14

Nisan
2013

Güncel Siyer Testleri ve Siyer Terimleri Kaynak Eserlerden

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  667 Kez Okundu

-Senetü`l-İbtihace:Bi`setin 12.(m.621) yılında İslamiyeti kabul edenler çok olduğu için bu seneye“Senetü`l İbtihace“ denir.
-Senetü`l Hüzün(620):Peygamberimizin amcası Ebu Talib ve esi Hz.Hatice`nin 3 gün arayla vefat ettiği yıl.
-Senetü`l vüfud:Senetü`l vufud; heyetler yılı demektir.

A)Siyer Testleri

1:Müşriklerin Haşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
a) 3 yıl
b) 1 yıl
c)2 yıl
d) 5 yıl

14

Nisan
2013

Peygamber Efendimizin Hayatı

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  341 Kez Okundu

 

1- Peygamber Efendimiz (SAS) nerede doğmuştur?
A) Arap Yarımadası – Hicaz Bölgesi – Medine x
B) Arap Yarımadası – Hicaz Bölgesi – Mekke
C) Arap Yarımadası – Yemen Bölgesi – Taif
D) Arap Yarımadası – Yemen Bölgesi – Mekke

16

Mart
2013

SİYER-İ NEBİ BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  477 Kez Okundu

1-Darun-Nedve,Kureyş müşriklerinin toplanıp karar verdikleri meclis. Bu mecliste Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in öldürülme emri çıktı. Bunun üzerine Resûlullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Medine ye hicret etmek zorunda kaldı.

2-Medineye ilk hicret eden ,Ebu Seleme bin Abdulesad 

3-İlk Cuma namazı ve ilk hutbe ,Medineye hicret ederken Rânûna Vadisi, Benî Sâlim mahallesinde ilk Cuma namazı kılındı ve ilk hutbe okundu.

28

Şubat
2013

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI ve SÜNNETİ ( ÖZET)

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  856 Kez Okundu

A)PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI ÖZET

Resulullah (s.a.a), Fil yılı Rabi’ul Evvel ayının 20 sine rastlayan (M.571’de) Pazartesi günü şafak vakti Mekke şehrinde dünyaya geldi.Resulullah (s.a.a)’in değerli babası, Abdullah bin Abdulmuttalip bin Haşim bin Abdumenaf’dır. Değerli annesi ise Veheb bin Abdumenaf’in kızı Amine’dir. Görüldüğü gibi her iki şahsiyetin akrabalık bağı Abdumenaf’da birleşiyor.
Hz. Peygamber’in mübarek ismini İlahi emir gereği Muhammed, künyesini ise Ebu’l Kasım koyuyorlar.
İmam Bakır (a.s) buyurmuşlardır ki, Hz. Peygamber doğumunun yedinci günü Hz. Ebu Talib, Hazretin dünyaya teşrifinden dolayı bir kurban keser ve akrabalarını misafirliğe davet ederek şöyle der: “Bu Ahmed’in akikasıdır.” Misafirler; “Onun ismini neden Ahmed koydun?” diye sorduklarında, ise Ebu Talib; “Yer ve gök ehlinin övgüsünden dolayı onun ismini Ahmed koydum.” der.İşte bundan dolayı Hz. Emir-ul Mü’minin Ali (a.s), Hz. Resulullah (s.a.a)’ın iki ismi bulunan peygamberlerden olduğunu söylemiştir.
Peygamber (s.a.a) henüz daha dünyaya gelmeden babasını kaybetti; dünyaya geldikten sonra da onu süt emmesi için Halime-i Sadiyye’ye emanet ettiler. İbn-i Sad’ın yazdığına göre, Halime Hazreti kucağına alır almaz döşü sütle doldu; öyle ki, Peygamber ve Halime’nin açlıktan uyumayan çocuğu da o sütten doydular.

Peygamber (s.a.a) üç yaşına kadar annesi Amine’nin de gözetimiyle süt annesi Halime’nin yanında kaldı, daha sonra Mekke şehrine getirilerek annesine teslim edildi.
Peygamber (s.a.a) altı yaşında iken annesi Amine ve bakıcısı Ümmi Eymen’le birlikte akrabalarını görmek için Medine’ye giderler. Bir ay Medine’de kaldıktan sonra Mekke’ye dönüşte, Ebva denen yere (Cuhfe’den 37 km. uzak) ulaştıklarında Hazretin değerli annesi vefat eder ve orada defnedilir. Ümmi Eymen Hz. Peygamber’i Mekke’ye getirir ve ceddi Abdulmuttalib’e teslim eder. Böylece Abdulmuttelib Hazretin sorumluluğunu üstlenmiş olur. Ama iki yıl sonra Abdulmuttalib de dünyadan göçer.Onun vasiyeti gereğince de, Hz. Ebu Talib kardeşi oğlu Hz. Muhammed (s.a.a)’ın sorumluğunu üstlenir.
İbn-i Abbas’ın naklettiğine göre, Ebu Talib Hz. Peygamber ile öyle ilgileniyordu ki, gece ve gündüz ondan bir an olsun ayrılmıyordu, onu kendi yanında yatırıyor ve onun hakkında kimseye güvenmiyordu.
Hz. Resulullah (s.a.a) on iki yaşında iken Ebu Talib’le birlikte Şam’a yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta Buheyra isminde bir rahiple karşılaşırlar. Buheyra, Hıristiyan alimlerinin en bilginlerindendi. Hz. Peygamber’i görür görmez, O’nun ahir-uz zaman Peygamberi olduğunu hemen anlar ve Ebu Talib’e dönüp şöyle der: “Önceki semavi kitaplarda bu gencin peygamberliğiyle ilgili haber vardır.(13)
Hz. Resulullah (s.a.a), erginlik çağına kadar Hz. Ebu Talib’in evinde kalılar ve ahlak, yiğitlik, halkla geçinmek ve emanete riayet etmek bakımından öyle bir yüce ahlak ve erdemlilik sergilerler ki halk ona “Emin” lakabını takarlar.
Hz. Resulullah (s.a.a) yirmi yaşında iken “Hilf-ul Fodul” antlaşmasına katılmıştır. Bu antlaşma, Beni Haşim, Beni Zühre ve Beni Temim arasında yapılan insani değerleri önemseyen bir anlaşma idi. Bu antlaşma gereğince mazlumların hakları zorbalardan alınacak ve gereken yardımlar onlardan esirgenmeyecekti.
Hz. Hatice asaletli ve serveti olan bir kadındı. Hz. Hatice erkekler vasıtasıyla ticaretle uğraşıyordu. Resulullah,ın doğru konuşan ve emin biri olduğunu öğrenince, Hazrete, kölesi Meysere ile birlikte ticaret yapmak için Şam’a gitmesini ve diğer tacirlerden daha fazla pay almasını önerdi. Hz. Resulullah (s.a.a) Hatice’nin bu önerisini kabul ederek onun malı ile Şam’a doğru yola çıktılar. O memlekette mallarını satıp işlerini bitirdikten sonra Mekke’ye döndüler. Mekke’de de oradan getirdikleri malları satıp öncekilere oranla iki kat veya daha fazla kar elde ettiler. Üstelik Meysere de yol boyunca Resulullah’dan gördüğü hareket ve davranışları Hatice’ye anlattı.
Bunun üzerine, Hatice, birisi vasıtasıyla Resulullah’a şöyle bir mesaj gönderdi: “Ey amca oğlu, aramızda akrabalık bağı olduğundan kavmin arasında yüce şeref ve nesebe sahip bulunduğundan, güvenilir, iyi huylu ve doğru konuşan olduğundan dolayı seninle evlenmeye gönüllüyüm.”
Hatice’nin bu evlenme teklifi öyle bir zamanda oldu ki, Hatice o zamanlar nesep açısından en köklü, şeref ve mal bakımından da bütün kadınların en üstünü idi; herkes onunla evlenmek istiyordu, ama o hiç kimseyi kabul etmiyordu.
Resulullah (s.a.a) Hz. Hatice’nin bu evlenme teklifini kabul ederek amcalarını onu istemeye gönderir ve böylece bu mübarek vuslat gerçekleşmiş olur .
Resulullah (s.a.a) evlendiği zaman yirmi beş yaşında idiler. İbn-i Abbas ve bir grup diğer bilginlerin sözüne göre, Hz. Hatice de yirmi sekiz yaşında idi.
Hz. Peygamber (s.a.a)’in Hz. Hatice ile evlenmesinden ikisi erkek, dördü kız olmak üzere toplam altı çocuğu olmuştur. Erkeklerin isimleri: Kasım ve Tahir; kızların isimleri ise Ümmi Gülüsüm, Rukayye, Zeynep ve Fatıma’dır.
Hatice-i Kübra (a.s) Resulullah (s.a.a) ile ortak yaşantısında çok fedakarlıklar yapmıştır. O, bütün mal ve servetini aziz eşinin ihtiyarına bırakmış ve bütün kadınlardan önce Hz. Resulullah’a iman etmiştir. Resulullah (s.a.a) onun hakkında şöyle buyurmuştur:
“O, insanlar kafir olduğunda bana iman etti, halk beni tekzip ettiğinde o beni tasdik etti, halk beni mahrum bıraktığında o kendi malıyla bana yardımda bulundu.”
Hz. Resulullah’ın yaşantısının en hassas dönemi, 40 yaşına girdiği dönemdir. Zira Hazret bu yaşta Receb’in 27. günü (M. 610) peygamberliğe seçilmiştir.O zamandan itibaren üç yıl boyunca halkı gizlice İslam’a davet etmiştir. Hz. Resulullah’a ilk iman eden Emir-ul Mü’minin Hz. Ali olmuştur. Ondan sonra da Hz. Hatice iman etmiştir.
Bi’setin üçüncü yılında Resulullah (s.a.a), halkı açıkça İslam’a davet etmeye mamur kılındı. Bu emir gereği önce kendi yakınlarını misafirliğe davet edip onlara şöyle buyurdu:
“Allah Teala beni, sizi O’na davet etmeye emretmiştir. İçinizden kim beni tasdik edip, bu işte bana yardımcı olursa, sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifem olacaktır.”
Teberi’nin yazdığına göre, bu toplantıda Hz. Ali, Peygamber’e yardımcı olacağını ilan eden tek şahıs oldu. Peygamber (s.a.a) de oradakilere şöyle buyurdu:
“Bilin ki, bu şahıs, benim sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifemdir; onun sözlerini dinleyin ve emirlerine itaat edin.”
Resulullah (s.a.a) akrabalarını İslam’a davet ettikten sonra, halkın da putlarını bırakıp sadece Allah’a ibadet etmelerini istedi. Bu söz onlara çok ağır geldi; az bir grup hariç, hepsi Hazretle düşman olmaya başladılar. O kritik anda, Mekke’nin büyüğü ve Peygamber’in amcası olan Hz. Ebu Talib, kardeşi oğlunun yardımına koştu ve onu yalnız bırakmayacağına dair yemin etti. Gerçekten öyle de yaptı. Hz. Ebu Talib, hayatta olduğu müddetçe Kureyş, Hz. Peygamber’i fazla incitemedi.
Kureyş büyükleri, Hz. Ebu Talib’in varlığıyla Hz. Peygamber’i tam baskı altına alamadıklarını görünce, yeni Müslüman olanları eziyet ve işkence etmeye başladılar. Peygamber (s.a.a), Müslümanların Kureyş’in zulüm ve eziyetinden kurtulmaları için onlara Habeşi’ye hicret etmeleri için izin verdi.
Bi’setin altıncı yılında, Mekke müşrikleri, Peygamber (s.a.a)’i öldürme kararı aldılar. Bu yüzden Hz. Muhammed (s.a.a)’i kendilerine teslim etmedikçe, Beni Haşim’le muamele yapmayacak ve onlardan evlenmeyeceklerine dair kendi aralarında bir antlaşma imzaladılar. Bu antlaşmayı bir deri sayfaya yazıp Ka’be’nin duvarına astılar. Beni Haşim de canlarını korumak için Peygamber (s.a.a) ile “Şi’b-i Ebu Talib” deresine sığındılar; üç yıl boyunca orada kaldılar. Üç yıl sonra Allah Teala Peygamberine, antlaşmayı “Allah” lafzı hariç, karıncaların yediğini haber verdi. Hz. Ebu Talib bu haberi Kureyşlilere iletti ve onlara; “Eğer Muhammed’in söyledikleri doğru çıkarsa ne yaparsınız?” diye sordu. Onlar da: “Artık el çekeriz” dediler. Kureyşliler Ka’be’ye gidip oraya astıkları antlaşmanın “Allah” lafzı hariç karıncalar tarafından yenildiğini görünce, kendi antlaşmalarından vazgeçtiler. Bi’setin onuncu yılında vuku bulan bu olay neticesinde Mekke halkından bir çok kimseler İslamiyet’i kabul ettiler. Böylece Beni Haşim Şi’bi Ebu Talib’den dışarı çıkabildi.
Peygamber (s.a.a) bi’setin onuncu yılında iki büyük yardımcısı olan Hz. Ebu Talib ve Hz. Hatice’yi kaybetti, bu iki büyük şahsiyetin ölümü Hazrete çok ağır geldi, bundan dolayı o yılın ismini “Hüzün Yılı” koydu.
İmam Zeyn’ul- Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur:
“Resulullah (s.a.a), Ebu Talib ve Hatice’yi kaybettiğinde artık Mekke’de kalması güçleşmişti… Allah Teala bundan dolayı Hz. Peygamberin, Mekke’de yardımcısı olmadığından orayı terk edip Medine’ye doğru hareket etmesini emretti”
Hz. Ebu Talib dünyadan göçtükten sonra Kureyşin peygambere eziyeti gittikçe fazlalaştı, Hazrete defalarca ihanet edip O’nun canına kıymak istediler.

Mekke müşrikleri, bi’setin on üçüncü yılı “Dar’un Nedve” denilen bir yerde toplanıp Hz. Peygamberi öldürme kararı aldılar. Bu karara göre çeşitli kabilelerden oluşan gençler hep birlikte Hazrete saldıracak ve kimin tarafından öldürüldüğü bilinmeyecekti.
Hz. Peygamber (s.a.a), İlahi vahiyle bu komplodan haberdar oldu ve geceleyin Mekke’den ayrılarak Medine’ye doğru yola çıktı. Emir’ul- Mü’minin Hz. Ali de Peygamber (s.a.a)’in canını korumak için O’nun yatağında yattı.
Peygamber (s.a.a), Rabi-ul Evvel ayının ilk günü Mekke’den ayrıldı ve aynı ayın on ikinci günü Medine’nin yakınlarında olan “Kuba” denilen yere vardı ve orada yaklaşık on gün Hz. Ali’yi bekledi.
Bu müddet içerişinde de Kuba camisini yaptırdı. Daha sonra Hz. Ali’nin gelmesiyle Medine’ye teşrif buyurdular .
Hz. Peygamber’in hicreti ardından Mekke Müslümanları da yavaş-yavaş Medine’ye hicret etmeye başladılar. Peygamber (s.a.a), Muhacir ve Ensar (Medine halkı) arasındaki samimiyet bağını güçlendirmek için onların aralarında kardeşlik bağı oluşturdu.
Peygamber (s.a.a), bu teşebbüsü ile Medine’de İslami bir toplum oluşturmuş ve Muhacirlere yardım için de uygun bir zemin hazırlamıştı.
Bu küçük İslam toplumunun kuruluşundan daha on dokuz ay geçmemişken Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında savaş ateşi tutuştu. İlk önemli savaş Bedir savaşı idi, onun peşi sıra Uhud, Handek, Hayber,Tebuk vb….savaşlar da vuku buldu.
Peygamber (s.a.a)’in savaşları iki çeşittir; birincisi, kendisinin katıldığı savaşlardır, bu savaşlara “Gazve” denilir. Diğeri ise kendisinin katılmadığı savaşlardır, bu savaşlara da “Seriyye” deniliyor. Gazvelerin sayısının 28, seriyyelerin sayısının ise 38 tane olduğunu söylemişlerdir.  Bunca savaş, dokuz yıldan az bir zamanda vuku bulmuştur.
Bu gazve ve seriyyeler, Müslümanların Hicaz topraklarında azamet ve güçlerinin aşikar olmasına ve bir çok Arap kabilelerinin Hz. Peygamberle barış antlaşmaları imzalamalarına sebep oldu.
Bu antlaşmaların en önemlisi, Hudeybiye antlaşması idi. Hz. Peygamber bu antlaşmayı, hicretin altıncı yılında Mekke müşrikleriyle yaptı. Bu antlaşma, Hicaz toprağında nispi bir emniyet ve huzurun oluşmasına yol açtı ve diğer topraklarda da İslam’ın yayılmasına ortam hazırladı.
Peygamber (s.a.a), hicretin yedinci yılında İslam’ın geniş bir şekilde yayılmasını sağlamak için bir çok mektuplar yazmış ve bu mektupları İran, Rum, Habeş, Mısır, Yemame, Bahreyn vb. ülkelerin kıralı ve padişahlarına göndererek kendi mesajını onlara iletmiştir.  Hazret bu mektuplarda onları İslam’a davet ediyordu. Bu vesileyle Hz. Peygamber’in cihanı risaleti dünyanın her tarafına bildirilmiş ve böylece İslam’ın mesajı uzak memleketlere de ulaşma imkanını bulmuştur.
Hicretin sekizinci yılının Ramazan ayında Mekke şehri Peygamber tarafından fethedildi. Resulullah (s.a.a) ordusuyla birlikte savaşmaksızın Mekke şehrine girdi, ilk teşebbüsünde Mekke halkının hepsini affetti ve Kabe’de bulunan üç yüz altmış putu oradan temizledi ve sonra minbere çıkıp şöyle buyurdu:
“Ey insanlar! Allah Teala cahiliyye tekebbürünü ve atalarla övünmeyi sizin aranızdan temizledi. Bilin ki siz Adem’densiniz, Adem de balçıktandır. Bilin ki, Allah’ın en iyi kulları O’ndan korkan ve günah işlemeyendir.”
Resulullah (s.a.a), Mekke’de kısa bir müddet kaldıktan sonra Medine’ye doğru hareket etti. Bir kaç aydan sonra, Rum ordusunun İslam ülkelerine saldırıp o topraklarda ilerlemeyi amaçladıklarını öğrendi. Hazret bu haberi öğrenir öğrenmez İslam ordusunun, Rum ordusuna karşı koymak için Şam sınırlarına doğru hareket etmelerini emretti, kendisi de ordunun komutanlığını üzerine aldı. Uzun bir mesafeyi kat ettikten sonra, Hicretin dokuzuncu yılının Şaban ayında Şam sınırında bulunan Tebuk topraklarına ulaştılar. Ama Rumlulardan hiçbir eser yoktu. Çünkü Rum ordusu, Hz. Peygamber’in komutanlığındaki İslam’ın güçlü ordusunun hareketinden haberdar olmuş ve Müslümanlar karşısında yenilgiye uğramak korkusundan aldıkları kararlarından vazgeçmişlerdi.
Resulullah (s.a.a) düşman tehlikesinin olmadığını görünce, ordunun Medine’ye dönmesini emretti. “Tebuk” ismiyle meşhur olan bu gazve, Hz. Peygamber’in en son gazvesi sayılmaktadır.
Hz. Peygamber (s.a.a)’in Hicaz topraklarındaki en fazla muvaffakiyet elde ettiği yıl, hicretin dokuzuncu yılıdır. Çünkü o yılın hac merasiminde müşriklerden beraat ilan edildi.Bu önemli mesele, Kurban Bayramında Emir’ul- Mü’minin Hz. Ali (a.s) vasıtasıyla düşmanlara duyuruldu ve onlara, İslam’a karşı tavırlarını belirlemeleri için dört ay mühlet verildi. Bu beraatın ilanı neticesinde çeşitli kabilelerin elçileri Medine’ye doğru akın etmeye başladılar. Hepsi Hz. Peygamber’in huzuruna gelip İslam’ı kabul ettiklerini veya İslam’ın sığınağında yaşamaları için cizye ödemeye hazır olduklarını ilan ettiler.
O yıl çok fazla elçinin Medine’ye akın etmesinden dolayı o yıla “Amm’ul- Vefud” (elçiler yılı) ismini vermişlerdir. Böylece puta tapma adet ve geleneği Hicaz toprağından silinmiş ve yerine tevhit dini yerleşmiştir.
Resulullah (s.a.a), hicretin onuncu yılında hac amellerini yapmak için Mekke’ye yolculuk yapmaya hazırlandı. Müslümanlar da bu haberi duyunca, hac amellerini doğru bir şekilde kamil olarak öğrenmek için yolculuğa hazırlandılar. Resulullah (s.a.a) Zilkade ayının sonuna dört gün kala Medine’den ayrıldı, Zilhacce’nin dördüncü günü ise Mekke’ye vardı.Hac amellerini yaptıktan sonra Müslümanlarla birlikte o şehirden ayrıldı ve Medine’ye doğru yola koyuldu. Yüz yirmi bin civarında olan hac kervanı “Cuhfe” denilen yere yetiştiğinde, Hz. Peygamber tarafından kervanın durdurulması emredildi. Hazret namazını kıldıktan sonra Gadir-i Hum kenarında bir hutbe okudu sonra Hz. Ali’nin elinden tutarak yüksek bir sesle şöyle buyurdu:
“Ben kimin mevlası (efendisi) isem Ali de onun mevlasıdır. Allahım, ona yardım edene sen de yardım et, onu yalnız bırakını sen de yalnız koy…”
Bu vakıa, Zilhacce’nin on sekizinci günü vuku buldu. Hz. Peygamber’in halife tayin etme işi bir kaç defa çeşitli yerlerde tekrarlanmıştır.
Hz. Peygamber (s.a.a) Haccet’ul- Veda yolculuğundan sonra, ömrünün son günlerini yaşıyordu, nihayet hicretin on birinci yılı Sefer ayının yirmi sekizinde fani dünyadan ayrılıp ebedi yurda göç etti.
Peygamber (s.a.a)’in Hatice’den altı çocuğu vardı, onların isimlerini daha önce zikrettik. Mariye’den de İbrahim isminde bir oğlu vardı. Hazretin, Fatıma (a.s) hariç bütün evlatları kendi hayatı döneminde vefat ettiler. Hz. Peygamber’in nesli, Hz. Fatıma’dan devam etti.

B)PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETİ
Sünnet, Arap dilinde iyi olsun kötü olsun gidilen veya benimsenen yol anlamına gelir. Istılahta ise, Hz. Peygamber’in Kur’ân dışındaki söz, fiil ve takriri anlamında kullanılır. Hz. Peygamber mü’minler için her alanda bağlayıcıdır: ”Peygambere itâat eden, Allah’a itâat etmiş olur” (en-Nisâ, 4/80). Hz. Peygamber mü’minler için ahlâken veya hukuken en güzel ve vazgeçilmez tek örnektir.
Hadis olarak da adlandırılan sünnet, Hz. Peygamber’in çeşitli vesilelerle söylediği sözlerdir. Meselâ: “Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur ” (İbn Mâce, Ahkâm, 13) ve “Ameller niyetlere göredir” (Buhâri, Bedu’l- Vahy, I) hadisleri böyledir.
Fiilî sünnet ise, Hz. Peygamber’in şekil ve şartlar ile namaz ve hacc ibadetlerinin yerine getirilmesi, muhâkeme usûlü alanında bir ahit ve yemin ile hüküm vermesi gibi işlerdir. Hz. Peygamber, “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın” buyurarak (Buhâri, Ezan 18, Edeb, 27) yol göstermiştir.
Takriri sünnet, Hz. Peygamber’in sahâbenin yaptığı bazı işlere olumlu ya da olumsuz bir müdahalede bulunmaması veya o işi tasvip ettiğini belirtmesidir (Abdulvahhab Hallaf, İslâm Hukuk Felsefesi, Çev: Hüseyin Atay, 181-182). Su bulamadığından teyemmümle namaz kılan bir sahâbînin namazdan sonra su bulduğu halde namazı iâde etmemesin Rasûlullah’ın tasvibi gibi.
Sünnet, Kur’ân’ın mücmelini beyân etmesi, müşkilini açıklaması, mutlakını kayıtlaması ve onda olmayan bazı hükümleri belirtmesi açısından Kur’ân’dan sonra ikinci teşrî’ kaynağı olarak yer alır. Sünnet, Kur’ân’da olmayan bazı hükümleri getirmesiyle de, bir yönden müstakil bir teşrî’ kaynağıdır. Kur’ân’ın çizdiği genel çerçeve ve ilkelerin dışına çıkmadan onun açıklayıcısı olması bakımından da Kur’ân’a tâbi sayılır. Her iki yönüyle de sünnetin hüccet olması, bazı âlimler tarafından dinî bir zaruret olarak ifade edilmiştir. Ancak hemen belirtelim ki, yasamaya kaynak teşkil edebilecek sünnet, belirli şartları taşıyan sahih sünnettir. Sünnet Kur’ân’a nisbetle ikinci derecede bir teşrî’ kaynağı olmakla beraber, sünnete başvurmadan Kur’ân’ı anlamak pek mümkün gözükmemektedir.
İmam Şâfii sünneti üç grupta ele alır. Birincisi, Allah’ın Kur’ân’da zikrettiği bir hususu benzer bir ifadeyle Hz. Peygamber’in de belirtmesi; ikincisi, Allah’ın çok kısa ve özlü bir şekilde bildirdiği bir âyetle neyin kastedildiğini Hz. Peygamber’in açıklamasıdır. Bu iki çeşit sünnet hakkında İslâm hukukçuları arasında ihtilâf yoktur. Üçüncüsü ise, hakkında Kur’ân’da hiçbir hüküm bulunmayan bir konuyu Hz. Peygamber’in uygulamaya koymasıdır. Bu sünnet çeşidi hakkında genelde iki görüş mevcuttur. Bir kısım müctehid Hz. Peygamber’in bağımsız bir yasama yetkisine sahip olduğunu, dolayısıyla Kur’ân’da sözkonusu edilmeyen konularda hüküm koyabileceğini ileri sürmüşler; bir kısmı da Hz. Peygamber’e böyle bir yetki vermeyip onun tatbiki olan herşeyin Kur’ân’da bir aslı bulunduğunu ileri sürmüşlerdir (Şafii, Risale, s.91-92). Sünnet, Kur’ân’ın tefsiridir. “Namazı kılın” buyruğunu sünnet olmadan anlamak ve tatbik etmek mümkün değildir. Rasûlullah namazı nasıl kılmışsa, müslümanlar da ona uyarak kılmışlardır (Ahmed b. Hanbel, V, 53).
Sünnetin hadisle aynı manada kullanılabilir. Hadisler, birtakım kısımlara ayrılır (Bk. Hadis). Sahih hadisler, bütün ümmet için bağlayıcıdır, hüküm kaynağıdır. Bunlar reddedilemezler. Nur sûresinin altmışüçüncü âyeti bunu bize bildirmektedir: “Öyle değil. Rabbine andolsun ki, onlar aralarında kimi oraya, kimi buraya çekiştirip durdukları şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden yürekleri hiç sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça îman etmiş olmazlar” (en-Nur, 24/63). Kur’ân’ın bütün delilleri, Rasûlullah’ın bütün hükümleri, emir ve nehiyleri eştir (Şâtibî, el-Muvâfakat, I, 14). Sünnet kaynak olmasaydı, meselâ “Kur’âniyyun” fırkası gibi sadece Kur’ân kaynak alınsaydı, onların yaptığı gibi İsra sûresinin 78. âyetine istinaden günde iki rekât namaz kılınması gerekecekti. Oysa bu, küfürdür (İbn Hazm, el-İhkâm fi Usûli’l-Ahkâm, II, 80). Zahiri mezhebinin en büyük müctehidi İbn Hazm, sünnet hakkında “O, kendi hevasından söylemez. O, ancak kendisine gönderilen bir vahiydir” (en-Necm, 53/3, 4) âyetini zikrettikten sonra şöyle der: “Buna göre Allah’ın peygamberine göndermiş olduğu vahyi ikiye ayırabiliriz: Vahy-i Metlüvv (tilâvet edilen vahiy) ki, bu, icazkâr bir üslûba sahip olan kitab (Kur’ân)dır. Vahy-i Mervi (rivâyet olunan vahiy) ki, bu, icazkâr üslûba sahip olmadığı gibi metlüvv de değildir. Menkul olduğu halde kitap halinde rivâyet edilmemiştir. Fakat makru’ (okunmuş)dur. Yani bu Peygamber’den vârid olan haber olup Allahu Teâlâ’nın muradını açıklayıcı mâhiyettedir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu hususta şöyle buyurulmuştur: “… Tâ ki insanlara kendilerine indirileni açıkça anlatasın.” Buna göre Allahu Teâlâ nasıl vahyin birinci kısmını teşkil eden Kur’ân’a itâât etmemizi emretmişse, vahyin bu ikinci kısmına da itâat etmemizi emretmiştir. Bunlar arasında hiçbir fark yoktur” (Muhammed Ebû Zehra, İslâm ‘da Fıkhı Mezhepler Tarihi, Çev: Abdulkadir Şener, Ankara 1969, s.83).
Cumhur ulemâ sika râvinin rivâyet ettiği ahad haberin hüccet olduğunu ve onunla amel etmek gerektiğini söylemiştir. Hadislerin çoğu hasen lizâtihidir ve onu kabul etmek kaçınılmazdır. Zayıf hadis ise kesinlikle kaynak olamamaktadır.
Sünnet derken, bunun, fıkıhta hadislerin kısımlara ayrılarak hükümlerin çıkarıldığı bir kaynak olması anlaşılır. Yani râvîlere göre mütevâtir, meşhur, ahad diye ayrılan ve ahad hadislerin de sahih, hasen, zayıf diye kısımlara ayrılması hâdisesinde de ihtilâf olup, bu konu mezheplerin ayrılmasında bir başka ihtilâf noktasıdır.
Mütevâtir sünnetler, “Bana yalan yere bir şeyi isnad eden ateşte oturacağı yere hazırlansın” hadisi gibi, büyük bir cemaatçe işitilen ve her asırda binlerce zevât tarafından rivâyet edilegelen yalan üzerine ittifak mümkün olmayan rivâyetlerdir. Namaz rek’atlarına dâir haberler bu nevidendir. Bunlar asl’dır.
Meşhur sünnetler, Rasûlullah’tan birkaç zatın rivâyet ettiği, ikinci ve üçüncü hicrî asırlardan beri tevâtüren nakledilen haberlerdir. “Ameller niyetlere göredir” gibi. Bunları reddetmek fâsıklıktır.
Haber-i ahad, bir zatın diğerinden veya bir cemaatten, bir cemaatin bir râviden rivâyet ettiği sünnettir. Tevâtür derecesinde olmayan râvilerin, iki üç zatın naklettiği sünnet de böyledir. Bunun inkârı bid’at’tır.
Mezheplerin sünnet târifinde farklılıklar vardır:
Hanefi mezhebi müctehidlerinden es-Serahsı şöyle der: “Bize göre sünnetten murad hukukî açıdan Hz. Peygamber ve ondan sonra sahâbenin yaptıklarıdır” (Usûlu’s-Serahsı, I, 113). İmam Şâfii ise, (ö.204/819) sünneti yalnızca Hz. Peygamber’in sünneti olarak alır. Sahâbenin sünneti, Hz. Peygamber’in itikad, ibadet, ahkâm esaslarıyla ilgili olarak Kur’ân dışındaki söz, hareket, davranışları, takrirleri, tasdikleri, örfleri, va’zettiği esaslar, koyduğu ilkelerdir. Sahâbe ve Tâbim, herhangi bir konuda tatbik edecekleri şeyde “Hz. Peygamber nasıl yaptı?” diye sormuşlardır. Sünnet anlayışı, üçüncü halife Hz. Osman zamanında fitnelerin çıkmasıyla değişime uğradı, bid’atler dine karıştı; sünnetten uzaklaşıldı. Tâbimin büyük âlimleri Kur’ân’da geçen (el-Bakara, 2/151, 231; Âlu İmrân, 3/164; en-Nisâ, 4/113; Cumâ, 62/2; Ahzâb, 33/34) ‘hikmet’ kavramını ‘sünnet’ şeklinde anlamışlardır. İmam Şâfii de bu görüştedir. Kendisine kitapla birlikte onun bir benzerinin verildiğini söyleyen Hz. Peygamber’in (Müsned, IV, 134) sünneti böylece zikr, hikmet, misl olmaktadır. Rivâyetlere göre Cebrail (a.s.) vahyi getirirken, onun açıklamasını (sünneti) de getirdi (Câmiu’l-Beyâni’l-İlim, II, 34). Hem Kur’an’ı hem de sünneti indiriyor, Hz. Peygamber’e öğretiyordu. Sünnet, İslâm toplumunun ve islâm devletinin oluşmasında âmil olan en mühim faktördü. Sahâbe, bu sünneti, gelecek nesillere kalması için aktardı ve “hadis” bir bakıma böyle doğdu. Ancak ashâb hadis rivâyetinde çok titiz davranmasına karşılık, tedvin asrında sapık akımlar ve İslâm düşmanlârı hâdis uydurdular. İhtilâflı meselelerde kendi görüşlerini destekler mâhiyette hadis uyduruldu. İbn Haldun, Ebû Hanife’nin sıhhati kesin kabul ettiği hadis sayısının 17 olduğunu yazmıştır. Hadis ehli bu durum karşısında hadis tenkidine yöneldi ve hadis usûlu geliştirildi. Ehli sünnet, Şia’nın Hz. Ali hakkındaki rivâyetlerini cerh edip sahih kabul etmezken Abdullah b. Mes’ud’un rivâyetlerini esas almış, Şia da ehl-i beyt hakkındaki rivâyetlerde taassuba düşmüştür.

