29

Aralık
2012

Diyanet Yeterlilik Tecvit Soru Bankası

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE, KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  1.426 Kez Okundu

Soru 1 Tecvid ne demektir?
A) Kur’an-ı Kerimi makamlarına göre okumak
B) Güzel sesle Kur’an okumak
C) Çıkış yerleri ve sıfatlarıyla Kur’an harflerinin düzgün okunması
Soru 2 Kur’an harfleri kaç tanedir?
A) 28
B) 29
C) 30
Soru 3 Kalın harfler kaç tanedir?
A) 7
B) 9
C) 10
Soru 4 Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir?
A) ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق
B) خ ص ض ط ظ غ ق
C) خ ق غ ل ض ص ط ظ
Soru 5 Boğaz harfleri hangi şıkta verilmiştir?
A) ا هـ خ ل ب ي
B) ط ق غ هـ خ ح ا
C) ا هـ ع ح غ خ
Soru 6 Tenvin ve Cezimli Nun’un hükümleri kaç tanedir ve hangileridir?
A) 4, İdğam, İzhar, İhfa, İklab
B) 4, İzhar, Kalkale, İdğam, Ğunne
C) 3, İdiğam, Med, Lafzatullah
Soru 7 İzhar ne demektir ve Harfleri nelerdir?
A) Açık okumak demektir, ا هـ ع ح غ خ
B) Ğunneli okumak demektir, ع هـ خ ح ج ى و
C) Şeddelemek demektir, ي ر م ل و ن
Soru 8 Cezimli Nun veya Tenvinin hükümlerinden olan İdğam ne demektir ve Harfleri nelerdir?
A) Önce gelen Cezimli harf, harekeli ikinci harfe katılarak, şeddeli tek harf gibi okunmasıdır. ي ر م ل و ن
B) Açık okumak demektir, ا هـ ع ح غ خ
C) Sesi titreterek okumak demektir. ق ط ب ج د
Soru 9 İklab ne demektir ve Harfleri nelerdir?
A) Açık okumak demektir, ا هـ ع ح غ خ
B) Önce gelen Cezimli harf, harekeli ikinci harfe katılarak, şeddeli tek harf gibi okunmasıdır. ي ر م ل و ن
C) Cezimli Nun’dan sonra “Be” gelirse Nun’u Mim harfine Dönüştürmek demektir. Harfi “ب” dir.
Soru 10 İhfa ne demektir ve nasıl yapılır?
A) Gizlemek demektir. Cezimli nundan sonra İhfa harflerinden birisi gelirse cezimli Nun açıkça okunur.
B) Gizlemek demektir. Cezimli nundan sonra İhfa harflerinden birisi gelirse cezimli Nun şedde yapılarak okunur.
C) Gizlemek demektir. Cezimli nundan sonra İhfa harflerinden birisi gelirse cezimli Nun gizlenerek okunur.
Soru 11 İdğam çeşitleri hangi şıkta verilmiştir?
A) Bilağunne (Ğunnesiz), Lafzatullah
B) Bilağunne (Ğunnesiz), Mealğunne (Ğunneli)
C) Mealğunne (Ğunneli), Kalkale
Soru 12 Harekeler kaç tanedir ve nelerdir?
A) 5, Üstün, Esre, Ötre, Cezim, Şedde
B) 4, Üstün, Esre, Ötre, Cezim
C) 3, Üstün, Esre, Ötre
Soru 13 Fetha (Üstün) hangi sesleri verir?
A) ince harfe “E” Kalın harfe “A” sesi verir
B) ince ve Kalın harfe “A” sesi verir
C) ince ve Kalın harfe “E” sesi verir
Soru 14 Damme (Ötre) hangi sesle karşılanır?
A) ince ve Kalın harfe “U” sesi verir
B) ince ve Kalın harfe “Ü” sesi verir
C) ince ve Kalın harfe “A” sesi verir
Soru 15 Şedde ne demektir?
A) Yanyana yazilan iki harfin birbirine katılmasıdır.
B) Yanyana gelen biri cezimli diğeri harekeli aynı iki harfi tek harf gibi vurgulu okunmasıdır.
C) Harflerin vurgulu okunmasıdır.
Soru 16 Uzatma harfleri nelerdir ve ne görev yaparlar?
A) ا و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatarak okuturlar.
B) ا و ى dir. Kendisinden önce gelen harfi uzatarak okuturlar.
C) و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatırlar.
Soru 17
كُفُوًا أَحَدٌ kelimesinde hangi kural vardır?

A) İklab
B) İzhar
C) Kalkale
Soru 18
وَمَنْ يَعْمَلْ kelimesinde hangi kural vardır?

A) Ğunneli İdğam
B) İhfa
C) Ğunnesiz İdğam

Soru 19 Dudak ihfası ne demektir ve örneği hangisidir?
A) Cezimli Mim’in kendisinden sonra ب harfinin gelmesi ile dudakta gizlenerek okunmasıdır.
B) Cezimli Mim’in kendisinden sonra ب harfinin gelmesi ile dudakta şeddelenerek okunmasıdır.
C) Cezimli Mim’in kendisinden sonra ب harfinin gelmesi ile açıkça okunmasıdır.
Soru 20 Aşağıdaki örneklerin hangisinde Sebebi med (Uzatma sebebi) olan hemze gelmiştir?
A)
وَلَا الضَّالِّينَ

B)
عَظِيمٌ

C)
اُولٰـئِكَ

Soru 21 Aşağıdakilerden hangisi meddi muttasıl ve Meddi munfasıl arasındaki fark değildir?
A) Uzatma harfi ile Uzatma sebebinin aynı kelimede olması muttasıl ayrı kelimelerde olmasına munfasıl denir
B) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olan cezim gelmesi
C) Muttasıl’ın hükmü Vacip, Munfasıl ise Caizdir.
Soru 22 Birincisi muttasıl ikincisinin munfasıl olduğu örnek hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? (Soldakiler 1 Sağdakiler 2)

Soru 23 Ayetteki Med (uzatma) örnekleri sırasıyla nasıldır?
A) Tabii, Tabii, Muttasıl, Munfasıl, Muttasıl, Tabii, Arız
B) Tabii, Tabii, Muttasıl, Muttasıl, Muttasıl, Tabii, Arız
C) Muttasıl, Tabii, lazım, Muttasıl, Arız, Muttasıl, Arız
Soru 24 Aşağıdakilerden hangisi lazım medde örnek olarak gösterilebilir?
A)
يُرَاؤُنَ

B)
وَلَا الضَّالِّينَ

C)
يَدَا اَبِى

Soru 25 Meddi lazımın çeşitleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Kelimei Musakkale, Kelimei Muhaffefe, Harfi Musakkale, Harfi Muhaffefe
B) Harfi Musakkale, Kelimei Musakkale
C) Muttasıl, Munfasıl, Tabii
Soru 26 Meddi arız ne demektir?
A) Med harfi ile Hemze aynı kelimede gelmesidir
B) Med harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu lâzım gelmesidir.
C) Uzatma harflerinden sonra sebebi med olarak sükûnu ârızın gelmesi ile oluşan meddir.
Soru 27 Sırasıyla (1) Lazım, (2) Munfasıl ve (3) Muttasıl, med olan şık aşağıdakilerden hangisidir?
A)
يَا اَيُّهَا(1) يُرَاؤُنَ(2) وَلَا الضَّالِّينَ(3)

B)
وَلَا الضَّالِّينَ(1) يَا اَيُّهَا(2)يُرَاؤُنَ(3)

C)
وَلَا الضَّالِّينَ (1) يُرَاؤُنَ(2) يَا اَيُّهَا(3)

Soru 28 Meddi Lin ne demektir ve harfleri nelerdir?
A) Lîn harfinden hemen sonraki harfte durulursa meddi lîn olur. cezimli Vâv ( وْ ) ve Ye ( ىْ )’dir
B) Lîn harfinden önceki harfte durulursa meddi lîn olur. cezimli Vâv ( وْ ) ve Ye ( ىْ )’dir
C) Med harfi ile Hemze aynı kelimede olmasıdır. ا و ى
Soru 29 Kalkale ne demektir ve harfleri nelerdir?
A) Önce gelen Cezimli harf, harekeli ikinci harfe katılarak, şeddeli tek harf gibi okunmasıdır. ي ر م ل و ن
B) Cezimli olan kalkale harflerinin sesini, mahrecinde titretmek, çarptırarak aksettirmektir. Harfleri, ( ق ط ب ج د )
C) Cezimli Nun’dan sonra “Be” gelirse Nun’u Mim harfine Dönüştürmek demektir. Harfi “ب” dir.
Soru 30 Aşağıdakilerden hangisi kalkaleye örnek olabilir?
A)
اَنْعَمْتَ

B)
يُخْلَقْ

C)
اَلْحَمْدُ

 

Soru 31
Kelimenin sonunda gelen ve zamir olan “هـ” harfinin fonksiyonu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde anlatılmıştır?

A) Her zaman uzatılarak okunur.
B) Kendisinden önceki harf harekesiz olursa “هـ” uzatılarak okunur, Harekeli olursa uzatılmadan okunur.
C) Kendisinden önceki harf harekeli olursa “هـ” uzatılarak okunur, Harekesiz olursa uzatılmadan okunur.
Soru 32 “ر” Harfinin İnce ve Kalın halleri aşağıdaki örneklerde sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?
A)
فَرِحَ (1)رَبَّنَا(2)

B)
رَبَّنَا(1)فَرِحَ(2)

C)
مَرْيَمُ (1) فَانْظُرْ(2)

Soru 33 Verilen örnekte sırasıyla “ر” harfinin durumları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? (Sağdan sola doğru)
A) Kalın, İnce, Kalın
B) İnce, İnce, Kalın
C) Kalın, Kalın, İnce
Soru 34 Sekte ne demektir?
A) Okuyuş esnasında sesi, nefes alarak kısa bir süre kesmek demektir.
B) Okuyuş esnasında sesi, nefes alıp vermeden kısa bir süre kesmek demektir.
C) Okuyuşu kesmek demektir.
Soru 35 Aşağıda verilen durak işaretlerinden hangisi yanlıştır?
A) ( م ) Vakfı Lâzım: Geçildiğinde mana bozulabilir gerekçesiyle, durulması önemle istenen durak işaretidir.
B) ( ج ) Vakfı Câiz: Geçmek ve durmanın mümkün olduğu fakat durmanın daha evla olduğu durak.
C) ( ط ) Durma manasına gelen bir işarettir. Kesin geçilmesi gerekir
Soru 36 Tilavet secdesi ne demektir ve Kur’anda kaç yerde tılavet secdesi vardır?
A) Secde âyetinin okunması veya dinlenmesi sebebiyle yapılan secdeye Tilâvet Secdesi denmektedir. 14 Yerde Secde ayeti vardır
B) Secde ayetini okumaktır. 13 Yerde secde ayeti vardır.
C) Kur’an okuduktan sonra secde getirmektir. 12 Yerde Secde ayeti vardır
Soru 37 Lafzatullah ne demektir? Ne zaman kalın ve ince okunur?
A) Allah lafzı demektir. Her zaman ince okunur
B) Allah lafzı demektir. Her zaman kalın okunur
C) Allah lafzı demektir. Kendisinden önceki harfin harekesi Üstün ve Ötre olursa Lam kalın okunur. Esre olursa Lam ince okunur.

Soru 38 Örnekte verilen ayetteki tecvid kuralları sırası ile nelerdir?
A) 1) Meddi Munfasıl, 2) Kalkale, 3) Ihfa, 4) Ğunneli İdğam, 5) İzhar
B) 1) Meddi Muttasıl, 2) Kalkale, 3) İzhar, 4) Ğunnesiz idğam, 5) İzhar
C) 1) Kalkale, 2) Meddi Munfasıl, 3) İdğam, 4) İzhar, 5) İhfa
Soru 39 Kur’anda kaç sure ve ayet vardır?
A) 114 Sure, 6666 Ayet vardır
B) 114 Sure, 6236 Ayet vardır
C) 114 Sure, 6326 Ayet vardır
Soru 40 Kur’an toplam kaç yilda nazil olmuştur?
A) 23
B) 40
C) 63
Soru 41 Kur’anı Hangi kıraat ve rivayetle okuyoruz?
A) İmam Asım kıraati, Hafs Rivayeti
B) İmam Nafi kıraati, Kalun rivayeti
C) İmam Asım kıraati, Şu’be rivayeti
Soru 42 Kur’anın ilk 6 suresi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fatiha, Bakara, Al-i İmran, Nisa, Maide, A’raf
B) Fatiha, Bakara, Nisa, Maide, En’am, Tevbe
C) Fatiha, Bakara, Al-i İmran, Nisa, Maide, En’am

Soru 43 Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) İhfa, İzhar, Meddi Tabii, İhfa
B) Dudak İhfası, Ğunneli İdğam, İhfa
C) İdğam, İdğam, İhfa, Med

Soru 44 Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) İhfa, Meddi Arız
B) İdğam Maalğunne, Meddi Lin
C) İdğam billağunne, Meddi arız

Soru 45 Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) Meddi Munfasıl, İhfa, Meddi Muttasıl
B) Meddi Munfasıl, Meddi Tabii, İhfa, Meddi Muttasıl
C) Meddi Munfasıl, İhfa, Meddi Munfasıl

Soru 46 Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) Meddi Munfasıl, Meddi Tabii, Ğunneli idğam
B) İdğam billağunne, Meddi arız
C) İdğam, İdğam, İhfa, Med

Soru 47 Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) Meddi Tabii, İhfa, İdğam
B) Meddi Tabii, Meddi Tabii, İhfa, Meddi Tabii
C) Meddi tabii, İhfa, İzhar

Soru 48 Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) Ğunnesiz idğam, İzhar
B) İzhar, Ğunneli idğam
C) Ğunnesiz idğam, İzhar, Meddi Tabii

Soru 49 Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır? (Sağdan sola doğru)
A) İklab, İzhar, Meddi Tabii
B) Meddi Tabii, İzhar, İdğam
C) İhfa, Meddi Tabii, İzhar, Meddi Tabii,

Soru 50 Verilen örnekte sırasıyla hangi kurallar vardır?
A) İhfa, Kalkale, Meddi Arız
B) İhfa, Meddi Tabii, Meddi Arız
C) İhfa, İzhar, Meddi Tabii,

Cevap Anahtarı:

1.c2.a3.a4.b5.c6.a7.a8.a9.c10.c11.b12.c13.a14.a15.b16.b17.b18.a19.a20.c21.b22.c23.a24.b25.a

26.c27.b28.a29.b30.b31.c32.a33.c34.b35.c36.a37.c38.a39.b40.a41.a42.c43.b44.c45.c46.a47.b48.a

49.c50.b

 

29

Aralık
2012

Diyanet Yeterlilik Tecvit Soru Bankası

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  1.124 Kez Okundu

1. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği şekilde okunmasına amaç ve gaye edinen ilim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tecvid İlmi. b) Tefsir İlmi.
c) Fıkıh İlmi. d) Hadis İlmi.
e) Akaid İlmi.
2. Müzemmil Suresi 4. ayeti kerimesi ve Furkan Suresi 32. Ayeti kerimesi Aşağıdakilerden hangisi hakkında hüküm içermektedir?
a) Kur’an-ı Kerimin abdestsiz okunmaması. b) Kur’an-ı Kerimin Tertil Üzere Okunması.
c) Kur’an-ı Kerime saygı duyulması. d) Hatim İndirilmesi.
e) Kuranı Kerimin sevilmesi.
3. Kur’an-ı Kerim’i Tecvid kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denmektedir.
a) Müfessir. b) Muhaddis.
c) Femi Muhsin. d) Hafız.
e) Husnü Ahlak.
4. Kur’an okumaya başlarken اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الَّـشَّـيْـطَانِ الرَّاجِيـمِ denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a) İstiaze b) Besmele
c) İstihaze d) Hamdele
e) Salvele
5. Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?
a) 6 b) 3
c) 4 d) 5
e) 2
6. Tecvid istılahında Tûl ne demektir?
a) Medleri orta uzunlukta okumak b) Medleri en uzun ölçü ile okumak
c) Medleri en kısa ölçüde okumak d) Medleri kişinin istediği gibi okuması
e) Medleri terk ederek okumak
7. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir?
a) Tefsir İlmi b) Fıkıh
c) Hadis İlmi d) Tecvid İlmi
e) Kelam İlmi
8. Med harflerinin adedi kaçtır?
a) 1 b) 2
c) 3 d) 5
e) 5
9. Sebeb-i Med kaç tanedir?
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
10. Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne ad verilir?
a) Vasl hemzesi b) Harf-i Med
c) Aslî Med d) Teshîl hemzesi
e) Kat’ı Hemzesi
11. Aşağıdakilerden hangisi Fer’i Med çeşidi değildir?
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Meddi Tabbi d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
12. Medd-i Muttasılda aslî med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?
a) Vacib b) Sünnet
c) Caiz d) Mendup
e) Farz
13. Aşağıdakilerden hangisi aslî meddir? (2011)
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Medd-i Tabi’î d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
14. ” عَلَيْهِ ” kelimesinde vakf halinde hangi tecvid kuralı uygulanır? (2011)
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Medd-i Tabi’î d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
15. Medd-i munfasıl, en az kaç elif miktarı uzatılır? (2011)
a) 1 b) 2
c) 3 d) 4
e) 5
16. Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i med değildir? 2011)
a) Hemze b) Sükûn-u Lazım
c) Sükûn-u Arız d) Elif
e) Cezm
17. Medd-i munfasıl olan kelimede aslî med üzerine ilâve etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) Câiz b) Vacip
c) Caiz değil d) İttifakla vacip
e) Farz-ı kifaye
18. ” اَلْحَاقَّةُ” kelimesinde hangi med vardır? (2012)
a) Medd-i tabii b) Medd-i Lîn
c) Medd-i Muttasıl. d) Medd-i Lazım.
e) Medd-i Muttasıl.
19. Bir elif miktarının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? (2012)
a) Üstün harekeli iki harfin okunacağı kadar bir zaman. b) Harekeli bir harfin okunacağı kadar zaman.
c) Bir nefes alıp verecek kadar zaman. d) Bir nefes alacak kadar zaman.
e) Üç saniye kadar uazatmak.
20. Dilin sağ veya sol yanının üst azı dişlere yaklaştırılması ile çıkarılan harf hangisidir? (2012)
a) ظ b) ض
c) ط d) ر
e) ص
21. Kelimenin evvelinde bulunup, kendisinden başlandığı zaman okunan, kendisinden önce harekeli bir harf geldiği zaman ise yazılı olmasına rağmen okunmayan hemze, aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) Hemze-i kat’. b) Hemze-i vasl.
c) Hemze-i istifhâm. d) Hemze-i zâid.
e) Teshîl hemzesi.
22. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir? (2009/1)

a) Kitap. b) Furkan.
c) Kelamullah. d) Kelamı Kibar.
e) Mubin.
23. Kur’an okumaya başlarken “Euzubillahimineşşeytanirracim” denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? (2009/14)
a) İstiaze. b) Besmele
c) İstihaze. d) Hamdele.
e) Salvele
24. Kur’an’da ilk inen ayetler hangi surededir? (2009/2)
a) Alak. b) İnşirah.
c) Kadir. d) Yasin.
e) Bakara.
25. Kur’an-ı Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir? (2009/5)
a) Murakabe. b) Müdahele.
c) Mukabele d) Münazara.
e) Müşahede.
26. Ayete’l-Kürsi diye bilinen meşhur ayet hangi surededir? (2009/11)
a) Bakara. b) Ali İmran.
c) İsra. d) Necm.
e) Haşr.
27. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir? (2009/18)
a) Tefsir İlmi. b) Fıkıh İlmi.
c) Hadis İlmi. d) Tecvid İlmi.
e) Akaid İlmi.
28. Kur’an-ı tecvit kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denir?
a) Fem-i Muhsin. b) Yed-i Muhsin.
c) Hafız. d) Kurra.
e) İmam.
29. Tecvid ilminde harflerin uzatılarak okunmasına ne denir?
a) Kasr b) Med.
c) Revm d) Kiraat.
e) Vakıf.
30. Tecvid ilminde bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere ne denir?
a) Arap Harfleri. b) İhfa Harfleri
c) Med Harfleri. d) Cer Harfleri.
e) Hareke.
31. Aşağıdakilerden hangisi tecvid ilminde med harfi olarak adlandırılan ve bitiştikleri harfi iki hareke uzunluğunda veya bir parmak kaldırıp indirinceye kadar uzatarak okumayı sağlayan harflerden biri değildir?
a) ” ا ” b) ” و “
c) ” لا ” d) ” ي “
e) Hepsi.
32. Elif harfinin harfi med olması için iki şart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kendinden önceki harfin harekesi esre ( ــِ ) olması gerekir. b) Kendinden önceki harfin harekesi ötre ( ـُـ ) olması gerekir.
c) Kendinden önceki harfin harekesi cezim ( ـْـ ) olması gerekir. d) Kendinden önceki harfin harekesi üstün ( ـَـ ) olması gerekir.
e) Kendinden önceki harfin harekesi Şedde (ـــّـ) olması gerekir.

33. Vav harfinin harfi med olması için iki şart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidr?
a) Kendinden önceki harfin harekesi esre ( ــِ ) olması gerekir. b) Kendinden önceki harfin harekesi ötre ( ـُـ ) olması gerekir.
c) Kendinden önceki harfin harekesi cezim ( ـْـ ) olması gerekir. d) Kendinden önceki harfin harekesi üstün ( ـَـ ) olması gerekir.
e) Kendinden önceki harfin harekesi şedde ( ــَّـ ) olması gerekir.

34. Ya harfinin harfi med olması için iki şart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidr?ـ
a) Kendinden önceki harfin harekesi esre ( ــِ ) olması gerekir. b) Kendinden önceki harfin harekesi ötre ( ـُـ ) olması gerekir.
c) Kendinden önceki harfin harekesi cezim ( ـْـ ) olması gerekir. d) Kendinden önceki harfin harekesi üstün ( ـَـ ) olması gerekir.
e) Kendinden önceki harfin harekesi şedde ( ــّـ ) olması gerekir.

35. Harflerin bir elif miktarından fazla uzatılmasını gerektiren bazı işaretler vardır. Ferii med de denilen bu işaretlere ne denir?
a) Arızı Med. b) Lazımı Med.
c) Sebebi Med. d) Cezimli Med.
e) Hiçbiri.
36. Miladi 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi (Kadir Gecesi) Bize aşağıdakilerden neyi hatırlatmaktadır?
a) kuranı Kerimin indirilmeye başladığı tarihi. b) Kuranı kerimin indirilmresinin tamamlandığı tarihi.
c) Kuranı Kerimin yazıldığı tarihi. d) Hz. Muhammedin (sav) doğum Tarihini.
e) Hicret Tarihini.
37. Her dilde harflerin kendine özgü bir çıkış yeri vardır. Harflerin bu çıkış yerlerine ne denir?
a) Makam. b) Mahreç
c) Mertebe. d) Misal.
e) Hiçbiri.
38. Kuran Harflerinin (arapça harflerin) çıkış yerleri kaç ana bölgede toplanmıştır?
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
39. ا، ح، خ، ع، غ، ه ) ) Kuran harflerinin çıkış yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
a) Dil (Diş, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
e) Hiçbirisi.
40. ) ب، م، و ) Kuran harflerinin çıkış yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
a) Dil (Diş, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
e) Hiçbirisi.
41. ) ت، ث، ج، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك، ل، ن، ي ) Kuran harflerinin çıkış yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
a) Dil (Diş, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
e) Hiçbirisi.
42. Harekesizlik durumu denilen sakin harf denilen ve cezim işareti olan ( ــْـ ) ne denir?
a) Hemze. b) Şedde.
c) Hareke. d) Sükun.
e) Tenvin.
43. Hem durulduğunda, hem geçildiğinde var olan ve okunan sukuna ne denir?
a) Hemze. b) Şedde.
c) Harfi Med. d) Sukunu arız.
e) Sukunu Lazım.
44. Durulduğunda ortaya çıkan ve okunan, geçildiğinde ortadan kalkan sukuna ne denir?
a) Sukunu Arız. b) Sukunu Lazım.
c) Sukunu Caiz. d) Hemze.
e) Hiçbiri
45. Kaç Çeşit sükun vardır?
a) 1 b) 2
c) 3 d) 4
e) 5
46. Med harfleri ve med sebeblerinin durumuna göre medler kaç çeşittir?
a) 4 b) 5
c) 6 d) 7
e) 8
47. Med harfinden sonra sebebi med (Hemze veya Sukun) gelmezse ne olur?
a) Meddi Tabii. b) Meddi Muttasıl.
c) Meddi munfasıl. d) Meddi Liyn.
e) Meddi Arız.
48. Aşağıda verilen örneklerin hangisinde Meddi Tabii olur?
a) Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelirse. b) Harfi medden sonra sebebi medden hemze veya sukun gelirse.
c) Harfi medden sonra sebebi medden sukun gelirse. d) Harfi medden sonra sebebi med gelmezse
e) Harfi medden sonra tenvin veya nunu sakin gelirse.
49. Meddi tabii de uzatma miktarı / süresi ne kadardır?
a) Dört elif mikatarı. b) Üç elif miktarı.
c) Bir elif miktarı. d) İki elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
50. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Tabii vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1

51. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Muttasıl vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
52. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Munfasıl vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
53. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Lazım vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
54. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Liyn vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
55. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde Meddi Arız vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( اَلْمُرْسَلِينَ )
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
56. Aşağıdaki kelimelerde altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekmektedir?
قِيلَ، يَقُولُونَ
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Tabii. d) Meddi Arız.
e) Meddi Liyn.
57. Aşağıdaki kelimelerde altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekmektedir?
طَاءِرُكُمْ، اُولآءِكَ
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Tabii. d) Meddi Arız.
e) Meddi Liyn.
58. Med harflerinden sonra hemze ( ءَ، ءِ، ءُ ) gelir ve hemze ile med harfi ayni kelimede bulunursa aşağıdaki tecvid kurallarından hangisini uygulamamız gerekmektedir?
a) Meddi Liyn. b) Meddi Lazım.
c) Meddi Arız. d) Meddi Muttasıl.
e) Meddi Munfasıl.
59. Meddi munfasılın meddinin uzatılma miktarı ne kadardır?
a) Uzatılarak okunmaz. b) iki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı d) Dört elif miktarı.
e) Bir elif miktarı
60. Meddi muttasıl meddinin dört elif miktarı uzatılmasının hükmü nedir?
a) Sünnettir. b) Mübahtır.
c) Mekruhtur. d) Caizdir.
e) Vaciptir.
61. Hızlı okuyuşta (Hadr usulu) Meddi Muttasılın meddini en az kaç elif miktarı uzatılması gerekir?
a) 2 b) 1
c) 4 d) 3
e) Uzatılmadan okunur.
62. Med Harfinden sonra hemze gelir ( اَ، اِ، اُ ) ve hemze ile med harfi farklı (ayrı) kelimelerde bulunursa bir başka ifadeyle; bir kelimenin sonunda med harfi bulunur, peşinden gelen kelimenin ilk harfi de hemze olursa burada hangi tecvid kuralı olur?
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Liyn.
c) Meddi Arız. d) Meddi Tabii
e) Meddi Munfasıl.
63. Meddi Munfasıl Kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) 1 b) 2
c) 3 d) 4
e) Uzatılmadan okunur.
64. Meddi Munfasılın dört elif miktarı uzatılarak ounmasının hükmü nedir?
a) Sünnettir. b) Mübahtır.
c) Mekruhtur. d) Veciptir.
e) Caizdir
65. Meddi Munfasıl hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) en az ne kadar uzatılması gerekmektedir?
a) 1 b) 2
c) 3 d) 4
e) Uzatılmadan okunur.
66. وَمَآ اُنْزِلَ، يَا بَنِي اَدَمَ، وَتُوبُوا اِلَى اللَّهِ Kelimelerdeki altı çizili yerleri okurken hangi tecvid kuralını uygulamamız gerekmektedir?
a) Meddi Munfasıl. b) Meddi Muttasıl.
c) Meddi Arız. d) Meddi Lazım.
e) Meddi Liyn.
67. Med harfinden sonra arızi sükün (geçici, durulduğunda okunan, geçildiğinde okunmayan sukün) gelirse aşağıdaki kurallardan hangisi olur?
a) Meddi Arız. b) Meddi Lazım.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Munfasıl.
e) Meddi Liyn.
68. Meddi arız kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Uzatılmadan okunur.
69. Meddi Arızın medinin uzatılmasının hükmü nedir?
a) Caizdir. b) Vaciptir.
c) Sünnettir. d) Mübahtır.
e) Mekruhtur.
70. Meddi arız hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) en az kaç elif miktarı uzatılarak okunmalıdır?
a) Uzatılmadan okunur. b) Bir elif miktarı.
c) İki elif miktarı. d) Üç elif miktarı.
e) Dört elif miktarı.
71. Aşağıdaki kelimeleri durarak (Vakıf) okuduğumuzda hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
اَلْمُرْسَلِينَ، اَلْعَالَمِينَ، يَعْلَمُونَ، مِنَ النَّارِ
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Lazım. d) Meddi Arız.
e) Meddi Liyn.
72. Med harfinden sonra lazimi sukun (durulduğundada geçildiğindede okunan sukün, cezimli harf, şeddeli harfin ilk harfi) gelirse aşağıdaki tecvid kurallarından hangisine göre okumamız gerekir?
a) Meddi Liyn. b) Meddi Lazım.
c) Meddi Arız. d) Meddi Muttasıl.
e) Meddi Munfasıl.
73. Meddi Lazım kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) Uzatılmadan okunur. b) Dört elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) İki elif miktarı.
e) Bir elif miktarı.
74. Meddi Lazım hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) en az kaç elif miktarı uzatılarak okunmalıdır?
a) Uztılmadan okunur. b) bir elif miktarı.
c) İki elif miktarı. d) Üç elif miktarı.
e) dört elif miktarı.
75. Aşağıdaki kelimeler hangi tecvid kuralına örnektir?
وَلاَ الضَّالِّينَ، اَلْحَاقَّةُ، آلْءَنَ،
a) Meddi tabii. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Arız.
e) Meddi Lazım.
76. Harekesi üstün ( ــَـ ) olan herhangi bir harften sonra cezimli vav ( وْ ) veya cezimli ya ( يْ ) harfi gelirse bu harflere ne denir?
a) Harfi Liyn. b) Harfi Med.
c) Sebebi Med. d) Hemze.
e) Harfi Mukatta.
77. Bir kelimede liyn harfinden sonra sükün gelirse hangi tecvid kuralına göre okunur?
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Tabii.
c) Meddi Lazım. d) Meddi Liyn
e) Meddi Arız.
78. Meddi Liynde Liyn harfi kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
79. Hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) liyn harfinden sonra gelen sukun lazimi sükün ise en az uzatma miktarı ne kadardır?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
80. Hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) liyn harfinden sonra gelen sukun Arızi sükün ise en az uzatma miktarı ne kadardır?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
81. Aşağıdaki kelimeleri durarak (Vakıf) okuduğumuzda aşağıdaki tecvit kurallarından hangisini uygulamamız gerekmektedir?
نَوْمٌ، وَالصَّيْفِ، حَذَرَالْمَوْتِ
a) Meddi Tabii. b) Meddi Arız.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Liyn.
e) Meddi Arız.
82. Aşağıdaki hurufu mukatta ların hangisinde Meddi Liyn vardır?
a) الٓمٓۚ ﴿البقرة/1﴾ b) الٓمٓصٓۜ ﴿الأعراف/1﴾
c) عٓسٓقٓ۠﴿الشورى/2﴾ d) يٰسٓۜ﴿يس/1﴾
e) طٰسٓمٓۜ﴿الشعراء/1﴾
83. Aşağıdaki hurufu mukatta ların hangisinde meddi liyn vardır?
a) الٓمٓۚ ﴿البقرة/1﴾ b) الٓمٓصٓۜ ﴿الأعراف/1﴾
c) كٓهٰيٰعٓصٓۜ﴿الْمَريَمُ/1﴾ d) يٰسٓۜ﴿يس/1﴾
e) طٰسٓمٓۜ﴿الشعراء/1﴾
84. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?
a) Bu harflerin cezimli olması. b) Bu harflerin harekesiz (sakin) olması.
c) Bu harflerin harekeli olması. d) bu harflerden önceki harfin cezimli olması.
e) Bu harfklerden sonra hemze gelmesi.
85. Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen sukuna ne ad verilir?
a) Sakin harf. b) Lazimi Sükün.
c) Arızi Sükün. d) kalıcı sükün.
e) Daimi sükün.
86. Üstün harekeli bir harfden sonra gelen cezimli vav ve ya harflerine ne ad verilir?
a) Lazimi Sükün. b) Arizi Sükün.
c) Meddi Lazım. d) Harfi Liyn.
e) Meddi Liyn.
87. 1. Meddi Tabii, 2. Meddi Muttasıl, 3. Meddi Munfasıl, 4. Meddi Lazım, 5. Meddi Arız, 6. Meddi Liyn.
Uzun med işareti ( ~ ) yukarıdaki med çeşitlerinden hangilerini gösterir?
a) 1, 2 ve 3 b) 1, 3 ve 4
c) 2, 3 ve 4 d) 4, 5 ve 6
e) 3, 5 ve 6
88. Tecvid kaidelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
a) Meddi lazımın meddi vaciptir. b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna Lazimi sükün denir.
c) Şeddeli harflerin birincisi her zaman cezimlidir. d) Meddi liyn deki uzatma liyn harfi üzerinde yapılır.
e) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse meddi arız olur.
89. Tecvid kaidelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kuranı kerimi doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme tecvid denir. b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna Arızi sükün denir.
c) Şeddeli harflerin birincisi her zaman cezimlidir. d) Meddi liyn deki uzatma liyn harfi üzerinde yapılır.
e) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse meddi Lazım olur.
90. Tecvid kaidelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Harfi medden sonra harfi liyn geirse meddi liyn olur. b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna lazımi sükün denir.
c) Meddi lazım normal okuyuşlarda dört elif hızlı okuyuşlarda üç elif miktarı uzatılır. d) Meddi liyn deki uzatma harekeli harf üzerinde yapılır.
e) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse meddi arız olur.

29

Aralık
2012

Diyanet Yeterlilik Tecvit Soru Bankası

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  2.307 Kez Okundu

1. Kur’an okumaya başlarken اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الَّـشَّـيْـطَانِ الرَّاجِيـمِ denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
a) İstiaze b) Besmele
c) İstihaze d) Hamdele
e) Salvele
2. Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı Arap Alfabesinde peltek okunan harfler kaç tanedir?
a) 6 b) 3 c) 4 d) 5 e) 2
3. İzhar harfleri kaç tanedir?
a) 2 b) 4 c) 6 d) 3 e) 5
4. Mü’min suresinin bir diğer adı nedir?
a) Rahman b) İnsan
c) Ğâfir d) Nûn e) Nûr
5. Boğazın göğse bitiştiği yerden hangi harf çıkar?
a) – أ Hemze b) – غ Ğayn
c) – س Sîn d) – ر Ra e) – ح Ha
6. İdğam-ı bilağunne harfleri aşağıdakilerden hangileridir?
a) Cim-Şîn b) Kaf – Kâf
c) Mim – Nun d) Lam – Ra e) Lam – Mim
7. Aşağıdaki surelerin hangisinin başındaki hemze kat’ı hemzesidir?
a) Fâtiha b) Tekâsür
c) Kâri’a d) Rahmân e) Târık
8. Aşağıdaki surelerin hangisinde sekte yoktur?
a) Meryem b) Yâ-sîn
c) Mutaffifîn d) Kehf e) Kıyâme
9. İzhar ne demektir?
a) Harfi ince okumaktır b) Harfi uzatmadan okumak
c) Harfi gizleyerek okumaktır d) Harfi kalın okumak
e) Harfi tüm özellikleriye okumak
10. Tecvid istılahında Tûl ne demektir?
a) Medleri orta uzunlukta okumak
b) Medleri en uzun ölçü ile okumak
c) Medleri en kısa ölçüde okumak
d) Medleri kişinin istediği gibi okuması
e) Medleri terk ederek okumak
11. İmam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir?
a) İbn-i Kesîr b) İbn-i Âmir
c) Asım d) Nâfi e) Ebu Amr
12. Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir?
a) Uzatarak okumayı b) Uzatmadan okumayı
c) Kalın okumayı d) İnce okumayı
e) Durmadan geçmeyi
13. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kâidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir ?
a) Tahkîk b) Tertîl
c) Tedvîr d) Hadr e) Vücûh
14. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir?
a) Vasıl b) Vakıf
c) Sekte d) Kitâbet e) İmâle
15. Kıraat imamlarının Berâe suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir?
a) İstiâze b) İstiğfâr
c) Tevbe d) Hamdele e) Besmele
16. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir?
a) Tefsir İlmi b) Fıkıh
c) Hadis İlmi d) Tecvid İlmi e) Kelam İlmi
17. Harflerin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklerine ne denir?
a) Mahreç b) Sıfat
c) Lahn d) Gunne e) Rihvet
18. Med harflerinin adedi kaçtır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 5
19. Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir?
a) Hems b) Safir
c) Kalkale d) Rihvet e) Med
20. Sebeb-i Med kaç tanedir?
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
21. Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne ad verilir?
a) Vasl hemzesi b) Harf-i Med
c) Aslî Med d) Teshîl hemzesi
e) Kat’ı Hemzesi
22. Aşağıdakilerden hangisi Fer’i Med çeşidi değildir?
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Meddi Tabii d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
23. Medd-i Muttasılda aslî med üzerine ilave edilen meddin hükmü nedir?
a) Vacib b) Sünnet
c) Caiz d) Mendup e) Farz
24. Kur’an-ı Kerimi okuma sırasında harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama ne denir?
a) Revm b) İşmam
c) İmale d) Teshîl e) Hıfz
25. Kıraaatı Asım’a göre Fussilet Sûresi 44. âyette ( ءَ ا عْـجَمـيّ ) kelimesinin 2. hemzesinde uygulanan okuma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşmâm b) İmâle
c) Teshîl d) İbdâl e) Sekte
26. Hûd suresi 44. âyette ( يَا بُـنَـيَّ ارْكـَبْ مَـعَتنـَا ) ‘da aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır?
a) İdğâm b) İzhar
c) İklâb d) İhfâ e) Sekte
27. Kıraat imamlarının ekserisine göre Hadr Usûlü ile okuyuşta Medd-i Munfasıl kaç elif miktarı uzatılır?
a) 4 b) 3 c) 2 d) 1 e) Hiç uzatılmaz
28. لِمَنِ ارْتَـرْضَى – اِرْجِعِى kelimelerindeki Ra ( ر) harfi nasıl okunur?
a) İnce okunur b) Kalın Okunur
c) İmale yapılarak okunur
d) Hem ince hem kalın okumak caizdir
e) Sekte ile okunur
29. Aşağıdaki harflerden hangisi “Huruf-u İsti’lâ” ‘dan değildir?
a) ض harfi b) ق harfi
c) غ harfi d) ظ harfi e) ع harfi
30. Kırâat-ı Âsım’a göre ( لَا تَأْمَنَّا ) kelimesinde aşağıdaki okuyuş şekillerinden hangisi uygulanır? (2011)
a) İmale b) Teshil
c) Sekte d) İşmam e) Revm
31. Mahreç ve sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idgama ne ad verilir? (2011)
a) İdğam-ı Misleyn b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı Mütecaniseyn d) İdğam-ı Mütekaribeyn
e) İdğam-ı Meal Ğunne
32. Mahreç ve sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idgama ne ad verilir? (2011)
a) İdğam-ı Misleyn b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı Mütecaniseyn d) İdğam-ı Mütekaribeyn
e) İdğam-ı Meal Ğunne
33. Mahreç ve sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idgama ne ad verilir? (2011)
a) İdğam-ı Misleyn b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı Mütecaniseyn d) İdğam-ı Mütekaribeyn
e) İdğam-ı Meal Ğunne
34. Aşağıdakilerden hangisi boğaz harflerinden biri değildir? (2011)
a) غ b) ق
c) ح d) خ
e) أ
35. Aşağıdakilerden hangisi aslî meddir? (2011)
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Medd-i Tabi’î d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
36. ( ع ) Harfi Secavend olarak neye işaret etmektedir? (2011)
a) Vakf-ı Mutlak b) Vakf-ı Lazım
c) Vakf-ı Murahhas d) Ruku’ alâmeti
e) Vakf-ı Caiz
37. Hurûf-u Mukatta’alardan ( المص ) ‘nın mim harfinde hangi med vardır? (2011)
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Medd-i Tabi’î d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
38. ” عَلَيْهِ ” kelimesinde vakf halinde hangi tecvid kuralı uygulanır? (2011)
a) Medd-i Muttasıl b) Medd-i Munfasıl
c) Medd-i Tabi’î d) Medd-i Lîn
e) Medd-i Lâzım
39. Tefeşşî sıfatı hangi harfte bulunur? (2011)
a) ت b) ج
c) ف d) ش
e) س
40. Hz. Peygamber’in her sene Ramazan ayında Kur’an’ın o zamana kadar nazil olan kısmını, Cebrail (a.s.) ile karşılıklı okumalarına ne ad verilir? (2011)
a) Arz b) Tilavet
c) Kıraât d) Hıfs
e) Sema
41. Aşağıdakilerden yerlerden hangisinde, Kur’an-ı Kerim tilaveti esnasında “hafd-ı savt” (sesi alçaltmak) uygun olmaz? (2011)
a) Dua ve niyazların geçtiği yerlerde b) Bâtıla mensup sözlerin geçtiği yerlerde
c) Allah Teâla’nın kudret ve azametini ifade eden yerlerde d) İnanmayanların âhiretteki âkıbetlerini ifade eden yerlerde
e) Tehdit ve ibret ifade eden yerlerde
42. Mahreçleri aynı, sıfatları farklı olan iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan yana gelirse, birinci harfin ikinci harfte idğam edilmesine ne denir? (2011)
a) İdğam-ı Misleyn b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı Mütecaniseyn d) İdğam-ı Mütekaribeyn
e) İdğam-ı Meal Ğunne
43. Medd-i munfasıl, en az kaç elif miktarı uzatılır? (2011)
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
e) 5
44. Ğunne sıfatı olan iki harf aşağıdakilerden hangileridir? (2011)
a) م ل b) م ن c) ن ل d) ل ر e) م ر

45. ( فَغَوَى – فَهَدَى – اِلَى النَّجَوةِ – اَلصَّلَوةُ ) kelimelerindeki sakin (و) ve (ى) harfleri hangi med harflerinin yerine kullanılmıştır?
a) Lîn harflerinden (ى) b) Lîn harflerinden (و)
c) Med harflerinden (ا) d) Med harflerinden (و)
e) Med harflerinden (ى)
46. Nun-u Sakin aynı kelimede (و) ve (ى) harflerine uğrarsa hangi tecvid kaidesi uygulanır? (2011)
a) İhfa. b) İzhar. c) İklab.
d) İdğam-ı bilâ ğunne. e) İdğam-ı meal ğunne.
47. Tenvinden sonra harekeli mim harfi gelirse hangi tecvid kuralı uygulanır? (2011)
a) İdğam-ı meal-ğunne. b) İdğam-ı Mütecaniseyn.
c) İdğam-ı bilâ ğunne. d) İdğam-ı Şemsiyye.
e) İklab.
48. Aşağıdakilerden hangisi Vakf-ı Lazımın işaretidir? (2011)
a) ق b) ج c) ص d) م e) ط
49. Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i med değildir? (2011)
a) Hemze b) Sükûn-u Lazım
c) Sükûn-u Arız d) Elif e) Cezm
50. Kırâat imamlarından “yedi imamın kırâatı” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? (2011)
a) Meşhur b) Mütevatir
c) Şâz d) Müdrec e) İnfirâd

