1

Nisan
2012

MBST HAC BÖLÜMÜ-İLMİHAL-SİYER VE TESTLER-3

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  212 Kez Okundu

HAC BÖLÜMÜ
1-Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a-hacca gidenin ergen olması şarttır.
b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır.
d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir.
2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a-Temettu haccı
b-Kıran haccı
c-Farz olan hac
d-İfrad haccı
3-Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a-Nafile hac
b-Farz hac
c-Kıran haccı
d-Vacip hac
4- Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?
a-Müzdelife vakfesi
b-Remy-i cimar
c-Veda tavafı
d-Tavafı hatim’in dışından yapmak
5-Aşağıdakilerden hangisi Afaki kavramının karşılığıdır?
a-Ufku gözlemleyen kimse
b-Mikat ile hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
c-Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d-Herhangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
6-Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
a-Cuhfe
b-Ci’rane
c-Yelemlem
d-karn
7-Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?
a-Cemrelere taş atmak
b-Veda tavafı yapmak
c-Arefe günü mina’da gecelemek
d-Müzdelife’de vakfe yapmak
8-“Cuhfe”, mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
a-Yemen cihetinden gelenlerin
b-Şam cihetinden gelenlerin
c-Irak cihetinden gelenlerin
d-Medine cihetinden gelenlerin
9-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mikat yeridir?
a-Ci’rane
b-Hudeybiye
c-Harem bölgesi
d-Ten’im
10- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden değildir?
a-Umre tavafı
b-Ziyaret tavafı
c-Veda tavafı
d-İhsar tavafı
11-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerinden biridir?
a-İhrama girmeden önce tıraş olmak
b-Niyet etmek
c-İhram yasaklarına uymak
d-İhram elbisesinin iki parçadan oluşması
12–Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
a-Mikat mahalline yemen cihetinden gelmek
b-Yeminleşmek
c-Tavafı kabe’nin sağından yapmak
d-teyemmüm yapmak
13-Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
a-Niyet etmek
b-Rida ve izara bürünmek
c-ihram namazı kılmak
d-Mikattan önce ihrama girmek
14-Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
a-Müvalat b-Remel c-Izdıba
d-Tavafı Hatim’in dışından yapmak
15-Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
a-Tavaf namazı kılmak
b- Tavafı Hatim’in dışından yapmak
c-Tavafa Hacer-i Esved’in hizasını geçmeden başlamak
d-Teyamün
16- Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından biri değildir?
a-Yürüyerek yapmak
b-Belirli vakitte yapmak
c-Kabe’yi sola alarak yapmak
d-Mescid-i haram’ın içinden yapmak
17-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Izdıba” kavramının tanımıdır?
a-Koşmaksızın çalımlı ve süratli olarak yürümek
b-Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuzu ve sağ kolu açık bırakmak
c-Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümek
d-Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak
18-Aşağıdakilerden hangisi “Hıll” kavramının tanımıdır?
a-harem ile mikat arasındaki bölge
b-Mikat dışında kalan bölge
c-Ci’rane ile Mekke arasındaki bölge
d-Mikat ile kabe arasındaki bölge
19-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “remel” kavramının tanımıdır?
a-Mes’ada iki direk arasında koşmak
b-Cemerata taş atarken kolu fazlaca kaldırmamak
c-Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümek
d- Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak
20- Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden bir değildir?
a-Sa’y esnasında zikir ile meşgul olmak
b-sa’yi abdestli olarak yapmak
c-Sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak
d-Her şavtta hervele yapmak
21-Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a-Vakfeyi niyet ederek yapmak
b-Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
c-Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
d-Öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılmak
22- Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a-Oruçlu olmamak
b-Vakfeyi kuzeh dağı eteklerinde yapmak
c-İhramlı olmak
d-Vakfeyi Cebelürrahme’de yapmak
23- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a-Vakfeyi kuzeh dağı yanında yapmak
b-hac için ihramlı olmak
c-Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmek
d-Muhasir vadisinden süratle geçmek
24- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin sünnetlerindendir?
a-Arafat vakfesini yapmış olmak
b-Müzdelife’de sabah namazını erkence kılmak
c-Vakfeyi müzdelife sınırları içinde yapmak
d-Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek Mescidi hayfada kılmak
25-“Eyyam-ı Mina “, aşağıdakilerden hangisidir?
a-Zilhicce’nin 8,9,10 ve 11. günleri
b- Zilhicce’nin 11,12,13 ve 14.günleri
c- Zilhicce’nin 9,10,11 ve 12. günleri
d- Zilhicce’nin 10,11,12 ve 13.günleri
26-Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın şartlarındandır?
a-Taşları peşpeşe atmak
b-Atılacak taşları yıkayıp temizlemek
c-Bayramın birinci günü Akabe cemresi taşlarını kuşluk vaktinde atmak
d-Taşların her birini tek tek atmak
27-Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-Birinci gün Akabe cemresine yedi,ikinci gün ve üçüncü günlerde 21 taş atılır
b-Birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine yedişer taş atılır
c-Birinci gün akabe cemresine yedi,ikinci,üçüncü ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günlerde cemreleden her birine yedişer taş atılır
d-Birinci gün Cemre-i suğra’ya yedi taş atılır
28- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerindendir?
a-İhtiyat olarak her cemreye belirlenenden fazla taş atmak
b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
c-Mina’ya varınca ilk iş olarak taşlamayı yapmak
d-Taşların her birini tek tek atmak
29- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
a-Başkalarına çarpması ihtimalinden dolayı büyük taşları parçalayarak atmak
b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
c-Cemre mahallinden taş alıp atmak
d-Akabe cemresine ilk taşı atınca telbiyeye son vermek
30-Aşağıdaki cümlelerden hangisi ziyaret tavafının tanımıdır?
a-Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaftır.
b-Umre ziyaretinde yapılan tavaftır
c-Mekke’ye iş için giden kimsenin yaptığı tavaftır
d-Haccın farz olan tavaftır
31- Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Tahallül” kavramının tanımıdır?
a-Tahallül, Hıll bölgesinde ikamet etmektir
b-Tahallül, tehlil getirmektir
c-Tahallül, ihram yasaklarının sona ermesidir
d- Tahallül, helal kazanç sağlamaktır
32-İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi devam eder?
a-Cinsel ilişki yasağı
b-Koku sürme yasağı
c-Tıraş olma yasağı
d-Dikişli elbise giyme yasağı
33-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Temettü hedyi
b-Umre hedyi
c-İhsar hedyi
d-Fevat hedyi
34-Temettu ve kıran hedyi için parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?
a-Kurban bayramından önce üç gün,memleketine dönünce yedi gün oruç tutar
b-Kurban bayramından önce yedi gün, memleketine dönünce üç gün oruç tutar
c- Kurban bayramından önce iki gün, memleketine dönünce sekiz gün oruç tutar
d-Ertesi yıl harem bölgesinde kurban kestirir
5- Aşağıdakilerden hangisi hac veya umre için şhrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasını ifade eder?
a-Tahsip
b-İhsar
c-Fevat
d-Teyamün
36Aşağıdakilerden hangisi hacca bedel göndermenin şartlarındandır?
a-Müvekkilin erkek olması halinde bedelin de erkek olması
b-Bedel olarak gidecek kişiye haccın farz olması
c-Sağ olan müvekkilin bedel olarak gidecek kişiye hac yapmasını bizzat söylemesi
d-Bedel olarak gşdecek kimsenin zengin olması
37- Aşağıdakilerden hangisi Sa’yin yarıdan azını terk etmenin sonucudur?
a-Üç gün oruç tutmak
b-Terk edilen her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
c- Terk edilen her bir şavt için bir gün oruç tutmak
d-Bir sadaka-i fıtır vermek
38-İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavaf aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ziyaret tavafı
b-Tatavvu tavafı
c-Nezir tavafı
d-Kudum tavafı
39- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesini mazeretsiz olarak terk etmenin cezasıdır?
a-On fakire birer fitre miktarı sadaka vermek
b-Bedene
c-Dem
d-Üç gün oruç tutmak
40-Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sadaka
b-Her şavt için bir sadaka
c-Sadaka ile birlikte tavafın iadesi
d-Dem
41-İlk tahallül den sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimseye ne ceza gerekir?
a-Bedene
b-Dem
c-On gün oruç
d-Dem ile birlikte haccın kazası
42-Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?
a-Bir sadaka-i fıtır vermek
b-Üç gün oruç tutmak
c-Dem
d-Hiç biri
43-Ziyaret amacı ile hangi mescid için hususi yolculuğa çıkılmaz?
a-Mescidi haram
b-Kuba mescidi
c-Mescidi aksa
d-Mescidi nebevi
44-Hac ile ilgili cezaların ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisdir?
a-Mina günleri
b-Hac mevsimi
c-Kuralın ihlal edildiği gün
d-Hiç biri
45- Aşağıdakilerden hangisi “Ravza-i Mutaharra yı tanımlar?
a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır
b-Babüsselam ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
c- Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır
d-Mihrab ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
CEVAP ANAHTARI
1a 2c 3c 4d 5c 6b 7c 8b 9c 10d 11c 12c 13a 14d 15a 16a 17b 18a 19c 20c 21c 22a 23b 24b 25d 26d 27c 28c 29d 30d 31 c 32a 33b 34a 35b 36c 37b 38d 39c 40b 41b 42d 43b 44d 45a
HAC HAC BÖLÜMÜ-2
1. Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?
a) Belirli zaman
b) İhram
c) Belirli mekân
d) Yol güvenliği
2. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
a) Farz – Farz
b) Vacip – Vacip
c) Vacip – Farz
d) Farz – Sünnet
3. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Müstehap
4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren
b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren
d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren
5. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Faz değil
6. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
a) Farz- Vacip
b) Vacip-Farz
c) Vacip-Sünnet
d) Sünnet-Vacip
7. “…haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa… tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu-veda
b) Temettu-kudûm
c) İfrad- kudûm
d) Kıran-ziyaret
8. “…. hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda
b) Afâkî-veda
c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
d) Afâkî-Kudûm
9. Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?
a) Farz
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
10. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-Şart
c) Farz-farz
d) Farz-sünnet
11. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesi
b) Harem bölgesi
c) Arafat bölgesi
d) Afak bölgesi
12. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Haramdır
b) Müstehaptır
c) Vaciptir
d) Mekruhtur
13. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hanefî
b) Hanbelî
c) Şafiî
d) Malikî
14. Kaç çeşit tavaf vardır?
a) Beş
b) Altı
c) Sekiz
d) Yedi
15. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?
a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren
c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren
d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren
16. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir
a) Hanefî
b) Şafiî
c) Hanbelî
d) Malikî
17. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?
a) Bedene
b) Altı sadaka-i fıtır
c) Üç gün oruç tutmak
d) Dem
18. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?
a) Bedene
b) Bir sadaka-i fıtır
c) Dem
d) Üç sadaka-i fıtır
19. Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
a) Üç sadaka-i fıtır
b) Dem
c) Bedene
d) Tavafı geçerli olmaz.
20. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
a) Dem
b) Herhangi bir ceza gerekmez
c) Üç sadaka-i fıtır
d) Sa’yi geçerli olmaz
21. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-Vacip
b) Sünnet-sünnet
c) Vacip-vacip
d) Vacip-sünnet
22. Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?
a) Vacip
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
23. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
a) Nefr-i evvel
b) Nefr-i sanî
c) Tahallül-ü evvel
d) Tahallül-ü sanî
24. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-vacip
25. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Üç gün oruç tutmak
d) Her hangi bir cezası yoktur
26. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
a) vacip-vacip
b) Sünnet-vacip
c) Sünnet-sünnet
d) Vacip-sünnet
27. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir
a) Vacip-vacip
b) sünnet-sünnet
c) Vacip-sünnet
d) Sünnet-vacip
28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
nedir?
a) Şart-şart değil
b) Sünnet-vacip
c) Müstehap-şart
d) Şart-şart
29. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac
görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
a) Şart-şart değil
b) Şart-şart
c) Şart değil-şart
d) Şart-müstehap
30. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat
mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?
a) Vacip-farz
b) Sünnet-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-sünnet
cevap anahtarı
1d 2c 3b 4d 5b 6d 7c 8b 9d 10d 11a 12b 13b 14d 15b 16c 17d 18c 19a 20b 21d 22d 23a 24c 25b 26d 27c 28a 29c 30d
HAC BÖLÜMÜ-3
1. “Hac veya umre maksadıyla Mekke’ye gitmekte olan bir kimsenin mikat mahallini ihramlı olarak geçmesi……”
cümlesindeki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Farzdır
b) Müstehaptır
c) Sünnettir
d) Vaciptir
2. “İki kanama arasındaki kesinti temizlik sayıldığından, âdet halindeki kadının kanaması kısa bir süre durursa kanamanın durduğu süre içinde kadın temiz sayılır, gusledip ibadetlerini yapması gerekir” şeklinde ifade edilen görüş, aşağıda sıralanan mezheplerden hangisine aittir?
a) Mâlikî
b) Şafiî
c) Hanefi
d) Hanbelî
3. Şafii, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre ceza ödemelerinde muhayyerlik, aşağıda sıralanan hangi ihlaller
için söz konusudur?
a) Mikat mahallini ihramsız geçmek
b) Cinsel ilişkide bulunmak ve koku sürünmek
c) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak ve tırnak kesmek
d) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak, cinsel ilişkide bulunmak ve tırnak kesmek
4. “Umre tavafının son üç şavtını veya daha azını abdestsiz olarak yapan kimse, abdestsiz yaptığı her şavt için bir sadaka verir” görüşü kime aittir?
a) Ebu Hanife
b) Ebu Yusuf
c) İmam Züfer
d) İbn Nüceym
5. “Bilmeyerek, yanılarak veya unutarak koku sürünmek, elbise giymek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi yararlanma
(istimta’) türünden olan yasakları ihlal eden kimse için ceza gerekmez” görüşü kimlere aittir?
a) Şafiî ve Hanbelî
b) Zahirî
c) Mâlikî ve Zahirî
d) Hanefî
6. “İhramlı kişinin eşini şehvetle öpmesi, okşaması, sarılıp kucaklaması boşalma olmazsa ceza gerektirmez” görüşü
hangi mezhebe aittir?
a) Mâlikî
b) Hanefî
c) Hanbelî
d) Hiçbiri
7. İhrama girerken ileride karşılaşılacak hastalık, düşman veya para kaybetme gibi yola devamı engelleyecek bir
durumun ortaya çıkması halinde, kurban kesmeksizin ihramdan çıkmayı şart koşmak, hangi mezhebe aittir?
a) Hanefî
b) Malikî
c) Hanbelî
d) Zahirî
8. Ziyaret tavafını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden
hangisini yapmalıdır?
a) Bedene kesmelidir
b) Dem kesmelidir
c) Birine vekâlet vererek bu tavafı yaptırmalıdır
d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı yapmalıdır
9. Kurban Bayramının üçüncü günü Minâ’dan ayrılmaya ne denir?
a) Kudum-u evvel
b) Tahallül-ü evvel
c) Nefr-i evvel
d) Tahallül-ü sânî
10. “…… mezheplerine göre ömürde bir defa umre yapmak farzdır” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Şafiî ve Mâlikî
b) Mâlikî ve Hanbelî
c) Şafiî ve Hanbelî
d) Hanefî ve Mâlikî
11. “Hanefî mezhebine göre; bir kimse kendisine haccetmek farz olduğu yıl hacca gitmek üzere yola çıkar da haccı
tamamlamadan ölüm yatağına düşerse ölmeden önce vasiyette bulunması….” Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şıklardan
hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Farzdır
b) Farz değildir
c) Maddî gücü varsa farzdır
d) Şarttır
12. Üzerine hac farz olduğu halde bu görevi îfa edemeden ölen bir kimsenin çocuğu babasının yerine vekaleten hac yapması halinde aşağıdaki hükümlerden hangisi doğru olur?
a) Ölen kimse vasiyette bulunmuşsa hac görevi yerine gelmiş olur.
b) Hac görevi yerine gelmiş olur.
c) Hac görevi yerine gelmiş olmaz.
d) Hac yapması için yetecek miktarda para bırakmış ise hac görevi yerine gelmiş olur.
13. “Bir kimsenin bedel olarak bir başkasının yerine hac yapabilmesi için kendi adına daha önce hac yapmış olması gerekir” hükmü mezheplerden hangisine aittir?
a) Şafiî ve Hanbelî
b) Hanefî
c) Malikî
d) Zahirî
14. “Eğer bir kimse hac yapmak üzere yola çıkmış, yolda ölmüş ve vasiyet etmiş ise vekâleten hac yapacak kişinin, ölenin memleketinden gönderilmesi gerekir” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Ebu Yusuf
b) İmam Şafiî
c) İmam Muhammed
d) Ebu Hanife
15. “Nafile hacda vekâletin geçerli olabilmesi için vekilin kendi adına farz haccı yapmış olması gerekir” görüşü kime aittir?
a) İmam Şafiî
b) Ebu Hanife
c) İmam Malik
d) İmameyn
16. “İhramlı kimsenin evlenmesi veya evlendirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur” görüşü kime aittir?
a) İmam Şafiî
b) İmam Malik
c) İmam Ahmed b. Hanbel
d) İmam Ebu Hanife ve İmameyn
17. Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya mubah değildir?
a) Kokusuz sabun kullanmak
b) Tavşan avı yapmak
c) Balık tutmak
d) Kümes hayvanlarını kesmek
18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?
a) İhsar
b) Mevat
c) Fevat
d) Taksir
19. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir?
a) Mizab
b) Mikat
c) Mis’ât
d) Metaf
20. “Hac aylarından önce ihrama girilebilir” görüşü kime aittir?
a) İmam Şafiî
b) İmam Ahmed ibn Hanbel
c) Ebu Hanife ve İmameyn d) Davud ez-Zahirî
cevap anahtarı
1D 2A 3C 4D 5A 6D 7C 8D 9C 10C 11B 12B 13 A 14D 15A 16 D 17B 18C 19C 20C
HAC BÖLÜMÜ-4
1-“Mültezem;….dir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a-Kabe’nin kapısı ile hacerül esved arasındaki yer
b-Hacın vaciplerinden
c-Haccın sünnetlerinden
d-Mescidi nebevide mihrapla minber arasındaki yer
2-“Bayramın 3.günü Mina’dan ayrılmaya ……. Denir? Cümlesinde boşluğa uygun düşen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a-tehallül-ü evvel
b-tehallül-ü sani
c-nefr-i evvel
d-nefr-i sani
3-Ziyaret tavafının son iki şavtını adetli olarak yapan kimseye ne ceza gerekir?
a-Dem
b-Bedene
c-Son üç şavtın kazası ve üç gün oruç
d-İki sadaka-i fıtır
4-mekkiler kudüm tavafını ne zaman yaparlar?
a-İhrama girdiklerinde
b-Arafat vakfesinden önce
c-Hiçbiri
d-Hac sa’yinden önce
5-Tavaf namazını terk etmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a-Dem
b-Bir sadaka-i fıtır
c-İki sadaka-i fıtır
d-Hiçbiri
6-Aşağıdakilerden hangisi umre sa’yinin vaciplerindendir?
a-Sa’yi abdestli olarak yapmak
b-İhramlı olarak yapmak
c-Hervele yapmak
d-Sa’yin şavtlarını peşi peşine yapmak
7- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerli şartlarındandır?
a-Atılan taşların nohut tanesi büyüklüğünde olması
b-Atılan taşların temiz olması
c-Taşların belirlenen vakitte atılması
d-Muvalat
8- Aşağıdakilerden hangisi dem cezası gerektirir?
a-Üç parmağının tırnağını kesmek
b-Altı saat elbise giymek
c-Kudüm tavafının üç şavtını adetli veya cünüp olarak yapmak
d-Kudüm tavafının yarıdan fazlasını cünüp veya adetli olarak yapmak
9-Cemrelerin mina’dan Mekke-i mükerreme istikametine doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a-Cemre-i akabe, cemre-i ula, cemre-i vusta
b- cemre-i ula, cemre-i vusta, Cemre-i akabe
c- cemre-i ula, Cemre-i akabe, cemre-i vusta
d- cemre-i vusta, Cemre-i akabe, cemre-i ula
10-Hanefi ve Şafii mezheplerine göre müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir ile kılmanın hükmü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a-Vacip-sünnet
b-Sünnet-vacip
c-Sünnet-sünnet
d-Vacip-vacip
11-İhramlı kimse aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
a-Av hayvanlarını avlayabilir
b-Tavuk ve koyun gibi ehli hayvanları kesip etinden yiyebilir
c-Avladığı hayvanların etinden yiyebilir
d-Deniz kuşlarını avlayabilir.Bundan dolayı ceza gerekmez
12-Aşağıdakilerden hangisi hiçbir mezhebe göre haccın farzlarından değildir?
a-arafatta vakfe yapmak
b-kabeyi tavaf etmek
c-Şeytan taşlamak
d-Sa’y yapmak
13-“En faziletli hac….. dur” Cümlesindeki boşluğa gelebilecek uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a-Şafii,maliki ve Hanbelilere göre kıran,Hanefilere göre temettu
b-şafii ve Malikilere kıran,Hanefilere göre temettu,Hanbelilere göre temettu
c-Hanefilere göre ifrad,Hanbelilere göre temettu,Şafii ve Malikilere göre temettu
d-şafii ve Malikilere göre ifrad,Hanefilere göre kıran,Hanbelilere göre temettu
14- Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden değildir?
a-Muvalat
b-tavafı hatimin dışında yapmak
c-tavafı abdestli yapmak
d-tavafa hacerül evsedin hizasından başlamak
15-“Hanefi mezhebine göre haccı kırana niyet etmiş muhrim hacdan engellenmiş olduğu takdirde ihramdan çıkabilmesi için….” Cümlesi aşağıdaki hangi cümleyle doğru bir şekilde tamamlanabilir?
a-Harem sınırları içinde bir bedene keser
b-mekke-i mükerremenin hareminde kesilmek üzere iki kurban gönderir
c-Hill bölgesinde 3 gün bayramdan önce 7 gün bayramdan sonra oruç tutar
d-Bir kurban bedeli sadaka verir
16-“Bilmeyerek,yanılarak veya unutarak güzel koku sürünmek,elbise giymek gibi istimta’ türü ihram yasaklarının ihlalinden dolayı ceza gerekmez.” görüşü aşağıdaki mezheplerden hangilerine aittir?
a-Zahiri-hanefi
b-hanefi-Şafii
c-Şafii-Hanbeli
d-hanbeli-hanefi
17-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerindendir?
a-İhram yasaklarına uymak
b-İhram namazı kılmak
c-telbiye getirmek
d-Gusül abdesti almak
18-“Zu’l-Huleyfe,karn,yelemlem ve zat-ı ırk bölgesini çevreleyen yerleşim yerlerine…. Bölgesi denir.” Cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar*
a-Hill
b-Afak
c-Harem
d-hatim
19-“Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuz ve sağ kolu açık bırakmaya…” denir. Cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
a-Izdırap
b-Hervele
c-ızdıba
d-Remel
20-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-hac ve umrede ihlal edilen bir kuralın cezasını ödemek için belli bir zaman yoktur
b-İhrama girerken gusletmek sünnettir
c-sadakalrın ve kurban etlerinin sadece harem bölgesindeki yoksullara verilmesi gerekir
d-Ceza kurbanları ancak harem bölgesinde kesilir
21- Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?
a-Cemerata taş atmak
b-Müzdelifede vakfe yapmak
c-saçları traş etmek veya kısaltmak
d-Mikat sınırlarını ihramlı olarak geçmek
22- Aşağıdakilerden hangisi kabe’nin dört rüknünü doğru olarak ifade etmektedir?
a-Rükn-ü hacer-i esved, Rükn-ü yemani, Rükn-ü İbrahim, Rükn-ü Iraki
b-Rükn-ü hacer-i esved, Rükn-ü yemani, Rükn-ü suri, Rükn-ü ıraki
c-Rükn-ü İsmail, Rükn-ü ıraki, -Rükn-ü hacer-i esved, , Rükn-ü yemani
d- Rükn-ü hacer-i esved, Rükn-ü yemani, Rükn-ü ıraki, Rükn-ü şami
23-Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir?
a-Mikat
b-Mes’a
c-Mis’ad
d-Metaf
24- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Temettu haccı yapanlar ihlal ettikleri her ihram yasağı için iki ceza öderler
b-Afakiler hac ve umre için kendilerine en yakın mikat mahallinde ihrama girerler
c-Sa’yin son üç şavtını adetli olarak yapanlar üç sadaka-i fıtır öderler
d-Arafat vakfesi güneşin gurubuyla sona erer.
25-Ziyaret tavafının son vakti ne zamana kadar devam eder?
a-bayramın 3.günü güneş batıncaya kadar
b-11 zilhiccenin fecri sadıkına kadar
c-Ömrün sonuna kadar
d-Zihiccenin sonuna kadar
26-Bakanlıklar arası hac ve umre kuruluna hangi kurumun temsilcisi başkanlık eder?
a-İçişleri bakanlığı
b-Dışişleri bakanlığı
c-Diyanet işleri başkanlığı
d-Kültür ve turizm bakanlığı
27-Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi bakanlıklar arası hac ve umre kurulu üyesi değildir?
a-çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
b- Kültür ve turizm bakanlığı
c- İçişleri bakanlığı
d-maliye bakanlığı
28-seyahat acenteleri hangi yıldan itibaren diyanet işleri başkanlığının gözetim ve denetimi altında hac organizasyonu düzenlemektedir?
a-1981
b-1985
c-1988
d-1990
29-Hac organizasyonunun hangi yolla yapılacağına hangi merci karar verir?
a-Ulaştırma bakanlığı
b-bakanlar kurulu
c-hav ve umre komisyonu
d-bakanlıklar arası hac ve umre kurulu
30-Hac idare merkezi başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yürütür?
a-hac dairesi başkanı
b-Diyanet işleri başkanı
c-Hacdan sorumlu dib.bşk.yrd.
d-T.C. Cidde başkons.din Hiz.ataş.
31-Hacda temettu ve kıran heydi için parası olmayanlar “Kurban bayramından önce….. gün memleketine dönünce de ……… gün oruç tutarlar.” Cümlesinde boş yerlere sırasıyla uygun gelen rakamlar hangileridir?
a-7-3
b-3-3
c-3-7
d-6-3
32-Temettu haccı yapmak isteyenlerin mekkeye vardıklarında yaptıkları ilk tavaf aş.hang.?
a-Kudüm tavafı
b-Sader tavafı
c-Ziyaret tavafı
d-Umre tavafı
33-“Afaki hacıların mekke’den ayrılmadan yapmaları gereken son tavafa …….. denir?
a-Ziyaret tavafı
b- Kudüm tavafı
c- Sader tavafı
d-tavaf-ı terk
34-tavaf yapılan alan aş.kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a-Mes’a
b-Mutaf
c-Metaf
d-hatim
35-Kurban bayramının ilk üç günü minada gecelemenin hükmü sırasıyla Şafii ve Hanefi mezheplerine göre nedir?
a-Sünnet-Vacip
b-vacip-Sünnet
c-farz-vacip
d-Vacip-vacip
36-Aşağıdakilerden hangi durumda hiçbir mezhebe göre müzdelife vakfesi yapılması sayılmaz?
a-Arefe günü gece yarısından sonra
b-Fecri sadıktan sonra
c-Zilhiccenin 10.günü güneş doğduktan sonra
d-yatsı vaktinin girmesinden sonra
37-hac sa’yinin sahih olması için aş.hang.şart değildir?
a-hac ayları girdikten sonra yapmak
b-tavaf namazını kıldıktan sonra yapmak
c-safa ve Merve arasında yapmak
d-geçerli bir tavaftan sonra yapmak
38-Şeytan taşlama,kurban kesme ve traş olma arasındaki tertibe uymama ile doğru hüküm aş.hang.?
a-Ebu hanifeye göre dem gerekir.Diğer müctehidlere göre ise bir şey gerekmez
b-6 Fıtr sadakası vermek gerekir
c- Ebu hanifeye göre dem,imam malike göre 3 gün oruç tutmak gerekir
d-Hiçbiri
39-Hav veya umre için ihrama girdikten sonra,ihramdan çıkmak için gerekli farzları eda edemeden tutuklanan kimsenin durumuna ne denir?
a-muhsar
b-ihsar
c-Fevat
d-mahsur
40-Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından değildir?
a-Hür olmak
b-Ergen olmak
c-istitaat
d-İhramlı olmak
41- Aşağıdakilerden hangisi hacda farz olan tavaftır?
a-Sader tavafı
b-Veda tavafı
c-İfaza tavafı
d-Kudüm tavafı
42-Hanefilere göre tehallül-ü evvel ne zaman başlar?
a-Arafat vakfesinden sonra fecri sadıka kadar olan zaman diliminde
b-Bayramın 1.günü fecri sadıktan sonra zeval vaktine kadar olan zaman diliminde
c-Müzdelife vakfesini yapıp traş olduktan sonra
d-Kurban kestikten sonra henüz cemerata taş atmadan önce
43-Harem ile mikat sınırları arasında ikamet edenler hac ve umre için nerede ihrama girerler?
a-Kendilerine en yakın mikat mahallinde
b-Afak bölgesinde
c-Bulundukları yerde
d-harem bölgesinde
44-“Hac için bedel tutmaya…… denir” cümlesinde boşluğa gelebilecek uygun kelime hangisidir?
a-İhcac
b-Teşrik
c-Mübeddel
d-Naip
Cevap anahtarı
1a 2c 3d 4c 5d 6b 7c 8d 9b 10a 11b 12c 13d 14a 15b 16c 17a 18b 19c 20c 21d 22d 23c 24b 25c 26a 27a 28c 29d 30a 31c 32d 33c 34b 35b 36c 37b 38a 39b 40d 41c 42c 43c 44a

1

Nisan
2012

2012 Yeterlilik notları

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  238 Kez Okundu

-Gazvetül usr, Saatül usr, Ceyşül usr ? “Tebül Seferi”
-Zekatın verildiği yolda kalanlar ne demektir İbnus-sebil
- Edebül müfred’in yazarı kimdir? Müellifi Buhari
-Peygamber s.a.v katılmadığı savaşlara ne denir? Seriyye
-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cenaze bahsi ile ilgili değildir? TELFİK
-Ölü kişinin vücudunu örten kefenin hükmü nedir?- Farz
=Maturidi mezhebinde iradenin tarifi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? İnsan kesb, Allah halk eder/
-Hac ve umrede kesilen kurbanlara ne denir? Hedy
-Efendimizi vefatından sonra kendisini kim yıkadı=Hz. Ali
-Mevtayı kefenlemenin hükmü nedir? Farzı Kifaye
-الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ de رَبِّ kelimesinde durmak nasıl bir vakıftır?Vakfı kabih
-Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim’de mucize terimiyle aynı anlamda kullanılmamıştır?Rikak
-Hicretten önce İslam’a davet için hangi sahabi gönderilmiştir? Mus’ab b. Umeyr
-Uhut savaşı sonrasında müşriklerin peşinden düzenlenen takibe ne ad verilirHamreül Esed
-Şafiye mezhebine göre Kunut okumak nerede vaciptir? Sabah namazı farzında
-“Allahın yatarmış olduğu varlıklara benzememesi……..” tanımlaması aşağıdakilerden açıklamasıdır?Muhalefetün lilhavadis
-İnsani ilişkilerde akıl, kültürle kazanılan bağışlayıcılık vs. özellikler aşağıdaki hangi terim ile tanımlanabilir? İrfan
-Allahın canları alır, manasındaki isim hangisidir?El Kabiz
-Zekata Tabi Malların Üzerinden bir Kameri Yılın Geçmesi – Havelenu’l-havl

1

Nisan
2012

YETERLİLİK

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  210 Kez Okundu

-Koyunların Zekâtı:Hz Peygamber’in hadislerinde koyun nisbetleri ve bu nisbetlerde ödenecek zekât miktarı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir (Buhârî, Zekât?, 38):
1?den 39 a kadar (zekâttan muaf)
40 tan 120 ye ” 1 koyun
121den 200 e ” 2 “
200 den 399 a ” 3 “
400 den 500 e ” 4 “
-PEYGAMBERİMİZİN YIKANMASI VE DEFNİ:Resûl-i Kibriyâ Efendimizin Hücre-i Saadetlerinde yıkama işiyle meşgul olmak için Hz. Ali, Hz. Abbas, Fadl bin Abbas, Kusem bin Abbas, Üsâme bin Zeyd ve Peygamberimizin azadlısı Şükrân (Salih) bulunuyordu.Bu arada Ensarı Kiram da bu ulvî hizmette bulunmak istiyordu. Bu husustaki arzularını izhar ettiler. Onları temsilen de Hz. Ali, Evs bin Havlî’yi içeri aldı.Yıkama işini Hz. Ali yaptı. Zirâ, Resûl-i Kibriyâ Efendimiz sağlığında ona, “Vefât ettiğim zaman beni, sen yıka” diye vasiyyet etmişlerdi.Evs bin Havlî testi ile su taşıyor, Hz. Abbas ile Üsâme ve Şükrân, Peygamberimizin üzerine su döküyorlardı. Hz. Ali de eline sarmış olduğu bez ile gömlek üzerinden oğuşturarak Peygamberimizi yıkıyordu. Mübarek cesedleri son derece temizdi, mis gibi kokuyordu. Hücre-i Saadetin içini, o âna kadar görülmemiş bir güzel koku kaplamıştı. Peygamber Efendimizde, ölülerde görüle gelen şeylerden hiç birinden eser yoktu. Hz. Ali yıkarken, “Anam babam sana fedâ olsun! Hayatında da, vefâtında da temizsin, güzelsin, yâ Resûlallah!” diyordu.Yıkama işi bittikten sonra Hâtemü’l-Enbiyâ Efendimiz, yine Hz. Ali, Hz. Abbas, Fadl bin Abbas ve Şükran tarafından kefene sarıldı.
-Ölen bir müslümanı yıkamak, kefenlemek, onun için namaz kılıp dua etmek ve bir kabre gömmek müslümanlar için farz-ı kifâyedir
-Orucun farz kılındığını bildiren âyetler de şunlardır:
“Ey iman edenler! Sizden öncekilere olduğu gibi, size de oruç tutma yükümlülüğü getirilmiştir; bu sayede kendinizi koruyacaksınız. Oruç sayılı günlerdedir. İçinizden hasta veya yolculukta olanlar başka günlerde tutabilirler; hasta veya yolcu olmadığı halde oruç tutmakta zorlananlar ise bir fakir doyumluğu fidye vermelidir. Daha fazlasını veren, kendine daha fazla iyilik etmiş olur; fakat yine de, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır” (el-Bakara 2/183-184).
-Bir namazı vaktinde kılmaya eda, vaktinden sonra kılmaya kazâ denir. Vaktinde kılınamayan namaza fâite çoğulu fevâit denir ki, vakti içinde yakalanamamış namaz anlamındadır. Vaktinde kılınamamış namazı ifade için “kaçmış” anlamındaki fâite kelimesinin kullanılmış olması, bir müslümanın namazı kasten terketmeyeceğini, vakti içinde eda edeceğini, ancak uyuma ve unutma gibi elde olmayan nedenlerle namazın “kaçmış” olabileceğini hissettirmesi bakımından manidar bir seçimdir.
-ÜSVE-İ HASENE / EN GÜZEL ÖRNEK:Allâh -celle celâlühû-, O mübârek varlığı -Kur’ânî tâbiriyle- “üsve-i hasene”, yani en mükemmel bir örnek şahsiyet olarak bütün insanlığa takdîm etmiştir.
Âyet-i kerîmede buyrulur:
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً
“Andolsun ki, sizden Allâh’a ve âhiret gününe kavuşacağını uman ve Allâh’ı çok zikreden (mü’min)ler için Rasûlullâh’ta üsve-i hasene (en mükemmel bir örnek) vardır.” (el-Ahzâb, 21)

1

Nisan
2012

GENEL HAC TESTİ

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  370 Kez Okundu

HAC FIKHI -1
1. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?
a) Buluğa ermiş olmak
b) Hacca gidebilecek imkâna sahip olmak
c) Dinen zengin olmak
d) Akıllı olmak
2. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a) İfrad hacc
b) Vacip olan hac
c) Kıran haccı
d) Temettu haccı
3. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?
a) Farz hac
b) Vacip hac
c) Nafile hac
d) Temettu haccı
4. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
a) Telbiye getirmek
b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
c) Müzdelife vakfesini yapmak
d) Tavaf namazı kılmak
5. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?
a) Kudüm tavafı
b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
d) İhram namazı kılmak
6. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
a) Niyet etmek
b) Rida ve izara bürünmek
c) İhram namazı kılmak
d) Mikattan önce ihrama girmek
7. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu haccı
b) Kıran haccı
c) İfrad Haccı
d) Hacc-ı ekber
8. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
b) Ufku gözlemleyen kimse
c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
9. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
a) Tenim
b) Yelemlem
c) Cuhfe
d) Zât-ü ırk
10. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
a) Yemen cihetinden gelenlerin
b) Şam cihetinden gelenlerin
c) Mısır cihetinden gelenlerin
d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin
11 Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
a) Niyet etmek
b) Dil ile niyet etmek
c) İhram yasaklarına riayet etmek
d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak
12. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
a) Sünnet tavaf
b) Nafile tavaf
c) İhsar tavafı
d) Adak tavafı
13. Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
a) Tavafı Kâbe’nin sağından yapmak
b) Uğurlu ve bereketli saymak
c) Karşılıklı yemin etmek
d) Mikata Yemen cihetinden gelmek
14. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımıdır?
a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
b) Umre’de yapılan tavaf
c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf
15. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
a) Kâbe’yi sola alarak yapmak
b) Belirli vakitte yapmak
c) Yürüyerek yapmak
d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak
16. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak
b) Müvâlât
c) Hervele yapmak
d) Teyamün
17. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
18. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak
b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak
19. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak
20. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?
a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
b) Hac için ihramlı olmak
c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arafat vakfesini yapmış olmak
21. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
b) Arafat vakfesini yapmış olmak
c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
22. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri
23. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı
takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam 21 taş atılır
d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
24. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
c) Taşları sağ el ile atmak
d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması
25 Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
b) Mekke’den toplanan taşları atmak
c) Temiz olmayan taşları atmak
d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak
26. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?
a) Koku sürünme yasağı
b) Dikişli elbise giyme yasağı
c) Cinsel ilişki yasağı
d) Tırnak kesme yasağı
27. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
28. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
a) Vekilin erkek olması
b) Vekile haccın farz olması
c) Vekilin zengin olması
d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
29. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dem
b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
d) Her hangi bir cezası gerekmez
30. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dem
b) Sadaka
c) Bedene
d) Her hangi bir cezası gerekmez
31. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
a) Dem
b) Bir sadaka-i fıtır vermek
c) Hiç biri
d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek
32. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Sadaka
d) Ceza gerekmez
33. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası gerekir
d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
34. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman îfa edilir?
a) Mina günlerinde îfa edilir
b) Bayram günlerinde îfa edilir
c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir
35. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?
a) Mescid-i Aksa
b) Mescid-i Harem
c) Mescid-i Hayf
d) Mescid-i Nebevî
36 “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım
37-“Eyya-ı Teşrik “ hangi günlerdir?
a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir
38. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır
39. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
a) Mikatı ihramsız geçmek
b) Bir elin dört tırnağını kesmek
c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
d) Veda tavafını abdestsiz yapmak
40. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır
41. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
b) Dem gerekir
c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez
42. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının tanımıdır?
a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır
43. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden değildir?
a) Rükn-ü Yemânî
b) Rükn-ü Irâkî
c) Rükn-ü şâmî
d)Rükn-ü İbrahim
44. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
45. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
Cevap anahtarı
1c 2.b 3.d 4.c 5d 6a 7b 8c 9a 10d 11b 12c 13a 14c 15c 16.b 17.d 18.c 19.b 20a 21.d 22.a 23d 24c 25b 26c 27b 28d 29c 30b 31c 32 b 33a 34d 35c 36b 37a 38b 39a 40b 41a 42c 43d 44a 45 b
HAC FIKHI -2
1-Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a-hacca gidenin ergen olması şarttır.
b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır.
d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir.
2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a-Temettu haccı
b-Kıran haccı
c-Farz olan hac
d-İfrad haccı
3-Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a-Nafile hac
b-Farz hac
c-Kıran haccı
d-Vacip hac
4- Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?
a-Müzdelife vakfesi
b-Remy-i cimar
c-Veda tavafı
d-Tavafı hatim’in dışından yapmak
5-Aşağıdakilerden hangisi Afaki kavramının karşılığıdır?
a-Ufku gözlemleyen kimse
b-Mikat ile hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
c-Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d-Herhangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
6-Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
a-Cuhfe
b-Ci’rane
c-Yelemlem
d-karn
7-Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?
a-Cemrelere taş atmak
b-Veda tavafı yapmak
c-Arefe günü mina’da gecelemek
d-Müzdelife’de vakfe yapmak
8-“Cuhfe”, mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
a-Yemen cihetinden gelenlerin
b-Şam cihetinden gelenlerin
c-Irak cihetinden gelenlerin
d-Medine cihetinden gelenlerin
9-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mikat yeridir?
a-Ci’rane
b-Hudeybiye
c-Harem bölgesi
d-Ten’im
10- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden değildir?
a-Umre tavafı
b-Ziyaret tavafı
c-Veda tavafı
d-İhsar tavafı
11-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerinden biridir?
a-İhrama girmeden önce tıraş olmak
b-Niyet etmek
c-İhram yasaklarına uymak
d-İhram elbisesinin iki parçadan oluşması
12–Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
a-Mikat mahalline yemen cihetinden gelmek
b-Yeminleşmek
c-Tavafı kabe’nin sağından yapmak
d-teyemmüm yapmak
13-Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
a-Niyet etmek
b-Rida ve izara bürünmek
c-ihram namazı kılmak
d-Mikattan önce ihrama girmek
14-Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
a-Müvalat b-Remel c-Izdıba
d-Tavafı Hatim’in dışından yapmak
15-Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
a-Tavaf namazı kılmak
b- Tavafı Hatim’in dışından yapmak
c-Tavafa Hacer-i Esved’in hizasını geçmeden başlamak
d-Teyamün
16- Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından biri değildir?
a-Yürüyerek yapmak
b-Belirli vakitte yapmak
c-Kabe’yi sola alarak yapmak
d-Mescid-i haram’ın içinden yapmak
17-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Izdıba” kavramının tanımıdır?
a-Koşmaksızın çalımlı ve süratli olarak yürümek
b-Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuzu ve sağ kolu açık bırakmak
c-Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümek
d-Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak
18-Aşağıdakilerden hangisi “Hıll” kavramının tanımıdır?
a-harem ile mikat arasındaki bölge
b-Mikat dışında kalan bölge
c-Ci’rane ile Mekke arasındaki bölge
d-Mikat ile kabe arasındaki bölge
19-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “remel” kavramının tanımıdır?
a-Mes’ada iki direk arasında koşmak
b-Cemerata taş atarken kolu fazlaca kaldırmamak
c-Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümek
d- Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak
20- Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden bir değildir?
a-Sa’y esnasında zikir ile meşgul olmak
b-sa’yi abdestli olarak yapmak
c-Sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak
d-Her şavtta hervele yapmak
21-Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a-Vakfeyi niyet ederek yapmak
b-Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
c-Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
d-Öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılmak
22- Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a-Oruçlu olmamak
b-Vakfeyi kuzeh dağı eteklerinde yapmak
c-İhramlı olmak
d-Vakfeyi Cebelürrahme’de yapmak
23- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a-Vakfeyi kuzeh dağı yanında yapmak
b-hac için ihramlı olmak
c-Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmek
d-Muhasir vadisinden süratle geçmek
24- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin sünnetlerindendir?
a-Arafat vakfesini yapmış olmak
b-Müzdelife’de sabah namazını erkence kılmak
c-Vakfeyi müzdelife sınırları içinde yapmak
d-Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek Mescidi hayfada kılmak
25-“Eyyam-ı Mina “, aşağıdakilerden hangisidir?
a-Zilhicce’nin 8,9,10 ve 11. günleri
b- Zilhicce’nin 11,12,13 ve 14.günleri
c- Zilhicce’nin 9,10,11 ve 12. günleri
d- Zilhicce’nin 10,11,12 ve 13.günleri
26-Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın şartlarındandır?
a-Taşları peşpeşe atmak
b-Atılacak taşları yıkayıp temizlemek
c-Bayramın birinci günü Akabe cemresi taşlarını kuşluk vaktinde atmak
d-Taşların her birini tek tek atmak
27-Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-Birinci gün Akabe cemresine yedi,ikinci gün ve üçüncü günlerde 21 taş atılır
b-Birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine yedişer taş atılır
c-Birinci gün akabe cemresine yedi,ikinci,üçüncü ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günlerde cemreleden her birine yedişer taş atılır
d-Birinci gün Cemre-i suğra’ya yedi taş atılır
28- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerindendir?
a-İhtiyat olarak her cemreye belirlenenden fazla taş atmak
b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
c-Mina’ya varınca ilk iş olarak taşlamayı yapmak
d-Taşların her birini tek tek atmak
29- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
a-Başkalarına çarpması ihtimalinden dolayı büyük taşları parçalayarak atmak
b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
c-Cemre mahallinden taş alıp atmak
d-Akabe cemresine ilk taşı atınca telbiyeye son vermek
30-Aşağıdaki cümlelerden hangisi ziyaret tavafının tanımıdır?
a-Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaftır.
b-Umre ziyaretinde yapılan tavaftır
c-Mekke’ye iş için giden kimsenin yaptığı tavaftır
d-Haccın farz olan tavaftır
31- Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Tahallül” kavramının tanımıdır?
a-Tahallül, Hıll bölgesinde ikamet etmektir
b-Tahallül, tehlil getirmektir
c-Tahallül, ihram yasaklarının sona ermesidir
d- Tahallül, helal kazanç sağlamaktır
32-İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi devam eder?
a-Cinsel ilişki yasağı
b-Koku sürme yasağı
c-Tıraş olma yasağı
d-Dikişli elbise giyme yasağı
33-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Temettü hedyi
b-Umre hedyi
c-İhsar hedyi
d-Fevat hedyi
34-Temettu ve kıran hedyi için parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?
a-Kurban bayramından önce üç gün,memleketine dönünce yedi gün oruç tutar
b-Kurban bayramından önce yedi gün, memleketine dönünce üç gün oruç tutar
c- Kurban bayramından önce iki gün, memleketine dönünce sekiz gün oruç tutar
d-Ertesi yıl harem bölgesinde kurban kestirir
5- Aşağıdakilerden hangisi hac veya umre için şhrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasını ifade eder?
a-Tahsip
b-İhsar
c-Fevat
d-Teyamün
36Aşağıdakilerden hangisi hacca bedel göndermenin şartlarındandır?
a-Müvekkilin erkek olması halinde bedelin de erkek olması
b-Bedel olarak gidecek kişiye haccın farz olması
c-Sağ olan müvekkilin bedel olarak gidecek kişiye hac yapmasını bizzat söylemesi
d-Bedel olarak gşdecek kimsenin zengin olması
37- Aşağıdakilerden hangisi Sa’yin yarıdan azını terk etmenin sonucudur?
a-Üç gün oruç tutmak
b-Terk edilen her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
c- Terk edilen her bir şavt için bir gün oruç tutmak
d-Bir sadaka-i fıtır vermek
38-İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavaf aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ziyaret tavafı
b-Tatavvu tavafı
c-Nezir tavafı
d-Kudum tavafı
39- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesini mazeretsiz olarak terk etmenin cezasıdır?
a-On fakire birer fitre miktarı sadaka vermek
b-Bedene
c-Dem
d-Üç gün oruç tutmak
40-Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sadaka
b-Her şavt için bir sadaka
c-Sadaka ile birlikte tavafın iadesi
d-Dem
41-İlk tahallül den sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimseye ne ceza gerekir?
a-Bedene
b-Dem
c-On gün oruç
d-Dem ile birlikte haccın kazası
42-Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?
a-Bir sadaka-i fıtır vermek
b-Üç gün oruç tutmak
c-Dem
d-Hiç biri
43-Ziyaret amacı ile hangi mescid için hususi yolculuğa çıkılmaz?
a-Mescidi haram
b-Kuba mescidi
c-Mescidi aksa
d-Mescidi nebevi
44-Hac ile ilgili cezaların ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisdir?
a-Mina günleri
b-Hac mevsimi
c-Kuralın ihlal edildiği gün
d-Hiç biri
45- Aşağıdakilerden hangisi “Ravza-i Mutaharra yı tanımlar?
a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır
b-Babüsselam ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
c- Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır
d-Mihrab ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
CEVAP ANAHTARI
1a 2c 3c 4d 5c 6b 7c 8b 9c 10d 11c 12c 13a 14d 15a 16a 17b 18a 19c 20c 21c 22a 23b 24b 25d 26d 27c 28c 29d 30d 31 c 32a 33b 34a 35b 36c 37b 38d 39c 40b 41b 42d 43b 44d 45a
HAC FIKHI -3
1. Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?
a) Belirli zaman
b) İhram
c) Belirli mekân
d) Yol güvenliği
2. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
a) Farz – Farz
b) Vacip – Vacip
c) Vacip – Farz
d) Farz – Sünnet
3. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Müstehap
4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren
b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren
d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren
5. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Faz değil
6. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
a) Farz- Vacip
b) Vacip-Farz
c) Vacip-Sünnet
d) Sünnet-Vacip
7. “…haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa… tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu-veda
b) Temettu-kudûm
c) İfrad- kudûm
d) Kıran-ziyaret
8. “…. hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda
b) Afâkî-veda
c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
d) Afâkî-Kudûm
9. Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?
a) Farz
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
10. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-Şart
c) Farz-farz
d) Farz-sünnet
11. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesi
b) Harem bölgesi
c) Arafat bölgesi
d) Afak bölgesi
12. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Haramdır
b) Müstehaptır
c) Vaciptir
d) Mekruhtur
13. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hanefî
b) Hanbelî
c) Şafiî
d) Malikî
14. Kaç çeşit tavaf vardır?
a) Beş
b) Altı
c) Sekiz
d) Yedi
15. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?
a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren
c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren
d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren
16. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir
a) Hanefî
b) Şafiî
c) Hanbelî
d) Malikî
17. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?
a) Bedene
b) Altı sadaka-i fıtır
c) Üç gün oruç tutmak
d) Dem
18. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?
a) Bedene
b) Bir sadaka-i fıtır
c) Dem
d) Üç sadaka-i fıtır
19. Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
a) Üç sadaka-i fıtır
b) Dem
c) Bedene
d) Tavafı geçerli olmaz.
20. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
a) Dem
b) Herhangi bir ceza gerekmez
c) Üç sadaka-i fıtır
d) Sa’yi geçerli olmaz
21. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-Vacip
b) Sünnet-sünnet
c) Vacip-vacip
d) Vacip-sünnet
22. Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?
a) Vacip
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
23. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
a) Nefr-i evvel
b) Nefr-i sanî
c) Tahallül-ü evvel
d) Tahallül-ü sanî
24. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-vacip
25. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Üç gün oruç tutmak
d) Her hangi bir cezası yoktur
26. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
a) vacip-vacip
b) Sünnet-vacip
c) Sünnet-sünnet
d) Vacip-sünnet
27. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir
a) Vacip-vacip
b) sünnet-sünnet
c) Vacip-sünnet
d) Sünnet-vacip
28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
nedir?
a) Şart-şart değil
b) Sünnet-vacip
c) Müstehap-şart
d) Şart-şart
29. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac
görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
a) Şart-şart değil
b) Şart-şart
c) Şart değil-şart
d) Şart-müstehap
30. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat
mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?
a) Vacip-farz
b) Sünnet-sünnet
c) Sünnet-vacip