Cerh ve ta’dil * ilminde bu yüzden fıkıhçılardan ayrı yöntemler meydana gelmiş, hükümlerin fer’î olanlarında bu açığa çıkmıştır. Katâde, İbn İshak’ı överken. Nesaî onun kuvvetli olmadığını; Dârekutnî ise onun sözüyle delil getirilemeyeceğini söyler. İmam Mâlik de aynı şahsın yalancı olduğuna şehâdet eder. Öte yandan ikinci yüzyılda ehli hadis okulu ile ehli rey okulu arasında şiddetli münâkaşalar oldu (Geniş bilgi için bk. Şâtibî, el-Muvafakat; Gazalı, el-Mustasfa; İbn Kayyım, İ’lâmu’l-Muvakkıîn).
Ebû Hanife ile İmam Mâlik, kesin bir delile aykırı olmayan haber-i vâhidi delil olarak kullanırken; Şâfii, sıhhat şartlarını taşıyan haber-i vâhidi kabul eder. Hanefilere göre bu haberler şâz’dır, reddedilmesi gerekir.
İmam Şâfii, sünnetin ancak sünnetle neshini câiz bulur (er-Risâle, 89). Gazzâlî, Kur’ân ile sünnetin, sünnetle de Kur’ân’ın neshini kabul eder. “Her ikisi de vahiydir, dolayısıyla birbirlerini neshedebilirler” der (el-Mustasfa, Bulak 1 322, 1, s.124). Cumhur ise, Kitab; Kitab’ı ve sünneti; sünnet sünneti ve mütevâtir sünnet kitabı nesheder görüşündedir. Hadisler tâbiîn devrinde toplanmış ve yazılmış, daha sonraları fıkıh kitaplarındaki bölüm adlarına göre tertip ve tasnif edilmiş, İmam Mâlik Muvatta’ını, Ahmed b. Hanbel Müsned’i yazmış, Kütüb-i Sitte* adı verilen hadis mecmuâları ortaya çıkmıştır.

19

Şubat
2013

Siyer-i Nebi Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  324 Kez Okundu

1-Mekke ve Kâbe ile İlgili Özel Vazifeler
1- Hicâbe: Kâbe’nin perdedarlığı ve anahtarlarını taşıma görevidir.
2- Sikâye: Kâbeyi ziyârete gelenlerin suyunu temin etme ve Zemzem kuyusuna bakma görevidir.
3- Rifâde: Kâbeyi ziyâret için Mekke’ye gelenleri ağırlama, barındırma ve muhtaçlara yardımcı olma hizmetidir.
4- Nedve: Kusayy tarafından yapılan “Dâru’n-Nedve” adlı istişâre meclisi binâsında yapılan toplantılara başkanlık etme görevidir. Savaş, sulh ve memleketin diğer bütün önemli işlerinin kararı, burada yapılan toplantılarda verilirdi. Kırk yaşından küçük olanlar, bu meclise alınmazlardı.
5- Livâ: Savaş zamanında ve askerin toplanmasında sancağı taşıma görevidir.
6- Kıyâde: Savaşta askere komuta etme görevidir.
7- Sefâre: Aynı toplum içindeki fertler veya kabîleler arasında meydana gelen çekişmelerde hakem olarak arabulma hizmetidir.
8- Hazine-i emvâl: Savaş için hazırlanan silâh, mal ve âletleri muhâfaza etme görevidir.
9- Ezlâm: Oklar ile fal bakma işidir.
2- Peygamberimizin en meşhûr ve Kur’an-ı Kerim’de geçen isimleri; “Muhammed” ve “Ahmed”dir. Muhammed (s.a.s.) ismi Kur’ân-ı Kerîm’de 4 yerde (Âl-i İmrân Sûresi 144, Ahzâb Sûresi 40, Muhammed Sûresi 2 ve Fetih Sûresi 19); Ahmed ismi ise 1 yerde (Saf Sûresi, 6) geçmektedir.
3-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Adnân’a kadar kesintisiz bilinen nesebi sırasıyla şöyledir: Abdullah, Abdülmuttalib, Hâşim, Abdümenâf, Kusayy, Kilâb, Mürre, Kâab, Lüey, Galib, Fihr (Kureyş), Mâlik, en-Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyâs, Mudar, Nizâr, Meadd, Adnân, (el-Buhârî, 4/238; İbn Hişâm, 1/1-2)
4-Annesinin nesebi de şöyledir: Vehb, Abdümenâf, Zühre, Kilâb, Mürre… Görüldüğü üzere her iki tarafın nesebi Kilâb’da birleşmektedir. (İbn Hişam, 1/115)
5-Abdülmuttalib’in çeşitli zevcelerinden 10 oğlu ve 6 kızı vardı. Bunlar içinde Hz. Ali’nin babası Ebû Tâlib ile Peygamberimiz (s.a.s)’in babası Abdullah ana baba bir kardeşti. (Asr-ı Saâdet 1/ 197; Târihi-i Din-i İslâm, 2/27)
6-Abdülmuttalib’in çeşitli zevcelerinden 10 oğlu ve 6 kızı vardı. Bunlar içinde Hz. Ali’nin babası Ebû Tâlib ile Peygamberimiz (s.a.s)’in babası Abdullah ana baba bir kardeşti. (Asr-ı Saâdet 1/ 197; Târihi-i Din-i İslâm, 2/27)
Oğulları: Abbâs, Hamza, Abdullah, Ebû Tâlib (asıl adı Abdimenâf) Zübeyr, Hâris, Hacl, Mukavvim, Dırar, Ebû Leheb (asıl adı Abduluzza) dır. Kızları ise: Safiyye, Ümmü Hakim el- Beyda, Âtike, Ümeyme, Eravâ, Berre. (İbn Hişâm, 1/113)
7-Hamza ve Ömer’in Müslüman olmalarıyla, İslâm’ın yayılması hız kazandı. Daha önce 6 yılda sayıları ancak 40 kişiye ulaşabilmişken bir yıl sonra Müslümanların sayısı 300′ü geçmiş, bunlardan 90 kişi Habeşistan’a hicret etmişti.amza ve Ömer’in Müslüman olmalarıyla, İslâm’ın yayılması hız kazandı. Daha önce 6 yılda sayıları ancak 40 kişiye ulaşabilmişken bir yıl sonra Müslümanların sayısı 300′ü geçmiş, bunlardan 90 kişi Habeşistan’a hicret etmişti.
Hamza ve Ömer’in Müslüman olmalarıyla, İslâm’ın yayılması hız kazandı. Daha önce 6 yılda sayıları ancak 40 kişiye ulaşabilmişken bir yıl sonra Müslümanların sayısı 300′ü geçmiş, bunlardan 90 kişi Habeşistan’a hicret etmişti.
8-İlk Cuma Namazı ve İlk Hutbe:14 gün sonra, bir cuma günü Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz devesine bindi. Karşılamağa gelenlerle muhteşem bir alay içinde Medine’ye hareket etti. Yolda “Sâlim b. Avf oğulları”na âit “Rânûnâ Vâdisi”nde öğle vakti oldu. Rasûlullah (s.a.s.) burada arka arkaya iki hutbe okuyarak ilk Cuma Namazını kıldırdı.
Hâlid b. Zeyd Ebû Eyyûb el- Ensâri, Neccâr oğullarından ve Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib’in annesi Selmâ Hatun’un âilesindendir. Müslüman Araplar tarafından yapılan ilk İstanbul kuşatmasında bulunmuş ve şehit düşmüştür. Fâtih, İstanbul’u fethedince Hz. Hâlid’in kabrini buldurmuş, hâlen ziyâret edilmekte olan türbesini yaptırmıştır. İstanbul’da türbenin bulunduğu semt (Eyyüb), adını onun isminden almıştır.
9-İLK NÜFUS SAYIMI:Savunma ile ilgili alınan tedbirler arasında, Müslümanların sayısını bilmeğe de lüzûm görüldüğünden, Rasûlullah (s.a.s.) “Bana Müslüman olduklarını söyleyenlerin isimlerini yazınız,” buyurmuştur. Sayım sonunda Medine’de 1500 müslüman bulunduğu anlaşılmıştır
10-Hudeybiye, Medine’ye 9 konak, Mekke’ye ise 1 günlük mesâfede küçük bir köydür. Adını, buradaki aynı adı taşıyan bir kuyudan almıştır. (Tecrid Tercemesi, 10/258)
11-Hacer-i Esved’in bulunduğu köşeden başlayarak, Kâbe’nin etrafını 7 defa dolaşmağa “Tavâf” denir. Her bir devire “şavt” adı verilir.
12- Mescid-i Harâm’ın doğusunda, Safa ve Merve adı verilen iki tepe arasında 4′ü gidiş 3′ü dönüş olmak üzere, 7 defa gidip gelmeğe “sa’y” denir.

Kaynak:Diyanet Web Kütüphanesi,Peygamberimizin Hayatı Sh.1-38

18

Şubat
2013

Siyer-i Nebi Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  364 Kez Okundu

1.-İslâm’dan önce Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşlar meydana gelirdi. Bunlardan dördü, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda yapıldığı için, Ficar denilmiştir.
2.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocuklarının adları kasım abdullah İbrahim ve , kızlarının adları ise zeynep.ü.gülsüm rukiyye fatma ’dır.
3.-Arabı mustaribe (veya mütearibe.): Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir.
4.-Araplar önemli olayları tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır. İslâm’ın doğduğu sıralarda iki takvim başlangıcı olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri fil olayı (571), diğeri ise …velid bin muğire’nin  ölümü. (622).
5.-Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti görevidir. Teymoğullarının elinde olan bu görevi kimdedir ve nedir? Hz. Ebû Bekir yerine getiriyordu. Bu görevin adı eşnak’ dır
6.-Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek verme görevi Hâşimoğullarının elinde idi. Bu görevin adı ?Rifade.’dir.

7.-Hacıların su ihtiyacının karşılanması görevi de Hâşimoğullarının elinde idi ve son olarak Abbas b. Abdülmuttalib tarafından yürütülüyordu. Bu görevin adı nedir? Sikaye’ dir.
8.-Ka’benin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır. Abdüddâroğullarından Osman b.Talha’da idi. Bu görevin adı nedir?sidane ve hicabe……’ dir.
9.-Kureyş’in bayrağının adı liva….’dır. Kureyş’in sancağının adı ise; Kartal veya karakuş manasına gelen ukab….’dir
10.-Kureyş’in yabancılar nezdinde temsil edilmesi. Adiy kabilesinin elinde olan bu görevi Ömer b. Hattab yürütüyordu. Bu görevin adı sifaret ’dir.
11.-Kaynaklarda Hanîf olarak adlandırılan bir kaç kişinin isminden bahsedilmektedir.Varaka b. Nevfel, Ubeydullah b. Cahş, Osman b. Huveyris ve Zeyd b. Amr bu dönemin önde gelen Haniflerindendir.
12.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in …atike beyza erva berre ümeyme . ve safiyye adlarında halaları vardır.
13.-Hangi süre okunurken Sözde Garanik hadisesi cerayan etmiştir…Necm……… suresi.
14.-Müşriklerin Ebu Talibe gelerek Hz. Peygamberimizi kendilerine teslim etmelerine karşılık genç ve yakışıklı olan Velid b Mugirenin oğlu Umare’yivermeyi teklif etmişleridir.
15.-Hz.Ömer peygamberimizi öldürmeye giderken onu yolundan alıkoymak için kardeşin Fatma da Müslüman oldu diyen: …Nuaym bin Abdullah…
16.-Hz. Ömer Taha Suresini dinledikten sonra Müslüman oldu.
17.-Hz. Ömer’e Taha suresini Habbab b Eret Okudu.
18.-Hz. Ömer bi’setin 6.yılında miladi …615…….. Yılında müslüman oldu.
19.-Habeşistana hicret bi’setin 5…… yılında miladi …615…..’ te oldu.
20.-Habeşistana 2. hicret miladi …616….. yılında 82. erkek ve 18. kadın ile gerçekleşmiştir.

21.-Allahı ve onun yaratıcı gücünü düşünerek ibadet etme ferdi arınmaya …Tehannüs…… denir.
22.-Peygamberimizi ilk vahiyden sonra belli bir sure vahiy gelmemesineFetreti Vahy…denir.
23.-Peygamberimizin süt kardeşleri şunlardır: …Abdullah Şeyma Üneyse…
24.-1.akabe görüşmesi …621.. yılında ……Zilkade… ayında 6.. kişiyle yapıldı.1.akabe görüşmesinde bulunanlar şunlardır:
Es’ad b. Zürâre, Avf b. Hâris, Râfi’ b. Mâlik, Kutbe b. Âmir, Ukbe b.amir. cabir bin abdillah
25.-Ebu Talip ile Hz. Haticenin öldüğü yıla …Senetül Hüzün… denir.
26.-Peygamberimiz Taif’ten gelince Mekke’ye Mutim bin Adiyy himayesinde girmiştir.
27.- Hicret esnasında peygamberimize kılavuzluğu Abdullah bin Uraykıtyapmıştır. Hicret esnasında Peygamberimizin izlerini koyunlarla kaybettiren Amir bin Fuheyra dir.
28.-Hicrette peygamberimize yaklaşınca atının ayakları kuma batıp iman eden Peygamberimizden emanname alan: SÜRAKA
29.-Peygamberimizin hicret esnasında çadırına uğradığı kadın: Ümmü Mabed
30.-Peygamberimizin Medine de 7 ay misafir olduğu Ebu Eyub el Ensarinindiğer adı Halid bin Zeyd’dir.
31.-Hicret. Ömer. zamanında H. 17 Miladi 638. yılında takvim başlangıcı sayıldı.
32.-Cuma namazı hicri 1. yılında farz oldu ilk Cuma Ranuna vadisinde’de kılındı.
33.-Ezanı rüyasında ilk gören Abdullah bin Zeyd bin Salebe el Ensari adlı sahabidir.
34.-Oruç hicretin 2.yılında şaban ayında farz kılındı Bayram namazı, fıtır sadakası ve zekat hicretin 2. yılında yürürlüğe girdi.
35.-Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara Gazve denir.
36.-Bedir savaşında müşrik ordusunu teçhiz etmek için yardım edenler şunlardır: Süheyl b. Amr ve Huveytıb b. Abdüluzzâ …
37.-Peygamberimizin bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere seriyye adı verilir.
38.-Bedir savaşında kuyuların yakınına yerleşme fikrini veren sahabe:
Hübbab bin Münzir
39.-Bedir savaşında yakalanan ve peygamberimizin öldürülmelerine müsaade ettiği kişiler şunlardı: Ukbe b. Ebû Muayt ile Nadr b. Hâris’i
40.-Uhud savaşında peygamberimizin miğferini ikiye bölen ve miğferin halkaları peygamberimizin yanağına batıran kişi:İbn Kamie,.

41.-Uhud savaşında taşla peygamberimizin alt dudağını yaran ve dişlerini kıran: Utbe b. Ebû Vakkas
42.-Hz. Peygamber’in isteği üzerine Medineli Müslümanlar, onunla aralarında irtibatı sağlamak için dokuzu Evs’den ve üçü Hazrec.’ten olmak üzere on iki temsilci (nakîb) seçtiler.
43.-Yesrib adı fesat anlamına gelen bir kökten geldiği için Hz. Peygamber hicretten sonra buraya hoş ve güzel anlamına gelen Tabbe. veya Taybe . unvanlarını vermiştir.
44.Suffa , Mescid-i Nebevî’nin bitişiğinde üzeri hurma dallarıyla örtülü, fakir, kimsesiz ve barınacak yeri olmayan Müslümanlar için yapılmış gölgelikti.
45.-Bedir savaşında 70 müşrik öldü. Müslümanlardan 14. kişi şehit oldu.
46.-Kur’an-ı Kerim’de bu savaştan ayırdetme günü yevmel furkan) ve iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün (…yevmel tekal ceman.) diye bahsedilmektedir.
47.-Yahudiler, Bedir Gazvesi’nden önce tarafsız kalmaya söz vermişken, Bedir zaferinden sonra Müslümanların başarısını kıskanmaya başlamışlardır. Kab bin eşref. üzüntüsünden “Yerin altı üstünden iyidir” demiştir.
48.-Düşmanın vurduğu kılıç darbelerine karşı Hz. Peygamber’i koruyan Talhakolu kesildi ve çolak kaldı. Bu arada İbn Kamie, ” Musab r.a’i şehit etti. Onu Hz. Peygamber’e benzeterek, öldürdüğünü sandı.
49.-Hz. Peygamber yaralı olduğu için Uhud savaşından sonra öğle namazını oturarak kıldı. Müslümanlar da arkasında ayakta. kıldılar.
50.-Uhud’ tan daha şiddetli dediği olay Taif.
51.-Peygamberimizin uhud savaşında atının üzerinde yaraladığı ve daha sonra o yarayla ölen kişi: Übeyy bin Halef52.-Uhud savaşında kolu kesilen ve çolak kalan sahabe: …Talha…
53.-Uhud savaşında peygamberimizin ölmediğini haykıran sahabi: …Kab bin Malik…
54.-Harp hiledir prensibiyle harekete geçen yahudi ve müşrik ittifakını bozan sahabe:
Nuaym ibni Mes’ûd
55.-İfk olayında hz. Aişe ile anılan sahabe: Safvan bin Muattal
56.-Mekkeye yapılacak fethi kureyş eşrafına mektupla haber veren: Hatip bin Ebu Beltea
57.-Mekke fethinde Peygamberimiz Kabenin anahtarını Osman bin Talha’yaverdi.
58.-Hayber hicri 7. miladi: 628 yılında fethedildi
59.-Tebük seferine gitmek için binek bulamayan ve savaşa katılamadıkları için ağlayan yedi kişi için müslümanların kullandıkları tabir: Bekkain

60.-Tebük seferi zamanının zor olması, havaların sıcak olması, gölgede oturmanın hoşlanıldığı zamanda olmasından dolayı ona: …Gazvetül Üsre…denir.
61.-Tebuk seferine katılmadıkları için haklarında ayet inen sahabeler şunlardır:
Kab bin Malik , Mürare bin Rebi, Hilal bin Ümeyye
62.-Heyetlerin karşılandığı yıla Senetül Vüfud denir. hicri 9. yıldır.
63.-Hz.Peygamberin eşlerinin isimleri:Hatice 2.Sevde 3.Aişe 4.Hafsa 5.Zeynep binti huzeyme, 6.Reyhane,7.Safiyye.8.Ümmü Seleme 9.Cüveyriye.10.Mariye 11.Zeynep binti cahş 12.Ümmü habibe 13.Meymune
64.-Peygamberimiz hz. Hatice’ den sonra hz.Sevde. ile evlendi
65.-Hz. Aişe peygamberimizden 2260. hadis rivayet etmiştir.
66.-Hz.peygamberin kızlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı şöyledir:
Zeynep, Rukiyye, Ü.gülsüm ,Fatıma
67.-Kaside-i bürde (banet suad) eseri Kab bin Züheyr adlı sahabiye aittir.
68.-İçkiliyken akşam namazını kıldırırken kafirun suresini yanlış okuyan sahabe (içki yasaklanmadan önce) Abdurrahman bin Avf

69.-Resûl-i Kibriyâ Efendimizin Hücre-i Saadetlerinde yıkama işiyle meşgul olmak için hz Ali yıkadı. Yıkarken yardım edenler ,Hz. Abbas, Fadl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Üsâme bin Zeyd ve Peygamberimizin azadlısı Şükrân (Salih) bulunuyordu.
70.-Ganimet mallarında başkumandan payına Safiyy denir.
71.-Bir işe başlamadan önce fal okları atmaya Ezlam denir.
72-Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara: Hadari. denir.
73-Hılfıl fudul antlaşmasına zemin hazırlayan zulmü yapan As bin Vail. dir.
74-Cahiliye devrinde Safa ve Merve’de dikili olan putlar hangileridir; İsaf ve Naile
75-Eysar: Bir işe başlamadan önce “Ezlam” adı verilen oklarla bir çeşit kumar oynamak ve fala bakmak. Cumah’tan Safvan bin Ümeyye bu işe bakıyordu.
76-Hendek kuşatması 23 gün sürdü.
77-Cahiliyye döneminde azad edilen kölelere:Mevali denir.
78-Çöl ve vahalarda develeriyle konar-göçer olarak çadırlarda yaşayanlara: Bedevi denir.
79-Hac emirliği Mekkenin.’nin fethinden sonra İhdas edilmiştir.
80-Hac emirliğini ilk yapan: Hz Ebubekir.’ dir.
81-Azat edilen kölelere mevâlî (tekili: mevlâ) denirdi
82-Mesâlibü’l-Arab : Arapların Câhiliye dönemindeki çirkin davranışlarına kaynaklarda “Arapların ayıpları” (Mesâlibü’l-Arab) denilir ,
83-Fezâilü’l-Arab : Bunların yanında Arapların güzel davranışları da vardı. Bunlara “Arapların faziletleri” (Fezâilü’l-Arab) denilir.
84-Câhiliye döneminin meşhur şairleri : İmriü’l-Kays, Nâbiğa ez-Zübyânî, Lebîd b. Rebîa, Ümeyye b. Ebü’s-Salt, Züheyr b. Ebû Sülmâ, A’şâ (Meymûn b. Kays).
85-Peygamberimizin Soyu, Fihr (Kureyş) b. Mâlik yoluyla Hz. İbrahim’in torunlarından Adnân’a kadar uzanır.
86-Babası : Abdullah b. Abdülmuttalib
87-Dedesi : Abdülmuttalib b. Hâşim
88-Büyük dedesi : Hâşim b. Abdümenâf
89-Babaannesi : Fatıma bint Amr’dır.
90-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in halaları : Âtike, Beyzâ, Ervâ, Berre, Safiye ve Ümeyme
91-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in süt ailesi: Süt aile olarak verildiği kabile’nin adı: Sa’d b. Bekir kabilesi fasîh Arapçasıyla ünlüydü. Sütannesi : Halime bint .Sütbabası : Hâris b. Abdüluzzâ .Sütkardeşleri : Abdullah, Üneyse ve Şeymâ
92-Şakkı sadır : Hz. Peygamber’in göğsün yarılması hadisesi
93-Hz. Muhammed (s.a.s.), Ficâr Savaşlarından kısa süre sonra Hâşim, Muttalib, Esed, Zühre ve Teymoğullarının ittifakı ile kurulan Hilfü’l-Fudûl Antlaşması’na katılmıştır.
94-Fetretü’l-Vahiy : İlk vahyden sonra Cebrâil (a.s)’ın uzunca bir süre Peygamber efendimize görünmemiş olması.
95-Ailesinden ilk Müslüman olanlar : Eşi Hz. Hatice, kızları Zeyneb, Rukıye ve Ümmü Gülsüm, Amcasının oğlu Ali b. Ebû Tâlib (Hz. Ali) azatlısı Zeyd b. Hârise.
96-Dostlarından ilk Müslüman olanlar : Ebû Bekir ve onu davet ettiği arkadaşları Osman b. Affân, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebû Vakkâs ve Talha b. Ubeydullah, Ebû Bekir’in daveti üzerine Müslüman olmuşlardır.
97-Hz. Peygamberin hem amcası hemde süt kardeşi: Hz. Hamza
98-Mus’ab b. Umeyr : Birinci Akabe Bîatı denilen bu olaydan sonra Hz. Peygamber Yesrib halkına Kur’an’ı öğretmesi ve henüz Müslüman olmayanları İslâm’a davet için Mus’ab b. Umeyr’i gönderdi. Mus’ab, Es’ad b. Zürâre’nin evinde misafir oldu.
99-Abdullah b. Üreykıt : Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir ‘e medineye hicret ederken klavuzluk yapmıştır

100-Ebû Eyyûb el-Ensârî : Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra evi tamamlanıncaya kadar yedi ay boyunca Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evinde kaldı.
101- Gazve : Asker sayısı az veya çok olsun, savaş için, yahut başka maksatla hareket edilsin, çarpışma meydana gelsin veya gelmesin Hz. Peygamber’in katıldığı bütün seferlere gazve (çoğulu. gazavât) denir.
102-Seriyye : Onun bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ise seriyye adı verilir.
103-Mübareze : Teke tek vuruşma. Arap geleneğine göre savaş mübareze (teke tek vuruşma) şeklinde başlar.
104-İfk olayı : Mustalikoğulları Gazvesi sonunda Hz. Âişe’ye ve ordunun ardçısı olan Safvan b. Muattal ‘a yapılan iftira.
105-Beytü’l-Midras : Yahudi kabilesi olan Kaynukâ’oğullarının hem okul, hem de mahkeme salonu olarak kullandıkları yer. “Hz. Peygamber Beytü’l-Midras’ın önünde onları İslâm’a davet etti.
106- Kur’an-ı Kerim’in Haşr Sûresi Nadîroğulları Gazvesi dolayısıyla nâzil olmuştur. Hatta bundan dolayı bu sûreye “Benî Nadîr Sûresi” de denilmiştir.
107- Seyfullah : Allah’ın kılıcı demektir. Hz. Peygamber bu savaşta Halid b. Velid’e “Seyfullah” (Allah’ın kılıcı) lakabını vermiştir.
108-Zeyd b. Hârise : Hz. Peygamber’in yakın dostu.
109-Cafer b. Ebû Tâlib : Amcasının oğlu.