51. Aşağıdakilerden hangisinde mahreçleri aynı olan harfler birlikte verilmiştir? (2012)
a) ا – ج b) ع – ن c) ع – ح d) ز – و
e) غ – ض
52. Kelimelerin başındaki ( ال ) takısında yer alan ” lâm” harfinin okunmayıp sonraki harfe idğam edilerek o harfin şeddeli okunmasına ne ad verilir? (2012)
a) İdğamı-ı Misleyn b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı bilâgunne d) İdğam-ı mütecaniseyn
e) İzhar-ı Kameriye
53. ” اَلْكِبِرِيَآءُ ” kelimesinde bulunmayan tecvid kuralı hangisidir? (2012)
a) Medd-i muttasıl b) İzhar-ı kameriye
c) Kalkale d) Medd-i lazım
e) Hükmü’r-râ
54. Kendisinden önceki secâvendin aynen geçerli olduğunu ifade eden herf hangisidir? (2012)
a) ق b) ط c) ج d) ك e) ص
55. “Sakin nûn” dan sonra “vav” veya “ya” harflerinden birisi aynı kelimede bulunursa hangi tecvid kuralı uygulanır? (2012)
a) İdğam Meal Ğunne. b) İzhâr. c) İhfâ.
d) İdğam Bilâ Ğunne. e) İdğam Mütecaniseyn.
56. Hurûf-u Mukatta’alardan olan ( كهيعص ) ‘daki ( ع ) harfinde hangi med vardır? (2012)
a) Medd-i Lîn b) Medd-i Lâzım
c) Medd-i Ârız d) Medd-i Muttasıl
e) Medd-i Muttasıl
57. ( اِذْ ظَلَمُوا ) kelimeleri arasında aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi uygulanır? (2012)
a) İzhâr-ı Kameriye b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı Mütecâniseyn d) İdğam-ı Mütekâribeyn
e) İdğam-ı bilâ ğunne
58. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde “İzhâr-ı Kameriyye” vardır? (2012)
a) اَلْهَيكُمُ b) اَلْقَوْلُ c) اَلْقَيـهَا
d) اَلْسِنَتُكُمْ e) اَلْهَمَـهَا
59. . اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ âyetindeki ( رَبِّ) kelimesi üzerinde vakıf yapılması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur? (2012)
a) Vakf-ı kâfî b) Vakfı-ı hasen
c) Vakf-ı kabîh d) Vakf-ı ızdırârî
e) Vakf-ı murahhas
60. Aşağıdaki durumlardan hangisinde dudak izhârı (izhâr-ı şefevî) yapılır? (2012)
a) (م) Şeddeli olursa b) Sâkin (م), “bâ” ya uğrarsa
c) Sâkin (م), “mim” e uğrarsa d) Sâkin (م), “bâ” dan ve “mim” den başka bir harfe uğrarsa
e) Sâkin (ن), “mim” e uğrarsa
61. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin sözlük anlamı yanlıştır? (2012)
a) İdğâm : Ğunne yapmak b) İhfâ : Örtmek ve gizlemek
c) İzhâr : Açığa Çıkarmak d) İklâb : Çevirmek
e) Kalkale : Sarsmak
62. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tam idğâm uygulanır? (2012)
a) رِزْقًا وَاسِعًا b) مَنْ يَعْمَلْ
c) عَبَدْتُمْ d) مَنْ وَعَدَّ e) مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
63. ” سَوَاءَ ” kelimesinin sonunda nasıl vakıf yapılır? (2012)
a) Hemzeyi cezimli okuyarak
b) Hemzeyi tenvinli okuyarak
c) hemzeyi dört elif miktarı uzatarak.
d) Hemze üzerinde medd-i tabiî yaparak.
e) Hemzeyi harekesi ile okuyarak.
64. Kur’an tilâveti esnasında zamir olan ( اَنَا ) üzerinde nasıl durulur? (2012)
a) Teshîl yapılarak. b) Medd-i tabiî yapılarak.
c) Sekte yapılarak. d) İmâle yapılarak.
e) Kasr yaparak.
65. Kırâat-ı Âsım’a göre ( مَجْرَيهَا ) lafzında uygulanan okuyuş şekli aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) İşmâm b) Teshîl
c) İmâle d) Kasr e) Medd-i Tabiî
66. ( ال ) takısından sonra aşağıdaki harflerden hangileri gelirse ( ال ) harfi idğam edilerek okunur? (2012)
a) ش – ص – ض – ط – ظ b) ب – خ – ف – ع – ح
c) ا – ح – غ – ق – ك d) و – هـ – ى – ك – ج
e) ج – م – ف – ي
67. Sonraki cümle ile mana yönünden bağlantısı bulunmayan bir kelime üzerinde yapılan vakf, aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) İhtiyârî. b) Kabîh. c) İztırârî.
d) Tam. e) Vakf-ı Mücevvez.
68. Medd-i munfasıl olan kelimede aslî med üzerine ilâve etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) Câiz b) Vacip c) Caiz değil
d) İttifakla vacip e) Farz-ı kifaye
69. . وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ âyetinde “sâkin râ” dan sonraki harf, Âsım kıraatine göre nasıl okunur? (2012)
a) İdğam-ı nâkıs ile. b) İdğam uygulanmaz.
c) İdğam meal gunne ile. d) İdğam bilâ gunne ile.
e) İdğamı mütekaribeyn ile.
70. Hurûf-u mukattaalar ile ilgili hangisi yanlıştır? (2012)
a) Harekesiz yazılırlar. b) Hepsi uzatılarak okunurlar.
c) İsimleriyle okunurlar.
d) Yirmi dokuz sûrenin başında bulunurlar.
e) Murûf-u mukatta’aların gerçek mahiyetini ancak Allah bilir.
71. ” اَلْحَاقَّةُ” kelimesinde hangi med vardır? (2012)
a) Medd-i tabii b) Medd-i Lîn
c) Medd-i Muttasıl. d) Medd-i Lazım.
e) Medd-i Muttasıl.
72. Bir elif miktarının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? (2012)
a) Üstün harekeli iki harfin okunacağı kadar bir zaman.
b) Harekeli bir harfin okunacağı kadar zaman.
c) Bir nefes alıp verecek kadar zaman.
d) Bir nefes alacak kadar zaman.
e) Üç saniye kadar uzatmak.
73. Dilin sağ veya sol yanının üst azı dişlere yaklaştırılması ile çıkarılan harf hangisidir? (2012)
a) ظ b) ض c) ط d) ر e) ص
74. ( قُطْبُ جَدٍ ) harflerinden birisi sakin olarak kelimenin ortasında veya sonunda bulunursa hangi tecvid kuralı uygulanır? (2012)
a) Kalkale. b) İhfâ.
c) İklâb. d) İzhâr. e) İdğam.
75. Kur’an-ı Keim’de hem vakıf hem de vasıl yapmanın caiz, ancak vakıf yapmanın evlâ olduğu secâvend aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) ز b) ج c) ط d) م e) ص
76. Aşağıdakilerden hangisi lahn-ı celî (büyük hata) kısmına girer? (2012)
a) İdğamı terk etmek. b) Ğunneyi terk etmek.
c) Harekeyi yanlış okumak. d) Hareke ile vakıf yapmak.
e) Fer’î medleri uzatmamak.
77. Kelimenin evvelinde bulunup, kendisinden başlandığı zaman okunan, kendisinden önce harekeli bir harf geldiği zaman ise yazılı olmasına rağmen okunmayan hemze, aşağıdakilerden hangisidir? (2012)
a) Hemze-i kat’. b) Hemze-i vasl.
c) Hemze-i istifhâm. d) Hemze-i zâid.
e) Teshîl hemzesi.
78. Aşağıfakilerden hangisi ihfâ harflerinden birisi değildir? (2012)
a) ل b) ق c) ذ d) د e) ف
79. Aşağıdakilerin hangisinde idğâm-ı misleyn mealğunne uygulanır? (2012)
a) Sâkin mim , ر ‘ya uğradığında.
b) Sâkin mim, ب ‘ya uğradığında.
c) Sâkim mim, م ‘ e uğradığında.
d) Sâkin mim, ى ‘ya uğradığında.
e) Sâkin mim, ن ‘ na uğradığında.
80. İgğâm-ı bilâğunne harfleri aşağıdakilerden hangileridir? (2012)
a) ش – ج b) ك – ق c) ن – م d) ر – ل
e) ب – م
81. Tenvinden veya “nûnu sâkin” den sonra ( ب ) harfi gelmesi durumunda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2012)
a) Tenvin veya nûnu sakin dönüştürülmeden olduğu gibi okunur.
b) Tenvin veya nûnu sâkin sâkin ( و ) harfine dönüştürülüp okunur.
c) Tenvin veya nûnu sâkin ( م ) harfine dönüştürlüp okunur.
d) Tenvin veya nûnu sâkin ( ى ) harfine dönüştürülüp okunur.
e) Tenvin veya sâkin nûnu sâkin ( ب ) harfinde idğam ile okunur.
82. İmam-ı Hafs hangi kıraat imamının ravisidir? (2010)
a) İbn-i Kesir. b) İbn-i Amir.
c) Asım. d) Ebu Amr. e) İbn-i Mace.
83. Kur’an’da bazı kelimelerin altında bulunan Kasr işareti neyi ifade etmektedir? (2009)
a) Uzatarak okumayı. b) Uzatmadan okumayı.
c) Kalın okumayı. d) İnce okumayı.
e) Durmayı.
84. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden değildir? (2009)
a) Kitap. b) Furkan.
c) Kelamullah. d) Kelamı Kibar. e) Mubin.
85. Kur’an okumaya başlarken “Euzubillahimineşşeytanirracim” denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? (2009)
a) İstiaze. b) Besmele
c) İstihaze. d) Hamdele. e) Salvele
86. Kur’an-ı_Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline ne denir? (2009)
a) Tahkik b) Hadr
c) Tertil d) Tedvir. e) Hiçbiri
87. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavram değildir? (2009)
a) Vasıl. b) Vakıf.
c) Kitabet. d) İmale. e) Teshil.
88. Kur’an’da ilk inen ayetler hangi surededir? (2009)
a) Alak. b) İnşirah.
c) Kadir. d) Yasin. e) Bakara.
89. Herhangi bir ayetin inişine neden teşkil eden olay veya olaylara ne denir? (2009)
a) Nüzul Tarihi. b) Nüzul Sebebi.
c) Arz. d) Sema. e) Nüzul Yeri.
90. Sureler, inişyerlerine göre aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? (2009)
a) Basri – Şami. b) Medeni – Şami.
c) Mekki – Basri. d) Mekki – Medeni.
e) Mekki – Şami
91. Kur’an-ı Kerim’i Cebrail ve Peygamberimizin karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp, günümüze kadar asırlardır devam eden karşılıklı okuma geleneğinin adı nedir? (2009)
a) Murakabe. b) Müdahele.
c) Mukabele d) Münazara. e) Müşahede.
92. Ayete’l-Kürsi diye bilinen meşhur ayet hangi surededir? (2009)
a) Bakara. b) Ali İmran. c) İsra. d) Necm.
e) Haşr.
93. Kur’an-ı_Kerim’de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere ne ad verilir? (2009)
a) Tahmis. b) Taşir.
c) Rubu’. d) Hizb. e) Cüz.
94. Kıraat imamlarının Berae suresinin evvelinde okunmaması hususunda ittifak ettikleri cümlenin adı nedir? (2009)
a) Besmele. b) İstiaze.
c) İstiğfar. d) Tevbe. e) Tekbir.
95. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme ne denir? (2009)
a) Tefsir İlmi. b) Fıkıh İlmi.
c) Hadis İlmi. d) Tecvid İlmi. e) Akaid İlmi.
96. Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere ne denir? (2009)
a) Mahreç. b) Lahn.
c) Gunne. d) Sıfat. e) Tertil.
97. Kur’an-ı tecvit kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denir?
a) Fem-i Muhsin. b) Yed-i Muhsin.
c) Hafız. d) Kurra. e) İmam.
98. Tecvid ilminde harflerin uzatılarak okunmasına ne denir?
a) Kasr b) Med.
c) Revm d) Kiraat. e) Vakıf.
99. Tecvid ilminde bir harfin uzatılarak okunmasını sağlayan harflere ne denir?
a) Arap Harfleri. b) İhfa Harfleri
c) Med Harfleri. d) Cer Harfleri.
e) Hareke.
100. Aşağıdakilerden hangisi tecvid ilminde med harfi olarak adlandırılan ve bitiştikleri harfi iki hareke uzunluğunda veya bir parmak kaldırp indirinceye kadar uzatarak okumayı sağlayan harflerden biri değildir?
a) ” ا ” b) ” و “
c) ” لا ” d) ” ي ” e) Hepsi.
101. Elif harfinin harfi med olması için iki şart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kendinden önceki harfin harekesinin esre ( ــِ ) olması.
b) Kendinden önceki harfin harekesinin ötre ( ـُـ ) olması.
c) Kendinden önceki harfin harekesinin cezm ( ـْـ ) olması.
d) Kendinden önceki harfin harekesinin üstün ( ـَـ ) olması.
e) Kendinden önceki harfin harekesinin şedde (ـــّـ) olması.

102. Vav harfinin harfi med olması için iki şart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kendinden önceki harfin harekesinin esre ( ــِ ) olması.
b) Kendinden önceki harfin harekesinin ötre ( ـُـ ) olması.
c) Kendinden önceki harfin harekesinin cezm ( ـْـ ) olması.
d) Kendinden önceki harfin harekesinin ötre ( ـَـ ) olması.
e) Kendinden önceki harfin harekesinin şedde ( ــَّـ ) olması.

103. Ya harfinin harfi med olması için iki şart gerekmektedir. birincisi kendisinin harekesi olmayacak. İkinci şart aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kendinden önceki harfin harekesinin esre ( ــِ ) olması.
b) Kendinden önceki harfin harekesinin ötre ( ـُـ ) olması.
c) Kendinden önceki harfin harekesinin cezm ( ـْـ ) olması.
d) Kendinden önceki harfin harekesinin üstün ( ـَـ ) olması.
e) Kendinden önceki harfin harekesinin şedde ( ــّـ ) olması.

104. Harflerin bir elif miktarından fazla uzatılmasını gerektiren bazı işaretler vardır. Ferii med de denilen bu işaretlere ne denir?
a) Arızı Med. b) Lazımı Med.
c) Sebebi Med. d) Cezimli Med. e) Hiçbiri.
105. Sözlükte “gizlemek” anlamına gelen tenvin veya sakin nundan sonra gelen, nun sesinin asıl mahrecinin gizlenerekokunmasına ne denir?
a) İhfa. b) İdğam.
c) Mahrec. d) İzhar. e) Ğunne.
106. ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك
Yukarıdaki harfler hangi tecvid kuralına ait harflerdir?
a) İklab Harfleri. b) İzhar Harfleri.
c) İhfa Harfleri. d) İdğam Harfleri.
e) İşmam Harfleri.
107. صِفْ ذاَ ثَناَ جُودَ شَخْصٍ قَدْ سَماَ كَرَماَ ضَعْ ظاَلِماً زِدْ تُقاَ دُمْ طاَلِباً فَتَرا
Yukarıdaki Arapça beytin ilk harfleri bize hangi tecvid kuralını hatırlatmaktadır?
a) İklab. b) İzhar.
c) İdğam. d) İhfa. e) Liyn.
108. “سَلاَمٌ قَوْلاً ” Örneğinde hangi tecvid kuralı vardır?
a) İklab. b) İzhar.
c) İdğam. d) İhfa. e) Liyn.
109. لَنْ تُغْنِي، اِنْ كُنـُمْ، Örneklerinde hangi tecvid kuralı mevcuttur?
a) İzhar b) İhfa.
c) İdğam. d) İklab. e) Sekte.
110. Tenvin veya nunu sakinden sonra ihfa harlerinden biri gelince ihfa yaparak okumanın hükmu nedir?
a) Vaciptir. b) Sünnettir.
c) Caizdir. d) Bir şey gerekmez.
e) Mustehap.
111. Sesin genizden (burun boşluğundan) getirilerek okumaya ne denir?
a) İdğam b) Revm.
c) Ğunne. d) İşmam. e) Tul.
112. İki çeşit ihfa vadır. Birincisi: Tenvin ve nuni sakinden sonra onbeş ihfa harfinden biri gelirse bu ihfaya nun harfinin mahrecine nisbetle Dil ihfası denir. İkincisi ise sakin mim den sonra ba harfinin gelmsiyle yapılan ve mim ile ba harfinin mahrecine nisbetle isimlendirilen bu ihfa çeşidi hangisidir?
a) Damak İhfası. b) Dil İhfası
c) Boğaz ihfası. d) Dudak İhfası. e) Hiçbiri.
113. İki çeşit ihfa vadır. Biri sakin mim den sonra ba harfinin gelmesiyle yapılan ve mim ile ba harfinin mahrecine nisbetle Dudak İhfası (İhfai Şefevi) diye isimlendirilir. Diğeri ise: Tenvin ve nuni sakinden sonra onbeş ihfa harfinden biri gelirse nun harfinin mahrecine nisbetle isimlendirilen bu ihfa çeşidi hangisidir?
a) Damak İhfası. b) Dil İhfası
c) Boğaz ihfası. d) Dudak İhfası. e) İşmam.
114. Tenvin veya nunu sakinden sonra altı tane olan boğaz harflerinden biri gelirse aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi olur?
a) İklab. b) İdgamı Mağalğunne.
c) İzhar. d) İhfa. e) İdğamı Bila Ğunne.
115. ا، ح، خ، ع، غ، هـ، Tenvin veya nunu sakin bu harflerden birine uğrarsa aşağıdaki tecvid kurallarından hangisini uygulamamız gerekir?
a) İzhar. b) İhfa.
c) İklab. d) İdğam. e) Sekte.
116. نَبَاتًاحَسَنًا، مِنْ خَيْرٍ، فَاِنْ اَسْلَمُوا، Kelimelerde geçen tecvid kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İklab. b) İdğam.
c) İhfa. d) İzhar. e) Kalkale.
117. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği şekilde okunmasına amaç ve gaye edinen ilim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tecvid İlmi. b) Tefsir İlmi.
c) Fıkıh İlmi. d) Hadis İlmi. e) Akaid İlmi.
118. Müzemmil Suresi 4. ayeti kerimesi ve Furkan Suresi 32. Ayeti kerimesi Aşağıdakilerden hangisi hakkında hüküm içermektedir?
a) Kur’an-ı Kerimin abdestsiz okunmaması.
b) Kur’an-ı Kerimin Tertil Üzere Okunması.
c) Kur’an-ı Kerime saygı duyulması.
d) Hatim İndirilmesi.
e) Kuranı Kerimin sevilmesi.
119. Kur’an-ı Kerim’i Tecvid kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denmektedir.
a) Müfessir. b) Muhaddis.
c) Femi Muhsin. d) Hafız. e) Husnü Ahlak.
120. Bir sureyi bitirip diğerine başlarken, bitirilen sureye besmeleyi vasl edip durmak ve sonrada müteakip sureye başlamak, (besmele sadece sure başında bulunduğu için) caiz görülmemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vakfı Evvel, Vaslı sani. b) Vakfı Küll.
c) Vakfı Evvel, Vaslı sani d) V aslı Küll.
e) İbtida.
121. Bir sureyi bitirip diğerine başlarken, bitirilen sureye besmeleyi vasl edip durmak ve sonrada müteakip sureye başlamak, (besmele sadece sure başında bulunduğu için) caiz görülmemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vakfı Evvel, Vaslı sani. b) Vakfı Küll.
c) Vakfı Evvel, Vaslı sani d) V aslı Küll.
e) İbtida.
122. Bir kelimede tenvin veya sakin nun varsa orada aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi olmaz?
a) İhfa. b) İzhar.
c) İdğam. d) İklab. e) Sekte.
123. اَللَّهُ، حَيٌّ، خَالِقٌ، عَدْلٌ، غَنِيٌّ، هَادِيًا bu kelimelerin ilk harfleri hangi tecvid kuralına ait harflerdir?
a) İhfa harfleri. b) İklab harfleri.
c) İzhar harfleri. d) İdğam harfleri.
e) Şemsi harfler.
124. Sözlükte “çevirmek, dönüştürmek” gibi anlamlara gelen ve tenvin veya sakin nundan sonra “be” harfinin gelmesiyle “nun” sesinin “mim” sesine çevrilerek okunmasına ne denir?
a) İklab. b) İhfa.
c) İzhar. d) Kalkale. e) İdğam.
125. بَصِيرٌ بِالعِبَادِ، مِنْ بَيْنِهِمْ، بَغْيًا بَيْنَهُمْ Kelimelerdeki altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralı vardır?
a) İhfa. b) Meddi Tabii.
c) İklab. d) İzhar e) İdğam.
126. سَمِعُ بَصِيرٌ. Altı çizili yerde hangi tecvid kuralının uygulanması gerekmektedir?
a) Meddi Arız. b) İhfa.
c) İzhar. d) İklab. e) İdğam.
127. Tenvin veya nunu sakinden sonra “be” harfi gelirse hangi tecvid kuralını uygulamak gerekir?
a) İdğamı Şemsiyye. b) İzhar.
c) İklab. d) İzharı Kameriyye.
e) Kalkale.
128. Sözlükte “bir şeyi diğerine katmak” anlamına gelen, sakin bir harfi kendisinden sonra gelen harekeli harfe katarak şeddeli bir şekilde okumaya ne denir?
a) Kalkale. b) İhfa.
c) İzhar. d) İklab. e) İdğam.
129. Aşağıdakilerden hangisi idğam çeşitlerinden biri değildir?
a) Maal Ğunne b) Bila Gunne
c) Misleyn. d) Mütecaniseyn.
e) Kameriyye.
130. Elif Lam takısı ( ا ل ) ile ilgili olan idğam aşağıdakilerden hangisidir?
a) İdğamı Şemsiyye. b) İdğamı Misleyn.
c) İdğamı Mütekaribeyn. d) İdğamı Mütecaniseyn.
e) İdğamı Maal Ğunne.
131. Sakin nun ile يَمْنُو harflerinden birisi ayni kelimede olursa nasıl okunur?
a) İzharlı okunur.
b) İdğamı maal ğunne yapılarak okunur.
c) İdğamı Misleyn yapılır. d) İhfalı Okunur.
e) İdğamı Bila ğunneli okunur.
132. Tenvin veya sakin nundan sonra يَمْنُو harflerinden birisi gelirse hangi tecvid kuralına göre okunması gerekir?
a) İzharlı okunur.
b) İdğamı Maal Ğunne yapılarak okunur.
c) İdğamı Misleyn yapılır. d) İhfalı Okunur.
e) İdğamı Bila ğunneli okunur.
133. Aşağıdakilerden hangisi İdğamı maal Ğunne ile ilgili uygulama ve şartlardan biri değildir?
a) يَمْنُو harflerinden biri olacak.
b) Tenvin veya nunu sakin olacak.
c) يَمْنُو harflerinden biri tenvin ve sakin nundan sonra ve aynı kelimelerde olacak.
d) يَمْنُو harflerinden biri tenvin ve sakin nundan sonra ve ayrı kelimelerde olacak.
e) Ğunneli okuyuş birbuçuk elif miktarı tutulur.
134. مَنْ يَشَاءُ Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütekaribeyn. b) İdğamı Maal Ğunne.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Mutecaniseyn.
e) İdğamı Bila ğunne.
135. نَصْرٌ مِنَ اللّهِ Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütekaribeyn. b) İdğamı Mutecaniseyn.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Maal Ğunne.
e) İdğamı Bila ğunne.
136. حَسَنٌ وَاَنْبَتَهَا Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Maal Ğunne. b) İdğamı Mutecaniseyn.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Mütekaribeyn.
e) İdğamı Bila Ğunne.
137. مَنْ يَعْمَلْ Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütekaribeyn. b) İdğamı Mutecaniseyn.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Bila Ğunne.
e) İdğamı Maal Ğunne.
138. Tenvin veya sakin nundan sonra Lam veya Ra harflerinden biri gelirse hangi tecvid kuralı olur?
a) İdğamı Bila Ğunne. b) İdğamı Maal Ğunne.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Mütekaribeyn.
e) İdğamı Mütecaniseyn.
139. Aşağıdakilerden hangisi İdğamı Bila Ğunne ile ilgili kurallardan biri değildir?
a) Tenvin veya sakin nundan sonra Lam veya Ra harfi gelir.
b) Ğunne Yapılarak okunur.
c) Tenvin veya sakin nun sonra Lam veya Ra harfine katılarak şeddeli okunur.
d) Tenvin veya sakin nun sonra Lam veya Ra harfine katılarak şeddeli okunur.
e) Şeddelenen idğam harfi (Lam veya Ra) Ğunnesiz olarak okunur.
140. مِنْ لَدُنْكَ Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İklab. b) İhfa. c) İdğamı Bila Ğunne.
d) İzhar. e) İdğamı Maal Ğunne.
141. مُصَدِّقًا لِمَا، مِنْ رَبِّكُمْ Cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İklab. b) İhfa. c) İdğamı Misleyn.
d) İdğamı Bila Ğunne. e) İdğamı Maal Ğunne.
142. اِضْرِبْ بِعَصَاكَ Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İklab. b) İdğamı Misleyn.
c) İdğamı Bila Ğunne. d) İzhar.
e) İdğamı Maal Ğunne.
143. مَدَادًا لِكَلِمَاتِهِ، عَفُرٌ رَحِيمٌ Cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütecaniseyn.
b) İdğamı Mütekaribeyn. c) İdğamı Misleyn.
d) İdğamı Maal Ğunne. e) İdğamı Bila Ğunne.
144. يَلْهَثْ ذَالِكَ Cümlede altı çizili olan yeri hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütecaniseyn. b) İdğamı Misleyn.
c) İdğamı Bila Ğunne. d) İzhar.
e) İdğamı Maal Ğunne.
145. مِنْ نَارٍ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ Cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütecaniseyn. b) İdğamı Mütekaribeyn.
c) İdğamı Misleyn Maal Ğunne. d) İdğamı Maal Ğunne.
e) İdğamı Bila Ğunne.
146. اِذْ ذَهَبَ، رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Cümlelerde altı çizili olan yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
a) İdğamı Mütecaniseyn. b) İdğamı Mütekaribeyn.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Maal Ğunne.
e) İdğamı Bila Ğunne.
147. ادخال احد الحرفين المتماثلين او المتجانسين او المتقاربين فى الآخر Birbirine mütemasil (Birbirinin aynı), veya Mütecanis (Mahreçleri bir, sıfatları başka), veya Mütekarib (Mahrecinde veya sıfatında birbirine yakınlığı olan) iki harften birincisini ikincisine katarak okumaya ne denir?
a) İşmam. b) İklab.
c) İhfa. d) İzhar. e) İdğam.
148. Ayni harfin birincisi sakin (cezimli) ikincisi harekeli olarak bir araya gelirse ve birinci harfin ikinci harfe katılarak şeddeli okunmasına ne denir?
a) İdğamı Misleyn. b) İdğamı Mütekaribeyn.
c) İdğamı Maal Ğunne. d) İdğamı Mütecaniseyn.
e) İdğamı Bila Ğunne.
149. İlki sakin (cezimli) ve ikincisi harekeli olmak üzere mim veya nun harflerinden biri peşpeşe (iki mim harfi veya iki nun harfi, şeddelide olabilir) gelirse hangi tecvid kuralına göre okunur?
a) İhfa. b) İzhar. c) idğamı Mütekaribeyn.
d) İdğamı Misleyn Maal Ğunne. e) İdğamı Mütecaniseyn.
150. 1 (ط د ت) 2 (ظ ذ ث) 3(ب م) Bu harf grupları Aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi ile ilgili dir?
a) İdğamı bila Ğunne. b) İdğamı Maal Ğunne.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Mütekaribeyn.
e) İdğamı Mütecaniseyn.
151. 1 (ل ر) 2 (ق ك) Bu harf grupları Aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi ile ilgili dir?
a) İdğamı bila Ğunne. b) İdğamı Maal Ğunne.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Mütekaribeyn.
e) İdğamı Mütecaniseyn.
152. Sözlükte “benzer veya ayni türden iki şey” anlamına gelen ve Mahreçleri aynı sıfatları farklı harflerin birbirine katılarak okunmasına ne denir?
a) İdğamı Misleyn b) İdğamı Mütekaribeyn.
c) İdğamı Mütecaniseyn. d) İdğamı Maal Ğunne.
e) İdğamı Bila Gunne.
153. يَلهَثْ ذَالِكَ Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
a) İklab. b) İzhar.
c) İdğamı Misleyn. d) İdğamı Mütecaniseyn.
e) İdğamı Mütekaribeyn.
154. اِرْكَبْ مَعَنَا Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
a) İdğamı Mütecaniseyn. b) İzhar.
c) İdğamı Misleyn. d) İhfa.
e) İdğamı Mütekaribeyn.
155. عَبَدْتُمْ ، بَسَطْتَ Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
a) İzhar. b) İdğamı Mütecaniseyn.
c) İdğamı Misleyn. d) İhfa.
e) İdğamı Mütekaribeyn.
156. اِذْظَلَمُوا، اَحَطْتُ Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
a) İzhar. b) İdğamı Misleyn.
c) İdğamı Mütecaniseyn. d) İhfa.
e) İdğamı Mütekaribeyn.
157. قٌلْ رَبِّ Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
a) İzhar. b) İdğamı Misleyn.
c) İdğamı Mütecaniseyn. d) İhfa.
e) İdğamı Mütekaribeyn.
158. اَلْمْ نَخْلُقْكٌمْ Altı çizili kelimelerde hangi tecvid kuralı ugulanması gerekmektedir?
a) İzhar. b) İdğamı Misleyn.
c) İdğamı Mütecaniseyn. d) İhfa.
e) İdğamı Mütekaribeyn.
159. Sözlükte “Birbirine yakın iki şey anlamına gelen mahreçleri veya sıffatları yakın harflerin birbirine katılarak okunmasına ne denir?
a) İdğam-ı misleyn b) İdğam-ı mütecaniseyn
c) İdğam-ı meal ğunne d) İdğam-ı bila ğunne
e) İdğam-ı mütekaribeyn
160. اَلْـ (Elif lam) takısından sonra aşağıdaki onbeş harften biri gelirse lam harfi yazıldığı halde okunmadan sonraki gelen harfe katılarak şeddeli okunmasına ne denir?
( ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن )
a) İzhâr-ı kameriye b) idğam-ı misleyn
c) İdğam-ı şemsiyye d) İdğam-ı mütekaribeyn
e) idğam-ı bilâ ğunne
161. ( تُبْ ، ثَمَّ ، دَعْ ، ذَنْبًا ، رَمَى ، زِدْ ، سُمْعَةَ ، شِمْ ، صَدْرَ ، ضَيْفٍ ، طَابَ ، ظَنٌّ ، لَهُ ، نَعَمْ ) Bu beytin ilk harfleri bize hangi tecvid kuralını hatırlatır?
a) İdğam-ı şemsiyye b) izharı-ı kameriyye
c) İdğam-ı mürtecaniseyn d) İdğam-ı mütekaribeyn
e) İdğam-ı meal ğunne
162. Aşağıdakilerden hangisi İdğam-ı Şemsiyye ile ilgili olarak yanlış bilgi vermektedir?
a) Lâm-ı tariften sonra on beş adet şemsi harflerden birisinin gelmesi gerekir.
b) Lâm-ı tarifin lâmı okunmaz.
c) Lâm-ı tarifin lâmı izhar edilerek okunur.
d) Lâm-ı tariften sonra gelen harf şeddeli okunur.
e) Lâm-ı tariften sonraki harfte idğam uygulanır.
163. Aşağıdakilerden hangisi İzhâr-ı Kameriyye ile ilgili olarak doğru bilgi vermektedir?
a) Lâm-ı tariften sonra on beş adet şemsi harflerden birisinin gelmesi gerekir. b) Lâm-ı tarifin lâmı okunmaz.
c) Lâm-ı tarifin lâmı izhar edilerek okunur.
d) Lâm-ı tariften sonra gelen harf şeddeli okunur.
e) Lâm-ı tariften sonraki harfte idğam uygulanır.
164. (اَلْ) Elif lam takısından sonra aşağıdaki ondört harften biri gelince lâm-ı tarifin lâmı izhar edilerek cezimli bir şekilde okunmasına ne denir?
( ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و ه ى)
a) İzhâr-ı Kameriyye b) İdğam-ı Şemsiyye
c) İdğam-ı meal gunne d) İdğam-ı mütekaribeyn
e) İdğam-ı mütecaniseyn
165. ( اَبْغِ ، حَاجَّكَ ، وَ خَفْ ، عَقِيمَهُ ) Beytinde geçen harfler bize hangi tecvid kuralını hatırlatmaktadır?
a) İdğam-ı şemsiyye b) İdğam-ı mutekaribeyn
c) İdğam-ı misleyn d) İzhâr-ı kameriye
e) İdğam-ı mütecaniseyn
166. İzhâr-ı kameriyye kuralı uygulanarak okunan bir kelimede aşağıdakilerden hangisi olmaz?
a) kelimenin başında Elif lam takısı vardır.
b) Elif lam takısından sonra Kamerî harflerden biri gelmiştir.
c) Elif lam takısının lâmı cezimli ve açık bir şekilde okunur.
d) İdğam yapılmaz
e) Elif lam takısından önce Kamerî harflerinden biri gelir.
167. اَلذّكْرُ ، اَلسَّيِّئَةُ ، اَلنَّاسُ kelimelerindeki lâm-ı tarifeler hangi kurala göre okunmalıdır.
a) İdğam-ı şemsiyye b) İdğam-ı misleyn
c) İzhar-ı kameriyye d) İhfâ
e) İdğam-ı mütekaribeyn
168. اَلخَيرُ ، اَلغَيبُ ، اَلمُلْكَ kelimelerindeki lâm-ı tarifeler hangi kurala göre okunmalıdır.
a) İdğam-ı şemsiyye b) İdğam-ı misleyn
c) İzhar-ı kameriyye d) İhfâ
e) İdğam-ı mütekaribeyn
169. Sözlükte sarsmak anlamına gelen ve ق ط ب ج د harflerinden biri kelimenin ortasında veya ortasında cezimli ollarak geldiğinde bu harflerin mahrecinin kuvvetli bir şekilde sarsılmasına yani vurgulu bir tonla okunmmasına ne denir?
a) İdğam b) Kalkale
c) İzhâr d) İhfâ e) İşmâm
170. قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ âyetini durarak (vakfen) okumada hangi tecvid kuralının uygalanması gerekir.
a) İmâle b) Revm
c) İhfâ d) Kalkale e) iklâb
171. اِرْكَبْ مَعَنَا âyetinde altı çizili bölümü vasl (geçerek) ile okuduğumuzda hangi tecvid kuralı uygalanır?
a) İdğam b) Revm
c) İhfâ d) Kalkale e) iklâb
172. ( قُطْبُ جَدٍ ) beytinde geçen harfler bize hangi tecvid kuralını hatırlatmaktadır?
a) İhfâ b) Kalkale
c) izhâr d) İklâb e) İşmâm
173. Sâkin mim ( مْ ) okunuşu ile ilgili kaç tecvid kuralı bulunmaktadır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
174. Sakin mim harfinden sonra harekeli bir mim harfi daha gelirse aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) İki mim harfi birbirine katılarak şeddelenir
b) Şeddi mim harfi ğunneli okunur
c) Ğunneli okuyuş bir buçuk elif miktarı tutularak yapılır.
d) İdğâm-ı misleyn meal ğunne yapılarak okunur.
e) Mim izhâr ile okunur.
175. Aşağıdakilerden hangisi mim-i sakinin okunuşu ile ilgili tecvid kurallarından biri değildir?
a) Sakin mimden sonra harekeli mim gelirse idğam-ı misleyn meal ğunne olur.
b) Sakin mimden sonra be (ب) harfi gelirse dudak ihfası (ihfâ-i şefevî) olur.
c) Sakin mimden sonra mim ve be harflerinden başka bir harf gelirse sakin mim izhar ile okunur.
d) Tenvin veya nun-u sakinden sonra be harfi gelirse iklab olur
e) Sakin mimden sonra mim ve be harflerinden başka bir harf gelirse sakin mim idğam ile okunur.
176. Miladi 610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi (Kadir Gecesi) Bize aşağıdakilerden neyi hatırlatmaktadır?
a) kuranı Kerimin indirilmeye başladığı tarihi.
b) Kuranı kerimin indirilmresinin tamamlandığı tarihi.
c) Kuranı Kerimin yazıldığı tarihi. d) Hz. Muhammedin (sav) doğum Tarihini.
e) Hicret Tarihini.
177. Her dilde harflerin kendine özgü bir çıkş yeri vardır. Harflerin bu çıkış yerlerine ne denir?
a) Makam. b) Mahreç
c) Mertebe. d) Misal. e) Hiçbiri.
178. Kuran Harflerinin (arapça harflerin) çıkış yerleri kaç ana bölgede toplanmıştır?
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
179. ا، ح، خ، ع، غ، ه ) ) Kuran harflerinin çıkış yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
a) Dil (Diş, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
e) Hiçbirisi.
180. ) ب، م، و ) Kuran harflerinin çıkış yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
a) Dil (Diş, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
e) Hiçbirisi.
181. ) ت، ث، ج، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك، ل، ن، ي ) Kuran harflerinin çıkış yerleri üç ana bölgede toplanır. Yukarıdaki harflerin çıktığı yere ve harflere ne denir?
a) Dil (Diş, Damak) harfleri. b) Dudak Harfleri.
c) Karın Harfleri d) Boğaz Harfleri.
e) Hiçbirisi.
182. Harekesizlik durumu denilen sakin harf denilen ve cezim işareti olan ( ــْـ ) ne denir?
a) Hemze. b) Şedde.
c) Hareke. d) Sukun. e) Tenvin.
183. Hem durulduğunda, hem geçildiğinde var olan ve okunan sükuna ne denir?
a) Hemze. b) Şedde.
c) Harfi Med. d) Sükunu arız.
e) Sükunu Lazım.
184. Durulduğunda ortaya çıkan ve okunan, geçildiğinde ortadan kalkan ve okunmayan sükuna ne denir?
a) Sükunu Arız. b) Sükunu Lazım.
c) Sükunu Caiz. d) Hemze. e) Hiçbiri
185. Kaç Çeşit sükun vardır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5
186. Med harfleri ve med sebeblerinin durumuna göre medler kaç çeşittir?
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8
187. Med harfinden sonra sebebi med (Hemze veya Sukun) gelmezse ne olur?
a) Meddi Tabii. b) Meddi Muttasıl.
c) Meddi munfasıl. d) Meddi Lin.
e) Meddi Arız.
188. Aşağıdakilerden hangisi Meddi Tabii olur.
a) Harfi medden sonra sebebi medden hemze gelirse.
b) Harfi medden sonra sebebi medden hemze veya sukun gelirse.
c) Harfi medden sonra sebebi medden sukun gelirse.
d) Harfi medden sonra sebebi med gelmezse.
e) Harfi medden sonra tenvin veya nunu sakin gelirse.
189. Meddi tabii de uzatma miktarı / süresi ne kadardır?
a) Dört elif mikatarı. b) Üç elif miktarı.
c) Bir elif miktarı. d) İki elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
190. Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde Meddi Tabii vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

191. Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde Meddi Muttasıl vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
192. Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde Meddi Munfasıl vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
193. Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde Meddi Lazım vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
194. Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde Meddi Lin vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( نَوْمْ )
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
195. Aşağıdaki numaralandırılmış kelimelerin hangisinde Meddi Arız vardır?
1-( سُوءَ ) 2- ( قَالَ ) 3- ( اَلْحَاقَّةُ ) 4- ( يَا اَيُّهَ ) 5- ( اَلْمُرْسَلِينَ )
a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1
196. Aşağıdaki kelimelerde altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekmektedir?
قِيلَ، يَقُولُونَ
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Tabii. d) Meddi Arız.
e) Meddi Liyn.
197. Aşağıdaki kelimelerde altı çizili yerlerde hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekmektedir?
طَاءِرُكُمْ، اُولآءِكَ
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Tabii. d) Meddi Arız.
e) Meddi Liyn.
198. Med harflerinden sonra hemze ( ءَ، ءِ، ءُ ) gelir ve hemze ile med harfi ayni kelimede bulunursa aşağıdaki tecvid kurallarından hangisini uygulamamız gerekmektedir?
a) Meddi Liyn. b) Meddi Lazım.
c) Meddi Arız. d) Meddi Muttasıl.
e) Meddi Munfasıl.
199. Meddi munfasılın meddinin uzatılma miktarı ne kadardır?
a) Uzatılarak okunmaz. b) iki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı d) Dört elif miktarı.
e) Bir elif miktarı
200. Meddi muttasıl meddinin dört elif miktarı uzatılmasının hükmü nedir?
a) Sünnettir. b) Mübahtır.
c) Mekruhtur. d) Caizdir.
e) Vaciptir.
201. Hızlı okuyuşta (Hadr usulu) Meddi Muttasılın meddini en az kaç elif miktarı uzatılması gerekir?
a) 2 b) 1 c) 4 d) 3
e) Uzatılmadan okunur.
202. Med Harfinden sonra hemze gelir ( اَ، اِ، اُ ) ve hemze ile med harfi farklı (ayrı) kelimelerde bulunursa bir başka ifadeyle; bir kelimenin sonunda med harfi bulunur, peşinden gelen kelimenin ilk harfi de hemze olursa burada hangi tecvid kuralı olur?
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Liyn.
c) Meddi Arız. d) Meddi Tabii
e) Meddi Munfasıl.
203. Meddi Munfasıl Kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
e) Uzatılmadan okunur.
204. Meddi Munfasılın dört elif miktarı uzatılarak ounmasının hükmü nedir?
a) Sünnettir. b) Mübahtır.
c) Mekruhtur. d) Veciptir. e) Caizdir
205. Meddi Munfasıl hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) en az ne kadar uzatılması gerekmektedir?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
e) Uzatılmadan okunur.
206. وَمَآ اُنْزِلَ، يَا بَنِي اَدَمَ، وَتُوبُوا اِلَى اللَّهِ Kelimelerdeki altı çizili yerleri okurken hangi tecvid kuralını uygulamamız gerekmektedir?
a) Meddi Munfasıl. b) Meddi Muttasıl.
c) Meddi Arız. d) Meddi Lazım.
e) Meddi Liyn.
207. Med harfinden sonra arızi sükün (geçici, durulduğunda okunan, geçildiğinde okunmayan sukün) gelirse aşağıdaki kurallardan hangisi olur?
a) Meddi Arız. b) Meddi Lazım.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Munfasıl.
e) Meddi Liyn.
208. Meddi arız kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Uzatılmadan okunur.
209. Meddi Arızın medinin uzatılmasının hükmü nedir?
a) Caizdir. b) Vaciptir.
c) Sünnettir. d) Mübahtır. e) Mekruhtur.
210. Meddi arız hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) en az kaç elif miktarı uzatılarak okunmalıdır?
a) Uzatılmadan okunur. b) Bir elif miktarı.
c) İki elif miktarı. d) Üç elif miktarı.
e) Dört elif miktarı.
211. Aşağıdaki kelimeleri durarak (Vakıf) okuduğumuzda hangi tecvid kuralını uygulayarak okumamız gerekir?
اَلْمُرْسَلِينَ، اَلْعَالَمِينَ، يَعْلَمُونَ، مِنَ النَّارِ
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Lazım. d) Meddi Arız.
e) Meddi Liyn.
212. Med harfinden sonra lazimi sukun (durulduğundada geçildiğindede okunan sukün, cezimli harf, şeddeli harfin ilk harfi) gelirse aşağıdaki tecvid kurallarından hangisine göre okumamız gerekir?
a) Meddi Liyn. b) Meddi Lazım.
c) Meddi Arız. d) Meddi Muttasıl.
e) Meddi Munfasıl.
213. Meddi Lazım kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) Uzatılmadan okunur. b) Dört elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) İki elif miktarı.
e) Bir elif miktarı.
214. Meddi Lazım hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) en az kaç elif miktarı uzatılarak okunmalıdır?
a) Uztılmadan okunur. b) bir elif miktarı.
c) İki elif miktarı. d) Üç elif miktarı.
e) dört elif miktarı.
215. Aşağıdaki kelimeler hangi tecvid kuralına örnektir?
وَلاَ الضَّالِّينَ، اَلْحَاقَّةُ، آلْءَنَ،
a) Meddi tabii. b) Meddi Munfasıl.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Arız.
e) Meddi Lazım.
216. Harekesi üstün ( ــَـ ) olan herhangi bir harften sonra cezimli vav ( وْ ) veya cezimli ya ( يْ ) harfi gelirse bu harflere ne denir?
a) Harfi Liyn. b) Harfi Med.
c) Sebebi Med. d) Hemze. e) Harfi Mukatta.
217. Bir kelimede liyn harfinden sonra sükün gelirse hangi tecvid kuralına göre okunur?
a) Meddi Muttasıl. b) Meddi Tabii.
c) Meddi Lazım. d) Meddi Liyn
e) Meddi Arız.
218. Meddi Liynde Liyn harfi kaç elif miktarı uzatılarak okunur?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.

219. Hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) liyn harfinden sonra gelen sukun lazimi sükün ise en az uzatma miktarı ne kadardır?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
220. Hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) liyn harfinden sonra gelen sukun Arızi sükün ise en az uzatma miktarı ne kadardır?
a) Bir elif miktarı. b) İki elif miktarı.
c) Üç elif miktarı. d) Dört elif miktarı.
e) Beş elif miktarı.
221. Aşağıdaki kelimeleri durarak (Vakıf) okuduğumuzda aşağıdaki tecvit kurallarından hangisini uygulamamız gerekmektedir?
نَوْمٌ، وَالصَّيْفِ، حَذَرَالْمَوْتِ
a) Meddi Tabii. b) Meddi Arız.
c) Meddi Muttasıl. d) Meddi Liyn.
e) Meddi Arız.
222. Aşağıdaki hurufu mukatta ların hangisinde Meddi Liyn vardır?
a) الٓمٓۚ ﴿البقرة/1﴾ b) الٓمٓصٓۜ ﴿الأعراف/1﴾
c) عٓسٓقٓ۠﴿الشورى/2﴾ d) يٰسٓۜ﴿يس/1﴾
e) طٰسٓمٓۜ﴿الشعراء/1﴾
223. Aşağıdaki hurufu mukatta ların hangisinde meddi liyn vardır?
a) الٓمٓۚ ﴿البقرة/1﴾ b) الٓمٓصٓۜ ﴿الأعراف/1﴾
c) كٓهٰيٰعٓصٓۜ﴿الْمَريَمُ/1﴾ d) يٰسٓۜ﴿يس/1﴾
e) طٰسٓمٓۜ﴿الشعراء/1﴾
224. Aşağıdakilerden hangisi vav, ya ve elif harflerinin med harfi olmasının şartlarındandır?
a) Bu harflerin cezimli olması.
b) Bu harflerin harekesiz (sakin) olması.
c) Bu harflerin harekeli olması.
d) bu harflerden önceki harfin cezimli olması.
e) Bu harfklerden sonra hemze gelmesi.
225. Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen sukuna ne ad verilir?
a) Sakin harf. b) Lazimi Sükün.
c) Arızi Sükün. d) kalıcı sükün.
e) Daimi sükün.
226. Üstün harekeli bir harfden sonra gelen cezimli vav ve ya harflerine ne ad verilir?
a) Lazimi Sükün. b) Arizi Sükün.
c) Meddi Lazım. d) Harfi Liyn.
e) Meddi Liyn.
227. 1. Meddi Tabii, 2. Meddi Muttasıl, 3. Meddi Munfasıl, 4. Meddi Lazım, 5. Meddi Arız, 6. Meddi Liyn.
Uzun med işareti ( ~ ) yukarıdaki med çeşitlerinden hangilerini gösterir?
a) 1, 2 ve 3 b) 1, 3 ve 4
c) 2, 3 ve 4 d) 4, 5 ve 6 e) 3, 5 ve 6
228. Tecvid kaidelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
a) Meddi lazımın meddi vaciptir.
b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna Lazimi sükün denir.
c) Şeddeli harflerin birincisi her zaman cezimlidir.
d) Meddi liyn deki uzatma liyn harfi üzerinde yapılır.
e) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse meddi arız olur.
229. Tecvid kaidelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kuranı kerimi doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme tecvid denir.
b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna Arızi sükün denir.
c) Şeddeli harflerin birincisi her zaman cezimlidir.
d) Meddi liyn deki uzatma liyn harfi üzerinde yapılır.
e) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse meddi Lazım olur.
230. Tecvid kaidelerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Harfi medden sonra harfi liyn geirse meddi liyn olur.
b) Hem durulduğunda hem geçildiğinde var olan sukuna lazımi sükün denir.
c) Meddi lazım normal okuyuşlarda dört elif hızlı okuyuşlarda üç elif miktarı uzatılır.
d) Meddi liyn deki uzatma harekeli harf üzerinde yapılır.
e) Med harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse meddi arız olur.(Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Web)

28

Aralık
2012

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kur’an-ı Kerim Bilgileri

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  453 Kez Okundu

1.Sebül Mesani,Fatiha suresi için kullanılan dini bir terimdir.
2.TENCİMU’L-KUR’AN :Kur’ân ayetlerinin 23 senelik risâlet devresi içerisinde parça parça indirilmesine tencîmu’l-Kur’ân denir.
3.ZEVATU’R-RA:Elif Lâm Râ ile başlayan Yûnus,Hûd,Yûsuf, Ra’d,İbrahim ve Hicr sûrelerine verilen isimdir.
4.Asım Kıraatı, yeryüzündeki Müslümanların büyük çoğunluğu Asım kıratını ve Hafs kıratını kullanmaktadır.Mushaflarda bu kırata göre basılmaktadır.
5.İlk hareke:Ebul Esved ed-Düeli
6.Harf Noktalama:Nasr bin Asım-Hayy b.Yamer
7.İrab Alametleri:Halid b.Ahmed
8.Secavend:Muhammed b.Tayfur es-Secavendi
9.Türkiye’de Kur’an Asım kıraatinin Hafs rivayeti ile okunur.
10.Raf-ı Savt (ses yükseltme): kur’an okurken bazı kelime, cümle ve ayetleri ses tonu yükseltilerek okumak demektir.
Ses yükseltmeyi gerektiren sebepler:
11. Hafd-ı Savt ile okunan ayetleri takip eden ayetler; müjde, mükâfat ve merhamet bildiren ayetler Raf-ı Savt ile okunur. 12.KURRA:: Bu kelime sözlükte, okuyucu ve okuyan anlamını ifade eden “kâri” kelimesinin çoğuludur, ıstılahda ise: “Yedi ya da on kıraatin kendilerine nisbet edildiği imamlara denir.
13.Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi Ziyad b. Sümeyye
14. Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
15.Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.
16.Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.
17.Es- Sebu’t tuvel: En uzun 7 sure demektir.
18.El – Mi’un:Birinci gruptan sonra gelen ve ayet adedi yüz civarında olan surelerdir.
19.El – Mesani: Ayet adedi 100’den az olan surelerdır.(Azhap suresinin basından Kaf suresine kadar)
20.El – Mufassal: Mushafın son bölümü olup Kaf suresinin başından Nas suresinin sonu.
21.Es-Sebu’t-tuvel:En uzun 7 sure demektir.Bunlar Bakara Al-iİmran Nisa Maide En’am A’raf Enfal-Tevbe
22.Kuranın en uzun ayeti : BAKARA 282 Bu ayetin diğer adı: MÜDAYENE AYETİ
23.Kuranın en uzun suresi: BAKARA Kuranın en kısa suresi: KEVSER
24.Kur’an-ı Kerim’in harekesi,Hicretin birinci asrı ortalarında Nahiv ilminin vâzıı Ebü’l-Esved ed-Düeli tarafından yapılmıştır (Tefsir Tarihi, c 1, s 32)
25.Kur’an ilk defa Hz. Ebubekir’in Halifeliği Zamanında toplanarak kitap haline getirilmiştir
26.Kur’an hangi halife Hz. Osman’ın Halifeliği zamanında çoğaltılmaya başlandı. 27. Mushaf : Hz.Peygamber’in vefatından 6 ay sonra başlıyan Kur’an’ı toplama faaliyeti yaklaşık 1 yıl sürmüştür.Toplanan bu nüshaya Abdullah b. Mesud’un teklifiyle MUSHAF adı verilmiştir.
27.Taberi’nin yazdigi tefsirin tam adı;Camiu’l-Beyan an Te’vTli Ayi’l-Kur’an
28.Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı “Hak Dini Kur’an Dili” dir.
29.Hurf’u Seb’a nedir? Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
30.Muavvizat:Allah`a sigindiranlar anlaminda ihlas, felak ve nas surelerinin ücüne birlikte verilen isim.
31.Muavvizateyn:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
diğerlerinin de onu takip etmesidir.
32.Vücûh – Nezâir: Eş sesli kelimelere vücûh; farklı anlamlı kelimelere de nezâir denir.
33.Zehveran:Bakara, Al-i İmran surelerine Peygamber Efendimiz Zehveran adını vermiştir.
34.K.Kerimim okuyuş şekilleri;Tahkik,Hadr ve Tedvir.
35.SİYAK-SİBAK:Kur’an-ı Kerim’in bir ayetini yorumlarken, konu ve kitap bütünlüğüne dikkat etmek ilmidir.
36.Kuran-ı Kerimin en son inen suresi Nasr süresidir.
37.Garibül Kuran:K.Kerimde farklı lehçelerde kullanılan kelimelerdir.
38.Aksamül Kuran:K.Kerim de yer alan yeminler.
39.Emsalül Kuran:Sözlük anlamı mesel, destan ve kıssa olan kavramdır.
40.İcazül Kuran:Kuranın benzerinin yapılamaması.
41.Cüz: Kur’an-ı Kerim’in 20 sayfasına “1 Cüz” denir. Kur’an-ı Kerim’de toplam 30 cüz vardır.
42.Hizb: Kur’an-ı Kerim’in her 5 sayfasına “1 Hizb” denir. Bir cüz 20 sayfa olduğuna göre 1 Cüzde 4 Hizb vardır. İmam Asım kıraat imamımızdır.Ravileri:1.Ravi:Ebubekir Şube,2.Ravi:Hafs Bin Süleyman.
43.Asım Kıraatı, yeryüzündeki Müslümanların büyük çoğunluğu Asım kıratını ve Hafs kıratını kullanmaktadır.Mushaflarda bu kırata göre basılmaktadır. 1
44.HERZEME:Bu üç okuyuş tarzının dışında bir de caiz olmayan bir okuyuş daha vardır ki, buna Herzeme denir. Bu okuyuşta harfler, kelimeler birbirine karışır, okuyuş bozuluır. Kur’an-ı Kerim’i, bu şekilde okumak haramdır.
45.Sure kelimesiyle başlayan sûre Nur suresi.
46.Besmelenin iki defa zikredildiği sure Neml suresi.
47. Berae suresi,besmele ile başlamayan sûredir.
48.Kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure Hacc suresi.
49.“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı :Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmak.
50.ARZ:Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır
51.Tavasim:Tasin Mim ile başlayan Şuara ve Kasas suresiyle Ta sin diye başlayan Neml suresini ihtiva eder
52.Tahmis ve Ta’şir: Surenin her beş ayetinin sonuna “Hams” kelimesinin yazılmasına “Tahmis”, her on ayetin sonuna da “Aşr” kelimesinin yazılmasına “Ta’şir” denilir. Bunların “Ha” ve “Ayn” harfleriyle işaretlendiği de görülmektedir
53.Kuran-ı Kerim de 114 süre , 6236 ayet vardır.
54.Kuranın kalbi diye anılan süre, Yasin süresidir.

27

Aralık
2012

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık K.Kerim Notları-4

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  331 Kez Okundu

101.Meâl: Kur’anın Arapçadan başka dillere yapılan çevirileridir.
102.Sebül Mesani,Fatiha suresi için kullanılan dini bir terimdir.
103.Vahy-i Gayri Metlûv:Allahü teâlâ tarafından peygamberlerin kalblerine bildirilen vahyi, peygamberlerin kendilerine âit kelimelerle yanındakilere bildirmesi. Hadîs-i kudsî.
104.Vahy-i Metlûv:Cebrâil aleyhisselâmın, Allahü teâlâdan aldığı haberleri getirerek peygamberlere okuması.
105.Ahsenü`l-Kasaa :Hz.Yusuf`un Kur`an-i Kerim`de anlatilan hayat hikayesi.106.Bedir gazvesini anlatan süre Enfal süresi
106.Garibül Kuran:K.Kerimde farklı lehçelerde kullanılan kelimelerdir.
107.K.Kerimim okuyuş şekilleri;Tahkik,Hadr ve Tedvir.
108.Kur’anın çoğaltılmasına Hicretin 25.yılında başlanmıştır.
109.Kur’an metninin harekelenmesine Hicr 65. yılda başlanmıştır.
110.Müşkilü’l-Kur’ân: Kelimelerin anlaşılma güçlüğ ü.
111.Sebeb-i Nüzûl: Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûl (inme) sebebi. (esbâb-ı nüzûl)
112.Sebül Mesani,Fatiha suresi için kullanılan dini bir terimdir.
113.KETEBETU’L –VAHY:Vahiy katipleri demektir
114.KÜTÜB-Ü MÜNZELE:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
115.TENCİMU’L-KUR’AN :Kur’ân ayetlerinin 23 senelik risâlet devresi içerisinde parça parça indirilmesine tencîmu’l-Kur’ân denir.
116.TENZİL:Kur’ân’ın Hz. Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘e indirildiği safhaya da tenzil denir.
117.ZELLETÜ’L-KÂRÎ:Manası değişecek şekilde Kur`an-ı yanlış okumak.Buna zelletu`l-kari denir.Anlamı“Okuyanın sürcmesi,“ yanı yanlış okuması demektir.
118.ZEVATU’R-RA:Elif Lâm Râ ile başlayan Yûnus,Hûd,Yûsuf, Ra’d,İbrahim ve Hicr sûrelerine verilen isimdir.Felak ve Nas surelerine; MUAVİZETEYN,Bakara ve Ali İmran surelerine;ZEHREVAN,Târık suresinden Beyyine suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUVASSAT,Zilzâl suresinden Nâs suresine kadar olan bütün surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L KISAR,Hucurât suresinden Buruc suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUFASSAL,Bakara-Ali İmran-Nisa-Maide-En’am-A’raf-Enfal sureleri;SEB’UL TIVAL(Yedi Uzun Sure)
119.Hazreti Osman muhtelif kıraatleri önlemek için Kur’an’ı istinsah ettirip etrafa “Mesahifi Emsar” yollamıştı.
120.Tenasubi’l-Âyât :Tenasüp, lügatte mukârebet, yakınlık, uygunluk ve benzerlik anlamındadır. Tenâsubi’1-âyât ise ayetler arasındaki uyum ve ahengi inceleyen bir ilimdir.
121.Tertibu’l-Âyât :Ayetlerin sureleri içindeki Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘in tevkîfi ve emri ile sıralanışına verilen isimdir.
122.Tertibu’s-Suver :Kur’ân sûrelerinin elimizdeki Mushaf-ı şerifte görüldüğü şekliyle son sıralanmış haline verilen isimdir.
123.Kimi Kur’an surelerinin iki (veya daha fazla) ismi vardır. Surenin asıl ismi sonradan gelendir:
Alâ /Rahman
Ebrar /İnsan
Ahsenu’l-kıses/ Yusuf
Ashab-ı Kehf/ Kehf
A’ma /Abese
İkra /Alak
Elem neşreh/ Şerh
Ümmü’l-kitap/ Fatiha
İnne enzelna/ Kadr
İnşirah /Şerh
Bedr/ Enfal
Beraet/ Tevbe
Ben-i İsrail/ İsra
Tebarek/ Mülk
Hamd/ Fatiha
Havariyyin/ Sad
Dehr/ İnsan
Süleyman/ Neml
Arusu’l-Kur’an/ Rahman
Amme/ Nebe
Kıtal/ Muhammed
Kalbü’l-Kur’an/ Yasin
Melaike/ Fatır
124.Vahiy katipleri, sahabeden okuma-yazması olan sahabelerden 40 kişiye kadar çıkarılmıştır. Bunların en meşhur on kişisi şunlardır:
1- Ebubekir,
2- Ömer,
3- Osman,
4- Ali,
5- Ebi b. Ka’b,
6- Zeyd b. Sabit,
7- Talha,
8- Zübeyr,
9- Sa’d b. Ebi Vakkas,
10- Salim Mevlâ Ebi Huzeyfe.
125. Peygamber (s.a.v) ashabı arasında Kur’an-ı Kerim’in ilk on hafızı şunlardır:
1- Ali b. Ebi Talib,
2- Osman,
3- İbn-i Mes’ud,
4- Ebi b. Ka’b,
5- Zeyd b. Sabit,
6- Ebu Derda,
7- Salim Mevali Ebi Huzeyfe,
8- Muaz b. Cebel,
9- Ebu Zeyd,
10- Temim ed-Dari.
126.Hamidat, Elhamdülillah ile başlayan beş suredir. Bu sureler;
1- Fatiha,
2- En’am,
3- Kehf,
4- Sebe’,
5- Fatır sureleridir.
127.Müsebbihat; İsra, Hadid, Haşr, Saf, Cuma, Tegabun ve A’la surelerinden ibarettir.
128.Kıraat-ı Aşere İmamları ve Râvîlerini :
1-İmâm Nâfî (Kalun ve Verş)
2-İmâm İbn Kesîr (El-Bezzî – Kunbul)
3-İmâm Ebû Amr ( Ed-Dûrî- Sûsî)
4-İmâm İbn Âmir (Hişâm-İbn Zekvân)
5-İmâm Âsım (Ebû Bekir Şu´be-Hafs b. Süleyman (Bizim ve Müslümanların çoğunun kıraat imâmı)
6-İmâm Hamza (Halef- Hallad)
7-İmâm Kisâî (Ebû Hâris-Dûrî)
8-İmâm Ebû Ca´fer ( Îsâ b. Verdân-Süleymân b. Cemmâz)
9-İmâm Ya´kûb(Ruveys-Ravh)
10-İmâm Halef (İshâk- İdrîs)
129. Mekkî Sûreler’in özellikleri :Âyetler genelde “Ey insanlar!” hitâbıyla başlar, sûre başlarında kasemler çokça yer alır, önceki peygamberlerin kıssaları anlatılır.
120.Medenî Sûreler’in özellikleri :Âyetler genelde “Ey iman edenler, ey kitap ehli” hitaplarıyla başlarlar; evlilik, mîrâs, cihâd âyetlerini ihtivâ eder, münâfıklardan bahseder
131.Kur`an`in tamamini yazan sahabiler;Übeyy b. Ka`b, Abdulla b. Mes´du, Muaz b.Cebel.
132.Kendisinde iki tane secde ayeti olan sure Hacc suresi
133.Ey Nebi” hitabı beş defa zikredilen sure Ahzab suresi
134.İmam Şafi (r.a) nin insan düşünse bu sure insanlara yeterdi buyurduğu sure Asr suresi
135.Amme cüzünde 37 tane sure vardır.
136.Hendek gazvesini anlatan süre Ahzab 9-27
137. Tebük gazvesini anlatan süre Tevbe 38-125
138. Peygamber efendimizin hicretini anlatan süre Tevbe 40
139.Kıblenin Kudüsten Kabeye çevrildiğini anlatan süre Bakara süresi 142-150
140.Mirac hadisesini anlatan süre Necm süresi
141.Kuran-ı Kerim de 114 süre , 6236 ayet vardır.
142.Kur`an-i Keri`de yemin(kasem) ile baslayan sureler 17 tanedir
143.Ezan okunurken her cümle arasında biraz beklenir ve ikinci cümlede ses biraz yükseltilir. buna teressül veya irtisal denir.kamet ise duraklama yapılmaksızın seri okunur. buna hedir denir.
144.Enfal: Genel olarak ganimet, fey veya selep anlamina gelen terim.Kur`an.-Kerim, surelerinden birinin ismidir.Enfal suresinin ilk ayetinde Enfal; Allah`in ihsanlari, lutuflari anlaminda savas ganimetleri demektir.
145.Ganimet:Gayri müslimlerden savas yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
146.Hulasatü`l-Beyan:mehmet Vehbi Efendinin(ö.1949)Türkce Kur`an tefsiri.
147.Tenasüb:Sureler ve ayetler arasindaki uyum ve ahenge Mehmet Vehbi Efendi(1862-1949):Hulasatü`l-Beyan adli tefsiriyle taninan son devir din alimi ve siyaset adami Tenasüb denir.
148.Hz. Peygamber tarafından görevlendirilen vahiy kâtipleri nâzil olan âyetleri mevcut 87-Kur’an’ın 4 unsuru vardır: 1. Lâfız, yani, okunur olması. 2. Arapa olması. 3. Hazret-i Muhammed’e (asm) indirilmesi. 4. Ondan bize eksiksiz, noksansız, tevatür yoluyla nakledilmiş olması.
149.Kur’an-ı Kerim’de anlatılan en güzel kıssa olarak bilinen olay Hz. Yusuf (a.s.) a aittir.
150.Kuanı Kerim Besmele’ yle başlayıp Nas (insan) kelimesiyle biter.
151. Her yıl bir defa yapılan bu karşılıklı okuma işi Allah Resulu’nun vefat edeceği yıl iki defa yapılmıştı. Bu son yapılan okuma işine de ‘Arza-i ahire’ denilmiştir.
152Asım Kıraatı, yeryüzündeki Müslümanların büyük çoğunluğu Asım kıratını ve Hafs kıratını kullanmaktadır.Mushaflarda bu kırata göre basılmaktadır.
153.İlk hareke:Ebul Esved ed-Düeli
154.Harf Noktalama:Nasr bin Asım-Hayy b.Yamer
155.İrab Alametleri:Halid b.Ahmed
156.Secavend:Muhammed b.Tayfur es-Secavendi
157.KİRÂAT-İ AŞERE:On kıraat, Kur’ân’ın 10 farklı okunuşu demektir.
158.KISASU’L-KUR’ÂN:Kur’ân kıssaları, hayat öyküleri demektir.
159.KONULU TEFSÎR:Kur’ân’ı, konu konu, kavram kavram ele alıp tefsîr etmektir.
160.KURRÂ:”Kâri” kelimesinin çoğuludur. Kur’ân okuyucuları demektir.

161.-İlk inen sure Fatiha Mekke’de, son inen sure -İlk inen ayetler 96/Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
162.Türkiye’de Kur’an Asım kıraatinin Hafs rivayeti ile okunur.
163.Vakıf İşaretleri (secavendler):Muhammed b. Tayfur es-Secavendi’nin(1165) koyduğu işaretler,
164.Raf-ı Savt (ses yükseltme): kur’an okurken bazı kelime, cümle ve ayetleri ses tonu yükseltilerek okumak demektir.
Ses yükseltmeyi gerektiren sebepler:
165. Hafd-ı Savt ile okunan ayetleri takip eden ayetler; müjde, mükâfat ve merhamet bildiren ayetler Raf-ı Savt ile okunur.
166.İstiaze, Allah’a sığınmak demektir. Maddi ve manevi her türlü kötülükten, zarar ve sıkıntıdan yüce Allah’a sığınıp ondan yardım istemektir.
167.KURRA:: Bu kelime sözlükte, okuyucu ve okuyan anlamını ifade eden “kâri” kelimesinin çoğuludur, ıstılahda ise: “Yedi ya da on kıraatin kendilerine nisbet edildiği imamlara denir

27

Aralık
2012

Diyanet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kur’an’ı Kerim Bilgileri-5

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  410 Kez Okundu

1. Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet :Bakara suresi 282. Ayetidir.

2. Seb’u't-Tıvâl sureler:Bakara, A’râf, Nisâ, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl.
3. Muhkem ayet :Açık ifâdeli âyetlerdir Müteşâbih ayet :Birden fazla anlama gelen ayetlerdir
4. Sekte Kur’an’ da 4 yerde bulunur; Kehf, Yasin, Kıyame, Mutaffifin surelerinde bulunur.
5.Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
6.Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
7.Hurf’u Seb’a :Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
8.Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescit Medine’de “Beni Zerik” mescidi.
9. Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan Abdullah bin Mesut (r.a.)..
10.Resü’l- Mushaf (Mushafın Yazısı ) : Resü’l- Mushaf “Kur-an-ın kelimelerinin ve harflerinin yazılışında Osman b. Affan’ın tasvip ve tercih ettiği imla şekil ve tarzı” diye tanımlanır.Buna Resm-i Osman’da denir.
11.Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi Ziyad b. Sümeyye
12. Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
13.Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.
14-Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.
15.Ayet: Terim olarak ise Kur’anın herhangi bir suresinde bir veya birkaç kelime yada cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere denir.Çoğulu ay veya ayat’tır.
16.Ayetlerin Tertibi : Ayetlerin tertibi tevkidir yani vahye dayanmaktadır.
17.En uzun ayet müdaniye ayeti denilen Bakara Suresi’nin 282. Ayettidir.
18-İlk inen ayetler Alak suresinin ilk beş ayetidir.
19. Secde Ayetleri:Secde ayetleri Kur’an ‘da 14 tanedir.Secde ayeti okunduğunda “tilavet secdesi” yapılmalıdır.Tilavet secdesi hanifilere göre vaciptir.
20.Sure: Sözlükte yüksek rütbe mevkişerefyüksek binasur gibi manalara gelir.Çoğulu”suver”dir.Terim olarak “ayetlerden en az 3 ayetten meydana gelen başı ve sonu bulunan müstaki Kur’an parcası” demektir.
21.114 sure vardır.Ubey b.Kab’a göre 87 ‘si Mekki 27’si ise Meddenidir.
22.En uzun süre 286 ayeti olan Bakara süresi en kısası ise “Kevser Suresidir”.
23.Es- Sebu’t tuvel: En uzun 7 sure demektir.
24.El – Mi’un:Birinci gruptan sonra gelen ve ayet adedi yüz civarında olan surelerdir.
25.El – Mesani: Ayet adedi 100’den az olan surelerdır.(Azhap suresinin basından Kaf suresine kadar)
26.El – Mufassal: Mushafın son bölümü olup Kaf suresinin başından Nas suresinin sonu.
27.Tevbe suresinin başında besmele olmamasının nedeni :Besmelenin güven ve rahmet içermesi bu sure ise savaşı emretmesi nedeniyledir.
28.Es-Sebu’t-tuvel:En uzun 7 sure demektir.Bunlar Bakara Al-iİmran Nisa Maide En’am A’raf Enfal-Tevbe
29.Vakıf:”Kelime üzerinde kıraata tekrar başlamak niyetiyle adet olduğu şekilde nefes alacak kadar bir zaman sesi kesmekten”ibarettir.
30.İbtida:”ilk defa okumaya başlamaya veya vakıftan sonra kıraata devam etmek için tekrar başlamaya” denir.
31.Mütevatir kıraat :Yalan üzere ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun diğer bir topluluktan rivayet ettiği kıraata denir.
32.Kur’an’da;87 Mekki,27 Medeni Sure vardır.
33.Kur’an-ı Kerim’in harekesi,Hicretin birinci asrı ortalarında Nahiv ilminin vâzıı Ebü’l-Esved ed-Düeli tarafından yapılmıştır (Tefsir Tarihi, c 1, s 32)
34.Kur’an-ı Kerim Harf Sayısı:Bu hususta iki ayrı rivayet vardır: Birincisi 325 bin, 345′tir Diğer rivayette ise, 325 bin 743′tür Kur’an-ı Kerim’in kelimelerinin sayısının ise 77 bin 439 olduğunda ittifak vardır
35.Kur’ânın,hızlı okunduğu tilavet tarzına hadr denir.
36.Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri Secâvendî’ye aittir.
37.Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzına tahkik denir
38.Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e İndirilişi yaklaşık 23 yıl sürmüştür.
39.Kur’an ilk defa Hz. Ebubekir’in Halifeliği Zamanında toplanarak kitap haline getirilmiştir
40.Kur’an hangi halife Hz. Osman’ın Halifeliği zamanında çoğaltılmaya başlandı.
41.Aksamul Kuran:Kuran-ı Kerimde yer alan yeminler.
42.İcazül Kuran:Kuran-ı Kerimin benzerinin yapılamaması.
43.İmam-ı Hafs, “Asım” Kıraat imamının ravisidir.
44.“Kasr”, uzatmadan okumayı ifade eder.
45.Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere “Sıfat” denir.
46.Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama “Revm” denir.
47.Kıraat-ı Asım’a göre Fussilet suresi 44.ayette ءاْعجَمِّىٌ kelimesinin 2.hemzesinde uygulanan okuma şekline “Teshil” denir.
48.Ülkemizde yaygın olarak takip edilen Kıraat imamımızın adı : “Asım” dır.
49.Kur’an okumada Ref-i savt denen kavrama “Sesi Yüksletme” denir.
50.Kur’an’ı yavaş yavaş,anlamını düşünerek okumaya “Tertil” denir.
51. Meâl :Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır.
52.Tefsir :Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.
53.Mushaf :Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir.
54.Mukâbele :Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir.
55.Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
56. Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
57.Hurf’u Seb’a :Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
58.Tecvid:Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne Tecvid adı verilir
59. İfk hadisesini açığa çıkaran ayet Nur suresi ayet 11 ve 12.
60.Seb’u't-Tıvâl sureler:Bakara, A’râf, Nisâ, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl.
61. Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi Yasin suresi.
54-İlk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
55-Medine de ilk nazil olan sure Bakara suresidir.
56-Medine de son inen sure Nasr suresidir.
57-Kuran-ı Kerimin toplama komisyonu başkanı olan sahabi Hz.Zeyd Bin Sabit.
58-Kuran-ı Kerim,Hz.Ebubekir zamanında Mushaf haline getirildi.
59-Kuran-ı Kerim, Hz.Osman zamanında çoğaltılıp dağıtılmıştır.
61.İmam Asım kıraat imamımızdır.Ravileri:1.Ravi:Ebubekir Şube,2.Ravi:Hafs Bin Süleyman.
62.Enfal:Savaş ganimetleri demektir.
63.Besmelenin 2 defa zikredildiği sure Neml suresidir.
64.Resulullahın Kuranın zirvesi diye isimlendirdiği sure Bakara suresidir.
66.Kuran-ı Kerim de 25 peygamber ismi zikredilmektedir.
67.Kuran-ı Kerimin ilk defa harekelerini göstermek için noktalama koyan;Ebul Esved ed-Düeli.
68.Kuranın harekelenmesi işine en son şeklini veren alim;Halil Bin Ahmet.
69.Baştan sona kadar tek bir konuyu anlatan sure Yusuf suresidir.
70.Mekke de son nazil olan sure;Müminun suresidir.
71.Mekke de ilan edilen sure;Necm suresidir.
72.Kendisin Tercumanül Kuran ve Bahrul-İlim sıfatı verilen müfessir sahabi Abdullah Bin Abbas.
73. Mümin suresinin diğer adı Ğafir
74.Kur’an’ı Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi Emeviler dönemde gerçekleştirilmiştir.
75.Camiu’l-Kur’an unvanı ile anılan halife Hz.Ebu Bekir
76.Naşiru’l-Kur’an unvanı ile anılan halife Hz.Osman
77.“Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere Miun denir.”
78.Ayetleri yüzden aşağı olan surelere Mufassal denir.
79. “Sure” kelimesiyle başlayan sûre Nur suresi.
80.Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler -Bakara-Al-i İmran
81.Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı :Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmak.
82.Siyak-Sibak :Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması
83. “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı:Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
84.İcaz’ın sözlük anlamı :Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.
85.Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram Emsalu’l-Kur’an denir.
86.Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adı Hak Dini Kur’an Dili.
87.Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi ,Ziyad b. Sümeyye
88.Kur’an dünya semasına kadir gecesinde toptan indirildi.Oradan da yirmi küsur yıl boyunca parça parça nazil oldu.” Sözü İbn Abbas aittir.
89. Kur’an ve Sunnetin açik hukumterine aykırı olarak yapilan tefsire ilhadi lefsir
90.Taberi’nin yazdigi tefsirin tam adı;Camiu’l-Beyan an Te’vTli Ayi’l-Kur’an
91.Sebu’l-Mesani, Fatiha suresinin diger adıdır.
92. Rasulullah’m vefatmdan sonra Kur’an-i Kerim’i cem
eden heyetin baskanı Zeyd’b. Sabit
93.Esbab-i Nüzul:Tefsir ilminin ayet veya surelerin inis sebeplerini arastiran dali.
94.Evsat-i Mufassal: Buruc’tan Beyyine’ye kadar,
95.Garibül Kuran:K.Kerimde farklı lehçelerde kullanılan kelimelerdir.
96.K.Kerimim okuyuş şekilleri;Tahkik,Hadr ve Tedvir.
97.Kur’anın çoğaltılmasına Hicretin 25.yılında başlanmıştır.
98.Muavvizat:Allah`a sigindiranlar anlaminda ihlas, felak ve nas surelerinin ücüne birlikte verilen isim.
99.Muavvizateyn:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
diğerlerinin de onu takip etmesidir.
100.Vücûh – Nezâir: Eş sesli kelimelere vücûh; farklı anlamlı kelimelere de nezâir denir.

26

Aralık
2012

Tefsir Tarihi Ve Usulü

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  315 Kez Okundu


1-Resü’l- Mushaf (Mushafın Yazısı ) : Resü’l- Mushaf “Kur-an-ın kelimelerinin ve harflerinin yazılışında Osman b. Affan’ın tasvip ve tercih ettiği imla şekil ve tarzı” diye tanımlanır.Buna Resm-i Osman’da denir.
2- Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi Ziyad b. Sümeyye
3- Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
4-Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.
5-Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.
6-Ondan sonrada Zeyd b.Sabit Ali b.Ebİ Talib
7-Ayet: Terim olarak ise Kur’anın herhangi bir suresinde bir veya birkaç kelime yada cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere denir.Çoğulu ay veya ayat’tır.
8-Ayetlerin Tertibi : Ayetlerin tertibi tevkidir yani vahye dayanmaktadır.
9-En uzun ayet müdaniye ayeti denilen Bakara Suresi’nin 282. Ayettidir.
10-İlk inen ayetler Alak suresinin ilk beş ayetidir. -Besmele: Tevbe suresinin dışında bütün surelerin başında besmele vardır.Nelm suresinin 30. Ayetinde gecmesi nedeniyle Kur’anın bir ayeti olduğunda ihtilaf yoktur.
11 Secde Ayetleri:Secde ayetleri Kur’an ‘da 14 tanedir.Secde ayeti okunduğunda “tilavet secdesi” yapılmalıdır.Tilavet secdesi hanifilere göre vaciptir.
12-Sure: Sözlükte yüksek rütbe mevkişerefyüksek binasur gibi manalara gelir.Çoğulu”suver”dir.Terim olarak “ayetlerden en az 3 ayetten meydana gelen başı ve sonu bulunan müstaki Kur’an parcası” demektir.
13-114 sure vardır.Ubey b.Kab’a göre 87 ‘si Mekki 27’si ise Meddenidir.En uzun süre 286 ayeti olan Bakara süresi en kısası ise “Kevser Suresidir”.
14-Kur’anın surelere ayrılması tevkifidir yani vahye dayanır.
15-Es- Sebu’t tuvel: En uzun 7 sure demektir.
16-El – Mi’un:Birinci gruptan sonra gelen ve ayet adedi yüz civarında olan surelerdir.
17-El – Mesani: Ayet adedi 100’den az olan surelerdır.(Azhap suresinin basından Kaf suresine kadar)
18-El – Mufassal: Mushafın son bölümü olup Kaf suresinin başından Nas suresinin sonu.
19-Kıraat İlmi : Kur’an-ın kelimlerinin eda keyfiyetlerini ve ihtilaflarını nakledenlerine isnat ederek bilmektir.Gayesi: Mütevatir kıratların zabt melekesini elde etmektir.
20-Senetleri Bakımından Kıraat Çeşitleri:
1. Mütevatir Kıraat
2. Meşhur Kıraat
3. Ahad Kıraat
4. Şaz Kıraat : (Senedi sahih olmayan kıraat )
5. Mevzu (Uydurma ) Kıraat
21-Vakfın Kısımları:
a-Tam Vakıf (Vakf-ı tam Vakf-ı lazım vakf-ı vacip) : Kendisinden sonrası ile mana yönünden alakası bulunmayan bir kelime üzerinde yapılan vakfa tam vakıf denir.
b-Kafi Vakıf(Vakf-ı Kafi):Kelam lafız ve mana yönünden tamamlanmakla beraber yine kendinden sonrası ile anlam bakımından bir alakası varsa bu tür yerlerde yapılan vakfa denir.
c-Hasen Vakıf(Vakf-ı Hasen ):Vakf-ı hasen ayetin başında veya ortasında olabilir.
d-Kabih Vakıf(Vakf-ı Kabih):Vakf-ı kabihdekelam tamamlanmadığı için okunandan bir mana anlşılmaz.
22-Fezailu’l-Kur’an : Kur’an’ın tamamını veya bazı sure ve ayetlerini öğrenip okuyan öğreten dinleyen ezberleyen hükümlerine göre amel edenlerin kazanacakları sevapları bazı sure yahut ayetleri şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kullanılan bir tabirdir.
23-Tevbe suresinin başında besmele olmamasının nedeni :Besmelenin güven ve rahmet içermesi bu sure ise savaşı emretmesi nedeniyledir.
24-Es-Sebu’t-tuvel:En uzun 7 sure demektir.Bunlar Bakara Al-iİmran Nisa Maide En’am A’raf Enfal-Tevbe
25-Tahkik:Kıraat ilminde tahkik her bir harfin hakkını tam vermek medlerini yeterince uzatmak harekeleri birbirinden ayırmak şeddeleri tam yapmak ve gunnelerin hakkını vermek gibi tecvid kurallarını yerine getirmede okuyuş hassasiyetinin en son imkanını kullanarak Kur’an’ı okuma tarzıdır.Buna yakın bir de “tertil” tarzı vardır ki Kur’an’ı acele etmeden dura dura anlaya anlaya okumaya denir.
26-Hadr:Kur’an’ı tecvid kaidelerine uyarak hızlı bir şekilde okumaya denir.
27-Tedvir:Tahkik ile hadr arasında bir okuyuş tarzıdır.
28-Vakıf:”Kelime üzerinde kıraata tekrar başlamak niyetiyle adet olduğu şekilde nefes alacak kadar bir zaman sesi kesmekten”ibarettir.
29-İbtida:”ilk defa okumaya başlamaya veya vakıftan sonra kıraata devam etmek için tekrar başlamaya” denir.
30-Mütevatir kıraat :Yalan üzere ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun diğer bir topluluktan rivayet ettiği kıraata denir.

25

Aralık
2012

Diayenet Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kuran-ı Kerim Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM, MSTS  |  Yorum: Yok   |  704 Kez Okundu

1-Kur’an-ı Kerim’in tarifi: Peygamberimize indirilmiş, Mushaflarda yazılı, Ondan tevatüren (yanlış aktarma ihtimali bulunmayacak tarzda) nakledilmiş, okunması ile ibadet edilen, beşerin benzerini getirmesinden aciz kaldığı ilahi kelamdır.
2-Kur’an_ı Kerim’deki ilk 5 surenin adları :Fatiha – Bakara – Ali İmran – Nisa – Maide
4-Sureleri birbirinden ayıran ifadenin adı :Besmele (Bismillahirrahmanirrahim)
5-Başlangıcında besmele bulunmayan surenin adı :Tövbe (Berea) suresi
6-Allah’ın Kelamı” kavramının anlamı Allah’ın sözü (Kur’an- ı Kerimi ifade eden bir kavram.
7-K. Kerim’de Hud – İbrahim – Lokman – Muhammed – Nuh – Yunus – Yusuf peygamberlerin ismiyle sure bulunmaktadır
8- İlahi kitapların gönderiliş amacı Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek.
9-K. Kerimin parça, parça indirilişinin asıl amacı İnsanların kalplerine iyice yerleştirmek.
10- Bazı surelerin başlarında bulunan ve anlamları sadece Allahu Teala tarafından ve bazı alimlerce bilinen harflere Huruf-u Mukatta
11-K. Kerim’de ismi geçen sahabi Zeyd Bin Harise
12-Yemame Savaşında hafız olan 70 sahabi şehit oldu.
13-Sure: Ayetlerden meydana gelen ve belli bir konuyu anlatan bölüme denir.
Başka bir tarifte ise: Hicretten evvel nazil olan surelere “Mekki” denir. Hicretten sonra inen surelere ise “Medeni” denir. Genel görüşe göre Kur’an’da;87 Mekki,27 Medeni Sure vardır.
14-Cüz: Kur’an-ı Kerim’in 20 sayfasına “1 Cüz” denir. Kur’an-ı Kerim’de toplam 30 cüz vardır.
15-Hizb: Kur’an-ı Kerim’in her 5 sayfasına “1 Hizb” denir. Bir cüz 20 sayfa olduğuna göre 1 Cüzde 4 Hizb vardır.
16-Mekkede ilk vahiy katibi: ABDULLAH B. SAD
17-Medine’de ilk vahiy katibi:UBEYY B. KAB
17-Cebrail kimin kılığında insan şekline bürünürdü: DIHYE EL KELBİ
18-Kuranın en uzun ayeti : BAKARA 282 Bu ayetin diğer adı: MÜDAYENE AYETİ
19-Kuranın en uzun suresi: BAKARA Kuranın en kısa suresi: KEVSER
20-Kurandaki en uzun yedi surenin adı: ES SEBUT TUVEL
21-Kur’an’ın lügat mânâsı :Kur’an, lügat itibariyle “Toplamak ve okumak” anlamına gelmektedir
22-Tefsir-i Celâlleyn:Celâl ismini taşıyan iki büyük İslâm alimi tarafından tamamlanmış olması bakımından “Celâleyn Tefsiri” adı verilmiştir Bunlardan biri, Celâlüddin bin Ebu Bekir es-Süyûti’dir Bu zât, Fatiha’dan İsrâ suresinin sonuna kadar olan kısmın tefsirini yapmış bulunmaktadır Diğer alim ise, Celâlüddin bin Muhammed bin Ahmed’dir Bu da Kehf suresinden sonuna kadar olan kısmın tefsirini yapmış bulunmaktadır Bu zatların her ikisi de Şafii mezhebinden.
23-Kur’an-ı Kerim’in harekesi,Hicretin birinci asrı ortalarında Nahiv ilminin vâzıı Ebü’l-Esved ed-Düeli tarafından yapılmıştır (Tefsir Tarihi, c 1, s 32)
24-Kur’an-ı Kerim’de mukaddes Mekke şehri ,Sure-i Al-i İmran’ın 96 ayetinde “Bekke”, Sure-i Şûra’nın 7 ayetinde “Ümmü’l-kurâ” ve Tin Suresi’nin 3 ayetinde “Beledü’l-Emin” olarak geçmektedir
25-Kur’an-ı Kerim’de Tevbe suresi ne için Besmele ile başlamama sebebi;Bu surenin “Enfal” suresinin devamı olduğunu ve bu sebeple de “Besmele” yazılmadığını söyleyenler vardır Bir de bu surenin indirildiği sırada Peygamber Efendimiz “Besmele” yazılmasını emretmiş değildir
26-Kur’an-ı Kerim Harf Sayısı:Bu hususta iki ayrı rivayet vardır: Birincisi 325 bin, 345′tir Diğer rivayette ise, 325 bin 743′tür Kur’an-ı Kerim’in kelimelerinin sayısının ise 77 bin 439 olduğunda ittifak vardır
27-Kur’an-ı Kerim’de 66 tane nâsih ve mensuh ayet bulunmaktadır Bu hususta yazılmış müstakil eserler bulunmaktadır.
28-Kur’an-ı Kerim’in ayet sayıları üzerinde ilim adamlarının değişik beyanları vardır Şöyle ki: Nafi’a göre: 6217, Şeybe’ye göre: 6214, Küfe alimlerine göre: 6236, Mısırlılara göre: 6219, Şamlılara göre: 6226, Zemahşeri’ye göre: 6666 ayettir
29-Kur’ânın,hızlı okunduğu tilavet tarzına hadr denir.
30-Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri Secâvendî’ye aittir.
31-Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzına tahkik denir
32-Kur’an-ı Kerim’in Hz. Muhammed’e İndirilişi yaklaşık 23 yıl sürmüştür.
33-Kuran 610 yılı Ramazan Ayının 27. Gecesi (Kadir Gecesi) HİRA MAĞARASINDA vahiy olarak gelmeye başlamıştır.
34-İlk Gelen Ayet:“Yaratan Rabb’inin Adıyla OKU…”Alak sûresi, 1. ayet
35-Son Gelen Ayet:“…Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İSLAM’ı seçtim..”Mâide Sûresi, 3.ayet
36-Mekke Döneminde gelen ayetlerin
Genel özellikleri:
1. İnaçla ilgili ayetler geliyordu
2. Allahın varlığı ve birliği, Tevhid inancı
3. Ahiret hayatı hakkında
4.Ahlak ilkeleri
5. Geçmiş peygamberlerin kıssaları (hikayeleri) -Medine Döneminde gelen ayetlerin
Genel özellikleri:
1. İbadetler ile ilgili ayetler geliyordu
2. Haramlar ve Helaller
3. Toplumsal kurallar ile ilgili ayetler
4. Günlük hayatı düzenleyen kurallar
5. İnsanlar arası ilişkiler
37-Mukabele:Karşılıklı olarak Kur’an okumak (Bir kişinin okuyup diğerlerinin takip etmesine mukabele denir.)
38-Hatim :Kur’an’ı baştan sona okuyup bitirmek
39-Mushaf :Kur’an ayetlerinin iki kapak arasında toplanmış haline MUSHAF denir
40-Hafız :Kur’an’ı baştan sona ezberleyen kişiye HÂFIZ denir.
41-Vahiy Kâtibi Peygamberimize gelen vahiyleri yazmakla görevli olan sahâbelere VAHİY KÂTİBİ denir.
42-Kur’an ilk defa Hz. Ebubekir’in Halifeliği Zamanında toplanarak kitap haline getirilmiştir
43-Kur’an hangi halife Hz. Osman’ın Halifeliği zamanında çoğaltılmaya başlandı.
44-Ayet ve surelerin Kurandaki sıralaması Yüce Allah’ın bildirmesiyle olmuştur.
45-Kur’an ,Allah tarafın’dan Hz. Muhammed’e (SAS) gönderilmiştir.
46-Kur’an’ın özellikleri:Son ilâhî kitaptır. Evrenseldir. İndirildiği günden itibaren yazılmıştır
47-Kur’an –ı Kerim,İnsanları doğru yola ulaştırmak için gönderilmiştir.
48-KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ:Kur’an-ı Kerim Ayet, Sure ve Cüz’lerden Oluşur
49-Ayet :Kur’an-ı Kerimin her bir cümlesine AYET denir.
50-Sure :Kur’an’ın ayetlerden oluşan her bir bölümüne SÛRE denir
51-Aksamul Kuran:Kuran-ı Kerimde yer alan yeminler.
52-İcazül Kuran:Kuran-ı Kerimin benzerinin yapılamaması.
53-İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir? Nur suresi ayet 11 ve 12.
54-Kur’an’ın son gelen Ayeti: Mâide suresi’nin 3. Ayeti (Bugün sizin için Dininizi tamamladım)
55-Kuranın en kısa Suresi; KEVSER (3 Ayettir) En uzun suresi; BAKARA (286 ayettir)
57-Sahâbeden, Kur’ân tefsirine dair en çok rivâyette bulunan ve tefsir alanında ün kazanan kişiler:
a. Ali b. Ebî Tâlib (40/660).
b. Abdullah b. Mes’ûd (32/652).
c. Ubeyy b. Ka’b (30/650).
d. Abdullah b. Abbâs (68/687).
e. Ebû Musa’l-Es’arî (44/664).
f. Zeyd b. Sâbit (45/665).
g. Abdullah b. Zübeyr (73/692)

