2

Ocak
2013

Diyanet yeterlilik Sınavına Hazırlık Siyer Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  824 Kez Okundu

1-Peygamberimizin babası kimdir?Hz. Abdullah
2- Peygamberimizin babası ne zaman nerede vefat etmiştir ? Peygamberimiz doğmadan iki ay önce babası Medine’de rahatsızlanarak vefat etmişti.
3- Peygamberimizin annesi nerede ne zaman vefat etmiştir?
Peygamberimiz altı yaşında iken annesiyle birlikte babasının kabrini ziyaret etmek için Medine’ye gitti.Orada bir ay kaldılar. Mekke’ye dönerlerken Ebva denilen köyde aniden rahatsızlanarak vefat etti.
4-Annesi kimdir? Hz. Amine
5- Annesinin vefatında Peygamberimizi Medine’ye getirip dedesine teslim eden kimdir? Hizmetçileri Ümmü Eymen.
6- Peygmberimiz dedesinin himayesinde kaç yıl kalmistir? 2 yıl. Yani 8 yaşına kadar.
7- Dedesi vefat edince peygamberimizi himayesine alan kimdir? Dedesinin vefatından sonra Resulullah’ı himayesine alan amcası Ebu Talip’tir.
8-Dedesi kimdir? Hz. Abdulmuttalip
9-Amcası kimdir? Hz.Ebu Talip
10-Torunları kimdir? Hz.Hasanve Hz. Hüseyin
11-Oğulların isimleri nelerdir? Abdullah, Kasım, İbrahim
12-Kızlarının isimleri nelerdir? Zeynep, Rukiye, Fatıma, Ümmügülsüm
8-Sütannesi kimdir? Hz.Halime
9- Mekke’de doğan çocuklar niçin süt anneye verilirdi? Mekkenin havası ağir ve sıcak olduğundan çocuklara iyi gelmezdi.
3- Peygamberimizin süt kızkardeşi kimdir? Süt kızkardeşinin adı Şeyma’dır.
9-İlk hanımı kimdir? Hz.Hatice
10-Kaç yılında doğdu? Rebiülevvel ayının 12. gecesi miladi 571 tarihinde doğdu.
11- Muhammed adını kendisine kim koydu? – Dedesi koydu.
12- Hz. Peygamberin doğduğu gece meydana gelen olağanüstü olaylar nelerdir? Granada Hükümdar sarayının ondört sütunu yıkıldı. Sova gölü kurudu. Binylıdan beri yanan mecusilerin tapındıkları ateş söndü.
13- Peygamberimiz amcası ile birlikte ticaret amacıyla Şam’a giderken Busra kasabasında mola verdiklerinde bir papaz Ebu Talib’e peygamberimize çocuğu geri götürmesini söyler. Bu papazın adı nedir? Bahira
14- Niçin peygamberimizin geri götürülmesini istedi? Çünkü Peygamberimizin son peygamber oldugunu anladı. Bu haberi İncil’de okumuştu. Yahudilerin çocuğa bir zarar verebileceklerinden korktuğu için Mekke’ye geri götürülmesini istedi.
15-Peygamberimiz peygamberlikten öncede son derece doğru va güvenilir bir kişiliğe sahipti. Halk bu yüzden ona ne lakap vermişlerdi? “Muhammedü’l-Emin” (Güvenilir Muhammed)

16- Peygamberimiz Yemen’e kaç yaşında gitmiştir? Yemen’e 17 yaşlarında amcası Zübeyr ile gitmiştir.
11-Kaç yılında peygamber oldu? 610 yılında
12-Kaç yılında hicret etti?622 yılında
13-Kaç yaşında peygamber oldu? 40 yaşında
14-Kaç yaşında evlendi? 25 yaşında ,Hatice 40 yaşında idi.
15- Peygamberimizin soyunu devam ettiren Hz. Fatıma’dır. Peygamberimizin vefatından sonra yaşayan tek evladıdır.
16- Hz. Peygamberin baba tarafından soyu Kureyş kabilesinin Haşimogulları sulalesindendir.
17- Hz. Peygamberin anne tarafından soyu: Kureyş Kabilesinin Zühre oğulları sülalesindendir.
18-Nereden nereye hicret etti? Mekke’den Medine’ye
19-Yanınızda peygamberinizin ismi anılınca ne deriz?
Allahümme salli ala seydina Muhammed’in ve ala ali seydina Muhammed.
20-Peygamberimizle birlikte yaşayan arkadaşlarına ne denir?Sahabe denir.
21-Nerede doğdu?Mekke’de doğdu.
22-Nerede öldü?Medine’de öldü.
23-Kaç yılında öldü?632 yılında
24-Kabri saadeti nerededir?Medine’dedir.
25-Sözlerine ne denir?Hadis-i şerif
26-Hicret edenlere ne denir? Muhacir
27-Hangi kabiledendir?Kureyş
27-Hangi soydandır?Ben-i Haşim
28-Fiil ve hareketlerine ne denir?Sünnet denir.
29- Kabe’yi kimler inşa etmiştir?Hz İbrahim ve oğlu İsmail.
30-Hz Muhammed’in annesi hangi kabilenin hangi kolundandır? Kureyş kabilesinin Zühre oğullarından.

31-Hz Aminenin babasının ismi nedir ?Vehb
32- Hz Muhammed’in babasının soyu kime dayanır?Hz İbrahim
33- Peygamberimizi Hz Amine kaç gün emzirdi? 3 gün.
34- Süveybe kimdir? Peygamberimizi kaç gün emzirdi?Süt annesidir. 2 gün emzirdi.
35- Peygamberimiz Halimenin yanında ne kadar kaldı? 5 yıl.
36- Ebu talibin karısının adı nedir?Fatıma
37- Kabe’yi yıkmak için gelen yemen valisi kimdi?Ebrehe
38- Fil vakası Hz Muhammedi’n doğumundan kaç gün önce gerçekleşti?50 gün önce
39- Peygamberimizin İbrahim adlı çocuğu hangi hanımından dünyaya gelmiştir?Mariye
40- Peygamberimizin soyu hangi kızı ile devam etmiştir?Fatıma
41- Peygamberimiz Hacerü’l Esved yerleştirilirken kaç yaşında idi?35 yaşında.
42- Peygamberimize ilk gelen ayetler hangi surenin ayetleridir?Alak suresi ilk beş ayet.
43-İlk vahyin gelmesinden sonra belli bir süre vahiy gelmedi. Bu dönem ne ile isimlendirilir? Vahyin fetreti dönemi.
44- Fetret döneminden sonra gelen ilk ayetler hangi surenin ayetleridir?Müddessir suresinin ilk ayetleridir.
45-İlk Müslümanlar kimlerdir?
*Kadınlardan Hz Hatice
*Çocuklardan Hz Ali
*Yetikinlerden Hz Ebu Bekir
*Kölelerden Zeyd bin Harise

46-Müslümanlar Peygamberimizin izni ile ilk önce hangi ülkeye hicret ettiler?Habeşistan.
47- İlk kafile kaç kişiden oluşuyordu?11 erkek 4 kadın
48- İlk kafilede Peygamberimizin hangi akrabaları vardı? Ne zaman gerçekleşti?Damadı Hz Osman ve kızı Rukiyye vardı. Peygamberliğin 5. yılında.
49- Peygamberimiz Müslümanları kaç yıl gizli olarak İslam’a davet etti?3 Yıl.
50-Peygamberimiz insanları İslam’a davet etmek için evinde bir davet verdiğinde ona kim karşı çıktı?Ebu Leheb.( Safa tepesinde de karşı çıkan Ebu Leheb’dir)
51- Hz ebu Bekir’in satın aldığı köle kimdir? Bilali Habeşi.
52-İslam tarihinde ilk şehitler kimlerdir?Yasir ve eşi Sümeyye’dir.
53- Ayağına ip bağlanarak sürüklenen sahabi kimdir?Ebu Fukayha.(Habbab bin Eret’e yanmakta olan kıpkırmızı kömürlerin üzerine yatırılarak işkence edildi)
54- Peygamberimize en büyük düşmanı kimdir? Ebu Leheb
55- Ebu Leheb hangi savaştan sonra Müslümanların zafer kazandığını duyduğunda kahrından ölmüştür?Bedir.
56- Peygamberimizin “Ya Rab!üzerine canavarlardan birini musallat et dediği “ kişi kimdir? (Peygamberimizin yakasından yapışarak gömleğini yırtmıştı)Ebu Uteybe.( Ebu Leheb’in oğlu)
57-Ammar bin Yasir’in annesini inancından dolayı kim öldürmüştür??Ebu cehil.
58- Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür? Bedir.
59- Peygamberimizin oğlu “Kasım” öldüğünde Muhammedin soyu kesildi diye alay eden kişi kimdi?As bin Vail
60- İslamın en önemli düşmanlarından Ebu Cehil’ e kızarak “Benim kardeşimin oğluna sövüp inciten sen misin” diyerek Müslüman olan kimdir?Hz Hamza.

61- Hz muhammed’i öldürmek için toplanılan yerin adı nedir?Darunnedve.
62- Darunnedve’de alınan karar üzere peygamberimizi öldürmekle kim görevlendirildi?Hz Ömer
63-Hz Muhammed’i öldürme teklifinde bulunan kimse kimdir?Ebu cehil.
64- Hz Ömer’n kız kardeşinin ismi nedir?Fatma
65-Hz Ömer, eniştesini ve kız kardeşini İslam’dan vaz geçirmek için kız kardeşinin evine gittiğinde onlar hangi sureyi okuyorlardı?Tâhâ suresi
66- Müşriklerin Müslümanları boykot anlaşmasını kim yazmıştı?Mansur bin ikrime.
67-Müşriklerin Müslümanları boykotu kaç yıl sürdü?3 yıl
68- İslam’ın ilk yıllarında “besmele” yerine ne kullanılırdı?Bismikeallahümme.
69-Hz Hatice ile Ebu Talibin öldüğü yıla ne denir?Hüzün yılı
70- Peygamberimiz Taif’e kiminle gitti?Zeyd bin Harise
71- Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi Peygamberimize biat etmiştir?Peygamberliğin 12. yılında ve 12 kişi.
72-Akabe biatında bulunan kişilerin başkanı kimdi?Esad bin Zürare
73-Akabe biatı ne zaman olmuş ve kaç kişi iman etmiştir? Peygamberliğin 13. yılında ve 75 kişi biat etmiştir.
74- Miraç ne anlama gelir?Yükseğe çıkmak.
75-İsra ne demektir?Gece yürüyüşü.

76- Hz Muhammet Miraç’a ne zaman yükselmiştir? Hicretten 1,5 yıl önce.
77- Miraç olayını duyduğunda bunu “Hz Muhammed diyorsa doğrudur” şeklinde tepki veren sahabi kimdir?Hz Ebu Bekir.
78- Hz ebu Bekir’i ünvanı nedir?Sıddîk
79-Peygamberliğin kaç yılı Mekke’de gerçekleşti?13 yılı.
80- Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde yatağına kimi bıraktı?Hz Ali
81- Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir ilk olarak hangi mağaraya gittiler?Sevr
82- Sevr’den ayrılan Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir’in izini bulan kimdi?Süraka
83-İslam tarihinde inşa edilen ilk müstakil mescit hangisidir?Kuba mescidi.
84- Peygamberimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırdı?Salim oğulları yurdunda. (622 yılında ilk Cuma namazı kılındı)
85- Peygamberimiz Medine’de kimin evinde kaldı?Halid Bin Zeyd ( Ebu Eyyub el Ensari)
86- Mesci-i Nebinin yanında üstü kapalı olarak yapılan yere ne denir?Suffa.
87- Peygamberimiz Medine’ye ulaştığında hangi mescidi inşa etti?Mescid-i Nebi.
88- Suffada barınanlara ne denir?Ashab-ı Suffa.
89- Peygamberimizden en çok hadis rivayet eden kişi kimdir?Ebu Hureyre.
90- Bedir savaşı kaç yılında oldu?Hicretin II. Yılı (Miladi 624 )

91- Peygamberimiz“Ya Rabbi! Bana vadettiğin yardımı bugün ver ve Ya Rabbi! Bir avuç Müslüman bugün telef olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak” diye dua ettiği savaş hangisidir?Bedir savaşı
92- Bedir savaşında Müslümanlardan kaç kişi şehit oldu?14 kişi.
93-Uhut savaşında müşriklerin komutanı kimdi?Ebu süfyan
94- Uhut savaşında müşriklerin Medine’ye yürüdüğünü bir mektupla gizlice bildiren kimdir?Hz Abbas.
95- Uhut savaşı ne zaman gerçekleşmiştir?Hicretin 3. yılında milâdi 625
96- Hz Hamza hangi savaşta şehit olmuştur?Uhut savaşında
97-Peygamberimiz hangi savaşta “Ya Rabbi! Milletimi bağışla. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.”demiştir?Uhut
98- Peygamberimizin hangi savaşta dişi kırıldı, yüzü yaralandı?yaralayan kimdir:Uhut şavaşı, ibn-i kamia
99- Uhutta Müslümanlar kaç kişi şehit verdi?70 kişi.
100- Peygamberimize suikast düzenleyip öldürmeye çalışan Yahudi kabilesi hangisidir? Nadir oğulları.
101- Hendek savaşında müşriklerin komutanı kimdi? Ebu Süfyan
102- Hendek savaşı ne zaman yapıldı?Kur’an da hendek savaşının diğer adı nasıl geçer?Hicri 5 yıl ,Miladi 626 de Kur’an da AHZAB harbi diye geçer
103- Hudeybiye anlaşması ne zaman imzalandı?Hicretin 6, yılı. Miladi 628’de. İmzalandı.
104- Peygamberimiz Hudeybiye denilen yerde durarak, Kabeyi ziyaret etmek istediklerini bildirmek için Mekkelilere kimi elçi olarak gönderdi?Hz Osman.
105-Hudeybiye antlaşması ne zaman ve kimlere yapılmıştır?M 628 yılında Kureyşli

106-Habeşistan’a ilk hicret hangi tarihte, kaç kişiyle gerçekleşmiştir? M 615’de, 16 kişi ile
107- Mekke’ nin fethi hicretin kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?8
108-Yaptıkları anlaşmayı bozarak, Müslümanlara düşmanlıkları sebebiyle Medine’ den çıkartılarak sürülen Yahüdi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?Beni Kaynuka
109-Yeni evlenmesine rağmen,savaşa olan şevk ve gayretinden dolayı Uhud savaşına katılmak için evinden acele ile çıkıp ve savaşta şehit olan ve melekler tarafından yıkanan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?Hanzale b Ebu Amir
110-Peygaber Efendimizin emriylen savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirak etmedigi seferlere ne denir?Seriye
111-Ridde hareketleri hangi halife döneminde ortaya çıkmıştır?Hz Ebu Bekir
112-Ebu Turap(toprağın babası),Esedullah(Allah’aslanı),Murtaza (seçilmiş),Haydar (aslan) ünvanları hangi sahabeye aittir? Hz Ali
113-Hac hicretinin kaçıncı yılında farz kılındı?Hicretin 9 yılında
114-Uhud savaşı hicretin kaçıncı yılında olmuştur?Hicretin 3 yılında
115-Cibrilin suretine girerek peygamber e geldiği sahabenin tam adını yazınız?Dihyetul Kelbi
116- Peygamber imizin isimlerin den 4 tanesini yazarmısnız?Muhammed-mahmut-Ahmed-mustafa-mahir-
117-“Riyazü-s Salihin” adlı hadis kitabının yazarı kimdir? İmam Muhyiddin en-Nevevi’dir.
118-Müttefekun Aleyh ne demektir? Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir).
1119-Kadın sahabeler den en çok hadis rivayet eden kimdir? Hz. Aişe (r.anha)’dır.2120 hadis
120-Ravi kime denir? Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in söz ve fiillerin i rivayet eden her kişiye ravi denir.
121-Peygamberimizin ölümüne dayanamıyarak şama hicret edip ölene kadar medineye gelmeyen sahabe kimdir?Bilal habeşi
122-İslama açık davet nasıl başladı?Ömerin Müslüman olmasıyla

2

Ocak
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Alfabetik Siyer Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  1.680 Kez Okundu

1-Ashab- Suffe:Peygamberimizin Medine`deki mescidinde tesis ettigi, bu isimle anılan yere suffe, burada barındırılan sahabelere de ashab-i suffe veya Ehl-i Suffe denir.
2-Bi`set-i Muhammediye:Peygamberin,peygamberlikle gönderilişi.
3-Cahiliye:İslam`dan önce Arap yarımadasındaki
4-Cevamiu`l-Kelim:Hz.Peygamber`in veciz sözlerini ve kendisinin veciz konusma özelligini ifade eden bir tabir.
5-Ebrehe:Tarihte Fil Vak`asi olarak bilinen olayın kahramanı. Yemen valisi.
6-Ebtah:Mekke ile Mina arasında bir yer.
7-Ebü`l-Kasım:Hz.Peygamberin künyesi. Peygambaerimiz de Hz.Hatice`den olan oğlu Kasım`a nisbetle Ebü`l-Kasım künyesini almıştır.(İslam Ansk. Cilt.10,sh.332, TDV)
8-Ebu Leheb:Peygamberimizin amcası olmasına rağmen ona düşmanlık edenlerin en başında geliyordu. (Diyanet Meali, Sh.602)
9-Ebu Tufeyl Amir b.Vasile el-Leysi:En son vefat eden sahabe.
10-Ensar:Mekke`den Medine`ye göç etmek zorunda kalan ilk müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara denir.
11-Ensar`in üç büyük şairleri:Hassan b. Sabit,Abdullah b.Revahe, Ka`b b. Malik.
12-Ensar `dan ilk sehit olan sahabe;Haris bin Süreka`dir.
13-Hz.Enes(r.a) diyorki:10 yıl peygamberimizin hizmetinde bulundum.Bana bir defacık olsun(Of) dediğini işitmedim.(H.Enbiya Sh.436-437)
14-Esad bin Zürare:Medine`ye ilk İslam dinini getiren ve yayan Esad bin Zürare`dir.
15-Esed kızı Fatima:Hz.Ali`nin annesidir.Vefat ettiginde, Peygamberimiz kendi gömleğini çıkarıp ona kefen yapmıştır.

16-Ebva:Hz.Peygamber`in annesi Amine`nin kabrinin bulundugu yer.
17-Ehl-i Beyt:Hz.Peygamber aile fertleri için kullanilan bir tabir.
18-Erbain:Kırk sayısı esas alınarak İslami konularda yazılan eserlerin ortak adı.
19-Eshuru`l-Hurum:Haram aylar;Zilkade, Zilhicce,Muharremve recep ayları.
20 -ETBAUTEBE-İ TÂBİÎN:Sahâbe ve Tâbiînden sonra Peygamber efendimizin övdüğü nesillerden üçüncüsü olan Tebe-i tâbiîni görenler.
21-Etiyopya:Dogu Afrika`da ülke.Eski adı Habesistan.
22-Ganimet:Gayri müslimlerden savaş yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
23-Gasvetulurs:Zor zamanda,Tebük savaşına verilen ad.
24-Gazve:Gazvelerin sayisi 27, seriyyelerin saysı 44 veya 46. Gazvelerin ilki Ebva gazvesi(Veddan gazvesi).
25-Gazve ve seriyye:Peygamber Efendimizin bizzat sevk ve idare ettigi savaşlara„gazve“ denir. Seriyye;Ashab-i Kiram `dan bir zatın kumandası altında savaşa giden az bir kuvvete“seriyye“ denir.
26-Gazvetü`l-Usre(Tebük Gazvesi):Hazırlık safhasında büyük güçlüklerle(usre) karşılaşıldığı icin Tebük Gazvesi`ne verilen ad.
27-Sünnet: Peygamberin hayat tarzı ve dini mirası, hüküm çıkarılan hadisler, peygamberin, sonra ashabının, sonra tabiinin, sonra ümmetin örnek aldığı usul
28-Siret: Muhammed’in hayatı, ahlakı, dış görünüşü (çoğulu siyer)
29-Hadis:Peygamberimizin sözlerine hadis denir ve müslümanlar icin Kur`an`dan sonara ikinci kaynaktir.
30-Halid bin Zeyd:Halid bin Zeyd(Ebu Eyyub el Ensari)`Peygamberimizin Medine `de misafir oldugu sahabe

31-Hanzala:Hz.Hanzala Uhutta şehit olan ve meleklerin yıkadığı sahabe.Kuba mescidinin imami Hanzala bin Ebi Hanzala, müezzini Sa`dül-Kuraz.
32-Hicaz:mekke ile Medine`nin bulunduğu bölgeye Hicaz denir.
33-Hicri Takvim:Hicri Takvim , 639 yılında Hz.Ömer döneminde kullanılmaya başlandı.
34-Hudeybiye:Mekke`nin kuzey batısında bir yer adı.Müslümanların yaptığı ilk sulh antlaşması Hudeybiye antlaşması.
35-Kabe`deki vazifeler:Rifade,hicabet,sikaye, nedve,liva,kiyade.
36-Osman bin Mahzum:Cennetü`l baki`ye ilk defnedilen zat, Peygamberimizin süt kardeşi Osman b. Mahzun`dur.
37-Halid b. Velid(ö.21/642):Hz.Peygamberin seyfullah unvanı verdigi kumandan sahabi.
37-Halime:Hz.Peygamberin süt annesi.
38-HANNÂNE:Resûlullah efendimizin dayanarak hutbe okuduğu, Mescid-i Nebevî’de dikili bulunan hurma kütüğü.
39-Harem:Mekke ve Medine şehirleriyle çevrelerindeki belirli bölgeler için kullanılan terim.
40-Haremeyn:Mekke ve Medine şehirleri birlikte ifade eden tabir.
41-Hassan b.Sabit(ö.60/680):Hz.Peygamberin şairi olarak tanınan sahabi.
42-HATENEYN:İki dâmât; Resûlullah efendimizin iki mübârek dâmâdı olan hazret-i Osman ile hazret-i Ali.
43-Hayber:Hicaz`da Medine-Suriye yolu üzerinde bulunan eski bir ticaret ve ziraat merkezi.
44-Hasan(r.a):H.3(624) Ramazan ayında Medine` de doğdu.H.50(670) tarihinde vefat etti.
45-Hatemü´l-Enbiya:Peygamberlerin sonuncusu;Hz.Muhammed(sas).