110-Abdullah b. Revâha : Ensarın büyük şairi.
111-Tebük Seferi (9/630) : Bu seferin tesadüf ettiği zamana Kur’an dilinde güçlük zamanı (Sâatü’l-Usre), o nedenle de bu sefere güçlük Gazvesi’ (Gazvetü’l-Usre), orduya da güçlük ordusu (Ceyşü’l-Usre) denilmiştir. Sâatü’l-Usre : Kur’an dilinde güçlük zamanı. Gazvetü’l-Usre : Kur’an dilinde güçlük Gazvesi. Ceyşü’l-Usre : Kur’an dilinde güçlük ordusu.
112-Senetü’l-Vüfûd : Heyetler yılı. İslam dinini kabul etmek için Medineye heyetlerin yoğun bir şekilde geldiği Hicretin 9. Yılı (630-631).
113-Mübahele : Dinî bir konunun karşılıklı konuşmak suretiyle halledilmesi imkansız hale gelince, meseleyi çözümlemek için her iki tarafın haksız olanın Allah’ın lanetine uğraması için Allah’a dua ve niyazda bulunmalarıdır.
114- İslâm’a Davet Mektupları
Dihye b. Halîfe el-Kelbî : Bizans hükümdarına
Amr b. Ümeyye ed-Damrî : Habeşistan hükümdarına
Abdullah b. Huzafe es-Sehmî : İran Kisrasına
Hâtıb b. Ebû Beltaa : İskenderiye hükümdarı Mukavkıs’a
Şücâ’ b. Vehb : Gassan Kralı Hâris b. Ebû Şemir’e
Selît b. Amr : Yemame hakimi Hevze b. Ali’ye
115-Hz. Osman, Hz. Ali, Übey b. Ka’b, Zeyd b. Sâbit, Halid b. Saîd, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer, Hz. Peygamber’in en meşhur kâtipleridir
116-Bayrak (livâ) ve sancak (râye) kullanmıştır. Râye :Sancak Livâ :Bayrak Şiâr : Parola
117-Müsle : Öldürülen bir kimsenin bir organının kesilmesi (Hz. Peygamber buna asla izin vermemiştir)
118-Mübadele : Esir alınan Düşman askerine karşılık Müslüman esirlerin serbest bırakılması.
119-Sa’d b Âiz : Kuba mescidinde ve Bilâl-i Habeşî’den sonra Mescid-i Nebevî’de müezzinlik yapan sahâbî.
120-İbn Mâce : “Kitâbü’l-Edeb”
121-İbn Tallâ el-Endelüsî : Kitâbu Akdiyeti’r-Resûl
122-Hz. Peygamber’in cenazesini Hz. Ali yıkadı. Hz. Abbas, onun oğulları Fazl ve Kusem ile Üsâme b. Zeyd, Hz. Ali’ye yardımcı oldular. Mezarı Kazanlar : Ebû Talha el-Ensârî (Zeyd b. Sehl). Kabrine indirenler : Hz. Ali, Fazl b. Abbas, Kusem b. Abbas ve Üsâme b. Zeyd’in indikleri rivayet edilir.

Kaynak:TDV Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı ,İbrahim SARIÇAM (Prof.Dr.)

17

Şubat
2013

Yeterlilik Siyer Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  358 Kez Okundu

S1: Yüce Allah emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmek için gönderdiği peygamberlerin ilki kimdir?
C1: Hz. Âdem 
S2: Peygamber efendimizin annesinin, babasının adını ve soyunun kime dayandığını sırasıyla yazınız?
C2: Âmine, Abdullah, Hz. İbrahim. (a.g.e.S:507)S3: Peygamber efendimiz kaç yılında ve hangi ayda dünyaya gelmiştir?
C3: 571 yılında Rebi-ül evvel ayının 12. gecesi(a.g.e.S:507)S4: Peygamber efendimizin dedesinin adı nedir?
C4: Abdulmuttalip. (a.g.e.S:507)S5: Muhammed adının anlamı nedir?
C5: Yerde ve gökte övülen. (a.g.e.S:508)S6: Hazreti Muhammedin süt annesinin adını ve hangi kabileye bağlı olduğunu yazınız?
C6: Halime,Sad Oğulları Kabilesi (a.g.e.S:508)S7: Peygamber efendimizin süt bacısının adı nedir?
C7: Şeyma. (a.g.e.S:508)

S8: Hz. Halime peygamber efendimize kaç yasına kadar süt anneliği yapmıstır?
C8: 5 yaşına kadar (a.g.e.S:508)
S9: Hz. Abdullahın kabri nerededir?
C9: Medinededir. (a.g.e.S:508)
S10: Hz. Amine eşini ve akrabalarını ziyaret ettikten sonra Medineye giderken hastalandığı yer neresidir?
C10: Ebva Köyü. (a.g.e.S:509)
S11: Ümmü Eymen kimdir?
C11: Hz.Aminenin hizmetçisidir(a.g.e.S:509)
S12: Hz. Muhammedin annesi vefat ettiğinde kendisi kaç yasında idi?
C12: 6 Yasında (a.g.e.S:509)
S13: Dedesi Abdulmuttalibin vefatı ile Hz. Muhammede hangi amcası bakmıştır?
C13: Ebu Talip (a.g.e.S:509)
S14: Peygamber efendimize güvenirliliğinden dolayı halk arasında ona ne ad verilirdi?
C14: Muhammed-ül emin (a.g.e.S:509)
S15: Peygamber efendimizin hakemliğini yaptığı taşın adı nedir?
C15: Hacer-ül Esved(a.g.e.S:509)S16: Peygamber efendimizin ilk eşi kimdir?
C16: Hz.Hatice(a.g.e.S:510)
S17: Peygamber efendimize peygamberlik kaç yılında ve nerede gelmiştir?
C17: 610 Yılında Hira Dağında. (a.g.e.S:510)
S18: İlk vahiy hangi ayetlerdir?
C18: Alak Süresinin ilk 5 ayeti. (a.g.e.S:510)S19: Peygamberimize ilk inanan ve onunla ilk namazı kılan kişi kimdir?
C19: Hz. Hatice. (a.g.e.S:511)
S20: İlk Müslümanlar kimlerdir?
C20: Hz. Hatice, Hz. Ali, Zeyd b. Harise ve Hz. Ebubekir. (a.g.e.S:511)

S21: Hz. Peygamber’in insanları ilk defa İslam’a davet etmek için konuşma yaptığı yer neresidir?
C21: Mekke’de bulunan Safa tepesidir. (a.g.e.S:511)
S22: Vahyin gelişinin 6. yılı idi. Peygamber Efendimiz safa tepesinde Ebu Cehil tarafından hakarete uğradı bunun ardından olay Peygamberimizin amcasına anlatıldı. Olaya çok kızan amcası da henüz Müslüman değildi ve Ebu Cehil’in bu sözlerine karşılık Ebu Cehil’e bir tokat atarak aynen şu cevabı verdi ;”Ben de yeğenimin inancını paylaşıyorum” diyen Efendimizin amcası kimdir?
C22: Hz. Hamza (a.g.e.S:513)
S23: Peygamber efendimizi öldürmekle görevlendirilen ve yolda giderken bazı olaylarla karşılaşınca Müslüman olan sahabi kimdir?
C23: Hz. Ömer.(a.g.e.S:514)
S24: Bilal-i habeşi”yi hürriyetine kavuşturan sahabi kimdir?
C24: Hz. Ebubekir(a.g.e.S:515)
S25: Müslümanlara karşı yapılan boykot ile hangi kararlar alınmıştır?
C25: Müslümanlar ile alış veriş edilmeyecek ve kız alıp verilmeyecektir.(a.g.e.S:515)
S26: Boykot karalarını yazan ve Kabe’nin duvarına bu kararları asan müşrik kimdir?
C26: Mansur b. İkrime.(a.g.e.S:515)S27: Boykot kararını müşrikler kaç yıl sürdürdüler?
C27: 3 Yıl sürdürdüler.(a.g.e.S:515)
S28: Boykot yıllarında ve daha öncesinde Besmele yerine ne kullanılırdı?
C28: Bismikellahümme.(a.g.e.S:515)
S29: İslam tarihinde Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göçüne ne ad verilir?
C29: Hicret.(a.g.e.S:515)
S30: Müşriklerin İslam’ı yok etmek için toplandıkları yerin adı nedir?
C30: Darunnedve(a.g.e.S:516)S31: Peygamberimizi öldürme kararı alan müşrikler Peygamberimizin evini kuşattıklarında yatağında kimi buldular?
C31: Hz. Aliyi.(a.g.e.S:516)
S32: Peygamber Efendimizin müşriklerden saklandığı mağaranın adı nedir?
C32: Sevr Mağrası.(a.g.e.S:516)
S33: Peygamber Efendimizin hicrette yol arkadaşı kimdir?
C33: Hz. Ebubekir.(a.g.e.S:510)S34: İslam tarihinde ilk yapılan ve Peygamber Efendimizin de işçilik yaptığı mescidin adı nedir?
C34: Kuba Mescidi(a.g.e.S:517)
S35: İlk cuma namazının kılındığı yer neresidir?
C35: Salimoğulları Yurdu.(a.g.e.S:517)
S36: Peygamber Efendimizi Medine’de evinde misafir eden sahabi kimdir?
C36: Ebu Eyyüb el- Ensari(a.g.e.S:517)
S37: Peygamber Efendimizi, Ebu Eyyub el-Ensari’nin evinde ziyaret edip orada Müslüman olan kişi kimdir?
C37: Abdullah b. Selam.(a.g.e.S:518)
S38: Peygamber Efendimizin yaptırdığı ve bugün kabrinin bulunduğu mescidin adı nedir?
C38: Mescid-i Nebi (Nebevi). (a.g.e.S:518)
S.49: Mekke’den göç ederek Medine’ye gelen Müslümanlara ne ad verilir?
C.39: Muhacir. (a.g.e.Sa:519)
S.40: Mekke’den gelen yerli halka ev sahipliği yapan Müslümanlara ne ad verilir?
C40: Ensar. (a.g.e.S:519)

S41: Mekke kaç yılında fethedildi?
C41: 630 yılında fethedildi. (a.g.e.S:521)
S42: Kâbe’ye verilen diğer ad nedir?
C42: Harem-i Şerif. (a.g.e.S:522)
S43: Peygamber Efendimiz hastalandığında Mescid-i Nebi”ye imamlık için kimi görevlendirmiştir?
C43: Hz. Ebubekir. (a.g.e.S:524)
S44: Peygamber Efendimiz kaç yılında vefat etmiştir?
C44: 632 (8 Haziran). (a.g.e.S:525)
S45: Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu yere ne ad verilir?
C45: Ravza-i Mutahhara. (a.g.e.Sayfa:525)
S46: Peygamber Efendimizin kaç çocuğu vardır ve isimleri nelerdir?
C46: 7 çocuğu vardır, isimleri ise; Kasım, Abdullah, İbrahim, Zeynep, Ümmügülsüm, Rukiye ve Fatma”dır. (a.g.e.S:525)S47: Peygamber Efendimizin hangi çocuğu kendisinden sonra vefat etmiştir?
C47: Hz. Fakıma. (a.g.e.Sayfa:526)S48: Sahabeler Hz. Aişe annemize gelerek “Alah Resulünün ahlakı nasıldı?” diye sordular. Hz. Aişe annemiz cevaben ne demiştir?
C48: “O’nun ahlakı Kur’an idi…(a.g.e.S:527)
S49:”Ey Muhammed! Vallahi sen bize hiç yalan söylemedin, fakat biz sana uyarsak yerimizden olacağız, bundan dolayı iman etmiyoruz.”diye itirafta bulunan kişinin adı nedir?
C49: Haris b. Amir (a.g.e.S:528)
S50:Hudeybiye barış antlaşmasının şartlarından biri de; Mekkelilerden biri Müslüman olsa bile eğer müslümanlara sığınırsa geri verilecek, Mekkelilere sığınan olursa geri verilmeyecekti. Bu antlaşma maddesi henüz imza altına dahi alınmamış fakat söz olarak geçilmişti. Ebu Cendel ise Mekkelilerden kaçmış Müslümanlardandı. Antlaşma imzalanmamasına rağmen Peygamber Efendimizin Ebu Cendel’e ;”Sen sabırlı ol. Allah sana kurtuluş yolu açacaktır” demiş, ve onu iade etmenin işaretini vermiştir. Burada Peygamber efendimizin hangi özelliği öne çıkmaktadır?
C50: Efendimizin doğruluğu. (a.g.e.S:530)
S51: Peygamber Efendimiz İslam’ın yayılması için büyük çabalar sarf etmiştir. Hz. Hatice anamız ve amcası Ebu Talip de ölünce müşriklerin eziyetleri daha da artmıştı.Efendimiz yanına Zeyd b. Harise’yi de alarak bir yere gitmiş ve orada taşlanmış ve Allah, Cebrail a.s.’ı emrine vermiş; “sen iste dağları üstüne yıkayım” diyen Cebrail a.s.’a Efendimiz ;”Ben onu istemem, isterim ki onların soylarından da Allah’a iman eden nesiller gelsin” demiş.Buna göre ;
a)Burada meydana gelen olayın gerçekleştiği yerin adı nedir?
b)Bu olay Efendimizin hangi Ahlakını yansıtmaktadır?
C51:
a)Taif
b)Efendimizin merhametini. (a.g.e.S:530/531)
S52: Peygamber Efendimiz hayatı boyunca insanlığa ışık tutacak rehberliği bize yaşayarak göstermiştir. Çalışmayı övmüş rızık için helal yollardan nasip aramayı ibadet olarak bize söylemiş, tembellik ve miskinlikten dualarda Allah’a sığınmamızı bize öğretmiştir. Çalışmamanın sonucu olarak insan muhakkak muhtaç hale gelecek ve istemeye başlayacaktır. Böyle durumlardan Efendimiz hiç hoşnut olmamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?a)Zekat talep etme
b)Sadaka talep etme
c)Yardım talep etme
d)Dilenme
C52: “d” (a.g.e.S:533)
S53: Bir gün Hz. Hasan Efendimiz mübarek ağzına zekat hurmalarından bir hurma atarak tam yerken Efendimiz; “ Tükür,tükür” diyerek Hz. Hasan Efendimizin bu hurmayı yemesine engel olmuştur.Bu hurmanın yenmesine engel olan durum nedir?
C53: Sadakayı kabul etmedikleri içindir. (a.g.e.S:534)
S54: Bir gün Peygamberimizin huzuruna biri gelir ve Allah’ın Peygamberinin karşısında olduğu hissi ile titremeye başlayınca, Peygamberimiz; “Sakin ol! Ben bir hükümdar değilim. Ben Kureyş Kabilesinden kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum” der. Bu hadis Peygamberimizin Güzel ahlakının hangi boyutunu dile getirmekedir?
C54: Peygamberimizin alçak gönüllü oluşunu ifade eder. (a.g.e.S:536)
S55: Peygamberimizin 10 yıl hizmetinde bulunan ve bu süre içerisinde “Bana bir gün bile “öf” demedi. Yapmadığımı neden yapmadın, yaptıklarıma da neden yaptın” demedi diyen sahabe kimdir?
C55: Hz. Enes (a.g.e.S:536)
S56: Müslüman olmamış Arap toplumu birkaç günü birbirine ekleyerek oruç tutalardı.Onların bu tuttukları orucun adı nedir? Peygamber efendimiz böyle tutulan orucu tasvip etmiş midir? Müslümanların Ramazan ayı dışında tuttukları oruçları nasıl tutmalarını istemiştir?
C56: Arapların tuttukları bu oruca “savm-ı visal” denilirdi. Peygamber efendimiz peş peşe oruç tutmak değil, Hz. Davut Peygamber gibi oruç tutmayı tavsiye etmiştir. (a.g.e.S:543)
S57: Hz. Ebu Bekir Peygamberimize; “Ey Allah’ın Resulü görüyorum ki saçlarınız ağarmış” dedi ve Allah Resulü de dört süre sayarak bu sürelerin saçlarını ağarttığını söylemiştir.Bu saydığı dört süre hangileridir?
C57: Hud, Vâkıa, Mürselât, Amme.(a.g.e.S:544)
S58: Allah Resulünü yaşlandıran, saçını ağartan bu sürelerdeki en hassas nokta ve en zor olan yaşam tarzı hangisidir?
C58: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Diyanet İlmihali cilt:2 S:555)
S59: Peygamberimiz hayatı örnektir tüm insanlık için. Bunu da kendisi; insanlarda eksik olan bir yönü bir güzelliği tamamlamak için gönderildiğini söylemiştir. Peygamberimiz kendisinin neyi tamamlamak üzere gönderildiğini yazınız.
C59: Güzel Ahlakı. (a.g.e. c:2 ,S:555)
S60: Üsve-i Hasene ne demektir?
C60: Güzel örnek (a.g.e. c:2 ,S:555)

S61: Hz. Peygamber Efendimizin söylediklerinin tersi bir hareketi yaşam boyunca asla görülmüş değildir. Yapmadığı bir şeyi asla söylemez,O tam bir canlı Kur’an idi.Bu bağlamda kişi doğruluğu ile cenneti yakalama fırsatı olur.Zıt olarak ise münafıkların Cehennemin en dibinde olmalarının (Nisa:145) sebebi nedir? Kur’undan ayet ile örnek veriniz.
C61: Saf süresi 3. ayet “Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir öfkeye sebep olur”. (a.g.e. c:2 ,S:556)
S62: Kur’an-ı Kerim’de bir kaç ayette Peygamberimiz ikaz edilmiş, Allah Resulü bu ayetleri en ufak bir komplekse kapılmadan halka bildirmiş ve namazlarda dahi okunmasına müsaade etmiştir.Tarihte kendine ikaz olan sözlerin okunmasını ibadet sayan başka bir örnek yoktur. Bu ikaz ayetlerinin olmasının en büyük hikmeti nedir?
C62: Allah Resulünün de kul olduğu, hata edebileceği ve en önemlisi onun ilah olmadığını gösterir. (Diyanet İlmihali cilt:2 S:556)
S63: “Biz vaktiyle Câhiliye halkı olarak putlara tapar, ölü hayvan eti yerdik. Bir sürü edepsizlikler yapardık; yakınlarımıza ilgisiz kalır, komşularımıza kötülük ederdik. Güçlü olanlarımız zayıfları ezerdi. İşte Allah bize Peygamberimizi göndermezden önceki halimiz bu idi… O Peygamber bize doğruluğu öğretti; emanete sadık kalmayı, akrabamıza ilgi göstermeyi, komşularımıza iyi davranmayı, insanların haklarına ve hayatlarına saygılı olmayı emretti. Çirkin davranışları, yalancı şahitliği, yetim malı yemeyi, namuslu kadınlara iftira atmayı yasakladı.” (Ahmet b. Hanbel, Müsned, II, 202) Mekke’de müşriklerin dayanılmaz boyutlara ulaşan baskısı karşısında Habeşistan’a sığınan Müslümanların sözcüsü olarak konuşan sahabe kimdir?
C63: Ca’fer b. Ebu Talip (a.g.e. c:2 ,S:556)
S64: Peygamber kelime olarak ne anlama gelir?
C64: Haber götüren manasındadır. (Ömer Nasuhi Bilmen B.İ. İlmihali Sayfa 46)
S65: Resul kelimesinin manasını açıklayın.
C65: Kendilerine kitap indirilen Peygamberlere denir. (a.g.e.S:46)
S66: Nebi kelimesinin manasını açıklayın.
C66: Kendisine kitap indirilmeyen kendinden önceki peygamberin şeriatına uyan peygamberdir. (a.g.e.Sayfa:46)
S67: Peygamberlerde olması gereken vacip sıfatlar hangileridir?
C67: Sıdk, Emanet, Tebliğ, Fetanet, İsmet. (a.g.e.S:47)
S68: İsmet sıfatı ne manaya gelir?
C68: Günahlardan korunmuş demektir. (a.g.e.S:47)
S69: Fetanet sıfatı ne manaya gelir?
C69: (Çok)Akıllı ve zeki demektir. (a.g.e.S:47)
S70: Peygamberlerde caiz sıfatlar nelerdir?
C70: Peygamberlerde caiz sıfatlar; onlar da diğer insanlar gibi yer, içer, uyur v.s . (a.g.e.S:47)
S71: Kur’an-ı Kerim’de kaç tane peygamber adı geçmektedir?
C71: 25 Peygamber. ( 3’ ü ihtilaflıdır)(a.g.e.S:47)
S72: Kur’an’da adı geçipte Peygamber oldukları ihtilaflı olan kaç isim vardır, adları nelerdir?
C72: 3 kişi vardır. Adları; Zu’l Karneyn, Lokman, Uzeyr. (a.g.e.S:48)
S73: Hz Adem’den Hz Muhammed’e kadar tüm Peygamberler Tevhit dinini getirmişlerdir. Tevhit dininin kaç esası vardır ve nelerdir?
C73: Tevhidin 6 esası vardır. Bunlar; Allah’a, Kitaplarına, Peygamberlerine, Meleklerine, Ahiret gününe iman etmek, Kaza ve Kadere iman etmektir. (a.g.e.S:48)
S74: Allah Peygamberlerine mucize göstermelerine izin vermiştir. Mucize’nin gerçek olup olmadığı neyle anlaşılır?
C74: Peygamberden toplum bir mucize istediğinde o Peygamberin istenileni göstermesidir. (a.g.e.S:48)
S75: İstidrac ne demektir?
C75: İnanmayan şahısların olağanüstü olaylar göstermesidir. (a.g.e.S:48)S76: Peygamber Efendimizin en büyük mucizesini söyleyiniz.
C76: Kur’an-ı Kerim. (a.g.e.S:48)
S77: Peygamber Efendimize bir fetih sonrası kızarmış et ikram edilmiş fakat ikram eden kadın eti zehirlemiş, Efendimiz mucize olarak olayı öğrenmiş, Kadın’a neden zehirlediğini sormuş, o da; eğer Peygamberse zarar vermez yok değilse ölür biz de kurtuluruz demişti.Bu olay hangi fetih sonrasında yaşanmıştır?
C77: Hayberin fethinden sonra Hayber halkından bir kadın yapmıştır. (a.g.e.S:49)
S78: Hz Peygamber Efendimiz diğer Peygamberlerden farklı olarak bir takım özellikleri mevcuttur. Bu özellikleri söyleyiniz.
C78: Efendimiz Âlemlere Rahmet olarak gönderilmiştir, Peygamberimizin getirdiği din son dindir, Kendisi de son peygamberdir, ümmeti en kalabalık olandır. (a.g.e.S:49)
S79: Müseylemet-ül Kezzap ne demektir?
C79: (Müslümancık)Yalancı Peygamber demektir. (a.g.e.S:48)
S80: Vahiy sözlükte ne demektir?
C80: Süratli söz, işaret ve ilham. (a.g.e.S:38)

S81: Vahy-i hafi ve ya Vahy-i Gayri Metluv ne demektir?
C81: Kelime olarak gizli vahiydir. Istılahta ise Allah’ın Peygamberine doğrudan kalbine vahyi yerleştirmesidir. (a.g.e.S:48)
S82: Vahy-i Metluvv ne demektir?
C82: Cebrail a.s.’ın direkt olarak peygambere vahiy sözlerini okumasıdır. (a.g.e.S:38)
S83: İlham ne demektir? Vahiyle karşılaştırınız.
C83: İlham Allah’ın veli kuluna gelir. Vahiy Peygamberlere gelir. İlhamda bağlayıcılık yoktur. Vahiy kesin bağlayıcıdır. İlham veli içinde gizli kalır ve ya kalabilir vahiyin duyurulmak zorunluluğu vardır çünkü geneli ilgilendirir. (a.g.e.S:39)
S84: Kendilerine Kitap verilmeyip sahifeler verilen peygamberleri yazınız.
C84:
10 sayfa Adem a.s.
50 sayfa Şit a.s.
30 sayfa İdris a.s.
10 sayfa İbrahim a.s. (a.g.e.S:38)
S85: Büyük Kitap verilen Peygamberleri söyleyiniz.
C85:
Zebur ;Davud . a.s.
Tevrat;Musa . a.s.
İncil;İsa a.s.
Kur’an;Muhammed a.s..verilmiştir. (a.g.e.S:39)S86: Ahd-i atik hangi kitaptır?
C86: Tevrat . (a.g.e.Sayfa:40)
S87: Ahd-i cedid hangi kitaptır?
C87: İncil. (a.g.e.S:38)
S88: Peygamber Efendimize Kur’an 23 yılda inerek tamamlanmıştır. Ve Kur’an 114 süredir. Bir bölümü Mekke’de bir bölümü Medine’de inmiştir. Mekke’de kaç sure Medine’de kaç sure inmiştir.
C88: Mekke’de 87, Medine’de 27 sure inmiştir. (a.g.e.S:41)
S89: Peygamber Efendimizin vahiy kâtiplerini söyleyiniz.
C89: 4 Büyük Halifeler, Zeyd b. Sabit, Ubeyy b. Kaab, Halid b. Ebi Sufyan . (a.g.e.S:42)
S90: Peygamber Efendimiz Veda Haccı’nı kaç yılında yapmıştır?
C90: M. 632 Yılında (a.g.e.S:522)
S91: Peygamber Efendimiz 124000 müslümana hitaben yaptığı Veda Hutbesini yer olarak Mekke’nin hangi bölgesinde yapmıştır?
C91: Arafat’ta (a.g.e.S:523)
S92: Veda hutbesinin ardından hangi ayetler nazil olmuştur?
C92: “Bu gün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam’ı seçtim.(Maide.3) (a.g.e.S:523)
S93: Veda Hutbesi kardeşlik noktasında bizlere büyük mesajlar vermektedir. Buradan yola çıkarak kardeşlik ilkesinin en önemli noktası neresidir ve insanları Allah katında nasıl değerlendirmektedir?
C93: Veda Hutbesi’nde en önemli kardeşlik vurgusu “Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız” ifadesidir. Bunun yanında Allah katında üstünlük ırk, kabile, millette değil sadece Allah’a karşı sorumluluk hissi ile iyi davrananların derece bakımından üstün olduğunu söylemektedir. (a.g.e.S:523)
S94: Peygamber Efendimiz vefatı yaklaşınca bir süre mescide gidememişti. Bu süre ne kadardır ve yerine namazları kim kıldırmıştır?
C94: Peygamberimiz hastalandığında mescide 3 gün gidememiş ve namazları Hz. Ebu Bekir efendimiz kıldırmışlardır. (a.g.e.S:524)
S95: Peygamber Efendimiz hastalandığında ashabına şöyle dedi; “ Biliniz ki, sizler bana yine kavuşacaksınız. Buluşacağımız yer Kevser Havuzunun kenarıdır.Her kim orada benimle kavuşmak isterse…” diyerek devam ettikleri sözlerinde kavuşmanın şartı olarak bazı şeyler söylemişti.O sözleri söyleyiniz.
C96: Hadis’in devamı şöyledir; “… elini ve dilini lüzumsuz iş ve sözden korusun.” (a.g.e.S:525)
S97: Allah Resulü vefatının vakti yaklaştığında ashabına “Ben haberini aldım Allah’a gidiyorum” demiş fakat, bir şey için üzüldüğünü ve bir şey için de sevindiğini söylemişti.Sevindiği ve üzüldüğü şeyleri söyleyiniz.
C97: Sevgili Peygamberimiz ; “Ümmetinden ayrılacağı için üzüldüğünü, Allah’a kavuşacağı için de sevindiğini” söylemişlerdir. (a.g.e.S:525)
S98: Peygamberimizin cemaatle namaz kıldığı son vakit hangisidir?
C98: Sabah namazı. (a.g.e.S:525)
S99: Peygamberimiz vefat etmeden önce duası nasıl olmuştur?
C99: “Ya Rabb! Ölüm şiddetine karşı bana kolaylık ver, canımı tatlılıkla al” diye dua etmişlerdi. (a.g.e.S:525)
S100: Peygamber Efendimiz vefatı esnasında şahadet parmağını yukarı doğru kaldırarak son olarak ne demişti?
C100: Refik-i Â’lâ’ya ((ile) “er Rafiku-l E’la” Yüce Dost’a) (a.g.e.S:525)

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali
Müftülük haber ve diyanetHaberler.com sitesinden derleme yapılmıştır.