1-Aşağıdakilerden hangisi İslam dışı bir kavram değildir?
A)Tekfir B)İrtidat C)Facir D)Şirk
2-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zıtlık yoktur?
A)Beka-Fena B)Kıdem-Kadim C)Kudret-Acz D)Vahdaniyet-Teaddüt
3-Aşağıdakilerden hangisi Haşr olayı değildir?
A)Nefha-i feza B)Şefaat C)Hesap D)Havuz
4-Zebur Ahd-i Atikte hangi başlık altında bulunur?
A)Mezmurlar B)Öğreti C)İlahiler D)Ahd-i Kadim
5-Peygamberimize korkutma ve tehdit içeren ayetler hangi suretle gelmiştir?
A)Kalbe ilka yoluyla vahyin gelmesidir
B) Cebrail, görünmeden çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahyin gelme¬sidir
C) Cebrail’in kendi aslî şekliyle getirdiği vahiydir
D) Cebrail’in insan şekline girerek getirdiği vahiydir.
6-“Ummu’l-Kitap” Hangi anlama gelmez?
A)Kur’an-ı Kerim B)Fatiha suresi C)Tefsir ve Te’vil D)Muhkem ayetler
7-Aşağıdakilerin hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A)İbadet ve Muamelat konuları yer alır.
B)Cennet ve cehennem tasvirleri yapılır
C)Ayet ve surelerde itnab ve tatvil yolu izlenmiştir
D)Yahudi ve Hıristiyanların bâtıl inançlarından bahseder.
8-En eski Matbu tefsir aşağıdakilerden kime aittir?
A)Süfyân es-Sevrî B)Taberi C)Suyuti D)Eş Şeybani
9-Aşağıdakilerin hangisi bir icmali Tefsirdir?
A)Ruhul Menar B)Kur’an Yolu C)Kurtubi D)Celaleyn
10- Lübâbu’t- Te’vîl fî Meâni’t- Tenzîl Adlı tefsir kimindir?
A)Alusi B)Merağı C)Hazin D)Begavi
11-Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada sonradadır?
A)Taha B)Ankebut C)Secde D)Saffat
12-Aşağıdaki ayetlerden hangisi son inen ayetlerden değildir?
A)Bakara:278 B)Bakara:281 C)Nisa:176 D)Maide:7
13-Peygamberimizin Kur’an-ı şu dört kişiden alınız dediği kişilerden hangisi değildir?
A)Sa’d b.Ebi vakkas B)Abdullah b. Mes’ud C)Ubey b. Ka’b D)Muaz b.Cebel
14- Allah’ın Kur’ân’da kendisinden bahsederken, insanlarda bulunan bazı uzuvları ve bazı va¬sıfları kendisine izafe etmesine ne denir?
A)Teşbih B)Antropomorfist C)Müstedrek D)Mücmel
15-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı anlamada bize yardımcı olmaz?
A) Siyak-sibak B) Hakîkat-mecaz C) Ta’n ve Şaz D) Umum-husus
16- Müdevven hadis malzemesini belli usullere göre bab ve bölümlerde toplama faaliyetine ne denir?
A)Tasnif B)Tedvin C)Camii D)Tenkit
17-Aşağıdakilerin hangisi Sahih-i Buharinin şerhlerindendir?
A)Riyazü’s Salihin B)El Mücteba C)Umdetu’l-Kari D)El Camiu’s Sahih
18-“Er-Rihle fi talebil hadis” kelimesi ne anlama gelmektedir?
A) Sahabe’nin Fetihlerle yeryüzüne dağılımı
B) Kendi bölgesindeki sahabinin yanı sıra başka diyarlara giden tabiun
C) Hadis uğruna yapılan kutlu seyahatler
D) Medine, Mekke, Mısır, Şam, Kufe ve Horasan’da yetişen genç tabiun alimleri
19-Hadislerin sahabi ravilerine göre tasnifine ne ad verilir?
A)Ale’r-Rical B)Ale’l Ebvab C)Ale’l Ahruf D) Ehadis’ür-Rasûl
20- Hadis râvisinin, adalet ve zabt yönlerinden sahip olduğu kusurlu vasıfları dolayısıyla tenkid edilip reddedilmesine ne ad verilir?
A)Cerh B)Ta’dil C)Su-i Hıfz D)Sika
21- Kâfirler iman etmekle mükellef oldukları gibi, ibadet etmekle de mükelleftirler. İbadet etmedikleri için ayrıca ceza göreceklerdir görüşü Eş’arinin hangi temel görüşünü yansıtmaktadır?
A)İbadet ve Mükellefiyet B)Tekvin C)İrtidat D)Güç Yetirilemeyen Şeyle Teklif
22-Selefiyyenin “Müteşabih olan hususlarla zihnen bile meşgul olmamak” görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aczini itiraf B)Takdis C)Keff D)İmsak
23-Şafii mezhebinin yeni görüşleri hangi eserinde toplanmıştır?
A)Risale B)Ümm C)Hucce D) Kitâbü’l-Bürhân
24-Zahiriyye mezhebini sistemleştirerek geliştiren İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Evaz-i B)İbni Haldun C)İbni Hazm D)Kindi
25-Maturidiyye mezhebi ilk doğduğu yıllarda hangi bölgede gelişmiştir?
A)Mezapotamya B)Endülüs C)Hicaz D)Mavera ünnehir
26- Fıkhî terminolojinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taklit Dönemi B) Dört Halife Dönemi
C) Tâbiîn Dönemi D) Müctehid İmamlar Dönemi
27-Hanefi ler âhâd hadislerle sabit veya dolaylı bir şekilde ifade edilen yasaklara ne ad verirler?
A) Haram B) Mekruh C) Tenzihen Mekruh D) Tahrimen Mekruh
28-İslam müctehidlerinin, şer‘î bir meselenin hükmüne dair görüşlerini aynı yönde olmak üzere
tek tek açıklamaları yoluyla meydana gelen icma türüne ne ad verilir?
A) Sarih B) Sükuti C) Kat’i D) Zanni
29-Eda ehliyetinin aşağıdakilerden hangisi ile alakası yoktur?
A)Akıl B)Rüşd C)Sağ olma D)Müslümanlık
30-Mübah kelimesinin yerine hangi kelime kullanılamaz?
A)Mutlak B)Helal C)Halel D)Caiz
31- Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
A)Mute B)Huneyn C)Tebük D)Mekke fethi
32- Tebuk seferine katılmadığı için Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve ashabının kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?
A)Kab b.malik B)Abdullah b.cahş C)Muaz b. Cebel D)Zeyd
33-Cömertliği ile tanınan, elindeki tüm hurma bahçesini vakfeden ve bir daha oraya
girmeyen hatta hanımını dahi bahçe kapısının dışından çağıran, Uhut savaşında iken
Efendimiz (s.a.v.)’e fırlatılan oka kolunu siper yaparak çolak bırakıp vücudunun bir
parçasını da vererek cömertliğini bu noktada da gösteren sahabe kimdir?
A)Sad b. Ebi vakkas B)Sad b. Ubade C)Talha b Ubeydullah D)Musab
34- Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesine ad verilir?
A)Maslahat B)Vedud C)Muahat D)İhvan
35-Uhud savaşında Müslümanların sayısı,müşriklerin sayısı,şehit sayısı sırası ile nasıldır?
A)1000/3000/70 B)700/1000/14 C)1000/3000/70 D)700/3000/70
36-Aşağıdakilerden hangisi Kufe de yetişen Kıraat alimidir?
A)Abdullah b.Âmir B)Asım C)Nafi D)Ebu Amr
37-Aşağıdakilerden hangisi sıfatı lazıme dendir?
A)Vakıf B)Sükun C)İklab D)Kalkale
38-Aşağdakilerden hangisi Lahn-ı celi değildir?
A) Bir harfi , başka bir harfle değiştirdiğimizde B) Medd-i tabiîleri terk ettiğimizde
C) İhfayı izhar yaptığımızda D) Üstün yerine ötre okuduğumuzda
39-( لا ) durağı ayet sonunda olduğunda hangi anlama gelmez?
A)Okuyuşu bitir B)Durabilirsin,geçebilirsin
C)Geriye gelmeden bir sonraki ayete devam et D)Mananın tamam olduğu bir yere kadar git
40- Kur’ân okurken, terennüm ve tegannîde bulunarak, med gerekmiyen yerde med yapmak, med yapılacak yerde fazlaca uzatmaya ne denir?
A) Telhîn B) Tatrîb C) Tahzîn D) Terkîs
41-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal uzlaşma anlamına gelir?
A)Medeniyet B)Ülfet C)Islahat D)Asabiyet
42-A’raf suresinin 26.ayetindeki “takva elbisesi” nde aşağıdakilerden hangisi kasdedilmiştir?
A)Cömertlik B)Terbiye C)Hilm D)Haya
43-Kur’an ve hadislerde İslâm ahlâkını kesin ve çarpıcı biçimde yansıtan en geniş anlamdaki kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarikat B)Tebliğ C)Takva D)Tedebbür
44-Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesi anlamında kullanılmaktadır?
A)Kardeşlik sevgisi B)Ahlak sevgisi C)Hikmet sevgisi D)Din sevgisi
45-”O Kitab ‘dan sana vahyedileni oku ve namazını da kıl. Çünkü namaz kötü ve iğrenç şeylerden meneder. Elbette Allah ‘ı anmak, en büyük ibadettir. “(Ankebut 29/45) ayetnde hangi ilişkiden bahseder?
A)Kur’an-İbadet B)İman-Amel C)İbadet -Ahlak D)İman-Namaz
46-Aşağıdakilerin hangisi Sinoptik İncillerden değildir?
A)Yuhanna B)Luka C)Markos D)Matta
47- Yahudiler’ce Tanah de¬nilen kutsal kitap, tahminen kaçıncı Yüzyılda Yavne’de (Jamnia) topla¬nan bir meclis tarafından nihaî hale kavuşturulmuştur
A)M.Ö:1000 B)M.Ö:800 C)M.S:2YY D)MS:4YY
48-Derlenişi milattan sonra ikinci yüz¬yılda olan en eski toplu Budist dini metinlerine ne ad verilir?
A)Aranyakalar B)Mahayana C)Vipassana D)Dharma-Chakra-Pravattana
49-Hinduizm’in en eski en temel yazılı kaynağının adı nedir?
A)Mezmurlar B)Tanah C)Vedalar D)Neviim
50-Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta yıllık ibadetlerden değildir?
A)Nikah B)Epifani C)Paskalya D)Meryemana günü
51-Hanefiler de durgu sular büyük havuz,küçük havuz diye ikiye ayrılmıştır.Buna göre büyük
havuzlarda en az ölçü ne kdardır?
A)206 Litre B)Abdest için yeterli su C)İki külle D)50 metre kare
52-Namaz abdestinde tertibi farz görenler aşağıdakilerden hangisidir?
A)İmameyn B)Maliki-Hanefi C)Şafii-Hanefi D)Hanbeli-Şafii
53-Gusül abdestinde Niyetin hükmü mezheplere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Sünnet B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Farz D)Hanbeli:Farz
54-Aşağıdakilerden hangisi Teyemmüm abdesti konusunda doğru değildir?
A)Hanefilerde Namaz vakti girmeden teyemmüm edilmesi caizdir
B)Şafii,Maliki,Hanbeli ye göre teyemmümün geçerliliği için namaz vaktinin girmiş olması gerekir.
C)Hanbelîler birden fazla kaza namazı kılınabileceği görüşündedir.
D)Cünüp olan kimse teyemmüm yaptıktan sonra abdesti bozan bir durum meydana gelse, abdesti bozulmuş olur, cünüplük hali geri gelir.
55-Bir namazı, vaktinin son kısmında diğer namazı de vaktinin ilk kısmında kılmaya ne ad verilir?
A)Cem‘ü’l-Muvâsale B)Cem’i Takdim C)Cem’i Salat D)Cemaleyn
56-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdesi gerektiren kurallardan değildir?
A)Rükun tekrarı B)Rükun takdim ve tehiri
C)Namazda uzun ara verme D)Eksik rekat halinde
57-Alimler cemaata gitmemenin hastalık ölçüsünü aşağıdakilerden hangisi olarak belirlemişlerdir?
A)Kalp hastası olanlar için. B)Ayakta namaz kılamayanlar için
C)Teyemmümü mübah kılacak hastalar için D)Özür hali hastaları için
58-Kadın erkek aynı safta namaz kılma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Cenaze Namazında aynı safta namaz,namaza engel değildir.
B)Kabe’nin içerisinde de muhâzât sorunu yoktur
C)Aynı safta namaz kılınırsa sadece kadının sağ ve solundaki erkeklerin namazı olmaz
D)Şafii mezhebinde muahazat erkeğin namazına zarar vermez.
59-Namazlarda cem-i kabul edenler için hangisi cem-e sebep olan bir neden değildir?
A)Hastalık B)Uykusuzluk
C)Dışarıda iken yağmur ve kar D)İhtiyaç, Meşguliyet ve Sıkıntı
60-Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının sıhhat şartlarından değildir?
A)Hutbe B)Camii C)Cemaat D)Mukimlik
61-Teşrik tekbirleri aşağıdaki mezheplerde hükümleri verilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Hanefi:Vacip B)Şafii:Sünnet C)Maliki:Vacip D)Hanbeli:Sünnet
62-Cenaze için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Diri olarak doğduğu bilinen bir çocuk yıkanıp namazı kılınmaz
B)Anasını veya .babasını kasten Öldüren kimselerin de cenaze namazı kı¬lınmaz
C)Çatışma da öldürülen eşkıyanın, teröristlerin ve soyguncuların da cenaze namazı kılınmaz
D)Şer’î bir cezanın uygulanması da ölenlerin cenazeleri yıkanır ve namazları kılınır
63-On yaşından itibaren Namaz,Oruçla mükellef olduğunu savunan kimdir?
A)Ebu hanife B)Ahmet b.Hanbel C)İmamı şafii D)Mutezile
64-Ramazan ayında orucun kasden bozulmasında kefaret gerektiği halde diğer oruçların kasden bozulmasında kefaret gerekmediğinin sebebi nedir?
A)Ramazanın bütünlüğünü bozması B)Kur’an da sadece Ramazan orucundan bahsetmesi
C)Ramazan ayına saygısızlık yapması. D)Sünnet de tek delilin bu olması
65-Yaygın görüşe göre “ve ale’llezîne yutikünehû” (oruca güç yetiremeyenler) ifadesi kimleri kapsar?
A)Miskinleri B)Delirmişleri C)Hastaları D)Şeyh-i fanileri
66-Rikaz için hangisi söylenemez?
A)Rikazın vergilendirilmesi için cumhura göre nisab da aranır.
B)Rikazda bulun¬duktan sonra üzerinden bir sene geçmesinin şart değildir.
C)Rikaz Mevât topraklarda veya sahibi bilinmeyen top¬raklarda bulunmuş ise 4/5′i bulanındır
D)Rikaz,sahipli arazide bulunmuş ise Hanefîler’e göre 4/5′i mülk sahibi veya vârisleri¬ne aittir.
67-Aşağıdakilerden hangisi hakiki nemaya girer?
A)Toprak ürünü B)Altın C)Gümüş D)Para
68-Aşağıdakilerden hangisi zekat için malda aranan şartlardan değildir?
A)El-milkü’t-tâm B)Mâlü’d-dımâr C)Havelânü’1-havl D)Namilik
69- Aşağıdakilerden hangisi Sayin farzlarından değildir?
A)Muteber bir tavaftan sonra yapmak B)Abdestli yapmak
C)Sayin dört şavtını bitirmek D)Hacc sayini hacc aylarında yapmak
70- Aşağıdaki mezheplerden hangisinde Hacc tehari üzere farzdır?
A)Hanefi B)Şafii C)Maliki D)Hanbeli
71-Aşağdakilerden hangisi tavafın vacibi değildir?
A)Teyamün B)İsti’lam C)Abdest D)Hatmin dışından yapmak
72-Aşağıdakilerin hangisi Ebu Hanfeye ait bir kitap değildir?
A) Kitâbü’l-Âlim ve’l-Müteallim B) El-Haşiyye C) Kitâbü’r-Risâle D) Kitabü’l-Harâc
73-Hanefii fıkhına göre hazırlanmış 1851 maddelik Mecelle kimin başkanlığında hazırlanmıştır?
A)Ebu’s suud B)Ahmet Cevdet paşa C)İbni Abidin D)Mesud efendi
74-Hanefi lerin en eski kitalarından Zahiru’r-Rivaye eserlerinin müellifi kimdir?
A)Şerahsi B)İmamı Muhammed C)Ebu Yusuf D) El-Mervezî
75- Yakköp’ün yapısı ve temel yaklaşımında hangisi birlikte değerlendirilen konu değildir?
A)Mekan B)Hedef C)Öğrenci D)Konu
76-Ders planlamada sürecinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Amaçların belirlenmesi B)İçeriğin seçimi
C)Konuyu tekrarlama D)Öğretim sürecine ilişkin kararlar
77-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ve öğretme ilkelerinden değildir?
A)Rehberlik ilkesi B)Toplumsallık ilkesi C)Bireysellik ilkesi D)Görsellik ilkesi
78-“Allah hiç bir insana bir şey indirmedi diyerek Allah ‘ı gereği gibi değerlendiremediler”(En’am, 6/91).ayeti vahiy-rehberlik ilişkisinde hangi ilkeyi ortaya koymaktadır?
A)Vahyin insana dönük olmasını B)Vahyin yardım oluşudur
C)Vahyin süreç içinde oluşunu D)Vahyin uzman oluşunu
79-Dini hizmetlerde oluşan bir sorunu çözerken hangisi kendimizden kaynaklanan engellerden değildir?
A)Algılama B)İfade etme C)Duygular D)Zaman
80-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Temel Değerlerinden değildir?
A)Tutarlılık B)Yetkinlik C)Eşitlik D)Etkililik
81-Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığının görevleri arasında yer almaz?
A) İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek,
B) Din konusunda toplumu aydınlatmak
C) İbadet yerlerini yönetmek
D)Eğitimdeki dini aksaklıkları düzeltmek.
82-Din işleri yüksek kurulu üye seçiminde aşağıdakilerin hangisinin temsilcisi yoktur?
A)İmamlar B)Müezzinler C)Vaizler D)İlahiyatlar
83-T.C. Anayasası’na göre Millî Güvenlik Kurulunun gündemi kim tarafından düzenlenir?
A) Başbakanlar kurulu B) Cumhurbaşkanı
C) Genelkurmay Başkanı D) Millî İsthbarat Genel Sekreteri
84-Anayasa ya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisi çekilir?
A) Bayındırlık ve İskân Bakanı B) Ulaştırma Bakanı
C) Sağlık bakanı D) Kültür Bakanı
85- -Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermez.
-Vatandaşlar kanun önünde eşittir.
-Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Verilen özellikler Cumhuriyetin hangi ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır?
A) İnkılapçılık B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) Devletçilik
86-Aşağıdakilerden hangisi, Mudanya Ateşkes Antlaşması görüşmelerine katılan devletlerden değildir?
A) Fransa B) İngiltere C) İtalya D) Rusya
87- Duşanbe hangi ülkenin başkentidir?
A)Türkmenistan B)Kırgızistan C)Tacikistan D)Kazakistan
88-BM Güvenlik konseyinde kaç asıl kaç yedek üye vardır?
A)5/8 B)5/9 C)5/10 D)5/12
89-Aşağıdakilerden hangisi Akdenize dökülmez?
A)Seyhan B)Asi C)Gediz D)Göksu
90-Türkiyede kaç ilçe vardır?
A)892 B)898 C)912 D)976
91-Aile hukukunda eksik ehliyetli ve ehliyetsizlerin bir yakını tarafından rızaları alınarak veya alınmaksızın evlendirilme yetkisine ne denir?
A) Vekâlet B) Velayet C) Vesayet D) Kefalet
92-Vasiyetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Vasiyet, yapan açısından bağlayıcı olduğu için, kişi sağlığında yaptığı vasiyetini değiştiremez veya bundan vazgeçemez.
B)Vasiyetin yerine getirilmesi mirasın paylaşılmasından öncedir.
C)Terekeden ölenin borçları, cenaze ve defin masrafları karşılandıktan sonra kalan malın üçte birinden vasiyet yerine getirilir.
D)Vasiyet, terekenin üçte birini aşıyorsa, İslam Hukukçularının çoğunluğuna göre vasiyet muteberdir, ancak bu fazla kısmın yerine getirilmesi mirasçıların onaylamasına bağlıdır
93- Tasavvufta nefsin yedi tavırın dan en yüksek olanı hangisidir?
A)Mutmainne B)Râziye C)Marziyye D)Kâmile
94- Gabn-i yesîr ne demektir?
A) Zorluğa karşı kolaylığın gözetilmesi B) Borcunu ödemede zorluk çekmeyen kimse
C) Zorluğun kolaylaştırılması D) Şaşılmayan, muhtemel bir aldanma
95- Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun tam olarak oluşmasını engelleyen durumlardan biri değildir?
A) Açlık B) Zaruret C) Zorlama D) Sarhoşluk
96- Hayvanın kesilmesi esnasında Allah’ın adının anılmasına ne ad verilir?
A) Telbiye B) Tesmiye C) Tahrime D) Tezkiye
97- Aşağıdakilerden hangisi, hayvanı kesen kimsede bulunması gereken bir nitelik değildir?
A) Akıl sahibi olması B) Erkek olması
C) Müslüman veya ehl-i kitap olması D) Allah adına kesmesi
98- Aşağıdakilerden hangisi Müşteri kızıştırarak fiyatların yükselmesini sağlamak anlamındadır?
A) Neceş B) Garar C) Gabn-ı Yesir D) Tağrir
99- İslam Hukukunda aşağıdakilerden hangisi satılan malın maliyeti ve kâr oranı açıklanmadan pazarlık usulü ile satışı ifade eder ?
A) Murabaha B) Tevliye C) Müsaveme D) Vedia
100- Bir tarafın arazi diğer tarafın da emek ile katıldığı ve çıkacak ürünün belli bir oran üzerinden paylaşıldığı ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mufâvada B) Müsâkat C) Mudârebe D) Müzâraa
1-C 11-D 21-A 31-C 41-B 51-D 61-C 71-B 81-D 91-B
2-B 12-D 22-C 32-A 42-D 52-D 62-A 72-D 82-B 92-A
3-A 13-A 23-B 33-C 43-C 53-B 63-B 73-B 83-B 93-D
4-A 14-B 24-C 34-C 44-C 54-D 64-C 74-B 84-B 94-D
5-B 15-C 25-D 35-D 45-C 55-A 65-D 75-A 85-B 95-D
6-C 16-A 26-D 36-B 46-A 56-D 66-A 76-C 86-D 96-B
7-B 17-C 27-D 37-D 47-C 57-C 67-A 77-D 87-C 97-B
8-A 18-C 28-A 38-C 48-D 58-C 68-B 78-A 88-C 98-A
9-D 19-A 29-C 39-A 49-C 59-B 69-B 79-D 89-C 99-C
10-C 20-A 30-C 40-B 50-A 60-D 70-B 80-C 90-A 100-D

1

Nisan
2012

CAMİ DERSLERİ(itikat-ibadet-siyer –ahlak-Tecvid)

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  571 Kez Okundu

BİRİNCİ BÖLÜM D İ N
Din, akıl sahibi insanları, kendi istekleri ile,dünyada ve âhirette iyiliğe ve mutluluğa ulaştıran
ilâhi bir kanundur.
İlk Peygamber Hz.Adem’den itibaren bütün
peygamberler, insanlara Allah’ın varlığını ve
birliğini, O’na nasıl ibâdet edileceğini
öğretmişlerdir. Ancak bu peygamberlerin anlatmış
olduğu dinlerin kuralları, zamanla insanlar
tarafından değiştirilmiştir. Bozulan bu dinler,
insanlara dünya ve âhiret mutluluğunu
sağlayamadıkları için yeni bir ‘din’e ihtiyaç
duyulmuştur.
Bunun üzerine Yüce Allah, son Peygamber
olarak Hz. Muhammed’le birlikte İslâm dinini
göndermiştir. Bugün dünyada bozulmamış olan
tek din İslâm dinidir.
► Dinler üç kısma ayrılır:
1- Hak din: Bozulmamış olan dindir. İslâm dini.
2-Muharref dinler: İnsanlar tarafından
bozulan dinlerdir. Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi.
3- Bâtıl dinler: İnsanlar tarafından uydurulan
dinlerdir. Ateşe ve putlara tapıcılık gibi.
İslâm’ın kuralları üç kısımdır: İman (İnanç),
amel (ibâdetler) ve ahlâk ile ilgili kurallar.
Bu kurallara uygun hareket edenler; hem bu
dünyada hem de âhirette mutlu bir hayat
süreceklerdir.
***********************************************************
İ M A N
İman ‘herhangi bir şeye inanmak’ demektir.
Daha geniş bir ifadeyle; ‘Peygamberimiz’in
Allah’tan getirdiği şeylerin doğru olduğuna; ‘kalp’
ile inanmak ve bu inancı ‘dil’ ile söylemektir.’
► Kelime-i Tevhîd:
Lâ ilâhe illallâh. Muhammedür Rasülullâh.
“Allah’tan başka ilâh yoktur.
Hz. Muhammed Allah’ın Peygamberi’dir.”
► Kelime-i Şehâdet:
Eşhedü el lâ ilâhe illallâh.Ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
“Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah
yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Hz. Muhammed
Allah’ın kulu ve Peygamberi’dir.”
► İman Esasları
Dinimizde inanılması gereken şeyler vardır.
En azından Allah’a ve Hz. Muhammed’in
Allah’ın Peygamberi olduğuna inanan bir kimse
‘topluca iman’ (icmâli iman) etmiş olur.
Ancak bir müslüman bu kadarla yetinmemeli
ve inanılması gereken şeylere ‘ayrıntılı olarak
iman’ (tafsîlî iman) etmelidir.
İman esasları ayrıntılı olarak ‘Âmentü’de
geçmektedir. Bunlara ‘İmanın Şartları’ denir.
1- Allah’a inanmak,
2- Meleklere inanmak,
3- Kitaplara inanmak,
4- Peygamberlere inanmak,
5- Âhiret gününe inanmak,
6- Kadere, iyilik ve kötülüğün Allah’ın
yaratması ile olduğuna inanmak.
► İnsanlar inanç (inanma) bakımından üç kısma
ayrılır:
Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz.
Muhammed’in Allah’ın Peygamberi olduğuna:
● Kalbi ile inanan ve bu inancını dili ile
söyleyen kimselere ‘mü’min’,
● Kalbi ile inanmadığı halde, dili ile
inandığını söyleyen kimselere ‘münâfık’,
● Kalbi ile inanmayan ve inanmadığını açıkça
dili ile söyleyen kimselere ‘kâfir’ denir.
► İman insana ne kazandırır?
● Allah’a inanan insan kendisini huzurlu ve
güvenli hisseder.
● İnanmak insanı yalnızlıktan ve boşlukta
kalmaktan kurtarır.
● Allah’a inanan bir insan sıkıntılarla
karşılaştığı zaman ümitsizliğe düşmez.
►İmanın makbul (geçerli) olmasının şartları:
● İman ümitsizlik anında olmamalıdır.
Önceden inanmamış olan bir insanın, tam öleceği
sırada; ‘Ben şimdi inandım’ demesinin bir faydası
olmayacaktır.
● Müslüman, dini kuralları inkar edici söz ve
davranışlarda bulunmamalıdır.
● Müslüman, dini kuralların hepsinin güzel
olduğunu kabul etmelidir.
1- ALLAH’A İMAN
Çevremize baktığımız zaman
hiç bir şeyin kendiliğinden
olmadığını görürüz. Her şeyi bir
yaratan vardır, O da Allah’tır.
Kâinat Allah’ın varlığını,
kâinattaki mükemmel düzen de Allah’ın birliğini
gösterir.
İlk görevimiz, bizi yoktan var eden Allah’a
inanmak, O’na gönülden bağlanmaktır.
Allah’a doğru olarak inanmak ve varlığını
yakından tanımak; O’nun sıfatlarını bilmeye
bağlıdır.
► Allah’ın Sıfatları
a. Zâtî Sıfatları (Allah’ın zâtının ne olduğu)
1- Vücûd: Var olmak.
2- Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı
yoktur.
3- Bekâ: Allah’ın varlığının sonu yoktur.
4- Vahdâniyet: Allah’ın bir olması.
5-Muhâlefetün lil havâdîs: Allah’ın
sonradan olan şeylere benzememesi.
6-Kıyam binefsihî: Allah’ın varlığı
kendindendir.
b. Sübûtî Sıfatları (Allah’ın neler yaptığı)
1- Hayat: Diri olmak
2- İlim: Bilmek
3- Semi’: İşitmek
4- Basar: Görmek
5 – İrâde: Dilemek
6- Kudret: Gücü yetmek
7- Kelâm: Söylemek
8- Tekvin: Yaratmak
► Allah Sevgisi
Allah bize göz, kulak, dil, el ve ayak gibi
organlar vermiş, akıl ve zekâ ile bizi varlıklar
arasında üstünbir duruma getirmiştir. Yine Allah
yeryüzünü çeşitli nimetlerle donatmış, havadan
suya kadar her türlü ihtiyacımızı karşılamıştır.
“Allah’ın nimetini sayacak olsanız
bitiremezsiniz.” (İbrahim Sûresi, 34)
Bu sebeplerden dolayı Rabbimizi çok
sevmeliyiz. Allah sevgisi; O’nun mübârek adını
saygı ile anmak, emrettiği ibâdet görevlerini seve
seve yapmak ve yasak ettiği şeylerden kaçmakla
olur.
2- MELEKLERE İMAN
► Melekler;
• Nurdan yaratılmış,
• Yemeyen-içmeyen,
• Erkeklik ve dişilikleri
olmayan,
• Allah’ın emirlerini kusursuz yerine
getiren,
• Hiç günah işlemeyen,
• Allah’ın sevgili kullarıdır.
• Nurdan yaratıldıkları için melekleri
göremeyiz.
Allah Kur’an’da meleklerin varlığını haber
vermiş, Peygamberimiz de hem görmüş hem bize
bildirmiştir. Bu sebeple meleklerin varlığına
inanıyoruz.
Melekler yerde, göklerde, çevremizde ve her
yerde bulunurlar.Onların sayılarını ancak Allah
bilir.
► Dört büyük melek şunlardır:
1-Cebrâîl: Allah ile peygamberler arasında
elçilik yapmakla ve onlara kitap getirmekle
görevlidir.
2-Azrail: Ömrü sona eren insanların canlarını
almakla görevlidir..
3-Mikâîl: Tabiat olaylarının idaresi ile
görevlidir.Yağmurun yağması, rüzgarın esmesi
gibi.
4-İsrâfil: Kıyametin kopması ve insanların
öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.
► Meleklere inanmanın faydaları
● Meleklere inanmak, kötülüklerden
uzaklaşmamızı sağlar. ‘Kirâmen Kâtibîn’ isimli
melekler yaptığımız iyilik ve kötülükleri
yazmaktadır. Dolayısıyla ‘Beni kimse görmüyor,
istediğimi yaparım’ diyemeyiz.
● Meleklere inanmak, ahlâkımızı
güzelleştirir. Melek insanı iyiliğe; şeytan ise
kötülüğe çağırır.İnsan, iyiliğe çağıran sese uyduğu
sürece iyi işler yapar ve sevap kazanır.
***********************************************************
3- KİTAPLARA İMAN
Allah, insanlara peygamberleri aracılığı ile
kitaplar ve sayfalar göndermiştir. Bu kitaplarda ve
sayfalarda; Allah’ın emir ve yasakları bildirilmiş,
dünya ve âhirette mutlu olmanın yolları
gösterilmiştir.
► Dört büyük kitap şunlardır:
1-Tevrât: Hz.Mûsâ’ya
2-Zebûr: Hz.Dâvût’a
3-İncîl: Hz.Îsâ’ya
4-Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed’e
indirilmiştir.
Tevrât ve Zebûr, Yahudiler’in , İncîl ise
Hıristiyanlar’ın kitabıdır. Günümüzde üçü bir
arada; ‘Kitâb-ı Mukaddes’ (Kutsal Kitap) adıyla
toplanmıştır.
► Suhuf (sayfalar) ise şu peygamberlere
gönderilmiştir :
Hz.Âdem’e 10 sayfa, Hz.Şit’e 50 sayfa,
Hz.İdrîs’e 30 sayfa, Hz.İbrâhîm’e 10 sayfa
gönderilmiştir.
► Kur’an-ı Kerim
Kur’an-ı Kerim;
● 610 yılının Ramazan
ayında, bir Pazartesi gecesi,
● Peygamberimiz Hira Mağarası’nda
düşüncelere dalmışken,
● Cebrâîl (AS) tarafından indirilmeye
başlanmıştır.
Âyet ve sûreler çoğu zaman bir soru ya da olay
üzerine inerdi. İşte Kur’an-ı Kerim bu şekilde âyet
âyet, sûre sûre 23 senede tamamlanmıştır. Kur’an
âyetleri indikçe ‘vahiy kâtipleri’ bunları yazardı.
Âyetleri ezberleyenler de olurdu.
Peygamberimiz hayatta iken âyetler inmeye
devam ettiği için, bu âyetler bir araya toplanarak
‘mushaf’ (kitap) haline getirilemedi.
Peygamberimiz vefat ettikten sonra
Hz.Ebubekir zamanında Kur’an âyetleri bir araya
toplanarak mushaf haline getirilmiş, Hz.Osman
zamanında ise çoğaltılarak çeşitli islâm ülkelerine
gönderilmiştir.
Kur’an hem yazılarak, hem de ezberlenerek
değiştirilmeden günümüze kadar gelmiştir.
Kıyâmete kadar da bozulmadan devam edecektir.
“ Kur’an’ı Biz indirdik, onun koruyucusu da
biziz.” (Hicr Sûresi, 9)
Kur’an’da 114 sure vardır. Her 20 sayfaya bir
‘cüz’ denir, toplam 30 cüz vardır. Kur’an ayetleri 6
binden fazladır.
Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar
ezberleyenlere ‘hâfız’ denir. Özellikle Ramazan
aylarında Kur’an’ın bir kişi tarafından okunup
diğerleri tarafından takip edilmesine ise ‘mukâbele’
denir.
4- PEYGAMBERLERE İMAN
Peygamber, Allah ile insanlar arasında elçilik
yapan ve insanlara doğru gösteren kimselere
denir.
İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’ın varlığını ve
birliğini anlayabilse de Allah’ın sıfatlarını, O’na
nasıl ibâdet edileceğini, âhiret hayatını, dünya ve
âhiret mutluluğunun nasıl kazanılacağını
bilemezler. Bu sebeplerden dolayı bir ‘yol
gösterici’ye yani peygambere ihtiyaçları vardır.
►Peygamberlerde bulunması vâcip olan
(gereken) sıfatlar:
1- Sıdk: Doğruluk,
2- Emânet: Güvenilir olmak,
3- Fetânet: Akıllı ve uyanık olmak,
4- İsmet: Günah işlememek,
5- Tebliğ: Bildirmek.
► Peygamberler
İlk peygamber Hz.Âdem, son peygamber ise
Hz.Muhammed’dir. Bu ikisi arasında bir çok
peygamber gelip geçmiştir. Kur’an’da sadece 25
peygamberin adı geçmektedir:
Âdem, İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhîm,
İsmâîl, İshâk, Yâkûb, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ,
Dâvûd, Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyâs,
Elyesa’, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, Muhammed
(SAV).
İman esasları, ibâdetler ve ahlâk kuralları
peygamberlerin anlattığı dinlerde
aynı olan esaslardır.
►Mûcize ve Kerâmet
Peygamberler, peygamber
olduklarını ispat etmek ve insanları
inandırmak için bazen Allah’ın yardımı ile
‘mûcize’ler (olağanüstü şeyler) göstermiştir.
Peygamberimiz’in en büyük ve dâimi
mûcizesi Kur’an-ı Kerim’dir.
Allah’ın yardımı ile O’nun veli (sevgili)
kulları tarafından gösterilen olağanüstü olaylara
ise ‘kerâmet’ denir.
5- AHİRET GÜNÜNE İMAN
İnsanların ve diğer canlıların bir sonu olduğu
gibi üzerinde yaşadığımız kainatın da bir gün sonu
gelecektir. Zamanı gelince ‘İsrafil’ isimli melek
‘sur’ denilen bir şeye üfürecek ve bundan çıkacak
sesin etkisi ile ‘kıyâmet’ kopacak;
Yeryüzü şiddetli bir depremle sarsılacak, dağlar
yerinden koparılıp pamuk gibi atılacak, denizler
kaynayacak, gökler yarılacak, güneş dürülüp ışığını
kaybecek, ay tutulacak ve güneşle birleşecek,
yıldızlar sönecek ve dökülecek, bütün canlılar
ölecek, kısaca yer ve göklerin düzeni bozularak
kâinat yeni bir şekil alacaktır.
Bir süre geçtikten sonra Allah’ın emriyle İsrafil,
sur’a ikinci defa üfürecek ve bütün insanlar yeniden
dirilerek ‘mahşer’ denilen toplanma yerine
çağrılacaktır.
Burada herkes Allah’ın huzuruna çıkarılarak
dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir.
‘Kirâmen Kâtibîn’ melekleri tarafından iyilik ve
kötülüklerin yazılmış olduğu ‘Amel Defteri’
insanların eline verilecek ve herkes dünyada iken
yaptıklarını amel defterinde görüp okuyacaktır.
► Ahirete imanın faydaları
Ahirete inanan bir insan, sorumluluk hissederek
davranışlarına dikkat eder. Geçici olan bu dünyada
daha ‘sonsuz bir hayat’ için hazırlanır. Ahiret
gününe inanmak insanı teselli eder, üzüntüsünü
azaltır.
► Ölüm
İnsan beden ve ruhun birleşmesinden meydana
gelen bir varlıktır. Bedenimize canlılık ve hareket
veren ‘ruh’tur. Allah’ın takdir ettiği zaman gelince
ruh bedenden ayrılır. Ruhun bedenden ayrılması
olayına ‘ölüm’ denir. “Her canlı ölümü tadacaktır.”
(Al-i İmran Sûresi, 185)
► Kabir
İnsanın ölümünden
kıyâmet günü yeniden
dirilmesine kadar geçen
zamana ‘kabir hayatı’, bu süre içinde bulunacağı
yere de ‘kabir’ denir.
“ Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya
da cehennem çukurlarından bir çukurdur.”
(Hadis)
► Cennet
Mü’minler için hazırlanmış mükafat (ödül)
yeridir. Cennette ne arzu edilirse, hemen yanında
hazır bulunacaktır. Orada insan hep genç yaşta
kalacak, ihtiyarlamayacaktır.Orada hastalık, korku
ve üzüntü yoktur. Orada hayat sonsuzdur, ölüm
yoktur.
► Cehennem
İnanmayanlar ve inandığı halde günah
işleyenlerin ahirette ateşle cezalandırılacakları
yerdir.
Kâfirler ve münâfıklar burada sonsuza kadar
kalacaklardır. İnandığı halde günah işleyenler ise,
burada cezasını çektikten sonra cennete girecektir.
***********************************************************
6- KADER ve KAZAYA İMAN
Kâinatta olacak şeylerin,
yerini, zamanını, özelliklerini
ve nasıl olacaklarını Allah’ın
ezelde bilmesi ve takdir
etmesi (karar vermesi)’ne
‘kader’, bu şeylerin zamanı
gelince gerçekleşmesine de ‘kaza’ denir.
Hayır, iyilik; şer ise kötülük demektir. Hayır ve
şerden hangisini yapmayı istersek, Allah onu bizim
için yaratır. Fakat Allah bizim iyilik yapmamızı
ister, kötülük yapmamızı istemez.
Kader inancı bize kâinatta her şeyin bir plana
göre ve bir gâye için varedildiğini, her şeyin bir
sebebi olduğunu öğretir.
► Rızık
Canlıların yiyip içtiği ve faydalandığı şeylere
‘rızık’ denir. Allah herkesin rızkını belirlemiştir.
İnsanın görevi rızkını helâl yollardan kazanmaktır.
► Ecel
Allah insanı yoktan var etmiş ve ne kadar
yaşayacağını da takdir etmiş (belirlemiş) tir. İnsanın
doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı zamana
‘ömür’ denir. Ecel ise ömrün bittiği dünya hayatının
sona erdiği vakittir.
Bize düşen görev; sağlığımızı korumak,
hayatımızı tehlikeye düşürecek şeylerden sakınmak,
sınırlı olan dünyadaki zamanımızı boşa geçirmemek,
hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş
gibi de ahiret için çalışmaktır.
► Tevekkül
Yapacağımız herhangi bir iş için, bütün
gücümüzle çalışıp elimizden geleni yaptıktan sonra,
sonucu Allah’tan beklemeye ‘tevekkül’ denir.
GERÇEK İMAN
Hazreti Ömer, halifeliği zamanında kontrol
maksadıyla bir gece Medîne’de dolaşırken yoruldu
ve dinlenmek üzere bir evin duvarına yaslandı. Bu
esnada, evin içinde anne ile kızı arasında geçen şu
konuşmayı duydu:
Anne:
– Haydi kızım, kalk da süte
biraz su katıver!
Kız:
– Halifenin sütlere su katılmasını yasakladığını
bilmiyor musun?
Anne:
– Evet biliyorum.
Kız:
– Öyle ise halifenin yasakladığı işi nasıl
yapabilirim?
Anne:
– Kalk da su koy şu süte, Ömer seni nereden
görecek?
Kız:
– Ömer görmez ama Rabbim görür. Vallahi ben
onun göreceği yerde yapmadığım bir işi görmediği
yerde de yapmam.
Hz. Ömer, bu konuşmaları dinledikten sonra
oradan ayrıldı. Daha sonra, iyi bir din terbiyesi
görmüş bu yüksek ahlâklı fakir kızı oğlu Âsım ile
evlendirdi.
Bu hikayeden şunu öğreniyoruz.
“Allah inancının, insanın davranışlarına
olumlu yönde çok büyük tesiri vardır.”
DÖRT BÜYÜK MELEK
Allah’tan aldığı emri
Ulaştırır peygambere
İşte o vahiy meleği
Selam onun üzerine
(Cevap: Cebrâil)
Ömrümüz sona erince
Ruhu bedenden ayırır
Mü’min olan korkmaz ondan
Çünkü hep hazırlıklıdır
(Cevap: Azrâil)
Vakti saati gelince
İki kere üfler Sûr’a
İlkinde ölür her canlı
Ardından gelir huzura
(Cevap: İsrâfil)
Kar ve yağmuru yağdırır
O estirir rüzgarları
Allah’ın izniyle yapar
Elbette bütün bunları
(Cevap: Mikâil)
İki güzel melek vardır
Yaptıklarımızı yazar
Sağdaki iyilikleri
Soldaki kötülükleri
(Cevap: Kirâmen Kâtibîn)
Onlar sorular sorar
İnsan kabre girdiğinde
“Rabbin kimdir, dinin nedir?”
Bilemezsen vay haline!
(Cevap: Münker ve Nekir)
Ne de güzel bir yer cennet
Orda meleklerin başı
İnşallah bize olacak
O da cennet arkadaşı
(Cevap: Rıdvan)
Rabbim korusun bizleri
Azâbından, gazâbından
Sığınırız o Rahîm’e
Cehennemin başkanından
(Cevap: Mâlik)

DEVLETİN MUMU
Hilâfet makamında iken, Mekkeli bir dostu Hz.
Ömer’in ziyaretine gelir. Vakit akşam vaktidir.
Hz. Ömer evinde, gündüzden arta kalan devlet
işlerini toparlamakla meşguldür.
Dostuna ikramda bulunduktan sonra, biraz
beklemesini söyler ve işinin başına döner.
Resmî işler bitince, evde yanmakta olan mumu
söndürüp yerine başka bir mum yakar.
Arkadaşı Hz. Ömer’in bu davranışına şaşar ve
sebebini sorar.
Hz. Ömer ona şu cevabı verir:
– Söndürdüğüm mum, hazineye ait olup devletin
malıdır. Devletin malı bana ancak devletin ve milletin
işleri ile ilgilendiğim sürece helâl olur. Sen bana özel
bir ziyaret maksadıyla geldin. Bu ziyaret kişisel bir iş
olduğu için, görüşmemizi devletin malı olan mumun
ışığında yapmamız doğru değildir. Bu görüşmenin,
kendime ait mumun ışığında yapılması gerekir.
Yaktığım ikinci mum, benim şahsî paramla aldığım bir
mumdur. Bu değişikliği onun için yaptım.
Bu hikayeden şunu anlıyoruz.
“Devlet malı bütün toplumun ortak malıdır. Bundan
dolayı, görevliler tarafından özel işlerde kullanılması
doğru değildir. Devlet malını özel işlerinde kullanan
görevliler, başkalarının hakkına el uzatmış, dolayısıyla
harama bulaşmış olurlar.”
İKİNCİ BÖLÜM İBADET________________________________ __
İbâdet, Allah’a saygı göstermek ve O’nun bize
verdiği sayısız nimetlere karşı ‘teşekkür’ borcunu
yerine getirmektir.
Namaz, oruç gibi ibâdetler ‘beden’ ile, zekat ve
kurban gibi ibâdetler ‘mal’ (para) ile, hac ibâdeti ise
‘hem mal hem de beden’ ile yapılır.
İbâdetler hiç bir karşılık beklemeden, yalnız
‘Allah rızası için’ yapılmalı, gösteriş için
yapılmamalıdır.
Bu duygularla yapılan ibâdetler;
• İmanımızı korur.
• Ahlâkımızı güzelleştirir.
• Kötülüklerden uzaklaştırır.
• Bunalımdan kurtarır.
• Allah’a yaklaştırır.
• Ahirette cennete gitmemizi sağlar.
*********************OOO********************
İslâm, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
Allah’tan getirdiği şeyleri kabul etmek ve bunları
hayatta uygulamaktır. Kısaca İslâm, ‘inandığını
yaşamak’ demektir.
İslâm’ın Şartları beştir:
1. Kelime-i şehâdet getirmek:
Eşhedü el lâ ilâhe illallâh.Ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
(Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilâh
yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Hz.
Muhammed O’nun kulu ve Peygamberidir.)
2. Namaz kılmak: Günde beş vakit namaz
kılmaktır.
3. Oruç tutmak: Her yıl Ramazan ayının
tamamını oruç tutmaktır.
4. Zekat vermek: Zenginlerin, mal ya da
parasının ‘kırkta biri’ni her yıl fakirlere
vermesidir.
5. Hacca Gitmek: Gücü yetenlerin ömründe
bir defa hacca gitmesidir.
Kimler Allah’ın emir ve yasakları ile
mükellef (sorumludur) tir?
‘Akıllı olan’ ve ‘erginlik çağına gelen’ her
‘müslüman’, Allah’ın emir ve yasakları ile
sorumludur.
(Erkekler 12 ile 15, kızlar ise 9 ile 15 yaşları
arasında erginlik çağına girmiş olurlar.)
Sorumlu kimseler:
• Allah’ın farzlarını (emirlerini) yapmalıdır:
Namaz, oruç, hac, zekat…
• Allah’ın haramlarından (yasaklarından)
kaçmalıdır: İçki, kumar, adam öldürmek…
• Peygamberimiz’in sünnetine (yaşantısına)
uymalıdır.
• Dinin mekruhlarından (hoş görmediği
şeylerden) sakınmalıdır
*********************OOO********************
İslâm dini, temizlik üzerine
kurulmuştur. Müslüman demek, temiz
insan demektir. Temiz olanları, hem
Allah hem de insanlar sever.
“Ş üphesiz ki Allah, çokça tevbe edenleri ve
iyice temizlenenleri sever.” (Bakara Suresi, 222)
“Temizlik, imanın yarısıdır.” (Hadis)
ABDEST
Abdest; belirli organları, usulüne uygun
olarak, yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan
temizliktir.
Abdestsiz yapılmayan şeyler:
• Namaz kılınmaz,
• Kur’an-ı Kerim’e el sürülmez
• Tilâvet (okuma) secdesi yapılmaz,
• Kâbe tavaf edilmez.
Abdestin farzları dörttür:
1. Yüzü bir kere yıkamak,
2. Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak,
3. Başın dörtte birini bir kere meshetmek,
4. Ayakları topuklarla beraber
bir kere yıkamak.
Bu farzlardan biri eksik olursa
abdest geçerli olmaz.
Abdestin alınışı:
• Mümkünse kıbleye
dönülür.
• Niyet edilir: ‘Niyet
ettim Allah rızası için
abdest almaya’ ve
Eûzü-Besmele çekilir.
• Eller bileklere kadar üç kere yıkanır.
• Sağ avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı su alınır
ve her defasında boşaltılır.
• Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su
çekilir ve sol el ile temizlenir.
• Yüzün her tarafı üç kere yıkanır.
• Önce sağ sonra sol kol, üç defa dirseklerle
beraber yıkanır.
• Baş ıslak elle meshedilir.
• Her iki elin küçük parmakları ile
kulakların içi, baş parmaklar ile de dışı
meshedilir.
• Ellerin geriye kalan üçer parmağının dışı
ile de boynun arkası meshedilir.
• Önce sağ sonra da sol ayak, ‘sol el’ ile
topuklarla beraber yıkanır.
Abdest bittikten sonra da kıbleye karşı
‘Kelime-i Şehâdet’ okunur.
Abdesti bozan şeyler:
• Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ve
sarı su çıkması.
• Ağız dolusu kusmak.
• Tükürdüğü zaman, tükürüğünün yarısının
veya daha fazlasının kan olması.
• Tuvaletle ilgili her şey.
• Bayılmak, sarhoş olmak, uyumak.
• Namazda gülmek. (Kendi duyarsa namazı,
yanındaki duyarsa abdesti bozulur)
GUSÜL (Boy Abdesti)
Vücudun her tarafını, kuru yer
bırakmadan yıkamaya ‘gusül’ denir.
Guslün farzları üçtür:
1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.
2. Buruna su çekip yıkamak.
3. Bütün vücudu (iğne ucu kadar kuru yer
bırakmayarak) yıkamak.
Guslün alınışı:
• Besmele çekilir.
• Niyet edilir: ‘Niyet ettim Allah rızası
için gusül abdesti almaya’.
• Ağza üç defa su alınıp boğaza kadar
çalkalanır.
• Buruna üç defa su çekip iyice temizlenir.
• Bundan sonra abdeste kaldığı yerden
devam edilir.
• Üç defa başa, üç defa sağ omuza, üç defa
da sol omuza su dökerek yıkanılır. Her su
döküşte vücut iyice ovulur ve kuru bir yer
bırakılmaz.
TEYEMMÜM (Toprakla Abdest )
Niyet ederek, elleri temiz bir
toprağa (veya toprak cinsi bir
şeye) vurup yüzünü ve kollarını
meshetmeye ‘teyemmüm’ denir.
Abdest ve gusül için su
bulunmadığı zaman teyemmüm
yapılır.
Teyemmümün farzları ikidir:
1. Niyet etmek.
2. Elleri temiz bir toprağa (veya toprak cinsi
bir şeye) iki defa vurup, birincisinde yüzü
ikincisinde kolları meshetmek.
*********************OOO********************
Namazın Önemi
Allah’a imandan sonra farzların en
önemlisi namazdır. Akıllı olan ve erginlik
çağına gelen her müslümana namaz kılmak
‘farz’dır.
Çünkü namaz, ruhu temizleyen, kalbi aydınlatan,
insanı Allah’ın huzuruna yükselten bir ibadettir.
Namazını doğru kılan bir kimse; günah işlemekten
kurtulur, imanını kuvvetlendirir, Allah’ın rızasını
(memnuniyetini) kazanır ve cennetin aydınlık yolu
kendisine açılır.
“Sana vahyolunan kitabı oku, namazı dosdoğru kıl.
Gerçekten namaz, hayâsızlıktan ve fenâlıktan
alıkoyar.” (Ankebut Suresi, 45)
“Namaz dinin direğidir.”
“Çocuklarınıza yedi yaşına gelince namaz
kılmasını emredin.” (Hadis)
Beş Vakit Namaz ve Kılınışları
1- Sabah ►4 rekat ( 2 sünnet, 2 farz)
2- Öğle ►10 rekat (4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet)
3- İkindi ► 8 rekat (4 sünnet, 4 farz )
4- Akşam ►5 rekat ( 3 farz, 2 sünnet )
5- Yatsı ►13 rekat (4 ilk sün. 4 farz, 2 son sün. 3 vitir)
13
1. Sabah Namazı (4 Rekat)
►Sabah namazının sünnetinin kılınışı:
“Niyet ettim, Allah rızası için, sabah
namazının sünnetini kılmaya.” (Allâhü Ekber)
1. Rekat:
Sübhâneke, Euzü-Besm, FÂTİHA, SÛRE.
(Rüku, Secde)
2. Rekat:
Besmele,FÂTİHA,SÛRE. (Rüku, Secde)
Oturuş:
Ettehıyyâtü, A. Salli, A. Bârik, R. Âtinâ, R.
Firlî. (Selâm)
►Sabah namazının farzı’nın kılınışı ile
sabah namazı’nın sünnetinin kılınışı aynıdır.
2. Öğle Namazı (10 Rekat)
►Öğle namazının ilk sünneti’nin kılınışı:
“Niyet ettim, Allah rızası için, öğle namazının
ilk sünnetini kılmaya.”(Allâhü Ekber)
1. Rekat:
Sübhâneke, Euzü-Besmele, FÂTİHA, SÛRE.
(Rüku, Secde)
2. Rekat:
Besmele, FÂTİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)
İlk oturuş: Ettehıyyâtü.
3. Rekat:
Besmele, FÂTİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)
4. Rekat:
Besmele, FATİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)
Son oturuş: Ettehıyyatü, A. Salli – A. Bârik,
R. Âtinâ, R. Firlî (Selâm)
►Öğle namazının farzının kılınışı, öğlenin
ilk sünnetinin kılınışına benzer. Yalnız tüm
farzların 3. ve 4. rekatlarında sûre okunmaz.
►Öğle namazının son sünnetinin kılınışı,
sabah namazının sünnetinin kılınışı ile aynıdır.
3. İkindi Namazı (8 Rekat)
►İkindi namazının sünnetinin kılınışı:
Öğlenin ilk sünnetinin kılınışına benzer.
Yalnız ilk oturuşta Ettehıyyâtü’den sonra A. Salli
ve A. Bârik duâları, 3. rekatta da Sübhâneke duası
okunur ve devam edilir.
►İkindi namazının farzının kılınışı ile
öğlenin farzının kılınışı aynıdır.
4. Akşam Namazı (5 Rekat)
►Akşam namazının farzının kılınışı:
İlk iki rekat normal şekilde kılınarak oturulur.
Sadece Ettehıyyâtü okunarak 3. rekata kalkılır,
Besmele ve FÂTİHA’dan sonra, rüku ve secdeye
varılır.
Son oturuşta okunması gereken tüm duâlar
okunur ve selâm verilir.
►Akşam namazının sünnetinin kılınışı ile
sabahın sünnetinin kılınışı aynıdır.
5. Yatsı Namazı (10 + 3 Rekat)
►İlk sünnetini kılınışı ile ikindinin
sünnetinin kılınışı aynıdır.
►Farzının kılınışı ile ikindinin farzının
kılınışı aynıdır.
►Son sünnetinin kılınışı ile sabahın
sünnetinin kılınışı aynıdır.
►Vitir namazının kılınışı ile akşamın
farzının kılınışı birbirine benzer.
(Farklı olarak 3. Rekatta Besmele, FÂTİHA
ve SÛRE’den sonra tekbir getirilip ‘Kunut
Duâları’ okunur ve devam edilir.)
NAMAZIN FARZLARI
Namazın farzları, altısı namazın dışında, altısı
da namazın içinde olmak üzere toplam 12 tanedir.
►Namazın (Dışındaki) Şartları:
1. Hades’ten Tahâret: ‘Gözle görülmeyen’
pisliklerden temizlenmek için abdest veya
gusül almaktır.
2. Necâset’ten Tahâret: Namaz kılacak
kişinin bedeninde, elbisesinde ve namaz
kılacağı yerde ‘gözle görülen’ pislik varsa
onları temizlemektir.
3. Setr-i Avret: Namaz kılacak kişinin
vücudunda örtünmesi gereken yerleri
örtmektir.
(Erkekler diz kapağı ile göbek arasını,
kadınlar el, yüz ve ayak hariç vücudun her
tarafını örterler.)
4. İstikbâl-i Kıble: Namazı kıbleye
(Mekke’deki Kabe’ye) dönerek kılmaktır.
5. Vakit: Her namazı kendi vaktinde
kılmaktır.
6. Niyet: Hangi namazı kıldığını bilmek ve
kalbinde hatırlamaktır.
►Namazın (İçindeki) Rükünleri:
1. İftitah Tekbiri: Namaza başlarken Allâhü
Ekber diyerek ‘tekbir’ almaktır.
2. Kıyam: Namazda ‘ayakta durmak’
demektir.
3. Kıraat: Namazda ayakta iken biraz
‘Kur’an okumak’tır.
4. Rüku’: Namazda eller diz kapağına
erişecek şekilde ‘eğilmek’tir.
5. Secde: Rükudan sonra ayaklar, dizler ve
ellerle beraber ‘alnı yere koymak’tır.
6. Kâde-i âhire: Namazın sonunda
‘Ettehıyyâtü’yü okuyacak kadar
‘oturmak’tır.
NAMAZI BOZAN ŞEYLER
• Namazda konuşmak, yemek, içmek.
• Kendi işiteceği kadar gülmek (yanındaki
işitirse abdesti de bozulur).
• Göğsünü kıbleden çevirmek.
• Namazda bir iş yapmaya çalışmak.
• Bir şeye üflemek.
• Öksürüğü yokken öksürmeye çalışmak.
• Kur’an’ı manası bozulacak şekilde
okumak.
NAMAZIN VACİPLERİ
• Namaza Allahü Ekber sözü ile başlamak.
• Her rekatta “Fatiha Suresi”ni okumak.
• Farzların ilk iki rekatında, vitir ve
nafilelerin her rekatında Fatiha’dan sonra
bir sure yada ayet okumak.
• Secdede alın ve burnu beraber yere
koymak.
• Üç ve dört rekatlı namazlarda ilk oturuş.
• Namazların sonunda selam vermek.
NAMAZIN SÜNNETLERİ
• İftitah tekbirini alırken elleri yukarı
kaldırmak.
• Namazın başında sessizce Sübhaneke ve
Euzü-Besmele ile diğer rekatlarda
Fatiha’dan önce besmele çekilmesi ve
Fatiha’dan sonra “Amin” denilmesi.
• Namaz içerisindeki bütün tekbirler ve
tesbihatlar.
• Son oturuşlarda salavatlardan sonra dua
okunması.
Not: Namaz kılarken namaza yoğunlaşmamızı
engelleyen hareketler de mekruh kabul edilir.
SEHİV (YANILMA) SECDESİ
Bir kimse namaz kılarken;
● Namazın farzlarından birini unutarak
geciktirirse veya,
● Namazın vaciplerinden birini unutarak
geciktirir veya unutarak yapmazsa, namaz
sonunda ‘Sehiv Secdesi’ yapar.
(Namaz sonunda ‘Ettehıyyâtü’yü okuyup sağa
selam verir. İki defa secde yapar ve oturur.
Sırasıyla ‘Ettehıyyâtü, A. Salli, A. Bârik,
R. Âtinâ, R. Firli’ duâlarını okur ve selâm verir.)
CUMA NAMAZI
Cuma günü müslümanlar için
önemli bir gündür. Bu sebeple
mümkünse guslederek (yıkanarak)
ve iyi elbiseler giyerek camiye
gidilmelidir.
Cuma Namazı öğle vaktinde
kılınır ve o günün öğle namazı yerine geçer.
Cuma’nın farzı tek başına kılınmaz, mutlaka
cemaatle kılınır.
Cuma Namazı toplam 10 rekat’tir:
Cuma’nın İlk Sünneti:……………4 rekat
(Öğlenin sünneti gibi kılınır.)
Cuma’nın Farzı:………………….2 rekat
(Sabahın sünneti gibi kılınır.)
Cuma’nın son sünneti: …………..4 rekat
(Cuma’nın ilk sünneti gibi kılınır.)
Bundan sonra isteyen şu namazları da
kılabilir:
Zuhr-i âhir = Son Öğle Namazı: 4 rek’at
(Öğlenin sünneti ya da farzı gibi kılınır.)
Vaktin Sünneti:…………………2 rek’at
(Sabahın sünneti gibi kılınır.)
BAYRAM NAMAZLARI
Müslümanların yılda iki
tane ‘Dini Bayram’ı vardır;
Ramazan ve Kurban Bayramı.
Bayramlar;
• Müslümanları
birbirine yaklaştırır,
• Dargınlıkları ortadan kaldırır,
• Kardeşlik duygularını kuvvetlendirir.
Ayrıca topluca kılınan bayram namazları birlik
ve beraberliğin en güzel göstergesidir.
Bayram Namazlarının kılınışı:
Niyet ettim Allah rızası için (Ramazan,
Kurban) Bayramı Namazı’nı kılmaya”,
Allâhü Ekber
1. Rekat___________________________
Sübhâneke, 3 defa Allahü Ekber, Euzü-
Besmele, FÂTİHA, SÛRE. (Rüku, Secde)
2. Rekat___________________________
Besmele, FÂTİHA, SÛRE, 3 defa Allahü
Ekber (Rüku, Secde)
Oturuş____________________________
Ettehıyyâtü, A. Salli, A. Bârik, R. Âtinâ,
R. Firlî. (Selâm)
Bayram Namazlarında ezan okumak ve
ikâmet getirmek yoktur. Bayram Hutbesi
namazdan sonra okunur.
Teşrik Tekbirleri:
Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi olan
‘Arefe’ günü sabah namazından itibaren,
bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar,
23 vakit, farz namazların peşinde, selâmdan sonra
birer defa:
“Allâhü Ekber, Allâhü Ekber, Lâ ilâhe
illallâhü vallâhü ekber, Allâhü Ekber ve lillâhil
hamd” diye tekbir almak vâcip (gerekli)’tir.
TERÂVİH NAMAZI
Ramazan ayında kılınan, 20 rekatlık sünnet
bir namazdır. Evde tek başına kılınabildiği gibi
cemaatle de kılınabilir. Terâvih Namazı yatsı
namazından sonra, vitirden de önce kılınır.
Şöyle ki, Terâvih Namazı:
2’şer rekat olarak kılınırsa, sabahın sünneti
gibi kılınır. (10 defa)
4’er rekat olarak kılınırsa, ikindinin
sünneti gibi kılınır. (5 defa)
CENAZE NAMAZI
Cenaze Namazı;
• Farz-ı kifâye’dir. (Bazı
müslümanlar kılarsa
diğerlerinin kılmasına gerek yoktur.)
• Ölen kimse için duâdır. Allah’tan din
kardeşinin günah ve kusurlarını
affetmesini dilemek ve ona son vazifeyi
yapmaktır.
Cenaze Namazının kılınışı:
“Niyet ettim, Allah rızası için, hazır olan
cenaze namazını kılmaya, şu (erkek, kadın,
erkek çocuğu, kız çocuğu) için duâya.”
1. tekbirden sonra: Sübhâneke,
2. tekbirden sonra: A. Salli, A. Bârik,
3.tekbirden sonra: Cenaze Duâsı,
(Bilmeyenler Kunut Duâları ya da R. Âtinâ
duasını okur)
4. tekbirden sonra: Sağa ve sola selam
verilir.
YOLCULARA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
Orta yürüyüşle 18 saatlik (yaklaşık 90
kilometrelik) bir yere gitmek için evinden çıkan
kimseler, varacağı yere gidinceye kadar misafir
(yolcu) olduğu gibi, gittiği yerde de 15 günden az
kalmaya karar vermişse yine misafir sayılır.
Yolcular;
Dört rekatlı farz namazları iki rekat kılar.
Akşamın farzını ve vitir namazını üç rekat
olarak aynen kılar. Vakti varsa sünnetleri
kısaltmadan tam olarak kılar.
Cuma ve bayram namazlarını kılmayabilir.
Ramazan oruçlarını isterse tutar, istemezse
sonradan kaza eder.
Abdest ile giydiği mestler üzerine, üç gün
üç gece (72 saat) süreyle meshedebilir.
GEÇMİŞ NAMAZLARIN KAZASI
Bir namazı vaktinde kılmaya ‘eda’, vakti
çıktıktan sonra kılmaya da ‘kaza’ denir. Namazı
özürsüz olarak vaktinden sonraya bırakmak büyük
günahtır. Kaza ettikten sonra ayrıca Allah’tan ‘af’
dilenmelidir.
Beş vakit namazın farzları ile vitir namazı kaza
edilir. (Yalnız sabah namazını vaktinde kılamayan
bir kimse, güneş doğduktan sonra öğlene kadar kaza
ederse; önce sünnetini sonra da farzını kaza eder.)
Şöyle niyet edilir: “Niyet ettim, Allah rızası
için, kazaya kalan, ilk sabah (öğle, ikindi, akşam,
yatsı, vitir) namazının farzını kılmaya.”
ÎMÂ İLE NAMAZ
İslâm dininde zorluk yoktur.
Namazlarını ayakta kılamayanlar
oturarak (ya da yatarak) kılarlar,
rüku ve secdesini yaparlar.
Eğer rüku ve secde yapmaya gücü yetmiyorsa,
baş işareti (îmâ) ile kılarlar. (Yani rükuda başını
eğer, secdede biraz daha fazla eğer.)
TİLÂVET (OKUMA) SECDESİ
Kur’an-ı Kerim’in 14
sûresinde ‘secde âyeti’ vardır.
Bunlardan birini okuyan veya
işitene secde yapmak ‘vâcip’
tir. Şöyle ki;
• Secde âyeti namazda
okunursa, ‘tilâvet secdesi’ namazın içinde
yapılır.
• Secde ayeti namaz dışında okunursa;
Niyet edilir: ‘Niyet ettim Allah rızası
için, okuduğum (veya duyduğum)
tilâvet secdesini yapmaya’
Eller kaldırılmadan ‘Allâhü Ekber’
denilerek rükuya varılır. Üç defa,
‘Sübhâne rabbiyel ağlâ’ denilir ve
kalkılır. Kalkarken; ‘Gufrâneke
rabbenâ ve ileykel mesıyr’ denilir.
CÂMİ ve CEMAATLE NAMAZ
Müslümanların toplu
olarak ibadet ettiği yere
‘câmi’, küçüklerine ise
‘mescid’ denir.
Namaz kıldıran kişiye
‘imam’, ezan okuyan kişiye de ‘müezzin’ denir.
Türk milleti, tarih boyunca câmi yapımına çok
önem vermiş ve görkemli câmiler inşâ etmişlerdir.
Sultan Ahmet Câmii (İstanbul) Süleymaniye Câmii (İstanbul)
Ayasofya Câmii (İstanbul)
Ulu Câmi (Bursa)
Selimiye Câmii (Edirne)
Kocatepe Câmii (Ankara)
Câminin Bölümleri:
• Mihrab: Camide imamın namaz kıldırdığı yer.
• Minber: Camilerde imamın Cuma ve bayram
hutbelerini okuduğu merdivenli yer.
• Kürsü: Camilerde vaaz (konuşma) yapılan
yüksekçe oturma yeri.
• Mahfel: Camilerde müezzinin durduğu biraz
yüksekçe yer.
• Minâre: Camilere bitişik ezan okuma yeri.
• Şerefe: Minârelerin çevresindeki balkona
benzer ezan okuma yeri.
• Alem: Minârelerin ucundaki hilâl (ay)
şeklindeki tepelik.
Namazın cemaatle kılınışı:
Farz namazlar cemaatle kılınır. Şöyle ki;
Niyet eder: “Niyet ettim, Allah rızası için, öğle
namazının farzını kılmaya, uydum imama”
İmama uyan kimse FÂTİHA ve SÛRE hariç
okunması gereken bütün duâları okur.
İmama sonradan uyanlar, yetişemediği rekatları
imam selâm verdikten sonra kılar. Şöyle ki ;
Namazın sonunda ‘Ettehıyyâtü’yü okuyup,
imamın selâm vermesini bekler.
Sonra ayağa kalkar ve yetişemediği rekatları
kendi başına kılar.
*********************OOO********************
Niyet ederek, yeryüzünün ağarmaya
başlamasından itibaren, akşam güneş batıncaya kadar
yeme-içme gibi şeylerden uzak durmaktır.
Oruç, akıllı olan ve erginlik çağına gelen her
müslümana farzdır.
Ramazan ayı bazı yıllarda 29, bazı yıllarda da 30
gün olur.
“Ey iman edenler. Oruç sizden öncekilere farz
kılındığı gibi size de farz kılındı. Olur ki, korunup
sakınırsınız.” (Bakara Suresi, 183)
“Kim inanarak ve mükâfatını
Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu
tuıtarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”
(Hadis)
Geceleyin uykudan kalkıp yemek yemeye ‘sahur’,
akşam olup ta orucu açmaya ‘iftar’ denir.

