11

Aralık
2013

Peygamberler Tarihi-2

Yazar: arafat  |  Kategori: PEYGAMLER TARİHİ  |  Yorum: Yok   |  378 Kez Okundu

Soru 1 : Allah (c.c.)’ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat gönderilmeyip de kendinden önceki peygamberlerin kitabı ve şeriatı ile amel eden Peygamberlere ne ad verilir?
Cevap : Nebi
Soru 2 : Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilerek insanları hak yola çağırmak için gönderilen peygamberlere ne ad verilir?
Cevap : Resul
Soru 3 : Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün olan peygamberlere Ulul-Azm denir. Ulul-Azm olan peygamberler hangileridir?
Cevap : Hz. Nuh(a.s.), Hz. İbrahim(a.s.), Hz. Musa(a.s.), Hz. İsa(a.s.) ve Hz.Muhammed(s.a.v.)
Soru 4 : Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen peygamberler kaç tanedir?
Cevap : 28 tane olup 3 tanesinin veli mi yoksa peygamber mi olduğu hususunda ihtilaf vardır.
Soru 5 : Vahiy ne demektir?
Cevap : Yüce Allah (c.c.)’ın dilediğini peygamberlere yine dilediği tarzda indirmesine denir.
Soru 6 : Vahyin geliş şekilleri kaç tanedir ve nelerdir?
Cevap : 7 çeşittir:
a- Rüya şeklinde
b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
d- Bir uğultu şeklinde gelmesi
e- Cebrail’in gerçek surette gelmesi
f- Göklerin üstünde, perde arkasından hitapta bulunulması
g- Melek bulunmadan peygambere direk hitap şeklinde olması
Soru 7 : Peygamberlerde peygamberlik gelmeden önce görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren harikuladelikler görülmesine ne ad verilir? (Mesela; Peygamberimiz (s.a.v.)’i bir bulutun takip etmesi gibi.)
Cevap : İrhâsât
Soru 8 : Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük hatalara ne ad verilir?
Cevap : Zelle
Soru 9 : Peygamberlerin sıfatları nelerdir?
Cevap : a- Sıdk; Doğruluk,
b- Emanet; Güvenilirlik,
c- Tebliğ; Allah (c.c.)’dan aldığı emirleri tam olarak bildirmek,
d- Fetanet; Akıllı olmak,
e- İsmet; Günahsız olmak,
Soru 10: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir?
Cevap : a- Peygamberlerin sonuncusudur,
b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir,
c- Getirdiği şeriatın kıyamete kadar geçerli olması,
Soru 11: Cesedi topraktan yaratılmış ve cennette yaşamış ve dünyaya gönderilmiş, beşeriyetin babası ve ilk peygamberdir. Lakabı Safiullah olan, kendisine on sahife emirler ve yasaklar şeklinde verilen Hz. Şit (a.s.)’ın da babası olan, 930 yıl yaşamış olan, cenazesi Ebu Kubeys dağına defnedilen, insanların ve peygamberlerin de ilki olan (annesiz ve babasız olan insan) kimdir?
Cevap : Hz. Adem (a.s.)
Soru 12: Hz. Adem (a.s.)’a Allah (c.c.) şöyle dedi: “Arşımın alt hizasında benim bir haremim (yasak bölgem) vardır, sen git ve benim için bir beyt (mabet) yap ve tavaf et, beni zikret.” Hz. Adem (a.s.)’da bu beyti (Kabe’yi) beş ayrı dağın taşlarını getirerek inşa etti. Bu dağlar hangileridir.
Cevap : a- Tur-i Sina
b- Tur-i Zeyta (zeytun)
c- Lübnan
d- Cudi
e- Hira

28

Mayıs
2013

Kpss Dikap Dinler Tarihi Alan Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: PEYGAMLER TARİHİ  |  Yorum: Yok   |  470 Kez Okundu

1-İmam Gazali (ö.1111) Din kul l ile Allah arasındaki muamele olarak tarif etmektedir.
2-İlk Dinler tarihi kürsüsü 1873 de Cenevre Üniversitesinde kurulmuş, bunu 1876 yılında Hollanda da kurulan 4 yeni Dinler Tarihi kürsüsü takip etmiştir.
3-Sintoizmin kutsal kitabı KOKJİKİ denilen eski nesneler kitabıdır.
4-Hinduizm Kutsal kitapları Vedalardır bu kitapların dili Sanskritçedir.Ölülerini yakarak, Ganj Nehrine atarlar. Yakmalarındaki sebep ruhun ölümsüzlüğüne olan inançlarıdır.
5- Budizm’de İman kararına “ tri-ranta ” ( üç cevher ) denir. “ Buda’ya sığınırım, dhammaya sığınırım ve sanghaya sığınırım “ şeklinde ifade edilir.Budizmin kitabı yoktur.
6-Sihizm: Hindistan ‘da ortaya çıkan İslam ve Hinduizm karışımı bir dindir.Sihizmin kurucusu Guru Nanak’tır.
7-Caynizm:Buda ile aynı dönemde yaşamış olan Cina(Mahavire)’ya dayanır. Buduizme yakındırlar fakat züht hayatını daha çok önem verirler.

20

Nisan
2013

PEYGAMBERLERİN ÖMÜRLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: PEYGAMLER TARİHİ  |  Yorum: Yok   |  640 Kez Okundu

Hz. Adem 930-936 yıl,Hz. Şit:912,Hz. İdris:165,Hz. Nuh:950,Hz. Hud:464,Hz. Salih:258,Hz.İbrahim :175-200 yaşlarına kadar yaşadı, İsmail :137,Hz.İshak: 160 ile 185 yıl yaşadığı ,Hz. Yakub:147,Hz. Yusuf:120,Eyyûb Aleyhisselâmın:93,Hz. Zülkifl :75,Hz.Musa:120,Hz Yuşa: 120-127 ,Dâvûd Aleyhisselâm,:100, Hz. Süleyman:Hz. Süleyman 52-53 yıl yaşadı,Hz. Yahya:Rivayete göre:33,Hz. İsa:Rivayetlere göre Hz. İsa yeryüzünde 32-33 yıl kaldı.“İsâ Aleyhisselâm, semâya kaldırıldığı zaman, otuz üç yaşında idi.”
Hz. Muhammed:“Peygamberimiz Aleyhisselam Hicretin 11. yılında Rebiülevvel ayının onikinci Pazartesi günü vefat ettiği zaman, 63 yaşında idi.”
RİVAYETE GÖRE PEYGAMBERLERİN ÖMÜRLERİ

23

Haziran
2012

Peygamber Tarihi

Yazar: arafat  |  Kategori: PEYGAMLER TARİHİ  |  Yorum: Yok   |  504 Kez Okundu

ADEM ALEYHİSSELAM

8- Bütün insanların ilk babası ve ilk Peygamberi Adem aleyhisselâm’dır. Şöyle ki: Yüce Allah, bu âlemi yoktan var etmiş, birçok devirler geçtikten sonra da yeryüzünde insan cinsinin ilk babası olmak üzere büyük kudret ile Hazret-i Âdem’in cesedini topraktan yaratmış ve onu ruhla, ilimle seçkin kılmış ve ona eş olmak için de Hazret-i Havva’yı yaratmıştır.
Bütün melekler Hazret-i Allah’ın emri ile Âdem’e secde ettiler, yalnız meleklerin arasında yaşayan ve aslında cinlerden bulunan İblis (Şeytan), kendisinin ateşten yaratılmakla Âdem’den daha üstün olduğunu söyleyerek büyüklenmiş ve secde etmekten kaçınmıştı. Bunun cezası olarak da melekler arasından kovulmuş ve lanete uğramıştır.

9- Yüce Allah özel bir ikram olarak Âdem ile Havva’yı Cennet’e koymuş ve hikmeti gereği olarak cennette bulunan bir ağacın meyvesinden yemelerini kendilerine yasaklamıştı. Oysa ki, Şeytan, bir yolunu bularak Cennet’e girmiş ve bunlara kuşku vermiş. Demiş ki: Bu meyveden yerseniz, devamlı olarak burada kalırsınız. Hem de onlara bunu yemin ederek söylemişti. Âdem ve Havva yasak durumu unutarak o meyveden yemişler. Bunun üzerine Cennet’den çıkırılarak tekrar yeyüzüne indirilmişlerdir. Rivayete göre Âdem aleyhisselâm Serendib adasına, Hazret-i Havva da Cidde’ye indirilmiş. Sonradan Mekke civarında “Müzdelife” denilen yerde buluşmuşlardır.

Hazret-i Âdem ve Hazret-i Havva hemen pişman oldular, tevbe edip istiğfarda bulundular. Yüce Allah tevbelerini kabul buyurmuş ve Adem’i kendi evlâd ve torunlarına Peygamber yapmıştır. Kendisine on sayfalık bir kitab vermiştir.

10- Rivayete göre Âdem aleyhisselâm bin sene veya dokuz yüz otuz sene yaşamıştır. Vefat edince, Serendip adasında veya Mekke-i Mükerrem’de Ebû’l Kubeys dağında gömülmüştür. Nuh aleyhisselâm tarafından gemiye alınmış olan mübarek cesedlerinin sonradan Beyt-i Makdis’de gömülmüş olduğu da rivayet edilmiştir.

Hazret-i Âdem’den bir sene sonra da, Hazret-i Havva vefat edip Cidde’de veya Hazret-i Âdem’in yanında gömülmüştür.

11- Bilindiği gibi, Yüce Allah kudret ve hikmet sahibidir, dilediğini dilediği şekilde yaratır. Onun için Âdem aleyhisselâm’ı insanların ilk babası olmak üzere mükemmel bir halde yaratmıştır, yoksa başka bir yaratıktan tekâmül yolu ile meydana getirmiş değildir. Buna aykırı olan sözler, birer kuru görüşten ibarettir. İnsanların kadrini ve şanını bozduğu ve din bilgilerine aykırı bulunduğu için, bizce hiç bir önemi yoktur.

12- Âdem aleyhisselâm’dam, sonra peygamberlik, Allah tarafından Hazret-i Şît’e verilmiştir. Şit aleyhisselâm, Hazret-i Âdem’in en güzel ve en sevgili oğludur. Rivayete göre, Hazret-i Âdem’in yaratılışından yüz yirmi sene sonra doğmuş ve 912 yıl yaşamıştır. Ölünce Ebû Kubeys dağında Hazret-i Âdem’in yanına gömülmüştür.

Hazret-i Şît’e peygamberlik, tevhid ve tesbih esaslarını kapsayan, elli sayfalık bir kitab verilmiş ve Hazret-i Âdem’in vasiyeti üzerine kadeşlerinin reisi bulunmuştur. Bir rivayete göre Kâbe-i Muazzama’yı Hazret-i Âdem, diğer bir rivayete göre de Hazret-i Şît ilk kez olarak taştan bina etmiştir. Şît’in anlamı “Hibetullah (Allah’ın bağışı)” dır. Hazret-i Âdem’e Kabil tarafından şehid edilen Habil’e bedel olarak Allah tarafından ihsan buyurulmuş demektir. Bu zata “Şiş” de denilmektedir.

İDRİS ALEYHİSSELAM

13- Hazret-i İdris büyük bir peygamberdir. Hazret-i Şît’den sonra peygamber olmuştur. Birçok ilimlere, hikmetlere, göklerin esrarına dair bilgisi vardı. Bir rivayete göre ilk yazı yazan ve ilk elbise giyen Hazret-i İdris’dir. Yeryüzünde üç yüz altmış sene yaşadığı rivayet edilir. Sonunda Hak Teâlâ tarafından yüksek bir makama kaldırılmıştır.

NUH ALEYHİSSELAM

14- Hazret-i Âdem’den sonra insanlar çoğalmış, bir çok yerleri imar etmiş; fakat Allah’ın birliğine dayanan gerçek tevhid dinini bırakıp putlara tapınmaya başlamışlardı. Kendilerine kırk veya elli yaşında bulunan Hazret-i Nuh aleyhisselâm peygamber gönderildi. Bu muhterem peygamberin dokuz yüz elli sene süren öğütlerini dinlemediler. Sonunda Hazret-i Nuh, Yüce Allah’ın emri ile gemi yaptı. Bu gemi tamamlandıktan sonra gökten yağmurlar yağmaya, yerden sular fışkırmaya, denizler kaynayıp taşmaya başladı, sular bütün yeryüzünü kapladı. Dağların tepelerini bile aştı. Buna “Tufan” olayı denir ki, rivayete göre Hazret-i Âdem’in yaratılışından “2242″ sene sonra olmuş, beş veya yedi ay devam etmiştir.

15- Nuh aleyhisselâm, Sam, Ham, Ham ve Yafes adındaki üç oğlu ile diğer mü’minleri ve uygun gördüğü hayvanlardan birer çifti gemiye almış, bunun dışında kalanlar suların içinde boğulup gitmişlerdir. Hazret-i Nuh’un Yam veya Ken’an adındaki oğlu da kendisine inanmayıp bu günahkâr kavim arasında boğulup gitmiştir.
Daha sonra yağmurlar kesilmiş, sular çekilmeye başlamış, Hazret-i Nuh’un gemisi de, Musul civarında “Cudî” denilen dağın üzerine Muharrem’in onuna raslayan “Aşura” gününde oturmuştu. Rivayete göre kırkı erkek kırkı dişi olmak üzere seksen kişiden ibaret bulunan gemi halkı karaya çıkmış, Yüce Allah’ın dinine bağlı kaldıkları için selâmete ermişlerdi.

16- Hazret-i Nuh’a ikinci Âdem denir. Çünkü yeryüzündeki insanlar Tufan’dan sonra bütün onun neslinden türeyip yeryüzüne dağılmış, aralarında başka başka diller meydana gelmiştir.
Rivayete göre Hazret-i Nuh’un oğlu bulunan Sam, Arabların, Parsların, Rumların, Ham Sudan kavminin, Yafes de Türklerin ilk babasıdır.
Hazret-i Nuh Tufan’dan sonra altmış sene veya üç yüz elli sene kadar daha yaşamıştır.

17- Nuh aleyhisselâm ve diğer kimselerin çok uzun seneler yaşamış oldukları çok görülemez. Yüce Allah ilk insanları, hikmeti gereği çok yaşatmıştır. Allah’ın kudretine göre güçlük yoktur. Zaten varlığımızın her anı onun kudreti ile ayaktadır. Yoksa bir an bile yaşamak mümkün değildir. Onun için Yüce Allah dilediğini uzun ömre kavuşturur. Artık bu seneleri ay ve mevsimlere çevirmeye gerek yoktur.

Tufan olayına gelince, bu alimlerin çoğunluğuna göre genel olmuştur. Bütün yeryüzünü kapsamıştır. En yüksek dağların tepelerinde görülen deniz hayvanlarının fosilleri de bunu kuvvetlendiriyor. Bazı alimlere göre de, özel bir bölgede olmuştur. Yalnız Hazret-i Nuh’un bulunduğu Babil bölgesine ve etrafına aittir. Gerçeğini Allahü Teâlâ Hazretleri bilir.

HUD ALEYHİSSELAM

18- Hazret-i Hud, Yemen’de Hadremut civarında “Ahkaf denilen yerde yaşayan “Ad” kavmine peygamber gönderilmiştir. Şöyle ki: İnsanlar, Tufan felâketinden sonra yine azıtmışlar, yollarını sapıtmışlar, Allah’ın dinine aykırı işlere sarılmışlardı. Bunlardan bir kısmı da “Ad” kavmi idi. Bunlar, birçok nimetlere ve kuvvetlere kavuşmuş muhteşem binalar yapmış; fakat Yüce Allah’ın birliğini inkâr ederek putlara tapınmakta bulunmuşlardı. Kendilerine Hud aleyhisselâm gönderildi. Bu muhterem peygamber, birçok mucizeler gösterdi. Fakat inanmadılar. Nihayet yedi gün sekiz gün devam eden şiddetli bir rüzgâr ile helak oldular. Hazret-i Hud da, kendisine iman edenlerle beraber çıkıp başka tarafa gitti. Yüz elli sene yaşadığı ve Mekke-i Mükerreme’de veya Hadremut’ta gömüldüğü rivayet edilmiştir.

SALİH ALEYHİSSELAM

19- Hazret-i Salih, Şam ile Hicaz arasında “HİCR” denilen yerde yaşayan “Semud” kavmine peygamber gönderilmiştir. Bu kavim de dağları delmiş, taşları oymuş, kendilerine pek sağlam binalar yapmışlardı. Fakat, bunlar da doğru yoldan çıkmış bulunuyorlardı. Hazret-i Salih’in yirmi sene devam eden emirlerine ve öğütlerine muhalefet ettiler. “Bu deveye dokunmayınız” dediği ve bir mucize olarak taştan Allah’ın emri ile çıkardığı hayvanı boğazladılar. Nihayet şiddetli bir gürültü ile yerlere serilip helak oldular. Salih peygamber de, kendisine iman edenlerle beraber çıkıp önce Şam’a, Filistin’e, sonra da Mekke-i Mükerreme’ye gitti. Seksen beş sene veya iki yüz sene yaşadığı ve Mekke-i Mükerreme’de rükün ile makam arasında gömüldüğü rivayet edilir.

İBRAHİM ALEYHİSSELAM

20- Hazret-i İbrahim “Ulü’l-Azm (azm sahibleri)” denilen büyük peygamberlerden biridir. Bunlar, bizim Peygamberimiz Hazret-i Muhammed aleyhisselâm, Nuh aleyhisselâm, Musa aleyhisselâm ve İsa aleyhisselâm olmak üzere beş peygamberdir.

Nuh peygamberin çocukları yeryüzüne dağıldıktan sonra Ham’ın soyundan “Nemrud” adında bir adam, birçok kabileleri başına toplayarak Babil’de, şimdiki Musul şehrinin bulunduğu yerlerde Babil hükümetini kurmuştu. Babil ülkesine “Geldanistan” denildiği gibi, hükümdarlarına da “Nemrud” denilir.
Babil halkı arasında “Saibe” denilen sapık bir din türemişti. Bunlar, güneşe, aya, yıldızlara, putlara ve hükümdarlara tapmakta idiler. Yüce Allah, Nemrud İbni Ken’an zamanında Babil halkına İbrahim aleyhisselâm’ı peygamber olarak gönderdi. O’na on sayfalık kitab verdi.

21- Hazret-i İbrahim, Babil halkına gerçek dini bildirmeye başladı, onları hak dine çağırdı. Doğup batan, sönüp giden şeylerin tapılmaya uygun bulunmadıklarını onlara söyledi. Fakat onlar aldırmadılar. Bir yortu günü insanlar şehir dışına çıkmışlardı. İbrahim aleyhisselâm şehirde kaldı. Putların bulunduğu yere giderek bir kısım putları kırdı. Elindeki baltayı da büyük bir putun boynuna astı. İnsanlar şehire dönüp bu durumu görünce, bunu Hazret-i İbrahim’in yaptığını anladılar.

Hazret-i İbrahim de:
- “Eğer söyleyebilirse sorunuz; bunu bu büyük put yapmıştır!” dedi. Dediler ki:
- “Hiç cansız olan bir put böyle bir şey yapabilir mi?” Hazret-i İbrahim de:
-”Madem ki bunlar cansız, ellerinden bir şey gelmez şeylerdir; artık niçin bunlara tapıyorsunuz?” dedi.

İbrahim aleyhisselâm bu cahil kavme, ne kadar sapıklık ve anlayışlık içinde kaldıklarını bu hareketi ile anlatmak istemişti. Bunun üzerine hepsi de biraz sustular, cahilliklerini anlar gibi oldular. Ne yazık ki, cehalet gururları tekrar baş gösterdi. Sapıklıklarında ısrar ettiler. Hazret-i İbrahim’i, yaktıkları büyük bir ateş içine attılar. Fakat ateş, Yüce Allah’ın emri ile gül bahçesi kesildi, O’nu yakmadı. Bu Allah’ın büyük bir mucizesi idi. Bunu görenlerden bazıları iman ettiler. Hazret-i İbrahim de bu iman edenleri ve kendi aile halkını yanına alarak Şam memleketine hicret etti. Bir aralık kıtlık olunca Mısır’a gitti. Sonra da dönüp Ken’an ilinde (Beyt-i Makdis) çevresinde bulundu.

22- İbrahim aleyhisselâm rivayete göre, Âdem aleyhisselâm’ın yaratılışından üç bin üç yüz otuz yedi sene sonra Babil’de doğmuş ve yüz yetmiş beş veya iki yüz sene yaşamıştır. Kudüs’e bağlı “Halilürrahman” kasabasında bir mağara içinde zevcesi Sare ile beraber gömülmüştür.
Hazret-i İbrahim’e “Halilullah” denir. Ona bütün milletler saygı gösterir. Son derece misafirsever idi. Minberde hutbe okumak, misvak kullanmak, sünnet olmak, tırnak kesmek işleri, Hazret-i İbrahim’in bazı sünnetlerindendir. Kâbe-i Muazzama’yı, oğlu İsmail aleyhisselâm ile ilk olarak veya yenileyerek inşa etmiştir.

LUT ALEYHİSSELAM

23- Hazret-i Lût, İbrahim aleyhisselâm’ın kardeşi Haran’ın oğludur. Onunla beraber Şam’a hicret etmişti. Sonra Sedum memleketine peygamber gönderildi. Buranın halkı dinden çıkmış ve o zamana kadar hiç bir kavmin yapmadığı fenalıklara atılmışlardı. Hazret-i Lut’un öğütlerini dinlemediler. Sonunda başlarına taşlar yağdı, gönderilen meleklerle yurdları altüst oldu.
Lût aleyhisselâm da çıkıp İbrahim aleyhisselâm’ın yanına gitti. O da Halilürrahman kasabasında gömülüdür.

İSMAİL ALEYHİSSELAM

24- Hazret-i İsmail, İbrahim aleyhisselâm’ın oğludur. Hacer adındaki zevcesinden dünyaya gelmiştir. Bu muhterem Hacer bir cariye idi. Bunu Mısır Hükümdarı, İbrahim peygamberin zevcesi “Sare”ye bağışlamıştı. Sare de, bunu kocası, İbrahim aleyhisselâm’a vermişti. Sahih görülen bir rivayete göre, Hacer, Sare’den önce vefat etmiştir.

25- İbrahim aleyhisselâm, Allah’ın emri ile Hacer’i ve oğlu İsmail’i alıp Hicaz’da Kabe’nin bulunduğu yere kadar götürdü. Onları orada bıraktı. Yemen’den gelmekte olan “Cürhüm” kabileleri de bunlara arkadaşlık ettiler. O zamana kadar ıssız ve susuz bulunan Mekke vadisini bunlar imar ettiler. Bunların ayakları bereketiyle “Zemzem” denilen su meydana çıktı. Artık oralar şenlenmiştir.

26- Hazret-i İbrahim, bir aralık bir rüya gördü. Bu, Yüce Allah’ın bir vahyi idi. Ona, oğlu İsmail’i kurban etmesi emrolunmuştu. Bunun üzerine henüz on iki yaşında bulunan oğlu Hazret-i İsmail’i, Mekke’de Sebîr dağının eteğinde tenha bir yere götürdü. Onu, Allah rızası için kurban etmek istiyordu. Bu sevgili yavru da: “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap! İnşallah beni sabredenlerden bulursun,” diyordu. Bu, Allah yolunda olan fedâkârlığın en yüksek bir nişanı idi. Fakat Yüce Allah lütfetti. Baba ile oğlun şu teslimiyetine mükâfat olarak Hazret-i İsmail yerine kurban edilecek bir koç ihsan etti. Böylece bu masum yavru, kurban edilmekten kurtuldu.

27- İsmail aleyhisselâm, büyüdü ye Cürhüm kabilesinden bir kızla evlendi. On iki çocuğu oldu. İbrahim aleyhisselâm ara sıra gelir, oğlunu görürdü. Sonra Hazret-i İsmail’in oğulları ve torunları çoğalıp etrafa hakim olmuşlardı.
Hazret-i İsmail, babası Hazret-i İbrahim’in şeriatı (dini) ile amel etmek üzere Yemen kabilelerine ve “Amalika” denilen eski bir kavme peygamber gönderilmişti. Hazret-i İbrahim’den kırk sene sonra yüz otuz yedi yaşında vefat ettiği ve anası Hacer’in “Hicr”deki kabri civarına gömüldüğü rivayet edilir.

İSHAK ALEYHİSSELAM

28- Hazret-i İshak, İbrahim aleyhisselâm’in ikinci oğludur. Sare’nin çocuğu olmuyordu. Hazret-i İsmail doğduğu zaman, buna üzülmüştü. Yüce Allah lütfederek Sare’ye de ihtiyarlığı zamanında Hazret-i İshak’ı verdi. İshak aleyhisselâm, daha Hazret-i İbrahim hayatta iken Şam halkına Allah tarafından peygamber gönderildi. İbrahim aleyhisselâm’ın vefatından sonra onun yerine geçti. Soyundan birçok peygamberler gelip geçti.

29- Bazı rivayetlere göre, İbrahim aleyhisselâm, Hazret-i İsmail’i değil, Hazret-i İshak’ı kurban etmekle emredilmişti.
İshak aleyhisselâm, rivayete göre altmış yaşında iken vefat etmiştir. Hazret-i İbrahim’in yattığı mağarada gömülmüştür. Annesi Sare de yüz yirmi yedi yaşında Şam’da vefat etmiştir.

YAKUB ALEYHİSSELAM

30- Hazret-i Yakub, İshak aleyhisselâm’ın oğludur. Lâkabı “İsrail” olduğundan oğullarına ve torunlarına “Beni İsrail (İsrail Oğulları)” denmiştir.
Hazret-i İshak’dan sonra, yerine peygamber olarak Kenan ilinde kalmıştı. Sonradan Mısır’a gitmiş ve orada vefat etmiştir. Oradan da vasiyeti üzerine, dedesi, Hazret-i İbrahim’in gömülü bulunduğu “Halilürrahman” kasabasındaki mağaraya taşınmıştır.

YUSUF ALEYHİSSELAM

31- Hazret-i Yûsuf, Yakub aleyhisselâm’ın oğludur. Hazreti Yakub’un on iki oğlu vardı. Fakat hepsinden çok Hazret-i Yusuf’u severdi. Onda başka bir güzellik, başka bir zekâ ve kabiliyet belirtisi vardı. Daha on iki yaşında iken, bir gece rüyasında, on bir yıldız ile güneşin ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüştü. Bu rüyasını babası Hazret-i Yakub’a söyledi. O da, kıskançlık doğurmasın diye:
- “Çocuğum! Bu rüyayı kardeşlerine söyleme,” dedi.
Hazret-i Yusuf’un kardeşleri, babalarının Yusuf hakkındaki sevgisini kıskanıyorlardı. Nihayet bir gün onu eğlence maksadı ile kıra götürüp kör bir kuyuya bıraktılar. Sonra gelip kuyudan çıkaran bir kafileye, kölemizdir diyerek sattılar. Eve döndükleri zaman da, babalarına:
- “Yusuf’u kurt yedi” diye yalan söylediler.
Kafile, henüz on yedi yaşında bulunan Hazret-i Yusuf’u alıp Mısır’a götürdü. Orada Mısır’ın Azizi’ne (Maliye bakanı Kıtfır’a) sattı.