16

Şubat
2013

Siyer Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  589 Kez Okundu

1-Arap yarımadası nerededir?
Asya, Afrika ve Avrupa’nın kesiştiği önemli bir noktada bulunur.Doğuda Basra ve Umman körfezleri, güneyde Hint Okyanusu ve batıda Kızıldeniz ile çevrilidir.Güneyde Babül-Mendeb Boğazı ile Afrika’dan ayrılırken, kuzeyde Süveyş Kanalı ile bu kıtaya birleşir.
2-Hicaz neresidir?Şam’dan Necran’a kadar uzanan dağları yer yer kesen vadilerden meydana gelir.
3-Hicazın önemli şehirlerinin isimleri nelerdir?Mekke, Medine ve Taif
4-Hadramut neresidir?Yemen’in doğusunda, dağlık olan ve dağlık olduğu kadar da vadilerle yarılmış bölgeye Hadramut adı verilir
5-İslamın doğuşunda Arabistan’ın meşhur şehirleri hangileridir?
Mekke, Medine ve Taif
6-Tubba kime denir?Himyer krallarından bazıları, kuvvetli ve kudretli anlamına gelen “tubba” lakabıyla anılırlar.
7-Ebrehe’nin Sana’da yaptırdığı tapınağın ismi nedir?Kulleys tapınağı
8-Sasanilerin son, İslamın ilk valisi kimdir?Bazen
9-Mekkeye ilk yerleşenler kimlerdir?Amelika Kabilesi
10-Kabeyi kim inşa etmiştir?Hz.İbrahim,hanımı Hacer ve oğlu Hz.İsmail
11-Arabül müstaribe ne demektir?Hz.İsmailin neslinden olanlar, yani Araplaşmış Araplar denilen Kuzey Arapları türemiştir.
12-Putu veya puta tapıcılığı Mekke’ye kim getirmiştir?Amr.b.Luhay
13-Mekke’de Kureyş hakimiyeti ne zaman başladı?Huzalılar yenilgiye uğradıktan sonra Kureyş hakimiyeti başladı.
14-Darun Nedve’yi kim kurdu?Kusay
15-Rifade ne demektir?Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek verme görevi.
16-Sikaye ne demektir?Hacıların su ihtiyaçlarının karşılanması
17-Hicabe veya Sidane ne demektir?Kabenin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır.
18-Liva ne demektir?Kureyşin bayrağını taşıma görevi
19-Rifade görevini kim yürütüyordu?Haşimoğulları
20-Sikayeyi kim yürütüyordu?Haşimoğulları
21-Nedveyi kim yürütüyordu?Abduddaroğulları
22-Hicabeyi kim yürütüyordu?Abdüddaroğulları
23-Livayı kim yürütüyordu?Abdüddaroğulları
24-Ukab nedir?Kimdedir?Kartal veya Karakuş manasına gelen Ukab, Kureyş’in sancağı idi.
25-Eşnak nedir?Kim yürütüyordu?Diyetlerin ödenmesi ve zarar tesbit görevidir.Teymoğullarının elindedir.
26-Kubbe ve E’inne nedir?Kim yürütüyordu?Kubbe:Savaş zamanında bir çadırın kurulması ve Kureyşlilerin orduyu techiz için getirdikleri savaş malzemeleri ve paraları burada toplama görevidir.E’inne:Savaşta Kureyş ordusundaki süvari birliğine kumandanlık yapmaktır.Masumoğullarından Halid b.Velid’in uhdesinde idi.
27-Sifaret nedir kim yürütüyordu?Kureyşin yabancıların nezdinde temsil edilmesi
28-Eysar ve Ezlam nedir?kim yürütüyordu?
Bir işe başlamadan önce “ezlam” adı verilen oklarla bir çeşit kumar oynamak ve fala bakmak. Safvan b.Ümeyye yürütüyordu.
29-Meşura ve meşveret nedir?Kim yürütüyordu?Kureyş kabile reislerinin bir işe karar vermeden önce bu işe bakan kimseyle istişare etmeleridir.Esed’den Yezid b.Zem’a bu görevi yürütüyordu.
30-Hukume veya emvalimuhaccere nedir?Kim yürütüyordu?Putlara sunulmuş olan malların saklanmasıdır.Sehmollularından Haris b.Kays buna bakıyordu.
31-Arabistanın asıl sakinleri kimlerdi?Araplardır.
32-Tarihi bakımdan Araplar kaça ayrılır?2’ye ayrılır.Arab-ı baide ve Arab-i bakiye
33-Arab-ı baide ne demektir?Eski devirlerde yaşamış, ancak daha sonra yok olmuş Araplardır.Ad, Semud, Meyden ve Amalika vs.
34-Arab-ı bakiye ne demektir?Soyları devam eden Araplardır.
35-Arab-ı mustaribe ne demektir?Aslen arap olmayan ama sonradan Araplaşan kabilelerdir.
36-Arabı mustaceme ne demektir?İslam’ın ortaya çıkışından sonra çeşitli ülkeleri fetheden Arap ordularının bu memleketlerin asıl sakinleriyle karışması sonucun ortaya çıkan Araplara Arab-ı Müsta’ceme(Acemleşmiş Araplar) denilmektedir.
37-Bedevi ne demektir?Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar-göçer olarak çadırlarda yaşayan Araplara bedevi denir.
38-Hadari ne demektir?Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara da hadari denir.
39-Kabile ne demektir?Aynı soydan gelen şahısların oluşturduğu ve fetlerinin birbirine kan, neseb yoluyla bağlandıkları topluluktur.
40-Hilf ve Vela ne demektir?Hilf(antlaşma,ittifak), Civar(resmi koruma tezminatı), Vela(dost kılma)
41-Car ne demektir?Resmi koruma altındaki kimseye car denir.

42-Arap yarımadasının kanunu nedir?Örf ve adet

43-Mele ne demektir?Kabile meclisi
44-Darun nedve neresidir?Melenin toplantı yeri
45-Nadi nedir?Kureyş’in alt kollarının toplantı yeri
47-Kabile neye dayanır?Kabile nizamının esası “asabiyet”’dir.
48-Eyyamul arap ne demektir?Arap kabileleri arasında meydana gelen savaşlara denir.
49-Araplar arasındaki meşhur savaşlar hangileridir?Yevmu Buas, Yevmu Zü-kar, Yevmü Ficar
50-Ficar savaşları ne demektir?Haram aylarda yapılan savaşlar.(Zilkade,Zilhicce,Muh arrem ve Recep)
51-Araplarda kabile bireyleri kimlerden oluşuyordu?Hürler, Mevlalar ve Köleler
52-Mevla veya mevali ne demektir?Azad edilen köle
53-Aile ne demektir?Kabilede en küçük birim
54-Al ve Iyal ne demektir?Al:Geniş Aile, Iyal:Çekirdek Aile
55-Nikah’ı mut’a ne demektir?Süreli Nikah
56-Nikah’ı bedel ne demektir?Eşleri karşılıklı değiştirme
57-Nikah-ı istibda ne demektir?Bir erkekten çocuk sahibi olmak için eşi ona sunma
58-Nikah-ı makt ne demektir?Büyük oğlun babasının ölümünden sonra üvey annesiyle evlenebilmesi
59-Nikah-ı şıgar ne demektir?Başlık ve mehir vermemek için kızların değiştirilmesi
60-Cahiliyye Araplarının takvimi nedir?Ay takvimi
61-Kameri ayların isimleri nelerdir?Muharrem,Safer,Rebiulevvel,Reb iulahir,Cemaziyelevvel,Cemaziy elahir,Receb,Şaban,Ramazan,Ram azan,Şevval,Zilkade ve Zilhicce
62-Nesi ne demektir?Bir ay eklenir 13 olurdu onuda helal sayarlardı.Başlangıçta hac mevsimini ılımlı bir aya getirmekti daha sonra değiştirtiilmiştir.İslam nesi uygulamasını yasaklamıştır.
63-Zatü envat nedemektir?Büyük yeşil ağaç, bayram yeri..
64-Mesalibul arap ne demektir?Arapların çirkin davranışları “Arapların Ayıpları” denilir.
65-Fezailul arab ne demektir?Arapların güzel davranışları
66-Cahiliyye dönemi şiirlerin konusu neydi?
Övgü(medih), övünme(fahr), yergi(hica), mersiye söylemi(risa), kahramanlık(hamase)
67-Muallakat-i seb’a ne demektir?Meşhur 7 kaside, yedi askı
68-Cahiliye döneminin meşhur şairleri kimlerdir?İmrul kays, Nabiğa Ez-Zübyani, Lebid b. Rebia, Ümeyye b.Ebü’s-Salt, Züheyre b.Ebi Sülma, A’şa(Meymun b.Kays)
69-Cahiliyye döneminin önemli hatipleri kimlerdir?Kus b.Saide, Eksem b.Sayfiy, Süheyl b.Amr, Ka’b b.Lüey, Haş,im b.Abdümenaf ve Abdülmuttalib b. Haşim
70-Araplar hangi yazıyı kullanıyorlardı?Müsned adlı yazıyı kullanıyorlardı.
71-El-arzul hadra nereye denir?Yemen toprakları verimli olduğundan dolayı Yemen’e Yeşil toprak (El-Arzul Hadra) denirdi.
72-Arap yarım adasının tahıl ambarı neresidir?Yemame bölgesi
73-Araplar hangi parayı kullanıyorlardı?Dinar ile dirhem
74-Arapların meşhur panayırlarının isimleri nelerdir?
Dumatulcendel, Muşakkar, Suhar, Deba, Mehre, Aden, San’a, Ukaz, Zülmecaz, Netat, Hecer, Rabiye, Ezriat ve Busra
75-Arabistanda hangi semavi din önemlidir?
76-Hz İsmail gibi aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelere ne ad verilir?)Arab-ı Müsta’ribe
77-Hz Peygamberin soyu Hz İbrahim in torunlarından kime kadar uzanır?Adnan
78-Hz Peygamberin babaannesinin adı nedir?Fatıma bint Amr
79-Hz Peygamberin Anne annesinin adı nedir?Berre bint Abduluzza
80- İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?Abdullah b.Cübeyr
81- Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?Ebu Dücane
82-Ömer bin Hattab Efendimiz’i öldürmeye giderken karşılaştığı ve yolunu değiştirmesine sebep olan sahabe hangisidir?Nuaym b. Abdullah
83-Mekke’ye ilk defa putu getiren ve Kabe’ye yerlestirilmesinin öncülügünü yapan kimdir?Amr bin Luhay
84-Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cuda’nin evinde bir antlasma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslam’da böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim”dediği antlaşma hangisidir?Hilfül Fudül Antlasmasi
85-Hz Peygamber’in emir ve komutasında kaç gazve gerçeklesti?27
86- Hz. Peygamber bir gün bir sahabeye: “ Sen Süryanice biliyormusun? Bana mektuplar geliyor.” buyurmustur. O sahabenin ise bilmiyorum demesi üzerine Hz. Peygamber “ Onu öğren” buyurmustur. Bunun üzerine İbranice ve Süryanice öğrenen sahabe kimdir?Zeyd b. Sabit
87- Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 6, M.627 yılında çıkarılan kabile aşağıdakiler hangisidir? Kureyza oğulları
88-Mescid-i Nebideki Mihrap ile Peygamberimizin kabri arasındaki yere ne ad verilir?Ravza-i Mudahhara
89- Peygamberimizin “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş hangisidir?Uhut
90-İfk hadisesinde Hz Aişe için iftira atılan kişi kimdir?Safvan b.Muattal
91-Hz.Bilal’e, dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşında Hz.Bilal tarafından öldürülen islam düşmanı kimdir?Ümeyye b. Halef
92-Hicabe : Sözlükte örtmek,engel olmak anlamına gelirken Kabenin bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazası görevi demektir.
93-Rifade : Sözlükte yardım etmek,desteklemek manasına gelir.İslamdan önce Kabeye gelenlerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması ve ağırlanması anlamına gelir.
94-Sikaye :Sözlükte sulamak anlamına gelir.Kabeyi ziyaret edenlerin su ihtiyaclarının karşılanması anlamına gelir.
95- İslamın ilk şehiti kimdir? Sümeyye ve eşi Yasir
96-Muhacir : Mekkeden Medineye göç eden müslümanlar
97-Ensar :Medineli müslümanlar
98-Peygamberimiz ve Hz Ebubekir hangi mağarada gizlendi?Sevr mağarası
99-Hz. Ömer müslüman oluncaya kadar İslama tebliğ kimin evinde yapıldı? Erkam b. Ebül Erkam
100-Peygamberimizin (sav) annesi nerede vefat etti? Ebva
Kaynak:
– Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı (DİB)
-Hatemül Enbiya(DİB)
-Siyer-i Nebi(DİB)

12

Şubat
2013

Yeterlilik Sınavı Siyer Deneme Testleri

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  634 Kez Okundu

1)Camiu’l Kur’an unvan’ı ile anılan halife kimdir?
a: Harun Reşit b: Hz. Ömer c: Hz. Osman d:Hz. Ebubekirx
2)Kur’an’ın toplanmasında görevli heyetin başkanlığını hangi sahabi yapmıştır?
a: Hz. Zeyt b. Sabitx b: Hz. Ömer c: Hz. Osman d: Hz. Ali
3)Kur’anı Kerim’i Tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okumaya ne ad verilir?
a: Tahkik b: Hadrx c: Tedvir d: Tesri’
4)Sureler ve ayetler arasındaki uyum ve ahenge ne denir?
a: Tenasübx b: Tevafuk c: Teradüf d: Tenasüd
5)Kur’an’ın sonunda yer alan surelere ne ad verilir?
a: Muin b: Mesani c: Mufassal x d:Tıval
6)Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın isimlerinden değildir?
a: el-Kitap b: el- Furkan c: ez-Zikir d: el-Kırtasx
7)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tamamını yazan sahabilerden değildir?
a:Übeyy b.Ka’b b:Abdullah b.Revahax c:Abdullah b.Mes’ud d:Muaz b. Cebel
8)Kur’anı Kerim’in noktalamasını hangi alimler icra etmişlerdir?
a: Ebu’l Esvad ed-Düeli b: Ma’mer b. Raşid
c: Nasr b. Asım ve Yahya b. Yamerx d: Ebu’l Esvad ed-Düeli ve Nasr b. Asım
9)Kur’an’ı Kerim edip ve şairlere meydan okuyor ve bir sure veya ayetinin benzerini getirmelerini istiyor. Kur’an’ın bu şekilde meydan okumasına ne ad verilir?
a: Tehakküm b: Tehaddix c: Tesaddi d: Nezair
10)Asli med üzerine ziyadeyi gerektiren bir sebebe bağlı olarak meydana gelen sebebe ne denir?
a: İlave Med b: Medd-i Mezidi c: Fer’i Medx d: Asl-i Med

11)Kur’an’ı Kerim’in en uzun suresi kaç ayetten oluşmaktadır?
a: 186 b: 220 c: 286 x d: 285
12) Kur’an’ı Kerim’de insanların İslam dinine çağrılmasında aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmıştır?
a: Nasihat b: İnzar c: Kizb x d: Davet
13)En son nazil olunan sure hangisidir?
a: Kevser b: İhlas c: Nas d: Nasr x
14) Kur’an’ın özlü oluşu kelime ve cümlelerin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
a: İ’caz b: Îcâz x c: Veciz d: Mu’ciz
15) Aşaıdaki Şıklardan hangisinde Mekki bir sure vardır?
a: Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl b: Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehime
c: Nasr, Tahrim, Talak, Necm x d: Cuma, Münâfikun, Nur, Al-i İmran
16)Medine inen son sure hangisidir?
a: Kadr Suresi b:Mümtehıne Suresi c: Nâs Suresi d:Nasr Suresi x
17) Kur’an’ın biri bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a: Beyt-i ma’mur b: Beyt’l-izze x c: Levh-ı mahfuz d: Beytül-kalem
18) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden deildir?
a: Ümmü’l kitap b: Mesânî c: Kitap d: Ümmü’l Kurâ x
19) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a: Kur’an’ı Kerim, 113 sure,30 cüz, 6666 ayet, 666 sayfa x
b: Kur’an –ı Kerim ilk suresi Fatiha, son suresi Nas suresi
c: Kur’an bütün insanlığa indirilmiştir
d: Kur’an Allah’ın kelam’ıdır.
20)Peygamberimizin hem sütkardeşi aynı zamanda amcası olan aşagıdakilerden hangisidir?
A)Hz. Hamza x B)Hz.Haris C)Hz. Abbas D)Hz.Kusem

21)Namaz ne zaman farz kılınmıştır?
A)Hicretten 3 yıl önce B)Hicrettin 2. Yılında C)Hicretin 1. Yılında D)Hicretten 1.5 yıl önce x
22)Peygamber Efendimizin 2. eşinin ismi aşagıdakilerden hangisidir?
A)Hz.Aişe B)Hz.Hafsa C)Hz.Sevde x D)Hz.Mariye
23)Peygamber Efendimizin 3. eşinin ismi aşagıdakilerden hangisidir?
A)Hz. Aişe x B)Hz.Hafsa C)Hz.Zeynep D)Hz. Sevde
24)İslamiyet de ilk yapılan mescid aşagıdakilerden hangisidir?
A)Gamame mescidi B)Mescid-i Hayf C)Mescid-i Nebevi D)Kuba mescidi x
25)Hadis-i şerifte belirtilen ‘’Ümmül habais’’ (kötülüklerin anası) olan şey aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gıybet B)İftira C)Yalan D)Alkollü İçki x
26)Hicretin 8. yılında olmuştur, Bizans ile Müslümanlar arasında yüzyıllarca sürecek savaşlar bu savaşla başlamıştır. Bu savaş aşagıdakilerden hangisidir?
A)Uhud B)Mute x C)Tebük D)Hendek
27)Allah yolunda ilk müşrik kanı döken sahabi ünvanını alan,ve ok atmada meşgur olan sahabi aşagidakilerden hangisidir?
A)Sa’d bin Ebi Vakkas x B)Ubeyy b.Ka’b C)Selmanı Farisi D)Talha b. Ubeydullah
28)Ezanı rüyasında ilk gören sahabi aşagıdakilerden hangisidir?
A)Ali b.Ebi Talib B)Bilal-i Habeşi C)Abdullah b.Zübeyr D)Abdullah b.Zeyd x
29)Hz. Ömer döneminde Mısır’ı fetheden komutan sahabe aşagıdakilerden hangisidir?
A)Halid b.velid B)Mus’ab b.Umeyr C)Sa’d bin Ebi vakkas D)Amr b.As x
30)Cebrail (a.s.) Peygamberimize vahiy getirdiginde bazen yüzünün güzelligi ile meşgur bir sahabinin suretinde geldigi olurdu. Bu sahabenin ismi aşagıdakiledren hangisidir?
A)Ebu Zer Gıfari B)Dıhye-i Kelbi x C)Ebu Ducane D)Hubeybe b.Adiyy

31)Hendek savaşında savas stratejisi olarak hendek kazma fikrini hangi sahabi önermiştir?
A) Hz Ömer B) Hz. Selman-i Farisi x C) Hz. Ebubekir D)Hz. Bilal
32)İlk yazılan siyer kitabı kime aittir?
A)İbn İshak x B)İbni Hişam C)İbn Sa’d D)Vakıd’i
33)Peygamber efendimizin son seferi nereye olmuştur?
A)Tebük x B)Taif C)İran D)Mısır
34)Müslümanların ilk kıblesi neresidir?
A)Kabe B)Mescis-i Haram C)Mescis-i Nebi D)Mescis-i Aksa x
35)Allah’a inandığı için ilk şehit edilen müslüman kimdir?
A)Bilal B)Habbap C)Ammer D)Yasir x
36)İkinci Habeşistan hicretinde müşrikler, hicret eden Müslümanlalrın kendilirine iade edilmesi için kimi veya kimler Necaşi’ye elçi olarak göderilmiştir?
A)Abdullah b.Ebi Rebîa B)Amr b. Âs- Dımând b. Sa’lebe
C)Abdullah b. Ebi Rebî-Dımând b. Sa lebe D)Abdullah b. Ebi Rebîa – Amr b. Âs x
37)Habeşistan Hicreti sırasında Habeşistan Necaşişi Ashme, Cafer b. Ebi Talib’ten İslamiyet hakkında bilgi istemiştir. Bunun uzerine Hz. Cafer,Necaşi’ye hangi sureyi okutmuştur?
A)Mü’min Sûresi B)Meryem Sûresi x C)Zümer Sûresi D)Kamer Sûresi
38)Ebû Talib’in vefatı üzerine Hz. Peygaber’i kısa bir süre himayesine alan ve Ebû Cehil’in tarihli ile bundan vaz geçen akrabası nedir?
A)Hz. Abbas B)Hz. Hamza C)Ebu Leheb x D)Ukbeb. Ebi Muayt
39)Hz. Peygamber Taife yolculu dönüşünde kimin himayesinde Mekke’ye girmiştir?
A)Hz. Ebu Bekir B)Utbe b. Rabia C)Hz. Hamza D)Mut’im b. Adiy x
40)Birinci Akabe Biatı’ndan sonra Hz. Peygabber,Yesrib halkına Kur’an’ı ve İslam’ı ögretmesi için kimi göndermiştir?
A)Es’ad b.Zürare B)Avf b. Haris C)Mus’ab b. Umeyr x D)Amir b. Füheyre

41)Peygamberin eşlerinden olup İslamiyet’ten önce,kendisine ‘’Tahire’’ denilen hanımının ismi nedir?
A)Aişe B)Sevde C)Hafsa D)Hatice x
42) ’’Zün’n Nureyn’’ sıfatıylan nitelenen Hz. Osman bu sıfatı Hz. Peygamberin hangi kızlarıyla sırasıyla evlenmesi sebebiyle almıştır?
A)Zeynep-Rukiyye C)Rukiye-Ümmü Gülsüm x B)Ümmü Gülsüm-Rukiyye D)Ümmü Gülsüm-Zeynep
43)İnsanlardan Hz. Peygamberle ilk namaz kılan kimdir?
A)Hz. Ali B)Hz.Ebu Bekir C)Hz. Hatice x D)Hz. Fatıma
44)Mekkede Cahiliye döneminde düzenleyen panayırlarda dereceye giren yedi şiir Kebenin duvarına asılıdır. Bu yedi şiire ne denir?
A)Muallakati hamse B)Muallakatı sitte C)Muallakatı seb’a x D)Muallakatı tis’a
45)Medineye ilk hicret eden sahabi kimdir?
A) Mus’ab Bin Umeyr B) Zeyt bin Harise C) Ebi Seleme bin Abdülesad x D) Zeyd bin Harise
46)Hz. Peygamber efendimizi (s.a.v.)’i vefatından sonra hangi sahabe yıkadı?
A) Hz. Ali x B) Hz. Ebubekir C) Hz. Osman D) Hz. Osman
47)Kur’anda geçen ve peygaberimizin Hz. Ebubekire söylemiş oldugu ‘’ Üzülme, Allah bizimle beraber’’ sözü nerede söylemiştir?
A) Sevr Mağrasında x B) Hira Magrasında C) Uhud savaşının kızıştıgında D) Mekkenin Fethinde
48)Medinede hristiyan, Yahudi ve putperestlerle karşılıklı görüşme ve anlatlaşmada sonucu imzalanan İlk İslam anayasası olarak kabul edilen antlaşmanın adı nedir?
A) Kureyza sözleşmesi B)Taif Vesikası C) Medine Vesikası x D) Hudeybiye Musahalası
49)İslamda ilk tayin edilen vali kimdir?
A) Muaz bin Cebel B) Bazen x C) Mus’ab bin Umyr D) Muaviye
50)Resulüllah (s.a.v.)’in dayısı kimdir?
A) Halid bin Velid B) Hz. Ebubekir C) Osman bin Mazun D) Sad bin Ebi Vakkas x
50)Peygamberimizin soyu hangi çocuğuyla devam etmiştir?
A)Kasım B)Abdullah C)Zeynep D)Fatıma x
51)Peygamberimize ilk vahiy kaç yılında nerede gelmiştir?
A)610 Sevr mağarası B)610 Hira mağarası x
C)615 Hira mağarası D)615 Sevr mağarası
52)İlk vahyedilen ayetler hangi sürede bulunmaktadır?
A)Fatiha B)Bakara C)Alak x D)Müddesir
53)Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygember oldugunu anlayan kimdir?
A)Bahira B)Ebu Bekir C)Ebu Talip D)Varaka x
54)Müşriklerin eziyetine dayanamayan Müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?
A)Medine B)Habeşistan x C)Taif D)Mısır

11

Şubat
2013

Siyer Kronolojisi(özet)