46-Hatem-i Nübüvvet:Hz.Muhammed(sas)` in Peygamberligine denir.
47-Humeyra:Peygamber Efendimizin, Hz.Aise validemize verdiği lakab.
48-Huneyn:Taif yakınlarında Mekke`ye 10 mil bir yer.
49-Huzeyme b. Sabit(ö.37/657): (sehadeti iki sahit yerine geçen) diye tanınan sahabi.
50-İbn Mülcem(Abdurrahman b. Amr b.Mülcem ö.40/661):Hz.Ali`nin katili.
51-İslam`in ilk emri ve son emri:İslam`in ilk emri oku, ikinci emri temizliktir.
52-İla ve Tahyir Olayı:Hz.Peygamberin bir süre zevcelerinden uzak kalması ve zevcelerinin nikahlarını alıp ayrılma ya da Resulullah´in eşleri olarak kalma hususunda muayyen bırakılmaları olayı(630)
53-İfk Olayi:Beni Mustalik savaşı dönüşünde Hz.Aise`nin iftiraya uğramasi.İfk hadisesini acığa çıkaran ayet;Nur suresi ayet:11 ve 12)
54-İslam öncesi Arabistan da inançlar:Putperestlik,Yahudilik,Hiristiyanlık,Haniflik ve Sabiilik
55-İslamiyet öncesi Arabistan`da sosyal sınıflar:Hürler,köleler, mevlalar..
56-Mescid-i Nebi:Mescid-i Nebi`nin yeri Muaz bin Afra`nin himayesindeki Sehl ve Süheyl adindaki iki öksüze aitti.Mescid-i Nebi`de Peygamberimizin girip çıktığı kapıya“Bab-i Akika“ denir.Mescid-i Nebi`ye ilk defa minbere Hz.Osman perde astı.Mescid-i Nebi`ye ilk defa 4 köşesine birer minareyi Ömer bin Abdulaziz yaptırmıştı.1908 de 2. Abdulhamit Mescid-i Nebi`yi elektrikle aydınlattı.
57-Mevali:Araplarca, arap olamayan müslümanlara verilen isim.
58-Mevlid-i Nebi:Hz.Muhammed`in doğumu.
59-Mevlid:Dünyâya gelme; doğum yeri ve zamânı. Peygamber efendimizin dünyâya gelişini, mi’râcını ve mübârek hayâtını anlatan eser.
60-Mihca:Bedir savaşındaki ilk şehittir.

61-Müseylemetü`l Kezzab:Yalancı Peygamberlerden biri olup Uhut`ta Hz.Hamza`yı şehit eden Vahşi öldürdü.
62-Muallakat-i seb`a. 7aski, 7 meşhur kaside.İslamdan önce Arap şairlerinin Kabe duvarına asılan meşhur kasideleri.
63-Muhacir:Mekke`den Medine`ye göç eden müslümanlara denir.
64-Muhadramun:Cahiliye ve İslam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi mümin olarak göremeyen kimse.
65-Mu`ab b. Ümeyr:Bedir ve Uhud savaşlarında Peygamberimiz bayrağı taşıma görevini Mu`ab b. Ümeyr`e vermiştir.
66-Makam-i Mahmud:Peygamberimizin cennetteki makami, şefaat makamı
67-Mariye(ö.16/637):Peygamberimizin eşi, İbrahimin`in annesi.
68-Medine:Hz.Peygamberin Mescidiyle kabrinin bulundugu hicret yurdu, İslam`da iki harem bölgesinden biri,Resul-i Ekrem ve Hulefa-i Raşidin döneminin başşehri.Eski adı Yesrib .
69-Mekke:Kabe`nin bulunduğu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildigi kutsal şehir.
70-Mesacid-i Seb`a:Medine`nin kuzeyindeki 7 mescide verilen isim.
71-Mescid-i Nebevi:Medine`de içerisinde Hz.Peygamberin kabrininde bulundugu mescid.Mescid-i Nebi`ye , Mescid-i Seadet de denir.
72-Mevali:Arap olmayan müslüman halklar için kullanılan bir terim.
73-Hz.Osman,Peygamberimizin iki kızı (Ümmü Gülsüm –Rukiye) ile evlendigindn dolayi”Zinnureyn” lakabını alan sahabidir.
74-Bi`ri Maune:Islam`i kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah(c.c)`in dinini ve kitabını öğretmek için gönderilen 70 tane hafiz sahabinin şehit edildigi yer.
75-Seriyye:Peygamber Efendimi(sas)`in emriyle savasa gidilen ama kendinin iştirak etmediği seferlere/savaşlara) denir.

76-Sev Magarası:Peygamber(sas)`in hicret esnasında Mekke`nin güney kısmında üç gün içerisinde gizlenip sonra yoluna devam ettigi mağaradır.
77-Hicret:İslam tarihinde, içinde yaşadığı memlekette maruz kaldığı zulüm ve haksızlıktan kurtulmak ve dini daha güzel yasamak icin huzur ve bariş ortamlarina yapılan göçe hicret denir.
78-Hz.Peygamberimizin nübüvvetinden önce;Fil olayı, ficar savasları ve Hz.Peygamberimizin Hilfu`l-Fudul Cemiyetine katılması olayları meydana gelmiştir.
79-Hz.Peygamber`in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere;tergib ve terhib hadisleri denir.
80- Hz. Peygamberin siretini ilk yazan Muhammed ibn İshak
81-Na`t:Hz.Peygamberin şefaatına kavuşmayı ümit ederek O`nu övmek , yüce özelliklerini anlamak amacıyla yazılan şiirlere na`t denir.
82-Nakibül-Eşraf:Osmanlıda Seyyid ve Şerif`in doğum ve ölüm kayıtlarını tutan kişilere“Nakibül-Esraf“, bu işi yapan müesseselere de „Nakibül-Eşraflık deniliyordu.Bu amaçla osmanlı devletinde ilk tayin edilen Emir Buharinin talabelerinden olan Seyyid Ali bin Muhammed`dir.Yıldırım Beyazit zamanında tayin edilmiştir.(İslami Bilgiler Ansk.C.1,Sh.317)
83-Necaşi`:Hicretin 9.ncu senesi Habeş Hükümdari Necaşi ölmüştü.Hz.Peygamber , salih bir kardeşin öldüğünü söyleyerek bunu bildirmiş, onun gufrani için niyaz etmiş, cenaze namazını kılarak hatırasını tebcil eylemiştir.
84-Nesibe Hatun:Uhutta vücudu kanlar içinde iken Peygamberimize siper olan kadın sahabe.
85-Hz. Peygamber in (sas) dedesinin babası Haşim Mekke den kışın Yemen e, yazın Şam a ticaret seferlerini ilk başlatan zattır. Hatta Bizans imparatoru ile anlaşma sağlayarak Kureyş tacirlerinin Bizans topraklarında ticaret vergilerinden muaf tutulmasını da sağlatır.
86-Resulullah ın dedesi Abdülmuttalib uzun boylu, sarışın idi ve sevimli bir sakal vardı.
87-Peygamberin (sas) babaannesinin ismi Fatıma dır.Efendimiz in (sas) anne annesinin adı Berre dir.
88-Peygamber Efendimizin (a.s.m) halaları altı tanedir. İsimleri; Beyzâ, Berra, Atike, Safiyye, Erva, Ümeyme dir. Bunlardan Atike, Safiyye, Erva iman etmiştir.
89-Hz. Peygamber(a.s.m) in Ferîda ve Fahita adında iki teyzesi vardır. İkisi de onun peygamberliğinden önce vefat etmiştir.
90-Abdül-Muttalib’in on oğlu ve altı kızı bulunmaktadır. Bu çocukların hepsi bir anneden olmadığı için onları annelerine göre sıralandırmak istiyoruz:
ABDULLAH, Ebû Tâlib, Zübeyr; Ümmü Hakim Beyzâ, Atika, Ervâ, Berre. Bunların anneleri Fâtıma’dır. Abbâs, Dırâr. Bu iki oğlunun annesi Nüteyle’dir. Hamza, Mukavvim, Hacı adlı oğulları ile Safiyye adındaki kızlarının annesi ise Hâle’dir. Hâris adındaki oğlunun annesi Semrâ’dır. Ebû Leheb (Abdüluzza). Bunun annesi Lübni’dir.

91- Peygamberimiz Hz.Hatice ile evlendi.Nikah akdi Hz.Hatice`nin evinde kıyıldı.
92-Peygamberimizin süt anneleri:Annesi Amine Hatun( 3 gün emzirdi),Süveybe Hatun(7 gün emzirdi),Halime Hatun(4 yıl emzirdi.)
93-Peygamberimizin annem dediği kadınlar:Süt annesi Halime Hatun,Hz.Ali`nin hanımi Fatma Hatun, Ümmü Eymen.
94-Peygamberimizin defni:Hz.Aişe diyorki;Hz.Peygamber açık bir yere defnolunmadı.Çünkü açık yere defnedilmiş olsaydı, halkı, O`nun mezarını tazim etmekten men`etmek çok müşkül olurdu.
95-Peygamberimizin doğum gününün kutlanması:Peygamberimizin doğum gününün h.4. asırdan beri kutlandigi bilinmektedir.Fatimiler bunun yanında Hz.Ali,Fatima,Hasan,Hüseyin ve halifeleri içinde mevlid(dogum yil dönümü) merasimleri yapılırdı.
96-Peygamberimizi bize tanıtan kitaplar:Kur`an-ı Kerim,Megazi kitapları, delail Kitapları,İslam tarihi,Şemail kitapları.
97-Peygamerimizin Kuba`da misafir kaldığı ev:Hicret esnasında Peygamberimiz Kuba `da Külsüm b.Hidmi`nin misafiri oldu.Peygamberimiz Medine`ye hicret edince;Halid b. Zeyd`e misafir oldu.
98-Peygamberimizin Hira´da İbadeti:İmam-i Buhari Hz.Peygamberin Hira dağında ibadetle meşgul oldugunu söyler.Böyle inzivaya vekilip muayyen bir vakti ibadetle geçirmeye(Tehannüs) denir.Ayni(Umdetü`l-Kaari) adlı Buhari şerhinde, bu (Tehannüs ) kelimesini izah ederken şöyle demektedir.“Peygamberimizin ne suretle ibadet ettigi sorulacak olursa, bunun tefekkür ve ibretten ibaret oldugunu söyleyebiliriz“(Hatemul Enbiya, Sh.60 , Diyanet)
99-Peygamberimizin komşuları:Peygamberimizin Medine`de Ensar`dan komşuları;Sa`d b. Ubade,Sa´d b.Muaz, Ebu Eyup El-Ensari zengince idiler.Bunlar, Peygamberimize ekseriya süt gönderirlerdi.Peygamberimizin yaşayışı çok sadeydi.Bazen yiyeceksiz kalıp aç yattıkları olurdu.(Hatemul Enbiya, sh.204, Diyanet)
100-Peygamberimizin en meşhur isimleri:Ahmet, Mahmud, Mustafa, Muhammed.
101-Peygamberimizin soyu:Peygamberimizin soyu Hz.İsmail`in torunlarından Adnan`a kadar uzanır.
102-Peygamberimizin egitim ve ögretimde kullandığı yöntemler;Anlatım yöntemi, soru-cevap yöntemi,Örnek olay yöntemi, tartışma yöntemi,yaparak, yasayark ögrenme-ögretme metodu.
103-Peygamberimizin Harpleri:Rasul-i Ekrem devrinde İslam harplerini 3 bölümde mütaala edelir:
a)Müsriklerle yapılan İslam harpleri.
b)Yahudilerle yapılan İslam harpleri.
c)Hiristıyanlarla yapılan İslam harpleri(Mute, Tebük)
104-Peygamberimizin müezzinleri:Bilal-i Habes,İbn-i Ümmü Mektum,Ebu Mahzure,, Sa`dul-Kurazi.
105-Peygamberimizin Zevceleri(Ezvac-i Tahirat=Peygamberimizin mübarek hanımları demektir):Hz.Hatice, Hz.Sevde,Hz.Aişe,Hz.Zeynep binti Hüzeyme,Hz.Ümmü Seleme,Hz.Hafsa,Hz.Zeynep binti Cahs, Hz.Ümmü Habibe, Hz.Cüveyriye binti Haris, Hz.Safiyye binti Hüyey,Hz.Mariyye, Hz.Meymune).

106-Peygamberimizin hanımlari ile evlenmesinin sebebi;siyaset ve sefkattir.Peygamerimiz , kız olarak yalnız Hz.Aise ile evlenmiştir.Hicretin 59. senesinde vefat etti.Son evlendigi hanımı Meymune`dir.En son vefat eden eşi Hz.Aişe`dir.Hz.Peygamberimizin hayatında Hz.Hatice ile Zeyneb`ten başka zevcesi vefat etmemişti.Peygamberimizin eşi Hz.Zeynep ile diger eşi Hz.Meymune bir anneden doğma kız kardeş idi.
107-Ravza-i Mudahhara:Mescid-i Nebevi içinde Hz.Peygamberin kabri ile minberi arasındaki boşluğa verilen isimdir.10 metre genişlik ve 20 metre uzunlukta 200 metrekarelik pek mübarek mahaldir.
108-Rasulüs-sakaleyn:Peygamberimize Rasulüs-Sakaleyn denmesinin sebebi;İnsanlara ve cinlere peygamber olarak gönderildiği için.
109-Ridvan biati:Hudeybiye` de 1400 civarında müslümanın Hz.Peygambere verdiği and(8/628)
110-Sahabe:Hz.peygamber görüp sohbetinde bulunan kimseye sahabe denir.
111-Sabikun-i İslam:İslamiyeti kabul eden ilk sekiz kişi.
112-Sa`d bin Ebi Vakkas:Peygamberimizin dayısı.Allah yolunda ilk kan akıtan kişi.
113-Sahabe:Peygamberimizi sağlığında görüp, O`nunla sohbet eden müslümanlara denir.
114-Senetü`l-İbtihace:Bi`setin 12.(m.621) yılında İslamiyeti kabul edenler çok oldugu için bu seneye“Senetü`l İbtihace“ denir.
115-Senetü`l Hüzün(620):Peygamberimizin amcası Ebu Talib ve eşi Hz.Hatice`nin 3 gün arayla vefat ettigi yıl.
116-Senetü`l vüfud:Senetü`l vufud; heyetler yılı demektir.
117-Şakk-i Kamer:Şakk-i Kamer hadisesi iki saat müddet sürdü.
Hazırlayan :Nizamettin YILDIZ (Yük.İslam Mezunu,Müftülük Şube Müdürü)
Kaynak:
İslam Ansk. Cilt.10, TDV
H.Enbiya Sh.436-437 İslami Bilgiler Ansk.C.1
T.Diyanet Vakfı ,İslam Ansiklopedisi

1

Ocak
2013

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Siyer-i Nebi Tarama Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  1.575 Kez Okundu

Salatullah Selamullah Aleyke ya Resulallah

Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah

1-Medine de ilk nazil olan sure Bakara suresi.
2-Bizans ile Müslümanlar arasındaki mücadele Mute savaşı ile başlamıştır.
3-Peygamberimiz Mute savaşına katılmamıştır.
4-Hadisleri konuları ve içeriklerine göre ayıran hadis eserlerine Musannef denir.
5-Hadisleri kaynaklarda bulma işine İlmu Tahricil Hadis denir.
6-İki namazdan birini vaktin en sonunda, diğerini de kendi vaktinin başında kılmaya Cem’i Sûrî denir.
7-“Fetretül vahy” :İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre
8-Hz.Muhammed’in Medine’de muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmesi olan kardeşleştirme olayının diğer adı Muâhât
9-İfk olayı Beni Mustalik Gazvesi gesnasında gerçekleşmiştir.
10-Hicri 9.yıl(630-631) Heyetler yılı isimle meşhurdur?
11- Mekke 630 yılında fethedildi.
12-Üsve-i Hasene ,Güzel örnek .
13- Peygamberimize ilk vahiy 610 yılında Hira gelmiştir?
14-Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygember oldugunu anlayan Varaka
15-Müşriklerin eziyetine dayanamayan Müslümanlar ilk olarak Habeşistana hicret etmişlerdir.
16-Peygambeimizin Medinelilerle birlikte gönderdigi ilk Kur’an öğretmeni Musab b. Umeyr
17-Habeşistan Hicreti sırasında Habeşistan Necaşişi Ashme, Cafer b. Ebi Talib’ten İslamiyet hakkında bilgi istemiştir. Bunun uzerine Hz. Cafer,Necaşi’ye Meryem sureyi okutmuştur.
18-Peygamberimizin hem sütkardeşi aynı zamanda amcası Hz. Hamza
19-Uhud savaşı hicretin 3. yılında olmuştur.
20-Ridde hareketleri halife Hz.Ebubekir döneminde ortaya çıkmıştır.

21-Peygamberimizin aile çevresine Ehl-i Bety denir?
22-Hz. Peygamber’in katıldığı seferlere Seriyye ad verilir?
23-Haram aylarda yapılan Ficar savaşları ad denir?
24-Veda haccı Hicret’in 10. yılında gerçekleşti?
25-Müşriklerin Haşimoğullarına uyguladıkları boykot 3 yıl sürdü.
26-İslam tarihinde ilk yapılan mescid ,Mescid-i Kuba
27-Yaptıkları anlaşmayı bozarak, Müslümanlara düşmanlıkları sebebiyle Medine’ den çıkartılarak sürülen Yahudi kabilesi Beni Kaynuka
28–Yeni evlenmesine rağmen,savaşa olan şevk ve gayretinden dolayı Uhud savaşına katılmak için evinden acele ile çıkıp ve savaşta şehit olan ve melekler tarafından yıkanan sahabi Hanzale b. Ebu Amir
29-Ezanı rüyasında ilk gören sahabi Abdullah b.Zeyd
30-Mekkede Cahiliye döneminde düzenleyen panayırlarda dereceye giren yedi şiir Kebenin duvarına asılıdır. Bu yedi şiire Muallakatı seb’a
31-Müşriklerin parlementosu niteligindeki Darun Nedve Kusay bin Kilab eviydi.
32-Medineye ilk hicret eden sahabi Ebi Seleme bin Abdülesad
33-Hz. Peygamber efendimizi (s.a.v.)’i vefatından sonra Hz.Ali yıkadı.
34-Medinede hristiyan, Yahudi ve putperestlerle karşılıklı görüşme ve anlatlaşmada sonucu imzalanan İlk İslam anayasası olarak kabul edilen antlaşmanın adı Medine Vesikası
35-İslamda ilk tayin edilen vali Bazen
35–Resulüllah (s.a.v.)’in dayısı Sad bin Ebi Vakkas
36- . “Senetü’l-hüzün” Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır

37-Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
38-Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda kılındı.
39-Peygamberimizin anneannesinin adı Berre
40-Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı Addas

41- Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı
Sakîfetü beni Sâide
42- Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz
43- Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile Nadîroğulları
44-Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle
hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe Kab b. Malik.
45- Uhut savaşında vücudu kanlar içinde kaldığı halde Peygamberimiz (s.a.v.)’i
korumak için çarpışıp kahramanlık gösteren kadın sahabe Hz. Nesibe, lakabı; Ümmü Ümera (r.anha)
46-Başlangıçta Rasulüllah (s.a.v.)’in aleyhinde hicivler yazdı. Fakat sonra pişman olup
Medine’ye affolunmak ümidi ile gitti. Rasulüllah (s.a.v.)’in huzurunda müslümanlığı kabul etti ve Rasulüllah (s.a.v.)’i öven meşhur “Bürde” kasidesini okudu. Rasulüllah (s.a.v.)
çok memnun kaldı ve sırtından hırkasını çıkarıp ona giydirdi. Şair olan bu sahabe Kab Bin Züheyr (r.a.)
47- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cemaat olarak iki sahabenin arkasında namaz kılmıştır.
Bu iki sahabe Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Abdurrahman İbni Avf (r.a.)
48- Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in
huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe Dıhyetül Kelbi (r.a.) (Dıhye İbni Halife)
49- Medine’ye ilk hicret eden sahabe Ebu Seleme Bin Abdul Esad (r.a.)
50- Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i vefatından sonra Hz.Ali sahabe yıkadı.
51- Habeşistan’a ilk hicret edenler 16 kişi idiler ve başlarında Hz. Osman (r.a.) vardı.
52-Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne
batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe Ebu Ubeyde Bin Cerrah (r.a.)
53-Müşrikler her vücudunu parçalayışta ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde olmasını istermisin?” oda her defasında şu cevabı veriyordu: “Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında, ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmak istemem” Kimdir bu yüce sahabe Hubeyb Bin Adiyy (r.a.)
54-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı El-Ebva (Veddan) Gazvesi.
55- İslam’da ilk ganimet ve esir Abdullah Bin Cahş komutasında yapılan seriyyede alındı.
56-Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe Kab Bin Malik (r.a.)
57-Bedir savaşında 14 müslüman şehit oldu ve 70 müşrik öldürüldü.
58- Uhut savaşında 72 müslüman şehit olmuştur.
59-Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine ulaşamayan Suraka
60- Uzza isimli putu kıran sahabe Hz. Halit Bin Velid (r.a)

61- Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş Tebuk savaşı
62- Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe Ebu Dücane (r.a)
63-İlk Cuma namazı Ranuna vadisinde kılındı.
64-Akabe biati ,Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medinelilerin hicretten önce yaptıkları anlaşmadır.
65-Rasulüllah (s.a.v.)’in dayısı Sad Bin Ebi Vakkas.
66- Kaynuka savaşının sebebi Tesettür
67-Halime Peygamberimizin Süveybe’den sonraki süt annesidir.
68-Şeyma ,Peygamberimizin süt kardeşidir.
69-Hz Muhammedin dadısının adı Ümmü eymen
70- Hz Muhammed’in annesi Ebva köyünde vefat etti.
71-İslam tarihinde ilk şehitler ,Yasir ve eşi Sümeyye’dir
72-Peygamberimiz Taif’e Zeyd bin Harise gitti
73-İslam tarihinde inşa edilen ilk müstakil mescit Kuba mescidi.
74-Hicrette Hz Ali Peygamberimiz ve Hz Ebu Bekir’e Kuba da yetişti?
75-Uhud savaşında müşriklerin komutanı Ebu süfyan
76-Hendek savaşında müşriklerin komutanı Ebu Süfyan
77-Uhud savasında müşriklerin Medine’ye yürüdüğünü bir mektupla gizlice bildiren Hz Abbas. (r.a)
78-Peygamberimizin hangi savaşta dişi kırıldı, yüzü yaralandı? Yaralayan kimdir:Uhut şavaşı, ibn-i kamia
79-Huneyn savaşı Hicri 8. yıl. Miladi 630 yılında
80- Huneyn savaşında müşriklerin başkanı Malik Bin Avf

81- Bilal-i Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik Ümeyye Bin Halef
82- Peygamberimiz Tebük seferden sonra Mescid-i Dırar’ı yıktırdı.
83-Peygamberimizin elçi gönderdiği iki devlet başkanı elçilere iyi davrandılar; fakat İslam’ı kabul etmediler.Bu iki devlet Bizans İmparatoru ve Mısır Hükümdarı.
84-Veda hutbesinin en önemli özelliği ,İnsan hakları evrensel Beyannamesinden” çok önce insan haklarını koruyucu hükümler getirmesidir.
85-Bizans İmparatorluğunun Tebük savaşına hazırlanmasının nedeni ,İslam’ın yayılmasını önlemek.
86-Peygamberimiz Mekke’nin fethine ne zaman karar vermiştir?
Müşriklerin Hudeybiye anlaşmasını bozması üzerine.
87- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar Ebû Leheb , Ebû Cehil , Velid b. Muğire , Ümeyye b. Halef , Utbe b. Rebia , As b. Vail
88-Uhut savasında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe Ebu Dücane
89- Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları ,Musab b. Umeyr, Hz.Ali, Sad b. Muaz
90- Bi’ât-ı Rıdvân,Hudeybiye’de, Semûre ismindeki ağacın altında 400 ashâb-ı kirâmın, Peygamberimize emirlerini kayıtsız şartsız yerine getireceklerine dâir verdikleri söz.
91-Dendân-ı Saâdet,Peygamberimizin Uhud Muhârebesi’nde şehîd olan, kırılan mübârek dişinin bir parçasıdır.
92-Kusvâ ,Peygamberimiz (s.a.s.)’in devesinin adıdır.
93-Cafer b.Ebi Talip, Zeyd b.Harise ve Abdullah b. Revaha (r.anhüm) Mute Savaşında şehit edildiler.
94-Bedir savaşında ilk şehit edilen Hz.Mihca (r.a)
95-Peygamberimizin hastalanması üzerine Hz.Ebubekir cemaate imamlık yaptı.