32- Yusuf aleyhisselâm çok güzeldi. Yüzünden-gözünden nurlar akardı. Kendisine önce hikmet ilmi, sonra da peygamberlik verilmiştir. Aziz’in zevcesi Zeliha’nın kendisine olan meylini, son derece iffet ve temizliğinden dolayı kabul etmemişti. Bunun üzerine iftiraya uğrayarak yedi sene zindanda kaldı. Sonra suçsuzluğu anlaşılarak zindandan çıkarıldı. Mısır’a Maliye Bakanı oldu. İffet ve temizliğinin mükâfatına kavuştu.

33- Hazret-i Yusuf zindanda iken, Amalika kavminden olan Reyyan İbni Velid adındaki Firavun’un (Mısır hükümdarının) aşçısı ile şerbetçisi de zindana atılmışlardı. Bunlar gördükleri birer rüyayı Hazret-i Yusuf’a anlatarak yorumlamasını istediler. Hazret-i Yusuf da bunlara, önce biraz öğüt verdi. Sonra da rüyalarını yorumladı. Bunlar bir zaman sonra Hazret-i Yusuf’un yorumuna uygun olarak zindandan çıkarıldılar. Biri, Firavun’a yine şerbetçi oldu. Diğeri de asıldı. Hazret-i Yusuf bir müddet daha zindanda kaldı. Sonra Mısır Hükümdarı da bir rüya gördü. Bunu kimse yorumlayamadı. Şerbetçinin uyarması üzerine Hazret-i Yusuf’a başvuruldu. Bu rüyaya göre, yeryüzünde yedi yıl bolluk, ondan sonra yedi yıl kıtlık olacak. Sonra da bir yıl halk pek ziyade varlık görecekti.

Hazret-i Yusuf’u zindandan çıkardılar. Mısır’ın Aziz’i vefat etmişti. Hazret-i Yusuf’u Mısır’a Maliye Bakanı tayin ettiler. Zeliha’yı da ona nikahladılar. Rivayete göre bu Hükümdar, Hazret-i Yusuf’a iman etmiştir.

34- Yusuf aleyhisselâm’ın emriyle bolluk senelerindeki fazla ekinler, başakları ile beraber ambarlarda biriktirildi. Sonra kıtlık yılları başladı. Artık insanlar bu ambarlara koşup duruyorlardı. Hazret-i Yusuf bu kıtlık günlerinde bazan aç kalırdı. Ona:
- “Elinin altında bu kadar yiyecek bulunduğu halde, neden aç kalıyorsun?” denildiği zaman şu cevabı veriyordu:
- “Aç kalanların hallerini anlayabilmek için!..”
Yusuf aleyhisselâm’ın kardeşleri de zahire almak için bir iki kez Kenan ilinden çıkıp Mısır’a geldiler. Sonunda Hazret-i Yusuf kendisini kardeşlerine tanıttı ve onlara şöyle söyledi:
- “Yüce Allah, merhamet edenlerin en merhametlisidir, sizi bağışlar. Bana yapmış olduğunuz işden dolayı siz bugün kınanmayacaksınız.” Böylece onlara büyük bir ikramda bulundu. Muhterem babası Yakub aleyhisselâm ile annesini ve bütün kardeşlerini Mısır’a davet etti.

35- Yakub aleyhisselâm’ın artık sevgili oğluna kavuşması zamanı gelmişti. Zevcesi ve oğulları ile beraber Mısır’a şeref verdiler. Hazret-i Yusuf’un sarayında hepsi şükür secdesine kapandılar. Yusuf aleyhisselâm’ın evvelce görmüş olduğu rüya da böylece gerçekleşmiş oldu. Bu tarihten başlayarak İsrail oğulları Mısır’da yerleşip kaldılar.
Rivayete göre, Hazret-i Yakub Mısır’da on yedi sene kadar kalmıştır. Hazret-i Yusuf da, muhterem babasından sonra elli dört yıl daha yaşayıp yüz on yaşında vefat etmiştir. Daha sonra Hazret-i Musa, Mısır’dan çıkarken Hazret-i Yusuf’un mermer tabut içinde bulunan mübarek naşını da beraber çıkarıp götürmüştü. Kabri Hazret-i İbrahim’in gömülü bulunduğu mağaradadır.

EYYUB ALEYHİSSELAM

36- Hazret-i Eyyub, İshak aleyhisselâm’ın “lys” adındaki oğlunun soyundan olup Hazret-i Yusuf’la aynı asırda yaşamış büyük bir peygamberdir. Çok sayıda çocukları ve Şam çevresinde birçok malları vardı. Yüce Allah tarafından bir imtihan olarak bütün malları elinden çıkmış ve çocukları da ölmüştü. Kendisi de ağır bir hastalığa tutulmuştu. Zevcesi Rahme veya Liyya ona bakıyordu. Rivayete göre Rahme, Yakub aleyhisselâm’ın kızıdır. Liyya da, Yusuf aleyhisselâm’ın oğlu Efrayim’in kızıdır.
Eyyub aleyhisselâm, bütün musibetlere sabretti. Sonunda Yüce Allah ona şifa verdi. Yeniden birçok mala ve evlâda kavuştu.

37- Hazret-i Eyyüb’ün doksan üç yaşında vefat ettiği ve kendisinden sonra “Bişr” adındaki oğlunun da Şam’da peygamber olduğu rivayet edilir. Bu peygambere “Zülkifl” denilmiştir.
Eyyüb aleyhisselâm’ın hastalığı, insanların kendisinden kaçınacağı şekilde değildi. Bazı tarihçilerin bu konudaki sözleri gerçeğe aykırıdır. Bütün peygamberler, insanların kendilerinden kaçınmalarını gerektirecek hallerden korunmuşlardır. Taşıdıkları peygamberlik görevi bunu gerekli kılar.

ŞUAYB ALEYHİSSELAM

38- Hazret-i Şuayb, İbrahim aleyhisselâm’ın torunlarından veya onunla beraber Şam diyarına hicret etmiş olan bir kabiledendir. Büyük annesi Lût aleyhisselâm’ın kızıdır. Kendisi Medyen ve Eyke şehirlerinin putlara tapan halkına peygamber gönderilmişti. Bunlara çok dokunaklı, çok güzel öğütler vermişti. Fakat dinsiz, ahlâksız, hırsız bulunan bu insanlar verilen öğütleri dinlemediler. Kötü davranışlarını bırakmadılar. Sonunda Eyke halkı, yedi gün süren şiddetli bir sıcak arkasından üzerlerine bir buluttan yağan ateş yağmuru ile yok oldular. Medyen halkı da bir azabın gürültüsü ile, bir yer sarsıntısı ile helak oldu.
Şuayb aleyhisselâm Arabça konuşurdu. Fesahat ve belagat sahibi idi. Çok etkileyici olan hikmetli konuşmalar yapardı. Bundan dolayı Peygamberimiz ona “Hatibu’l-Enbiya” ünvanını vermiştir.
Hazret-i Şuayb’ın Mekke’ye hicret ettiği ve üç yüz yaşında vefat ettiği, Rükn ile Makam arasında (Kabe önünde) gömüldüğü rivayet edilmiştir.

MUSA ALEYHİSSELAM

39- Hazret-i Musa, Beni İsrail’den (İsraîl Oğullarından) İmran adındaki bir şahsın oğludur, Mısır’da doğmuştur. İsraîl Oğulları Mısır’da çoğalarak on iki kabileye ayrılmışlardı. Bunlara “Beni İsraîl Esbatı (İsraîl oğullarının torunları)” denirdi. Bunların böyle çoğalmaları, Mısır’ın eski halkı olan Kıptî’lerin hoşuna gitmiyordu. Onun için bunlara eziyet ediyorlardı.
Bir gün Mısır kâhinlerinden biri, Firavun’a (Kabus ibni Mus’ab adlı hükümdara) şöyle bir haber vermişti: “İsraîl Oğullarından gelecek bir çocuk, Mısır devletinin batmasına sebeb olacak.” Firavunda, İsraîl Oğullarının yeni doğan çocuklarını öldürmeye başlamıştı. İşte bu sırada Hazret-i Musa doğdu. Annesi, onu, Firavun tarafından öldürülmesin diye bir sandık içine koyarak Nil nehrine atmayı uygun buldu. Nil nehrinin kenara attığı bu sandığı Firavun’un zevcesi Asiye ele geçirip açtı. İçinden çıkan pek sevimli ve nurlu çocuğu çok sevdi ve onu kendisine evlâd edindi. Hazret-i Musa’nın annesi de, bir yolunu bularak, kendisini bu seçkin çocuğa süt anne tayin ettirdi.

40- Hazret-i Musa, kendisine düşman olacak Firavun’un sarayında besleniyordu. Bu, Yüce Allah’ın ibret alınacak pek büyük bir hikmeti idi.
Hazret-i Musa büyüdü. Bir gün İsraîl Oğullarından biri ile sokakta kavga eden bir Kıptî’ye bir tokat attı. Kıptî yere düşüp can verdi. Hazret-i Musa yaptığına pişman oldu. Firavun’dan korkarak Medyen şehrine çıkıp gitti. Orada Şuayb aleyhisselâm’ın kızı “Safura” ile evlendi. Bir süre sonra Mısır’a dönüp gitmek üzere zevcesi ile beraber yola çıktı. Giderken Tûr dağına uğradı. Orada Yüce Allah’ın hitabına kavuştu, kendisine peygamberlik verildi. Büyük kardeşi Harun’la Firavun’u dine çağırmaya Allah tarafından görevli kılındılar.

41- Hazret-i Musa’nın eli ay gibi parladı. Elindeki asa da, dilediği vakit büyük bir ejderha oluverirdi. Bunlar birer mucize idi. O zaman Mısır çevresinde büyücülük çok ilerlemişti. Firavun bu mucizeleri birer sihir (büyü) sanmıştı. Büyücüleri topladı. Bunlar Hazret-i Musa’ya meydan okudular. Fakat Hazret-i Musa’nın asa mucizesini görünce, büyücülerin hepsi iman ettiler. Bunun bir büyü olmadığını hemen anladılar. Çünkü bu asa bir ejderha kesilerek büyücülerin ortaya atmış olduğu hünerlerin hepsini yutmuştu. Eğer Hazret-i Musa’nın gösterdiği şey, bir gözbağcılık olsaydı, böyle yok etme üstünlüğü meydana gelemezdi.

42- Çekinmeden Rab olma davasında bulunan Firavun ile Mısır’ın eski halkı Kıptî’ler, Hazret-i Musa’nın bu mucezisini gördükleri halde, ne yazık ki, iman etmediler. Daha sonra bir gece, Musa aleyhisselâm İsraîl Oğullarını alıp Mısır’dan çıktı. Süveyş denizi bir mucize olarak yarıldı. On iki yola ayrıldı. İsraîl Oğullarının on iki kabilesi bu yollardan karşı yakaya geçtiler. Bunları izleyen Firavun ile onun ordusu suların tekrar kapanması üzerine boğulup gittiler. Yalnız Firavun’un cesedi, suların çarpması ile sahile atılmıştı. Kendi ölümlü varlığına güvenerek yaradanını unutmuş, Tanrılık davasında bulunmuştu. İşte böyle büyük bir gaflet içine düşen bir şahsın akıbeti büyük bir ibret levhası olmuştu.

43- Musa aleyhisselâm artık Firavun’dan kurtulmuş, İsraîl Oğulları ile beraber selâmetle denizi geçerek Tiyh sahrasına gelmişti. Onları burada bırakarak “Tur-i Sîna” denilen Tûr dağına gitti. Orada kırk gün kadar Yüce Allah’a ibadette ve yalvarışta bulundu. Mekândan ve zamandan münezzeh olan Yüce Allah’ın hitabına kavuştu. Kendisine Tevrat kitabı verildi.

44- Hazret-i Musa, Tur-i Sîna’dan Tiyh sahrasına dönünce, kavminin bir kısmını, Samirî adında birinin altından yapmış olduğu bir buzağıya tapar halde buldu. Buna çok üzülmüştü. Bunlar Harun peygamberin öğütlerini dinlemeyerek böyle bir sapıklık içine düşmüşlerdi. Sonra tevbe edip yaptıklarına pişman oldular.

45- Musa aleyhisselâm, Ken’an topraklarını, Arz-ı Mukaddes’i almak için Amalika ile savaşmak istiyordu. İsrail Oğulları ise savaştan kaçındılar. Böylece o mübarek peygemberin bedduasına uğrayarak kırk sene Tiyh sahrasında kaldılar. Aradan bir hayli zaman geçti. İsrail Oğullan arasında çölde büyümüş yiğitler yetişti. Hazret-i Musa bunları alıp Lût denizinin güney taraflarına götürdü. Daha ileriye giderek Amalika’dan Avc ibn Unk adındaki hükümdara savaş açtı. Şeria nehrinin doğu taraflarındaki beldeleri elde etti.

46- Hazret-i Musa, bir aralık gidip İbrahim aleyhisselâm’ın zamanından beri yaşayan veya Hazret-i İbrahim ile hicret eden kimselerin soyundan olan Hızır aleyhisselâm ile görüşmüş, ona verilen “Ledün ilmine (Allah’ın verdiği özel ilme)” şahid olmuştu.

Hızır aleyhisselâm’ın bir peygamber olduğunu ve kıyamete kadar yaşayacağını söyleyenler vardır. Zülkarneyn ile yolculukta bulunmuş, hayat kaynağına varıp ab-ı hayattan (ölmezlik suyundan) içmekle böyle uzun bir ömre kavuşmuş olduğu söylenmektedir. Bir kısım alimlere göre de, ölmüş bulunmaktadır. Zaten bu gibi büyük şahsiyetlerin ölümleri ile hayatları birdir. Onlar sonsuz ve yüksek bir hayata kavuşmuşlardır.

Musa aleyhisselâm rivayete göre, Kenan ili hududuna yakın bir yerde yüz yirmi yaşında olduğu halde vefat etmiştir. Hazret-i Âdem devrinin üç bin sekiz yüz altmış sekizinci yılına ve Mısır’dan çıkışlarının kırkıncı yılına raslar.
Hazret-i Musa’ya “Kelimullah” denir. (Yüce Allah, kendisi ile arada bir vasıta bulunmaksızın, niteliği bilinemeyen bir şekilde doğrudan doğruya konuştuğu için bu ismi almıştır.) Pek büyük bir peygamberdir. Dağınık bir halde yaşayan İsrail Oğullarını bir araya toplamış, onları esaret hayatından kurtarmış ve özgürlüğe kavuşturmuştu. Ne yazık ki, İsrail oğulları daha sonra zaman zaman yoldan çıkmış, gerçek dinlerini yitirmiş, tekrar esaretten esarete düşmüşlerdir.

HARUN ALEYHİSSELAM

48- Hazret-i Harun, Musa aleyhisselâm’ın ana-baba bir kardeşi ve peygamberlik görevlerinde yardımcı (veziri) idi. Çok güzel ve beyaz yüzü, konuşması açık-seçik, yumuşak huylu bir zat idi. Hazret-i Musa Tûr’a gittiği zaman Harun aleyhisselâm İsrail Oğullarının başında bulunmuş ve buzağıya tapanlara: “Siz bu yüzden fitneye düşmüş bulunuyorsunuz. Sizin Rabbiniz Rahman ve Rahîm olan Yüce Allah’dır. Bana uyunuz, benim sözümü dinleyiniz. Samirî gibi bir münafıkın sözüne bakmayınız,” diyerek onlara etkili öğütler vermişse de, kabul etmediklerinden bir tarafa çekilerek Hazret-i Musa’nın dönüşünü beklemiştir. İsrail Oğulları bölünüp iki kısma ayrılmasınlar ve birbirleriyle mücadele etmesinler diye, Hazret-i Harun daha ileriye gitmemişti.

Rivayete göre Harun aleyhisselâm, Hazret-i Musa’dan yedi ay önce veya üç sene önce, yüz yirmi üç yaşında olduğu halde Tiyh sahrasında ölmüştür. Tûr-i Sîna civarında “Mürran” dağındaki bir mağaraya gömülmüştür. Kabri meşhurdur.

49- Her ikisine selâm olsun, Musa ile Harun’dan sonra, Hazret-i Musa’nın halifesi bulunan ve sonradan kendisine peygamberlik verilen Yuşa aleyhisselâm, İsrail Oğullarını alıp çölden çıkarmış ve Kenan ilini Kenanî’lerden almış, Şam diyarını fethetmiştir.

Yuşa aleyhisselâm yirmi sekiz sene kadar İsrail Oğullarına hakim olup yüz on yaşında vefat etmiştir. Kendisinden sonra, on altı kadar hakim daha gelip İsrail Oğullarına reislik yapmışlardır. Bunlann sonuncusu “İşmuil” aleyhisselâmdır. Bu zatların idareleri (493) sene kadar sürmüştür. Bu zamana “Harimler devri” denilir. Sonra İsrail Oğulları, kendilerine “Talût” adındaki bir zatı hükümdar tayin ettiler. Bu tarihten sonra da, İsrail Oğulları arasında “Melikler Devri” başlamıştı.

DAVUD ALEYHİSSELAM

50- Hazret-i Davud, Yakub aleyhisselâm’ın oğlu Yehuda’nın soyundandır. İsmail aleyhisselâm’ın vefatından sonra, kendisine peygamberlik verilmiş ve kayınpederi Talut’un ölümünden sonra da İsrail Oğullarına hükümdar olmuştur.
Hazret-i Davud’a verilen “Zebur” adlı kitab, hep öğütlerden, iman esaslarından ve dualardan ibarettir. Şeriata ait hükümleri kapsamıyordu. Kendisi de, Musa aleyhisselâm’ın şeriatı ile amel etmiştir.

51- Davud aleyhisselâm’ın çok hoş bir sesi vardı. Zebur’u okudukça, dinleyenler pek ruhanî zevklere dalardı. Bir mucize olmak üzere, mübarek elleri ile demiri mum gibi yumuşatır ve demirden zırh yapardı. Kendi elinin emeği ile yiyeceğini kazanırdı. Devlet hazinesinden para almak istemezdi. İnsanlara daima öğütler verir, adaletle hüküm vermeye çalışır dururdu. Kudüs şehrini fethederek hükümet merkezi yapmıştı. Umman beldelerini, Halep’i, Nusaybin’i, Ermenistanı ele geçirmişti. Kırk sene hükümette bulunduktan sonra yetmiş yaşında vefat etmiştir.

SÜLEYMAN ALEYHİSSELAM

52- Hazret-i Süleyman, Davud aleyhisselâm’ın oğludur. Onun ölümünden sonra on üç yaşında olarak yerine geçmiş. Sonra kendisine peygamberlik de verilmiştir. Bu bakımdan, babası gibi peygamberlikle hükümet etme görevlerini bir arada toplamıştır.
Hazret-i Süleyman’a doğuda ve batıda olan hükümdarlar itaat ederek kıymetli hediyeler göndermişler. Yemen Melikesi, Belkıs dahi, kendisi ile görüşmeye gelmişti. Kızıl denizinde hazırlattığı donanmayı Okyanus sahillerine yollamıştı. Tetmür ve Balebek şehirlerini ve yedi senede de Mescid-i Aksa’yı yaptırıp tamamlamıştı.

53- Süleyman aleyhisselâm, bir mucize olmak üzere kuşların dillerini ve maksadlarını anlarlardı. Onun hükmü insanlara ve cinlere, hatta rüzgârlara geçerdi. Ahlâk ve hikmete dair yazıları vardır. Kırk yıl pek muhteşem bir hüküm sürdükten sonra elli üç veya altmış yaşında vefat etmiştir.
Hazret-i Süleyman’dan sonra İsrail Oğulları iki devlete ayrıldı. Bunlardan biri “Yehuda” devletidir ki, hükümet merkezi Kudüs şehri idi. Bu devlet insanlar arasında daha çok itibar kazanmıştı. Diğeri de “İsraîl” devleti idi. İdare merkezi de Nablus ve daha sonra Samire şehri olmuştu.

Bu devletler, sonradan doğru yoldan çıktılar. İsrail Devleti, Asûrî’ler tarafından yok edildi. Yehuda Devleti de, “Buhti Nassar’ın saldırısına uğradı. Yahudilerin birçoğu Babil esaretine düştü. Daha sonraları İsraîl Oğulları, İranlıların, Yunanlıların ve Romalıların hakimiyetleri altına düşerek kendi hakimiyetlerini elden çıkardılar.

54- Buhti Nassar, Kudüs’ü ele geçirdiği zaman Beyt-i Makdis’i yıkmış, Tevrat nüshalarını yakmıştı. Üzeyr aleyhisselâm ile Daniyel aleyhisselâm’ı da diğer İsraîl alimleri ile beraber Babil’e götürmüştü. Daha sonra İran’daki Kiyaniyan Hükümeti Babil’i ele geçirip Geldaniye hükümetini yok edince, İsraîl Oğulları esaretten kurtularak vatanlarına dönmüşler ve Beyt-i Makdis’i yeniden inşa etmişlerdi. Hazret-i Uzeyir de, Tevrat’ı ezber okuyup yeniden yazdırmış ve böylece çoktan beri unutulmuş olan Musa peygamberin şeriatı yeniden meydana çıkmış oldu.

55- Kur’ân-ı Kerîm, Hazret-i Üzeyr’e dair bilgi vermektedir. Fakat peygamber olup olmadığını açıklamamaktadır. İslâm alimlerden bir kısmına göre, Hazret-i Uzeyir bir peygamber değildir, velilerden büyük bir zattır. Önceleri Yahudilerden bazıları Hazret-i Üzeyr için “Allah’ın oğludur” diyerek şirke saplanmışlardı.

56- Kur’ân-ı Kerîm’de isimleri anılan Zülkarneyn ile Lokman’ın peygamberliğinde de ihtilâf vardır. Zülkarneyn’in adı, bir rivayete göre “Mus’ab”dır. İbrahim aleyhisselâm’ın zamanında yaşadığı rivayet edilir. Dünyanın doğusuna ve batısına gitmiş, Ye’cüc ve Me’cüc denilen bir kabileye karşı bir sed (engel) yapmış, pek büyük başarılar elde etmiştir. Her halde Yunanlıların İskender’inden başkasıdır. Bunun hayatı bizce tamamen bilinmemektedir.

Hazeret-i Lokman’a gelince, bu da rivayete göre Davut aleyhisselâm’ın zamanında yaşamış ve ona kavuşmuştur. Salih ve hikmet sahibi bir zattır. Yunus aleyhisselâm’ın zamanına kadar yaşamış olduğu rivayet edilir. Oğluna olan çok önemli öğütleri Kur’ân-ı Kerîm’de anılmıştır.

İLYAS ALEYHİSSELAM

57- Hazret-i İlyas, İsrail Oğullarına gönderilmiş mübarek bir peygamberdir. İsraîl Oğulları, Hazret-i Süleyman’dan sonra ayrılığa düşmüşler. İçlerinden bazıları, Belebek Hakiminin yaptırmış olduğu “Ba’l” adındaki puta tapmaya başlamışlardı. Kendilerine Allah tarafından bir lütuf olarak gönderilen peygamber Hazret-i İlyas’ın öğütlerini dinlemediler. Bu peygamberi beldelerinden çıkardılar. Fakat bunun üzerine pek fena bir kıtlığa tutuldular, yaptıklarına pişman oldular. İlyas aleyhisselâm’ı arayıp buldular. Bir süre onun öğütlerini dinledilerse de, sonra yine isyana başladılar. Hazret-i İlyas da onların arasından çekilerek bir yerde kutsal bir şekilde yalnızca yaşamayı tercih etti.

ELYASA’ ALEYHİSSELAM

58- Hazret-i Elyasa, Beni İsraîl peygamberlerindendir. İsraîl Oğulları İlyas aleyhisselâm’dan sonra bu peygamberin de öğütlerini kabul etmediler. Hazret-i Musa’nın şeriatını bırakarak birbirleri ile uğraştılar. Sonunda üzerlerine Asuriye Devleti musallat oldu, hakimiyet kurdu.
Hazret-i Elyasa, İsraîl Oğullarının bu yolsuz hareketlerinden usanarak hilâfeti Zülkifl aleyhisselâma bıraktı ve arkasından vefat etti.

ZÜLKİFL ALEYHİSSELAM

59- Hazret-i Zülkifl muhterem bir peygamberdir. Elyasa’ hazretlerine halife olduktan sonra peygamberliğe kavuşmuştur. Kavmini tevhid dinine çağırmış, kendilerine birçok etkili öğütler vermiştir. Bitlis şehri yakınında gömülü bulunduğu rivayet edilir. Şam ve başka yerlerde makamları vardır.

YUNUS ALEYHİSSELAM

60- Hazret-i Yunus, İsrail Oğullarından gelen mübarek bir peygamberdir. Annesine nisbetle “Yunus ibni Metta” diye anılır. Asuriye Devletinin hükümet merkezi olan bugünkü Musul şehrinin karşısında harabesi görülen “Ninova” halkına peygamber gönderilmiştir. Putlara tapmakta olan Ninova halkı, Hazret-i Yunus’un otuz üç sene devam eden öğütlerini dinlemediler. Hazreti Yunus da, Allah tarafından kendisine izin verilmeden Ninova’yı terk etti. Dicle kenarına gitti. Bir gemiye binerek bir tarafa gitmek istedi. Fakat gemi yürümedi, içinde bulunanlar: “Aramızda bir suçlu var,” demeye ve suçluyu bulmak için kur’a atmaya başladılar. Hazret-i Yunus, “O suçlu kul benim. Rabbimden izin almadan kavmimi bıraktım,” diyerek kendisini suya attı. Hemen büyük bir balık tarafından yutuldu. Bereket versin ki, hemen tevbe ve istiğfara başlamış oldu. “La ilahe illâ ente sübhaneke innî küntü minezzalimîn = Senden başka hiçbir İlâh yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hiç şüphesiz ben, böyle yapmakla zalimlerden oldum,” diyerek Allah’ı tesbihe devam etti. Bir süre sonra balık kendisini çıkarıp sahile attı.

61- Yunus aleyhisselâm’dan sonra Ninova şehrini korkunç bir kara duman sarmıştı. Oranın halkı hemen Allah Teâlâ’ya yalvararak tevbe ettiler. Yaptıklarına pişman oldular. O duman da üzerlerinden açılıp gitti. Başlarına gelecek belâlardan kurtulmuş oldular.
Hazret-i Yunus tekrar Ninova’ya gelip bir süre daha kutsal görevine devam etmeye çalıştı. Sonra bu şehri bırakarak yalnızlık köşesine çekildi ve orada vefat etti.