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  591 Kez Okundu

571 : Fil Olayı Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe, Kâbe’ye saldırdı
575 : Dört sene süt annesi Halime’nin yanında kaldıktan sonra ailesine dönüşü
576 : Annesi Amine ve hizmetçileri Ümmü Eymen ile birlikte Medine’ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Ebvâ’da annesinin vefâtı
578 : Dedesi Abdulmuttalib’in vefatı ve amcası Ebu Talib’in himâyesine girmesi 583 :Amcası Ebu Talib’le Suriye’ye ticaret kervanıyla gitmesi ve Busra’da Bahîra’nın, bu genç çocuğun beklenen son peygamber olacağını sezmesi
588 : Diğer amcası Zübeyr ile Yemen seyahati
591 : Hılfûl Fudul Cemiyeti’ne girmesi
595 : Hz Hatice’nin kervanını Şam’a götürmesi, Meysere’nin Hz Muhammed’e hayranlığı
596 : Hz Hatice ile evlenmesi
598 : Oğlu Kasım’ın doğması
600 : Kızı Zeyneb’in doğması
604 : Kızı Rukiye’n in doğması
608 : Kızı Ümmügülsüm doğdu
608 : Kâbe hakemliğini yapması
610 : Hira mağarasında ilk vahyin gelmesi
– Peygamber oluşu En yakınlarını İslâm’a davet etmesi
-Kızı Fatma’nın doğumu
613 : Üç yıl gizli davetten sonra Safa tepesine çıkıp açıktan davete başlaması
615 : Müşriklerin ağır baskıları üzerine Hz Osman liderliğindeki 14 müslümanın Habeşistan’a hicreti
616 : Hz Hamza ve Hz Ömer’in müslüman olmaları
-İranlıların (Sâsânîler), Suriye ve Mısır’ı almaları
617 : Hz Ali’nin ağabeyi Cafer- i Tayyar liderliğindeki 90 müslümanın ikinci Habeşistan hicreti Müşriklerin muhacirleri Habeşistan Kralı Necâşî’den istemeleri ve Necâşî’nin bu isteği geri çevirmesi
– Kureyş kabilesinin Haşimoğulları’na boykot ilanı
619 : Boykotun kaldırılması
– Eşi Hz Hatice’nin ve ardından amcası Ebu Talib’in vefatı (Hüzün Yılı)
620 : Peygamberimizin İslâm’a davet için Taif’e gitmesi
-Ağır hakaretlere uğrayarak Mekke’ye dönmesi
-İsrâ ve Mi’rac Olayı
-Akabe Biatı
-Medine’li 12 kişinin müslüman olması Medine’lilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab bin Umeyr’in gönderilmesi
621 : II Akabe Biatı
-Peygamberimizin, Mus’ab bin Umeyr’in gayretiyle kendisiyle görüşmeye gelen 75 kişilik Medine’li (Evs ve Hazreç kabileli) müslüman grubuyla buluşması
-Hz Muhammed’in Medine’ye davet edilmesi
-Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti
-Hicrî takvimin başlangıcı
-Rasûlullah’ın Kuba Mescidi’ni yaptırması İlk Cuma namazının kılınması
-Hz Aişe ile evlenmesi
-Bizans’ın Suriye ve Mısır’ı İranlılardan geri alması
623 : Medine’de Mescid-i Nebevî’nin ve Hz Muhammed’in evinin yapılması
-Ezanın ilk kez okunması
-İlk nüfus sayımı
-Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan, Mekke’deki Kâbe’ye çevrilmesi
-Müslümanlarla Yahudiler arasında vatandaşlık antlaşması
-Medine İslam Devleti’nin kurulması Yönetimin başına Hz Muhammed’in geçmesi
-Medine İslam Devleti’ nde İlk anayasanın hazırlanması
624 : İslam’da ilk zafer: Bedir Zaferi! Ve Mekkeli müşriklerin elebaşısı Ebu Cehil’in ölmesi
-Ramazan orucunun ve zekâtın farz kılınması
-İlk bayram namazı
-Peygamberimizin kızı ve Hz Osman’ın eşi Rukiye’nin vefatı
-Peygamberimizin kızı Fatma ile Ebu Talib’in oğlu Hz Ali’nin evlenmesi
625 : Uhud Savaşı
-Hz Hamza’nın şehit olması
-Recî Olayı İslâm’a davet için çevre kabilelere gönderilen öğretmenlerden dördünün şehit edilmesi,ikisinin de Mekkelilere satılması
-Bi’r-i Maune Faciası Necid’e gönderilen 70 öğretmenin şehâdeti
-Benî Nâdir Gazvesi Bozguncu Yahudilerin sürgün edilmeleri
-Tercüme işlerinde Yahudilere güven kalmadığından Hz Peygamberin Zeyd b Sabit’e İbrânice öğrenmeyi emretmesi
626 : Dûmet-ül Cendel Gazvesi Suriye’de toplanan eşkıyalar dağıtıldı
627 : Hendek Savaşı Medine’yi kuşatan Mekkelilerin perişan edilmeleri
-Hendek Savaşı’nda hainlik eden Yahudilerin cezalandırılmaları
628 : Hudeybiye Antlaşması Bazı şartları çok ağır gibi görünen bu antlaşma müslümanlar için siyâsî bir zaferdi Çünkü, bu antlaşma ile Mekkeliler Medine İslam Devleti’ni resmen tanımış oluyorlardı 10 yıllık ateşkes dönemi süresince Peygamberimiz İslam’a çağrı faaliyetlerini rahatça yürütebilecekti Bu sayede zamanın hükümdarlarına mektuplar gönderilerek İslâm’a davet edildiler
629 : Hayber’in Fethi Hz Ali’nin büyük kahramanlık göstererek Yahudilerin baş cengâveri Merhab’ı bir hamlede yere sermesi
-Fedek Yahudilerinin vergiye bağlanması
-Bir Yahudi kadının Hz Muhammed’i zehirleme girişimi
-Mekke’den Habeşistan’a göçen Müslümanların Medine’ye dönmeleri
-Bizans-İran savaşı
629 : Hudeybiye Antlaşması hükümlerine göre Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmeleri
-Halid bin Velid ile Amr bin As’ın müslüman olmaları
-Mute Savaşı Müslümanların Bizans’la ilk karşılaşmaları İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha’nın peşi peşine şehit olmaları Halid bin Velid önderliğindeki üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zayia vermeden geri çekilmesi
630 : Mekke’nin Fethi Kâbe’nin putlardan temizlenmesi
630 : Huneyn ve Evtas Savaşları
-Taif Muhasarası
-Meşhur Arap şairi Ka’b bin Zübeyr’in peygamberimiz için yazdığı “Kaside-i Bürde” isimli şiirini okuması “Peygamber etrafı aydınlatan bir meşaledir, her fenalığı kökünden kazıyan Allah’ın bir kılıcıdır” beytini beğenen Hz Muhammed’in, hırkasını (Hırka-i Şerîf) Ka’b bin Zübeyr’e vermesi
-Kızı Zeyneb’in vefatı
-Oğlu İbrahim’im doğumu
-Tebük Seferi Dönemin en güçlü ordusuna sahip Bizans üzerine 30 bin kişilik bir ordunun gönderilmesi
-Münafıkların Tebük Seferi’ne katılmaktan kaçınmaları ve fitne yuvası Mescid-i Dırar’ın yıkılması
631 : Oğlu İbrahim’in vefatı
632 : Hz Muhammed’in ilk ve son haccı (Vedâ Haccı) ve yüz binlerce müslümana Vedâ Hutbesi’ni yapması
-Hukuk-u Beşer (İnsan Haklarının) İlanı
-Müslümanlığı tüm Arap yarımadasına yayılması
-Peygamberimizin Bâkî Mezarlığı’na esrârengiz bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü’minleri selamlaması ve şehitlere duası
-Vefatından üç gün önce Hz Ali’ye dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması
-Ashâbına dualar etmesi ve son tavsiyelerinde bulunması
-Nurlu bir hayattan sonra bu fânî âlemden ebedî âleme göç etmeleri ve ruhunun Yüce Dost’a yükselişi
Selâmımız O’na Salâtımız O’nadır Rabbim şefaatından ayırmasın
Kaynaklar: Diyanet Dergisi Osman Keskioğlu (Özel Sayı-1969) İslâm Tarihi Hayati Ülkü 4 cilt

8

Şubat
2013

Diyanet Yeterlilik-Mbst Siyer Dökümanı

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  450 Kez Okundu

BİRİNCİ BÖLÜM SİYER TESTLERİ
MEKKE DÖNEMİ
1-Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap toplumu için söylenemez?
a-İnsanlar putlara taparlardı b-Kabileler halinde yaşarlardı
c-Köle ve kadınlara değeri vermezlerdi d-Okuma-yazma yaygındı
2- Peygamber Efendimizin miladi takvime göre doğum ve vefat tarihleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
a-20 Nisan 571-27 Mayıs 632 b-20 Nisan 571-27-Ramazan 632
c-14 Nisan 570-20 Nisan 632 d-01.Ocak 571-20 Nisan 632
3- Cahiliye devrinde Mekke’de yabancılara yapılan zülme karşı gelmek için bazı insaf sahibi kişiler tarafından “Mekke’de zulmü önlemek, yerli-yabancı hiç kimseye karşı haksızlık ettirmemek” için kurulan, Peygamber Eefendimizin yirmi yaşlarında katıldığı ve peygamberlikten sonra da “İslâm’da da böyle bir cemiyete çağrılsam, yine icâbet ederim” diye buyurduğu ittifakın adı nedir?
a-Hudeybiye Anlaşması
b-Hilfu’l-Fudul
c-İttifaku’l-Ebrar
d-Daru’n-Nedve
4-Hz. Peygamber’in ilk sütannesi kimdir?
a-Hz. Halime b-Süveybe c-Şifa Hatun d-Meryem
5- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık besleyip karşı çıkan ve hakkında bir süre inen amcası kimdir?
a-Abbas b-Ebu Cehil c-Ebu Leheb d-Ebu Talip
6- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir.
a-Ümmü Gülsüm b-Rukiyye c-İbrahim d-Hafsa
7-Peygamber Efendimiz Kureyş kabilesinin hangi kolundandır?
a-Zühreoğulların b-Haşimoğulları c-Sa’doğulları d-Adiyoğulları
8-Rasulullah (sav)’in nesli (soyu) çocuklarından hangisi ile devam etmiştir?
a-Ümmü Gülsüm b-Rukiyye c-Kasım d- Fatima
9- İslam’dan önce Kâbe’yi ziyarete gelenlerin suyunu temin etme ve zemzem kuyusuna bakma görevine ne ad verilirdi?
a-Sikaye b-Rifade c-Hicabe d-Kiyade
10-Peygamber Efendimiz (sav) gerek çocukluğunda, gerekse ticâret hayâtında, dürüstlüğü ile tanınmıştı. Sözünde durmadığı, yalan söylediği, başkalarına zarar verecek bir davranışta bulunduğu, bir kimseyi incittiği asla görülmemiş; dürüstlüğü dillere destan olmuştu. Bu yüzden Mekke’liler O’na “……………… “ diyorlardı.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelir?
a-El-Emin
b-Muhammed (sav)
c-Ahmed
d-Nebiyyu’l-Kerim
11- Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önce çocukların belli bir süre çölde yaşayan sütanneye verilmesinin sebeplerinden biri değildir?
a-Mekke havasının ağır olması
b-Çöl havasının çocukların gürbüz yetişmesine sebep olması
c-Fakirlikten dolayı anne-babanın çocuklarına bakamaması
d-Bozulmamış (fasih) Arapça öğrenmeleri.
12-aşağıdaki şıklardan hangisinde vahyin ilk indiği yıl ve ilk inen süre ayetleri doğru olarak verilmiştir.
a-611-Bakara-15 b-610-Alak-1-5 c-620-Alak 1-5 d-610-İhlas Süresi
13-Müslümanlar ilk defa hangi olay üzerine Harem-i Şerifte (Kâbe’de) saf olup topluca namaz kıldılar?
a-İlk vahyin inmesinden sonra
b-Hudeybiye Barış Anlaşmasından sonra
c-İslam’a davetin açıktan yapılmaya başlanmasından sonra
d-Hz. Ömer’in Müslüman olmasından sonra
14- Mekke döneminin 10. senesine “Hüzün Yılı” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Müslümanların Mekke’den Habeşistan’a hicret etmeleri.
b- Müslümanların boykot edilmeleri
c-Ebu Talip ile Hz. Hatice anamızın vefat etmeleri
d-Vahyin kesilmesi
15-Hz. Peygamber’in, biri dışında bütün çocukları Hatice anamızın çocuklarıdır. Mısır Meliki Mukavkıs tarafından Peygamber efendimize hediye olarak gönderilen Mariye anamızdan olma çucuğunun ismi nedir?
a-Zeyneb b-Rukiyye c-Kasım d-İbrahim
16-Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinde Hz. Peygamber’e verilen hediyelerden biri değildir?
a-Beş vakit namaz farz kılındı
b-Bakara süresinin son iki ayeti vahyedildi
c-Ayete’l-Kürsi vahyedildi.
d-Ümmetinden şirk koşmayanların Cennet’e girecekleri müjdesi verildi.
17-Peygamber Efendimiz (sav)’e vahiy indikten ve insanlara tebliğ etmekle görevlendirildikten sonra ilk önce gizli olarak kendisine en yakın kişileri İslam’a davet etti. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize ilk iman edenlerden değildir?
a-Hz. Hatice b-Halit Bin Velid c-Zeyd Bin Harise d-Hz. Ali
18-Yeryüzünde Allah’a ibadet etmek için kurulan ilk mabed (ibadet yeri) aşağıdakilerden hangisidir?
a-Süleyman Mabedi b-Kabe c-Mescid-i Aksa d-Mescid-i Nebevi
19- “Kulu Muhammed (s.a.s.)’i, bir gece Mescid-i Harâm’dan, kendisine bir kısım âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şânı ne yücedir. Doğrusu O işitir ve görür.”
Yukarıdaki ayet-i kerime hangi olaydan bahsetmektedir?
a-İsra ve Miraç b-Hicret
c-Peygamberimiz (sav)’in Şam yoluculuğu d-Kudüs’ün fethi
20- İslam’da Allah’a imandan sonra ilk farz kılınan ibadet hangisidir?
a-Abdest b-Zekat c-Oruç d-Namaz
21-Mekke müşriklerinin işkenceleri dayanılmaz bir hal almıştı. Müslümanlar serbestçe ibâdet edemiyorlardı. Bu sebeple Rasûlullah (s.a.s.) Müslümanların hicret etmelerine izin verdi. Müslümanların ilk hicret ettiği yer ve yıl hangi şıkta doğru verilmiştir?
a-615-Habeşistan b-620-Yemen c-623-Medine d-620-Habeşistan
22-Rasûlullah (s.a.s.) Hac mevsiminde Mekke yakınlarında kurulan Ukaz, Mecenne, Zülmecâz.. gibi panayırlara gidiyor, oralarda toplanan diğer Arap kabîleleriyle görüşüyor, onlara Kur’ân-ı Kerîm okuyor, Hak Dini tebliğe çalışıyordu. Kureyş’in ileri gelenleri Müslümanlığın Mekke dışındaki diğer kabileler arasında yayılmasından endişeye düştüler. Müşrikler, gayretlerini boşa çıkarmak, Hz. Muhammed’in sözlerine diğer kabîlelerin değer vermelerini önlemek için efendimize hangi iftirayı attılar?
a-Şairlik b-Sihirbazlık c-Delilik d-Falcılık
23- “Senetü’l-İbtihac” (sevinç yılı) aşağıdaki olayların hangisinin yaşandığı yıla denir?
a-Vahyin kesilmesinden sonra tekrar başladığı sene
b-Hz. Ömer ile Hz. Hamza’nın Müslüman oldukları sene
c-Müslümanlara uygulanan boykotun kaldırıldığı sene
d-Medine’deki Evs ve Hazreç kabilelerinin reisleri ile birlikte İslam Dinini kabul ettikleri sene
24-Hz. Peygamber (sav); “Ben Medine’ye gidiyorum. Sen bu gece benim yatağımda yat, hırkamı üstüne ört. Müşrikler beni yatıyor sansınlar, onlara bir şey sezdirme. Sabahleyin şu emânetleri sâhiplerine ver. Ondan sonra sen de hemen gel” diye emir buyurduğu sahabi kimdir?
a-Hz. Ebubekir b-Hz. Ömer c-Hz. Ali d-Hz. Zeyd Bin Harise
25-Mekke’de Müslümanlar her türlü işkenceye maruz kaldılar. Müşriklerin zulüm ve baskıları dayanılmaz bir hal alınca Müslümanlar, hem İslam’ı rahat yaşamak, hem de insanları daha serbest bir şekilde İslam’a davet etmek için mallarını, çocuklarını ve doğup büyüdükleri Mekke’yi terk ederek Medine’ye göç ettiler. İslam tarihinin en büyük olaylarından biri olan ve Müslümanlar tarafından takvimin başlangıcı olarak esas alınan bu olaya ne ad verilir.?
a-Seferilik b-İsra c-Hicret d-Taif yolculuğu
Mekke Dönemi
1-d2- a3-b4-b5-c6-d7-b8-d9-a10-a11-c12-b13-d14- c15- d16- c17-b18-b19-a20-d21-a22-b23-d24-c25-c

MEDİNE DÖNEMİ
1- Peygamberimiz (sav) ilk Cuma namazını ne zaman ve nerede kıldırmıştır.?
a-610-Mekke b-622-Ranuna Vadisi c-620-Mekke d-630-Medine
2-Mekke’nin fethine kadar geçen süre içinde, dini uğruna, evini-barkını, malını-mülkünü, âilesini, kabîlesini, akrabasını, bütün varlığını Mekke’de bırakarak Rasûlullah (s.a.s.)’in müsâdesiyle Medine’ye göç eden Mekke’li Müslümanlara “……………..” adı verilmiştir. Medine’de Muhâcirleri misâfir eden, onlara bütün imkânları ile yardımcı olan Medine’li Müslümanlara da “……………” denilmiştir.
Yukarı parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri gelir?
a-Ensar-Muhacirun
b-Hanif-Ensar
c-Muhacir-Müslüman
d-Muhacirun-Ensar
3-Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra onlar için tehlikeli olan bir çok düşmana karşı mücadele etmek zorunda kaldılar. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Medine’de Mücadele ettiği düşman gruplarından biri değildir.?
a-Hristiyanlar b-Yahudiler c-Münafıklar d-Müşrikler
4-Rasulullah (sav)’in kendisinin bulunmadığı küçük harp müfrezesine “………………….”, Rasulullah (sav)’in bizzat idare ettiği harekata ise “……………….” denir. Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıdaki kelimelerden hangileri gelir?
a-Harp-Seriyye b-Seriyye- Savaş c-Seriyye-Gazve d-Gazve-Seriyye
5- Allah Teâlâ, namazda Kâbe’ye yönelmelerini emretmeden önce Müslümanlar nereye yönelerek namaz kılarlardı?
a-Mescid-i Nebevi b-Arafat dağı c-Mekke d-Beyt-i Makdis (Kudüs)
6-Aşağıdakilerden hangisi Hicretin ikinci yılında meydana gelen olaylardan biri değildir?
a-Bedir savaşı b-Ramazan orucunun farz kılınması
c-Kıblenin değiştirilmesi d-İçki ve kumarın haram kılınması
7-Aşağıdakilerden hangisi Mekke müşrikleri ile yapılan bir savaş değildir?
a-Bedir Savaşı b-Tebük Savaşı c-Uhud Savaşı d-Hendek Savaşı
8-Müşrikler, Uhud Savaşında elde ettikleri üstünlükten yararlanıp Müslümanları imhâ etmeden savaş alanından ayrıldıklarına pişmân oldular. Aralarında, geri dönüp Medine’yi basmayı konuştular. Rasûlullah (s.a.s.) bu durumdan haberdar olunca, Medine’ye dönüşünden bir gün sonra, Uhud Savaşı’na katılmış olan ashâbını toplayarak Medine’den 16 km. uzaklığa kadar müşrikleri takibetti. Gece olunca, burada 500 kadar ateş yaktırdı. Müşrikler, takib edildiklerini öğrenince, korktular; Medine’yi basma düşüncesinden vazgeçerek, süratle Mekke’ye döndüler.
Peygamber Efendimizin gerçekleştirdiği bu gazveye ne ad verilir?
a-Hamra’ül-Esed b-Bi’r-i Maun olayı c-Sevük Gazvesi Tebük Seferi
9- Raci olayında Müslüman mürşitlere kurulan tuzak esnasında müşrikler tarafından yakalanmıştı. Mekke’de öldürülmek üzere insanların toplandığı meydana getirildiğinde Ebu Süfyan kendisine yaklaşarak;
-Doğru söyle, hayâtının kurtarılması için, senin yerine Muhammed (s.a.s.)’in öldürülmesini istemez miydin? Demişti.
O hiç tereddüt göstermeden;
-Asla, Rasûlullah (s.a.s.)’in hayâtı yanında, benim hayâtım hiçtir. Benim kurtulmam için değil O’nun öldürülmesini, Medine’de ayağına bir diken batmasını bile istemem, diye cevap verdi. Bu kuvvetli iman karşısında Ebû Süfyân:
-Gerçek şu ki, hiç kimse, arkadaşları tarafından Muhammed (s.a.s.) kadar sevilmemiştir, demekten kendini alamadı.
Yukarıdaki olayda bahsi geçen sahabi kimdir?
a-asım Bin Sabit b-Hubeyb Bin Adiy c-Zeyd Bin Desine d-Ammar Bin Yasir
10- Hendek Gazvesi’ne bir çok müşrik ve Yahûdî kabîlesi, Müslümanlara karşı birleştiği için bu savaşa başka hangi isim verilmiştir.?
a-Ahzap Harbi b-İttifak Harbi c-Kabileler savaşı d-Münafıklar ordusu
11-Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Anlaşmasının bir maddesi değildir.?
a-Müslümanlar bu sene Kâbe’yi ziyâret etmeden dönecekler, ancak bir yıl sonra ziyâret edebilecekler.
b-Mekkelilerden Müslüman olmak isteyenlere Medine’ye göç etme izni verilecek.
c-Kureyş dışında kalan diğer kabileler, iki taraftan istediklerinin himayesine girmekte ve anlaşma yapmakta serbest olacaklar.
d-Bu anlaşma on yıl geçerli olacak, bu müddet içinde iki taraf arasında savaş olmayacak.
12-Rasulullah (sav) Hicretin 7. yılında komşu ülke hükümdarlarına elçilerle mektuplar göndererek onları İslam’a davet ettiğinde, bu davete icabet edip Müslüman olan hükümdar kimdir?
a-Gassan Emiri Haris b-Yemame Emiri Hevze
c-Habeşistan Necaşisi Ashame d-Bizans Kisrası Hirakl
13-Müslümanların Medine’ye hicret etmelerinden sonra topluca Kâbe’yi ilk defa ziyaret ettikleri umreye ne ad verilir ve bu umre kaç tarihinde yapılmıştır.
a-Umretu’l-Kaza-629 b-Ziyaret tavafı-629
c-Vacip Umre-630 d-Farz Umre-632
14-Müslümanlarla Hristiyanlar arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
a-Huneyn Savaşı b-Uhud Savaşı c-Mute Savaşı d-Hendek Savaşı
15-Huneyn Savaşı’nda elde edilen ganimetlerin çoğunun Mekkelilere verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Peygamber efendimizin kavmi ve akrabaları olmaları.
b-Yeni Müslüman olduklarından dolayı kalblerinin İslam’a ısındırılmak istenmesi.
c-Savaşta üstün başarı göstermeleri.
d-Kısa süre önce fethedilmiş olan Mekke’nin kalkındırılmaya daha fazla ihtiyaç duyması.
16- İslam Tarihinde Senetu’l-Vufud (Elçiler Yılı), aşağıdaki olaylardan hangisinin vuku bulduğu yıla denir?
a-Peygamber Efendimizin komşu devlet hükümdarlarını İslam’a davet etmek için elçiler gönderdiği yıl.
b-Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde yaşayan Arap kabilelerinin Müslüman olmak istediklerini, İslam’ı kabul ettiklerini bildirmek veya İslam esaslarını öğrenmek istediklerine dair Hz. Peygamber’e heyetler gönderdikleri yıl.
c-Huneyn Savaşı’ndan sonra Müslüman olan Havazin Kabilesi üyelerinin, esir edilen ailelerini geri almak için elçiler gönderdiği yıl.
d- Hudeybiye Barış Anlaşması için Mekkeli müşriklerin Medine’ye elçiler gönderdiği yıl.
17- Mekke fethi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Bir iki küçük çaptaki çatışma dışında Mekke savaşsız fethedilmiştir.
b-Peygamber Efendimize onca zulüm yapan insanlar Fetih sırasında affedilip serbest bırakılmışlardır.
c-Fetih esnasında İslam’ı kabul etmeyenler öldürülmüşlerdir.
d-Kabe putlardan temizlenmiştir.
18- Mekkeli Müşriklerdendi. Kuvvetli bir şair olduğundan Peygamber Efendimiz ve İslam’ı karalayıcı şiirler yazardı. Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olarak Hz. Muhammed (sav)’i öven ve günümüzde Kaside-i Bürde diye meşhur olmuş nat-ı şerifi yazan sahabi şair kimdir?
a-Ka’b Bin Züheyr b-Amr Bin As c-Ka’b Bin Eşref d-Talha Bin Zübeyr
19-Münafıkların Kuba Mescidi cemaatini bölmek, Müslümanlar arasına fitne ve fesat sokmak amacıyla inşa ettikleri ve Peygamber Efendimizin emri üzerine yıkılan mescidin (caminin) İslam Tarihi’ndeki ismi nedir?
a-Kubbetu’S-Sahra b-Daru’n-Nedve Mescidi c-Mescid-i İfsad d-Mescid-i Dirar
20-Ezan müminleri namaza ve kurtuluşa davet eden bir çağrıdır. Bu itibarla Peygamber Efendimiz Medine döneminin ilk yıllarından itibaren ezanı okutmaya başlamış ve kıyamete kadar da bu ilahi çağrı okunmaya devam edecektir.
İslam Tarihi’nde ezanı ilk okuyan sahabi kimdir?
a-Abdullah İbn-i Mektum b-Zeyd Bin Harise c-Bilal-i Habeşi d-Hz. Ebubekir.
21-Dünya neye sahipse, O’nun vergisidir hep,
Medyûn O’na cemiyyeti, medyun O’na ferdi
Medyûndur O Masum’a bütün bir beşeriyet
Yarab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret
Peygamberimiz hakkında yazılan yukarıdaki dizeler hangi şaire aittir?
a- Necip Fazıl KISAKÜREK b- Mehmet Akif ERSOY
c- Süleyman ÇELEBİ d-Arif Nihat ASYA
22- ”Meşhur peygamberler, fatihler arasında tarih-i hayatı; Hz. Muhammmed’in tarihi gibi en ince teferruatına kadar, en mevsuk şekilde kayd ve zabt olunan bir kimse gösterilemez”
Yukarıdaki sözlerin sahibi İngiliz bilgini kimdir?
a-Thomas Cariyle b-Walter Scott c-John Davenport d-Prens Bismark
23-Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce söylediği son söz hangisidir?
a-Ey İnsanlar! Kur’an ve sünnetten ayrılmayınız.
b- Allh’ım! Beni Rafik-i Ala’ya (en yüce dosta) ulaştır
c-. Ya Rabbi! Beni cennetine koy!
d-Benden sonra sakın ayrılığa düşmeyiniz.
24-Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed (sav)’in vefatı üzerine şaşkına dönen ve Peygamber Efendimizin öldüğüne bir türlü inanamayan sahabeyi sakinleştirmek için minbere çıkıp;
-Sizden her kim Muhammed (s.a.s.)’e tapıyorsa, iyi bilsin ki, Muhammed (s.a.s.) öldü. Her kim Allah’a kulluk ediyorsa, iyi bilsin ki, Allah bâkîdir, asla ölmez,” diye hitap eden sahabi kimdir.
a-Hz. EbuBekir b-Hz. Ömer c-Hz. Ali d-Hz. Osman
25- Rasulullah (sav)’in eşi Hz. Aişe anamıza Peygamber Efendimizin ahlakı sorulduğunda, O’nun ahlakını nasıl tarif etmiştir?
a-O, üstün bir ahlaka sahipti.
b-O’nun ahlakı Kur’an’dı
c-Ahlakta O’nun eşi ve benzeri yoktu.
d-O’nun ahlakı sünnetti.
1-b2-d3-a4-c5-d6-d7-b8- a9-c10-a11-b12-c13-a14-c15-b16-b17-c18-a19-d20-c21-b22-C23-b24-a25-b