96- Peygamberimiz vefat edeceğini anladığında, öğle üzeri elini kaldırdı ve parmağını yukarı doğru dikerek Refik-i Âlaya (Yüce dosta)dedi.
97-Peygamberimiz Hicretin 10. yılı 12 Rebiu’l Evvel pazartesi ( 8 haziran 632’de)
98- Peygamberimiz Hicri 10. yıl 13 Rebiü’l evvel Salı günü ( Miladi 9 haziran 632) vefat ettiği yere defnedildi.
99-Kur’an’ı Kerim ‘iCebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devamden karşılıklı okuma geleneğinin adı Mukabele
100-Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara Nüzul sebebi denir.

1

Ocak
2013

Siyer Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  370 Kez Okundu

1-Abdullah bin Amr:Uhut savasindaki ilk sehittir.
2-Abdullah b. Zeyd:Ezani rüyasinda gören sahabe.
3-Cihar yar-i güzin:Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman, Hz.Ali.
4-Daru`l Erkam:Peygamberimiz Mekke döneminde sikintili yillarindaislam`i teblig faaliyetlerinde Erkam b. Ebu`l-Erkam`in evini merkez olarak secmistir.
5-Darun Nedve:Islam`dan önce, Mekke sehir devletinin önemli kararlarin alindigi toplanti yeri
6-Ilk ezan:Ilk ezan 623 yilinda Medine`de sabah namazinda okundu.Bilal-i Habes okudu.
7-Ilk sehit:Ensardan ilk sehit;Haris bin Süraka`dir.
8-Fetret-i vahiyh:Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonra vahyin kesilmesi dönemine denir.Bu durum 3 yil sürmüstü.
9-Ficar Savaslari: Ficar harbi, haram aylarda zorlayici bir sebeple harp cikarsa buna 26Ficar Harbi” denir.Ficar savaslari 4 defa yapilmis,Utbe b.Rabia`in girisimi ile baris gerceklestirildi.Fil olayindan 25 yil sonra(591) meydana geldi.
10-Fil Olayi:Fil vakasinin meydana geldigi sene ye fil yili denir.Peygamberimizin dogumundan 55 gün önce meydana gelen olay.
11-Gasvetulurs:Zor zamanda,Tebük savasina verilen ad.
12-Habesistana hicret:habesistana ilk hicret;11 erkek 4 kadin, ikinci hicrette 77 erkek 13 kadin olmak üzere 90 kisi.
13-Hicret:Peygamberimiz Mekke`den Medine´ye 622 yilinda hicret etti.hicret gecesi müsrikler, Mekke de darun Nedve de toplandi.Rasulullah`i hicret sirasinda yakalamak icin isterken ati cöle batan Suraka`dir.
14-Hicri Takvim:Hicri Takvim , 639 yilinda Hz.Ömer döneminde kullanilmaya baslandi.
15-Hudeybiye:Mekke`nin kuzey batisinda bir yer adi.Müslümanlarin yaptigi ilk sulh antlasmasi Hudeybiye antlasmasi.
16-Ifk Olayi:Beni Mustalik savasi dönüsünde Hz.Aise`nin iftiraya ugramasi.Ifk hadisesini aciga cikaran ayet;Nur suresi ayet:11 ve 12)
17-Ilk Cuma dis ezani:Cuma günü disarida okunan Cuma ezani, Hz.Osman devrinde ihdas edildi.d109-Ilk Kur`an`in cogaltilmasi:Kur`an Hz.Osman zamaninda cogaltilmisti.
18-Ilk nüfus sayimi:Medine`de hicretin 1 . yilinda yapilan nüfus sayiminda müslümanlarin sayisi 1500 oldugu tesbit edildi.
19-Kaside-i Bürde:Imam-i Busayri meshur Kaside-i Bürde`sinde peygamberimiz icin;onu koklayip öpenlere ne mutlu, diyor.
20-Mekke Fethi:Mekke , hicri8; miladi 630 yilinda fethedildi.Mekke`nin fethinden sonra Kureys´in elebaslari Ebu Süfyan, Ebu Cehil`in oglu Ikrime ve daha sonra pek coklari müslüman oldular.Mekke fethedilince Rasulullah Kabe`nin anahtarlarini Osman bin Talha`ya verdi..
21-Mu`ab b. Ümeyr:Bedir ve Uhud savaslarinda Peygamberimiz bayragi tasima görevini Mu`ab b. Ümeyr`e vermistir.
21-Mute savasi:H.8/M.629 yilinda yapildi.Öldürülen elcinin kanini yerde birakmamak icin yapilan bu savas3000 müslüman 100.000 kisilik düsmana karsi 33 kat daha fazla düsmanla verdigi büyük mücadeledir.Peygamberimiz sehitlerin ardindan aglamis ve ailelerini teselli etmistir.Müslüman Araplarin Bizanslilarla yaptiklari ilk savas Mute savasidir.Hz.peygamber devrinde,Islam elcilerini sehit edilmesi üzerine, Müslümanlar ile Hiristiyanlar(Rumlar) arasinda meydana gelen ilk savas.Tebük savasina,”Gasvetulurs” verilen ad.Gasvetulurs, zor manasina.Mute savasinda Zeyd bin Harise,cafer b.Ebi talip ve Abdullah b.Revaha birbiri ardinca sehit oldular.
22-Senetü`l-Ibtihace:Bi`setin 12.(m.621) yilinda Islamiyeti kabul edenler cok oldugu icin bu seneye“Senetü`l İbtihace“ denir.
23-Senetu`l Hüzün(620):Peygamberimizin amcasi Ebu Talib ve esi Hz.hatice`nin 3 gün arayla vefat ettigi yil.
24-Senetü`l vüfud:Senetü`l vufud; heyetler yili demektir.
25-Tebük seferi:Tebük seferi, hicri 9, miladi 630 yilinda yapilmistir.Tebük seferi,Bizanlilara karsi tertiplendi.Bizanslilarin tehdidine karsi Peygamberimiz kitlik olmasina ragmen 30.000 kisilik Islam ordusunu hatirladi.Tebük`de 20 gün kaldigi halde düsman karsilarina cikmadi.Oradakileri bazi belde ahalisi cizyeye baglandi.Islam ordusu bayram sevinci icinde Medine`ye döndü.Tebük seferine katilmadigi icin Peygamber Efendimiz ve ashabinin kendisiyle hakkinda ayet nazil oluncaya kadar 50 gün konusmadigi sahabe, Kab bin Malik.Peygamberimizin son katildigi savas Tebük savasidir.Hz.Osman(r.a), Tebük seferine cikacak olan ordunun ücte birini Hz.Osman donatmistir.
26-Varaka b. Nevfel:Hz.Hatice`nin amcasi.

1

Ocak
2013

Diyanet Yeterlilik 2011 Siyer Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  400 Kez Okundu

-Peygamberimizin doğum yılı ne zaman?
-Hüzün yılı ne demektir?
-İsra ne demektir?
-Hudeybiye barış şartları nelerdir?
-Selami Farisi ve Hendek savaşı?
-Tebük Savaşı kimlerle oldu?
-Varaka bin Nevfel kimdir?
-Mekkenin Fethi ne zaman oldu?
-Son muhacir kafilesi Habeşistan ne zaman döndü?
-Darul Erkam
-Hicret takvimi
-Peygamberler Hatibi kimdir
-Yemame savaşı
-İfk hadisesi
-Uhut savaşı hicri kaçıncı yıl oldu
-Vahiy katipleri

1

Ocak
2013

Diyanet 2009 Yeterlilik Siyer Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  650 Kez Okundu

-İslam tarihinde hüzün yıl olarak bilinen yılı
hangi yıldır ve niçin hüzün yılı denilmi ştir? Ebu Talib’in öldüğü 620 yılına hüzün yılı denilmi tir.
-Aşağidakilerden hangisi ilk müslümanlardan değ ildir?Hz. Abbas
-İlk Habeşistan Hicreti aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekle mi ştir? 615
-Hz. Peygamber taraf ndan Medine’ye gönderilen ilk İslâm davetçisi kimdir? Mus’ab b. Umeyr
-Di ğer adı “Ahzab savaşı ” olan savaş hangisidir? Hendek
-Mekke hangi tarihte fethedilmi tir? 630
-Hicret esnas nda Hz. Peygamber’i yalnızbaşına
takip eden ve atının ayakları kuma saplanan kişi
aşağıdakilerden hangisidir? Süraka
-Mekke’de müslümanlar n toplanıp sığındıkları
yerin adı aşadakilerden hangisidir? Daru’l-Erkam
-Mûte Savaşında Peygamberimiz tarafından
tayin edilen komutanların şehit düşmesinden
sonra ordunun seçtiği komutan kimdir? Halid b. Velid

1

Ocak
2013

Diyanet Yeterlilik 2012 Siyer Soruları-5

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  784 Kez Okundu

-Hüzün  yılı ne demektir?

-Hudeybiye barış  anlaşmanın maddeleri?

-İsra ne demektir?

-Hendek savaşında hendek kazma fikrini   ortaya koyan sahabe kimdir?

-Medine de bulunan Yahudi  kabiler?

-Hz.Aminenin kabri  nerededir?

-Darul-Erkam?

-İfk hadisesi    hangi savaş esnasında meydana geldi?

-Uhut savaşı   hicretin kaçıncı yılında meydana geldi?

-Vahiy katiplerinin isimleri?

-Peygamberler  hatibi    diye anılan sahabe kimdir?

-Hutbenin  sünnetleri    nelerdir?

-Medine de  Cuma  günü dış ezan  ne zaman okunmaya başlandı?

-Kaside-i  Bürdenin müellifi         kimdir?

-Müslümanlarla Bizanslılar arasında yüzyıllarca sürecek savaş   Müte savaşla başlamıştır

7

Ekim
2012

SİYER BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  885 Kez Okundu

-Zeyd bin Harise Ümmü Eymen ile evlendi.Buevliliktenmeşhurkomutan Üsame doğdu.
-Bereke aslen Habeşli olup künyesi ÜmmüEymen
-K.Kerim 633 yılında toplandı 658 yılında çoğaltıldı.
-Ezanı rüyasında Abdullah bin   Zeyd gördü.
-Senetül Vüfud:Elçiler yılı.
-Kuranı Kerim,Hz.Ebubekir zamanında çoğaltıldı.
-İslâmın beş şartından biri olan hac, Hicretin dokuzuncu senesinde farz kılındı. (Tecrid Tercemesi, 6:11-12.)
-Medine’de büyük bir sevgi ile karşılanan Peygamberimiz, Halid b Zeyd, yani Ebû Eyyüb Ensari Hazretlerinin evinde misafir oldu ve burada yedi ay kadar kaldı.
-Elçiler Yılı (Senetül-vüfûd)
-SENETÜL HÜZÜN „ Boykut`un kalkmasıyla peygamberimiz (sav.) ve müslümanlar rahat bir nefes aldılar fakat çok geçmeden peygamberimizin amcası Ebu Talib, bir kaç gün sonra da hanımı Hz. Hatice vefat ettiler. Bu iki vefat peygamberimzi ve müslümanları çok üzdüğü için bu yıla üzüntülü yıl anlamına gelen „ SENTÜL HÜZÜN „ adı verilmiştir.
-ENSAR VE MUHACIR: Mekkeden Medineye göç eden müslümanlara „Muhacir „ Mekke´ den gelen müslümanlara her türlü yardımı yapan Medineli müslümanlara da „ Ensar „ denir. SUFFA : Mescid – i Nebevi`nin bir tarafında üstü kapalı olarak yapılan yere „Suffa „ burada barınanlara da „Ashab – ı Suffa „ denilmiştir.
-Medineliler, ikinci Akabe, görüşmesinden sonra, memleketlerine döndüler. Muallim (öğretmen) olarak Mus’ab bin Umeyri beraberlerinde götürdüler. Müslümanlık, az zaman içinde Medine’de yayıldı. Medine müslümanlarının sayıları kırkı buldu. Reisleri Es’ad bin Zürâre hocaları Mus’ab idi. Mus’ab çok gençti. Cum’a günleri, Medine dışında, Medine müslümanlarına cemaatle namaz kıldırırdı. Mus’ab, Medine’deki bütün bu olayları Mekke’ye, Rasûl-i Ekrem’e bildirdi. Mekkede müslümanlar ve Rasûl-i Ekrem sevinç içinde kaldı. Bu sebepten ikinci Akabe mülâkatı senesine “Senetül-ibtihâc” (Sevinç Yılı) denildi.
-Hicret’te insanlığın baş tacı elli dört yaşında bulunuyordu. Bu seneye “Senetül İzin” izin yılı denilir.

-Hz. peygamber’in çocuklarının isimleri nelerdir? : erkekler: kasım, abdullah, ibrahim; kızları: ümmü gülsüm, rukiye, zeynep ve fatıma

-Hz. muhammed (s.a.v.)’e peygamberlik hangi tarihte, kaç yaşında ve nerede gelmiştir?: m.610 tarihinde, 40 yaşında , hira nur dağında peygamberlik gelmiştir.
- ilk müslümanlar hanımlardan hz. hatice ; büyüklerden hz. ebubekir; çocuklardan hz. ali ; kölelerden hz. zeyd bin harise
- peygamber efendimize en çok düşmanlık yapanlar : ebû leheb ,ebû cehil,
velid b. muğire,ümeyye b. halef , utbe b. rebia ,as b. vail
- islamın yayılması Hz.Hamza ve Hz.Ömerin müslüman olmasıyla hız kazanmıştır

- islam tarihinde ilk inşa edilen mescid kuba mescidi
- ilk cuma namazı peygamber efendimizin mekke’den medine’ye hicreti esnasında “ranuna” denilen yerde kılınmıştır.
- muhacir ve ensar : muhacir: mekke’den medine’ye göç eden müslümana denir. ensar: medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden medineli müslümanlara denir.
- sahabe : hz. peygamber’i sağlığında müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlara denir.
- islâm tarihinde ilk açılan eğitim ve öğretim kurumu hangisidir? : peygamber efendimizin bizzat inşasında çalıştığı ve öğretmenliğini yaptığı ilk yatılı okul olan suffe’dir. burada eğitim görenlere ashab-ı suffe denir.
-Peygamber efendimiz hicretin 11. senesi ,rebiülevvel ayının on ikisi,pazartesi günü miladi, 632 yılında, medine’de ve 63 yaşında vefat etti..
- aşere-i mübeşşere :hz. ebu bekir ,hz. ömer , hz. osman ,hz. ali ,hz. zübeyr b. avvam , hz. abdurahman b. avf , hz. sa’d b. ebi vakkas
hz.said b. zeyd ,hz.ebû übeyde b. cerrah , hz.talha b. übeydullah .

- 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.

-Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.

– M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.

-Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden müslümana denir.

-Ensar: Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara denir.

– Peygamber Efendimizin nesli, kızı Hz. Fatma ve amcasının oğlu Hz. Ali’nin evlilikleri ile dünyaya gelen oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir.

– Aşere-i Mübeşşere , Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeye denir. 

-SÜVEYBE:Peygamberimizi Annesi Âmine,  bir süre emzirmiştir. Daha sonra, Ebu Leheb’in cariyelerinden Süveybe Hz. Peygamberi emzirmiştir. Bu kadın ayrıca Hz. Hamza’yı ve Medine’ye hicret eden ilk sahabîlerden olan Ebu Seleme’yi de emzirmiştir.

-Mekke’ye gelen misafirleri, zulme uğrayan mazlumları ve tüccarları korumak amacıyla Hz. Peygamberin amcası Zübeyr’in liderliğinde ve Abdullah b. Cüd’an’ın evinde kurulan ve Hz Muhammed ‘in de yirmi yaşlarındayken katıldığı cemiyetin adı Hılfu’l-fudûl

-Müşriklerin, Hz. Peygamberden mucize istemeleri üzerine, Efendimiz tarafından ay ikiye bölünmüştür. Müslümanlardan ve müşriklerden kalabalık bir grup da bu olaya şahit olmuştur. Bu olaya Şakku’l- Kamer   denir.

-Taif dönüşünde vücudundan kanlar akan Hz. Peygamber, davasından yine de vazgeçmemiş, kendisine bir ağacın altında bir tabak üzüm getiren bir köleyi İslam’a davet etmiştir. O köle de onun ellerine, ayaklarına sarılarak müslüman olmuştur. Bu kölenin adı Addas

-Medineli ilk Müslümanlardan olup Mus’ab b. Umeyr’i evinde misafir eden ve onunla birlikte Medine’de İslam’ı yaymaya çalışan, hicretten sonra vefat eden ilk Medineli sahabinin adı  Hz. Es’ad b. Zürare

-Daha çok istihbarat toplamak amacıyla oluşturulan ve gerektiğinde düşmanla çatışmaya giren, Hz. Peygamberin katılmadığı askeri birliklere Seriyye denir.

-Hz. Peygamberin gönderdiği ilk seriyyenin komutanı  Hz. Hamza b. Abdulmuttalib

-Hz. Peygamberin katıldığı ilk gazvenin adı  Ebva Gazvesi

-Evlendiği gecenin sabahında aceleyle Uhud Savaşına yetişen ve şehit düştüğünde melekler tarafından yıkanan sahabinin adı Hz. Hanzala b. Ebu Amir

-Münafıklar, Tebük seferinden dönmekte olan Hz. Peygamberden, Kûba kasabasında yaptıkları bir mescidde namaz kılmasını istediler. Müslümanlara zarar vermek, fitne çıkarmak maksadıyla yapılan bu mescid, Hz. Peygamber tarafından yıktırılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in bu mescide verdiği isim  Mescid-i Dırar

-ilk vahiyle ikinci vahiy gelene kadar geçen bekleme süresi fetret’ ül vahiy denir.
-Hz.muhammed(s.a.v) medineye hicretinde Abdullah bin Ureykıt kılavuzluk yapmıştır..
-uhud savaşında hz. Hamza’ yi şehit eden vahşi b. Harb’ tir.
- Hz. Ayşe’ nin ifk olayi beni müstalik gazvesi esnasinda meydana gelmiştir.
-Hz.Muhammed(s.a.v) mute savaşinda Halid b. Velid’ e Allahin kilici seyfullah lakabini vermiştir.

-Süt Anneleri:

1- Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe. Hz. Peygamber’i (s.a.) günlerce emzirdi. Oğlu Mesrûh’un sütü ile hem Hz. Peygamber’i (s.a.) emzirdi, hem Abdullah b. Abdülesed el-Mahzûmî’yi ve hem de Hz. Peygamber’in (s.a.) amcası Hamza b. Abdülmuttalib’i emzirdi.

2- Sonra onu Halime es-Sa’diyye, oğlu Abdullah’ın sütünden emzirdi. Abdullah, Haris b. Abdüluzzâ b. Rifâa es-Sa’dî’nin çocukları olan Üneyse ve Cüdame’nin kardeşidir. Cüdame’nin diğer adı ise Şeymâ’dır. Amcası Hz. Hamza, Sa’d b. Bekir oğulları arasında süt çocuğu idi. Onun annesi, Allah Rasûlünü (s.a.) süt annesi Halime’nin yanında bir gün emzirdi. O halde Hz. Hamza, iki yönden, hem Süveybe ve hem de Halime es-Sa’diyye cihetinden Allah Rasûlünün (s.a.) süt kar­deşidir.

-Dadıları:

1- Annesi Âmine: Vehb b. Abdimenâf b. Zühre b. Kilâb’m kızıdır.

2- Süveybe.

3, 4- Halime ve kızı Şeymâ: Şeymâ Hz. Peygamber’in (s.a.) süt karde­şidir, annesi ile birlikte Hz. Peygamber’e (s.a.) dadılık yapardı. Hevâzin heyeti içinde Hz. Peygamber’in (s.a.) huzuruna çıkarıldı. Hz. Peygamber (s.a.) onun hakkına riâyet için ridâsını yere serdi ve üzerine oturttu.