62- Asurî Devleti sonradan yıkılmıştır. Şöyle ki: Medye hükümdarı ile Babil valisi, Ninova şehrini çembere alarak yakıp yıktılar. Asurîlerin son hükümdarı bu duruma çok üzüldü. Ailesi halkı ile beraber yaktırdığı büyük bir ateşin içine atılarak yanıp gittiler. Bu şekilde sona eren Asurî Devleti’nin yerinde “Medye ve Geldan Devletleri” kuruldu.

ZEKERİYYA ALEYHİSSELAM

63- Hazret-i Zekeriyya, Süleyman aleyhisselâm’ın soyundan pek büyük bir peygamberdir. Beytü’l-Makdis’de Reis idi. Kendisine peygamberlik ihsan edilmiştir. Hazret-i Zekeriyya’nın zevcesi “İşa’ın kız kardeşi olan Hanne, kocası İmran’dan Meryem adında bir kız doğurmuştu. Daha önce yapmış olduğu adağa dayanarak bu kızını Beyt-i Makdis’in hizmetine bağlamıştı. Zekeriyya teyzesinin yanında büyüdükten sonra, Beytü’l-Makdis’de kendisine özel olarak ayrılan bir odada ibadetle meşgul oluyordu. Bu pek temiz ve iffetli kız, koca yüzü görmediği halde, Yüce Allah’ın bir kudret ve hikmet eseri olarak gebe kaldı. Hazret-i İsa’yı doğurdu.

64- Hazret-i İsa’nın babasız olarak doğmasından dolayı, Yahudiler şüpheye düştüler. Babasız çocuk olmaz diyorlardı. Oysa ki Âdem aleyhiselâm’ın hem babasız, hem de anasız yaratılmış olduğuna inanmıyorlardı. Hazret-i İsa’nın da bir mucize çocuk olduğunu görüp duruyorlardı. Sonunda Zekeriyya aleyhisselâm gibi şanı pek yüksek bir peygambere iftira ederek yaşlı halinde onu şehid ettiler.
Bir rivayete göre, Zekeriyya aleyhisselâm, oğlu Yahya aleyhisselâm’ın şehid edilişinden sonra şehid edilmiştir.

YAHYA ALEYHİSSELAM

65- Hazret-i Yahya, Zekeriyya aleyhisselâm’ın oğludur. Babası yaşlı iken annesi İşa’dan doğmuştur. Yüce Allah’ın azabından son derece korkar, günleri ah ve inilti ile geçerdi. Daha genç yaşta kendisine peygamberlik ihsan edildi. Rivayete göre, Hazret-i İsa’dan üç sene veya altı ay önce doğmuştur. İlk önce Hazret-i Musa’nın şeriatı ile amel ederdi. Sonra İncil’in Hazret-i İsa’ya verilmesi üzerine, İsa aleyhisselâm’ın şeriatı ile amel etmekle görevlendirildi.

66- Yahya aleyhisselâm, Hazret-i İsa’nın şeriatı ile amele başladığı bir anda idi ki, İsrail Oğullarının Reisi “Hiredus”. Musa peygamberin şeriatı üzere kendi kardeşinin kızını almak istedi. Fakat Hazret-i Yahya, İsa peygamberin şeriatına dayanarak, artık bu nikâhın caiz olamayacağını bildirdi. Bunun üzerine hırsa kapılan Reis, O masum peygamberi henüz otuz yaşlarında iken şehid etti. Bu şehid edilişi, rivayete göre, göğe yükseltilmesinden bir yıl önce meydana gelmiştir. Bu cinayeti işleyenler, bunun cezasını çekmiştir. Yurdları harab olmuş, nesilleri kesilip gitmiştir. Ahirette görecekleri azab ise, çok daha korkunçtur.

İSA ALEYHİSSELAM

67- İsa aleyhisselâm, Hazret-i Meryem’in oğludur. Onun doğuşu büyük bir mucize olmuştur. Yahudiler bunu anlayamadılar. Kötü zanna düşerek Hazret-i Meryem’i cezalandırmak istediler. Fakat Hazret-i İsa daha beşikte yatan bir çocuk iken, Yüce Allah’ın kudreti ile konuşmaya başladı: “Ben Allah’ın kuluyum, bana kitab verdi, bana peygamberlik verdi. Beni, her nerede bulunursam bulunayım mübarek kıldı,” dedi. Bu mucizeyi gören Yahudiler, Hazret-i Meryem’i cezalandırmaktan el çektiler.
Rivayete göre Hazret-i İsa, Beyt-i Makdis’e birkaç kilometre uzaklıkta bulunan “Beyt-i Lahm” köyünde aralık ayının yirmi dördüne raslayan çarşamba gecesi doğmuştur.

68- Hazret-i Meryem kocaya varmamış olan ve melekler kadar temiz ve iffetli bir halde bulunan bir hal içinde yaşarken, sadece Allah’ın kudreti ile İsa’ya gebe kalmıştı. Kur’ân-ı Kerîm bunu açıkça beyan buyurmaktadır. Bütün rnüslümanlar bu inancı taşımaktadır. Yüce Allah’ımızın büyük kudretini düşünenler, O’nun nice mucizeler gösterdiğini hatırlayanlar, Hazret-i Âdem’in anasız-babasız yaratıldığını düşünenler, artık Hazret-i İsa’nın bu yaratılışını uzak göremezler. Bunu hiç bir zaman inkâr edemezler. Hazret-i İsa’nın böyle bir mucize olarak yaratılışını inkâr etmek, Kur’ân-ı Kerîm’in şahidliğini yalanlamak demektir. Bunu ise, hiç bir mü’min yapamaz; çünkü imandan çıkmış olur.
Hazret-i İsa’nın öyle babasız yaratılmış olduğunu inkâr etmek, Yüce Allah’ın kudretini hudutlandırmak, Kur’ân’ın açık ifadesini değiştirmek, milyonlarca müslümanın asırlardan beri devam eden gerçek inancını bozmak demektir ki, böyle yanlış bir düşünceden Yüce Allah’a sığınırız.

69- İsa aleyhisselâm otuz yaşına erince, mübarek İncil’e ve peygamberlik görevine kavuştu. Yahudileri doğru yola çağırdı, kendilerine güzel öğütler verdi. Onlara büyük mucizeler gösterdi. Fakat kendisine pek az insan iman etmişti. Onlara “Havarî’ler” denilir. Rivayete göre bunlar on iki kişiden ibaretti.
Hazret-i İsa, bir süre annesi ile beraber Ürdün’e bağlı “Nasıre” köyünde oturdu. Bundan dolayı kendisine bağlı olanlara “Nasara” ve dinlerine de “Nasraniyet” denilmiştir. Böyle rivayet edilmektedir.

Yahudiler nihayet Hazret-i İsa’yı öldürmeye karar verdiler. Ona benzettikleri bir adamı tutup Kudüs’de siyaset meydanında darağacına astılar. İsa aleyhisselâm ise, Allah’ın emri ve kudreti ile göğe yükseltildi. Orada melek şekline büründü. Kendisine “Ruhullah” denir. Babasız olarak bir kudret ilhamı ile meydana gelmiş olduğu için bu seçkin ünvana sahib olmuştur.

70- Nasara’nın inançlarına göre Hazret-i İsa, İskender’in Babil’e üstün gelmesinden üç yüz altmış sene sonra doğmuştur. Hazret-i İsa doğduğunda annesi Meryem henüz on üçon beş veya yirmi yaşında bulunuyordu. Hazret-i İsa otuz yaşında peygamber olmuş, doğduğundan otuz iki sene ve birkaç gün sonra göğe kaldırılmıştır. Hazret-i Meryem de, bundan sonra altı yıl daha yaşamıştır.
Fakat İslâm âlimlerinden bir kısmına göre, İsa aleyhisselâm kırk yaşında iken peygamber olmuş, yüz yirmi yaşında iken de göğe yükselmiştir.

71- Hazret-i İsa’yı öldürmek isteyen Yahudiler, sonradan cezalarını çektiler. Şöyle ki: Roma’lılar Kudüs şehrini ele geçirerek Beyt-i Makdis’i yıktılar, kitabları yaktılar. Yahudilerin bir kısmını öldürdüler, bir kısmını da esir ettiler. Bunun sonunda ne gerçek Musevîlikten, ne de gerçek İsevilikten eser kalmadı.
Gerçekten Hazret-i Musa dini gibi, Hazret-i İsa’nın dini de asıl halini yitirmiş, hiç de yeryüzüne yayılamamıştır.

Şu da bir gerçek ki, Hazret-i İsa’nın vasiyeti üzerine Havarilerden bazıları öteye beriye dağılıp Hazret-i İsa’nın dinini yaymaya çalışmak istediler. Fakat o zaman dünyanın her tarafı cehalet, küfür ve şirk içinde kalmış bulunuyordu. Yahudilerle putperest olan Romalılar da, Hazret-i İsa’ya bağlı olanların azılı düşmanları idiler. İsa dinini kabul edenler, dinlerini gizliyor, gizlice ibadet ediyorlardı. Bundan dolayı Nasraniyet üç yüz sene kadar genişleyemedi. Bu süre içinde de asıl özelliğini yitirmiş İlâhî bir din olmaktan çıkmıştı.

72- Yahudiler Hazret-i İsa’nın hayatına kasdettikleri gibi, tebliğ ettiği dine de pek çok saldırılarda bulunmuşlar. İçlerinden bazıları Hazret-i İsa dinini görünüşte kabul ederek dostluk kurmuş ve halkın bilgisizliğinden faydalanarak Hazret-i İsa’nın tebliğlerini değiştirmişlerdir. Hıristiyanlığı akıl ve hikmete aykırı bir hale sokmuşlardı.
Romalılar ise, Hazret-i İsa dinine karşı açık bir düşman kesilmişlerdi. Fakat ne olursa olsun, din duygusu yaratılışta vardır. Bundan kalbleri büsbütün yoksun bırakacak bir kuvvet yoktur. Romalılar görünüşte üstün bir durumda iken, Hazret-i İsa dinine manen yenildiler. Söndürmek istedikleri bir dini parlatmaya hizmet ettiler. Ancak gerçek bir din yerine, onun adını taşıyan, hıristiyanlık da denilen aslını yitirmiş ve değiştirilmiş bir din yerleşmiş oldu.

73- Roma imparatoru Konstantin, Hazret-i İsa’nın doğuşundan üç yüz on sene sonra, siyasî bir maksada dayanarak Hazret-i İsa’ya nisbet edilmiş olan muharref dini kabul etti. Bayraklarına hac işareti koydu. Yenilen ordusuna güç kazandırmak istedi. Hıristiyanlığın yayılması için de birçok gayretler gösterdi.
Konstantin, eski Bizans kasabasının bulunduğu yerde Konstantiniye (İstanbul) şehrini kurdu. Hükümet merkezini de, Roma’dan buraya nakletmişti. Bu tarihe kadar Mukaddes İncil’in asıl nüshaları kaybolmuş, İncil adına Havarî’lerle onların talebeleri tarafından birçok risaleler ve tarih kitabları yazılmıştı. Bundan dolayı Hıristiyanlar arasında pek çok ayrılık vardı. Konstantin’in emri ile “İznik” şehrinde bir din meclisi toplandı. Bu meclisin binden fazla üyesi vardı. Birçoğu birbirinin dilini anlamıyordu. Yüzlerce risale ve kitablardan yalnız dördü, hem de üyelerin sadece bir kısmı tarafından seçilerek İncil adı sadece bunlara verildi.

74- Roma İmparatorluğu daha sonra, doğu ve batı imparatorluğu adıyla ikiye ayrılmıştır. Bu devletler birbirini kıskanıyordu. Nihayet mezheb bakımından da ikiye bölündüler. Roma’da “Rimpapa”ya bağlı kalanlara “Katolik” denildi. İstanbul patriğine bağlı kalanlara da “Ortodoks” denildi. Daha sonra, bir de “Protestanlık” meydana çıkmıştır. Buna göre, bugün Hazret-i İsa’ya bağlı olanların başlıca mezhebleri üçtür. Bunların da birtakım dalları vardır.

Sonuç: İsa aleyhisselâm’ın bildirmiş olduğu “Tevhid inancına” dayanan bir din, sonradan aslını yitirmiş, şekilden şekile girmiştir. Bu dine bağlı olanlar, Hazret-i İsa’ya ve diğer yaratıklara ulûhiyet makamı vermişler, mabedlerini resim ve haçlarla doldurmuşlar, böylece müşriklerin mabedlerine benzer bir hale getirmişlerdir.

75- Milâttan itibaren altı asır geçmiş, cihanın her tarafı cehalet ve sapıklık içinde kalmıştı. Gerek Roma Hükümeti, gerek İran’daki “Sasaniyan” devleti ahlâk bozukluğu yüzünden çözülmeye yüz tutmuştu. Bütün milletler arasında dinsizlik ve ahlâksızlık başta geliyordu. Bu bir fetret (boşluk) devri idi. Artık dünyayı hak ve hakikata çağırmak, dünyayı düzeltmek için, en büyük ve en son peygamberin gelmesine ihtiyaç vardı. Bunun üzerine Yüce Allah beşeriyete ihsanda bulunarak onlara en büyük peygamberi ve peygamberlerin sonuncusu Hazret-i Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizi gönderdi. Artık insanlık ufuklarını yeni bir hidayet nuru, o ana kadar görülmemiş bir azamet ve letafetle aydınlatmaya başlamış oldu.

Hakkın en parlak nuru ortaya çıktı;
Doğdu Kur’ân güneşi, karanlık gece bitti…

Kaynak:Büyük İslam ilmihali,Ömer Nahushi BİLMEN)

3

Nisan
2012

PEYGAMBERLER TARİHİ

Yazar: arafat  |  Kategori: PEYGAMLER TARİHİ  |  Yorum: Yok   |  4.338 Kez Okundu

ADEM ALEYHISSELAM

1-Yeryüzünde ilk insan ve ilk peygamberin adini söyleyiniz?
-Adem Aleyhisselam
2-Adem Aleyhiselamin haniminin adini söyleyiniz?
-Hz.Havva
3-Adem Aleyhisselama kac sahife verildi?
-On sahife verildi.
4-Adem Aleyhisselam kimlere Peygamber gönderildi?
-Kendi cocuklarina Peygamber gönderildi.
5-Adem Aleyhisselamin cocuklarinin ismini söyleyiniz?
-Ilk ve ikinci cocuklari ikiz dogmustur.Ilk ikizler; Kabil ile kiz kardesi Lubut,ikinci . ikizler;Habil ile Iklima.
6-Ilk cinayet hangi peygamber zamaninda, ogullari arasinda islenmistir?
-Adem Aleyhisselamin ogullari Kabil`in kardesi Habil`i öldürmesi.
7-Adem Aleyhisselam kendi neslinden kac kisiyi gördü?
-Kirkbin kisiyi gördü.
8-Adem Aleyhisselam`dan , Kur`an-i Kerim de kac yerde bahsedilir?
-Kur`an- Kerim de toplam ayri yedi yerde bahsedilir.
9-Adem Aleyhisselama kimler secde etti?
-Melekler secde etti. Seytan secde yapmadi.
10-Adem Aleyhisselam kac yil yasadi
-Dokuz elli yil
11-Adem Aleyhisselam nereye gömülüdür?
– Vefat edince Serendip adasinda veya Ebukubeys daginda gömülüdür.
12-Cenazesini kimler yikadi ve kildirdi?
-Melekler.
13-Kur`an-i Kerim de isimleri bildirilen peygamberlerden baska peygamber gönderilmis midir?
-124 bin peygamber gelmistir.(Ahmed bin Hanbel , el-Müsned (5/265-266, Ibn Hibban ,es-sahih, 2/77)

SIT ALEYHISSELAM
14-Sit Aleyhisselam kimin ogludur?
-adem Aleyhisselamin ogludur.Hadisi seriflerde bildirilen bir peygamberdir.
15-Sit isminin anlami nedir?
-Sit ismi Ibranice olup Arapca da Allah`in hibesi(hediyesi) manasinadir.Sit yerine Sis de denilmektedir.Allahü Teala Hz.adem`e , Kabil`e karsilik ihsan olarak yeni bir ogul verdi.Adem Aleyhisselamin bütün cocuklari ikiz olarak dogdugu halde , Sit Aleyhisselam tek dogdu.
16-Sit Aleyhisselam ne zaman dogmutur?
Adem Aleyhisselam 120 yasinda iken dogmoustur.
17-Adem Aleyhisselamin ogullarinin isimlerini söyleyiniz?
-Habil, Habil ve Sit.
-Habil`in nesil birakmadan sehid olmasi,Kabil zürriyetinin de Nuh Tufan hadisesinde yok olmasi sonucu insanlik nesli Sit Aleyhisselam`dan deam etmistir.
18-Adem Aleyhisselam oglu Sit Aleyhisselama tufanin meydana gelecegi haberini vermismiydi?
-Hz.adem, oglu Sit`e tufanin meydana gelecegi zamani, gece ve gündüz saatlerini ve ibadetin hangi saat ve zamanda yapilacagini haber vermistir.
19-Sit Aleyhisselama kac sahife verildi?
-Elli sahife verildi.
20-Kac yil yasadi?
-Dokuzyüz on iki sene
21-Sit Aleyhisselam nereye defnedilmistir?
-Ebu Kubeys daginda babasinin yanina defnedilmistir.
22-Ilk kilici yapan peygamber kimdir?
_sit Aleyhisselam
23-Kendisine verilen sahifelerde nelerden bahsedilir?
-Hikmet ilmi,matematik, sanayi bilgileri,kimya ilmi…bulunmaktadir.
24-Adem Aleyhisselam oglu Sit Aleyhisselama nasil nasihatta bulundu?
-Adem Aleyhisselam bir nasihatta bulundu. Ilahi sirlari bildirip, bütün ilimleri ögretti.Peygamberimizin nuruyla ilgili ogluna söyle nasihatta bulundu:“Oglum! Alninda parlayan nur, son peygamber olan Muhammed Aleyhisselamin nurudur. Bu nuru mümin, temiz ve afif hanimlara teslim et ve ogluna böyle vasiyet et.Sit Aleyhisselamda oglu Enus`a ayni nasihati yapti.
IDRIS ALEYHISSELAM
25-Idris Aleyhisselam kimin soyundan bir peygamberdir?
-Sit Aleyhisselamin torunlarindan bir peygamberdir.
26-Idris Aleyhisselamin asil adi nedir?
-Asil adiAhnun(Hanuh).Kur`an-i Kerim de cok kitap okudugu icin ona Idris lakabi verilmistir.Kendisine Peygamberlik,hikmet ve sultanlik verildigi icin „Müselles bin ni`me“(kendisine üc nimet verilen) denilmistir.
27-Idris Aleyhisselamin babasinin adi nedir?
-Yerd.
28-Annesinin ismi nedir?
-Berre veya Esvet
29-Cennete girip cikmayan peygamber kimdir?
-idris Aleyhisselam
30-Idris Aleyhisselamin , Adem Aleyhisselama kadar olan nesebi nasildir?
-Idris, Yerd,Mehlail,Kinan,Enus,Sit,AdemAleyhisselam.
31-Ilk yazi yazan ve ilk elbise giyen peygamber kimdir?
-Idris Aleyhisselam.
32-Kac yil yasadi?
-Üc yüz altmis yil yasadi.
33-Idris Aleyhisselama kac sahife verildi?
-Otuz sahife verildi.
NUH ALEYHISSELAM
34-Nuh Aleyhissalm kac yaslarinda peygamber oldu?
-Kirk- elli yaslarinda.
35-Nuh tufani ne kadar devam etti?
-Alti ay devam etti.
36-NuhAleyhisslamin gemisinda kac kisi vardi?
-Seksen kisi vardi.
37-Nuh Aleyhiiselamin ogullarinin isimlerini söyleyiniz?
-Iman eden ogullari sam , Ham ve Yafes.
38-Nuh Aleyhisselama nicin ikinci Adem denilir?
-Nuh tufanindan sonra kendisine ikinci Adem denildi.
39-Kendi ailesinden kimler iman etmeyerek tufanda boguldular?
-Hanimi ve oglu.
40-Nuh`un manasi nedir?
-Nuh; Süryanice cok aglayan manasinadir.Bu isim Nuh Aleyhisselama cok agladigi icin verilmistir.
41-Nuh Aleyhisselam kac yil yasadi?
-Dokuz yüz elli-bin üc yüz.

42-Ülu`l Azm Peygamberlerin isimlerini söyleyiniz?
-Ahzab suresi,33/7 ve Suara suresi,42/13. Bu iki ayetten yola cikan alimler Ulu`l Azm peygamberlerin ayetlerde ismi gecen Hz.Nuh, Hz.Ibrahim, Hz.Musa,Hz.Isa ve Hz.Muhammed (sas) olduguna karar vermislerdir.

43-Nuh Aleyhisselam bu dünya ayrilirken dünyayi nasil tarif etti?
-Dünya iki kapili bir handir, birinden girdim, digerinden cikiyorum.
HUD ALEYHISSELAM
44-Hud Aleyhisselam hangi kavme peygamber gönderildi?
-Ad kavmine
45-Hud Aleyhisselam kac yil yasadi?
-Yüz elli yil yasadi.
46-Hud Aleyhisselam nereye medfundur?
-Mekke de veya Hadramut`ta medfundur.
47-Ad kavmi nasil helak oldu?
-Siddetli rüzgarla helak oldular.Mal ve mülklerinden hic bir eser kalmadi.(Araf:65.67;Hud:52)
LUT ALEYHISSELAM
48-Lut Aleyhisselam , Ibrahim Aleyhisselamin nesi oluyor?
-Lut Aleyhisselam, Ibrahim Aleyhisselamin kardesi Haran`in oglu.
49-Lut Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Lut gölü yakininda Sedum sehri halkina peygamber gönderildi.
50-Lut Aleyhisselam onlara kimin dinini teblig etti?
-Ibrahim Aleyhisselamin dinini teblig etti.
51-Lut Aleyhisselama isyan edenler arasinda kendi ev halkindan kimler vardi?
-Kendi hanimi.
52-Lut Aleyhisselamin kavmi nasil helak oldu?
-Kavmi helak etmeye Cebrail, Mikail, Azrail bir rivayete göre Cebrail ile beraber on iki melek . Önce melekler Hz.Ibrahim Aleyhisselama ugradi Ishak Aleyhisselami müjdeledi.Lur Aleyhisselamin kavmini helak etmek icin geldiklerini söylediler.Melekler Lut Aleyhisselama vardilar.Lut Aleyhisselama gece ev halkinla cik git ve icinizden hic biri geri durmasin.Hanimin haric.Lut Aleyhisselami kavminin gözeleri kör oldu.Sedum beldesi alt üst oldu.
53-Lut Aleyhisselam kac yasinda vefat etti?
-80 yasinda vefat etti.
SALIH ALEYHISSELAM
54-Salih Aleyhisselam hangi kavme Peygamber gönderildi?
-Sam ile Hicaz arasinda „Hicr“ denilen „Semud kavmine peygamber gönderildi.
55-Kac yil devam eden ögütlerini dinlemediler?
-Yirmi yil.
56-Kavmi nasil helak oldu?
-Nihayet siddetli bir gürültü ile yerlere serilip helak oldular.
57-Salih peygamber kendisine iman edenlerle beraber nereye gittiler?
-Salih peygamber de, kendisine iman edenlerle beraber cikip önce Sam`a, Filistin`e , sonra da Mekke-i Mükerreme`ye gittiler.
58-Salih Peygamber kac yil yasadi?
-85-250 yil yasadigi ve Mekke `de rükun ile makam arasinda gömüldügü rivayet edilir.
IBRAHIM ALEYHISSELAM
59-Ibrahim Aleyhisselam nerede dogdu?
-Babil de dogdu.
60-Kime karsi mücale etti?
-Nemruda karsi.
61 -Ibrahim Aleyhisselam nereye hicret etti?
-Hz.Ibrahim, kendi ailesini, yegeni Lut`u ve kendisine inanan müminleri de alarak Sam tarafina hicret etti.
62-Ibrahim Aleyhisselamin ogullarinin isimlerini söyleyiniz?
-Ismail ve Ishak
63-Ismail Aleyhisselamin annesi adini söyleyiniz?
-Hz.Hacer.
64-Ishak Aleyhisselamin annesini ismini söyleyiniz?
-Hz.Sare.
65-Kabe`yi ilk defa kim yapti?
-Hz.Ibrahim ve oglu Ismail Aleyhisselam.
66-Hz.Ismail ile annesi Hz.Hacer nerede medfundur?
-Kabe`de hicr`de.
67-Ibrahim Aleyhisselam kac yil yasadi?
-175-200 yil.
68-IbrahimAleyhisselama kac sahife verildi ?
-On sahife verildi.
69-Ibrahim Aleyhisselam nerede medfundur ?
-Küdus`e bagli Halilurrahman kasabasinda bir magara icinde medfundur.
70-Ibrahim Aleyhisselamin anne ve babasini adi nedir?
-Babasi mümin olan Taruh, annesi Emile veyaNuna Hatun
71-Babasi ölünce annesi kiminle evlendi?
-Ibrahim aleyhisselamin amcasi olan Azer ile evlendi.
72-Ibrahim Aleyhisselam hangi oglu ile imtihan edildi?
-Ismail Aleyhisselam ile.
73-Fravunun kizinin adi nedir?
-Hurya.
74-IbrahimAleyhisselam kac yasinda sünnet oldu?
-Seksen yasinda sünnet oldu.
75-Nemrud kimdir?
-Nemrud;Babil`in müessisi, hükümdari, milattan 2640 sene evvel bulunmus oldugu zannedilir.Ibrahim Aleyhisselam karsisinda kafie nemrud tutulur.
76-Nemrud`un adi ne idi?
-Nemrud`un adi Naram-Sin denen Akad krali.Sin ,Sümerlerin ay tanrisi.Hiristiyanlar, harran`a putperest sehri anlamaina gelen Hellenopolis adini vermislerdir
77-Ibrahim Aleyhisselam hangi kavme peygamber gönderildi?
-Keldani kavmine peygamber gönderildi.
78-Ibrahim Aleyhisselamin soyundan cok peygamber geldigi icin kendisine ne denir?
-Ebü`l-Enbiya(Peygamberler babasi ) denilmistir
79-Ibrahim Aleyhisselamin annesin adi nedir?
-Emile.
80-Ibrahim Aleyhisselamin nesebi kime dayanir?
-Nuh Aleyhisselamin oglu Sam`a dayanir.
81-Hz.Hacer kac yasinda vefat etti ?
-99 yasinda.
82-Ibrahim Aleyhisselam magarada dogunca kac yasina kadar orada kaldi ?
-7,13.16 veya 17 yasina kadar magara da kaldi.
83-Yeni dogan cocuklari öldüren Nemrud ne kadar bebegiin ölümüne sebep oldu ?
-Yüz bin bebegin ölümüne sebep oldu.
84-Cebrail Aleyhisselam gelip Ibrahim Aleyhisselama hanimi Sare`den Ishak Aleyhisselami müjdelediginde Ibrahim Aleyhisselam ve Hz.sare kac yasinda idiler?
-Ibrahim Aleyhisselam 120 yasinda Hz.Sare 99 yasinda idi.
85-Ulü`l- Azm peygamberlerin isimlerini söyleyiniz?
-Hz.Muhammed, Hz.Nuh,Hz.Ibrahim, Hz.Musa, Hz.Isa.
86-Babil ülkesine ne denilir?
-Geldenistan, hükümdarlarina da Nemrud (Nemrud ibni Kenan )
87-Babil halki neye tapiyordu?
-Balil halki arasinda „saibe“ denen sapik bir din türemisti.Bunlar;günese, aya, yildizlara , putlara ve hükümdarlarina tapiyordu.
88-Ibrahim Aleyhisselama verilen 10 suhufun icinde neler vardi?
-Emsal(Kissalar, ibretli sözler) ile sübhamallah diyerek Yüce Allah` i tesbih ve tenzih, lailahe illallah diyerek tevhidi, Elhamdülillah diyerek O`na sükür etmekten ibarettir.
89-Hz.Sare kac yasinda vefat etti?
-Yüz yirmi yedi yasinda vefat etti.
90-Hz.Ibrahim Aleyhisselam, Hz,Sare`nin vefatindan sonra kimlerle evlendi?
-Katura ve Hacun ile evlendi.
91-Ibrahim Aleyhisselam , Mekke`nin bereketi icin nasil dua etti?
-“Ya Rab!Burasini, emniyetli bir sehir yap ve ahalisinden, Allah`a ve Ahiret gününe inananlari, mahsullerle riziklandir!” diye duda etmisti.
92-Peygamberimiz, namaz da salli-barik dualarinin okunmasinin sebebei nedir?
-Peygamberimiz(sas):Ben , babam Ibrahim`in duasi, kardesim Isa`nin müjdesi ve annemin rüyasiyim.” Buyurmustur. Ibrahim Aleyhisselamin bu duasina bir sükran olmak üzeredir ki,Muhammed ümmetine namaz da”Allahümme salli-barik” dualrini okumak ta`lim buyurulmustur.(Müslim, salat, 65-66,69/Ebu Davud, salat 179,/Nesai, sehv,49)
93-Ibrahim Aleyhiisselamin annesinin adi nedir?
-Usa,Nuna,Ebyuna olarak bildirilmektedir.(Islam Ansk.c:21, sh.269)
94-Ibrahim suresi kac ayettir ?
-Ibrahim suresi , 52 ayettir.
95-Peygamberler icinde , Peygamberimize en cok benzeyen peygamber kimdir?
-Ibrahim Aleyhisselam.
96-Bazi peygamberlerin konustuklari diller hangi dillerdir?
-Adem, Sit,Nuh,Idris aleyhisselamin dilleri Süryanica,Tufandan sonra Babil de toplanmis olan insanlar da , süryanica konusurlardi.Ibrahim Aleyhisselam ise, Kusadan ayrilip Firattan gecince, Yüce Allah tarafindan ibranice konusmaya basladi.Hz.Ibrahim`in oglu Ismail 13 yasinda sünnet oldu.Ismail Aleyhisselam cürhümülerdeb arapcayi ögrendi.
97- Kurban ibadeti ne zaman baslamistir?
-Dinimizdeki kurban ibadeti , Hz.Ibrahim Aleyhisselam ile baslar.Müslümanlar icin bir örnek teskil etmistir.Müminler her kurban kesimin de , Hz.Ibrahim ile oglu Hz.Ismail`in Yüce Allah`in buyruguna verdikleri basarili sinavin hatirini tazeklemis ve kendilerinin de benzeri bir ibadete hazir olduklarini simgeler bir davranisla göstermis olurlar.(Islam `Giris, Diyanet yayinlari,Sh.3329