Orucun faydaları şunlardır:
• Ahlâkımızı güzelleştirir.
• İnsanın merhamet ve yardım duygularını
geliştirir.
• İnsana nimetlerin kıymetini öğretir.
• İnsanı sağlıklı yapar.
• İnsana sabırlı olmayı öğretir.
*********************OOO********************
Dini ölçülere göre, zengin olan
Müslümanların; her sene malının
ve parasının ‘kırkta biri’ni, fakir
olan müslümanlara vermesidir.
“Namazınızı kılınız, zekatınızı veriniz”
(Bakara Suresi, 43)
“Mallarınızı zekat ile koruyunuz.” (Hadis)
Zekatın Faydaları:
• Zekat, malın artmasını ve bereketlenmesini
sağlar.
• Zekat, zenginleri cimrilikten kurtarıp
şefkat ve merhamet sahibi yapar.
• Fakirleri de zenginlere karşı kıskançlıktan
kurtararak onlara sevgi ve saygı duymasını
sağlar.
• Malının zekatını veren zengin Allah’a
karşı teşekkür vazifesini yerine getirmiş
olur.
Ramazan ayında fakirlere verilen para ve
yardımlara ‘fitre’ ya da ‘fıtır sadakası’ denir.
*********************OOO********************
Hac yılın belli bir zamanında,
belirli yerleri, özel bir şekilde
ziyaret etmektir. Hac yapmak için
Mekke’ye giden kimseler;
1. İhram’a girer,
2. Arafat’ta vakfe yapar (durur),
3. Kabe’yi tavaf (ziyaret) eder ve ‘hacı’
olurlar.
“Gücü yetenlerin Kabe’yi ziyaret etmesi
Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır.”
(Al-i İmran Suresi, 97)
“Kim Allah için hacceder de kötü söz ve
davranışlardan sakınırsa, annesinin onu
doğurduğu günkü gibi günahlarından
temizlenmiş olarak döner.” (Hadis)
Kurban ibâdet düşüncesiyle,
belirli vakitte kurbanlık hayvanı
kesmektir.
Kurban, Allah yolunda gösterilen bir
fedakârlık ve O’nun verdiği nimetlere karşı bir
teşekkürdür.
“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes”
(Kevser Suresi, 2)
“Kim mal genişliği bulur (parası olur) da
kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.”
(Hadis)
Hayvanlardan sadece koyun, keçi, sığır,
manda ve deve kurban edilir. (Koyun ve keçi bir
kişi için, diğerleri de birden yedi kişiye kadar
kurban edilir.)
Kurban edilecek hayvan sol yanı üzerine ve
kıbleye karşı yatırılır, “Bismillâhi Allâhü Ekber”
denilerek çene altından kesilir.
Kurbanın eti üçe bölünür:
• Fakirlere,
• Akraba ve dostlara,
• Kendi ailesine.
*********************OOO********************
• Cuma Günü: Müslümanlar için haftalık
‘bayram günü’ dür.
• Bayram Günleri: Ramazan Bayramı ve
Kurban Bayramı.
• Mevlid Kandili: Peygamberimiz’in
doğduğu gece. (12 Rebîül-evvel)
• Regaib Gecesi: Allah’ın affetmesinin bol
olduğu gece. (Recep ayının ilk Cuma
gecesi)
• Mirac Gecesi: Peygamberimiz’in
Mekke’den Kudüs’e, oradan da Allah’ın
katına yükseldiği gece. (27 Recep )
• Berat Gecesi: Suç ve cezadan kurtulma
gecesi. (15 Şaban )
• Kadir Gecesi: Kur’an’ın
Peygamberimiz’e indirilmeye başlandığı
gece. (27 Ramazan)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜK AHLAK
Ahlâk, insanın ruhuna yerleşen alışkanlıklardır.
● Ruhumuza iyi alışkanlıklar
(doğruluk, çalışkanlık, sabır…)
yerleşirse davranışlarımız iyi olur.
Bunlara ‘güzel ahlâk’ denir.
● Ruhumuza kötü alışkanlıklar (yalancılık,
tembellik, öfke…) yerleşirse davranışlarımız kötü
olur. Bunlara da ‘kötü ahlâk’ denir.
Güzel ahlâka sahip olabilmemiz için ruhumuzu
kötü huylardan temizleyip onların yerine iyi huylar
yerleştirmemiz gereklidir.
“Allah’ın Rasülü’nde sizin için uyulması gerekli
‘güzel örnek’ vardır.” (Ahzâb Suresi, 21)
“Sizin bana en sevimliniz ve kıyâmet gününde
bana en yakınınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.”
(Hadis)
Kalbinde sağlam bir
inanç taşıyan her müslüman
bütün davranışlarına dikkat
eder. Kimseye kötülük
yapmaz, elinden geldiği
kadar herkese iyilik etmeye
çalışır.
İbâdetler; hem kalbimizdeki îmanı güçlendirir,
hem de güzel ahlâklı olmamızı sağlar.
Peygamberimiz, “Ahlâkınızı güzelleştiriniz.” diyerek
kötü ahlâkın da düzeltilebileceğini belirtmiştir.
ALLAH’A, PEYGAMBER’E ve KUR’ÂN’A KARŞI
GÖREVLERİMİZ
■ Allah’a karşı görevlerimiz:
Allah’ın varlığına ve
birliğine inanmak.
İbâdet vazifelerini seve
seve yapmak, emirlerine
uyup yasaklarından
kaçmak.
O’nun adını saygı ile anmak: Allâh-ü Teâlâ,
Yüce Allah, Cenâb-ı Hak…
Verdiği nimetlere şükretmek, O’nun
sevgisini her şeyden üstün tutmak.
■ Peygamber’e karşı görevlerimiz:
O’nun son Peygamber olduğuna
inanmak.
O’nu çok sevmek, adı anıldığı
zaman ‘salevât-ı şerîfe’ okumak:
“Aleyhis selâm” ya da “Allâhümme salli alâ
Muhammediv ve alâ âli Muhammed”
O’nu her açıdan kendimize örnek almak.
■ Kur’ân’a karşı görevlerimiz:
Onun Allah’ın gönderdiği
‘son kitap’ olduğuna inanmak.
Onu kurallarına göre güzelce
okumak.
Manasını anlamaya çalışmak,
okurken ve dinlerken son derece saygılı olmak.
KENDİ ŞAHSIMIZA KARŞI GÖREVLERİMİZ
■ Bedenimize karşı görevlerimiz:
Sağlıklı ve dengeli beslenmek.
Temizliğe dikkat etmek.
Sağlığımızı korumak.
“Ey insanlar, yeryüzündeki temiz ve helâl
olan şeylerden yeyiniz” (Bakara Suresi, 168)
“Size ne oluyor da dişleriniz sararmış
olarak yanıma geliyorsunuz? Misvak kullanınız”
(Hadis)
■ Ruhumuza karşı görevlerimiz:
Ruhumuzu hurâfeler (asılsız
ve yanlış inançlar)’den
temizlemek.
Ruhumuzu kötü huylardan
temizlemek:
Düşmanlık, öfke, başkalarını kıskanmak, sözünde
durmamak, iki yüzlülük, hayâsızlık, saygısızlık,
terbiyesizlik, merhametsizlik, korkaklık, tembellik,
cimrilik, büyüklük taslamak, zulüm ve haksızlık,
emânete hıyânet, sabırsızlık, katı kalpli olmak…
Ruhumuzu güzel huylarla süslemek:
Dostluk, merhamet, doğruluk, cömertlik, cesaret,
çalışkanlık, sabır, hayâ, büyüklere saygı, insan sevgisi,
sözünde durmak, kibar ve nazik davranmak, yumuşak
huylu olmak, adalet, edep ve terbiye, bağışlayıcı olmak,
alçak gönüllü olmak, öfkesini
yenmek, diline sahip olmak, insanlara
ve bütün canlılara (bitkilere,
hayvanlara) acıma duygusu taşımak.
■ Yeme ve içmedeki ahlâk kuralları:
Yiyecek ve içeceklerin
helâl olması.
Yemekten önce ve
sonra elleri yıkamak.
Başlarken;
“Bismillâhir rahmânir rahıym”,
bitince de “Elhamdü lillâh” demek.
Yemeği kendi önünden almak ve sağ eli ile
yemek.
Lokmayı ağzına göre almak ve iyice
çiğnedikten sonra yutmak.
Ağzında lokma varken konuşmamak.
Yemeği soğutmak için yemeğin içine
üflememek.
Su içerken bardağın içine nefesini
vermemek.
Başkalarını tiksindirecek söz ve
davranışlarda bulunmamak.
Yemeğe önce büyüklerin başlamasını
beklemek.
Toplu yemek yerken herkes
yemeği bitirmeden sofradan
kalkmamak.
Sokaklarda ve ayakta
yememek-içmemek, oturarak
yemek-içmek.
■ Konuşurken uymamız gereken ahlâk
kuralları:
Söyleyeceği sözün sonunu düşünerek ona
göre konuşmak.
Faydasız sözler söylememek, gevezelik
etmemek, bilgiçlik taslamamak.
Sözleri ile kimsenin kalbini kırmamak,
başkasının sözünü kesmemek.
Büyüklerin yanında yüksek sesle
konuşmamak.
Yalan konuşmamak, yalan yere yemin
etmemek ve başkalarının aleyhinde
konuşmamak.
Başkalarıyla alay etmemek, kimseye lâkâb
(kötü bir ad) takmamak.
Birinin sırrını başkalarına söylememek.
Karşısındaki insanın durumuna ve
seviyesine göre konuşmak.
“Allah’a ve âhiret gününe inanan kimse ya
hayırlı söz söylesin ya da sussun.” (Hadis)
AİLEMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ
■ Eşlerin birbirlerine karşı
görevleri:
Eşler arasında karşılıklı sevgi
ve saygı olmalı.
Eşler birbirlerine daima nazik
ve yumuşak davranmalı, kaba
ve kırıcı olmamalı.
Eşler, âilenin geçimini helâl yollardan
sağlamaya çalışmalı.
Eşler, dini ve ahlâkî vazifelerin
öğrenilmesinde ve çocuklara öğretilmesinde
birbirine yardımcı olmalıdır.
“Dikkat ediniz, sizin kadınlarınız üzerinde,
onların da sizin üzerinizde hakları vardır.”
(Hadis)
■ Anne ve babanın çocuklarına karşı
görevleri:
Çocuğuna güzel bir ad
koymak.
Onları sağlıklı olarak büyütmek, haram
lokma yedirmemek.
Çocuğuna dini ve ahlâkî görevleri (namaz,
oruç…) öğretmek.
Çocukları okutmak ve geçimlerini
sağlayabilecekleri bir meslek sahibi
yapmak.
Çocukları sevmek ve aralarında ayrım
yapmamak.
Zamanı gelince çocukları evlendirmek.
“Hiç bir baba çocuğuna ‘güzel terbiye’den
daha üstün bir mîras bırakamaz.” (Hadis)
■ Çocukların ana ve babalarına karşı
görevleri:
Ana ve babaya iyilik yapmak, geçim
sıkıntısı içindeyseler yardım yapmak.
Onlara güler yüzlü, tatlı sözlü olmak,
yüzlerine sert ve öfkeli bakmamak, ‘öf’ bile
dememek.
Çağırdıkları zaman hemen koşmak.
Yanlarında yüksek sesle konuşmamak.
Yolda giderken önlerine geçmemek.
Onlardan izinsiz bir yere gitmemek.
Yaşlandıklarında seve seve hizmet yapmak,
Öldükleri zaman onlara duâ etmek, ruhları
için hayır yapmak, varsa vasiyetlerini
yerine getirmek.
“Allah’ın en sevdiği amel, vaktinde kılınan
namaz ile anaya ve babaya iyilik yapmaktır.” (Hadis)
■ Kardeşlerin birbirlerine karşı görevleri:
Kardeşler arasında sevgi ve birlik olmalı.
Mîras, para ve mal gibi şeyler kardeşlerin
arasını bozmamalı.
Büyük kardeşler küçüklerini korumalı,
küçükler de büyüklerine saygı
göstermelidir.
■ Hısım, akraba ve komşulara karşı
görevlerimiz:
Onlara sevgi ve saygı göstermek.
İhtiyacı olanlara yardım etmek.
Onları unutmamak, zaman zaman
ziyaretlerine gitmek, hediye vermek.
Ses ve gürültü ile hiç kimseyi rahatsız
etmemek.
Hastalandıklarında ziyaret etmek, ölenin
cenazesine katılmak, geride kalanlara
‘başsağlığı’ dilemek.
Özetle, kendimiz için istediğimiz şeyleri
onlar için de istemek, kendimize yapılmasını
istemediğimiz şeyleri onlara yapmamak.
“Akrabaları ile ilgisini kesen kimse cennete
giremez.” (Hadis)
VATAN ve MİLLETİMİZE KARŞI GÖREVLERİMİZ
Vatanını, milletini ve bayrağını sevmek.
Devletinin kalkınması ve ilerlemesi için
çalışmak.
Vergi vermek.
Askerlik görevini
yapmak.
Kanunlara saygılı
olmak, halkın huzuru ve
güvenliği için konulan
kurallara uymak.
Birlik ve beraberlik içinde olmak, ayrılığa
yol açacak her türlü davranıştan sakınmak.
Geçmiş tarihini öğrenmek, vatan ve
milletini yakından tanımak ve tanıtmak.
Tarihinde yaşamış önemli kişilerin
hayatlarını öğrenmek ve onlar gibi olmaya
çalışmak.
BÜTÜN İNSANLARA KARŞI GÖREVLERİMİZ
Hiç kimseye zarar vermemek.
“Müslüman diğer müslümanların dilinden ve
elinden zarar görmediği kimsedir.” (Hadis)
Başkalarına yardım etmek.
Büyüklere saygı, küçüklere merhamet
göstermek.
“Büyüklerimize saygı göstermeyen,
küçüklerimize merhamet etmeyen bizden
değildir.” (Hadis)
Selâmlaşmak: Selâmün aleyküm, Aleyküm
selâm.
Dargın durmamak, dargınları barıştırmak.
“Bir müslümanın din kardeşi ile üç günden
fazla dargın durması helâl olmaz.” (Hadis)
Dostları ziyarete gitmek:
Önceden haber verilmeli,
temiz kıyafetle gidilmeli,
ziyaretler çok sık
olmamalı.
Misafir geldiğinde güler
yüzle karşılamak, bir şeyler ikrâm etmek.
Bir yere dâvet edildiğinde sakıncası yoksa
gitmek.
Başkalarının kusurlarını araştırmamak.
Kötülük yapanları bağışlamak.
Hastaları ziyaret etmek.
Din kardeşinin iyiliğini istemek.
Cenâzelerine katılmak.
Yeri ve zamanı geldikçe şu duâ cümlelerini
söylemek:
Allah râzı olsun
Allah’a ısmarladık
Allah’a emânet ol
Allah rahatlık versin
Allah kabul etsin
Allah mübârek etsin
Allah mes’ut etsin
Allah sağlık ve âfiyet versin
Geçmiş olsun
Gözünüz aydın
Hayırlı yolculuklar
(Hayırlı) sabahlar, akşamlar, geceler,
günler
Allah rahmet eylesin,
Başınız sağolsun.
CAMİ ADABI
Yüce Yaratıcımız mübârek kitabında şöyle
buyuruyor;
“Ev Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde
temiz ve güzel elbiselerinizi giyinin”
Bir hadîs-i kudsî’de de yüce Rabbimiz şöyle
buyurmuştur: “Yeryüzünde benim evlerim
(mesabesinde olan yerler) mescidlerdir. Orada
beni ziyaret edenler, o mescidleri imar ve ihyâ
edenlerdir.”
Bu kadar önemli ve kudsi bir yere girilmesinin
ve ibadet edilmesinin de kendine mahsus âdâbı,
kuralları olması da kaçınılmazdır. Bu adaplara
saygılı, hürmetli olmak aynı zamanda mescidin
sahibine hürmet manasına geleceği de pek
tabiidir. Bunun için her Müslüman’ın bunları
bilmesi ve bunlara uyması şarttır. Bunun için
câmilere girerken, yeryüzünün en mukaddes
mekânlarına, Cenab-ı Hakkın evine girildiği
unutulmamalıdır. Sıradan bir mekâna girer gibi
girme gafletine düşülmemelidir.
Cami adabının bazıları şunlardır:
1- Camiye sağ ayakla girilir, önce Resulullah
(s.a.s)’a salâtü selâmdan sonra, “Allahümme’ftah
aleynâ ebvâbe rahmetike (Allahım, bizlere rahmet
kapılarını aç)” diye dua edilir. Çıkarken de önce sol
ayağı dışarıya atarak çıkılır.
2- Camiye girenin orada namazı bekleyenlere selâm
verilir. Fakat camide sünneti kılıp, farzı
beklerken, dışarıdan gelenin selâmını almak,
sünnet ile farz arasında bir şey okumak,
konuşmak ve nafile namaz kılmak sünnetin
sevabını yok eder.
3- Camiye girince ön safa durmalıdır. Yaşlılar var
diye geride durmamalıdır! Birinci safta yer
varken, ikinci safta durmak mekruhtur
Efendimiz buyurdu ki: En hayırlı saf, ilk saftır.
Sevabı en az olan da geri saflardır. İlk safin fazileti
bilinseydi, oraya geçmek için kura çekilirdi. Namaz
kılarken ilk safta durmak iyi kimselere nasip olur. Allah
ve melekler ilk safta namaz kılanlara, salât ve selâm
eder. Cennete girmek için ne yapacağını soran bir
zata, Peygamber efendimiz: müezzin veya imam ol
buyurdu. O da (yapamam) dedi. (Öyle ise namazını ilk
safta kıl) buyurdu.
4- Peygamber efendimiz mescidin sağ tarafında
bulunmanın daha sevap olduğunu söyleyince, Eshab-ı
kiram, mescidin sağ tarafını doldurmaya başladı. Sol
tarafta açıklık kaldı. Bunu gören Peygamber
efendimiz: Mescidin solundaki açıklığı dolduran, iki
misli sevap kazanır.) buyurdu.
Demek ki, önce sağ tarafa durmak sol tarafa
durmaktan daha sevaptır. Solda boşluk kalırsa
burayı doldurmak sağ taraftan daha sevaptır.
5- Cemaatle namaz kılındığında saflar sık tutulmalıdır.
Efendimiz buyurdu ki: Namazda omuz omuza sık
durun! Açıklıkları kapatın ki, şeytan aranıza girmesin!
Eshab-i kiram safta çok sık durduğundan
elbiselerinin omuzları eskirdi. Allah safı
sıklaştırana rahmet eder, safta boşluk bırakana gazap
eder. Saftaki boşluğu dolduranın günahları affolunur.
6- Namaz kılanların önünden geçilmemelidir.
Efendimiz: Bir kimse, namaz kılanın önünden
geçmenin, ne kadar çok günah olduğunu bilseydi,
geçmeyip, yüz yıl beklemeyi tercih ederdi. Namaza
dururken sütre koyun! Geçmek isteyene mani olun!
Ancak mescitte ön saflarda boş yer varken arka safa
namaza duranın önünden geçip ileri safa gidilebilir.
Burada önünden geçilen kimse cami adabına
uymayarak kendi saygınlığını kendisi yitirmiştir.
7- Cuma günü imam minbere çıkınca ve
cemaatle namaz kılınırken, sünnete başlamak
mekruhtur. Camide, edebi muhafaza etmeli, evde
kahvehanede oturur gibi oturmamalıdır.
8- Cemaatle namaz kılınırken, sünnete
başlamak mekruhtur. Sabah sünnetini kılmamış
olan, sünneti kılarsa, cemaat ile namazda oturmayı da
kaçıracağını anlarsa, sünneti kılmaz, hemen imama
uyar. Efendimiz buyurdu ki: Sabahın sünnetini
evde kılmak, rızkın bereketine, ev halkı ile iyi
geçime ve imanla ölmeye sebep olur.
9- Kötü kokularla kimse rahatsız
edilmemelidir. Efendimiz buyurdu ki: Sarımsak
yiyen, kokusu gitmeden mescidimize
yaklaşmasın, insanın rahatsız olduğu şeylerden
melekler de rahatsız olur. Yağlı, kirli ve pis
kokan iş elbisesiyle, kirli ayakla camiye gelip
halkı rahatsız etmemelidir! Bazıları sigara
kokusundan da rahatsız olur. Onun için ağzında
ve elbisesinde sigara kokanlar da temizleyip,
kokuyu giderdikten sonra camiye gelmelidir.
Çorabı kirli olan ve temiz çorap da bulamayan
kimse, halkı rahatsız etmemek, yani haram
islememek için çorapsız namaz kılabilirse de,
mekruh islememek için daha önceden tedbir
alıp, eski de olsa, temiz çorapla camiye
gelmelidir.
Müslümanların vücutları, elbiseleri, çamaşırları,
yemekleri temiz olur. Temiz olunca da mikrop
ve hastalık bulunmaz. Kur’an-ı Kerimde, (Temiz
olanları severim) buyruluyor. Efendimiz de
buyurdu ki: Müslümanlık temizlik dinidir. Temiz
olun! Cennete ancak temiz olanlar girer.
10. Mescitlere girildiğinde iki rekât “tahiyyetü’lmescid”
(câmiye hürmet) namazı kılmak Hz.
Peygamber’in sünnetidir. Ezan okunmamış ve mekruh
vakit de girmemiş ise kılınır.
11. Cemaate yetişilemeyecek bile olsa, camiye
giderken koşmamalı. Peygamber efendimiz,
(Namaza giderken koşmayın!) buyurmuştur.
Cemaate yetişebilmek için koşmak mekruhtur.
Peygamberimiz bir gün namaz kılarken ayak patırtıları
duydu. Namaz bitince: Gürültünüz neydi? Diye sordu.
Namaza yetişmek için acele ettik, dediler. Bunun
üzerine Peygamberimiz: Bir daha böyle yapmayın.
Namaza yavaş ve vakarlı geliniz. Yetiştiğinizi
kılar, yetişemediğinizi tamamlarsınız, buyurdu.
12. Camiye giren kimse, ikamet okunup farza
başlandığını görünce, hemen imama uymalıdır.
Çünkü cemaatle namaz kılınırken sünnet kılmak
mekruhtur.
13. Camide herkes eşittir Allh’ın huzurunda hiç
kimsenin bir başkasına üstünlüğü yoktur Kimse
diğerine göre imtiyazlı değildir Ancak imamın
arkasında namaza duranların Kur’an’ın tamamını veya
bir kısmını ezberlemiş, dini bilgileri iyi olan kimseler
olması yine cami adabındandır Bunun sebebi imam
yanıldığında hatasını düzeltmek veya herhangi bir
sebeple imam namaza devam edemezse namazın
kalan kısmını kıldırmaktır
14. Camiden Allahın huzurundan kaçıyormuş
gibi itişip kakışarak dışarı çıkmak, ayakkabıları
başkalarının üstüne-başına sürmek hiç de hoş
olmayan davranışlardır Burada da İslami nezaket bize
rehber olmalıdır.
15. Cami’den dışarı çıkarken, “İlâhî bana
fazlınla rahmet kapısını aç!” deyip sol ayakla
dışarı çıkılmalıdır. Çıkarken inşallah bundan
sonraki namaza da geleceğim diye niyyet
edilmelidir!
Yolumuzdaki Engeller (Öykü)
Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine
kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de pencereye
oturmuştu.
Bakalım neler olacaktı?
Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları,
saray görevlileri birer birer geldiler, sabahtan öğlene
kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya
girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi.
Halkından bu kadar vergi alıyor, ama yolları temiz
tutamıyordu.
Sonunda bir köylü çıkageldi. Saraya meyve ve sebze
getiriyordu.
Sırtındaki küfeyi yere indirdi, iki eli ile kayaya sarıldı ve
ıkına sıkına itmeye başladı. Sonunda kan ter içinde
kaldı ama, kayayı da yolun kenarına çekti.
Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki,
kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtı
.. Kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde ..
“Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir” diyordu
kral.
Köylü, bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı
bir ders almıştı.
“Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek
bir fırsattır ..”
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK AHLAKI
Müslümanların her konuda örnek alacakları insan Peygamberimiz’dir. Çünkü Allâh-ü
Teâlâ Kur’an’da “Allah’ın Rasülü’nde sizin için uyulması gereken ‘güzel örnek’ vardır.”
(Ahzab Sûresi, 21) buyuruyor.
Peygamberimiz ahlâkını (alışkanlığını, huyunu, yaşantısını) Kur’an’dan almış, bütün güzel
davranışları kendisinde toplamıştır. Hz. Aişe “O’nun ahlâkı Kur’an idi” demiştir.
Peygamberimiz’in ahlâkından bazı örnekler:
1. Peygamberimiz, her işini düzenli yapardı. Dinlenmek için vakit ayırdığı gibi, ibadet için de vakit
ayırırdı. Peygamberimiz Allah’ı çok sever, her an O’nu hatırlar ve ibadet etmekten büyük
mutluluk duyardı. Peygamberimiz, Allah’a son derece güvenir, kendisini başarıya ulaştıracağına
inanır ve bunun için Allah’a duâ ederdi.
2. Peygamberimiz her işini kendisi yapar, başkalarına yük olmaktan çekinirdi. Herkes gibi yaşamayı
sever, ayrıcalıklı olmayı istemezdi.
3. Peygamberimiz her şeyin sadesini ve temizini severdi. Üstünü başını, elbiselerini, çevresini temiz
tutar, herkese temiz olmalarını tavsiye ederdi. Her zaman dişlerini fırçalardı. Güzel kokular
kullanmayı severdi. Kendisi az yer, az içer ve az uyurdu.
4. Peygamberimiz çocukluktan itibaren doğruluktan ayrılmamış ve hiç yalan söylememiştir.
Gereksiz yere konuşmaktan da hoşlanmazdı. Söz verdiği zaman sözünü yerine getirirdi. Gençlik
döneminde bile ‘Muhammed-ül Emîn’ (Güvenilir Muhammed) diye çağrılırdı.
5. Peygamberimiz’in kalbi şefkat, merhamet ve insan sevgisi ile doluydu. Özellikle kimsesizlere ve
fakirlere yakınlık gösterir, onların dertlerini dinler ve elinden geldiği kadar onlara yardım ederdi.
Hastaları ziyaret eder, onların hâl ve hatırlarını sorardı.
6. Peygamberimiz insanların en cömerti idi. Kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmez, eline ne
geçerse ihtiyacı olanlara dağıtır; “Ben dağıtıcıyım, veren Allah’tır” derdi. Bununla beraber
dilenciliği sevmez, dilenenlere bundan kurtulmaları için çalışma yollarını gösterirdi.
7. Peygamberimiz; güleryüzlü, hoşgörülü, yumuşak huylu ve son derece nazik idi. Kaba ve kırıcı
değildi. O, hayatı boyunca kimseye kötü söz söylememiş, kırıcı bir davranışta bulunmamış,
kimseyi azarlamamış ve dövmemiştir. Dargın durmayı da yasaklamıştır.
8. Peygamberimiz çok alçak gönüllü idi. Asla büyüklük taslamaz, bir yere gittiği zaman kendisi için
ayağa kalkılmasını ve elinin öpülmesini istemezdi. Ayrıca insanların aşırı derecede kendisini
övmesine izin vermezdi.
9. Peygamberimiz, ‘misavirperver’ idi. O, misafirlerini en iyi şekilde ağırlar, onlara bizzat kendisi
hizmet ederdi. Müslüman olmayan misafirlere de aynı şekilde davranırdı.
10. Peygamberimiz, çok cesaretli idi. İnsanları İslam’a çağırırken tek kişiydi. Bu esnada büyük
tehlikelerle karşılaştı. Düşmanlar O’nu öldürmek ve İslam’ın yayılmasını önlemek için çok
planlar yaptılar. Ama O, ümitsizliğe kapılmadı ve sabırla görevine devam etti.
11. Peygamberimiz, örnek bir ‘aile reisi’ idi. Hanımlarına karşı çok nazik, çocuklarına karşı da çok
şefkatli idi. Ev işlerinde hanımlarına yardım eder, elbiselerini kendi eliyle yamar, ayakkabılarını
tamir eder ve evini süpürürdü.
12. Peygamberimiz çocukları çok severdi. Onları kucağına alıp okşar, sevgi ve şefkâtle
öperdi. Onları nerede görürse selâm verir, onlarla konuşur ve şakalaşırdı.
13. Yaşlılara ve büyüklere her zaman saygı duyar, onlardan yardımını esirgemezdi. Onlara
selam verirdi. Sadece insanlara değil hayvanlara karşı da iyi davranılmasını isterdi.
N e m u t l u O ’ n u n y o l u n d a n g i d e n l e r e !
AMİ DERSLERİ SİYERİSLÂMİYET’TEN ÖNCE ARABİSTAN
Bir zamanlar dünya, inanç ve
ahlâk bakımından çok kötü bir
duruma gelmişti. Özellikle
Arabistan yarımadasında
‘câhiliye âdetleri’ geçerliydi.
Okuma-yazma bilenler çok azdı.
Güçlü olanlar zayıfları eziyordu.
İçki, kumar ve her türlü ahlâksızlık
yayılmıştı.
Kadınlar bir eşya gibi alınıp satılıyor, kız
çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
Allah’ın birliği unutulmuş, insanlar kendi
elleriyle yaptığı ‘put’lara tapmaya (heykellere
ibâdete) ve onlardan yardım beklemeye
başlamışlardı.
Sayıları az da olsa putlara tapmayan ve
kötülüklerden uzak durmaya çalışan insanlar da vardı.
İşte insanlığı bu kötü durumdan kurtaracak,
dünyada ve âhirette mutlu olmanın yollarını
gösterecek ‘son peygamber’ in gelmesine büyük
ihtiyaç vardı.
HZ. MUHAMMED’İN ÇOCUKLUĞU
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in;
Babası, Abdullah
(Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları kolundan
Abdülmüttalib’in oğlu),
Annesi, Âmine
(Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan
Vehb’in kızı).
Peygamberimiz, 20 Nisan 571’de
(Rebîülevvel ayının 12. Pazartesi gecesi)
sabaha karşı Mekke’de dünyaya geldi.
Babası Abdullah, Peygamberimiz
doğmadan iki ay kadar önce vefat etmişti.
Peygamberimiz’e Muhammed adını
“gökte Hak, yerde halk övsün” diye dedesi
Abdülmüttalib takmıştı.
► Peygamberimiz doğduğu gece;
İran’daki hükümdar sarayının sütunları
yıkılmış,
Mecusilerin taptıkları ateş sönmüş,
Sava Gölü kurumuştur.
Mekke’nin havası ağır ve sıcak olduğu için
çocuklar, çevre kabilelerdeki sütannelere verilirdi.
Peygamberimiz de Sa’d kabilesinden Halîme’ye
verilmiş ve onun yanında beş yıl kalmıştır.
► Medine Ziyareti
Hz. Âmine, yanına Peygamberimiz’i ve
hizmetçisini de alarak Medine’ye gitti. Oradaki
akrabalarını ve eşi Abdullah’ın kabrini ziyaret etmek
istiyordu. Orada bir ay kaldılar. Hz.Âmine, Mekke’ye
dönerken Ebva Köyü’nde hastalandı ve orada vefat
etti.
Peygamberimiz o sırada altı yaşındaydı.
Hizmetçileri Peygamberimiz’i alarak dedesi
Abdülmüttalib’e teslim etti. İki sene dedesinin yanında
kaldı. Dedesi ölmeden önce O’nu amcası Ebu Talib’e
teslim etti.
Peygamberimiz’in amcaları ticaretle uğraşırdı.
Peygamberimiz de onlarla beraber Şam ve Yemen gibi
yerlere giderek ticarete iyice alışmıştır.
HZ. MUHAMMED’İN EVLİLİĞİ
Peygamberimiz, Hz.Hatice’nin
kervanını da Suriye’ye götürüp
getirerek büyük kârla dönmüştü.
Araya başkalarının da girmesiyle
Peygamberimiz, bu hanımla
evlenmiş ve mutlu bir yuva
kurmuştur.
O sırada Peygamberimiz 25, Hz. Hatice ise 40
yaşındaydı. Bu evlilikten altı çocukları oldu:
Kızlar: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve
Fâtıma.
Erkekler: Kâsım ve Abdullah.
(İbrahim ise Peygamberimiz’in Mısır’lı eşi
Mâriye’dendir.)
Peygamberimiz’in bütün çocukları kendisinden
önce vefat etmiştir. Sadece Hz. Fâtıma O’ndan altı ay
sonra vefat etmiştir.
(Peygamberimiz’in soyu Hz.Ali ile evlenen
Hz.Fâtıma ile devam etmiş ve onlardan da Hasan ve
Hüseyin dünyaya gelmiştir.)
►Kâbe Hakemliği
Peygamberimiz 35 yaşında iken Kâbe’nin tamiratı
esnasında; sıra Hacer’ül Esved (Siyah Taş)’in yerine
koyulmasına gelince çıkan tartışmada ‘hakem’lik
yapmış ve orada bulunanların
kavgasını yatıştırmıştır.
Zaten Mekkeliler O’na çok
güvendiği için ‘Muhammed’ül
Emîn’ (Güvenilir Muhammed)
lakâbını takmışlardı.
PEYGAMBER OLUŞU
Peygamberimiz, 40
yaşına gelince Mekke
yakınlarında, Nur Dağı’ndaki
‘Hira Mağarası’ na çekilerek,
sessizlik içerisinde Allah’ı
düşünmeye başlamıştı.
Rüyada ne görürse aynen
çıkmaya başlamıştı.
610 yılının Ramazan ayında bir Pazartesi gecesi,
Peygamberimiz yine Allah’ı düşünürken Cebrail
(vahiy meleği) kendisine göründü. Ve ‘Alâk Suresi’
nin ilk beş âyetini getirdi. Allah şöyle buyurmuştu:
“Yaratan Rabb’inin adıyla oku. O, insanı kan
pıhtısından yarattı. Oku, Rabb’in nihayetsiz kerem
sahibidir (çok cömerttir). Kalemle yazmayı öğreten
O’dur.”
Böylece Peygamberimiz’e
Allah’tan ilk vahiy gelmiş ve
Kur’an âyetleri inmeye başlamıştı.
Peygamberimiz heyecanla evine
döndü, titriyordu. Olanları eşine
anlattı.
Hz. Hatice O’nu teselli etti: “Müjdeler olsun.
Sen bu ümmetin (topluluğun) Peygamberi
olacaksın. Allah seni asla bırakmaz”
Vahiy bir müddet kesildikten sonra Cebrâil tekrar
göründü ve Müddessir Suresi’nin ilk beş âyetini
getirdi. Allâh-ü Teâlâ şöyle diyordu:
“Ey örtüsüne bürünen (Muhammed). Kalk da
uyar. Rabbini yücelt.Giydiklerini temiz tut. Kötü
şeyleri terketmeye devam et.”
► İslâm’a Gizli Dâvet
Hz.Muhammed, Peygamberliğini öncelikle
güvendiği kişilere söylüyor ve onları İslâm’a dâvet
ediyordu. İlk müslümanlar da ibadetlerini gizli
yapıyorlardı. Üç yılda müslümanların sayısı otuzu
geçti.
İlk müslümanlar, kadınlardan Hz. Hatice,
çocuklardan Hz. Ali, köle iken hürriyetine kavuşmuş
olan Zeyd bin Hârise, büyüklerden Hz. Ebubekir.
► İslâm’a Açıktan Dâvet
Peygamberimiz İslâm’a üç
yıl gizlice davet yaptıktan sonra,
Allah’ın emriyle açıktan dâvete
başladı. Önce akrabalarını evine
çağırarak, daha sonra da Safâ
tepesine çıkarak insanlara İslâm dinini anlattı.
Her ikisinde de amcası ‘Ebu Leheb’ karşı
çıkarak kırıcı sözler söyledi ve toplananları dağıttı.
►Habeşistan’a Hicret
Müşrikler (putlara ibadet ederek
Allah’a eş koşanlar)’in müslümanlara
yaptığı eziyet her geçen gün artıyordu.
Müslümanlar ibâdetlerini serbestçe
yapamıyor, açıktan Kur’ân-ı Kerim
okuyamıyorlardı.
Bu sebeple Peygamberimiz, müslümanların daha
güvenilir bir yer olan Habeşistan’a hicret (göç)
etmelerine izin verdi. Peygamberliğin beşinci ve
altıncı yılında 15’er ve 80’er kişilik iki grup göç etti.
Müşrikler, müslümanları geri döndürebilmek için
Habeşistan Kralı ‘Necâşi’ ye çeşitli hediyeler
gönderdiler fakat başarılı olamadılar.
► Müslümanlara Yapılan Zulümler
Mekkeli müşrikler, İslâm dininin yayılmasını
önlemek ve yeni müslüman olanları dinlerinden geri
döndürebilmek için çeşitli işkence ve zulümlere
başladılar.
Bilâl-i Habeşi, Yâsir, hanımı Sümeyye, oğlu
Ammar, Habbab ve Ebu Fukayha en çok eziyet
gören müslümanlardandır.
Ebu Leheb, Ebu Cehil, As bin Vâil, Velid,
Ümeyye, Utbe ise en çok işkence yapanlardandır.
► Müşriklerin Ebu Talib’e Başvurmaları
Müşrikler Peygamberimiz’in amcası Ebu Talib’e
giderek “Ya yeğenini İslâm davasından vazgeçir, ya
da O’nu korumaktan vazgeç” dediler. Bunu duyan
Peygamberimiz amcasına şunları söyledi:
“Ey amcacığım. Bu işten vazgeçmem için, güneşi
sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de bu
vazifeyi bırakmam.” Amcası da bu sözlerden sonra
O’nu koruyacağına söz verdi.
►Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Olması
Ebu Cehil bir gün Peygamberimiz’e kötü sözlerle
hakâret etti. O sırada Peygamberimiz’in amcası
Hz.Hamza da avdan dönüyordu. Bunu duyunca, Ebu
Cehil’in yanına giderek ona haddini bildirdi. Sonra da
müslüman oldu.
Müşrikler, İslâmiyet’in yayılmasını önleyebilmek
için Peygamberimiz’i öldürmeye karar verdiler. Ve
bunun için Hz.Ömer’i görevlendirdiler.
Hz. Ömer, yolda giderken, kendi kızkardeşi ve
eniştesinin de müslüman olduğunu duyunca ‘önce
onların işini bitireyim’ diyerek kızkardeşinin evine
gitti. Orada Kur’an’dan bazı âyetleri okudu ve çok
etkilendi. Hemen Peygamberimiz’in yanına giderek
Kelime-i Şehâdet’i söyledi ve müslüman oldu.
Hz. Ömer’in İslam’ı kabul etmesiyle
müslümanlar kuvvetlendi ve topluca Kâbe’ye giderek
ilk defa ‘açıktan namaz’ kıldılar.
► Müslümanlara Karşı Boykot Kararları
Müşrikler müslümanların
çoğalmasından korktular ve
toplanarak onların aleyhine bazı
kararlar aldılar:
“Müslümanlarla ve onları
koruyanlarla kimse
görüşmeyecek, alış-veriş etmeyecek ve onlardan
kız alıp vermeyecek.”
Bu durum üç yıl devam etti. Müslümanlar bu süre
içinde çok sıkıntı çektiler.
►Hüzün Yılı
Peygamberliğin onuncu yılında önce Ebu Talib,
bir kaç gün sonra da Hz.Hatice vefat etmiştir.
Peygamberimiz en büyük destekçilerini kaybettiği için
çok üzüldü ve bu yıla ‘Hüzün Yılı’ dendi.
Bu olaylar üzerine müşriklerin
eziyetleri daha da arttı. Peygamberimiz
yanına ‘Zeyd bin Hârise’ yi de alarak
‘Taif’ e gitti ve oranın halkını İslâm’a
davet etti. Fakat Taifliler hem İslâm’ı kabul etmediler,
hem de onları taşladılar.
► Akabe Biatları
Hac zamanı Mekke ve
Kâbe’ye diğer bölgelerden çok
kimse gelirdi. Peygamberimiz,
herkese olduğu gibi onlara da
İslâm’ı anlatmaya çalışırdı.
Peygamberliğin 11.yılında
Medine’den gelen 6 kişilik bir grup Peygamber
Efendimiz’i dinledi ve müslüman oldu.
Bunlar Medine’ye döndüler ve bir yıl sonra
sayılarını 12’ye, ertesi yıl da 75’e çıkararak ‘Akabe’
denilen yerde Peygamberimiz’e biat etti (söz verdi)
ler. Artık İslâm Medine’de de yayılmaya başlamıştı.
► Mi’rac Mucizesi
Peygamberimiz, Mekke’den
Medine’ye hicret (göç) etmeden
bir buçuk yıl kadar önce, bir gece
Mekke’den Kudüs’e götürülmüş
(isrâ), oradan göklere çıkartılmış
(mi’rac) ve Allah ile
görüşmüştür.
Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır. Bu
olayı duyan müşrikler inanmasa da Hz.Ebubekir
hemen inanmış ve kendisine ‘Sıddîk’ (doğrulayan)
lakâbı verilmiştir.
HİCRET (MEDİNE’YE GÖÇ) 622
Müşriklerin baskı ve zulümlerinin devam etmesi
üzerine Peygamberimiz Müslümanların
Mekke’den Medine’ye göç etmelerine izin verdi.
Çünkü orada daha önce Akabe’de müslüman olmuş
kimseler vardı.
Müslümanlar gruplar halinde göç etmeye
başladılar. Geride sadece
Peygamberimiz, Hz.Ebubekir,
Hz.Ali ve bir kaç müslüman
kalmıştı.
Müşrikler Peygamberimiz’i
öldürmek istediler fakat O
çoktan evinden ayrılmıştı.
Peygamberimiz’i öldürene
ödül olarak ‘yüz deve’
verilecekti. Bunu duyanlar
yoldaki izleri takip ederek
Peygamberimiz ve
Hz.Ebubekir’in saklandıkları
‘Sevr Dağı’ ndaki mağaraya
geldiler.
Mağaranın önündeki
örümcek ağını ve kuş yuvasını
görünce ‘burada yoktur’ diye
geri döndüler.
Mağarada üç gün kaldıktan sonra yola çıktılar.
‘Sürâkâ’ da onları yakalayarak ödülü almak
istiyordu. Fakat atının ayakları kuma batınca gerçeği
anlayarak müslüman oldu.
Bir hafta süren yolculuk sonunda, Medine
yakınlarında bulunan ‘Kuba Köyü’ ne ulaşıldı. Orada
10 gün kalındı ve ‘Kuba Mescidi’ yapıldı.Kuba’dan
ayrılınca yolda ilk defa ‘Cum’a Namazı’ kılındı.
Medineliler sevinçle Peygamberimiz’i
karşıladılar.Peygamberimiz kendi evi yapılana kadar
yedi ay ‘Ebu Eyyüb’ ün evinde misafir kaldı.
MEDİNE DÖNEMİ
► Medine’de Yapılan İlk İşler
Mekkeli ve Medineli
müslümanlar (muhâcir
ve ensar) kardeş ilan
edildi.
Bir arsa satın alınarak
Peygamber Câmisi
(Mescid-i Nebevi)
yapıldı.
Mescid’in etrafına Peygamberimiz için
odalar yapıldı.
Mescid’e bitişik olarak İslâm Tarihi’nde ilk
defa bir okul (Ashâb-ı Suffe) yapıldı.
►Bedir Savaşı (624)
Mekkeli müşrikler, ileri
de müslümanlarla yapacakları
bir savaşa hazırlık olması için,
bir ticaret kervanını Şam’a
gönderdiler. Müslümanlar bu
kervanı ele geçirmek isteyince
savaş çıktı.
Müslümanlar 305, müşrikler ise 1000 kişiydi.
Savaşı müslümanlar kazandı. Müslümanlardan 14 kişi
şehit olurken, müşriklerden 70 kişi öldürüldü.
► Uhud Savaşı (625)
Mekkeli müşrikler Bedir’de yenilmişlerdi. Bunun
intikamını almak için
Medine’ye saldırdılar.
Müslümanların sayısı 700,
müşriklerin ise 1000
kişiydi.
Müslümanlar savaşı
kazanıyordu. Fakat
Peygamberimiz’in yerleştirdiği okçular ‘savaşı
kazandık’ diye yerlerinden ayrılınca, kaçan
Mekkeliler tekrar toparlanıp galip geldiler.Savaş
sonunda müslümanlar 70 şehit, müşrikler ise 22 ölü
verdi. Peygamberimiz’in amcası ‘Hz.Hamza’ da
şehitler arasındaydı.
►Hendek Savaşı (626)
Peygamberimiz hicret
sonrası Medine’de bulunan
yahudilerle bir anlaşma
yapmıştı. Bu anlaşmayı bozan
bazı yahudileri de Medine’den
çıkarmıştı. Onlar da Mekkeli
müşriklerle anlaştılar ve 10 bin kişi ile Medine’ye
saldırdılar.
Müslümanlar da şehrin etrafına hendek
kazmışlardı. Müşrikler bir ay kadar saldırıda
bulundular fakat başarılı olamadılar. Savaş sonunda
Peygamberimiz duâ etti ve düşman tarafında bir
fırtına çıktı. Müşrikler dayanamayıp herşeylerini
bırakıp kaçtılar.
► İslâm’a Dâvet Mektupları
Peygamberimiz, İslâm dinini
herkese ulaştırabilmek için,
Arabistan’a komşu olan devletlerin
başkanlarına da elçilerle ‘mektup’lar
gönderdi.
Bunlardan sadece ‘Habeşistan kralı’ müslüman
oldu. Bizans, İran, Mısır, Umman ve Bahreyn devlet
başkanları ise müslüman olmadılar.
► Hayber Kalesi’nin Fethi (628)
Suriye yolu üzerinde
yaşayan Hayber Yahudileri,
Medine’ye saldırmayı
düşünüyorlardı. Bunu haber alan
müslümanlar Hayber’i kuşattı.
On gün süren kuşatma
sonunda, savaşı müslümanlar kazandı. Müslümanlar
10 şehit, yahudiler ise 93 ölü verdi. ‘Hz.Ali’ bu
savaşta çok kahramanlıklar göstermiştir.
► Mekke’nin Fethi (630)
Mekkeliler daha önce müslümanlarla
yaptığı anlaşmayı bozdu. Bunun üzerine
Peygamberimiz, 10 bin kişi ile Mekke
üzerine yürüdü. Hiç savaş olmadan Mekke
alındı. Kabe’deki putlar kırıldı ve topluca
namaz kılındı.
Peygamberimiz, eskiden beri
kendisine her türlü eziyeti yapmış olan Mekkeliler’i
affetti. Onlar da hep beraber müslüman oldular.
► Vedâ Haccı (632)
Medine’ye göç edeli on yıl
olmuştu. Peygamberimiz
müslümanlarla beraber hac
yapmak için Mekke’ye gitti.
Yaklaşık 124 bin müslüman
‘Arafat Dağı’nda O’nun son
konuşmasını (Vedâ Hutbesi)
dinledi. Peygamberimiz, ölümünün yaklaştığını
anladığı için burada herkese vedâ etti.
PEYGAMBERİMİZ’İN VEFÂTI
Peygamberimiz Medine’ye dönünce
hastalandı. Ölümüne üç gün kala hastalığı
iyice arttı. Namazları Hz.Ebubekir’in
kıldırmasını söyledi. Bir öğle vakti, şehâdet parmağını
yukarı kaldırarak ‘Yüce Dosta’ dedi. Son sözleri bu
oldu. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. (8 Haziran 632)
Vefat ettiği yere defnedildi.O’nun kabrinin
bulunduğu yere ‘Ravza-i Mütahhara’ denilmektedir
ve Mescid-i Nebevi’nin içindedir.Peygamberimiz’in
23 yıllık Peygamberlik hayatının 13 yılı Mekke’de,
10 yılı ise Medine’de geçmiştir.
Peygamberimiz’den sonra sırasıyla;
Hz. Ebubekir
Hz. Ömer
Hz. Osman
Hz. Ali
‘halîfe’ (devlet başkanı)olmuşlardır.
AHİRET HAVA YOLLARI
• Hareket Yeri . . . . . . . : Dünya
• Varış Yeri . . . . . . . . . : Ahiret
• Uçuş Saati. . . . . . . . . : Her an kalkabilir
• Müracatlar. . . . . . . . . : Azrail(as) adresten teslim alır
• Not. . . . . . . . . . . . . . . : Biletler sadece gidiş içindir
* * Müsaade Edilen Eşyalar * *
• On Metre Kefen (Patiska)
• Salih Amel
• Hayırlı Evlat
• Faydalı İlim
Yolcunun beraberinde başka eşya getirmesine
kesinlikle müsaade edilmez. Huzurlu ve rahat bir yolculuk
için sayın yolcularımızın Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i
Şerif’lerdeki talimatlara uymaları önemle rica olunur. . . .
* * Önemli Not * *
Görevlilerce verilecek formları doğru ve noksansız olarak
doldurunuz.
1.Ömrünü Nerede Tükettin ?
2.Gençliğini Nerede Geçirdin ?
3.Malını Nereden Kazandın ?
4.Kazancını Nerelerde Harcadın ?
5.Allah için Ne yaptın?
Güngör Çakan
BEŞİNCİ BÖLÜM
PEYGAMBERiMiZ HZ. MUHAMMED (SAV)’iN HAYATI (SiYER)
• Peygamberimizin isimleri
Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa
• Peygamberimizin Lakabı
Muhammedü’l-Emin (Güvenilir Muhammed)
• Babası (Doğmadan altı aylıkken kaybetti)
Abdullah
• Annesi (Altı yaşında kaybetti)
Âmine
• Babadan Dedesi(8 yaşında kaybetti)
Abdulmuttalip
• Süt Annesi
Halîme
• Süt Kardeşleri
Şeyma, Abdullah
• Amcaları
Ebu Talip, Hz.Hamza, Zübeyir
• İlk Hanımı
Hz.Hatice
• Erkek Çocukları
Kasım, Abdullah, İbrahim
• Kız Çocukları
Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatıma
• Torunları
Hz.Hasan, Hz.Hüseyin
• Torunlarının Annesi
Hz.Fâtıma
• En Yakın Dostu
Hz. Ebûbekir
• Doğum Yeri – Tarihi
Mekke – 20 Nisan 571
• Kabilesi
Kureyş
• Kaç Yaşında Evlendi?
25
• Kaç Yaşında Peygamber Oldu?
40
• İlk Vahiy (Kur’an Ayetleri) nerede geldi?
Hira Mağarasında
• İlk Vahyi Hangi Melek Getirdi?
Cebrail
• İlk Vahiy Hangi Yıl Geldi?
610
• İlk Müslümanlar kimlerdir?
Hz.Hatice, Hz.Ali, Hz.Ebubekir, Hz.Zeyd
• Kaç Yılında Hicret Etti?
622
• Nereden Nereye Hicret Etmiştir?
Mekke’den Medine’ye
• Kaç Yıl Peygamberlik Yaptı?
23
• Kaç Yıl Yaşadı?
63
• Ne Zaman- Nerede Vefat Etti?
8 Haziran 632 – Medine
• Kabri (mezarı) Nerededir?
Medine
• Onu Görüp İnananlara Ne Ad Verilir?
Sahabe veya Ashab
• Allah’ın Sözlerine Ne Ad Verilir?
Ayet
Peygamberimizin Sözlerine Ne Ad Verilir?
Hadis
“Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır”
Hz. Muhammed
ALTINCI BÖLÜM TECVİD BİLGİSİ
Kur’an okurken; harflerin ‘mahrec’lerine yani çıkış yerlerine dikkat ederek, her
harfin hakkını verme, durma-geçme, uzatma-kısaltma gibi kurallara uyarak güzel
Kur’an okumayı öğreten ilme ‘tecvîd’ denir.
Tecvid öğrenmenin amacı, Allah-ü Teâlâ’nın kitabındaki “Kur’an’ı ‘tertil’ üzere (açık açık, tane tane) oku!”
(Müzzemmil Sûresi, 4) emrine uymaktır.
MEDD (UZATMA)’YLA İLGİLİ
TECVİD KURALLARI
1-Medd-i Tabiî (Normal uzatma)
Medd (uzatma) harfleri üçtür: ى – و – أ
Bunlardan biri harekesiz olarak bir harfin önüne
gelirse “Medd-i Tabiî” olur.
Önüne geldiği harfi ‘bir elif miktarı = bir parmak
kaldıracak kadar’ uzattırır.
و ) ) ötreli bir harfi, ( ى ) esreli bir harfi, ( أ ) ise
üstünlü bir harfi uzattırır.
2- Medd-i Muttasıl (Bitişik uzatma)
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, yine
aynı kelimede hemze ( ء ) gelirse “Medd-i Muttasıl”
olur. 4 elif miktarı uzatılır. (Hızlı okuyuşlarda en az 2
elif miktarı uzatmak gerekir.)
3- Medd-i Munfasıl (Ayrı uzatma)
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, diğer
kelimede ise ( ا ) gelirse “Medd-i Munfasıl” olur. 4 elif
miktarı uzatılır. (Hızlı okuyuşlarda en az 1 elif miktarı
uzatmak gerekir.)
4- Medd-i Lâzım (Gerekli uzatma)
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, sonra
cezimli ya da şeddeli bir harf gelirse “Medd-i Lâzım”
olur. 4 elif miktarı uzatılır. (Hızlı okuyuşlarda en az 3
elif miktarı uzatmak gerekir.)
5- Medd-i Ârız (Geçici uzatma)
Bir kelimede med harflerinden birisi olur, ondan
sonraki harfe geçici olarak cezim verirsek “Medd-i Ârız”
olur. En az 1, en fazla 4 elif miktarı uzatılır.
6- Medd-i Lîn (Yumuşak Uzatma)____________
Bir kelimede lin harfleri olan ( و ) ile ( ى )’den
birisi cezimli olarak bulunur, ondan sonra cezimli bir
harf gelirse “Medd-i Lîn” olur. 4 elif miktarı uzatılır.
(Hızlı okuyuşlarda en az 2-3 elif miktarı uzatmak
gerekir.)
SAKİN NUN ve TENVİN’LE İLGİLİ
TECVİD KURALLARI
1- İklâb (Dönüştürme)_______________________
Tenvin ya da sakin nundan sonra, ( ب ) harfi gelirse
“İklâb” olur. Nun sesi ( مْ ) sesine dönüşür, dudaklar
bastırmadan hafifçe tutma yapılır.
2- İdgâm-ı Bilâ Gunne_______________________
(Gunnesiz -sesi genizden getirmeden- dönüştürme)
Tenvin ya da sakin nundan sonra ( ل ر ) harflerinden
biri gelirse “İdgam-ı Bilâ Gunne” olur. Tenvin ya da sakin
nun bu harflere dönüşür fakat gunne yapılmaz.
3- İdgâm-ı Maal Gunne______________________
(Gunneli -sesi genizden getirerek- dönüştürme)
Tenvin ya da sakin nundan sonra ى م ن و
harflerinden biri gelirse “İdgâm-ı Maal Gunne” olur.
Nun sesi bu harflere katılır ve 1-1,5 elif miktarı tutularak
gunneli okunur.
4- İzhâr (Belli ederek okuma)___________________
Tenvin ya da sakin nundan sonra altı tane ‘boğaz
harfi’nden ( ١ ح خ ع غ ھ ) biri gelirse “İzhâr” olur. Nun
sesi açık ve net bir şekilde okunur.
5- İhfâ (Gizleyerek okuma)_________________
Tenvin ya da sakin nundan sonra, (yukarıda
sayılan harflerin dışında bulunan) 15 tane harften biri
gelirse “İhfâ” olur. İhfâ harfleri şunlardır:
ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك
Ses genizden getirilerek 1-1,5 elif miktarı tutularak
okunur.
SAKİN MİM’LE İLGİLİ TECVİD
KURALLARI
1- İdgâm-ı Misleyn Maal Gunne______________
(Aynı harflerin gunneli olarak birbirine dönüştürülmesi)
Sâkin mim’den sonra harekeli bir mim harfi gelirse
bu iki mim birbirine katılarak gunneli (ses genizden
getirilerek) okunur.
2- Şefevî İhfâ (Dudak İhfâsı)_________________
Sâkin mim’den sonra ( ب ) harfi gelirse; dudaklar
hafifçe bastırılarak gunneli bir şekilde okunur.
3- İzhâr (Belli ederek okuma)_________________
Sâkin mim’den sonra; mim ile be’nin dışındaki
harflerden biri gelirse; mim harfi tutulmadan belli
edilerek okunur.
İDGAM (Bir Harfi Diğerine Katma)
1- İdgâm-ı Misleyn (Aynı harflerin şeddeli okunuşu)
Bir harf önce cezimli, sonra harekeli olarak ard arda
gelirse “İdgâm-ı Misleyn” olur ve sanki tek harfmiş gibi
şeddeli okunur.
Eğer bu harfler ( م ) ve ( ن ) ise 1-1,5 elif miktarı
tutularak gunneli okunur.
2- İdgâm-ı Mütecâniseyn____________________
(Aynı cinsten olan harflerin birbirine dönüşmesi)
Çıkış yerleri aynı fakat sesleri farklı olan harflerin
birbirine dönüşmesine “İdgâm-ı Mütecâniseyn” denir.
Üç grupta incelenir:
a- ( ..……… :( ط – د – ت
b- ( …………… :( ظ – ذ – ث
c- ( ب – م ) grubu: …………………..
3- İdgâm-ı Mütekarribeyn___________________
(Çıkış yerleri yakın olan harflerin birbirine dönüşmesi)
Çıkış yerleri ve sesleri yakın olan harflerin birbirine
dönüşmesidir. İki grupta incelenir:
a- ( ..…………… :( ل – ر
b- ( …..……………………… :( ق – ك
ELİF LAM ( ال ) TAKISI’YLA
İLGİLİ TECVİD KURALLARI
1- İdgâm-ı Şemsiye (Lâm harfinin okunmaması)___
١ ل) ) takısından sonra okunuşları ( ل )’a yakın olan 14
harften biri gelirse “İdgâm-ı Şemsiye” olur. ( ل) harfi
okunmaz, sonraki harf şeddeli okunur.
Bu harfler:
ت – ث – د – ذ – ر – ز – س – ش – ص- ض- ط – ظ – ل – ن
2- İzhâr-ı Kameriye (Lâm harfinin okunması)_____
١ ل) ) takısından sonra okunuşları ( ل )’a uzak olan 14
harften biri gelirse “İzhâr-ı Kameriye” olur. ( ل) harfi
okunur.
Bu harfler:
أ- ب- ج- ح- خ- ع- غ- ف- ق- ك- م- و- ه- ى
DİĞER TECVİD KURALLARI
1- Kalkale (Sarsarak okuma)___________
( () *+, ) harflerinden biri, kelimenin ortasında
ya da sonunda cezimli olarak gelirse “Kalkale” olur. Bu
harfler çıkış yerinden sarsılarak kuvvetlice söylenir.
2- Hükmür Râ (Râ harfinin kalın ve ince okunuşu)
ر ) ) harfi üstün ya da ötreli ise kalın okunur.
(Sâkin –cezimli ya da harekesiz- olduğunda ise bir
önceki harfe, o da sakinse daha önceki harfe bakılır;
bunlar üstün ya da ötreli ise yine kalın okunur.)
ر ) ) harfi esreli ise ince okunur. (Sâkin -cezimli
ya da harekesiz- olduğunda ise bir önceki harfe, o da
sakinse daha önceki harfe bakılır; bunlar esreli ise yine
ince okunur.)
3- Lafzatullâh____________________________
(Allah kelimesindeki ‘lam’ın kalın ve ince okunuşu)
Söze ( لله ) kelimesi ile başlandığında, ya da bir
önceki harfin harekesi üstün ya da ötre olduğunda ‘kalın’
okunur.
Önceki harf esreli ise ince okunur.
4- Zamîr_________________________________
(Kelime sonundaki ( ) harfinin uzatılıp uzatılmaması)
Zamir’den önceki harf harekeli ise uzatılır:
Zamir’den önceki harf sâkin (cezimli ya da
harekesiz) ise uzatılmaz.
5- Sekte (Nefes almadan bir müddet durma)_______
Kur’an okurken sesi kesip bir miktar durduktan
sonra aynı nefesle devam etmeye “sekte” denir.
Kur’an’da dört yerde sekte yapılarak okunur:
1- Kehf Sûresi (1):
2-Yâsîn Sûresi (52):
3- Kıyâme Sûresi (27):
4- Mutaffifîn Sûresi (14):
VAKIF ve VAKIF KURALLARI
(Kur’an’daki Durak İşaretleri ve Durma Kuralları)
Kur’an’da âyet sonlarında duraklar olduğu gibi âyet
içerisinde de virgül mahiyetinde duraklar vardır.
Bunlar;
- ع – (.. ..) . , – م – ط – ج – ص – ز – ق – /
Özet olarak bu duraklardan (/ ) işaretinde durulmamalı,
) . , م – ط – ) işaretlerinde ise durulmalıdır. Diğer işaretlerde
ise; durulmasına da geçilmesine de izin verilmiştir.
Vakıf (Durma) Kuralları______________________
1- Durak işaretlerinde durulurken genellikle kelimelerin
son harflerine ‘cezim’ verilir.
(Durak olmayan yerlerde nefes yetmemesi sebebiyle
durulmuşsa; bir kaç kelime geriden alınarak okumaya devam
edilir.)
2- Üzerinde iki üstün bulunan bir kelimede durulurken;
üstünlerin biri atılır ve  şeklinde bir elif miktarı uzatılarak
durulur.
3- Üzerinde iki ötre ve iki esre bulunan bir kelimede
durulurken; yine cezim verilerek durulur.
4- Üzerinde durulan kelimenin son harfi ‘yuvarlak
te’ ( ة ) ise noktaları atılarak ‘he’ olarak durulur.
5- Üzerinde durduğumuz kelimenin son harfi
uzatılıyor ise; aynı şekilde uzatarak durulur.
أ ) ) Elif : Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkar.
ب ) ) Be : İki dudağı birbirine vurup kuvvetlice söylenmesiyle çıkar.
ت ) ) Te : Dil ucunun üst dişlerin ortasına vurulmasıyla çıkarılır.
ث ) ) Se : Dil ucunu üst dişlerden biraz dışarı çıkarak ‘peltek’ olarak söylenir.
ج ) ) Cim : Dil ortasının üst damağa vurulmasıyla çıkartılır.
ح ) ) Ha : Boğazın ortasından boğaz hafifçe sıkılarak çıkarılır.
خ ) ) Hı : Boğazın girişinden boğaz hırıldatılarak çıkarılır.
د ) ) Dal : Dil ucu üst ön dişlerin ortasına vurularak çıkarılır.
ذ ) ) Zel : Dil ucu üst dişlerin başlarından biraz dışarı çıkarılarak ‘peltek’ çıkar.
ر ) ) Rı : Dil ucunun biraz arkasını üst ön dişlerin dibine vurularak
ز ) ) Ze : Dil ucu ön dişlerin uçlarına değerek çıkarılır.
س ) ) Sin : Dil ucu iki alt ön dişlerin başlarına yakın yere vurularak çıkarılır.
ش ) ) Şın : Dil ortasını üst damağa yapıştırarak çıkar.
ص ) ) Sad : Dil ucunu ön dişlerin yarısına dokundurarak çıkar.
ض ) ) Dad : Dilin yan tarafını sağ veya soldaki üst yan dişlere vurarak çıkarılır.
ط ) ) Tı : Dil ucu üst ön dişlerin etlerine yakın olan yere vurularak çıkarılır.
ظ ) ) Zı : Dil ucu üst ön dişlerin başlarından dışarı çıkarılarak söylenir.
ع ) ) Ayın : Boğazın ortasından boğaz hafifçe sıkılarak çıkarılır.
غ ) ) Gayın : Boğazın girişindan yumuşak bir şekilde çıkarılır.
ف ) ) Fe : Ön dişlerin ucu ile alt dudağın içinden çıkarılır.
ق ) ) Kaf : Dil kökünü damağa vurarak çıkarılır.
ك ) ) Kef : Dilin üst damağa değmesiyle Kaf’ın çıktığı yerin az aşağısından çıkarılır.
ل ) ) Lam : Dilin ucunu damağa vurarak çıkarılır.
م ) ) Mim : Dudak içleri birbirine hafifçe vurularak çıkarılır.
ن ) ) Nun : Dilin ucu ile üst ön dişlerin dibine yakın olan damaktan çıkarılır.
و ) ) Vav : Dudakların öne doğru toparlanmasıyla çıkarılır.
ھ ) ) He : Boğazın sonunda göğüse bitişik olan yerden çıkarılır.
ى ) ) Ye : Dilin ortasını üst damağa vurarak çıkarılır.
YEDİNCİ BÖLÜM Sevgili Peygamberimiz Hz.
Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki:
1- “Ümmetimden her kim ki, dininin emirlerini öğrenmek için
‘kırk hadis’ ezberlerse; Allah onu, kıyamet günü fâkihlerden
eder. Ben de ona şefaatçi ve şâhit olurum.”
2- “Kim ilim aramak için yola koyulursa, Allah onun cennete
giden yolunu kolaylaştırır.”
3- “Sabahleyin evden çıkıp Allah’ın kitabı Kur’an’dan bir âyet
öğrenmen, senin için yüz rekat (nâfile) namazdan daha hayırlıdır.”
4- “İlim öğrenmek, kadın erkek her müslümana farzdır.”
5- “Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi
yedi derece daha faziletlidir.”
6- “Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapıları açılır,
cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da
bağlanır.”
7- ”Şüphesiz ki Allah, sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz.
Fakat sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.”
8- ”Sizden biriniz acele edip de ‘ben dua ettim ama kabul
edilmedi’ demedikçe duâsı kabul olunur.”
9- “Allah’ın en sevdiği amel; vaktinde kılınan namaz ile anaya
ve babaya iyilik etmektir.”
10- “Bir müslüman abdest alırken ellerini yıkayınca; elleri ile
yaptığı günahları, yüzünü yıkayınca; gözleri ile işlediği günahları,
başını meshedince; kulakları ile dinleyerek işlediği günahları,
ayaklarını yıkayınca da; ayakları ile yürüyerek işlediği günahları
bağışlanır.”
11- “Münafık kimsenin alâmeti üçtür: Konuştu mu yalan söyler,
söz verirse sözünden döner, kendisine bir şey emanet edilirse
hıyanet eder.”
12- “Her kim rızkının bol, ömrünün de uzun olmasını isterse
akrabasına iyilik etsin, ihsanda bulunsun.”
13- “Bir müslümanın diğer din kardeşi ile üç günden fazla
dargın kalması helal olmaz.”
14- “Bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ihmal
etmesi, ona günah olarak yeter.”
15- “Bir müslümanı aldatan, yahut zarar veren veya hîle yapan
bizden değildir.”
16- “Size ne oluyor da dişleriniz sararmış olarak yanıma
geliyorsunuz? Misvak kullanınız.”
17- “İnsan öldüğü vakit bütün amelleri kesilir. Yalnız üç
şeyden; Sadaka-i câriye’den, faydalanılan ilimden, kendisine duâ
eden sâlih evlattan kesilmez.”
18- “Kıyamet günü insan dört şeyden sorguya çekilmedikçe
Allah’ın huzurundan ayrılamaz: Ömrünü nerede geçirdiğinden,
vücudunu nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nereye
harcadığından, bildiği ile ne amel ettiğinden.”
19- “Akıllı kimse nefsini terbiye eden ve ölümden sonraki hayat
için çalışan kimsedir. Âciz (ahmak) kimse de nefsinin arzularına
uyan ve Allah’tan af temenni eden kimsedir.”
20- “Zenginlik mal çokluğundan ibaret değildir. Hakiki zenginlik
gönül zenginliğidir.”
21- “Kim Kur’an’ı okur ve onu ezberlerse; helâlini helâl bilir,
haramını da haram sayarsa, bu sayede Allah onu cennete koyar ve
akrabasından hepsi de cehennemlik olan on kişiye kendisini
şefaatçi kılar.”
22- “Muhakkak ki Allah, haramdan kaçınan, gönlü zengin ve
gizli ibadet eden kulu sever.”
23- “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa; ya hayır
konuşsun ya da sussun. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman
ediyorsa; komşusuna ikram etsin. Kim Allah’a ve ahiret gününe
iman ediyorsa; misafirine ikram etsin.”
24- “Hiç bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir
bağışta bulunmamıştır.”
25- “Hiç biriniz kendisi için istediğini, mü’min kardeşi için de
istemedikçe tam iman etmiş olmaz.”
26- “Dikkat ediniz! Sizin kadınlarınız üzerinde, onların da sizin
üzerinizde hakları vardır.”
27- “Bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı saygı gösterirse,
Allah da yaşlandığı zaman ona hizmet edecek kimseleri yaratır.”
28- “Sizin bana en sevimliniz ve kıyamet gününde bana en
yakınınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.”
29- “Sizden biriniz yemek yediği vakit sağ eliyle yesin, su içtiği
zaman da sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer, sol eliyle
içer.”
30- “Binen gidene, yürüyen oturana ve az olan çok olana
selam verir.”
31- “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı
göstermeyen bizden değildir.”
32- “Müslüman, diğer müslümanların onun elinden ve dilinden
zarar görmediği kimsedir.”
33- “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunlarda aldanmıştır
(yani bunların değerini bilmez): Biri sağlık, diğeri boş vakit.”
34- “Sakın iyilikten hiç bir şeyi hakir görme. Velev din kardeşini
güler yüzle karşılaman olsun.”
35- “Mü’min uysaldır. Başkaları ile iyi geçinir, kendisi ile iyi
geçinilir. İyi geçinmeyen kendisi ile de iyi geçinilmeyen kimse de
hayır yoktur.”
36- “Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, üçüncü bir vadi
daha isterdi. Âdemoğlunun karnını topraktan başka bir şey
dolduramaz.”
37- “Burnu yere sürünsün, burnu yere sürünsün, burnu yere
sürünsün.’ Kimin Ya Rasülallah? denildi. ‘İhtiyarlığı anında annesi ile
babasından birine yahut her ikisine yetişip de sonra Cennete
girmeyenin”
38- “Sizden kim bir kötülük görürse onu hemen eliyle
değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Buna da gücü
yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin (kalben nefret duysun). İmanın en
zayıfı da budur.”
39- “Kişinin yediği en hayırlı yemek elinin emeği ile kazandığı
yemektir. Allah’ın Peygamberi Davut (AS) da elinin emeği ile
geçinirdi”
40- “Bir müslüman bir ağaç diker veya bir şey eker de ondan
bir kuş, bir insan veya bir hayvan yerse bu, kendisi için sadaka olur.”
1- KÂBE’NİN YOLLARI
Kâbe’nin yolları bölük bölüktür
Benim yüreğim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir
Aman Kâbe’m varsam sana
(Elim yüzüm sürsem sana)
Eşim dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helâl etsin hakkını
Görmez oldum ırak ile yakını
Aman Kâbe’m varsam sana
(Elim yüzüm sürsem sana)
——————————————–
2- DURMAZ YANAR VÜCUDUM
Durmaz yanar vücudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Sensin benim maksudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Halâs eyle nârından Allah
Ayırma dîdârından Allah
Cennette cemâlinden Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Kandiller yana yana Allah
Dervişler döne döne Allah
Şükür erdik bugüne Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Gül bülbülün ormanı Allah
Ver derdime dermanı Allah
Son nefeste îmandan Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
——————————————–
3- YAN YÜREĞİM YAN
Yan yüreğim yan
Gör ki neler var cânım
(Gör ki neler var Allah)
Bu halk içinde cânım
Bize gülen var
(Bize gülen var Allah)
Koy gülen gülsün
Hak bizi bilsin cânım
(Hak bizi bilsin Allah)
Gâfiller bilsin bilsin
Hakk’ı seven var
(Hakk’ı seven var Allah)
Yunus sen burda
Meydan isteme cânım
(Meydan isteme Allah)
Bu meydan içinde cânım
Merdâneler var
(Merdâneler var Allah)
Tekbir ve Tehlil
Allâhü Ekber Allâhü Ekber,
Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber,
Allâhü Ekber ve lillâhil hamd.
Salât-i Ümmiye
Allâhümme salli alâ, seyyidinâ,
Muhammedi-nin Nebiyyil ümmiyyi ve
Alâ Âlihî ve sahbihî ve sellim.
Allâhümme salli alâ, seyyidinâ,
Muhammedi-nillezî câe bil hakkıl mübîn.
Ve erseltehû rahmetel lil âlemîn
————————————————-
4- BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK
Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selâm olsun
Bizim için hâyır duâ
Kılanlara selâm olsun
Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selâm olsun
Derviş Yunus söyler sözü
Yaş dolmuştur iki gözü
Bilmeyen ne bilsin bizi
Bilenlere selâm olsun
5- SENİ BEN SEVERİM
Seni ben severim candan îçeru
Yolum vardır bu erkândan îçeru
Beni benden sorma ben ben değilem
Bir başka ben vardır benden îçeru
Süleyman kuş dili bilir dediler
Süleyman var Süleyman’dan îçeru
Yunus’un sözleri hundur ateştir
Kapında kul var sultandan îçeru
6- MUHAMMED ANADAN
DOĞDU
Muhammed anadan doğdu
Melekler tebliğe geldi
Cihan muradına erdi
Cân Muhammed nurdan Ahmed
Abdülmüttalib dedesi
Oğlu Abdullah babası
Âmine Hâtun annesi
Cân Muhammed nurdan Ahmed
Kırk yaşına girdi Ahmed
Peygamber oldu Muhammed
Dolandı hem sekiz cennet
Cân Muhammed nurdan Ahmed
——————————————-
7- GÜL YÜZÜNÜ RÜYAMIZDA
Gül yüzünü rüyâmızda
Görelim yâ Rasülallâh
Gül bahçene dünyamızda
Girelim yâ Rasülallâh
Âşkınla yaşarır gözler
Firâkınla yanar özler
Mübarek Ravzâ’na yüzler
Sürelim yâ Rasülallâh
Sensin gönüller sultânı
Getiren Yüce Kur’ân’ı
Uğruna tendeki cânı
Verelim yâ Rasülallâh
Veda edip mâsîvâya
Yalvarıp Yüce Mevlâ’ya
Şefâât-ı Mustafa’ya
Erelim yâ Rasülallâh
——————————————-
8- ALLAH-U ALLAH
Ömrün bitirmiş
viranemiyem
Aklın yitirmiş
divanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Kanat vururum
döner dururum
Yanar kurururm
pervanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Yaşlı gözlerim
tutmaz dizlerim
Yolun izlerim
mestanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
43
9- SEHER VAKTİ BÜLBÜLLER
Seher vakti bülbüller
Nede güzel öterler
Açınca tüm çiçekler
Birlikte zikrederler
Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah
Akşam olur giderler
Boyun büker çiçekler
Kim bilir ne söylerler
Feryad eden bülbüller
Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lailahe illallah
Sen Allah’ı seversen
Allah seni sevmez mi
Emrince hizmet etsen
Hakk ecrini vermez mi?
10- MUHAMMEDE
MUHAMMEDE
Canı dilden aşık oldum
Muhammede muhammede
Mevlam layık eyle bizi
Muhammede Muhammede
Sallallahu ala Muhammed
Sallalahu aleyke Ahmet
Aklı olan arif olsun
Ciğer yansın püryan olsun
Bir canım var kurban olsun
Muhammede Muhammede
Sallallahu ala Muhammed
Sallalahu aleyke Ahmet
Rüyada görüştür bizi
Murada eriştir bizi
Mevlam sen kavuştur bizi
Muhammede Muhammede
Sallallahu ala Muhammed
Sallalahu aleyke Ahmet
11- SEVDİM SENİ MABUDUMA
Sevdim seni Mabuduma,
Canan diye sevdim
Bir ben değil alem sana
Hayran diye sevdim
Evladı ıyalden geçerek
Ravzana geldim
Ahlakını methetmede
Kur’an diye sevdim
Kurbanın olam şahı resul,
kovma kapından
Didarına müştak olan
Yezdan diye sevdim
Mahşerde nebiler bile
senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana
Hayran diye sevdim…
————————————————
12- YEMEK DUASI
Yemekten önce Bismillah,
Sonrası Elhamdülillah,
Dün yemeğe başlarken
babam Bismillah dedi,
Yemeğini yedikten sonra
Elhamdülillah dedi,
Sonra sordum Babama
Bismillah ne demektir?
Sonra sordum Anneme
Elhamdülillah nedir?
Babam dedi Yavrucuğum,
yemeği bize Allah verir,
Onun içinde başlarken,
O’nun adı hep söylenir,
Yemeği bitirdikten sonra
O’na Teşekkür edilir,
Yemeği bitirdikten sonra
Elhamdülillah denir.
YEMEK DUASI
Euzübillahimineşşeytanirracim
Bismillahirrahmenirrahim
Elhamdülillah Elhamdülillah
Bu nimeti veren ALLAH
Peygamberimiz RASÜLULLAH
Her yemekte derim BİSMİLLAH
Artsın eksilmesin
Taşsın dökülmesin
Gerisi kesilmesin
Hep afiyetle yensin
Geçmişlerimizin ruhu için
Sağlara selamet için
Dertlere derman için
birde ALLAH RIZASI için
EL FATİHA
——————————————-
14- CANIM KURBAN OLSUN
Canım Kurban Olsun Senin Yoluna
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed.
Şefaat Eyle Bu Kemter Kuluna
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed…
Mü’min Olanların Çoktur Cefası
Ahirette Olur Zevk U Sefası
On Sekiz Bin Alemin Mustafa’sı
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed…
Yedi Kat Gökleri Seyran Eyleyen
Kürsün Üstünde Cevlan Eyleye,
Mi’racda Ümmetinin Affın Dileyen
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed…
Aşık (Yunus) Neyler İki Cihanı Sensiz
Sen Hak Peygambersin Şeksiz, Gümansız
Sana Uymayanlar Gider İmansız
Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed.
15- 571 BİR DE BİR GÜNEŞ DOĞDU
Beş Yüz Yetmiş Bir’de
Bir güneş doğdu:
Adı Muhammed’di
İlk sözü ümmet.
——-
Babasıydı Abdullah,
Annesiydi Amine,
Süt annesi Halime,
Doğdu Cennet evine.
——-
Bastı altı yaşına,
Kaldı bir tek başına,
İnci gibi annesi,
Üzüntüler boşuna.
——-
Hak dindirdi her yaşı,
Dedesiyle amcası,
Hemen kanat gerdiler,
Büyüdü gül goncası.
——-
Kırk yaşına gelince,
Peygamberlik verildi,
Allah birdir deyince,
Putlar yere serildi.
——————————————–
16- SEVGİLİ PEYGAMBERİM
Öğretmenim dedi ki,
O çok zorluklar çekmiş
İnsanlara Allah’ı
tanıtmak için çalışmış
İnsanları cennete
götürmek için çalışmış
Bir ismin Ahmet efendim
Bir ismin de Muhammed
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyhi ve sellem
O’nu seven çocukların,
rüyasına gelirmiş
Saçlarını okşayıp,
yanaklarından öpermiş
Bir ismin Ahmet efendim
Bir ismin de Muhammed
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyhi ve selem
17- NELER VERMEZDİM
Peygamberi görmek için,
Peygamberi görmek için,
Neler, neler, neler,
Neler vermezdim.
Harçlığımın yarısını,
Yumurtanın sarısını,
Elmaların irisini,
Hayır hepsini.
En sevdiğim oyuncağım,
En sevdiğim oyuncağım,
Uçurtmam, yarış arabam,
Güzel bebeğim.
Harçlığımın yarısını,
Yumurtanın sarısını,
Elmaların irisini,
Hayır hepsini.
Sana canım feda olsun,
Sana canım feda olsun,
Gönlümün sultanı,
Canım Peygamberimsin.
18- MEDİNEYE VARAMADIM
Medineye varamadım
Gül kokuşu alamadım
Ben Rasüle doyamadım
Yaralıyım yaralı yaralı
Kabenin örtüsü kara
Açtı yüreğime yara
Bulunmaz derdime çare
Yaralıyım yaralıyım yaralı
Hacerül Esvedin taşı
Akıttın gözümden yaşı
Bulunmaz Rasülün eşi
Yaralıyım yaralıyım yaralı 45
19- NE ZAMAN ANARSAM …
Ne zaman anarsam seni
Kararım kalmaz Allah’ım
Senden gayrı gözüm yaşım
Kimseler silmez Allah’ım
Sensin ismi baki olan
Sensin dillerde okunan
Senin aşkına dokunan
Kendini bilmez Allah’ım
Aşık Yunus seni ister
Lûtfeyle cemalin göster
Cemalini gören aşıklar
Ebedi ölmez Allah’ım
20- EY ENBİYALAR SERVERİ
Ey enbiyalar serveri
Ey evliyalar rehberi
Ey insucin peygamberi
Ehlen ve sehlen merhaba
Sen canların cananısın
Dertlilerin dermanısın
Alemlerin sultanısın
Ehlen ve sehlen merhaba
Sensin mahbub-i hüda
Etme şefaatten cuda
Ahmet Muhammet Mustafa
Ehlen ve sehlen merhaba
Derviş yunus söyler sözü
Dergahına sürer yüzü
Severler mahşerde bizi
Ehlen ve sehlen merhaba