5- Habeşli, saygın ve faziletli hanım Ümmü Eymen Bereke. Bu hanım (cariye olduğundan) babasından, miras kalmıştı ve onun dadısı idi

-Amcaları:

1- Allah’ın ve Rasûlünün aslanı, şehidlerin efendisi Abdülmuttaîib oğ­lu Hz. Hamza, 2- Abbas, 3- Ebu Tâlib: Adı Abdümenâf’tır, 4- Ebu Le-heb: Adı Abdüluzzâ’dir, 5- Zübeyr, 6- Abdülkâbe, 7- Mukavvim, 8- Dırâr, 9- Kuşem, 10- Muğîre: Lâkabı Hacel’dir, 11- Gaydâk: Adı Mus’ab’dır; Nevfel olduğu da söylenmiştir. Bazıları bu listeye Avvâm’ı da ilâve etmek­tedir. Bunlardan yalnızca Hz. Hamza ve Hz. Abbas müslüman olmuşlardır.

 -Halaları:

1- Safiyye: Zübeyr b. Avvâm’m annesidir, 2- Âtike, 3- Berra, 4- Ervâ, 5- Ümeyme, 6- Ümmü Hakîm el-Beyzâ. Bunlardan Safiyye müslüman ol­muştur. Âtike ve Ervâ’nın müslüman olup olmadıklarında ihtilaf edilmiş, bazıları Ervâ’nın müslüman olduğunu doğrulamışlardır.

Amcalarının en yaşlısı Haris, en küçüğü ise Hz. Abbas’tır. Hz.Ab-bas’ın nesli devam etti ve yeryüzünü çocukları doldurdu. “Me’mûn zama­nında onun soyunun nüfus sayımı yapıldı. Altı yüz bine ulaştıkları görül­dü.” denmişse de bunda —açıkça görüldüğü üzere— bir abartma sözkonu-sudur. Aynı şekilde Ebu Tâlib’in de soyu devam edip çoğaldı. Haris ile Ebu Leheb’in de soyları devam etti. Bazıları Haris ile Mukavvim’in, bazı­ları da Gaydâk ile Hacel’in aynı şahıs olduklarım söylemişlerdir.

-Cariyeleri:

Ebu Ubeyde diyor ki: Dört cariyesi vardı: 1-vlâriye: Oğlu İbrahim’in annesi, 2- Reyhane, 3- Esir alınan savaşlardan birinde hissesine düşen diğer güzel bir cariye, 4- Zeyneb Binti Cahş’ın ona bağışladığı bir cariye.

— Hizmetçileri:

1- Enes b. Mâlik: İhtiyaçlarını görürdü; 2- Abdullah b. Mes’ûd: Ayak­kabısına ve misvaklarına sahip olurdu; 3- Ukbe b. Âmir el-Cühenî: Katırı­na sahip olur, onu yolculuklarda sürerdi; 4- Esla’ b. Şerik: devesine göz-kulak olurdu; 5,6-Müezzin Bilâl b. Rabâh ve Sa’d: Bu ikisi Hz. Ebu Bekir es-Siddîk’ın âzâdlı köleleri idi; 7- Ebu Zer el-Gıfârî, 8,9- Eymen b. Ubeyd ve annesi Ümmü Eymen: Bu ikisi Hz. Peygamber’in (s.a.) âzâdlıları idi. Eymen, Hz. Peygamber’in (s.a.) temizlik ve tuvalet işlerine bakardı.

— Kâtipleri:

1- Hz. Ebu Bekir, 2- Hz. Ömer, 3- Hz. OsmanJ|4- Hz. Ali, 5- Zübeyr, 6- Âmir b. Füheyre, 7- Amr b. Âs, 8- Übey b. Kâ’b, 9- Abdullah b. Er-kam, 10- Sabit b. Kays b. Şemmâs, 11- Hanzala b. Rabî el-Üseydî, 12-Muğîre b. Şu’be, 13- Abdullah b. Revâha, 14- Halid b. Velîd, 15- Halid b. Saîd b. Âs: Bu zatın, Hz. Peygamber’in (s.a.) ilk kâtibi olduğu söylen­mektedir; 16- Muâviye b. Ebu Süfyân, 17- Zeyd b. Sâbit:[1][182] Bu işle en çok ilgilenen ve en uzman olanları bu sahabî idi.

airleri ve Hatipleri:

İslâm’ı müdafaa eden şairleri: 1- Kâ’b b. Mâlik, 2- Abdullah b. Revâ-ha, 3- Hassan b. Sabit. Kâfirlere karşı en katı olanları Hassan b. Sabit idi. Kâ’b b. Mâlik ise kâfirleri, küfürlerinden ve şirklerinden dolayı ayıplardı.

Hatibi, Sabit b. Kays b. Şemmâs idi.[2][202] Yolculukta önünde şarkı söyleyerek deve sürenler:

me b. Ekvâ’. Sahih-i Müslim’de rivayet edildiğine göre Allah Rasûlü’nün (s.a.) güzel sesli, şarkı söyleyen bir deve sürücüsü vardı. Alİah Rasûlü (s.a.) ona: “Yavaş ol, ya Enceşe! Cam kâseleri (yani yufka yürekli kadınları incitip) kırmayasın.” buyurdu.

- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V); Miladi 571 yılı nisan ayının yirmisine tekabül eden Rebi ul’ evvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke’ de dünyaya geldi. 
-Peygamber Efendimizin annesi, Amine validemiz, babası; Abdullah ve dedesi; Abdulmuttaliptir. 
-Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,  
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır. 
-İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında iken indi. 
-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden 
Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir. 
-Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir. 
-İslam tarihinde ilk yapılan mescid; Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicret ederken uğradığı, Kuba köyünde yapılan Kuba mescididir. 
-Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir. 
-Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti. 
-Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir. 
– Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere). 
Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Eylül
2012

ÖĞRENCİLERE SİYER-İ NEBİ TESTLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  1.248 Kez Okundu

1. Aşağıdakilerden hangisi bir Hanif değildir?
A) Varaka b. Nevfel
B) Ubeydullah b. Cahş
C) Ümeyye b. Ebu Salt
D) Kuss b. Saide
E) Amr b. Zeyd
2. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti İsmail’in soyundan gelen Arapları ifade eder?
A) Arab-ı Aribe
B) Arab-ı Müsta’ribe
C) Arab-ı Bakiye
D) Kahtaniler
E) Keldaniler
3. Ficar Savaşları’na aşağıda verilen Rasullullah’ın amcalarından hangisi komuta etmiştir?
A) Abbas
B) Hamza
C) Zübeyr
D) Ebu Talib
E) Ebu Leheb
4. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlara işkence yapan Kureyş müşriklerinden değildir?
A) Ebu Cehil
B) Ubeyde b. Haris
C) Ukbe b. Ebi Muayd
D) Ebu Leheb
E) Ümeyye b. Halef
5. Açıktan davet aşağıdaki hangi ayet ile başlamıştır?
A) Hicr Sûresi, 94. ayet
B) Bakara Sûresi, 88. ayet
C) Nisa Sûresi, 32. ayet
D) Fetih Sûresi, 36. ayet
E) Kalem Sûresi, 5. ayet
6. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin daveti önleme çabalarından değildir?
A) Alay safhası
B) Hakaret safhası
C) İşkence safhası
D) Uzlaşma safhası
E) Şiddet kullanma safhası
7. Amcalarının hepsi Rasullullah’ı korumaya karar vermişlerdi. Aşağıdaki amcalarından hangisi diğerleri gibi onu korumaya karar vermemiştir?
A) Abbas
B) Zübeyr
C) Ebu Talib
D) Ebu Leheb
E) Hamza
8. Aşağıdakilerden hangisi Habeşistan’a hicret eden ilk kafileden değildir?
A) Abdurrahman b. Avf
B) Zübeyr b. Avvam
C) Cafer b. Ebu Talib
D) Hz.Osman
E) Mus’ab b. Umeyr
9. Ömer bin Hattab Efendimiz’i öldürmeye giderken karşılaştığı ve yolunu değiştirmesine sebep olan sahabe hangisidir?
A) Utbe b. Rebia
B) Nuaym b. Abdullah
C) Selam-ı Farisi
D) Es’ad b. Zürare
E) Zeyd b. Harise
10. Efendimiz Taif ahalisini İslam’a davete kiminle beraber gitmiştir?
A) Hz.Hamza
B) Hz.Ömer
C) Zeyd b. Harise
D) Abdurrahman b. Avf
E) Bilal-i Habeşi
11. Efendimiz’e ve Hz.Ebubekir’e hicret esnasında yetişen ancak atının ayakları kuma gömülen kişi kimdir?
A) Utbe b. Rebia
B) Amr ibnül As
C) Meysere
D) Süraka
E) Mecdiyy b. Amr
12. Rüyasında ezanı Muhammedi’yi bugünkü şekliyle işiten ve rüya yoluyla ezan kendisine öğretilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ubeyde b. Cerrah
B) Sad b. Ubade
C) Abdullah b. Zeyd
D) Bera b. Marur
E) Tufeyl b. Amr
13. Oruç, zekat ve kurbanın meşru kılınması kaçıncı hicri asırda gerçekleşmiştir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
14. Peygamberimiz (sas)’in, Uhud Savaşı’ndan hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık 5000 ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana göz dağı verdiği gazvenin adı nedir?
A) el-Vadi Gazvesi
B) Ayneyn Gazvesi
C) Batn-ı Nahle Gazvesi
D) Benî Mustalîk Gazvesi
E) Hamrâü’l-esed Gazvesi
15. Peygamber Efendimiz (sas)’in, hicri IV. yılın Şevval ayında evlendiği 44 yaşındaki dul bayan kimdir?
A) Hz. Zeynep binti Huzeyme
B) Hz. Zeyneb binti Cahş
C) Hz. Ümmü Seleme
D) Hz. Ümmü Habîbe
E) Hz. Cüveyriye binti Hâris
16. Hendek Savaşı’nda düşman ordusundan İslam saflarına katılan, savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip, Peygamberimiz (sas)’in izniyle, bu durumunu, İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi kimdir?
A) Hz. Nuaym b. Mesud
B) Hz. Huzâî
C) Hz. Sa’d b. Ebî Vakkas
D) Selman-ı Farisî
E) Hz. Sad b. Muaz
17. Benî Mustalik Gazvesi esnasında yaşanan İfk Hadisesi hakkında inen ayetler hangileridir?
A) Enfal Sûresi, 58. ayet
B) Al-i İmran Sûresi, 81. ayet
C) Sâf Sûresi, 3-7. ayetler
D) Nûr Sûresi, 11-14. ayetler
E) Fil Sûresi, 1-5. ayetler
18. Çevre ülkelerin hükümdarlarına, Peygamberimiz (sas), elçileriyle İslam’a davet mektupları göndermiştir. Aşağıdaki elçi ve gönderildiği hükümdar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Dıhye b. Halife – Herakliyus
B) Amr b. Ümeyye – Mukavkıs
C) Abdullah b. Huzafe – Hüsrev Perviz
D) Amr b. Ümeyye – Necaşi
E) Hatip b. Ebu Beltea- Mukavkıs
19. Hicretin VIII. yılı gerçekleşen Mekke’nin Fethi, Mekke’ye hangi gün girilmesiyle başlamıştır?
A) 12 Rebiülevvel Pazartesi
B) 9 Şevval Salı
C) 23 Cemaziyelevvel Cuma
D) 20 Ramazan Cuma
E) 23 Şaban Salı
20. Peygamberimiz (sas) 30 bin kişilik İslam ordusuyla Tebük Gazvesi’ne çıktığında, Medine’de geriye kalan münafıkların toplanmak için inşa ettikleri fitne yuvası mescit Kur’an-ı Kerîm’de hangi isimle anılmaktadır?
A) Mescid-i Kuba
B) Mescid-i Aksa
C) Cuma Mescidi
D) Mescid-i Yesrib
E) Mescid-i Dırâr
21. Hicretin X. yılı Veda Haccı sonunda “Veda Hutbesi”ni okuyan Peygamberimiz (sas) kendisini dinleyen 124 bin Müslümana nerede seslenmiştir?
A) Müzdelife
B) Arafat
C) Kuba
D) Bedir
E) Zülhuleyfe
22. Hicretin XI. yılında vefat eden Hz. Peygamber(sas)’in vefatı hakkındaki aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa Safer ayının son günlerinde yakalanmıştır.
B) Peygamberimiz (sas) vefatına sebep olan hastalığa eşlerinden Hz. Meymune’nin evinde tutulmuştur.
C) Peygamberimiz (sas) hastalığı sebebiyle camiye çıkamadığında yerine vekil olarak Hz. Osman’ı imam tayin etmiştir.
D) Peygamberimiz (sas)’in cenazesini Hz. Ali yıkamıştır.
E) Peygamberimiz (sas), vefat ettiği yere, Hz. Aişe’nin odasında kazılan kabre defnedilmiştir.
23. Aşağıdakilerden hangisi Ashab-ı Kiram’dan Amr b. Hâris’in ifadelerine göre Hz. Peygamber (sas)’in vefatından sonra bıraktıkları arasında yer almaz?
A) 50 dirhem altın
B) Birkaç silah
C) Beyaz bir katır
D) Vakfettiği Fedek hurmalıkları
E) Vakfettiği Hayber arazisindeki hissesi
24. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (sas)’in “Veda Hutbesi”nde geçen cümlelerinden biri değildir?
A) “Sakın benden sonra eski sapıklıklarınıza dönüp de birbirinizin boynunu vurmayın.”
B) “Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin.”
C) “Sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”
D) “Başınıza, kafası siyah üzüm tanesi gibi Habeşli bir köle dahi yönetici olarak tayin edilse yine de itaat edin.”
E) “Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler.”
25. Aşağıdaki olay ve gerçekleştiği hicri yıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Hayber’in Fethi – Hicri IV. yıl
B) Benî Kureyzâ Gazvesi – Hicri V. yıl
C) Uhud Gazvesi – Hicri III. yıl
D) Kıblenin Değişmesi – Hicri II. yıl
E) Hudeybiye Antlaşması – Hicri VI. yıl
TESTİN CEVAP ANAHTARI:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E B C B A D D C B C
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C B E C A D B D E
21 22 23 24 25
B C A D A