ISMAIL ALEYHISSELAM
98-Ismail Aleyhisselam hangi peygamberin ogludur?
-Ibrahim Aleyhisselam
99-Ismail Aleyhiiselamin annesinin adi nedir?
-Hz.Hacer
100-Ismail Aleyhiiselam hangi kavme Peygamber gönderildi?
-Ibrahim Aleyhisselamin seriati ile amel etmek üzere Yemen kabilelerine(Cürhümülere) ve “ Amalika” denilen eski bir kavme peygamber gönderilmisti.
101-Ismail Aleyhisselam kac yasinda vefat etti?
-Yüz otuz yedi.
102-Topuklari altindan zemzem cikan ve kendisine bicak kesmeyen Peygamber kimdir?
-Ismail Aleyhisselam.
103-Ibrahim Aleyhisselam, Ismail Aleyhisselami kurban etmk icin rüyayi gördügünde Ismail Aleyhisselam kacyasinda idi?
– On iki yasinda idi.
104-Ibrahim Aleyhisselam, Ismail Aleyhisselami kurban etmek icin nereye götürdü?
-Sebir daginin eteginde, tenha bir yere.
105-Peygamberimizin yirminci dedesi Adnan ile Ismail Aleyhisselam arasinda kac baba vardir?
-30
106-Ismail Aleyhisselam, Allah`in emri ile kurban edilmeye razi oldugu icin kendisine nedir?
-Zebihatullah(Allah`in kurbani) da denir.
107-Kur`an- Kerim de Ismail Aleyhisselam da kac yerde zikredilir?
-On yedi yerde .

108-Safa ve merve hac da kimin hatirasidir?
-Ismail Aleyhisselamin annesi Hz.Hacer
109-Ismail Aleyhisselamin kac oglu vardi ?
-Ismail Aleyhisselamin 12 oglu ve pek cok torunu oldu. KiziniIshak Aleyhisselamin oglu IYS` e nikahladi.
110-Ismail Aleyhisselamin hangi hanimi babasi Ibrahim aleyhisselama gecim durumundan yakinda ?
-Umara adindaki hanimi.
111-Ibrahim Aleyhisselam oglu Ismail Aleyhisselama hangi kizla evlenmesini tavsiye etti ?
-Mudad b.Amr `in Cürhümülerden olan kizi Ra`le veya Seyyide ile evlenmesini tavsiye etti.Bu kiz güler yüzlü, tatli dilli, güzel huylu ve nezaketli bir kadindi.
112-Ishak Aleyhisselam kiminle evlendi ?
-Babsi Ibrahim Aleyhisselamin vasiyeti üzerineKen`anlilarin kizlari ile evlenmeyip Refaka bint-i Betvil ile evlenmis , ondan Ays ve yakup isimlerinde ikiz iki oglu olmus, Ays`agabeyi Ismail Aleyhisselamin vefati sirasindaki vasiyetine uyarak Besime binti Ismail ile evlendirmisti.
ISHAK ALEYHISSELAM
113-Ishak Aleyhiselam kimlere peygamber gönderildi ?
-Sam ve Filistin ahalisine peygamber gönderildi.
114-Ishak Aleyhisselamin annesini adi nedir?
-Hz.Sare.
115-Ismail Aleyhisselamin müjdesini kim vermisti?
-cebrail Aleyhisselam.
116-Neden annesi Ishak ismini verdi?
-Cebrail Aleyhisselamin müjdesine sevidigi icin ogluna Ishak ismi verildi.Ishak , ibranice de”Güler” manasina gelir.
117-Ishak Aleyhisselamin ogullarinin isimlerini söyleyiniz?
-Iys ve Yakup.
118-Nerede vefat etti?
-Filistin
119-Ismail Aleyhisselam nerede medfundur?
-Halilurrahman denilen yerde baba, anne ile beraber medfun bulundugu magarada defnedildi.
LUT ALEYHISSELAM
120-Lut Aleyhisselam kimin ogludur?
-Ibrahim Aleyhisselamin kardesiHara`nin ogludur.
121-Lut Aleyhisselam hangi kavme peygamber gönderildi ?
-Sedum kavmine.
122-Kavminin sonu ne oldu ?
-Kavmine sonunda baslarina tas yagdi.Gönderlen meleklerle yurtlari alt üst oldu.
123-Lut Aleyhisselam nereye gitti ?
-Lut Aleyhisselam ckip Ibrahim Aleyhisselamin yanina gitti.Oda Halilurrahman kasabasina gömülüdür.
124-Helak olanlar arasinda ev halkindan kimler vardi ?
-Hanimi.
YAKUP ALEYHISSELAM
125-Yakup Aleyhisselam hangi peygamberin ogludur ?
-Ishak Aleyhisselamin.
126-Yusuf Aleyhisselamin babasinin adi nedir ?
-Yakup Aleyhisselam.
127-Yakup Aleyhisselamin lakabi nedir ?
-Lakabi « Israil » oldugundan ogullarina ve torunlarina « Beni Israil « (Israil ogullari) denilmistir.
128-Ne zaman peygamber oldu ?
-Hz.Ishak`tan sonra yerine Peygamber olarak Kenan ilinde kalmisti.Sonra Misir`a gitmis orada vefat etmistir.
129-Yakup Aleyhisselam nerede gömülüdür ?
-Hz.Ibrahim Aleyhisselamin gömülü bulundugu « Halilurrahman « kasabasindaki magaraya tasinmistir
130- Yakup Aleyhisselamin on iki oglunun isimlerini söyleyniz ?
-Rubin,Yehuza, Zevina, Usir,Sem`un,Yessuhuz, Taftuna, Bünyamin,Lavi,Zebulun, Kavza ve Yusuf Aleyhisselam.
131-Ismail Aleyhisselamin kizinin adini söyleyiniz ?
-Ismail Aleyhisselamin kizinin adi Nesime, esi Ays.
132-Ismail Aleyhisselamin bazi özellikleri nelerdir
-Savascilik,gürescilik, ok aticiligi ata binicili , avcilik.. gibi bir takim özellikleri de vardi.Hrgün , av silahinin yanina vardigi zaman , silahindan , ya disi bir geyigin , ya da bir kusun;”-Allah`in ismini anmadikca, beni kesme!Besmele cekmedikce de , yeme” diye seslendigini isitirdi.(Peygamberler Tarihi, Asim Köksal,Sh.236).

YUSUF ALEYHISSELAM
133-Yusuf Aleyhisselam hangi peygamberin ogludur ?
-Yakup Aleyhisselamin.
134-Yakup Aleyhisselamin kac oglu vardi ?
-On iki oglu.
135-On iki yasinda gördügü rüyayi babasina söyleyince, babasi rüyani kimlere anlatma dedi ?
-Kardeslerine.Kardesleri YusufAleyhisselami kiskandiklarindan kuyuya attilar.
136-Kardesleri Yusuf Aleyhiselami kuyuya attiktan sonra babalari Yakup Aleyhisselama ne dediler ?
-Kurt yedi dediler.
137-Kuyudan cikarilan Yusuf Aleyhisselam kac yasinda Misir`a götürüldü ?
-On yedi yasinda.
138-Misir Azizinin ismi neydi ?
-Kitfir
139-Misir Azizinin hanimi ne idi?
-Zeliha
140-Yusuf Aleyhisselam kac yil hapiste yatti?
-Yedi yil.
141-Kitlik yilinda Misir`a gelen kardeslerine Yusuf Aleyhisselam nasil davrandi ?
142-Kenan ilinden Misir`a gelen kardeslerine nasil davrandi?Onlara ne dedi?
-Kenan ilinden Misir`a gelen kardeslerine gecmisi özetledi.Onlara büyük ikramda bulundu. Gecmisten sual yok dedi.
143-Yusuf Aleyhisselam babasi ve annesine nasil kavustu? -Muhterem babasi Yakup Aleyhisselami ve annesini , bütün kardeslerini Misir`a davet etti.Yusuf`un sarayina gelince sükür secdesine kapandilar.
144-Yakup Aleyhisselam Misir`da kac yil kaldiktan sonra vefat etti?
-On yedi yil kaldiktan sonra vefat etti.
145-Yusuf Aleyhisselam kac yasinda vefat etti?
-Yüz on yasinda
146-Babasi, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kim?
-Yusuf Aleyhisselam.

147-Musa Aleyhisselam Misir`dan cikarken Hz:Yusuf Aleyhisselamin mübarek naasini ne yapti?
-Hz.Musa Aleyhisselam Misir`dan cikarken Hz.Yusuf`un mermer tabut icinde bulunan mübarek a beraber cikarip götürmüstbür.Kabri Hz.Ibrahim Aleyhisselamin gömülü bulundugu magaradadir.
EYÜB ALEYHISSELAM
148-Eyyüb Aleyhiselam hangi Peygamberin oglunun soyundandir?
-Hz.Ishak`in IYS adindaki oglunun soyunsan olup,Hz.Yusuf Aleyhisselamla ayni asirda yasamis büyük bi Peygamberdir.
149-Eyüb Aleyhisselam nasil imtihan gecerdi?
-Cok sayida evlatlari ve sam cevresinde bir cok mallari vardi.Yüce Allah tarafidan bir imtihan olarak bütün mallarini elinden cikmis ve cocuklari da ölmüstü.Kendiside agir bir hastaliga tutulmustu.Zevcesi rahme veya Liyya ona bakiyordu.Rivayete göre Rahme yakup Aleyhisselamin kizi idi.Liyya da, yusuf Aleyhisselamin oglu Efrayim`ion kizidir.Sabretti.Sihhatina, malina ve evlada kavustu.Kendisinden sonra Bisr adinda oglununda Sam`da peygamber oldugu rivayet edilir.Bu peygambere Zülkifl denilmistir.
150-Kur`an- Kerim`de sabrin timsali olarak görülen ve övgü alan Peygamber kimdir?
-Eyüb Aleyhisselam.
151-Kac yasinda vefat etti?
-Doksan üc –yüz kirk yasinda vefat etti.
152-Kendisine kac kisi imam etti?
-Hz.Ishak`in oglu Iys neslinden yedi kisi iman etti.
153-Eyüb Aleyhisselamin kac oglu vardi?
-On oglu vardi.
154-Bedini, mali ve evlatlari ile imtihan edilen Eyüb Aleyhisselamin mallari ve ogullari nasil bir sekilde mallari elinden cikti , evlatlari nasil öldü?
-Mallarini sel, rüzgarla elinden, ogullarini hocalari ile ders okurken zelzeleyle ruhlarini aldi.
SUAYB ALEYHISSELAM
155-Suayab Aleyhisselamin büyük annesi Hangi peygamberin kizidir?
-Lut Aleyhisselamin kizi
156-Suayb Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Kendisi Medyen ve eyke sehirlerinin puta tapan halkina peygamber gönderldi.
157-Suayb Aleyhisselamin ögütlerini dinlemeyen Medyen ve Eyke halkinin sonu ne oldu?
Eyke halki, 7 gün süren siddetli bir sicak arkasindan üzerlerine bir buluttan yagan ates yagmuru ile yok oldular.Medyen halki da bu azabin gürültüsü ile , bir yer sarsintisi ile helak oldular.
158-Medyenliler nerede yasiyorlardi?
-Medyenliler Arap olduklari icin Hicaz bölgesinde Sam tarafinda Akabe Körfezine yakin bir yerde yasiyorlardi.
159-Suayb Aleyhisselam , cok etkileyici olan hikmetli konusmalar yapardi.Bundan dolayi peygamberimiz ona hangi ünvani vermisti?
-Hatibü´l-Enbiya
160-Suayb Aleyhisselam nereye hicret etti?
-Mekke`ye hicret etti.
161-Suayb Aleyhisselam kac yil yasadi?
-Ücyüz yil.
162-Nerede medfundur?
-Rükun ile makam arasinda(Kabe önünde) gömüldügü rivayet edilmistir.
163-Hangi peygamber, peygamber olmadan önce , Suayb`in kizi ile evlendi?
-Musa Aleyhisselam.
164-Suayb Aleyhisselamin peygamber olarak gönderilen Medyen ve Eyke halkinin ahlaksizliklari ne idi?
-Halk soyguncu,hirsiz,alis veriste hile yapan,haksiz kazanc pesinde kosan ve putlara tapan ahlaksiz bir milletti.
165-Salih Aleyhisselam hangi peygamberin neslindendir?
-Ibrahim Aleyhisselamin veya salih Aleyhisselamin neslindendir.
166-Suayb Aleyhisselam , Kur`an- i Kerim de adi kac defa zikredilmekdedir?
-Kur`an- i Kerim de on yerde adi zikredilmektedir.
167-Suayb Aleyhisselam hangi peygambere bildirilen dinin emir ve yasaklarini teblig etti?
-Ibrahim Aleyhisselam
MUSA ALEYHISSELAM
168-Musa Aleyhisselam kimin ogludur?
-Musa Aleyhisselam, Beni Israilden(Israil ogullarindan) Imran adindaki bir sahsin ogludur.
169-Musa Aleyhissalm nerede dogmustur?
-Misir`da dogmustur.
170-Bir gün Misir kahinlerinden biri Fravuna(Kabus IbniMus`ab adli hükümdara) nasil bir haber vermisti?
-Israil ogullarindan gelecek bir cocuk Misir devletinin batmasina sebep olacak,Fravun da:”Israil ogullarinin yeni dogan cocuklarini öldürmeye baslamisti.Iste bu sirada Musa Aleyhisselam dogdu.Annesi onu,Fravun tarafindan öldürülmesin diye bir sandik icine koyarak Nil nehrine atmayi uygun buldu.Nil nehrinin kenarina attigi bu sandigi, Fravunun zevcesi Asiye ele gecirip acti.Kendi evlat edindi.Musa Aleyhisselamin annesi bir yolunu bularak kendisini bu seckin cocuga süt anne tayin ettirdi.
171-Musa Aleyhisselam nereye gitti ve kiminle evlendi?
-Medyen sehrine gitti.Suayb Aleyhisselamin kizi SAFURA ile evlendi.Peygamber oldu.
172-Musa Aleyhisselama handi kitap verildi?
-Tevrat.
173-Musa Aleyhisselam kiminle bulustu?
-Hizir Aleyhisselam ile bulustu,
174-Yüce Allah , kendisi ile arada bir vasita bulunmaksizin , niteligi bilinmeyen bir sekilde dogrudan dogruya konustugu icin Musa Aleyhisselama ne ismi verildi ?
-Kelimullah.
perisan 122-Musa Aleyhisselam nerede vefat etti ?
-Üc yüz yirmi yasinda vefat etti.
175-Musa Aleyhisselam kiminle mücadele etti ?
-Fravun ile.
176-Fravun ne askerlerinin sonu ne oldu?
-Kizil denizde boguldular.Düsmanlari oldu
177-Musa leyhisselam hangi peygamberin soyundandir?
-Yakup Aleyhisselamin soyundandir.
178-Musa Aleyhisselamin kardesinin adi nedir?
-Harun Aleyhisselam.
179-Musa Aleyhisselamin annesinin adi nedir?
-Nüceyb veya Naciye veyaYuhabil,Yuhabed
180-Musa kelimesinin anlami nedir?
-Su ve agac anlamina geliyor.
181-Seriati ne zamana kadar devam etti?
-Isa Aleyhisselamin gönderilmesine kadar devam etti.
182-Fravunun imanli haniminin adi nedir?
-Asiye.
183-Hz.Musa Aleyhisselama ilk inananlardan Asiye, Fravun iman ettigini duyunca ne yapti?
-Kocasi kafir iken kendisi iman eden ve müminlere örnek gösterilen Fravunun hanimi, Hz.Musa`ya peygamberlik gelince ilk iman edenlerden birisi de Asiye oldu.Bunu ögrenen Fravun karisini iskencelerle öldürterek sehit etti.Peygamberimiz (SAS) kamil imana sahip dört kadindan bahsederken Asiye Hatun`u saymis ve onu rahmetle anmistir.
184-Karun kimdir?
-Hz.Musa Aleyhisselam devrinde yasamis ve zenginligi ile magrur bir azgin.Insanlari hor ve hakir görmüs, fakirlere tepeden bakmis ve bu yüzden de ilahi azaba ducar olmus bir zengin.Gururlandigi servetiyle birlikte helak olmustur.

185-Kehf suresinde bahsi gecen, Musa`nin eslik ettigi zzat kimdir?
-Hizir Aleyhisselam.
186-Musa Aleyhisselamin mucizesi ne idi?
-Musa Aleyhisselamin Asa`si idi.
HARUN ALEYHISSELAM.
187-HarunAleyhisselam hangi Peygamberin kardesidir?
– Musa Aleyhisselamin.
188-Harun Aleyhisselam nerede gömülüdür?
-Tur- Sina civarinda “Mürran” dagimdaki bir magaraya gömülüdür?
189-Harun Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Israil ogullarina.
190-Harun Aleyhisselam soy itibariyle hangi peygambere dayanir?
-Yakup Aleyhisselamin ogullarindan Lavi`ye dayanir.
191-Musa Aleyhisselam mi yoksa Harun Aleyhisselam mi yasca daha büyüktür?
-Harun Aleyhisselam.
192-Harun Aleyhisselam mi yoksa Musa Aleyhisselam önce vefat etti.
-Harun Aleyhisselam.
192-Harun Aleyhisselamin ogullarinin adi nedir?
-Sibr, Sibbir.
193-Misir`in idaresi kimlerin elinde idi?
-Misir`in idaresi Kiftilarin elinde idi.Kiftilar yildizlara taparlardi.
194-Fravunu nasil dine davet ettiler?
-Harun Aleyhisselam, kardesi Musa Aleyhisselam ile Fravunun kapisini calarak kendisini dine davet ettiler.Fravun , ben sizin en yüce rabbinizim diyerek onlari reddetti.
195-Israil ogullarina altin butzagiyi kim yapti?
-Israil ogularinin münafiklarindan Samir`i , israilogullarinin ellerinden altinlarini alip eriterek bir buzagi yapti.Buzagiya tapinmaya basladilar.Musa Aleyhisselam, Tur-i Sina`dan gelirken Harun Aleyhisselama kizdi ve yakasina yapisti.
196-Harun Aleyhisselam, kimin kitabi üzere amel etti?
-Musa Aleyhisselamin.

DAVUD ALEYHISSELAM
197-Davud Aleyhisselam hangi peygamberin soyundandir?
-Yakup Aleyhisselamin ogluYehuda`nin soyundandir.
198-Davud Aleyhisselamin kayinpederinin adi nedir?
-Talut.
199-David Aleyhisselama hangi kitap verildi?
-Zebur
200-Davud Aleyhisselam kimin seriati ile amel etti?
-Musa Aleyhisselamin.
201-Mucizelerinden bazilari nelerdir?
-Davud Aleyhisselamin hos bir sesi vardi.Zeburu okudukca, dinleyenler pek ruhani bir zevklere dalardi.bir mucize olmak üzere, mübarek elleri ile demiri mum gibi yumusatir ve demirden zirh yapardi.
202-Davud Aleyhisselam hükümet merkezi nereyi yapti?
-Kudüs sehrini fethederek hükümet merkezi yapmisti.
203-Davud Aleyhisselam nereleri ele gecirmisti?
-Umman beldelerini,Halebì,Nusaybini,Ermenistani ele gecirmisti.
204-Kac yil hükümdarlik yapti?
-Kirk yil.
205-Calut u kim öldürdü?
-Davud Aleyhisselam, Amalika denilen hükümdari Calut`u düellada öldürmüs , kendi hükümdari Talut`un kizini almayi hak etmisti.
206-Calut(Golyat) ,hangi ordunun basinda bulunuyordu?
-Amalika ordusunun basinda bulunuyordu.
207- Davud Aleyhisselam ne ile Calut`u öldürdü?
-Calut`u , sapan tasiyla öldürmüstü.
200- Peygamberleden hangisi Davud Aleyhisselamin ogludur?
-Süleyman Aleyhisselam.
209- Zebur hangi dilde idi?
-Ibranice.
210-Israil ogullarinin baslarina kim bela oldu?
-Israil ogullarinin isyankar davranislarina, Calut`u baslarina bela kildi.Calut,Israil ogularini vatanlarindan cikardi.Daha sonra talut isimli bir hükümdar geldi.Memleket islerini ve orduyu düzene koydu.
211-Davut Aleyhisselam hangi kitabin hükümlerine ile davet ettiß
-Tevratin hükümleri ile.
212-Mescid-i Aksa`nin insasini kim baslatti?
-Mescid-i Aksa`nin insasini Davut Aleyhisselam baslatti.Mescidin yapilip bitirilme isini oglu Süleyman Aleyhisselama vasiyette bulundu.
213-Kabri nereddir?
-Kabrinin Küdus suru disinda oldugu.
214-Kur`an-i Kerim de hangi sureler Davud Aleyhisselamdan bahseder?
– Kur`an-i Kerim de 16 yerde gecer.Bakara, Nisa,Maide,En`am,Isra, Enbiya,ve Sad surelerinin bir cok ayeti kerimelerinde Davud Aleyhisselamdan bahsedilmektedir.

SÜLEYMAN ALEYHISSELAM
215-SüleymanAleyhisselam hangi peygamberin ogludur?
-Davud Aleyhisselam.
216-Kac yasinda vefat etti?
-Elli üc veya altmis yasinda vefat etti.
217-Mescid-i Aksa`yi hangi peygamber yapti?
-Süleyman Aleyhisselam.
218-Kac yil hükümdarlik yapti?
-Kirk yil.
219- Süleyman Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Israil ogullarina gönderilen bir peygamberdir.
220-Mescid-i Aksa`yi Süleyman Aleyhisselam kac yilda yapti?
-Yedi yilda yapti.
221-Hayvanlarin dilinden anlayip onlarla konusan Peygamber kimdir?
-Süleyman Aleyhisselam.
222-Yemen melikesine Süleymen Aleyhisselamin mektubunu onun emri ile götüren kusun adi nedir?
-Hüdhüd kusu.
223-Süleyman Aleyhisselamin vefati nasil oldu?
-Asasina dayali iken namaza durdu.Azrail Aleyhisselam ruhunu aldi.Uzun müddet böyle kaldi.Asanin ucunu güve yiyince sonunda yere düstü.
ILYAS ALEYHISSELAM
224–Ilyas Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Beni Israile.
225-Ilyas Aleyhisselamin kimin torunudur?
-Harun Aleyhisselamin torunudur.
226-Israil ogullari , Ilyas Aleyhisselamin ögütlerini dinledimiler?
-Iclerinden bazilari puta tapmaya basladilar.Ögütlerini dinlemediler.Bu peygamberi beldelerinden cikardilar.IlyasAleyhisselami arayip buldular.Bir süre onun ögütlerini dinlediler.Sonra yine isyan ettiler.Ilyas Aleyhisselam da onlarin iclerinden cekilerek, bir yerde yalnizca yasamayi tercih etti.
227-Ilyas Aleyhisselamin sag oldugu ve her yil Hizir Aleyhisselam ile hac da bulustugu dogrumu?
-Ilyas Aleyhisselamin hala sag oldugu ve her yil hac mevsiminde Hizir Aleyhisselam ile bulustuklari rivayet edilir.
228-Ilyas Aleyhisselam kavminin puta tapmasindan dolayi onlara ne dedi?
-Hic Allah`tan korkmuyormusunuz?Yaraticilarin en güzelini, rabbiniz ve evvelki atalarinizin Rabbi Allah`i terkedip Ba`l putuna mi tapiyorsunuz? Buna ragmen yine de yalanlamislardi.