1

Nisan
2012

İSLAMİ BİLGİLER SORU CEVAP

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  371 Kez Okundu

S-1-Kuranda geçen ‘Allah katındaki din İslam’ dır ‘’Hepiniz Allahın ipine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın’’ayetleri hangi surededir.

a) Bakara b) Maide c) İbrahim d) Ali imran e) Enfal

S-2-Allahı tanıma ve bilmeye ne denir?

a) marifetullah b) mahabbetullah c) ihlas d) ihsan

S-3-Kuranı kerimin vahyi kaç yılda tamamlandı?

a) 22 b) 23 c) 24 d) 25

S-4-Aşağıdakilerden hangisi mezhep kelimesinin sözlükteki anlamı değildir.

A) doktrin b) akım c) kurtuluş d) yol e) yer

S-5-Akaid mezhepleri için hangisi kullanılmaz?

a) grup b) fırka c) tebliğci d) nıhle

S-6-Peygamberimiz hadisinde ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bunlardan birinin kurtuluşta,diğerlerinin ateşte olacağını belirtmiştir. Bu kurtuluşa eren fırka hangisidir?

a) fırkai Hayriyye b) fırkayi Naciye c) fırkayı Kamiliyye d) fırkai Cemaliyye

S-7-Hangi mezhebe ehli sünneti hassa denir?

a) selefiyye b) maturidiyye c) eşariyye

S-8-Görüşleri itibariyle İslam ve iman çerçevesinin dışında kalan ehli bidat mezhebi hangisidir?

A) hariciye b) yezidiyye c) mutezile d) şia

S-9-ehli bidat aşağıdakilerden hangisiyle anılmamıştır?

a) ehli ehva b) fırakı dalle c)ehli dalal d) ehli amme

S-10-Akıl karşısında kesin tavır takınıp nakli tek hakim kabul eden mezhep hangisidir.

A) muteziler b) cebriye c) selefiyye d) eşariyye

S-11-Akaid sahasında ayet ve hadislerle birlikte,aklıda dinin anlaşılması için gerekli bir temel kabul eden mezhep hangisidir?

a)mutezile b) maturidiyye c) şia d) eşariyye

S-12-Kadından da peygamber olur diyen mezhep hangisidir?

A) mutezi b) şia c) hariciler d) eşari

S-13-Abbasiler devrinde kadılkudat (baş kadı)ünvanını alan imam kimdir.

a)imamı azam b)ebu Yusuf c)ebu Muhammed d)imam malik

S-14-Mantık kurallarıyla çelişir gördüğü ayet ve hadisleri akla öncelik vererek yorumlayan ve akılcı bir mezhep olan mezhep hangisidir.

a) mutezile b) haricilik c) şia d)eşarilik

S-15-Kelamda yenilikler ve değişiklikler yaparak bu ilmi felsefe ile rekabet edebilecek bir güce kavuşturan mezhep hangisidir.

A) Mutezile b) maturidi c) selefi d) eşari

S-16-Dini tebliğ olmasa da kişi akılla Allah ı bulabilir,iyi ve kötü güzel ve çirkin akılla bilinebilir,görüşleri hangi mezhebindir.

a) eşari b) maturidi c) selefi d) mutezi

S-17-farsça ilk tasavvuf kitabının adı nedir?

a) tabakatüs sufiyye b) hücviri c) keşfül mahcup

S-18-Büyük alim Hammad b.ebu Süleyman daha sonraları Cafer es Sadık ve Muhammed el Bakırdan ders alan mezhep imamı kimdir.

A) imamı azam b) imamı malik c) imamı şafi d) Ahmet b. Hambel

S-19-Üç kardeş meselesi diye bilinen meselenin tartışmasında hocası ebu ali el cübbaiye üstün gelmiş,hocasının görüşlerini doyurucu bulmadığı için ayrılıp yeni bir mezhep kurmuştur bu mezhep hangisidir.

a) Haricilik b) Eş’arilik c) Şia d) Cebriye

S-20-Büyük günah işleyen kimsenin iman ile küfür arası bir mertebede olduğunu söyleyerek ehli sünnet bilginlerinden hasan ı basrinin dersini terk edip yeni bir mezhep kurmuştur bu mezhebin adı nedir.

a) mutezile b) haricilik c) şia d)eşarilik

S-21-Hangi mezhep imamının Türk olması kuvvetle muhtemeldir.

a)Ebu mansur Mahmut el maturidi b)İsmail el eşari c) malik bin Enes d) Ahmet bin hambel

S-22-Görüşlerini beş prensip etrafında sistemleştiren bunlar ise 1-tevhid2-adl 3-vaad ve vaid 4-el menzile beynel menzileteyn 5-emir bil maruf nehiy anil münker. olan mezhep hangisidir.

a) eşari b) maturidi c) selefi d) mutezi

S-23-Peygamberimiz yemene kadı olarak kimi göndermiştir.Göndermeden önce Allah’ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bulamadığın bir konu hakkında karşılaşırsan ne yaparsın sorusuna kendim içtihat ederim cevabını vermiş Resulullah ziyadesiyle memnun olmuştur.

A)muaz bin cebel b)musap bin umeyr c)Abdullah bin cubeyr d)musa bin ali

S-24-Muvatta hangi meshebin kaynak kitabıdır?

A)Hanefi b)maliki c)şafi d)hanbeli

S-25-Suudi Arabistanın resmi meshebi nedir?

A)Hanefi b)Maliki c)Şafi d)Hanbeli

S-26-Tasavvuf hayat tarzını ve düşüncesini Türkçe ifade eden Ahmet yesevi nin kitabının adı nedir?

A) divanı hikmet b) divanı lugatüt türk b) mesnevi

S-27-Genellikle fıkıhta hanbeli olanlar akaidde hangi mezhebtendirler?

a) eşari b) maturidi c) selefi d) mu’tezile

S-28-Gazzali , Fahrettin er razi , kadı beyzavi ,teftezani ,cüveyni gibi hepimizin bildiği kelam bilginleri hangi mezheb kelam bilginleridir.

a) Selefi b) eşari c) maturidi d) Hanefi

S-1-( ) Zeydiyye fırkasına Hz Alinin torunu Zeyd bin Ali Zeynelabidin e nisbet edildiği için bu ad verilmiştir.

S-2-( ) islami literatürde Tanrının kendini göstermesi genellikle rahman ve rahim terimleriyle ifade edilir.

S-3-( )İnanç konularını sistematik bir yapıya kavuşturmaya çalışmaya tefsir ilmi denir.

S-4-( ) Allahın zati,fiili ve haberi sıfatlarının hepsini tevilsiz,nasılsa öyle kabul ettiği için selefiyyeye ‘’sıfatiyye’ mezhebide denir.

S-5-( ) Tabiun mezhep imamları,büyük müctehitler ve hadisçiler selefiyyedendir.

S-1-Hz Ali ile Hz Muaviye arasında geçen sıffın savaşından sonra halife tayin işi hakeme bırakılınca ortaya çıkan mezhebe …………………………………..denir.

S-2-Sözlükte taraftar yardımcı anlamına gelen mezhep …………………………………dır.

S-3-Şianın günümüze ulaşan üç büyük fırkası1-……………………..2-……………………3-………………………….dir.

S-4-itikadi konularda mutezile mezhebine fıkıh sahasında ise Hanefi mezhebine yakın görüşlere sahip olan şianın …………………………….. fırkasıdır.

S-5-Halen İranın resmi mezhebi olan Irakta ve Azerbeycanda yaşayan Müslümanların %60 ınında inandığı şia mezhebinin fırkasının ismi………………………………………..dir.

S-6-fıkıh ilminde uzman olan kişilere ……………………………..denir.

S-7-imamı azam efendimizin vefat ettiği yıl imamı…………………. dünyaya gelmiştir.

S-8-medine imamı diye meşhur olan ve orada doğan imam…………………………..dır

S-9-Değişik mezheplerin hükümlerinden yararlanmaya veya farklı hükümlerinbir araya getirilmesine………………………………..denir.

S-10-Tanrıyı görüyormuşçasına ibadet etmeye………………… denir

S-11-Dinin birinci unsuru………………….ikinci unsuru…………….üçüncü unsuru ise……………..tır.

CEVAPLAR:

1-D 2-A 3-B 4-C 5-C 6-B 7-A 8-B 9-D 10-C 11-B 12-D 13-B 14-A 15-D 16-B 17-C 18-A 19-B 20-A 21-A 22-D 23-A 24-B 25-D 26-A 27-C 28-B

1-D 2-Y (yaratma(halk)buyurma(emir)) 3-Y (kelam) 4-D 5-D

1-haricilik 2-şia 3-zeydiyye,ismailiyye

1

Nisan
2012

İslam da ilk tabut,ilk şehit komutan,

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  586 Kez Okundu

-İslâm’da İlk Tabut Uygulaması
Esma bint-i Umeys’ten rivayet edilir ki, Fatımatü’z-Zehra (a.s) Esma’ya şöyle dedi: “Ben ölen kadınların görüntüsünden hiç hoşlanmıyorum. Üzerine bir giysi atıyorlar ve bu giysi onun bütün vücudunu gören herkese gösteriyor.” Esma, “Ey Resulullah’ın (s.a.a) kızı! Habeşistan’da iken gördüğüm bir şeyi sana göstereyim.” dedi ve yaprakları soyulmuş yaş hurma çubuklarının getirilmesini istedi. Sonra getirilen bu çubukları düzeltti ve bunların üzerine bir örtü serdi. Fatıma (a.s) dedi ki: “Ne güzel bir şey bu. Bunun içindeki ölünün kadın mı, erkek mi olduğu belli olmaz.[.
– İlk tabut, Zeynep bint-i Cahş için yapıldı.
-İLK ŞEHİT KOMUTAN: ZEYD BİN HARİSE
Zeyd bin Harise 8-10 yaşlarında esir edilerek köle pazarında satıldı. İlk Müslüman olan sahabeler arasında yer alır. Çocuk yaşta babasıyla Allah Resulü arasında “Kimi tercih ediyorsun?” sorusuna “Ya Rasûlüllah, sizin üzerinize hiçbir kimseyi tercih edemem. Benim annem de, babam da sensin.” diyerek peygamber sevgisinin anne ve baba sevgisinin üstünde olduğunu belirtmiştir. Peygamberimiz Taif’te müşrikler tarafından taşlandığında vücudunu taşlara karşı tutarak O’nu korumaya çalışmıştır. Kuran’ı Kerim’de ismi geçen yegâne sahabe olup, “Allah Resulünün sevgilisi” lakabıyla şereflenmiştir.
Peygamber Efendimiz birçok defa gazvelere çıktığında yerine onu vekil bırakırdı. Peygamberimizin “Zeyd şehit olursa Cafer, o şehit düşerse Abdullah Bin Revaha, o da şehit düşerse asker kimi isterse onu komutan yapsın.” dediği, Bedir Savaşı’ndan itibaren, şehit düştüğü Mute Savaşı’na kadar yapılan bütün gazvelere katılmıştır. Mute savaşında 3000 kişilik ordunun başına geçen komutandır. Savaş meydanlarında ok atmada pek maharetli ve becerikliydi. Mute’de şehit olduğunu duyduğunda gözleri yaşaran peygamber Efendimizin “Bu gözyaşları sevgilinin sevgiye olan iştiyakı.” dediği sahabedir.
Zeyd bin Harise Kuran’da adı geçen tek sahabedir.
Hz. Ali’den sonra küçük yaşta İslamiyet’i kabul eden ikinci sahabedir.
Künyesi: Ebu Muhammed’dir.
Zeyd bin Harise’nin hanımı Ümmü Eymen (asıl adı Bereke), oğlu Usame’dir.
-İLK BEDİR VE İLK UHUD ŞEHİTLERİ
Bedir Savaşı’nda (624) ilk şehit olan sahabe, Hz. Ömer’in kölesi Mihca, Uhud Savaşı’nda (625) ilk şehit olan sahabe ise Abdullah bin Amr’dır.

1

Nisan
2012

YETERLİLİK SINAVI İLE İLGİLİ BAZI SORU ÇEŞİTLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  307 Kez Okundu

-Camiul- Kuran
-Zeyd bin Sabit,
-Kuran okuyuş şekilleri
-En uzun sure
-En uzun ayet
-Zebur
-Kiramen katibin
-Kefen çeşitleri
-Mikat yerleri
-Necaşi ve gıyabı cenaze
-Peygamberimizin çocukları
-Ezanı rüyasında gören sahabi
-Ehl-i Beyt
-İlk cuma namazı
-Oruç ne zaman farz kılındı.

-Zekat kimlere verilmez
-İLK inen ayetler,
-Kuranın iniş tarihi
-Hira Dağı,
-Besmele bulunmayan sure
-Kuranın kalbi olan sure
-İstiaze
-Ayet
-Mekki /Medeni
-K.Kerimin çoğaltılması
-Tertil
-Huruf-u Halk
-Hilful Fudul
-Mute savaşı/Halid bin Velid
-Musab bin Umeyr:İlk davetçi
-İlk Müslümanlar
-Hendek savaşını diğer adı
-Mekkenin fethi
-Süraka
-Allahın sıfatları,
-Peygamberlerin sıfatları
-Arasat
-Mizan,
-Tahkiki iman
-İstidrac
-Haşr
-İman bakımından insanlar
-Zelle
-Cenaze terimleri
-Fidye
-Aşure orucu
-Yemin çeşitleri

-Tecvid kuralları

1

Nisan
2012

YETERLİLİK SINAVLARI İÇİN BAZI ÖRNEK SORU ÇEŞİTLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  347 Kez Okundu

İtikadı mezhepler,
-Ameli mezhepler,
-Edille-i şeriyye
-Sünnetin bölümleri
-Rüyetullah
-İslam da bilginin kaynakları
-Dört büyük kitap,
-Sahifelerin verildiği peygamberler,
-Rıdvan meleği,
- Malik meleği,
-Mukarrebun ve İlliyyun melekler
-Berzah alemi
-Kuranın cemi
-Mutezilenin 5 inan esasları
-Vahy-i Metlüv
-er-Risale,el-Muvatta,Fıkhul Ekber kimlere aittir.
-AHKAM-I HAMSE:Beş hüküm anlamına gelen “ahkâm-ı hamse”; vacip, mendup, mubah, mekruh ve haram’dan oluşan teklifi hükümlere denir.
-AHKÂMÜ’L-KUR’ÂN:Kur’ân hükümleri anlamına gelen “ahkâmü’l-Kur’ân”; ibâdet, muâmelat, keffâret ve ukûbât ile ilgili âyetlerin yorumunu konu edinen bilim dalına ve bu dalda yazılan eserlere denir.
-ATVAR-I SEBA:Kelime olarak “yedi tavır” anlamına gelen atvâr-ı seb’a, bir tasavvuf terimi olarak nefsin; emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râziye, marziyye ve kâmileden ibaret yedi tavrı anlamında kullanılmaktadır.
-BURHAN-I İNNİ:Eserden müessire ya da hadiselerden kanuna doğru götüren delildir. (Tüme varım) Mümkün olan bu âlemin Yaratıcısına; dumanın ise ateşe delil olması gibi
-BURHAN-I LİMMİ:Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delildir. (Tümden gelim) Ateşin dumana delil olması gibi. Zira ateş olunca dumanın çıkması beklenir
-BURHAN-I TEMANU: Temânu’ sözlükte “bir şeyi birinden men etmek ya da onun yapmaması için mücadele etmek” demektir. Kelam ilminde, Yüce Allâh’ın birliğini ispat vasıtalarından biri olan burhan-ı temânu’, kâinatta birden fazla yaratıcı olması halinde nizamın bozulacağı esasına dayanan bir delildir. Bu delilin Kur’ân’daki dayanağı şu âyettir: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş’ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” (Enbiyâ, 21/22) Bu âyet, Allah’ın birliğini ispatlayan en güçlü delillerden biridir.
-CEM’U’S-SALÂTEYN:Fıkıh dilinde “iki namazı birleştirmek” anlamına gelen bu tâbir; öğle ile ikindi namazlarının öğle veya ikinde vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam veya yatsı vaktinde birlikte kılınmasını ifâde eder.
-DİRAYET TEFSİRİ:Kur’ân âyetlerini, âyetler ve hadislerle tefsîr etmekle yetinmeyip dil, edebiyat, din ve çeşitli bilgilere dayanılarak, akıl ve içtihatla yapılan tefsîre denir. Dirâyet tefsîrine re’y tefsîri de denir. Fahruddin Râzi’nin “Mefâtihu’l-Gayb”, Beydâvî’nin “Envâru’t-Tenzil ve Esrâru’t-Te’vîl”, Nesefî’nin “Medâriku’t-Tenzil ve Hakâiku’t-Te’vîl” adlı eserleri bu metotla yazılan tefsîrlere örnektir.
-EHL-İ KIBLE:Kabe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan bir kavramdır.

-EİMME-İ SİTTE:Kütübü sitte yazarları meşhur isimleriyle şunlardır: Buhârî (ö. 256 / 869), Müslim (ö. 216 / 831), Ebû Dâvûd (ö. 275 / 888), Nesâî (ö. 303 / 915), Tirmizî (ö. 279 / 892) ve İbn Mâce (ö. 273 / 886).
-FEVÂTİHU’S-SÜVER:Sûrelerin başlangıçları demektir. “El-hamdü’lillah” (her türlü övgü Allah’a aittir) ve “Sübhânellah” (Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim) gibi 14 sûre Allah’ı övme ile; 29 sûre “sâd” ve “nûn” gibi hece harfi ile; 11 sûre, “yâ eyyühâ’nnâsü” (ey insanlar!) gibi nida ile; “kad eflaha’l-mü’minûn” (mü’minler kurtuluşa ermiştir) gibi 21 sûre haber cümlesiyle; “ve’l-asri” (asra andolsun) gibi 17 sûre yeminle; “izâcâe nasrullahi” (Allah’ın yardımı geldiği zaman) gibi 7 sûre şart cümlesiyle; “kulhüvallâhü ehad” (de ki Allah tektir) gibi 6 sûre emir ile; “‘amme yetesâelûn” (neden soruyorlar) gibi 6 sûre soru ile, “tebbet yedâ ebî leheb” (Ebû Leheb’in eli kurusun) gibi 3 sûre dilek ile ve Kureyş sûresi illet bildirme ile başlamaktadır.
-GARİBÜL-HADİS: Hadislerdeki, anlaşılması zor olan ve ancak sahanın uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere “garîbu’l-hadis” dendiği gibi, garîbu’l-hadis’i konu edinen hadis bilim dalı da aynı terimle isimlendirilmiştir.
-GARİBÜL-KURAN:Garîb üstü kapalı ve zor anlaşılan söz, yabancı demektir. Terkip olarak “garîbü’l-Kur’ân”, Kur’ân’ın zor anlaşılan kelimeleri anlamına gelir. Kelimelerin zor anlaşılması; ya anlamının kapalı ya da şâz ve yabancı oluşundan kaynaklanır.
-İNZAL VE TENZİL:Kur’ân’ın M. 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde toptan dünya semasına, Beytü’l-İzze’ye indirilmesine inzâl, parça parça âyetler hâlinde vahiy yolu ile Hz. Muhammed (a.s.)’e indirilmesine ise tenzîl denir.
KADERİYYE:Mabed el-Cüheynî ve Gaylân el-Dımeşkî’nin, insana hiçbir güç ve irade hakkı tanımayan Cebriyye mezhebine karşı bir tepki olarak kurmuş oldukları itikadî bir mezhebin adıdır. Bu mezhebin temel görüşü, insanın fiillerinde tamamen özgür olması şeklinde özetlenebilir. Buna göre kişi, istediğini yapar, hatta Rabb’inin murad etmediği şeye bile kadirdir
-KÜTÜB-Ü TİSA:Kütüb-i Sitte’ye üç eser ilavesiyle anılan meşhur dokuz hadis mecmuasına verilen isimdir. İlave edilen eserler; Dârimî (ö. 255/868)’nin es-Sünen’i, İmam Mâlik (ö. 179/795)’in Muvatta’ı, Ahmed ibn Hanbel (ö. 241/855)’in el-Müsnedi’dir.
-LAHİK: Sözlükte “birinin ardından yetişmek, tâbi olmak; birinci meyveden sonra gelen ikinci meyve” gibi anlamlara gelen lâhik, namaza imam ile başlayıp, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imam ile birlikte kılamayan kimse demektir.
-NASRANİ:Hz. İsâ’nın doğduğu yer olan Nasira’ya mensubiyet veya yardım anlamındaki nusret kelimesinden türemiş bir kavramdır. Hristiyan veya yardımcı demektir. Çoğulu “Nasârâ”dır. Bu kavram Kur’ân’da tekil olarak bir yerde geçmektedir. “İbrahim, ne Yahûdî, ne de nasrani (Hristiyan) idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman idi; müşriklerden de değildi.” (Âl-i İmrân, 3/67) Çoğulu olan “Nasâra” ise Hz. İsâ’ya inananların adı olarak on dört ayrı yerde geçmektedir.
VÜCUH –NEZAİR: Vücûh, çeşitli anlamlarda kullanılan müşterek (çok anlamlı) lafızlara; nezâir ise, bir çok kelimenin aynı anlamda kullanılmasına denir. Sâlat kelimesinin Kur’ân’da beş vakit namaz (Bakara, 2/3), ikindi namazı (Mâide, 5/106), Cuma namazı (Cum’a, 62/9), cenaze namazı (Tevbe, 9/84), dua (Tevbe, 9/103), din (Hûd, 11/87), kırâat (İsrâ, 17/110), rahmet ve istiğfar (Ahzâb, 33/56), namaz kılınacak yer (Hac, 22/40) anlamlarında kullanılması vücûha; sakar, nâr, hutame, cahim, hâviye, saîr kelimelerinin cehennemi ifade etmek için kullanılması ise nezâire örnektir.
-ZELLETÜL-KARİ:Okuyucunun sürçmesi ve yanılması anlamına gelen zelletü’l-kârî, dinî bir kavram olarak, namazda kıraatte yanılmayı ifade eder. Buna lahn da denir.
-ASHAB: Hz.Peygamber’i gören ve onunla sohbet eden müslümanlardır. Tekili; sahabi
-ECEL:Allah’ın takdir ettiği ömrün sona erdiği andır.
-HADİS: Hz.Peygamberin sözleri veya O’nun fiil ve onaylarının sözle ifadesi
-HAŞR: Canlıların yeniden diriltilerek mahşerde, hesap için toplanması
İSRA:Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir.
-TENZİL:Kur’ân’ın Hz. Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘e indirildiği safhaya da tenzil denir.
-TERESSÜL-İRSAL:Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir.Bana teressül veya İrsal denir.Kamette ise ,duraklama yapılmaksızın seri olarak okunur.Buna da Haedr denir.
-TERTİL:Kur’an’ı ağır ağır, kelime ve harflerin hakkını vererek güzelce okuma.
TERVİHA:Teravih namazının her dört rekatı sonunda bir mikdar oturup istirahat edildiği için bu dört rekata bir “Terviha” denilmiştir.
-TIVAL-I MUFASSAL: “Hücurat” sûresinden “Burüc” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Tıval-ı Mufassal’dır
-ULÜ`L AZM (Ulu Peygamberler):Hz.Nuh.Hz.İbrahim, Hz.Musa, Hz.İsa, Hz.Muhammed Mustafa (sas).
ULUMU’L-KUR’AN :Cem’ul-Kur’ân, Esbabu’n-Nüzûl, Mekki ve’1-Medenî, el-Muhkem ve’l-müteşâbih, en-Nâsih ve’1-mensuh vb. gibi Kur’ân-ı Kerîm’le doğrudan irtibatı olan konuları inceleyen ilim. Başka bir ifadeyle; Kur’ân’a hizmet eden veya Kur’an’a dayanan ilimlere ulûmu’1-Kur’ân denir
-UMRETÜ`L KAZA:Hudeybiye antlasmasi geregi Hz.Peygamberin ashabi ile yerine getirdigi umre.7 Zilkade/629 mart.
-ÜSTÜVANETÜ`L-VUFUD:Hz.PeygamberinMescid-i Nebi`de elcileri kabul ettigi yer(Heyetler sutunu).
-VAHY:Vahy; İlham etmek, bildirmek, süratle işaret etmek, gizlice ihbar etmek, bir şeyi gerek uyanık iken ve gerek uyku hâlinde kalbe atmak demektir.
-VAHİY KÂTİPLERİ :Rasûlüllah (s.a.s)’e vahyedilen âyetleri yazanlar, kaydedenler.
-VAKF VE İBTİDA:Durmak anlamına gelen vakf, okumaya tekrar başlamak niyetiyle nefes alacak kadar bir süre için sesi kesmekten ibarettir. Başlama anlamına gelen İbtida ise, ilk defa okumaya başlamak veya vakftan sonra tekrar başlamak demektir.
-VÜCUH VE’N-NEZAİR :Kur’ân-i Kerîm’de bir lafzın bir kaç mânâda kullanılmasına “vucûh” denir. Birden fazla kelimenin aynı mânâda kullanılmasına da “nezâir” denir
YALANCI PEYGAMBERLER:Tuleyha b.Huveylid, Malik b. Nüveyre,Seccah(bir kadin müslüman oldu),Müseylimetü`l-Kezzab.
-ZEBUR:Sözlükte, kitap manasına gelir.Zebur , Davud Aleyhisselama gönderilmiştir.Zebura, Mizmarlar da denir.
-ZEHREVAN:Bakara ve Âli îmrân sûrelerine verilen isimdir.
-TUVALU’L MUFASSAL,Bakara-Ali İmran-Nisa-Maide-En’am-A’raf-Enfal sureleri;
-SEB’UL TIVAL(Yedi Uzun Sure)

1

Nisan
2012

MBSTS -YETERLİLİK SİYER SORU -CEVAP

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  509 Kez Okundu

1) Peygamber efendimiz(s.a.v)neseb itibariyle hangi kabile ve o kabilenin koluna
mensuptur?
Cevap: Kureyş kabilesinin Haşimi koluna mensuptur.
2) Peygamber efendimizin babası Abdullah,peygamberimizden az bir zaman evvel
vefat etmişti.Peygamberimizin annesi Amine Hatun Rasülüllah kaç yaşında iken ve
nerede vefat etmiştir?
Cevap: Peygamberimiz 6 yaşında iken Medinenin 23 mil güneyinde Ebva
köyünde vefat etmiştir.
3) Peygamberimiz (s.a.v) ve Sahabe-i Kiramın yaşadığı devre Devr-i Saadet
denir.İsa(a.s)dan sonraki ve Hz.Muhammed(s.a.v)den önceki devre ne ad verilir?
Cevap: Devr-i Cehalet veya Devr-i Fetret adı verilir.
4) Peygamberimiz, dedesi Abdülmuttalip vefat ettikten sonra kimin himayesinde
kalmıştır?
Cevap: Amcası Ebu Talibin himayesinde kalmıştır.
5) Peygamberimiz (S.A.V) çocukluk devresinde başta Musa (A.S.), Davut (A.S.) gibi
birçok peygamberin mesleği olan, bununla övünen hangi meslekle meşgul olmuştur?
Cevap: Çobanlık Mesleği
6) Eşhur-u Hurum denen, Arapların birbirleriyle her türlü kavga, savaş, mallarına
zarar verme gibi şeylerden uzak durdukları, hürmek edilmesi gereken Haram Aylar
hangileridir?
Cevap: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep.
7) Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa nerededir?
Cevap: Mekke ve Kudüs
8) Peygamberimiz kaç yaşında Şam’a gitmiş ve orada kiminle görüşmüştür?
Cevap: 12 yaşında gitmiş ve Rahip Bahira ile görüşmüştür.
9) Peygamberimiz (s.a.v) kaç yaşında ve kiminle evlenmiştir?
Cevap: 25 yaşında ve Hazreti Hatice validemizle evlenmiştir.
10) Rasülüllah Efendimize ilk vahiy ne zaman ve nerede gelmiştir?
Cevap: Rasülüllah 40 yaşındayken Nur Dağı Hira Mağarasında gelmiştir.
11) İlk gelen vahiy hangi surenin ilk ayetleridir ve dinimizin ilk emri nedir?
Cevap: Alak suresinin ilk ayetleridir ve “OKU” emridir.

12) Mazlumlara yardım etmek ve zalimlere karşı gelerek Mekke’de yerleşmelerini
önlemek,hep birlikte zulmün önüne geçmek için kurulmuş,
Peygamberimizinde(s.a.v)20 yaşlarında iştirak ettiği cemiyetin adı nedir?
Cevap: Hılfül Füdul Cemiyeti
13) İslam Tarihinde kadınlardan ilk müslüman olan kimdir?
Cevap: Hazreti Hatice
14) Hür erkeklerden ilk müslüman olan kimdir?
Cevap: Hazreti Ebubekir
15) Çocuklardan ilk müslüman olan kimdir?
Cevap: Hazreti Ali
16) Azatlı kölelerden ilk müslüman olan kimdir?
Cevap: Zeyd ibn-i Haris
17) Kölelerden ilk müslüman olan kimdir?
Cevap: Bilal-i Habeşi
18) Peygamberimize Hazreti Allah tarafından verilen en büyük mucize nedir?
Cevap: Kuran-ı Kerimdir.
19) İslam güneşi küfür bulutlarını dağıtıyor,Müslümanların sayısı günbegün
artıyordu.Ama bunun yanında kafirlerde akıl almaz işkencelerde
bulunuyorlardı.Bu yüzden Müslümanlardan şehit olanlar bile olmuştu.İmanları
uğruna şehit ilk erkek ve kadın sahabi kimdir?
Cevap: Yasir ve hanımı Sümeyyedir.
20) Hazreti Ömer İslamiyyeti kabul ettiğinde kaç yaşında idi ve O’nunla
müslümanların sayısı kaça ulaştı?
Cevap: 33 yaşında idi.Müslümanlar 40 kişi oldu.
21) Peygamberliğinin 10. yılıydı. Müslümanların rahat edecekleri sırada
Peygamberimiz Amcası Ebu Talib ve ilk iman eden vefâkar hayat arkadaşı Hz.
Hatice’yi kaybetmişti. Peygamberimizi (S.A.V.) çok üzen ‘Gam ve Keder yılı’
manasındaki bu seneye islam tarihinde ne denir?
Cevap: Hüzün yılı veya senesi
22) Peygamberimiz,Miraç’tan ümmetine hangi hediyelerle dönmüştür?
Cevap: 1) Amenerrasülü
2) Ümmetinden,Allah’a hiç birşeyi şirk koşmayanların cennete
gireceği müjdesi
3) Beş vakit namaz
23) Peygamberimizin Mekke-i Mükerremeden Medine-i Münevvereye Kur’an-ı
okutmak ve dini öğretmek için gönderdiği sahabinin ismi nedir?
Cevap: Mus’ab bin Umeyr(r.a)

24) Peygamber Efendimizin Mekke’den Medineye hicretinde yol arkadaşı kimdir ve
hicret esnasında kaldıkları mağaranın adı nedir?
Cevap: Hazreti Ebubekir ve Sevir Mağarası
25) Hicret yolculuğunda kıble taşını bizzat Peygamberimizin koyduğu ilk inşa edilen
mescid hangisidir?
Cevap: Kubà Mescididir.
26) Hicret esnasında farz kılınan ilk Cuma Namazı nerede ve ne zaman kılınmıştır?
Cevap: Salim ibn-i Avfoğullarının yurdundan geçerken Ranûna vadisinde öğle
vakti
27) Peygamberimiz Medine-i Münevvere’de hangi sahabinin evinde ve ne kadar ikamet
etti?
Cevap: Hz.Halid ibn-i Zeyd Ebu Eyyüb El-Ensarinin evinde 7 ay misafir oldu.
28) İlk ezan kaç yılında,kim tarafından okunmuştur?
Cevap: 622 tarihinde Hz.Bilal-i Habeşi tarafından okunmuştur.
29) Devr-i Saadette yapılan savaşlar ikiye ayrılır:Peygamber Efendimizin iştirak
ettikleri ve etmedikleri.Rasülüllah Efendimizin katıldıkları ve katılmadıkları
savaşlara ne ad verilir?
Cevap: Katıldıklarına Gaza(Gazve) ,katılmadıklarına Seriyye denir.
30) Müslümanlar namazlarını Kudüs’teki Mescidi Aksaya doğru kılıyorlardı.Hicretin
2.yılında Peygamberimiz Ashabı ile beraber öğle namazı kılarken Kabe tarafına
dönmesi Bakara Suresinin 144.ayetiyle emredildi.İçinde namaz kılınırken kıblenin
Kabeye çevrildiği bu mescide ne denir?
Cevap: Mescid-ül Kıbleteyn(İki kıbleli mescid)denir.
31) Oruç ne zaman farz kılınmıştır?
Cevap: Hicretin 2.yılı,Şaban ayında farz kılındı.
32) Mescid-i Nebevi (Peygamber Mescidi) yapıldıktan sonra bitişiğinde Peygamberimiz
için odalar yapıldı. Peygamber (S.A.V.)’in ikametgahı olan bu odara ne denir?
Cevap: Hane-i Saadet
33) İslam Tarihinde ilk harb hangisidir,ne zaman olmuştur,kaç müslüman harbe
katılmıştır?
Cevap: Bedir Harbi (Hicri 2 Miladi 624) tarihinde,313 sahabi katılmıştır.
34) Uhud Savaşına giderken Medine’de vekil bırakılan zât kimdir?
Cevap: Ömer İbn-i Ümmü Mektûm’u bıraktı.
35) Uhud Harbi ne zaman olmuştur,kaç Müslüman şehit olmuştur?
Cevap: Hicri 3,Miladi 625 tarihinde ,70 Müslüman şehit olmuştur.
36) Uhud Harbinde Peygamberimiz kılıcını, hakkını vermek üzere kime vermiştir?
Cevap: Ebu Dücane

37) Uhud Harbinde bizzat Peygamber Efendimizin öldürdüğü müşrik kimdi?
Cevap: Übeyy ibn-i Halef
38) Hendek Harbi ne zaman yapılmıştır?
Cevap: Hicri 5 Miladi 626 tarihinde.
39) Bu savaşta Medine-i Münevvereyi korumak için şehrin etrafına hendek açılma
fikrini kim vermiştir?
Cevap: Hazreti Selman-ı Farisi.
40) Haccın, Cumaya rastladığı zaman ismi nedir?
Cevap: Hacc-ı Ekber
41) Hicretin 6.yılında Müslümanlarla Müşrikler arasında Mekke-i Mükerremeye 24
km.uzaklıktaki bir mesafede görünüşte Müslümanların zararına olsa da sonuçta
faydasına olan,Müslümanların varlıklarını her tarafa duyurdukları,hatta anlaşma
kağıdının üzerine Allah Rasülü yerine ‘Abdullahın oğlu Muhammed’cümlesi
yazılan hadisenin ismi nedir?
Cevap: Hudeybiye Anlaşması.
42) Hayberin Fethi ne zaman gerçekleşmiştir?
Cevap: Hicri 7 Miladi 628 tarihinde.
43) Mekke’nin Fethi ne zaman gerçekleşti?
Cevap: Hicri 8 Miladi 630
44) Huneyn Gazası hangi tarihte gerçekleşti?
Cevap: Hicri 8 Miladi 630
45) Taif Muhasarası hangi tarihte gerçekleşti?
Cevap: Hicri 8 Miladi 630
46) Tebük Gazası hangi tarihte gerçekleşti?
Cevap: Hicri 9 Miladi 630
47) Peygamberimizin katıldığı son seferin adı nedir?
Cevap: Tebük Gazası
48) Hicri 10,Miladi 632 tarihinde sevgili peygamberimiz(s.a.v)in son haccında
onbinlerce sahabeye Arafat’ta yaptıkları insanlık tarihinin en yüce konuşmasının
adı nedir?
Cevap: Veda Hutbesi
49) Peygamber Efendimizin son hazırladığı,ilk halife Hz.Ebubekirin gönderdiği ilk
ordunun ismi nedir?
Cevap: Üsame Ordusu
50) Peygamber Efendimiz(s.a.v)vefat ettikleri zaman son vazifelerinin ifasında
kendilerini kim yıkamıştır?

Cevap: Hazreti Ali (r.a)
51) Peygamberimiz (S.A.V.)’in vefatıyla kalanlara bıraktığı en mühim şeyler nelerdir?
Cevap: 1) Kur’an-ı Kerim
2) Resullah’ın Sünnetleri
3) Ashab-ı Kiram
52) Peygamber Efendimizden sonra sırasıyla halife olan Hz.EbuBekir ,Hz.Ömer,
Hz.Osman ve Hz.Aliye verilen isme ne denir?
Cevap: Hulefa-i Raşidin
53) Hz.Ebu Bekir(r.a)halifelik makamında ne kadar kalmıştır?
Cevap: 2 sene 3 ay 10 gün
54) Kur’an-ı Kerim’in ayet ve surelerini ilk toplatan kimdir?
Cevap: Hz. Ebu Bekir
55) Hz.Ömer(r.a)halifelik makamında ne kadar kalmıştır?
Cevap: 10 sene 2 ay 11 gün
56) Hz.Osman(r.a)halifelik makamında ne kadar kalmıştır?
Cevap: 11 sene 6 ay 14 gün.
57) Hz. Ebu Bekir zamanında biraraya getirilen ayetler ve sureler Mushaf adını almıştı.
Bu Mushaf hangi Halife zamanıda çoğaltılmıştır?
Cevap: Hz. Osman
58) Hz.Ali(r.a)halifelik makamında ne kadar kalmıştır?
Cevap: 4 sene 8 ay 11 gün
59) Aşere-i Mübeşşere ne demektir ve kimlerdir?
Cevap: Peygamberimizin daha hayatta iken kendilerini cennetle müjdelediği
10 kişi olup şunlardır:
1-Hz.Ebu Bekir(r.a)
2-Hz.Ömer(r.a)
3-Hz.Osman(r.a)
4-Hz.Ali(r.a)
5-Hz.Talha(r.a)
6-Hz.Zübeyr(r.a)
7-Hz.Abdurrahman bin Avf(r.a)
8-Hz.Sa’d ibni Ebi Vakkas(r.a)
9-Hz.Said ibni Zeyd (r.a)
10-Hz.Ebu Ubeyde ibnül Cerrah(r.a)
60) Bir musibet bin nasihatten iyidir. Akıllı, tarihten ders almasını bilen bir
insanın (Ümmeti Muhammed’in) Uhut savaşından alacağı tek ders vardır.
Uhut savaşının ümmete verdiği ders nedir?
Cevap: Emre itaat etmek.

61) Ehli Beyt kimdir?
Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in aile fertleri ve bunların soyundan
gelenlere denir.
62) İslam Medine devletini Efendimiz (s.a.v.) kurduktan sonra devletler bazında
İslam’ı tebliğ için hangi ülkelere elçi ve mektup göndermiştir?
Cevap: Habeşistan, Mısır, Doğu Roma İmparatorluğu ve İran.
63) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği
yer neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?
Cevap: Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir.
64) Siyeri Nebi yada Sireti Nebi ne demektir?
Cevap: Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını konu alan kitaba verilen isimdir.
65) Peygamberimiz (s.a.v.)’e Rasulüssakaleyn denmesinin sebebi nedir?
Cevap: İnsanlara ve cinlere gönderildiği için
66) Mekke’de İslam’ın istediği şekilde yaşayamayan müslümanların, bir davanın
gerçekleşmesi gayesi ile yani insanların ve beşer sistemlerin değil, Allah
(c.c.)’ın istediği şekilde yaşamak için vatanlarını, evlerini, binitlerini,
ailelerini terk etmeleri hareketine ne ad verilir?
Cevap: Hicret.
67) İlahi vahye göre ganimetlerin taksimi nasıl yapılırdı?
Cevap: Ganimetlerin beşte biri Allah’a ve Resulüne, beşte dördü ise
mücahitlere aitti. Beşte bir de beşe ayrılarak Peygamberimiz (s.a.v.)’in
akrabası, yetimler, fakirler ve aciz yolculara verilirdi.
68) Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in: ”Eğer Zeyd Bin Harise şehit olursa
yerine Cafer Bin Ebu Talip, oda şehit olursa komutanlığa Abdullah Bin
Revaha geçsin, şayet oda şehit olursa müslümanlar içlerinden birini seçsin”
diyerek orduyu gönderdiği ve bu tüm söyledikleri şeylerin gerçekleştiği savaş
hangisidir?
Cevap: Mute Savaşı.
69) Efendimiz (s.a.v.)’i hicret esnasında yakalayıp Darun Nedve denen müşrik
meclisinden hediye almak isteyen ama atının ayakları çöle batarak hedefine
ulaşamayan kimdir?
Cevap: Süreka.
70) Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in son katıldığı savaş hangisidir?
Cevap: Tebuk savaşı.
71) Kâ’be’nin ziyarete gelen hacıların suyunu tedarik etmek, zemzem kuyusuna
bakmak, hacıları susuz bırakmamak vazifesinin ismi nedir?
Cevap: Sikaye

72) İslamiyetten önce Araplarında hürmet ettiği Haram aylarda yapılan
Peygamber Efendimizin çocukluğunda iştirak ettiği savaşın adı nedir?
Cevap: Ficar Harbi
73) İslamiyetten önce İbrahim a.s. yaydığı ama Arapların unuttukları tevhid
dininin adı nedir?
Cevap: Hanif Dini
74) İslamiyetin 5. yılında Recep ayında Peygamber Efendimizin emri ve izni ile
15 kişilik ilk muhacir kafilesi Nereye hicret etmişlerdir?
Cevap: Habeşistan’a
75) Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya
oradanda semâvâta ve ötesindeki bütün alemlere seyehat ettiği geceye ne ad
verilir?
Cevap: Mirac Gecesi
76) İki kişinin birbirlerine muhabbetlerini izhar için ellerini uzatarak el
sıkışmalarına ne denir?
Cevap: Musafâha
77) Peygamber Efendimizin “Onlar sizden daha yufka yüreklidirler”
buyurduğu, islamda ilk Musafâha’yı kimler yapmıştır?
Cevap: Yemenliler
78) Peygamber Efendimiz Mekke’den Medine’ye Miladi 622 yılının
Muharrem ayında Hicret etmiş, biz müslümanlarca tarih başlangıcı kabul
edilmiştir. Bu hadise hangi halife zamanında tarih başlangıcı olarak kabul
edilmiştir?
Cevap: Hz Ömer zamanında
79) İslam Tarihinin başlangıcından zamanımıza kadar, medrese, Kur’an
Kursu ve talebe yurdu gibi değişik adlarla gelen ilim ve irfan
müesseselerinin, ilim hizmetinin temelini ve menşeini teşkil eden ve bizzat
Peygamber Efendimiz’den ilim-irfan tahsilini gaye edinen müslümanlara ne
denir?
Cevap: Eshâb-ı Suffe
80) Peygamber Efendimiz Beni Seleme semtindeki mescidde öğle namazı
kılarken kâbe tarafına dönmesi Bakara suresinin 144. ayeti ile
vahyolunmuştur. Bu hadise Hicretin kaçıncı yılına rastlamaktadır?
Cevap: Hicretin 2. Yılı

81) Bedir Gazasına Katılan Fahr-i Kâinat’ın ordusu Kaç kişidir.?
Cevap: 313 Kişi
82) Peygamber Efendimiz’in amcası Hz Hamza Hangi gazada Şehitlerin
reisi olmuştur?
Cevap: Uhud Gazası
83) Beni Mustalik gazası dönüşünde Hz. Aişe r.anha’nın şerefli şahsına
iftira yapılması ve neticede Allhü Teâlâ’nın nur suresinin (11-20)
ayetlerinde temiz olduğunu şehadet ettiği hadiseye islam tarihinde ne ad
verilir?
Cevap: İfk Hadisesi
84) Hicretin 7. yılında Hayber fetholunmuştur. Hayberde gösterdiği
kahramanlık neticesinde Hazber Fatihi ünvanını alan sahabe kimdir?
Cevap: Hz. Ali r.a.
85) Müslümanlara zarar vermek, kafirlik etmek ve müminler arasına
tefrika sokmak amacı ile münafıkların yaptığı ve ayeti kerime ile zararı
sahip olup daha sonra Peygamber Efendimiz’in emri ile yıkılan mescidin adı
nedir?
Cevap: Mescid-i Dırar

SİYER NOTLARI

S 1: Peygamber Efendimiz hangi tarihte ve nerede dünya ya gelmiştir?
C 1: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V); Miladi 571 yılı nisan ayının yirmisine tekabül eden Rebi ul’ evvel ayının 12. pazartesi gecesi tan yeri ağarırken Mekke’ de dünyaya geldi.

S 2: Peygamber Efendimizin annesi, babası ve dedesinin isimlerini söyleyiniz.
C 2: Peygamber Efendimizin annesi, Amine validemiz, babası; Abdullah ve dedesi; Abdulmuttaliptir.

S 3: Peygamber Efendimizin ilk hanımı kimdir? Çocuklarının adlarını söyleyiniz:
C 3: Peygamber Efendimizin ilk hanımı Hz. Hatice validemizdir. Efendimizin altısı Hz. Hatice validemizden, birisi Mısırlı hanımı Meryem validemizden olmak üzere yedi çocuğu dünyaya gelmiştir.
Erkek evlatları: Kasım, Abdullah ve ibrahimdir,
Kız evlatları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatımadır.

S 4: İlk vahiy hangi tarihte, nerede ve Peygamber Efendimiz kaç yaşında iken indi?
C 4: İlk vahiy 610 yılında, Nur dağındaki Hira mağarasında, Peygamber Efendimiz 40 yaşında iken indi.

S 5: İlk Müslümanlar kimlerdir?
C 5: İlk Müslüman lar ( kadınlardan) Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice validemiz, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden
Hz. Zeyd b. Haris ve büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.

S 6: Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nereden nereye hicret etmiştir?
C 6: Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.

S 7: İslam tarihinde yapılan ilk Mescid hangisidir?
C 7: İslam tarihinde ilk yapılan mescid; Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicret ederken uğradığı, Kuba köyünde yapılan Kuba mescididir.

S 8: Ensar ve Muhacir kimlere denir?
C 8: Mekke’den hicret ederek Medine’ye gelen Müslümanlara “Muhacir”; Medine’nin yerli halkı olan ve Mekke’den hicret edenlere her türlü yardımı yapan Müslüman’lara “Ensar” denir.

S 9: Peygamber Efendimiz hangi tarihte, nerede ve kaç yaşında ruhunu teslim etti?
C 9: Peygamber Efendimiz 632 yılında Medine’ de 63 yaşında iken ruhunu teslim etti.

S 10: Sahabe kime denir?
C 10: Peygamber Efendimizi gören ve Müslüman olarak ölen kimselere sahabe denir.

S 11: Peygamber Efendimiz nerede defnedilmiştir? Kabrine ne ad verilmiştir?
C 11: Peygamber Efendimiz vefat ettiği yere defn edilmiştir (Suudi Arabistan- Medineyi Münevvere).
Kabrinin bulunduğu yere ” Ravza-i Mutahhare” denilmektedir.