58-Sahâbe içerisinde tefsirle ilgili yapılan nakil ve dirâyet açısından ilk sırayı Abdullah b. Abbâs almaktadır.İbn Mes’ûd O’nun hakkında: “ İbn Abbâs Kur’ân’ın tercümanıdır.” demistir.İbn Abbâs’tan sonra tefsirde adından en çok söz ettiren sahâbi, İbn Mes’ûd ve Ubeyy b. Ka’b’tır.
59-Tefsir Tarihi:Baslangıçtan zamanımıza kadar, lügat, belâgat, edebiyat, nahiv, fıkıh, mezhep, felsefe, tasavvuf ve daha pek çok açıdan tefsirler meydana getirilmis, bu çesitli alanlardaki tefsirlerde farklı usuller ortaya çıkmıstır. Sözü edilen bu faaliyetler, tefsire yönelik bir târih süreci olusturmaktadır ki, buna da “Tefsir Târihi” denilmektedir.
60-Tefsir :“Tefsir; insan gücünün yettiği kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın murâdını arastıran bir ilimdir”.
61-Te`vil :Mâturîdî “Tefsir: Ayetten murat olunan mânânın öyle olduğunu kesin olarak söylemek ve o mânânın kastedildiğine Allah’ı sahit tutmaktır. Bu sekilde yapılan tefsir, sayet kesin bir delile dayanıyorsa sahihtir; dayanmıyorsa, yasaklanmıs olan re’y tefsiridir. Te’vil ise: Kesin kaydıyla söylemeden ve Yüce Allah’ı sahit tutmadan, ayetin muhtemel olduğu mânâlardan birini tercih etmektir.”
62-Tercüme Sözlükte; “bir kelâmı, bir dilden baska bir dile çevirmek”, “bir sözü diğer bir dilde tefsir ve beyân etmek”, “bir lafzı, kendisinin yerini tutacak bir lafızla değistirmek” gibi mânâlara gelirse de, bu kelimenin bundan baska mânâları da vardır.
63-Meâl Kur’ân-ı Kerim’in lafzî olarak tam bir tercümesi yapılamayacağına göre, O’nu sadece aslına yakın bir sekilde ifâde etmeye çalısılmıs ve buna Kur’ân’ın tercümesi denmekten kaçınılmıs, tercüme yerine meâl lafzı kullanılmıstır. Istılahta, bir sözün mânâsının her yönü ile aynen değil de, biraz noksanı ile ifade edilmesine meâl denir. iste Kur’ân-ı Kerim tercümesi için kullanılan meâl kelimesi, O’nu, aynen tercümeye imkân olmadığına, daha doğrusu yapılan iste bir eksikliğin mevcut olduğunu belirtmek içindir.
“Tefsir; insan gücünün yettiği kadarıyla Kur’ân-ı Kerim’de Allah’ın murâdını arastıran bir ilimdir
64-Dirâyet tefsiri ise; Arap dili ve edebiyâtı, dinî ve felsefî ilimler ile çesitli müspet ilimlere dayanan tefsirdir. Bu usûl ile yapılan tefsire de “dirâyet tefsiri”veya “rey ile tefsir” ya da“ma’kûl tefsir” denir.
65- Irak (Kûfe) Medresesi/Ekolü: Tefsir ve kırâat konusunda en önde gelenlerinden biri de Abdullah b. Mes’ûd’dur. İbn Mes’ûd, Peygamber Efendimizin (sas) vahiy kâtiplerindendir.Hz. Ömer (r) halifeliği sırasında İbn Mes’ûd’u Kûfe’ye muallim olarak tayin etmistir. İbn Mes’ûd’un Kûfe’de olusturduğu medrese, daha çok rasyonel bir temel üzerine bina edilmistir. Bu sebepten dolayıdır ki İslâm âlimleri, İbn Mes’ûd’un tesekkül ettirdiği bu medreseyi/ekolü, içtihâdî hareketlerin ilk nüvesi olarak kabul ederek O’na “Irak Re’y Ekolü” ismini vermislerdir.
66-Tefsir Faâliyetinin Gelismesi ve Tefsirlerin Tedvîni: Emevîler’in son dönemiyle Abbâsîlerin ilk döneminde Hz. Peygamberin hadîsleri tedvîn edilmeye baslandı. Hadîslerden muhtelif konular ayrı bablar altında toplanıyor ve tefsir konusu da bu hadîs mecmuaları içerisinde ayrı bir bölüm olarak yer alıyordu. Henüz sûre sûre, bastan sona Kur’ân tefsiri mevcut değildi. Peygamberimizden veya sahâbe ya da tâbiûndan rivâyet edilen Kur’ân âyetlerinin tefsirleri hadîs imâmlarının derledikleri mecmuâlar içerisinde yer alıyordu. Ancak bu mecmuâlarda tefsir yalnızca “kitâbu’t- tefsir” adıyla bir bölüm halinde mevcut idi. Ve kendilerinden önce geçen zevâtın tefsirlerinin aktarılmasından öteye geçmiyordu.
67-Tefsirlerin Tedvîni: Tedvîn “ilk devirden itibaren gelen tefsir rivâyetlerini muntazam bir sekilde bir kitapta toplamak” demektir. Kur’ân’daki her âyetin tefsiri ile ilgili Hz. Peygamberden (sas) ve ashâptan nakledilenrivâyetler yine mushaftaki sırasına göre tanzîm edilerek ilk tefsir mecmuaları meydana getirildi. Bunlar arasında bilhassa İbn Mâce , İbn Cerîr et-Taberî , Ebû Bekir ibn Münzir en-Neysâbûrî , İbn Ebî Hâtim , İbn Hibbân , Hâkim ve Ebû Bekir ibn Merdûyeh gibi değerli tefsir âlimleri bulunuyordu. Ve bu tefsirler de yine Hz. Peygamberden, ashâptan, tâbiûndan ve tebe-i tâbiînden nakledilmis olan rivâyetlerin isnatlar halinde aktarılmasından ibâretti. Kısacası rivâyet tefsiri idi. Yalnızca İbn Cerîr et-Taberî nakledilen rivâyetleri zikrettikten sonra kendi tercihini belirttiği gibi bazı yerlerde gramer ve i’râbla ilgili bilgiler de veriyordu. Ayrıca âyetlerden çıkabilecek hükümleri de zikrediyordu. Böylece ilk rivâyet tefsirleri ortaya çıktı.
TEFSİR İLMİNİN DÖNEMLERİ
68-Birinci Dönem: Tefsirin Temellerinin Atıldığı Merhale:Bu merhalede tefsir ilminin temelleri atılmaya baslanmıstır. Bu dönem, Peygamber Efendimizin (sas) en hayırlı insanların yasadığı asır dediği; Sahâbe, tâbiûn ve tebe-i tâbiîn asrıdır
69-İkinci Dönem: Tefsirin Müstakil Bir İlim Olduğu Merhale:Sağlam bir temel üzerine oturan tefsir, hicrî üçüncü asırda İbn Cerîr et-Taberî’nin Kur’ân’ın basından sonuna kadar tam bir tefsir yazmasıyla müstakil bir ilim haline gelmistir
70-Üçüncü Dönem: Tefsirin Gelisme Merhalesi:Nakle dayanan rivâyet tefsiri veya me’sur tefsirin yanında akla dayanan dirâyet tefsiri veya ma’kûl tefsir de gelismeye baslamıstır. Bunların yanında asırların geçmesiyle, Kur’ân’ı anlama metotları yani tefsir metotları da değismistir.
71-Dördüncü Dönem: Tefsirde Yeni Merhale:İslâm’ın ilk bes-altı asrından sonra zamanla içtimaî hayatta mukallitlikten daha ileri gidemeyen bir durgunluğun meydana gelisinin, tefsir ilminde de bir donukluk meydana getirmesi tabii idi.XIX. asır, müslümanlar arasında dinî hareketlerin canlandığı bir asır oldu.
73- Tâbiûn Devrinde Tefsir:Gerek Hz. Peygamber (sas), gerekse dört halife devrinden itibâren, yeni fetihlerle İslâm devletinin sınırları Arap yarımadasını asmıstı. Fethedilen her beldeye İslâm’ı öğretmek için muallimler, asayisi temin etmek için de valiler görevlendiriliyordu. Resûlullah zamanında Muaz b. Cebel’in Yemen’e, Hz. Ömer döneminde de Abdullah b. Mes’ud’un Irak’a muallim olarak gönderilisini burada misâl olarak zikredebiliriz. Bu sekilde muhtelif sehirlere dağılan sahâbe, oralarda ilmî hareketlere baslamıstı. İslâm dininin hükümran olduğu beldelerde, sahâbenin güzîde bilginleri, tedrîs halkalarını kuruyor ve etrafına toplanmıs olan tâbiûndan öğrencilerine Kur’ân’dan anladıkları ve Hz. Peygamberden (sas) öğrendikleri tefsiri öğretiyorlardı.
Tâbiîler içinde tefsir ve fıkıhta öne çıkan Nâfi’, İkrime, Atâ, Saîd b. Cübeyr ve Hasan Basrî gibi sahıslar, tefsirde meshur sahâbilerin mevâlisi olarak anılmaktadırlar.
1. Mekke Medresesi/Ekolü: Bu medrese/ekol, Mekke’de tesis edilmis bir ekoldür. “İlim denizi” ve “Tercümânu’l- Kur’ân” ünvânının sahibi olan Abdullah b. Abbas tarafından kurulmustur. Kur’ân tefsirinin pîri olan bu sahâbînin kurmus olduğu tefsir ekolünün yetistirdiği en seçkin öğrenciler sunlardır: Saîd b. Cübeyr , Mücâhid b. Cebr , İkrime , Atâ b. Ebî Rabah , Tâvus b. Keysan .
2. Medîne Medresesi/Ekolü: Medine medresesi, Medine’nin en büyük âlimlerinden olan Ubeyy b. Ka’b tarafından kurulmustur. O’nun tedris halkasında yetisen en meshur öğrenciler de sunlardır: Ebu’l- Âliye , Muhammed b. Ka’b el-Kurâzî , Zeyd b. Eslem , doğrudan veya dolaylı biçimde Ubeyy b. Ka’b’dan ders almıslardır
Tefsirciler, öteden beri tefsir çesitlerini genellikle “rivâyet tefsiri” ve “dirâyet tefsiri” olmak üzere iki ana bölümde ele almıslardır.
74-Mevziî/Tecziî/Âyet Âyet Tefsir:Kur’ân-ı Kerim âyetlerinin, mushaf tertîbine göre âyet âyet ve sûre sûre tefsir edilmesine Tefsiru’l- Mevziî denir
Bu tefsir akımı, sahâbe ve tâbiûn dönemlerinde Kur’ân’ın bazı âyetlerini parça parça serh ve izah
Üç ayrı gruba ayırdığımız tecziî tefsir çesilerini inceleyelim:
a. Tahlîlî Tefsir:Kur’ân âyetlerinin mushafın tertibine göre sûre sûre ve âyet âyet tefsir edilmesidir ki, müfessir, âyetleri bütün yönleriyle arastırıp hedeflerini ortaya çıkarır.
Tahlîlî tefsir de ikiye ayrılır ( 1. Rivâyet Tefsiri. 2. Dirâyet Tefsiri)
1. Rivâyet Tefsiri
Kur’ân-ı Kerim, Resûlullah’ın (sas) sünneti, sahâbe ve tâbiûn sözlerine dayanan bir tefsirdir.
En meshur rivâyet tefsirleri ve müellifleri şunlardır.
1. İbn Cerîr et-Taberi (Câmiu’l- Beyân an Te’vîli Âyi’l- Kur’ân.)
2. İbn Ebî Hâtim(Tefsiru’l- Kur’âni’l- Azîm Musneden an Rasûlillâhi ve’s- Sahâbeti ve’t- Tâbiîn.)
3. Ebu’l- Leys Semerkandî (Tefsiru Ebi’l- Leys.)
4. el-Vâhidî (el-Vecîz fî Tefsiri’l- Kur’âni’l- Azîz.)
5. el-Begavî (Meâlimu’t- Tenzîl.)
6. İbn Atiye (el-Muharraru’l- Vecîz fî Tefsiri Kitâbi’l- Azîz.
7. İbn Kesîr (Tefsiru’l- Kur’âni’l- Azîm.)
8. Celâluddîn es-Suyutî ( ed-Dürrü’l- Mensûr fi’t- Tefsir bi’l- Me’sûr)
b. İcmâlî Tefsir:Kur’ân âyetlerinin icmâlî olarak (kısaca) tefsir edilmesidir. Bu metotla yapılan tefsire, daha çok radyo ve televizyon konusmalarında rastlanır.Bu çesit tefsire; Celâleyn tefsiri, Ferîd Vecdî’nin Tefsiru’l- Kur’âni’l- Kerim ve Mucemmeu’l- Buhûsi’l- İslâmiyye’nin hazırladığı Tefsiru’l- Vasît’i misâl olarak zikredebiliriz.
c. Mukâren Tefsir (Karsılastırmalı Tefsir):Müfessir tefsirini yapacağı âyetin tefsiri için daha önce yazılan tefsirlere mürâcaat eder. Müfessirlerin değisik tefsir metotları ile yaptıkları tefsirlerini karsılastırır. Bu görüsler içinde itimat ettiği görüsü alır, tercih etmediği görüsleri terkeder.Âlûsî’nin “Rûhu’l- Meânî” tefsiri mukâren tefsire örnek olarak gösterilebilir.
ilimler ile çesitli müspet ilimlere dayanılarak yapılan tefsirdir. Bu kaynaklarla yapılan tefsire de “dirâyet tefsiri” veya “re’y ile tefsir” ya da “ma’kûl tefsir” denir.
75-Dirâyet tefsiri kendi arasında ikiye ayrılır:
1. Mutlak Dirâyet Tefsiri. Kendisinde muayyen bir görüsün meselâ; sûfî, felsefî veya fennî görüsün hâkim olmadığı dirâyet tefsiridir. Simdi de bu tarzda yazılmıs birkaç önemli mutlak dirâyet tefsir ve müfessirlerini zikredelim:
1. Fahruddin er-Razî (Mefâtîhu’l- Gayb (Tefsir-i Kebîr).
2. Kâdî Beydavi (Envâru’t- Tenzîl ve Esrâru’t- Te’vîl.)
3. Nesefî( Medârikü’t- Tenzîl ve Hakâkiku’t- Te’vîl.)
4. el-Hâzin(Lübâbu’t- Te’vîl fî Meâni’t- Tenzîl.)
5. Ebu Hayyân el-Endelûsî (el-Bahru’l- Muhît.)
6. Hatîb Sirbînî (es-Sirâcü’l- Münîr.)
7. Ebussuûd Efendi ( İrsâdü’l- Akli’s-Selîm İlâ Mezâye’l- Kur’âni’l-Kerim.)
2.Mukayyed Dirâyet Tefsiri:Mukayyed Dirâyet Tefsiri kendi arasında bazı bölümlere ayrılır:
a. Tasavvufî/Sûfî Tefsir( 1. Nazarî Sûfî/Tasavvufî Tefsir. 2.İsârî veya Amelî Tefsir.)
b. Felsefî Tefsir.
c. Fıkhî Tefsir.
d. Fennî Tefsir.
e. Edebî-İçtimaî Tefsir( 1. Edebî Tefsir. 2. İçtimaî Tefsir.)
f. Lügavî Tefsir.
g. Târihî Tefsir.
h. Fırka Tefsirleri.
ı. İlhâdî Tefsir.
76-Kur’ân Bilgileri (Ulûmu’l-Kur’ân):Kur’ân‟ın nüzûlu, tertibi, toplanılıp-yazılması, okunup tefsir edilmesi, i‟câzı, nâsih-mensûhu ve Kur’ân hakkındaki bazı Şüphelerin cevaplandırılması gibi Kur’ân-ı Kerim‟le ilgili konulardan bahseden ilimler, Ulûmu’l-Kur’ân olarak adlandırılmıştır.
77-NÜZÛL SEBEPLERİ:Kur’ân-ı Kerim, 23 sene gibi bir zaman diliminde, Hz. Peygamber‟e parçalar halinde indiriliyordu. İndirilen her âyetin bir gâye ve hikmeti vardı. Bu hikmet ve gâyelerin tamamı ise, insanın dünya ve âhiretteki mutluluk ve sâadetiydi.
78-Neshin Lügat ve Istılâhi Anlamı:Nesh kelimesi lügatte, izâle etmek, silmek, gidermek, yok etmek, değiştirmek, tebdil, tahvil ve nakletmek anlamlarına gelmektedir.Nesh kelimesinin Istılâhi anlamına gelince: “Şer’î bir hükmün, zaman bakımından sonra gelen şer’î bir delil ile kaldırılmasıdır.”
79-Muhkem-Müteşâbih Kelimelerinin Anlamı:Muhkem ıstılahta kolaylıkla anlaşılabilen, tefsire fazla ihtiyaç göstermeyen ve tek anlamı olan âyetlere denilir.Müteşâbih ise lügatte ortak olmak, benzeşmek, ve genellikle karışıklığa sebep olan benzerlik gibi anlamlara gelmekte olup, ıstılahta ise, birden fazla anlamlara gelebilen, açıklamaya ihtiyaç duyulan veyahut da anlamı akıl ve nakille bilinemeyecek olan âyetlere denilir.
80-Sûrelerin Başlanğıçları:Kur’ân-ı Kerim de bulunan sûrelerin başlangıç cümle ve kelimelerine sûre başlangıçları denir.
81-Hurûf-u Mukatta:Kur‟ân-ı Kerîm‟deki bazı sûrelerin başlangıçlarında bulunan ve bir veya birkaç harften meydana gelen harflere hurûf-u mukattaa (kesik harfler) denilir. Kur‟ân‟ın 29 sûresinde bulunan hurûf-u mukattaalarda, 14 ayrı harf kullanılmış olup bunlar 14 ayrı şekilde bulunmaktadır. Bunlar 1 ila 5 harf arasında değişen sayılardan meydana gelmiştir.
82- GARîBU’L-KUR’ÂN:Yüce Yaratıcı, görevlendirdiği her peygambere, kavmi kendisini daha iyi bir Şekilde anlasın diye, o kavmin diliyle vahiy gönderiyordu:
Ancak Kur’ân-ı Kerim‟de, o zamanki Arapçaya girmiş bulunan yabancı kelimelere nadiren de olsa rastlamak mümkündür. İşte Kur’ân-ı Kerim‟de bulunan bu yabancı kelimelere garib ismi verilmiştir.

83-ÜSLÛBU’L-KUR’ÂN:Kur’ân’ın sözlü yapısında, sûrelerde, âyetlerinde, kıssalarında, öğüt ve telkinlerinde, delil ve tartışmalarında göz kamaştırıcı, duyanları hayrette bırakıcı bir ifade tarzı kullanılmıştır. Bu, Kur’ân’ı önceki semâvî kitaplar arasında eşsiz bir konuma getiren, insanların normal konuşma, ifade ve hitap Şekilleri içinde benzersiz kılan bir ayırıcı özelliktir, kendine özgü ve kalıcı bir meziyettir. Bu nedenle, herhangi bir sözle, yazım üslûbuyla ve telif yöntemiyle mukayese edilmesi doğru olmaz. Doğru olanı, Kur’ân’a kendine özgü bir üslup gözüyle bakmaktır.
a-Hz. Muhammed’e (sav) ilk vahiy Mekke’de ki Hira Mağarasında gelmiştir. İlk vahiy “İkra” ayetleridir. Vahyi getiren melek ise Cebrail (as) dir. Hz. Aişe validemizin belirttiğine göre Peygamber Efendimiz altı ay sadık rüyalarla nübüvvete hazırlanmış daha sonra kendisine yalnızlık sevdirilmiş ve Hira Mağarasına çekilmiştir.
84-Vahiy Peygamber Efendimize kırk yaşında Ramazan ayında bir pazartesi günü gelmiştir. 24, 27. veya 17. günü olduğu konusunda ihtilaf vardır. İlk vahiyden sonra bazılarına göre üç yıl bazılarına göre 2.5 yıl, diğer bir görüşe göre ise 40 gün vahiy kesilmiştir. Daha sonra Müddessir Süresinin ilk ayetlerinin nazil olmasıyla bu dönem bitmiştir.
85-Hz. Osman (ra) zamanında Azerbaycan ve Ermenistan fethi sırasında Irak’lı Müslümanlarla Şam’lı Müslümanlar kıraat farklılığı sebebiyle ihtilaf edince Huzeyfe b. Yaman imam olacak bir KUR’AN’ı Kerim’in yazılmasını talep etmiştir. Bu konuda yine Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Sait b. As, Abdullah b. Haris’in de içinde bulunduğu 12 kişilik bir heyet Hz. Osman tarafından görevlendirilmiştir. İstinsah yapılırken Kureyş lügatı esas alınmış ve çoğaltılan Mushaflar Basra, Küfe, Şam,Mekke, Yemen’e gönderilmiştir.
86-Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adı Hak Dini Kur’an Dili.
87-Süre ve ayetler tevkifidir. Yani vahye Müsteniddir Hz. Peygamber zamanında vahiy geldikçe ayetler” Bu sürenin şurasına koyun!” diye vahiy katiplerine bildirilmek suretiyle tertip edilmiştir.
88- Sürelerin isimleri de İhlas, Fatiha diye O’nun zamanında konulmuştur. Ayet…:Alamet, nişan, ibret manasına gelir. Mekki, Medeni: Muhkem, mütaşabih diye sınıflandırılır. Süre,Yüksek makam, derece, şeref, alamet manasına gelir. 114 süre 30 cüz vardır. Bakara, en uzun; Kevser ise en kısa süredir. Tuval, miun, mesani ve mufassal olarak 4′e ayrılır.
89-İlk yazıldığında nokta’sız ve harekesiz olan KUR’AN ayetleri Arap olmayan insanların Müslüman olmasıyla yanlış okununca Muaviye zamanında Ebul Esved Eddüeli’ye emredilir. O da üstüne içine ve yanına ve altına nokta koyar. Daha sonra daire konmuş, harekeler renkli yapılmıştır. Haccac-ı Zalim zamanında birbirine benzeyen harfler noktalanmış ve Halil b. Ahmet (M. 718-786) tarafından bugünkü harekeler konulmuştur.
90-Kıraat; okumak demektir. Kurra; KUR’AN’ı Kerim’i ezberleyen ve başkasına öğretendir. Hz. Osman (ra), Hz. Ali (ra), Ubey b. Ka’b (ra) sahabeden olan kurralardandır. Mütevatir olan 7 kıraat vardır. Bunlar İbni Kesir, Nafi, İbni Amir, Ebu Amr, Hamza, Kisai ve Asım kıraatleridir.
91-Surelerin başındaki besmele konusunda Hanefiler ” Müstakil bir ayettir. Sürenin cüz’ü değildir. Ayırmak için teberrüken yazılmıştır. Hanbeliler “Fatihanın başından bir ayettir.” derler.
92-KUR’AN ilmi tefsir ve kıraat olarak ikiye ayrılır. Tefsir, müfredat ve el fazı şerh ve izaha denir; mana ve cümlelere Müteallik olanlara da te’vil denir.
93-“Kur’an’ın resminde tamamen Peygamber’den olup tevkifidr.” Diyen ,Abdulaziz ed-Debbağ-
94-Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi ,Ziyad b. Sümeyye
95- “Mushaf-ı Osmani’nin hattına muhalefet etmek haramdır” bu söz Ahmed b. Hanbel aittir.
96- Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
97- Mushaf : Hz.Peygamber’in vefatından 6 ay sonra başlıyan Kur’an’ı toplama faaliyeti yaklaşık 1 yıl sürmüştür.Toplanan bu nüshaya Abdullah b. Mesud’un teklifiyle MUSHAF adı verilmiştir.
98-Peygamberimiz okuma yazma öğretmek amacyla ;Erkekler için Abdullah b.Said b.El-As ile Ubade b.samit’i kadınlar için de Hafsa’yı görevlendirmiştir.
99-Kur’an dünya semasına kadir gecesinde toptan indirildi.Oradan da yirmi küsur yıl boyunca parça parça nazil oldu.” Sözü İbn Abbas aittir.
100- Vahiy katipleri :Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.Ondan sonrada Zeyd b.Sabit Ali b.Ebİ Talib

101-En son nazil olan ayetler; Nisa, 4/176
102- “Sebu’t-Tivel* olarak isimlendirilen sureler ;Bakara, A’raf, Nisa, Al-i Imran, En’am, Maide, Enfal
103- Kur’an ve Sunnetin açik hukumterine aykırı olarak yapilan tefsire ilhadi lefsir
104-Taberi’nin yazdigi tefsirin tam adı;Camiu’l-Beyan an Te’vTli Ayi’l-Kur’an
105-Sebu’l-Mesani, Fatiha suresinin diger adıdır.
106- Rasulullah’m vefatmdan sonra Kur’an-i Kerim’i cem
eden heyetin baskanı Zeyd’b. Sabit
107-Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı “Hak Dini Kur’an Dili” dir.
108-İlk vahiy Peygamberimize miladi 610 yılında, Ramazan ayının 27′sinde Pazartesi günü gelmeye başlamıştır.
109-Sektenin lügat manası: Sekte kelimesi sözlükte susmak, durmak, sözü kesmek, iki nağme arasını soluk almaksızın ayırmak gibi manalara gelir. Istılah Manası: Tecvîd ilminde Kur’an okurken belirli kelimeler üzerinde nefes almadan bir müddet sesin kesil¬mesine “Sekte” adı verilir.
110-629′da gerçekleştirilen Mute savaşı Bizanslılara karşı yapılmış¬tır.
111-Kuran, “ sûre” adı verilen bazı ana bölümden oluşur. Kur’an 114 sûreden müteşekkildir. Bu surelerin 86′sı Mekke’de, 28′i Medine’de gelmiştir.
112- Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Be¬
kir’e Sakîfetü Beni Sâide biat etmiştir.
113-
1) Rivayet tefsiri: Buna me’sur veya nakli tefsir de denir. Kur’an’ı açıklamak mübhem noktalarını açıklığa kavuşturmak için Kur’an, sünnet, sahabe, tabiilerin sözlerine göre tefsir etmektir. Rivayet tefsirinin önde gelenlerinden olan İbn-i Kesir
2) Dirayet tefsiri: buna rey ile ma’kul tefsir de denir. Rivayetle sınırlı kalmayıp dil, edebiyat, din, tarih, ve diğer ilimlere dayanılarak yapılan tefsirdir. Bu tefsirde akıl hüccet olarak ele alınır ve vahyi, akıl açıklar.Bu iki tefsirden sonra zamanla başka tür tefsir hareketleri de cerayan etmiştir.
3) İşari tefsir: Tarikat ve tasavvuf ehlinin ayetlerin zahirini bunun dışında anlama, tev’il etmek maksadıyla ve işaret yoluyla geldiğini söyledikleri tefsirdir.
4) Mezhebi tefsir: Kişilerin kendi mezheplerini ve ekollerini desteklemek amacıyla Kur’anın tefsir edilmesidir. İslami pratikliği açısından fazlaca önemli olmayan konularda ve bunların şartlarıyla uğraşılan tefsir çeşididir.
5) Kelami tefsir: Hilafetten saltanata geçilişi de tefsir anlayışının değişmesine sebep olan amillerden birisidir.
6) İlhadi tefsir: Bu tefsir, kişinin heva ve hevesine göre yapmış olduğu tefsirdir. Kişi kendi haraketlerinin doğru olduğu için veya başka bir sebepten dolayı Kur’andaki ayeti kendine göre tefsir eder.
7) İcazi tefsir: Kurandaki edebi üstünlüğü insanlara göstermek için yapılan tefsirlerdir. Bu tefsirler;Batı topluna karşı aşağılık duygusunun bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır.
114-ilk halife Hz. Ebu Bekir, vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurul oluşturdu. Bu kurulun kitaplaştırdığı ve Müslümanlar’ca da onaylanan Kuran nüshasına Mushaf (bir araya getirilmiş sayfalar) adı verildi.
115-Kur’an ayrıca Kelamullah, Kitabullah, Furkan, Tenzil, Mushaf, Kitab, Nur ve Ümmülkitap isimleriyle bilinir.
116-Kuran’ın bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline ”Mushaf” denir. “ Mushaf”, “iki kapak arasındaki sayfalar” anlamına gelen bir kelimedir
117–Kur’an’ın bölünmüş olduğu 30 parçadan (fasikül) her birine cüz denir.
118-Her bir sure de “ ayet” adı verilen parçalardan müteşekkildir. Ayetler bir kelime ila bir sayfa arasındadır.
119-İslam’a göre vahiyler peygambere Cebrail meleği aracılığıyla gönderilmiştir. Kuran metninin tamamlanması, 610 – 632 yılları arasında, yaklaşık 23 yılda gerçekleşmiştir. Kur’an peygamber hayatta iken yazılı hale getirilmemiştir.
120-Vahiy katipleri: Zeyd ibn Sabit başkanlığında Ömer, Osman, Ali, Talha, Sad, Ebu Derda, Mikdad, Übey ibn Kab, Ebu Musa el-Eşari ve Abdullah ibn Mesud’dur.
121-Hafız :Kur’an’ın bütün metnini ezberleyen ve uygun şekilde ( tecvid) okuyabilen kişiye ” hafız” denir.
122-Kur’an’ı uygun bir şekilde ve güzel bir tutum ve sesle okumaya ” tilavet” denir.
123-Kur’an sureleri bazen bir bütün olarak bazen de bölümler halinde indirildi. Bazı sûreleri Mekke’de inmesi dolayısıyla “Mekkî”, bazıları Medine’de indirildiklerinden “Medenî” diye nitelendirilmiş ve 22 yılda tamamlanmıştır. –
124-Osman tarafından değişik vilâyet merkezlerine gönderilen nüshalar asırların geçmesiyle kayboldu. Günümüzde halen onlardan bir tanesi İstanbul Topkapı müzesinde; bir diğer tam olmayan nüshası Taşkent’te bulunmaktadır.
125-Ebû Bekr’in (ö. 13/634) halifeliği sırasında Kur’an-ı Kerîm toplanıp iki kapak arasında kitap haline getirilince, uygun bir isim aranmış, Abdullah b. Mes’ud’un (ö.32/652) “Habeşistan’da bir kitap gördüm, ona Mişhaf, Mushaf adını vermişlerdi” demesi üzerine, halife tarafından bu isim uygun bulunmuştur
126-Medine’de inen âyet ve sûrelerde daha çok hukuk kuralları yer almıştır. Aile ve devletin tanzimi, insanların birbiriyle veya devletle olan ilişkileri, anlaşmalar, barış ve savaş durumları bu âyetlerde açıklanır.
127-Kuran, Arapça olarak kaleme alınan ilk mukaddes kitaptır. “Kuran Tarihi”, Prof. M. Hamidullah, s. 59
128-İslam’a göre Kur’an abdestsiz okunmaz.Kur’an’da bu hususla ilgili olarak şöyle denir: ”” Şüphesiz bu, değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir.”” ( Vakıa Suresi, 77-79)
129- Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.
130-Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine Vahy denir.
131-Kuran-ı Kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır? 14 tane: Araf 206, Rad 15, Nahl 49, İsra 107, Meryem 58, Hacc 18, Furkan 60, Neml
25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 62, İnşikak21. Alak 19
132-Tilavet secdesi ile biten sureler Araf süresi -Necm süresi -Alak süresi
133-Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme ne denir? Mushaf adı verilir.
134-Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan,
gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir? Tefsir denir.

135-Tefsir yapan alime ne ad verilir? Müfessir adı verilir.
136-Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir? Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
137-Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir? Meal adı verilir.
138-Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.
139-Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren, Allah (c.c.)’ın kelamına ne ad verilir? Kur’an’ı Kerim denir.
140-Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in tamamı indirilmiştir. Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir? Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere MEDENİ sure adı verilir.
141- Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir? İsrail oğulları.
142-Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?Fatiha suresi.
143-Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir? Hz. Zeyd (r.a.).
144-Hurf’u Seb’a nedir? Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
145- Kur’an’ı Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardır? Mücadele suresi.
146-Allah (c.c.) kelimesi Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir? 2697 defa.
147-Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir? Hz. Meryem.
148- Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir? Maide suresinin 3. Ayetidir.
149-Kur’an’ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir? Tecvit.
150-Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimize ,Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.
151-Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan kimdir? Abdullah bin Mesut (r.a.).
152-Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında “Mushaf” halinde toplandı? Hz. Ebu Bekir (r.a.).
153-Kur’an’ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı? Hz. Osman (r.a.).
154-Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe kimdir? Hz. Zeyd bin Sabit.
155-Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi hangi manada kullanılmıştır? Ceza, mükafat, hüküm, hesap.
156- Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe kimdir? Kab b. Malik.
157-İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir? Nur suresi ayet 11 ve 12.
158-Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir? Maide suresi 5 ve 6.
159-Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir. Kadı yetiştiren Mektebi Nüvvab’ı bitirmiş, Beyazıt medresesinde dersler vermiştir. Meşihat Dairesi’ndeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab, Mektebi Mülkiye, Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniye’de dersler vermiştir. 2. Meşrutiyetin ilanından sonra Antalya’dan mebus seçilmiş ve özellikle 2. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiyle ilgili hal fetvasının yazılmasında oynadığı rolle tanınmıştır. İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de yargılanmış ve berat etmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının kendisinden istediği Kur’an tefsirini Hak Dini Kur’an Dili adıyla yazmıştır. Bu İslam alimi kimdir? Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.
160-Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz. Fizilali Kur’an.
161-Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını söyleyiniz. Hak Dini Kur’an Dili.
162-Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız. Bakara ve Al-i İmran sureleridir.
163-Kur’an’ı Kerim Berat gecesi indirilmiştir. Hadid suresi 23. Ayette de “Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan evvel, ezelde “oraya” yazılmış, takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah’ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız. ” Denilmektedir. İfadelerde geçen “oraya” kelimesi neresi anlamına gelmektedir? Levh-i Mahfuz.
164-Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır? Kıraatı Asım
165-Kuran-ı Kerimde kaç tane sure vardır? 114
166- Kuran-ı Kerimde kaç tane tilavet secdesi vardır? 14 tane: Araf 206, Rad 15, Nahl 49, İsra 107, Meryem 58, Hacc 18, Furkan 60, Neml
25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 62, İnşikak21. Alak 19
167-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir ? Araf süresi -Necm süresi -Alak süresi
168-Nebilerin ismiyle isimlenen sureler hangileridir? Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Muhammed, Nuh sureleri
169- Ayet sayısına göre Mekki surelerin en büyüğü hangisidir? Şuara suresi 227 ayet
170-Kuran da zikredilen en büyük rakam kaçtır? 00 bin rakamı saffat suresi 147. ayet
171-Kuran-ı Kerimde zikredilen en küçük rakam kaçtır? 1/10 Sebe:45
172-Sure kelimesiyle başlayan sure hangisidir? Nur Süresi
173- Besmele iki defa zikredilen sure hangisidir? Neml Suresi
174-Esma-ül Hüsna’dan birisiyle başlayan sure hangisidir? Rahman Suresi
175-Her ayetinde Allah(c.c)lafzı olan sure hangisidir? Mücadale suresi
176-Nazil olduğu zaman 70 bin meleğin arza indiği sure hangisidir? Enam suresi
177-Cuma günü okunması müstehap olan sure hangisidir? Kehf suresi
178-Rasüllah?ın beni yaşlandırdığı buyurduğu sure hangisidir? Hud suresi
179-Başından ve sonundan ayetlerin okunup ezberlenmesi deccalden
koruyucu olan sure hangisidir? Kehf suresi
180-Kendisinde iki tane secde ayeti olan sure hangisidir? Hacc suresi
181-Bir maden ismi olan sure hangisidir? Hadid suresi (demir manasına)
182-Ahmed ismi kendisinde zikredilen sure hangisidir? Saff suresi 6. ayet
183-Sahabe ismi kendisinde zikredilen sure hangisidir. Ve hangi isimdir? Ahzab suresi 37. ayet – Zeyd-
184-Ey Nebi” hitabı beş defa zikredilen sure hangisidir? Ahzab suresi
185-İmam Şafi (r.a) nin insan düşünse bu sure insanlara yeterdi
buyurduğu sure hangisidir? Asr suresi
186-Rasullahın Zehrevan diye isimlendirdiği sureler hangileridir? Bakara ve Ali imran sureleri
187- Kuran-ı Kerimde kaç tane nebinin adı zikredilmiştir? 25
188- Amme cüzünde kaç tane sure vardır? 37
189- Mekkede müşriklere karşı Kuran-ı açıktan ilk okuyan sahabe kimdir? Abdullah b. Mesut
190- Hüdhüd kuşunun kıssası hangi surede zikredilmektedir? Neml Suresi 20-24
191-Ayetel kursi hangi surenin kaçıncı ayetidir? : Bakara süresi 255
192- Zekatın kimlere verileceğini tek tek sayan ayeti kerime hangi
sürede ve kaçıncı ayettir? Tevbe süresi 60
193-Bedir gazvesini anlatan süre hangisidir? Enfal süresi
194-Uhud gazvesini anlatan süre hangisidir? Ali imran 121-190
195-Hendek gazvesini anlatan süre hangisidir? Ahzab 9-27
196- Tebük gazvesini anlatan süre hangisidir? Tevbe 38-125
196- Peygamber efendimizin hicretini anlatan süre hangisidir? Tevbe 40
198- Kıblenin Kudüs?ten Kabe?ye çevrildiğini anlatan süre hangisidir? Bakara süresi 142-150
199-Mirac hadisesini anlatan süre hangisidir? Necm süresi
200-AHRÛF-İ SEB’A:Yedi harf. Ahrufü`s-Seb`a :Kur`an-i Kerim`in lafizlari ve kiraati ile yedi vecih veya lehce.

201-AHKAMÜ`L-KUR`AN:İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
202-Ahsenü`l-Kasaa :Hz.Yusuf`un Kur`an-i Kerim`de anlatilan hayat hikayesi.
203-Aksamül Kuran:K.Kerim de yer alan yeminler.
204-Ayet:Alamet, nisan, ibret, emr-i acip, delil anlamlarina gelir.Fasila adi verilen bir harf ile ayrilmis olan Kur`an-i Kerim cümlelerinden herbirine ayet.Kur`an-i Kerimde en uzun sure Bakara, en kisa sure Kevser suresidir.Medine` de inen en son ayet Nasr suresidir.
205-Ayetü`l Kürsi :Bakara suresinin tevhid akidesini anlatan 255.ayetinin adi..Bakara suresinin 255.ayetine Peygamberimiz tarafindan”ayetü`l-kürsi” adi verilmistir.Peygamberimiz, bazi hadislerinde , ayetü`l-Kürsi`nin Kur`an`in dörtte birine denk oldugunu belirtip bunu en büyük ayet nitelemis.Bu ayette Yüce Allah´in isim ve sifatlari özlü bir sekild anlatilmistir.
206-Besmele:Rahman ve rahim olan Allah`in adiyla anlamina gelen „Bismillahirrahmanirrahim“ cümlesinin adidir.
207-Cebel-i Nur:Nur dagi demektir.Mekke`de bulunan bir dagin adidir.Hz.Muhammed(sas)`e ilk vahiy, Nur daginin tepesinde bulunan Hira magarasinda nazil olmustur.
208-Cüz:Kur`an-i Kerim`in yirmi sayfadan olusan otuz bölümünden her biri.
209-Emsalu`l-Kur`an:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
210-Emsâlu’l-Kur’ân: Özlü ifâdeler.
211-Esbab-i Nüzul:Tefsir ilminin ayet veya surelerin inis sebeplerini arastiran dali.
212-Esbab-ı Nüzul, Kuran-ı Kerim ayetlerinin iniş sebepleri demektir.
213-Evsat-i Mufassal: Buruc’tan Beyyine’ye kadar,
214-Fetret-i vahiyh:Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonra vahyin kesilmesi dönemine denir.Bu durum 3 yil sürmüstü.
215-Garibül Kuran:K.Kerimde farklı lehçelerde kullanılan kelimelerdir.
216-Hatim: Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar orijinalinden okunması.
217-İcazül Kuran:Kuranın benzerinin yapılamaması.
218-Kırâat: Namazda Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumak demektir.-Kıraat imamlarına;Kari,Kura veya Mukri denilmektedir.
219-Kısâr-i Mufassal: Beyyine’den sona kadardır.
220-K.Kerimim okuyuş şekilleri;Tahkik,Hadr ve Tedvir.
221-Kur’anın çoğaltılmasına Hicretin 25.yılında başlanmıştır.
222-Hicr 65. yılda başlanmıştır.
223-Meâl: Kur’anın Arapçadan başka dillere yapılan çevirileridir.
224-Miun:Yaklaşık 100 ayetten oluşan surelere verilen isim.
225-Muavvizat:Allah`a sigindiranlar anlaminda ihlas, felak ve nas surelerinin ücüne birlikte verilen isim.
226-Muavvizateyn:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
diğerlerinin de onu takip etmesidir.
227-Mübhem-Muhkem: Üstü kapalı anlatım. Açık ifâdeli âyetler.
228-Mücmel-Mübeyyen: Mânâsı kapalı lafızları ihtivâ eden â yetlere mücmel,
mücmel â yetleri açıklayan â yetlere de mübeyyen â yet denir.
228-Müteşâbih: Birden fazla anlama gelen ifâdeler.
230-Muhkem:Kuran-ı Kerimin uzmanlık gerektirmeyen , herkesçe anlaşabilecek olan ayetlere muhkem denir.
231-Mukem ayet:Tevil ve tefsir gerektirmeyen manasi ve lafzi acik ayet.Analamlari acik, yoruma ihtiyac birakmayan , baska anlamlara cekilmeleri mümkün olmayan -Mukâbele: Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, ayetler.
232-Müşkilü’l-Kur’ân: Kelimelerin anlaşılma güçlüğ ü.
233-Sebeb-i Nüzûl: Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûl (inme) sebebi. (esbâb-ı nüzûl)
234-Sebeb-i Vürûd: Hadîs-i Şerîfler’in vârid olma, söylenme sebebi.
235-Sebül Mesani,Fatiha suresi için kullanılan dini bir terimdir.
236-Sûre: Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.
237-Tefsir: Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak.
238-Tıvâl-i Mufassal: Hucurât’tan Burûc’a kadar,
239-VAHY (Vahiy):Allahü teâlânın emirlerini ve yasaklarını, peygamberlerine melek vâsıtasıyla veya vâsıtasız olarak bildirmesi.
240-Vahy-i Gayri Metlûv:Allahü teâlâ tarafından peygamberlerin kalblerine bildirilen vahyi, peygamberlerin kendilerine âit kelimelerle yanındakilere bildirmesi. Hadîs-i kudsî.
241-Vahy-i Metlûv:Cebrâil aleyhisselâmın, Allahü teâlâdan aldığı haberleri getirerek peygamberlere okuması.
242-Vahy-i metlûvun kelimeleri de, mânâları da Allahü teâlâdan gelmiştir. Kur’ân-ı kerîm vahy-i metlûvdur.
243-Vücûh – Nezâir: Eş sesli kelimelere vücûh; farklı anlamlı kelimelere de nezâir denir.
244-Zehveran:Bakara, Al-i İmran surelerine Peygamber Efendimiz Zehveran adını vermiştir.
245-ZELLET-ÜL KÂRÎ:Kırâat hatâsı. Namazın içindeki farzlardan kırâati yerine getirirken (Fâtiha ve zamm-ı sûreyi okurken) meydana gelen hatâ, yanlış okuma.
246-Tashih-i Huruf :Harfleri doğru telaffuz etmektir. Kur’an harflerini okurken Maharic-i Huruf ve Sıfat-ı Huruf’a uygun olarak doğru telaffuz etmeye Tashih-i Huruf denir.
247-AHRÛF-İ SEB’A:Yedi harf. Ahrufü`s-Seb`a :Kur`an-i Kerim`in lafizlari ve kiraati ile yedi vecih veya lehce.
248-AHKAMÜ`L-KUR`AN:İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
249-Ahsenü`l-Kasaa :Hz.Yusuf`un Kur`an-i Kerim`de anlatilan hayat hikayesi.