ELYESA ALEYHISSELAM
229-Elyesa Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Beni Israile peygamber gönderildi.
230-Beni Israiller elyesa Aleyhisselamin ögütlerini dinledimiler?
-Israil ogullari Ilyas Aleyhisselamdan sonra bu peygamberinde ögütlerini kabul etmediler.sonunda üzerine Asuriye devleti musallat oldu, hakimiyet kurdu.Asur devleti Israil ogullarini esir etti, Israil ogulari tutsak oldular.Bu hadisenin vuku buldugu sira da, Asurlularin bassehri olan , Ninova `da dünyaya gelmisti.Elyesa , Israillerin bu yolsuz hareketlerinden usanarak hilafeti Zülkifl Aleyhisselama birakti ve arkasindan vefat etti.

ZÜLKIFL ALEYHISSELAM
231-Zülkifl Aleyhisselam kimlere peygamber oldu?
-Israil ogullarina.
232-Zülkifl Aleyhisselam kavmine nasil nasihat etti?
-Kavmini, tevhid dine cagirmis, kendilerine bir cok etkili ögütler vermistir.
233-Zülkifl Aleyhisselam nerede gömülüdür?
-Zülkifl Aleyhisselam,Bitlis sehri yakininda gömülü rivayet edilir.Samve baska yerlerde makamlari vardir.
YUNUS ALEYHISSELAM
234-Yunus Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Israil ogullarina.Ninova halkina peygamber oldu.
235-Yunus Aleyhisselam annesine nisbetle ne diye anilir?
-Yunus Ibni Matta.
236-Yunus Aleyhisselamin lakabi nedir ?
-Zünnun.Kur`anda adi gecen Yunus Aleyhisselamin lakabi Zünnun`dur. Kelime olarak anlami »Bali sahibi » demektir.

237-Kac yil devam eden nasihatlarini dinlemediler ?
-Otuz üc yil.
238-Nerede vefat etti ?
-Ninova`da vefat etti.
239-Ninova sehrini kimler yakip yiktilar ?
-Medyen hükümdari ile Babil valisi , Ninova sehrini cembere alarak yakip yiktilar.
240-Balik karninda iken tesbih eden peygamber kimdie ?
-Yunus Aleyhisselam.
ZEKERIYA ALEYHISSELAM
241-Zekeriya Aleyhisselam hangi peygamberin torunudur ?
-Süleyman Aleyhisselamin torunudur.
242-Zekeriya Aleyhisselamin hanimi, Hz.Meryemin nesi oluyor ?
-Zekeriya Aleyhisselamin hanimi ile Hz.Meryemin annesi kardestirler.
243-Zekeriya Aleyhisselam , hangi soyundan bir peygamberdir ?
-Süleyman Aleyhisselamin soyundan bir peygamberdir.
244-Hz.Meryemin anne ve babasini isimleri nelerdir ?
-Annesi Hanne, babasi Imran.
245-Zekeriya Aleyhisselam ne zaman sehit edildi?
-Bir rivayete göre, Zekeriya Aleyhisselam, oglu Yahya Aleyhisselamin sehid edilisinden sonra sehid olmustur.
246-Zekeriya Aleyhisselamin babasini ve annesinin adi nedir?
-Bbabasi Berekyan, dedesi Idom, Annesi Adnaya, oglu Yahya Aleyhisselam.
247-Zekeriya Aleyhisselam nerede dünyaya gelmistir?
-Kudüs sehrinde.
248-Kac yasinda sehid oldu?
-Yüz yasinda.
249-Kac yasinda peygamber oldu?
Seksen yasinda peyygamber oldu.
250-Zekeriya Aleyhisselamin haniminin adi nedir?
-iysa(isa)
251-Sehadetinde akrabalarindan kimler rol oynamistir?
-Akrabalari cok olan Zekeriya leyhisselam en fazla amca ogullari rahatsiz etmis ve O `nun sehadetinde hain rol oynamislardir.
252-Sehit oldugu zaman oglu Yahya Aleyhisselam ve Hz.Meryem`in oglu kac yasinda idi?
-Yahya Aleyhisselam bir yasinda idi, Isa Aleyhisselam alti aylik idi.
253-Zekeriya Aleyhisselam kimler devrinde peygamberlik yapmistir?
-Elenler devrinde ve hem de Romalilar devrinde peygamberlik yapmis.

YAHYA ALEYHISSELAM

254-Yahya Aleyhisselam , hangi peygamberin ogludur?
-Zekeriya Aleyhisselamin ogludur.
255-Annesinin adi nedir?
-Isa.
256-Yahya Aleyhisselam, hangi peygamberin seriati üzere amel ederdi?
-Musa Aleyhisselamin
257-Israil ogullarinin reisi kimdi?
-Hiredus.
258-Hiredus Yahya Aleyhisselamdan ne talepte bulundu.
-Isa Aleyhisselamin gelince , onun seriati üzerine amel etmekte oldugu anda ;Israil ogullarinin reisi »Hiredus » Musa Peygamberin seriati üzere kendi kardesinin kizini almak istedi.Fakat Yahya Aleyhisselam bu nikahin Isa`nin seriatina göre olmayacagini söylemesi üzerine henüz 30 yaslarinda iken sehit ettiler.Bu cinayeti isleyenler bunu cezasini cekmistir.Yutrlari harap olmustur, nesilleri kesilip gitmistir.Ahirette görecekleri azap ise daha korkunctur
259-Ilk sehit peygamber kimdir ?
-Yahya Aleyhisselam. Sonra babasi Zekeriya Aleyhisselam sehit oldu.
260-Yahya ismi, yahya Aleyhisselamdan önce baska kimseye verilmismiydi ?
-Kur`an- Kerim`de Yahya adinin daha önce hic kimseye verilmedigi(meryem 9/7), daha cocuk iken ona hikmet, rahmet ve günahlardan temizlik verildigi, ana babasina iyilik edici oldugu, asi olmadigi, Allah`in emirlerine göre hareket etmesi istendigi bildirilmekte,oldugu, ölecegi ve yeniden dirilecegi güne selam olsun denilmektedir.

.

ISA ALEYHISSELAM
261-Isa Aleyhisselama kac kisi iman etti ?
-On iki kisi iman eti.
262-Kimlere peygamber gönderildi ?
-Israil ogullarina.
263-Kac yasinda peygamber oldu?
-Otuz yasinda.
264-Isa Aleyhisselama hangi kitap verildi?
-Incil.
265-Isa Aleyhisslamin annesinin adi nedir?
-Hz.Meryem.Isa Peygamberin dogumu bir mucizedir.
266-Hz.Meryem nasil hamile kaldi?
-Kur`an- Kerim`de anlatildigina göre, Hz.Meryem Beyt-i Makdis`de bulundugu bir sira da Cebrail insan kiliginda gelip Allah tarafindan kendisine insan eli degmeden , bir mucize olarak , Allah`in ol emri ile hamile kalmistir.(Meryem suresi,16-38. ayetler)
267-Isa Aleyhisselamin mucizeleri nelerdir?
-Hz.Isa, annesini kinayanlara daha besikte iken konusarak, kendisinin Allah kulu oldugunu ve peygamber olarak gönderildigini acikladi.Israil ogullarini Allah`a iman ve kulluk etmeye, davet Incil`e inanmaya ve kendisini peygamber olarak kabule etti.fakat havariler haric kendisine kimse inanmadi.(Al-i Imran suresi,50-53. ayetler)Yüce Allaha ona Peygamberlik görevi verince; Halki, Allah`a iman ve ibadete davet etmeye baslamasini, hastalari, kötürümleri, anadan dogma körleri,delileri,alacalilari ve diger her türlü hastaliga tutulmus olanlari, iyilesmesini emretti.Isa aleyhisselamin zamaninda tip(doktorluk) üstündü.
268-Yahudiler , Isa Aleyhisselami öldürmek icin planlarini nasil bosa cikardi?
-Yahudiler, Isa Aleyhisselami planladilar.Ancak Allah onlarin tuzaklarini bosa cikardi.Isa zannederek baska birini astilar,sonra da “Meryem oglu Mesih`i biz öldürdük” dediler.Oysa Kur`an- i Kerim`in kesinlikle ifade ettigi gibi, onu” Hz. Isa`yi öldüremediler.”Allah onu kendi katina yükseltti.”(Nisa suresi,156-158. ayetler)
269-Isa Aleyhisselam , Peygamberimizin gelecegini müjdeledi mi?
-Isa Aleyhisselam,Peygamberimizin gelecegini müjdeledi.Kur`an- Keri, Hz.Isa`nin Peygamberimiz Hz.Muhammed(sas) in gelecegini müjdeledini bildirmektedir.(Saf suresi,6. ayet).
270-Peygamberimiz , Isa Aleyhisselam hakkinda ne buyuruyor?
-Mirac gecesi Hz.Isa ile görüsmüs olan Peygamber Efendimiz söyle buyuruyor:”Canim elimde olan Allah`a yemin olsun ki, adaletli bir hakem olarak Meryemoglu Isa size gelecek, haci kaldiracak, domuzu öldürecek, cizye vergisini kaldiracak ve mal o kadar cogalacak ki, zekat alacak kimse bulunmayacakIsa Islam seriatina göre hükmedecektir.(Islami Bilgiler Ansiklopedisi,c.2,
sh.82)
271-Hz.Meyemìn annesinin adi nedir?
-Hanne.
272-Hz.Meryem`in amcasinin oglunun adi nedir?
-Amcasinin oglu Marangoz Yusuf b. Yakup.
273-Isa Aleyhisselama iman eden Havarilerin isimlerini söyleyiniz?
-Isa Aeyhisselamin yaninda Havariler on iki kisi idiler.
-Isimleri:Butrus, Enderais(Enderavüs),Tumas,Filibüs,Yuhannes(b.Zebdi),Yakubüs(Yakub b.Zebdi ),Ibn. Selma(Telma), Simun(Sem`un ),Matta, yakub b.Halkya, Tüddavüs, Yudüs Zekeriya Yuta.
274-Beni Israile gönderilen son Peygamber kimdir
-Isa Aleyhisselam.
275-Havarilerden hangisi Isa Aleyhisselam ihanet etti?
-yahuda
276-Kiyamet yaklasinca ,Isa Aleyhisselam nereye inecek?
-Kiyamet yaklasinca Isa aleyhisselam, Sam`da Ümeyye camiine inecek.Evlenece, cocuklari olacak.Kirk sene yasayip, Medine de vefat edecek.Peygamberimizin bulundugu hücre-i saadete defnedilecek.Islam dininin hükümlerine tabi olacak.
277-Isa Aleyhisselamdan sonra Havariler ne yaptilar
-Isa Aleyhisselamin vasiyeti üzerine Havariler etrafa dagildilar.Iseviligi insanlara anlatmaya basladilar.Bu hak dinin yayilmasi seksen yil sürdü.Sonra Hristiyanlar sapikliga düstüler.Incil`i dedistirdiler.
278-Isa Aleyhisselam, göge cikarildiktan sonra Yahudiler ne oldular?
– Isa Aleyhisselam göge cikarildiktan kirk yil sonra Romalilar Küdus`e hucum etti.Yahudilerin cogunu öldürüp, bir kismini esir ettiler.Sehri yagmadilar, kitaplarini yaktilar.Roma imparatorlugunun Küdus valisi Jones Pilot idi.
279-Hz.Meryem dogum yapinca Küdus`un 10 km. kadar güneyindeki sakin bir kasaba olan Beyt-i Lahm`e cekildi. Sonra isa Aleyhisselami Misir`a götürdü.Hz.Meryem 15 yasina geldiginde , Yusuf Neccar isminde birisiyle nisanliydi.Hz.Meryem, Isa Aleyhisselam göge cikarildiktan sonra alti yil kadar yasamis ve vefat etmis.
280-Isa Aleyhisselam, göge kaldirildigi zaman, üzerinde dünyalik ne vardi?
-Isa Aleyhisselam , göge kaldirildigi zaman, yün bir kafes, bir cift mesti, bir deri dagarciktan baska bir sey birakmamaisti.(Abdurrezzak, Musannef, 11,309)

1

Nisan
2012

PEYGAMBERLER TARİHİ

Yazar: arafat  |  Kategori: PEYGAMLER TARİHİ  |  Yorum: Yok   |  537 Kez Okundu

ADEM ALEYHİSSELAM: Bütün insanların ilk babası ve ilk Peygamberi Adem aleyhisselâm’dır.
Rivayete göre Âdem aleyhisselâm bin sene veya dokuz yüz otuz sene yaşamıştır. Vefat edince, Serendip adasında veya Mekke-i Mükerrem’de Ebû’l Kubeys dağında gömülmüştür. Nuh aleyhisselâm tarafından gemiye alınmış olan mübarek cesedlerinin sonradan Beyt-i Makdis’de gömülmüş olduğu da rivayet edilmiştir. Hazret-i Âdem’den bir sene sonra da, Hazret-i Havva vefat edip Cidde’de veya Hazret-i Âdem’in yanında gömülmüştür.Âdem aleyhisselâm’dam, sonra peygamberlik, Allah tarafından Hazret-i Şît’e verilmiştir. Şit aleyhisselâm, Hazret-i Âdem’in en güzel ve en sevgili oğludur.Hazret-i Şît’e peygamberlik, tevhid ve tesbih esaslarını kapsayan, elli sayfalık bir kitab verilmiş ve Hazret-i Âdem’in vasiyeti üzerine kadeşlerinin reisi bulunmuştur. Bir rivayete göre Kâbe-i Muazzama’yı Hazret-i Âdem, diğer bir rivayete göre de Hazret-i Şît ilk kez olarak taştan bina etmiştir. Şît’in anlamı “Hibetullah (Allah’ın bağışı)” dır. Hazret-i Âdem’e Kabil tarafından şehid edilen Habil’e bedel olarak Allah tarafından ihsan buyurulmuş demektir. Bu zata “Şiş” de denilmektedir.
sHz. Adem 40 yaşında Firdevs adındaki Cennet’e götürüldü. Cennet’de yahut daha önce Mekke dışında uyurken, sol kaburga kemiğinden Hz. Havva yaratıldı. Allahü teala onları birbirine nikah etti. Yasak edilen ağaçtan unutarak ve İblis’in oyununa gelerek önce Havva, sonra Adem aleyhisselam yedikleri için Cennetten çıkarıldılar. Adem aleyhisselam Hindistan’da Seylan (Ceylon) adasına, Havva ise Cidde’ye indirildi. 200 sene ağlayıp yalvardıktan sonra , tövbe ve duaları kabul olup, hacca gitmesi emr olundu:
«Sonra Rabbi onu seçkin kıldı; tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti »(Ta’ha, 122).
İDRİS ALEYHİSSELAM:Hazret-i İdris büyük bir peygamberdir. Hazret-i Şît’den sonra peygamber olmuştur. Birçok ilimlere, hikmetlere, göklerin esrarına dair bilgisi vardı. Bir rivayete göre ilk yazı yazan ve ilk elbise giyen Hazret-i İdris’dir
NUH ALEYHİSSELAM:Nuh aleyhisselâm, Sam, Ham, Ham ve Yafes adındaki üç oğlu ile diğer mü’minleri ve uygun gördüğü hayvanlardan birer çifti gemiye almış, bunun dışında kalanlar suların içinde boğulup gitmişlerdir. Hazret-i Nuh’un Yam veya Ken’an adındaki oğlu da kendisine inanmayıp bu günahkâr kavim arasında boğulup gitmiştir.
Daha sonra yağmurlar kesilmiş, sular çekilmeye başlamış, Hazret-i Nuh’un gemisi de, Musul civarında “Cudî” denilen dağın üzerine Muharrem’in onuna raslayan “Aşura” gününde oturmuştu. Rivayete göre kırkı erkek kırkı dişi olmak üzere seksen kişiden ibaret bulunan gemi halkı karaya çıkmış, Yüce Allah’ın dinine bağlı kaldıkları için selâmete ermişlerdi.Hazret-i Nuh’a ikinci Âdem denir
Rivayete göre Hazret-i Nuh’un oğlu bulunan Sam, Arabların, Parsların, Rumların, Ham Sudan kavminin, Yafes de Türklerin ilk babasıdır.
HUD ALEYHİSSELAM:Hazret-i Hud, Yemen’de Hadremut civarında “Ahkaf denilen yerde yaşayan “Ad” kavmine peygamber gönderilmiştirBu muhterem peygamber, birçok mucizeler gösterdi. Fakat inanmadılar. Nihayet yedi gün sekiz gün devam eden şiddetli bir rüzgâr ile helak oldular. Hazret-i Hud da, kendisine iman edenlerle beraber çıkıp başka tarafa gitti. Yüz elli sene yaşadığı ve Mekke-i Mükerreme’de veya Hadremut’ta gömüldüğü rivayet edilmiştir.
SALİH ALEYHİSSELAM:Hazret-i Salih, Şam ile Hicaz arasında “HİCR” denilen yerde yaşayan “Semud” kavmine peygamber gönderilmiştir.şiddetli bir gürültü ile yerlere serilip helak oldular. Salih peygamber de, kendisine iman edenlerle beraber çıkıp önce Şam’a, Filistin’e, sonra da Mekke-i Mükerreme’ye gitti. Seksen beş sene veya iki yüz sene yaşadığı ve Mekke-i Mükerreme’de rükün ile makam arasında gömüldüğü rivayet edilir.
İBRAHİM ALEYHİSSELAM:Hazret-i İbrahim “Ulü’l-Azm (azm sahibleri)” denilen büyük peygamberlerden biridir. Bunlar, bizim Peygamberimiz Hazret-i Muhammed aleyhisselâm, Nuh aleyhisselâm, Musa aleyhisselâm ve İsa aleyhisselâm olmak üzere beş peygamberdir.
Hazret-i İbrahim, Babil halkına gerçek dini bildirmeye başladı, onları hak dine çağırdı.
Sapıklıklarında ısrar ettiler. Hazret-i İbrahim’i, yaktıkları büyük bir ateş içine attılar. Fakat ateş, Yüce Allah’ın emri ile gül bahçesi kesildi, O’nu yakmadı. Bu Allah’ın büyük bir mucizesi idi. Bunu görenlerden bazıları iman ettiler. Hazret-i İbrahim de bu iman edenleri ve kendi aile halkını yanına alarak Şam memleketine hicret etti. Bir aralık kıtlık olunca Mısır’a gitti. Sonra da dönüp Ken’an ilinde (Beyt-i Makdis) çevresinde bulundu.Hazret-i İbrahim’e “Halilullah” denir. Ona bütün milletler saygı gösterir. Son derece misafirsever idi. Minberde hutbe okumak, misvak kullanmak, sünnet olmak, tırnak kesmek işleri, Hazret-i İbrahim’in bazı sünnetlerindendir. Kâbe-i Muazzama’yı, oğlu İsmail aleyhisselâm ile ilk olarak veya yenileyerek inşa etmiştir.
LUT ALEYHİSSELAM:Hazret-i Lût, İbrahim aleyhisselâm’ın kardeşi Haran’ın oğludur. Onunla beraber Şam’a hicret etmişti. Sonra Sedum memleketine peygamber gönderildi.Lût aleyhisselâm da çıkıp İbrahim aleyhisselâm’ın yanına gitti. O da Halilürrahman kasabasında gömülüdür.
İSMAİL ALEYHİSSELAM: Hazret-i İsmail, İbrahim aleyhisselâm’ın oğludur. Hacer adındaki zevcesinden dünyaya gelmiştir. Bu muhterem Hacer bir cariye idi. Bunu Mısır Hükümdarı, İbrahim peygamberin zevcesi “Sare”ye bağışlamıştı. Sare de, bunu kocası, İbrahim aleyhisselâm’a vermişti. Sahih görülen bir rivayete göre, Hacer, Sare’den önce vefat etmiştir.
İSHAK ALEYHİSSELAM:Hazret-i İshak, İbrahim aleyhisselâm’in ikinci oğludur.. İshak aleyhisselâm, daha Hazret-i İbrahim hayatta iken Şam halkına Allah tarafından peygamber gönderildi. İbrahim aleyhisselâm’ın vefatından sonra onun yerine geçti. Soyundan birçok peygamberler gelip geçti.. Hazret-i İbrahim’in yattığı mağarada gömülmüştür. Annesi Sare de yüz yirmi yedi yaşında Şam’da vefat etmiştir.
YAKUB ALEYHİSSELAM:Hazret-i Yakub, İshak aleyhisselâm’ın oğludur. Lâkabı “İsrail” olduğundan oğullarına ve torunlarına “Beni İsrail (İsrail Oğulları)” denmiştir
YUSUF ALEYHİSSELAM:Hazret-i Yûsuf, Yakub aleyhisselâm’ın oğludur. Hazreti Yakub’un on iki oğlu vardı.
EYYUB ALEYHİSSELAM:Hazret-i Eyyub, İshak aleyhisselâm’ın “lys” adındaki oğlunun soyundan olup Hazret-i Yusuf’la aynı asırda yaşamış büyük bir peygamberdir. Zevcesi Rahme veya Liyya ona bakıyordu. Rivayete göre Rahme, Yakub aleyhisselâm’ın kızıdır. Liyya da, Yusuf aleyhisselâm’ın oğlu Efrayim’in kızıdır.Eyyub aleyhisselâm, bütün musibetlere sabretti. Sonunda Yüce Allah ona şifa verdi. Yeniden birçok mala ve evlâda kavuştu.Hazret-i Eyyüb’ün doksan üç yaşında vefat ettiği ve kendisinden sonra “Bişr” adındaki oğlunun da Şam’da peygamber olduğu rivayet edilir. Bu peygambere “Zülkifl” denilmiştir.
ŞUAYB ALEYHİSSELAM:Hazret-i Şuayb, İbrahim aleyhisselâm’ın torunlarından veya onunla beraber Şam diyarına hicret etmiş olan bir kabiledendir. Büyük annesi Lût aleyhisselâm’ın kızıdır. Kendisi Medyen ve Eyke şehirlerinin putlara tapan halkına peygamber gönderilmişti.Sonunda Eyke halkı, yedi gün süren şiddetli bir sıcak arkasından üzerlerine bir buluttan yağan ateş yağmuru ile yok oldular. Medyen halkı da bir azabın gürültüsü ile, bir yer sarsıntısı ile helak oldu. Çok etkileyici olan hikmetli konuşmalar yapardı. Bundan dolayı Peygamberimiz ona “Hatibu’l-Enbiya” ünvanını vermiştir.
MUSA ALEYHİSSELAM: Hazret-i Musa, Beni İsrail’den (İsraîl Oğullarından) İmran adındaki bir şahsın oğludur, Mısır’da doğmuştur. İsraîl Oğulları Mısır’da çoğalarak on iki kabileye ayrılmışlardı. Bunlara “Beni İsraîl Esbatı (İsraîl oğullarının torunları)” denirdi. Bunların böyle çoğalmaları, Mısır’ın eski halkı olan Kıptî’lerin hoşuna gitmiyordu. Onun için bunlara eziyet ediyorlardı.
Bir gün Mısır kâhinlerinden biri, Firavun’a (Kabus ibni Mus’ab adlı hükümdara) şöyle bir haber vermişti: “İsraîl Oğullarından gelecek bir çocuk, Mısır devletinin batmasına sebeb olacak.” Firavunda, İsraîl Oğullarının yeni doğan çocuklarını öldürmeye başlamıştı. İşte bu sırada Hazret-i Musa doğdu. Annesi, onu, Firavun tarafından öldürülmesin diye bir sandık içine koyarak Nil nehrine atmayı uygun buldu. Nil nehrinin kenara attığı bu sandığı Firavun’un zevcesi Asiye ele geçirip açtı. İçinden çıkan pek sevimli ve nurlu çocuğu çok sevdi ve onu kendisine evlâd edindi. Hazret-i Musa’nın annesi de, bir yolunu bularak, kendisini bu seçkin çocuğa süt anne tayin ettirdi.
Hazret-i Musa, bir aralık gidip İbrahim aleyhisselâm’ın zamanından beri yaşayan veya Hazret-i İbrahim ile hicret eden kimselerin soyundan olan Hızır aleyhisselâm ile görüşmüş, ona verilen “Ledün ilmine (Allah’ın verdiği özel ilme)” şahid olmuştu.
Hızır aleyhisselâm’ın bir peygamber olduğunu ve kıyamete kadar yaşayacağını söyleyenler vardır. Zülkarneyn ile yolculukta bulunmuş, hayat kaynağına varıp ab-ı hayattan (ölmezlik suyundan) içmekle böyle uzun bir ömre kavuşmuş olduğu söylenmektedir. Bir kısım alimlere göre de, ölmüş bulunmaktadır. Zaten bu gibi büyük şahsiyetlerin ölümleri ile hayatları birdir. Onlar sonsuz ve yüksek bir hayata kavuşmuşlardır.
Hazret-i Musa’ya “Kelimullah” denir. (Yüce Allah, kendisi ile arada bir vasıta bulunmaksızın, niteliği bilinemeyen bir şekilde doğrudan doğruya konuştuğu için bu ismi almıştır.) Pek büyük bir peygamberdir.
HARUN ALEYHİSSELAM: Hazret-i Harun, Musa aleyhisselâm’ın ana-baba bir kardeşi ve peygamberlik görevlerinde yardımcı (veziri) idi. Çok güzel ve beyaz yüzü, konuşması açık-seçik, yumuşak huylu bir zat idi. Rivayete göre Harun aleyhisselâm, Hazret-i Musa’dan yedi ay önce veya üç sene önce, yüz yirmi üç yaşında olduğu halde Tiyh sahrasında ölmüştür. Tûr-i Sîna civarında “Mürran” dağındaki bir mağaraya gömülmüştür. Kabri meşhurdur
DAVUD ALEYHİSSELAM:Hazret-i Davud, Yakub aleyhisselâm’ın oğlu Yehuda’nın soyundandır. İsmail aleyhisselâm’ın vefatından sonra, kendisine peygamberlik verilmiş ve kayınpederi Talut’un ölümünden sonra da İsrail Oğullarına hükümdar olmuştur.Hazret-i Davud’a verilen “Zebur” adlı kitab, hep öğütlerden, iman esaslarından ve dualardan ibarettir. Şeriata ait hükümleri kapsamıyordu. Kendisi de, Musa aleyhisselâm’ın şeriatı ile amel etmiştir.
SÜLEYMAN ALEYHİSSELAM:Hazret-i Süleyman, Davud aleyhisselâm’ın oğludur. Hazret-i Süleyman’a doğuda ve batıda olan hükümdarlar itaat ederek kıymetli hediyeler göndermişler. Yemen Melikesi, Belkıs dahi, kendisi ile görüşmeye gelmişti. Kızıl denizinde hazırlattığı donanmayı Okyanus sahillerine yollamıştı. Tetmür ve Balebek şehirlerini ve yedi senede de Mescid-i Aksa’yı yaptırıp tamamlamıştı. Hazret-i Süleyman’dan sonra İsrail Oğulları iki devlete ayrıldı. Bunlardan biri “Yehuda” devletidir ki, hükümet merkezi Kudüs şehri idi. Bu devlet insanlar arasında daha çok itibar kazanmıştı. Diğeri de “İsraîl” devleti idi. İdare merkezi de Nablus ve daha sonra Samire şehri olmuştu.İsrail Devleti, Asûrî’ler tarafından yok edildi. Yehuda Devleti de, “Buhti Nassar’ın saldırısına uğradı. Yahudilerin birçoğu Babil esaretine düştü. Daha sonraları İsraîl Oğulları, İranlıların, Yunanlıların ve Romalıların hakimiyetleri altına düşerek kendi hakimiyetlerini elden çıkardılar.
İLYAS ALEYHİSSELAM:Hazret-i İlyas, İsrail Oğullarına gönderilmiş mübarek bir peygamberdir.
ELYASA’ ALEYHİSSELAM:Hazret-i Elyasa, Beni İsraîl peygamberlerindendir. İsraîl Oğulları İlyas aleyhisselâm’dan sonra bu peygamberin de öğütlerini kabul etmediler. Hazret-i Musa’nın şeriatını bırakarak birbirleri ile uğraştılar. Sonunda üzerlerine Asuriye Devleti musallat oldu, hakimiyet kurdu.
Hazret-i Elyasa, İsraîl Oğullarının bu yolsuz hareketlerinden usanarak hilâfeti Zülkifl aleyhisselâma bıraktı ve arkasından vefat etti.
ZÜLKİFL ALEYHİSSELAM:Hazret-i Zülkifl muhterem bir peygamberdir. . Kavmini tevhid dinine çağırmış, kendilerine birçok etkili öğütler vermiştir. Bitlis şehri yakınında gömülü bulunduğu rivayet edilir. Şam ve başka yerlerde makamları vardır.
YUNUS ALEYHİSSELAM:Hazret-i Yunus, İsrail Oğullarından gelen mübarek bir peygamberdir. Annesine nisbetle “Yunus ibni Metta” diye anılır. Asuriye Devletinin hükümet merkezi olan bugünkü Musul şehrinin karşısında harabesi görülen “Ninova” halkına peygamber gönderilmiştir.Asurî Devleti sonradan yıkılmıştır. Şöyle ki: Medye hükümdarı ile Babil valisi, Ninova şehrini çembere alarak yakıp yıktılar. Asurîlerin son hükümdarı bu duruma çok üzüldü. Ailesi halkı ile beraber yaktırdığı büyük bir ateşin içine atılarak yanıp gittiler. Bu şekilde sona eren Asurî Devleti’nin yerinde “Medye ve Geldan Devletleri” kuruldu.
ZEKERİYYA ALEYHİSSELAM:Hazret-i Zekeriyya, Süleyman aleyhisselâm’ın soyundan pek büyük bir peygamberdir. Beytü’l-Makdis’de Reis idi. Kendisine peygamberlik ihsan edilmiştir. Hazret-i Zekeriyya’nın zevcesi “İşa’ın kız kardeşi olan Hanne, kocası İmran’dan Meryem adında bir kız doğurmuştu. Hazret-i İsa’nın babasız olarak doğmasından dolayı, Yahudiler şüpheye düştüler. Babasız çocuk olmaz diyorlardı. Oysa ki Âdem aleyhiselâm’ın hem babasız, hem de anasız yaratılmış olduğuna inanmıyorlardı. Hazret-i İsa’nın da bir mucize çocuk olduğunu görüp duruyorlardı. Sonunda Zekeriyya aleyhisselâm gibi şanı pek yüksek bir peygambere iftira ederek yaşlı halinde onu şehid ettiler.Bir rivayete göre, Zekeriyya aleyhisselâm, oğlu Yahya aleyhisselâm’ın şehid edilişinden sonra şehid edilmiştir.
YAHYA ALEYHİSSELAM:Hazret-i Yahya, Zekeriyya aleyhisselâm’ın oğludur. Babası yaşlı iken annesi İşa’dan doğmuştur. Rivayete göre, Hazret-i İsa’dan üç sene veya altı ay önce doğmuştur. İlk önce Hazret-i Musa’nın şeriatı ile amel ederdi. Sonra İncil’in Hazret-i İsa’ya verilmesi üzerine, İsa aleyhisselâm’ın şeriatı ile amel etmekle görevlendirildi.Yahya aleyhisselâm, Hazret-i İsa’nın şeriatı ile amele başladığı bir anda idi ki, İsrail Oğullarının Reisi “Hiredus”. Musa peygamberin şeriatı üzere kendi kardeşinin kızını almak istedi. Fakat Hazret-i Yahya, İsa peygamberin şeriatına dayanarak, artık bu nikâhın caiz olamayacağını bildirdi. Bunun üzerine hırsa kapılan Reis, O masum peygamberi henüz otuz yaşlarında iken şehid etti. Bu şehid edilişi, rivayete göre, göğe yükseltilmesinden bir yıl önce meydana gelmiştir. Bu cinayeti işleyenler, bunun cezasını çekmiştir. Yurdları harab olmuş, nesilleri kesilip gitmiştir. Ahirette görecekleri azab ise, çok daha korkunçtur.
İSA ALEYHİSSELAM:İsa aleyhisselâm, Hazret-i Meryem’in oğludur. Onun doğuşu büyük bir mucize olmuştur.
Rivayete göre Hazret-i İsa, Beyt-i Makdis’e birkaç kilometre uzaklıkta bulunan “Beyt-i Lahm” köyünde aralık ayının yirmi dördüne raslayan çarşamba gecesi doğmuştur. İsa aleyhisselâm otuz yaşına erince, mübarek İncil’e ve peygamberlik görevine kavuştu. Yahudileri doğru yola çağırdı, kendilerine güzel öğütler verdi. Onlara büyük mucizeler gösterdi. Fakat kendisine pek az insan iman etmişti. Onlara “Havarî’ler” denilir. Rivayete göre bunlar on iki kişiden ibaretti. Hazret-i İsa, bir süre annesi ile beraber Ürdün’e bağlı “Nasıre” köyünde oturdu. Bundan dolayı kendisine bağlı olanlara “Nasara” ve dinlerine de “Nasraniyet” denilmiştir. Böyle rivayet edilmektedir.
Hakkın en parlak nuru ortaya çıktı;
Doğdu Kur’ân güneşi, karanlık gece bitti…
Kaynak:
1-Y.Rehber Ansiklopedisi,
2-İslam Tarihi,M.Asim Köksal,
3-Büyük İslam İlmihali,Ö.Nasuhi BİLMEN
4-K.Kerim Meali.