YETERLİLİK ÇALIŞMA SORULARI(1)
1. Kur’an-ı Kerim edip ve şairlere meydan okuyor ve bir sure veya ayetinin benzerinigetirmeleri¬ni istiyor. Kur’an’ın bu şekilde meydan okumasına ne ad verilir?
A) Tahakküm B) Tehaddi
C) Tesaddi D) Nezair
2.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir?
A) el-Kitab B) el-Furkan
C) ez- Zikr D) el- Kırtas
3. Sureler ve ayetler arasındaki uyum ve ahenge ne denir?
A) Tenasüb B) Tevafuk
C) Teradüf D) Tesanüd
4. Kur’an’ın sonunda yer alan surelere ne ad verilir?
A) Miun B) Mesani
C) Mufassal D) Tıval
5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tamamını yazan sahabelerden değildir?
A) Übeyy b. Ka’b
B) Abdullah b. Revaha
C) Abdullah b. Mes’ud
D) Muaz b. Cebel
6. Kur’an-ı Kerim’in noktalanmasını hangi âlimler icra etmişlerdir?
A) Ebu’l-Esved ed-Düeli
B) Ma’mer b. Raşid
C) Nasr b. Asım ve Yahya b. Yamer
D) Ebu’l-Esved ed-Düeli ve Nasr b. Asım
7. Orucun farz olduğunu beyan eden ayet hangi surede geçmektedir?
A) Maide B) İsra
C) Ankebut D) Bakara
8. Tövbe edilmedikçe Allah’ın asla bağışlamayacağını bildirdiği günah hangisidir?
A) Şirk B) Ana-babaya isyan
C) Zina D) Faiz
9. En son nazil olan sure hangisidir?
A) Kevser B) İhlas
C) Nas D) Nasr
10. Savaş ganimetleri anlamına gelen sure hangisidir?
A) Ra’d B) Kehf
C) Enfal D) En’am
11. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın ezelî olduğu, başlangıcının olmadığı anlamına gelmektedir?
A) Muhâlefetün li’l-havâdis
B) Kıdem
C) Kıyâm bi-nefsihî
D) Beka
12. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması anlamına gelmektedir?
A) Kıdem B) Beka
C) Vahdâniyyet D) Kıyâm bi- nefsihî
13. Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf indirilen peygamberlerden biridir?
A) Hz. Âdem B) Hz. Mûsâ
C) Hz. Îsâ D) Hz. Muhammed
14.Aşağıdaki peygamberlere ait sıfatlardan hangisi peygamberlerin günah işlemedikleri, günah¬tan korunmuş oldukları anlamına gelmektedir?
A) Fetânet B) Sıdk
C) İsmet D) Emanet
15.Aşağıdaki peygamberlere ait sıfatlardan hangisi peygamberlerin güvenilir oldukları anlamına gelmektedir?
A) Fetânet B) Sıdk
C) Tebliğ D) Emanet
16. Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine uygun olarak meydana gelen olağanüstü olaylara ne ad verilir?
A) İstidrac B) İrhâs
C) Mucize D) İhanet
17.Peygamberine gönülden bağlı olan ve ona titizlikle uyan velî kulların gösterdikleri olağan-üstü hâllere ne ad verilir?
A) İstidrac B) İrhâs
C) Keramet D) İhanet
18. Yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasına ne ad verilir?
A) Haşir B) Ba’s
C) Arasât D) A’raf
19. Âhirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilâhî adalet ölçüsüne ne ad verilir?
A) Haşir B) Ba’s
C) Mizan D) Sırat
20.Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın Subûti sıfatlarından biridir?
A) Beka B) Vahdâniyyet
C) Basar D) Kıdem
21. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan şeyler arasında yer almaz?
A) Bayılmak
B) Dizüstü veya bağdaş kurarak oturup uyumak
C) Ağız dolusu kusmak
D) Yellenmek
22.Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
A) Namazdan sonra selam vermek
B) İki secdeyi birbiri ardınca yapmak
C) Namazda yanılırsa sehiv secdesi yapmak
D) Rükûa varırken “Allahü Ekber” demek
23. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeyler arasında yer almaz?
A) Namazda bir şey içmek
B) Kıbleden göğsünü çevirmek
C) Verilen selamı alma
D) Namazda esnemek, gerinmek
24.Aşağıdakilerden hangisi namaz kıldıran kişiler de aranan şartlar arasında yer almaz?
A) Akıllı olmak
B) Âmâ olmamak
C) Erkek olmak
D) Ergenlik çağına gelmiş olmak
25. Güneşin tam tepe noktasında olduğu ve namaz kılmanın mekruh olduğu vakte ne denir?
A) Gurûb B) İstivâ vakti
C) Fecr-i sadık D) İmsak
26. Muktedî’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namazda imama uyan kimse
B) Namazda kendisine uyulan kimse
C) Namazda seferî olan kimse
D) Namazı yalnız kılan kimse
27. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının vücûbunun şartlarından değildir?
A) İkamet B) Hürriyet
C) Vakit D) Erkek olmak
28. Aşağıdakilerden hangisi vacip oruçlardandır?
A) Aşure orucu
B) Adak orucu
C) Pazartesi-Perşembe günleri tutulan oruç
D) Zilhicce ayının ilk sekiz gününde tutulan oruç
29.Aşağıdakilerden hangisi tavafın sahih olması nın şartlarındandır?
A) Tavaf esnasında Kâbe’ye bakmak
B) Tavaf namazı kılmak
C) Tavafa Hacer-i Esved vaya hizasından başla¬mak
D) Niyet
30. Aşağıdakilerden hangisi fıtır sadakası verebilmenin şartlarından değildir?
A) Müslüman olmak
B) Nisab miktarına ulaşmak
C) Vakit
D) Erkek olmak
31. İslam tarihinde, içinde yaşadığı memlekette maruz kaldığı zulüm ve haksızlıktan kurtulmak ve dini daha güzel yaşamak için huzur ve barış ortamlarına yapılan göçe ne ad verilir?
A) Hicret B) Hac
C) Namaz D) Bursâ
32. Rasulüllah Efendimiz (s.a.v.)’in bir gecede Mekke’den Kudüs’e oradan da Sidretü’l-Münteha’ya kadar gitmesine ne ad verilir?
A) Hac B) Gezi
C) Vahiy D) İsra ve Mirac
33. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hicret esnasında Mekke’nin güney kısmında üç gün içerisinde gizlenip sonra yoluna devam ettiği mağaranın ismi nedir?
A) Hira B) Sevr
C) Huneyn D) Dârunnedve
34. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emriyle savaşa gidilen ama kendisinin iştirak etmediği seferlere (savaşlara) ne denir?
A) Hicret B) Hac
C) Seriye D) Vahiy
35. “Ridde” hareketleri hangi halife zamanında meydana gelmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Harun Reşid
36. İslam’ın en önemli savaşlarından biri olan Uhut savaşının tam olarak kazanılamamasının sebebi nedir?
A) Mekkelilerin modern silahlara sahip olması
B) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali
C) Savaşın öğleden sonra yapılmış olması
D) Havanın çok sıcak olması
37. İslam’ı kabul ettiklerini söyleyen bir kabile ye Allah (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek için gönderilen 70 tane hafız sahabenin yolda pusuya düşürülerek şehit edildiği yerin ismi nedir?
A) Hayber B) Bi’r-i Maûne
C) Batn-ı Rabiğ D) Batn-ı Nahle
38. Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin, Hicretten sonra Medine’de toplanan Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıt değildir?
A) Kervan ticaretini sürdürmeleri
B) Medinelilere karşı Uhut Savaşı’nı yapmaları
C) Müslümanların Kâbe’yi ziyaretlerini engellemeye çalışmaları
D) Hz. Muhammed’le Hudeybiye Antlaşması’nı imzalamaları
39. İslamiyet’in ilk yıllarında Arapların özgün bir mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap sanatı ve üslubu doğmuştur. Bu kültürel gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eski Arap uygarlığı
B) Arap-Çin ilişkileri
C) Fethedilen ülkelerin kültürleri
D) Helen uygarlığı
40. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnureyn’ lakabını alan sahabi kimdir?
A) Hz. Ebu Bekir B) Hz. Osman
C) Hz. Ali D) Hz. Hamza
41. Aşağıdakilerden hangisi bir dinî hitabet türü olarak sayılamaz?
A) Mevlid programında konuşma
B) Camilerde hutbe
C) Camilerde vaaz
D) Askerî konuşmalar
42. Kur’an-ı Kerim’de, tebliğ (dinin diğer insanlara ulaştırılması), kimlere dinî bir sorumluluk olarak yüklenmiştir?
A) İmamlara
B) Din görevlisi olan herkese
C) İnanan bütün insanlara
D) İnanan bütün erkeklere
43. Bir kimsenin ihtiyaç duyduğu bir hususu, herhangi bir maddi karşılık beklemeden yapmaya ne ad verilir?
A) İşini görme B) Hizmet
C) Bağış D) Yardım

44.Bireylerin ve toplumun ihtiyacı olan ve onlara yararlı olacak bir işin yapılmasına ne ad verilir?
A) Askerlik hizmeti
B) Eğitim hizmeti
C) Sosyal hizmet
D) Din hizmeti
45. Bir İmam-hatibin birinci derecede sorumlu olduğu makam hangisidir?
A) Görev yaptığı yerdeki müftülük
B) Cami Derneği
C) Din Görevlileri Sendikası
D) Diyanet İşleri Başkanlığı
46. Aşağıdakilerden hangisi İmam Hatip Liselerinin görevlerini tam olarak açıklar?
A) Öğrencileri, hem mesleğe ve hem de yüksek öğrenime hazırlar.
B) Öğrencileri sadece dinî alanda yetiştirmeye çalışır.
C) Mübarek gün ve gecelerde camilerde programlar yapar.
D) İlahiyat Fakültelerine öğrenci gönderir.
47. “Aklı ve kalbi ikna edici söz ve eserlerle bir kimseyi doğru yola iletmektir.” Bu kavrama en uygun terim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Davet B) Tebliğ
C) İrşad D) Vaaz
48.Peygamberlerin, Allah’tan aldıkları vahyi insanlara ulaştırmalarına ne ad verilir?
A) Tebliğ B) İrşad
C) Davet D) Selam
49. “Emr-i bi’l-ma’rûf, Nehy-i ani’l-münker” tabirinin tam açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak
B)İyiliği teşvik edip, kötülüğe karışmamak
C) İyilik ve kötülükleri insanlara öğretmek
D) İyiliği zorla uygulatmak, kötülükten zorla uzaklaştırmak
50.Aşağıdakilerden hangisi, müezzinin görevlerinden biri değildir?
A)Ezan okumak
B) İmamları denetlemek
C) Kamet getirmek, namaz sonrası tesbihatı yaptırmak
D) İmamın olmadığı hâllerde cemaate imamlık yapmak

CEVAP ANAHTARI
1- B 26- A
2- D 27- C
3- A 28- B
4- C 29- D
5- B 30- D
6- C 31- A
7- D 32- D
8- A 33- B
9- D 34- C
10- C 35- A
11- B 36- B
12- C 37- B
13- A 38- A
14- C 39- C
15- D 40- B
16- A 41- D
17- C 42- C
18- A 43- D
19- C 44- C
20- C 45- A
21- B 46- A
22- D 47- C
23- D 48- A
24- B 49- A
25- B 50- B

YETERLİLİK SINAVI DENEME-2

1. Camiu’l-Kur’an unvanı ile anılan halife kimdir?
A) Harun Reşit B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Hz. Ebu Bekir
2. Kur’an’ın toplanmasında görevli heyetin baş¬kanlığını hangi sahabi yapmıştır?
A) Hz. Zeyd b. Sâbit B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman D) Hz. Ali
3. Kıratı Asım ve rivayeti Hafs’a göre aşağıdaki surelerden hangisinde sekte bulunmamakta¬dır?
A) Kehf B) Yasin C) Kıyame D) Mâide
4.Bir üstadın huzurunda Kur’an-ı Kerim’i okuyarak ondan kıraat almaya ne ad verilir?
A) Arz B) İstima C) Cem D) Vech
5.Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak su¬retiyle en hızlı okumaya ne ad verilir?
A) Tahkik B) Hadr C) Tedvir D) Tesri’
6. Asli med üzerine ziyadeyi gerektiren bir se¬bebe bağlı olarak meydana gelen medde ne denir?
A) İlave med B) Medd-i Mezidi
C) Fer’i Med D) Asli Med
7. Maba’di (kendisinden sonrası) ile lafız ve mana yönünden, alakası bulunmayan bir keli¬me üzerinde yapılan vakıflara ne ad verilir?
A) İhtiyari Vakf B) Tam Vakf
C) Iztırari Vakf D) Kafi Vakf
8. Kur’an’ın en uzun suresi Bakara suresi kaç ayetten oluşmaktadır?
A) 176 B) 186 C) 285 D) 286
9. Kıraat ilminde kıraat-ı seb’a (yed-i kıraat) meşhur olmuştur. Bu kıraat imamlarından Medine’de şöhret olan zat kimdir?
A) İbn-i Amir B) Nafi
10. Mahrecde meydana gelişi esnasında harfin sesine arız olan keyfiyete ne denir?
A) Mahrec B) Sıfat
C) Tefeşşi D) Rihvet
11. Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymaya ne ad verilir?
A) Tedbir B) Tevil C) Tefsir D) Tekfir
12. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah Teâlâ’nın sonradan olan şeylere benzememesi anlamına gelmektedir?
A) Muhâlefetün li’l-havâdis
B) Kıdem
C) Kıyâm bi-nefsihî
D) Beka
13. İnsanın sağında ve solunda bulunan, yaptığı iyilik ve kötülükleri tespit etmekle görevli iki meleğin adı nedir?
A) Kirâmen Kâtibîn B) Münker ve Nekir
C) Mukarrebûn D) Hamele
14. Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hz. Dâvûd’a indirilmiştir?
A) Tevrat B) İncil
C) Kur’an-ı Kerim D) Zebur
15. Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım sıfatların bulunması gerekli ve zorun¬ludur. Bunlara vâcip sıfatlar denir. Aşağıdaki¬lerden hangisi bu sıfatlardan biri değildir?
A) Sıdk B) Emanet C) Fetânet D) Tedbir
16. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçtiği hâlde peygamber mi, velî mi oldukları konusunda fikir ayrılığı bulunan kişi-lerden biridir?
A) Yakub B) Harun
C) Zülkarneyn D) Yusuf
17. Allah Teâlâ’nın tanrılığında, isim, sıfat ve fiille¬rinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul eden kimseye ne ad verilir?

C) Ebu Amr D) Asım A) Mümin B) Münafık
C) Kâfir D) Müşrik

18.Kazâ, Allah Teâlâ’nın hangi sıfatı ile ilgili bir kavramdır?
A) Tekvîn B) Kelam
C) Kudret D) Hayat
19. Kişinin amacına ulaşabilmesi için gerekli sebeplere başvurduktan sonra Allah’a dayanıp güvenmesi ve ondan ötesini Allah’a bırakma¬sına ne ad verilir?
A) Tedbir B) Tevekkül
C) Sabır D) Havale
20. Aşağıdakilerden hangisi günahların en büyü¬ğüdür?
A) Namaz kılmamak B) Zina etmek
C) Allah’a şirk koşmak D) Faiz yemek
21. Aşağıdaki fiillerden hangisi için abdest almak vâciptir?
A) Şeytan taşlamak
B) Kâbeyi tavaf etmek
C) Arafatta vakfe yapmak
D) Cenaze yıkamak
22. Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetleri arasında yer almaz?
A) Niyet
B) Gusülden önce abdest almak
C) Gusül yaparken kıbleye dönmek
D) Besmele ile başlamak
23. Aşağıdakilerden hangisi nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler arasında yer almaz?
Tuvalet için sıkışıldığı vakitteA)
Sabah namazı kılındıktan sonraB)
Sabah namazının vakti girdikten sonraC)
Öğle namazının vakti girdikten sonra D)
24. Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sünnetleri arasında yer almaz?
Kur’an’dan bir ayet okumakA)
Minbere çıkınca hatibin oturmasıB)
Hutbeyi cemaate karşı okumakC)
Hutbenin namazdan önce okunmasıD)
25. “Hadesten teharet” ifadesindeki “hades”in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günah
B) Elbiselerdeki kirlilik hali
C) Hükmî kirlilik
D) Bedendeki kirlilik
26. Kefenle ilgili olarak “kamîs” kavramı neyi ifade eder?
A) Erkekler için başa sarılan bezdir.
B) Baştan ayağa kadar olan bezdir.
C) Boyundan ayaklara kadar olan bezdir.
D) Kadınların göğüsü üzerine bağlanan bezdir.
27. Oruç ne zaman farz olmuştur?
A) Hicretten bir yıl sonra ramazan ayında
B) Hicretten bir buçuk yıl önce şaban ayında
C) Hicretten iki buçuk yıl sonra şevval ayında
D) Hicretten bir buçuk yıl sonra şaban ayında
28. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mü¬bah kılan bir durumdur?
A) Akıllı olmak
B) Gebe olmak
C) Bulüğ çağına girmiş olmak
D)Zengin olmak
29. Aşağıdakilerden hangisi “mikât” yerlerinden değildir?
A) Karn B) Cuhfe
C) Cidde D) Yelemlem
30.Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetleri arasında yer almaz?
A) Telbiye
B) İhram namazı kılmak
C) İhramdan önce gusletmek
D) İhramdan önce tırnak kesmek
31. İlk Cuma Namazı nerede kılındı?
A) Mescid-i Aksa B) Kabe-i Muazzama
C) Mescid-i Nebevi D) Ranuna Vadisi
32. Hz. Muhammed (s.a.v)’e gelen ilk vahiy aşağı¬dakilerden hangisidir?
A) “Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku!”
B) “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla”
C) “Ey Muhammed Deki o Allah birdir”
D) “De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta oldukla¬rınıza tapmam…”
33. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kur’an, Peygamberimiz 25 yaşındayken indiril¬meye başlanmıştır.
B) Kur’an Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.
C) Kur’an’ın indirilişi tam olarak 20 yıl sürmüştür.
D) Kur’an’ın indirilişi 15 yıl sürmüştür.
34. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs kimdir?
A) Ammar b. Yasir
B) Abdurrahman b. Avf
C) Necaşi
D) Ebu Ubeyde b. Cerrah
35. Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu hâlde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetle¬nen şahıs kimdir?
A) Ebu Süfyan B) Ebu Leheb
C) Abbas D) Hamza
36.Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünya¬ ya gelen çocuğunun ismi nedir?
A) Kasım B) Abdullah
C) Ümmü Gülsüm D) İbrahim
37. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Peygamber Efendimiz zamanında olmamıştır?
A) Bedir B) Kadisiye
C) Tebük D) Hayber
38. Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir?
A) Kasım B) Zeynep
C) Fatıma D) Rukiye
39. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) İslam’ın ilk yılla¬rındaki gizlenme döneminden sonra peygam¬berliğini açıktan nerede ilan etmiştir?
A) Dârü’l-Erkam’da B) Dâru’n-Nedve’de
C) Dehnâ’da D) Safa Tepesi’nde
40. “Siyer-i Nebi” ya da “Siret-i Nebi” ne demektir?
A) Tarih alanındaki eserlerdir.
B) Hz. Peygamberin emirlerinin yazıldığı kitaplar¬dır.
C) Hz. Peygamberin sözlerinin yazıldığı kitaplardır.
D) Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hayatını anlatan kitaplardır.
41. Kur’an-ı Kerim’de, insanların İslam dinine çağrılmasında aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmamıştır?
A) Nasihat B) İnzar
C) Kizb D) Davet
42. Bir din görevlisi iletişimde aşağıdakilerden hangisini kullanmamalıdır?
A) Konuşması ağır ağır ve net olmalıdır.
B) Konuşurken karşısındakinin gözünün içine bakmalıdır.
C) Konuşurken el, göz, yüz ve kaş hareketlerin¬den faydalanmalıdır.
D) Konuşmasında, ses tonunu sert ve yüksek sesle sürdürmelidir.
43.Cemaatle kılınan namazlarda imamlık görevi¬ nin yerine getirilmesine dinî terim olarak ne ad verilir?
A) Hocalık B) İmamet
C) Hatiplik D) Cemaat
44. Tarihte ilk ezan hangi yılda okunmuştur?
A) Hicretin 1. yılında B) Hicretin 2. yılında
C) Hicretten önce D) Hicret esnasında
45. Günümüzde okunan ezanı Peygamberimiz (s.a.s.) döneminde rüyasında gören ilk sahabi kimdir?
A) Bilal-i Habeşî
B) Hz. Ömer
C)Hz. Peygamber
D) Abdullah b. Zeyd el-Ensarî

46. Amacı dinleyicileri ilmî gerçekler ışığında yeni yorumlarla bilgilendirmek olan, fazla heyecana yer vermeyen konuşma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konferans B) Tören konuşmaları
C) Nutuk D) Hitabe
47. Herhangi bir konu üzerinde olan veciz, kısa ve heyecanlı olarak yapılan konuşmalara ne ad verilir?
A) Diyalog B) Monolog
C) Sempozyum D) Hitabe
48. Büyük salonlarda seri konuşmalar şeklinde devam eden, konusunda uzman kişilerin katıldığı, seyircilerin de aynı konunun meslek grubundan olan uzun süreli konuşma türüne ne ad verilir?
A) Münazara B) Sempozyum
C) Açık oturum D) Panel
49. Birbirine zıt iki grubun jüri önünde bir konuyu leh ve aleyhinde işlemesi, karşı grubun fikir¬lerinin yanlışlığını vurgulamaları aşağıdakiler¬den hangisiyle ifade edilir?
A) Monolog B) Diyalog
C) Hitabe D) Münazara (tartışma)
50. Bir masa etrafında toplanan bir başkan yöne¬timinde görüşlerini sohbet havası içinde ifade ettikleri, seyircilerin konuşmaların bitiminde sorularıyla katkıda bulunduğu toplantıya ne ad verilir?
A) Panel B) Açık oturum
C) Sempozyum D) Konferans

CEVAPLAR

1- D 21- B 41- C
2- A 22- C 42- D
3- D 23- D 43- B
4- A 24- D 44- A
5- B 25- C 45- D
6- C 26- C 46- A
7- B 27- D 47- D
8- D 28- B 48- B
9- B 29- C 49- D
10- B 30- A 50- A
11- D 31- D
12- A 32- A
13- A 33- B
14- D 34- C
15- D 35- B
16- C 36- D
17- D 37- B
18- A 38- C
19- B 39- D
20- C 40- D
YETERLİLİK DENEME – 3

1. Yahudi bilginlerinin nesilden nesile Tevrat
üzerine yaptıkları yorumların toplandığı kutsal
kitaba ne ad verilir?
A) Tora B) Sabbat
C) Talmut D) Yehova
2. Yahudilerin ibadet yaptığı yere ne ad verilir?
A) Kilise B) Mabet
C) Katedral D) Sinagog
3. Hıristiyanlığın asıl mimarı olarak bilinen ve
teslis inancını bu dine sokan kimdir?
A) T. Aqunias B) Markos
C) Yehuda D) Pavlus
4. Hinduizm’in dört mukaddes kitabına ne ad
verilir?
A) Vedalar B) Toralar
C) Vişnalar D) Şivalar
5. Budizm inancına göre insanın acılardan kurtulması ve bu yönde kendini geliştirmesine ne
denir?
A) Sakya B) Tenasüh
C) Nirvana D) Gotama
6. Hz. İdris’e verilen kitap kaç sayfadır?
A) 50 B) 30 C) 20 D) 10
7. Kaza ve kader deyince akla ilk önce Allah’ın
hangi sıfatları gelir?
A) İrade – kudret – tekvin
B) İlim – kudret – irade
C) Tekvin – irade – tevhit
D) İlim – irade – tekvin
8. Kur’an’da adı geçen peygamberlerin sayısı
kaçtır?
A) 20 B) 23 C) 24 D) 25
9. Allah’ın sıfatlarından ‘öncesi ve başlangıcı olmamak’anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kıdem
B) Beka
C) Muhalefetün lil Havadis
D) Kıyam bi nefsihi
10. “ Kur’an-ı Hakim ve Meâl-i Kerim” adlı meal
kime aittir?
A) Hasan Basri Çantay B) Süleyman Ateş
C) Ö. N. Bilmen D) Elmalılı Hamdi Yazır
11. “ İnsana, sadece insan olduğu için, diline,
dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal
statüsüne ve rengine bakılmaksızın tanınan
haklar”a ne ad verilir?
A) Misyon B) Bireysel Hak
C) İnsan Hakları D) Kamusal Hak
12. Fransa’da yayımlanan “İnsan Hakları Bildirisi”hangi tarihte ilan edilmiştir?
A) 1789 B) 1777 C) 1876 D) 1700
13. Başın sadece dörtte birinin el içinin ıslaklığıyla
mesh edilmesini farzın yerine gelmesi için yeterli gören mezhep hangisidir?
A) Hanefi ler B) Şafi iler
C) Zahiriler D) Hanbeliler
14. Aşağıdakilerden hangisi kütüb-i sitte denilen
hadis kitapları arasında sayılmaz?
A) Buhari B) Müslim
C) Muvatta D) İbn Mace
15. Yatmadan önce ve vakit namazları için ayrı
ayrı abdest almanın hükmü nedir?
A) Sünnet B) Müstehap
C) Mendup D) Vacip
16. Hangi mezheplere göre ağız ve burnun içi de
gusülde bedenin dış kısmından sayılmıştır?
A) Hanefi – Maliki B) Hanefi – Şafi i
C) Hanefi – Hanbeli D) Hanbeli – Maliki
17. İftitah tekbirinin diğer adı nedir?
A) Tahrime B) İntikal
C) İhram D) İntibak
18. Kalpleri kazanılmak, İslâm’a ısındırılmak veya
kötülüklerinden emin olunmak istenen ya da
Müslümanlara faydalı olacakları ümit edilen kişilere ne ad verilir?
A) Müellefe-i Kulûb B) Evliya
C) Ulü’l-Emr D) Asfi ya
19. İslam fıkhına göre “senenin çoğunu meralarda
otlayarak geçiren hayvanlara” ne ad verilir?
A) Enam B) Dabbe C) Saime D) Cemel
20. İnanç konusunda Ashab-ı kiram ve Tabiûnun
görüşlerini benimseyerek, itikat konularında
ayet ve hadislerde yer alan hususlar hakkında
yorum yapmadan olduğu gibi kabul edenlere
ne ad verilir?
A) Selefi B) Zahiri C) Batıni D) Eş’ari
21. “ Mesalih-i mürsele” (ya da Istıslah) delilini
fıkıhta kaynak olarak en çok kullanan mezhep
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanbeliler B) Hanefiler
C) Şafi iler D) Malikiler
22. Din İşleri Yüksek Kurulunda başkan hariç kaç
üye bulunur?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15
23. Diyanet İşleri Başkanlığının yıllık çalışma
programlarını hangi birim yürütür?
A) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
B) Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı
C) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
D) Personel Dairesi Başkanlığı
24. Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerinin
mevzuatta belirlenen hedef ve politikalara uygun olup olmadığına bakan birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teftiş Kurulu Başkanlığı
B) Hukuk Müşavirliği
C) İç Denetim Başkanlığı
D) Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
25. Vakit Hesaplama Şube Müdürlüğü hangi birime bağlıdır?
A) Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı
B) Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
C) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
D) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
26. Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının yardımcı hizmet birimlerinden birisidir?
A) Mushafl arı İnceleme Kurulu Başkanlığı
B) Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
C) Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı
D) Personel Dairesi Başkanlığı
27. Aşağıda verilen tasnif sistemlerinden hangisi
diğerlerinden farklıdır?
A) Alfabetik Tasnif B) Bölgesel Tasnif
C) Kronolojik Tasnif D) Ondalık Tasnif
28. Hulasâtü’l-Beyân adlı tefsirin yazarı kimdir?
A) Elmalılı Hamdi Yazır
B) Mahmut Es’ad
C) Mehmet Vehbi
D) Ahmet Hamdi Akseki
29. Düzenli kılınan sünnet namazlara ne ad verilir?
A) Nafi le B) Mendup
C) Hüda D) Revatip
30. İşlenmemiş, sahipsiz topraklara ne ad verilir?
A) Mevat B) Miri C) Timar D) Hazine
31. Umre söz konusu olmaksızın yapılan hacca ne
ad verilir?
A) Temettu B) Kıran
C) İfrad D) Menasik

CEVAPLAR
1. C 17. A
2. D 18. A
3. D 19. C
4. A 20. A
5. C 21. D
6. B 22. D
7. D 23. A
8. D 24. C
9. A 25. B
10. A 26. D
11. C 27. D
12. A 28. C
13. A 29. D
14. C 30. A
15. B 31. C
16. C

DİYANET MBSTS DENEME SINAVI
1-Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitapların ortak özelliğidir?
A-Helal ve haramlar
B-İbadetler
C-Sûre özellikleri
D-Âyet özellikleri
E-Tevhid inancı
2-Kur’an’la ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A-Vahyedilen ilk kitap Kur’an’dır.
B-Vahiy geleneğinin en son kitabıdır
C-Kur’an Tevrat’ın hükümlerinin hepsini içerir
D-Kendinden önceki kitaplarla hiçbir benzerliği yoktur
E-Kur’an incilden yedi asır sonra gelmiştir
3-Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ulaştırma, iletme
B-Gizlice anlatma
C-Haber verme, bildirme
D-İşaret etme, imada bulunma
E-Perde arkasından konuşma
4-Surelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A-Sureler, Kur’an’ın bölümleridir
B-Sure kelimesi mevki,rütbe anlamına gelmektedir.
C-Surelerin isimleri vahiy ile belirlenmiştir
D-Kur’an’da 114 sure vardır
E-Aynı sure için değişik isim kullanılamaz
5-İnen ayetlerin Tevkifî sıralanması cümlesindeki ‘Tevkifî’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?
A-Kronoloji bilgisine dayalı sıralanmamıştır
B-Nebevi bilgiye dayalı sıralama
C-Kur’anın kendine has bir sıralamasıdır
D-Siyak ve sibakı göz önünde bulundurarak sıralama
E-İstişari bilgiye bağlı yerleştirme
6-Kur’anın çoğaltılmasına hangi yılda başlanmıştır?
A-Hicretin 25.yılında
B-Hicretin 13. yılında
C-Hicretin 18.yılında
D-Hicretin 20.yılında
E-Hicretin 15.yılında
7-Kur’an metninin harekelenmesine hangi tarihte başlanmıştır?
A-Hicri 15.yılda
B-Hicri 25.yılda
C-Hicri 45.yılda
D-Hicri 65.yılda
E-Hicri 85.yılda
8-Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A-Tahsiniyyat ahlaki alanı içerir
B-Kur’an, mesajını anlatmak için insan dilini kullanmıştır
C-Kur’an kelime bütünlüğünü de kapsayan bir eserdir
D-Toshihiko İzutsu, Kur’an araştırmaları yapmıştır
E-Kur’an, insan yararını amaçlayan uygulamaları içermez
9-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da geçen açık ifadelerdendir?
A-Müşkil
B-Nass
C-Müteşabih
D-Batın
E-Hâfî
10-Şatıbi’ye göre dinin esas gayesi nedir?
A-Cennete kavuşmak
B-İbadet etmek
C-Maslahat
D-Akıllı olmak
E-Mutlu olmak
11-Aşağıdakilerden hangisi dirayet tefsiri örneği sayılamaz?
A-Naklî tefsirler
B-Fıkhî tefsirler
C-Kelamî tefsirler
D-Tasavvufî tefsirler
E-Lugavî tefsirler
12-Sünneti bir “delil” olarak hangi ekol kabul etmektedir?
A-Fıkıh âlimleri
B-Kussaslar
C-Siyeri nebi uleması
D-Usulcüler
E-Kelâmcılar
13-Hz.Peygamber’in beşer olarak yaptığı eylemlere ne denir?
A-Vahyî davranışlar
B-Cibillî hareketler
C-Numune-i imtisal davranışlar
D-Bağlayıcı sünnetler
E-Nebevî ilkeye bağlı eylemler
14-Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’den en çok hadis rivayet etmekle meşhurdur?
A-Cafer b. Harb
B-Halid b.Velid
C-Hz. Ebu Bekir
D-Hz.Şeyma
E-Abdullah b.Ömer
15-Hadisleri konuları ve içeriklerine göre ayıran hadis eserlerine ne isim verilir?
A-Mu’cem
B-Kitap
C-Musannef
D-Bab
E-Müsned
16-Aşağıdaki kavramlardan hangisi isnad sistemiyle ilgili bir kavram değildir?
A-el-İsabe
B-Ferd
C-Ahad
D-Mütevatir
E-Garib
17-İsnadı oluşturan raviler arasında bir kopukluk yoksa böyle hadislere ne denir?
A-Muallak
B-Mürsel
C-Mu’dal
D-Müsned
E-Müdelles
18-Uydurma hadisleri anlatan eserlere ne ad verilir?
A-Fiten
B-Mevduat
C-Cenâiz
D-Ferâiz
E-Müşkil
19-Bir hadis “peygambere ait bir söz,fiil ve takriri bildiriyorsa o hadise ne denir?
A-Mevkuf
B-Mu’dal
C-Maktu
D-Meşhur
E-Merfu
20-Hadisleri kaynaklarda bulma işine ne denir?
A-İlmu Dirayetil Hadis
B-İlmu Mustalahil Hadis
C-İlmu Rivayetül Hadis
D-İlmu Tahricil Hadis
E-İlmu Sebebi Vurudil Hadis
21-Nesh olayı en çok hangi alanda gözükmüştür?
A-İtikad alanında
B-Ahlak alanında
C-Muamelat alanında
D-Ahiret alanında
E-Gayb alanında
22-Siyak-Sibak ne demektir?
A-Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü
B-Surelerin nuzul süresi
C-Kısa ve uzun ayetlerin bağlantısı
D-Hadislerin Kur’anla uyumu
E-Sünnet ve hadis ilişkisi
23-“Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” ne ad verilir?
A-İcma
B-İstishan
C-İstishâb
D-Maslahat-ı Mürsele
E-Kıyas
24-Aşağıdakilerden hangisi zaman ve mekana göre değişen hükümlere çözüm bulan hukuk kaynağının adıdır?
A-İttisal
B-İttifak
C-İttiba
D-İrtifa
E-İctihad
25-İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” hangi ilim adamına aittir?
A-İmam İbni Teymiyye
B-İmam Ebu Hanife
C-İmam Mâlik b.Enes
D-İmam Şafiî
E-İmam Muhammed
26-İslam inanç tarihinde “büyük günah işleyenin kâfir olup dinden çıktığını” ifade eden grup aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A-Mürcie
B-Hariciler
C-Ehl-i Sünnet
D-Kaderîler
E-Dehrîler
27-“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil hangisidir?
A-İbda delili
B-Gaye delili
C-Hudûs delili
D-Temanû delili
E-Hareket delili
28-Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?
A-Nefsi sıfatlar
B-Zati sıfatlar
C-Kadim sıfatlar
D-Subuti sıfatlar
E-Selbî sıfatlar
29-Eldeki mevcut İncil nüshalarının en eskisi hangi dilde kaleme alınmıştır?
A-Aramca
B-İbranice
C-Yunanca
D-Latince
E-Arapça
30-“Yazılmış sahifelerden oluşan kitap” anlamına gelen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A-Kur’an
B-Mektubat
C-Zûbur
D-Mushaf
E-Müjde
31-Tevhid ilkesini kabul eden ve diğer İncillerle uyuşmayan İncil hangisidir?
A-Yuhanna
B-Markos
C-Luka
D-Matta
E-Barnaba
32-Hıristiyanlar Tevrat metinlerine ne ad verirler?
A-Ahd-i Cedid
B-Ahd-i Atik
C-Ahitleşme
D-Mezmurlar
E-Kitab-ı Mukaddes
33-Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen hangi tür vahiy ismi verilmiştir?
A-Vahy-i metlüv
B-Vahy-i gayri metlüv
C-İlham
D-Te’vil
E-İhsas-ı Kelâm
34-Aşağıdakilerden hangisi bir vahiy çeşidi değildir?
A-Perde arkasından
B-Allah’ın aracısız konuşması
C-Elçi göndererek
D-Vahyetmek suretiyle
E-İşitsel aletlerle
35-“Kâinatın Allah tarafından takdir edilen ömrünün son bulmasına ne denir?
A-Arasat
B-Arafat
C-Araf
D-Kıyamet
E-Ahiret
36-Aşağıdakilerden hangisinde cennetin isimlerinden sayılamayacak bir kavram vardır?
A-Cennet-i Kübra
B-Cennet-i Adn
C-Cennet-i Huld
D-Cenneti’n Naim
E-Cennet-i Firdevs
37-Kıyamet gününde insanların toplanacakları ve yaptıklarının hesabını verecekleri yerin adı nedir?
A-Kabir
B-Mahşer
C-Mîzan
D-Cehennem
E-Adn Cennetleri
38-Kelime anlamı ‘kazanmak,yapmak’ olan ve Eş’ari ekolüyle özdeşleşmiş kavram hangisidir?
A-Rızık
B-Razık
C-Kesb
D-Kasib
E-Muktesib
39-İnsan fiilleriyle konusundaki açmazı çözmek için;”bir fiilde iki cihet vardır. İnsanın ve Allah’ın kudreti” ara görüşünü ileri süren düşünce akımının adı nedir?
A-Mâturidyye
B-Eş’ariyye
C-Ehl-i Sünnet
D-Cebriye
E-Mu’tezile
40-“İnsan fiilleri Allah tarafından yaratılır.” Düşüncesini savunan kelam ekolü hangisidir?
A-Eş’ariler
B-Mâturîdiler
C-Ehl-i Sünnet
D-Cebriye
E-Mu’tezile
41-“İnsan rüzgârın önünde bir yaprak gibidir.” demek suretiyle insandan özgür iradeyi kaldıran ekol hangisidir?
A-Mu’tezile
B-Caferiyye
C-Cebriye
D-Kaderiyye
E-Eş’ariye
42-Kullanılmış veya temiz fakat temizleyici olmayan sulara ne ad verilir?
A-Atık su
B-Tam su
C-Az su
D-Büyük su
E- Mâ-i müsta’mel
43-Büyük ve küçük abdest de denilen pisliklerden kurtulma olayına ne denir?
A-İstinbat
B-Mâ-i Musta’mel
C-İstibra
D-İstinca
E-İ’tibar
44-“Vacip” kavramı hangi mezhep için özel bir öneme haizdir?
A-Maliki Mezhebi
B-Hanbelî Mezhebi
C-Şafiî Mezhebi
D-Ehl-i Sünnet
E-Hanefi Mezhebi
45-Namaz ne zaman farz kılınmıştır?
A-Hicretin 2.yılında
B-Bi’setten önce
C-Risaletin ilk yılında
D-Risaletin 2.yılında
E-Hicret esnasında
46-Farz namazlarla birlikte kılınan sünnetler hangi tür sünnet grubuna girer?
A-Regaib Sünnet
B-Revatip Sünnet
C-Müekked sünnet
D-Gayrı müekked sünnet
E-Mendup
47-Aşağıdakilerden hangisi cumanın şartlarından değildir?
A-Ayakları olmak
B-Sağlıklı olmak
C-Sağır olmamak
D-Hür olmak
E-Özürlü olmamak
48-Şehid edildiği için yıkanmadan defnedilen halifenin adı nedir?
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Muaviye
D-Hz.Ebu Bekir
E-Hz.Ömer
49-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin şartlarından değildir?
A-Vakit içinde okumak
B-Namazdan önce okumak
C-Abdestli olmak
D-Hutbe niyetiyle okumak
E-İşitilecek bir sesle okumak
50-Cenaze namazının rüknü nedir?
A-Niyet
B-Subhanekeyi tam okumak
C-“Ve celle senaüke” yi okumak
D-Öğle vaktinde kılmak
E-Tekbirler ve kıyam
51-İki namazdan birini vaktin en sonunda, diğerini de kendi vaktinin başında kılmaya ne denir?
A-Cem’i Sûrî
B-Cem’i Takdim
C-Cem’i Tehir
D-Cem’i Kebîr
E-Cem’i Sağir
52-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-Sigara içmek orucu bozmaz
B-İlaç almak orucu bozmaz
C-Tuz yemek orucu bozmaz
D-Kan vermek orucu bozmaz
E-Ağız dolusu kusmak orucu bozmaz
53-İslâm’ın uygun bulmadığı bir oruç türü olan; hiç iftar etmeden tutulan oruca” ne ad verilir?
A-Sükût orucu
B-Perhiz orucu
C-Te’kid orucu
D-Tekne orucu
E-Visâl orucu
54-İtikafın hükmü nedir?
A-Vacip
B-Müekked sünnet
C-Sünnet-i kifaye
D-Müstehap
E-Farz
55-Aşağıdakilerden hangisine zekât farz değildir?
A-Zengin olan Müslüman kişi
B-Ticari malı olup da malı artmayan kişi
C-Borcu olmayan yaşlı Müslüman
D-Akıl-baliğ olan Müslüman kadın
E-Nisap miktarı malı olan
56-Ehl-i hayvanlardan develerin zekât miktarı (nisabı) nedir?
A-7
B-6
C-4
D-5
E10
57-“Nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmesi veya o malın sahibinin elinde bir kameri yıl kalması”nın diğer bir adı nedir?
A-Havli havelân
B-% 25 ölçüsü
C-1/10 miktarı
D-Zekât standardı
E-Nisap miktarı
58-“Kullanılmayan mücevherat nisap miktarını aşıyorsa zekât verilir” hükmü hangi mezhebe aittir?
A-Şafiî
B-Zahiri
C-Hanbelî
D-Hanefi
E-Maliki
59-Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?
A-Buluğa ermiş olmak
B-Hacca gidebilecek imkâna sahip olmak
C-Akıllı olmak
D-Dinen zengin olmak
E-Hür olmak
60-Dışarıdan gelen hacıların ihrama girdikleri belli yerlere ne denir?
A-Vakfe (vükuf)
B-Mikât
C-Yelemlem
D-Arafat
E-Zü’l-Huleyfe
61-Öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılındığı mekânın adı nedir?
A-Mescid-i Haram
B-Mina
C-Arafat ve Müzdelife
D-Tavaf’tan önce
E-Makam-ı İbrahim
62-İhramlı olan bir kimsenin haccın rükünlerini yerine getirmesine engel olmaya ne denir?
A-Fevat
B-Hervele
C-Hedy
D-Dem
E-İhsar
63-Tavafın ilk şavtında kısa adımlarla omuz silkerek çalımlı ve heybetli yürümeye ne denir?
A-Remel
B-İstilam
C-Hervele
D-Iztıba
E-Muhsar
64-Başkalarında mevcut olan güzel meziyetleri örnek almaya ne denir?
A-Haset
B-Kıskançlık
C-Oylamak
D-Gıpta etmek
E-Prototip olmak
65-“Gizli şirk” olarak nitelendirilen ahlâki kötülük hangisidir?
A-Nifak
B-Yalan
C-Kibir
D-Katl
E-İftira
66-Arap yarımadasında yazının ilk geliştiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A-Petra
B-Hîre
C-Tedmür
D-Main
E-Hadramevt
67-İslâmiyet öncesi Arap toplumunda başlık vermemek için kızların değiştirilmesiyle yapılan nikâha ne ad verilir?
A-Nikah-ı makt
B-Nikah-ı bedel
C-Nikah-ı mut’a
D-Nikah-ı istibda
E-Nikah-ı şıgar
68-Aşağıdakilerden hangisi Araplarda haram aylardan biridir?
A-Safer
B-Muharrem
C-Şevval
D-Şaban
E-Rebiülahir
69-“Fetretül vahy” ne demektir?
A-Hz.Muhammed’e ilk peygamberliğin verilmesi
B-Vahiy döneminin bitmesi
C-İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre
D-İlk vahyin nazil olduğu gün
E-Vahiy meleği
70-Hz.Muhammed’in Medine’de muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmesi olan kardeşleştirme olayının diğer adı nedir?
A-Muâhât
B-Müsâlaha
C-Bağlaşma
D-Kurrâ
E-Birleştirme
71-İfk olayı hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir?
A-Uhud Gazvesi
B-Hendek Gazvesi
C-Gatafan Gazvesi
D-Bedir Gavesi
E-Beni Mustalik Gazvesi
72-Hicri 9.yıl(630-631) hangi isimle meşhurdur?
A-Gazveler yılı
B-Hüzün yılı
C-Heyetler yılı
D-Bereket yılı
E-Elçiler yılı
73-Hayber’in fethi hangi yıl gerçekleşmiştir?
A-6/627
B-7/628
C-8/629
D-9/630
E-5/626
74-Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ömer Dönemindeki savaşlardan biri değildir?
A-Yermûk
B-Nihâvend
C-Celûla
D-Kadisiye
E-Nehrevan
75-Ridde hareketleri hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?
A-Hz.Ebu Bekir
B-Hz.Osman
C-Ömer b.Abdulaziz
D-Hz.Ali
E-Hz.Ömer
76-Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin kapsamı içinde yer almaz?
A-Ahlâk
B-Tarih
C-Kelâm
D-Felsefe
E-Tasavvuf
77-İlmi, kalp ilmi beden ilmi şeklinde ilk sınıflayan kimdir?
A-Hz.Ali
B-Gazzali
C-Kindî
D-Hz.Muhammed (s.a.v.)
E-Hz.Osman
78-İnsanın hayvanî arzuları ve vasıflarını yok etmesine ne ad verilir?
A-Sahv
B-Vecd
C-Mahv
D-Setr
E-Sekr
79-Vahdet-i vücud fikrini sistemleştiren ilk mutasavvıf kimdir?
A-İbnül Arabi
B-İmam-ı Rabbani
C-Suhreverdi
D-Fârâbî
E-Gazzalî
80-Aşağıdaki ilim dallarından hangisine Usulu’d-Din denir?
A-Felsefe
B-Kelâm
C-Ahlâk
D-Tasavvuf
E-Fıkıh
81-Kur’an’ın mahluk olduğu fikri hangi kelâm akımının bir düşüncesidir?
A-Keramiyye
B-Cebriyye
C-Mu’tezile
D-Hanbeli
E-Kaderiyye
82-Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın dışındaki dinleri tarafsız olarak inceleyen ilk Müslüman bilim adamlarından biridir?
A-İbn Hazm
B-İbn Kesir
C-Câhız
D-İbn Teymiyye
E-Birûnî
83-Aşağıdakilerden hangisi ‘Tanrısız’ bir dindir?
A-Zerdüştîlik
B-Hinduizm
C-Sihizm
D-Caynizm
E-Şintoizm
84-Gerçekten olmuş olayları abartılı bir biçimde anlatan kutsal öykülere ne ad verilir?
A-Mitos
B-Efsane
C- Masal
D-Destan
E-Fabl
85-Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel özelliklerinden bir değildir?
A-Kutsal toprak
B-Seçilmişlik
C-Mabet
D-Mesihçilik
E-Misyonerlik
86-Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın özelliklerinden bir değildir?
A-Misyonerlik
B-Asli günah
C-Mabet
D-Kurtuluş
E-Mesihçilik
87-Hıristiyanlığı Yahudilikten ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ahit
B-Teslis
C-Mesihçilik
D-Misyonerlik
E-Kurtuluş
88-Aşağıdakilerden hangisi, Türkler’in İslâm’dan önce kabul ettikleri dinlerden biri değildir?
A-Şintoizm
B-Budizm
C-Yahudilik
D-Göktanrı
E-Şamanizm
89-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin gerçekleşmesi için gerekli değildir?
A-Hedef
B-İleti
C-Yanıt
D-Kaynak
E-Alıcı
90-Bilgilendirme için söz konusu olan bilginin doğru, açık, anlamlı ve ilgi çekici olması aşağıdakilerden hangisinin temel ölçütüdür?
A-Dinleme
B-İşitme
C-Kaynak
D-Dinleyici
E-Konuşma
91-İletişimde başarı ve başarısızlığa katkıda bulunan faktörlerin en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A-Tutum
B-Davranış
C-İlgi
D-İkna
E-İleti
92-Din hizmetinde esas aşağıdakilerden hangisidir?
A-Toplumun yararı
B-İnsanlarla görüşmek
C-İnsanların ihtiyacı
D-Gönüllülük
E-Faaliyet
93-Halkla ilişkiler konusu Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki birimlerden hangisinin alanına girmektedir?
A-Din İşleri Yüksek Kurulu
B-Din Hizmetleri Daire Başkanlığı
C-Dini Yayınlar Daire Başkanlığı
D-Teftiş Kurulu Başkanlığı
E-Din Eğitimi Daire Başkanlığı
94-Cami içi iletişim ortamının sağlıklı olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A-Cemaatin yaş düzeyi
B-Cemaatin eğitim seviyesi
C-Din Görevlisinin ailevi ilişkileri
D-Din Görevlisinin mesleki yeterliliği
E-Din görevlisi ve cemaatin bağıntı çerçevesi
95-Din hizmetlerinin en yaygın şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A-Vaiz
B-Hitabet
C-Cami eğitimi
D-Vaaz
E-Yetişkin din eğitimi
96-Hutbenin halkla ilişkiler faaliyeti içindeki yerinin değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A-Hatibin eğitim düzeyine
B-Hutbenin dini boyutunu kavramaya
C-Hutbenin uygulama boyutunu kavramaya
D-Araştırma yöntem ve tekniklerinin bilinmesine
E-Değerlendirme işini yapacak elemana
97-Üçüncü diyanet işleri başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A-M.Şemsettin Günaltay
B-M.Sait Yazıcıoğlu
C-H.Hüsnü Erdem
D-Ö.Nasuhi Bilmen
E-Ahmed Hamdi Akseki
98-Din işleri yüksek kurulu kaç üyeden oluşur?
4 üyeA-1 Başkan -12 üye
B-1 Başkan-14 üye
C-1 Başkan-15 üye
D-1 Başkan-10 üye
E-1 Başkan-14 üye
99-Uluslar arası olimpiyat komitesinin merkezi nerededir?
A-Lozan
B-Brüksel
C-Venedik
D-Kopenhag
E-Viyana
100-AB Ülkesi olduğu halde “Avro” yu kabul etmeyerek hala kendi para birimini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A-Hollanda
B-Yunanistan
C-Belçika
D-İngiltere
E-Fransa

CEVAP ANAHTARI: 1E 2B 3D 4C 5E 6A 7D 8E 9B 10C 11A 12D 13B 14E 15C 16A 17D 18B 19E 20D 21C 22A 23C 24E 25D 26B 27C 28E 29C 30D 31E 32B 33A 34B 35D 36A 37B 38C 39A 40A 41C 42E 43D 44E 45D 46B 47C 48B 49C 50E 51A 52D 53E 54C 55B 56D 57A 58C 59D 60B 61C 62E 63A 64D 65C 66B 67E 68B 69C 70A 71E 72C 73B 74E 75A 76B 77D 78C 79A 80B 81C 82E 83D 84A 85E 86C 87B 88A 89C 90E 91A 92D 93B 94C 95D 96B 97E 98C 99A 100D

MBSTS İÇİN İTİKAT TESTLERİ.
1-Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir?
A-Hanefi
B-Maturidiyye
C-Şafii
D-Caferi
2-Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir?
A-Maliki
B-Hanefi
C-Şafii
D-Eş’ari
3-Maturidiyye mezhebinin mezhebinin kurucusu kimdir?
A-Ebu Mansur Maturidi
B-Sufyan servi maturidi
C-Davudu Zahiri Maturidi
D-Muhammed Raşit El Maturidi
4-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından birisi değildir?
A-Vücud
B-Beka
C-İrade
D-Vahdaniyet
5-Aşağıdakilerden hangisi vahyin çeşitlerinden biri değildir?
A-Cebrail’in azıl suretinde vahiy getirmesi
B-Perde arkasından peygamberimizin duyduğu sözler
C-Allah’ın dilediklerini dilediği kulunun kalbine doğrudan doğruya çabuk bir şekilde yerleştirmesi
D-Hiçbiri
6-Aşağıdakilerden hangisi miladi 325 yılında İznik’te toplanan ruhani meclis tarafından kabul edilen incillerden biri değildir?
A-Luka
B-Selkisolf
C-Markas
D-Matta
7-Resul kime denir?
A-Kendisine kitap indirilen peygamber
B-Kendilerinden önceki peygamberlere inen kitapları tebliğ edene
C-Keramet gösteren velilere
D-Alimlere
8-Aşağıdakilerden hangisi temiz suyun vasıflarından birisi değildir?
A-Renk
B-Koku
C-Mavi
D-Tat
9-İstinşak neye denir?
A-Ağıza üç kez su çekmeye
B-Buruna üç kez su çkmeye
C-Kulakları meshetmeye
D-Hiçbiri
10-Aşağıdakilerden hangisi abdestin çeşitlerinden biri değildir?
A-Farz olan abdest
B-Vacip olan abdest
C-Mendup olan abdest
D-Sünnet olan abdest
11- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmayan şeylerden birisidir?
A-Ön ve arkadan sidik ve slik çıkması
B-Gözlerden gülerken yaş gelmesi
C-Ağız dolusu kusmak
D-Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin çıkması
12-Ayağa giyilen mestlere mesh edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Mestler deriden yapıldığı gibi çoraptan da yapılabilir
B-Ayaklar yıkanarak,abdest alındıktan sonra mestler giyilmelidir
C-Mestler bağsız olarak ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır
D-Mestler ayakları topuklarıyla beraber örtmüş bulnmalıdır
13-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarından biri değildir?
A-Niyet etmek
B-Teyemmümde yüzü ve kolları kaplayacak şekilde mesh etmek
C-Ayakları meshetmek
D-Meshi elin tamamı veya çoğu ile yapmak
14-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan şeylerden biri değildir?
A-Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar
B-Teyemmüm yapmayı mubah kılan özrün ortadan kalkması
C-Abdest ve gusül için yeterli suyun bulunması
D-Kullanma imkanı olmayan suyun bulunması
15-Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetlerinden biri değildir ?
A) Besmele ile başlamak
B) Niyet etmek
C) Banyoda yıkanmak
D) Suyu ilk döküşte bedeni ovmak
16-Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur ?
A) Güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrasına kadar
B) Tuvalet için sıkıştığı vakitte
C) Öğle namazından sonra ikindi vaktine kadar
D) Yatsı namazından sonra fecr-i sadığın doğuşuna kadar
17-Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir ?
A) Hadesten taharet
B) Necasetten taharet
C) İftitah tekbiri
D) İstikbali kıble
18-Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
A) Kıraat
B) Namaza Allahu ekber sözüyle başlamak
C) Namazda Fatiha suresini okumak
D) İki secdeyi birbiri ardınca yapmak
19-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir?
A) Sübhaneke okumak
B) Kıyamda iki ayağın arasını beş parmak açmak
C) Rükua varırken Allahu ekber demek
D) Secdelere varırken Allahu ekber demek
20-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ?
A) Namazda konuşmak
B) Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak
C) Kıblede göğüs değiştirmek
D) Tebessümle gülümsemek
21-Namazda kahkaha ile gülmek neyi gerektirir ?
A) Namaza zarar vermez
B) Namazın sonunda sehiv secdeyi yapmayı gerektirir
C) Namazı bozulur, abdest almadan tekrar kılar
D) Abdesti ve namazı bozulur. Yeniden abdest alır ve namazı iade eder
22-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmayan şeylerden biri değildir ?
A) Namaz kılanın önünden geçmek
B) Namaz kılan kimsenin müsait yer olduğu halde herkesin önünden geçeceği yerde namaz kılması
C) Namazda kahkaha ile gülmek
D) Namaz kılanın secde yerinden birinin geçmesi
23- Bayram namazındaki hutbede imam hutbeye çıkınca aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?
A) Elhamdülillah diyerek başlar
B) Allahü Ekber diyerek başlar
C) Euzü besmele okuyarak başlar
D) Bunların dışında başka bir şey okuyarak başlar
24-Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından biri değildir ?
A) Namazda iken işaretle selam almak
B) Namazda özürsüz olarak bağdaş kurmak
C) Mum, Kandil lambaya karşı namaz kılmak
D) Esnemek, gerinmek
25-Namazda olan bir kişi aşağıdaki hallerin hangisinde namazı bozması vaciptir ?
A) Davar sürüsüne canavar düşmesi halinde
B) Gözleri kör olan birinin kuyuya düşme tehlikesi olması
C) Suya düşen bir kişinin yardım istemesi halinde
D) Bir kimsenin çatıdan aşağı düşme tehlikesi olması
26-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektiren hallerden biri değildir ?
A) Sübhanekeyi okumayı terk etmek
B) Fatiha okumayı terketmek
C) Dört rekatlı namazlarda ilk oturuşu terketmek
D) Vitir namazında kunut dualarını terketmek
27-Namazda sehiv secdesini gerektirecek birden fazla davranıştan dolayı kaç sehiv secdesi yapmak gerekir ?
A) 2
B) 1
C) 3
D) Hiçbiri
28-İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü nedir ?
A) Mübahtır
B) sünnettir
C) Müstehaptır
D) Mekruhtur
29-Müdrik kime denir ?
A) namazın her rekatında imam ile kılana denir +
B) İmama ilk rekatın rükuundan sonra uyana denir
C) namaza imam ile başladığı halde imam ile bitiremeyen kimseye denir
D) her meseleyi en ince ayrıntısana kadar anlayana denir
30-İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir ?
A) Cemaat
B) Müdrik
C) Mesbuk
D) Lahık
31-Aşağıdakilerden hangisini imam yapmasa cemaatte yapmaz , imam yaparsa cemaat da yapar ?
A) İftitah tekbirinde ellerinin kaldırılması
B) İmam sübhanekeyi okumasa cemaat da okumaz
C) iki rekatlı namazın sonunda imam tahıyyatı okuduktan sonra cemaat de okumuşsa
D) Hiçbiri
32-Aşağıdaki durumların hangisinde sünnet kesilerek cemaatle kılınan farzda imama uyulur ?
A) Sabah namazının sünnetinin ikinci rekatında
B) İkindi namazının sünnetinin ikinci rekatında
C) Cumanın evvelki sünnetinin üçüncü rekatında
D) Hiç birinde
33-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması
C) Namazdan önce hutbe okunması
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması
34- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması
C) Namazdan önce hutbe okunması
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması
35-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Hutbenin namazdan önce okunması
B) Hutbe okunacak minberin en az 5 basamak olması
C) Vakit içinde okunması
D) Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması
36- Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ?
A) Hatibin minbere çıkınca oturması
B) Ezanın hatibin huzurunda okunması
C) Vaaz ve nasihatte bulunmak
D) Hiçbiri
37-Seferi ve Mukim olma yönünden vatan sınıflandırılması içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Vatan-ı asli
B) Anavatan
C) Vatan-ı İkame
D) Vatan-ı sükna
38-İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir ?
A) Vatan-ı asli
B) Vatan-ı İkame
C) Vatan-ı sükna
D) hiçbiri
39-Misafir olan bir kişi misafirlik halinde dört rekatlı öğle namazının farzının ikinci rekatında oturmadan ayağa kalksa ve namazı dörde tamamlasa ne gerekir?
A) Namazın iadesi
B) Sehiv secdesi
C) Tilavet Secdesi
D) Bir şey gerekmez
40-Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekatı kaç rekat kılmış sayılır ?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
41-İma ile namaz kılmak ne demektir?
A) Bir şeye yaslanarak namaz kılmak
B) Yan üzeri yatarak namaz kılmak
C) Göz ucuyla namaz kılmak
D) namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak
42-Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?
A) İma ile kılınan namazdır
B) İşaret İle kılınan namazdır
C) Böyle namaz namaz olmaz
D) Gözle, baş ile kılınan namazdır
43-Husüf namazı nedir ?
A) Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekatlı bir namazdır
B) Güneş tutulduğu zaman kılınan bir namazdır
C) Deprem olduğu zaman kılınan bir namazdır
D) Şimşek çaktığı zaman kılınan bir namazdır
44-Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biri değildir.?
A) Kamis
B) izar
C) lifafe
D) Etek örtüsü
45-Aşağıdakiler hangisi cenaze namazının sünnetlerinden biri değildir?
A) Namazı kıldıracak imamın ölünün göğüs hizasında durması
B) En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması
C) Birinci rekattan sonra sübhanekenin okunması
D) Üçüncü rekattan sonra dua okunması
46-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hicreti sırasında yaptığı mescittir?
A) Kuba mescidi
B) Mescid-i Nebevi
C) Mescid-i Aksa
D) Mescid-i Haram
47-Bir kimseye orucun farz olabilmesi için gereken şartlar kaç tanedir?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 3
48-Adak oruçları ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü nedir?
A) Farzdır
B) Vaciptir
C) Sünnettir
D) Hiçbiri
49-Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz ?
A) Oruçlu olduğunu unutarak yemek-içmek
B) Kendi isteiği ile ağız dolusu kusmak
C) Bir suya dalıp kulağına su kaçırmak
D) Kendi isteği olmadan boğazına toz ve duman girmek
50-Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan kaç gr. dır ?
A) 2920 gr
B) 1460 gr
C) 2800 gr
D) 2700 gr
51-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sahih olmasının şartlarından biri değildir?
A) Müslüman olmak
B) Akıllı olmak
C) Yol güvenliği olmak
D) İhrama girmek
52-Aşağıdakilerden hangisi Haccın edasının şartlarından biridir?
A) Müslüman olmak
B) Haccı belirli zamanda yapmak
C) Akıllı olmak
D) Yol Güvenliği olmak
53- Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?
A) Şeytan taşlamak
B) Arafatta vakfeye durmak
C) Kabeyi tavaf etmek
D) İhrama girmek (şarttır)
54- Aşağıdakilerden Hangisi İhram giyilen yerlerden biri değildir?
A) Zulhuleyfe
B) Mina
C) Cuhfe
D) Cidde
55-Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya yasak olan şeylerden biri değildir?
A) Saç ve sakal tıraşı olmak
B) Elbise giymek
C) Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak
D) Başı ve yüzü kapamak
56-Aşağıdaki yerlerden hangisinde Arafat vakfesi yapılmaz?
A) Nemire mescidinin bütününde
B) Arafat dağının tepesinde
C) Nemire mescidinin güney kısmında
D) Urene vadisinde
57- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden biri değildir?
A) Kudüm tavafı
B) Kadim tavafı
C) Veda tavafı
D) Ziyaret tavafı
58- Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
A) Abdestli olmak
B) Setr-i avrete dikkat etmek
C) Tavaf esnasında kabeyi sağ tarafına alarak yürümek
D) Tavafa Hacer-i esved veya hizasından başlamak
59- Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
A) Tavaf esnasında kabeyi sol tarafına alarak yürümek (teyamün)
B) Iztıba yapmak
C) Hacer-i İstilam etmek
D) Erkekler mümkün olduğu kadar kabeye yaklaşmak
60-Say etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Farz
B) Sünnet
C) Vacip
D) Mendup
61-Say’ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir?
A) Sünnet
B) Mendup
C) Müstehap
D) Vacip
62-Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?
A) Bayramdan sonraki ilk cuma günü
B) Arafe günü
C) Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü
D) Perşembe günü
63- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir ?
A) Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak
B) Yedi taşı peş peşe atmak
C) Taşları yaklaşık 4 mt mesafeden atmak
D) Atılan taşlar nohuttan büyük, fındıktan küçük olmak
64- Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü nedir?
A) Mendup
B) farz
C) Vacip
D) Sünnet
65-Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür ?
A) Cuma
B) Pazartesi
C) Kurban kesme günü
D) Arefe günü
66-Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?
A) Kudüm tavafı
B) Arefe gecesi minada gecelemek
C) Bayramın dördüncü günü müzdelifede gecelemek
D) Bayram gecesini müzdelifede geçirmek
67-Aşağıdakilerden hangisi yapılış yönünden haccın çeşitlerinden biri değildir?
A) Haccı İfrad
B) Haccı Kıran
C) Haccı Temettu
D) Umre Haccı
68- Mikatı ihramsız geçmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Bir koyun kurban etmek
B) Bir sığır kurban etmek
C) Bir deve Kurban etmek
D) İki koyun kurban etmek
69-Aşağıdakilerden hangisi Hac ile ilgili bir terim değildir ?
A) Bedene
B) Beden
C) Cemre
D) Dem
70-İhsar neye denir?
A) Cömert olana
B) Cimri olana
C) Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına+
D) Merhametli olana
71-Aşağıdakilerden hangisi yemin çeşitlerinden biri değildir ?
A) Yemini Gamus
B) Yemini Mün’akide
C) Yemini Lağv
D) Yemini Kefaret
72-Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisine girer?
A) Yemini Gamus
B) Yemini Mün’akide
C) Yemini Keffaret
D) Yemini Lağv
73-Lukata neye denir?
A) Aranan eşyaya
B) Buluntu eşyaya
C) Cepteki paraya
D) Kaybolan eşyaya
CEVAPLAR:
1b 2d 3a 4c 5d 6b 7a
8c 9b 1 0d 11b 12a 13c 14d 15c 16b 17c 18a 19b 20d 21d 22c 23b 24c 25c 26a 27b 28d 29a 30c 31c 32b 33d 34d 35b 36d 37b 38c 39a 40d 41d 42c 43a 44d 45b 46a 47d 48b 49a 50b 51c 52d 53a 54b 55c 56d 57b 58c 59a 60c 61d 62c 63a 64d 65c 66c 67d 68a 69b 70c 71d 7 2a 73b