SİYER İKİNCİ BÖLÜM
1. Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi nedir?
A) Kasım B) Abdullah C) Ümmü Gülsüm D) İbrahim
2. Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir?
A) Kasım B) Zeynep C) Fatıma D) Rukiye
3. Peygamber Efendimiz (sas) İslâm’ın ilk yıllarındaki gizlenme döneminden sonra Peygamberliğini açıktan nerede ilan etmiştir?
A) Dâru’l-Erkam’da B) Dâru’n-Nedve’de
C) Dehnâ’da D) Safa Tepesi’nde
4. Günümüzde okunan ezanı, Peygamberimiz (s.a.s) döneminde rüyasında gören ilk sahâbi kimdir?
A) Bilâl-i Habeşi B) Hz. Ömer
C) Hz. Peygamber D) Abdullah b. Zeyd el-Ensâri
5. Peygamberimizin (s.a.s) Hz. Hatice ile evliliğinden olan ilk ve son çocuklarının ismi nedir?
A) Kâsım-Abdullah B) Rukiye-Ümmü Gülsüm
C) Zeynep-Fatıma D) Abdullah-Fatıma
6. “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şânı yücedir.”
İsrâ sûresinin birinci ayetinde ifade edilen bu olay, günümüzde Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Berat Kandili B) Mirac Kandili
C) Kadir gecesi D) Mevlid Kandili
7. Peygamberimiz’in Mekke’den hicret etmeden önce yanındaki emanetlerin sahiplerine teslim edilmesi için Hz. Ali’yi görevlendirmesi O’nun daha çok hangi özelliğinin bir ifadesidir?
A) Alçakgönüllülüğünün B) Hoşgörüsünün
C) Güvenilirliğinin D) Adaletinin
8. “Ey efendimiz ve Efendimiz’in oğlu!” diyerek kendini öven bir sahabiye Peygamberimiz şöyle karşılık verdi: “Ey insanlar! Günahlardan sakının, şeytan sizi yanıltmasın. Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im, Allah’ın kulu ve elçisiyim. Beni Allah’ın çıkardığı makamdan daha yukarı çıkarmanızdan hoşlanmam.” Bu olay Peygamberimiz’in hangi sıfatı ile ilgilidir?
A) Alçakgönüllülük B) Cömertlik
C) Adalet D) Sabır
9. “Peygamberimiz üç günden fazla elinde mal bekletmez, o mal dağıtılmadıkça evine uğramazdı.” Bu ifade, Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini anlatmaktadır?
A) Doğruluk B) Sabır
C) Hoşgörü D) Cömertlik
10. Peygamberimiz en çok hangi ay içerisinde daha cömertçe hareket ederdi?
A) Ocak B) Muharrem C) Ramazan D) Nisan
11. “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
A) Adaletini B) Alçakgönüllülüğünü
C) Sabrını D) Cesaretini
12. Peygamberimiz, karşısında korkudan titreyen birine aşağıdaki sözlerden hangisini söylemiştir:
A) “Korkma! Ben hükümdar değilim. Kuru et pişirerek karnını doyuran bir kadının oğluyum.”
B) “Korkma! Ben bir peygamberim”
C) “Korkmana gerek yok. Sana bir şey yapacak değilim.”
D) “Korkma! Ben peygamberim, ama annem de hep yoksulluk içinde yaşadı.”
13. Aile hayatıyla ilgili olarak “Ailesine Resulüllah’tan daha şefkatli kimseyi görmedim” diyen ve Peygamberimiz’in evinde büyüyen sahabi kimdir?
A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ali
C) Hz. Enes D) Hz. Hüseyin
14. “Gönül üzülür, gözler yaşarır ama yine de biz Rabbimizin hoşuna giden sözler söyleriz” sözü niçin söylenmiştir?
A) Ağlamanın erkeklere yakışmadığını anlatmak için
B) Ağlamakla bir şey elde etmenin mümkün olmadığını söylemek için
C) Amcası Ebu Talib’in vefatına ağlamanın fayda vermeyeceğini söylemek için
D) Oğlu İbrahim’in vefatına ağlamasını yadırgamanın doğru olmadığını anlatmak için
15. “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz” sözü hangi olay üzerine söylenmiştir?
A) Peygamberimiz’i torunlarını severken gören birinin “benim on çocuğum var; hiçbirini kucaklayıp öpmedim” demesi üzerine
B) Çocuklarını döven bir babayı görmesi üzerine
C) Allah’ın merhametinin sınırsız olduğunu anlatmak istemiştir.
D) Bir hayvana kötü davranan birini görmesi üzerine
16. “Benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirini kucaklayıp öpmedim” sözüne Peygamberimiz nasıl bir karşılık vermiştir?
A) “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz.”
B) “Sen pek katı kalpli biriymişsin. Git çocuklarını öp.”
C) “On çocuk çok fazla. Çok çocuk sahibi olmak iyi değildir.”
D) “Zaten çocukları öpmek iyi değildir. Kucaklaman yeterli.”
17. Peygamberimiz’in “Allah’ım ben onları seviyorum, sen de onları sev” dediği kimlerdir?
A) Torunları: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin B) Çocukları : Fatıma ve Zeynep
C) Torunları : Ümame ve Üsame D) Çocukları: İbrahim ve Abdullah
18. “….. açken tok yatan bizden değildir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
A) Komşusu B) Arkadaşı C) Annesi D) Kardeşi
19. “Bir hediyem ve iki komşum var. Hediyeyi hangisine vereyim” diye soran Hz. Aişe’ye Peygamberimiz nasıl bir cevap vermiştir?
A) En sevdiğin arkadaşına B) En yakın akrabana
C) En yakın komşuna D) En sevdiğin komşuna
20. Cebrail’in Peygamberimiz’e iyilik etmesi konusunda çok fazla tavsiyede bulunduğu ve “neredeyse mirasçı kılınacaklardı” dediği kişiler kimlerdir?
A) Komşular B) Arkadaşlar
C) Dostlar D) Akrabalar
21. Ebu Talip sıkıntıya düştüğünde Peygamberimiz amcasının geçimini kolaylaştırmak için onun oğlu Ali’yi yanına alarak bakımını üstlendi. Bu olay Peygaberimiz’in daha çok hangi özelliğini anlatır?
A) Cömertlik B) Merhamet
C) Vefa ve yardımseverlik D) Sabır ve tevekkül
22. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı kan davası hangisidir?
A) Amcası Abbas’ın kan davası
B) Dedesi Abdulmuttalib’in kan davası
C) Amcası Abbas’ın torunu Rebia’nın kan davası
D) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın kan davası
23. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı faiz davası hangisidir?
A) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın faizi
B) Amcası Abbas’ın faizi
C) Dedesi Abbas’ın torunu Rebia’nın faizi
D) Amcası Abdulmuttalib’in faizi
24. Peygamberimiz’in, İslam medeniyetinin evrensel ve insani ilkeler çerçevesinde temellerini attığı ve Medinelilerden bu ilkelere uyacaklarına dair söz aldığı ilk olay hangisidir?
A) Veda Hutbesi B) Medine Vesikası
C) Akabe Biatları D) Veda Haccı
25. Peygamberimiz’in, amcası Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi’yi bile affetmesi onun hangi özelliğini en iyi anlatır?
A) Sabır ve Hoşgörüsünü B) Tevekkülünü
C) Adaletini D) Güvenilirliğini
26- Peygamberimiz’in babasının adı nedir?
A)Abdulmuttalip B)Abbas
C)Abdullah D)Hamza
27- Efendimiz’in ilk eşinin adı nedir?
A-Fatıma B-Ümmü Gülsüm
C-Aişe D-Hatice
28- Peygamberimiz’e “göklerde ve yerde herkes tarafından övülsün” diye Muhammed ismini veren kimdir?
A-Babası Abdullah B-Amcası Abbas
C-Annesi Amine D-Dedesi Abdulmuttalip
29- Peygamberimiz, Mekke sıcak ve kurak olduğundan 4 yaşına kadar çocukluğunu süt annesinin yanında geçirdi. Yanında kaldığı süt annesinin adı nedir?
A-Halime B-Aişe
C-Amine D-Hatice
30- Efendimiz’in süt kardeşinin adı nedir?
A-Halime B-Şeyma
C-Aişe D-Rukiyye
31- Efendimiz’in amcasının maddi durumu iyi olmadığından yanına aldığı ve daha çok kendi yanında yetiştirdiği amcasının oğlunun adı nedir?
A-Hz. Ali B-Hz. Ebubekir
C-Hz. Ömer D-Hz. Osman
32- İslam´da ilk emir nedir?
A-Namaz B-Oruc C-Hac D-Oku
33- İlk vahiy Peygamberimiz’e hangi yılda geldi?
A- 610 B- 623
C- 571 D- 632
34- Allah´ın Kur´an’dan Peygamberimiz’e indirdiği ilk ayetler hangisidir?
A-Fatiha Suresi B-Kevser Suresi
C-Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti D-Yasin Suresi
35.Müşriklerin Haşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
A) 3 yıl
B) 1 yıl
C) 2 yıl
D) 5 yıl
36. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
A) Hicri 3/ miladi 625
B) Hicri 4/ miladi 627
C)Hicri 3/ miladi 626
D)Hicri 3/ miladi 624
37.İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisisdir?
A) Mescid-i Nevebi
B) Mescid-i Haram
C)Mescid-i Kuba
D)Mescid-i Kıbleteyn
38.Mekke ne zaman fethedildi?
A) Hicri 7 Yıl, Miladi 629
B) Hicri 9 Yıl, Miladi 631
C)Hicri 8 Yıl, Miladi 630
D)Hicri 10 Yıl, Miladi 632
39.Rumlarla yapılan savaş hangisidir?
A) Tebük
B)Mute savaşı
C)Huneyn
D)Şam
40.Aşağıdakilerden hangisinin İslam Tarihi üzerine eseri yoktur?
A) İbn İshak
B)İbn Hişam
C)İbni Buhari
D)İbni Esir
41 Bilal-ı Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik kimdir?
A) Ebu Süfyan
B) Ebu Cehil
C)Ümeyye Bin Halef
D)Ebu Leheb
42. En son vefat eden sahabenin ismi nedir?
A) Sa’d bin Ebi Vakkas
B) Muaz bin Cebel
C) Amr bin el As
D) Ebu Tufeyl Amir bin Vasile el Leysi
43. Peygamberimiz veda hutbesini nerede okumuştur?
A) Mina
B) Safa
C)Ebu Kübeys Dağında
D) Arafat’ta
44. İlk seriyye komutanı kimdir?
A)Hz Hamza
B)Hz Halit bin Velid
C) Hz Ali
D) Hz Ebubekir
45.Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ile doğru olarak verilmiştir?
A) Hz. Ebubekir-Hz.Hatice-Hz.Ali- Hz.Zeyd
B) Hz. Ebubekir-Hz. Aişe- Hz. Ali- Bilal-ı Habeşi
C) Hz.Ömer- Hz. Hatice- Hz.Ali- Bilal-i Habeşi
D) Hz.Ebubekir- Hz.Hatice- Hz.Zeyd -Hz.Ali
46. Hz. Peygamberin kendisine peygamberlik gelmeden önce katıldığı ve “Bugün de böyle bir sözleşmeyi kabule davet olunsam, onu hiç tereddüt etmeden kabul ederim” dediği Hılfü’l-Fudul anlaşmasını aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi açıklar?
A) Zemzem kuyusunun nasıl temizleneceğini düzenler.
B) Haceru’l Esved’in yerine nasıl konulacağını düzenler.
C) Mekke’deki ticaret işlemlerinde adaleti sağlamayı amaçlar.
D) Mekke kabilelerinin zulme karşı yaptıkları işbirliğini düzenler.
47. 50. Mûte Savaşı’nda arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, Peygamberimizin kendisine “Allah’ın Kılıcı” ünvânını verdiği sahâbe kimdir?
a) Hz. Ali.
b) Hâlid b.Velid.
c) Abdullah ibn Revâha.
d) Zeyd b. Hârise.
48. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
A) Hicri 7 / Miladi 628 B) Hicrî 7 / Miladî 630
C) Hicrî 8 / Miladi 627 D) Hicri 8 / Miladi 628
49. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
b) Ranuna vadisinde
c) Mescid-i Nebevî’de
d) Mescid-i Kuba’da
50.Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?
a) Fiten hadisler
b) Darb-ı meseller
c) Tergib ve terhib hadisleri
d) Ahkam hadisleri

51. Aşağıdakilerden hangilerine Kütüb-ü Sitte denir?
a) Ahmed-Abdurrazzak-Buhari-Müslim-Nesai-İbn Huzeyme
b)Ahmed-Buhari- Darimi- Müslim- Ebu Davud- Beyhaki
c) Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-İbn Hibban-Darakutnî
d) Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai
52. Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zühre
b) Berre
c) Atike
d) Ümeyme
53. Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?
a) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 616
b) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 616
c) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 614
d) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615
54. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abbas
b) Attas
c) Addas
d) Vakkas
55. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
a) Hicrî 3/ miladî 625
b) Hicrî 4 / miladî 627
c) Hicrî 3/ miladî 626
d) Hicrî 3/ miladî 624
56. Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Aişe
c) Hz. Hatice
d) Hz. Ümmü Seleme
57. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
b) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında
c) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
d) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında
58. Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?
a) Cihad
b) Seriye
c) Gazve
d) Kıta
59. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
a) İranlılara karşı
b)Yahudilere karşı
c) Bizanslılara karşı
d) Müşriklere karşı
60.Kur’an’da “alemlere rahmet” olarak gönderildiği bildirilen peygamber kimdir?
a) Hz. İbrahim b) Hz. İsa c) Hz. Musa d) Hz. Muhammed
61. “Muhammedü’l-Emin” hangi anlama gelmektedir?
a) Muhammed Peygamber b) Sevilen Muhammed
c) Güvenilir Muhammed d) Değerli Muhammed
62. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi özellikle “emin” adıyla nitelenmiştir?
a) Hz. İsa b) Hz. Muhammed c) Hz. Musa d) Hz. Adem
63. Peygamberimiz’in ilk eşi ve evlilik süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Aişe – 25 b) Hatice – 25 c) Hatice – 22 d) Aişe – 22
64. Aile hayatıyla ilgili olarak “Ailesine Resulüllah’tan daha şefkatli kimseyi görmedim” diyen ve Peygamberimiz’in evinde büyüyen sahabi kimdir?
a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ali c) Hz. Enes d) Hz. Hüseyin
65. “Peygamberimiz, her yanına geldiğinde ayağa kalkar, onu alnından öper ve yerine oturturdu.” Bu söz, Peygamberimiz’in hangi çocuğu için söylenmiştir?
a) Hz. Zeynep b) Hz. Ümmü Gülsüm c) Hz. İbrahim d) Hz. Fatıma
66. Peygamberimiz’in torunlarının adı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ahmet – Mehmet c) Ayşe – Fatma
b) Hasan – Hüseyin d) Zeynep – Hatice
67. “Benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirini kucaklayıp öpmedim” sözüne Peygamberimiz nasıl bir karşılık vermiştir?
a) “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz.”
b) “Sen pek katı kalpli biriymişsin. Git çocuklarını öp.”
c) “On çocuk çok fazla. Çok çocuk sahibi olmak iyi değildir.”
d) “Zaten çocukları öpmek iyi değildir. Kucaklaman yeterli.”
68. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in anne ve babası kimdir?
a) Aişe – Muhammed b) Hatice – Muhammed
c) Fatıma – Hüseyin d) Fatıma – Ali
69. Hicret yolculuğu sırasında Peygamberimiz’e arkadaşlık yapan kişi kimdir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ebubekir c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
70. Peygamberimiz’in evrensel ve insani ilkelerinin özetlendiği son konuşmasının adı nedir?
a) Akabe Biatı b) Medine Sözleşmesi c) Veda Hutbesi d) Veda Haccı
71. Veda Hutbesi’nde Peygamberimiz’in Müslümanlara bıraktığı iki rehber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’an-ı Kerim – Sünnet b) Sünnet – İcma
c) Kitap – İcma d) Kur’an-ı Kerim – Siyer
72-Peygamber Efendimiz hangi şehirde doğmuştur?
A-Medine B-Kudüs C-Cidde D-Mekke
73. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır?
A) M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
B) M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
C) M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
D) M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
74. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e süt emzirmemiştir?
A) Amine binti Vehb
B) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe
C) Halime binti Ebi Züeyb
D) Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Ese
75. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir?
A) Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
B) Zeynep, Fatıma ve Rukiye
C) Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Kasım
D) Rukiye, Kasım ve Ümmü Gülsüm

76. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
A) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
B) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında
C) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
D) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında
77. Hz. Peygamber, hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?
A) Abdullah b. Zeyd
B) Abdullah ibn Ümmi Mektum
C) Abdullah b. Zübeyr
D) Abdullah b. Ziyad
78. İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sudan B) Mısır C) Etiyopya D) Somali
79. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in nübüvvetinden önce meydana gelen olaylardan değildir?
A) Ebû Tâlib’in ölümü
B) Fil olayı
C) Ficar savaşları
D) Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl Cemiyetine katılması
80. Peygamberimiz’in insan haklarına ve evrensel ilkelere vurgu yapan Veda hutbesin okuduğu Veda Haccı Hicret’in kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
81. Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”
B) “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla”
C) “Ey Muhammed! De ki: Allah birdir”
D) “De ki: Ey kâfirler! Ben sizin taptığınıza tapmam”
82. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs kimdir?
A) Ammar b. Yasir B) Abdurrahman b. Avf
C) Necaşi D) Ebu Ubeyde b. Cerrah
83. Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetlenen şahıs kimdir?
A) Ebu Süfyan B) Ebu Leheb C) Abbas D) Hamza
84. İslâm’ı kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek için gönderilen 70 tane hafız sahabinin yolda pusuya düşürülerek şehit edildiği yerin ismi nedir?
A) Hayber B) Batn-ı Rabiğ
C) Bi’r-i Maûne D) Batn-ı Nahle
85. İslâm’ın en önemli savaşlarından olan Uhut savaşının tam olarak kazanılamamasının sebebi nedir?
A) Mekkelilerin modern silahlara sahip olması
B) Savaşın öğleden sonra yapılmış olması
C) Havanın çok sıcak olması
D) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali
86. Aşağıdakilerden hangisi ulü’l-‘azm peygamberlerden biri değildir?
a) Hz. Nûh.
b) Hz. İbrâhîm.
c) Hz. Îsâ.
d) Hz. Lokmân.
87. Uhud savaşında melekler tarafından yıkanan şehid aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Talhâ.
b) Hz. Mus’ab.
c) Hz. Hanzala.
d) Hz. Hamza.
88. “İslâm tarihinde ‘yedi ağlayanlar’ diye anılan kişiler Peygamberimize (s.av.) gelerek, bu gazveye katılmak istediklerini fakat binit ve yiyeceklerinin bulunmadığını bildirirler, Peygamberimizin de kendilerine binit kalmadığını söylemesi üzerine bu yedi kişi ağlayarak geri dönerler.” Bu olay aşağıdakilerden hangisinde vukû bulmuştur?
a) Bi’r-i Mâûne gazvesi.
b) Tebük gazvesi.
c) Bedir gazvesi.
d) Hayber gazvesi.
89. Peygamberimizin emriyle savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirâk etmediği seferlere ne denir?
a) Hicret.
b) Hac.
c) Seriyye.
d) Vahiy.
90. Peygamberimizin (s.a.v.) iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnûreyn’ lakabını alan sahâbi kimdir?
a) Hz. Ebû Bekir.
b) Hz. Osman.
c) Hz. Ali.
d) Hz. Hamza.
91. Peygamberimiz otuz beş yaşlarında iken Mekke’de hangi antlaşmaya katılmıştır?
a) Cemiyyet-ül Hayr.
b) Ashâb-ı Yemîn.
c) Hıfzu’l-Kâbe.
d) Hılf u’l-Fudûl.
92. Araplarda ilk doğan erkek çocuğun ismi babaya ve anneye künye olurdu. Hz.Peygamberin künyesi nedir?
a) Abdullah.
b) Mustafa.
c) Ebu’l-Kâsım.
d) El-Emîn.
93. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin hem sütkardeşi, hem de amcasıdır?
a) Zübeyr.
b) Ebû Tâlib.
c) Abbâs.
d) Hamza.
94. Habeşistan’a hicret eden ilk aile kimdir?
a) Hz. Ali ve Fâtıma.
b) Hz. Zübeyr ve hanımı.
c) Hz. Osman ve eşi Rukiye.
d) Hz. Ammâr ve ailesi.
95. Senetü’l hüzün ne demektir?
a) Peygamberimizin Tâif’te taşlandığı sene.
b) Hz. Âmine’nin vefât ettiği sene.
c) Uhud savaşının olduğu sene.
d) Efendimizin amcası Ebû Tâlib ile hanımı Hz Hatîce’yi kaybettiği sene.
96. Benî Müstalîk gazvesinden dönerken Hz. Âişe’ye münâfıklar tarafından iftira atılmış fakat hakkında âyet nâzil olarak Hz. Âişe’nin iffetli olduğu bildirilmiştir. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) İfk Hâdisesi.
b) Bi’r-i Mâûne hâdisesi.
c) Garânîk vakası.
d) Recî vakası.
97. Aşağıdakilerden hangi sahâbi, birinci Akabe Biâtı sonrası heyetle birlikte Medîne’ye öğretici olarak gönderilmiştir?
a) Mus’ab b. Umeyr.
b) Habbâb b. Eret.
c) Ammâr b. Yâsir.
d) Es’ad b. Zürâre.
98. Hendek savaşında hendek kazma fikrini hangi sahabî vermiştir?
a) Hz. Varaka.
b) Selmân-ı Fârisî.
c) Hz. Ebû Bekir.
d) Hz. Süleymân.
99- Peygamberimiz’e ilk vahiy gelince Hz. Hatice’nin kendisine götürdüğü ve “Bu Allah´ın Musa´ya ve İsa´ya gönderdiği mesajdır“ diyerek Peygamberimiz’i teselli eden kimdir?
A-Hz.Ali B-Varaka C-Abdulmuttalib D-Ebu Talib
100- “Bir elime güneşi bir elime ayı verseler de bu davamdan vazgeçmem” sözü kime aittir?
A-Hz. Ali B-Hz. Ebubekir
C-Hz. Ömer D-Hz. Muhammed

101- Müslümanlar Mekke´de kendilerine yapılan eziyetten dolayı ilk defa nereye hicret ettiler?
A-Medine B-Taife
C-Habeşistan D-Şam
102- Peygamber Efendimiz amcasının ölümünden sonra Taif’e İslam’ı anlatmak için gittiğinde yanında bulunan sahabi kimdi?
A-Hz. Zeyd B-Hz. Ali C-Hz Ömer D-Hz. Hasan
103- Medine’ye hicret eden Peygamberimiz, Medine’de hangi sahabenin evinde 7 ay kadar misafir kaldi?
A-Musab b. Umeyr B-Hz. Aişe C-Ebu Eyyub el Ensari D-Hz. Osman
104- Mescid-i Nebevi’nin hemen yanı başına hem okul hem yatakhane olarak kullanılan büyükçe bir bölüm ayrıldı. Mescidin yanında eğitim için ayrılan bu yere ne denir?
A-Cami B-Mescid C-Suffa D-Mihrab
105- Medine’de müslümanları ve İslam’ı yok etmek isteyen müşriklere karşı Allah, müslümanlara savaş izni vererek ilk zaferi nasip etti. Bu savaşın adı nadir?
A-Bedir B-Uhud C-Hendek D-Tebük
106- Müslümanların büyük acı yaşadığı, bir ara Peygamberimiz’in öldüğü haberinin yayıldığı, Hz.Hamza ve 70 kadar müslümanın şehit düştüğü savaş hangisidir?
A-Bedir B-Hendek C-Uhud D-Hudeybiye
107- Medine’nin çevresinin hendeklerle çevrilerek Medine’nin korunduğu ve müşriklerin günlerce hendekleri geçemediklerinden İslam’ı yok etme ümitlerinin kırıldığı savaş hangisidir?
A-Bedir B-Uhud C-Hendek D-Hudeybiye
108- Peygamber Efendimiz vefatından önce hastalığı döneminde, namaz kıldıramaz duruma geldiklerinde cemaate namazı kim kıldırıyordu?
A-Hz. Ali B-Hz. Ömer C-Hz. Ebu Bekir D-Hz. Osman
109- Peygamberimiz Medine’de kaç yılında vefat etti?
A-622 B-631 C-623 D-632
110- Peygamberimiz vefat ettiklerinde kaç yaşında idiler?
A-63 B-60 C-53 D-61
111- Medine’li olup Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden insanlara ne denir?
A-Ensar B-Muhacir C-Suffa D-Ashap
112- Müslüman olarak Hz. Peygamberi canlı görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimseye ne denir?
a) Müellefei Kulüb b) Tebei Tabiin C) Sahabi d) Tabiin
113- Peygamber Efendimiz’in eş ve çocukları için söylenen ve her namaz sonunda kendilerine dua edilen ailesinin adı nedir?
a) Ehl-i Kitap b) Ehl-i Sünnet c) Ehl-i Beyt d) Ehl-i Kabe
SİYER YARIŞMASI CEVAP ANAHTARI
1 )D2) C3) D4) D5) A6) B7) C8) A9) D10) C11) A12) A13) C14) D15) A16) A17) A18) A19) C20) A21) C22) D23) B24) C25) A26) C27) D28) D29) A30) B31) A32) D33) A34) C35) A36) A37) B38) C39) B40) C41) C42) D43) D44) A45) A46) D47) B48) A49) A50) C51) D52) B53) D54) C55) A56) B57) C58) C59) C60) D61) C62) B63) B64) C65) D66) B67) A68) D69) B70) C71) A72) D73) A74) D75) A76) C77) B78) C79) B80) D81) A82) C83) B84) C85) D86) D87) C88) B89) C90) B91) C92) C93) D94) C95) D96) A97)A98)B99)B100)D101)C102)B103)C104)C105)A106)C107)C108)C109)A110)A111)B112)C113)C

-Hz Peygamber’in nuru, Hz Amine’ye intikal ettiğinde, bir kaç yıl boyunca kıtlık sıkıntısına duçar olan halka rahmet yağmuru yağdı; öyle ki o yıla “Senet’ul- Feth” (fetih ve bolluk yılı) ismi verildi
-Peygamberliğin 10 yılında Hz Peygamberin eşi Hz Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla hüzün yılı denir Amm’ul- Hüzn (hüzün ve gam yılı)
– M. 621) Sevinç Yılı manasında “Senetü’s-Sürur” denildi.(Senetül İbtihace)
-Hicretin 9′uncu yılına “Senetü’l-vüfûd” (Elçiler yılı) denilmiştir. “Amm’ul- Vufud”

18

Ocak
2013

Diyanet mbst-Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Siyer-i Nebi Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  429 Kez Okundu

1-Rufeyde bint-i Sa’d el-Eslemiyye (r.anhâ), İslâm’da ilk hemşire hanım sahâbîlerdendir. Hazrec kabilesinin boylarından olan Benî Eslem’dendir.
2-Bedir savaşında ilk şehit: Hz. Ömer’in azatlısı Mihca’a isâbet ederek şehit etti.
3-Ebû Câbir Abdullah b. Amr b. Haram el-Ensârî es-Selemî (ö. 3/624) Uhud Savaşı’nda ilk şehid düşen sahâbîdir. u savaşta yeteri kadar kefen ve kabir bulunamadığı için naaşı eniştesi Amr b. Cemûh ile aynı kabre kondu. Aradan kırk altı sene geçtikten sonra sel yatağına yakın olan kabirleri başka bir yere nakledilmek üzere açıldığı zaman, bu iki sahâbînin cesetlerinin hiçbir değişikliğe uğramadan gömüldükleri gibi durduğu görüldü. ( el-Muvatta Cihâd, 21, hadis nr. 49; TDV İslam Ansiklopedisi, Abdullah b. Amr b. Haram md.)
4-Hz. Ömer, 645 yılının son ayında Ebû Lü’lü Firuz adında Yahudi bir köle tarafından namaz kılarken şehid edildi.
5-Hz.Osmanın hanımın adı Naile .
6- Hz. Ali , Hariciler’den İbni Mülcem tarafından şehit edilmiştir.
7-Hz. Osman 656 yılında Mısır, Basra ve Kufe’den gelen ve Hz. Osman’ın halifeliğini kabul etmeyen isyancılar tarafından şehit edilmiştir.
8-Cemel Vak’ası:36/656 tarihinde dördüncü halife emirü’l-Müminin Hz. Ali ile Hz. Âise taraftarlari arasinda Basra dolaylarinda meydana gelen çatisma.
9-Sıffin Savaşı, Râşid halifelerin dördüncüsü olan Hz. Ali (r.a.) ile, onun halifeliğini kabul etmeyen Şam valisi Hz. Muaviye bin Ebu Süfyan (r.a.) arasında çıktı. Savaş, 657 yılında, Fırat havzasında bulunan Rakka’nın doğusundaki Sıffın denilen yerde yapıldı ve bu savaşta yetmiş bin Müslüman şehit oldu. Şamlılar Hz. Amr bin el-Âs’ı, Hz. Ali tarafındaki Iraklılar daHz. Ebu Mûsâ el-Eş’arî’yi hakem tayin ettiler. 37. yılın Safer ayında Düvmetü’l-Cendel’de bir araya gelerek, karar verirken esas alınacak prensipleri içeren “Tahkimnâme”yi kaleme aldılar. Bu olaya İslâm tarihinde “Hakem Olayı” denir.
10-Zübeyr b. el-Avvam b. Huveylid b. Esed b. Abdi’l-Uzza b. Kusayy b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b. b. Lüeyy el-Kurasî el-Esedî. Büyük oğlu Abdullah’tan dolayı “Ebû Abdillah” diye çağrılırdı. Peygamber (s.a.s)’in dostu ve havarisi (yardımcısı), aynı zamanda halası Safiyye binti Abdulmuttalib’in oğludur.
11- Peygamber efendimizin hakemliğini yaptığı taşın adı Hacer-ül Esved
12-Peygamber efendimize peygamberlik 610 Yılında Hira Dağında geldi.
13-İlk vahiy Alak Süresinin ilk 5 ayeti.
14- Peygamberimize ilk inanan ve onunla ilk namazı kılan kişi Hz. Hatice.
15-Hz. Peygamber’in insanları ilk defa İslam’a davet etmek için konuşma yaptığı yer Mekke’de bulunan Safa tepesidir.
16-Vahyin gelişinin 6. yılı idi. Peygamber Efendimiz safa tepesinde Ebu Cehil
17-Bilal-i habeşi”yi hürriyetine kavuşturan sahabi Hz. Ebubekir
18-Boykot karalarını yazan ve Kabe’nin duvarına bu kararları asan müşrik Mansur b. İkrime.
19- Boykot kararını müşrikler 3yıl sürdürdüler.
20-Müşriklerin İslam’ı yok etmek için toplandıkları yerin adı Darunnedve
21-Peygamber Efendimizin müşriklerden saklandığı mağaranın adı Sevr Mağrası.
22- Peygamber Efendimizin hicrette yol arkadaşı Hz. Ebubekir.
23-Peygamber Efendimizi Medine’de evinde misafir eden sahabi Ebu Eyyüb el- Ensari
24-Mekke 630 yılında fethedildi.
25- Peygamberimizin aile çevresine Ehli Beyt denir.
26- Peygamber’in katıldığı seferlere Gavze denir.
27-Haram aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
28-Haram aylar : Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep
29-Veda haccı Hicret’in 10. yılında gerçekleşti.
30-Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi. (574)
31-Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.(575)
32-Amcası Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı). (620)
Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Receb/Ocak). 1/623

33-Mekke’ nin fethi hicretin 8.yılında gerçekleşmiştir.
34-Yeni evlenmesine rağmen,savaşa olan şevk ve gayretinden dolayı Uhud savaşına katılmak için evinden acele ile çıkıp ve savaşta şehit olan ve melekler tarafından yıkanan sahabi Hanzale b. Ebu Amir
35-Peygaber Efendimizin emriylen savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirak etmedigi seferlere Seriyye denir.
36-Ridde hareketleri Hz.Ebubekir halife döneminde ortaya çıkmıştır.