1

Nisan
2012

PEYGAMBERLER TARİHİ

Yazar: arafat  |  Kategori: PEYGAMLER TARİHİ  |  Yorum: Yok   |  2.107 Kez Okundu

ADEM ALEYHISSELAM
1-Yeryüzünde ilk insan ve ilk peygamberin adini söyleyiniz?
-Adem Aleyhisselam
2-Adem Aleyhiselamin haniminin adini söyleyiniz?
-Hz.Havva
3-Adem Aleyhisselama kac sahife verildi?
-On sahife verildi.
4-Adem Aleyhisselam kimlere Peygamber gönderildi?
-Kendi cocuklarina Peygamber gönderildi.
5-Adem Aleyhisselamin cocuklarinin ismini söyleyiniz?
-Ilk ve ikinci cocuklari ikiz dogmustur.Ilk ikizler; Kabil ile kiz kardesi Lubut,ikinci . ikizler;Habil ile Iklima.
6-Ilk cinayet hangi peygamber zamaninda, ogullari arasinda islenmistir?
-Adem Aleyhisselamin ogullari Kabil`in kardesi Habil`i öldürmesi.
7-Adem Aleyhisselam kendi neslinden kac kisiyi gördü?
-Kirkbin kisiyi gördü.
8-Adem Aleyhisselam`dan , Kur`an-i Kerim de kac yerde bahsedilir?
-Kur`an- Kerim de toplam ayri yedi yerde bahsedilir.
9-Adem Aleyhisselama kimler secde etti?
-Melekler secde etti. Seytan secde yapmadi.
10-Adem Aleyhisselam kac yil yasadi
-Dokuz elli yil
11-Adem Aleyhisselam nereye gömülüdür?
- Vefat edince Serendip adasinda veya Ebukubeys daginda gömülüdür.
12-Cenazesini kimler yikadi ve kildirdi?
-Melekler.
13-Kur`an-i Kerim de isimleri bildirilen peygamberlerden baska peygamber gönderilmis midir?
-124 bin peygamber gelmistir.(Ahmed bin Hanbel , el-Müsned (5/265-266, Ibn Hibban ,es-sahih, 2/77)

SİT ALEYHISSELAM
14-Sit Aleyhisselam kimin ogludur?
-adem Aleyhisselamin ogludur.Hadisi seriflerde bildirilen bir peygamberdir.
15-Sit isminin anlami nedir?
-Sit ismi Ibranice olup Arapca da Allah`in hibesi(hediyesi) manasinadir.Sit yerine Sis de denilmektedir.Allahü Teala Hz.adem`e , Kabil`e karsilik ihsan olarak yeni bir ogul verdi.Adem Aleyhisselamin bütün cocuklari ikiz olarak dogdugu halde , Sit Aleyhisselam tek dogdu.
16-Sit Aleyhisselam ne zaman dogmutur?
Adem Aleyhisselam 120 yasinda iken dogmoustur.
17-Adem Aleyhisselamin ogullarinin isimlerini söyleyiniz?
-Habil, Habil ve Sit.
-Habil`in nesil birakmadan sehid olmasi,Kabil zürriyetinin de Nuh Tufan hadisesinde yok olmasi sonucu insanlik nesli Sit Aleyhisselam`dan deam etmistir.
18-Adem Aleyhisselam oglu Sit Aleyhisselama tufanin meydana gelecegi haberini vermismiydi?
-Hz.adem, oglu Sit`e tufanin meydana gelecegi zamani, gece ve gündüz saatlerini ve ibadetin hangi saat ve zamanda yapilacagini haber vermistir.
19-Sit Aleyhisselama kac sahife verildi?
-Elli sahife verildi.
20-Kac yil yasadi?
-Dokuzyüz on iki sene
21-Sit Aleyhisselam nereye defnedilmistir?
-Ebu Kubeys daginda babasinin yanina defnedilmistir.
22-Ilk kilici yapan peygamber kimdir?
_sit Aleyhisselam
23-Kendisine verilen sahifelerde nelerden bahsedilir?
-Hikmet ilmi,matematik, sanayi bilgileri,kimya ilmi…bulunmaktadir.
24-Adem Aleyhisselam oglu Sit Aleyhisselama nasil nasihatta bulundu?
-Adem Aleyhisselam bir nasihatta bulundu. Ilahi sirlari bildirip, bütün ilimleri ögretti.Peygamberimizin nuruyla ilgili ogluna söyle nasihatta bulundu:“Oglum! Alninda parlayan nur, son peygamber olan Muhammed Aleyhisselamin nurudur. Bu nuru mümin, temiz ve afif hanimlara teslim et ve ogluna böyle vasiyet et.Sit Aleyhisselamda oglu Enus`a ayni nasihati yapti.
İDRİS ALEYHİSSELAM
25-Idris Aleyhisselam kimin soyundan bir peygamberdir?
-Sit Aleyhisselamin torunlarindan bir peygamberdir.
26-Idris Aleyhisselamin asil adi nedir?
-Asil adiAhnun(Hanuh).Kur`an-i Kerim de cok kitap okudugu icin ona Idris lakabi verilmistir.Kendisine Peygamberlik,hikmet ve sultanlik verildigi icin „Müselles bin ni`me“(kendisine üc nimet verilen) denilmistir.
27-Idris Aleyhisselamin babasinin adi nedir?
-Yerd.
28-Annesinin ismi nedir?
-Berre veya Esvet
29-Cennete girip cikmayan peygamber kimdir?
-idris Aleyhisselam
30-Idris Aleyhisselamin , Adem Aleyhisselama kadar olan nesebi nasildir?
-Idris, Yerd,Mehlail,Kinan,Enus,Sit,AdemAleyhisselam.
31-Ilk yazi yazan ve ilk elbise giyen peygamber kimdir?
-Idris Aleyhisselam.
32-Kac yil yasadi?
-Üc yüz altmis yil yasadi.
33-Idris Aleyhisselama kac sahife verildi?
-Otuz sahife verildi.
NUH ALEYHISSELAM
34-Nuh Aleyhissalm kac yaslarinda peygamber oldu?
-Kirk- elli yaslarinda.
35-Nuh tufani ne kadar devam etti?
-Alti ay devam etti.
36-NuhAleyhisslamin gemisinda kac kisi vardi?
-Seksen kisi vardi.
37-Nuh Aleyhiiselamin ogullarinin isimlerini söyleyiniz?
-Iman eden ogullari sam , Ham ve Yafes.
38-Nuh Aleyhisselama nicin ikinci Adem denilir?
-Nuh tufanindan sonra kendisine ikinci Adem denildi.
39-Kendi ailesinden kimler iman etmeyerek tufanda boguldular?
-Hanimi ve oglu.
40-Nuh`un manasi nedir?
-Nuh; Süryanice cok aglayan manasinadir.Bu isim Nuh Aleyhisselama cok agladigi icin verilmistir.
41-Nuh Aleyhisselam kac yil yasadi?
-Dokuz yüz elli-bin üc yüz.

42-Ülu`l Azm Peygamberlerin isimlerini söyleyiniz?
-Ahzab suresi,33/7 ve Suara suresi,42/13. Bu iki ayetten yola cikan alimler Ulu`l Azm peygamberlerin ayetlerde ismi gecen Hz.Nuh, Hz.Ibrahim, Hz.Musa,Hz.Isa ve Hz.Muhammed (sas) olduguna karar vermislerdir.

43-Nuh Aleyhisselam bu dünya ayrilirken dünyayi nasil tarif etti?
-Dünya iki kapili bir handir, birinden girdim, digerinden cikiyorum.
HUD ALEYHISSELAM
44-Hud Aleyhisselam hangi kavme peygamber gönderildi?
-Ad kavmine
45-Hud Aleyhisselam kac yil yasadi?
-Yüz elli yil yasadi.
46-Hud Aleyhisselam nereye medfundur?
-Mekke de veya Hadramut`ta medfundur.
47-Ad kavmi nasil helak oldu?
-Siddetli rüzgarla helak oldular.Mal ve mülklerinden hic bir eser kalmadi.(Araf:65.67;Hud:52)
LUT ALEYHISSELAM
48-Lut Aleyhisselam , Ibrahim Aleyhisselamin nesi oluyor?
-Lut Aleyhisselam, Ibrahim Aleyhisselamin kardesi Haran`in oglu.
49-Lut Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Lut gölü yakininda Sedum sehri halkina peygamber gönderildi.
50-Lut Aleyhisselam onlara kimin dinini teblig etti?
-Ibrahim Aleyhisselamin dinini teblig etti.
51-Lut Aleyhisselama isyan edenler arasinda kendi ev halkindan kimler vardi?
-Kendi hanimi.
52-Lut Aleyhisselamin kavmi nasil helak oldu?
-Kavmi helak etmeye Cebrail, Mikail, Azrail bir rivayete göre Cebrail ile beraber on iki melek . Önce melekler Hz.Ibrahim Aleyhisselama ugradi Ishak Aleyhisselami müjdeledi.Lur Aleyhisselamin kavmini helak etmek icin geldiklerini söylediler.Melekler Lut Aleyhisselama vardilar.Lut Aleyhisselama gece ev halkinla cik git ve icinizden hic biri geri durmasin.Hanimin haric.Lut Aleyhisselami kavminin gözeleri kör oldu.Sedum beldesi alt üst oldu.
53-Lut Aleyhisselam kac yasinda vefat etti?
-80 yasinda vefat etti.
SALIH ALEYHISSELAM
54-Salih Aleyhisselam hangi kavme Peygamber gönderildi?
-Sam ile Hicaz arasinda „Hicr“ denilen „Semud kavmine peygamber gönderildi.
55-Kac yil devam eden ögütlerini dinlemediler?
-Yirmi yil.
56-Kavmi nasil helak oldu?
-Nihayet siddetli bir gürültü ile yerlere serilip helak oldular.
57-Salih peygamber kendisine iman edenlerle beraber nereye gittiler?
-Salih peygamber de, kendisine iman edenlerle beraber cikip önce Sam`a, Filistin`e , sonra da Mekke-i Mükerreme`ye gittiler.
58-Salih Peygamber kac yil yasadi?
-85-250 yil yasadigi ve Mekke `de rükun ile makam arasinda gömüldügü rivayet edilir.
İBRAHİM ALEYHISSELAM
59-Ibrahim Aleyhisselam nerede dogdu?
-Babil de dogdu.
60-Kime karsi mücale etti?
-Nemruda karsi.
61 -Ibrahim Aleyhisselam nereye hicret etti?
-Hz.Ibrahim, kendi ailesini, yegeni Lut`u ve kendisine inanan müminleri de alarak Sam tarafina hicret etti.
62-Ibrahim Aleyhisselamin ogullarinin isimlerini söyleyiniz?
-Ismail ve Ishak
63-Ismail Aleyhisselamin annesi adini söyleyiniz?
-Hz.Hacer.
64-Ishak Aleyhisselamin annesini ismini söyleyiniz?
-Hz.Sare.
65-Kabe`yi ilk defa kim yapti?
-Hz.Ibrahim ve oglu Ismail Aleyhisselam.
66-Hz.Ismail ile annesi Hz.Hacer nerede medfundur?
-Kabe`de hicr`de.
67-Ibrahim Aleyhisselam kac yil yasadi?
-175-200 yil.
68-IbrahimAleyhisselama kac sahife verildi ?
-On sahife verildi.
69-Ibrahim Aleyhisselam nerede medfundur ?
-Küdus`e bagli Halilurrahman kasabasinda bir magara icinde medfundur.
70-Ibrahim Aleyhisselamin anne ve babasini adi nedir?
-Babasi mümin olan Taruh, annesi Emile veyaNuna Hatun
71-Babasi ölünce annesi kiminle evlendi?
-Ibrahim aleyhisselamin amcasi olan Azer ile evlendi.
72-Ibrahim Aleyhisselam hangi oglu ile imtihan edildi?
-Ismail Aleyhisselam ile.
73-Fravunun kizinin adi nedir?
-Hurya.
74-IbrahimAleyhisselam kac yasinda sünnet oldu?
-Seksen yasinda sünnet oldu.
75-Nemrud kimdir?
-Nemrud;Babil`in müessisi, hükümdari, milattan 2640 sene evvel bulunmus oldugu zannedilir.Ibrahim Aleyhisselam karsisinda kafie nemrud tutulur.
76-Nemrud`un adi ne idi?
-Nemrud`un adi Naram-Sin denen Akad krali.Sin ,Sümerlerin ay tanrisi.Hiristiyanlar, harran`a putperest sehri anlamaina gelen Hellenopolis adini vermislerdir
77-Ibrahim Aleyhisselam hangi kavme peygamber gönderildi?
-Keldani kavmine peygamber gönderildi.
78-Ibrahim Aleyhisselamin soyundan cok peygamber geldigi icin kendisine ne denir?
-Ebü`l-Enbiya(Peygamberler babasi ) denilmistir
79-Ibrahim Aleyhisselamin annesin adi nedir?
-Emile.
80-Ibrahim Aleyhisselamin nesebi kime dayanir?
-Nuh Aleyhisselamin oglu Sam`a dayanir.
81-Hz.Hacer kac yasinda vefat etti ?
-99 yasinda.
82-Ibrahim Aleyhisselam magarada dogunca kac yasina kadar orada kaldi ?
-7,13.16 veya 17 yasina kadar magara da kaldi.
83-Yeni dogan cocuklari öldüren Nemrud ne kadar bebegiin ölümüne sebep oldu ?
-Yüz bin bebegin ölümüne sebep oldu.
84-Cebrail Aleyhisselam gelip Ibrahim Aleyhisselama hanimi Sare`den Ishak Aleyhisselami müjdelediginde Ibrahim Aleyhisselam ve Hz.sare kac yasinda idiler?
-Ibrahim Aleyhisselam 120 yasinda Hz.Sare 99 yasinda idi.
85-Ulü`l- Azm peygamberlerin isimlerini söyleyiniz?
-Hz.Muhammed, Hz.Nuh,Hz.Ibrahim, Hz.Musa, Hz.Isa.
86-Babil ülkesine ne denilir?
-Geldenistan, hükümdarlarina da Nemrud (Nemrud ibni Kenan )
87-Babil halki neye tapiyordu?
-Balil halki arasinda „saibe“ denen sapik bir din türemisti.Bunlar;günese, aya, yildizlara , putlara ve hükümdarlarina tapiyordu.
88-Ibrahim Aleyhisselama verilen 10 suhufun icinde neler vardi?
-Emsal(Kissalar, ibretli sözler) ile sübhamallah diyerek Yüce Allah` i tesbih ve tenzih, lailahe illallah diyerek tevhidi, Elhamdülillah diyerek O`na sükür etmekten ibarettir.
89-Hz.Sare kac yasinda vefat etti?
-Yüz yirmi yedi yasinda vefat etti.
90-Hz.Ibrahim Aleyhisselam, Hz,Sare`nin vefatindan sonra kimlerle evlendi?
-Katura ve Hacun ile evlendi.
91-Ibrahim Aleyhisselam , Mekke`nin bereketi icin nasil dua etti?
-“Ya Rab!Burasini, emniyetli bir sehir yap ve ahalisinden, Allah`a ve Ahiret gününe inananlari, mahsullerle riziklandir!” diye duda etmisti.
92-Peygamberimiz, namaz da salli-barik dualarinin okunmasinin sebebei nedir?
-Peygamberimiz(sas):Ben , babam Ibrahim`in duasi, kardesim Isa`nin müjdesi ve annemin rüyasiyim.” Buyurmustur. Ibrahim Aleyhisselamin bu duasina bir sükran olmak üzeredir ki,Muhammed ümmetine namaz da”Allahümme salli-barik” dualrini okumak ta`lim buyurulmustur.(Müslim, salat, 65-66,69/Ebu Davud, salat 179,/Nesai, sehv,49)
93-Ibrahim Aleyhiisselamin annesinin adi nedir?
-Usa,Nuna,Ebyuna olarak bildirilmektedir.(Islam Ansk.c:21, sh.269)
94-Ibrahim suresi kac ayettir ?
-Ibrahim suresi , 52 ayettir.
95-Peygamberler icinde , Peygamberimize en cok benzeyen peygamber kimdir?
-Ibrahim Aleyhisselam.
96-Bazi peygamberlerin konustuklari diller hangi dillerdir?
-Adem, Sit,Nuh,Idris aleyhisselamin dilleri Süryanica,Tufandan sonra Babil de toplanmis olan insanlar da , süryanica konusurlardi.Ibrahim Aleyhisselam ise, Kusadan ayrilip Firattan gecince, Yüce Allah tarafindan ibranice konusmaya basladi.Hz.Ibrahim`in oglu Ismail 13 yasinda sünnet oldu.Ismail Aleyhisselam cürhümülerdeb arapcayi ögrendi.
97- Kurban ibadeti ne zaman baslamistir?
-Dinimizdeki kurban ibadeti , Hz.Ibrahim Aleyhisselam ile baslar.Müslümanlar icin bir örnek teskil etmistir.Müminler her kurban kesimin de , Hz.Ibrahim ile oglu Hz.Ismail`in Yüce Allah`in buyruguna verdikleri basarili sinavin hatirini tazeklemis ve kendilerinin de benzeri bir ibadete hazir olduklarini simgeler bir davranisla göstermis olurlar.(Islam `Giris, Diyanet yayinlari,Sh.3329

İSMAİL ALEYHISSELAM
98-Ismail Aleyhisselam hangi peygamberin ogludur?
-Ibrahim Aleyhisselam
99-Ismail Aleyhiiselamin annesinin adi nedir?
-Hz.Hacer
100-Ismail Aleyhiiselam hangi kavme Peygamber gönderildi?
-Ibrahim Aleyhisselamin seriati ile amel etmek üzere Yemen kabilelerine(Cürhümülere) ve “ Amalika” denilen eski bir kavme peygamber gönderilmisti.
101-Ismail Aleyhisselam kac yasinda vefat etti?
-Yüz otuz yedi.
102-Topuklari altindan zemzem cikan ve kendisine bicak kesmeyen Peygamber kimdir?
-Ismail Aleyhisselam.
103-Ibrahim Aleyhisselam, Ismail Aleyhisselami kurban etmk icin rüyayi gördügünde Ismail Aleyhisselam kacyasinda idi?
- On iki yasinda idi.
104-Ibrahim Aleyhisselam, Ismail Aleyhisselami kurban etmek icin nereye götürdü?
-Sebir daginin eteginde, tenha bir yere.
105-Peygamberimizin yirminci dedesi Adnan ile Ismail Aleyhisselam arasinda kac baba vardir?
-30
106-Ismail Aleyhisselam, Allah`in emri ile kurban edilmeye razi oldugu icin kendisine nedir?
-Zebihatullah(Allah`in kurbani) da denir.
107-Kur`an- Kerim de Ismail Aleyhisselam da kac yerde zikredilir?
-On yedi yerde .

