Revatip: 5 vakit namaza bağlı olarak kılınan nafile namaz; regaip ise 5 vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan namazlara denir.
-Vatanı sükna: 15 günden az kalmak üzere gidilen yer. vatanı ikame:15 günden fazla kalınacak yer; vatanı asli;kişinin doğup büyüdüğü,yerleştiği yer.
-Eyyamı bid. Kameri ayların 13,14 ve 15. günleri oruçla geçirmek.
-Ehli kıble: kabeye doğru namaz kılmanın farz olduğunu kabul edenler için kullanılır.
-Mukarrebun-İlliyyun: Daima Allahı tesbih eden ve anan, Allaha çok yakın ve onun katında şerefli mevkii bulunan melekler.
-İcaz:Kuranın özlü oluşu, kelime ve cümlelerin derin ve eşsiz anlamlartaşımasıdır.
-İ’caz: Kuranın mucize oluşu.
-En uzun bakara, en kısa kevser suresi.
– VİLA:Abdest organlarını, arada kesinti yapmadan yıkamak. Bir organ henüz kurumadan diğerini yıkamaya geçmek. Buna “Vilâ” denir. Havanın sıcaklığı sebebiyle yıkanan organın hemen kuruması vilâya engel değildir.
Bazı alimlere göre vilâ: Abdest alırken araya başka bir iş sokmamaktır.
(Malikîlerle Hanbelîlere göre, abdest organları yıkanırken hemen birbiri ardından yıkanmaları ve araya başka bir iş sokulmaması farzdır.)
-Başın tamamını bir su ile meshetmek. Buna “Kaplama Mesih” denir.
-Mazmaza (ağıza su vermek) ve istinşak (buruna su çekmek). Şöyle ki: Elleri yıkadıktan sonra; önce üç kez ağıza dolusunca su alınır ki, buna “Mazmaza” denir. Sonra üç kez de burnun yumuşağına kadar gidecek şekilde burnuna su verilir ve sümkürülür. Buna da “İstinşak” denir.
-Abdest organlarının peş peşe yıkanması demek olan müvâlât/vilâ Hanefi ve Şafii mezheplerine göre sünnet, Maliki ve Hanbelî mezheplerine göre ise farzdır. (Vehbe ez-Zuhayli, el-Fikhu’l-İslâmî ve Edilletuh, c: 1, s: 233-234) Yani bir organ yıkandıktan sonra başka bir şeyle uğraşmadan hemen diğer organı yıkamak veya mesh etmek gerekir.

Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.