250-Aksamül Kuran:K.Kerim de yer alan yeminler.
251-Ayet:Alamet, nisan, ibret, emr-i acip, delil anlamlarina gelir.Fasila adi verilen bir harf ile ayrilmis olan Kur`an-i Kerim cümlelerinden herbirine ayet.Kur`an-i Kerimde en uzun sure Bakara, en kisa sure Kevser suresidir.Medine` de inen en son ayet Nasr suresidir.
252-Ayetü`l Kürsi :Bakara suresinin tevhid akidesini anlatan
253-Bedir gazvesini anlatan süre Enfal süresi
254-Uhud gazvesini anlatan süre Ali imran 121-190
255.ayetinin adi..Bakara suresinin 255.ayetine Peygamberimiz tarafindan”ayetü`l-kürsi” adi verilmistir.Peygamberimiz, bazi hadislerinde , ayetü`l-Kürsi`nin Kur`an`in dörtte birine denk oldugunu belirtip bunu en büyük ayet nitelemis.Bu ayette Yüce Allah´in isim ve sifatlari özlü bir sekild anlatilmistir.
253-Besmele:Rahman ve rahim olan Allah`in adiyla anlamina gelen „Bismillahirrahmanirrahim“ cümlesinin adidir.
254-Cebel-i Nur:Nur dagi demektir.Mekke`de bulunan bir dagin adidir.Hz.Muhammed(sas)`e ilk vahiy, Nur daginin tepesinde bulunan Hira magarasinda nazil olmustur.
255-Cüz:Kur`an-i Kerim`in yirmi sayfadan olusan otuz bölümünden her biri.
256-Emsalu`l-Kur`an:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
257-Emsâlu’l-Kur’ân: Özlü ifâdeler.
258-Esbab-i Nüzul:Tefsir ilminin ayet veya surelerin inis sebeplerini arastiran dali.
259-Esbab-ı Nüzul, Kuran-ı Kerim ayetlerinin iniş sebepleri demektir.
260-Evsat-i Mufassal: Buruc’tan Beyyine’ye kadar,
261-Fetret-i vahiyh:Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonra vahyin kesilmesi dönemine denir.Bu durum 3 yil sürmüstü.
262-Garibül Kuran:K.Kerimde farklı lehçelerde kullanılan kelimelerdir.
263-Hatim: Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar orijinalinden okunması.
264-İcazül Kuran:Kuranın benzerinin yapılamaması.
265-Kırâat: Namazda Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumak demektir.-Kıraat imamlarına;Kari,Kura veya Mukri denilmektedir.
266-Kısâr-i Mufassal: Beyyine’den sona kadardır.
267-K.Kerimim okuyuş şekilleri;Tahkik,Hadr ve Tedvir.
268-Kur’anın çoğaltılmasına Hicretin 25.yılında başlanmıştır.
269-Kur’an metninin harekelenmesine Hicr 65. yılda başlanmıştır.
270-Meâl: Kur’anın Arapçadan başka dillere yapılan çevirileridir.
271-Miun:Yaklaşık 100 ayetten oluşan surelere verilen isim.
272-Muavvizat:Allah`a sigindiranlar anlaminda ihlas, felak ve nas surelerinin ücüne birlikte verilen isim.
273-Muavvizateyn:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
diğerlerinin de onu takip etmesidir.
274-Mübhem-Muhkem: Üstü kapalı anlatım. Açık ifâdeli âyetler.
275-Mücmel-Mübeyyen: Mânâsı kapalı lafızları ihtivâ eden â yetlere mücmel,
mücmel â yetleri açıklayan â yetlere de mübeyyen â yet denir.
276-Müteşâbih: Birden fazla anlama gelen ifâdeler.
277-Muhkem:Kuran-ı Kerimin uzmanlık gerektirmeyen , herkesçe anlaşabilecek olan ayetlere muhkem denir.
278-Mukem ayet:Tevil ve tefsir gerektirmeyen manasi ve lafzi acik ayet.Analamlari acik, yoruma ihtiyac birakmayan , baska anlamlara cekilmeleri mümkün olmayan -Mukâbele: Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, ayetler.
279-Müşkilü’l-Kur’ân: Kelimelerin anlaşılma güçlüğ ü.
280-Sebeb-i Nüzûl: Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûl (inme) sebebi. (esbâb-ı nüzûl)
281-Sebeb-i Vürûd: Hadîs-i Şerîfler’in vârid olma, söylenme sebebi.
282-Sebül Mesani,Fatiha suresi için kullanılan dini bir terimdir.
283-Sûre: Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür.
284-Tefsir: Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak.
285-Tıvâl-i Mufassal: Hucurât’tan Burûc’a kadar,
286-VAHY (Vahiy):Allahü teâlânın emirlerini ve yasaklarını, peygamberlerine melek vâsıtasıyla veya vâsıtasız olarak bildirmesi. 1-Kuran-ı Kerim 114 sure, 6236 ayettir.
287- ESBAB-İ NÜZUL:Tefsir ilminin ayet veya surelerin inis sebeplerini arastiran dali.
288-EVSAD-I MUFASSAL:Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Evsat-ı Mufassal’dır.
289-FEDÂİLÜ’L-KUR’ÂN:Kur’ân ilimlerinden birisi de Fedâilü’l-Kur’ân (Kur’ân’ın faziletleri) ilmidir.
290-FEZAİLÜ’L-KUR’AN: Kur’an’ın bazı sûre ve âyetlerinin faziletinden bahseden rivayetleri bir araya getiren ilme fezâilü’l-Kur’ân denilmiştir.
291-GARİBÜL-HADİS:Hadis lügati niteliğindeki eserlere verilen genel isim.
291-GARİBÜ`L KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
292-HAVASSU’L-KUR’AN:Kur’an’ı Kerim’in bazı ayet ve surelerinin özelliklerinden bahseden ilimdir.
293-HURÛF-I MUKATTAA(BAŞLANGIÇ HARFLERİ):Kur’ân-ı kerîmde bâzı sûre başlarında bulunan ve mânâsı açık olmayan ikisi üçü bir arada veya tek başına yazılı harfler.
294-İCAZ:Kur`an`in özlü olusu, kelime ve cümlelerinin derin ve essiz anlamlar tasimasina icaz denir.
295İ’CÂZU’L-KUR’ÂN :Kur’an-ı Kerîm’in muciz olması. Benzerini getirmek isteyenleri aciz bırakması Peygamberliğin ilanı ile birlikte muhataplara meydana okunarak ortaya konan ve insanları acze düşüren olağanüstü şeye mucize denir.
296-İ‘’RABUL-KUR’AN:Kur’an’ın diliyle ilgili ilimlerin başında Kur’an’ın dil bilgisi bakımından doğru okunup yazılmasından ve farklı vecihlerin ne gibi anlam kaymaları ve zenginliği ortaya çıkardığından bahseden i‘râbü’l-Kur’ân gelir
297-İSRA:İsrâ,Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir. .
298-KAMERİ AYLAR:Hicrî takvimde kullanılan on iki ay. Arabî aylar da denir( Hicrî Sene).
299-KETEBETU’L –VAHY:Vahiy katipleri demektir
300-KISAR-I MUFASSAL:Hücurat” sûresinden “Burüc” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Tıval-ı Mufassal’dır. “Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Evsat-ı Mufassal’dır. Bundan sonraki sûreler de, Kısarı Mufassal’dır. Bu sûrelere “Mufassal” denilmesinin sebebi, bunların birbirlerinden arka arkaya Besmele ile ayrılmış bulunmalarıdır

301-KÜTÜB-Ü EHADİS:.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
302-KÜTÜB-Ü MÜNZELE:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
303-MUFASSAL:Kur’ân’ın sonundaki kısa sûrelere denir Hucurât sûresinden Bürûc sûresine kadar 36 sûreye tıval-ı mufassal, Bürûç’tan Leyl sûresine kadar olan 7 sûreye evsat-ı mufassal, Leyl’den Nâs sûresine kadar olan 22 sûreye de kısar-ı mufassal denir
304-MÜDAYENE AYETİ:Kur’an’da en uzun ayet Müdayene= (Borçlanma) Ayeti diye bilinen Bakara suresinin 282. ayetidir.Bakara suresinin 282.ayetine Müdayene ayeti denir.
305-MEKKE:Kabe`nin bulundugu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildigi kutsal sehir.
306-MESCİD-İ DIRAR:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid.
307-MESCİD-İ AKSA: Kudüs’te eski Süleyman (a.s.) mâbedinin bulunduğu yerde inşâ edilmiş olan câmiye Mescid-i Aksâ denilir.
308-MİÛN NEDİR:Kur’ân’ın âyet sayısı yüzden fazla olan sûrelerine denir:
309-MÜCMEL : Mânâsı anlaşılmayacak derecede Özet halde ve îzâha muhtaç söz, kısa ifade.
310-MÜTEŞABİH : Birbirine benzeyen. Usûl-i fıkha göre, Kur’ân-ı Ker’îm ve hâdîs-i şerifte geçen ve ne kasdedildiği kesin olarak bilinemeyen söz. Çoğulu: Müteşâbihât.
311-MÜTEVATİR: Yalan üzerinde toptan birleşmeleri akılca imkânsız olan bir topluluğun, aynı şekilde başka bir topluluktan rivayet etmiş olduğu haber veya hadîs
312-MÜŞKİLÜ’L-KUR’AN: Kuran okurken zihne takılan ayetler
312-MUAVVİZATEYN:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
Muhazat-i Nisa:Erginlik caginda olan bir kiz veya kadinin, cemaatle kilinan namazda erkegin yaninda veya önünde durmasi.Buna”Muhazati nisa” denir.
313-NASS:Dini bir terim olarak – geniş anlamıyla- Kur`an ve Sünnet metinlerini ifade eder.
314-NÜZUL-İ KUR`AN:Peygamber Efendimize Allah tarafindan Kur`an ayetlerinin gelmesine denir.Bu ayetleri Cibri-i Emin`in getirmesine de, inzal, tenzil denir.

315-SİYAK-SİBAK:Kur’an-ı Kerim’in bir ayetini yorumlarken, konu ve kitap bütünlüğüne dikkat etmek ilmidir.
316-TEFSİR:Kur`an-i Kerim`in anlamini aciklayan bilim
317-TEHARRİ:Taharri: Bir şeyin hakikatini ona vâkıf olmak için araştırmak demektir. Hakikatine vâkıf olunamadığı zaman da bir şeye zann-ı gâlib hasıl etmekten ibarettirKıbleyi bilmeyen kişinin kıbleyi araştırmasıdır.
318-TENCİMU’L-KUR’AN :Kur’ân ayetlerinin 23 senelik risâlet devresi içerisinde parça parça indirilmesine tencîmu’l-Kur’ân denir.
319-TENZİL:Kur’ân’ın Hz. Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘e indirildiği safhaya da tenzil denir.
320-TERTİL:Kur’an’ı ağır ağır, kelime ve harflerin hakkını vererek güzelce okuma.
321-ULUMU’L-KUR’AN :Cem’ul-Kur’ân, Esbabu’n-Nüzûl, Mekki ve’1-Medenî, el-Muhkem ve’l-müteşâbih, en-Nâsih ve’1-mensuh vb. gibi Kur’ân-ı Kerîm’le doğrudan irtibatı olan konuları inceleyen ilim. Başka bir ifadeyle; Kur’ân’a hizmet eden veya Kur’an’a dayanan ilimlere ulûmu’1-Kur’ân denir
322-VAHY:Vahy; İlham etmek, bildirmek, süratle işaret etmek, gizlice ihbar etmek, bir şeyi gerek uyanık iken ve gerek uyku hâlinde kalbe atmak demektir.
323-VAHİY KÂTİPLERİ :Rasûlüllah (s.a.s)’e vahyedilen âyetleri yazanlar, kaydedenler.
324-VÜCUH VE’N-NEZAİR :Kur’ân-i Kerîm’de bir lafzın bir kaç mânâda kullanılmasına “vucûh” denir. Birden fazla kelimenin aynı mânâda kullanılmasına da “nezâir” denir
325-ZELLETÜ’L-KÂRÎ:Manası değişecek şekilde Kur`an-ı yanlış okumak.Buna zelletu`l-kari denir.Anlamı“Okuyanın sürcmesi,“ yanı yanlış okuması demektir.
326-ZEVATU’R-RA:Elif Lâm Râ ile başlayan Yûnus,Hûd,Yûsuf, Ra’d,İbrahim ve Hicr sûrelerine verilen isimdir.Felak ve Nas surelerine; MUAVİZETEYN,Bakara ve Ali İmran surelerine;ZEHREVAN,Târık suresinden Beyyine suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUVASSAT,Zilzâl suresinden Nâs suresine kadar olan bütün surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L KISAR,Hucurât suresinden Buruc suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUFASSAL,Bakara-Ali İmran-Nisa-Maide-En’am-A’raf-Enfal sureleri;SEB’UL TIVAL(Yedi Uzun Sure)
327-Hazreti Osman muhtelif kıraatleri önlemek için Kur’an’ı istinsah ettirip etrafa “Mesahifi Emsar” yollamıştı.
328-Kur’ân-ı Kerîm’in kendine mahsus bir yazı şekli vardır ki, buna “Hz. Osman zamanında istinsah edilen Mushafların yazı ve imlâ şekli” mânâsında “Resm-i Osmanî” veya “Resmü’l-Mushaf” denir
329-Tegâbûn Sûresi:Tegâbun Arapça; aldanma, zarar etme demektir. Medine’de inmiştir. 18 âyettir. Adını, dokuzuncu âyette geçen teğâbün kelimesin¬den alır.
330-Tekâsür Sûresi :Tekâsür, çokluktan gelmektedir. Sûrede çoklukla övünmek anlamındadır. Mekke’de inmiştir. 8 âyettir.
331-Tenasubi’l-Âyât :Tenasüp, lügatte mukârebet, yakınlık, uygunluk ve benzerlik anlamındadır. Tenâsubi’1-âyât ise ayetler arasındaki uyum ve ahengi inceleyen bir ilimdir.
332-Tenâsubi’s-Suver :Surelerin birbirleriyle aralarındaki uyum ve ahengi inceleyen bir ilimdir.
333-Tencîmu’l-Kur’ân :Kur’ân ayetlerinin 23 senelik risâlet devresi içerisinde parça parça indirilmesine tencîmu’l-Kur’ân denir. Kelimenin aslı “necm” yani yıldız demektir. Kur’ân semasının yıldızlarının ayrı ayrı zamanlarda tulü etmesine de bu kökten bir tabir olarak Kur’ân ‘in tencimi denilmiştir.
334-Et-Tenzil :Kur’ân’ın isimlerinden biridir. Esmâu’l-Kur’ân md. Ayrıca Kur’ân’ın Hz. Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘e indirildiği safhaya da tenzil denir.
335-Tenzîlu’l Kur’ân :Kur’ân’ın indirilişi anlamına gelir. Bu indiriliş önce dünya semasındaki beytü’l izzet’e toptan bir kerede, daha sonra Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem)’e bi’setinden vefatına kadar 23 yıllık süre zarfında parça parça olmuştur.
336-Tercemetu’l-Kur’ân:Kur’ân-ı Kerîm’in başka dillere çevirisi anlamına gelir.
337-Tertibu’l-Âyât :Ayetlerin sureleri içindeki Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘in tevkîfi ve emri ile sıralanışına verilen isimdir.
338-Tertibu’s-Suver :Kur’ân sûrelerinin elimizdeki Mushaf-ı şerifte görüldüğü şekliyle son sıralanmış haline verilen isimdir.
339-Et-Tuvâlu’l-Mufassal :Hucurât suresinden Buruc suresine kadar olan surelere verilen ortak isim.
340-Et-Tuvâlu’l-Kısar :Zilzâl suresinden Nâs suresine kadar olan bütün surelere verilen ortak isim.
341-Et-Tuvâlu’l-Muvassat :Târik suresinden Beyyine suresine kadar olan surelere verilen ortak isim.
342-Ulûmu’l-Kur’ân :Cem’ul-Kur’ân, Esbabu’n-Nüzûl, Mekki ve’1-Medenî, el-Muhkem ve’l-müteşâbih, en-Nâsih ve’1-mensuh vb. gibi Kur’ân-ı Kerîm’le doğrudan irtibatı olan konuları inceleyen ilim. Başka bir ifadeyle; Kur’ân’a hizmet eden veya Kur’an’a dayanan ilimlere ulûmu’l-Kur’ân denir.
343-Ez-Zehrevân :Bakara ve Âli îmrân sûrelerine verilen isimdir.
344-Zevâtu’r-Râ :Elif Lâm Râ ile başlayan Yûnus, Hûd, Yûsuf, Ra’d, İbrahim ve Hicr sûrelerine verilen isimdir.
345-Kimi Kur’an surelerinin iki (veya daha fazla) ismi vardır. Surenin asıl ismi sonradan gelendir:
Alâ /Rahman
Ebrar /İnsan
Ahsenu’l-kıses/ Yusuf
Ashab-ı Kehf/ Kehf
A’ma /Abese
İkra /Alak
Elem neşreh/ Şerh
Ümmü’l-kitap/ Fatiha
İnne enzelna/ Kadr
İnşirah /Şerh
Bedr/ Enfal
Beraet/ Tevbe
Ben-i İsrail/ İsra
Tebarek/ Mülk
Hamd/ Fatiha
Havariyyin/ Sad
Dehr/ İnsan
Süleyman/ Neml
Arusu’l-Kur’an/ Rahman
Amme/ Nebe
Kıtal/ Muhammed
Kalbü’l-Kur’an/ Yasin
Melaike/ Fatır
346-Vahiy katipleri, sahabeden okuma-yazması olan sahabelerden 40 kişiye kadar çıkarılmıştır. Bunların en meşhur on kişisi şunlardır:
1- Ebubekir,
2- Ömer,
3- Osman,
4- Ali,
5- Ebi b. Ka’b,
6- Zeyd b. Sabit,
7- Talha,
8- Zübeyr,
9- Sa’d b. Ebi Vakkas,
10- Salim Mevlâ Ebi Huzeyfe.
347- Peygamber (s.a.v) ashabı arasında Kur’an-ı Kerim’in ilk on hafızı şunlardır:
1- Ali b. Ebi Talib,
2- Osman,
3- İbn-i Mes’ud,
4- Ebi b. Ka’b,
5- Zeyd b. Sabit,
6- Ebu Derda,
7- Salim Mevali Ebi Huzeyfe,
8- Muaz b. Cebel,
9- Ebu Zeyd,
10- Temim ed-Dari.
348-Hamidat, Elhamdülillah ile başlayan beş suredir. Bu sureler;
1- Fatiha,
2- En’am,
3- Kehf,
4- Sebe’,
5- Fatır sureleridir.
349-Müsebbihat; İsra, Hadid, Haşr, Saf, Cuma, Tegabun ve A’la surelerinden ibarettir.
350- Mufassilat, Kur’an’ın 66 küçük suresinden ibarettir. Hucurat, yani Kaf suresinden başlar ta Kur’an’ın sonuna dek devam eder. Ayrıca Kur’an’ın başında yer alan Fatiha suresi de buna dahildir.[120]
351- Seb’e tuvel veya tival: Bakara suresinden Tevbe suresine kadar olan yani Enfal suresinin sonuna kadar olan yedi sure demektir.
352 -Mesani, Kur’anî ilimler ıstılahında Şuara suresinden sonra Hucurat suresine kadar geçen ve ayet sayıları, yüz adedin altında olan surelerin tümü de¬mektir. Bu sureler, 27. sureden (Neml) başlar ve 49. sureye (Hucurat) kadar devam eder. 182 ayetten olu¬şan Saffat suresi bundan istisnadır. Ayrıca 100 ayet¬ten az olan yani Enfal, Ra’d, İbrahim, Hicr, Meryem, Hacc, Nur ve Furkan sureleri de buna dahildir.
353- Yedi okuyucu veya Kurra-i Seb’a, hakikatte kıraat imamlarıdır, kıraatbilimci ve mukarra (Kıraatbilimini bilen ve kıraat araştırmacıları) olan üstadlardır. Bunlar şunlardan oluşmaktadır:
1- Abdullah b. Amir-i Dımeşqi (k. 1-18),
2- Abdullah b. Kesir-i Mekki (k. 45-120),
3- Asım b. Ebi Necved (k. 76-128),
4- Zebban b. Ala’ (=Ebu Amr Basri),
5- Hamza b. Habib-i Kufi (k. 80-156),
6- Nafi’ b. Abdullah Medeni (k. 70-169),
7- Ali b. Hamza Kesai (k. 119-189).
354- Urduca Tercüme: Urdu diline tercüme edilen ilk Urduca Kur’an tercümesi Mevlana Şah Refiuddin Dihlevi’nin tercümesidir, (k. 1190). Bundan sonraki yıllarda birçok Urduca tercüme yapılmış ve ba¬sılmıştır.
355- Latince tercümesi: Kur’an’ın ilk Latince tercümesi Robert Kotoni (Robertos Kotonensis) tarafından miladi 1143 yılında yapılmıştır. Bu tercüme asırlar sonra Martin Luter’in izniyle bastırıldı.
356- İngilizce Kur’an tercümesi: Kur’an-ı Kerim’in İngilizceye tercümesi diğer Avrupa dillerinin tümünden daha fazla yapılmıştır. Günümüzde kırktan fazla tam ve yüzden fazla da seçme türünde İngilizce Kur’an tercümesi mevcuttur. İlk İngilizce tam Kur’an tercümesi Aleksandre Ras’ın kalemiyle miladi 1648 yılında yapılmış. Bu tercüme, Kur’an’ın Fransızca tercümesinden yapılmıştır. Gayrı Müslimlerden Arthur Arberi’nin tercümesi güzel bir tercümedir. Müs¬lümanların yaptıkları tercümeler içerisinde ise en iyi tercüme Pıkthal ve Abdullah Yusuf Ali’nin ter¬cümeleridir.
357- Fransızca Kur’an tercümesi: Fransızca en iyi Kur’an tercümeleri, Biberstein Kasimirsky’nin tercümesi ve Belaşir’in tercümesidir.

358- Almanca Kur’an tercümesi: Almanca en güzel Kur’an tercümesi, Ulman tercümesi, Hening tercümesi ve son dönemlerde Rudi Parit’in açıklamalar ve kavramlar ekiyle yaptığı tercümedir.
359-34- Rusça Kur’an tercümesi: En güzel Rusça Kur’an tercümelerinden birisi Kraçofski’nin ter¬cümesidir. Bir diğeri de içinde bulunduğumuz yılda basılan (m. 1996) prof. Osmanof’un tercümesidir.
360- Vakf (durma) işaretlerinden bazıları şun¬lardır: Mim: vakf-ı lazım (gerekli durak), Lam: adem-i vakf (burada durulmaz). Sella: durmak caiz ise de durmadan devam etmek daha evladır. qella: Durmak evladır. Cim: durmak caizdir.
361- İslam dünyasının eski tefsirlerinin en önem¬lisi Tefsir-i Taberi’dir. Büyük İranlı tarihçi ve mühaddisinin bu tefsiri 30 cilt halinde basılmış olup çok yaygındır. Bu tefsir, İslam dünyasının en eski ve en önemli naklî veya me’sur tefsiri olarak da sa¬yılmaktadır.
362- Mutezile mezhebinin veya fırkasının en önemli tefsiri Zemahşeri’nin “el-Keşşaf” isimli tefsiridir.
363-Ayet kelimesi sözlükte ;alamet, ibret ve delil anlamındadır.
364-Kuran-ı Kerim de 114 süre , 6236 ayet vardır.
364-Kuran-ı Kerimin en son inen suresi Nasr süresidir.
365-Garibül Kuran:K.Kerimde farklı lehçelerde kullanılan kelimelerdir.
366-Aksamül Kuran:K.Kerim de yer alan yeminler.
367-Emsalül Kuran:Sözlük anlamı mesel, destan ve kıssa olan kavramdır.
368-İcazül Kuran:Kuranın benzerinin yapılamaması.
369-Muhkem:Kuran-ı Kerimin uzmanlık gerektirmeyen , herkesçe anlaşabilecek olan ayetlere muhkem denir.
370-İçerisinde Ahmed isminin geçtiği sure ve ayet;Saff suresi 6.ayet.
371-Kuran-ı Kerimin harekeleme ve noktalamasını icra eden alimler:Ebul Esved ed –Düveli ve Nasr b. Asım.
372-Vücuh:lafızları aynı olan fakat anlamları farklı olan kelimeler.
373-Müşkülül Kuran:Kuranın aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetler.
374-Sebul-Tıval.Bakara, araf, Nisa, al-i İmran, Enam, Maide ve Enfal sureleri.
375-Fatiha suresini diğer isimleri;el-hamd,Sebul Mesani, Ümmül Kitap.
376-Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan sahabe Abdullah bin Mesut (r.a.).
377-Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet Bakara suresi 282. Ayetidir.
378-Ülkemizde yaygın olarak takip edilen Kıraat ,İmamı Asım kıraatı.
377-Kıraat İlmi:Bütün kıraat imamlarının Kuran-ı Kerim tilavetindeki farklılıklarını ele alan ilme Kıraat İlmi denir.
378-Başında Besmele bulunmayan süre Tevbe süresidir.
379-Kuranın kalbi diye anılan süre, Yasin süresidir.
380-Kuran-ı Kerim, harekeleme ve noktalama işlemi Emeviler döneminde gerçekleşmiştir.
381-Ayet:Surelerin bir mana veya hükmü ifade eden küçük büyük hebir bölümüne ayet denir.
382-İstiaze:Kuran okumaya başlarken;Euzubillahimineşşeytanırracim demektir.
383-Ref-i Savt:Kuran okumada sesi yükseltmeye Ref-i Savt denir.
384-Tertil:Kuran-ı Kerimi yavaş yavaş, anlamını düşünerek okumaktır.
385-Lahn-ı Celi:Bütün kıraat imamlarının ittifakı ile haram olan, açık ve belirgin hatalı okuyuşlara denir.
386-Es -Sebut-Tıval:Uzunluklarına göre Fatiha suresinden sonra başlayan ilk yedi süreye denir.
387-Ayetel Kürsi, Kuran- Kerim de bakara süresindedir.
388-Kur’an-ı Kerim’in tarifini: Peygamberimize indirilmiş, Mushaflarda yazılı, Ondan tevatüren (yanlış aktarma ihtimali bulunmayacak tarzda) nakledilmiş, okunması ile ibadet edilen, beşerin benzerini getirmesinden aciz kaldığı ilahi kelamdır.
389-Kur’an_ı Kerim’deki ilk 5 surenin adları :Fatiha – Bakara – Ali İmran – Nisa – Maide
390-Ehli Kitap kavramı :Kendilerine ilahi kitap indirilen, Yahudiler – Hıristiyanlar ve Müslümanlar için kullanılmaktadır.
391-Sureleri birbirinden ayıran ifadenin adı :Besmele (Bismillahirrahmanirrahim)
392-Başlangıcında besmele bulunmayan surenin adı :Tövbe (Berea) suresi
393-Allah’ın Kelamı” kavramının anlamı Allah’ın sözü (Kur’an- ı Kerimi ifade eden bir kavram.
394-K. Kerim’de Hud – İbrahim – Lokman – Muhammed – Nuh 95– Yunus – Yusuf peygamberlerin ismiyle sure bulunmaktadır
395-KUR’AN ilmi tefsir ve kıraat olarak ikiye ayrılır. Tefsir, müfredat ve el fazı şerh ve izaha denir; mana ve cümlelere Müteallik olanlara da te’vil denir. -“Kur’an’ın resminde tamamen Peygamber’den olup tevkifidr.” Diyen ,Abdulaziz ed-Debbağ-
396- İlahi kitapların gönderiliş amacı Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek.
397-K. Kerimin parça, parça indirilişinin asıl amacı İnsanların kalplerine iyice yerleştirmek.
398- Bazı surelerin başlarında bulunan ve anlamları sadece Allahu Teala tarafından ve bazı alimlerce bilinen harflere Huruf-u Mukatta
399-K. Kerim’de ismi geçen sahabi Zeyd Bin Harise
400-Yemame Savaşında hafız olan 70 sahabi şehit oldu. -Sure: Ayetlerden meydana gelen ve belli bir konuyu anlatan bölüme denir.
Başka bir tarifte ise: Hicretten evvel nazil olan surelere “Mekki” denir. Hicretten sonra inen surelere ise “Medeni” denir. Genel görüşe göre Kur’an’da;87 Mekki,27 Medeni Sure vardır.
401-Cüz: Kur’an-ı Kerim’in 20 sayfasına “1 Cüz” denir. Kur’an-ı Kerim’de toplam 30 cüz vardır.
402-Hizb: Kur’an-ı Kerim’in her 5 sayfasına “1 Hizb” denir. Bir cüz 20 sayfa olduğuna göre 1 Cüzde 4 Hizb vardır.
403-Mekkede ilk vahiy katibi: ABDULLAH B. SAD
404-Medine’de ilk vahiy katibi:UBEYY B. KAB
405-Cebrail kimin kılığında insan şekline bürünürdü: DIHYE EL KELBİ
406-Kur’an’ın lügat mânâsı :Kur’an, lügat itibariyle “Toplamak ve okumak” anlamına gelmektedir
407-Tefsir-i Celâlleyn:Celâl ismini taşıyan iki büyük İslâm alimi tarafından tamamlanmış olması bakımından “Celâleyn Tefsiri” adı verilmiştir Bunlardan biri, Celâlüddin bin Ebu Bekir es-Süyûti’dir Bu zât, Fatiha’dan İsrâ suresinin sonuna kadar olan kısmın tefsirini yapmış bulunmaktadır Diğer alim ise, Celâlüddin bin Muhammed bin Ahmed’dir Bu da Kehf suresinden sonuna kadar olan kısmın tefsirini yapmış bulunmaktadır Bu zatların her ikisi de Şafii mezhebinden.
408-Kur’an-ı Kerim’in harekesi,Hicretin birinci asrı ortalarında Nahiv ilminin vâzıı Ebü’l-Esved ed-Düeli tarafından yapılmıştır (Tefsir Tarihi, c 1, s 32)
409-Kur’an-ı Kerim’de mukaddes Mekke şehri ,Sure-i Al-i İmran’ın 96 ayetinde “Bekke”, Sure-i Şûra’nın 7 ayetinde “Ümmü’l-kurâ” ve Tin Suresi’nin 3 ayetinde “Beledü’l-Emin” olarak geçmektedir
410-Kur’an-ı Kerim’de Tevbe suresi ne için Besmele ile başlamama sebebi;Bu surenin “Enfal” suresinin devamı olduğunu ve bu sebeple de “Besmele” yazılmadığını söyleyenler vardır Bir de bu surenin indirildiği sırada Peygamber Efendimiz “Besmele” yazılmasını emretmiş değildir
411-Kur’an-ı Kerim’de 66 tane nâsih ve mensuh ayet bulunmaktadır Bu hususta yazılmış müstakil eserler bulunmaktadır.
412-Kur’an-ı Kerim’in ayet sayıları üzerinde ilim adamlarının değişik beyanları vardır Şöyle ki: Nafi’a göre: 6217, Şeybe’ye göre: 6214, Küfe alimlerine göre: 6236, Mısırlılara göre: 6219, Şamlılara göre: 6226, Zemahşeri’ye göre: 6666 ayettir
413-Kur’ânın,hızlı okunduğu tilavet tarzına hadr denir.
414-Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri Secâvendî’ye aittir.
415-Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzına tahkik denir.
416-Mukabele:Karşılıklı olarak Kur’an okumak (Bir kişinin okuyup diğerlerinin takip etmesine mukabele denir.)
417-Hatim :Kur’an’ı baştan sona okuyup bitirmek
418-Mushaf :Kur’an ayetlerinin iki kapak arasında toplanmış haline MUSHAF denir.
419-Hafız :Kur’an’ı baştan sona ezberleyen kişiye HÂFIZ denir.
420-Vahiy Kâtibi eygamberimize gelen vahiyleri yazmakla görevli olan sahâbelere VAHİY KÂTİBİ denir.

1. Meâl :Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır.
2.Tefsir :Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.
3.Mushaf :Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir.
4. Mukâbele :Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir.
5. Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
6. Hurf’u Seb’a :Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
7. Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet Bakara suresi 282. Ayetidir.
8. Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim Kıraatı Asım kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır
9. Fi zilali Kur’an tefsirinin Müellifi Seyyit Kutup
10. İfk hadisesini açığa çıkaran ayet Nur suresi ayet 11 ve 12.
11. Tıvâl-ı mufassal , Evsât-ı mufassal ,Kısâr-ı mufassal :Tıvâl-ı mufassal; uzun sûrelerdir. “Hücurat” sûresinden “Burüc” sûresinin sonuna kadar olan sûreler bu grupta yer alır. Evsât-ı mufassal; orta uzunluktaki sûrelerdir. Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûrelerbu grupta yer alır.Bundan sonraki sûreler de, Kısarı Mufassal’dır.
12. Medine’de son inen sure Nasr
13.Kur’an’da adı en çok geçen peygamber Hz. Musa
14. Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemi hangi Emeviler Döneminde
15. Kur’an-ı Kerim’in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı Zeyd bin Sabit
16. Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere Hizb denir.
17. Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okuma şekline Hadr denir.
18. Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilme Tecvid ilmi denir.
19. Okuyuş şekilleri:
a) Tahkîk: En ağır okuma şeklidir. Yavaş yavaş, mânâyı düşünerek, bütün tecvît kurallarına uyarak, ruhsatları kullanmadan (meselâ medd-i munfasılı da 4 elif uzatarak) okumaktır.
b) Hadr: Süratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cüz okuyanlar bunu tercih ederler. Bunda yine medd-i lâzım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.
c) Tedvîr: Tahkîk ile hadr’in ortasıdır. Bunda da mânâ düşünülür.
20. Kıraat-ı Aşere İmamları ve Râvîlerini :
1-İmâm Nâfî (Kalun ve Verş)
2-İmâm İbn Kesîr (El-Bezzî – Kunbul)
3-İmâm Ebû Amr ( Ed-Dûrî- Sûsî)
4-İmâm İbn Âmir (Hişâm-İbn Zekvân)
5-İmâm Âsım (Ebû Bekir Şu´be-Hafs b. Süleyman (Bizim ve Müslümanların çoğunun kıraat imâmı)
6-İmâm Hamza (Halef- Hallad)
7-İmâm Kisâî (Ebû Hâris-Dûrî)
8-İmâm Ebû Ca´fer ( Îsâ b. Verdân-Süleymân b. Cemmâz)
9-İmâm Ya´kûb(Ruveys-Ravh)
10-İmâm Halef (İshâk- İdrîs)
21. Kur’an’ın muhtevası :
1) Îtikâd.
2) İbâdetler.
3) Muâmelât.
3) Ukubât.
4) Ahlâk.
5) Nasîhat ve Tavsiyeler.
6) Va’d ve Vaîd.
7) İlmî Gerçekler.
8) Kıssalar ve Duâlar.
22. Mekkî Sûreler’in özellikleri :Âyetler genelde “Ey insanlar!” hitâbıyla başlar, sûre başlarında kasemler çokça yer alır, önceki peygamberlerin kıssaları anlatılır.
23. Medenî Sûreler’in özellikleri :Âyetler genelde “Ey iman edenler, ey kitap ehli” hitaplarıyla başlarlar; evlilik, mîrâs, cihâd âyetlerini ihtivâ eder, münâfıklardan bahseder
24. Sebeb-i Nüzûl :Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûl (inme) sebebidir.
25. Talebenin hocasına, kıraatten takip ettiği rivâyet ve tarîki okumasıdır.” şeklinde tanımı yapılan kıraat kavramı Arz.

26. Seb’u't-Tıvâl sureler:Bakara, A’râf, Nisâ, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl.
27. Muhkem ayet :Açık ifâdeli âyetlerdir
28. Müteşâbih :Birden fazla anlama gelen ayetlerdir
28-Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi ,Ziyad b. Sümeyye
29- “Mushaf-ı Osmani’nin hattına muhalefet etmek haramdır” bu söz Ahmed b. Hanbel aittir.
30- Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
31- Mushaf : Hz.Peygamber’in vefatından 6 ay sonra başlıyan Kur’an’ı toplama faaliyeti yaklaşık 1 yıl sürmüştür.Toplanan bu nüshaya Abdullah b. Mesud’un teklifiyle MUSHAF adı verilmiştir.
32-Kur’an-ı Kerim: Son vahiy dini olan İslâm’ın kutsal kitabı. Kur’ân, tercih edilen görüşe göre, “karae” fiilinden edilen bir mastar olup, Allâh’ın son kitabına özel ad olmuştur. Kök anlamı; okumak, toplamak, bir araya getirmek demektir.
33-Tevrat: İbranice Tura kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrat kanun, ittifak, birlik, anlaşma, sözleşme, adlaşma gibi anlamları dile getirir. İslâm geleneğinde Hz. Musa’ya nazil olan kitabı belirtir. Yahudi geleneğinde ise, bugün Ahd-i Atik (Eski Ahit) denilen kitaplar toplamının adıdır.
34-Zebur: Allah tarafından Hz. Dâvud (a.s)’a gönderilen Mezmurlar ve Mezâmir adı ile de anılan mukaddes kitap. Lügatte Mezmur, “Kavalla söylenen ilâhî, Hz. Dâvud’a inen Zebur’un sûrelerinin her biri” anlamlarına gelir. Mezmur “yazılmış” manasına gelen kitap anlamındadır. Büyük bilgin Zeccac, Zebur’un “Hikmetli kitap” manasına geldiğini; Âlu İmran, 3/184 ayetindeki “Zebûr” kelimesinin “menetmek” manasına gelen “Zebr” kökünden olduğunu açıklamıştır. Kitap da halkın hilâfına olan hususlardan meneden şeyleri bildirdiği için Zebûr diye adlandırılmıştır
35-İncil: Allah tarafından Hz. İsa’ya gönderilen; Tevrat’ın aslını doğrulayan Kur’an-ı Kerîm tarafından tasdik edilen ve bir anlamı da “yol gösterici, aydınlatıcı” olan (el-Maide, 5/46-48), dört büyük kitaptan birisi. Yunanca “Evangelion”; iyi haber, müjde demektir. Esas itibariyle Hz. İsa’nın hayatını, mucize ve faaliyetlerini, söylediği hikmetli sözleri, tebliğ etmiş olduğu şeriat hakkındaki peygamberane hakikatları anlatmak için kullanılmıştır. Bu kelime ile ilk hristiyanlar; İsa’nın insanlara bildirisini, onları kötülük ve günahtan kurtarmağa ve selamete götürmeğe geldiğine dair vaadini anlatmış ve adlandırmışlardı. Hz. İsa da onu; “Tanrı’nın Krallığı’nın müjdesini (iyi haberini) duyurma” olarak tanımlar .
36-Fetret:Peygamberimize gelen vahyin bir süre kesilmesi ile ilgili olarak fetret denilmistir. 201-Kütüb-ü Münzele:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar
37-Kurtubi:Ebu Abdullah Muhammed Ibn Ahmet Ibn Ebi bekr ibn Farh el- Kurtubi.Endülüsün yetistirdigi büyük alimlardendir.Kutrubi bir cok Endülüs alim gibi fikihta malikidir.(Samil Islam Ansk.)
38-Kur`an`in tamamini yazan sahabiler;Übeyy b. Ka`b, Abdulla b. Mes´du, Muaz b.Cebel.
39-Mufassal sureler:Kur`an`in sonunda yer alan surelere mufassal sureler denir.
40- “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir? Ayet
41-En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?6236
42-Muhkem ve müteşâbih lafızlarının birlikte geçtiği ayet aşağıdaki surelerden hangisinde yer almaktadır? Âl-i İmrân 88. Camiu’l-Kur’an unvanı ile anılan halife kimdir?Hz. Ebu Bekir
43- Bir üstadın huzurunda Kur’an-ı Kerim’i okuyarak ondan kıraat almaya ne ad verilir? Vech
44-Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okumaya ne ad verilir?Hadr
45-Kıraat ilminde kıraat-ı seb’a (yed-i kıraat) meşhur olmuştur. Bu kıraat imamlarından Medine’de şöhret olan zat kimdir?Nafi
46-İSRA:İsrâ,Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir.
47-MÜTEŞABİH AYETLER:Birden fazla manaya gelen , manası açık olmayıp manasında kapalılık bulunan, açıklamaya ihtiyaç duyulan ayetlere müteşabih ayetler
48-SİYAK-SİBAK:Kur’an-ı Kerim’in bir ayetini yorumlarken, konu ve kitap bütünlüğüne dikkat etmek ilmidir.
49-TERESSÜL-İRSAL:Ezan okunurken her cümle arasında biraz bekleme yapılır ve ikinci cümlelerde ses biraz daha yükseltilir.Bana teressül veya İrsal denir.Kamette ise ,duraklama yapılmaksızın seri olarak okunur.Buna da Haedr denir.
50-TERTİL:Kur’an’ı ağır ağır, kelime ve harflerin hakkını vererek güzelce okuma
51-ZEVATU’R-RA:Elif Lâm Râ ile başlayan Yûnus,Hûd,Yûsuf, Ra’d,İbrahim ve Hicr sûrelerine verilen isimdir.Felak ve Nas surelerine; MUAVİZETEYN,Bakara ve Ali İmran surelerine;ZEHREVAN,Târık suresinden Beyyine suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUVASSAT,Zilzâl suresinden Nâs suresine kadar olan bütün surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L KISAR,Hucurât suresinden Buruc suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUFASSAL,Bakara-Ali İmran-Nisa-Maide-En’am-A’raf-Enfal sureleri;SEB’UL TIVAL(Yedi Uzun Sure)
52- Hz.Osman zamanında Kuranı Kerim çoğaltılarak İslam merkezlerine gönderildi.Hz.Ebu Bekr`in toplattığı”
Mushaf”in asıl sayfalarını çoğaltarak her tarafa yaymıştır.
Bu sebepten Hz Ebu Bekir`e“Camiul Kuran“Hz Osman`a
da “Naşirul Kur`an” denilmiştir.
53-Peygamberimiz okuma yazma öğretmek amacyla ;Erkekler için Abdullah b.Said b.El-As ile Ubade b.Samit’i kadınlar için de Hafsa’yı görevlendirmiştir.
54-Kur’an dünya semasına kadir gecesinde toptan indirildi.Oradan da yirmi küsur yıl boyunca parça parça nazil oldu.” Sözü İbn Abbas aittir.
66- Vahiy katipleri :Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.Ondan sonrada Zeyd b.Sabit Ali b.Ebİ Talib
55-En son nazil olan ayetler; Nisa, 4/176
56- “Sebu’t-Tivel* olarak isimlendirilen sureler ;Bakara, A’raf, Nisa, Al-i Imran, En’am, Maide, Enfal1
57- LAHN: Kur’an okurken harflerin sıfatlarında, harekelerinde, tecvid kaidelerinin uygulanmasında yapılan hatadır.
1- Lahn-ı Celi (Açık hata): Harflerin asli sıfat ve mahreçlerinde, hareke ve sükunlarda yapılan hatadır. Manayı bozduğu gibi çoğu zaman namazı da bozar.
2- Lahn-ı Hafi (Gizli hata): Sıfatı arızalarda meydana gelen hatadır. Harfin aslını değiştirmez. Mana bozulmadığı gibi namazı da bozmaz. Ancak hata olduğu için vebali vardır.
58- RAF-I SAVT(ses yükseltme): Kur’an okurken bazı kelime, cümle ve ayetleri ses tonu yükseltilerek okumak demektir.
Ses yükseltmeyi gerektiren sebepler:
1- Okunan yerin Hak ve Hakikati açıklaması;
2- Hakkın, haklının sözlerinde
3- Allâh’ın emir ve yasaklarında
4- Hafd-ı Savt ile okunan ayetleri takip eden ayetler; müjde, mükâfat ve merhamet bildiren ayetler Raf-ı Savt ile okunur.
59- HAFD-I SAVT (ses indirme): Kur’an okurken, bazı kelime, cümle ve ayetleri ses tonunu düşürerek okumaktır.
Hafd-ı savtı gerektiren durumlar:
1- Dua ve istiğfar ayetleri,
2- Batıla mensup sözler,
3- Tehdit ve taziye ayetlerinde,
60-TESHİL: sözlükte “kolaylaştırmak” anlamındadır. Kıraat ıstılahında ise, “birbirini takip eden iki hemzeden ikincisini, hemze ile elif, hemze ile vâv veya hemze ile yâ arası bir sesle okumak” demektir Bu üç çeşit teshilli okumaya aşağıdaki örnekleri vermek mümkündür: “Hemze” ile “elif” arası bir sesle okunan “hemze” için “ ءَ أَعْجَمِيٌّ ” (Fussilet, 41/44) ayetindeki ikinci “hemze”nin okunuşunu, “Hemze” ile “yâ” arası bir sesle okunan “hemze” için “ أَئِنَّكُمْ ” (En’âm, 6/19) ayetindeki ikinci “hemze”nin okunuşunu, “Hemze” ile “vâv” arası bir sesle okunan “hemze” için “ أَؤُنَبِّئُكُمْ” (Âl-i İmrân, 3/15) ayetindeki ikinci “hemze”nin okunuşunu örnek gösterebiliriz. Asım kıraatinde, sadece birinci gruptaki teshil uygulanmaktadır.
61-Mushaf:Kuran’ın bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline Mushaf denir. “
Mushaf”, “iki kapak arasındaki sayfalar” anlamına gelen bir kelimedir.
62-Ebû Bekr’in (ö. 13/634) halifeliği sırasında Kur’an-ı Kerîm toplanıp iki kapak arasında kitap haline getirilince, uygun bir isim aranmış, Abdullah b. Mes’ud’un (ö.32/652) “Habeşistan’da bir kitap gördüm, ona Mişhaf, Mushaf adını vermişlerdi” demesi üzerine, halife tarafından bu isim uygun bulunmuştur .
63-Kur’an sahifeleri Mekke lehçesi esas alınarak bir araya getirildi .
64-HURUF-U MUKATTAA: Kur’ân’ın bazı sûrelerinin başındaki hece harfleri. Kur’ân’ın yirmidokuz sûresi bu harflerle başlamaktadır. Bu sûrelerden üç tanesi bir; on tanesi iki; onüç tanesi üç; iki tanesi dört ve bir tanesi de beş mukattaa harfiyle başlamaktadır.
Bu sûreleri şöylece sıralayabiliriz: Bakara, Âlu İmran, A’râf, Yunuş Hud, Yusuf, Ra’d, İbrahim, Hicr, Meryem, Neml, Kasas, Ankebut, Rum, Lokman, Secde, Yâsîn, Sâd, Mü’min, Fussilet,6 sûrede “elif-lâm-mîm” vardır: Bunlar: Bakara, Âl-i İmrân, Ankebût, Rûm, Lokman ve Secde sûreleridir.Ârâf sûresinde de “Elif-lâm-mîm-sâd”
5 sûrede “elif-lâm-râ” vardır. Bunlar: Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim ve Hicr Sûreleridir.
Ra’d Sûresinde de “elif-lâm-mîm-râ” vardır.
6 sûrede “hâ-mîm” vardır. Bunlar: mü’min, Fussilet, Zuhruf, Duhân, Câsiye ve Ahkaf sûreleridir;
Şûrâ sûresinde de “hâ-mîm-ayin-sîn-kaf” bulunmaktadır.
Şuarâ ve Kasas Sûrelerinde “tâ-sîn-mîm“,
Neml Sûresinde “tâ-sîn“,
Meryem Sûresinde “kâf-hâ-yâ-ayîn-sîn-kaf“,
Tâhâ Sûresinde “tâ-hâ“,
Yâsin Sûresinde “yâ-sîn“,
Sâd Sûresinde “sâd“,
Kaf Sûresinde “kaaf“,
Kalem Sûresinde de “nûn” harfi bulunmaktadır.
65- Kur’an ve Sunnetin açik hukumterine aykırı olarak yapilan tefsire ilhadi lefsir
66-Mübhem-Muhkem: Üstü kapalı anlatım. Açık ifâdeli âyetler.
67-Müteşâbih: Birden fazla anlama gelen ifâdeler.
68 -İ’câzu’l-Kur’ân: Âciz bırakmak, iknâ etmek, muhâtabın delillerini çürütmek.
69-Vücûh – Nezâir: Eş sesli kelimelere vücûh; farklı anlamlı kelimelere de nezâir denir.