108-Safa ve merve hac da kimin hatirasidir?
-Ismail Aleyhisselamin annesi Hz.Hacer
109-Ismail Aleyhisselamin kac oglu vardi ?
-Ismail Aleyhisselamin 12 oglu ve pek cok torunu oldu. KiziniIshak Aleyhisselamin oglu IYS` e nikahladi.
110-Ismail Aleyhisselamin hangi hanimi babasi Ibrahim aleyhisselama gecim durumundan yakinda ?
-Umara adindaki hanimi.
111-Ibrahim Aleyhisselam oglu Ismail Aleyhisselama hangi kizla evlenmesini tavsiye etti ?
-Mudad b.Amr `in Cürhümülerden olan kizi Ra`le veya Seyyide ile evlenmesini tavsiye etti.Bu kiz güler yüzlü, tatli dilli, güzel huylu ve nezaketli bir kadindi.
112-Ishak Aleyhisselam kiminle evlendi ?
-Babsi Ibrahim Aleyhisselamin vasiyeti üzerineKen`anlilarin kizlari ile evlenmeyip Refaka bint-i Betvil ile evlenmis , ondan Ays ve yakup isimlerinde ikiz iki oglu olmus, Ays`agabeyi Ismail Aleyhisselamin vefati sirasindaki vasiyetine uyarak Besime binti Ismail ile evlendirmisti.
İSHAK ALEYHISSELAM
113-Ishak Aleyhiselam kimlere peygamber gönderildi ?
-Sam ve Filistin ahalisine peygamber gönderildi.
114-Ishak Aleyhisselamin annesini adi nedir?
-Hz.Sare.
115-Ismail Aleyhisselamin müjdesini kim vermisti?
-cebrail Aleyhisselam.
116-Neden annesi Ishak ismini verdi?
-Cebrail Aleyhisselamin müjdesine sevidigi icin ogluna Ishak ismi verildi.Ishak , ibranice de”Güler” manasina gelir.
117-Ishak Aleyhisselamin ogullarinin isimlerini söyleyiniz?
-Iys ve Yakup.
118-Nerede vefat etti?
-Filistin
119-Ismail Aleyhisselam nerede medfundur?
-Halilurrahman denilen yerde baba, anne ile beraber medfun bulundugu magarada defnedildi.
LUT ALEYHISSELAM
120-Lut Aleyhisselam kimin ogludur?
-Ibrahim Aleyhisselamin kardesiHara`nin ogludur.
121-Lut Aleyhisselam hangi kavme peygamber gönderildi ?
-Sedum kavmine.
122-Kavminin sonu ne oldu ?
-Kavmine sonunda baslarina tas yagdi.Gönderlen meleklerle yurtlari alt üst oldu.
123-Lut Aleyhisselam nereye gitti ?
-Lut Aleyhisselam ckip Ibrahim Aleyhisselamin yanina gitti.Oda Halilurrahman kasabasina gömülüdür.
124-Helak olanlar arasinda ev halkindan kimler vardi ?
-Hanimi.
YAKUP ALEYHISSELAM
125-Yakup Aleyhisselam hangi peygamberin ogludur ?
-Ishak Aleyhisselamin.
126-Yusuf Aleyhisselamin babasinin adi nedir ?
-Yakup Aleyhisselam.
127-Yakup Aleyhisselamin lakabi nedir ?
-Lakabi « Israil » oldugundan ogullarina ve torunlarina « Beni Israil « (Israil ogullari) denilmistir.
128-Ne zaman peygamber oldu ?
-Hz.Ishak`tan sonra yerine Peygamber olarak Kenan ilinde kalmisti.Sonra Misir`a gitmis orada vefat etmistir.
129-Yakup Aleyhisselam nerede gömülüdür ?
-Hz.Ibrahim Aleyhisselamin gömülü bulundugu « Halilurrahman « kasabasindaki magaraya tasinmistir
130- Yakup Aleyhisselamin on iki oglunun isimlerini söyleyniz ?
-Rubin,Yehuza, Zevina, Usir,Sem`un,Yessuhuz, Taftuna, Bünyamin,Lavi,Zebulun, Kavza ve Yusuf Aleyhisselam.
131-Ismail Aleyhisselamin kizinin adini söyleyiniz ?
-Ismail Aleyhisselamin kizinin adi Nesime, esi Ays.
132-Ismail Aleyhisselamin bazi özellikleri nelerdir
-Savascilik,gürescilik, ok aticiligi ata binicili , avcilik.. gibi bir takim özellikleri de vardi.Hrgün , av silahinin yanina vardigi zaman , silahindan , ya disi bir geyigin , ya da bir kusun;”-Allah`in ismini anmadikca, beni kesme!Besmele cekmedikce de , yeme” diye seslendigini isitirdi.(Peygamberler Tarihi, Asim Köksal,Sh.236).

YUSUF ALEYHISSELAM
133-Yusuf Aleyhisselam hangi peygamberin ogludur ?
-Yakup Aleyhisselamin.
134-Yakup Aleyhisselamin kac oglu vardi ?
-On iki oglu.
135-On iki yasinda gördügü rüyayi babasina söyleyince, babasi rüyani kimlere anlatma dedi ?
-Kardeslerine.Kardesleri YusufAleyhisselami kiskandiklarindan kuyuya attilar.
136-Kardesleri Yusuf Aleyhiselami kuyuya attiktan sonra babalari Yakup Aleyhisselama ne dediler ?
-Kurt yedi dediler.
137-Kuyudan cikarilan Yusuf Aleyhisselam kac yasinda Misir`a götürüldü ?
-On yedi yasinda.
138-Misir Azizinin ismi neydi ?
-Kitfir
139-Misir Azizinin hanimi ne idi?
-Zeliha
140-Yusuf Aleyhisselam kac yil hapiste yatti?
-Yedi yil.
141-Kitlik yilinda Misir`a gelen kardeslerine Yusuf Aleyhisselam nasil davrandi ?
142-Kenan ilinden Misir`a gelen kardeslerine nasil davrandi?Onlara ne dedi?
-Kenan ilinden Misir`a gelen kardeslerine gecmisi özetledi.Onlara büyük ikramda bulundu. Gecmisten sual yok dedi.
143-Yusuf Aleyhisselam babasi ve annesine nasil kavustu? -Muhterem babasi Yakup Aleyhisselami ve annesini , bütün kardeslerini Misir`a davet etti.Yusuf`un sarayina gelince sükür secdesine kapandilar.
144-Yakup Aleyhisselam Misir`da kac yil kaldiktan sonra vefat etti?
-On yedi yil kaldiktan sonra vefat etti.
145-Yusuf Aleyhisselam kac yasinda vefat etti?
-Yüz on yasinda
146-Babasi, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kim?
-Yusuf Aleyhisselam.

147-Musa Aleyhisselam Misir`dan cikarken Hz:Yusuf Aleyhisselamin mübarek naasini ne yapti?
-Hz.Musa Aleyhisselam Misir`dan cikarken Hz.Yusuf`un mermer tabut icinde bulunan mübarek a beraber cikarip götürmüstbür.Kabri Hz.Ibrahim Aleyhisselamin gömülü bulundugu magaradadir.
EYÜB ALEYHISSELAM
148-Eyyüb Aleyhiselam hangi Peygamberin oglunun soyundandir?
-Hz.Ishak`in IYS adindaki oglunun soyunsan olup,Hz.Yusuf Aleyhisselamla ayni asirda yasamis büyük bi Peygamberdir.
149-Eyüb Aleyhisselam nasil imtihan gecerdi?
-Cok sayida evlatlari ve sam cevresinde bir cok mallari vardi.Yüce Allah tarafidan bir imtihan olarak bütün mallarini elinden cikmis ve cocuklari da ölmüstü.Kendiside agir bir hastaliga tutulmustu.Zevcesi rahme veya Liyya ona bakiyordu.Rivayete göre Rahme yakup Aleyhisselamin kizi idi.Liyya da, yusuf Aleyhisselamin oglu Efrayim`ion kizidir.Sabretti.Sihhatina, malina ve evlada kavustu.Kendisinden sonra Bisr adinda oglununda Sam`da peygamber oldugu rivayet edilir.Bu peygambere Zülkifl denilmistir.
150-Kur`an- Kerim`de sabrin timsali olarak görülen ve övgü alan Peygamber kimdir?
-Eyüb Aleyhisselam.
151-Kac yasinda vefat etti?
-Doksan üc –yüz kirk yasinda vefat etti.
152-Kendisine kac kisi imam etti?
-Hz.Ishak`in oglu Iys neslinden yedi kisi iman etti.
153-Eyüb Aleyhisselamin kac oglu vardi?
-On oglu vardi.
154-Bedini, mali ve evlatlari ile imtihan edilen Eyüb Aleyhisselamin mallari ve ogullari nasil bir sekilde mallari elinden cikti , evlatlari nasil öldü?
-Mallarini sel, rüzgarla elinden, ogullarini hocalari ile ders okurken zelzeleyle ruhlarini aldi.
ŞUAYB ALEYHISSELAM
155-Suayab Aleyhisselamin büyük annesi Hangi peygamberin kizidir?
-Lut Aleyhisselamin kizi
156-Suayb Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Kendisi Medyen ve eyke sehirlerinin puta tapan halkina peygamber gönderldi.
157-Suayb Aleyhisselamin ögütlerini dinlemeyen Medyen ve Eyke halkinin sonu ne oldu?
Eyke halki, 7 gün süren siddetli bir sicak arkasindan üzerlerine bir buluttan yagan ates yagmuru ile yok oldular.Medyen halki da bu azabin gürültüsü ile , bir yer sarsintisi ile helak oldular.
158-Medyenliler nerede yasiyorlardi?
-Medyenliler Arap olduklari icin Hicaz bölgesinde Sam tarafinda Akabe Körfezine yakin bir yerde yasiyorlardi.
159-Suayb Aleyhisselam , cok etkileyici olan hikmetli konusmalar yapardi.Bundan dolayi peygamberimiz ona hangi ünvani vermisti?
-Hatibü´l-Enbiya
160-Suayb Aleyhisselam nereye hicret etti?
-Mekke`ye hicret etti.
161-Suayb Aleyhisselam kac yil yasadi?
-Ücyüz yil.
162-Nerede medfundur?
-Rükun ile makam arasinda(Kabe önünde) gömüldügü rivayet edilmistir.
163-Hangi peygamber, peygamber olmadan önce , Suayb`in kizi ile evlendi?
-Musa Aleyhisselam.
164-Suayb Aleyhisselamin peygamber olarak gönderilen Medyen ve Eyke halkinin ahlaksizliklari ne idi?
-Halk soyguncu,hirsiz,alis veriste hile yapan,haksiz kazanc pesinde kosan ve putlara tapan ahlaksiz bir milletti.
165-Salih Aleyhisselam hangi peygamberin neslindendir?
-Ibrahim Aleyhisselamin veya salih Aleyhisselamin neslindendir.
166-Suayb Aleyhisselam , Kur`an- i Kerim de adi kac defa zikredilmekdedir?
-Kur`an- i Kerim de on yerde adi zikredilmektedir.
167-Suayb Aleyhisselam hangi peygambere bildirilen dinin emir ve yasaklarini teblig etti?
-Ibrahim Aleyhisselam
MUSA ALEYHISSELAM
168-Musa Aleyhisselam kimin ogludur?
-Musa Aleyhisselam, Beni Israilden(Israil ogullarindan) Imran adindaki bir sahsin ogludur.
169-Musa Aleyhissalm nerede dogmustur?
-Misir`da dogmustur.
170-Bir gün Misir kahinlerinden biri Fravuna(Kabus IbniMus`ab adli hükümdara) nasil bir haber vermisti?
-Israil ogullarindan gelecek bir cocuk Misir devletinin batmasina sebep olacak,Fravun da:”Israil ogullarinin yeni dogan cocuklarini öldürmeye baslamisti.Iste bu sirada Musa Aleyhisselam dogdu.Annesi onu,Fravun tarafindan öldürülmesin diye bir sandik icine koyarak Nil nehrine atmayi uygun buldu.Nil nehrinin kenarina attigi bu sandigi, Fravunun zevcesi Asiye ele gecirip acti.Kendi evlat edindi.Musa Aleyhisselamin annesi bir yolunu bularak kendisini bu seckin cocuga süt anne tayin ettirdi.
171-Musa Aleyhisselam nereye gitti ve kiminle evlendi?
-Medyen sehrine gitti.Suayb Aleyhisselamin kizi SAFURA ile evlendi.Peygamber oldu.
172-Musa Aleyhisselama handi kitap verildi?
-Tevrat.
173-Musa Aleyhisselam kiminle bulustu?
-Hizir Aleyhisselam ile bulustu,
174-Yüce Allah , kendisi ile arada bir vasita bulunmaksizin , niteligi bilinmeyen bir sekilde dogrudan dogruya konustugu icin Musa Aleyhisselama ne ismi verildi ?
-Kelimullah.
perisan 122-Musa Aleyhisselam nerede vefat etti ?
-Üc yüz yirmi yasinda vefat etti.
175-Musa Aleyhisselam kiminle mücadele etti ?
-Fravun ile.
176-Fravun ne askerlerinin sonu ne oldu?
-Kizil denizde boguldular.Düsmanlari oldu
177-Musa leyhisselam hangi peygamberin soyundandir?
-Yakup Aleyhisselamin soyundandir.
178-Musa Aleyhisselamin kardesinin adi nedir?
-Harun Aleyhisselam.
179-Musa Aleyhisselamin annesinin adi nedir?
-Nüceyb veya Naciye veyaYuhabil,Yuhabed
180-Musa kelimesinin anlami nedir?
-Su ve agac anlamina geliyor.
181-Seriati ne zamana kadar devam etti?
-Isa Aleyhisselamin gönderilmesine kadar devam etti.
182-Fravunun imanli haniminin adi nedir?
-Asiye.
183-Hz.Musa Aleyhisselama ilk inananlardan Asiye, Fravun iman ettigini duyunca ne yapti?
-Kocasi kafir iken kendisi iman eden ve müminlere örnek gösterilen Fravunun hanimi, Hz.Musa`ya peygamberlik gelince ilk iman edenlerden birisi de Asiye oldu.Bunu ögrenen Fravun karisini iskencelerle öldürterek sehit etti.Peygamberimiz (SAS) kamil imana sahip dört kadindan bahsederken Asiye Hatun`u saymis ve onu rahmetle anmistir.
184-Karun kimdir?
-Hz.Musa Aleyhisselam devrinde yasamis ve zenginligi ile magrur bir azgin.Insanlari hor ve hakir görmüs, fakirlere tepeden bakmis ve bu yüzden de ilahi azaba ducar olmus bir zengin.Gururlandigi servetiyle birlikte helak olmustur.

185-Kehf suresinde bahsi gecen, Musa`nin eslik ettigi zzat kimdir?
-Hizir Aleyhisselam.
186-Musa Aleyhisselamin mucizesi ne idi?
-Musa Aleyhisselamin Asa`si idi.
HARUN ALEYHISSELAM.
187-HarunAleyhisselam hangi Peygamberin kardesidir?
- Musa Aleyhisselamin.
188-Harun Aleyhisselam nerede gömülüdür?
-Tur- Sina civarinda “Mürran” dagimdaki bir magaraya gömülüdür?
189-Harun Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Israil ogullarina.
190-Harun Aleyhisselam soy itibariyle hangi peygambere dayanir?
-Yakup Aleyhisselamin ogullarindan Lavi`ye dayanir.
191-Musa Aleyhisselam mi yoksa Harun Aleyhisselam mi yasca daha büyüktür?
-Harun Aleyhisselam.
192-Harun Aleyhisselam mi yoksa Musa Aleyhisselam önce vefat etti.
-Harun Aleyhisselam.
192-Harun Aleyhisselamin ogullarinin adi nedir?
-Sibr, Sibbir.
193-Misir`in idaresi kimlerin elinde idi?
-Misir`in idaresi Kiftilarin elinde idi.Kiftilar yildizlara taparlardi.
194-Fravunu nasil dine davet ettiler?
-Harun Aleyhisselam, kardesi Musa Aleyhisselam ile Fravunun kapisini calarak kendisini dine davet ettiler.Fravun , ben sizin en yüce rabbinizim diyerek onlari reddetti.
195-Israil ogullarina altin butzagiyi kim yapti?
-Israil ogularinin münafiklarindan Samir`i , israilogullarinin ellerinden altinlarini alip eriterek bir buzagi yapti.Buzagiya tapinmaya basladilar.Musa Aleyhisselam, Tur-i Sina`dan gelirken Harun Aleyhisselama kizdi ve yakasina yapisti.
196-Harun Aleyhisselam, kimin kitabi üzere amel etti?
-Musa Aleyhisselamin.

DAVUD ALEYHISSELAM
197-Davud Aleyhisselam hangi peygamberin soyundandir?
-Yakup Aleyhisselamin ogluYehuda`nin soyundandir.
198-Davud Aleyhisselamin kayinpederinin adi nedir?
-Talut.
199-David Aleyhisselama hangi kitap verildi?
-Zebur
200-Davud Aleyhisselam kimin seriati ile amel etti?
-Musa Aleyhisselamin.
201-Mucizelerinden bazilari nelerdir?
-Davud Aleyhisselamin hos bir sesi vardi.Zeburu okudukca, dinleyenler pek ruhani bir zevklere dalardi.bir mucize olmak üzere, mübarek elleri ile demiri mum gibi yumusatir ve demirden zirh yapardi.
202-Davud Aleyhisselam hükümet merkezi nereyi yapti?
-Kudüs sehrini fethederek hükümet merkezi yapmisti.
203-Davud Aleyhisselam nereleri ele gecirmisti?
-Umman beldelerini,Halebì,Nusaybini,Ermenistani ele gecirmisti.
204-Kac yil hükümdarlik yapti?
-Kirk yil.
205-Calut u kim öldürdü?
-Davud Aleyhisselam, Amalika denilen hükümdari Calut`u düellada öldürmüs , kendi hükümdari Talut`un kizini almayi hak etmisti.
206-Calut(Golyat) ,hangi ordunun basinda bulunuyordu?
-Amalika ordusunun basinda bulunuyordu.
207- Davud Aleyhisselam ne ile Calut`u öldürdü?
-Calut`u , sapan tasiyla öldürmüstü.
200- Peygamberleden hangisi Davud Aleyhisselamin ogludur?
-Süleyman Aleyhisselam.
209- Zebur hangi dilde idi?
-Ibranice.
210-Israil ogullarinin baslarina kim bela oldu?
-Israil ogullarinin isyankar davranislarina, Calut`u baslarina bela kildi.Calut,Israil ogularini vatanlarindan cikardi.Daha sonra talut isimli bir hükümdar geldi.Memleket islerini ve orduyu düzene koydu.
211-Davut Aleyhisselam hangi kitabin hükümlerine ile davet ettiß
-Tevratin hükümleri ile.
212-Mescid-i Aksa`nin insasini kim baslatti?
-Mescid-i Aksa`nin insasini Davut Aleyhisselam baslatti.Mescidin yapilip bitirilme isini oglu Süleyman Aleyhisselama vasiyette bulundu.
213-Kabri nereddir?
-Kabrinin Küdus suru disinda oldugu.
214-Kur`an-i Kerim de hangi sureler Davud Aleyhisselamdan bahseder?
- Kur`an-i Kerim de 16 yerde gecer.Bakara, Nisa,Maide,En`am,Isra, Enbiya,ve Sad surelerinin bir cok ayeti kerimelerinde Davud Aleyhisselamdan bahsedilmektedir.

SÜLEYMAN ALEYHISSELAM
215-SüleymanAleyhisselam hangi peygamberin ogludur?
-Davud Aleyhisselam.
216-Kac yasinda vefat etti?
-Elli üc veya altmis yasinda vefat etti.
217-Mescid-i Aksa`yi hangi peygamber yapti?
-Süleyman Aleyhisselam.
218-Kac yil hükümdarlik yapti?
-Kirk yil.
219- Süleyman Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Israil ogullarina gönderilen bir peygamberdir.
220-Mescid-i Aksa`yi Süleyman Aleyhisselam kac yilda yapti?
-Yedi yilda yapti.
221-Hayvanlarin dilinden anlayip onlarla konusan Peygamber kimdir?
-Süleyman Aleyhisselam.
222-Yemen melikesine Süleymen Aleyhisselamin mektubunu onun emri ile götüren kusun adi nedir?
-Hüdhüd kusu.
223-Süleyman Aleyhisselamin vefati nasil oldu?
-Asasina dayali iken namaza durdu.Azrail Aleyhisselam ruhunu aldi.Uzun müddet böyle kaldi.Asanin ucunu güve yiyince sonunda yere düstü.
ILYAS ALEYHISSELAM
224–Ilyas Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Beni Israile.
225-Ilyas Aleyhisselamin kimin torunudur?
-Harun Aleyhisselamin torunudur.
226-Israil ogullari , Ilyas Aleyhisselamin ögütlerini dinledimiler?
-Iclerinden bazilari puta tapmaya basladilar.Ögütlerini dinlemediler.Bu peygamberi beldelerinden cikardilar.IlyasAleyhisselami arayip buldular.Bir süre onun ögütlerini dinlediler.Sonra yine isyan ettiler.Ilyas Aleyhisselam da onlarin iclerinden cekilerek, bir yerde yalnizca yasamayi tercih etti.
227-Ilyas Aleyhisselamin sag oldugu ve her yil Hizir Aleyhisselam ile hac da bulustugu dogrumu?
-Ilyas Aleyhisselamin hala sag oldugu ve her yil hac mevsiminde Hizir Aleyhisselam ile bulustuklari rivayet edilir.
228-Ilyas Aleyhisselam kavminin puta tapmasindan dolayi onlara ne dedi?
-Hic Allah`tan korkmuyormusunuz?Yaraticilarin en güzelini, rabbiniz ve evvelki atalarinizin Rabbi Allah`i terkedip Ba`l putuna mi tapiyorsunuz? Buna ragmen yine de yalanlamislardi.

ELYESA ALEYHISSELAM
229-Elyesa Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Beni Israile peygamber gönderildi.
230-Beni Israiller elyesa Aleyhisselamin ögütlerini dinledimiler?
-Israil ogullari Ilyas Aleyhisselamdan sonra bu peygamberinde ögütlerini kabul etmediler.sonunda üzerine Asuriye devleti musallat oldu, hakimiyet kurdu.Asur devleti Israil ogullarini esir etti, Israil ogulari tutsak oldular.Bu hadisenin vuku buldugu sira da, Asurlularin bassehri olan , Ninova `da dünyaya gelmisti.Elyesa , Israillerin bu yolsuz hareketlerinden usanarak hilafeti Zülkifl Aleyhisselama birakti ve arkasindan vefat etti.

ZÜLKIFL ALEYHISSELAM
231-Zülkifl Aleyhisselam kimlere peygamber oldu?
-Israil ogullarina.
232-Zülkifl Aleyhisselam kavmine nasil nasihat etti?
-Kavmini, tevhid dine cagirmis, kendilerine bir cok etkili ögütler vermistir.
233-Zülkifl Aleyhisselam nerede gömülüdür?
-Zülkifl Aleyhisselam,Bitlis sehri yakininda gömülü rivayet edilir.Samve baska yerlerde makamlari vardir.
YUNUS ALEYHISSELAM
234-Yunus Aleyhisselam kimlere peygamber gönderildi?
-Israil ogullarina.Ninova halkina peygamber oldu.
235-Yunus Aleyhisselam annesine nisbetle ne diye anilir?
-Yunus Ibni Matta.
236-Yunus Aleyhisselamin lakabi nedir ?
-Zünnun.Kur`anda adi gecen Yunus Aleyhisselamin lakabi Zünnun`dur. Kelime olarak anlami »Bali sahibi » demektir.

237-Kac yil devam eden nasihatlarini dinlemediler ?
-Otuz üc yil.
238-Nerede vefat etti ?
-Ninova`da vefat etti.
239-Ninova sehrini kimler yakip yiktilar ?
-Medyen hükümdari ile Babil valisi , Ninova sehrini cembere alarak yakip yiktilar.
240-Balik karninda iken tesbih eden peygamber kimdie ?
-Yunus Aleyhisselam.
ZEKERIYA ALEYHISSELAM
241-Zekeriya Aleyhisselam hangi peygamberin torunudur ?
-Süleyman Aleyhisselamin torunudur.
242-Zekeriya Aleyhisselamin hanimi, Hz.Meryemin nesi oluyor ?
-Zekeriya Aleyhisselamin hanimi ile Hz.Meryemin annesi kardestirler.
243-Zekeriya Aleyhisselam , hangi soyundan bir peygamberdir ?
-Süleyman Aleyhisselamin soyundan bir peygamberdir.
244-Hz.Meryemin anne ve babasini isimleri nelerdir ?
-Annesi Hanne, babasi Imran.
245-Zekeriya Aleyhisselam ne zaman sehit edildi?
-Bir rivayete göre, Zekeriya Aleyhisselam, oglu Yahya Aleyhisselamin sehid edilisinden sonra sehid olmustur.
246-Zekeriya Aleyhisselamin babasini ve annesinin adi nedir?
-Bbabasi Berekyan, dedesi Idom, Annesi Adnaya, oglu Yahya Aleyhisselam.
247-Zekeriya Aleyhisselam nerede dünyaya gelmistir?
-Kudüs sehrinde.
248-Kac yasinda sehid oldu?
-Yüz yasinda.
249-Kac yasinda peygamber oldu?
Seksen yasinda peyygamber oldu.
250-Zekeriya Aleyhisselamin haniminin adi nedir?
-iysa(isa)
251-Sehadetinde akrabalarindan kimler rol oynamistir?
-Akrabalari cok olan Zekeriya leyhisselam en fazla amca ogullari rahatsiz etmis ve O `nun sehadetinde hain rol oynamislardir.
252-Sehit oldugu zaman oglu Yahya Aleyhisselam ve Hz.Meryem`in oglu kac yasinda idi?
-Yahya Aleyhisselam bir yasinda idi, Isa Aleyhisselam alti aylik idi.
253-Zekeriya Aleyhisselam kimler devrinde peygamberlik yapmistir?
-Elenler devrinde ve hem de Romalilar devrinde peygamberlik yapmis.

YAHYA ALEYHISSELAM

254-Yahya Aleyhisselam , hangi peygamberin ogludur?
-Zekeriya Aleyhisselamin ogludur.
255-Annesinin adi nedir?
-Isa.
256-Yahya Aleyhisselam, hangi peygamberin seriati üzere amel ederdi?
-Musa Aleyhisselamin
257-Israil ogullarinin reisi kimdi?
-Hiredus.
258-Hiredus Yahya Aleyhisselamdan ne talepte bulundu.
-Isa Aleyhisselamin gelince , onun seriati üzerine amel etmekte oldugu anda ;Israil ogullarinin reisi »Hiredus » Musa Peygamberin seriati üzere kendi kardesinin kizini almak istedi.Fakat Yahya Aleyhisselam bu nikahin Isa`nin seriatina göre olmayacagini söylemesi üzerine henüz 30 yaslarinda iken sehit ettiler.Bu cinayeti isleyenler bunu cezasini cekmistir.Yutrlari harap olmustur, nesilleri kesilip gitmistir.Ahirette görecekleri azap ise daha korkunctur
259-Ilk sehit peygamber kimdir ?
-Yahya Aleyhisselam. Sonra babasi Zekeriya Aleyhisselam sehit oldu.
260-Yahya ismi, yahya Aleyhisselamdan önce baska kimseye verilmismiydi ?
-Kur`an- Kerim`de Yahya adinin daha önce hic kimseye verilmedigi(meryem 9/7), daha cocuk iken ona hikmet, rahmet ve günahlardan temizlik verildigi, ana babasina iyilik edici oldugu, asi olmadigi, Allah`in emirlerine göre hareket etmesi istendigi bildirilmekte,oldugu, ölecegi ve yeniden dirilecegi güne selam olsun denilmektedir.