MBSTS İÇİN KURAN İLİMLERİ TESTLERİ

1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?
A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir.
B- Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed’e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir.
D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak,
bir şeyi derinlemesine bilmek demektir.
2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?
A-Kur’an’ın çok anılması
B-Kur’an’ın Rehber oluşu
C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması
D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi
3- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A-Mufassal
B-Mesâni
C-Miun
D-Zammı sure
4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?
A-Hizb
B-Mufassal
C-Aşr
D-Seb’ul Mesâni
5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
A-Nur
B-Mücadele
C-Bakara
D-Nisa
6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?
A-16
B-20
C-14
D-50
7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?
A-Tevbe
B-Hud
C-Yunus
D-Neml
8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?
A-Berae
B-Bakara
C-Duha
D-Kehf
9-Kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure hangisidir?
A-Mülk
B-Haşr
C-Hacc
D-Fatiha
10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-En’am-Nur
B-Bakara-Fatiha
C-Al-i İmran-Nisa
D-Bakara-Al-i İmran
11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?
A-A’raf-Mülk-Cuma
B-A’raf-Necm-Alak
C-Nisa-Kehf-Yasin
D-Nebe-Naziat-Fecr
12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
A-El-Hamd
B-Seb’ul Mesani
C-Ümmül –Kur’an
D-Fatihatul Kur’an
13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Nisa-Kevser
B-Bakara-Kevser
C-Mücadele-Nur
D-Yasin-Hucurat
14-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?
A-İki hizbden oluşan kısım
B-Kur’an’ın bölümleri
C-Kur’an’ın en küçük parçaları
D-Kur’an’ın her sayfası
15-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?
A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
B-Kur’an’ın en küçük parçaları
C-Kur’an’ın her 5 sayfası
D-Kur’an’ın her 2o sayfası
16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-88-95
B-86-28
C-100-150
D-87-29
17-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?
A-Tevhid ve Ahlak
B-Ukubat ve Cihad
C-Ehli Kitap ve Toplum
D-Hukuk ve muamelat
18-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A-Hadler ve feraizden bahseder
B-Cihada izin verir
C-Ehli Kitaptan bahseder
D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder
19-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Bakara 282-Fecr suresi 1
B-Bakara 286-Kevser 2
C-Şura 186-Hac 20
D-Kehf 19-Al-i İmran 154
20-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Ebu Bekir
D-Hz.Ömer
21-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan
B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,
C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,
D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf
22-Esbab-ı Nüzul ne demektir?
A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır.
D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
23-Nesh’in anlamı nedir?
A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
B-Hükmü kaldırılan delile denir.
C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
24-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?
A-Taş levhalar
B-Hurma dalları
C-Kürek kemikleri
D-Kûşe kâğıdı
25-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir.
D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir.
26-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir.
27-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?
A-Abdullah b.Abbas
B-Mikatil b.Süleyman
C-Abdullah b.Zübeyr
D-Zeyd b.Sabit
28-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?
A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an
B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an
C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an
D-Zemahşeri: Keşşaf
29-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?
A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb
B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an
C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan
D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an
30-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?
A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak.
B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.
C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır.
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
31-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?
A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir
B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir
C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
D-Hizbin bölümlerine denir.
32-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A-Neml
B-Kehf
C-Hacc
D-Mücadele
33-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?
A-Saff,6
B-Muhammed,1
C-Abese,2
D-Nur,30
34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?
A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur’an’dan on sure ezberlemek
35-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?
A-Muhammed b. Yusuf
B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari
C-Asım b. Behdele Ebu Bekir el-Esedi
D-Ali b.Hamza Ebu’l-Hasan el-Kisai
36- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?
A-Tertil
B-Hadr
C-Arz
D-Tedvir
37- Siyak-Sibak ne demektir?
A-Acze düşmek, aciz bırakmak
B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması
C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması
38- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kur’ân’ın hükümleri
B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
C-Kur’an’da ihtilaf olmaması
D-Kur’an’ın toplanması
39-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?
A-Bir sözü aydınlatmak
B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak
C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak
D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.
40- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-Münasebetu’l-Kur’an
B-Emsalu’l-Kur’an
C-Garibu’l-Kur’an
D-Mubhemetu’l-Kur’an
CEVAPLAR
1B 2D 3C 4B 5A 6C 7 D
8A 9D 10B 11B 12D 13B 14C 15A 16B 17A 18D 19A 20C 21D 22B 23A 24D 25A 26B 27D 28C 29B 30D 31C 32D 33A 34C 35A 36C 37D 38B 39D 40B

MBSTS İÇİN HAC VE UMRE TESTLERİ
1-Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a-hacca gidenin ergen olması şarttır.
b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır.
d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir.
2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a-Temettu haccı
b-Kıran haccı
c-Farz olan hac
d-İfrad haccı
3-Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a-Nafile hac
b-Farz hac
c-Kıran haccı
d-Vacip hac
4- Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?
a-Müzdelife vakfesi
b-Remy-i cimar
c-Veda tavafı
d-Tavafı hatim’in dışından yapmak
5-Aşağıdakilerden hangisi Afaki kavramının karşılığıdır?
a-Ufku gözlemleyen kimse
b-Mikat ile hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
c-Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d-Herhangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
6-Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
a-Cuhfe
b-Ci’rane
c-Yelemlem
d-karn
7-Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?
a-Cemrelere taş atmak
b-Veda tavafı yapmak
c-Arefe günü mina’da gecelemek
d-Müzdelife’de vakfe yapmak
8-“Cuhfe”, mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
a-Yemen cihetinden gelenlerin
b-Şam cihetinden gelenlerin
c-Irak cihetinden gelenlerin
d-Medine cihetinden gelenlerin
9-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mikat yeridir?
a-Ci’rane
b-Hudeybiye
c-Harem bölgesi
d-Ten’im
10- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden değildir?
a-Umre tavafı
b-Ziyaret tavafı
c-Veda tavafı
d-İhsar tavafı
11-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerinden biridir?
a-İhrama girmeden önce tıraş olmak
b-Niyet etmek
c-İhram yasaklarına uymak
d-İhram elbisesinin iki parçadan oluşması
12–Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
a-Mikat mahalline yemen cihetinden gelmek
b-Yeminleşmek
c-Tavafı kabe’nin sağından yapmak
d-teyemmüm yapmak
13-Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
a-Niyet etmek
b-Rida ve izara bürünmek
c-ihram namazı kılmak
d-Mikattan önce ihrama girmek
14-Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
a-Müvalat b-Remel c-Izdıba
d-Tavafı Hatim’in dışından yapmak
15-Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
a-Tavaf namazı kılmak
b- Tavafı Hatim’in dışından yapmak
c-Tavafa Hacer-i Esved’in hizasını geçmeden başlamak
d-Teyamün
16- Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından biri değildir?
a-Yürüyerek yapmak
b-Belirli vakitte yapmak
c-Kabe’yi sola alarak yapmak
d-Mescid-i haram’ın içinden yapmak
17-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Izdıba” kavramının tanımıdır?
a-Koşmaksızın çalımlı ve süratli olarak yürümek
b-Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuzu ve sağ kolu açık bırakmak
c-Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümek
d-Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak
18-Aşağıdakilerden hangisi “Hıll” kavramının tanımıdır?
a-harem ile mikat arasındaki bölge
b-Mikat dışında kalan bölge
c-Ci’rane ile Mekke arasındaki bölge
d-Mikat ile kabe arasındaki bölge
19-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “remel” kavramının tanımıdır?
a-Mes’ada iki direk arasında koşmak
b-Cemerata taş atarken kolu fazlaca kaldırmamak
c-Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümek
d- Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak
20- Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden bir değildir?
a-Sa’y esnasında zikir ile meşgul olmak
b-sa’yi abdestli olarak yapmak
c-Sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak
d-Her şavtta hervele yapmak
21-Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a-Vakfeyi niyet ederek yapmak
b-Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
c-Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
d-Öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılmak
22- Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a-Oruçlu olmamak
b-Vakfeyi kuzeh dağı eteklerinde yapmak
c-İhramlı olmak
d-Vakfeyi Cebelürrahme’de yapmak
23- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a-Vakfeyi kuzeh dağı yanında yapmak
b-hac için ihramlı olmak
c-Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmek
d-Muhasir vadisinden süratle geçmek
24- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin sünnetlerindendir?
a-Arafat vakfesini yapmış olmak
b-Müzdelife’de sabah namazını erkence kılmak
c-Vakfeyi müzdelife sınırları içinde yapmak
d-Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek Mescidi hayfada kılmak
25-“Eyyam-ı Mina “, aşağıdakilerden hangisidir?
a-Zilhicce’nin 8,9,10 ve 11. günleri
b- Zilhicce’nin 11,12,13 ve 14.günleri
c- Zilhicce’nin 9,10,11 ve 12. günleri
d- Zilhicce’nin 10,11,12 ve 13.günleri
26-Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın şartlarındandır?
a-Taşları peşpeşe atmak
b-Atılacak taşları yıkayıp temizlemek
c-Bayramın birinci günü Akabe cemresi taşlarını kuşluk vaktinde atmak
d-Taşların her birini tek tek atmak
27-Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-Birinci gün Akabe cemresine yedi,ikinci gün ve üçüncü günlerde 21 taş atılır
b-Birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine yedişer taş atılır
c-Birinci gün akabe cemresine yedi,ikinci,üçüncü ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günlerde cemreleden her birine yedişer taş atılır
d-Birinci gün Cemre-i suğra’ya yedi taş atılır
28- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerindendir?
a-İhtiyat olarak her cemreye belirlenenden fazla taş atmak
b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
c-Mina’ya varınca ilk iş olarak taşlamayı yapmak
d-Taşların her birini tek tek atmak
29- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
a-Başkalarına çarpması ihtimalinden dolayı büyük taşları parçalayarak atmak
b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
c-Cemre mahallinden taş alıp atmak
d-Akabe cemresine ilk taşı atınca telbiyeye son vermek
30-Aşağıdaki cümlelerden hangisi ziyaret tavafının tanımıdır?
a-Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaftır.
b-Umre ziyaretinde yapılan tavaftır
c-Mekke’ye iş için giden kimsenin yaptığı tavaftır
d-Haccın farz olan tavaftır
31- Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Tahallül” kavramının tanımıdır?
a-Tahallül, Hıll bölgesinde ikamet etmektir
b-Tahallül, tehlil getirmektir
c-Tahallül, ihram yasaklarının sona ermesidir
d- Tahallül, helal kazanç sağlamaktır
32-İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi devam eder?
a-Cinsel ilişki yasağı
b-Koku sürme yasağı
c-Tıraş olma yasağı
d-Dikişli elbise giyme yasağı
33-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Temettü hedyi
b-Umre hedyi
c-İhsar hedyi
d-Fevat hedyi
34-Temettu ve kıran hedyi için parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?
a-Kurban bayramından önce üç gün,memleketine dönünce yedi gün oruç tutar
b-Kurban bayramından önce yedi gün, memleketine dönünce üç gün oruç tutar
c- Kurban bayramından önce iki gün, memleketine dönünce sekiz gün oruç tutar
d-Ertesi yıl harem bölgesinde kurban kestirir
35- Aşağıdakilerden hangisi hac veya umre için şhrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasını ifade eder?
a-Tahsip
b-İhsar
c-Fevat
d-Teyamün
36Aşağıdakilerden hangisi hacca bedel göndermenin şartlarındandır?
a-Müvekkilin erkek olması halinde bedelin de erkek olması
b-Bedel olarak gidecek kişiye haccın farz olması
c-Sağ olan müvekkilin bedel olarak gidecek kişiye hac yapmasını bizzat söylemesi
d-Bedel olarak gşdecek kimsenin zengin olması
37- Aşağıdakilerden hangisi Sa’yin yarıdan azını terk etmenin sonucudur?
a-Üç gün oruç tutmak
b-Terk edilen her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
c- Terk edilen her bir şavt için bir gün oruç tutmak
d-Bir sadaka-i fıtır vermek
38-İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavaf aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ziyaret tavafı
b-Tatavvu tavafı
c-Nezir tavafı
d-Kudum tavafı
39- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesini mazeretsiz olarak terk etmenin cezasıdır?
a-On fakire birer fitre miktarı sadaka vermek
b-Bedene
c-Dem
d-Üç gün oruç tutmak
40-Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sadaka
b-Her şavt için bir sadaka
c-Sadaka ile birlikte tavafın iadesi
d-Dem
41-İlk tahallül den sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimseye ne ceza gerekir?
a-Bedene
b-Dem
c-On gün oruç
d-Dem ile birlikte haccın kazası
42-Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?
a-Bir sadaka-i fıtır vermek
b-Üç gün oruç tutmak
c-Dem
d-Hiç biri
43-Ziyaret amacı ile hangi mescid için hususi yolculuğa çıkılmaz?
a-Mescidi haram
b-Kuba mescidi
c-Mescidi aksa
d-Mescidi nebevi
44-Hac ile ilgili cezaların ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisdir?
a-Mina günleri
b-Hac mevsimi
c-Kuralın ihlal edildiği gün
d-Hiç biri
45- Aşağıdakilerden hangisi “Ravza-i Mutaharra yı tanımlar?
a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır
b-Babüsselam ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
c- Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır
d-Mihrab ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır

CEVAP ANAHTARI
1A 2C 3C 4D 5C 6B 7C 8B 9C 10D 11C 12C 13A 14D 15A 16A 17B 18A 19C 20C 21C 22A 23B 24B 25D 26D 27C 28C 29D 30D 31 C 32A 33B 34A 35B 36C 37B 38D 39C 40B 41B 42D 43B 44D 45A
HAC DENEME SINAVI
1. Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?
a) Belirli zaman
b) İhram
c) Belirli mekân
d) Yol güvenliği
2. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
a) Farz – Farz
b) Vacip – Vacip
c) Vacip – Farz
d) Farz – Sünnet
3. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Müstehap
4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren
b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren
d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren
5. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Faz değil
6. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
a) Farz- Vacip
b) Vacip-Farz
c) Vacip-Sünnet
d) Sünnet-Vacip
7. “…haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa… tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu-veda
b) Temettu-kudûm
c) İfrad- kudûm
d) Kıran-ziyaret
8. “…. hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda
b) Afâkî-veda
c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
d) Afâkî-Kudûm
9. Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?
a) Farz
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
10. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-Şart
c) Farz-farz
d) Farz-sünnet
11. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesi
b) Harem bölgesi
c) Arafat bölgesi
d) Afak bölgesi
12. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Haramdır
b) Müstehaptır
c) Vaciptir
d) Mekruhtur
13. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hanefî
b) Hanbelî
c) Şafiî
d) Malikî
14. Kaç çeşit tavaf vardır?
a) Beş
b) Altı
c) Sekiz
d) Yedi
15. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?
a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren
c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren
d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren
16. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir
a) Hanefî
b) Şafiî
c) Hanbelî
d) Malikî
17. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?
a) Bedene
b) Altı sadaka-i fıtır
c) Üç gün oruç tutmak
d) Dem
18. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?
a) Bedene
b) Bir sadaka-i fıtır
c) Dem
d) Üç sadaka-i fıtır
19. Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
a) Üç sadaka-i fıtır
b) Dem
c) Bedene
d) Tavafı geçerli olmaz.
20. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
a) Dem
b) Herhangi bir ceza gerekmez
c) Üç sadaka-i fıtır
d) Sa’yi geçerli olmaz
21. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-Vacip
b) Sünnet-sünnet
c) Vacip-vacip
d) Vacip-sünnet
22. Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?
a) Vacip
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
23. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
a) Nefr-i evvel
b) Nefr-i sanî
c) Tahallül-ü evvel
d) Tahallül-ü sanî
24. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-vacip
25. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Üç gün oruç tutmak
d) Her hangi bir cezası yoktur
26. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
a) vacip-vacip
b) Sünnet-vacip
c) Sünnet-sünnet
d) Vacip-sünnet
27. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir
a) Vacip-vacip
b) sünnet-sünnet
c) Vacip-sünnet
d) Sünnet-vacip
28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
nedir?
a) Şart-şart değil
b) Sünnet-vacip
c) Müstehap-şart
d) Şart-şart
29. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
a) Şart-şart değil
b) Şart-şart
c) Şart değil-şart
d) Şart-müstehap
30. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?
a) Vacip-farz
b) Sünnet-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-sünnet

CEVAP ANAHTARI
1D 2C 3B 4D 5B 6D 7C
8B 9D 10D 11A 2B 13B 14D 15B 16C 17D 18C 19A 20B 21D 22D 23A 24C 25B 26D 27C 28A 29C 30D

HAC DENEMELER:2

1. Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?
a) Belirli zaman
b) İhram
c) Belirli mekân
d) Yol güvenliği
2. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
a) Farz – Farz
b) Vacip – Vacip
c) Vacip – Farz
d) Farz – Sünnet
3. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Müstehap
4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren
b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren
d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren
5. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Faz değil
6. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
a) Farz- Vacip
b) Vacip-Farz
c) Vacip-Sünnet
d) Sünnet-Vacip
7. “…haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa… tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu-veda
b) Temettu-kudûm
c) İfrad- kudûm
d) Kıran-ziyaret
8. “…. hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda
b) Afâkî-veda
c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
d) Afâkî-Kudûm
9. Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?
a) Farz
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
10. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-Şart
c) Farz-farz
d) Farz-sünnet
11. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesi
b) Harem bölgesi
c) Arafat bölgesi
d) Afak bölgesi
12. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Haramdır
b) Müstehaptır
c) Vaciptir
d) Mekruhtur
13. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hanefî
b) Hanbelî
c) Şafiî
d) Malikî
14. Kaç çeşit tavaf vardır?
a) Beş
b) Altı
c) Sekiz
d) Yedi
15. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?
a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren
c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren
d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren
16. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir
a) Hanefî
b) Şafiî
c) Hanbelî
d) Malikî
17. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?
a) Bedene
b) Altı sadaka-i fıtır
c) Üç gün oruç tutmak
d) Dem
18. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?
a) Bedene
b) Bir sadaka-i fıtır
c) Dem
d) Üç sadaka-i fıtır
19. Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
a) Üç sadaka-i fıtır
b) Dem
c) Bedene
d) Tavafı geçerli olmaz.
20. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
a) Dem
b) Herhangi bir ceza gerekmez
c) Üç sadaka-i fıtır
d) Sa’yi geçerli olmaz
21. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-Vacip
b) Sünnet-sünnet
c) Vacip-vacip
d) Vacip-sünnet
22. Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?
a) Vacip
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
23. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
a) Nefr-i evvel
b) Nefr-i sanî
c) Tahallül-ü evvel
d) Tahallül-ü sanî
24. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-vacip
25. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Üç gün oruç tutmak
d) Her hangi bir cezası yoktur
26. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
a) vacip-vacip
b) Sünnet-vacip
c) Sünnet-sünnet
d) Vacip-sünnet
27. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir
a) Vacip-vacip
b) sünnet-sünnet
c) Vacip-sünnet
d) Sünnet-vacip
28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
nedir?
a) Şart-şart değil
b) Sünnet-vacip
c) Müstehap-şart
d) Şart-şart
29. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
a) Şart-şart değil
b) Şart-şart
c) Şart değil-şart
d) Şart-müstehap
30. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?
a) Vacip-farz
b) Sünnet-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-sünnet
CEVAP ANAHTARI
1D 2C 3B 4D 5B 6D 7C
8B 9D 10D 11A 2B 13B 14D 15B 16C 17D 18C 19A 20B 21D 22D 23A 24C 25B 26D 27C 28A 29C 30D
KAYNAKLAR ŞUNLARDIR:
Komisyon, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, Ankara 2006.
TDV, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1988–2009.
Halil Altuntaş, İsmail Karagöz, Mehmet Keskin, Hac İlmihali, Ankara 2007.
Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, Ankara 2007.
Davut Kaya, Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi.
TDV, İlmihal, İstanbul 1998.
Komisyon, İslam’a Giriş, Ankara trs.
Komisyon, Yaşayan Dünya Dilleri.

AÇIKLAMALI SORU ÖRNEKLERİ:
3. Kur’an ilimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Esbabu’n-nüzul B) Kur’an’ın Müteşabihleri
C) Cerh ve Ta’dil D) Huruf-u Mukatta
CEVAP: C
Hadis râvilerinin kusur ve meziyetlerinin özel terimlerle tetkik edildiği “cerh ve ta’dil ilmi” hadis ilminin en önemli konularından biridir. Cerh ve Ta’dil: Hadis ilmi ile ilgili olup hadis ravilerini adalet ve zapt yönünden inceleyen ilim dalıdır. Esbâbu’n-Nüzûl: Âyet veya surelerin indirilme sebeplerini ele alan ilim dalıdır. Müteşabih: Kur’an’da ne anlama geldiği kesin olarak bilinemeyen Allah’ın zat, sıfat ve isimleri gibi konulardır. Huruf-u Mukattaa: Kur’an’daki kesik harflerden oluşan kelimelerdir.
21. Hayber fethinin tarihi hangisidir?
A) Hicrî 8 miladî 628 B) Hicrî 9 miladî 630
C) Hicrî 8 miladî 629 D) Hicrî 7 miladî 628
CEVAP: D
Hayber, Hz. Peygamber’in hicretinin 7. yılında fethettiği bir yerdir. Şam-Medine yolu üzerindedir. Medine’nin 150 km. kuzeyindedir. Yahudilerin oturduğu bir yerleşim merkezidir. Hayber aynı zamanda hurma ve tahıl merkezidir. Burası 628’de fethedilmiştir.
25. Hadis literatüründe İmam Buhari ve İmam Müslim’in “Camiu’s Sahih” adlı eserlerinin her ikisinde de bulunan hadisler, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Mütevatir Hadis B) Müttefakun Aleyh
C) Muhtelefün fihi D) Müdelles Hadis
CEVAP: B
“Müttefakun aleyh” kelime olarak üzerinde ittifak edilen demektir. İmam Buhari ve İmam Müslim’in “Camiu’s Sahih” adlı eserlerinin her ikisinde de bulunan hadisler için kullanılan bir kavramdır.
32. “Uzuvları belirmiş olan çocuğu düşürmesi sebebiyle kadının rahminden gelen kana ……….. denir” cümlesindeki boşluğu, aşağıdakilerden hangisi ile doldurabiliriz?
A) Nifas kanı B) Âdet kanı
C) Hayız kanı D) Özür kanı
CEVAP: A
Nifas (loğusalık) kanı, hamile kadının çocuğunun doğumu sonrası gelen kandır.
Adet-hayız kanı, buluğ çağına erdikten sonra gelen kandır.
Özür kanı ise rahatsızlıktan dolayı damardan gelen kanın tenasül uzvu yoluyla bedenden atılmasıdır.
58. Bayramın 3. günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
A) Nefr-i Evvel B) Tehallül-ü Sani
C) Tehallül-ü Evvel D) Nefr-i Sani
CEVAP: A
Nefr-i Evvel: Bayramın 3. günü Mina’dan ayrılmaktır. Bu, Zilhicce’nin 12. gününe tekâbuül eder, II. Hareket günüdür. Nefr-i Âhir (Mina’dan sonuncu hareket günü): Zilhicce’nin 13. gününe tekabül eder. Tehallül-ü Evvel: Cinsel ilişki dışında ihram yasaklarının sona ermesidir. Tehallül-ü Sani: İhram yasaklarının tamamının bitmesi halidir.
70. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûtî sıfatıdır?
A) Tekvin B) Muhalefetün li’l Havadis
C) Kıdem D) Bekâ
CEVAP: A
Diğerleri Allah’ın Zâtî sıfatlarındandır.
Zati sıfat, sadece Allah’a ait olup kullarda olmayan sıfatlardır. Allah’ın zati sıfatları şunlardır:
Vücut: Allah’ın vâr olduğunu ifâde eder. Buna göre, Allah’ın varlığı başka bir varlığa bağlı olmayıp, zâtının îcabıdır,
Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı olmaması demektir. Buna göre, Allah, kadîmdir, ezelîdir. Yani önce yok iken sonradan var olmuş değildir,
Beka: Allah’ın varlığının sonu olmaması, daima var olması demektir. Allah’ın varlığının başlangıcı olmadığı gibi, sonu ve nihayeti de yoktur,
Vahdaniyet: Allah’ın bir olması demektir,
Muhalefetün li’l Havadis: Allah’ın, sonradan vücud bulan varlıklara benzememesi demektir. Allah ne zâtında, ne de sıfatlarında kendi yarattığı varlıklara benzemez,
Kıyam Binefsihi: Allah’ın, başka bir varlığa ve hiçbir mekâna muhtaç olmadan zâtı ile kaim olması demektir.
Subûtî sıfat, kullarda da benzerleri olan sıfatlardır. Allah’ın subûtî sıfatları şunlardır:
Hayat: Diri olmak anlamına gelir, Allah’ın hayat sâhibi olması, hayat sıfatıyla muttasıf bulunması demektir,
İlim: Bilmek anlamına gelir. Allah Teâlâ’nın her şey’i bilmesi, ilminin her şey’i kuşatması demektir.
Sem’ : İşitmek anlamına gelir. Allah’ın her şeyi duyup işitmesi demektir.
Basar: Görmek anlamına gelir. Allah’ın olup biten her şeyi görmesi demektir.
İrade: Dilemek anlamına gelir. Allah’ın bir şeyin olup olmamasını dilemesi, her şeyi dilediği gibi tayin ve tesbit etmesi demektir.
Kudret: Gücü yetmek anlamına gelir. Allah’ın varlıklar üzerinde, irâde ve ilmine uygun olarak tesir ve tasarruf etmesi, her şeyi yapmaya ve yaratmaya gücü yetmesi demektir.
Kelâm: Konuşmak anlamına gelir. Allah’ın harf ve sese muhtaç olmadan konuşması demektir.
Tekvin: Yaratma demektir. Allah’ın yok olan bir şeyi yokluktan çıkarması ve vücûda getirmesi demektir.
86. Aşağıdaki Türk Cumhuriyetlerinden hangisinin başkenti “Bişkek” dir?
A) Kazakistan (Astana) B) Türkmenistan(Aşkabat)
C) Özbekistan (Taşkent) D) Kırgızistan
CEVAP: D
Bişkek, Kırgızistan’ın başkentidir. 1878 yılında kurulmuştur.
AÇIKLAMASIZ SORU ÖRNEKLERİ:
3. Mümin suresinin diğer adı nedir?
A) Berae B) Tegabun
C) Kalem D) Gafir
CEVAP: D
6. Hangisi rivayet türü tefsire bir örnektir?
A) Razi® Mefatihu’l-Gayb
B) Beydavî® Envarû’t-Tenzil
C) İbn Kesîr® Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim
D) Âlûsî® Ruhu’l-Meânî
CEVAP: C
18. “et-Tefsiru’l-Mevdû’î” kavramı ne demektir?
A) Konulu tefsir B) Rivayetlere dayalı tefsir
C) Zayıf ictihadlara dayalı tefsir D) Uydurma tefsir
CEVAP: A
41. Aşağıdakilerden hangisi huruf-u istila’dan değildir?
A) (Elif) (ا) B) (Dat) (ض)
C) (Kaf) (ق) D) (Zı) (ظ)
CEVAP: A
46. Aşağıdaki hadiste belirtilen Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa ile ilgili olarak ne yapılması önerilmektedir?
(لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى)
A) Kutsal sayılmaları B) Ziyaret edilmeleri
C) Tamir ve bakımlarının yapılması
D) Buralarda namaz kılınması
CEVAP: B
57. Aşağıdaki kadınlardan hangisi sahabe değildir?
A) Hz. Hatice B) Râbiatu’l-Adeviyye
C) Fatma binti Kays D) Hz. Sümeyye
CEVAP: B
64. Bir kimsenin geri alamayacağı mala veya kıra gömüp yerini hatırlamadığı mala ne ad verilir?
A) Emvâli Zahire B) Lukata
C) Emvâli Bâtine D) Mal-i Dımâr
CEVAP: D
69. Tasavvuf tarihinde pek çok tartışmalara neden olan “Ene’l-Hak” sözünü söyleyen kimdir?
A) Beyazıt-ı Bistâmî B) Hallac-ı Mansur
C) Rabiatü’l-Adeviyye D) Cüneyd-i Bağdâdî
CEVAP: B

81. (لا أتكلم بالتركية في الصف) Cümlesi ne anlama gelir?
A) Sınıfta Türkçe konuşmam
B) Sınıfımızda Türkçe konuşurum
C) Okulda Türkçe konuştum
D) Türkçe konuşabilir misin?
CEVAP: A
NOT: Bu sorular kitabımızdan rastgele seçilmiştir.
NAFAKA
1. Kişinin geçimini üstlendiği kişilerin ihtiyaçlarını üstlenmesine ne denir?
a) Nafaka c) Geçimlik b) Mesken temini d) Vasıta temini
2. Hangi Mezhebe göre küçük veya büyük ama gaip olan oğlun hanımının nafakası babaya vacip değildir.
a) Şafi b) Hambeli c) Maliki d) Hanefi
3. Nafaka alacaklısı akraba birden fazla olursa nafaka borcu nasıl ödenir?
a) Her şahsın Miras payı ölçüsünde. c) Her şahsın günlük ihtiyacı ölçüsünde.
b) Her şahsın sosyal payı ölçüsünde. d) Her şahsın kendi isteği ölçüsünde.
4. “Kadınlarınıza yediklerinizden yedirin. Giydiklerinizden giydirin. Onları …………..……….ve yüzlerine vurmayın” (Hadis-i Şerif).
Yukarda boş bırakılan yere hadisin kitplarda rivayet edildiği şekilde tamamalayabilmek için aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
a) Sevin b) Yerrmeyin c) Dövmeyin d) Üzmeyin
5. Hanefilere ve şafilere göre yiyecek ve içecek nafakası nasıl takdir edilir?
a) Kadının sosyal statüsüne göre
b) Kocanın babasının zenginlik ve fakirlik durumuna gore
c) Kocanın zenginlik ve fakirlik durumuna gore
d) Kadının babasının zenginlik ve fakirlik durumuna gore
6. Aşağıdakilerden hangisi nafaka kapsamında değildir?
a) Yiyecek temini c) Giyecek temini
b) Mesken temini d) Vasıta temini
7. Hanefi Mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi kadının nafaka hakkını düşürmez.
a) Mürted olma b) Haksızlıkla kocanın evinden çıkma
b) İzinsiz baba evine gitme d) İzinsiz Hac’a gitme
8. Aşağıdaki mezheplerden hangisine göre kadın hapsedilirse nafaka hakkı düşer?
a) Şafi Mezhebi b) Hanefi Mezhebi
c) Maliki Mezhebi c) Hepsi
9. Aşağıdakilerden hangisi Cumhur’a göre nafakanın vacip olmasının şartlarından değildir?
a) Evlilik sahih olmalıdır b) Koca baliğ olmalıdır
b) Kadın uygun yaşta olmalıdır d) Şer’i bir gerekçe olmadan ev terk edilmemelidir
10. Fakir kimsenin kimsesi olmadığı takdirde nafakası nerden temin edilir?
a) Komşulardan b) Muhtardan c) Belediyeden d) Devlet hazinesinden
1. A 2. D 3. A 4. C 5. C 6. D 7. B 8. C 9. D 10. E
RADA (SÜT EMZİRME)
1. İmam- Azam Ebu Hanife’ye göre süt emme süresi kaç aydır?
a) 30 Ay b) 6 ay c) 12 Ay d) 20 Ay
2. Hangi mezhebine göre evlilik engeli oluşturan süt emme, ilk iki yaş içinde birbirinden ayrı olarak beş defa olmalıdır?
a) Selefi b) Zahiri c) Hanefi d) Şafi
3. Süt emmenin sabit olduğuna dair yapılan şahitliğe ne denir?
a) Teati b) Beyyine c) Naib d) Lağv
4. Süt Anneye ücret verileceği takdirde hak edeceği ücrete ne denir.
a) Teati b) Beyyine c) Ecri Misil d) İtinşak
5. Evlilikten sonra sütkardeşliğinin ortaya çıkması hususunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Evlilik sona erer b) Nikahtan once ortaya çıkmadığı için aynen devam eder?
c) Yeniden Nikah kıyılır d) Hiçbiri
6. Babanın bulunmadığı durumda annenin çocuğunu emzirmesi hususunda aşağıdaki ibarelerden hangisi doğrudur?
a) Emzirmek Zorunda değildir b) Emzirmek zorundadır c) Emzirme hususunda muhayyerdir d) Hiçbiri
7. “Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Bu emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir” (Bakara, 233) Ayet-i Kerimesi’nden Cumhur’un çıkardığı hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vacip b) Farz c) Mendub d) Müstehap
8. İslam hukukçularına göre emzirme karşılığında ücrete hak kazanma süresi kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?
a) Üç yıl b) İki yıl c) İki buçuk yıl d) Altı ay
9. Aşağıdakilerden hangisi ittifak edilen evliliği haram kılan süt emme şartlarından biri değildir?
a) Mideye vardığının kesinleşmesi c) Sütün İnsan sütü olması
b) Çocuk iki yaşından kücük olmalı d) Süt emmenin ağız-burun yoluyla olmas
10. Erkek ve kadının her ikisinin yahut onlardan birinin evliği haram kılan süt emmeyi itiraf
etmelerine ne denilir?
a) Beyyine b) İkrar c) Karine d) Şahadet
11. Aşağıdakilerden hangisi süt emmeyi sabit kılan hususlardan biridir?
a) Delalet b) Beyyine c) Taalluk d) Dostluk
1.a 2.d 3. b 4.c 5.a 6b 7. c 8. b 9. a 10. b 11. b
TALAK
1. Kadının mali bir ödeme yapması veya mali bir hakkından vazgeçmesiyle tarafların anlaşarak evlilik birliğine son vermelerine ne denir?
a. Tefrik b. Muhâlea c. Talak d. Feragat
2. Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma hangisidir?
a. Sünni Talak b. Ric’i Talak c. Bâin Talak d) Bid’i Talak
3. Aşağıdakilerden hangisi boşanma sebeplerindendir?
a. Hastalık b. Nafakayı temin etmeme c. Kadının müsrifliği d. Gaiplik
4. Mükrehin boşamasını hangi mezhep geçerli saymıştır?
a. Hanbeli Mezhebi b. Maliki mezhebi c. Şafi Mezhebi d. Hanefi Mezhebi
5. Aşağıdaki nafaka çeşitlerinden hangisi İslam hukukunda yer almaz?
a. Usul nafakası b. Füru nafakası c. Bakım nafakası d. Hısımlık nafakası
6. Evlilik birliğinin akit anında var olan veya sonradan meydana gelen bir eksiklik sebebiyle bozulmasına ne denir.
a. Velayet b. Fesih c. Kefaet d. Talak
7. İslam Hukukunda mahkeme kararıyla meydana gelen boşanmaya ne denir.
a. Velayet b. Fesih c. Tefrik d. Talak
8. İslam Hukukunda kocanın boşama yetkisini evlilik anında yahut daha sonra kadına devretmesine ………. denir.
a. Velayet b. Fesih c. Tefrik d. Tefvizi talak
9. İslam Hukukunda kocanın dört ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne denir?
a. İla b. Fesih c. Tefrik d. Velayet
10. İslam hukuk litaratüründe çocukların bakımını ve yetiştirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. İla b. Usul nafakası c. Hidane d. Beynünet-i Kübra
11. İslam hukuk litaratüründe Fakir olan ana ve babanın çalışabilecek durumda olsalar bile alabildikleri nafaka çeşidi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. İla b. Usul nafakası c. Hidane d. Beynünet-i Kübra
12. Kocanın karısının zina ettiğini iddia edip ispatlayamaması durumunda hakimin huzurunda hususi bir şekilde yeminleşmeye………………….denir.
a. İla b. Lian c. Hidane d. Beynünet-i Kübra
13. Boşanmadan başka bir anlama gelmesi mümkün olmayan örfen de özellikle boşanma için kullanılan sözlere İslam hukukunda ne denir?
a. Usule dair sözler b)Furuya dair sözler c) Sarih sözler d. Talak sözleri
14. Kocanın eşini üçüncü boşaması ile yeni bir nikahında tarafların bir araya gelmesi için yeterli olmadığı ayrılığa İslam hukukunda ne denir?
a) Beyyinatül Kübra b) Ric’I Talak c) Muhalea d) Tefrik
15. Sünnete uygun olarak gerçekleştirilen boşama çeşidine İslam hukukunda ne denir?
a) Beyyinatül Kübra b) Ric’I Talak c) Süni Talak d) Tefrik
16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İslam’ın boşanmayı diğer dinlere göre kolay tutması boşanmanın, İslam dünyasında artmasına sebep olmuştur
b Koca vermiş olduğu boşama yetkisini geri alabilir ve kendisinin boşama yetkisini de ortadan kaldırır.
c ) Hanefi ve Şafii mezhebine göre gaiplik bir boşanma sebebi değildir.
d ) Sahih halvette zifaf gerçekleşmemişse kadının iddet beklemesi gerekmez.
17.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a ) Koca ilâ süresi içerisinde karısına dönmezse hâkimin kararına ihtiyaç kalmadan bir bâin talakla boşanmış sayılır
b ) Fâsid bir nikâhla evli olanlar ölüm iddeti beklemezler.
c ) Ölüm iddeti üç ay, iddet ise dört ay on gün sürer.
d ) İslam hukukunda evlat edinme her hangi bir hukuki netice doğurmaz.
18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a ) Hanefi hukukçulara göre annenin çocuğunu emzirmesi dinen de hukukende zorunlu değildir.
b ) Küçüklüğünden ve yaşlılığından dolayı hayız görmeyen kadınların iddeti üç aydır.
c ) Ölüm iddeti üç ay, iddet ise dört ay on gün sürer.
d) Hanefi ve Şafii mezhebine göre gaiplik bir boşanma sebebi değildir.
1. b 2c 3. c 4. d 5. c 6b 7 c 8 d 9a 10c 11 b 12 b 13 c 14a 15c 16 c 17.c 18.b
GENEL
1- İslâm hukukunda bir yolcunun onbeş günden az kalmayı planladığı yere ne ad verilir?
a-) Vatan-ı süknâ b-) Vatan-ı aslî c-) Vatan-ı ikâme d-) Vatan-ı fer’î
2- Dört rekatlı farz namazlarda birinci oturuşta teşehhütten sonra “Allâhümme salli alâ Muhammed” dense bu durumda ne gerekir?
a-) Hiçbir şey gerekmez. b-) Devamının da okunması gerekir.
c-) Hemen secdeye gidilir. d-) Sehiv secdesi lazım gelir.
3- Aşağıdakilerden hangisi, orucun geçerlilik şartlarındandır?
a-) Mukîm olma b-) Seferîlik c-) Niyet d-) Gençlik.
4- Aşağıdakilerden hangisi zekâtın geçerlilik şartlarından biridir?
a-) Bulûğa erişme b-) İtikad c-) Altın ve gümüşten olması d-) Temlik
5- Kur’ân’da, zekâtın verilebileceği bildirilen gruplardan “el-ğârimîn” neyi ifâde eder?
a-) Borçlular b-) Yolcular c-) Miskinler d-) Yoksullar
6-Hanefilere göre seferi iken dört rekatlı farz namazların iki rekat olarak kılınmasının hükmü nedir?
a-) Farz b-) Vacip c-) Sünnet d-) Mübah
7-Güneşin doğması, batması veya zevale yaklaşması hallerinde cenaze namazı kılınmasının hükmü ………… .dır.
a-) Haram b-) Mekruh c-) Sünnet d-) Müstehab
8-Hanefîlere göre fıtır sadakasının hükmü, ……………… dır
a-) Farz b-) Vacip c-) Sünnet d-) Mübah
9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-Hac veya umre yapmak niyeti ile ihrama girdikten sonra, düşmanın engellemesi vb. herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkanının ortadan kalkmasına Fevat denir
b-Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasına İhsar denir
c- Vakfenini yapılgığı güne ‘tevriye’ günü denir
d- İhrama GİRME dışında hacla ilgili menasıktan hiçbiri, hac ayları girmeden yapılamaz.
10-Hangi mezhebine göre, Müslüman bir kimsenin kasten de olsa besmelesiz olarak kestiği hayvanın eti helaldir ve yenebilir?
a) Selefi b) Zahiri c) Hanefi d) Şafi
11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Dinin aslında olmadığı halde, inanç ve ibadet alanında sonradan icat edilen inanış ve davranışlara bidat denir.
b -İslâm hukukunda kocanın, sahip olduğu boşama yetkisini karısına vermesine Tefvîz-i talak denir
c – Boşanma belli bir şarta bağlanırsa, o şart gerçekleştiğinde boşama da gerçekleşmiş olur.
d- Bir müslümanın elektrik şokuyla öldürdüğü hayvanın eti helaldir ve müslümanlarca yenebilir.
12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a- Kesilen hayvanın karnından çıkan yavru canlı ise organları tamamen gelişmemiş olsa da yenebilir.
b-Kurban kesmenin rüknü, kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır.
C-Güneş tutulması esnasında kılınan nafile namaza küsuf namazı denir
d- Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terk etmenin cezası “dem”dir.
13 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- Mîkâtı ihramsız olarak geçmenin cezası “bedene”dir.
b- Dört mezhep imâmı da fıtır sadakasının vücûbu için akıllı ve bâliğ olmayı şart koşmuşlardır.
c- Güneşin battığı zannedilerek iftar ederken, güneşin henüz batmadığı anlaşılsa, bu durum hem kaza hem de kefareti gerektirir.
d- Birinci veya ikinci rekatta Fâtiha’nın peşpeşe iki defa okunması sehiv secdesini gerektirir.
1A 2D 3C 4D 5A 6B 7B 8B 9D 10D 11D 12A 13D
NİKÂH
1- Ebu Hanife’ye göre evlenecek çiftlerin aşağıdaki hususların hangisinde denk olması aranmaz.
a) Servet b) Dindarlık c) Yaş d) Meslek ve İş
2-Aşağıdakilerden hangisi devamlı evlilik engellerinden biridir.
a) Din Farkı b) Sütten doğan hısımlık c) Üç kere boşama d)Kadının nikahlı olması
3. Aşağıdakilerden hangisi kocanın karısına karşı borçlarından değildir.
a) Mehir b) Nafaka c) İyi geçim d) İtaat etmek
4. Hiçbir hukuki netice doğurmayan evlilik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Fasid Evlik b) Batıl Evlilik c) Sahih Evlilik Mevkuf Evlilik
5. Aşağıdakilerden hangisi İslam’da evlilik anlayışına uygun değildir.
a) Cinsi tatmin gayedir c) Evlilik dışı ilişki haramdır
b) Nesli devam ettirmek amaçlanır d) Prensip olarak tek eşle evlenilir
6- Her iki tarafın belli derecelerdeki yakınlarıyla karşı taraf arasında evlenme manii İslam Hukuku’nda aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a- Hurmetu’l Musahare b- Sahih Halvet c- Velayet-i İcbar d- Hul’
7- Erkek ile kadının kimsenin görmediği bir yerde baş başa kalarak bazı hukuki neticeler doğuran yalnız kalmalarıdır.
a- Hurmetu’l Musahare b- Sahih Halvet c- Velayet-i İcbar d- Hul’
8-Sıhhat ve geçerlilik kazanması tarafların yahut velilinin rızasına bağlı alan evliliğe…………………………….denir.
a- Hurmetu’l Musahare b- Mevkuf Elilik c- Velayet-i İcbar d- Hul’
8- Hangi mezhebe gore ‘evlenmenin gizlenmemesi’ nikahın ‘geçerlilik şartlarındandır’
a) Selefi b) Maliki c) Hanefi d) Şafi
10-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a- Kafir ve Müşrikler ile evlenmek kadın erkek bütün mü’minlere haramdır.
b- Velayet-i İcbar Veliye velayeti altında bulunan kimseyi rızasını almaksızın evlendirme yetkisi veren velayettir.
c- İnsanların karşılıklı rızalarını ifade için kullandıkları beyana irade beyanı denir
d- Bir kız veya kadına talip olmaktan başlayarak nikah safhasına kadar süren evlilik öncesi döneme Flört denir
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a- Hanefi içtihadına göre nişanı hangi taraf bozarsa bozsun hediyeler karşılıklı olarak olduğu gibi yahut değiştiği şekilde iade edilir. ,
b- Buluğ çağına gelmiş bir erkeğin kendi irade beyanı ile evlenebileceği, velisinin onu rızası dışında evlendiremeyeceği hususu ittifakla kabul edilmiştir.
c- Fukahanın çoğuna göre dul kadın, rızası alınmadan veya istemediği halde velisi tarafından evlendirilir.
d- Şafi mezhebine göre ergenlik çağındaki kızın babasına cebren evlendirme selahiyeti tanınmıştır.
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a- ) Mü’min erkeklerin ehli kitap kadınlarla evlenmesi dinimizce haram kılınmıştır.
b- ) Nikâh esnasında mihirin ne zaman verileceği konuşulmamışsa kadının boşanması yahut kocasının vefatı halinde derhal ödenmesi gerekir.
c- ) Fasit akitle evlenen kişiler arasında birleşme cinsi birleşme meydana gelmiş ise kadının iddet beklemesi gerekmez.
d- ) Evlilik akdinde kadın, üzerine evlenmemeyi ve evlendiği yerleşim yerinden başka bir yere götürülmemeyi şartı varsa daha sonra koca buna riayet etmeyebilir.
1C 2B 3D 4B 5A 6A 7B 8B 9B 10D 11C 12B
GENEL
1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Fıtır sadakası dört cins maldan muayyen bir miktarda verilir .Şöyleki:
a)Buğdaydan 520 dirhem b)Buğday unundan yarım sa’
c)Arpadan bir sa’ d)Kuru üzümden 1040 gram
2-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
a)Namaz kılanın önünden secde yerinden bir kimsenin geçmesi
b)Namazda özürsüz olarak öksürmek
c)Namazda “Ah” diye inlemek
d)Özür sahibinin namazda iken özrünün ortadan kalkması
3-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yemin olmaz?
a)Allah’ ın kulu olmayayım b)Allah’ın gazabına uğrayayım,
c)Allah ruhumu imansız alsın d)Kafir olayım
4-Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?
a)Niyet etmek b)Kıbleye yönelmek c)Besmeleyle başlamak d)Buruna suyu iyice çekmek
5-Rahimden değil de bir damardan gelip tenasül organı yolu ile akan kokusuz kana ne denir?
a)Nifas b)Adek c)Hayız d)istihaze
6- Namazda iken abdesti bozulan imamın,yerine cemaaten birini geçirmesine ne denir?
a)İstihlaf b)Mesbuk c)Lahik d)Muktedi
7- Şefatı Uzma nedir?
a-Ahirette her peygamberin kendi ümmetine şefaat etmesi
b-Allah dostlarının kendine intisap edenlere şafaat etmesi
c-Ahirette bütün insanlara ait hesaba çekilme işinin bir an önce yapılması için en büyük şefaate bulunacak olan Hz.Peygamber Efendimizin şefaati
d-şehitlerin yakınlarına ettikleri şefaat
8-Bir insanın doğduğu veya evlendiği,yahutta yerleştiği yere ne denir?
a- vatanı Sükna b-vatanı Aslı c- Vatanı ikame d- vatanı ebi
9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a-Oruçlu iken,oruçlu olduğunu unutarak cinsel ilişkide bulunan kimsenin orucu bozulur
b-6 vakitten çok namazı kazaya kalmış kişi sahib-i tertib tir
c-Taşradan Kabe-i Muazzamaya ilk varıldığında yapılan tavafa Ziyaret tavafı denir
d- Hz.Allah kudret sıfatıyla dilediği şeyi yoktan var eder veya var iken yok eder.
10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a- )Abdest ve gusül için kullanılmış olan sular,temiz olup temizleyici olmayan sulardır.
c- )Cemaatle namaz kılarken imam tekbir almadan önce tekbir alan kişinin namazı caiz olmaz.
b- )Lahik olan kimse kaçırdığı rekatlarda kur’an okur ve sehiv secdesi yapar.
d- )Hata ile abdest alırken boğazına su kaçıp yutan oruçlunun orucu bozulur.
11 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
a- )Cenazeyi taşımak için ücretle adam tutmak caizdir.
b- )Namazda birinci oturuşta teşehhüd miktarından fazla oturulup,üçüncü rekata kalkmanın geciktirilmesi sehiv secdesini gerektirmez.
c- )Bir kimse namaz kılarken rükü gibi bir rüknü ifa edecek kadar bir müddet,avret yeri sayılan bir yeri gözükse namazı fasıt olmaz.
d- )Hac hz. Peygamberin hicretinin 7. yılında farz kılındı.
1D 2A 3B 4B 5D 6 A 7C 8 B 9D 10C 11A
GENEL
1-Hacda ihramlı iken bir mazeret sebebiyle traş olan kişinin ödemesi gereken kefaret şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a-) Üç gün oruç tutmak b-) Altı fakiri doyurmak
c-) Bir koyunun kurban edilmesi d-) Bir kölenin azad edilmesi
2-Hanefî mezhebinde şağıdaki yeminlerden hangisi keffareti gerektirir?
a-) Gamûs b-) Lağv c-) Mün’akide d-)Hepsi
3-İslâm hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi, ölüden diriye organ naklinin caiz olabilmesi için aranan şartlardan biri değildir?
a-) Organ naklinde zaruretin bulunması
b-) Tıbbî ve hukuki ölümün kesinleşmiş olması
c-) Organın aşırı bir ücretle satılmaması
d-) Ölümünden önce kendisinin, ölümünden sonra da mirasçılarının onayının alınmış olması
4-Aşağıdakilerden hangisi, evlilik akdinin kuruluş şartlarından biri değildir?
a-) Ehliyet b-) Meclis birliği c-) Velâyet d-)Evlenme engelinin olmayışı
5-Miras hukukunun klasik İslâm hukuk literatüründeki adı aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Ukûbât b-) Ferâiz c-) Münâkehât d-) Müfârekât
6- Beş vakit namazın sünnetleri ve Teravih namazı gibi belli bir vakti olan nafile namazlara ne tür sünnetlerdir?
a -)Revatib b-)Regaib c-) Takriri d-) Tafsıli
7- İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmaya ne denir?
a-)Savmı Visal b-)Nezir orucu c-) Savmı Davut d-) Eyyami bid
8-Kişinin, dînen yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmayı kendisi için bir yükümlülük haline getirmesine ne denir.?
a-)Celse b-)Nezir c-) Muvalat d-) Teşyi
9- İslâm hukukunda, Cenine karşı bir cinayet işlenmesi halinde bir ceza (tazminat) ödenir. Aşağıdakilerden hangisi bu cezanın ismidir?
a-)Dem b-)Şuf’a c-) Gurre d-) Bedene
10-Hangi mezhebe göre, kolonya kullanılması haramdır.
a-)Hanefi b-)Şafi c-) Maliki d-) Hanbali
10-İhramlı iken, harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına ……………….. denir.
a-)Cinayet b-)Nezir c-) günah d-) Mekruh
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a ) Hanefilere göre, başlanmış olan nafile namaz herhangi bir nedenle bozulacak olursa, sonradan kaza edilmesi sünnettir.
b ) Şafiilere göre cuma namazı hutbesinin Arapça okunması şart değildir.
c ) Belli bir zamanla tayin edilmiş, belirlenmiş olan oruçlara gayr-ı muayyen oruçlar denir.
d ) Cenaze namazına başlandıktan sonra cemaate katılan kimse hemen tekbir alıp imama uyar ve duaları okumaksızın eksik tedbirleri tamamlayıp selam verir.
12-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-Şâfiîlere göre bir Ramazanda kazaya kalan orucun, gelecek Ramazana kadar kaza edilmesi gerekir. Aksi taktirde bu borca ek olarak fidye de ödenmesi gerekir.
b- Ebû Hanîfe’ye göre, bal zekâta tâbi değildir.
c- 80 koyunu olan bir kişi, bunlardan 2 tanesini zekât olarak verir.
d-İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre devlete ödenen vergi, aralarındaki benzerlikten dolayı, kişinin zekât borcunu düşürür.
13-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-Ölü yıkanıncaya kadar yanında seslice Kur’ân okunabilir
b- Farz olan hac için vekâletin şartlarından biri de, adına haccedilecek kişiye haccın önceden farz olmuş olmasıdır.
c-Akîka kurbanından, kurban sahibi ve onun bakmakla yükümlü olduğu kimseler yiyemez.
d-Adak kurbanından kişinin kardeşi yiyemez
1D 2C 3C 4C 5B 6B 7A 8B 9C 0B 11D 12A 13C
GENEL
1- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının vücup şartlarından değildir?
a-) Hürriyet. b-) Erkek olmak c-) Meşru bir mazereti bulunmamak d-) Vaktin girmesi
2- Dört rekatlı farzın son iki rekatında Fâtiha’dan sonra sûre okunsa, bu durumda tercih edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Sehiv secdesi gerekir. b-) Sehiv secdesi gerekmez.
c-) Namazın tekrarı gerekir. d-) Beşinci rekata kalkılır.
3- Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah kılan mazeretlerden değildir?
a-) Seferî olmak b-) İhtilam olmak
c-) Çocuk emzirmek d-) Gebelik
4-”Havâic-i asliyye” tâbirinden ne anlıyorsunuz?
a-) Temel ihtiyaç maddeleri b-) Malın artıcı olması
c-) İhtiyaç harici mallar d-) Alacakların zekâtı
5- Kur’ân’da geçen “ibnü’s-sebîl” terimi neyi ifade eder?
a-) Dilenci b-) Hayır sahibi c-) Yolcu d-) Borçlu
6- Aşaıdakilerden hangisi cumanın sıhhatinin şartlarından değildir?
a-) Cemaat b-) Şehir c-) Hutbe d-) Mukim Olmak
7- Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye ne denir?
a-) Muhtazar b-) Sekerat c-) Teşyi d-) Ahitname
8-Zekâtın, köleliğin kaldırılması yönünde harcanması şekline ne denir?
a-) Uhdiyye b-) Rikab c-) İsar d-)Fitre
9- Umre yapmaksızın sadece hac niyetiyle ihrama girerek yapılan hacca ne haccı denir?
a-) Temettü b-) Kıran c-) İfrat d-) Sader
10-Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmeye ne denir?
a-) İhsan b-) Takva c-) Taat d-) Amel
11-Bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemine ne denir?
a-) Yemini Münakit b-) Yemini Lağv c-) Yemini Kamus d-) Yemini Kasem
12-Hanefilere göre resimli elbise giymenin hükmü ile kılınannamazın durumu nedir?
a- Bu elbise ile kılınan namaz sahihtir. Fakat ihtiyaten yeniden kılınması uygundur.
b- Bu elbise ile kılınan namaz batıldır. Tekrar kılınması gerekir
c- Bu elbise ile kılınan namaz Tahrimen mekruhtur. yeniden kılınması gerekir
d- Hiçbiri
13-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-Ebû Hanîfe’ye göre, iğne yaptırmak orucu bozmaz.
b-Yolculuk veya hayız sebebiyle oruç tutamayanlar, isterlerse daha sonra günleri sayısınca fidye verebilirler.
c- Ebû Hanîfe’ye göre, bütün toprak ürünleri zekâta tâbidir.
d-Hanefîlere göre fıtır sadakasının vücûbu için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir.
14-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Harem ve Hil bölgesi dışında kalan yerlere Âfak denir.
b- İlk namazda Hz. Peygamberimize Hz. Cebrail imamlık yapmıştır.
c- İmam Şâfiî’ye göre gamûs yemini için de kefaret gerekir.
d- Hanefi mezhebine göre, satranç oynamanın hükmü mübahtır.
1D 2B 3B 4A 5C 6D 7 8B 9C 0 A 11C 12A 13C 14D
GENEL
1. Aşağıdakilerden hangisi itikada ehl-i Sünnet mezheplerinden biri değildir?
a) Selefiye b) Maturidiyye c) Eş’ariyye d) Caferiye
2. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biri değildir?
a) Tekvin b) Hayat c) İrade d) Vücud
3. Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılınması mekruh değildir?
a) Sabah namazı kılındıktan sonra b) İkindinin farzı kılındıktan sonra
c) Güneş zevalde iken d) Namaz için ikamet getirilirken
4. İnsanın onbeş gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir?
a) Vatan-ı sükna b) Vatan-ı ikamet c) Vatan-ı asli d) Hiçbiri
5. Aşağıdakilerden hangisi kurbana engel bir kusur değildir?
a) Burnu kesilmiş olan b) Doğuştan kulağı bulunmayan
c) Boynuzu bulunmayan d) Dilinin çoğu kesilmiş olan
6. Tabiat kanunlarına aykırı, olağanüstü bir olayın inanmayan bir kimseden meydana gelmesine ne denir?
a) İstidrac b) İrhas c) Meunet d) İhanet
7. Namazın her rek’atını imam ile beraber kılan kimseye ne denir.
a) Lahik b) Mesbuk c) Müdrik d) Tertip
8. Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmeye ne denir?
a-) Yemini Münakit b-) Yemini Lağv c-) Yemini Kamus d-) Yemini Kasem
9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- Meshin müddeti, abdest alınıp meshin giyilmesinden itibaren başlar.
b- İmam”ı Azam Ebu Hanife’ye göre öğle namazının vakti, fey’i zeval hariç, gölgenin bir katına kadar sürer. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinde bu görüş esas alınır.
c- Özürlü olan bir kimsenin başkasına imameti caiz olmadığından dolayı kör olan bir kimse başkasına imamlık yapamaz.
d- Astımlı hasaların rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz.
10-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- Peygamberimizin ibadetle ilgili olan sünnetlerine Sünen-i Hüda denir.
b- İncil’in diğer bir adı da Ahd-i Atik’tir.
c- Buluğ çağına gelmemiş bir çocuk mümeyyiz ise ezan okuyabilir.
d- Tevatür, yalan üzere birleşmeleri adeten mümkün olmayan bir topluluğun aktarması demektir.
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- Cennetle Cehennem arasında bulunan surun ve yüksek kısma arasat denir
b- Kur’an- Kerim, mâna yönüyle mucize fakat lafız yönüyle mucize değildir.
c- Bedeni ve malî yönü bulunan bir ibadette, özrü bulunmayan bir kimsenin, yerine başkasını vekil tayin etmesi mümkündür.
d- Abdesti olmayan kimsenin Kâbeyi tavaf etmek için abdest alması vaciptir
1D 2D 3C 4A 5C 6A 7C 8C 9B 10D 11D
GENEL
1- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
a-) Vaktin girmesi b-) Devlet başkanının hazır bulunması c-) Şehir hükmünde bir yer olması d-) Hürriyet.
2- Namazda Fâtiha’dan önce sehven başka bir sûre okunsa ve bu hemen hatırlansa ne yapılmalıdır?
a-) Fatiha okunup ardından sûre yeniden okunur ve namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.
b-) Direk rükûya gidilir, namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.
c-) Sadece Fâtiha okunup, rükûya gidilir.
d-) Namaz bozulmuş olur, tekrarı gerekir.
3- Aşağıdakilerden hangisi mendup oruçlardan değildir?
a-) Şevval orucu b-) Nezir orucu c-) Haram aylarda oruç d-) Zilhicce orucu
4-Aşağıdakilerden hangisi zekâta tâbi mallar ile ilgili şartlardan değildir?
a-) Tam mülkiyet b-) Nisab c-) Kalite d-) Yıllanma
5- Aşağıdakilerden hangisi haccın edâsının şartlarından biri değildir?
a-) İhram b-) Sağlıklı olmak c-) Yol güvenliği d-)Ârızî bir engelin buluınmaması
6-‘Kadın, eğer yol güvenliği varsa yanında mahremi olmaksızın da hacca gidebilir.’diyen mezhep hangisidir?
a-)Hanefi b-)Şafi c-) Maliki d-) Hanbali
7- Zekâta tabi mallarda aranan şartlardan biri de, o malın üzerinden bir kamerî yılın geçmiş olması şartına fıkıh ilminde ne denir?
a-)Nisab b-) Karz Hasen c-) Havelânü’l-havl d-) Vedia
8- islam fıkhında korunması bir kimseye emanet edilen mala ne denir?
a-)Nisab b-) Karz Hasen c-) Havelânü’l-havl d-) Vedia
9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Yanlıştır?
a- Allah’ın isim ve sıfatları zikredilmeden söylenen bir sözün yemin sayılıp sayılmamasında toplumun örfü ve kutsal hakkındaki değerlendirmesi ölçü alınır.
b- Hanefi mezhebi’nde, akıl baliğ olup velisinin rızasını almadan evlenen kadının eşi eğer denklik şartlarını taşımıyorsa, kadın hamile kalmadan önce kadının velisi o evliliği fesh edebilir.
c- Bayılmak, orucu bozmaz.
d- Yatırım amacı ile yapılıp kiraya verilen binalar (evler) ve nakliye vasıtaları zekâta tâbidir
10-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Yanlıştır?
a- Evvâbîn namazı, “tevbe eden ve Allah’a sığınanların namazı” demektir.
b- İmam sehiv secdesini gerektiren bir şey yaptığı halde sehiv secdesi yapmazsa, muktedi hemen sehiv secdesi yapar.
c- İmsak, oruç süresince yeme, içme ve cinsî ilişkiden uzak durma anlamına gelir.
d- Câmî, okul, yol, köprü, çeşme gibi hayır kuruluşlarına zekât verilmez.
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- Harem bölgesi, Medîne ve etrafında, bitkileri koparılmamak ve av hayvanlarına zarar verilmemek üzere, belirli sınırlar içindeki emniyetli bölgedir.
b-İslam tarihindeki ilk cuma namazı Medine yakınlarındaki Mekke vadisi’nde kılınmıştır.
c- Şafiilere göre cuma namazı hutbesinin Arapça okunması şart değildir.
d-Buluntu Hayvanlara dale denir
1D 2A 3 B 4C 5A 6B 7C 8D 9 B 10 C 11D
CENAZE HİZMETLER REHBERİ
1. Aşağıdakilerden hangisi kefenin çeşitlerinden biri değildir.
a) Sünnet miktarı kefen c) Zaruret miktarı kefen
b) Kifayet miktarı kefen d) Haciyat miktarı kefen
2. Aşağıdakilerden hangisi ölümden sonra yapılacak işlemlerden biri değildir.
a) Çenenin bağlanması c) Ayakların uzatılması
b) Ölünün Kıbleye çevrilmesi d) Elbise ve ziynet eşyalarının çıkarılması
3. Aşağıdakilerden hangisi erkek kefeninin bölümlerinden biridir
a) İzar b) Lifafe c) Göğüs örtüsü d) Kamis
4. Iskat ve devir uygulamasının kaynağı aşağıdakilerden hangisidir
a) Kur’an-ı Kerim c) Ulemanın ictihadı
b. Sünnet d) toplumsal iyi niyet ve gayret
5. Aşağıdakilerden hangisi belediyelere ait görevlerden biri değildir.
a) Cenazelerin nakledilmesi c) Ölülerin yıkanması ve kefenlenme
b) Ölüm raporu almak d) Cenazelerin defnedilmesi
6-Kabrin içinde kıble tarafının oyulmasıyla yapılıp, ölünün yüzü kıble tarafına gelecek şekilde sağ tarafı üzere yerleştirildiği yerin ismi nedir?
a) Lahik b) Lifafe c) Lahih d) Layl
7-Buluğ çağna ulaşmamış çocukların kefenleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Sadece izar ve lilafaden den oluşmaktadır.
b- izar ve lilafave kamisten oluşur
c- sadece izardan oluşur
d- elbisesi ile defnedilir
7- Kabrin topraktan bir iki karış yükseltilip, deve hörgücü gibi yapılmasını hükmü nadir?
a- Tenzihen mekruhtur b- tahrimen mekruhtur c Müstehaptır d- menduptur
9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- Ölü yıkanıncaya kadar yanında Kur’an-ı Kerim okumak mekruhtur.
b- Erkek mi kadın k-mı olduğu anlaşılmayan ve bu bakımdan kendisine hünsa-i müşkil denilen kimse ölünce yıkanmaz, sadece teyemmüm ettirilir.
c- Cenazenin yıkanması farz-Ayndır. Bu konuda ölen kişinin çocuk veya yetişkin olmasında bir farklılık söz konusu değildir.
d- Cenaze namazında cemaat içerisinde bir kadın bulunduğu takdirde imamın, kadınlar için de imamlığa ayrıca niyet etmesi gerekli değildir.
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-Ölmüş bir Müslüman’ın başı bulunmayıp vücudunun çoğu bulunursa yıkanır, kefenlenir ve namazı kılınır.
b- Ölünün yedinci, kırkıncı, elli ikinci gecesi gibi belli gün ve gecelere tahsis edilerek hatim ve mevlid merasimleri hakkında Kur’an ve Sünnet’e dayalı bir bilgi ve tavsiye yoktur.
c- Cenaze namazının cemaatle kılınması gerekir. Tek bir kişinin kılmasıyla farz olan bu görev yerine getirilmiş olmaz.
d- İslam âlimleri, hiçbir şarta bağlı olmaksızın organ naklini İslam’da caiz görürler.
1D 2B 3C 4D 5B 6C 7A 8D 9C 10B
HAYAT VE İSLAM AHLAKI BÖLÜMÜ
1- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir?
a) Dini kurallar b) Ahlak kuralları c) Hukuk kuralları c) Sağlık kuralları
2- İslam ahlakının kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Kur’an-ı Kerim b) Sünnet c) Nefis d)Vicdan
3- Aşağıdakilerden hangisi temel kul (insan) haklarından biridir?
a) Yaşama hakkı b) Din ve vicdan hürriyeti c) Özel hayatın gizliliği d) Hepsi
4- İslami kaynaklarda doğruluk ve dürüstlük aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a) iffet b) Hikmet c)İstikamet d)Tevazu
5- İnsan ilişkilerinde sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve medeni davranışlar sergilemeyi ifade eden ahlaki vasıf aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takva b) Hilim c) Sıdk d) Amel-i Salih
6-Allah yolunda harcamada bulunmak, toplumda kimsesiz, fakir ve düşkünlere yardım eli uzatmak başta olmak üzere sosyal yaraları sarmak için kurulmuş kalıcı yardım müesseselerine ne denir?
a) Vakıf b) Külliye c) İmarethane d) Han
7-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Çevredeki maddi kirlenme, insanlığın evrensel ahlaki değerlerden uzaklaşmasından doğan manevi kirlenmenin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
b-Hisbe teşkilatı, İslam toplumunda genel ahlakı ve kamu düzenini koruma ve denetleme faaliyetini ve bununla görevli resmi kuruluşu ifade eder.
c-Komşunun başına bir musibet geldiğinde teselli etmek, darda kaldığında yardımına koşmak komşuluk görevlerinden değildir.
d-İslam ilimlerinden fıkhın önemli bir kısmını siyaset konuları oluşturur.
8-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-Lüks ve ihtişam için harcama yapmanın bir mahsuru yoktur.
b-Mevlid, dört halife döneminden itibaren başlamış ve günümüze kadar gelmiştir.
c-Dinen haram kılınan maddeler ile lüks sayılanların tüketimi israf olduğu gibi helal kabul edilen maddelerin ihtiyaçtan fazla tüketimi de haramdır.
d-Evlilik çağına gelen çocukların evlendirilmesi ana babanın zorunlu görevlerinden biridir.
9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a – Canlı olarak doğduğu bilinen bir çocuğun, yıkanıp cenaze namazı kılınır. Çocuk ölü doğarsa yıkanır ancak cenaze namazı kılınmaz.
b- Hz. Peygamber (a.s), huzurundan geçen gayrı Müslim bir kişiye ait olan bir cenazeyi gördüğünde insana saygı adına ayağa kalkmıştır.
c- Ehliyet, adalet ve dürüstlük İslam’ın idarecilerde aradığı temel vasıflardandır.
d-Toplumun haksız ve adaletsiz yöneticilere karşı yapabilecekleri bir şey yoktur.
1D 2C 3D 4C 5C 6A 7 C 8 C 9D
ÇALIŞMA,HUKUKİ VE TİCARİ HAYAT BÖLÜMÜ
1- Aşağıdakilerden hangisi “sabit olmak,hapsetmek,devamlı olmak,alıkoymak” gibi anlamlara gelir?
a) Mürtehin b) Rehin c) Rihle d) Rahin
2- Fıkıh terimi olarak kefilin zimmetinin borçlunun zimmetine bitiştirilmesini aşağıdaki terimlerden hangisi ifade eder?
a) Kefalet b) Vekalet c) Bedel d)Sefaret
3- Bir tarafın arazi diğer tarafın da emek ile katıldığı ve çıkacak ürünün belli bir oran üzerinden paylaşıldığı ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mufâvada b) Müsâkat c) Mudârebe d) Müzâraa
4- İslam Hukukunda aşağıdakilerden hangisi satılan malın maliyeti ve kâr oranı açıklanmadan pazarlık usulü ile satışı ifade eder ?
a) Murabaha b) Tevliye c) Müsaveme d) Vedia
5- Aşağıdakilerden hangisi Müşteri kızıştırarak fiyatların yükselmesini sağlamak anlamındadır?
a) Neceş b) Garar c) Gabn-ı Yesir d) Tağrir
6- İslam hukuk literatüründe bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satılıp,satılan fiyattan daha düşük bir fiyatla geri satın alınmasına ne denir?
a) ine b) Lukata c) Vedia d) Karz
7-Buluntu malla ilgili düzenlemeler İslam hukukunda hangi terimiyle ifade edilir?
a) ine b) Lukata c) Vedia d) Karz
8- Fıkıhta,bir kimseye korunması için bir malın emanet edilmesi akdini ve bu şekilde emanet edilen mal……………… başlığı altında ele alınır.
a) ine b) Lukata c) Vedia d) Karz
9- İslam hukukunda borcun,bir kimsenin zimmetinden başka bir kimsenin zimmetine nakledilmesini ifade eden terime ne denir?
a) ine b) Lukata c) Havale d) Karz
10- Fıkıhta teknik olarak “birinin diğer bir kimseye intifâ ile tüketilen belli bir mislî malın,misli kendisine iade edilmek üzere verilmesine ne denir?
a) ine b) Ariyet c) Vedia d) Karz
11- Bir kimseye bedelsiz olarak belli bir sure kullanmak üzere bir malın verilmesini konu alan sözleşme türüne ………………………….denir.
a) Havale b) Ariyet c) Vedia d) Karz
12- Ortaklardan bir kısmının sermaye,diğerinin ise emek ile katılarak kurdukları ve karı belli bir oran üzerinden paylaşmak üzere anlaştıkları emek-sermaye şirketine İslam Hukuku Literatüründe ne denir?
a) Muharebe şirketi b) Selem Akti c) İctimai Şirket d) Mudarebe Şirketi
13-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Günümüzdeki devlet memurları,sanayi ve tarım kesimi işçileri ile günlük işçiler ecir-i has kapsamındadır.
b-Ücret karşılığı bir işi takip eden vekil,ücret karşılığı bir hizmeti ifa eden dişçi,doktor,terzi ve tamirci gibi esnaf ve sanatkarlar eciri müşterek grubunda yer alır.
c- Hz.Peygamber Efendimiz(sav)Şehre mal getiren kafilenin pazara varmadan yolda karşılanıp malının satın alınmasını yasaklamıştır.
d- Hanefilere göre şarap imalatçısına ticaret kastıyla üzüm satmak haramdır.
14-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-On kilo buğdayın,on iki kilo buğdayla peşin olarak ve kaliteleri farklı bile olsa değişimi faiz sayılır.
b- Hanefiler bir kimsenin satımı üzerine satım yapmayı,muhayyerlik suresi içindeyken üçüncü bir kişinin satıcıya gelerek ”sen bu satımı feshet,ben o malı daha yüksek bir fiyata senden alayım” demesi olarak anlamışlar ve böyle yapmanın haram olduğunu söylemişlerdir.
c- Bir müslümanın zekat verebilecek seviyeye gelebilecek kadar mal varlığına sahip olabilmek için çalışması müstahaptır.
d- Bir meyve bahçenin gelecek yıllardaki meyvesinin önceden satılmasında dinen bir sakınca yoktur.
15-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- İslam hukukçularının çoğunluğu bir malı peşin fiyattan daha fazla fiyata vadeli olarak satmanın caiz olmadığını ileri sürmüşlerdir
b- Kira akdinin hukuken geçerli olabilmesi için tarafların akid kurma ehliyetine sahip olmaları gerekmez.
c- Satılan malın maliyeti ve kâr oranı açıklanmadan pazarlık usulü ile satışı caiz değildir.
d- Kar payı esasına dayalı çalışan birikimli hayat sigortası yaptırmak dinen caizdir.
1B 2A 3D 4C 5A 6A 7B 8C 9C 10D 11B 12D 13D 14D 15D