37-Ebu Turap(toprağın babası),Esedullah(Allah’aslanı) ,Murtaza (seçilmiş),Haydar (aslan) ünvanları Hz.Ali sahabeye aittir.

38-Hac hicretinin 9. yılında farz kılındı.
39-Uhud savaşı hicretin 3.yılında olmuştur.
40-Hz.Hamza,Peygamberimizin hem sütkardeşi aynı zamanda amcasıdır.
41-İslamiyet de ilk yapılan mescid Kuba mescidi
42-Hadis-i şerifte belirtilen ‘’Ümmül habais’’ (kötülüklerin anası) olan şey Alkollü İçki
43-Mute Savaşı Hicretin 8. yılında olmuştur, Bizans ile Müslümanlar arasında yüzyıllarca sürecek savaşlar bu savaşla başlamıştır.
44-Allah yolunda ilk müşrik kanı döken sahabi ünvanını alan,ve ok atmada meşhur olan sahabi Sa’d bin Ebi Vakkas
45-Ezanı rüyasında ilk gören sahabi Abdullah b.Zeyd
46-Hz. Ömer döneminde Mısır’ı fetheden komutan sahabe Amr b.As
47-İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
48-Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.
49- Müslümanların cok kayıp verdikleri, Hz.Hamza’nın şehit olduğu, Peygamberimizin mübarek dişinin kırıldığı, müslümanların ikinci savaşının adı Uhut Savaşı.
50- Peygamberimiz hayatında 1 defa hac yapmıştır.

17

Ocak
2013

Siyer-i Nebi Notları ve Kronolojisi

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  312 Kez Okundu

1-Hz. Muhammed’in hayatını anlatan kitaplara genel olarak siyer denir. Siyer, “sire” kelimesinin çoğulu olup sözlükte yol ve hayat tarzı anlamlarına gelir.
2-Terim olarak SiyerHz. Peygamber (s.a.v.)in doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilme denir.
3-Siyerin konusu; Hz. Peygamberin doğumu, çocukluğu, gençliği, evliliği, aile hayatı, elçi olarak görevlendirilişi, İslam’ı tebliği, hicreti, insanlar arası ilişkileri, katıldığı savaşlar ve vefatına kadar olan tüm faaliyetleridir.
4-Siyer ilminin amacı, Hz. Muhammed’in peygamberlik dönemindeki faaliyetlerini temel kaynaklardan doğru tespit etmek, tanıtmak ve iyi anlaşılmasını sağlamaktır
5-Haram Aylar: ; zilkade, zilhicce, muharrem ve recep
6-Mevali:Azat edilen köleler.
7-Önceleri noktasız ve harekesiz olan Arap yazısı, İslamiyetten sonra Ebu’l-Esved ed-Düeli (öl. 688) tarafından harekelenmiş, Halil bin Ahmet (öl. 791) tarafından da noktalanmış ve bugünkü hâlini almıştır.
8-Şiir yarışmalarının yapıldığı en ünlü panayır Ukaz Panayırı idi.
9-Hanif, sözlükte batıldan doğruya dönen kimseye denir. Dinde ise Hz. Muhammed’den önce Araplar arasında Allah’ın birliğine inanan ve putperestliği reddedenlere Hanif denilir. Diğer bir ifadeyle Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği inanç üzere olan müminlere verilen addır.
Güçlü bir hatip olan Kuss bin Saide, Hz. Hatice’nin amcaoğlu Varaka bin Nevfel, Hz. Ömer’in amcası Zeyd bin Amr, Hz. Hamza’nın kız kardeşinin oğlu Ubeydullah bin Cahş ve Taifli ünlü şair Ümeyye bin Ebu’s-Salt onların önde gelenlerindendi. Hanifler, cahiliye yanlışlarına karşı direnen inanmış bir grup insandı.
10-Kâbe, Mekke’de Mescid-i Haram’ın ortasında taştan yapılmış dört köşeli bir binadır.
11-Kâbe’nin ilk binasında tavan, eşik, pencere ve kapı yoktu. Bunlar Kusay bin Kılâb zamanında yapılmıştır. Kâbe, tarih boyunca Araplar tarafından mukaddes kabul edilmiştir.
12-Bugün Kâbe’nin doğu köşesine tavafa başlangıç işareti olarak konulan siyah taş (Hacer-i Esvet), kuzeybatı tarafında “Hatim ve Mizab-ı Kâbe”, kuzeydoğu duvarında “kapı”, kuzeydoğu duvarının karşısında ise “Makam-ı İbrahim ve Zemzem Kuyusu” vardır.
13-İslamiyetten önce dinî vazifeler Kâbe’nin içinde eda edilirken sonradan bu küçük bina ziyaretçileri ve hacca gelenleri almaz olur. Bunun üzerine Kâbe’nin etrafındaki boş alan, ibadet mekânı olarak Kâbe’ye katılır. Bu eklenen alan mukaddes sayılır ve “Harem” adı verilir. İslamiyette namaz farz olunca namazlar burada kılınmaya başlanır. Onun için buraya “Mescid-i Haram” denmiştir.
14-Hac, kelime olarak Allah’a yönelme ve günahlardan arınma anlamına gelir. Terim olarak ise Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve civarındaki kutsal yerleri belirli zaman içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmektir.
15-Harem sözlükte “yasaklanmış korunmuş, dokunulmaz” manasına gelen Harem kelimesi haram ile eş anlamlıdır. Terim olarak Mekke ve Medine’nin, çevre sınırları (Hz. Peygamber tarafından çizilen) için kullanılır. Bu bölgelere Harem adının verilmesi, zararlılar dışındaki canlılarının öldürülmesi ve bitki örtüsüne zarar verilmesinin haram kılınmış olmasındandır. Bundan dolayı Mekke’ye el-Beledü’l-Haram denildiği gibi Kâbe ise el-Beytü’l-Haram, çevresindeki mescit de el-Mescidü’l-Haram diye anılmaktadır.
16-Kur’an-ı Kerim’de Kâbe için; “el-Beytü’l Haram” (Mâide suresi, 2. ayet.), “el-Beytü’l Muharrem” (İbrahim suresi, 37. ayet.), “el-Beytü’l-Atik” ( Hac suresi, 29-33. ayetler.), “el- Beytü’l Ma’mur” (Tûr suresi, 4. ayet.), ve “el-Beyt” (Bakara suresi, 125-127. ayetler.) isimleri kullanılır.
17-1517 yılında Mısır’ın fethiyle Kâbe’nin örtüsünü yaptırma Osmanlı padişahlarına geçti ve Yavuz Sultan Selim, Kâbe örtülerinin eskiden olduğu gibi yine Mısır’dan gönderilmesini istedi. Kanuni Sultan Süleyman zamanından itibaren Kâbe’nin dış örtüsü Mısır’da, iç örtüsü İstanbul’da hazırlanmaya başlandı; ancak iç örtünün kumaşı yine Mısır’da dokunuyordu. Nihayet III. Ahmet Döneminden itibaren kumaşların tamamının İstanbul’da dokunması âdet oldu. İç örtü İstanbul’dan, son olarak 1861’de, tahta çıkışı münasebetiyle Sultan Abdülaziz tarafından gönderildi ve 1943 yılına kadar kullanıldı. Kâbe’nin örtüleri Osmanlılar Döneminde uzun bir süre yeşil, daha sonra siyah atlastan yapılmıştır. Hicaz’ın Osmanlı idaresine girmesinin ardından her yıl Kâbe’nin yıkanması ve kokulandırılması için Haremeyn tahsisatından pay ayrılmıştır.
I. Dünya Savaşı sırasında Mekke Emiri Şerif Hüseyin, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanınca örtülerin ikisi de yine Mısır’dan gönderilmeye başlandı.
18-Peygamberimizin soyu, iki büyük Arap topluluğundan biri olan ve İsmailoğulları diye de anılan Adnanilere dayanır. Onun soyu, Hz. İsmail ve Hz. İbrahim’e kadar uzanır.
19-Peygamberimizin babası Abdullah, Kureyş’in Haşimoğulları, annesi Âmine iseZühreoğulları kolundandı. Her iki taraf da Mekke’de saygınlığı olan ailelerdi. Babası Abdullah onun doğumundan kısa bir süre önce vefat etmişti.
20-Dedesi Abdülmuttalip (Şeybe) Mekke’nin en önemli yöneticilerinden biri idi. Mekkeliler ona büyük saygı duyarlardı. Şeybe de kendi babası Haşim gibi cömert bir insandı. Hacıların su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamaya büyük katkı sağlıyordu. Örneğin, Zemzem Kuyusu’nu yeniden bulup tamir ettirmiş ve hacıların hizmetine sunmuştu.
21-Peygamberimizin amcaları; Haris, Ebu Talip, Ebu Lehep, Zübeyr, Abbas ve Hamza Mekke toplumunda saygın kişilerdi.
22-Peygamberimizin babası Abdullah, Mekke’nin en saygın ailesine mensup ve akranları arasında çok beğenilen bir gençti. Babası Abdülmuttalip ona Zühreoğulları reisi Vehb’in kızı Âmine’yi uygun gördü. Âmine de Kureyş’in şerefli ve iffetli kızlarındandı. Abdullah, Âmine ile zamanın geleneklerine göre evlendirildi. Böylece güzel ve saygın bir yuva kurulmuş oldu.
23-Abdullah, bazı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir ticaret kervanıyla Suriye’ ye gitti. Fakat dönüşte hastalandı ve kervan ile devam edemeyeceğini anlayınca Medine’de dayılarının yanında kaldı. Yol arkadaşları Mekke’ye dönüp durumu haber verince Abdülmuttalip, büyük oğlu Haris’i Abdullah ile ilgilenmek üzere Medine’ye gönderdi. Ancak Haris oraya ulaşmadan kardeşi Abdullah Medine’de vefat etmişti. Bu acı haber başta Âmine olmak üzere tüm aileyi yasa boğdu. Peygamberimiz henüz dünyaya gelmeden yetim kalmıştı.
24-Peygamberimiz 20 Nisan (12 Rebiyülevvel) 571 tarihinde Mekke’de doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Âmine’dir.
25-Abdülmuttalip Hz. Peygamberin dedesidir. Asıl adı Şeybe’dir. Abdülmuttalip, üstün karakterli, inançlı, iyi kalpli, bir insan, adil bir reisti. Ömrünün sonuna doğru puta tapmayı terketmiş, içkiyi ve kumarı bırakmış, Kâbe’nin çıplak olarak tavaf edilmesini yasaklamıştı. Allah’ın varlığına, ceza ve mükâfat yeri olarak ahiretin mevcudiyetine inanmış, zaman zaman Hira Mağarası’na çekilip ibadetle meşgul olmuştu.Abdülmuttalip, sağlığında torunu Muhammed’e gereken ihtimamı göstermiş; kendisinden sonra da onun bakımını oğlu Ebu Talip’e vasiyet etmişti.
26-Peygamberimiz, dört yaşından altı yaşına kadar öz annesinin yanında kaldı. Annesi Âmine, hem Medine’deki akrabalarıyla hasret gidermek hem de kocası Abdullah’ın kabrini ziyaret etmek amacıyla oğlu Muhammed’i de yanına alarak Medine’ye gitti. Ancak ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra dönüş yolunda hastalanarak Medine’ye 190 km mesafedeki Ebva’da vefat etti. Peygamberimiz sevgili annesini kaybetmenin acısını yaşamış ve öksüz kalmıştı.Annesinin vefatı üzerine Hz. Muhammed’i bakıcısı Ümmü Eymen Mekke’ye getirip yaşlı dedesine teslim etmiştir.
27-Peygamberimizin Kur’an’da ve hadislerde geçen bazı isim ve sıfatları şunlardır:
Ahmet: Allah’a çok hamt eden, övgüye layık olan. Saf suresi, 6. ayet.
Rauf-Rahim: Çok şefkatli, çok merhametli. Tevbe suresi,128. ayet.
Rahmet: Merhametli. Enbiyâ suresi, 107. Ayet
Nebi: Peygamber, haberci. Şahit: Tanık ve delil. Mübeşşir: Müjdeci. Nezir: Uyarıcı.
Dai: Davet edici. Siraç: Aydınlatıcı. Ahzâb suresi, 45- 46. ayetler.
Resul: Elçi-peygamber. Fetih suresi, 29. ayet.
Mustafa: Seçilmiş. Ahmet bin Hanbel, Müsned, C 5, s. 25.
Muhammed: Çok övülen anlamındaki bu isim, Kur’an-ı Kerim’de dört ayrı surede yer almaktadır. Âl-i İmrân suresi 144, Ahzâb suresi 40, Muhammed suresi 2 ve Fetih suresi 29. ayetler.
Kur’an-ı Kerim’in 47. suresi Muhammed suresidir.41
28-Hz. Muhammed, yirmi beş yaşına kadar amcası Ebu Talip’in yanında ve himayesinde kaldı. Ebu Talip Mekkelilerin saygısını kazanmış, üstün vasıflı bir kişi idi. Aynı zamanda Hz. Ali’nin de babası olan bu hoşgörülü ve merhametli insan, Hz. Muhammed’i en az kendi çocukları kadar severdi. Peygamberimizin ikinci annem dediği Ebu Talip’in hanımı Fatıma binti Esed, kendi çocuklarından önce onu yedirir, giydirir ve saçlarını tarardı. Ebu Talip, Mekkelilerin çoğu gibi ticaretle uğraşıyordu. Peygamberimiz de amcasına yardım amacıyla on yaşlarındayken başkalarının koyunlarını güderek çobanlık yapmıştır.
29-Mekke yakınlarında bulunan Sa’doğulları kabilesinden bir grup kadın, emzirmek üzere çocuk almak için Mekke’ye geldi. İçlerinde Halime de vardı. Halime, yol arkadaşlarından geride kalmıştı. O henüz Mekke’ye gelmeden yol arkadaşları varlıklı aile çocuklarını alıp dönmüşlerdi. Muhammed’i yetim diye kimse almamıştı. Halime Mekke’yi dolaştı, yetim diye kimsenin almadığı Muhammed’i almaya karar verdi. Onu alıp köyüne döndü. Muhammed’i sütannesi ve onun ailesi çok sevdi. Çünkü o geldikten sonra evlerine huzur, bereket ve mutluluk gelmişti. Hz. Muhammed sütannesinin yanında dört yıl kaldı. Sonra Halime onu Mekke’ye getirdi ve öz annesi Âmine’ye teslim etti.
ANNECİĞİM !
Hz. Peygamber sütannesi Halime’yi zaman zaman görürdü. Ona karşı derin bir sevgi beslerdi. Onunla her karşılaştığında “Anneciğim!” diyerek saygısını dile getirirdi. Oturması için ona yer gösterir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı. Halime’nin yaşadığı köyde kuraklık sonucu kıtlık olmuş ve hayvanlar hastalıktan ölmüştü. Bundan dolayı da yoksulluk baş göstermişti. Geçim sıkıntısı çeken Halime’nin aklına Hz. Muhammed geldi. Onu ziyaret etti ve derdini anlattı. Hz. Muhammed, Hatice ile evliydi. Sütannesi Halime’yi misafir etti ve ona ikramda bulundu. Hatice, eşinin sütannesi Halime’ye kırk koyun ve bir deve hediye etti. Bu durumdan çokça memnun olan Halime, aldığı hediyelerle birlikte köyüne mutlu bir şekilde döndü.
30- “ Abdullah bin Cüd’an’ın evinde bir antlaşmada bulundum ki, bana karşılığında mor koyunlar verseler onun bozulmasını istemem. Şayet İslam’da da böyle bir antlaşmaya çağrılsam hemen katılırım.”(İbn Hişam, Siret Tercemesi, C 1, s. 185.)
31-Hz. Peygamberin sevgili eşi Hz. Hatice, Mekke’de doğdu. Kureyş kabilesinin Esedoğulları soyuna mensuptu. Babası Huveylit, Kureyş’in ileri gelenlerindendi. Hz. Hatice, Müslüman olmadan önce iffet ve şerefiyle tanınmış saygın dul bir hanımdı. Bu yüzden kendisine, iffetli ve namuslu anlamına gelen
“Tahire” lakabı verilmişti.
32-Mekkeli müşrikler Haşimoğullarını üç yıla yakın bir süre boykot ettiğinde Hz. Muhammed ile beraber zorluklara göğüs germiş; imanı ve sevgisiyle bir eş olarak destek vermiş; sıkıntılarına üzüntülerine çare olmaya çalışmıştır. Hz. Muhammed, onun bu maddi ve manevi desteğini şöyle takdir etmektedir:
“Bütün insanlar, beni red ve inkâr ederken, o, bana iman etti. İnsanlar beni yalanlarken o beni tasdik etti ve insanlar bana mali ambargo uygulayıp iktisadi bir sıkıntıya boğarken o malını mülkünü benim için seferber etti.” Hz. Hatice, Hz. Muhammed’in sadece eşi değil, aynı zamanda yakın bir dostu, bir dert ortağı olmuş, sıkıntılı anlarında onu teselli etmiştir.Hz. Hatice yirmi beş yıl kadar süren bir evlilikten sonra hicretten üç yıl kadar önce vefat etti. Onun vefatıHz. Muhammed’i son derece üzmüştü.
33-Dedesinin yanında kaldığı süre içinde onunla bakıcısı Ümmü Eymen ilgilenmişti. Hz. Muhammed, hayatı boyunca Ümmü Eymen’in yaptığı iyilikleri de unutmamıştır. Gördüğü her yerde, ona sevgisini göstermiştir. Hz. Muhammed, dedesinin vefatına çok üzülmüş, defni sırasında gözyaşlarını tutamamıştır. Henüz çocukluk yaşlarında iken çok sevdiği dedesinin acısını yüreğinde hissetmiştir.
34-Hz.Muhammed’i yanlarına almış ve ona öz çocukları gibi bakmıştı. Hz. Muhammed de ticaretle uğraşarak varlıklı hâle geldikten sonra amcasına destek olmuştu.
35-Muhammed amcası Ebu Talip’in hanımı Fatıma binti Esed’e son derece saygılı davranırdı. O, Medine’ye hicret ettiğinde Hz. Peygamber, onu sık sık ziyaret ederdi.Vefat edince çok üzülmüş ve sebebini soranlara, “Nasıl üzülmeyeyim. Ben yetim bir çocuk olarak ona sığınmışken o, çocuklarını aç tutar, beni beslerdi. Onlardan önce benim saçlarımı tarardı. O, benim anam gibi idi.” diye cevap vermiştir.
36-Peygamberimiz, güzel ahlakı, sağlam karakteri ve dürüstlüğü ile herkesin güvenini kazanmıştı. Toplum ona hayrandı. İnsanlar ona dürüst ve güvenilir anlamına gelen “Muhammed’ül- Emin” (güvenilir Muhammed) ismini vermişti. Mekke’de “elEmin” (emin kişi) denildiğinde Hz. Muhammed akla gelirdi.
36- İlk Çağrı ve İlk Müslümanlar:Peygamberimizin davetine icabet eden ilk kişi, eşi Hatice olmuştur. O, Mekkelilerin alay, hakaret ve eziyetlerine karşı kocasını teselli etmiş ve ona moral vermiştir. Hz. Peygambere ilk iman edenlerden biri Ebu Talip’in oğlu Ali’dir. Peygamberimizin amcası olan Ebu Talip’in ailesi kalabalıktı ve maddi durumu ise zayıftı. Bu yüzden Peygamberimiz, amcasının yükünü hafifletmek için Ebu Talip’in oğlu Ali’nin bakımını üstlenmiş- ti. Peygamberimizin evinde kalan Ali, bir gün onu ve eşi Hatice’yi namaz kılarken gördü. Onlara yaptıklarının ne olduğunu sordu. Peygamberimizin, kendisine namazı ve İslam’ı anlatması üzerine Hz. Ali düşünmek için izin istedi. Ertesi gün Ali, Müslüman oldu. O sırada Ali on yaşında idi. Zeyd bin Harise de İslam’ı ilk kabul edenlerdendir. Hz. Muhammed’in azatlı kölesi olan Zeyd’in ve Hz. Peygamberin kızlarının da İslam’ı kabul etmesi ile birlikte Peygamberimizin hanesinde herkes Müslüman olmuştur. Hz. Ebu Bekir de ilk Müslüman olanlardandır. Zengin ve saygın bir tüccar olan Hz. Ebu Bekir, Peygamberimizin çocukluk arkadaşı ve dostudur. Bu yakınlığı sebebiyle 4 Müddessir suresi, 1-5. ayetler.
Osman bin Affan, Zübeyr bin Avvam, Sa’d bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah gibi şahsiyetler Hz. Ebu Bekir aracılığı ile Peygamberimizin huzuruna gelmiş ve Müslüman olmuşlardır. Bu sahabelere İslam tarihinde “İlk Müslümanlar” denir. İslam’ı kabul edenlerin sayısının otuza yaklaştığı bu dönemde Müslüman olanların çoğunluğu gençler, köleler ve kadınlardı. Bunlar dinlerini gizli öğreniyorlar ve ibadetlerini de gizli yapıyorlardı. Ancak Hz. Peygamber, öğle vakitlerinde Kâbe’de namaz kılabiliyordu. Bu süreçte Mekkeli müşrikler Hz. Peygamber ve Müslümanlarla alay ediyorlar, onları küçümsüyorlardı.
37-Peygamberimiz İslam’a davetin ilk yıllarında tebliğ için genç bir Müslüman olan Erkam’ın evini kullandı. Bu evde Müslüman olmayanlara İslam’ı anlatıyor, Mekke dışından gelenlerle burada görüşüyor ve Müslümanlara dinlerini öğretiyordu. Ayrıca Müslümanlar burada topluca ibadet yapıyorlardı. Burası, İslam tarihinde “Darü’l Erkam” (Erkam’ın evi) diye meşhur olmuştur.
38-Hz. Peygamberin İslam’a gizli davet dönemi yaklaşık üç yıl (M 610-613) sürmüştür.
39-Bilal-i Habeşi, Yasir ailesi, Suheyb-i Rumi ve Ebu Fuheyre gibi köle ve kimsesiz Müslümanlar Mekkelilerin eziyetlerine maruz kaldılar. Umeyye bin Halef, kölesi Bilal’i kızgın çöl sıcağında kumlara yatırır ve onun üzerine taşlar koyardı. Dininden vazgeçmesi için ona eziyet ederdi. Annesi ve babası ile birlikte Müslüman olan Ammar bin Yasir de eziyet ve işkenceye uğrayan ilk Müslümanlardandır. Onları günün en sıcak vaktinde kumlarda sürükleyen müşrikler, onlara dinlerini inkâr etmelerini ve putlara tapmalarını telkin ederlerdi. Ağır işkence ve eziyetlere dayanamayan Ammar’ın annesi Sümeyye ve babası Yasir öldü. Böylece Yasir ailesi İslam tarihinin ilk şehitleri oldu.
40-Müslümanların hicret edeceği ülke olarak Habeşistan’ın (bugünkü Etiyopya) tercih edilmesinin çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle Arap Yarımadası’nda bulunan diğer kabileler putlara tapmakta idi. Üstelik Kureyş kabilesinin bunlarla iyi ilişkileri vardı. O şartlarda hiçbir Arap kabilesi ticari ve dinî ilişkilerinden dolayı Müslümanlar için Kureyş’i karşısına alamazdı. Yemen bölgesi de Mecusi olduğu için semavi bir dine tahammül gösteremezdi. Bu sebepten Habeş ülkesi o gün için hicrete en uygun yerdi. Peygamberimizin hicret için Müslümanlara tavsiye ettiği Habeşistan, Kızıldeniz sahilinde bulunmaktaydı ve Mekkeliler tarafından adaletli yönetimi ile bilinmekteydi. Halkı ehl-i kitap olan Habeşistan, Müslümanların dinlerini serbestçe yaşayabilecekleri bir ortama sahipti. Ayrıca oraya gidecek olan Müslümanlar sayesinde İslam, başka insanlara da ulaşmış olacaktı.Peygamberliğin beşinci yılında (M 615) Hz. Peygamberden hicret izni alan muhacirler, Mekke’den gizlice ayrıldı. Kafilede on bir erkek ve dört kadın vardı. Kafile, Kızıldeniz kıyısından bir gemi ile Habeşistan’a geçti. Kafilede Hz. Osman ve eşi Peygamberimizin kızı Rukiye, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf gibi ilk Müslümanlar da vardı. Bu yolculuk İslam tarihindeki ilk hicret olarak anılmaktadır.
41-Habeş ülkesine ulaşan muhacirler Habeş Necaşisi Ashame’den güzel ve adaletli muamele gördüler. Onun ülkesinde dinlerini serbestçe yaşadılar. Ancak bir süre sonra “Mekkelilerin Müslüman olduğu” şeklindeki asılsız haber üzerine bir kısmı tekrar Mekke’ye dönmeyi tercih etti. Dönen Muhacirler, Mekke yakınlarına geldikleri zaman haberin doğru olmadığını öğrendiler. Habeşistan’a tekrar dönmenin güç olması sebebiyle bazıları gizlice bazıları da himaye yoluyla Mekke’ye girmek zorunda kaldılar.Habeşistan’dan dönen Muhacirler, orada dinlerini serbestçe yaşadıklarına ilişkin güzel haberler getirdiler. Bu haberi duyan ve baskılardan bunalan Müslümanlar da Habeşistan’a hicret etmeye karar verdiler. İlk hicretten bir yıl sonra (M 616) seksen iki erkek, on sekiz kadından oluşan ikinci kafile Peygamberimizin amcası Ebu Talip’in oğlu ve Hz. Ali’nin kardeşi olan Cafer’in başkanlığında Habeşistan’a hicret etti.Habeşistan’da kalan muhacirler, Hayber’in fethi esnasında Necaşi’nin tahsis ettiği gemiyle Medine’ye döndüler. Cafer’in başkanlığındaki muhacirler, doğruca Hayber’de bulunan Hz. Peygamberin yanına gittiler.Cafer’i karşısında gören Peygamberimiz, “Hangisine sevineceğimi bilmiyorum. Hayber’in fethine mi, yoksa Cafer’in gelişine mi?” diyerek onu kucaklayıp alnından öptü. Medine’ye döndükten sonra Mescid-i Nebevi’nin yanı başında onun için bir oda hazırlattı ve onu buraya yerleştirdi. Cafer, Mute Savaşı’nda şehit oldu.
42-Allah’ın Elçisi, Taif’te hayatının en zor, sıkıntılı ve eziyetli günlerinden birini yaşamıştır.Hz. Peygamber, Taif çıkışında bir bağa sığındı. Orada yorgun ve bitkin bir hâlde ellerini kaldırarak Allah’a şöyle yalvardı: “ Allah’ım! Kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hor ve hakir görüldüğümü; ancak sana arz ve şikâyet ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Herkesin hor görüp de dalına bindiği biçarelerin, Rabb’i sensin. Benim de Rabb’im sensin… Allah’ım! Senin gazabına uğramayayım da çektiklerim ne olursa olsun hepsine katlanırım! Fakat senin af ve merhametin bana bunları göstermeyecek kadar geniştir. Allah’ım, senin gazabına uğramaktan, ilahî rızana uzak kalmaktan; senin o karanlıkları aydınlatan, dünya ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahî nuruna sığınırım. Allah’ım! Sen hoşnut oluncaya kadar affını dilerim. Allah’ım!
Her kuvvet ve her kudret ancak seninle kaimdir.’’
43-Peygamberimiz, kendisini taşlayan Taif halkı için dönüş yolunda şu duayı yapmıştır:
“Onların yok olmalarını değil, Rabb’imin bu müşriklerin zürriyetinden Allah’a ortak koşmayan, ona ibadet eden bir nesil meydana getirmesini diliyorum.”(Buhari, Tecrid-i Sarih, C 9, s. 35).
44-Taif halkı, hicretin dokuzuncu senesinde (M 630) topluca Müslüman olmuştur.
45-Kızıldeniz’e yakın olan Taif, Mekke’ye komşu bir şehirdir.
46-Peygamberimizin Taif’te karşılaştığı olayın haberi Mekke’ye ulaşmıştı. Ebu Cehil ve Mekkeliler de onu şehre sokmamak üzere söz birliği etmişlerdi. Mekke’den gelen biri, bu haberi Hz. Peygambere ulaştırdı. Peygamberimiz de bunun üzerine doğrudan Mekke’ye girmek yerine Hira (Nur) Dağı’na gitti. Oradan Mekke’ye haberci gönderdi ve himaye istedi. Mut’im bin Adiy, onun himaye isteğini kabul etti ve Peygamberimiz kendi öz vatanı olan Mekke’ye onun himayesi altında girdi. Mut’im, oğullarını ve kabile mensuplarını silahlandırarak Peygamberimizin şehre girmesini ve Kâbe’ye gitmesini sağladı.
47-Hz. Muhammed’in peygamberliğinin on birinci yılında (M 621) İsrâ ve Miraç mucizesi meydana gelmiştir. Peygamberimiz, recep ayının yirmi yedinci gecesinde vahiy meleği Cebrail tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’deki Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Bu yolculuğa “İsrâ” denir. Daha sonra semaya yükselen Hz. Peygamber, Allah’ın huzuruna çıkmış ve onunla konuşmuştur. Bu olaya ise “Miraç” denir. İsrâ mucizesi Kuran’ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir: “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır o! Gerçekten, herşeyi işiten, her şeyi gören odur.”( İsrâ suresi, 1. ayet. )
48-Peygamberimiz Miraç’tan şu ilahî lütuflarla döndü:
1. Müminlere günde beş vakit namaz kılmak farz oldu.
2. Bakara suresinin son iki ayeti vahyedildi.
3. Ümmetinden şirk koşmayanların cennete girecekleri müjdesi verildi.(Buhari, Tecrid-i Sarih, C 2, s. 261.73)
49-621 yılı hac döneminde bir önceki yıl Akabe’de Hz. Peygamberle görüşen ve müslüman olan altı kişinin de aralarında bulunduğu onu Hazreçli, ikisi Evsli on iki kişi yine Akabe mevkiine gelerek Hz. Peygamberle gizlice buluştu. Başlarında Esad bin Zürare bulunmaktaydı. Orada bulunan Müslümanlar,“Allah’a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftira etmeyeceklerine, Allah’a ve Resulüne itaatten ayrılmayacaklarına”dair Hz.Peygambere söz verdiler. Bu sözleşme İslam tarihinde Birinci Akabe Sözleşmesi diye bilinmektedir.
Medine’ye dönecek olan Müslümanlar Hz. Peygamberden kendilerine İslam’ı öğretecek ve namaz kıldıracak bir öğretmen vermesini istediler. Hz. Peygamber de onlara eğitici olarak genç sahabe Mus’ab bin Umeyr’i görevlendirdi. Medine’de Esad bin Zürare’nin evine yerleşen Mus’ab, Medinelilere İslam’ı tebliğ ediyor, güzel ahlakı ve ikna edici konuşması ile insanların İslam’a yönelmesini sağlıyordu. Müslüman olanların evlerine giderek onlara Kur’an’ı öğreten Mus’ab’ın gayretleri ve Esad bin Zürare’nin desteği ile İslam, şehirde hızla yayılmaya başladı. Evs kabilesi reislerinden Sa’d bin Muaz ve Üseyt bin Hudayr, Mus’ab’ın ikna edici tatlı üslubuna ve tebliğ ettiği mesajın etkileyiciliğine hayran kalarak Müslüman oldular. Onların Müslüman oluşuyla Medine’de Evs ve Hazreç kabilesinin tamamına yakını Müslüman oldu. Mus’ab, bu olumlu gelişmeleri Hz. Peygambere haber verdi. Bu haberleri alan Hz. Peygamber ve Müslümanlar büyük sevinç yaşadılar. Bu sebeple bu yıla (M 621) “Senetül İbtihaç” (Sevinç Yılı) denildi.
50-On dokuz yaşında Müslüman olan Mus’ab bin
Umeyr, zengin bir ailenin çocuğu idi. Peygamberimiz tarafından İslam’ı öğretmek amacıyla Medine’ye gönderildi. Bu nedenle Mus’ab, İslam tarihinin ilk muallimi (öğretmen) olarak bilinir. İslam’ın Medine’de yayılmasında çok emeği olan Mus’ab, Bedir ve Uhut savaşlarında Müslümanların sancaktarlığını yaptı ve Uhut Savaşı’nda şehit oldu.
51-Medine, Mekke’ye yaklaşık 400 km uzaklıkta olup o günün şartlarında deve ile on üç günlük bir mesafede idi.
52-622 yılında hicret esnasında Medine yakınlarındaki Ranuna Vadisi, ilk cuma namazının kılındığı yer bugün Cuma Mescidi olarak anılır.
53-Siyer Mekke Dönemi Kronolojisi
569 • Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi) (1) .
• Sütannesi Halîme’ye verilmesi.
574 • Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.
575 • Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.
577 • Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.
578 • Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati.
589 • [?]Ficâr Savaşı’na katılması.
• [?]Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması.
594 • Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi.
• Hatice ile evlenmesi.
605 • Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.
610 • Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlü [27 [?] Ramazan).
613 • Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi.
614 • Müşriklerin zayıf müslümanlara eziyet etmeye başlaması.
615 • Habeşistan’a ilk hicret.
616 • Habeşistan’a ikinci hicret.
• Hamza’nın müslüman olması.
• Ömer’in müslüman olması; Hz. Peygamber’in ve müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.
• Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.
619 • Boykotun sona ermesi.
620 • Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).
• Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).
• Zeyd b. Hârise ile Tâif’e gitmesi ve Mut‘im b. Adî’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi (Şevval).
• Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le görüşüp müslüman olması (Zilhicce).
621 • İsrâ ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb).
• Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslâmiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).
622 • İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).
54-Siyer Medine Dönemi Kronolojisi
1/622 • Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem/Temmuz).
• Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer/9 Eylül).
• Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).
• Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel/13 Eylül).
• Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel/20 Eylül).
• Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).
• Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).
• Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).
• Namaza çağrı için ezanın teşrîi.
1/623 • Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Receb/Ocak).
• Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Ramazan/Mart).
• Savaşa izin verilmesi.
• Hz. Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).
• Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).
• Sa‘d b. Ebû Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).
• Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.
• Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü.
2/623• Hz. Peygamber’in âşûrâ orucunu tutması ve müslümanlara da tavsiye etmesi (10 Muharrem/14 Temmuz).