İSA ALEYHISSELAM
261-Isa Aleyhisselama kac kisi iman etti ?
-On iki kisi iman eti.
262-Kimlere peygamber gönderildi ?
-Israil ogullarina.
263-Kac yasinda peygamber oldu?
-Otuz yasinda.
264-Isa Aleyhisselama hangi kitap verildi?
-Incil.
265-Isa Aleyhisslamin annesinin adi nedir?
-Hz.Meryem.Isa Peygamberin dogumu bir mucizedir.
266-Hz.Meryem nasil hamile kaldi?
-Kur`an- Kerim`de anlatildigina göre, Hz.Meryem Beyt-i Makdis`de bulundugu bir sira da Cebrail insan kiliginda gelip Allah tarafindan kendisine insan eli degmeden , bir mucize olarak , Allah`in ol emri ile hamile kalmistir.(Meryem suresi,16-38. ayetler)
267-Isa Aleyhisselamin mucizeleri nelerdir?
-Hz.Isa, annesini kinayanlara daha besikte iken konusarak, kendisinin Allah kulu oldugunu ve peygamber olarak gönderildigini acikladi.Israil ogullarini Allah`a iman ve kulluk etmeye, davet Incil`e inanmaya ve kendisini peygamber olarak kabule etti.fakat havariler haric kendisine kimse inanmadi.(Al-i Imran suresi,50-53. ayetler)Yüce Allaha ona Peygamberlik görevi verince; Halki, Allah`a iman ve ibadete davet etmeye baslamasini, hastalari, kötürümleri, anadan dogma körleri,delileri,alacalilari ve diger her türlü hastaliga tutulmus olanlari, iyilesmesini emretti.Isa aleyhisselamin zamaninda tip(doktorluk) üstündü.
268-Yahudiler , Isa Aleyhisselami öldürmek icin planlarini nasil bosa cikardi?
-Yahudiler, Isa Aleyhisselami planladilar.Ancak Allah onlarin tuzaklarini bosa cikardi.Isa zannederek baska birini astilar,sonra da “Meryem oglu Mesih`i biz öldürdük” dediler.Oysa Kur`an- i Kerim`in kesinlikle ifade ettigi gibi, onu” Hz. Isa`yi öldüremediler.”Allah onu kendi katina yükseltti.”(Nisa suresi,156-158. ayetler)
269-Isa Aleyhisselam , Peygamberimizin gelecegini müjdeledi mi?
-Isa Aleyhisselam,Peygamberimizin gelecegini müjdeledi.Kur`an- Keri, Hz.Isa`nin Peygamberimiz Hz.Muhammed(sas) in gelecegini müjdeledini bildirmektedir.(Saf suresi,6. ayet).
270-Peygamberimiz , Isa Aleyhisselam hakkinda ne buyuruyor?
-Mirac gecesi Hz.Isa ile görüsmüs olan Peygamber Efendimiz söyle buyuruyor:”Canim elimde olan Allah`a yemin olsun ki, adaletli bir hakem olarak Meryemoglu Isa size gelecek, haci kaldiracak, domuzu öldürecek, cizye vergisini kaldiracak ve mal o kadar cogalacak ki, zekat alacak kimse bulunmayacakIsa Islam seriatina göre hükmedecektir.(Islami Bilgiler Ansiklopedisi,c.2,
sh.82)
271-Hz.Meyemìn annesinin adi nedir?
-Hanne.
272-Hz.Meryem`in amcasinin oglunun adi nedir?
-Amcasinin oglu Marangoz Yusuf b. Yakup.
273-Isa Aleyhisselama iman eden Havarilerin isimlerini söyleyiniz?
-Isa Aeyhisselamin yaninda Havariler on iki kisi idiler.
-Isimleri:Butrus, Enderais(Enderavüs),Tumas,Filibüs,Yuhannes(b.Zebdi),Yakubüs(Yakub b.Zebdi ),Ibn. Selma(Telma), Simun(Sem`un ),Matta, yakub b.Halkya, Tüddavüs, Yudüs Zekeriya Yuta.
274-Beni Israile gönderilen son Peygamber kimdir
-Isa Aleyhisselam.
275-Havarilerden hangisi Isa Aleyhisselam ihanet etti?
-yahuda
276-Kiyamet yaklasinca ,Isa Aleyhisselam nereye inecek?
-Kiyamet yaklasinca Isa aleyhisselam, Sam`da Ümeyye camiine inecek.Evlenece, cocuklari olacak.Kirk sene yasayip, Medine de vefat edecek.Peygamberimizin bulundugu hücre-i saadete defnedilecek.Islam dininin hükümlerine tabi olacak.
277-Isa Aleyhisselamdan sonra Havariler ne yaptilar
-Isa Aleyhisselamin vasiyeti üzerine Havariler etrafa dagildilar.Iseviligi insanlara anlatmaya basladilar.Bu hak dinin yayilmasi seksen yil sürdü.Sonra Hristiyanlar sapikliga düstüler.Incil`i dedistirdiler.
278-Isa Aleyhisselam, göge cikarildiktan sonra Yahudiler ne oldular?
- Isa Aleyhisselam göge cikarildiktan kirk yil sonra Romalilar Küdus`e hucum etti.Yahudilerin cogunu öldürüp, bir kismini esir ettiler.Sehri yagmadilar, kitaplarini yaktilar.Roma imparatorlugunun Küdus valisi Jones Pilot idi.
279-Hz.Meryem dogum yapinca Küdus`un 10 km. kadar güneyindeki sakin bir kasaba olan Beyt-i Lahm`e cekildi. Sonra isa Aleyhisselami Misir`a götürdü.Hz.Meryem 15 yasina geldiginde , Yusuf Neccar isminde birisiyle nisanliydi.Hz.Meryem, Isa Aleyhisselam göge cikarildiktan sonra alti yil kadar yasamis ve vefat etmis.
280-Isa Aleyhisselam, göge kaldirildigi zaman, üzerinde dünyalik ne vardi?
-Isa Aleyhisselam , göge kaldirildigi zaman, yün bir kafes, bir cift mesti, bir deri dagarciktan baska bir sey birakmamaisti.(Abdurrezzak, Musannef, 11,309)

Kaynak:1-Peygamberler Tarihi,M.Asım KÖKSAL

2-İslama Giriş,Diyanet Yayınları

3-İslam Ansiklopedisi

4-Ahmet b.Hanbel,el-Müsned

5-B.islam İlmihali,Ö.N.BİLMEN

31

Mart
2012

PEYGAMBERLER TARİHİ

Yazar: arafat  |  Kategori: PEYGAMLER TARİHİ  |  Yorum: Yok   |  987 Kez Okundu

1. Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir?
a) Olay b) Haber c) Hadis d) Kıssa
2. Babasız yaratılan peygamber hangisidir?
a) Hz. Adem b) Hz. Musa c) Hz. Nuh d) Hz. İsa
3. İlk peygamber kimdir?
a) Hz. Muhammed b) Hz. İbrahim c) Hz. Adem d) Hz. Nuh
4. İlk ve son peygamberlerin isimleri nelerdir?
a) Hz. Adem-Hz. Nuh b) Hz. Adem-Hz. İsa c) Hz. Adem-Hz. Muhammed
5. Hz. Adem (A.S.) den sonraki peygamber kimdir?
a) Hz. İdris b) Hz. Nuh c) Hz. Musa d) Hz. Şit
6. İlk elbise diktiği rivayet edilen peygamber hangisidir?
a) Hz. Nuh b) Hz. Hud c) Hz. İdris d) Hz. Davud
7. Tufan hangi peygamber zamanında olmuştur?
a) Hz. İbrahim b) Hz. İsa c) Hz. Salih d) Hz. Nuh
8. Ateşe atılan peygamber hangisidir?
a) Hz. İsmail b) Hz. Musa c) Hz. İbrahim d) Hz. İsa
9. İsmail peygamber hangi peygamberin oğludur?
a) Hz. Yakub b) Hz. Nuh c) Hz. İbrahim d) Hz. Salih
10. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi Semud kavm ne gönderildi?
a) Hz. Lut b) Hz. Hud c) Hz. Salih d) Hz. İdris
11. Hz. Yakub peygamberin en çok sevdiği evladı hangisidir?
a) Yunus b) Bünyamin c) Yusuf d) İbrahim
12. Hz. Yusuf hapse niçin atıldı?
a) Adam öldürdü b) İftiraya uğradı c) Hırsızlık yaptı d) Yalan konuştu
13. Rüyaları en doğru yorumlama ilmi verilen peygamber kimdir?
a) Hz. Musa b) Hz. İsa c) Hz. İsmail d) Hz. Yusuf
14. Uzun yıllar hapiste suçsuz olarak kalan peygamber kimdir?
a) Hz. Musa b) Hz. Yakub c) Hz. Yusuf d) Hz. İsa
15. Demiri yumuşatıp zırh yapan ve Kudüs’ü başkent yapan hangi peygamberdir?
a) Hz. Hud b) Hz. Yusuf c) Hz. Yahya d) Hz. Davud
16. Zebur hangi peygambere gönderilmiştir?
a) Hz. İsa b) Hz. Süleyman c) Hz. Davud d) Hz. Musa
17. Bütün mahlukatından lisanından anlayan peygamber kimdir?
a) Hz. Adem b) Hz. Davud c) Hz. İbrahim d) Hz. Süleyman
18. Allah’ın emriyle Nil nehrine bırakılan peygamber kimdir?
a) Hz. Yusuf b) Hz. İbrahim c) Hz. Musa d) Hz. Salih
19. Hangi peygamber firavunun sarayında büyümüştür?
a) Hz. Davud b) Hz. Musa c) Hz. İsa d) Hz. Nuh
20. Hz. Musa hangi millete gönderilmiş peygamberdir?
a) Araplara b) Yemenlilere c) İsrail oğullarına d)Türklere
21. Peygamber olan iki kardeşin isimleri nelerdir?
a) Hz. İbrahim-İsmail b) Hz. Yakub-Yusuf c) Hz. Musa-Harun
22. Beşikte kendisinin peygamber olarak gönderildiğini kim söyledi?
a)Hz. İdris b) Hz. Musa c) Hz. İsa d) Hz. İsmail
23. Allah’ın izniyle ölüleri dirilten peygamber kimdir?
a) Hz. Adem b) Hz. Musa c) Hz. İsa d) Hz. İbrahim
24. İsa peygamberin babasının adı nedir?
a) Hz. Şuayb b) Hz. Yunus c) Hz. Hud d) Hiçbiri
25. Yeryüzünde ilk inşa edilen mescid hangisidir?
a) Mescidi Aksa b) Mescidi Haram c) Mescidi Nebevi d) Cami
26. Kabe hangi şehirdedir?
a) Medine b) Kudüs c) Mekke d) Cidde
27. Peygamberimizin annesinin ve babasının isimleri nelerdir?
a) Amine-Ebu Talib b) Hatice-Abdullah c) Amine-Abdullah
28. Peygamberimize Muhammed ismini kim koydu?
a) Annesi b) Babası c) Amcası d) Dedesi
29. Peygamberimize kaç yaşında ve hangi tarihte peygamberlik verildi?
a) 25-610 b) 40-622 c) 40-610 d) 63-632
30. Büyük erkeklerden ilk müslüman kimdir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ömer c) Hz. Ebubekir d) Hz. Osman
31. İslam’da ilk şehid olan hanım kimdir?
a) Hz. Hatice b) Hz. Fatma c) Hz. Sümeyye d) Hz. Aişe
32. Peygamberimize inanan ve onu gören ilk müslümanlara ne isim verilir?
a) Müslüman b) Sahabe c) Suffa d) Ensar
33. Hangi şehrin etrafına “hendek” kazılmıştır?
a) Medine b) Kudüs c) Taif d) Mekke
34. Peygamberimizin Medine’de ilk yaptırdığı iş nedir?
a) Mescid b) Ağaç dikti c) Namaz kıldı d) Aşevi
35. Mescidi Aksa nerededir?
a) Mekke b) Şam c) Kudüs d) Medine
36. Peygamberimiz kaç yaşında ve nerede vefat etmiştir?
a) 61-Mekke b) 63 Mekke c) 63 Medine d) 61 Medine
37. Hicret eden müminlere ne ad verilir?
a) Ensar b) Ashab c) Muhacir d) Seyyid
38. Hz. Hamza hangi savaşta şehid olmuştur?
a) Bedir b) Hendek c) Uhud d) Mekke’nin Fethi
39. İlk Cum’a namazını peygamberimiz nerede kıldı?
a) Mekke b) Kuba c) Medine d) Bedir
40. Hangisi ilk iman edenlerdendir?
a) Hz. Ömer b) Hz. Osman c) Hz. Ebubekir d) Hz. Hamza
41. İlk inen ayetler hangi sureye aittir?
a) Fatiha b) Bakara c) Alak d) Fil
42. Peygamberimizin emrine muhalefet edilen savaş hangisidir?
a) Bedir b) Hendek c) Uhud d) Mekke’nin fethi
43. Medineli müslümanlara ne ad verilir?
a) Muhacir b) Ashab-ı Suffa c) Ensar d) Seyyid
44. Medine’de genç, fakir, mescide hadis ezberleyen ve kimsesiz sahabelere ne denir?
a) Ensar b) Sahabe c) Ashab-ı Suffa d) Muhacirun
45. Peygamberimiz nerede kaç tarihinde dünyaya geldi?
a) Mekke-570 b) Medine-571 c) Mekke-571 d) Medine-570
46. Peygamberimiz hangi kabileye mensubtur?
a) Haşim oğulları b) Gatafan c) Kureyş d) Hiçbiri
47. Peygamberimiz hangi tarihte nereye hicret etti?
a) 622-Mekke b) 610-Medine c) 622-Medine d) 632-Medine
48. Müslümanların ilk yaptıkları savaşın adı nedir?
a) Hendek b) Uhud c) Bedir d) Mekke’nin Fethi
49. Hangi halife döneminde hicret resmen tarih başlangıcı oldu?
a) Hz. Ali b) Hz. Osman c) Hz. Ömer d) Hz. Ebubekir
50. Aşağıdakilerden hangisi ilk müslümanlardan değildir?
a) Hatice b) Fatma c) Ali d) Ömer
51. Hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?
a) Hatice b) Fatma c) Zeynep d) Abdullah
52. Hangi savaşta esirler okuma yazma öğretme karışlığında serbest bırakıldı?
a) Uhud b) Hendek c) Bedir d) Mekke’nin Fethi
53. Uhud ve Bedir savaşları hangi tarihte olmuştur?
a) 620-622 b) 625-610 c) 625-624 d) 622-625
54. Peygamberimiz veda hutbesini hangi tarihte ve kaç yaşında söyledi?
a) 630-40 b) 632-60 c) 632-63 d) 622-53
55. Mescidi Nebi nerededir?
a) Kudüs b) Mekke c) Medine d) Kuba
56. Peygamberimizin müezzini kimdir?
a) Hz. Ebubekir b) Bilal-i Habeşi c) Selman-ı Farisi d) Hiçbiri
57. Peygamberimizin annesi ve babası hangi kabiledendir?
a) Gatafan b) Kureyş c) Esed oğulları d) Hiçbiri
58. Peygamberimizin amcasının ve dedesinin isimleri nelerdir?
a) Ali-Abdullah b) Ebu Talip-Abdulmuttalip c) Ebubekir-Abdülmuttalip
59. Peygamberimiz kaç yaşında kimle evlendi?
a) 40-Hatice b) 25-Halime c) 40-Amine d) 25-Hatice
60. İlk vahiy hangi tarihte gelmeye başlamıştır?
a) 632 b) 622 c) 610 d) 571
61. Peygamberimizin hangi evladı kendisinden sonra vefat etmiştir?
a) Aişe b) Hatice c) Fatma d) Zeynep
62. İlk müslümanlar ilk önce nereye hicret ettiler?
a) Kudüs b) Medine c) Habeşistan d) Filistin
63. Hicri tarih başlangıcı olarak hangi olay esas alınmıştır?
a) İlk vahiy b) Peygamberin doğuşu c) Hicret d) Mekke’nin fethi
64. Peygamberimiz hicret esnasında evinde kimi bırakmıştır?
a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ali c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
65. Hangisi ilk müslümanlardan değildir?
a) Hz. Hatice b) Hz. Ali c) Hz. Ebubekir d) Hz. Ömer
66. Hangi halife zamanında hicret tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ebubekir c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
67. 622 yılında gerçekleşen olaya ne ad verilir?
a) Bedir Harbi b) Hicret c) Aşure günü d) Kuran indirildi
68. Kudüs’teki kutsal mescidimizin adı nedir?
a) Mescidi Nebi b) Mescidi Aksa c) Mescidi Haram d) Hiçbiri
69. Peygamberimizin hicret yol arkadaşı kimdir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ömer c) Hz. Ebubekir d) Hz. Osman
70. Müslümanların resmen tarih başlangıcı olan olay hangisidir?
a) Miraç b) Veda Haccı c) Hicret d) Peygamberlik
71. Peygamberimiz hicret esnasında nerede gizlendiler?
a) Hıra b) Mina c) Arafat d) Sevr
72. Hangisi peygamberimizin kızlarından değildir?
a) Zeynep b) Fatma c) Hatice d) Rukiyye
73. Hudeybiye Barışı hangi yılda imzalanmıştır?
a) 625 b) 627 c) 628 d) 632
74. Veda Hutbesinin okunması nerede cereyan etmiştir?
a) Mekke b) Medine c) Riyad d) Cidde
75. Peygamberimizin hicret arkadaşı kimdir?
a) Hz. Ali b) Hz. Süreka c) Hz. Ebubekir d) Hz. Büreyde
76. Peygamberimizin kabrine ne denir?
a) Türbe b) Kabir c) Cennetü’l- Baki d) Ravza-i Mutahhara
77. Peygamberimizin mezarı nerededir?
a) Taif b) Mekke c) Kudüs d) Medine
78. Vahiy, peygamberimize ne zaman doğrudan bildirilmiştir?
a) Berat Gecesi b) Bedir Gecesi c) Miraç Gecesi d) Kadir Gecesi
79. Esenlik, barış, sağlık dilemenin karşılığı hangisidir?
a) Merhaba b) Günaydın c) Hayırlı olsun d) Selamun aleykum
80. İzmir’den İstanbul’a giden bir yolcu akşam namazının farzını kaç rekat kılar?
a) 3 b) 4 c) 2 d) 1
81. Yolcu olanlar mestlerini kaç saat kullanabilirler?
a) 12 b) 24 c) 72 d) 48
82. Oruç tutamayanlar, tutamadıkları oruç için ne yaparlar?
a) Fitre b) Fidye c) Zekat d) Sadaka
83. Kabir ziyaretinde ne okunur?
a) Fil Suresi b) Fatiha-İhlas c) Kevser d) Kafirun
84. Hicri takvime göre aşure günü ne zamandır?
a) Muharrem-9 b) Receb-27 c) Muharrem-10 d) Şaban-15
85. Ramazan ayı kaçıncı (hicri) aydır?
a) 7 b) 5 c) 9 d) 8
86. Mevlid kandili hangi (hicri) ayın içindedir?
a) Muharrem b) Receb c) Ramazan d) Rebiulevvel
87. Hangisi Berat kandil gecesidir?
a) Kadir-27 b) Şaban-15 c) Receb-27 d) Receb ayının ilk cuma
88. Bin aydan daha hayırlı olan gece hangisidir?
a) Mevlid G. b) Cuma G. c) Bayram G. d) Kadir G.
89. Hicri takvime göre dokuzuncu ayın ismi nedir?
a) Şaban b) Muharrem c) Receb d) Ramazan
90. İlk kandil gecesi hangisidir?
a) Miraç b) Berat c) Mevlid d) Regaib
91. Receb ayının ilk cuma gecesine ne isim verilir?
a) Mevlid b) Miraç c) Regaib d) Berat
92. Kadir gecesi ne zamandır?
a) Mart-27 b) Ramazan-27 c) Mart-18 d) Ramazan-15
93. Günlerin en hayırlısı hangisidir?
a) Pazartesi b) Perşembe c) Pazar d) Cuma
94. Muharrem ayının 10. gününe ne isim verilir?
a) Berat G. b) Mevlid K. c) Aşure günü d) Miraç G.
95. Son kandil gecesi hangisidir?
a) Regaib K. b) Kadir G. c) Miraç G. d) Mevlid K.
96. Kur’an, ibadet, sabır, zikir, tövbe, dua, rahmet ayı hangisidir?
a) Şevval b) Muharrem c) Ramazan d) Receb
97. Şaban ayının onbeşinci gecesi hangi gecesidir?
a) Mevlid b) Regaib c) Berat d) Miraç
98. Kurban bayramı ne zamandır?
a) Zilkade 10. Günü b) Zilhicce 1. Günü c) Zilhicce 10. Günü d) Hiçbiri
99. Kaç tane kandil gecemiz vardır?
a) 3 b) 6 c) 4 d) 5
100. ”İnsanların en hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır” sözü kime aittir?
a) Hz. Muhammed (s.a.s) b) Yunus Emre c) Mevlana d) Hz. Ali
101. ”Utanmadıktan sonra dilediğini yap” sözü kime aittir?
a) Yunus Emre b) Mevlana c) Hz. Ömer d) Hz. Muhammed
102. Arabistan’da Mekke hangi sebeplerden dolayı ticari bir merkez olmuştu
I-bölge kara-deniz ticaret yollarının kavşağında yer alması
II-Hz İbrahim’in hatırasını taşımasından dolayı
III-Hz Adem ve Hawa’nın hatırasını taşımasından dolayı
IV-ziraat yapılmadığı için…
a)I b)II-III c) II, III, IV d)Hepsi

27

Mart
2012

PEYGAMBERLER TARİHİ

Yazar: arafat  |  Kategori: PEYGAMLER TARİHİ  |  Yorum: Yok   |  861 Kez Okundu

-Hz.Adem Aleyhisselam:İlk insan ve ilk peygamber.Kendisine 10 sahife verildi.
-Hz.Şit Aleyhisselam:Hz. Adem Aleyhisselamın oğludur.Kendisne 50 sahife verildi.
-Hz.Nuh Aleyhisselamın oğulları:Yam,Ham,Sam,Yafes.
-Hz.Hud Aleyhisselam:Hadramud civarın da Ahkaaf denilen yerde yaşayan Ad kavmine Peygamber gönderildi.
-Hz.Salih Aleyhisselam:Şam ile Hicaz arasında Hicr denilen yerde yaşayan Ad kavimine peygamber gönderildi.
-İbrahim Aleyhisselam:Büyük bir Peygamberdir.Kendisine 10 sahife verildi.Babası Azer, hanımları Sare ile Hacer,oğulları İsmail ile İshak.
-Hz.Lut Aleyhisselam:Sedum halkına Peygamber gönderildi.
-Hz.İsmail Aleyhisselam:Hz.İbrahim Aleyhisselamın oğludur.Annesi Hacer.Amalika kabilelerine Peygamber gönderildi.
-Hz.İshak Aleyhisselam:Hz.İbrahim Aleyhisselamın oğludur.Annesi Sare validemizdir.
-Hz.Eyub Aleyhisselam,İshak Aleyhisselamın oğlu Ays ın evlatlarındandır.
-Hz.Yakup Aleyhisselam:Hz.İshak Aleyhisselamın oğludur.Lakabı İsrail.Bundn dolayı evlad ve ahfadına Beni İsrail denir.
-Hz.Yusuf Aleyhisselam:Hz.Yakup Aleyhisselamın oğludur.Bünyam ile anne baba bir kardeştir.
-Hz.Şuayb Aleyhisselam:Medyen ve Eyke ahalisine peygamber gönderildi.
-Hz.Musa Aleyhisselam:Hz.Yakubun 3.oğlu Lav inin torunlarından İmran adındaki zatın sulbünden dünyaya geldi. Kendisine Tevrat verildi.
-Hz.Harun Aleyhisselam.Hz.Musa Aleyhisselamın kardeşidir.
-Hz.Davud Aleyhisselam:Kendisine Zebur verildi.Tevrat ahkamı ile amel etmiştir.
-Hz.Süleyman Aleyhisselam:Hz.Davud Aleyhisselamın oğludur.
-Hz.Yunus Aleyhisselam:Beni İsraile mensup nebilerden bir zattır.Ninova şehri halkına peygamber gönderildi.
-Hz.Zekeriya Aleyhisselam:Süleyman Aleyhisselamın neslindendir.
-Hz.Yahya Aleyhisselam:Zekeriya Aleyhisselamın oğludur.Şehit olan Peygamber.
-Hz.İsa Aleyhisselam:Annesi Hz.Meryem validemiz olup Kuran-ı Kerimde ismi geçen tek kadın.İsa Aleyhisselama İncil verildi
- PEYGAMBERİMİZ HAZRETİ MUHAMMED ALEYHİSSELAM
Babası Abdullah, dedesi Abdulmuttalib, annesi Amine Hatun,amcası Ebu Talib,ebesi Şifa Hatun, hanımı Hz.Hatice dir.
Peygamberimiz , 571 yılında Mekke de dünyaya geldi.Muhammed adını dedesi verdi.Dünyaya gelmeden iki ay önce babası 6 yaşında iken annesi 8 yaşında iken dedesi vefat etti.25 yaşında Hz.Hatice il evlendi.Hz.Hatice den 2 erkek 4 kız dünyaya geldi.
Erkek çocukları;Kasım ve Abdullah,kız çocukları;Zeyneb,Rukiye , Ümmü Gülsüm ve Fatıma.İbrahim adında bir oğluda Mariye adındaki hanımından dünyaya geldi.Erkek çocukları küçük yaşta iken vefat etti.Kız çocukları büyüdüler ve evlendier.Peygamberimiz vefatından önce Zeyneb, Rukiye ve Ümmü Gülsüm vefat etmişti.Hz.Fatma da Peygamerimizin vefatından 6 ay sonra vefat etti. Peygamberimiz 40 yaşında peygamber oldu. Peygamerimiz Medine-i Münevvere de 63 yaşında vefat etti.
Dini Bilgiler( Soru- Cevaplı)
Ömer Nasuhi BİLMN
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.