8

Eylül
2012

Siyer-i Nebi’yi Neslimize Öğretmek Bir Görev ve Sorumluluktur

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  531 Kez Okundu

Siyer-i Nebi, sevgili Peygamberimizin hayatına ve O’nun hayatını anlatan eserlere verilen isimdir. Siyer kitapları, bize O’nun hayatının tüm inceliklerini anlatır. Bu eserleri okumak, bizim fikriyatımızı belirler. Yüce Kur’ân’ın bize en güzel örnek[1] olarak takdim ettiği Peygamberimizin hayatını öğrenmenin bizlere daha birçok faydası vardır.
1) Resûlullah’ın hayatını ne kadar güzel öğrenirsek, Allah’ı da o kadar güzel tanırız. Allah’ı sevmek için önce Peygamber’ini sevmek; Allah’a itaat edebilmek için önce Peygamber’ine itaat etmek gerekir.[2]
2) Siyer-i Nebi’yi öğrenmek, Kur’ân-ı Kerim’i anlamak ve aynı şekilde anlatabilmek demektir. Sevgili Peygamberimiz “Sizin en hayırlınız, Kur’ân-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir.”[3]buyuruyor. Allah’ın Kitabı’nı anlamanın en iyi yolu da Hz. Âişe (r.anha) annemizin “Yaşayan Kur’ân”[4] olarak tavsif ettiği Peygamberimizin hayatını öğrenmekle mümkündür
3) İmanın altı esasından biri olan “Peygamberlere İman” konusunu da Kur’ân-ı Kerim’den sonra Resûlullah’tan öğrenebiliriz. Çünkü Peygamberler hakkında, bize en sağlıklı bilgiyi O aktarmaktadır.
4) Siyer-i Nebi’yi öğrenmek, İslâm’ı iyi öğrenmek demektir. Resûlullah “Namazı benim kıldığım gibi kılın.”
Bunun için Siyer-i Nebi, ne kadar doğru okunursa, İslâm’ın anlaşılması ve yaşanması da o kadar kolay ve sağlıklı olacaktır.
5) Kâmil insan olabilmek için doğru örneği bulmak çok önemlidir. Yaşadığı hayat, Allah tarafından vahiyle kontrol altına alınmış bir kimsenin, model olarak benimsenmesi, insanlık için ortaya atılan bin teoriden daha hayırlıdır. “Beni Rabbim en güzel şekilde terbiye etti.” buyuran bu kusursuz örnek, insanlık için ne kadar değerlidir
6) Siyer-i Nebi, ibret alınması gereken bir zaman dilimidir.
7) Toplumların ilerleyebilmesi için ahlaki ilkelerin esas alınması gerekir. Bütün insanlığa ölçü olacak prensipleri, Peygamberimizin hayatında bulabiliriz. Bir kısmını sıralayacak olursak:
a) O, bir araya gelmesi mümkün olmayan kişilikleri, etrafında toplayabilmiştir. Örnek olarak: Ebû Bekir, Hâlid b. Velid, Ebû Zer, Bilâl (ra)…
b) Devletin ve hukukun temelini atmıştır. İnsanlık bu konuda henüz O’nun ulaştığı seviyeye varamamıştır. Mesela Resûlullah, savaşlarda ekili alanların tahrip edilmesine; çocuk, kadın, yaşlı ve din adamlarının öldürülmesine müsaade etmemiştir. “Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz.”buyruğuyla insanları kardeşliğe çağırmıştır.
c) O, aile hukukunun esaslarını göstermiş, ailenin önemine vurgu yapmış, evlenmeyi teşvik etmiş, ana babaya hürmeti öğütlemiştir. O’nun hayatını okursak şunu çok iyi görürüz ki, sütanneye bile büyük bir sevgiyle bağlanmış; ona iyilikte kusur etmemiştir. Altmış yaşlarında bile, annesinin mezarı başında ağlamıştır.
d) Evrensel İslâm kardeşliğinin temellerini atarak ırk ayrımını ortadan kaldırmış, sevgiyi ön plana çıkarmıştır. Cennete gitmenin bu sevgiden geçtiğini buyurmuştur: “Siz iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden iman edemezsiniz. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi: Selamı aranızda yayınız.”[6] .‘’Ölürken Rabbime mal ile gitmek istemiyorum.’’ diyerek dünyaya dalmayı değil; ahirete bakmayı öğretti.
8) Ümitleri tükenmiş, ataları uyarılmamış[7] insanları, tarih sahnesine çıkaran Sevgili Peygamberimizin Sîre’si ne kadar önemlidir.
Özetle şunları söyleyebiliriz ki, Siyer-i Nebi, daha iyi bir kul olmak, Kur’ân-ı Kerim’i anlamak, Rabbini tanımak, iman esaslarını kavramak, İslâm’ın uygulamalarını tam olarak yerine getirmek ve toplumsal yapıların en iyisini modellemek için mutlaka öğrenilmelidir. Bunun için de Siyer öğrenimini derslere dönüştürmek gerekir. Hiç olmazsa her sene, bu alanda yazılmış üç eser bitirilmelidir. Çünkü kim olursak olalım ne işle meşgul bulunursak bulunalım, bizler için Resûlullah’ın hayatında hidayet, hayatımızın sıkıntılarını gideren ve umutsuzluklarımızı umuda dönüştüren, karanlıkları aydınlatan bir rahmet vardır. Böylece işlerimiz düzelir; sıkıntılarımız sona erer.
Unutmayalım ki, doğru bir yolda yürümek istediğimiz sürece Peygamber Efendimiz, bizim aramızdadır. Ve tek rehberimizdir.
Siyer kitapları Peygamber Efendimizin Hayatı ile ilgili konuları en ince detaylarına kadar ele almışlardır. Peygamberimiz’in (S.A.V.) bu dünyaya teşriflerinde hazır bulunan ebesinden, süt annesine ve onun eşine ve onların neseplerine kadar yer vermişlerdir. Peygamberimiz’in (S.A.V.) en mahrem noktalarına kadar gün ışığı kadar berrak bir şekilde rivayet edilmiştir. Beşer tarihinde bu kadar detaylı bir şekilde hayatı gözler önüne serilen başka bir insan yoktur.
Peygamberimiz’in (S.A.V.) Süt Annesi Halime’ye teslimiyle birlikte, onun yaşadığı yörede meydana gelen bereket ve bolluk, hemen gözlerin Peygamberimiz’in (S.A.V.) üzerine çevrilmesine sebep olmuş ve O’nun (S.A.V.) gelecekte çok önemli misyonlar üsteleneceğinin de işareti sayılmıştır. Nitekim Süt Annesi Amine ve Dedesi O’ndan (S.A.V.) bahsederken O’nun (S.A.V.) gelecekte önemli bir konuma sahip olacağından sözetmişlerdir.
Hz. Amine, Medine’deki Neccar oğullarından olan dayılarını ziyaret ettirdikten sonra Peygamberimiz (a.s.)ı Mekke’ye getirirken, yolda hastalanıp Ebva köyündedurakladı.Başucunda duran ciğerparesinin yüzüne baktı.
Sonra da, ona şöyle hitap etti:
“Ey çekilen dehşetli ölüm okundan, Allah’ın lutfu ve yardımı ile yüz deve karşılığında kurtulan zâtın oğlu!
Allah, seni mübarek ve devamlı kılsın!
Eğer rüyada gördüklerim doğru çıkarsa, sen celâl ve ikram Sahibi tarafından Âdem oğullarına helâl ve haramı bildirmek üzere gönderileceksin!
Allah, seni, milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestlikten de esirgeyecek, alıkoya¬caktır!
Her canlı varlık ölür.
Her yeni eskir.
Her yaşlanan, kocayan, zeval bulur, yok olur.
Ben de öleceğim.
Fakat, temelli anılacağım.
Çünkü temiz bir oğul doğurmuş, arkamda hayırlı bir andaç bırakmış bulunuyorum .”
Hz. Âmine, Ebva’da vefat etti. Oraya da gömüldü.
Hz. Âmine vefat ettiği zaman otuz yaşında idi.
Ebv’a; Mekke ile Medine arasında bir köy olup Medine’ye Mekke’den daha yakındır. Medine’ye 23 mil, yani beş günlük uzaklıktadır.Hz. Âmine’nin Ebva’da vefatı üzerine, Peygamberimiz (a.s.)ı, dadısı Ümmü Eymen (Bereke) bağrına bastı. Mekke’den binip gelmiş oldukları iki deveden birisine bindi. Ötekini yedeği ne alarak, beş günde, Peygamberimiz (a.s.)ı Mekke’ye getirip dedesine kavuşturdu. Dünyada böylece babasız ve annesiz kalan Peygamberimiz (a.s.)ı, Yüce Allah hamisiz bırakmadı. Önce dedesinin, sonra da amcası Ebu Talib’in bağrına bastırdı.
Duhâ sûresinin 6. âyetinde: “Rabbin, seni yetim bulup da barındırmadı mı?” buyurularak bu gerçek hatırlatılır.
Halime’nin Mekke’ye geldiği gün Âmine’nin bayram günüydü. O gün hasretin sona erdiği, Âmine’nin acılarının dindiği ve nihayet yüzünün güldüğü gündü
Yıllar süren ayrılıktan sonra oğluna sıkı sıkı sarılan Âmine onu en güzel şekilde terbiye etti. O’na Mekke’yi, İbrahim’i, Kâbe’yi ve ailesini anlattı. Bir sabah evinden ayrılan ve bir daha dönemeyen babası Abdullah’ı her anlattığında gözünden sel misali yaşlar akıttı. Muhammed aleyhisselam, babasını annesinin gözyaşlarında tanıdı.
Âmine yıllar önce kaybettiği ve hâlâ yasını tuttuğu Abdullah’ın mezarını sık sık ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında kim bilir nice gözyaşı döktü. Efendimiz aleyhisselam da babasının mezarı başında ağladı. Belki de yetimliğin acısını, babasının yokluğunu bu mezarın başında anladı.
Efendimiz aleyhisselam ile Medine arasında ne kadar güçlü bir bağ var. O henüz doğmadan önce babası bu topraklarda vefat etmişti. Annesi Âmine, Mekke’den çok uzaklarda, Medine’ye daha yakın olan Ebva’da ruhunu teslim etti. Allah Resûlü yıllar sonra Medine’ye göç etti. O, Mekke’de eza ve cefa çekerken Medine O’na kucak açtı. Efendimiz gurbete değil âdeta ailesinin yurduna hicret etti. Ve yine anne babasının yanında dünyaya veda etti.
Âlemlerin Rabbi, Sevgili Peygamberimizin, anne-babasından yoksun bir halde büyümesini murad etti. Belki de Resûlü’nü sadece kendi terbiyesinde yetiştirmeyi, ana babaları dahi olsa kimsenin minneti altında kalmamasını istedi.
Anne babanın vefatı herkes için zor ve hüzün veren bir durumdur. Hele anne babaya en çok ihtiyaç duyulan çocukluk döneminde onları kaybetmek tarifsiz bir sıkıntı, dayanılmaz bir acıdır. Allah Resûlü bu acılara katlanmış, risalet görevi sırasında yaşayacağı zorluklarla başa çıkmayı, sabırlı olmayı henüz çocukluğunda öğrenmiştir.
Allah Resûlü, ben ve yetime arka çıkan kimse cennette şu iki parmağım gibi yan yana olacağız, buyurmaktadır.Efendimiz yetim ve öksüz kalan çocukları himaye etmiş, onları yalnız bırakmamış, yeri geldiğinde onlarla birlikte ağlamış, onları kendi çocuklarından ayırmamıştır. Allah ve Resûlü’nü seven müminler de her fırsatta bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamış, sokaklarındaki yetimlerin başlarını okşamış, onları aç ve açıkta bırakmamışlardır.
Resûlullah’ı sevenler sokağın köşesindeki yetim çocuğu ziyaret edip ona tebessüm ederler. O çocuğun yüzünde Efendimizi görürler. Yetimin yüzü güldüğünde Resûl’ün güldüğünü bilirler ve Resûl’ün gülümsemesi için dünyadaki her şeyden vazgeçerler.
Küçük yaşta pek çok sıkıntıya maruz kalan Efendimiz yaşı ilerlediğinde içinde bulunduğu toplumun sorunlarıyla ilgilenmiş, insanların acılarını kendisine dert edinmiştir. Uhud’da Mus’ab’ın cesedinin başında ağlayan, Zeyd’in şehadet haberi geldiğinde yetim kalan yavrularına sarılıp gözyaşı döken, zulme uğrayan bir mazlumun feryadına yetişen; Ebva köyünde annesinin mezarı başında gözyaşı döken Efendimizdir. Gözyaşı, merhametin ve sevginin işaretidir. Gözü yaşlı olanların yüreği sevgi doludur. Hayatı boyunca hiçbir sıkıntı çekmeyen, yüreği yanmayan kimseler yetimlere, kimsesiz ve çaresiz insanlara nasıl merhamet edebilir, onları nasıl anlayabilir? Mazlumların sesini ancak kendilerinden birisi olan yetim ve öksüz bir peygamber duyabilir.
Allah Resûlü, annesinin vefatından uzun yıllar sonra kaza umresi için Mekke’ye giderken Ebva kasabasına uğramış, annesinin mezarını ziyaret etmiş, mezarı düzeltmiş ve ağlamıştır. Sahâbîler Efendimize niçin ağladığını sorduklarında ise şöyle buyurmuştur: “Annemin sevgisini ve merhametini hatırladım.”
Rabbimiz Resûlü’nü seven ve ona şefkat gösteren Âmine Hanım’a merhamet buyursun. Yarım asır sonra annesinin mezarı başında ağlayan Nebi’nin anne sevgisini, bütün Müslümanlara nasip eylesin. Yan odada ilgi bekleyen annesine selam vermeyen, annelerini hayatta iken ziyaret etmeyi angarya gibi gören, düne kadar kendisine bakan annesini şimdi bir yük olarak düşünen Müslümanlar! Unutmayalım ki cennet Âminelerin, cennet annelerin ayakları altındadır.
Ümmü Eymen, Âmine’nin emanetini Abdülmuttalib’e teslim etti. Abdülmuttalib hiçbir oğluna ve torununa göstermediği şefkati Muhammed aleyhisselam’a gösterdi. Onu sevgili oğlu Abdullah’ın aziz bir hatırası olarak gördü. O olmadan sofraya oturmuyor, yemeklerin en güzelini ona yediriyordu.
Kâbe’nin yanında Hicr denilen yerde Abdülmuttalib’e ait bir minder vardı. O minderde ondan başka kimse oturamazdı. Peygamberimiz gelip o mindere oturduğunda amcaları ona kızar, onu kaldırmak ister, Abdülmuttalib ise oğullarına müdahale ederek şöyle derdi: “Oğlumu rahat bırakınız. Onun şanı çok yüce olacaktır.”
Mekke lideri Abdülmuttalib, yaptığı toplantılara torununu da götürür, O’nun terbiyesi ile yakından ilgilenirdi. Torununu yanından ayırmaz, sürekli takip ederdi. Bir defasında Ümmü Eymen dalgınlık sonucu Efendimizi kaybetmiş, Abdülmuttalib Ümmü Eymen’i azarlayarak Efendimiz hususunda dikkatli olmasını zira onun ileride çok önemli bir kimse olacağını ümid ettiğini söylemişti.
Mekke’de kıtlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü bir mevsimde Kureyşliler yağmur duası için Ebû Kubeys dağına çıkmış, Abdülmuttalib de torunu Muhammed’i omzuna alarak buraya gelmişti. Abdülmuttalib’in samimi bir dille yaptığı duaya Mekkeliler “âmin” demiş ve onlar daha yerlerinden ayrılmadan yağmur yağmaya başlamıştı.
Zemzem kuyusunu bulan, Fil ordusunun komutanı Ebrehe’nin karşısında cesaretle duran, kavmini adaletle yöneten Abdülmuttalib, seksen iki yaşında vefat etti. O, vefatı öncesi oğullarını toplamış ve torunu Muhammed’e çok iyi bakmalarını vasiyet etmişti. Efendimiz’in babası Abdullah ile aynı anneden olan Ebû Talib ve Zübeyr, Efendimiz’in bakımını üstlenmek için kura çekti ve Peygamberimiz amcası Ebû Talib’in yanında kaldı. Zaten amcaları arasında Efendimiz’i en çok Ebû Talib seviyordu
Abdülmuttalib vefat ettiğinde torunu Muhammed, dedesinin divanı yanında içini çeke çeke ağlamış,dedesinin cenazesi ardında yürümüş ve yıllar sonra dedesinin vefatını soranlara o günü hatırladığını ve o zaman sekiz yaşında olduğunu söylemiştir.
Abdülmuttalib, Hacun mezarlığına defnedilmiş; onu çok seven Mekkeliler günlerce yas tutmuşlardır.
Annesinin vefatından sonra sevgili dedesine sığınan Efendimiz iki yıl sonra onu da kaybetmiştir. Allah Resûlü şimdi, öz oğullarından çok yeğenini seven, yeğenini korumak için tüm dünyayı karşısına alan fedakar amcası Ebû Talib’in ve onun muhterem hanımı Fatıma bint Esed’in yanındadır.
[1] Ahzab sûresi, 21.
[2] Âl-i İmran sûresi, 31.
[3] Buhari, Fezailü’l-Kur’an, 21.
[4] Müslim, Müsafirin: 139.
[5] Beyyine sûresi, 1.
[6] Müslim; İman 93-94.
[7] Yasin sûresi, 6.

8

Eylül
2012

KUTLU DOĞUM ÖRNEK YARIŞMA SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  632 Kez Okundu

1. Mekke’de müslüman olsun olmasın tüm Haşimilere boykot uygulanırken, kendisi de Haşimi koluna mensup olmasına rağmen boykotun dışında tutulan kimdir?
a) Ebu Talib b) Ebu Leheb c) Abbas d) Hamza

2. Taif yolculuğundan dönüşte Hz. Peygamber’in (s) sığındığı bahçede ona üzüm ikram eden ve aralarında geçen konuşmadan sonra müslüman olan köle kimdir?
a) Addas b) Zeyd c) Bilal d) Amir b. Füheyre

3. Mekke’nin fethinden sonra İslam ordusuna karşı Evtas’da yaklaşık yirmi bin kişilik bir ordu hazırlayan kabilelere ne ad verilirdi?
a) Teym b) Havazin c) Mudar d) Gatafan

4. İslam ordusunun sayıca çok olmasına rağmen dağılıp kaçtığı, Hz. Peygamber (s) ve bazı sahabilerin şecaati sayesinde yeniden toparlanarak zafer kazandığı ve bolca ganimet elde ettiği zorlu savaş hangi vadide olmuştur? [Kur’an’da bu savaştan özellikle bahsedilmiştir]
a) Mûte b) Yermük c) Huneyn d) Bekke

5. Hz. Peygamber’in (s) önce öldürülmesini istediği, gelip af dilediğinde affettiği, okuduğu güzel şiirlere karşılık çıkarıp hırkasını hediye ettiği şair kimdir?
a) Ka’b b. Eşref b) Ka’b b. Malik c) Ka’b b. Zübeyr d) Hassan b. Sabit

6. Kâbe’nin etrafındaki putları yere devirirken Hz. Peygamber (s), hangi ayeti okumuştur.
a) “Şüphesiz şirk, büyük bir zulümdür.”
b) “Yalnız sana ibadet eder, ancak senden yardım bekleriz.”
c) “İzzet sahibi Rabbin, onların tüm yakıştırmalarından münezzehtir.”
d) “Hak geldi, batıl yok oldu. Kuşku yok, batıl yok olucudur.”

7. Buhârî ve Müslim’in rivâyetlerine göre Peygamberimiz âhirete göç ettiğinde miras, daha doğrusu tereke olarak ne bırakmıştı?
a) Silâhı, katırı ve sadaka arazisi b) Zırhı, atı, bir kölesi ve üç câriyesi
c) Sadaka bahçesi, koyun sürüsü, sekiz deve d) Sarayı, hizmetçileri, hazine sandığı

RİYAZU’S SALİHÎN HADİS BİLGİ YARIŞMASI ÖRNEK SORULARI
1. “Biz miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız ………………………………………”
Boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir
a)Sadakadır b)Hayırdır c)İlimdir d)Hikmettir

2. Mekke’nin fethi öncesinde gizlice mektup yazarak Mekke’deki akrabalarını uyaran bir sahabi vardı. Yakalanınca Peygamberimiz (sav) tarafından sorgulanmış ve zamanında Bedir savaşına katıldığı için affedilmişti.
Bu sahabinin adı neydi?
a) Sâlim b)Kâzım c) Câbir d)Hâtıb

3. Bir hadis-i şerife göre “malın sürümünü artıran, bereketini ise yok eden şey nedir?
a) Fahiş fiyat b) Faiz c) Eksik tartmak d)Yalan yemin

4. Allah Rasulü (sav) ölüm döşeğinde iken kimlerin Arap yarımadasından çıkarılmalarını vasiyet etmiştir?
a) Hicaz Yahudilerinin b)Medine’deki Ermenilerin
c) Mısırlı putperestlerin d)Taifli Hıristiyanların

5. Mekkeli müşriklerin ilk yıllarda Peygamberimizi (sav) kötülemek için ona taktıkları olumsuz içerikli isim neydi?

a) Müzemmem b)Mürekkep
c) Muhammen d)Mükellef

6. Kendisine yöneltilen “en sevdiğiniz insan kim “ sorusuna Peygamberimiz (sav) aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir?

a) ”Fatma” b) ”Ali” c)”Ayşe” d)”Hasan”

7. “iyiliğin her türlüsü X’dir”
“Y’ den mahrum olan iyilikten mahrum kalır.”
İyilikle ilgili bu iki hadiste X ve Y harflerinin yerine sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?
a) Sevap -Namaz b)Ahlâk
c ) Sadaka Kibarlık d)Takva – Niyet

MEÂL BİLGİ YARIŞMASI ÖRNEK SORULARI

SORU 1- Bakara sûresinin 155. âyetine göre, Allah insanları aşağıdaki sebeplerden hangisiyle imtihan etmez?
a) Korku. b) Hiç erkek çocuğu olmaması.
c) Açlık. d) Ürünlerden eksiltme.

SORU 2- “Ey insanlar! Allah’ın vâdi şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın.” (Fâtır, 5) Aşağıdakilerden hangisi, bu âyette verilen mesajlardan biri değildir?
a) Allah’ın affediciliği. b) Dünya hayatının aldatıcılığı.
c) Allah’ın vâdinin hak oluşu. d) Allah ile aldatılmak.

SORU 3- Kur’an, “güzel sözü, kökü yerde sâbit, dalları gökte, her zaman meyvesini veren güzel bir ağaca benzetir.” (İbrahim, 24-25) Peki, kötü sözü neye benzetir? (İbrahim, 26).
a) Dalları budanmış, meyve vermeyen ağaca.
b) Meyvesi şeytanların başlarına benzeyen zakkum ağacına.
c) Kökü yerde sâbit, çorak arazide yetişen ılgın ağacına.
d) Gövdesi yerden koparılmış, ayakta durması mümkün olmayan ağaca.

SORU 4- Furkan sûresi 77. âyete göre, hangi durum olmasa, Allah insana değer vermez?
a) İman. b) Oruç. c) Dua. d) Namaz.

SORU 5- Bakara sûresinin 8-12. âyetlerine göre, “Allah’ave ahiret gününe inanmadıkları halde inandık diyen, bu şekilde Allah’ı ve mü’minleri aldattıklarını zanneden, kalplerinde hastalık bulunan” karakterleri Kur’an tam olarak hangi isimle anmaktadır?
a) Müşrik. b) Kâfir.
c) Müfsid/fesat çıkaran/bozguncu. d) Ehl-i Kitap.

SORU 6- Mîras hukukuyla ilgili hükümler ayrıntılı olarak hangi sûrede bulunmaktadır?
a) Nisâ sûresi. b) Talâk sûresi.
c) Tahrim sûresi. d) Âl-i İmran sûresi.

SORU 7- Mâide sûresinin 44, 45 ve 47. âyetlerine göre “Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeyenlere” aşağıdaki isimlerden hangisi verilmemiştir?
a) Kâfir. b) Zalim. c) Münâfık. d) Fasık

8

Eylül
2012

SİYER-İ NEBİ (SAV) BİLGİ YARIŞMASI MEKKE- MEDİNE SORU TESTİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  3.160 Kez Okundu

MEKKE DÖNEMİ

SORU-1-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap toplumu için söylenemez?
a-İnsanlar putlara taparlardı b-Kabileler halinde yaşarlardı
c-Köle ve kadınlara değeri vermezlerdi d-Okuma-yazma yaygındı

SORU-2- Peygamber Efendimizin miladi takvime göre doğum ve vefat tarihleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-20 Nisan 571-27 Mayıs 632 b-20 Nisan 571-27-Ramazan 632
c-14 Nisan 570-20 Nisan 632 d-01.Ocak 571-20 Nisan 632

SORU-3- Cahiliye devrinde Mekke’de yabancılara yapılan zülme karşı gelmek için bazı insaf sahibi kişiler tarafından “Mekke’de zulmü önlemek, yerli-yabancı hiç kimseye karşı haksızlık ettirmemek” için kurulan, Peygamber Eefendimizin yirmi yaşlarında katıldığı ve peygamberlikten sonra da “İslâm’da da böyle bir cemiyete çağrılsam, yine icâbet ederim” diye buyurduğu ittifakın adı nedir?
a-Hudeybiye Anlaşması
b-Hilfu’l-Fudul
c-İttifaku’l-Ebrar
d-Daru’n-Nedve

SORU-4-Hz. Peygamber’in ilk sütannesi kimdir?
a-Hz. Halime b-Süveybe c-Şifa Hatun d-Meryem

SORU-5- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık besleyip karşı çıkan ve hakkında bir süre inen amcası kimdir?
a-Abbas b-Ebu Cehil c-Ebu Leheb d-Ebu Talip

SORU-6- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir.
a-Ümmü Gülsüm b-Rukiyye c-İbrahim d-Hafsa

SORU-7-Peygamber Efendimiz Kureyş kabilesinin hangi kolundandır?
a-Zühreoğulların b-Haşimoğulları c-Sa’doğulları d-Adiyoğulları

SORU-8-Rasulullah (sav)’in nesli (soyu) çocuklarından hangisi ile devam etmiştir?
a-Ümmü Gülsüm b-Rukiyye c-Kasım d- Fatima

SORU-9- İslam’dan önce Kâbe’yi ziyarete gelenlerin suyunu temin etme ve zemzem kuyusuna bakma görevine ne ad verilirdi?
a-Sikaye b-Rifade c-Hicabe d-Kiyade

SORU-10-Peygamber Efendimiz (sav) gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, bir kimseyi incittiği asla görülmemiş; dürüstlüğü dillere destan olmuştu. Bu yüzden Mekke’liler O’na “……………… “ diyorlardı.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelir?
a-El-Emin
b-Muhammed (sav)
c-Ahmed
d-Nebiyyu’l-Kerim

SORU-11- Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önce çocukların belli bir süre çölde yaşayan sütanneye verilmesinin sebeplerinden biri değildir?
a-Mekke havasının ağır olması
b-Çöl havasının çocukların gürbüz yetişmesine sebep olması
c-Fakirlikten dolayı anne-babanın çocuklarına bakamaması
d-Bozulmamış (fasih) Arapça öğrenmeleri.

SORU-12-aşağıdaki şıklardan hangisinde vahyin ilk indiği yıl ve ilk inen süre ayetleri doğru olarak verilmiştir.
a-611-Bakara-15 b-610-Alak-1-5 c-620-Alak 1-5 d-610-İhlas Süresi

SORU-13-Müslümanlar ilk defa hangi olay üzerine Harem-i Şerifte (Kâbe’de) saf olup topluca namaz kıldılar?
a-İlk vahyin inmesinden sonra
b-Hudeybiye Barış Anlaşmasından sonra
c-İslam’a davetin açıktan yapılmaya başlanmasından sonra
d-Hz. Ömer’in Müslüman olmasından sonra

SORU-14- Mekke döneminin 10. senesine “Hüzün Yılı” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Müslümanların Mekke’den Habeşistan’a hicret etmeleri.
b- Müslümanların boykot edilmeleri
c-Ebu Talip ile Hz. Hatice anamızın vefat etmeleri
d-Vahyin kesilmesi

SORU-15-Hz. Peygamber’in, biri dışında bütün çocukları Hatice anamızın çocuklarıdır. Mısır Meliki Mukavkıs tarafından Peygamber efendimize hediye olarak gönderilen Mariye anamızdan olma çucuğunun ismi nedir?
a-Zeyneb b-Rukiyye c-Kasım d-İbrahim

SORU-16-Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinde Hz. Peygamber’e verilen hediyelerden biri değildir?
a-Beş vakit namaz farz kılındı
b-Bakara süresinin son iki ayeti vahyedildi
c-Ayete’l-Kürsi vahyedildi.
d-Ümmetinden şirk koşmayanların Cennet’e girecekleri müjdesi verildi.