• Ebvâ (Veddân) Gazvesi (Safer/Ağustos).
• Buvât Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
• İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
• Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
2/624 • Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).
• Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).
• Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).
• Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).
• Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).
• Enfâl sûresinin nâzil olması.
• Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).
• Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).
• İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).
• Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).
• Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).
• Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).
• Sevîk Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).
• İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).
• Muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).
• Zekâtın farz kılınması.
3/624 • Hz. Osman’ın Resûl i Ekrem’in kızı Ümmü Külsûm ile evlenmesi (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
• Kâ‘b b. Eşref’in öldürülmesi (14 Rebîülevvel/4 Eylül).
• Zûemer (Gatafân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
• Bahran (Benî Süleym) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).
3/625 • Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (Şâban/Ocak).
• Hz. Hasan’ın doğumu (Şâban/Ocak-Şubat veya 15 Ramazan/1 Mart).
• Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Huzeyme ile evlenmesi (Ramazan/Şubat-Mart).
• Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).
• Hamrâülesed Gazvesi (Medine’den çıkış, 8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart).
4/625 • Recî‘ Vak‘ası (Mersed b. Ebû Mersed Seriyyesi) (Safer/Temmuz).
• Bi’rimaûne Vak‘ası (Safer/Temmuz).
• Benî Nadîr Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).
• İçkinin haram kılınışı (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
• Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı (Rebîülâhir/Ekim).
4/626 • Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Hz. Hüseyin’in doğumu (5 Şâban/10 Ocak).
• Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).
• Bedrü’l-mev‘id Gazvesi (Zilkade/Nisan).
• Hz. Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed’in vefatı.
5/626 • Zâtürrika‘ Gazvesi ve korku namazının (salâtü’l-havf) kılınması (10 Muharrem/11 Haziran).
• Dûmetülcendel Gazvesi (25 Rebîülevvel/24 Ağustos).
• Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hz. Peygamber’in husûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir/Kasım).
• Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi (Receb/Aralık).
5/627 • Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi (Şâban-Ramazan/Ocak-Şubat).
• İfk hadisesi.
• Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi.
• Medine’de nüfus sayımı yapılması (Şevval/Şubat-Mart).
• Hendek (Ahzâb) Gazvesi (Zilkade/Nisan).
• Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve evlât edinmenin yasaklanmasına dair âyetlerin (el-Ahzâb 33/4-5) nâzil olması (Zilkade/Nisan).
• Benî Kurayza Gazvesi (Zilkade sonu/Nisan).
6/627 • Benî Lihyân Gazvesi (Rebîülevvel/Temmuz).
• Muhammed b. Mesleme’nin I. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir/Ağustos).
• Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın II. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir sonu/Eylül).
• Zeyd b. Hârise’nin Tarîf Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim-Kasım).
• Zeyd b. Hârise’nin Vâdilkurâ Seriyyesi (Receb/Kasım-Aralık).
6/628 • Hz. Peygamber’in Abdurrahman b. Avf’ı Dûmetülcendel’e göndermesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
• Zeyd b. Hârise’nin Medyen Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
• Hz. Ali’nin Fedek Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
• Zeyd b. Hârise’nin II. Vâdilkurâ Seriyyesi (Ramazan/Ocak-Şubat).
• Abdullah b. Revâha’nın Hayber’e keşif amaçlı seriyyesi (Ramazan/Şubat).
• Medine’de kuraklık yaşanması ve Hz. Peygamber’in yağmur duası yapması.
• Güneş tutulması ve Hz. Peygamber’in küsûf namazı kılması (Şevval sonu/Mart).
• Umre seferi (Zilkade/Mart).
• Hz. Peygamber’in, annesi Âmine’nin Ebvâ’daki kabrini ziyaret etmesi.
• Hudeybiye’de Kureyş’e elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın hapsedilmesi üzerine Bey‘atürrıdvân’ın yapılması (Zilkade/Mart-Nisan).
• Hudeybiye Antlaşması (Zilhicce/Nisan).
• Feth sûresinin nâzil olması.
• Benî Huzâa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olması.
7/628 • Hz. Peygamber’in, Bizans ve Sâsânî imparatorları başta olmak üzere civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve İslâm’a davet mektupları göndermesi (Muharrem/Mayıs).
• Habeş Necâşisi Ashame’nin müslüman olması.
• Mısır mukavkısının çeşitli hediyelerle birlikte Mâriye’yi Hz. Peygamber’e göndermesi.
• Ebü’l-Âs’ın müslüman olup Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb ile yeniden evlenmesi (Muharrem/Mayıs).
• Hayber Seferi (Muharrem-Safer/Mayıs-Haziran).
• Zeyneb bint Hâris’in Hz. Peygamber’i zehirleme teşebbüsü.
• Hz. Peygamber’in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi.
• Hz. Peygamber’in sütannesi Süveybe’nin vefatı.
• Yemen Valisi Bâzân’ın müslüman olması (Cemâziyelevvel/Eylül).
• Vâdilkurâ Gazvesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
• Teymâ yahudileriyle antlaşma yapılması.
• Hz. Ömer’in Türebe Seriyyesi (Şâban/Aralık).
• Hz. Ebû Bekir’in Necid Seriyyesi (Şâban/Aralık).
• Beşîr b. Sa‘d’ın Fedek Seriyyesi (Şâban/Aralık).
7/629 • Galib b. Abdullah’ın Meyfaa Seriyyesi (Ramazan/Ocak).
• Umretü’l-kazâ (Zilkade/Mart).
• Peygamber’in Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân ile evlenmesi.
• Hz. Peygamber’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).
8/629 • Hâlid b. Velîd, Amr b. Âs ve Osman b. Talha’nın müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).
• Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).
• Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).
• Amr b. Âs’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
• Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Sîfülbahr (Habat) Seriyyesi (Receb/Kasım).
• Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin müslüman olması ve Hâlid b. Velîd kumandasında Mekke fethine katılmaları.
• Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû Süfyân’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.
8/630 • Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).
• Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).
• Benî Mahzûm kabilesinin müslüman olması.
• Hişâm b. Âs’ın Yelemlem tarafına, Hâlid b. Saîd’in Urene tarafına, Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, Sa‘d b. Zeyd el-Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, Amr b. Âs’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ‘ putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b.Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmayagönderilmesi (Ramazan/Ocak).
• Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).
• Hâlid b. Velîd’in Benî Cezîme’yi İslâm’a davet seriyyesi (Şevval/Şubat).
• Tâif Gazvesi (Şevval/Şubat).
• Hz. Peygamber’in Ci‘râne’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi (Zilkade/Şubat).
• Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kız kardeşi Şeymâ ile görüşmesi.
• Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart).
• Muhâcir b. Ebû Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi (28 Zilkade/19 Mart).
• Ziyâd b. Lebîd’in Hadramut Seriyyesi.
• Amr b. Âs’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi (Zilkade/Mart).
• Alâ b. Hadramî’nin Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir b. Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi.
• Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).
• Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî Hüzeyl heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
9/630 • Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekât âmilleri göndermesi (Muharrem/Nisan-Mayıs).
• Abbâd b. Bişr’in Benî Süleym ve Benî Müzeyne’ye, Râfi‘ b. Mekîs el-Cühenî’nin Benî Cüheyne’ye, Dahhâk b. Süfyân el-Kilâbî’nin Benî Kilâb’a, Büsr b. Süfyân el-Kâ‘bî’nin Benî Kâ‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdî’nin Benî Zübyân’a, Mâlik b. Nüveyre’nin Benî Hanzale b. Mâlik’e, Amr b. Âs’ın Fezâre’ye, Velîd b. Ukbe’nin Benî Müstalik’a zekat toplamak üzere gönderilmesi.
• Uyeyne b. Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi ve Benî Temîm kabilesinin Medine’ye gelip müslüman olması (Muharrem/Mayıs).
• Benî Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebîülâhir/Temmuz-Ağustos).
• Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu Füls’ü tahrip etmesi.
• Ukkâşe b. Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre’ye karşı Cinâb Seriyyesi.
• Hz. Peygamber’in, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması (Receb/Ekim).
• Îlâ ve tahyîr hadisesi.
• Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).
• Hâlid b. Velîd’in Dûmetülcendel lideri Ükeydir b. Abdülmelik’e karşı seriyyesi ve Hz. Peygamber’in Ükeydir ile antlaşma yapması.
• Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.
• Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Dihye b. Halîfe’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslâm’a davet mektubuyla göndermesi.
• Hz. Peygamber’in kızı Ümmü Külsûm’un vefatı.
• Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Hıristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.
• Kâ‘b b. Züheyr’in müslüman olması ve Hz. Peygamber’in hırkasını ona hediye etmesi.
• Benî Sa‘d b. Bekir kabilesinin Dımâm b. Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye göndermesi ve müslüman olmaları.
• Benî Cüzâm heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.
• Himyer krallarının İslâm’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.
• Benî Hemdân, Benî Fezâre, Benî Mürre’den ve Tâif’teki Sakıf kabilesinden bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
• Hz. Peygamber’in Ebû Süfyân ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi.
9/631 • Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün ölümü (Zilkade/Şubat).
• Hz. Ebû Bekir’in emîr-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).
• Tevbe sûresinin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).
• Necran hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Peygamber’le mübâhele yapmayı reddedip antlaşmaya varması (Zilhicce/Nisan).
10/631 • Hâlid b. Velîd’in Necran Seriyyesi ve Benî Hâris’ten bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Rebîülâhir/Temmuz).
• Hz. Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Benî Mezhic’in müslüman olması (Ramazan/Aralık).
• Cerîr b. Abdullah’ın Zülhalesa putunu ve mâbedini yıkmaya gönderilmesi.
• Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması (Ramazan/Aralık).
• Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî Âmir b. Sa‘saa, Benî Kinde, Benî Tücîb, Benî, Rehaviyyîn, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanîfe, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilâl, Benî Ruhâ ve Benî Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
• Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması.
10/632 • Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (29 Şevval/28 Ocak).
• Vedâ haccı için Hz. Peygamber’in Medine’den ayrılışı (26 Zilkade/23 Şubat).
• Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).
• Vedâ tavafı (14 Zilhicce/12 Mart Perşembe).
• Benî Muhârib’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Zilhicce/Mart).
• Yemen Valisi Bâzân’ın vefatı; Hz. Peygamber’in Yemen’e on bir vali tayin etmesi.
• Nasr sûresinin nâzil olması (Zilhicce/Mart).
• Hz. Peygamber’in câriyesi (hanımı) Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı.
11/632 • Medine’ye en son gelen Benî Neha‘dan bir heyetin müslüman olması (15 Muharrem/12 Nisan).
• Üsâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesiMayıs).
• Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması (27 Safer/24 Mayıs Pazar).
• Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi (8 Rebîülevvel/3 Haziran).
• Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi).
• Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebîülevvel/9 Haziran Salı).

15

Ocak
2013

Diyanet Yeterlilik Siyer-i Nebi Özel Notlar

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  414 Kez Okundu

1- Senet’ul- Feth (fetih ve bolluk yılı):Hz. Peygamber’in nuru, Hz. Amine’ye intikal ettiğinde, bir kaç yıl boyunca kıtlık sıkıntısına duçar olan halka rahmet yağmuru yağdı; öyle ki o yıla “Senet’ul- Feth” (fetih ve bolluk yılı) ismi verildi.
2- Amm’ul- Hüzn (hüzün ve gam yılı:Hz. Ebu Talib, Bi’setin onuncu yılı Recep ayının yirmi altısında vefat ettiklerinde Hz. Resulullah (s.a.a) onun musibetinde çok ağladı ve Ebu Talib için, “Allah sana mükafat versin” buyurdular. Üç (veya bir rivayete göre otuz beş) günden sonra, Hz. Hatice de vefat etti. Resulullah (s.a.a) kendi eliyle onu Hacun (Mekke’de bir yerin ismidir)’da defnettiler. Resulullah (s.a.a) o ikisinin vefatından sonra, öyle bir gam ve üzüntüye kapıldı ki, artık evden dışarı çok az çıkıyordu. Bu yüzden o yıla “Amm’ul- Hüzn” (Hüzün ve gam yılı) ismini verdiler.
3- Kadınlardan ilk iman eden Hz. Hatice, erkeklerden ilk iman eden ise Hz. Ali’dir.
4- Kur’ân’ın ilk ayeti, Hira Mağarasında Hz. Peygamber’e nazil oldu. Onunla ilgili ayet “Alak” suresindedir.
5- Amcası olan Hz. Hamza’nın lakabı “Seyyid’üş- Şüheda” idi; Uhud savasında ise şahadete erişti.
6- Hz. Hz. Peygamber (s.a.a)’in müezzininin ismi Bilal-i Habeşi.
7- Peygamber-i Ekrem’in şairi Hasan bin Sabit.
8- İslam tarihi, Resulullah (s.a.a)’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği günden başlamıştır.
9- Hz. Resulullah (s.a.a), Medine’ye vardıktan sonra Ebu Eyyub-i Ensari’nin evine gitti.
10- Resulullah (s.a.a)’in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara “Gazve”, Hz. Peygamber’in zamanında O’nun emriyle vuku bulan savaşlara “Seriyye” denir.
11- Hendek savaşının diğer ismi “Ahzab”dır. Çünkü Kureyş bütün Araplardan yardım isteyip her kabileden bir ordu hazırlamıştı; bundan dolayı bu isimle meşhur oldu..
12- Resulullah (s.a.a)Hicretin altıncı yılında “Zat’ur- Rika” savaşında korku namazı kıldılar.
13- “Amm’ul- Vufud”:Hicretin dokuzuncu yılında, İslam’ın askeri gücü, Arabistan’ın çoğu yerlerine hakim olduğunda, Arab’ın azgın kabileleri yavaş- yavaş Müslümanlara yakınlaşmayı ve onların dinini kabullenmeyi düşündüler. Bundan dolayı Arab’ın çeşitli kabilelerinin önderleri ve bazı gruplar kendi önderleriyle birlikte Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek İslam’ı kabul ettiklerini açıkladılar. Kabilelerin vekilleri Medine’ye o kadar gelip gittiler ki o yıla “Amm’ul- Vufud” adını koydular. Vufud, “heyetler”demektir; “Amm’ul- Vufud”, yani “heyet ve elçilerin geldiği yıl”. Kur’ân-ı Kerim Nasr suresinde, bu heyetlerin gelişi ve İslam’ın zaferinden söz etmiştir.
14- Tebuk çeşmenin kenarında yapılan yüksek ve sağlam bir kalenin ismiydi. Bu kale Suriye sınırında, Hicaz ve Şam yolunun arasında yer almıştı. Tebuk gazvesi de hicretin 9. Yılında meydana gelmiştir.
15- Ceyş’ul- Usre, İslam ordusunun adı idi, Resulullah (s.a.a) ordusuyla Medine ve Tebuk yolu arasında çok zorluklarla karşılaştıklarından dolayı o hazretin ordusuna Ceyş’ul- Usre denilmiştir.
16- Resulullah (s.a.a)’in en son katıldığı gazvenin ismi Tebuk Gazvesi’dir
17- İslam’da yapılan ilk tabut :Hicretin sekizinci yılında, Resulullah’ın kızı ve Ebu’l As bin Rebi’nin de hanımı olan Zeyneb vefat ettiğinde onun için bir tabut yaptılar ve bu İslam’da yapılan ilk tabuttur.[24]
18- İlk İslami antlaşmanın ismi, Akabe antlaşmasıdır. Bi’setin on ikinci yılında Medine halkından bir grup insanlar müslüman olduktan sonra, on iki kişiden oluşan bir grupla Medine’den hareket edip Akabe’de Resulullah (s.a.a) ile görüştüler. İlk İslami antlaşma orada yapılmış oldu. Antlaşmanın içeriği şöyle idi:
19-Dar’un- Nedve, Kureyş büyüklerinin, zorluk ve sorunlara çözüm yolu bulmak için toplandıkları yerin ismidir.
20- Ulu’l- Azm peygamberlerin isimleri, Ahzab suresinin yedinci ve Şura suresinin on üçüncü ayetlerinde geçmiştir.
21- “Hilf’ul- Fudul” antlaşması : Nakl edildiğine göre cahiliye döneminde Fuzeyl bin Hars, Fuzeyl bin Vidaa, ve Mufazzal isminde üç kişi, Mekke’de mazlumları savunacaklarına dair yemin ettiler. Bu üç kişinin ismi “Fadl” maddesinde ortak olduğundan dolayı onların antlaşması “Hilf’ul- Fudul” olarak meşhur oldu. İlginç şu ki Resulullah (s.a.a) de bu antlaşmaya katılmıştı.
22- Resulullah (s.a.a)’in, gusül, kefen ve defin işlerini Hz. Ali bin Ebi Talib (a.s).
23-Peygamberimizin göğsünün yarılması hâdisesine Şakku’s-Sadr denir.
24-Peygamber Efendimize kendi çocuklarından daha fazla ilgi gösteren muhterem yengesinin adı Hz. Fatıma binti Esed
25-Peygamber Efendimizin amcası ile birlikte gittiği Busra şehrinde karşılaştığı rahibin adı Rahip Bahira
26-Cahiliye devrinde kan dökmenin kesinlikle yasak olduğu aylara Haram aylar
27-Haram aylarda yapılan savaşlara ne adı Ficar Savaşları
28-Mekke’ye gelen misafirleri, tüccarları, mazlumları korumak amacıyla kurulan, Peygamberimizin de katıldığı cemiyetin adı Hılfu’l-Fudûl (Erdemliler Birliği)
29-Hicaz bölgesinin 3 önemli şehri Mekke, Medine, Taif
30-Cahiliye devrinde Mekke çevresinde kurulan meşhur panayırlar Ukaz, Mecenne, Zülmecaz ve Mina

 

31-Cahiliye devrinde Kâbe duvarına asılan meşhur yedi şiire Muallakat-i Seb’a denir.
32-Mekke’ye putperestliği getiren kişi ve getirdiği putun adı :Amr b. Luhay – Hübel putu
33-Kusay b. Kilab tarafından yaptırılan, Mekke şehrinin yönetildiği merkeze Daru’n-Nedve
34-Peygamberimizin doğumundan hemen önce Yemen valisi Ebrehe’nin Mekke’ye saldırmasına Fil Vakası denir.
35-Peygamber Efendimizin hayatını inceleyen ilmin adı Siyer-i Nebi
36-Peygamber Efendimizin savaşlarını inceleyen ilme Meğazi denir.
37- Peygamberimizin aile çevresine Ehli Beyt denir.
38- Peygamberimizin kızlarının en büyüğü Zeynep
39- Hz. Peygamber’i ilk himayesine alan Dedesi
40-Haram aylar :Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep
41-Veda haccı Hicret’in 10. yılında gerçekleşti.
42-Müşriklerin Haşimoğullarına uyguladıkları boykot 3 yıl sürdü.
43-Uhut savaşı Hicri 3/Miladi 625 tarihte yapıldı.
44-İslam tarihinde ilk yapılan mescid ,Mescid-i Kuba
45-Mekke Hicri 8. Yıl, Miladi 630 tarihinde fethedildi.
46-Rumlarla yapılan savaş ,Mute savaşı
47-Bilal-ı Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik Ümeyye Bin Halef
48-En son vefat eden sahabenin ismi Ebu Tufeyl Amir bin Vasile el Leysi
49-İlk seriyye komutanı Hz. Hamza

50-Yeni evlenmesine rağmen,savaşa olan şevk ve gayretinden dolayı Uhud savaşına katılmak için evinden acele ile çıkıp ve savaşta şehit olan ve melekler tarafından yıkanan sahabi Hanzale b. Ebu Amir
51–Ridde hareketleri Hz.Ebu Bekir halife döneminde ortaya çıkmıştır.
52Hac hicretinin Hicretin 9.yılında farz kılındı.
53-Peygamberimizin hem sütkardeşi aynı zamanda amcası olan Hz. Hamza
54-Ezanı rüyasında ilk gören sahabi Abdullah b.Zeyd
55-Habeşistan Hicreti sırasında Habeşistan Necaşişi Ashme, Cafer b. Ebi Talib’ten İslamiyet hakkında bilgi istemiştir. Bunun uzerine Hz. Cafer,Necaşi’ye Meryem sureyi okutmuştur.
56-Hz. Peygamber Tiâfe yolculu dönüşünde Mut’im b. Adiy
himayesinde Mekke’ye girmiştir.
57-Birinci Akabe Biatı’ndan sonra Hz. Peygabber,Yesrib halkına Kur’an’ı ve İslam’ı ögretmesi için Mus’ab b. Umeyr göndermiştir.
58-İnsanlardan Hz. Peygamberle ilk namaz kılan Hz. Hatice
59-Müşriklerin parlementosu niteligindeki Darun Nedve Ebu Cehilin eviydi.
60-Hz.Muhammed (s.a.v.)’in hem insanlar hemde cinler için peygamber oldugunu ifade eden özel kavram Rasulüs Sekaleyn
61-Medineye ilk hicret eden sahabi Ebi Seleme bin Abdülesad
62-Kur’anda geçen ve peygaberimizin Hz. Ebubekire söylemiş oldugu ‘’ Üzülme, Allah bizimle beraber’’ sözü Sevr Mağarasında söylemiştir.
63-Medinede hristiyan, Yahudi ve putperestlerle karşılıklı görüşme ve anlatlaşmada sonucu imzalanan İlk İslam anayasası olarak kabul edilen antlaşmanın adı Medine Vesikası
64-Resulüllah (s.a.v.)’in dayısı Sad bin Ebi Vakkas
65Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra onun peygember oldugunu anlayan Varaka

Toplam 16 sayfa, 4. sayfa gösteriliyor.« İlk...2345610...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.