70-Taberi’nin yazdigi tefsirin tam adı;Camiu’l-Beyan an Te’vTli Ayi’l-Kur’an
71-Sebu’l-Mesani, Fatiha suresinin diger adıdır.
72- Rasulullah’m vefatmdan sonra Kur’an-i Kerim’i cem eden heyetin baskanı Zeyd’b. Sabit
73-Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı “Hak Dini Kur’an Dili” dir.
74-İlk vahiy Peygamberimize miladi 610 yılında, Ramazan ayının 27′sinde Pazartesi günü gelmeye başlamıştır.
75- Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Bekir’e Sakîfetü Beni Sâide biat etmiştir
76-Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız. Bakara ve Al-i İmran sureleridir.
77-Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir? Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
78-Hurf’u Seb’a nedir? Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
79-Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimize ,Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.
80-ilk halife Hz. Ebu Bekir, vahiy katiplerinden Zeyd bin Sabit başkanlığında bir kurul oluşturdu. Bu kurulun kitaplaştırdığı ve Müslümanlar’ca da onaylanan Kuran nüshasına Mushaf (bir araya getirilmiş sayfalar) adı verildi.
81-Kur’an ayrıca Kelamullah, Kitabullah, Furkan, Tenzil, Mushaf, Kitab, Nur ve Ümmülkitap isimleriyle bilinir.
82-Kuran’ın bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline ”Mushaf” denir. “ Mushaf”, “iki kapak arasındaki sayfalar” anlamına gelen bir kelimedir
83-Kur’an’ın bölünmüş olduğu 30 parçadan (fasikül) her birine cüz denir.
84-Vahiy katipleri: Zeyd ibn Sabit başkanlığında Ömer, Osman, Ali, Talha, Sad, Ebu Derda, Mikdad, Übey ibn Kab, Ebu Musa el-Eşari ve Abdullah ibn Mesud’dur.
85-Kur’an’ı uygun bir şekilde ve güzel bir tutum ve sesle okumaya ” tilavet” denir.
86-Kuran, Arapça olarak kaleme alınan ilk mukaddes kitaptır. “Kuran Tarihi”, Prof. M. Hamidullah, s. 59
87-İslam’a göre Kur’an abdestsiz okunmaz.Kur’an’da bu hususla ilgili olarak şöyle denir: ” Şüphesiz bu, değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir.” ( Vakıa Suresi, 77-79)
88- Rivayet tefsiri: Buna me’sur veya nakli tefsir de denir. Kur’an’ı açıklamak mübhem noktalarını açıklığa kavuşturmak için Kur’an, sünnet, sahabe, tabiilerin sözlerine göre tefsir etmektir. Rivayet tefsirinin önde gelenlerinden olan İbn-i Kesir
89-Dirayet tefsiri: buna rey ile ma’kul tefsir de denir. Rivayetle sınırlı kalmayıp dil, edebiyat, din, tarih, ve diğer ilimlere dayanılarak yapılan tefsirdir. Bu tefsirde akıl hüccet olarak ele alınır ve vahyi, akıl açıklar.Bu iki tefsirden sonra zamanla başka tür tefsir hareketleri de cerayan etmiştir.
90-İşari tefsir: Tarikat ve tasavvuf ehlinin ayetlerin zahirini bunun dışında anlama, tev’il etmek maksadıyla ve işaret yoluyla geldiğini söyledikleri tefsirdir.
91-Mezhebi tefsir: Kişilerin kendi mezheplerini ve ekollerini desteklemek amacıyla Kur’anın tefsir edilmesidir. İslami pratikliği açısından fazlaca önemli olmayan konularda ve bunların şartlarıyla uğraşılan tefsir çeşididir.
92- Kelami tefsir: Hilafetten saltanata geçilişi de tefsir anlayışının değişmesine sebep olan amillerden birisidir.
93-İlhadi tefsir: Bu tefsir, kişinin heva ve hevesine göre yapmış olduğu tefsirdir. Kişi kendi haraketlerinin doğru olduğu için veya başka bir sebepten dolayı Kur’andaki ayeti kendine göre tefsir eder.
94-İcazi tefsir: Kurandaki edebi üstünlüğü insanlara göstermek için yapılan tefsirlerdir. Bu tefsirler;Batı topluna karşı aşağılık duygusunun bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır.
95-Kur’an’ı harekeleme ve noktalama işlemini ilk başlatan kişi ,Ziyad b. Sümeyye
61- “Mushaf-ı Osmani’nin hattına muhalefet etmek haramdır” bu söz Ahmed b. Hanbel aittir.
96- Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
97-Peygamberimiz okuma yazma öğretmek amacyla ;Erkekler için Abdullah b.Said b.El-As ile Ubade b.samit’i kadınlar için de Hafsa’yı görevlendirmiştir.
98-Kur’an dünya semasına kadir gecesinde toptan indirildi.Oradan da yirmi küsur yıl boyunca parça parça nazil oldu.” Sözü İbn Abbas aittir.
99- Vahiy katipleri :Mekke de ilk vahiy katibi: Abdullah b.Sa”d b. Ebi Sarh”tır.Medine de ise ilk vahiy katibi Übeyy b.Ka”b “ tır.Ondan sonrada Zeyd b.Sabit Ali b.Ebİ Talib
100- “Sebu’t-Tivel* olarak isimlendirilen sureler ;Bakara, A’raf, Nisa, Al-i Imran, En’am, Maide, Enfal
101- Kur’an ve Sunnetin açik hukumterine aykırı olarak yapilan tefsire ilhadi lefsir
102-Taberi’nin yazdigi tefsirin tam adı;Camiu’l-Beyan an Te’vTli Ayi’l-Kur’an
103- Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Bekir’e Sakîfetü Beni Sâide biat etmiştir
104-Hz. Osman (ra) zamanında Azerbaycan ve Ermenistan fethi sırasında Irak’lı Müslümanlarla Şam’lı Müslümanlar kıraat farklılığı sebebiyle ihtilaf edince Huzeyfe b. Yaman imam olacak bir KUR’AN’ı Kerim’in yazılmasını talep etmiştir. Bu konuda yine Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Zübeyr, Sait b. As, Abdullah b. Haris’in de içinde bulunduğu 12 kişilik bir heyet Hz. Osman tarafından görevlendirilmiştir. İstinsah yapılırken Kureyş lügatı esas alınmış ve çoğaltılan Mushaflar Basra, Kufe, Şam,Mekke, Yemen’e gönderilmiştir.

105-Süre ve ayetler tevkifidir. Yani vahye Müsteniddir Hz. Peygamber zamanında vahiy geldikçe ayetler” Bu sürenin şurasına koyun!” diye vahiy katiplerine bildirilmek suretiyle tertip edilmiştir.
106- Sürelerin isimleri de İhlas, Fatiha diye O’nun zamanında konulmuştur.
81-Ayet…:Alamet, nişan, ibret manasına gelir. Mekki, Medeni: Muhkem, mütaşabih diye sınıflandırılır. Süre,Yüksek makam, derece, şeref, alamet manasına gelir. 114 süre 30 cüz vardır. Bakara, en uzun; Kevser ise en kısa süredir. Tuval, miun, mesani ve mufassal olarak 4′e ayrılır.
82-İlk yazıldığında nokta’sız ve harekesiz olan KUR’AN ayetleri Arap olmayan insanların Müslüman olmasıyla yanlış okununca Muaviye zamanında Ebul Esved Eddüeli’ye emredilir. O da üstüne içine ve yanına ve altına nokta koyar. Daha sonra daire konmuş, harekeler renkli yapılmıştır. Haccac-ı Zalim zamanında birbirine benzeyen harfler noktalanmış ve Halil b. Ahmet (M. 718-786) tarafından bugünkü harekeler konulmuştur.
83-Kıraat; okumak demektir. Kurra; KUR’AN’ı Kerim’i ezberleyen ve başkasına öğretendir. Hz. Osman (ra), Hz. Ali (ra), Ubey b. Ka’b (ra) sahabeden olan kurralardandır. Mütevatir olan 7 kıraat vardır. Bunlar İbni Kesir, Nafi, İbni Amir, Ebu Amr, Hamza, Kisai ve Asım kıraatleridir.
84-Surelerin başındaki besmele konusunda Hanefiler ” Müstakil bir ayettir. Sürenin cüz’ü değildir. Ayırmak için teberrüken yazılmıştır. Hanbeliler “Fatihanın başından bir ayettir.” derler.
85-Kur’ân Bilgileri (Ulûmu’l-Kur’ân):Kur’ân‟ın nüzûlu, tertibi, toplanılıp-yazılması, okunup tefsir edilmesi, i‟câzı, nâsih-mensûhu ve Kur’ân hakkındaki bazı Şüphelerin cevaplandırılması gibi Kur’ân-ı Kerim‟le ilgili konulardan bahseden ilimler, Ulûmu’l-Kur’ân olarak adlandırılmıştır.
86-NÜZÛL SEBEPLERİ:Kur’ân-ı Kerim, 23 sene gibi bir zaman diliminde, Hz. Peygamber‟e parçalar halinde indiriliyordu. İndirilen her âyetin bir gâye ve hikmeti vardı. Bu hikmet ve gâyelerin tamamı ise, insanın dünya ve âhiretteki mutluluk ve sâadetiydi.
87-Muhkem-Müteşâbih Kelimelerinin Anlamı:Muhkem ıstılahta kolaylıkla anlaşılabilen, tefsire fazla ihtiyaç göstermeyen ve tek anlamı olan âyetlere denilir.Müteşâbih ise lügatte ortak olmak, benzeşmek, ve genellikle karışıklığa sebep olan benzerlik gibi anlamlara gelmekte olup, ıstılahta ise, birden fazla anlamlara gelebilen, açıklamaya ihtiyaç duyulan veyahut da anlamı akıl ve nakille bilinemeyecek olan âyetlere denilir.
88-Hurûf-u Mukatta:Kur‟ân-ı Kerîm‟deki bazı sûrelerin başlangıçlarında bulunan ve bir veya birkaç harften meydana gelen harflere hurûf-u mukattaa (kesik harfler) denilir. Kur‟ân‟ın 29 sûresinde bulunan hurûf-u mukattaalarda, 14 ayrı harf kullanılmış olup bunlar 13 ayrı şekilde bulunmaktadır. Bunlar 1 ila 5 harf arasında değişen sayılardan meydana gelmiştir.
89- GARîBU’L-KUR’ÂN:Yüce Yaratıcı, görevlendirdiği her peygambere, kavmi kendisini daha iyi bir Şekilde anlasın diye, o kavmin diliyle vahiy gönderiyordu:
Ancak Kur’ân-ı Kerim‟de, o zamanki Arapçaya girmiş bulunan yabancı kelimelere nadiren de olsa rastlamak mümkündür. İşte Kur’ân-ı Kerim‟de bulunan bu yabancı kelimelere garib ismi verilmiştir.
90-ÜSLÛBU’L-KUR’ÂN:Kur’ân’ın sözlü yapısında, sûrelerde, âyetlerinde, kıssalarında, öğüt ve telkinlerinde, delil ve tartışmalarında göz kamaştırıcı, duyanları hayrette bırakıcı bir ifade tarzı kullanılmıştır. Bu, Kur’ân’ı önceki semâvî kitaplar arasında eşsiz bir konuma getiren, insanların normal konuşma, ifade ve hitap Şekilleri içinde benzersiz kılan bir ayırıcı özelliktir, kendine özgü ve kalıcı bir meziyettir. Bu nedenle, herhangi bir sözle, yazım üslûbuyla ve telif yöntemiyle mukayese edilmesi doğru olmaz. Doğru olanı, Kur’ân’a kendine özgü bir üslup gözüyle bakmaktır.
91-K. Kerim’de Hud – İbrahim – Lokman – Muhammed – Nuh – Yunus – Yusuf peygamberlerin ismiyle sure bulunmaktadır
92-Mekkede ilk vahiy katibi: ABDULLAH B. SAD
93-Medine’de ilk vahiy katibi:UBEYY B. KAB
94-Cebrail kimin kılığında insan şekline bürünürdü: DIHYE EL KELBİ
95-Kuranın en uzun ayeti : BAKARA 282 Bu ayetin diğer adı: MÜDAYENE AYETİ
96-Kuranın en uzun suresi: BAKARA Kuranın en kısa suresi: KEVSER
97-Tefsir-i Celâlleyn:Celâl ismini taşıyan iki büyük İslâm alimi tarafından tamamlanmış olması bakımından “Celâleyn Tefsiri” adı verilmiştir Bunlardan biri, Celâlüddin bin Ebu Bekir es-Süyûti’dir Bu zât, Fatiha’dan İsrâ suresinin sonuna kadar olan kısmın tefsirini yapmış bulunmaktadır Diğer alim ise, Celâlüddin bin Muhammed bin Ahmed’dir Bu da Kehf suresinden sonuna kadar olan kısmın tefsirini yapmış bulunmaktadır Bu zatların her ikisi de Şafii mezhebinden.
98-Kur’an-ı Kerim’in harekesi,Hicretin birinci asrı ortalarında Nahiv ilminin vâzıı Ebü’l-Esved ed-Düeli tarafından yapılmıştır (Tefsir Tarihi, c 1, s 32)
99-Kur’an-ı Kerim’in ayet sayıları üzerinde ilim adamlarının değişik beyanları vardır Şöyle ki: Nafi’a göre: 6217, Şeybe’ye göre: 6214, Küfe alimlerine göre: 6236, Mısırlılara göre: 6219, Şamlılara göre: 6226, Zemahşeri’ye göre: 6666 ayettir
100-Kur’ânın,hızlı okunduğu tilavet tarzına hadr denir.
101-Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri Secâvendî’ye aittir.
102-Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzına tahkik denir.
103-Mekke Döneminde gelen ayetlerin
Genel özellikleri:
1. İnaçla ilgili ayetler geliyordu
2. Allahın varlığı ve birliği, Tevhid inancı
3. Ahiret hayatı hakkında
4.Ahlak ilkeleri
5. Geçmiş peygamberlerin kıssaları (hikayeleri)
103-Medine Döneminde gelen ayetlerin
Genel özellikleri:
1. İbadetler ile ilgili ayetler geliyordu
2. Haramlar ve Helaller
3. Toplumsal kurallar ile ilgili ayetler
4. Günlük hayatı düzenleyen kurallar
5. İnsanlar arası ilişkiler
104-AHKAMÜ`L-KUR`AN:İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alan ilim dalı ve dalda yazılan eserlerin ortak adı.
105-Ahsenü`l-Kasaa :Hz.Yusuf`un Kur`an-i Kerim`de anlatilan hayat hikayesi.
106- AKSÂMÜ’L-KUR’ÂN :Kur’ân’ın yeminleri anlamına gelen aksâmü’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen yeminleri konu edinen tefsîr usulünde bir bilim dalıdır
107 -Ayet:Alamet, nisan, ibret, emr-i acip, delil anlamlarina gelir.Fasila adi verilen bir harf ile ayrilmis olan Kur`an-i Kerim cümlelerinden herbirine ayet.Kur`an-i Kerimde en uzun sure Bakara, en kisa sure Kevser suresidir.Medine` de inen en son ayet Nasr suresidir. Ayetleri yüzden fazla veya buna yakın olan surelere “el-Mi’ün”,Ayetleri yüzden az olan surelere “el-Mesânî”Daha sonra kısa ve besmeleli fasılalar çok olan sureler vardır ki bunlara “el-Mufassal” denir.“el-Mufassal da, et-Tıval(uzun), el-Avsat(orta), el-kısar (kısa) diye üç bölüme ayrılır.
108-Ayetü`l Kürsi :Bakara suresinin tevhid akidesini anlatan 255.ayetinin adi..Bakara suresinin 255.ayetine Peygamberimiz tarafindan”ayetü`l-kürsi” adi verilmistir.Peygamberimiz, bazi hadislerinde , ayetü`l-Kürsi`nin Kur`an`in dörtte birine denk oldugunu belirtip bunu en büyük ayet nitelemis.Bu ayette Yüce Allah´in isim ve sifatlari özlü bir sekild anlatilmistir.
109-Bedir gazvesini anlatan süre Enfal süresi
110-Uhud gazvesini anlatan süre Ali imran 121-190
111-Sure kelimesiyle başlayan sure Nur Süresi
112- Besmele iki defa zikredilen sure Neml Suresi
113-Esma-ül Hüsna’dan birisiyle başlayan sure Rahman Suresi
114-Her ayetinde Allah(c.c)lafzı olan sure Mücadale suresi
115-Nazil olduğu zaman 70 bin meleğin arza indiği sure Enam suresi
116-Cuma günü okunması müstehap olan sure Kehf suresi
117-Rasüllahın beni yaşlandırdığı buyurduğu sure Hud suresi
118-Başından ve sonundan ayetlerin okunup ezberlenmesi deccalden
koruyucu olan sure Kehf suresi
119-Kendisinde iki tane secde ayeti olan sure Hacc suresi
120-Ey Nebi” hitabı beş defa zikredilen sure Ahzab suresi
121-İmam Şafi (r.a) nin insan düşünse bu sure insanlara yeterdi
buyurduğu sure Asr suresi
122- Amme cüzünde 37 tane sure vardır.
123-Hendek gazvesini anlatan süre Ahzab 9-27
124- Tebük gazvesini anlatan süre Tevbe 38-125
125- Peygamber efendimizin hicretini anlatan süre Tevbe 40
126- Kıblenin Kudüsten Kabeye çevrildiğini anlatan süre Bakara süresi 142-150
127-Mirac hadisesini anlatan süre Necm süresi
128-İfk hadisesini anlatan süre Nur süresi 11-26
130-Kuran-ı Kerim de 114 süre , 6236 ayet vardır.
131 -Kuranın kalbi diye anılan süre, Yasin süresidir.
132-Başlangıcında besmele bulunmayan surenin adı :Tövbe (Berea) suresi
133-Sure: Ayetlerden meydana gelen ve belli bir konuyu anlatan bölüme denir.
Başka bir tarifte ise: Hicretten evvel nazil olan surelere “Mekki” denir. Hicretten sonra inen 134- Surelere ise “Medeni” denir. Genel görüşe göre Kur’an’da;87 Mekki,27 Medeni Sure vardır
135-Kur`an-i Keri`de yemin(kasem) ile baslayan sureler 17 tanedir
136- Muavvizateyn:felak-nas sureleri; muavvizat ise:ihlas,felak ve nas sureleri.
137- Ezan okunurken her cümle arasında biraz beklenir ve ikinci cümlede ses biraz yükseltilir. buna teressül veya irtisal denir.kamet ise duraklama yapılmaksızın seri okunur. buna hedir denir.
138-Emsalu`l-Kur`an:Kur`an-i Kerim`deki meseleler.
139-Enfal: Genel olarak ganimet, fey veya selep anlamina gelen terim.Kur`an.-Kerim, surelerinden birinin ismidir.Enfal suresinin ilk ayetinde Enfal; Allah`in ihsanlari, lutuflari anlaminda savas ganimetleri demektir.
140-Ganimet:Gayri müslimlerden savas yoluyla elde edilen her türlü mal ve esirleri ifade eden terim.
141-Hulasatü`l-Beyan:mehmet Vehbi Efendinin(ö.1949)Türkce Kur`an tefsiri.
142-Muavvizat:Allah`a sigindiranlar anlaminda ihlas, felak ve nas surelerinin ücüne birlikte verilen isim.
143-Muavvizateyn:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
144-Vahiy-i Gayri Metlüv:Okunmayan vahiy demektir.Peygamberin Kur`am disi aldigi vahiydir.Cibril,Kur`an icin indigi gibi sünnet icinde iniyordu.
145-Vahy-i Metlüv:Okunan vahiy demektir.Bundan maksat Kur`an`dir.
146-İNZAL VE TENZİL:Kur’ân’ın M. 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde toptan dünya semasına, Beytü’l-İzze’ye indirilmesine inzâl, parça parça âyetler hâlinde vahiy yolu ile Hz. Muhammed (a.s.)’e indirilmesine ise tenzîl denir.
147-Orucun farz oldugunu beyan eden Bakara suresi , 183. ayeti.
148-Kur`an-i Kerim`in noktalanmasini,Nasr b. Asim ve Yahya b. Yamer icra etmistir.
149-Kur`an`in tamamini yazan sahabiler;Übeyy b. Ka`b, Abdulla b. Mes´du, Muaz b.Cebel.
150-Mufassal sureler:Kur`an`in sonunda yer alan surelere mufassal sureler denir.
151-Tenasüb:Sureler ve ayetler arasindaki uyum ve ahenge Mehmet Vehbi Efendi(1862-1949):Hulasatü`l-Beyan adli tefsiriyle taninan son devir din alimi ve siyaset adami Tenasüb denir.
152-Kessaf:el-Kessaf, Mutezile alimlerinde Zemahserinin (ö.538/1144) agirlikli olarak dirayet metoduyla yazdigi tefsiri.
153-Tefsir ilminde ayetlerin öncesi ve sonrasına dikkat etmeyi ifade eden ıstılah Siyak-Sibak.
154-Ruhul-Kudüs ifadesi Kuran da Cebrail anlamında kullanılmıştır.
155-Ayetlerin sonlarına , manayı gö önüne alarak secavend denilen işaretleri koyan alim Muhammed b. Tayfur.
156-Sebul Mesani (tekrarlanan 7 ayet) Fatiha suresidir.
157-Zelletülkari: kıraat okuyuş hatalarıdır.
158- Aşağıdaki surelerden hangisinde ganimetlerle ilgili sorulan soruların cevabı ve taksimat şeklini bildiren ayetler bulunmaktadır? Enfâl Suresi

159- Kur’an’ın cem’i ile görevlendirilen sahâbî aşağıdakilerden hangisidir? Zeyd b. Sabit
160- “Kur’an-ı Kerim’de birden çok kelimenin aynı manayı ifade etmesi” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? . Nezâir
161- Kur’an tefsirinde İsrailî rivayetler hususunda kendisine müracaat edilmekle şöhret bulan sahâbî aşağıdakilerden hangisidir? Kâ’bu’l-Ahbâr
162- Medine’de son inen sure hangisidir? Nasr suresi
163-Ayetlerin Kur’an ve sûreler içinde yer alma sırasının Allah tarafından bildirilmesini
karşılayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?Tevkîfîlik
164- Kuran-ı Kerim’in Hıristiyanlar için kullandığı tabir aşağıdakilerden hangisidir? Nasranî
-Kuran-ı Kerimde hakkında en çok ayet inen kavim İsrailoğullarıdır.
-İmam Asım kıraat imamımızdır.Ravileri:1.Ravi:Ebubekir Şube,2.Ravi:Hafs Bin Süleyman.
-Asım Kıraatı, yeryüzündeki Müslümanların büyük çoğunluğu Asım kıratını ve Hafs kıratını kullanmaktadır.Mushaflarda bu kırata göre basılmaktadır.
14-İsra suresini diğer bir adı da Beni İsrail suresidir.
17-Resulullahın Kuranın zirvesi diye isimlendirdiği sure Bakara suresidir.
35-Tefsir alanında tasavvufi boyut ve özellikleri ön plana çıkaran olayalara İşari tefsir denir.
36-Abdullah Bin Mesud, tefsir alanında ün kazanmış bir sahabidir.
37-Kendisin Tercumanül Kuran ve Bahrul-İlim sıfatı verilen müfessir sahabi Abdullah Bin Abbas.
38-Garibul-Kuran terimi,Kuranda herkes tarafından anlaşılmayan kelimeleri ifade eder.
39- Müsebbihat olarak isimlendirilen sureler;hadid,haşr,saff,Cuma ve teğabun sureleridir.
65-Sure : Kur’an’ın en az 3 ayetten oluşan 114 bölümünden her birine verilen addır.
Sure sözlükte yüksek mevki, etrafı surlarla çevrili şehir demektir. Tevbe suresi hariç tüm sureler besmeleyle başlar.En uzun sure Bakara, en kısa sure Kevser’dir.
72-Meal : Kur’an-ı Kerim’in tercümesidir. Anlam, kavram demektir.
73-Tefsir : Kur’an-ı Kerim’i açıklamak ve yorumlamaktır. Kur’an-ı Kerim’i açıklayan kişilere müfessir denir. Ayetlerin iniş sebeplerini belirtir.
74-Ülkemizde ilk tefsir ve meal Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından yapılmıştır.
75-Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlünden sonra vahiy bir müddet kesilmiştir (Buhârî, ”Bed,ü’l-vahy”, 3).
76-Fetret döneminden sonra gelen ilk vahiy Müddessir sûresinin ilk âyetleri olmuştur (Buhârî, ”Bed,ü’l-vahy”, 4, ”Bed,ü’l-palk”, 7, ”Tefsîr”, 74, 96: Müslim, ”Îmân”, 73, 161; İbn Sa‘d, I, 195).
79-Hz. Peygamber tarafından görevlendirilen vahiy kâtipleri nâzil olan âyetleri mevcut malzemeler üzerine yazıyorlardı (Buhârî, ”Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 4). Bu malzemeler çok çeşitli olup en meşhurları develerin kürek ve kaburga kemikleri (azm), tabaklanmış deri parçaları (edîm), yaprak taşlar (lihaf), hurma dallarının uygun yerleri (asib), seramik parçaları (hazef), tahta (kateb), parşömen (rakk) ve papirüslerdir (kırtâs; vahyin yazıldığı malzeme için bk. Müsned, V, 185; Süyûtî, el-İtkan, I, 185-186; Hamîdullah, Kur’ânı Kerîm Tarihi, s. 43).
80- Resûli Ekrem’in vefat ettiği yılın ramazan ayındaki son okuyuş karşılıklı olarak ikişer defa gerçekleşmiş, böylece mushaf ortaya çıkmıştır (Buhârî, ”Bed,ü’l-vahy”, 5, ”Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 7, ”İ.tikâf”, 17, ”Menâkıb”, 25; Müslim, ”Feçâ,il”, 50, ”Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 98, 99; Nesâî, ”Sıyâm”, 2).
82- Kur’an’ın Hz Osman (ra) döneminde yazılışı:HzOsman, Zeyd b Sâbit (ra), Abdullah b ez-Zübeyr (ra), Sad b el-Âs (ra) ve Abdurrahman b el-Haris b Hişam (ra)’ı görevlendirdi
84-Kur’an’a aşık olan Müslümanlar en güzel yazılarla yazmaya başlamış, zamanla hüsn-i hat sanatı oluşmuştur. Mushafları süslemek için de tezhib sanatı gelişmiştir. Hüsn-i hat çalışmalarıyla Kur’an’a hizmet eden Osmanlılar döneminde nice güzel el yazma Mushaflar yazılmıştır. Bu yüzden “Kur’ân-ı Kerîm Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” sözü meşhur olmuştur.
85-Kayışzâde Hafız Osman Nuri’nin yazdığı Mushaf, 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar defalarca basılarak dünyaya yayılan ayet-berkenar tertibiyle yazılmış ve büyük şöhret kazanmıştır. Bu Mushaf; Kur’an’da en uzun ayet olan Müdayene (Borçlanma) ayeti diye bilinen Bakara suresinin 282. ayeti bir sayfa olarak düşünülerek yazılmıştır.
86-Kur’an, kelime olarak, “toplamak, okumak, bir araya getirmek” mânalarına gelir. Bu isim, Kur’an’a, bizzat kendisi tarafından verilmiştir (Bak: el-Bakara, 185). åyet ve sûreleri bir araya getirdiği; İslâm’ın îtikad, ibâdât, ahlâk, hukuk, v.s. esaslarını toplayıp ihtiva ettiği; dünyada en çok okunan ve okunacak olan kitab olduğu için bu ismi aldığı ifade edilir. Kur’an’ın daha bir çok isimleri vardır. Bu isimlerden bâzıları şunlardır: Kitab, Fürkan, Zikr, Hükm, Hikmet, Şifa, Hüdâ, Rahmet, Ruh, Beyan, Nimet, Bürhan, Nur, Hakk…
87-Kur’an’ın 4 unsuru vardır: 1. Lâfız, yani, okunur olması. 2. Arapa olması. 3. Hazret-i Muhammed’e (asm) indirilmesi. 4. Ondan bize eksiksiz, noksansız, tevatür yoluyla nakledilmiş olması.
88- Kur’an-ı Kerim’in tarifi: Peygamberimize indirilmiş, Mushaflarda yazılı, Ondan tevatüren (yanlış aktarma ihtimali bulunmayacak tarzda) nakledilmiş, okunması ile ibadet edilen, beşerin benzerini getirmesinden aciz kaldığı ilahi kelamdır.
89-İlahi kitaplar Tevrat – Zebur – İncil – Kur’an-ı Kerim
90-ALLAH’ın emirlerinin Cebrail adlı melek aracılığı ile peygamberlere indirilmesi olayına vahiy denir.
91-Peygamberimiz zamanında K. Kerimi yazan kişilere Vahiy Kâtipleri denir.
92-Vahiy Kâtibi Resulullah (s.a.v) ‘e vahiy edilen ayetleri yazanlar.
93- K. Kerim’de Hud – İbrahim – Lokman – Muhammed – Nuh – Yunus – Yusuf sureler bulunmaktadır.
94-İlahi kitapların gönderiliş amacı ALLAH’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek.
95-K. Kerimde 14 yerde secde ayeti vardır.
96-K. Kerim’in en kısa ayeti (Müdhammetan) Rahman Suresi, 64. ayettir.
97- “Ayet-el Kürsi” Bakara Suresi 255. ayetidir.
98-Bazı surelerin başlarında bulunan ve anlamları sadece Allahu Teala tarafından ve bazı alimlerce bilinen harflere Huruf-u Mukatta denir.
99-K. Kerim’de ismi geçen sahabi Zeyd Bin Harise
100-Kuranı Kerimin kalbi olarak bilinen sure Yasin Suresi’dir.
101-Kur’an-ı Kerim’de anlatılan en güzel kıssa olarak bilinen olay Hz. Yusuf (a.s.) a aittir.
102-Yemame savaşında hafız olan 70 sahabi şehiy edilmiştir.
103-Kuanı Kerim Besmele’ yle başlayıp Nas (insan) kelimesiyle biter.

104-ALLAH (a.c) ın bir olduğuna dair en büyük delil olarak bilinen sure İhlas Suresi
105-Camiu’l-Kur’an unvanı ile anılan halife kimdir? Hz. Ebu Bekir
106-Kur’an’ın toplanmasında görevli heyetin baş¬kanlığını hangi sahabi yapmıştır? Hz. Zeyd b. Sâbit
107-Bir üstadın huzurunda Kur’an-ı Kerim’i okuyarak ondan kıraat almaya ne ad verilir?Arz
108-Kur’an-ı Kerim’i tecvid kaidelerine uymak suretiyle en hızlı okumaya ne ad verilir? Hadr
109-Asli med üzerine ziyadeyi gerektiren bir sebebe bağlı olarak meydana gelen medde ne denir? Fer’i Med
110- Kıraat ilminde kıraat-ı seb’a (yed-i kıraat) meşhur olmuştur. Bu kıraat imamlarından Medine’de şöhret olan zat kimdir?Nafi
111- Hz.Osman zamanında Kuranı Kerim çoğaltılarak İslam
merkezlerine gönderildi.Hz.Ebu Bekr`in toplattığı”
Mushaf”in asıl sayfalarını çoğaltarak her tarafa yaymıştır.
Bu sebepten Hz Ebu Bekir`e“Camiul Kuran“Hz Osman`a
da “Naşirul Kur`an” denilmiştir.
112- Kur’an’ın harekelenmesi ve noktalanması merhalede tamamlanmıştır.Birincisi: Muaviye b. Ebu Süfyan döneminde, Muaviye, Ebu’l-Esved’i görevlendirmiş, O da Kur’an okurken meydana gelebilecek okuma hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla nokta şeklinde hareke işaretleri koymuştur. İkincisi: Abdülmelik b. Mervan döneminde Kur’an’daki bazı harfleri birbirinden ayırmak için noktalar konulmuştur. Mervan bu işte el-Haccac b. Yusuf’u görevlendirmiş; o da bu işi Nasr b. Âsım ve Hayy b. Yasmur’a havale etmiştir. Üçüncüsü: Bu dönemde i’rab alametleri olan Fetha(Üstün), Zamme(Ötre), Kesre (Esre) ve Sükûn(Cezm( konulmuştur. Bu harekelendirmede Halil b. Ahmed el-Ferahîdî’nin yolu izlenmiştir.(KAYNAK:-Buhari-Ebu Davud-İslam Tarihi-Dini Kavramlar)
113- KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER:Peygamberimize (sallallahü aleyhi vesellem)
Kur’andan ilk nazil olan sureler şunlardır:
A)“Yaratan Rabbinin adıyla oku.”( Alak ayet/1)
B) Nun, kalemin ve kalem tutanların yazdıklarına kasem(and) olsun.”(Kalem Suresi ayet/1)
C)“Ey örtünüp bürünen (Resulüm)!” (Müzzemmil Suresi ayet/1)
114- KUR‘AN: Hz. Muhammed‘e vahyedilmis,mushaflarda yazili,tevatüren (yani, yalanda birlesmesi mümkün olmayanbüyük cogunluk tarafindan) nakledilmis,okunmasi ile ibadet olunan,insanligin benzerini ortaya koymaktan aciz kaldiginazm-i celil (cok güclü bir kutsal metin) dir.(Cem‘u‘l-Cevami‘ , 59 ;Zürkani, Menahilu‘l-Irfan, 1:12)
115-VAHYIN BASLANGIC TARIHI: Miladi 610 yili Ramazan 17
116-VAHYIN BITISTARIHI: Miladi 632 yili Zi‘l-hicce 9
117-VAHYIN TOPLAM MÜDDETI: 22 YIL ,2 AY,22 GÜN
NOT: Hz. Peygamber a.s.m. son gelen ayetten sonra 81 gün yasamistir.
118-VAHYIN MEKKE MÜDDETI: 12 yil, 5 ay, 13 gün.
119-VAHYIN MEDINE MÜDDETI: 9 yil, 9 ay, 9 gün.
120-MEKKE‘DE INEN SURE SAYISI: 86 SURE
121-MEDINE‘DE INEN SURE SAYISI: 28 SURE
122-MEKKE‘DE INEN AYET SAYISI: 4.743 AYET
123-MEDINE‘DE INEN AYET SAYISI: 1.493 AYET
NOT: Kur‘an‘in %63,3‘ü Mekki, %36,7‘si Medeni‘dir.
NOT: Fatiha Suresi hem Mekke‘de hem Medine‘de, yani iki defa nazil olmustur.
124-SON INEN AYET: MAIDE SURESI (5): 3. ayet
125-SON INEN SURE: NASR SURESI (110)
126-14 SURE HAMD-ÖVGÜ ILE BAŞLAR.
127-29 SURE KESIK HARFLERLE BAŞLAR.
128-10 SURE NİDA-ÇAĞRI ILE BAŞLAR.
129-21 SURE HABER CÜMLESI ILE BAŞLAR.
130-17 SURE YEMIN ILE BAŞLAR.
131-7 SURE ŞART CÜMLESI ILE BAŞLAR.
132-6 SURE EMIR CÜMLESI ILE BAŞLAR.
133-6 SURE SORU CÜMLESI ILE BAŞLAR.
134-3 SURE DUA ILE BASLAR.
135-1 SURE TA‘LIL ILE BASLAR.
136-Mekke’de ilk nâzil olan âyet: İkra’dır.
137-Mekke’de ilk nâzil olan süre : Müddesir veya Fatiha’dır.
138-Mekke’de ilk ilân olunan sûre : Vennecm’dir.
139-Mekke’de son nâzil olan sûre : Mü’minûn’dur.
140-Medine’de ilk inen sûre : Bakara süresidir.
141-Medine’de son inen âyet: Vettekû yevmen türceune fihi ilal-lah.
142-Medine’de son inen sûre : Nasr’dır.
143-VahiyKatipleri:Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zübeyir
b. Avvam, Amir b. Füheyre, Amr b. As, Abdullah b. Erkam, Sabit b. Kays, Hanzala
b. er-Rebi’, Muğire b. Şu’be, Abdullah b. Revaha, Halid b. Velid, Huzeyfe b.
Yeman, Muaviye b. Ebi Süfyan, Abdullah ibn Sa’d ibn Sarh, Ubeyy b. Ka’b, Zeyd b.
Sabit, Şurahbil ibn Hasene, Muaz b. Cebel, Cehm ibn es-Salt, Hüseyin en-Nemri,
Eban İbn Said, Abdullah b. Zeyd, el-Alâ ibn el-Hadremî, Muhammed ibn Mesleme.( Yakubi Tarihi: 2/11.)
144-Mekke’de ilk vahiy katibi Abdullah ibn Sa’d ibn Sarh idi. Bu şahıs irtidat edip sonradan yine müslüman olmuştur.Medine’de ise ilk vahiy katibi Ubeyy b. Ka’b idi. Ondan sonra da devamlı olarak
Zeyd b. Sabit yapmıştır.(Fethu’l-Bari: 2/11.)
145-Rasulullah, gelen vahiyleri sadece vahy katiplerine yazdırmakla yetinmemiş, nazil olan ayetleri her sene Ramazan’da Cebrail’e arzederek, ezberindekilerin kontrolünü yapmıştır. Son Ramazan’da ise bu arzediş ve tekrarlayış iki kez gerçekleşmiştir.( Buhari, Sahih: 3/35; Müslim, Sahih:4/1803, 1904, 1905; Nesai, Sünen: 4/125; Müsned: 1/288, 325, 326, 363.)Böylece Kur’an’ın hem ezber, hem yazım açısından noksansız tamamlanması sağlanmıştır.
146- Her yıl bir defa yapılan bu karşılıklı okuma işi Allah Resulu’nun vefat edeceği yıl iki defa yapılmıştı. Bu son yapılan okuma işine de ‘Arza-i ahire’ denilmiştir.
147-Kuran-ı Kerimde hakkında en çok ayet inen kavim İsrailoğullarıdır.
148-Asım Kıraatı, yeryüzündeki Müslümanların büyük çoğunluğu Asım kıratını ve Hafs kıratını kullanmaktadır.Mushaflarda bu kırata göre basılmaktadır.

157-BESMELE:Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla anlamına gelen “Bismillâhirrahmânirrahîm” âyetinin adıdır. Besmeleye “Allah’ın adını anmak” anlamına gelen “tesmiye” de denir. Besmele, Neml sûresinin 30. âyetinin bir bölümü ve Fâtiha sûresinin ilk âyetidir. Tevbe sûresi hâriç diğer sûrelerin başında besmele yazılmıştır. Sûre başlarındaki besmeleler, müstakil birer âyettir. Ancak o sûreye dahil değildir.Peygamberimiz (a.s.) her hayırlı işe besmele ile başlanmasını tavsiye etmiş ve “Besmele ile başlanmayan her iş bereketsiz ve sonu güdüktür” buyurmuştur (Aclûni, Keşfü’l-Hafa, II,174). Kur’ân okumaya, bir şey yiyip içmeye ve bir işe başlanırken besmele çekilir. Kur’ân’da Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanların etlerinin yenmeyeceği bildirilmiştir (En’âm, 6/121).
Besmele çeken insan; başka bir varlık adına değil sâdece Allah adına, O’nun rızası için ve O’nun izniyle başlıyorum, demiş olur. Besmelede Yüce Yaratıcının üç ismi geçmektedir: Allah, Rahman ve Rahim. Besmele çeken Kur’ân okumuş ve Allah’ı anmış olur.
161-FEVASILÜ’L-ÂYÂT:Âyetlerin fâsılaları demektir. Âyetlerin son kelimesine kendisinden sonra gelen âyeti evvelkinden ayırdığı için fâsıla denilmiştir. Çoğulu fevâsıldır. Kelimenin son harfine “fasıla harfi” denir. Fâsıla harfleri, bir tane veya daha fazla olabilir. Meselâ ihlâs sûresindeki âyetlerin fasılası dal harfidir. Fâtiha sûresindeki âyetlerin fasılası ise nûn ve mim harfleridir. (İ.K.)
162-GAYR-İ İLAHÎ VAHİY:İlâhî olmayan, cin ve insanlar arasında cereyan eden vahye denir. Zekeriya (a.s.)’ın kavmine vahyi gibi (Meryem, 19/11), bu vahiy, imâ ve işâret etmek anlamındadır. Şeytanın şeytana vahyi gibi (En’âm, 6/121); bu vahiy, fısıldamak ve gizli konuşmak anlamındadır.
164-İSTİÂZE:Sığınmak, korunmak ve sarılmak anlamındaki “a-v-z” kelimesinden türeyen istiâze; şeytanın ve kötü insanların şerrinden, her türlü zarar, bela, âfet ve musîbetlerden Allah’a sığınmak demektir. “Teavvûz” ve “iltica’” ile aynı anlamdadır.
Kur’ân’da istiâze; “eûzû billâhi” (Allah’a sığınırım) (Bakara, 2/67), “eûzü bi’r-Rahman” (Rahman’a sığınırım) (Meryem, 19/18), “eûzü bi Rabbi’l-felâk” (Sabah’ın Rabbına sığınırım) (Felâk, 113/1), “eûzü bi Rabbi’n-nâs” (İnsanların Rabb’ına sığınırım) (Nâs, 114/1) ve “meâzallah” (Allah’a sığınırım, Allah korusun) (Yûsuf, 12/31, 58) cümleleri ile ifade edilmiştir.
165-KELÂMULLAH:Allah’ın sözü demektir. Bundan maksat, Tevrat, İncil ve Kur’ân gibi vahiy ile Peygamberlere verilen kitaplar, sahifeler ve âyetlerdir. Kur’ân’da bu tâbir üç âyette geçmiş ve Tevrat (Bakara, 2/75), Kur’ân (Tevbe, 9/6) ve Allah’ın hükmü, va’di (Fetih, 48/15) anlamında kullanılmıştır.

168-KONULU TEFSÎR:Kur’ân’ı, konu konu, kavram kavram ele alıp tefsîr etmektir. Buna “edebî metot” da denir. Bu tür çalışmada; Kur’ân’ın indirilişi, yazılması, toplanması, mushaf haline getirilmesi, Kur’ân’ın indiği çevrenin ve nuzûl sebeplerinin araştırılması yapılmakla birlikte asıl araştırma Kur’ân içinde yapılır. Kur’ân kelimelerinin sözlük, terim ve izâfi anlamları incelenir. Kelimenin semantik tahlili yapılır. Kelimeyi Peygamberin nasıl anladığı araştırılır. Kullanıldığı bağlam dikkate alınarak Kur’ân’daki anlamı tespit edilir. Terkipler aynı usulle ele alınır. Evlenme, boşanma, zekat, namaz, îmân, içki, hırsızlık vb. konular Kur’ân bütünlüğü içinde anlatılır, âyetlerin âyetle ve hadislerle tefsîrine dikkat edilir. Bu tür çalışmada âyetler, bağlamından koparılarak, aynı konudaki diğer âyetler dikkate alınmadan yorumlanmaz. Her konuya bir bütün olarak bakılır.
169-SADAKALLAHÜ’L-ÂZİM:”Allah doğru söyledi” demektir. Kur’ân-ı Kerim veya Kur’ân’dan bir veya daha fazla âyet okunduğu zaman “sadakallahü’l-azîm” denir. Bu tabiri söyleyen kimse, Kur’ân’ın hak ve doğru bir kitap olduğunu, Allah’ın her emir ve yasağının, helal ve haramının, hüküm ve tavsiyesinin, bütün sözlerinin doğru olduğunu ikrar ve ilan etmiş olur. Allah en doğru sözlü olduğu gibi, Allah kelamı olan Kur’ân da hem adalet hem de doğruluk bakımından tamamlanmıştır.
170-TASAVVUFÎ TEFSÎR:Tasavvuf, Kur’ân’ın sezgisel ve duygusal yönünü temsil eder. Tasavvuf kavramı, Kur’ân’da lafız olarak yoksa da ilke, amaç ve hayat tarzı olarak vardır. Kur’ân’ın ahlak, tefekkür, zikir, tesbih, tahmid, tekbir… vb. kavramlarını mutasavvıflar kendilerine konu edinmiş, ilgili âyetleri tefsîr etmişlerdir. Mutasavvıflar, yaptıkları tefsîre “işârî tefsîr” ismini vermişlerdir. İşârî tefsîr; ilk anda akla gelmeyen fakat tefekkürle âyetin işaretinden kalbe doğan ma’nâdır. Sûfîler, riyazet ve ibadetle ledünnî/vehbî ilmi elde ettiklerini, bu ilim sayesinde zihinlerine doğan yorumları kapalı bir üslupla, remiz ve işaretlerle ifade ettiklerini söylediler. İşârî tefsîre, sûfî ve tasavvufî tefsîr de denir.
171-VAHY-İ GAYRİ METLÜV:Okunmayan vahiy demektir. Bundan maksat, Peygamberin Kur’ân dışı aldığı vahiydir. Hz. Muhammed (a.s.)’in Kur’ân dışı vahiy aldığının, âyet ve hadislerden bir çok delili vardır. Bakara sûresinin 144, Tahrîm sûresinin 3, Necm sûresinin 3-4, Nisâ sûresinin 113, Ahzâb sûresinin 34. âyetleri; Cibrîl hadisi diye meşhur olan hadis (Ebû Dâvûd, Kader, 17) buna delildir. Cibril, Kur’ân için indiği gibi sünnet için de iniyordu (Tecrid, II/460-464). Hz. Muhammed (a.s.), “Bana Kur’ân ve onun gibi bir misli verildi.” demiştir (Ebû Dâvûd, Sünnet, 6; Ahmed, IV/131). Hz. Peygamber Kur’ân dışı vahiy almakla birlikte, bütün hadislerin vahiy ürünü olduğunu söylemek de mümkün değildir. Çünkü Peygamberimiz, Kur’ân âyetlerini tefsîr ve teyit sadedinde, öğüt vermek amacıyla, kendi re’yini beyan sadedinde sözler de sarf etmiştir. Bunlar dinde delil olmakla birlikte, vahiy ürünü olarak kabul etmemek gerekir; ancak, vahyin kontrolünde söylenmişlerdir.
172-VAHY-İ METLÜV:Okunan vahiy demektir. Bundan maksat Kur’ân’dır. “?Bu Kur’ân bana sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu?” (En’âm, 6/19); “Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan Kur’ân-ı acele okuma…” (Tâ-hâ, 20/114) vb. âyetler, Kur’ân’ın vahiy ürünü olduğunu ifade etmektedir.
173-VÜCÛH VE NEZÂİR:Vücûh, çeşitli anlamlarda kullanılan müşterek (çok anlamlı) lafızlara; nezâir ise, bir çok kelimenin aynı anlamda kullanılmasına denir. Sâlat kelimesinin Kur’ân’da beş vakit namaz (Bakara, 2/3), ikindi namazı (Mâide, 5/106), Cuma namazı (Cum’a, 62/9), cenaze namazı (Tevbe, 9/84), dua (Tevbe, 9/103), din (Hûd, 11/87), kırâat (İsrâ, 17/110), rahmet ve istiğfar (Ahzâb, 33/56), namaz kılınacak yer (Hac, 22/40) anlamlarında kullanılması vücûha; sakar, nâr, hutame, cahim, hâviye, saîr kelimelerinin cehennemi ifade etmek için kullanılması ise nezâire örnektir.
174-ZELLETÜ’L-KÂRÎ:Okuyucunun sürçmesi ve yanılması anlamına gelen zelletü’l-kârî, dinî bir kavram olarak, namazda kıraatte yanılmayı ifade eder.
175-Tahkîk: En ağır okuma şeklidir. Yavaş yavaş, manayı düşünerek, bütün tecvit kurallarına uyarak, ruhsatları kullanmadan (mesela medd-i munfasılı da 4 elif uzatarak) okumaktır.
176-Hedr / Hadr: Süratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cüz okuyanlar bunu tercih ederler. Bunda yine medd-i lazım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.
177-Tedvîr: Tahkîk ile hedr’in ortasıdır. Bunda da mana düşünülür
178-HERZEME:Bu üç okuyuş tarzının dışında bir de caiz olmayan bir okuyuş daha vardır ki, buna Herzeme denir.
179-ARZ:Kur’an’ın Allah tarafından indirildiği şekilde muhafazası, âyet ve sûrelerin tertibinin doğru olarak tesbiti ve bunun kontrolü için Cibril (a.s) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber (s.a.s)’a gelirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur’an âyetlerini Cibril’e okurdu. Buna “arz” denir. Aynı âyetleri, mukayese için, bir de Cibrîl (a.s) okurdu ki buna da “mukabele” denir.
180-İlk hareke:Ebul Esved ed-Düeli
181-Harf Noktalama:Nasr bin Asım-Hayy b.Yamer
182-İrab Alametleri:Halid b.Ahmed
183-Secavend:Muhammed b.Tayfur es-Secavendi
184-Nâsih – Mensûh: Nesh, bir şeyi iptâl etmek ve onun yerine başka bir şeyi ikâme etmek, yer değiştirmek, izâle etmek. Şer’î bir hükmün yürürlüğe konmasından sonra, gelen diğer bir şer’î hükümle kaldırılması, iptâl edilmesi demektir. Hükmü kaldıran âyete “nâsih”, hükmü kaldırılan âyete de “mensûh” denir. Mensûh âyet ile amel edilemez.
185-Mücmel-Mübeyyen: Mânâsı kapalı lafızları ihtivâ eden âyetlere mücmel, mücmel âyetleri açıklayan âyetlere de mübeyyen âyet denir.
186-Rivâyet Tefsiri: Kur’ân-ı Kerîm’deki bâzı âyet-i kerîmelerin başka âyetlerle veya Peygamberimizin sünneti veya Ashâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması. Buna me’sûr veya naklî tefsir de denir. En meşhurları:
Taberî: Câmiu’l Beyân an Te’vîli’l-Kur’ân;
Semerkandî: Tefsîru’l-Kur’ân;
Beyzâvî: Medînetü’l-Menzil;
İbn-i Kesîr: Tefsîru’l Kur’ânü’l Azîm;
Süyûtî: ed-Dürru’l Mensûr;
Fîruzâbâdî: Tenvîru’l Mikbâs min Tefsîri İbn Abbas.
187-Dirâyet Tefsîri: Akla ve yoruma dayalı tefsir. Rasûlüllah’tan gelen rivâyetler (açıklamalar) esas alınarak, Kur’ân-ı Kerîm’in lisân bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma’kûl, re’y tefsîri ve te’vîl de denir. Başlıcaları:
Zemahşerî: el-Keşşâf;
İbn Kuteybe: Te’vilü’l Müşkilü’l-Kur’ân;
Şevkânî: Fethu’l Kadîr.
Arapça Tefsirler: Taberî, Zemahşerî, Beyzâvî, Râzî, Kurtubî, Celâleyn.