1

Nisan
2012

MBST HAZIRLIK ÇALIŞMA NOTLARI(İtikat-ibadet-hac-siyer vb.)

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  349 Kez Okundu

AÇIKLAMALI SORU ÖRNEKLERİ:
3. Kur’an ilimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Esbabu’n-nüzul B) Kur’an’ın Müteşabihleri
C) Cerh ve Ta’dil D) Huruf-u Mukatta
CEVAP: C
Hadis râvilerinin kusur ve meziyetlerinin özel terimlerle tetkik edildiği “cerh ve ta’dil ilmi” hadis ilminin en önemli konularından biridir. Cerh ve Ta’dil: Hadis ilmi ile ilgili olup hadis ravilerini adalet ve zapt yönünden inceleyen ilim dalıdır. Esbâbu’n-Nüzûl: Âyet veya surelerin indirilme sebeplerini ele alan ilim dalıdır. Müteşabih: Kur’an’da ne anlama geldiği kesin olarak bilinemeyen Allah’ın zat, sıfat ve isimleri gibi konulardır. Huruf-u Mukattaa: Kur’an’daki kesik harflerden oluşan kelimelerdir.
21. Hayber fethinin tarihi hangisidir?
A) Hicrî 8 miladî 628 B) Hicrî 9 miladî 630
C) Hicrî 8 miladî 629 D) Hicrî 7 miladî 628
CEVAP: D
Hayber, Hz. Peygamber’in hicretinin 7. yılında fethettiği bir yerdir. Şam-Medine yolu üzerindedir. Medine’nin 150 km. kuzeyindedir. Yahudilerin oturduğu bir yerleşim merkezidir. Hayber aynı zamanda hurma ve tahıl merkezidir. Burası 628’de fethedilmiştir.
25. Hadis literatüründe İmam Buhari ve İmam Müslim’in “Camiu’s Sahih” adlı eserlerinin her ikisinde de bulunan hadisler, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Mütevatir Hadis B) Müttefakun Aleyh
C) Muhtelefün fihi D) Müdelles Hadis
CEVAP: B
“Müttefakun aleyh” kelime olarak üzerinde ittifak edilen demektir. İmam Buhari ve İmam Müslim’in “Camiu’s Sahih” adlı eserlerinin her ikisinde de bulunan hadisler için kullanılan bir kavramdır.
32. “Uzuvları belirmiş olan çocuğu düşürmesi sebebiyle kadının rahminden gelen kana ……….. denir” cümlesindeki boşluğu, aşağıdakilerden hangisi ile doldurabiliriz?
A) Nifas kanı B) Âdet kanı
C) Hayız kanı D) Özür kanı
CEVAP: A
Nifas (loğusalık) kanı, hamile kadının çocuğunun doğumu sonrası gelen kandır.
Adet-hayız kanı, buluğ çağına erdikten sonra gelen kandır.
Özür kanı ise rahatsızlıktan dolayı damardan gelen kanın tenasül uzvu yoluyla bedenden atılmasıdır.
58. Bayramın 3. günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
A) Nefr-i Evvel B) Tehallül-ü Sani
C) Tehallül-ü Evvel D) Nefr-i Sani
CEVAP: A
Nefr-i Evvel: Bayramın 3. günü Mina’dan ayrılmaktır. Bu, Zilhicce’nin 12. gününe tekâbuül eder, II. Hareket günüdür. Nefr-i Âhir (Mina’dan sonuncu hareket günü): Zilhicce’nin 13. gününe tekabül eder. Tehallül-ü Evvel: Cinsel ilişki dışında ihram yasaklarının sona ermesidir. Tehallül-ü Sani: İhram yasaklarının tamamının bitmesi halidir.
70. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subûtî sıfatıdır?
A) Tekvin B) Muhalefetün li’l Havadis
C) Kıdem D) Bekâ
CEVAP: A
Diğerleri Allah’ın Zâtî sıfatlarındandır.
Zati sıfat, sadece Allah’a ait olup kullarda olmayan sıfatlardır. Allah’ın zati sıfatları şunlardır:
Vücut: Allah’ın vâr olduğunu ifâde eder. Buna göre, Allah’ın varlığı başka bir varlığa bağlı olmayıp, zâtının îcabıdır,
Kıdem: Allah’ın varlığının başlangıcı olmaması demektir. Buna göre, Allah, kadîmdir, ezelîdir. Yani önce yok iken sonradan var olmuş değildir,
Beka: Allah’ın varlığının sonu olmaması, daima var olması demektir. Allah’ın varlığının başlangıcı olmadığı gibi, sonu ve nihayeti de yoktur,
Vahdaniyet: Allah’ın bir olması demektir,
Muhalefetün li’l Havadis: Allah’ın, sonradan vücud bulan varlıklara benzememesi demektir. Allah ne zâtında, ne de sıfatlarında kendi yarattığı varlıklara benzemez,
Kıyam Binefsihi: Allah’ın, başka bir varlığa ve hiçbir mekâna muhtaç olmadan zâtı ile kaim olması demektir.
Subûtî sıfat, kullarda da benzerleri olan sıfatlardır. Allah’ın subûtî sıfatları şunlardır:
Hayat: Diri olmak anlamına gelir, Allah’ın hayat sâhibi olması, hayat sıfatıyla muttasıf bulunması demektir,
İlim: Bilmek anlamına gelir. Allah Teâlâ’nın her şey’i bilmesi, ilminin her şey’i kuşatması demektir.
Sem’ : İşitmek anlamına gelir. Allah’ın her şeyi duyup işitmesi demektir.
Basar: Görmek anlamına gelir. Allah’ın olup biten her şeyi görmesi demektir.
İrade: Dilemek anlamına gelir. Allah’ın bir şeyin olup olmamasını dilemesi, her şeyi dilediği gibi tayin ve tesbit etmesi demektir.
Kudret: Gücü yetmek anlamına gelir. Allah’ın varlıklar üzerinde, irâde ve ilmine uygun olarak tesir ve tasarruf etmesi, her şeyi yapmaya ve yaratmaya gücü yetmesi demektir.
Kelâm: Konuşmak anlamına gelir. Allah’ın harf ve sese muhtaç olmadan konuşması demektir.
Tekvin: Yaratma demektir. Allah’ın yok olan bir şeyi yokluktan çıkarması ve vücûda getirmesi demektir.
86. Aşağıdaki Türk Cumhuriyetlerinden hangisinin başkenti “Bişkek” dir?
A) Kazakistan (Astana) B) Türkmenistan(Aşkabat)
C) Özbekistan (Taşkent) D) Kırgızistan
CEVAP: D
Bişkek, Kırgızistan’ın başkentidir. 1878 yılında kurulmuştur.
AÇIKLAMASIZ SORU ÖRNEKLERİ:
3. Mümin suresinin diğer adı nedir?
A) Berae B) Tegabun
C) Kalem D) Gafir
CEVAP: D
6. Hangisi rivayet türü tefsire bir örnektir?
A) Razi® Mefatihu’l-Gayb
B) Beydavî® Envarû’t-Tenzil
C) İbn Kesîr® Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim
D) Âlûsî® Ruhu’l-Meânî
CEVAP: C
18. “et-Tefsiru’l-Mevdû’î” kavramı ne demektir?
A) Konulu tefsir B) Rivayetlere dayalı tefsir
C) Zayıf ictihadlara dayalı tefsir D) Uydurma tefsir
CEVAP: A
41. Aşağıdakilerden hangisi huruf-u istila’dan değildir?
A) (Elif) (ا) B) (Dat) (ض)
C) (Kaf) (ق) D) (Zı) (ظ)
CEVAP: A
46. Aşağıdaki hadiste belirtilen Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa ile ilgili olarak ne yapılması önerilmektedir?
(لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى)
A) Kutsal sayılmaları B) Ziyaret edilmeleri
C) Tamir ve bakımlarının yapılması
D) Buralarda namaz kılınması
CEVAP: B
57. Aşağıdaki kadınlardan hangisi sahabe değildir?
A) Hz. Hatice B) Râbiatu’l-Adeviyye
C) Fatma binti Kays D) Hz. Sümeyye
CEVAP: B
64. Bir kimsenin geri alamayacağı mala veya kıra gömüp yerini hatırlamadığı mala ne ad verilir?
A) Emvâli Zahire B) Lukata
C) Emvâli Bâtine D) Mal-i Dımâr
CEVAP: D
69. Tasavvuf tarihinde pek çok tartışmalara neden olan “Ene’l-Hak” sözünü söyleyen kimdir?
A) Beyazıt-ı Bistâmî B) Hallac-ı Mansur
C) Rabiatü’l-Adeviyye D) Cüneyd-i Bağdâdî
CEVAP: B
81. (لا أتكلم بالتركية في الصف) Cümlesi ne anlama gelir?
A) Sınıfta Türkçe konuşmam
B) Sınıfımızda Türkçe konuşurum
C) Okulda Türkçe konuştum
D) Türkçe konuşabilir misin?
CEVAP: A
NOT: Bu sorular kitabımızdan rastgele seçilmiştir.
NAFAKA
1. Kişinin geçimini üstlendiği kişilerin ihtiyaçlarını üstlenmesine ne denir?
a) Nafaka c) Geçimlik b) Mesken temini d) Vasıta temini
2. Hangi Mezhebe göre küçük veya büyük ama gaip olan oğlun hanımının nafakası babaya vacip değildir.
a) Şafi b) Hambeli c) Maliki d) Hanefi
3. Nafaka alacaklısı akraba birden fazla olursa nafaka borcu nasıl ödenir?
a) Her şahsın Miras payı ölçüsünde. c) Her şahsın günlük ihtiyacı ölçüsünde.
b) Her şahsın sosyal payı ölçüsünde. d) Her şahsın kendi isteği ölçüsünde.
4. “Kadınlarınıza yediklerinizden yedirin. Giydiklerinizden giydirin. Onları …………..……….ve yüzlerine vurmayın” (Hadis-i Şerif).
Yukarda boş bırakılan yere hadisin kitplarda rivayet edildiği şekilde tamamalayabilmek için aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
a) Sevin b) Yerrmeyin c) Dövmeyin d) Üzmeyin
5. Hanefilere ve şafilere göre yiyecek ve içecek nafakası nasıl takdir edilir?
a) Kadının sosyal statüsüne göre
b) Kocanın babasının zenginlik ve fakirlik durumuna gore
c) Kocanın zenginlik ve fakirlik durumuna gore
d) Kadının babasının zenginlik ve fakirlik durumuna gore
6. Aşağıdakilerden hangisi nafaka kapsamında değildir?
a) Yiyecek temini c) Giyecek temini
b) Mesken temini d) Vasıta temini
7. Hanefi Mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi kadının nafaka hakkını düşürmez.
a) Mürted olma b) Haksızlıkla kocanın evinden çıkma
b) İzinsiz baba evine gitme d) İzinsiz Hac’a gitme
8. Aşağıdaki mezheplerden hangisine göre kadın hapsedilirse nafaka hakkı düşer?
a) Şafi Mezhebi b) Hanefi Mezhebi
c) Maliki Mezhebi c) Hepsi
9. Aşağıdakilerden hangisi Cumhur’a göre nafakanın vacip olmasının şartlarından değildir?
a) Evlilik sahih olmalıdır b) Koca baliğ olmalıdır
b) Kadın uygun yaşta olmalıdır d) Şer’i bir gerekçe olmadan ev terk edilmemelidir
10. Fakir kimsenin kimsesi olmadığı takdirde nafakası nerden temin edilir?
a) Komşulardan b) Muhtardan c) Belediyeden d) Devlet hazinesinden
1. A 2. D 3. A 4. C 5. C 6. D 7. B 8. C 9. D 10. E
RADA (SÜT EMZİRME)
1. İmam- Azam Ebu Hanife’ye göre süt emme süresi kaç aydır?
a) 30 Ay b) 6 ay c) 12 Ay d) 20 Ay
2. Hangi mezhebine göre evlilik engeli oluşturan süt emme, ilk iki yaş içinde birbirinden ayrı olarak beş defa olmalıdır?
a) Selefi b) Zahiri c) Hanefi d) Şafi
3. Süt emmenin sabit olduğuna dair yapılan şahitliğe ne denir?
a) Teati b) Beyyine c) Naib d) Lağv
4. Süt Anneye ücret verileceği takdirde hak edeceği ücrete ne denir.
a) Teati b) Beyyine c) Ecri Misil d) İtinşak
5. Evlilikten sonra sütkardeşliğinin ortaya çıkması hususunda aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Evlilik sona erer b) Nikahtan once ortaya çıkmadığı için aynen devam eder?
c) Yeniden Nikah kıyılır d) Hiçbiri
6. Babanın bulunmadığı durumda annenin çocuğunu emzirmesi hususunda aşağıdaki ibarelerden hangisi doğrudur?
a) Emzirmek Zorunda değildir b) Emzirmek zorundadır c) Emzirme hususunda muhayyerdir d) Hiçbiri
7. “Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Bu emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir” (Bakara, 233) Ayet-i Kerimesi’nden Cumhur’un çıkardığı hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vacip b) Farz c) Mendub d) Müstehap
8. İslam hukukçularına göre emzirme karşılığında ücrete hak kazanma süresi kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?
a) Üç yıl b) İki yıl c) İki buçuk yıl d) Altı ay
9. Aşağıdakilerden hangisi ittifak edilen evliliği haram kılan süt emme şartlarından biri değildir?
a) Mideye vardığının kesinleşmesi c) Sütün İnsan sütü olması
b) Çocuk iki yaşından kücük olmalı d) Süt emmenin ağız-burun yoluyla olmas
10. Erkek ve kadının her ikisinin yahut onlardan birinin evliği haram kılan süt emmeyi itiraf
etmelerine ne denilir?
a) Beyyine b) İkrar c) Karine d) Şahadet
11. Aşağıdakilerden hangisi süt emmeyi sabit kılan hususlardan biridir?
a) Delalet b) Beyyine c) Taalluk d) Dostluk
1.a 2.d 3. b 4.c 5.a 6b 7. c 8. b 9. a 10. b 11. b
TALAK
1. Kadının mali bir ödeme yapması veya mali bir hakkından vazgeçmesiyle tarafların anlaşarak evlilik birliğine son vermelerine ne denir?
a. Tefrik b. Muhâlea c. Talak d. Feragat
2. Kocaya boşadığı eşine ancak yeni bir nikâhla dönme imkânı veren boşanma hangisidir?
a. Sünni Talak b. Ric’i Talak c. Bâin Talak d) Bid’i Talak
3. Aşağıdakilerden hangisi boşanma sebeplerindendir?
a. Hastalık b. Nafakayı temin etmeme c. Kadının müsrifliği d. Gaiplik
4. Mükrehin boşamasını hangi mezhep geçerli saymıştır?
a. Hanbeli Mezhebi b. Maliki mezhebi c. Şafi Mezhebi d. Hanefi Mezhebi
5. Aşağıdaki nafaka çeşitlerinden hangisi İslam hukukunda yer almaz?
a. Usul nafakası b. Füru nafakası c. Bakım nafakası d. Hısımlık nafakası
6. Evlilik birliğinin akit anında var olan veya sonradan meydana gelen bir eksiklik sebebiyle bozulmasına ne denir.
a. Velayet b. Fesih c. Kefaet d. Talak
7. İslam Hukukunda mahkeme kararıyla meydana gelen boşanmaya ne denir.
a. Velayet b. Fesih c. Tefrik d. Talak
8. İslam Hukukunda kocanın boşama yetkisini evlilik anında yahut daha sonra kadına devretmesine ………. denir.
a. Velayet b. Fesih c. Tefrik d. Tefvizi talak
9. İslam Hukukunda kocanın dört ay veya daha fazla karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne denir?
a. İla b. Fesih c. Tefrik d. Velayet
10. İslam hukuk litaratüründe çocukların bakımını ve yetiştirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. İla b. Usul nafakası c. Hidane d. Beynünet-i Kübra
11. İslam hukuk litaratüründe Fakir olan ana ve babanın çalışabilecek durumda olsalar bile alabildikleri nafaka çeşidi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. İla b. Usul nafakası c. Hidane d. Beynünet-i Kübra
12. Kocanın karısının zina ettiğini iddia edip ispatlayamaması durumunda hakimin huzurunda hususi bir şekilde yeminleşmeye………………….denir.
a. İla b. Lian c. Hidane d. Beynünet-i Kübra
13. Boşanmadan başka bir anlama gelmesi mümkün olmayan örfen de özellikle boşanma için kullanılan sözlere İslam hukukunda ne denir?
a. Usule dair sözler b)Furuya dair sözler c) Sarih sözler d. Talak sözleri
14. Kocanın eşini üçüncü boşaması ile yeni bir nikahında tarafların bir araya gelmesi için yeterli olmadığı ayrılığa İslam hukukunda ne denir?
a) Beyyinatül Kübra b) Ric’I Talak c) Muhalea d) Tefrik
15. Sünnete uygun olarak gerçekleştirilen boşama çeşidine İslam hukukunda ne denir?
a) Beyyinatül Kübra b) Ric’I Talak c) Süni Talak d) Tefrik
16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) İslam’ın boşanmayı diğer dinlere göre kolay tutması boşanmanın, İslam dünyasında artmasına sebep olmuştur
b Koca vermiş olduğu boşama yetkisini geri alabilir ve kendisinin boşama yetkisini de ortadan kaldırır.
c ) Hanefi ve Şafii mezhebine göre gaiplik bir boşanma sebebi değildir.
d ) Sahih halvette zifaf gerçekleşmemişse kadının iddet beklemesi gerekmez.
17.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a ) Koca ilâ süresi içerisinde karısına dönmezse hâkimin kararına ihtiyaç kalmadan bir bâin talakla boşanmış sayılır
b ) Fâsid bir nikâhla evli olanlar ölüm iddeti beklemezler.
c ) Ölüm iddeti üç ay, iddet ise dört ay on gün sürer.
d ) İslam hukukunda evlat edinme her hangi bir hukuki netice doğurmaz.
18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a ) Hanefi hukukçulara göre annenin çocuğunu emzirmesi dinen de hukukende zorunlu değildir.
b ) Küçüklüğünden ve yaşlılığından dolayı hayız görmeyen kadınların iddeti üç aydır.
c ) Ölüm iddeti üç ay, iddet ise dört ay on gün sürer.
d) Hanefi ve Şafii mezhebine göre gaiplik bir boşanma sebebi değildir.
1. b 2c 3. c 4. d 5. c 6b 7 c 8 d 9a 10c 11 b 12 b 13 c 14a 15c 16 c 17.c 18.b
GENEL
1- İslâm hukukunda bir yolcunun onbeş günden az kalmayı planladığı yere ne ad verilir?
a-) Vatan-ı süknâ b-) Vatan-ı aslî c-) Vatan-ı ikâme d-) Vatan-ı fer’î
2- Dört rekatlı farz namazlarda birinci oturuşta teşehhütten sonra “Allâhümme salli alâ Muhammed” dense bu durumda ne gerekir?
a-) Hiçbir şey gerekmez. b-) Devamının da okunması gerekir.
c-) Hemen secdeye gidilir. d-) Sehiv secdesi lazım gelir.
3- Aşağıdakilerden hangisi, orucun geçerlilik şartlarındandır?
a-) Mukîm olma b-) Seferîlik c-) Niyet d-) Gençlik.
4- Aşağıdakilerden hangisi zekâtın geçerlilik şartlarından biridir?
a-) Bulûğa erişme b-) İtikad c-) Altın ve gümüşten olması d-) Temlik
5- Kur’ân’da, zekâtın verilebileceği bildirilen gruplardan “el-ğârimîn” neyi ifâde eder?
a-) Borçlular b-) Yolcular c-) Miskinler d-) Yoksullar
6-Hanefilere göre seferi iken dört rekatlı farz namazların iki rekat olarak kılınmasının hükmü nedir?
a-) Farz b-) Vacip c-) Sünnet d-) Mübah
7-Güneşin doğması, batması veya zevale yaklaşması hallerinde cenaze namazı kılınmasının hükmü ………… .dır.
a-) Haram b-) Mekruh c-) Sünnet d-) Müstehab
8-Hanefîlere göre fıtır sadakasının hükmü, ……………… dır
a-) Farz b-) Vacip c-) Sünnet d-) Mübah
9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-Hac veya umre yapmak niyeti ile ihrama girdikten sonra, düşmanın engellemesi vb. herhangi bir sebeple tavaf ve vakfe yapma imkanının ortadan kalkmasına Fevat denir
b-Haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememesi, vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat’ta bulunamamasına İhsar denir
c- Vakfenini yapılgığı güne ‘tevriye’ günü denir
d- İhrama GİRME dışında hacla ilgili menasıktan hiçbiri, hac ayları girmeden yapılamaz.
10-Hangi mezhebine göre, Müslüman bir kimsenin kasten de olsa besmelesiz olarak kestiği hayvanın eti helaldir ve yenebilir?
a) Selefi b) Zahiri c) Hanefi d) Şafi
11- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Dinin aslında olmadığı halde, inanç ve ibadet alanında sonradan icat edilen inanış ve davranışlara bidat denir.
b -İslâm hukukunda kocanın, sahip olduğu boşama yetkisini karısına vermesine Tefvîz-i talak denir
c – Boşanma belli bir şarta bağlanırsa, o şart gerçekleştiğinde boşama da gerçekleşmiş olur.
d- Bir müslümanın elektrik şokuyla öldürdüğü hayvanın eti helaldir ve müslümanlarca yenebilir.
12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a- Kesilen hayvanın karnından çıkan yavru canlı ise organları tamamen gelişmemiş olsa da yenebilir.
b-Kurban kesmenin rüknü, kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır.
C-Güneş tutulması esnasında kılınan nafile namaza küsuf namazı denir
d- Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terk etmenin cezası “dem”dir.
13 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- Mîkâtı ihramsız olarak geçmenin cezası “bedene”dir.
b- Dört mezhep imâmı da fıtır sadakasının vücûbu için akıllı ve bâliğ olmayı şart koşmuşlardır.
c- Güneşin battığı zannedilerek iftar ederken, güneşin henüz batmadığı anlaşılsa, bu durum hem kaza hem de kefareti gerektirir.
d- Birinci veya ikinci rekatta Fâtiha’nın peşpeşe iki defa okunması sehiv secdesini gerektirir.
1A 2D 3C 4D 5A 6B 7B 8B 9D 10D 11D 12A 13D
NİKÂH
1- Ebu Hanife’ye göre evlenecek çiftlerin aşağıdaki hususların hangisinde denk olması aranmaz.
a) Servet b) Dindarlık c) Yaş d) Meslek ve İş
2-Aşağıdakilerden hangisi devamlı evlilik engellerinden biridir.
a) Din Farkı b) Sütten doğan hısımlık c) Üç kere boşama d)Kadının nikahlı olması
3. Aşağıdakilerden hangisi kocanın karısına karşı borçlarından değildir.
a) Mehir b) Nafaka c) İyi geçim d) İtaat etmek
4. Hiçbir hukuki netice doğurmayan evlilik çeşidi aşağıdakilerden hangisidir.
a) Fasid Evlik b) Batıl Evlilik c) Sahih Evlilik Mevkuf Evlilik
5. Aşağıdakilerden hangisi İslam’da evlilik anlayışına uygun değildir.
a) Cinsi tatmin gayedir c) Evlilik dışı ilişki haramdır
b) Nesli devam ettirmek amaçlanır d) Prensip olarak tek eşle evlenilir
6- Her iki tarafın belli derecelerdeki yakınlarıyla karşı taraf arasında evlenme manii İslam Hukuku’nda aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a- Hurmetu’l Musahare b- Sahih Halvet c- Velayet-i İcbar d- Hul’
7- Erkek ile kadının kimsenin görmediği bir yerde baş başa kalarak bazı hukuki neticeler doğuran yalnız kalmalarıdır.
a- Hurmetu’l Musahare b- Sahih Halvet c- Velayet-i İcbar d- Hul’
8-Sıhhat ve geçerlilik kazanması tarafların yahut velilinin rızasına bağlı alan evliliğe…………………………….denir.
a- Hurmetu’l Musahare b- Mevkuf Elilik c- Velayet-i İcbar d- Hul’
8- Hangi mezhebe gore ‘evlenmenin gizlenmemesi’ nikahın ‘geçerlilik şartlarındandır’
a) Selefi b) Maliki c) Hanefi d) Şafi
10-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a- Kafir ve Müşrikler ile evlenmek kadın erkek bütün mü’minlere haramdır.
b- Velayet-i İcbar Veliye velayeti altında bulunan kimseyi rızasını almaksızın evlendirme yetkisi veren velayettir.
c- İnsanların karşılıklı rızalarını ifade için kullandıkları beyana irade beyanı denir
d- Bir kız veya kadına talip olmaktan başlayarak nikah safhasına kadar süren evlilik öncesi döneme Flört denir
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a- Hanefi içtihadına göre nişanı hangi taraf bozarsa bozsun hediyeler karşılıklı olarak olduğu gibi yahut değiştiği şekilde iade edilir. ,
b- Buluğ çağına gelmiş bir erkeğin kendi irade beyanı ile evlenebileceği, velisinin onu rızası dışında evlendiremeyeceği hususu ittifakla kabul edilmiştir.
c- Fukahanın çoğuna göre dul kadın, rızası alınmadan veya istemediği halde velisi tarafından evlendirilir.
d- Şafi mezhebine göre ergenlik çağındaki kızın babasına cebren evlendirme selahiyeti tanınmıştır.
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a- ) Mü’min erkeklerin ehli kitap kadınlarla evlenmesi dinimizce haram kılınmıştır.
b- ) Nikâh esnasında mihirin ne zaman verileceği konuşulmamışsa kadının boşanması yahut kocasının vefatı halinde derhal ödenmesi gerekir.
c- ) Fasit akitle evlenen kişiler arasında birleşme cinsi birleşme meydana gelmiş ise kadının iddet beklemesi gerekmez.
d- ) Evlilik akdinde kadın, üzerine evlenmemeyi ve evlendiği yerleşim yerinden başka bir yere götürülmemeyi şartı varsa daha sonra koca buna riayet etmeyebilir.
1C 2B 3D 4B 5A 6A 7B 8B 9B 10D 11C 12B
GENEL
1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Fıtır sadakası dört cins maldan muayyen bir miktarda verilir .Şöyleki:
a)Buğdaydan 520 dirhem b)Buğday unundan yarım sa’
c)Arpadan bir sa’ d)Kuru üzümden 1040 gram
2-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
a)Namaz kılanın önünden secde yerinden bir kimsenin geçmesi
b)Namazda özürsüz olarak öksürmek
c)Namazda “Ah” diye inlemek
d)Özür sahibinin namazda iken özrünün ortadan kalkması
3-Aşağıdaki cümlelerden hangisi yemin olmaz?
a)Allah’ ın kulu olmayayım b)Allah’ın gazabına uğrayayım,
c)Allah ruhumu imansız alsın d)Kafir olayım
4-Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?
a)Niyet etmek b)Kıbleye yönelmek c)Besmeleyle başlamak d)Buruna suyu iyice çekmek
5-Rahimden değil de bir damardan gelip tenasül organı yolu ile akan kokusuz kana ne denir?
a)Nifas b)Adek c)Hayız d)istihaze
6- Namazda iken abdesti bozulan imamın,yerine cemaaten birini geçirmesine ne denir?
a)İstihlaf b)Mesbuk c)Lahik d)Muktedi
7- Şefatı Uzma nedir?
a-Ahirette her peygamberin kendi ümmetine şefaat etmesi
b-Allah dostlarının kendine intisap edenlere şafaat etmesi
c-Ahirette bütün insanlara ait hesaba çekilme işinin bir an önce yapılması için en büyük şefaate bulunacak olan Hz.Peygamber Efendimizin şefaati
d-şehitlerin yakınlarına ettikleri şefaat
8-Bir insanın doğduğu veya evlendiği,yahutta yerleştiği yere ne denir?
a- vatanı Sükna b-vatanı Aslı c- Vatanı ikame d- vatanı ebi
9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a-Oruçlu iken,oruçlu olduğunu unutarak cinsel ilişkide bulunan kimsenin orucu bozulur
b-6 vakitten çok namazı kazaya kalmış kişi sahib-i tertib tir
c-Taşradan Kabe-i Muazzamaya ilk varıldığında yapılan tavafa Ziyaret tavafı denir
d- Hz.Allah kudret sıfatıyla dilediği şeyi yoktan var eder veya var iken yok eder.
10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
a- )Abdest ve gusül için kullanılmış olan sular,temiz olup temizleyici olmayan sulardır.
c- )Cemaatle namaz kılarken imam tekbir almadan önce tekbir alan kişinin namazı caiz olmaz.
b- )Lahik olan kimse kaçırdığı rekatlarda kur’an okur ve sehiv secdesi yapar.
d- )Hata ile abdest alırken boğazına su kaçıp yutan oruçlunun orucu bozulur.
11 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur
a- )Cenazeyi taşımak için ücretle adam tutmak caizdir.
b- )Namazda birinci oturuşta teşehhüd miktarından fazla oturulup,üçüncü rekata kalkmanın geciktirilmesi sehiv secdesini gerektirmez.
c- )Bir kimse namaz kılarken rükü gibi bir rüknü ifa edecek kadar bir müddet,avret yeri sayılan bir yeri gözükse namazı fasıt olmaz.
d- )Hac hz. Peygamberin hicretinin 7. yılında farz kılındı.
1D 2A 3B 4B 5D 6 A 7C 8 B 9D 10C 11A
GENEL
1-Hacda ihramlı iken bir mazeret sebebiyle traş olan kişinin ödemesi gereken kefaret şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a-) Üç gün oruç tutmak b-) Altı fakiri doyurmak
c-) Bir koyunun kurban edilmesi d-) Bir kölenin azad edilmesi
2-Hanefî mezhebinde şağıdaki yeminlerden hangisi keffareti gerektirir?
a-) Gamûs b-) Lağv c-) Mün’akide d-)Hepsi
3-İslâm hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi, ölüden diriye organ naklinin caiz olabilmesi için aranan şartlardan biri değildir?
a-) Organ naklinde zaruretin bulunması
b-) Tıbbî ve hukuki ölümün kesinleşmiş olması
c-) Organın aşırı bir ücretle satılmaması
d-) Ölümünden önce kendisinin, ölümünden sonra da mirasçılarının onayının alınmış olması
4-Aşağıdakilerden hangisi, evlilik akdinin kuruluş şartlarından biri değildir?
a-) Ehliyet b-) Meclis birliği c-) Velâyet d-)Evlenme engelinin olmayışı
5-Miras hukukunun klasik İslâm hukuk literatüründeki adı aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Ukûbât b-) Ferâiz c-) Münâkehât d-) Müfârekât
6- Beş vakit namazın sünnetleri ve Teravih namazı gibi belli bir vakti olan nafile namazlara ne tür sünnetlerdir?
a -)Revatib b-)Regaib c-) Takriri d-) Tafsıli
7- İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmaya ne denir?
a-)Savmı Visal b-)Nezir orucu c-) Savmı Davut d-) Eyyami bid
8-Kişinin, dînen yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmayı kendisi için bir yükümlülük haline getirmesine ne denir.?
a-)Celse b-)Nezir c-) Muvalat d-) Teşyi
9- İslâm hukukunda, Cenine karşı bir cinayet işlenmesi halinde bir ceza (tazminat) ödenir. Aşağıdakilerden hangisi bu cezanın ismidir?
a-)Dem b-)Şuf’a c-) Gurre d-) Bedene
10-Hangi mezhebe göre, kolonya kullanılması haramdır.
a-)Hanefi b-)Şafi c-) Maliki d-) Hanbali
10-İhramlı iken, harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına ……………….. denir.
a-)Cinayet b-)Nezir c-) günah d-) Mekruh
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a ) Hanefilere göre, başlanmış olan nafile namaz herhangi bir nedenle bozulacak olursa, sonradan kaza edilmesi sünnettir.
b ) Şafiilere göre cuma namazı hutbesinin Arapça okunması şart değildir.
c ) Belli bir zamanla tayin edilmiş, belirlenmiş olan oruçlara gayr-ı muayyen oruçlar denir.
d ) Cenaze namazına başlandıktan sonra cemaate katılan kimse hemen tekbir alıp imama uyar ve duaları okumaksızın eksik tedbirleri tamamlayıp selam verir.
12-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-Şâfiîlere göre bir Ramazanda kazaya kalan orucun, gelecek Ramazana kadar kaza edilmesi gerekir. Aksi taktirde bu borca ek olarak fidye de ödenmesi gerekir.
b- Ebû Hanîfe’ye göre, bal zekâta tâbi değildir.
c- 80 koyunu olan bir kişi, bunlardan 2 tanesini zekât olarak verir.
d-İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre devlete ödenen vergi, aralarındaki benzerlikten dolayı, kişinin zekât borcunu düşürür.
13-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-Ölü yıkanıncaya kadar yanında seslice Kur’ân okunabilir
b- Farz olan hac için vekâletin şartlarından biri de, adına haccedilecek kişiye haccın önceden farz olmuş olmasıdır.
c-Akîka kurbanından, kurban sahibi ve onun bakmakla yükümlü olduğu kimseler yiyemez.
d-Adak kurbanından kişinin kardeşi yiyemez
1D 2C 3C 4C 5B 6B 7A 8B 9C 0B 11D 12A 13C
GENEL
1- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının vücup şartlarından değildir?
a-) Hürriyet. b-) Erkek olmak c-) Meşru bir mazereti bulunmamak d-) Vaktin girmesi
2- Dört rekatlı farzın son iki rekatında Fâtiha’dan sonra sûre okunsa, bu durumda tercih edilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Sehiv secdesi gerekir. b-) Sehiv secdesi gerekmez.
c-) Namazın tekrarı gerekir. d-) Beşinci rekata kalkılır.
3- Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah kılan mazeretlerden değildir?
a-) Seferî olmak b-) İhtilam olmak
c-) Çocuk emzirmek d-) Gebelik
4-”Havâic-i asliyye” tâbirinden ne anlıyorsunuz?
a-) Temel ihtiyaç maddeleri b-) Malın artıcı olması
c-) İhtiyaç harici mallar d-) Alacakların zekâtı
5- Kur’ân’da geçen “ibnü’s-sebîl” terimi neyi ifade eder?
a-) Dilenci b-) Hayır sahibi c-) Yolcu d-) Borçlu
6- Aşaıdakilerden hangisi cumanın sıhhatinin şartlarından değildir?
a-) Cemaat b-) Şehir c-) Hutbe d-) Mukim Olmak
7- Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye ne denir?
a-) Muhtazar b-) Sekerat c-) Teşyi d-) Ahitname
8-Zekâtın, köleliğin kaldırılması yönünde harcanması şekline ne denir?
a-) Uhdiyye b-) Rikab c-) İsar d-)Fitre
9- Umre yapmaksızın sadece hac niyetiyle ihrama girerek yapılan hacca ne haccı denir?
a-) Temettü b-) Kıran c-) İfrat d-) Sader
10-Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmeye ne denir?
a-) İhsan b-) Takva c-) Taat d-) Amel
11-Bile bile, kasten ve yalan yere yapılan yemine ne denir?
a-) Yemini Münakit b-) Yemini Lağv c-) Yemini Kamus d-) Yemini Kasem
12-Hanefilere göre resimli elbise giymenin hükmü ile kılınannamazın durumu nedir?
a- Bu elbise ile kılınan namaz sahihtir. Fakat ihtiyaten yeniden kılınması uygundur.
b- Bu elbise ile kılınan namaz batıldır. Tekrar kılınması gerekir
c- Bu elbise ile kılınan namaz Tahrimen mekruhtur. yeniden kılınması gerekir
d- Hiçbiri
13-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-Ebû Hanîfe’ye göre, iğne yaptırmak orucu bozmaz.
b-Yolculuk veya hayız sebebiyle oruç tutamayanlar, isterlerse daha sonra günleri sayısınca fidye verebilirler.
c- Ebû Hanîfe’ye göre, bütün toprak ürünleri zekâta tâbidir.
d-Hanefîlere göre fıtır sadakasının vücûbu için nisap miktarı mala sahip olmak şart değildir.
14-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Harem ve Hil bölgesi dışında kalan yerlere Âfak denir.
b- İlk namazda Hz. Peygamberimize Hz. Cebrail imamlık yapmıştır.
c- İmam Şâfiî’ye göre gamûs yemini için de kefaret gerekir.
d- Hanefi mezhebine göre, satranç oynamanın hükmü mübahtır.
1D 2B 3B 4A 5C 6D 7 8B 9C 0 A 11C 12A 13C 14D
GENEL
1. Aşağıdakilerden hangisi itikada ehl-i Sünnet mezheplerinden biri değildir?
a) Selefiye b) Maturidiyye c) Eş’ariyye d) Caferiye
2. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından biri değildir?
a) Tekvin b) Hayat c) İrade d) Vücud
3. Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılınması mekruh değildir?
a) Sabah namazı kılındıktan sonra b) İkindinin farzı kılındıktan sonra
c) Güneş zevalde iken d) Namaz için ikamet getirilirken
4. İnsanın onbeş gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir?
a) Vatan-ı sükna b) Vatan-ı ikamet c) Vatan-ı asli d) Hiçbiri
5. Aşağıdakilerden hangisi kurbana engel bir kusur değildir?
a) Burnu kesilmiş olan b) Doğuştan kulağı bulunmayan
c) Boynuzu bulunmayan d) Dilinin çoğu kesilmiş olan
6. Tabiat kanunlarına aykırı, olağanüstü bir olayın inanmayan bir kimseden meydana gelmesine ne denir?
a) İstidrac b) İrhas c) Meunet d) İhanet
7. Namazın her rek’atını imam ile beraber kılan kimseye ne denir.
a) Lahik b) Mesbuk c) Müdrik d) Tertip
8. Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmeye ne denir?
a-) Yemini Münakit b-) Yemini Lağv c-) Yemini Kamus d-) Yemini Kasem
9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- Meshin müddeti, abdest alınıp meshin giyilmesinden itibaren başlar.
b- İmam”ı Azam Ebu Hanife’ye göre öğle namazının vakti, fey’i zeval hariç, gölgenin bir katına kadar sürer. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinde bu görüş esas alınır.
c- Özürlü olan bir kimsenin başkasına imameti caiz olmadığından dolayı kör olan bir kimse başkasına imamlık yapamaz.
d- Astımlı hasaların rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz.
10-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- Peygamberimizin ibadetle ilgili olan sünnetlerine Sünen-i Hüda denir.
b- İncil’in diğer bir adı da Ahd-i Atik’tir.
c- Buluğ çağına gelmemiş bir çocuk mümeyyiz ise ezan okuyabilir.
d- Tevatür, yalan üzere birleşmeleri adeten mümkün olmayan bir topluluğun aktarması demektir.
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- Cennetle Cehennem arasında bulunan surun ve yüksek kısma arasat denir
b- Kur’an- Kerim, mâna yönüyle mucize fakat lafız yönüyle mucize değildir.
c- Bedeni ve malî yönü bulunan bir ibadette, özrü bulunmayan bir kimsenin, yerine başkasını vekil tayin etmesi mümkündür.
d- Abdesti olmayan kimsenin Kâbeyi tavaf etmek için abdest alması vaciptir
1D 2D 3C 4A 5C 6A 7C 8C 9B 10D 11D
GENEL
1- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
a-) Vaktin girmesi b-) Devlet başkanının hazır bulunması c-) Şehir hükmünde bir yer olması d-) Hürriyet.
2- Namazda Fâtiha’dan önce sehven başka bir sûre okunsa ve bu hemen hatırlansa ne yapılmalıdır?
a-) Fatiha okunup ardından sûre yeniden okunur ve namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.
b-) Direk rükûya gidilir, namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.
c-) Sadece Fâtiha okunup, rükûya gidilir.
d-) Namaz bozulmuş olur, tekrarı gerekir.
3- Aşağıdakilerden hangisi mendup oruçlardan değildir?
a-) Şevval orucu b-) Nezir orucu c-) Haram aylarda oruç d-) Zilhicce orucu
4-Aşağıdakilerden hangisi zekâta tâbi mallar ile ilgili şartlardan değildir?
a-) Tam mülkiyet b-) Nisab c-) Kalite d-) Yıllanma
5- Aşağıdakilerden hangisi haccın edâsının şartlarından biri değildir?
a-) İhram b-) Sağlıklı olmak c-) Yol güvenliği d-)Ârızî bir engelin buluınmaması
6-‘Kadın, eğer yol güvenliği varsa yanında mahremi olmaksızın da hacca gidebilir.’diyen mezhep hangisidir?
a-)Hanefi b-)Şafi c-) Maliki d-) Hanbali
7- Zekâta tabi mallarda aranan şartlardan biri de, o malın üzerinden bir kamerî yılın geçmiş olması şartına fıkıh ilminde ne denir?
a-)Nisab b-) Karz Hasen c-) Havelânü’l-havl d-) Vedia
8- islam fıkhında korunması bir kimseye emanet edilen mala ne denir?
a-)Nisab b-) Karz Hasen c-) Havelânü’l-havl d-) Vedia
9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Yanlıştır?
a- Allah’ın isim ve sıfatları zikredilmeden söylenen bir sözün yemin sayılıp sayılmamasında toplumun örfü ve kutsal hakkındaki değerlendirmesi ölçü alınır.
b- Hanefi mezhebi’nde, akıl baliğ olup velisinin rızasını almadan evlenen kadının eşi eğer denklik şartlarını taşımıyorsa, kadın hamile kalmadan önce kadının velisi o evliliği fesh edebilir.
c- Bayılmak, orucu bozmaz.
d- Yatırım amacı ile yapılıp kiraya verilen binalar (evler) ve nakliye vasıtaları zekâta tâbidir
10-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Yanlıştır?
a- Evvâbîn namazı, “tevbe eden ve Allah’a sığınanların namazı” demektir.
b- İmam sehiv secdesini gerektiren bir şey yaptığı halde sehiv secdesi yapmazsa, muktedi hemen sehiv secdesi yapar.
c- İmsak, oruç süresince yeme, içme ve cinsî ilişkiden uzak durma anlamına gelir.
d- Câmî, okul, yol, köprü, çeşme gibi hayır kuruluşlarına zekât verilmez.
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- Harem bölgesi, Medîne ve etrafında, bitkileri koparılmamak ve av hayvanlarına zarar verilmemek üzere, belirli sınırlar içindeki emniyetli bölgedir.
b-İslam tarihindeki ilk cuma namazı Medine yakınlarındaki Mekke vadisi’nde kılınmıştır.
c- Şafiilere göre cuma namazı hutbesinin Arapça okunması şart değildir.
d-Buluntu Hayvanlara dale denir
1D 2A 3 B 4C 5A 6B 7C 8D 9 B 10 C 11D
CENAZE HİZMETLER REHBERİ
1. Aşağıdakilerden hangisi kefenin çeşitlerinden biri değildir.
a) Sünnet miktarı kefen c) Zaruret miktarı kefen
b) Kifayet miktarı kefen d) Haciyat miktarı kefen
2. Aşağıdakilerden hangisi ölümden sonra yapılacak işlemlerden biri değildir.
a) Çenenin bağlanması c) Ayakların uzatılması
b) Ölünün Kıbleye çevrilmesi d) Elbise ve ziynet eşyalarının çıkarılması
3. Aşağıdakilerden hangisi erkek kefeninin bölümlerinden biridir
a) İzar b) Lifafe c) Göğüs örtüsü d) Kamis
4. Iskat ve devir uygulamasının kaynağı aşağıdakilerden hangisidir
a) Kur’an-ı Kerim c) Ulemanın ictihadı
b. Sünnet d) toplumsal iyi niyet ve gayret
5. Aşağıdakilerden hangisi belediyelere ait görevlerden biri değildir.
a) Cenazelerin nakledilmesi c) Ölülerin yıkanması ve kefenlenme
b) Ölüm raporu almak d) Cenazelerin defnedilmesi
6-Kabrin içinde kıble tarafının oyulmasıyla yapılıp, ölünün yüzü kıble tarafına gelecek şekilde sağ tarafı üzere yerleştirildiği yerin ismi nedir?
a) Lahik b) Lifafe c) Lahih d) Layl
7-Buluğ çağna ulaşmamış çocukların kefenleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-Sadece izar ve lilafaden den oluşmaktadır.
b- izar ve lilafave kamisten oluşur
c- sadece izardan oluşur
d- elbisesi ile defnedilir
7- Kabrin topraktan bir iki karış yükseltilip, deve hörgücü gibi yapılmasını hükmü nadir?
a- Tenzihen mekruhtur b- tahrimen mekruhtur c Müstehaptır d- menduptur
9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- Ölü yıkanıncaya kadar yanında Kur’an-ı Kerim okumak mekruhtur.
b- Erkek mi kadın k-mı olduğu anlaşılmayan ve bu bakımdan kendisine hünsa-i müşkil denilen kimse ölünce yıkanmaz, sadece teyemmüm ettirilir.
c- Cenazenin yıkanması farz-Ayndır. Bu konuda ölen kişinin çocuk veya yetişkin olmasında bir farklılık söz konusu değildir.
d- Cenaze namazında cemaat içerisinde bir kadın bulunduğu takdirde imamın, kadınlar için de imamlığa ayrıca niyet etmesi gerekli değildir.
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-Ölmüş bir Müslüman’ın başı bulunmayıp vücudunun çoğu bulunursa yıkanır, kefenlenir ve namazı kılınır.
b- Ölünün yedinci, kırkıncı, elli ikinci gecesi gibi belli gün ve gecelere tahsis edilerek hatim ve mevlid merasimleri hakkında Kur’an ve Sünnet’e dayalı bir bilgi ve tavsiye yoktur.
c- Cenaze namazının cemaatle kılınması gerekir. Tek bir kişinin kılmasıyla farz olan bu görev yerine getirilmiş olmaz.
d- İslam âlimleri, hiçbir şarta bağlı olmaksızın organ naklini İslam’da caiz görürler.
1D 2B 3C 4D 5B 6C 7A 8D 9C 10B
HAYAT VE İSLAM AHLAKI BÖLÜMÜ
1- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir?
a) Dini kurallar b) Ahlak kuralları c) Hukuk kuralları c) Sağlık kuralları
2- İslam ahlakının kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Kur’an-ı Kerim b) Sünnet c) Nefis d)Vicdan
3- Aşağıdakilerden hangisi temel kul (insan) haklarından biridir?
a) Yaşama hakkı b) Din ve vicdan hürriyeti c) Özel hayatın gizliliği d) Hepsi
4- İslami kaynaklarda doğruluk ve dürüstlük aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
a) iffet b) Hikmet c)İstikamet d)Tevazu
5- İnsan ilişkilerinde sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı, uzlaşmacı ve medeni davranışlar sergilemeyi ifade eden ahlaki vasıf aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takva b) Hilim c) Sıdk d) Amel-i Salih
6-Allah yolunda harcamada bulunmak, toplumda kimsesiz, fakir ve düşkünlere yardım eli uzatmak başta olmak üzere sosyal yaraları sarmak için kurulmuş kalıcı yardım müesseselerine ne denir?
a) Vakıf b) Külliye c) İmarethane d) Han
7-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Çevredeki maddi kirlenme, insanlığın evrensel ahlaki değerlerden uzaklaşmasından doğan manevi kirlenmenin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
b-Hisbe teşkilatı, İslam toplumunda genel ahlakı ve kamu düzenini koruma ve denetleme faaliyetini ve bununla görevli resmi kuruluşu ifade eder.
c-Komşunun başına bir musibet geldiğinde teselli etmek, darda kaldığında yardımına koşmak komşuluk görevlerinden değildir.
d-İslam ilimlerinden fıkhın önemli bir kısmını siyaset konuları oluşturur.
8-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a-Lüks ve ihtişam için harcama yapmanın bir mahsuru yoktur.
b-Mevlid, dört halife döneminden itibaren başlamış ve günümüze kadar gelmiştir.
c-Dinen haram kılınan maddeler ile lüks sayılanların tüketimi israf olduğu gibi helal kabul edilen maddelerin ihtiyaçtan fazla tüketimi de haramdır.
d-Evlilik çağına gelen çocukların evlendirilmesi ana babanın zorunlu görevlerinden biridir.
9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a – Canlı olarak doğduğu bilinen bir çocuğun, yıkanıp cenaze namazı kılınır. Çocuk ölü doğarsa yıkanır ancak cenaze namazı kılınmaz.
b- Hz. Peygamber (a.s), huzurundan geçen gayrı Müslim bir kişiye ait olan bir cenazeyi gördüğünde insana saygı adına ayağa kalkmıştır.
c- Ehliyet, adalet ve dürüstlük İslam’ın idarecilerde aradığı temel vasıflardandır.
d-Toplumun haksız ve adaletsiz yöneticilere karşı yapabilecekleri bir şey yoktur.
1D 2C 3D 4C 5C 6A 7 C 8 C 9D
ÇALIŞMA,HUKUKİ VE TİCARİ HAYAT BÖLÜMÜ
1- Aşağıdakilerden hangisi “sabit olmak,hapsetmek,devamlı olmak,alıkoymak” gibi anlamlara gelir?
a) Mürtehin b) Rehin c) Rihle d) Rahin
2- Fıkıh terimi olarak kefilin zimmetinin borçlunun zimmetine bitiştirilmesini aşağıdaki terimlerden hangisi ifade eder?
a) Kefalet b) Vekalet c) Bedel d)Sefaret
3- Bir tarafın arazi diğer tarafın da emek ile katıldığı ve çıkacak ürünün belli bir oran üzerinden paylaşıldığı ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mufâvada b) Müsâkat c) Mudârebe d) Müzâraa
4- İslam Hukukunda aşağıdakilerden hangisi satılan malın maliyeti ve kâr oranı açıklanmadan pazarlık usulü ile satışı ifade eder ?
a) Murabaha b) Tevliye c) Müsaveme d) Vedia
5- Aşağıdakilerden hangisi Müşteri kızıştırarak fiyatların yükselmesini sağlamak anlamındadır?
a) Neceş b) Garar c) Gabn-ı Yesir d) Tağrir
6- İslam hukuk literatüründe bir malın belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satılıp,satılan fiyattan daha düşük bir fiyatla geri satın alınmasına ne denir?
a) ine b) Lukata c) Vedia d) Karz
7-Buluntu malla ilgili düzenlemeler İslam hukukunda hangi terimiyle ifade edilir?
a) ine b) Lukata c) Vedia d) Karz
8- Fıkıhta,bir kimseye korunması için bir malın emanet edilmesi akdini ve bu şekilde emanet edilen mal……………… başlığı altında ele alınır.
a) ine b) Lukata c) Vedia d) Karz
9- İslam hukukunda borcun,bir kimsenin zimmetinden başka bir kimsenin zimmetine nakledilmesini ifade eden terime ne denir?
a) ine b) Lukata c) Havale d) Karz
10- Fıkıhta teknik olarak “birinin diğer bir kimseye intifâ ile tüketilen belli bir mislî malın,misli kendisine iade edilmek üzere verilmesine ne denir?
a) ine b) Ariyet c) Vedia d) Karz
11- Bir kimseye bedelsiz olarak belli bir sure kullanmak üzere bir malın verilmesini konu alan sözleşme türüne ………………………….denir.
a) Havale b) Ariyet c) Vedia d) Karz
12- Ortaklardan bir kısmının sermaye,diğerinin ise emek ile katılarak kurdukları ve karı belli bir oran üzerinden paylaşmak üzere anlaştıkları emek-sermaye şirketine İslam Hukuku Literatüründe ne denir?
a) Muharebe şirketi b) Selem Akti c) İctimai Şirket d) Mudarebe Şirketi
13-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Günümüzdeki devlet memurları,sanayi ve tarım kesimi işçileri ile günlük işçiler ecir-i has kapsamındadır.
b-Ücret karşılığı bir işi takip eden vekil,ücret karşılığı bir hizmeti ifa eden dişçi,doktor,terzi ve tamirci gibi esnaf ve sanatkarlar eciri müşterek grubunda yer alır.
c- Hz.Peygamber Efendimiz(sav)Şehre mal getiren kafilenin pazara varmadan yolda karşılanıp malının satın alınmasını yasaklamıştır.
d- Hanefilere göre şarap imalatçısına ticaret kastıyla üzüm satmak haramdır.
14-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-On kilo buğdayın,on iki kilo buğdayla peşin olarak ve kaliteleri farklı bile olsa değişimi faiz sayılır.
b- Hanefiler bir kimsenin satımı üzerine satım yapmayı,muhayyerlik suresi içindeyken üçüncü bir kişinin satıcıya gelerek ”sen bu satımı feshet,ben o malı daha yüksek bir fiyata senden alayım” demesi olarak anlamışlar ve böyle yapmanın haram olduğunu söylemişlerdir.
c- Bir müslümanın zekat verebilecek seviyeye gelebilecek kadar mal varlığına sahip olabilmek için çalışması müstahaptır.
d- Bir meyve bahçenin gelecek yıllardaki meyvesinin önceden satılmasında dinen bir sakınca yoktur.
15-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a- İslam hukukçularının çoğunluğu bir malı peşin fiyattan daha fazla fiyata vadeli olarak satmanın caiz olmadığını ileri sürmüşlerdir
b- Kira akdinin hukuken geçerli olabilmesi için tarafların akid kurma ehliyetine sahip olmaları gerekmez.
c- Satılan malın maliyeti ve kâr oranı açıklanmadan pazarlık usulü ile satışı caiz değildir.
d- Kar payı esasına dayalı çalışan birikimli hayat sigortası yaptırmak dinen caizdir.
1B 2A 3D 4C 5A 6A 7B 8C 9C 10D 11B 12D 13D 14D 15D