SORU-17-Peygamber Efendimiz (sav)’e vahiy indikten ve insanlara tebliğ etmekle görevlendirildikten sonra ilk önce gizli olarak kendisine en yakın kişileri İslam’a davet etti. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize ilk iman edenlerden değildir?
a-Hz. Hatice b-Halit Bin Velid c-Zeyd Bin Harise d-Hz. Ali

SORU-18-Yeryüzünde Allah’a ibadet etmek için kurulan ilk mabed (ibadet yeri) aşağıdakilerden hangisidir?
a-Süleyman Mabedi b-Kabe c-Mescid-i Aksa d-Mescid-i Nebevi

SORU-19- “Kulu Muhammed (s.a.s.)’i, bir gece Mescid-i Harâm’dan, kendisine bir kısım âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şânı ne yücedir. Doğrusu O işitir ve görür.”
Yukarıdaki ayet-i kerime hangi olaydan bahsetmektedir?
a-İsra ve Miraç b-Hicret
c-Peygamberimiz (sav)’in Şam yoluculuğu d-Kudüs’ün fethi

SORU-20- İslam’da Allah’a imandan sonra ilk farz kılınan ibadet hangisidir?
a-Abdest b-Zekat c-Oruç d-Namaz

SORU-21-Mekke müşriklerinin işkenceleri dayanılmaz bir hal almıştı. Müslümanlar serbestçe ibâdet edemiyorlardı. Bu sebeple Rasûlullah (s.a.s.) Müslümanların hicret etmelerine izin verdi. Müslümanların ilk hicret ettiği yer ve yıl hangi şıkta doğru verilmiştir?
a-615-Habeşistan b-620-Yemen c-623-Medine d-620-Habeşistan

SORU-22-Rasûlullah (s.a.s.) Hac mevsiminde Mekke yakınlarında kurulan Ukaz, Mecenne, Zülmecâz.. gibi panayırlara gidiyor, oralarda toplanan diğer Arap kabîleleriyle görüşüyor, onlara Kur’ân-ı Kerîm okuyor, Hak Dini tebliğe çalışıyordu. Kureyş’in ileri gelenleri Müslümanlığın Mekke dışındaki diğer kabileler arasında yayılmasından endişeye düştüler. Müşrikler, gayretlerini boşa çıkarmak, Hz. Muhammed’in sözlerine diğer kabîlelerin değer vermelerini önlemek için efendimize hangi iftirayı attılar?
a-Şairlik b-Sihirbazlık c-Delilik d-Falcılık

SORU-23- “Senetü’l-İbtihac” (sevinç yılı) aşağıdaki olayların hangisinin yaşandığı yıla denir?
a-Vahyin kesilmesinden sonra tekrar başladığı sene
b-Hz. Ömer ile Hz. Hamza’nın Müslüman oldukları sene
c-Müslümanlara uygulanan boykotun kaldırıldığı sene
d-Medine’deki Evs ve Hazreç kabilelerinin reisleri ile birlikte İslam Dinini kabul ettikleri sene

SORU-24-Hz. Peygamber (sav); “Ben Medine’ye gidiyorum. Sen bu gece benim yatağımda yat, hırkamı üstüne ört. Müşrikler beni yatıyor sansınlar, onlara bir şey sezdirme. Sabahleyin şu emânetleri sâhiplerine ver. Ondan sonra sen de hemen gel” diye emir buyurduğu sahabi kimdir?
a-Hz. Ebubekir b-Hz. Ömer c-Hz. Ali d-Hz. Zeyd Bin Harise

SORU-25-Mekke’de Müslümanlar her türlü işkenceye maruz kaldılar. Müşriklerin zulüm ve baskıları dayanılmaz bir hal alınca Müslümanlar, hem İslam’ı rahat yaşamak, hem de insanları daha serbest bir şekilde İslam’a davet etmek için mallarını, çocuklarını ve doğup büyüdükleri Mekke’yi terk ederek Medine’ye göç ettiler. İslam tarihinin en büyük olaylarından biri olan ve Müslümanlar tarafından takvimin başlangıcı olarak esas alınan bu olaya ne ad verilir.?
a-Seferilik b-İsra c-Hicret d-Taif yolculuğu
MEDİNE DÖNEMİ

SORU-1- Peygamberimiz (sav) ilk Cuma namazını ne zaman ve nerede kıldırmıştır.?
a-610-Mekke b-622-Ranuna Vadisi c-620-Mekke d-630-Medine

SORU-2-Mekke’nin fethine kadar geçen süre içinde, dini uğruna, evini-barkını, malını-mülkünü, âilesini, kabîlesini, akrabasını, bütün varlığını Mekke’de bırakarak Rasûlullah (s.a.s.)’in müsâdesiyle Medine’ye göç eden Mekke’li Müslümanlara “……………..” adı verilmiştir. Medine’de Muhâcirleri misâfir eden, onlara bütün imkânları ile yardımcı olan Medine’li Müslümanlara da “……………” denilmiştir.
Yukarı parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelir?
a-Ensar-Muhacirun
b-Hanif-Ensar
c-Muhacir-Müslüman
d-Muhacirun-Ensar

SORU-3-Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra onlar için tehlikeli olan bir çok düşmana karşı mücadele etmek zorunda kaldılar. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Medine’de Mücadele ettiği düşman gruplarından biri değildir.?
a-Hristiyanlar b-Yahudiler c-Münafıklar d-Müşrikler

SORU-4-Rasulullah (sav)’in kendisinin bulunmadığı küçük harp müfrezesine “………………….”, Rasulullah (sav)’in bizzat idare ettiği harekata ise “……………….” denir. Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdaki kelimelerden hangileri gelir?
a-Harp-Seriyye b-Seriyye- Savaş c-Seriyye-Gazve d-Gazve-Seriyye

SORU-5- Allah Teâlâ, namazda Kâbe’ye yönelmelerini emretmeden önce Müslümanlar nereye yönelerek namaz kılarlardı?
a-Mescid-i Nebevi b-Arafat dağı c-Mekke d-Beyt-i Makdis (Kudüs)

SORU-6-Aşağıdakilerden hangisi Hicretin ikinci yılında meydana gelen olaylardan biri değildir?
a-Bedir savaşı b-Ramazan orucunun farz kılınması
c-Kıblenin değiştirilmesi d-İçki ve kumarın haram kılınması

SORU-7-Aşağıdakilerden hangisi Mekke müşrikleri ile yapılan bir savaş değildir?
a-Bedir Savaşı b-Tebük Savaşı c-Uhud Savaşı d-Hendek Savaşı

SORU-8-Müşrikler, Uhud Savaşında elde ettikleri üstünlükten yararlanıp Müslümanları imhâ etmeden savaş alanından ayrıldıklarına pişmân oldular. Aralarında, geri dönüp Medine’yi basmayı konuştular. Rasûlullah (s.a.s.) bu durumdan haberdar olunca, Medine’ye dönüşünden bir gün sonra, Uhud Savaşı’na katılmış olan ashâbını toplayarak Medine’den 16 km. uzaklığa kadar müşrikleri takibetti. Gece olunca, burada 500 kadar ateş yaktırdı. Müşrikler, takib edildiklerini öğrenince, korktular; Medine’yi basma düşüncesinden vazgeçerek, süratle Mekke’ye döndüler.
Peygamber Efendimizin gerçekleştirdiği bu gazveye ne ad verilir?
a-Hamra’ül-Esed b-Bi’r-i Maun olayı c-Sevük Gazvesi Tebük Seferi

SORU-9- Raci olayında Müslüman mürşitlere kurulan tuzak esnasında müşrikler tarafından yakalanmıştı. Mekke’de öldürülmek üzere insanların toplandığı meydana getirildiğinde Ebu Süfyan kendisine yaklaşarak;
-Doğru söyle, hayâtının kurtarılması için, senin yerine Muhammed (s.a.s.)’in öldürülmesini istemez miydin? Demişti.
O hiç tereddüt göstermeden;
-Asla, Rasûlullah (s.a.s.)’in hayâtı yanında, benim hayâtım hiçtir. Benim kurtulmam için değil O’nun öldürülmesini, Medine’de ayağına bir diken batmasını bile istemem, diye cevap verdi. Bu kuvvetli iman karşısında Ebû Süfyân:
-Gerçek şu ki, hiç kimse, arkadaşları tarafından Muhammed (s.a.s.) kadar sevilmemiştir, demekten kendini alamadı.
Yukarıdaki olayda bahsi geçen sahabi kimdir?
a-asım Bin Sabit b-Hubeyb Bin Adiy c-Zeyd Bin Desine d-Ammar Bin Yasir

SORU-10- Hendek Gazvesi’ne bir çok müşrik ve Yahûdî kabîlesi, Müslümanlara karşı birleştiği için bu savaşa başka hangi isim verilmiştir.?
a-Ahzap Harbi b-İttifak Harbi c-Kabileler savaşı d-Münafıklar ordusu

SORU-11-Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Anlaşmasının bir maddesi değildir.?
a-Müslümanlar bu sene Kâbe’yi ziyâret etmeden dönecekler, ancak bir yıl sonra ziyâret edebilecekler.
b-Mekkelilerden Müslüman olmak isteyenlere Medine’ye göç etme izni verilecek.
c-Kureyş dışında kalan diğer kabileler, iki taraftan istediklerinin himayesine girmekte ve anlaşma yapmakta serbest olacaklar.
d-Bu anlaşma on yıl geçerli olacak, bu müddet içinde iki taraf arasında savaş olmayacak.

SORU-12-Rasulullah (sav) Hicretin 7. yılında komşu ülke hükümdarlarına elçilerle mektuplar göndererek onları İslam’a davet ettiğinde, bu davete icabet edip Müslüman olan hükümdar kimdir?
a-Gassan Emiri Haris b-Yemame Emiri Hevze
c-Habeşistan Necaşisi Ashame d-Bizans Kisrası Hirakl

SORU-13-Müslümanların Medine’ye hicret etmelerinden sonra topluca Kâbe’yi ilk defa ziyaret ettikleri umreye ne ad verilir ve bu umre kaç tarihinde yapılmıştır.
a-Umretu’l-Kaza-629 b-Ziyaret tavafı-629
c-Vacip Umre-630 d-Farz Umre-632

SORU-14-Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
a-Huneyn Savaşı b-Uhud Savaşı c-Mute Savaşı d-Hendek Savaşı

SORU-15-Huneyn Savaşı’nda elde edilen ganimetlerin çoğunun Mekkelilere verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Peygamber efendimizin kavmi ve akrabaları olmaları.
b-Yeni Müslüman olduklarından dolayı kalblerinin İslam’a ısındırılmak istenmesi.
c-Savaşta üstün başarı göstermeleri.
d-Kısa süre önce fethedilmiş olan Mekke’nin kalkındırılmaya daha fazla ihtiyaç duyması.

SORU-16- İslam Tarihinde Senetu’l-Vufud (Elçiler Yılı), aşağıdaki olaylardan hangisinin vuku bulduğu yıla denir?
a-Peygamber Efendimizin komşu devlet hükümdarlarını İslam’a davet etmek için elçiler gönderdiği yıl.
b-Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan Arap kabilelerinin Müslüman olmak istediklerini, İslam’ı kabul ettiklerini bildirmek veya İslam esaslarını öğrenmek istediklerine dair Hz. Peygamber’e heyetler gönderdikleri yıl.
c-Huneyn Savaşı’ndan sonra Müslüman olan Havazin Kabilesi üyelerinin, esir edilen ailelerini geri almak için elçiler gönderdiği yıl.
d- Hudeybiye Barış Anlaşması için Mekkeli müşriklerin Medine’ye elçiler gönderdiği yıl.

SORU-17- Mekke fethi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Bir iki küçük çaptaki çatışma dışında Mekke savaşsız fethedilmiştir.
b-Peygamber Efendimize onca zulüm yapan insanlar Fetih sırasında affedilip serbest bırakılmışlardır.
c-Fetih esnasında İslam’ı kabul etmeyenler öldürülmüşlerdir.
d-Kabe putlardan temizlenmiştir.

SORU-18- Mekkeli Müşriklerdendi. Kuvvetli bir şair olduğundan Peygamber Efendimiz ve İslam’ı karalayıcı şiirler yazardı. Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olarak Hz. Muhammed (sav)’i öven ve günümüzde Kaside-i Bürde diye meşhur olmuş nat-ı şerifi yazan sahabi şair kimdir?
a-Ka’b Bin Züheyr b-Amr Bin As c-Ka’b Bin Eşref d-Talha Bin Zübeyr

SORU-19-Münafıkların Kuba Mescidi cemaatini bölmek, Müslümanlar arasına fitne ve fesat sokmak amacıyla inşa ettikleri ve Peygamber Efendimizin emri üzerine yıkılan mescidin (caminin) İslam Tarihi’ndeki ismi nedir?
a-Kubbetu’S-Sahra b-Daru’n-Nedve Mescidi c-Mescid-i İfsad d-Mescid-i Dirar

SORU-20-Ezan müminleri namaza ve kurtuluşa davet eden bir çağrıdır. Bu itibarla Peygamber Efendimiz Medine döneminin ilk yıllarından itibaren ezanı okutmaya başlamış ve kıyamete kadar da bu ilahi çağrı okunmaya devam edecektir.
İslam Tarihi’nde ezanı ilk okuyan sahabi kimdir?
a-Abdullah İbn-i Mektum b-Zeyd Bin Harise c-Bilal-i Habeşi d-Hz. Ebubekir.

SORU-21-
Dünya neye sahipse, O’nun vergisidir hep,
Medyûn O’na cemiyyeti, medyun O’na ferdi
Medyûndur O Masum’a bütün bir beşeriyet
Yarab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret
Peygamberimiz hakkında yazılan yukarıdaki dizeler hangi şaire aittir?
a- Necip Fazıl KISAKÜREK b- Mehmet Akif ERSOY
c- Süleyman ÇELEBİ d-Arif Nihat ASYA

SORU-22- ”Meşhur peygamberler, fatihler arasında tarih-i hayatı; Hz. Muhammmed’in tarihi gibi en ince teferruatına kadar, en mevsuk şekilde kayd ve zabt olunan bir kimse gösterilemez”
Yukarıdaki sözlerin sahibi İngiliz bilgini kimdir?
a-Thomas Cariyle b-Walter Scott c-John Davenport d-Prens Bismark

SORU-23-Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce söylediği son söz hangisidir?
a-Ey İnsanlar! Kur’an ve sünnetten ayrılmayınız.
b- Allh’ım! Beni Rafik-i Ala’ya (en yüce dosta) ulaştır
c-. Ya Rabbi! Beni cennetine koy!
d-Benden sonra sakın ayrılığa düşmeyiniz.

SORU-24-Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed (sav)’in vefatı üzerine şaşkına dönen ve Peygamber Efendimizin öldüğüne bir türlü inanamayan sahabeyi sakinleştirmek için minbere çıkıp;
-Sizden her kim Muhammed (s.a.s.)’e tapıyorsa, iyi bilsin ki, Muhammed (s.a.s.) öldü. Her kim Allah’a kulluk ediyorsa, iyi bilsin ki, Allah bâkîdir, asla ölmez,” diye hitap eden sahabi kimdir.
a-Hz. EbuBekir b-Hz. Ömer c-Hz. Ali d-Hz. Osman

SORU-25- Rasulullah (sav)’in eşi Hz. Aişe anamıza Peygamber Efendimizin ahlakı sorulduğunda, O’nun ahlakını nasıl tarif etmiştir?
a-O, üstün bir ahlaka sahipti.
b-O’nun ahlakı Kur’an’dı
c-Ahlakta O’nun eşi ve benzeri yoktu.
d-O’nun ahlakı sünnetti.

MEKKE DÖNEMİ CEVAP ANAHTARI
1-d
2- a
3-b
4-b
5-c
6-d
7-b
8-d
9-a
10-a
11-c
12-b
13-d
14- c
15- d
16- c
17-b
18-b
19-a
20-d
21-a
22-b
23-d
24-c
25-c

MEDİNE DÖNEMİ CEVAP ANAHTARI.
1-b
2-d
3-a
4-c
5-d
6-d
7-b
8- a
9-c
10-a
11-b
12-c
13-a
14-c
15-b
16-b
17-c
18-a
19-d
20-c
21-b
22-C
23-b
24-a
25-b-

2

Eylül
2012

ÖNEMLİ SİYER BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  529 Kez Okundu

İSLÂMİYET ÖNCESİ ARABİSTAN VE DÜNYA
Arabistan; Asya’nın güneybatısında yer alan bir yarımadadır. Kuzeyinde Sûriye, doğusunda Basra Körfezi, batısında Kızıldeniz, güneyinde Umman Denizi ile çevrilidir. Arabistan’ın üç önemli bölgesi vardır: Hicâz, Yemen, Necd.
Arabistan’da Kurulmuş Devletler: Main, Sebe, Himyeri, Gassânîler, Nebâtîler, Hire Krallığı, Tedmürlüler, Kindeliler.
Hicâz Bölgesi:
İklim, toprak yapısı ve madenler bakımından Arabistan’ın en fakir bölgesidir. Ancak İslâm’ın iki kutsal şehri Mekke ve Medîne, Hicâz Bölgesindedir.
Mekke: Hz. İbrâhim’in Kâbe’yi inşaası, oğlu Hz. İsmâil ile ilgili kurbân hâdisesi, zemzem kuyusu, Hacerü’l-esved taşı Mekke’nin kutsallarıdır. Hz. İsmâil soyundan gelen Adnânîler, Mekke’de uzun süre yönetime hâkim olmuşlardır. Kureyş kabîlesi, Adnânîlerin bir koludur. Mekke’yi idâre eden Kureyş kabîlesi 10 aileden oluşuyordu. Bunlardan Hâşimoğulları dînî ve sosyal meselelerle, Ümeyyeoğulları askerî ve ticârî konularda hak sahibiydiler. Araplarda kabîlelerin başında şeyh ya da emir denilen başkanlar bulunurdu. Arap toplumu göçebe (bedevî) ve yerleşik (medenî-hadarî) olmak üzere ikiye ayrılırdı.
Medîne: Medîne’nin en önemli özelliği Peygamberimizin mezarının orada olmasıdır.
Arabistan’da İslâmiyet Öncesi Dinler:
1-Putperestlik: Arapların en önemli putları; Hubel, Lât, Menât ve Uzza’dır.
2-Sâbiîlik: Yıldız ve gök cisimlerine tapma.
3-Mecûsîlik: Zerdüşt inancı. Ateşe tapma.
4-Hristiyanlık.
5-Yahûdîlik.
6-Hanîf: Hz. İbrâhim’in tek tanrı inancı.
Bizans İmparatorluğu: Roma İmparatorluğu’nun 395’te ikiye ayrılmasından sonra merkezi İstanbul olan doğu kısmına Bizans adı verilir. Bizans’ın gerçek ismi Doğu Roma İmparatorluğu’dur. Bizans 1453’te Fâtih Sultan Mehmet tarafından yıkılmıştır.
Sâsânî İmparatorluğu: Sâsânîler, Îran’da 226’da kuruldular. İslâm ordularının saldırıları sonucu yıkıldılar.
Hristiyanlık: Vahiyli dinlerin ikincisidir. Peygamberleri Hz. Îsâ, kitapları İncil’dir. Hristiyanların lideri papa’dır. Papa, Vatikan’da oturur. Râhiplerin (Papazların) önemli görevleri şunlardır: Vaftiz, evlendirme, ölü gömme, günah çıkarma, aforoz, enterdi (bir milletin aforoz edilmesi), Endülüjans (Cennet tapusu dağıtma), Engizisyon (yargılama).
Hindistan: M.Ö. 1200’lerde Hindistan’a gelen Ârîler sosyal yapıda büyük değişikliğe sebep oldular. Kast sitemini ortaya çıkardılar.
Bu sistemde halk:
1-Brahmanlar (Din adamları)
2-Kşatriyalar (İdârî ve askerî gücü elinde tutan halk)
3-Vaysiyalar (Ticâret ve tarımı elinde tutan halk)
4-Südralar (Köleler), olmak üzere dörde ayrılırdı.
Kast sistemi Hindistan’ı perişan hâle getirmiştir. Dört bölüme ayrılan halk birbirinden ayrı yaşamıştır. Kast sistemi Budizm’in doğmasına sebep olmuştur. Hindistan’da Hinduizm ve Budizm dinleri yaygın olarak kullanılır. Hinduizm Veda adı verilen dört kitaptan oluşur. Budizm, Buda’nın temel felsefesini anlatır. Bu felsefeye göre hiç bir canlı diğer bir canlıya zarar veremez. Bu sebeple Budistler et yemezler. Hindistan’da beyaz inek Hindûlar tarafından kutsal sayılır. Müslümanlarla Hindûlar arasında kurbân bayramında her zaman problem çıkar.
Çin: Dünyanın en kalabalık nüfûsuna sâhip olan Çin, en eski medeniyetlerden biridir. Toplum, geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır.
Çin’de;
1- Taoizm: Lao Tzu, bu dînin kurucusudur. Tao, Çin’e göre Allah demektir. Taocular, insanın iç huzurunun olmasına büyük önem vermişlerdir.
2-Budizm
3-Konfiçyüsçülük (Konfüçyüs, devlet, siyâset, ahlâk, sosyal meselelerle ilgili önemli gelenekler ortaya koymuştur)
4-Çin, günümüzde ateist akımın etkisindedir.
Japonya: Büyük Okyanus’ta adalardan oluşan Japonya’da halk geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır. Japonlar, Şinto dînine bağlıdırlar. Şintoizm’de güneşe ve Fuji Yama yanardağına tapınılır. Güneş doğarken ve batarken ibâdet ederler.
Orta Asya: Orta Asya’da yaşayan Türkler şu dinlere inanmışlardır:
1-Gök Tanrı Dîni
2-Atalar kültü (Atalara âit olan eşyalara, fikirlere saygı duymak)
3-Şamanizm (Bir totem ve bir büyücüden (şaman) oluşan dînî sistem. Şaman, totemin etrafında dans ederek kötü ruhları kovar. Şaman aynı zamanda doktordur)
4-Budizm
5-Maniheizm
6-Yahûdîlik
7-Hristiyanlık
8-İslâmiyet (Türkler 10. yüzyıldan îtibâren Müslüman olmuşlardır.)