75-KİRÂAT-İ AŞERE:On kıraat, Kur’ân’ın 10 farklı okunuşu demektir.
76-KISASU’L-KUR’ÂN:Kur’ân kıssaları, hayat öyküleri demektir.
77-KONULU TEFSÎR:Kur’ân’ı, konu konu, kavram kavram ele alıp tefsîr etmektir.
78-KURRÂ:”Kâri” kelimesinin çoğuludur. Kur’ân okuyucuları demektir.
4-MEKKÎ VE MEDENÎ ÂYETLER:Bu konuda üç farklı görüş vardır: a) Mekke ve civarında nazil olan âyetler Mekkî, Medine ve civarında nazil olan âyetler ise Medenîdir. b) Hicretten önce nazil olan âyetler Mekkî, hicretten sonra nazil olan âyetler ise Medenîdir. Bu görüşe göre hicretten sonra Mekke’de nazil olan âyetler de Medenîdir. Meşhur olan görüş budur. c) Mekkelilere hitab eden âyetler Mekkî, Medinelilere hitap eden âyetler Medenîdir. Kur’ân inme sürecinde Mekke halkının çoğu kâfir olduğu için onlara genelde “ey insanlar” şeklinde, Medîne halkının çoğu Müslüman olduğu için onlara da “ey müminler” şeklinde hitap edilmiştir.
45-Ayet:Alamet, nisan, ibret, emr-i acip, delil anlamlarina gelir.Fasila adi verilen bir harf ile ayrilmis olan Kur`an-i Kerim cümlelerinden herbirine ayet.Kur`an-i Kerimde en uzun sure Bakara, en kisa sure Kevser suresidir.Medine` de inen en son ayet Nasr suresidir.
46-Ayetü`l Kürsi :Bakara suresinin tevhid akidesini anlatan 255.ayetinin adi..Bakara suresinin 255.ayetine Peygamberimiz tarafindan”ayetü`l-kürsi” adi verilmistir.Peygamberimiz, bazi hadislerinde , ayetü`l-Kürsi`nin Kur`an`in dörtte birine denk oldugunu belirtip bunu en büyük ayet nitelemis.Bu ayette Yüce Allah´in isim ve sifatlari özlü bir sekild anlatilmistir.
73-Cebel-i Nur:Nur dagi demektir.Mekke`de bulunan bir dagin adidir.Hz.Muhammed(sas)`e ilk vahiy, Nur daginin tepesinde bulunan Hira magarasinda nazil olmustur.
217-Muavvizat:Allah`a sigindiranlar anlaminda ihlas, felak ve nas surelerinin ücüne birlikte verilen isim.
218-Muavvizateyn:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
219-Mukem ayet:Tevil ve tefsir gerektirmeyen manasi ve lafzi acik ayet.Analamlari acik, yoruma ihtiyac birakmayan , baska anlamlara cekilmeleri mümkün olmayan ayetler.

1-Vahiy Katipleri:Mekke’de ilk vahiy kâtipliğini Abdullah b. Sa’d b. Ebi Sarh, Medine de ise, Ubey b. Ka’b yapmıştır. Ondan sonra Zeyd b. Sabit bu görevi devamlı sürdürmüştür.Rasûlüllah (s.a.s)’in vahiy kâtipliğini yapan diğer bazı kişiler de şunlardır: Ebu Bekir, Ömer b. el-Hattab, Ali b. Ebi Talib, Osman b. Affan, Amr b. el-As, Muaviye, Şurahbil b. Hasene, Muğire b. Şu’be, Muaz b. Cebel, Hanzele b. er-Rebi’, Cehm b. es-Salt, Huseyn en-Nemerî, Zubeyr b. el-Avvâm, Amir b. Fuheyre, Ebân b. Said, Abdulah b. Erkâm, Said b. Kays, Abdullah b. Zeyd, Halid b. Velid, Alâ b. el-Hadremî, Abdullah b. Revâha, Huzeyfe b. el-Yemân, Muhammed b. el-Mesmele vs. (1).
2- Kur’an’ın harekelenmesi ve noktalanması üç merhalede tamamlanmıştır.
Birincisi: Muaviye b. Ebu Süfyan döneminde, Muaviye, Ebu’l-Esved’i görevlendirmiş, O da Kur’an okurken meydana gelebilecek okuma hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla nokta şeklinde hareke işaretleri koymuştur. İkincisi: Abdülmelik b. Mervan döneminde Kur’an’daki bazı harfleri birbirinden ayırmak için noktalar konulmuştur. Mervan bu işte el-Haccac b. Yusuf’u görevlendirmiş; o da bu işi Nasr b. Âsım ve Hayy b. Yasmur’a havale etmiştir. Üçüncüsü: Bu dönemde i’rab alametleri olan Fetha, Damme, Kesre ve Sükûn konulmuştur. Bu harekelendirmede Halil b. Ahmed el-Ferahîdî’nin yolu izlenmiştir. (2)
3- Kıraat İmamları:
Mütevatir olarak kabul gören yedi kıraat vardır ki, bu kıraatların imamları şu zatlardır: Mekke’de İbn-i Kesir, (h. 120/m. 737) Medine’de imam Nafi’, (h. 169/m. 785) Şam’da İbn-i Amir, (h. 154/m. 770) Basra’da Ebu Amr, Kufe’de ise Hamza, (h. 156/m 772) Kisai (h. 189/m. 804) ve Asım bin Behdele bulunmaktadır. Bizim kıraatımız; Hafs’ın rivayet ettiği Asım kıraatıdır. Hafs, imam Asım’ın talebesi ve onun kıraatının ravisidir. Hicri 180/miladi 796 yılında vefat etmiştir. Kıraat imamı Asım (rh.a) ise h. 128/m. 745 yılında Kufe’de vefat etmiştir. (3)
4-OKUYUŞ ŞEKİLLERİ (YAVAŞ – HIZLI – NORMAL)
A. Tahkîk: En ağır okuma şeklidir. Yavaş yavaş, manayı düşünerek, bütün tecvit kurallarına uyarak, ruhsatları kullanmadan (mesela medd-i munfasılı da 4 elif uzatarak) okumaktır.
B. Hedr / Hadr: Süratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cüz okuyanlar bunu tercih ederler. Bunda yine medd-i lazım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.
C. Tedvîr: Tahkîk ile hedr’in ortasıdır. Bunda da mana düşünülür.
5-Tecvid: Kıraat ilmi içinde yer alan Tecvid, Kur’an okuma usulü ve ilmidir. Harflerin çıkış yeri, sıfatı, uzun veya kısalığı, genişlik veya darlığı, birleştirme ve ayırma, kalın ve ince vurguları konuları bu ilmin konularıdır.
Kelime manası olarak Tecvid (cevvede) kökünden gelip, bir şeyi güzel yapmak, süslemek, hoşça yapmak manasına gelir. Cevvde Arapça’ da kalite demek olur ki, bir şey çok güzel olduğu zaman kullanılır. Kur’an-i Kerim’i çok güzel ve kuralına göre okuyan insana, Kur’an-ı okumasıyla güzelleştiren manasında “mucevvid” denir.
4-Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy
ne zaman gelmeye başlamıştır?M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
5- Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?Îcâz
6- Medine’de son inen sure hangisidir?
Nasr suresi
7- “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?
Ayet
8-Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?Bakara, Kevser
9- En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?6236
10- Meâl nedir?
Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dile yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılmaktadır.
11- Tefsir nedir?
Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklamak ve yorumlamak demektir.
12-Mushaf Ne demektir?
Kur’an-ı Kerim’in, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile bittiği şekliyle iki kapak arasında toplanmış haline mushaf denir.
13- Mukâbele Nedir?
Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir.
14- Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
15- Hurf’u Seb’a nedir?
Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
16-Ayet el Kürsi hangi surededir? Bakara suresinde.
17-Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire ne ad verilir?
Tefsir bi’r-rivaye
18-Ayetlerin açıklanmasında başka ayetleri, Hz. Peygamber ve ilk nesil Müslümanlarının
açıklamalarını aktarmak suretiyle yapılan tefsire ne ad verilir?Tefsir bi’r-rivaye
19- Aşağıdakilerden hangisi Rivâyet tefsirine bir örnektir?İbn Kesîr Tefsiri
20- “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
Kur’ân’daki yeminler
21-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi “rivayet metoduna” göre yazılmıştır?
İbn Kesîr’in kaleme aldığı “Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm”
22- Hz. Osman’ın zamanında Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?Zeyd b. Sabit
23-“Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden hangisidir?
Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl
24-“Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere denir.
25- Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder?Vücuh
26-Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne ad verilir?İlhâdî tefsir
27-Tecvid hüküm itibariyle nadir?Farzı ayn dır
28- Bir şeyi güzel yapmak,süslemek anlamındaki kelime hangisidir? Tecvid
29-Arap alfabesi kaç harften oluşmaktadır? 28

24

Aralık
2012

Bakara Suresi özet Bilgiler

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  656 Kez Okundu

“Kur’an’ı okuyunuz. Çünkü o, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olacaktır. İki Zehra’yı (Bakara ve Al-i İmran sureleri) okuyunuz. Çünkü bu ikisi kıyamet gününde iki bulut kümesi veya iki gölgelik, yahut da gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf uçan iki alay kuş gibi gelecek ve okuyucularını koruyacaktır. Bakara suresini okuyunuz. Çünkü onu iyice öğrenmek bereket, öğrenmemek ise büyük ziyandır.” (Müslim, Müsafirin 252; Tirmizi, Fezailu’l-Kur’an 4; Müsned IV/ 361)
“Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’an’ın zirvesi de Bakara suresidir. Kim onu evinde bir gece okursa oraya üç gece şeytan girmez; kim onu evinde gündüz okursa oraya üç gün şeytan girmez.” (Dârimi, Fezâil 10, 27; Müslim, Müsafirin 254-256)
-İçinde Ayetü’l-kürsi bulunduğu için sure “Suretü’l-Kürsi” diye de anılır.
-Sure bu adını, 67-71. ayetlerde bahsedilen “bakara” kelimesinden alır. Bu ayetler, bir sığır boğazlamaları emredilen Yahudilerin bu emir karşısındaki tutumlarını konu almaktadırKur’an’ın en uzun suresi olan Bakara, bir bakıma Kur’an’ın ayrıntılı özeti durumundadır.
-Bakara, Hicretten sonra Medine döneminde ilk nazil olan suredir.
-Surenin 281. ayeti Veda Haccında Mekke’de inmiştir.
-286 ayetten oluşan sure, Kur’an’ın en uzun suresidir.
-Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 2., nüzul tarihine göre ise 92. suredir.
-Kur’an’ın 1/12′sini Bakara suresi oluşturur.
-Zehrevan, Kur’an’daki sure-i Bakara ile Sure-i Al-i İmran. Bakara suresi Al-i İmran suresi bir hadiste ez-Zehraveyn (‘’İki çiçek’’ veya çiçeğe durmuş iki bitki) olarak isimlendirilmiştir.
-Rasullahın Kuran’ın zirvesi buyurduğu sure Bakara suresi,
“Tıval“ (es-seb’ut-Tıval:Bakara (286), Ali İmran (200), Nisa (176), En’am (165), A’raf (206), Şu’arâ (227), Sâffât (182)), Ayetleri yüz dolayında olanlara yahut biraz geçenlere “Miûn” , sayı bakımından âyetleri yüzün altında bulunanlara “Mesânî”, âyetleri kısa ve besmeleli fasılaları çok olan sûrelere de “Mufassal” denilmiştir. Bir başka ayrım da namazda okunuşu açısından yapılmıştır. Uzun sûre¬ler, Tıvâl-i Mufassal olarak anılır. Hucurât sûresi ile Bürûc sûresi arasındaki sûreler (Sabah ve Öğle namazlarında) bu grupta yer alır. Orta uzunluktaki sûrelere de Evsât-i Mufassal denir.
Bürûc sûresi ile Beyyine sûresi arasındaki sûreler (İkindi ve Yatsı namazlarında) bu grupta yer alır. Kısa sûreler ise, Kısâr-ı Mufassal diye anılır. Bunlar Beyyine sûresinden Nâs sûresine kadar olan sûrelerdir (Akşam namazında).
-Orucu farz kılan ayet bu surededir.
-İniş süresi en az beş yıl sürmüştür. Mushaf sıralamasında Mukatta’at ile başlayan ilk sure Bakara suresidir.
-Bir hadiste Bakara suresi olarak anılır. (Müslim, musafirin 212).
-Allah resulu sureyi ‘’Kuran’ın Zirvesi’’ (Senamu’l Kuran) olarak adlandırmıştır.(müstedrek).
-Sure büyüklüğü, uzunluğu, göz kamaştırıcı dokusu,muazzam konu çeşitliliği ve hükümlerinin çokluğundan dolayı Fustatu’l Kuran diye de anılmıştır ki ‘’Kuran’ın otağı’’ veya ‘’Kuran’ın otağının kurulduğu yer’’ anlamına gelir.
-‘’Ayete’l Kürsi’’ diye anılan ünlü ayeti bünyesinde taşıdığı için ‘’Suretu’l Kursi’’ diye de isimlendirilmiştir.
-Bakara, Kuran’ın en uzun ve konu açısından en zengin suresidir.
-Kuran’ın en uzun ayeti olan vadeli borçlanmalarla ilgili olan ‘’deyn ayeti’’ bu surenin 282. ayetidir.
-Başka bir rivayette Allah resulu sureyi ‘’Kuran’ın Zirvesi’’ .

24

Aralık
2012

KUR’AN HAKKINDA ÖZET BİLGİLER

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE, KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  764 Kez Okundu

TANIMI:KUR‘AN: Hz. Muhammed‘e vahyedilmis,mushaflarda yazili,tevatüren (yani, yalanda birlesmesi mümkün olmayanbüyük cogunluk tarafindan) nakledilmis,okunmasi ile ibadet olunan,insanligin benzerini ortaya koymaktan aciz kaldiginazm-i celil (cok güclü bir kutsal metin) dir.(Cem‘u‘l-Cevami‘ , 59 ;Zürkani, Menahilu‘l-Irfan, 1:12)
VAHYIN BASLANGIC TARIHI: Miladi 610 yili Ramazan 17
VAHYIN BITISTARIHI: Miladi 632 yili Zi‘l-hicce 9
VAHYIN TOPLAM MÜDDETI: 22 YIL ,2 AY,22 GÜN
VAHYIN MEKKE MÜDDETI: 12 yil, 5 ay, 13 gün.
VAHYIN MEDINE MÜDDETI: 9 yil, 9 ay, 9 gün.
MEKKE‘DE INEN SURE SAYISI: 86 SURE
MEDINE‘DE INEN SURE SAYISI: 28 SURE
MEKKE‘DE INEN AYET SAYISI: 4.743 AYET
MEDINE‘DE INEN AYET SAYISI: 1.493 AYET
NOT: Kur‘an‘in %63,3‘ü Mekki, %36,7‘si Medeni‘dir.
NOT: Fatiha Suresi hem Mekke‘de hem Medine‘de, yani iki defa nazil olmustur.
ILK GELEN AYET: ALAK SURESI (96): 1-5. ayetler
ILK INEN SURE: FATIHA SURESI (1)
SON INEN AYET: MAIDE SURESI (5): 3. ayet
SON INEN SURE: NASR SURESI (110)
KUR‘AN‘IN KELIMELERININ SAYISI:
Mekkelilere göre: 77.437 kelime
Medinelilere göre: 77.934 kelime
KUR‘AN HARFLERININ SAYISI: Medinelilere göre: 334.031 harf
TOPLAM SURE SAYISI: 114 sure
(Not: Kur‘an‘in bagimsiz bölümlerine SURE denir.)
TOPLAM AYET SAYISI: 6.236 ayet
(Not: Kur‘an‘in cümlelerine AYET denir.)
EN UZUN SURE: BAKARA SURESI (2): 286 ayet
EN KISA SURE: KEVSER SURESI (108): 3 ayet
EN UZUN AYET: BAKARA SURESI (2): 282. Ayet (Borc ayeti)
EN KISA AYET: MÜDESSIR SURESI (74): 21. ayet
TOPLAM CÜZ SAYISI: 30 Cüz
(Not: Kur‘an‘in 20‘ser sayfalik bölümlerine CÜZ denir.)
KUR’AN’DA,
14 SURE HAMD-ÖVGÜ ILE BAŞLAR.
29 SURE KESIK HARFLERLE BAŞLAR.
10 SURE NİDA-ÇAĞRI ILE BAŞLAR.
21 SURE HABER CÜMLESI ILE BAŞLAR.
17 SURE YEMIN ILE BAŞLAR.
7 SURE ŞART CÜMLESI ILE BAŞLAR.
6 SURE EMIR CÜMLESI ILE BAŞLAR.
6 SURE SORU CÜMLESI ILE BAŞLAR.
3 SURE DUA ILE BASLAR.
1 SURE TA‘LIL ILE BASLAR.
KUR‘AN‘da 14 yerde secde etmeyi gerekli kilan ayet vardir ki, okunusu esnasinda duyan herkesin secde yapmasi lazimdir.
KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER:Peygamberimize (sallallahü aleyhi vesellem) Kur’andan ilk nazil olan sureler şunlardır:
A)“Yaratan Rabbinin adıyla oku.”( Alak ayet/1)
B) Nun, kalemin ve kalem tutanların yazdıklarına kasem(and) olsun.”(Kalem Suresi ayet/1)
C)“Ey örtünüp bürünen (Resulüm)!” (Müzzemmil Suresi ayet/1)
İLK DEFA KURAN-I KERİMİN HAREKE VE NOKTALANMASI:Kur’an’ın harekelenmesi ve noktalanması merhalede tamamlanmıştır.
Birincisi: Muaviye b. Ebu Süfyan döneminde, Muaviye, Ebu’l-Esved’i görevlendirmiş, O da Kur’an okurken meydana gelebilecek okuma hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla nokta şeklinde hareke işaretleri koymuştur. İkincisi: Abdülmelik b. Mervan döneminde Kur’an’daki bazı harfleri birbirinden ayırmak için noktalar konulmuştur. Mervan bu işte el-Haccac b. Yusuf’u görevlendirmiş; o da bu işi Nasr b. Âsım ve Hayy b. Yasmur’a havale etmiştir. Üçüncüsü: Bu dönemde i’rab alametleri olan Fetha(Üstün), Zamme(Ötre), Kesre (Esre) ve Sükûn(Cezm( konulmuştur. Bu harekelendirmede Halil b. Ahmed el-Ferahîdî’nin yolu izlenmiştir.
İLK DEFA KURANIN TOPLANMASI ve ÇOĞALTILMASI:Kuranı Kerim ilk defa Hz.Ebubekir zamanında Kuran ayetleri toplanarak bir kitap haline getirild.Hz.Osman zamanında Kuranı Kerim çoğaltılarak İslam merkezlerine gönderildi. Hz.Ebu Bekr`in toplattığı” Mushaf”in asıl sayfalarını çoğaltarak her tarafa yaymıştır. Bu sebepten Hz Ebu Bekir`e“Camiul Kuran“Hz Osman`a da “Naşirul Kur`an” denilmiştir.

20

Aralık
2012

Kur’an’ı Kerim Bilgileri-4

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  479 Kez Okundu

1-İlk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir.
2-Medine de ilk nazil olan sure Bakara suresidir.
3-Medine de son inen sure Nasr suresidir.
4-Kuran-ı Kerimdeki surelerin genel kabulüyle , 86 tanesi Mekki 28 sure de Medeni.
5-Kuran-ı Kerimin toplama komisyonu başkanı olan sahabi Hz.Zeyd Bin Sabit.
6-Kuran-ı Kerim,Hz.Ebubekir zamanında Mushaf haline getirildi.
7-Kuran-ı Kerim, Hz.Osman zamanında çoğaltılıp dağıtılmıştır.
8-Kuran-ı Kerimde hakkında en çok ayet inen kavim İsrailoğullarıdır.
9-İmam Asım kıraat imamımızdır.Ravileri:1.Ravi:Ebubekir Şube,2.Ravi:Hafs Bin Süleyman.
10-Asım Kıraatı, yeryüzündeki Müslümanların büyük çoğunluğu Asım kıratını ve Hafs kıratını kullanmaktadır.Mushaflarda bu kırata göre basılmaktadır.
11-Ey Nebi hitabı, 5 defa zikredilen sure Ahzab suresidir.
12-İmran:Hz.Musa ile Hz.Harun un babasıdır.
13-Enfal:Savaş ganimetleri demektir.
14-İsra suresini diğer bir adı da Beni İsrail suresidir.
15-Besmelenin 2 defa zikredildiği sure Neml suresidir.
16-Resulullahın Kuranın zirvesi diye isimlendirdiği sure Bakara suresidir.
17-Kuran-ı Kerimin kalbi diye zikredilen sure Yasin suresir.
18-Kuran-ı Kerimde din kelimesi:Ceza,mükafat,hüküm ,hesap manalarında kullanılmıştır.
19-Abdestin farz olduğunu belirten sure ve ayet; Maide suresi 5 ve 6.cı ayetleridir.
20-Kuran-ı Kerim de 25 peygamber ismi zikredilmektedir.
21-Kuran-ı Kerimin en uzun ayeti;Bakara suresi 282.ayetidir.Konusu borçların yazılmasıdır.
22-İfk olayı ; Nur suresinde konu edilmiştir.
23-Kuran-ı Kerimin ilk defa harekelerini göstermek için noktalama koyan;Ebul Esved ed-Düeli.
24-Kuranın harekelenmesi işine en son şeklini veren alim;Halil Bin Ahmet.
25-Baştan sona kadar tek bir konuyu anlatan sure Yusuf suresidir.
26-Başında besmele olmayan sure;Tevbe suresidir.
27-Mekke de son nazil olan sure;Müminun suresidir.
28-Mekke de ilan edilen sure;Necm suresidir.
29-Tefsir alanında tasavvufi boyut ve özellikleri ön plana çıkaran olayalara İşari tefsir denir.
30-Abdullah Bin Mesud, tefsir alanında ün kazanmış bir sahabidir.
31-Kendisin Tercumanül Kuran ve Bahrul-İlim sıfatı verilen müfessir sahabi Abdullah Bin Abbas.
32-Garibul-Kuran terimi,Kuranda herkes tarafından anlaşılmayan kelimeleri ifade eder.
33- Müsebbihat olarak isimlendirilen sureler;hadid,haşr,saff,Cuma ve teğabun sureleridir.
34-Hudeybiye antlaşmasının gerçekleştiği olay, Fetih suresinde konu edilmiştir.
35-Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine Vahy denir.
36-Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine Sure ismi verilir..
37-Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
38-Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde
yapılan tercümelere Meal adı verilir.
39-Allah (c.c.)’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir
şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi İhlas suresi
40-Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi Fatiha suresi.
41- Hurf’u Seb’a Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
42-Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın Hz. Meryem.
43-Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet Bakara suresi 282. Ayetidir.
44-Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan Abdullah bin Mesut (r.a.).
45- Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda
elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti : Kıraatı Asım üzerine yazılmıştır.
46-Muavizeteyn surelerinin isimleri Felak ve Nas sureleri.
47-Kuran’ın bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline “Mushaf” denir. Mushaf, “sayfalar haline getirilmiş” ya da “iki kapak arasındaki sayfalar” anlamına gelir.
48-Kur’an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed’e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur’an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya getirmek anlamlarına gelir.
49-Kur’an’ın indirilişi Hz Muhammed’in 610 yılında ilk vahyi almasıyla başlayıp vefat ettiği 632 yılına kadar sürmüştür.
50-Ayet : Kur’an-ı Kerim’in bir veya birkaç cümlecikten oluşan ifadeleridir.Ayet sözlükte alamet, delil, işaret demektir.Kur’an’da yaklaşık 6236 ayet vardır.
51-Sure : Kur’an’ın en az 3 ayetten oluşan 114 bölümünden her birine verilen addır.
Sure sözlükte yüksek mevki, etrafı surlarla çevrili şehir demektir. Tevbe suresi hariç tüm sureler besmeleyle başlar.En uzun sure Bakara, en kısa sure Kevser’dir.
52-Ülkemizde ilk tefsir ve meal Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından yapılmıştır.
53-Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlünden sonra vahiy bir müddet kesilmiştir (Buhârî, ”Bed,ü’l-vahy”, 3).
56-Fetret döneminden sonra gelen ilk vahiy Müddessir sûresinin ilk âyetleri olmuştur (Buhârî, ”Bed,ü’l-vahy”, 4, ”Bed,ü’l-palk”, 7, ”Tefsîr”, 74, 96: Müslim, ”Îmân”, 73, 161; İbn Sa‘d, I, 195).
57-Nâzil olan âyetlerin Mekke döneminin ilk yıllarından itibaren yazıldığına dair bizzat Kur’an’da ( el-Furkan 25/5; et-Tûr 52/1-3; Abese 80/11-16; el-Beyyine 98/2), hadis kaynaklarında (Müsned, III, 12, 21, 39, 65; Buhârî, ”Cihâd”, 129, ”Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 4; Müslim, ”İmâre”, 24/92-94, ”Zühd”, 16/72; İbn Mâce, ”Cihâd”, 45; Tirmizî, ”Tefsîr”, 10) ve tarih kitaplarında bilgiler bulunmaktadır.
58-Vahyin erken dönemlerden itibaren yazıldığına dair en önemli delillerden biri Hz. Ömer’in müslüman olması hadisesidir. Ömer, kız kardeşi ve eniştesi yazılı bir metin üzerinden Tâhâ sûresini okumakta iken onların yanına girmiş, okudukları metni istemiş ve gusül abdesti aldıktan sonra bunu okumuştur (İbn Hişâm, I, 370-373).
59-Hz. Peygamber tarafından görevlendirilen vahiy kâtipleri nâzil olan âyetleri mevcut malzemeler üzerine yazıyorlardı (Buhârî, ”Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 4). Bu malzemeler çok çeşitli olup en meşhurları develerin kürek ve kaburga kemikleri (azm), tabaklanmış deri parçaları (edîm), yaprak taşlar (lihaf), hurma dallarının uygun yerleri (asib), seramik parçaları (hazef), tahta (kateb), parşömen (rakk) ve papirüslerdir (kırtâs; vahyin yazıldığı malzeme için bk. Müsned, V, 185; Süyûtî, el-İtkan, I, 185-186; Hamîdullah, Kur’ânı Kerîm Tarihi, s. 43).
60- Resûli Ekrem’in vefat ettiği yılın ramazan ayındaki son okuyuş karşılıklı olarak ikişer defa gerçekleşmiş, böylece mushaf ortaya çıkmıştır (Buhârî, ”Bed,ü’l-vahy”, 5, ”Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 7, ”İ.tikâf”, 17, ”Menâkıb”, 25; Müslim, ”Feçâ,il”, 50, ”Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 98, 99; Nesâî, ”Sıyâm”, 2).
61-Kur’an’a aşık olan Müslümanlar en güzel yazılarla yazmaya başlamış, zamanla hüsn-i hat sanatı oluşmuştur. Mushafları süslemek için de tezhib sanatı gelişmiştir. Hüsn-i hat çalışmalarıyla Kur’an’a hizmet eden Osmanlılar döneminde nice güzel el yazma Mushaflar yazılmıştır. Bu yüzden “Kur’ân-ı Kerîm Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” sözü meşhur olmuştur.
62-Kayışzâde Hafız Osman Nuri’nin yazdığı Mushaf, 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar defalarca basılarak dünyaya yayılan ayet-berkenar tertibiyle yazılmış ve büyük şöhret kazanmıştır. Bu Mushaf; Kur’an’da en uzun ayet olan Müdayene (Borçlanma) ayeti diye bilinen Bakara suresinin 282. ayeti bir sayfa olarak düşünülerek yazılmıştır.
63-Kur’an, kelime olarak, “toplamak, okumak, bir araya getirmek” mânalarına gelir. Bu isim, Kur’an’a, bizzat kendisi tarafından verilmiştir (Bak: el-Bakara, 185). åyet ve sûreleri bir araya getirdiği; İslâm’ın îtikad, ibâdât, ahlâk, hukuk, v.s. esaslarını toplayıp ihtiva ettiği; dünyada en çok okunan ve okunacak olan kitab olduğu için bu ismi aldığı ifade edilir. Kur’an’ın daha bir çok isimleri vardır. Bu isimlerden bâzıları şunlardır: Kitab, Fürkan, Zikr, Hükm, Hikmet, Şifa, Hüdâ, Rahmet, Ruh, Beyan, Nimet, Bürhan, Nur, Hakk…
64-Kur’an’ın 4 unsuru vardır: 1. Lâfız, yani, okunur olması. 2. Arapa olması. 3. Hazret-i Muhammed’e (asm) indirilmesi. 4. Ondan bize eksiksiz, noksansız, tevatür yoluyla nakledilmiş olması.
65-Peygamberimiz zamanında K. Kerimi yazan kişilere Vahiy Kâtipleri denir.
66-Vahiy Kâtibi Resulullah (s.a.v) ‘e vahiy edilen ayetleri yazanlar.
67- K. Kerim’de Hud – İbrahim – Lokman – Muhammed – Nuh – Yunus – Yusuf sureler bulunmaktadır.
68-İlahi kitapların gönderiliş amacı ALLAH’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmek.
69-K. Kerimde 14 yerde secde ayeti vardır.
70-K. Kerim’in en kısa ayeti (Müdhammetan) Rahman Suresi, 64. ayettir.
71-Kuanı Kerim Besmele’ yle başlayıp Nas (insan) kelimesiyle biter.
72-ALLAH (a.c) ın bir olduğuna dair en büyük delil olarak bilinen sure İhlas Suresi
73-Camiu’l-Kur’an unvanı ile anılan halife Hz. Ebu Bekir
74- Kıraat ilminde kıraat-ı seb’a (yed-i kıraat) meşhur olmuştur. Bu kıraat imamlarından Medine’de şöhret olan zat Nafi
75- Hz.Osman zamanında Kuranı Kerim çoğaltılarak İslam merkezlerine gönderildi.Hz.Ebu Bekr`in toplattığı”Mushaf”in asıl sayfalarını çoğaltarak her tarafa yaymıştır.Bu sebepten Hz Ebu Bekir`e“Camiul Kuran“Hz Osman`ada “Naşirul Kur`an” denilmiştir.
76- KUR‘AN: Hz. Muhammed‘e vahyedilmis,mushaflarda yazili,tevatüren (yani, yalanda birlesmesi mümkün olmayanbüyük cogunluk tarafindan) nakledilmis,okunmasi ile ibadet olunan,insanligin benzerini ortaya koymaktan aciz kaldiginazm-i celil (cok güclü bir kutsal metin) dir.(Cem‘u‘l-Cevami‘ , 59 ;Zürkani, Menahilu‘l-Irfan, 1:12)
77-MEKKE‘DE INEN SURE SAYISI: 86 SURE
78-MEDINE‘DE INEN SURE SAYISI: 28 SURE
79-MEKKE‘DE INEN AYET SAYISI: 4.743 AYET
80-MEDINE‘DE INEN AYET SAYISI: 1.493 AYET
NOT: Kur‘an‘in %63,3‘ü Mekki, %36,7‘si Medeni‘dir.
NOT: Fatiha Suresi hem Mekke‘de hem Medine‘de, yani iki defa nazil olmustur.
81-SON INEN AYET: MAIDE SURESI (5): 3. ayet
82-SON INEN SURE: NASR SURESI (110)
83-14 SURE HAMD-ÖVGÜ ILE BAŞLAR.
84-29 SURE KESIK HARFLERLE BAŞLAR.
85-10 SURE NİDA-ÇAĞRI ILE BAŞLAR.
86-21 SURE HABER CÜMLESI ILE BAŞLAR.
87-17 SURE YEMIN ILE BAŞLAR.
88-7 SURE ŞART CÜMLESI ILE BAŞLAR.
89-6 SURE EMIR CÜMLESI ILE BAŞLAR.
90-6 SURE SORU CÜMLESI ILE BAŞLAR.
91-3 SURE DUA ILE BASLAR.
92-1 SURE TA‘LIL ILE BASLAR.
93-Mekke’de ilk ilân olunan sûre : Vennecm’dir.
94-Mekke’de son nâzil olan sûre : Mü’minûn’dur.
95-Medine’de ilk inen sûre : Bakara süresidir.
96-VahiyKatipleri:Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zübeyir
b. Avvam, Amir b. Füheyre, Amr b. As, Abdullah b. Erkam, Sabit b. Kays, Hanzala
b. er-Rebi’, Muğire b. Şu’be, Abdullah b. Revaha, Halid b. Velid, Huzeyfe b.
Yeman, Muaviye b. Ebi Süfyan, Abdullah ibn Sa’d ibn Sarh, Ubeyy b. Ka’b, Zeyd b.
Sabit, Şurahbil ibn Hasene, Muaz b. Cebel, Cehm ibn es-Salt, Hüseyin en-Nemri,
Eban İbn Said, Abdullah b. Zeyd, el-Alâ ibn el-Hadremî, Muhammed ibn Mesleme.( Yakubi Tarihi: 2/11.)
97-Mekke’de ilk vahiy katibi Abdullah ibn Sa’d ibn Sarh idi. Bu şahıs irtidat edip sonradan yine müslüman olmuştur.Medine’de ise ilk vahiy katibi Ubeyy b. Ka’b idi. Ondan sonra da devamlı olarak
Zeyd b. Sabit yapmıştır.(Fethu’l-Bari: 2/11.)
98-Rasulullah, gelen vahiyleri sadece vahy katiplerine yazdırmakla yetinmemiş, nazil olan ayetleri her sene Ramazan’da Cebrail’e arzederek, ezberindekilerin kontrolünü yapmıştır. Son Ramazan’da ise bu arzediş ve tekrarlayış iki kez gerçekleşmiştir.( Buhari, Sahih: 3/35; Müslim, Sahih:4/1803, 1904, 1905; Nesai, Sünen: 4/125; Müsned: 1/288, 325, 326, 363.)Böylece Kur’an’ın hem ezber, hem yazım açısından noksansız tamamlanması sağlanmıştır.
99- Her yıl bir defa yapılan bu karşılıklı okuma işi Allah Resulu’nun vefat edeceği yıl iki defa yapılmıştı. Bu son yapılan okuma işine de ‘Arza-i ahire’ denilmiştir.
100-EMSÂLÜ’L-KUR’ÂN:Kur’ân’ın meselleri anlamına gelir. Tâbirde geçen “emsâl” “mesel” kelimesinin çoğuludur. “Mesel”; benzer ve delil demektir. “Atasözüne” de mesel denir.
Kur’ân’da meseller (örnekler) vardır. Varlığının sebebi; düşündürme, hatırlatma, öğüt verme, duygulandırma, ibret verme ve böylece insanları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmedir.
“Andolsun biz bu Kur’ân’da insanlara öğüt almaları için her misali anlattık” (Zümer, 39/27), “Biz bu misalleri insanlara anlatıyoruz ama onları âlimlerden başkası düşünüp anlamaz” (Ankebût, 29/43) âyetleri ile Allah Kur’ân’da misaller anlattığını bildirmektedir. Meseller, Tahrim sûresinin 11-12. âyetlerinde olduğu gibi sarih ve zâhir; A’râf sûresinin 58. âyetinde olduğu gibi gizli, remizli ve imalı olabilir.
101-FÂTİHA:Sözlükte “açan, açılabilecek şeylerin başı, ilk açılacak yeri” anlamına gelen Fâtiha, Kur’ân’ın birinci sûresinin adıdır. Sûreye, indirilişinde, tertibinde, yazılışında ve namazda okunuşunda ilk olduğu için Fâtihatü’l-Kitap (Kitabın başı); her türlü övgü Allah’a mahsustur anlamına gelen “el-hamdü lillâhi” ile başladığı için el-Hamd, el-Hamdü lillah; Kur’ân’ın mukaddimesi, ön sözü ve özeti mesabesinde olduğu için Ümmü’l-Kur’ân (Kur’ân’ın anası), el-Esas (Kur’ân’ın esası); yedi âyetten oluştuğu ve her fırsatta tekrar tekrar okunduğu için Seb’u'l-Mesânî; namazda bölünmeden tamamı okunduğu için el-Vâfiye; yine namazda sadece Fâtiha okunularak yetinilebildiği için el-Kâfiye”; okuyan kimse Allâh’a şükür ve dua yapmış olduğu için şükür ve dua sûresi; her namazda okunduğu için salât (namaz) sûresi; dertlere deva olduğu için eş-Şifa; arşın hazinelerinden bir hazine olduğu için el-Kenz ismi verilmiştir. Hz. Peygamber (a.s.)’in beyanına göre; “Fâtihayı okumayanın namazı olmaz” (Müslim, Salat, 111). Fâtiha, her fırsatta okunur, okuyan kimse Allah’a karşı zikir, şükür ve hamd görevlerini îfa etmiş, dua ve niyazda bulunmuş olur. Fâtiha, Kur’ân’ın nitelik itibarıyla en büyük sûresidir.
102-FEVASILÜ’L-ÂYÂT:Âyetlerin fâsılaları demektir. Âyetlerin son kelimesine kendisinden sonra gelen âyeti evvelkinden ayırdığı için fâsıla denilmiştir. Çoğulu fevâsıldır. Kelimenin son harfine “fasıla harfi” denir. Fâsıla harfleri, bir tane veya daha fazla olabilir. Meselâ ihlâs sûresindeki âyetlerin fasılası dal harfidir. Fâtiha sûresindeki âyetlerin fasılası ise nûn ve mim harfleridir.
103-GAYR-İ İLAHÎ VAHİY:İlâhî olmayan, cin ve insanlar arasında cereyan eden vahye denir. Zekeriya (a.s.)’ın kavmine vahyi gibi (Meryem, 19/11), bu vahiy, imâ ve işâret etmek anlamındadır. Şeytanın şeytana vahyi gibi (En’âm, 6/121); bu vahiy, fısıldamak ve gizli konuşmak anlamındadır.
104-İNZÂL VE TENZİL:Kur’ân’ın M. 610 yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde toptan dünya semasına, Beytü’l-İzze’ye indirilmesine inzâl, parça parça âyetler hâlinde vahiy yolu ile Hz. Muhammed (a.s.)’e indirilmesine ise tenzîl denir.
105-İSTİÂZE:Sığınmak, korunmak ve sarılmak anlamındaki “a-v-z” kelimesinden türeyen istiâze; şeytanın ve kötü insanların şerrinden, her türlü zarar, bela, âfet ve musîbetlerden Allah’a sığınmak demektir. “Teavvûz” ve “iltica’” ile aynı anlamdadır.
Kur’ân’da istiâze; “eûzû billâhi” (Allah’a sığınırım) (Bakara, 2/67), “eûzü bi’r-Rahman” (Rahman’a sığınırım) (Meryem, 19/18), “eûzü bi Rabbi’l-felâk” (Sabah’ın Rabbına sığınırım) (Felâk, 113/1), “eûzü bi Rabbi’n-nâs” (İnsanların Rabb’ına sığınırım) (Nâs, 114/1) ve “meâzallah” (Allah’a sığınırım, Allah korusun) (Yûsuf, 12/31, 58) cümleleri ile ifade edilmiştir.
106-KELÂMULLAH:Allah’ın sözü demektir. Bundan maksat, Tevrat, İncil ve Kur’ân gibi vahiy ile Peygamberlere verilen kitaplar, sahifeler ve âyetlerdir. Kur’ân’da bu tâbir üç âyette geçmiş ve Tevrat (Bakara, 2/75), Kur’ân (Tevbe, 9/6) ve Allah’ın hükmü, va’di (Fetih, 48/15) anlamında kullanılmıştır.
107-KIRÂAT-İ AŞERE:On kıraat, Kur’ân’ın 10 farklı okunuşu demektir
108-KONULU TEFSÎR:Kur’ân’ı, konu konu, kavram kavram ele alıp tefsîr etmektir. Buna “edebî metot” da denir.
109-SADAKALLAHÜ’L-ÂZİM:”Allah doğru söyledi” demektir. Kur’ân-ı Kerim veya Kur’ân’dan bir veya daha fazla âyet okunduğu zaman “sadakallahü’l-azîm” denir. Bu tabiri söyleyen kimse, Kur’ân’ın hak ve doğru bir kitap olduğunu, Allah’ın her emir ve yasağının, helal ve haramının, hüküm ve tavsiyesinin, bütün sözlerinin doğru olduğunu ikrar ve ilan etmiş olur. Allah en doğru sözlü olduğu gibi, Allah kelamı olan Kur’ân da hem adalet hem de doğruluk bakımından tamamlanmıştır.
110-TASAVVUFÎ TEFSÎR:Tasavvuf, Kur’ân’ın sezgisel ve duygusal yönünü temsil eder. İşârî tefsîre, sûfî ve tasavvufî tefsîr de denir.
111-VAHY-İ GAYRİ METLÜV:Okunmayan vahiy demektir. Bundan maksat, Peygamberin Kur’ân dışı aldığı vahiydir.
112-VAHY-İ METLÜV:Okunan vahiy demektir. Bundan maksat Kur’ân’dır. “?Bu Kur’ân bana sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu?” (En’âm, 6/19); “Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan Kur’ân-ı acele okuma…” (Tâ-hâ, 20/114) vb. âyetler, Kur’ân’ın vahiy ürünü olduğunu ifade etmektedir.
113-VÜCÛH VE NEZÂİR:Vücûh, çeşitli anlamlarda kullanılan müşterek (çok anlamlı) lafızlara; nezâir ise, bir çok kelimenin aynı anlamda kullanılmasına denir. Sâlat kelimesinin Kur’ân’da beş vakit namaz (Bakara, 2/3), ikindi namazı (Mâide, 5/106), Cuma namazı (Cum’a, 62/9), cenaze namazı (Tevbe, 9/84), dua (Tevbe, 9/103), din (Hûd, 11/87), kırâat (İsrâ, 17/110), rahmet ve istiğfar (Ahzâb, 33/56), namaz kılınacak yer (Hac, 22/40) anlamlarında kullanılması vücûha; sakar, nâr, hutame, cahim, hâviye, saîr kelimelerinin cehennemi ifade etmek için kullanılması ise nezâire örnektir.
114-ZELLETÜ’L-KÂRÎ:Okuyucunun sürçmesi ve yanılması anlamına gelen zelletü’l-kârî, dinî bir kavram olarak, namazda kıraatte yanılmayı ifade eder. Buna lahn da denir.
115-”Müşkilü’l-Kur’ân” ifâdesinin tanımı :Kur’ân’ın aralarında tenâkuz ve ihtilâf olduğu zannedilen âyetleri.
116-Tahkîk: En ağır okuma şeklidir. Yavaş yavaş, manayı düşünerek, bütün tecvit kurallarına uyarak, ruhsatları kullanmadan (mesela medd-i munfasılı da 4 elif uzatarak) okumaktır.
117-Hedr / Hadr: Süratli okuma şeklidir. Hatim indirenler, cüz okuyanlar bunu tercih ederler. Bunda yine medd-i lazım 4, medd-i muttasıl 2 elif uzatılır. Bu ikisinin dışında 1 eliften fazla uzatılanlar ise 1 elif uzatarak okunur.
118-Tedvîr: Tahkîk ile hedr’in ortasıdır. Bunda da mana düşünülür
119-HERZEME:Bu üç okuyuş tarzının dışında bir de caiz olmayan bir okuyuş daha vardır ki, buna Herzeme denir. Bu okuyuşta harfler, kelimeler birbirine karışır, okuyuş bozuluır. Kur’an-ı Kerim’i, bu şekilde okumak haramdır.
120-ARZ:Kur’an’ın Allah tarafından indirildiği şekilde muhafazası, âyet ve sûrelerin tertibinin doğru olarak tesbiti ve bunun kontrolü için Cibril (a.s) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber (s.a.s)’a gelirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur’an âyetlerini Cibril’e okurdu. Buna “arz” denir. Aynı âyetleri, mukayese için, bir de Cibrîl (a.s) okurdu ki buna da “mukabele” denir.
121-Mücmel-Mübeyyen: Mânâsı kapalı lafızları ihtivâ eden âyetlere mücmel, mücmel âyetleri açıklayan âyetlere de mübeyyen âyet denir.
122-Mübhem-Muhkem: Üstü kapalı anlatım. Açık ifâdeli âyetler.
123-Müteşâbih: Birden fazla anlama gelen ifâdeler.
124 -İ’câzu’l-Kur’ân: Âciz bırakmak, iknâ etmek, muhâtabın delillerini çürütmek.
125-Vücûh – Nezâir: Eş sesli kelimelere vücûh; farklı anlamlı kelimelere de nezâir denir.
203-Emsâlu’l-Kur’ân: Özlü ifâdeler.
126- LAHN: Kur’an okurken harflerin sıfatlarında, harekelerinde, tecvid kaidelerinin uygulanmasında yapılan hatadır.
1- Lahn-ı Celi (Açık hata): Harflerin asli sıfat ve mahreçlerinde, hareke ve sükunlarda yapılan hatadır. Manayı bozduğu gibi çoğu zaman namazı da bozar.
2- Lahn-ı Hafi (Gizli hata): Sıfatı arızalarda meydana gelen hatadır. Harfin aslını değiştirmez. Mana bozulmadığı gibi namazı da bozmaz. Ancak hata olduğu için vebali vardır.
127- RAF-I SAVT(ses yükseltme): Kur’an okurken bazı kelime, cümle ve ayetleri ses tonu yükseltilerek okumak demektir.
Ses yükseltmeyi gerektiren sebepler:
1- Okunan yerin Hak ve Hakikati açıklaması;
2- Hakkın, haklının sözlerinde
3- Allâh’ın emir ve yasaklarında
4- Hafd-ı Savt ile okunan ayetleri takip eden ayetler; müjde, mükâfat ve merhamet bildiren ayetler Raf-ı Savt ile okunur.
128- HAFD-I SAVT (ses indirme): Kur’an okurken, bazı kelime, cümle ve ayetleri ses tonunu düşürerek okumaktır.
Hafd-ı savtı gerektiren durumlar:
1- Dua ve istiğfar ayetleri,
2- Batıla mensup sözler,
3- Tehdit ve taziye ayetlerinde,
129-TESHİL: sözlükte “kolaylaştırmak” anlamındadır. Kıraat ıstılahında ise, “birbirini takip eden iki hemzeden ikincisini, hemze ile elif, hemze ile vâv veya hemze ile yâ arası bir sesle okumak” demektir Bu üç çeşit teshilli okumaya aşağıdaki örnekleri vermek mümkündür: “Hemze” ile “elif” arası bir sesle okunan “hemze” için “ ءَ أَعْجَمِيٌّ ” (Fussilet, 41/44) ayetindeki ikinci “hemze”nin okunuşunu, “Hemze” ile “yâ” arası bir sesle okunan “hemze” için “ أَئِنَّكُمْ ” (En’âm, 6/19) ayetindeki ikinci “hemze”nin okunuşunu, “Hemze” ile “vâv” arası bir sesle okunan “hemze” için “ أَؤُنَبِّئُكُمْ” (Âl-i İmrân, 3/15) ayetindeki ikinci “hemze”nin okunuşunu örnek gösterebiliriz. Asım kıraatinde, sadece birinci gruptaki teshil uygulanmaktadır.
130-Mushaf:Kuran’ın bugünkü haliyle kitap halinde toplanılmış şekline Mushaf denir. “
Mushaf”, “iki kapak arasındaki sayfalar” anlamına gelen bir kelimedir.
131-İslam’a göre Kur’an son peygamber Hz. Muhammed’in mucizelerindendir. Dil bakımından da Kur’an çoğu akademisyene göre Arapça’nın en güzel örneğidir.
-Ebû Bekr’in (ö. 13/634) halifeliği sırasında Kur’an-ı Kerîm toplanıp iki kapak arasında kitap haline getirilince, uygun bir isim aranmış, Abdullah b. Mes’ud’un (ö.32/652) “Habeşistan’da bir kitap gördüm, ona Mişhaf, Mushaf adını vermişlerdi” demesi üzerine, halife tarafından bu isim uygun bulunmuştur (15)
132-Kur’ân’ın son inen âyeti de şudur: “Bu gün size dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslâm’ı seçtim” (el-Mâide, 5/3).
133-Vahyedilen bütün sûrelerin hafızlar tarafından ezberlenmesi, kemik, tahta, papirüs, deri ve kiremit inceliğindeki pişirilmiş tuğlalara yazılmak suretiyle korunmuştur.
133-Kur’an-ı Kerim: Son vahiy dini olan İslâm’ın kutsal kitabı. Kur’ân, tercih edilen görüşe göre, “karae” fiilinden edilen bir mastar olup, Allâh’ın son kitabına özel ad olmuştur. Kök anlamı; okumak, toplamak, bir araya getirmek demektir.
134-Tevrat: İbranice Tura kelimesinin Arapçalaşmış biçimi olan Tevrat kanun, ittifak, birlik, anlaşma, sözleşme, adlaşma gibi anlamları dile getirir. İslâm geleneğinde Hz. Musa’ya nazil olan kitabı belirtir. Yahudi geleneğinde ise, bugün Ahd-i Atik (Eski Ahit) denilen kitaplar toplamının adıdır.
135-Zebur: Allah tarafından Hz. Dâvud (a.s)’a gönderilen Mezmurlar ve Mezâmir adı ile de anılan mukaddes kitap. Lügatte Mezmur, “Kavalla söylenen ilâhî, Hz. Dâvud’a inen Zebur’un sûrelerinin her biri” anlamlarına gelir. Mezmur “yazılmış” manasına gelen kitap anlamındadır. Büyük bilgin Zeccac, Zebur’un “Hikmetli kitap” manasına geldiğini; Âlu İmran, 3/184 ayetindeki “Zebûr” kelimesinin “menetmek” manasına gelen “Zebr” kökünden olduğunu açıklamıştır. Kitap da halkın hilâfına olan hususlardan meneden şeyleri bildirdiği için Zebûr diye adlandırılmıştır (18) 18-(Fahreddin er-Râzi, Mefâtihu’l-Gayb, Ankara, 1990, VIII, 417).