1

Nisan
2012

MBSTS İÇİN KURAN İLİMLERİ TESTLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  252 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?
A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir.
B- Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed’e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir.
D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak,
bir şeyi derinlemesine bilmek demektir.
2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?
A-Kur’an’ın çok anılması
B-Kur’an’ın Rehber oluşu
C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması
D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi
3- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir.” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
A-Mufassal
B-Mesâni
C-Miun
D-Zammı sure
4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?
A-Hizb
B-Mufassal
C-Aşr
D-Seb’ul Mesâni
5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?
A-Nur
B-Mücadele
C-Bakara
D-Nisa
6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?
A-16
B-20
C-14
D-50
7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?
A-Tevbe
B-Hud
C-Yunus
D-Neml
8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?
A-Berae
B-Bakara
C-Duha
D-Kehf
9-Kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure hangisidir?
A-Mülk
B-Haşr
C-Hacc
D-Fatiha
10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-En’am-Nur
B-Bakara-Fatiha
C-Al-i İmran-Nisa
D-Bakara-Al-i İmran
11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?
A-A’raf-Mülk-Cuma
B-A’raf-Necm-Alak
C-Nisa-Kehf-Yasin
D-Nebe-Naziat-Fecr
12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?
A-El-Hamd
B-Seb’ul Mesani
C-Ümmül –Kur’an
D-Fatihatul Kur’an
13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Nisa-Kevser
B-Bakara-Kevser
C-Mücadele-Nur
D-Yasin-Hucurat
14-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?
A-İki hizbden oluşan kısım
B-Kur’an’ın bölümleri
C-Kur’an’ın en küçük parçaları
D-Kur’an’ın her sayfası
15-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?
A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri
B-Kur’an’ın en küçük parçaları
C-Kur’an’ın her 5 sayfası
D-Kur’an’ın her 2o sayfası
16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-88-95
B-86-28
C-100-150
D-87-29
17-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?
A-Tevhid ve Ahlak
B-Ukubat ve Cihad
C-Ehli Kitap ve Toplum
D-Hukuk ve muamelat
18-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
A-Hadler ve feraizden bahseder
B-Cihada izin verir
C-Ehli Kitaptan bahseder
D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder
19-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Bakara 282-Fecr suresi 1
B-Bakara 286-Kevser 2
C-Şura 186-Hac 20
D-Kehf 19-Al-i İmran 154
20-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Ebu Bekir
D-Hz.Ömer
21-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A-Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan
B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,
C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,
D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf
22-Esbab-ı Nüzul ne demektir?
A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır.
D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
23-Nesh’in anlamı nedir?
A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
B-Hükmü kaldırılan delile denir.
C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
24-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?
A-Taş levhalar
B-Hurma dalları
C-Kürek kemikleri
D-Kûşe kâğıdı
25-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir.
D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir.
26-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir.
B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir.
27-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?
A-Abdullah b.Abbas
B-Mikatil b.Süleyman
C-Abdullah b.Zübeyr
D-Zeyd b.Sabit
28-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?
A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an
B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an
C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an
D-Zemahşeri: Keşşaf
29-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?
A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb
B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an
C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan
D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an
30-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?
A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak.
B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.
C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır.
D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
31-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?
A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir
B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir
C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
D-Hizbin bölümlerine denir.
32-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?
A-Neml
B-Kehf
C-Hacc
D-Mücadele
33-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?
A-Saff,6
B-Muhammed,1
C-Abese,2
D-Nur,30
34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?
A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek
B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak
C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
D-Kur’an’dan on sure ezberlemek
35-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?
A-Muhammed b. Yusuf
B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari
C-Asım b. Behdele Ebu Bekir el-Esedi
D-Ali b.Hamza Ebu’l-Hasan el-Kisai
36- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır.” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?
A-Tertil
B-Hadr
C-Arz
D-Tedvir
37- Siyak-Sibak ne demektir?
A-Acze düşmek, aciz bırakmak
B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması
C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması
38- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Kur’ân’ın hükümleri
B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
C-Kur’an’da ihtilaf olmaması
D-Kur’an’ın toplanması
39-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?
A-Bir sözü aydınlatmak
B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak
C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak
D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.
40- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A-Münasebetu’l-Kur’an
B-Emsalu’l-Kur’an
C-Garibu’l-Kur’an
D-Mubhemetu’l-Kur’an
CEVAPLAR
1B 2D 3C 4B 5A 6C 7 D
8A 9D 10B 11B 12D 13B 14C 15A 16B 17A 18D 19A 20C 21D 22B 23A 24D 25A 26B 27D 28C 29B 30D 31C 32D 33A 34C 35A 36C 37D 38B 39D 40B
MBSTS İÇİN HAC VE UMRE TESTLERİ
1-Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a-hacca gidenin ergen olması şarttır.
b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır.
c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır.
d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir.
2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a-Temettu haccı
b-Kıran haccı
c-Farz olan hac
d-İfrad haccı
3-Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
a-Nafile hac
b-Farz hac
c-Kıran haccı
d-Vacip hac
4- Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?
a-Müzdelife vakfesi
b-Remy-i cimar
c-Veda tavafı
d-Tavafı hatim’in dışından yapmak
5-Aşağıdakilerden hangisi Afaki kavramının karşılığıdır?
a-Ufku gözlemleyen kimse
b-Mikat ile hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
c-Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d-Herhangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
6-Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
a-Cuhfe
b-Ci’rane
c-Yelemlem
d-karn
7-Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?
a-Cemrelere taş atmak
b-Veda tavafı yapmak
c-Arefe günü mina’da gecelemek
d-Müzdelife’de vakfe yapmak
8-“Cuhfe”, mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
a-Yemen cihetinden gelenlerin
b-Şam cihetinden gelenlerin
c-Irak cihetinden gelenlerin
d-Medine cihetinden gelenlerin
9-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mikat yeridir?
a-Ci’rane
b-Hudeybiye
c-Harem bölgesi
d-Ten’im
10- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden değildir?
a-Umre tavafı
b-Ziyaret tavafı
c-Veda tavafı
d-İhsar tavafı
11-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerinden biridir?
a-İhrama girmeden önce tıraş olmak
b-Niyet etmek
c-İhram yasaklarına uymak
d-İhram elbisesinin iki parçadan oluşması
12–Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
a-Mikat mahalline yemen cihetinden gelmek
b-Yeminleşmek
c-Tavafı kabe’nin sağından yapmak
d-teyemmüm yapmak
13-Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
a-Niyet etmek
b-Rida ve izara bürünmek
c-ihram namazı kılmak
d-Mikattan önce ihrama girmek
14-Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
a-Müvalat b-Remel c-Izdıba
d-Tavafı Hatim’in dışından yapmak
15-Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
a-Tavaf namazı kılmak
b- Tavafı Hatim’in dışından yapmak
c-Tavafa Hacer-i Esved’in hizasını geçmeden başlamak
d-Teyamün
16- Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından biri değildir?
a-Yürüyerek yapmak
b-Belirli vakitte yapmak
c-Kabe’yi sola alarak yapmak
d-Mescid-i haram’ın içinden yapmak
17-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Izdıba” kavramının tanımıdır?
a-Koşmaksızın çalımlı ve süratli olarak yürümek
b-Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuzu ve sağ kolu açık bırakmak
c-Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümek
d-Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak
18-Aşağıdakilerden hangisi “Hıll” kavramının tanımıdır?
a-harem ile mikat arasındaki bölge
b-Mikat dışında kalan bölge
c-Ci’rane ile Mekke arasındaki bölge
d-Mikat ile kabe arasındaki bölge
19-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “remel” kavramının tanımıdır?
a-Mes’ada iki direk arasında koşmak
b-Cemerata taş atarken kolu fazlaca kaldırmamak
c-Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümek
d- Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak
20- Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden bir değildir?
a-Sa’y esnasında zikir ile meşgul olmak
b-sa’yi abdestli olarak yapmak
c-Sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak
d-Her şavtta hervele yapmak
21-Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a-Vakfeyi niyet ederek yapmak
b-Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
c-Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
d-Öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılmak
22- Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin sünnetlerinden biridir?
a-Oruçlu olmamak
b-Vakfeyi kuzeh dağı eteklerinde yapmak
c-İhramlı olmak
d-Vakfeyi Cebelürrahme’de yapmak
23- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
a-Vakfeyi kuzeh dağı yanında yapmak
b-hac için ihramlı olmak
c-Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmek
d-Muhasir vadisinden süratle geçmek
24- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin sünnetlerindendir?
a-Arafat vakfesini yapmış olmak
b-Müzdelife’de sabah namazını erkence kılmak
c-Vakfeyi müzdelife sınırları içinde yapmak
d-Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek Mescidi hayfada kılmak
25-“Eyyam-ı Mina “, aşağıdakilerden hangisidir?
a-Zilhicce’nin 8,9,10 ve 11. günleri
b- Zilhicce’nin 11,12,13 ve 14.günleri
c- Zilhicce’nin 9,10,11 ve 12. günleri
d- Zilhicce’nin 10,11,12 ve 13.günleri
26-Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın şartlarındandır?
a-Taşları peşpeşe atmak
b-Atılacak taşları yıkayıp temizlemek
c-Bayramın birinci günü Akabe cemresi taşlarını kuşluk vaktinde atmak
d-Taşların her birini tek tek atmak
27-Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a-Birinci gün Akabe cemresine yedi,ikinci gün ve üçüncü günlerde 21 taş atılır
b-Birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine yedişer taş atılır
c-Birinci gün akabe cemresine yedi,ikinci,üçüncü ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günlerde cemreleden her birine yedişer taş atılır
d-Birinci gün Cemre-i suğra’ya yedi taş atılır
28- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerindendir?
a-İhtiyat olarak her cemreye belirlenenden fazla taş atmak
b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
c-Mina’ya varınca ilk iş olarak taşlamayı yapmak
d-Taşların her birini tek tek atmak
29- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
a-Başkalarına çarpması ihtimalinden dolayı büyük taşları parçalayarak atmak
b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak
c-Cemre mahallinden taş alıp atmak
d-Akabe cemresine ilk taşı atınca telbiyeye son vermek
30-Aşağıdaki cümlelerden hangisi ziyaret tavafının tanımıdır?
a-Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaftır.
b-Umre ziyaretinde yapılan tavaftır
c-Mekke’ye iş için giden kimsenin yaptığı tavaftır
d-Haccın farz olan tavaftır
31- Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Tahallül” kavramının tanımıdır?
a-Tahallül, Hıll bölgesinde ikamet etmektir
b-Tahallül, tehlil getirmektir
c-Tahallül, ihram yasaklarının sona ermesidir
d- Tahallül, helal kazanç sağlamaktır
32-İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi devam eder?
a-Cinsel ilişki yasağı
b-Koku sürme yasağı
c-Tıraş olma yasağı
d-Dikişli elbise giyme yasağı
33-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a-Temettü hedyi
b-Umre hedyi
c-İhsar hedyi
d-Fevat hedyi
34-Temettu ve kıran hedyi için parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?
a-Kurban bayramından önce üç gün,memleketine dönünce yedi gün oruç tutar
b-Kurban bayramından önce yedi gün, memleketine dönünce üç gün oruç tutar
c- Kurban bayramından önce iki gün, memleketine dönünce sekiz gün oruç tutar
d-Ertesi yıl harem bölgesinde kurban kestirir
35- Aşağıdakilerden hangisi hac veya umre için şhrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasını ifade eder?
a-Tahsip
b-İhsar
c-Fevat
d-Teyamün
36Aşağıdakilerden hangisi hacca bedel göndermenin şartlarındandır?
a-Müvekkilin erkek olması halinde bedelin de erkek olması
b-Bedel olarak gidecek kişiye haccın farz olması
c-Sağ olan müvekkilin bedel olarak gidecek kişiye hac yapmasını bizzat söylemesi
d-Bedel olarak gşdecek kimsenin zengin olması
37- Aşağıdakilerden hangisi Sa’yin yarıdan azını terk etmenin sonucudur?
a-Üç gün oruç tutmak
b-Terk edilen her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
c- Terk edilen her bir şavt için bir gün oruç tutmak
d-Bir sadaka-i fıtır vermek
38-İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavaf aşağıdakilerden hangisidir?
a-Ziyaret tavafı
b-Tatavvu tavafı
c-Nezir tavafı
d-Kudum tavafı
39- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesini mazeretsiz olarak terk etmenin cezasıdır?
a-On fakire birer fitre miktarı sadaka vermek
b-Bedene
c-Dem
d-Üç gün oruç tutmak
40-Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sadaka
b-Her şavt için bir sadaka
c-Sadaka ile birlikte tavafın iadesi
d-Dem
41-İlk tahallül den sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimseye ne ceza gerekir?
a-Bedene
b-Dem
c-On gün oruç
d-Dem ile birlikte haccın kazası
42-Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?
a-Bir sadaka-i fıtır vermek
b-Üç gün oruç tutmak
c-Dem
d-Hiç biri
43-Ziyaret amacı ile hangi mescid için hususi yolculuğa çıkılmaz?
a-Mescidi haram
b-Kuba mescidi
c-Mescidi aksa
d-Mescidi nebevi
44-Hac ile ilgili cezaların ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisdir?
a-Mina günleri
b-Hac mevsimi
c-Kuralın ihlal edildiği gün
d-Hiç biri
45- Aşağıdakilerden hangisi “Ravza-i Mutaharra yı tanımlar?
a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır
b-Babüsselam ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
c- Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır
d-Mihrab ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
CEVAP ANAHTARI
1A 2C 3C 4D 5C 6B 7C 8B 9C 10D 11C 12C 13A 14D 15A 16A 17B 18A 19C 20C 21C 22A 23B 24B 25D 26D 27C 28C 29D 30D 31 C 32A 33B 34A 35B 36C 37B 38D 39C 40B 41B 42D 43B 44D 45A
HAC DENEME SINAVI
1. Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?
a) Belirli zaman
b) İhram
c) Belirli mekân
d) Yol güvenliği
2. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
a) Farz – Farz
b) Vacip – Vacip
c) Vacip – Farz
d) Farz – Sünnet
3. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Müstehap
4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren
b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren
d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren
5. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Faz değil
6. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
a) Farz- Vacip
b) Vacip-Farz
c) Vacip-Sünnet
d) Sünnet-Vacip
7. “…haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa… tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu-veda
b) Temettu-kudûm
c) İfrad- kudûm
d) Kıran-ziyaret
8. “…. hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda
b) Afâkî-veda
c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
d) Afâkî-Kudûm
9. Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?
a) Farz
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
10. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-Şart
c) Farz-farz
d) Farz-sünnet
11. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesi
b) Harem bölgesi
c) Arafat bölgesi
d) Afak bölgesi
12. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Haramdır
b) Müstehaptır
c) Vaciptir
d) Mekruhtur
13. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hanefî
b) Hanbelî
c) Şafiî
d) Malikî
14. Kaç çeşit tavaf vardır?
a) Beş
b) Altı
c) Sekiz
d) Yedi
15. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?
a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren
c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren
d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren
16. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir
a) Hanefî
b) Şafiî
c) Hanbelî
d) Malikî
17. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?
a) Bedene
b) Altı sadaka-i fıtır
c) Üç gün oruç tutmak
d) Dem
18. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?
a) Bedene
b) Bir sadaka-i fıtır
c) Dem
d) Üç sadaka-i fıtır
19. Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
a) Üç sadaka-i fıtır
b) Dem
c) Bedene
d) Tavafı geçerli olmaz.
20. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
a) Dem
b) Herhangi bir ceza gerekmez
c) Üç sadaka-i fıtır
d) Sa’yi geçerli olmaz
21. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-Vacip
b) Sünnet-sünnet
c) Vacip-vacip
d) Vacip-sünnet
22. Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?
a) Vacip
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
23. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
a) Nefr-i evvel
b) Nefr-i sanî
c) Tahallül-ü evvel
d) Tahallül-ü sanî
24. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-vacip
25. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Üç gün oruç tutmak
d) Her hangi bir cezası yoktur
26. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
a) vacip-vacip
b) Sünnet-vacip
c) Sünnet-sünnet
d) Vacip-sünnet
27. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir
a) Vacip-vacip
b) sünnet-sünnet
c) Vacip-sünnet
d) Sünnet-vacip
28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
nedir?
a) Şart-şart değil
b) Sünnet-vacip
c) Müstehap-şart
d) Şart-şart
29. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
a) Şart-şart değil
b) Şart-şart
c) Şart değil-şart
d) Şart-müstehap
30. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?
a) Vacip-farz
b) Sünnet-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-sünnet
CEVAP ANAHTARI
1D 2C 3B 4D 5B 6D 7C
8B 9D 10D 11A 2B 13B 14D 15B 16C 17D 18C 19A 20B 21D 22D 23A 24C 25B 26D 27C 28A 29C 30D
HAC DENEMELER:2
1. Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?
a) Belirli zaman
b) İhram
c) Belirli mekân
d) Yol güvenliği
2. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?
a) Farz – Farz
b) Vacip – Vacip
c) Vacip – Farz
d) Farz – Sünnet
3. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Müstehap
4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?
a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren
b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren
c) Fecr-i sadıktan itibaren
d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren
5. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?
a) Farz
b) Vacip
c) Sünnet
d) Faz değil
6. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?
a) Farz- Vacip
b) Vacip-Farz
c) Vacip-Sünnet
d) Sünnet-Vacip
7. “…haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa… tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Temettu-veda
b) Temettu-kudûm
c) İfrad- kudûm
d) Kıran-ziyaret
8. “…. hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda
b) Afâkî-veda
c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm
d) Afâkî-Kudûm
9. Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?
a) Farz
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
10. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-Şart
c) Farz-farz
d) Farz-sünnet
11. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hıll bölgesi
b) Harem bölgesi
c) Arafat bölgesi
d) Afak bölgesi
12. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Haramdır
b) Müstehaptır
c) Vaciptir
d) Mekruhtur
13. “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
a) Hanefî
b) Hanbelî
c) Şafiî
d) Malikî
14. Kaç çeşit tavaf vardır?
a) Beş
b) Altı
c) Sekiz
d) Yedi
15. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?
a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren
b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren
c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren
d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren
16. Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir
a) Hanefî
b) Şafiî
c) Hanbelî
d) Malikî
17. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?
a) Bedene
b) Altı sadaka-i fıtır
c) Üç gün oruç tutmak
d) Dem
18. Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?
a) Bedene
b) Bir sadaka-i fıtır
c) Dem
d) Üç sadaka-i fıtır
19. Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?
a) Üç sadaka-i fıtır
b) Dem
c) Bedene
d) Tavafı geçerli olmaz.
20. Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?
a) Dem
b) Herhangi bir ceza gerekmez
c) Üç sadaka-i fıtır
d) Sa’yi geçerli olmaz
21. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-Vacip
b) Sünnet-sünnet
c) Vacip-vacip
d) Vacip-sünnet
22. Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?
a) Vacip
b) Sünnet
c) Müstehap
d) Hiç biri
23. Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?
a) Nefr-i evvel
b) Nefr-i sanî
c) Tahallül-ü evvel
d) Tahallül-ü sanî
24. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?
a) Sünnet-sünnet
b) Vacip-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-vacip
25. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?
a) Bedene
b) Dem
c) Üç gün oruç tutmak
d) Her hangi bir cezası yoktur
26. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?
a) vacip-vacip
b) Sünnet-vacip
c) Sünnet-sünnet
d) Vacip-sünnet
27. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir
a) Vacip-vacip
b) sünnet-sünnet
c) Vacip-sünnet
d) Sünnet-vacip
28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü
nedir?
a) Şart-şart değil
b) Sünnet-vacip
c) Müstehap-şart
d) Şart-şart
29. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac görevini yapmış olmasının hükmü nedir?
a) Şart-şart değil
b) Şart-şart
c) Şart değil-şart
d) Şart-müstehap
30. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?
a) Vacip-farz
b) Sünnet-sünnet
c) Sünnet-vacip
d) Vacip-sünnet
CEVAP ANAHTARI
1D 2C 3B 4D 5B 6D 7C
8B 9D 10D 11A 2B 13B 14D 15B 16C 17D 18C 19A 20B 21D 22D 23A 24C 25B 26D 27C 28A 29C 30D
KAYNAKLAR ŞUNLARDIR:
Komisyon, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri, Ankara 2006.
TDV, İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1988–2009.
Halil Altuntaş, İsmail Karagöz, Mehmet Keskin, Hac İlmihali, Ankara 2007.
Komisyon, Dini Kavramlar Sözlüğü, Ankara 2007.
Davut Kaya, Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi.
TDV, İlmihal, İstanbul 1998.
Komisyon, İslam’a Giriş, Ankara trs.
Komisyon, Yaşayan Dünya Dilleri.
AÇIKLAMALI SORU ÖRNEKLERİ:
3. Kur’an ilimleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Esbabu’n-nüzul B) Kur’an’ın Müteşabihleri
C) Cerh ve Ta’dil D) Huruf-u Mukatta
CEVAP: C
Hadis râvilerinin kusur ve meziyetlerinin özel terimlerle tetkik edildiği “cerh ve ta’dil ilmi” hadis

1

Nisan
2012

MBSTS İÇİN İTİKAT TESTLERİ.

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  238 Kez Okundu

1-Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir?
A-Hanefi
B-Maturidiyye
C-Şafii
D-Caferi
2-Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir?
A-Maliki
B-Hanefi
C-Şafii
D-Eş’ari
3-Maturidiyye mezhebinin mezhebinin kurucusu kimdir?
A-Ebu Mansur Maturidi
B-Sufyan servi maturidi
C-Davudu Zahiri Maturidi
D-Muhammed Raşit El Maturidi
4-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından birisi değildir?
A-Vücud
B-Beka
C-İrade
D-Vahdaniyet
5-Aşağıdakilerden hangisi vahyin çeşitlerinden biri değildir?
A-Cebrail’in azıl suretinde vahiy getirmesi
B-Perde arkasından peygamberimizin duyduğu sözler
C-Allah’ın dilediklerini dilediği kulunun kalbine doğrudan doğruya çabuk bir şekilde yerleştirmesi
D-Hiçbiri
6-Aşağıdakilerden hangisi miladi 325 yılında İznik’te toplanan ruhani meclis tarafından kabul edilen incillerden biri değildir?
A-Luka
B-Selkisolf
C-Markas
D-Matta
7-Resul kime denir?
A-Kendisine kitap indirilen peygamber
B-Kendilerinden önceki peygamberlere inen kitapları tebliğ edene
C-Keramet gösteren velilere
D-Alimlere
8-Aşağıdakilerden hangisi temiz suyun vasıflarından birisi değildir?
A-Renk
B-Koku
C-Mavi
D-Tat
9-İstinşak neye denir?
A-Ağıza üç kez su çekmeye
B-Buruna üç kez su çkmeye
C-Kulakları meshetmeye
D-Hiçbiri
10-Aşağıdakilerden hangisi abdestin çeşitlerinden biri değildir?
A-Farz olan abdest
B-Vacip olan abdest
C-Mendup olan abdest
D-Sünnet olan abdest
11- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmayan şeylerden birisidir?
A-Ön ve arkadan sidik ve slik çıkması
B-Gözlerden gülerken yaş gelmesi
C-Ağız dolusu kusmak
D-Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin çıkması
12-Ayağa giyilen mestlere mesh edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Mestler deriden yapıldığı gibi çoraptan da yapılabilir
B-Ayaklar yıkanarak,abdest alındıktan sonra mestler giyilmelidir
C-Mestler bağsız olarak ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır
D-Mestler ayakları topuklarıyla beraber örtmüş bulnmalıdır
13-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarından biri değildir?
A-Niyet etmek
B-Teyemmümde yüzü ve kolları kaplayacak şekilde mesh etmek
C-Ayakları meshetmek
D-Meshi elin tamamı veya çoğu ile yapmak
14-Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan şeylerden biri değildir?
A-Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar
B-Teyemmüm yapmayı mubah kılan özrün ortadan kalkması
C-Abdest ve gusül için yeterli suyun bulunması
D-Kullanma imkanı olmayan suyun bulunması
15-Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetlerinden biri değildir ?
A) Besmele ile başlamak
B) Niyet etmek
C) Banyoda yıkanmak
D) Suyu ilk döküşte bedeni ovmak
16-Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur ?
A) Güneşin doğuşundan 45-50 dakika sonrasına kadar
B) Tuvalet için sıkıştığı vakitte
C) Öğle namazından sonra ikindi vaktine kadar
D) Yatsı namazından sonra fecr-i sadığın doğuşuna kadar
17-Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir ?
A) Hadesten taharet
B) Necasetten taharet
C) İftitah tekbiri
D) İstikbali kıble
18-Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
A) Kıraat
B) Namaza Allahu ekber sözüyle başlamak
C) Namazda Fatiha suresini okumak
D) İki secdeyi birbiri ardınca yapmak
19-Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir?
A) Sübhaneke okumak
B) Kıyamda iki ayağın arasını beş parmak açmak
C) Rükua varırken Allahu ekber demek
D) Secdelere varırken Allahu ekber demek
20-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ?
A) Namazda konuşmak
B) Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak
C) Kıblede göğüs değiştirmek
D) Tebessümle gülümsemek
21-Namazda kahkaha ile gülmek neyi gerektirir ?
A) Namaza zarar vermez
B) Namazın sonunda sehiv secdeyi yapmayı gerektirir
C) Namazı bozulur, abdest almadan tekrar kılar
D) Abdesti ve namazı bozulur. Yeniden abdest alır ve namazı iade eder
22-Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmayan şeylerden biri değildir ?
A) Namaz kılanın önünden geçmek
B) Namaz kılan kimsenin müsait yer olduğu halde herkesin önünden geçeceği yerde namaz kılması
C) Namazda kahkaha ile gülmek
D) Namaz kılanın secde yerinden birinin geçmesi
23- Bayram namazındaki hutbede imam hutbeye çıkınca aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?
A) Elhamdülillah diyerek başlar
B) Allahü Ekber diyerek başlar
C) Euzü besmele okuyarak başlar
D) Bunların dışında başka bir şey okuyarak başlar
24-Aşağıdakilerden hangisi namazın mekruhlarından biri değildir ?
A) Namazda iken işaretle selam almak
B) Namazda özürsüz olarak bağdaş kurmak
C) Mum, Kandil lambaya karşı namaz kılmak
D) Esnemek, gerinmek
25-Namazda olan bir kişi aşağıdaki hallerin hangisinde namazı bozması vaciptir ?
A) Davar sürüsüne canavar düşmesi halinde
B) Gözleri kör olan birinin kuyuya düşme tehlikesi olması
C) Suya düşen bir kişinin yardım istemesi halinde
D) Bir kimsenin çatıdan aşağı düşme tehlikesi olması
26-Aşağıdakilerden hangisi sehiv secdeyi gerektiren hallerden biri değildir ?
A) Sübhanekeyi okumayı terk etmek
B) Fatiha okumayı terketmek
C) Dört rekatlı namazlarda ilk oturuşu terketmek
D) Vitir namazında kunut dualarını terketmek
27-Namazda sehiv secdesini gerektirecek birden fazla davranıştan dolayı kaç sehiv secdesi yapmak gerekir ?
A) 2
B) 1
C) 3
D) Hiçbiri
28-İçerisinde secde ayeti bulunan ayetleri okurken secde ayetini secdeden kaçınmak için gizlice okumanın hükmü nedir ?
A) Mübahtır
B) sünnettir
C) Müstehaptır
D) Mekruhtur
29-Müdrik kime denir ?
A) namazın her rekatında imam ile kılana denir +
B) İmama ilk rekatın rükuundan sonra uyana denir
C) namaza imam ile başladığı halde imam ile bitiremeyen kimseye denir
D) her meseleyi en ince ayrıntısana kadar anlayana denir
30-İmama ; İlk rekatin rükuundan sonra uyan kimseye ne denir ?
A) Cemaat
B) Müdrik
C) Mesbuk
D) Lahık
31-Aşağıdakilerden hangisini imam yapmasa cemaatte yapmaz , imam yaparsa cemaat da yapar ?
A) İftitah tekbirinde ellerinin kaldırılması
B) İmam sübhanekeyi okumasa cemaat da okumaz
C) iki rekatlı namazın sonunda imam tahıyyatı okuduktan sonra cemaat de okumuşsa
D) Hiçbiri
32-Aşağıdaki durumların hangisinde sünnet kesilerek cemaatle kılınan farzda imama uyulur ?
A) Sabah namazının sünnetinin ikinci rekatında
B) İkindi namazının sünnetinin ikinci rekatında
C) Cumanın evvelki sünnetinin üçüncü rekatında
D) Hiç birinde
33-Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması
C) Namazdan önce hutbe okunması
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması
34- Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması
B) Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması
C) Namazdan önce hutbe okunması
D) Cuma kılacak kişinin mukim olması
35-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahih olmasının şartlarından biri değildir ?
A) Hutbenin namazdan önce okunması
B) Hutbe okunacak minberin en az 5 basamak olması
C) Vakit içinde okunması
D) Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması
36- Aşağıdakilerden hangisi hutbenin vaciplerinden biri değildir ?
A) Hatibin minbere çıkınca oturması
B) Ezanın hatibin huzurunda okunması
C) Vaaz ve nasihatte bulunmak
D) Hiçbiri
37-Seferi ve Mukim olma yönünden vatan sınıflandırılması içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Vatan-ı asli
B) Anavatan
C) Vatan-ı İkame
D) Vatan-ı sükna
38-İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir ?
A) Vatan-ı asli
B) Vatan-ı İkame
C) Vatan-ı sükna
D) hiçbiri
39-Misafir olan bir kişi misafirlik halinde dört rekatlı öğle namazının farzının ikinci rekatında oturmadan ayağa kalksa ve namazı dörde tamamlasa ne gerekir?
A) Namazın iadesi
B) Sehiv secdesi
C) Tilavet Secdesi
D) Bir şey gerekmez
40-Teravih namazında dört rekatta selam vererek teravihi kılan kimse ikinci rekatta oturmamış ise kıldığı dört rekatı kaç rekat kılmış sayılır ?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 2
41-İma ile namaz kılmak ne demektir?
A) Bir şeye yaslanarak namaz kılmak
B) Yan üzeri yatarak namaz kılmak
C) Göz ucuyla namaz kılmak
D) namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak
42-Gözleri, kaşları veya kalbiyle işaret edip kılınan namaz nasıl namazdır?
A) İma ile kılınan namazdır
B) İşaret İle kılınan namazdır
C) Böyle namaz namaz olmaz
D) Gözle, baş ile kılınan namazdır
43-Husüf namazı nedir ?
A) Ay tutulduğu zaman kılınan iki veya dört rekatlı bir namazdır
B) Güneş tutulduğu zaman kılınan bir namazdır
C) Deprem olduğu zaman kılınan bir namazdır
D) Şimşek çaktığı zaman kılınan bir namazdır
44-Aşağıdakilerden hangisi erkekler için üç parça olan kefen parçalarından biri değildir.?
A) Kamis
B) izar
C) lifafe
D) Etek örtüsü
45-Aşağıdakiler hangisi cenaze namazının sünnetlerinden biri değildir?
A) Namazı kıldıracak imamın ölünün göğüs hizasında durması
B) En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması
C) Birinci rekattan sonra sübhanekenin okunması
D) Üçüncü rekattan sonra dua okunması
46-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hicreti sırasında yaptığı mescittir?
A) Kuba mescidi
B) Mescid-i Nebevi
C) Mescid-i Aksa
D) Mescid-i Haram
47-Bir kimseye orucun farz olabilmesi için gereken şartlar kaç tanedir?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 3
48-Adak oruçları ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü nedir?
A) Farzdır
B) Vaciptir
C) Sünnettir
D) Hiçbiri
49-Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz ?
A) Oruçlu olduğunu unutarak yemek-içmek
B) Kendi isteiği ile ağız dolusu kusmak
C) Bir suya dalıp kulağına su kaçırmak
D) Kendi isteği olmadan boğazına toz ve duman girmek
50-Fıtır Sadakasının miktarı buğdaydan kaç gr. dır ?
A) 2920 gr
B) 1460 gr
C) 2800 gr
D) 2700 gr
51-Aşağıdakilerden hangisi Haccın sahih olmasının şartlarından biri değildir?
A) Müslüman olmak
B) Akıllı olmak
C) Yol güvenliği olmak
D) İhrama girmek
52-Aşağıdakilerden hangisi Haccın edasının şartlarından biridir?
A) Müslüman olmak
B) Haccı belirli zamanda yapmak
C) Akıllı olmak
D) Yol Güvenliği olmak
53- Aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından biri değildir?
A) Şeytan taşlamak
B) Arafatta vakfeye durmak
C) Kabeyi tavaf etmek
D) İhrama girmek (şarttır)
54- Aşağıdakilerden Hangisi İhram giyilen yerlerden biri değildir?
A) Zulhuleyfe
B) Mina
C) Cuhfe
D) Cidde
55-Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya yasak olan şeylerden biri değildir?
A) Saç ve sakal tıraşı olmak
B) Elbise giymek
C) Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak
D) Başı ve yüzü kapamak
56-Aşağıdaki yerlerden hangisinde Arafat vakfesi yapılmaz?
A) Nemire mescidinin bütününde
B) Arafat dağının tepesinde
C) Nemire mescidinin güney kısmında
D) Urene vadisinde
57- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden biri değildir?
A) Kudüm tavafı
B) Kadim tavafı
C) Veda tavafı
D) Ziyaret tavafı
58- Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?
A) Abdestli olmak
B) Setr-i avrete dikkat etmek
C) Tavaf esnasında kabeyi sağ tarafına alarak yürümek
D) Tavafa Hacer-i esved veya hizasından başlamak
59- Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?
A) Tavaf esnasında kabeyi sol tarafına alarak yürümek (teyamün)
B) Iztıba yapmak
C) Hacer-i İstilam etmek
D) Erkekler mümkün olduğu kadar kabeye yaklaşmak
60-Say etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Farz
B) Sünnet
C) Vacip
D) Mendup
61-Say’ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir?
A) Sünnet
B) Mendup
C) Müstehap
D) Vacip
62-Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?
A) Bayramdan sonraki ilk cuma günü
B) Arafe günü
C) Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü
D) Perşembe günü
63- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir ?
A) Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak
B) Yedi taşı peş peşe atmak
C) Taşları yaklaşık 4 mt mesafeden atmak
D) Atılan taşlar nohuttan büyük, fındıktan küçük olmak
64- Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü nedir?
A) Mendup
B) farz
C) Vacip
D) Sünnet
65-Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür ?
A) Cuma
B) Pazartesi
C) Kurban kesme günü
D) Arefe günü
66-Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?
A) Kudüm tavafı
B) Arefe gecesi minada gecelemek
C) Bayramın dördüncü günü müzdelifede gecelemek
D) Bayram gecesini müzdelifede geçirmek
67-Aşağıdakilerden hangisi yapılış yönünden haccın çeşitlerinden biri değildir?
A) Haccı İfrad
B) Haccı Kıran
C) Haccı Temettu
D) Umre Haccı
68- Mikatı ihramsız geçmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Bir koyun kurban etmek
B) Bir sığır kurban etmek
C) Bir deve Kurban etmek
D) İki koyun kurban etmek
69-Aşağıdakilerden hangisi Hac ile ilgili bir terim değildir ?
A) Bedene
B) Beden
C) Cemre
D) Dem
70-İhsar neye denir?
A) Cömert olana
B) Cimri olana
C) Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına+
D) Merhametli olana
71-Aşağıdakilerden hangisi yemin çeşitlerinden biri değildir ?
A) Yemini Gamus
B) Yemini Mün’akide
C) Yemini Lağv
D) Yemini Kefaret
72-Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisine girer?
A) Yemini Gamus
B) Yemini Mün’akide
C) Yemini Keffaret
D) Yemini Lağv
73-Lukata neye denir?
A) Aranan eşyaya
B) Buluntu eşyaya
C) Cepteki paraya
D) Kaybolan eşyaya
CEVAPLAR:
1b 2d 3a 4c 5d 6b 7a
8c 9b 1 0d 11b 12a 13c 14d 15c 16b 17c 18a 19b 20d 21d 22c 23b 24c 25c 26a 27b 28d 29a 30c 31c 32b 33d 34d 35b 36d 37b 38c 39a 40d 41d 42c 43a 44d 45b 46a 47d 48b 49a 50b 51c 52d 53a 54b 55c 56d 57b 58c 59a 60c 61d 62c 63a 64d 65c 66c 67d 68a 69b 70c 71d 7 2a 73b

1

Nisan
2012

MBSTS DENEME SINAVI

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  286 Kez Okundu

DİYANET MBSTS DENEME SINAVI
1-Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitapların ortak özelliğidir?
A-Helal ve haramlar
B-İbadetler
C-Sûre özellikleri
D-Âyet özellikleri
E-Tevhid inancı
2-Kur’an’la ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A-Vahyedilen ilk kitap Kur’an’dır.
B-Vahiy geleneğinin en son kitabıdır
C-Kur’an Tevrat’ın hükümlerinin hepsini içerir
D-Kendinden önceki kitaplarla hiçbir benzerliği yoktur
E-Kur’an incilden yedi asır sonra gelmiştir
3-Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ulaştırma, iletme
B-Gizlice anlatma
C-Haber verme, bildirme
D-İşaret etme, imada bulunma
E-Perde arkasından konuşma
4-Surelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A-Sureler, Kur’an’ın bölümleridir
B-Sure kelimesi mevki,rütbe anlamına gelmektedir.
C-Surelerin isimleri vahiy ile belirlenmiştir
D-Kur’an’da 114 sure vardır
E-Aynı sure için değişik isim kullanılamaz
5-İnen ayetlerin Tevkifî sıralanması cümlesindeki ‘Tevkifî’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisini ifade etmez?
A-Kronoloji bilgisine dayalı sıralanmamıştır
B-Nebevi bilgiye dayalı sıralama
C-Kur’anın kendine has bir sıralamasıdır
D-Siyak ve sibakı göz önünde bulundurarak sıralama
E-İstişari bilgiye bağlı yerleştirme
6-Kur’anın çoğaltılmasına hangi yılda başlanmıştır?
A-Hicretin 25.yılında
B-Hicretin 13. yılında
C-Hicretin 18.yılında
D-Hicretin 20.yılında
E-Hicretin 15.yılında
7-Kur’an metninin harekelenmesine hangi tarihte başlanmıştır?
A-Hicri 15.yılda
B-Hicri 25.yılda
C-Hicri 45.yılda
D-Hicri 65.yılda
E-Hicri 85.yılda
8-Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A-Tahsiniyyat ahlaki alanı içerir
B-Kur’an, mesajını anlatmak için insan dilini kullanmıştır
C-Kur’an kelime bütünlüğünü de kapsayan bir eserdir
D-Toshihiko İzutsu, Kur’an araştırmaları yapmıştır
E-Kur’an, insan yararını amaçlayan uygulamaları içermez
9-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da geçen açık ifadelerdendir?
A-Müşkil
B-Nass
C-Müteşabih
D-Batın
E-Hâfî
10-Şatıbi’ye göre dinin esas gayesi nedir?
A-Cennete kavuşmak
B-İbadet etmek
C-Maslahat
D-Akıllı olmak
E-Mutlu olmak
11-Aşağıdakilerden hangisi dirayet tefsiri örneği sayılamaz?
A-Naklî tefsirler
B-Fıkhî tefsirler
C-Kelamî tefsirler
D-Tasavvufî tefsirler
E-Lugavî tefsirler
12-Sünneti bir “delil” olarak hangi ekol kabul etmektedir?
A-Fıkıh âlimleri
B-Kussaslar
C-Siyeri nebi uleması
D-Usulcüler
E-Kelâmcılar
13-Hz.Peygamber’in beşer olarak yaptığı eylemlere ne denir?
A-Vahyî davranışlar
B-Cibillî hareketler
C-Numune-i imtisal davranışlar
D-Bağlayıcı sünnetler
E-Nebevî ilkeye bağlı eylemler
14-Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’den en çok hadis rivayet etmekle meşhurdur?
A-Cafer b. Harb
B-Halid b.Velid
C-Hz. Ebu Bekir
D-Hz.Şeyma
E-Abdullah b.Ömer
15-Hadisleri konuları ve içeriklerine göre ayıran hadis eserlerine ne isim verilir?
A-Mu’cem
B-Kitap
C-Musannef
D-Bab
E-Müsned
16-Aşağıdaki kavramlardan hangisi isnad sistemiyle ilgili bir kavram değildir?
A-el-İsabe
B-Ferd
C-Ahad
D-Mütevatir
E-Garib
17-İsnadı oluşturan raviler arasında bir kopukluk yoksa böyle hadislere ne denir?
A-Muallak
B-Mürsel
C-Mu’dal
D-Müsned
E-Müdelles
18-Uydurma hadisleri anlatan eserlere ne ad verilir?
A-Fiten
B-Mevduat
C-Cenâiz
D-Ferâiz
E-Müşkil
19-Bir hadis “peygambere ait bir söz,fiil ve takriri bildiriyorsa o hadise ne denir?
A-Mevkuf
B-Mu’dal
C-Maktu
D-Meşhur
E-Merfu
20-Hadisleri kaynaklarda bulma işine ne denir?
A-İlmu Dirayetil Hadis
B-İlmu Mustalahil Hadis
C-İlmu Rivayetül Hadis
D-İlmu Tahricil Hadis
E-İlmu Sebebi Vurudil Hadis
21-Nesh olayı en çok hangi alanda gözükmüştür?
A-İtikad alanında
B-Ahlak alanında
C-Muamelat alanında
D-Ahiret alanında
E-Gayb alanında
22-Siyak-Sibak ne demektir?
A-Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü
B-Surelerin nuzul süresi
C-Kısa ve uzun ayetlerin bağlantısı
D-Hadislerin Kur’anla uyumu
E-Sünnet ve hadis ilişkisi
23-“Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” ne ad verilir?
A-İcma
B-İstishan
C-İstishâb
D-Maslahat-ı Mürsele
E-Kıyas
24-Aşağıdakilerden hangisi zaman ve mekana göre değişen hükümlere çözüm bulan hukuk kaynağının adıdır?
A-İttisal
B-İttifak
C-İttiba
D-İrtifa
E-İctihad
25-İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” hangi ilim adamına aittir?
A-İmam İbni Teymiyye
B-İmam Ebu Hanife
C-İmam Mâlik b.Enes
D-İmam Şafiî
E-İmam Muhammed
26-İslam inanç tarihinde “büyük günah işleyenin kâfir olup dinden çıktığını” ifade eden grup aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A-Mürcie
B-Hariciler
C-Ehl-i Sünnet
D-Kaderîler
E-Dehrîler
27-“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil hangisidir?
A-İbda delili
B-Gaye delili
C-Hudûs delili
D-Temanû delili
E-Hareket delili
28-Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?
A-Nefsi sıfatlar
B-Zati sıfatlar
C-Kadim sıfatlar
D-Subuti sıfatlar
E-Selbî sıfatlar
29-Eldeki mevcut İncil nüshalarının en eskisi hangi dilde kaleme alınmıştır?
A-Aramca
B-İbranice
C-Yunanca
D-Latince
E-Arapça
30-“Yazılmış sahifelerden oluşan kitap” anlamına gelen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A-Kur’an
B-Mektubat
C-Zûbur
D-Mushaf
E-Müjde
31-Tevhid ilkesini kabul eden ve diğer İncillerle uyuşmayan İncil hangisidir?
A-Yuhanna
B-Markos
C-Luka
D-Matta
E-Barnaba
32-Hıristiyanlar Tevrat metinlerine ne ad verirler?
A-Ahd-i Cedid
B-Ahd-i Atik
C-Ahitleşme
D-Mezmurlar
E-Kitab-ı Mukaddes
33-Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen hangi tür vahiy ismi verilmiştir?
A-Vahy-i metlüv
B-Vahy-i gayri metlüv
C-İlham
D-Te’vil
E-İhsas-ı Kelâm
34-Aşağıdakilerden hangisi bir vahiy çeşidi değildir?
A-Perde arkasından
B-Allah’ın aracısız konuşması
C-Elçi göndererek
D-Vahyetmek suretiyle
E-İşitsel aletlerle
35-“Kâinatın Allah tarafından takdir edilen ömrünün son bulmasına ne denir?
A-Arasat
B-Arafat
C-Araf
D-Kıyamet
E-Ahiret
36-Aşağıdakilerden hangisinde cennetin isimlerinden sayılamayacak bir kavram vardır?
A-Cennet-i Kübra
B-Cennet-i Adn
C-Cennet-i Huld
D-Cenneti’n Naim
E-Cennet-i Firdevs
37-Kıyamet gününde insanların toplanacakları ve yaptıklarının hesabını verecekleri yerin adı nedir?
A-Kabir
B-Mahşer
C-Mîzan
D-Cehennem
E-Adn Cennetleri
38-Kelime anlamı ‘kazanmak,yapmak’ olan ve Eş’ari ekolüyle özdeşleşmiş kavram hangisidir?
A-Rızık
B-Razık
C-Kesb
D-Kasib
E-Muktesib
39-İnsan fiilleriyle konusundaki açmazı çözmek için;”bir fiilde iki cihet vardır. İnsanın ve Allah’ın kudreti” ara görüşünü ileri süren düşünce akımının adı nedir?
A-Mâturidyye
B-Eş’ariyye
C-Ehl-i Sünnet
D-Cebriye
E-Mu’tezile
40-“İnsan fiilleri Allah tarafından yaratılır.” Düşüncesini savunan kelam ekolü hangisidir?
A-Eş’ariler
B-Mâturîdiler
C-Ehl-i Sünnet
D-Cebriye
E-Mu’tezile
41-“İnsan rüzgârın önünde bir yaprak gibidir.” demek suretiyle insandan özgür iradeyi kaldıran ekol hangisidir?
A-Mu’tezile
B-Caferiyye
C-Cebriye
D-Kaderiyye
E-Eş’ariye
42-Kullanılmış veya temiz fakat temizleyici olmayan sulara ne ad verilir?
A-Atık su
B-Tam su
C-Az su
D-Büyük su
E- Mâ-i müsta’mel
43-Büyük ve küçük abdest de denilen pisliklerden kurtulma olayına ne denir?
A-İstinbat
B-Mâ-i Musta’mel
C-İstibra
D-İstinca
E-İ’tibar
44-“Vacip” kavramı hangi mezhep için özel bir öneme haizdir?
A-Maliki Mezhebi
B-Hanbelî Mezhebi
C-Şafiî Mezhebi
D-Ehl-i Sünnet
E-Hanefi Mezhebi
45-Namaz ne zaman farz kılınmıştır?
A-Hicretin 2.yılında
B-Bi’setten önce
C-Risaletin ilk yılında
D-Risaletin 2.yılında
E-Hicret esnasında
46-Farz namazlarla birlikte kılınan sünnetler hangi tür sünnet grubuna girer?
A-Regaib Sünnet
B-Revatip Sünnet
C-Müekked sünnet
D-Gayrı müekked sünnet
E-Mendup
47-Aşağıdakilerden hangisi cumanın şartlarından değildir?
A-Ayakları olmak
B-Sağlıklı olmak
C-Sağır olmamak
D-Hür olmak
E-Özürlü olmamak
48-Şehid edildiği için yıkanmadan defnedilen halifenin adı nedir?
A-Hz.Ali
B-Hz.Osman
C-Hz.Muaviye
D-Hz.Ebu Bekir
E-Hz.Ömer
49-Aşağıdakilerden hangisi hutbenin şartlarından değildir?
A-Vakit içinde okumak
B-Namazdan önce okumak
C-Abdestli olmak
D-Hutbe niyetiyle okumak
E-İşitilecek bir sesle okumak
50-Cenaze namazının rüknü nedir?
A-Niyet
B-Subhanekeyi tam okumak
C-“Ve celle senaüke” yi okumak
D-Öğle vaktinde kılmak
E-Tekbirler ve kıyam
51-İki namazdan birini vaktin en sonunda, diğerini de kendi vaktinin başında kılmaya ne denir?
A-Cem’i Sûrî
B-Cem’i Takdim
C-Cem’i Tehir
D-Cem’i Kebîr
E-Cem’i Sağir
52-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-Sigara içmek orucu bozmaz
B-İlaç almak orucu bozmaz
C-Tuz yemek orucu bozmaz
D-Kan vermek orucu bozmaz
E-Ağız dolusu kusmak orucu bozmaz
53-İslâm’ın uygun bulmadığı bir oruç türü olan; hiç iftar etmeden tutulan oruca” ne ad verilir?
A-Sükût orucu
B-Perhiz orucu
C-Te’kid orucu
D-Tekne orucu
E-Visâl orucu
54-İtikafın hükmü nedir?
A-Vacip
B-Müekked sünnet
C-Sünnet-i kifaye
D-Müstehap
E-Farz
55-Aşağıdakilerden hangisine zekât farz değildir?
A-Zengin olan Müslüman kişi
B-Ticari malı olup da malı artmayan kişi
C-Borcu olmayan yaşlı Müslüman
D-Akıl-baliğ olan Müslüman kadın
E-Nisap miktarı malı olan
56-Ehl-i hayvanlardan develerin zekât miktarı (nisabı) nedir?
A-7
B-6
C-4
D-5
E10
57-“Nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmesi veya o malın sahibinin elinde bir kameri yıl kalması”nın diğer bir adı nedir?
A-Havli havelân
B-% 25 ölçüsü
C-1/10 miktarı
D-Zekât standardı
E-Nisap miktarı
58-“Kullanılmayan mücevherat nisap miktarını aşıyorsa zekât verilir” hükmü hangi mezhebe aittir?
A-Şafiî
B-Zahiri
C-Hanbelî
D-Hanefi
E-Maliki
59-Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?
A-Buluğa ermiş olmak
B-Hacca gidebilecek imkâna sahip olmak
C-Akıllı olmak
D-Dinen zengin olmak
E-Hür olmak
60-Dışarıdan gelen hacıların ihrama girdikleri belli yerlere ne denir?
A-Vakfe (vükuf)
B-Mikât
C-Yelemlem
D-Arafat
E-Zü’l-Huleyfe
61-Öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılındığı mekânın adı nedir?
A-Mescid-i Haram
B-Mina
C-Arafat ve Müzdelife
D-Tavaf’tan önce
E-Makam-ı İbrahim
62-İhramlı olan bir kimsenin haccın rükünlerini yerine getirmesine engel olmaya ne denir?
A-Fevat
B-Hervele
C-Hedy
D-Dem
E-İhsar
63-Tavafın ilk şavtında kısa adımlarla omuz silkerek çalımlı ve heybetli yürümeye ne denir?
A-Remel
B-İstilam
C-Hervele
D-Iztıba
E-Muhsar
64-Başkalarında mevcut olan güzel meziyetleri örnek almaya ne denir?
A-Haset
B-Kıskançlık
C-Oylamak
D-Gıpta etmek
E-Prototip olmak
65-“Gizli şirk” olarak nitelendirilen ahlâki kötülük hangisidir?
A-Nifak
B-Yalan
C-Kibir
D-Katl
E-İftira
66-Arap yarımadasında yazının ilk geliştiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A-Petra
B-Hîre
C-Tedmür
D-Main
E-Hadramevt
67-İslâmiyet öncesi Arap toplumunda başlık vermemek için kızların değiştirilmesiyle yapılan nikâha ne ad verilir?
A-Nikah-ı makt
B-Nikah-ı bedel
C-Nikah-ı mut’a
D-Nikah-ı istibda
E-Nikah-ı şıgar
68-Aşağıdakilerden hangisi Araplarda haram aylardan biridir?
A-Safer
B-Muharrem
C-Şevval
D-Şaban
E-Rebiülahir
69-“Fetretül vahy” ne demektir?
A-Hz.Muhammed’e ilk peygamberliğin verilmesi
B-Vahiy döneminin bitmesi
C-İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre
D-İlk vahyin nazil olduğu gün
E-Vahiy meleği
70-Hz.Muhammed’in Medine’de muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmesi olan kardeşleştirme olayının diğer adı nedir?
A-Muâhât
B-Müsâlaha
C-Bağlaşma
D-Kurrâ
E-Birleştirme
71-İfk olayı hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir?
A-Uhud Gazvesi
B-Hendek Gazvesi
C-Gatafan Gazvesi
D-Bedir Gavesi
E-Beni Mustalik Gazvesi
72-Hicri 9.yıl(630-631) hangi isimle meşhurdur?
A-Gazveler yılı
B-Hüzün yılı
C-Heyetler yılı
D-Bereket yılı
E-Elçiler yılı
73-Hayber’in fethi hangi yıl gerçekleşmiştir?
A-6/627
B-7/628
C-8/629
D-9/630
E-5/626
74-Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ömer Dönemindeki savaşlardan biri değildir?
A-Yermûk
B-Nihâvend
C-Celûla
D-Kadisiye
E-Nehrevan
75-Ridde hareketleri hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?
A-Hz.Ebu Bekir
B-Hz.Osman
C-Ömer b.Abdulaziz
D-Hz.Ali
E-Hz.Ömer
76-Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin kapsamı içinde yer almaz?
A-Ahlâk
B-Tarih
C-Kelâm
D-Felsefe
E-Tasavvuf
77-İlmi, kalp ilmi beden ilmi şeklinde ilk sınıflayan kimdir?
A-Hz.Ali
B-Gazzali
C-Kindî
D-Hz.Muhammed (s.a.v.)
E-Hz.Osman
78-İnsanın hayvanî arzuları ve vasıflarını yok etmesine ne ad verilir?
A-Sahv
B-Vecd
C-Mahv
D-Setr
E-Sekr
79-Vahdet-i vücud fikrini sistemleştiren ilk mutasavvıf kimdir?
A-İbnül Arabi
B-İmam-ı Rabbani
C-Suhreverdi
D-Fârâbî
E-Gazzalî
80-Aşağıdaki ilim dallarından hangisine Usulu’d-Din denir?
A-Felsefe
B-Kelâm
C-Ahlâk
D-Tasavvuf
E-Fıkıh
81-Kur’an’ın mahluk olduğu fikri hangi kelâm akımının bir düşüncesidir?
A-Keramiyye
B-Cebriyye
C-Mu’tezile
D-Hanbeli
E-Kaderiyye
82-Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın dışındaki dinleri tarafsız olarak inceleyen ilk Müslüman bilim adamlarından biridir?
A-İbn Hazm
B-İbn Kesir
C-Câhız
D-İbn Teymiyye
E-Birûnî
83-Aşağıdakilerden hangisi ‘Tanrısız’ bir dindir?
A-Zerdüştîlik
B-Hinduizm
C-Sihizm
D-Caynizm
E-Şintoizm
84-Gerçekten olmuş olayları abartılı bir biçimde anlatan kutsal öykülere ne ad verilir?
A-Mitos
B-Efsane
C- Masal
D-Destan
E-Fabl
85-Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel özelliklerinden bir değildir?
A-Kutsal toprak
B-Seçilmişlik
C-Mabet
D-Mesihçilik
E-Misyonerlik
86-Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın özelliklerinden bir değildir?
A-Misyonerlik
B-Asli günah
C-Mabet
D-Kurtuluş
E-Mesihçilik
87-Hıristiyanlığı Yahudilikten ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A-Ahit
B-Teslis
C-Mesihçilik
D-Misyonerlik
E-Kurtuluş
88-Aşağıdakilerden hangisi, Türkler’in İslâm’dan önce kabul ettikleri dinlerden biri değildir?
A-Şintoizm
B-Budizm
C-Yahudilik
D-Göktanrı
E-Şamanizm
89-Aşağıdakilerden hangisi iletişimin gerçekleşmesi için gerekli değildir?
A-Hedef
B-İleti
C-Yanıt
D-Kaynak
E-Alıcı
90-Bilgilendirme için söz konusu olan bilginin doğru, açık, anlamlı ve ilgi çekici olması aşağıdakilerden hangisinin temel ölçütüdür?
A-Dinleme
B-İşitme
C-Kaynak
D-Dinleyici
E-Konuşma
91-İletişimde başarı ve başarısızlığa katkıda bulunan faktörlerin en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A-Tutum
B-Davranış
C-İlgi
D-İkna
E-İleti
92-Din hizmetinde esas aşağıdakilerden hangisidir?
A-Toplumun yararı
B-İnsanlarla görüşmek
C-İnsanların ihtiyacı
D-Gönüllülük
E-Faaliyet
93-Halkla ilişkiler konusu Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki birimlerden hangisinin alanına girmektedir?
A-Din İşleri Yüksek Kurulu
B-Din Hizmetleri Daire Başkanlığı
C-Dini Yayınlar Daire Başkanlığı
D-Teftiş Kurulu Başkanlığı
E-Din Eğitimi Daire Başkanlığı
94-Cami içi iletişim ortamının sağlıklı olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A-Cemaatin yaş düzeyi
B-Cemaatin eğitim seviyesi
C-Din Görevlisinin ailevi ilişkileri
D-Din Görevlisinin mesleki yeterliliği
E-Din görevlisi ve cemaatin bağıntı çerçevesi
95-Din hizmetlerinin en yaygın şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A-Vaiz
B-Hitabet
C-Cami eğitimi
D-Vaaz
E-Yetişkin din eğitimi
96-Hutbenin halkla ilişkiler faaliyeti içindeki yerinin değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A-Hatibin eğitim düzeyine
B-Hutbenin dini boyutunu kavramaya
C-Hutbenin uygulama boyutunu kavramaya
D-Araştırma yöntem ve tekniklerinin bilinmesine
E-Değerlendirme işini yapacak elemana
97-Üçüncü diyanet işleri başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A-M.Şemsettin Günaltay
B-M.Sait Yazıcıoğlu
C-H.Hüsnü Erdem
D-Ö.Nasuhi Bilmen
E-Ahmed Hamdi Akseki
98-Din işleri yüksek kurulu kaç üyeden oluşur?
4 üyeA-1 Başkan -12 üye
B-1 Başkan-14 üye
C-1 Başkan-15 üye
D-1 Başkan-10 üye
E-1 Başkan-14 üye
99-Uluslar arası olimpiyat komitesinin merkezi nerededir?
A-Lozan
B-Brüksel
C-Venedik
D-Kopenhag
E-Viyana
100-AB Ülkesi olduğu halde “Avro” yu kabul etmeyerek hala kendi para birimini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A-Hollanda
B-Yunanistan
C-Belçika
D-İngiltere
E-Fransa
CEVAP ANAHTARI: 1E 2B 3D 4C 5E 6A 7D 8E 9B 10C 11A 12D 13B 14E 15C 16A 17D 18B 19E 20D 21C 22A 23C 24E 25D 26B 27C 28E 29C 30D 31E 32B 33A 34B 35D 36A 37B 38C 39A 40A 41C 42E 43D 44E 45D 46B 47C 48B 49C 50E 51A 52D 53E 54C 55B 56D 57A 58C 59D 60B 61C 62E 63A 64D 65C 66B 67E 68B 69C 70A 71E 72C 73B 74E 75A 76B 77D 78C 79A 80B 81C 82E 83D 84A 85E 86C 87B 88A 89C 90E 91A 92D 93B 94C 95D 96B 97E 98C 99A 100D

Toplam 22 sayfa, 20. sayfa gösteriliyor.« İlk...101819202122© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.