HZ. MUHAMMED (s.a.s.)’İN HAYÂTI
Soyu: Kusay-Nizar-Maad ve Adnanoğulları – Hz. İsmâil – Hz. İbrâhim – Hz. Muhammed (s.a.s.).
Kureyş: Adnanoğulları’ndan Fihr, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in 10. dedesi olup kendisine Kureyş dendiği için Fihr’in neslinden gelenler bu adla anılmışlardır. Kureyş kabîlesi 12 kola ayrılır. Bunlardan Abd-i Menâf’ın oğullarından Hâşim’in oğlu Abdülmuttalib (asıl adı Şeybe) Peygamberimizin (babasının babası) dedesi, babaannesi Fâtıma, anneannesi Berre, annesinin babası Veheb’dir.
Abdülmuttalib: Mekke’nin ileri gelenlerinden olup Peygamberimizin (s.a.s.) dedesidir. Onun zamanında dört önemli olay meydana gelmiştir.
1-Zemzem kuyusunun yeniden açılması.
2-Oğlu Abdullah’ı Allah’a kurbân adaması (100 deve kurbân ederek oğlunu kurtarmıştır)
3-Fil Olayı.
4-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in doğumu.
Abdullah: Peygamberimiz(s.a.s.)’in babası olup Abdülmuttalib’in oğludur. Âmine ile evlenmiştir. 25 yaşındayken, evlendikten birkaç ay sonra vefât etmiştir.
Doğumu: Fil Olayı’ndan 50-55 gün sonra Rebîü’l-evvel ayının 12. Pazartesi gecesi (m. 20 Nisan 571) doğmuştur.
Babası o doğmadan vefât ettiği için bakımını dedesi Abdülmuttalib üstlenmiştir. Hz. Muhammed (s.a.s.), Halîme adında bir sütanneye verilmiştir.
Sütanneye veriliş nedeni: Bedevîlerin yaşadığı vahâların serin olması, vahâlarda yaşayan bedevîlerin güzel Arapça konuşmalarıdır.
Sütanneleri: Âmine binti Vehb, Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe, Halîme binti Ebî Züeyb ve Ümmü Eymen’dir. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in sütkardeşinin ismi Şeymâ’dır. Dadıları: Annesi Âmine, Süveybe, Halîme, Halîmenin kızı Şeymâ (Aynı zamanda sütkardeşidir. Annesi ile birlikte dadılık yapardı), Habeşli saygın ve fazîletli hanım Ümmü Eymen Bereke. Hz. Muhammed (s.a.v.) daha sonra onu Zeyd b.Hârise ile evlendirdi.
Hz. Muhammed (s.a.s.), 6 yaşında iken annesine teslim edildi. Aynı sene annesi vefât etti. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.), dedesi Abdülmuttalib ile kalmaya başladı. Ancak 8 yaşında iken dedesi vefât etti. Bunun üzerine amcası Ebû Tâlib onu yanına aldı.
Çocukları: İlk çocuğu Kâsım’dır, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma, Abdullah, İbrâhim (Mısırlı Mâriye’den)
Amcaları: Hz. Hamza, Hz. Abbas, Ebû Tâlib (Abdümenaf), Ebû Leheb, gerçek adı (Abdüluzza), Zübeyr, Abdülkabe, Mukavvim, Dırâr, Kusem, Muğîre, (lakâbı Hacel), Gaydak, (Mus’ab). Bunlardan yalnızca Hz. Hamza ve H.z. Abbas Müslüman olmuştur.
Halaları: Altı tanedir. Safiyye, (Zübeyr b. Avvâm’ın annesi), Atîke, Berre, Ervâ, Ümeyme, Ümmü Hâkim el-Beyzâ. Bunlardan sadece Safiyye hakkında Müslüman olduğu kesin bilinmektedir. Diğerleri hakkında net bilgi yoktur.
Teyzeleri: Ferîda ve Fâhita adında iki teyzesi vardır. İkisi de onun peygamberliğinden önce vefât etmiştir.
Hanımları:
1- Kureyş’li Esed kabîlesinden Huveylid kızı Hz. Hatîce. Onunla peygamberlik gelmeden önce evlenmiş, İbrâhim dışında bütün çocukları ondan dünyaya gelmiştir. Peygamberlik geldikten sonra peygamberimize en çok yardım eden Hz. Hatîce’dir ve Peygamberimiz (s.a.s.) o hayattayken başka bir kadınla evlenmemiştir. Hicretten üç sene önce vefât etmiştir.
2- Hz. Hatîce’nin vefâtından sonra Kureyşli Sevde ile evlendi.
3- Daha sonra Hz. Ebû Bekir’in kızı Hz. Âişe ile evlendi. O’ndan başka hiç bir hanımı bâkire değildi. H.z. Âişe Rasûlüllâh’ın en âlim hanımıydı.
4- Sonra H.z. Ömer’in kızı Hafsa ile evlendi.
5- Daha sonra Kays kabîlesinden Hilâl b. Âmir oğullarından Huzeyme b. Hâris’in kızı Zeyneb ile evlendi. Bu hanımı evlendikten iki ay sonra vefât etti.
6- Kureyşli Ümmü Seleme Hind ile evlendi. Rasûlüllâh (s.a.s.)’in en son ölen hanımıydı.
7- Daha sonra Esed b. Huzeyme oğullarından Cahş’ın kızı Zeyneb ile evlendi. Zeyneb halası Ümeyye’nin kızıdır. Zeyneb ilk olarak Zeyd b. Hârise ile evliydi. Allah Rasûlü, Zeyd’i evlat edinmişti. Zeyd, Zeyneb’i boşayınca Allah Teâlâ, evlat edinenlerin onların hanımları ile evlenebilecekleri konusunda ümmeti için uyulacak bir nümûne olmak üzere Peygamberini onunla evlendirdi.
8- Mustalik oğullarından Hâris b. Ebî Dırâr’ın kızı Cüveyriye ile evlendi. Bu hanım Mustalîk oğullarından alınan esirler arasında idi. Rasûlüllâh (s.a.s.)’e gelerek kölelik sözleşmesine yardım etmesini istedi. Bunun üzerine Rasûlüllâh (s.a.v.) onun kölelikten kurtulması için vaat edilen parayı ödedi ve onunla evlendi.
9- Kureyş’in Emevîler kolundan Ebû Süfyân kızı Ümmü Habîbe ile evlendi.
Gençliği: Hz. Muhammed (s.a.s.) gençliğinde Muhammedü’l-Emîn ünvânı ile anılırdı. Bu ünvân, ona hiç yalan söylemediği için verilmişti. Muhammedü’l-Emîn, 25 yaşında iken 40 yaşındaki Hz. Hatîce ile evlendi.
Hz. Hatîce, Peygamberimiz (s.a.s.)’in ilk eşi, çocuklarının annesi ve ilk Müslümanlardan olması sebebiyle İslâm târihinde özel bir yere sahiptir.
Hz. Muhammed (s.a.s.) bu dönemde amcası Ebû Tâlib’i kaybedince, yeğeni Hz. Ali’yi yanına aldı. Ayrıca Hz. Hatîce’nin ona hediye ettiği Zeyd b. Hârise’yi kölelikten azad ederek evlat edindi.
Hz. Muhammed (s.a.s.) 35 yaşındayken Kâbe’nin tamiri sırasında Hacerü’l-Esved’in yerine konması için Mekkelilere yardım etti. Hz. Peygamber, hırkasının içine koyduğu taşı kabîle temsilcilerine taşıttı. Bu durum onun saygınlığını daha da arttırmıştır.
Peygamber Oluşu: Hz. Muhammed (s.a.s.), putperest değildi. Hanîfliği benimsemiştir. Tevhîd inancına bağlıydı. 40 yaşına geldiği zaman Nûr dağındaki Hirâ mağarasında uzlete çekilmeye başladı. Ramazan ayının 27. Pazartesi gecesi Hirâ’da Cebrâîl’den ilk vahyi aldı. Cebrâîl ona “Oku” demişti. “Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku…” Bu olayı ilk önce eşi Hz. Hatîce’ye anlattı ve ona inanan Hz. Hatice, ilk Müslüman oldu. Ertesi gün din bilgini Varaka ile görüştüler ve Varaka ona peygamber olduğunu müjdeledi. İlk vahiyden sonra 3 yıl vahiy gelmedi. 3. yılın sonunda Müddessir sûresi nâzil oldu.
İlk Müslümanlar: Hz. Hatîce, Hz. Ali, Hz. Zeyd b. Hârise, Hz. Ebû Bekir. (Bu dört kişi hayattayken cennetle müjdelenmişlerdir.)
İlk Hicret: İlk Hicret 617 yılında Habeşistan’a yapılmıştır. 617-618 yılları arasında Mekkeliler, Müslümanların bulunduğu mahalleyi kuşattılar. Bu üç yıl, Müslümanlar için çok zor geçmiştir.
Hüzün Yılı: 619 yılı hüzün yılıdır. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.), eşi Hz. Hatîce’yi ve amcası Ebû Tâlib’i bu yılda kaybetmiştir.
Mîrâc: Recep ayının 26/27 gecesi Hz. Muhammed (s.a.s.), Mescid-i Haram’dan Kudüs yakınındaki Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Allah katına çıkarılmıştır. Mîrâc sonunda Müslümanlara namaz hediye edilmiştir.
Akabe Biâtları: 621 yılında Medîneli 12 kişi Peygamberimiz (s.a.s.) ile Akabe’de görüşürler. Burada Peygamber (s.a.s.)’e bağlı kalacaklarına yemin ederler. 622’de 75 Medîneli yeniden Peygamberimiz(s.a.s.)’le Akabe’de görüştüler. Burada İslâmiyet’i kabul ettiklerini bildirdiler ve Peygamberimiz (s.a.s.)’i koruyacaklarına dâir yemin ettiler. II. Akabe biâtında Peygamberimiz (s.a.s.)’i Medîne’ye davet ettiler. Bu biâtlar Peygamberimiz (s.a.s.)’in Mekke’den Medîne’ye hicretine sebep olmuştur.
Hicret: Hicret, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in 622 yılında Mekke’den Medîne’ye göç etmesidir. Medîne’ye yerleşen Peygamberimiz (s.a.s.), Mekkeliler ile Medîneliler arasında Muâhât (Kardeşlik) anlaşmasını yaptı. Mekkelilere muhâcir (göçmen), Medînelilere ensâr (yardım edenler) adı verildi. Hicret, İslâm tarihinin başlangıcıdır. Hicret ile İslâm devleti kurulmuştur. Hz. Muhammed (s.a.s.) yeni kurulan İslâm devletinin ilk başkanı olmuştur.
Bedir Savaşı: 624. Mekkeli müşrikler ve Medîneli Müslümanlar arasında olmuştur. Müslümanlar Mekke’den göç ederken bütün mallarını bırakmışlardı. Bunlara karşılık Mekke kervanını vurmaya karar verdiler. Sonucunda zafer Müslümanların oldu. Esirler 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretirlerse serbest kalacaklardı. Önemi: Mekke ile Medînelilerin ilk savaşıdır. Savaşın diğer bir ismi de Akrabalar savaşıdır. Savaş sonunda Hz. Muhammed (s.a.s.)’in esirler ile ilgili aldığı karar eğitime ne kadar önem verdiğini göstermektedir.
Uhud Savaşı: 625. Mekkeli müşrikler ile Medîneli Müslümanlar arasında olmuştur. Mekkelilerin Bedir Savaşı’nın öcünü almak istemeleri sebebiyle yapıldı ve sonuçta Hz. Muhammed (s.a.s.) yaralandı. Hz. Hamza şehît oldu. Müslümanlar, Hz. Peygamber’in sözünün dinlememenin cezâsını ilk kez çektiler.
Hendek Savaşı: (627) Mekkeli müşrikler ile Medîneli müslümanlar arasında olmuştur. Mekkeliler İslâmiyet’in yayılmasını istemiyorlardı. Selmân-ı Fârisî adlı bir Îranlının tavsiyesi ile Medîne’nin etrafında hendekler kazıldığı için Mekkeliler geri dönmek zorunda kaldılar. Hendek Savaşı, Mekkelilerin müslümanların üzerine yaptığı son saldırı oldu. Bundan sonra Mekkeliler savunmaya çekildiler. Hendek gazvesinde, müslümanlara karşı Kureyş, Gatafan ve Yahûdîlerden meydana gelen birkaç düşman kuvveti birleşip savaştığı için bu harbe Ahzâb Gazvesi de denmiştir.
Hudeybiye Antlaşması: (628) Mekkeli müşrikler ile Medîneli müslümanlar arasında imzâlanmıştır.
1-Her iki taraf birbiri ile 10 yıl boyunca savaşmayacak.
2-Müslüman olup Medîne’ye giden kişiler Medîne’ye alınmayacak, Medîne’den Mekke’ye gelenler ise geri verilmeyecek. (Bu madde daha sonra kaldırılmıştır. Çünkü Medîne’ye alınmayan müslümanlar Mekke’ye dönmediler ve Mekke ile Medîne arasında kalıp Mekke kervanlarını vurmaya başladılar) Önemi; Mekkeliler, Müslümanların varlığını kabul etmişlerdir.
Hayber’in Fethi: (629) Müslümanlar ile Yahûdîler arasında olmuştur. Yahûdîler, Mekkeliler ile birleşip Müslümanlara zarar veriyorlardı. Sonucunda Medine-Şam yolu güvenlik altına alındı.
Mûte Savaşı: (629) Arap olmayan uluslarla Müslümanların ilk mücâdelesi Mûte Savaşı’yla başlamıştır. Müslümanlar bu savaşta Bizans ordusuna karşı kesin bir başarı sağlayamamıştır. Bizans ile Müslümanlar arasında ilk savaş yapılmıştır.
Mekke’nin Fethi: (630) Mekkeliler ile Müslümanlar arasında olmuştur. Mekkeliler, Müslümanlara karşı kuvvet toplamaya başlamışlardı. Sonucunda;
1-Hz. Muhammed (s.a.s.), Kâbe’yi ziyâret ederek putları kırmıştır.
2-Bütün Mekkeliler İslâmiyet’i kabul ettiler.
3-Mekke’nin fethi bütün Arabistan’ın fethini sağlayan önemli bir başlangıç oldu. 4-Mekke’nin fethi ile İslâm Devleti kuruldu.
Huneyn Savaşı: (630) Mekke’nin fethinden sonra Müşriklerle Müslümanlar arasında yapılmış ve Tâif kuşatılmıştır.
Tebük Seferi: Bizans Ordusu’na karşı yapılmış, Gassânî Arapları Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Tebük seferi Arap Yarımadası’nda siyasal birliğin önemli ölçüde kurulduğunu göstermektedir. Tebük, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in son seferi olmuştur. Hz. Muhammed (s.a.s.), Tebük Seferi’nden Medîne’ye döndükten bir yıl sonra hac yapmak amacıyla Mekke’ye gitmiştir. Vedâ Haccı’ndan sonra Hz. Peygamber (s.a.s.) rahatsızlanarak 8 Haziran 632’de 63 yaşındayken vefât etmiştir, vefât ettiği odaya defnedilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in mezarına Ravza-i Mutahhara (Cennet bahçesi) adı verilir. (Peygamberin mezarı Medîne şehrindedir.)
Âl: Âile, akrabâ, tâbî.
Bi’ât-ı Rıdvân: Hudeybiye’de, Semûre ismindeki ağacın altında 400 ashâb-ı kirâmın, Peygamberimize emirlerini kayıtsız şartsız yerine getireceklerine dâir verdikleri söz.
Bid’at-i Hasene: Rasûlüllâh (s.a.s.)’in ve dört halîfesinin zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan ortaya çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebeb olmayan minâre, medrese, mektep yapmak, İslâmî ve faydalı kitaplar yazmak gibi güzel şeyler.
Bid’at-i Seyyie: Rasûlüllâh (s.a.s.)’in ve ashâbının zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebeb olan bozuk inanış ve ibâdet olarak yapılan işler.
Bi’set: Gönderme, gönderilme. Peygamberimiz (s.a.s.) kırk yaşında iken mîlâdî 610 senesi Ramazan ayının on yedinci Pazartesi günü Cebrâil ismindeki melek tarafından Peygamber olduğu kendisine bildirildi. Bu seneye Bi’set senesi denir.
Çıhâr Yâr-i Güzîn: Peygamberimiz (s.a.s.)’in dört seçkin ve büyük halîfesi: Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali.
Fey’: Dönmek. Muharebe bittikten sonra, kâfirlerden zorla veya harp yapılmadan sulh yoluyla alınan mal.
Gadîr-i Hum Hadîsi: Peygamberimiz (s.a.s.)’in Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye giden yol üzerindeki Gadîr-i Hum denilen vâdîde buyurduğu hadîs-i şerîf. “Ben kimin mevlâsı isem, Ali de onun mevlâsıdır..”
Dendân-ı Saâdet: Peygamberimizin Uhud Muhârebesi’nde şehîd olan, kırılan mübârek dişinin bir parçası. Dendân-ı saâdet, Osmanlı pâdişâhlarından Sultan Mehmed Reşâd tarafından yaptırılan kıymetli taşlarla süslü altın bir mahfazada Topkapı Sarayı’nda saklanmaktadır.
Kasîde-i Bürde: İslâm âlimlerinin meşhûrlarından ve evliyânın büyüklerinden Muhammed bin Saîd Busayrî hazretlerinin, sevgili Peygamberimizi öven meşhûr kasîdesi. Bu kasîdeyi rüyâsında Peygamberimiz (s.a.s.)’e okuduğu ve Peygamberimiz (s.a.s.) de ona bürdesini yâni hırkasını hediye ettiği için bu kasîdeye, Kasîde-i Bürde denilmiştir.
Kusvâ: Peygamberimiz (s.a.s.)’in devesinin adı.
Mescid-i Dırâr: Rasûlüllâh Efendimiz (s.a.s.) zamânında münâfıkların fitne, fesâd yuvası ve silah deposu olarak Kuba’da yaptırdıkları mescid.
Mescid-i Hîf: Yetmiş peygamberin namaz kıldığı bildirilen Minâ’daki mescid.
Mescid-i Kıbleteyn: Peygamberimiz (s.a.s.); Medîne-i Münevverede öğle veya ikindi namazında iken kıblenin Kudüs’ten Mekke’ye döndürülmesi emrinin geldiği mescid.
Mescid-i Nebî: Peygamberimiz (s.a.s.)’in, hicretten sonra ashâb-ı kirâm ile birlikte Medîne-i Münevvere’de inşâ ettiği mescid, câmi. Mescid-i Rasûl, Mescid-i Saâdet ve Mescid-i Şerîf de denilmektedir.
Mescid-i Harâm: Ka’be-i Muazzamanın etrâfında üstü açık olan câmi.
Muhasser Vâdîsi: Hicâz’da, Minâ ile Müzdelife’yi birbirinden ayıran ve hacıların Minâ’ya giderken durmamaları gereken yer. Hacılar, Muhasser vâdîsinin başına ulaşınca, bir taş atımı yeri hızla geçer. Çünkü burası Kâbe-i Muazzama’yı yıkmak için gelen Ebrehe’nin ordusunun durak yeridir.
Zevcât-ı Tâhirât: Peygamberimiz (s.a.s.)’in iffetli, pâk, muhterem zevceleri. Mü’minlerin anneleri. Peygamberimiz (s.a.s.) ikinci defâ olarak elli beş yaşında iken Hz. Ebû Bekr’in kızı Hz. Âişe ile evlendi. Diğer Zevcât-ı Tâhirâtı bundan sonra dînî, siyâsî sebeplerle ve merhâmet ve ihsân ederek nikâh etti.
Şecere-i Rıdvân: 628 (H.6) senesinde yapılan Hudeybiye Antlaşmasından önce Medîneli Müslümanların, altında Peygamberimiz (s.a.s.)’e ve İslâm dînine bağlı kalacakları husûsunda bağlılık yemîni ettikleri ağaç.
Zinnûreyn: İki nûr sâhibi. Peygamberimiz (s.a.s.)’in iki kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen lakab.
Muhadramûn: Rasûlüllâh (s.a.s.)’in sağlığında Müslüman olan ancak Peygamber (s.a.s.)’le görüşemeyen kişidir. (Veysel Karânî)
En Son Vefât Eden Sahabe: Âmir ibn-u Vâsile el Cüheynî (Leys).
Arza-i Âhire: Peygamberimiz son ramazanda Kur’ân’ı, Cebrâîl (a.s)’a iki kez arz etmesidir.
Rakk: Kur’ân’ın yazıldığı inceltilmiş derilere denir.
Sikâye: Kâbe’yi ziyârete gelen hacıların sularını tedârik etmektir.
Hicâbe: Kâbe’nin perdedarlığını ve anahtarlarını elinde bulundurmaktır.
Rifâde: Kâbe’yi ziyârete gelen hacıları ağırlamak ve barındırmaktır.
Sidâne: Kâbe’nin muhafızlığını yapma görevidir.
Darü’n-Nedve: Danışmak ve karar almak için toplanılan yer.
Medîne (Yesrib)’in Yerleşik Kabîleleri: Evs ve Hazreç ile Benî Kaynuka, Benî Nadr ve Benî Kureyza Yahûdîleri. İlk sürülen Yahûdî kabîlesi de Benî Kaynuka’dır.
Haram Aylar: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Recep.
Ehl-i Suffa: Medîne-i Münevverede, akrabâları ve evleri bulunmayan, Peygamberimizin mescidinin suffa denilen ve üzeri hurma dallarıyla örtülü bölümünde kalan ashâb-ı kirâm.
Tasavvûf: Hicrî ilk iki yüzyılda kişinin kendi iç dünyasındaki derinlik ve zenginliği, coşkulu dindarlığını ifâde için genelde zühd, rikâk-rekâik, takvâ, ibâdet gibi kelimeler kullanılıyor, böyle kimselere de zâhid ve âbid deniliyordu. Hicrî III. yüzyıldan sonra daha kapsamlı olarak tasavvûf, sûfî, sûfiyye gibi terimler kullanılmaya başlandı. Dünyayı âhiretle bir ve eşit tutmak veya ondan üstün tutmamak zühddür. Zühd ilkesine bağlı olarak yaşayan kişilere de zâhid denir. Zühd tasavvûfun temelidir. Zühd ile tasavvûf arasındaki en önemli fark zühdde korku, tasavvûfta sevgi unsurunun ağır basmasıdır. Allah’ın yakınlığını kazanan insanlara mukarreb denir.
Tasavvûfta Kurumlaşma Dönemi: İlk tasavvufî kurum Suriye’de Remle’de Hankâh adıyla kuruldu, bu kurumlara ribât, tekke, zâviye, dergâh, âsitâne gibi isimler verildi. İbn Arabî, vahdet-i vücûd terimi ile ifâde edilen bir görüş ortaya attı. El-Fütûhâtü’l-Mekkiyye ve Füsûsu’l-Hikem gibi eserlerinde bu konudaki düşüncelerini genişçe açıkladı.
Tasavvûfta Sapmalar: Hulûl inancı. Bunlara göre Allah, insan bedenine girer. Bedene girince ondaki insanlık nitelikleri kalkar, yerini tanrılık nitelikleri alır.

İlme’l Yakîn: Sağlam biliştir. O bilginin doğruluğundan hiç şüphe edilemez oluş şeklidir.
Ayne’l Yakîn: Göz ile görür derecesinde, müşâhede ederek bilmektir.
Hakka’l Yakîn: Tadarak, yaşayarak bilmektir.

2

Eylül
2012

SİYER KRONOLOJİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  496 Kez Okundu
 
Mekke Dönemi
571
Peygamber Efendimizin doğumu 12 Rebîülevvel /20 Nisan Pazartesi)
Sütannesi Halîme’ye verilmesi.

574
Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.575
Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.

577
Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.

578
Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati.

589
Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması.

594
Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi.
Hatice ile evlenmesi.

605
Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.

610
Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlü [27 [?] Ramazan).

613
Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi.

614
Müşriklerin zayıf müslümanlara eziyet etmeye başlaması.

615
Habeşistan’a ilk hicret.

616
Habeşistan’a ikinci hicret.
Hamza’nın müslüman olması.
Ömer’in müslüman olması; Hz. Peygamber’in ve müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.
Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.