19

Aralık
2012

KURAN BİLGİLERİ-5

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  337 Kez Okundu

1-Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.
2-Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine Vahy denir.
3-Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine Sure ismi verilir.
4- Kur’an’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan,
6236 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir? Ayet denir.
5-Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme Mushaf adı verilir.
6-Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan,gerektiğinde yorumlayan eserlere Tefsir denir.
7-Tefsir yapan alime Müfessir adı verilir.
8-Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.
9-Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren, Allah (c.c.)’ın kelamına Kur’an’ı Kerim denir.
10-Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi Fatiha suresi.
11-Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe Hz. Zeyd (r.a.).
12-Hurf’u Seb’a :Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir.
13-Kur’an’ı Kerim’de tek ismi zikredilmiş kadın Hz. Meryem.
14- Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin Maide suresinin 3. Ayetidir.
15-Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimize ,Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.
16-Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan Abdullah bin Mesut (r.a.).
17- Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe Kab b. Malik.
18-İfk hadisesini açığa çıkaran ayet Nur suresi ayet 11 ve 12.
19-Abdestin farz olduğunu belirten ayet Maide suresi 5 ve 6.
20-Seyyit Kutub’un tefsirinin adını söyleyiniz. Fizilali Kur’an.
21-Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adını Hak Dini Kur’an Dili.
22-Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız. Bakara ve Al-i İmran sureleridir.
23-Kuran-ı Kerimde kaç 114 sure vardır.
24- Kuran-ı Kerimde 14 tane tilavet secdesi vardır. tane: Araf 206, Rad 15, Nahl 49, İsra 107, Meryem 58, Hacc 18, Furkan 60, Neml
25, Secde 15, Sad 24, Fussilet37, Necm 62, İnşikak21. Alak 19
25-Tilavet secdesi ile biten sureler , Araf süresi -Necm süresi -Alak süresi
26-Nebilerin ismiyle isimlenen sureler :Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Muhammed, Nuh sureleri
27- Ayet sayısına göre Mekki surelerin en büyüğü hangisidir? Şuara suresi 227 ayet
28-Sure kelimesiyle başlayan sure Nur Süresi
29- Besmele iki defa zikredilen sure Neml Suresi
30-Esma-ül Hüsna’dan birisiyle başlayan sure Rahman Suresi
31-Her ayetinde Allah(c.c)lafzı olan sure Mücadale suresi
32-Nazil olduğu zaman 70 bin meleğin arza indiği sure Enam suresi
33-Cuma günü okunması müstehap olan sure Kehf suresi
34-Rasüllahın beni yaşlandırdığı buyurduğu sure Hud suresi
35-Başından ve sonundan ayetlerin okunup ezberlenmesi deccalden
koruyucu olan sure hangisidir? Kehf suresi
36-Kendisinde iki tane secde ayeti olan sure Hacc suresi
37-Ahmed ismi kendisinde zikredilen sure Saff suresi 6. ayet
38-Ey Nebi” hitabı beş defa zikredilen sure Ahzab suresi
39-İmam Şafi (r.a) nin insan düşünse bu sure insanlara yeterdi buyurduğu sure Asr suresi
40-Rasullahın Zehrevan diye isimlendirdiği sureler Bakara ve Ali imran sureleri
41- Kuran-ı Kerimde 25 tane nebinin adı zikredilmiştir.
42- Amme cüzünde kaç 37 sure vardır.
43- Mekkede müşriklere karşı Kuran-ı açıktan ilk okuyan sahabe Abdullah b. Mesut
44-Bedir gazvesini anlatan süre Enfal süresi
45-Uhud gazvesini anlatan süre Ali imran 121-190
46-Hendek gazvesini anlatan süre Ahzab 9-27
47- Tebük gazvesini anlatan süre Tevbe 38-125
48- Peygamber efendimizin hicretini anlatan süre Tevbe 40
49- Kıblenin Kudüsten Kabeye çevrildiğini anlatan süre Bakara süresi 142-150
50-Mirac hadisesini anlatan süre Necm süresi
51-İfk hadisesini anlatan süre Nur süresi 11-26
52-Musa a.s ile Hızır a.s kıssasını anlatan süre Kehf 60-82
53-Genel görüşe göre Kur’an’da;87 Mekki,27 Medeni Sure vardır.
54-Cüz: Kur’an-ı Kerim’in 20 sayfasına “1 Cüz” denir. Kur’an-ı Kerim’de toplam 30 cüz vardır.
55-Hizb: Kur’an-ı Kerim’in her 5 sayfasına “1 Hizb” denir. Bir cüz 20 sayfa olduğuna göre 1 Cüzde 4 Hizb vardır.
56-Mekkede ilk vahiy katibi: ABDULLAH B. SAD
57-Medine’de ilk vahiy katibi:UBEYY B. KAB
58-Kuranın en uzun ayeti : BAKARA 282 Bu ayetin diğer adı: MÜDAYENE AYETİ
59-Kur’an’ın lügat mânâsı :Kur’an, lügat itibariyle “Toplamak ve okumak” anlamına gelmektedir
60-Tefsir-i Celâlleyn:Celâl ismini taşıyan iki büyük İslâm alimi tarafından tamamlanmış olması bakımından “Celâleyn Tefsiri” adı verilmiştir Bunlardan biri, Celâlüddin bin Ebu Bekir es-Süyûti’dir Bu zât, Fatiha’dan İsrâ suresinin sonuna kadar olan kısmın tefsirini yapmış bulunmaktadır Diğer alim ise, Celâlüddin bin Muhammed bin Ahmed’dir Bu da Kehf suresinden sonuna kadar olan kısmın tefsirini yapmış bulunmaktadır Bu zatların her ikisi de Şafii mezhebinden.
61-Kur’an-ı Kerim’in harekesi,Hicretin birinci asrı ortalarında Nahiv ilminin vâzıı Ebü’l-Esved ed-Düeli tarafından yapılmıştır (Tefsir Tarihi, c 1, s 32)
62-Kur’an-ı Kerim’de mukaddes Mekke şehri ,Sure-i Al-i İmran’ın 96 ayetinde “Bekke”, Sure-i Şûra’nın 7 ayetinde “Ümmü’l-kurâ” ve Tin Suresi’nin 3 ayetinde “Beledü’l-Emin” olarak geçmektedir
63-Kur’an-ı Kerim’de Tevbe suresi ne için Besmele ile başlamama sebebi;Bu surenin “Enfal” suresinin devamı olduğunu ve bu sebeple de “Besmele” yazılmadığını söyleyenler vardır Bir de bu surenin indirildiği sırada Peygamber Efendimiz “Besmele” yazılmasını emretmiş değildir
64-Kur’an-ı Kerim Harf Sayısı:Bu hususta iki ayrı rivayet vardır: Birincisi 325 bin, 345′tir Diğer rivayette ise, 325 bin 743′tür Kur’an-ı Kerim’in kelimelerinin sayısının ise 77 bin 439 olduğunda ittifak vardır
65-Kur’an-ı Kerim’de 66 tane nâsih ve mensuh ayet bulunmaktadır Bu hususta yazılmış müstakil eserler bulunmaktadır.
66-Kur’ânın,hızlı okunduğu tilavet tarzına hadr denir.
67-Halen elimizde bulunan Mushaflardaki vakıf işaretleri Secâvendî’ye aittir.
68-Kur’ân-ı Kerim’in en yavaş okunduğu tilavet tarzına tahkik denir.
69-İmam-ı Hafs, “Asım” Kıraat imamının ravisidir.
70-“Kasr”, uzatmadan okumayı ifade eder..
71-Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere “Sıfat” denir.
72-Medd-i Muttasılda asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü “Vaciptir”.
73-Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama “Revm” denir.
74-Kıraat-ı Asım’a göre Fussilet suresi 44.ayette ءاْعجَمِّىٌ kelimesinin 2.hemzesinde uygulanan okuma şekline “Teshil” denir.
75-Hud Suresi 44.ayette “Ya Büneyyerkemmeana” daki tecvid kuralına “İdğam” denir.
76-Kıraat imamlarının çoğunluğuna göre hadr usulü ile okuyuşta meddi munfasıl “Bir” elif miktarı uzatılır.
77-ارْجِعِي –“Limenirteda” kelimelerinde Ra harfi “Kalın” okunur.
78-Harfi tüm özellikleriye okumaya “İzhar” denir.
79-Medleri en uzun ölçü ile okumaya “TUL” denir.
80-Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere “Kat’ hemzesi” denir.
81-Ülkemizde yaygın olarak takip edilen Kıraat imamımızın adı : “Asım” dır.
82-Bütün kıraat imamlarının Kur’an tilavetindeki farklılıklarını ele alan ilme “Kıraat ilmi “ denir.
83-Kur’an okumada Ref-i savt denen kavrama “Sesi Yüksletme” denir.
84-Kur’an’ı yavaş yavaş,anlamını düşünerek okumaya “Tertil” denir.
85-Uzunluklarına göre Fatiha suresinden sonra başlayan ilk yedi sureye “Es-Seb’u’t-tıval” denir.
87-Hurufu’l-Halk harflerinin adedi “6” dır.
88-Bütün kıraat imamlarının ittifakı ile haram olan,açık ve belirgin hatalı okuyuşa “Lahn-i Celi” denir.
89-Harfi medden sonra gelen,asli med üzerine ziyadeyi gerektiren medde “Fer’i Med” denir.
90-Vakf-ı mutlak secavend harflerinden ط harfiyle gösterilir.
91-Hemze ile başlayan kelimelerde,kendisi ile başlanınca okunan fakat kendinden önce harekeli bir harf gelince okunmayan hemzelere “Hemze-i Vasl” denir.
92-Mahrec veya sıfat bakımından yakınlığı olan harfler arasında meydana gelen idğama “İdğam-ı Mütekaribeyn” denir.
93- Kur’an-ı Kerim’in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı Zeyd bin Sabit
94- Med harfi ,3 tanedir. ا – و – ى
95- İhfa:Tenvîn veya sâkin ن’dan sonra ihfâ harflerinden(ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص ض، ط، ظ، ف، ق، ك) biri gelirse ihfâ olur. Harfleri 15 tanedir
96- Meddi Muttasıl’ın hükmü Uzatmak vaciptir. 4 elif uzatılır
97- Meddi Munfasıl’ın hükmü Caizdir. 4 elif miktarına kadar uzatılabiir. Yani isteyen 2-3-4 elif uzatabilir
98-Meddi Lin:Lîn harfinden sonra, sebeb-i med olan ârız veya lâzım sükûn bulunursa “medd-i lîn” olur.Harfi 2 tanedir. و – ى
99- Kur’ân’ın son inen sûresi Nasr sûresi.
100-Kıraat-ı Aşere İmamları ve Râvîlerini :
1-İmâm Nâfî (Kalun ve Verş)
2-İmâm İbn Kesîr (El-Bezzî – Kunbul)
3-İmâm Ebû Amr ( Ed-Dûrî- Sûsî)
4-İmâm İbn Âmir (Hişâm-İbn Zekvân)
5-İmâm Âsım (Ebû Bekir Şu´be-Hafs b. Süleyman (Bizim ve Müslümanların çoğunun kıraat imâmı)
6-İmâm Hamza (Halef- Hallad)
7-İmâm Kisâî (Ebû Hâris-Dûrî)
8-İmâm Ebû Ca´fer ( Îsâ b. Verdân-Süleymân b. Cemmâz)
9-İmâm Ya´kûb(Ruveys-Ravh)
10-İmâm Halef (İshâk- İdrîs)
101-Mekkî Sûreler’in özellikleri ,Âyetler genelde “Ey insanlar!” hitâbıyla başlar, sûre başlarında kasemler çokça yer alır, önceki peygamberlerin kıssaları anlatılır.
102-Medenî Sûreler’in özellikleri ,Âyetler genelde “Ey iman edenler, ey kitap ehli” hitaplarıyla başlarlar; evlilik, mîrâs, cihâd âyetlerini ihtivâ eder, münâfıklardan bahseder
103-Sebeb-i Nüzûl ,Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûl (inme) sebebidir.
104- Talebenin hocasına, kıraatten takip ettiği rivâyet ve tarîki okumasıdır.” şeklinde tanımı yapılan kıraat kavramı Arz.
105- Seb’u't-Tıvâl sureler Bakara, A’râf, Nisâ, Âl-i İmrân, En’âm, Mâide, Enfâl.
106- Muhkem ayet Açık ifâdeli âyetlerdir
107-Müteşâbih ayet Birden fazla anlama gelen ayetlerdir
108- Rivâyet Tefsiri: Kur’ân-ı Kerîm’deki bâzı âyet-i kerîmelerin başka âyetlerle veya Peygamberimizin sünneti veya Ashâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması. Buna me’sûr veya naklî tefsir de denir. Örnek olarak;
Taberî: Câmiu’l Beyân an Te’vîli’l-Kur’ân;
Semerkandî: Tefsîru’l-Kur’ân;
Beyzâvî: Medînetü’l-Menzil;
İbn-i Kesîr: Tefsîru’l Kur’ânü’l Azîm;
Süyûtî: ed-Dürru’l Mensûr;
109- Dirâyet Tefsîri: Akla ve yoruma dayalı tefsirlerdir. Rasûlallah’tan gelen rivâyetler esas alınarak, Kur’ân-ı Kerîm’in lisân bilgilerine ve zamanın fen bilgilerine, aklî ilimlere göre yapılan açıklaması. Bu tefsîre ma’kûl, re’y tefsîri ve te’vîl de denir. Örnek olarak;
Zemahşerî: el-Keşşâf;
İbn Kuteybe: Te’vilü’l Müşkilü’l-Kur’ân;
Şevkânî: Fethu’l Kadîr.
110-Huruf-u Mukatta 27 surenin başında bulunur.
111-SEKTE:Sekte nefes almadan bir elif miktârı kadar bir süre sesi kesmeye denir. Kur’ân’da şu dört yerde sekte vardır .
1- Kehf Sûresi’nin 1. âyetinde: قَيِّمًا— عِوَجًا
2- Yâsîn Sûresi’nin 52. âyetinde: هَذَا—مَرْقَدِنَامِنْ
3- Kıyâme Sûresi’nin 27. âyetinde: رَاقْ — وَقِيلَمَنْ
4- Mutaffifîn Sûresi’nin 14. âyetinde: رَانَ—كَلاَّ بَلْ
112-Kuran, Arapça olarak kaleme alınan ilk mukaddes kitaptır. “Kuran Tarihi”, Prof. M. Hamidullah, s. 59
113-Kur’an’ın Yazıldığı malzemeler: Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz zamanında deri parçalarına, ağaç yaprak ve kapuklarına, devenin yassı kemigine, taş parçalarına, tahta, çanak ve çömlek arçalarına yazılıyordu. Daha sonra Hz. Osman döneminde tabaklanmış deriye tamamı yazılarak bir bütün halinde kitaplaştırılmıştır. daha sonraki devirler de ise kağıt üzerine yazılmıştır.
114-Medenî Sûreler: Medine Döneminde indirilmiş olanlar. Yaklaşık, 28 sûre. Ancak Uzun sûrelerin hemen hepsi Medine’de indirilmiştir.
115-Medine’de: 228 sayfa, Kuran’ın %38,
116-Mekke’de: 376 sayfa Kur’an’ın % 62 ’si indirilmiştir.
117-Tıval: Uzun Sûre demektir. Bunlar: Bakara, Al-i İmran, Nisa, Maide, En’am, A’raf, Yunus veya Kehf sureleridir.
118-Miûn: Yaklaşık yüz ayetten oluşan sûrelere denir.
119-Mesânî: Ayetleri yüzden aşağı olan sûrelerdir. yani Miûn’dan daha kısa olan sûrelerdir.
120-Mufassal: Kur’an’ın sonundaki sûrelere denir.

18

Aralık
2012

KURAN İLİMLERİ-6

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  462 Kez Okundu

1-Kur’an’ın tanımı :Yüce Allah tarafından Hz. Muhammed’e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır.
2-Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamı;Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi
3- Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere Miun denir.
4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere Mufassal denir.
5- Sure kelimesiyle başlayan sûre Nur suresi.
6-Besmelenin iki defa zikredildiği sure Neml suresi.
7- Berae suresi,besmele ile başlamayan sûredir.
8-Kendisinde iki tane secde ayeti bulunan sure Hacc suresi.
9-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler ,Bakara-Al-i İmran
10-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi ,Bakara-Kevser
11-Kur’an’ın toplanması Hz.Ebubekir döneminde olmuştur.
12-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri :Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf
13-Esbab-ı Nüzul :Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir
14–Nesh’in anlamı :Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir.
15-Muhkem ayetlerin tanımı :Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir.
16-Müteşabih ayetlerin tanımı :Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir.
17-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe Zeyd b.Sabit
18-Kıraat kelimesinin anlamı :Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir.
19-Cüz’ün tanımı:Kur’an’ın her 20 sayfasına denir.
34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı :Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK
35- ARZ:Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır
36- Siyak-Sibak :Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması
37- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı :Kur’an’ın benzerinin yapılamaması
38-Îcaz’ın sözlük anlamı :Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır.
39- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram Emsalu’l-Kur’an
40- “Müşkilü’l-Kur’ân” :Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere denir.
41-Vücuh:“Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder
42- Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere İlhâdî tefsir denir.
43- Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin özgün adı Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân
44- Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile Burhân-ı limmî denir.
45-Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı Beytü’l-izze
46- Îcâz :Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması
47-AYET: “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı
48-En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı 6236
49-Yemâme savaşında pek çok Kur’an hafızı şehit düştüğünde Hz. Ömer’in Halife Ebû Bekir’e önerisi ile başlayan faaliyete
Kur’an’ın cem’i denir.
50-Kur’ân-ı Kerim’in besmele ile başlamayan suresi Tevbe.
51-Kur’an’ın taklit edilemez dil ve üslup özelliklerini ifade eden terim İcâz
52- Muavvizeteyn olarak anılan sureler:Felak-Nas
53- Kur’an’ın bir benzerinin getirilemeyeceğini ifade eden ve müşriklere meydan okuyan ayetlere Tahaddi ayetleri denir.
55- Kuran’dan önce indirilen kutsal kitapların indirilme sırası,Tevrat-Zebur-İncil

57-Mushaf:Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in  sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme Mushaf  denir

58-Müfessir:Tefsir yapan alime Müfessir  adı verilir.

59- Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı. 
60-Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere 
MEDENİ sure adı verilir. 
61-Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi Ya-sin suresi. 
62-Hurf’u Seb’a Kur’an’ı Kerim’in yedi harf üzerine inmesidir. 
63- Kur’an’ı Kerim’de din kelimesi Ceza, mükafat, hüküm, hesap manada kullanılmıştır 
64-İfk hadisesini açığa çıkaran ayet Nur suresi ayet 11 ve
65-Seyyit Kutub’un tefsirinin adı Fizilali Kur’an. 
66- Muhammed Hamdi Yazır’ın tefsirinin adı Hak Dini Kur’an Dili. 
67-Mü’min suresinin diğer ismi Gafir suresi

68- Kur’an’ı Kerim’de yaklaşık her beş sahifeden oluşan bölümlere Hizb adı verilir.

69- İmamı Hafs ,Asım kıraat imamının ravisidir.

70- Kur’an’ı Kerim’i harekeleme ve noktalama işlemleri Emeviler döneminde gerçekleştirilmiştir.

71- Kur’an’ı Kerim’in belgeye dayalı olarak toplanması için kurulan komisyonun başkanı Zeyd b. Sabit

72-Ayet-el Kürsi” Bakara Suresi 255  ayetidir.

73-“Kasr”, uzatmadan okumayı ifade eder.

74-Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına uymak sıretiyle en hızlı okuma şekli “Hadr” okuma şeklidir.

75-Harfin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklere “Sıfat” denir.

76-Harekeyi gizli bir ses ile okumaktan ibaret olan kavrama “Revm” denir.

77-Kıraat-ı Asım’a göre Fussilet suresi 44.ayette ءاْعجَمِّىٌ kelimesinin 2.hemzesinde uygulanan okuma şekline “Teshil” denir.

78-Ülkemizde yaygın olarak takip edilen Kıraat imamımızın adı : “Asım” dır.

79-Bütün kıraat imamlarının Kur’an tilavetindeki farklılıklarını ele alan ilme “Kıraat ilmi “ denir.

80-Kur’an okumada Ref-i savt denen kavrama “Sesi Yüksletme” denir.

81-Kur’an’ı yavaş yavaş,anlamını düşünerek okumaya “Tertil” denir.

82-Hurufu’l-Halk harflerinin adedi “6” dır.

83-Bütün kıraat imamlarının ittifakı ile haram olan,açık ve belirgin hatalı okuyuşa “Lahn-i Celi” denir.

84-Harfi medden sonra gelen,asli med üzerine ziyadeyi gerektiren medde “Fer’i Med” denir.

85-Vakf-ı mutlak secavend harflerinden ط harfiyle gösterilir.

86-Medine de ilk nazil olan sure Bakara suresidir.

87-Medine de son inen sure Nasr suresidir.

88-Kuran-ı Kerimdeki surelerin genel kabulüyle , 86 tanesi Mekki 28 sure de Medeni.

89-Kuran-ı Kerim,Hz.Ebubekir zamanında Mushaf haline getirildi.

90-Kuran-ı Kerim, Hz.Osman zamanında çoğaltılıp dağıtılmıştır.

91-İmam Asım kıraat imamımızdır.Ravileri:1.Ravi:Ebubekir Şube,2.Ravi:Hafs Bin Süleyman.

92-Enfal:Savaş ganimetleri demektir.

93-İsra suresini diğer bir adı da Beni İsrail suresidir.

94-Besmelenin 2 defa zikredildiği sure Neml suresidir.

95-Resulullahın Kuranın zirvesi diye isimlendirdiği sure Bakara suresidir.

96-Kuran-ı Kerimin kalbi diye zikredilen sure Yasin suresir.

 97-Abdestin farz olduğunu belirten sure ve ayet; Maide suresi 5 ve 6.cı ayetleridir.

98-Kuran-ı Kerim de 25 peygamber ismi zikredilmektedir.

99-Kuran-ı Kerimin ilk defa harekelerini göstermek için noktalama koyan;Ebul Esved ed-Düeli.

100-Kuranın harekelenmesi işine en son şeklini veren alim;Halil Bin Ahmet.

101-Baştan sona kadar tek bir konuyu anlatan sure Yusuf suresidir.

102-Başında besmele olmayan sure;Tevbe suresidir.

103-Mekke de son nazil olan sure;Müminun suresidir.

104-Mekke de ilan edilen sure;Necm suresidir.

105-Tefsir alanında tasavvufi boyut ve özellikleri ön plana çıkaran olayalara İşari tefsir denir.

106-Kendisin Tercumanül Kuran ve Bahrul-İlim sıfatı verilen müfessir sahabi Abdullah Bin Abbas.

107-Garibul-Kuran terimi,Kuranda herkes tarafından anlaşılmayan kelimeleri ifade eder.

108- Müsebbihat olarak isimlendirilen sureler;hadid,haşr,saff,Cuma ve teğabun sureleridir.

109-Hudeybiye antlaşmasının gerçekleştiği olay, Fetih suresinde konu edilmiştir.

110-Kur’anın çoğaltılmasına Hicretin 25.yılında yılda başlanmıştır.

111-Kur’an metninin harekelenmesine Hicri 85.yılda hangi tarihte başlanmıştır.

 112-“Fetretül vahy” İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre

 

 

 

 

 

 

18

Aralık
2012

Kur’ân-ı Kerim Bilgileri-7

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  231 Kez Okundu

1- Kur’ânın isimleri:
a-el-Kur’ân: okumak anlamına gelir.
b-el-Kitab: Toplamak anlamına gelir.
“Kur’ân” “lisanlarda okunması”, “Kitap” “kalemlerle yazılması” nı ifade eder.
c-en-Nur: helâl-haram, emir ve yasakları aydınlığa kavuşturduğu için bu isimle adlandırılmıştır.
d-el-Furkan: hak ile batılı, iman ile küfrü, helâl ile haramı, hayır ile şerri birbirinden belirgin bir şekilde ayırdığı için bu isimle adlandırılmıştır.
Bunların yanında Kur’ân’a Rahmet, Hüdâ, Şifa, Mev’ize, Zikr, Hikmet, Müheymin, Hablullah, Ahsene’l-Hadîs, Tenzil, Ruh, Vahiy, Beyan, Hakk, Urvetu’l-Vuskâ, Tezkire, Adl, Sıdk, Kasas, Büşra, Aziz, Beşir, Belâğ gibi isimlerde verilmiş.
2-Peygamberimiz inen vahyi yılda bir kez Cebrail ile mukabele ediyordu. Bu mukabele Hz. Peygamberin (s.a.s.) vefat edeceği sene iki kez meydana gelmişti ki, buna el-ardatu’l ahire denilmiştir
3-Âyetlerin Sayısı:Kur’ân âyetlerinin tamamının 6.200 küsur olduğunda ittifak varsa da, küsurun kaç olduğunda farklı görüşler mevcuttur.
Küfe’lilerin kıraatine göre 6.236.
Mekkelilerin kıraatine göre 6.220.
Şam’lıların kıraatine göre 6.216.
Medinelilerin kıraatine göre 6.210 veya 6.214 veya 6.217.
Basralıların kıraatine göre 6.204 veya 6.205 veya 6.219
4-İlk Nazil Olan Âyetler:Hz. Peygamber’e (s.a.s.) inen ilk Kur’ân âyet veya âyetlerinin hangisi olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunlar:
1- En meşhur ve kabul göreni, Alak suresinin ilk beş ayetidir.
2- Müddessir suresinin başındaki ilk beş âyettir.
3- Fatiha suresidir.
4- Besmeledir.
5-Sure:Çâyetlerden meydana gelen, başı ve sonu bulunan müstakil Kur’ân parçalarına sure denirSurenin çoğulu suverdir. Kur’ân-ı Kerim, biri diğeri tarafından kesilmiş 114 sureye ayrılmıştır.
6-Bunların en kısa olanı üç âyetten meydana gelen Kevser suresi, en uzun olanı ise 286 âyetten müteşekkil olan Bakara suresidir.
7-Bazen bir surenin birden fazla isminin olduğu görülür.İnsan – Dehr/Fatır – Melaike/İsra – beni İsrail
8- Zehrevân: Bakara ve Ali-i İmran surelerine denilmektedir ki, iki parlak sure anlamına gelmektedir.
9-Muavvizetân: Felak ve Nass surelerine denmektedir.
10-Muavvizât: İhlâs, Felak ve Nass surelerine denmektedir.
11-Müsebbihât: Hadîd, Saff, Cum’a, Teğâbûn ve Âlâ surelerine denmektedir.
12-Es-Seb’u’t-Tuvel: En uzun yedi sure demektir. Fatiha’dan sonra gelen 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. süreler olan Bakara, Ali-i İmran, Nisa, Mâide, En’âm, A’râf, Enfâl-Tevbe sureleridir. Besmele ayrılmadığından bazı âlimler Enfâl ile Tevbeyi bir sure saymışlardır.
13-El-Miûn: Birinci grubu takip eden ve âyet sayıları 100’e yaklaşan veya biraz geçen surelerdir.
14-El-Mesânî: Âyet adedi bakımından el-Miûn’dan sonra gelenlerdir.
5-El-Mufassal: Kur’ân-ı Kerim’in son bölümü olup, tercih edilen görüşe göre, başlangıcı 50. olan Kaf suresinden itibaren sonuncu 114. Nass suresine kadar olan kısımdır. Bu gruptaki sureler de üçe ayrılmaktadır:
1- Tuval-ı Mufassal: Kaf-Burûc, yani 50–58. sureler,
2- Evsat-ı Mufassal: Tarık-Beyyine, yani 86–98. sureler,
3- Kısar-ı Mufassal: Zelzele-Nass, yani 99–114. surelerdir.
16-Âyet Kelimesinin AnlamıLügat anlamı olarak açık alâmet, işaret, nişane, delil, olağanüstü bir olay ve topluluk gibi mânâlara gelen bu kelimenin çoğulu ây veya âyât’tır. Istılâhi anlamına gelince âyet: Kur’ân-ı Kerim’deki surelerin içinde bulunan, başı ve sonu belli olan, bir veya daha fazla cümleden oluşan kelâm demektir. Ayetin son kelimesine, iki ayeti birbirinden ayırdığı için fasıla (ayıran), bu fasıla kelimesinin son harfine de harfu’lfâsıla (ayıran harf) denir.
17-Noktalama icraatını ilk olarak Ebu’l-Esved ed-Düelî yapmıştır.

17

Aralık
2012

Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kur`an-ı Kerim ile İlgili Bazı Terimler-9

Yazar: arafat  |  Kategori: KUR’AN-I KERİM  |  Yorum: Yok   |  435 Kez Okundu

AHRÛF-İ SEB’A:Yedi harf. Ahrufü`s-Seb`a :Kur`an-i Kerim`in lafizlari ve kiraati ile yedi vecih veya lehce.AHKAMÜ`L-KUR`AN:İbadat, muamelat ve ukubatla ilgili ayetlerin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
AHSENÜ`KASAS-:Hz.Yusuf`un Kur`an-ı Kerim`de anlatılan hayat hikayesi.
AHD-İ MİSAK:Allahü teâlânın ezelde rûhlara; ”Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye suâl edince, onlarda; ”Evet, sen bizim Rabbimizsin” diyerek verdikleri söz, yemin, anlaşma, sözleşme.
AKSÂMÜ’L-KUR’ÂN :Kur’ân’ın yeminleri anlamına gelen aksâmü’l-Kur’ân, Kur’ân’da geçen yeminleri konu edinen tefsîr usulünde bir bilim dalıdır
AMENERRASULÜ:Peygamber iman etti anlamina gelir.Bütün buyruklara ve Yüce Allah`dan gelen her vahye, Hz.Peygamberve mü`minlerin iman ettikleri bildirilir.Bakar suresinin son iki ayetini olusturan ve Amenerresulu diye anilan , mirac gecesinde peygamberimize vasitasiz sekilde vahyolunan bu ayetler, Resulullahin hadislerinde övülmüs, her zaman ve özelllikle yatmadan önce okunmasi tavsiye edilmistir.Bir
ÂYET:Sözlükte “açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne” demektir. Çoğulu ây ve âyât’tır. Allah’ın varlığına delâlet eden şeylere ve Peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de âyet denir
AYETÜ`L KÜRSİ :Bakara suresinin tevhid akidesini anlatan 255.ayetinin adı..
ESBAB-İ NÜZUL:Tefsir ilminin ayet veya surelerin inis sebeplerini arastiran dali.
EVSAD-I MUFASSAL:Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Evsat-ı Mufassal’dır.
FEZAİLÜ’L-KUR’AN: Kur’an’ın bazı sûre ve âyetlerinin faziletinden bahseden rivayetleri bir araya getiren ilme fezâilü’l-Kur’ân denilmiştir.
GARİBÜ`L KUR`AN:Kur`an-i Kerim`deki garip lafizlarin tefsirini konu alan ilim dali ve dalda yazilan eserlerin ortak adi.
HAVASSU’L-KUR’AN:Kur’an’ı Kerim’in bazı ayet ve surelerinin özelliklerinden bahseden ilimdir.
HURÛF-I MUKATTAA(BAŞLANGIÇ HARFLERİ):Kur’ân-ı kerîmde bâzı sûre başlarında bulunan ve mânâsı açık olmayan ikisi üçü bir arada veya tek başına yazılı harfler.
İCAZ:Kur`an`in özlü olusu, kelime ve cümlelerinin derin ve essiz anlamlar tasimasina icaz denir.
İ’CÂZU’L-KUR’ÂN :Kur’an-ı Kerîm’in muciz olması. Benzerini getirmek isteyenleri aciz bırakması Peygamberliğin ilanı ile birlikte muhataplara meydana okunarak ortaya konan ve insanları acze düşüren olağanüstü şeye mucize denir.
İ‘’RABUL-KUR’AN:Kur’an’ın diliyle ilgili ilimlerin başında Kur’an’ın dil bilgisi bakımından doğru okunup yazılmasından ve farklı vecihlerin ne gibi anlam kaymaları ve zenginliği ortaya çıkardığından bahseden i‘râbü’l-Kur’ân gelir
İSRA:İsrâ,Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir. .
KETEBETU’L –VAHY:Vahiy katipleri demektir
KISAR-I MUFASSAL:Hücurat” sûresinden “Burüc” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Tıval-ı Mufassal’dır. “Tarık” sûresinden “Lem yekûn” sûresinin sonuna kadar olan sûreler Evsat-ı Mufassal’dır. Bundan sonraki sûreler de, Kısarı Mufassal’dır. Bu sûrelere “Mufassal” denilmesinin sebebi, bunların birbirlerinden arka arkaya Besmele ile ayrılmış bulunmalarıdır
KÜTÜB-Ü EHADİS:.Ilahi kitaplar:Tevrat, zebur, inci,Kur`an-i Kerim.
KÜTÜB-Ü MÜNZELE:Allah tarafindan indirilmis olan kutsal kitaplar.
MUFASSAL:Kur’ân’ın sonundaki kısa sûrelere denir Hucurât sûresinden Bürûc sûresine kadar 36 sûreye tıval-ı mufassal, Bürûç’tan Leyl sûresine kadar olan 7 sûreye evsat-ı mufassal, Leyl’den Nâs sûresine kadar olan 22 sûreye de kısar-ı mufassal denir
MÜDAYENE AYETİ:Kur’an’da en uzun ayet Müdayene= (Borçlanma) Ayeti diye bilinen Bakara suresinin 282. ayetidir.Bakara suresinin 282.ayetine Müdayene ayeti denir.

MİÛN NEDİR:Kur’ân’ın âyet sayısı yüzden fazla olan sûrelerine denir:
MÜCMEL : Mânâsı anlaşılmayacak derecede Özet halde ve îzâha muhtaç söz, kısa ifade.
MÜTEŞABİH : Birbirine benzeyen. Usûl-i fıkha göre, Kur’ân-ı Ker’îm ve hâdîs-i şerifte geçen ve ne kasdedildiği kesin olarak bilinemeyen söz. Çoğulu: Müteşâbihât.
MÜTEVATİR: Yalan üzerinde toptan birleşmeleri akılca imkânsız olan bir topluluğun, aynı şekilde başka bir topluluktan rivayet etmiş olduğu haber veya hadîs
MÜŞKİLÜ’L-KUR’AN: Kuran okurken zihne takılan ayetler
MUAVVİZATEYN:Felak , nas sureklerinin ikisine birden verilen isim.
MUHAZAT-İ NİSA:Erginlik caginda olan bir kiz veya kadinin, cemaatle kilinan namazda erkegin yaninda veya önünde durmasi.Buna”Muhazati nisa” denir.
MÜTEŞABİH AYETLER:Birden fazla manaya gelen , manası açık olmayıp manasında kapalılık bulunan, açıklamaya ihtiyaç duyulan ayetlere müteşabih ayetler
NASS:Dini bir terim olarak – geniş anlamıyla- Kur`an ve Sünnet metinlerini ifade eder.
NÜBÜVVET:Allah ile insanlar arasinda dünya ve ahiretle ilgili ihtiyaclarinin giderilmesi amaciyla yapilan elcilik görevi.
NÜZUL-İ KUR`AN:Peygamber Efendimize Allah tarafindan Kur`an ayetlerinin gelmesine denir.Bu ayetleri Cibri-i Emin`in getirmesine de, inzal, tenzil denir.
SİYAK-SİBAK:Kur’an-ı Kerim’in bir ayetini yorumlarken, konu ve kitap bütünlüğüne dikkat etmek ilmidir.
TECVİD: Tecvid:Kur`an- Kerim`i okuma kaidelerini(kurallarini) ögreten bilim.Güzelleştirmek, daha iyi bir hale getirmek anlamına gelir.
TEFSİR:Kur`an-i Kerim`in anlamini aciklayan bilim
TENCİMU’L-KUR’AN :Kur’ân ayetlerinin 23 senelik risâlet devresi içerisinde parça parça indirilmesine tencîmu’l-Kur’ân denir.
TENZİL:Kur’ân’ın Hz. Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘e indirildiği safhaya da tenzil denir.
TERTİL:Kur’an’ı ağır ağır, kelime ve harflerin hakkını vererek güzelce okuma.
ULUMU’L-KUR’AN :Cem’ul-Kur’ân, Esbabu’n-Nüzûl, Mekki ve’1-Medenî, el-Muhkem ve’l-müteşâbih, en-Nâsih ve’1-mensuh vb. gibi Kur’ân-ı Kerîm’le doğrudan irtibatı olan konuları inceleyen ilim. Başka bir ifadeyle; Kur’ân’a hizmet eden veya Kur’an’a dayanan ilimlere ulûmu’1-Kur’ân denir
VAHY:Vahy; İlham etmek, bildirmek, süratle işaret etmek, gizlice ihbar etmek, bir şeyi gerek uyanık iken ve gerek uyku hâlinde kalbe atmak demektir.
VAHİY KÂTİPLERİ :Rasûlüllah (s.a.s)’e vahyedilen âyetleri yazanlar, kaydedenler.
VÜCUH VE’N-NEZAİR :Kur’ân-i Kerîm’de bir lafzın bir kaç mânâda kullanılmasına “vucûh” denir. Birden fazla kelimenin aynı mânâda kullanılmasına da “nezâir” denir
ZELLETÜ’L-KÂRÎ:Manası değişecek şekilde Kur`an-ı yanlış okumak.Buna zelletu`l-kari denir.Anlamı“Okuyanın sürcmesi,“ yanı yanlış okuması demektir.
ZEVATU’R-RA:Elif Lâm Râ ile başlayan Yûnus,Hûd,Yûsuf, Ra’d,İbrahim ve Hicr sûrelerine verilen isimdir.Felak ve Nas surelerine; MUAVİZETEYN,Bakara ve Ali İmran surelerine;ZEHREVAN,Târık suresinden Beyyine suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUVASSAT,Zilzâl suresinden Nâs suresine kadar olan bütün surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L KISAR,Hucurât suresinden Buruc suresine kadar olan surelere verilen ortak isim;Et TUVALU’L MUFASSAL,Bakara-Ali İmran-Nisa-Maide-En’am-A’raf-Enfal sureleri;SEB’UL TIVAL(Yedi Uzun Sure)

Toplam 17 sayfa, 9. sayfa gösteriliyor.« İlk...7891011...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.