619
Boykotun sona ermesi.

620
Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).
Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).
Zeyd b. Hârise ile Tâif’e gitmesi ve Mut‘im b. Adî’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi (Şevval).
Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le görüşüp müslüman olması (Zilhicce).

621
İsrâ ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb).
Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslâmiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).

622
İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).

Medine Dönemi
1/622
Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem/Temmuz).
Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer/9 Eylül).
Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).
Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel/13 Eylül).
Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel/20 Eylül).
Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).
Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).
Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).
Namaza çağrı için ezanın teşrîi.

1/623
Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Receb/Ocak).
Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Ramazan/Mart).
Savaşa izin verilmesi.
Hz. Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).
Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).
Sa‘d b. Ebû Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).
Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.
Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü.

2/623
Hz. Peygamber’in âşûrâ orucunu tutması ve müslümanlara da tavsiye etmesi (10 Muharrem/14 Temmuz).
Ebvâ (Veddân) Gazvesi (Safer/Ağustos).
Buvât Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).

2/624
Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).
Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).
Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).
Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).
Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).
Enfâl sûresinin nâzil olması.
Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).
Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).
İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).
Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).
Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).
Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).
Sevîk Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).
İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).
Muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).
Zekâtın farz kılınması.

3/624
Hz. Osman’ın Resûl i Ekrem’in kızı Ümmü Külsûm ile evlenmesi (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
Kâ‘b b. Eşref’in öldürülmesi (14 Rebîülevvel/4 Eylül).
Zûemer (Gatafân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
Bahran (Benî Süleym) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).

3/625
Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (Şâban/Ocak).
Hz. Hasan’ın doğumu (Şâban/Ocak-Şubat veya 15 Ramazan/1 Mart).
Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi (Ramazan/Şubat-Mart).
Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).
Hamrâülesed Gazvesi (Medine’den çıkış, 8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart).

4/625
Recî‘ Vak‘ası (Mersed b. Ebû Mersed Seriyyesi) (Safer/Temmuz).
Bi’rimaûne Vak‘ası (Safer/Temmuz).
Benî Nadîr Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).
İçkinin haram kılınışı (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı (Rebîülâhir/Ekim).

4/626
Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Hüseyin’in doğumu (5 Şâban/10 Ocak).
Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).
Bedrü’l-mev‘id Gazvesi (Zilkade/Nisan).
Hz. Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed’in vefatı.

5/626
Zâtürrika‘ Gazvesi ve korku namazının (salâtü’l-havf) kılınması (10 Muharrem/11 Haziran).
Dûmetülcendel Gazvesi (25 Rebîülevvel/24 Ağustos).
Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hz. Peygamber’in husûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir/Kasım).
Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi (Receb/Aralık).

5/627
Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi (Şâban-Ramazan/Ocak-Şubat).
İfk hadisesi.
Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi.
Medine’de nüfus sayımı yapılması (Şevval/Şubat-Mart).
Hendek (Ahzâb) Gazvesi (Zilkade/Nisan).
Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve evlât edinmenin yasaklanmasına dair âyetlerin (el-Ahzâb 33/4-5) nâzil olması (Zilkade/Nisan).
Benî Kurayza Gazvesi (Zilkade sonu/Nisan).

6/627
Benî Lihyân Gazvesi (Rebîülevvel/Temmuz).
Muhammed b. Mesleme’nin I. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir/Ağustos).
Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın II. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir sonu/Eylül).
Zeyd b. Hârise’nin Tarîf Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim-Kasım).
Zeyd b. Hârise’nin Vâdilkurâ Seriyyesi (Receb/Kasım-Aralık).

6/628
Hz. Peygamber’in Abdurrahman b. Avf’ı Dûmetülcendel’e göndermesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
Zeyd b. Hârise’nin Medyen Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
Hz. Ali’nin Fedek Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
Zeyd b. Hârise’nin II. Vâdilkurâ Seriyyesi (Ramazan/Ocak-Şubat).
Abdullah b. Revâha’nın Hayber’e keşif amaçlı seriyyesi (Ramazan/Şubat).
Medine’de kuraklık yaşanması ve Hz. Peygamber’in yağmur duası yapması.
Güneş tutulması ve Hz. Peygamber’in küsûf namazı kılması (Şevval sonu/Mart).
Umre seferi (Zilkade/Mart).
Hz. Peygamber’in, annesi Âmine’nin Ebvâ’daki kabrini ziyaret etmesi.
Hudeybiye’de Kureyş’e elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın hapsedilmesi üzerine Bey‘atürrıdvân’ın yapılması (Zilkade/Mart-Nisan).
Hudeybiye Antlaşması (Zilhicce/Nisan).
Feth sûresinin nâzil olması.
Benî Huzâa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olması.

7/628
Hz. Peygamber’in, Bizans ve Sâsânî imparatorları başta olmak üzere civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve İslâm’a davet mektupları göndermesi (Muharrem/Mayıs).
Habeş Necâşisi Ashame’nin müslüman olması.
Mısır mukavkısının çeşitli hediyelerle birlikte Mâriye’yi Hz. Peygamber’e göndermesi.
Ebü’l-Âs’ın müslüman olup Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb ile yeniden evlenmesi (Muharrem/Mayıs).
Hayber Seferi (Muharrem-Safer/Mayıs-Haziran).
Zeyneb bint Hâris’in Hz. Peygamber’i zehirleme teşebbüsü.
Hz. Peygamber’in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi.
Hz. Peygamber’in sütannesi Süveybe’nin vefatı.
Yemen Valisi Bâzân’ın müslüman olması (Cemâziyelevvel/Eylül).
Vâdilkurâ Gazvesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
Teymâ yahudileriyle antlaşma yapılması.
Hz. Ömer’in Türebe Seriyyesi (Şâban/Aralık).
Hz. Ebû Bekir’in Necid Seriyyesi (Şâban/Aralık).
Beşîr b. Sa‘d’ın Fedek Seriyyesi (Şâban/Aralık).

7/629
Galib b. Abdullah’ın Meyfaa Seriyyesi (Ramazan/Ocak).
Umretü’l-kazâ (Zilkade/Mart).
Peygamber’in Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân ile evlenmesi.
Hz. Peygamber’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).

8/629
Hâlid b. Velîd, Amr b. Âs ve Osman b. Talha’nın müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).
Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).
Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).
Amr b. Âs’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Sîfülbahr (Habat) Seriyyesi (Receb/Kasım).
Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin müslüman olması ve Hâlid b. Velîd kumandasında Mekke fethine katılmaları.
Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû Süfyân’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.

8/630
Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).
Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).
Benî Mahzûm kabilesinin müslüman olması.
Hişâm b. Âs’ın Yelemlem tarafına, Hâlid b. Saîd’in Urene tarafına, Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, Sa‘d b. Zeyd el-Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, Amr b. Âs’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ‘ putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b.Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmayagönderilmesi (Ramazan/Ocak).
Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).
Hâlid b. Velîd’in Benî Cezîme’yi İslâm’a davet seriyyesi (Şevval/Şubat).
Tâif Gazvesi (Şevval/Şubat).
Hz. Peygamber’in Ci‘râne’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi (Zilkade/Şubat).
Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kız kardeşi Şeymâ ile görüşmesi.
Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart).
Muhâcir b. Ebû Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi (28 Zilkade/19 Mart).
Ziyâd b. Lebîd’in Hadramut Seriyyesi.
Amr b. Âs’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi (Zilkade/Mart).
Alâ b. Hadramî’nin Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir b. Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi.
Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).
Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî Hüzeyl heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olmaları.

9/630
Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekât âmilleri göndermesi (Muharrem/Nisan-Mayıs).
Abbâd b. Bişr’in Benî Süleym ve Benî Müzeyne’ye, Râfi‘ b. Mekîs el-Cühenî’nin Benî Cüheyne’ye, Dahhâk b. Süfyân el-Kilâbî’nin Benî Kilâb’a, Büsr b. Süfyân el-Kâ‘bî’nin Benî Kâ‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdî’nin Benî Zübyân’a, Mâlik b. Nüveyre’nin Benî Hanzale b. Mâlik’e, Amr b. Âs’ın Fezâre’ye, Velîd b. Ukbe’nin Benî Müstalik’a zekat toplamak üzere gönderilmesi.
Uyeyne b. Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi ve Benî Temîm kabilesinin Medine’ye gelip müslüman olması (Muharrem/Mayıs).
Benî Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebîülâhir/Temmuz-Ağustos).
Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu Füls’ü tahrip etmesi.
Ukkâşe b. Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre’ye karşı Cinâb Seriyyesi.
Hz. Peygamber’in, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması (Receb/Ekim).
Îlâ ve tahyîr hadisesi.
Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).
Hâlid b. Velîd’in Dûmetülcendel lideri Ükeydir b. Abdülmelik’e karşı seriyyesi ve Hz. Peygamber’in Ükeydir ile antlaşma yapması.
Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.
Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Dihye b. Halîfe’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslâm’a davet mektubuyla göndermesi.
Hz. Peygamber’in kızı Ümmü Külsûm’un vefatı.
Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hıristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.
Kâ‘b b. Züheyr’in müslüman olması ve Hz. Peygamber’in hırkasını ona hediye etmesi.
Benî Sa‘d b. Bekir kabilesinin Dımâm b. Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye göndermesi ve müslüman olmaları.
Benî Cüzâm heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.
Himyer krallarının İslâm’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.
Benî Hemdân, Benî Fezâre, Benî Mürre’den ve Tâif’teki Sakıf kabilesinden bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Peygamber’in Ebû Süfyân ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi.

9/631
Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün ölümü (Zilkade/Şubat).
Hz. Ebû Bekir’in emîr-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).
Tevbe sûresinin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).
Necran hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Peygamber’le mübâhele yapmayı reddedip antlaşmaya varması (Zilhicce/Nisan).

10/631
Hâlid b. Velîd’in Necran Seriyyesi ve Benî Hâris’ten bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Rebîülâhir/Temmuz).
Hz. Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Benî Mezhic’in müslüman olması (Ramazan/Aralık).
Cerîr b. Abdullah’ın Zülhalesa putunu ve mâbedini yıkmaya gönderilmesi.
Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması (Ramazan/Aralık).
Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî Âmir b. Sa‘saa, Benî Kinde, Benî Tücîb, Benî, Rehaviyyîn, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanîfe, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilâl, Benî Ruhâ ve Benî Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması.

10/632
Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (29 Şevval/28 Ocak).
Vedâ haccı için Hz. Peygamber’in Medine’den ayrılışı (26 Zilkade/23 Şubat).
Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).
Vedâ tavafı (14 Zilhicce/12 Mart Perşembe).
Benî Muhârib’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Zilhicce/Mart).
Yemen Valisi Bâzân’ın vefatı; Hz. Peygamber’in Yemen’e on bir vali tayin etmesi.
Nasr sûresinin nâzil olması (Zilhicce/Mart).
Hz. Peygamber’in câriyesi (hanımı) Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı.

11/632
Medine’ye en son gelen Benî Neha‘dan bir heyetin müslüman olması (15 Muharrem/12 Nisan).
Üsâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesiMayıs).
Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması (27 Safer/24 Mayıs Pazar).
Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi (8 Rebîülevvel/3 Haziran).
Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi).
Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebîülevvel/

 

31

Ağustos
2012

MBST SINAVI İÇİN PEYGAMBER EFENDiMiZ (S.A.V) ÖZET

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  700 Kez Okundu

Soru 1‐)HZ ibrahime “Ey İbrahim! Bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun? Eger böyle yapmanı sana Allah cc emrettiyse bizi koruyacak olan da yine O`dur “ diye seslenen kimdir?
a‐)Hz Aise b‐)Hz Hacer c‐)Belkis d‐)Hz Safiyye
Soru 2)Efendimiz SAV`in babasi ve annesinin ismi asagıdaki şıklardan hangisinde dogru olarak verilmistir?
a‐)Abdullah‐Meryem b‐)Ahmet‐Emine c‐)Abdullah‐Amine d‐)Ahmet‐Amine
Soru 3‐)Yemen taraflarinda bir melik olan ……………………. ordusuyla birlikte Kabe`yi yikmak icin gelmis fakat büyük bir hezimet yasamistir. Kurani Kerimdede bu olayi anlatan sureye ………………. Suresi denilmistir.Bosluklara sirasiyla asagidaki şıklardan hangisi gelmelidir?
a‐)Melik‐Kureyş suresi b‐)Emirhan‐Fil suresi c‐) Melik – Fil suresi d‐)Ebrehe‐Fil suresi
Soru 4‐)Peygamberimiz kaç yılında doğmuştur?
a‐ )20 Mayıs 571 b‐)20 Nisan 571 c‐)20 Nisan 573 d‐)20 Kasım 572
Soru 5‐)Kuranı Kerimde Fil vakası olarak anlatılan ve Yemen Meliki Ebrehenin büyük bir hezimet yaşadıgı olay Peygamberimiz dogmadan yaklaşık kaç gün önce olmuştur?
a‐) 55 b‐) 50 c)45 d‐) 80
 

Soru 6‐)Peygamberimızın dedesinin ismi nedir?
a‐) Abdulbaki b‐)Abdulhakim c‐)Abdulkerim d‐)Abdulmuttalib
Soru 7)Asagıdakilerden hangisi Efendimiz dünyaya geldiğinde meydana gelen sıradışı olaylardan birisidir?
a‐)Kabedeki putların başaşagı yere düşmesi b‐)Fil vakasının olması c‐)Gökte ayın ikiye bölünmesi
d‐)Güneşin sabah oldugunda güneşini dogmaması
Soru 8) Efendimizi SAV annesi HZ Amine vefat ettikten sonra kim himayesine almıştır?
a‐)Hz Hamza b‐)Hz Ebu Talib c‐)Hz Abdulmuttalib d‐)Bahira
Soru 9‐) Peygamberimizin SAV sütannesi hangi kabiledendi?
a‐)Sa’dogulları Kabilesi b‐)Ra’d Kabilesi c‐)Eymen Kabilesi d‐) Melik Kabilesi
Soru 10)Hz İsmail as kimin oğludur?
a)Hz İshak b) Hz Yakup c)Hz İbrahim d)Hz Yusuf
Soru 11)Efendimizin Sütannesinin ismi nedir?
a)Hz Afife b)Hz Latife c)Hz Hacer d)Hz Halime
Soru 12) Zemzem suyunu ılk bulan kimdir?
a)Hz Hacer b) Hz Cebaril c)Hz Mikail d) Hz Ümmü Eymen
Soru 13) Hz İbrahimin eşi olan Hz Hacer Validemiz su bulabilmek icin hangi tepeler arasında koşmuştur?
a)Safa‐Cefa b‐)Merve‐ Cebel c)Safa‐Merve d)Safa – Uhud
Soru 14)Hz Hacer Validemiz Kırbasındaki suyun bitmesi üzerine Safa Merve Tepeleri arsında koşarken Hz İsmailin yanında gördüğü kimdir?
a‐)Ruhani varlık b)Melek c)İnsan d)Hicbirşey
Soru 15)Hz İbrahim Kabeyi……………………………ile birlikte inşa etmiştir. Boşluga aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Hz Cebrail b)Hz Mikail c)Hz İsmail d) Hz Yakup
Soru16) Peygamberimizin SAV babası Hz Abdullah ne işle uğraşıyordu?
a)Ticaret b)Ziraat c) Demircilik d)Terzi
 

Soru 17)Peygamberimizin babası Hz Abdullah nerede vefat etmiştir?
a)Medine b)Yesrıb c)Mekke d) Şam
Soru 18)Birgün Efendimiz sütkardeşleri ile oynarken iki tane melek gelerek Efendimizin göğsünü açmışlar ve kalbini altın tas içindeki karla tertemiz oluncaya kadar yıkamışlardır. Bu olaya ne ad verilmektedir?
a)Şakk‐ı Kamer b)Şakk‐ı Sadr c)Şakk‐ı Şems d)Şakkı‐Necm
Soru19)Peygamberimizin annesi Hz Amine ne zaman ve nerede vefat etmiştir?
a)576‐Ebva Yakınlarında b)576‐Şam yakınlarında c‐)570‐Ebvada d)570‐Şamda
Soru20)Peygamberimizin annesi Hz Amine vefat ettigi zaman Efendimizin yanında kim vardı?
a)Ümmü Eymen b)Ebu Talib c)Ümmü Gülsüm d) Hz Hamza
Soru 21)Peygamberimiz amcası Ebu Talib ile birlikte çıktığı ticari yolculuk esnasında karşılaştığı Rahibin ismi nedir?
a)Rahib Bahreyn b)Rahib Nikola c)Rahib Bahira d) Rahib Nehari
Soru 22)Peygamberimiz sav Hz Haticenin ticaret kervanının başında Şama gittiğinde kaç yaşındaydı?
a)21 b)22 c)23 d)25
Soru 23) Efendimizin Şama götürecegi ticaret kervanının yanına Hz Hatice validemizin görevlendirdiği kimdir?
a)Melik b)Meymune c)Me’mun bın Amr d)Meysere
 

Soru 24)Efendimiz sav Hz Hatice validemizin ticaret kervanının başında gittigi ikınci şam yolculugu dönüşünde Rahip………………………..ile kariılaşmıştır. Bu Rahip Efendimizin Peygamber olacagına dair alametler oldugunu söylemiştir?Bu boşluga gelecek olan rahip kimdir?
a)Rahip Nasara b)Rahip Nusayra c)Rahip Nastura d)Rahip Kusayra
Soru 25)Meysere İkinci Şam tıcareti yolculugunda Efendimize yol arkadaşı olmuştu. Meysere bu yolculuk esnasında Efendimiz ile alakalı sıradışı olaylar oldugunu görmüştür. Aşagıdakilerden hangisi bunlardan birisidir?
a)Bulut şeklinde iki meleğin Efendimizi gölgelediği b)Havanın güneşli olması c)Efendimize olan güven
d)Güneşin kervanı takip etmesi
Soru26) Meysere ikinci Şam yolculugunda Efendimiz ile alakalı yaşanan sıradışı olayları Hz Hatice Validemize anlattıgında Hz Hatice bu konuyu ılk olarak kimin ile palaşmıştır?
a)Varaka bin Sabit b)Varaka ibni Nevfel c)Hz Hamza d)Ebu Talib
Soru27) Hz Hatice validemiz Efendimiz ile evlenmek istediginde bu konuyu en yakın dostu…………………….açtı. Boşluğa gelecek olan Hz Hatice validemizin en yakın dostu aşagıdakilerden hangisidir?
a)Nefise Hatun b)Nesibe hatun c)Nisra Hatun d)Züleyha hatun
 

Soru 28)Peygamberimiz ve Hz Hatice validemizin huzur dolu evilikleri kac sene sürmüştür?
a)25 b)26 c)27 d)28
Soru 29) Peygamberimiz ve Hz Hatice validemizin huzur dolu eviliklerinden kaç çocukları olmuştur?
a)3 b)5 c)4 d)1
Soru 30)Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ve Hz Hatice validemizin eviliklerinden olan kız çocuklarından biri DEĞİLDİR?
a)Zeynep b)Rukiye c)Ümmü Gülsüm d) Aişe
Soru 31)Peygamberimiz ve Hz Hatice validemizin eviliklerinden 1 tane erkek çocukları olmuştur.ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Kasım b)Kerem c)Ekrem d)Yakup
Soru32)Hz İbrahimin oğlu Hz İsmail ile inşa ettiiği Kabe Efendimiz döneminde tamir edilmiştir. Bu tamir esnasında Efendimiz sav………………yaşındaydı.Boşluga gelecek rakam aşagıdakilerden hangisidir?
a)32 b)34 c)35 d)41
Soru33)Kabenin tamiri esnasında ortaya çıkan tartışmanın sebebi aşagıdakilerden hangisidir?
a)Kabenin örtüsü b)Tavaf sırası c)Hacerül Esved Taşının Yerine kimin koyacagı d)Su meselesi
Soru 34) Kabenin tamiri esnasında Hacerül Esved taşını yerine kimin koyacagı konusunda tartışma çıkmıştı. Bu sorunun çözülmesinde Ebu Ümeyyenın teklıfı ne olmustur?
a)Hakem tayin edilmesi b)müsabaka yapılması c)Kura çekilmesi d)Rüya ile çözülmesi
Soru35)Hz Hatice Validemiz Mekkede ne iş ile uğraşıyordu?
a)Ticaret b)Ev hanımı c)Terzi d)Egitmen
 

Soru 36) Kabenin tamiri esnasında Hacerül Esved taşını yerine kimin koyacagı konusunda tartışma çıkmıştı. Bu sorunun çözülmesinde Ebu Ümeyyenın teklıfı Kabenin şu kapısından giren ilk kişi hakem olsun. Kabenin Kapısından ilk giren kim olmuştur?
a)Hz Ebu Bekir b)Hz Osman c)Hz Muhammed sav d)Hz Ömer
Soru37)Efendimiz sav peygamberlik gelmeden önce hangi özelligi ile tanınıyordu?
a)El‐ısmet b)El‐Emin c)Sadakat d)Nübüvvet
Soru38)Hacerül Esved Taşını yerine koyma konusunda Efendimiz sav hakemlik yaparak büzük bir problemin çıkmasını engellemiştir. Efendimiz bu konuya nasıl bir çözüm getirmiştir?
a)Hacerül Esvedi sadece kendisi yerine koymuştur.
b) Hacerül Esvedi örtüye koyarak kabile reisleri örtünün ucundan tutmuşlar ve Efendimiz yerine koymuş.
C)Herkes elleri ile tutarak koymuştur d)Mekkenin en yaşlısı yerine koymuştur
Soru 39)Efendimiz peygamberlik gelmeden önce bazı ilahi işaretler almıştır. Aşagıdakilerden hangisi bunlardan birisi DEĞİLDİR?
a)Sadık rüyalar
b)Varlıkların selama duruşu c)Cebrail as Ya Muhammed diye seslenmesi.
d)Efendimizin okuma yazma bilmesi
Soru40)Efendimize Vahiy getiren melek hangisidir?
a)Hz Mikail b)Hz Cebrail c)Hz İsrafil d)Hz Azrail
 

CEVAP ANAHTARI
1 B 2C 3D 4B 5B 6D 7A 8C 9A 10C 11D 12A 13C 14C 15C 16A 17C 18B 19A 20A 21C 22D 23D 24C 25A 26B 27A 28A 29B 30D 31A 32C 33C 34A 35A 36C 37B 38B 39D 40B

Toplam 16 sayfa, 5. sayfa gösteriliyor.« İlk...3456710...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.