17

Ağustos
2012

Merak edeilen Dini konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  322 Kez Okundu

-Adetin kaçıncı gününden sonra oruç tutulabilir?

-Medine halkı kimlerdir ?

-Tebbet kuranın kaçıncı suresidir?
-Ammar bin yasir küba mescidi yapılırken her sahabenin diline dolanan sözler nelerdi ?

-Mekke ve medine deki dağlar isimler ve anlamlar nelerdir?
-hatim indirildigi zaman kaç kere tilavet secdesi yapılmalıdır ?

-anne kızına fidye verebilir mi?

-hz ömer i şehid eden köle önceden nasıl tehdit etmişti?
-peygamber efendimiz nerede gömülü

-hz fatımanın peygamberimizin vefatında ağıtına neler söyledi?

-Hz.Osmanı kim şehit etti?

-Hz.Osmanın cenazesini kim kıldırdı?

-Hz. Ömeri kim şehit etti?

-Hz.Hatice  ne zaman  vefat  etti?

-Mübareket  gecelere neden kandil geceleri    denilmektedir?

-Peeygamber  Efendimizin anneannesini babaannesini  ismi  nedir?

-Ezan  duasının   anlamı nedir?

-Ezanı  semadailk defa kim okudu?

-Cebrail Aleyhisselamın  diğer isimleri  nelerdir?

-Azarail aleyhisselama  Kuran da  nasıl ifade  edilmektedir?

-Kuranı Kerim de  kaç  secde  ayeti vardır?

-Tavaf  namazı  ne  zaman   kılınır?

-Hayızlı kadın  hac da  say  edebilir mi?

-Ramazan ayı  neden  her yıl on gün önce   gelmektedir?

-Cebrail aleyhisselamın  konuştuğu   kadın kimdir?

 

16

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  367 Kez Okundu

- cennetü’l-bakî’ye defnedilen ilk sahabe kimdir?

-ilk ezani kim okudu ?

-uçak yolculuğu yapan biri oruç tutar mı ?

16

Ağustos
2012

Merak edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  472 Kez Okundu

-müslümanlarda ilk kılıcı kim çekti ?

-346 gram altın zekat tutarı ne kadardır?  

-Kabenin rükünlerinin isimleri nelerdir?

 -Kadir  gecesi  hangi  sure de anlatılmaktadır?

-ticaret yapmadigin altinin zekati verilirmi?

-Mesa  ne  demektir?

-Hervele  ne  demektir?

-Remel  ne  demektir?

-Tahiyyatül mescid    ne  demektir?

-Sinoptik  incillerin isimleri nelerdir?

-Peygamberimizin annesi  nerede  vefat  etti?

-Peygamberimiz annesi vefat ederken  ne   söyledi?

- Safa ve Merve de  say  etme  hatırası kimden kaldı?

-Adem Aleyhiselamın    yaptığı dua  hangi   duadır?

-Peygamberimizin kabrini kim kazdı?

-Peygamber Efendimizi  kim yıkadı?

-Akabe   ne  anlama gelir?

-Teşrik  günleri  hangi günlerdir?

-E yyamı  Mina   hangi günlerdir?

-Hac   ayları  hangi  aylardır?

 

 

16

Ağustos
2012

Merak edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  479 Kez Okundu

-Sahurda istanbulda iftarı ankarada açabilirmiyiz?
-kıraat ımamımızın adı  ve ravılerı kımlerdır?

-Hz..yusuf kaç yıllarında yaşamıştır?
-oruçlu iken yüze krem sürülürmü?
-İslam da ilk şehidimizkimdir?
-meddi lazım hadr usulünde nekadar uzatılır?
-Kâbe, Hacerül- Esved, Makam-ı İbrahim, Hicr, Hatim ve Metaf hakkında bigi vrirmisiniz?
-peygamber efendimizin hicreti sırasında inşa edilen mescit
-Tashih-i Huruf ne  demektir?
-Tecvidde kasr  ne  demektir

-Zelletül Kari  ne  demektir?

-Bayram namazının  hutbesinin  hükmü neddir?

-İrhasat  ne  demektir?

-Tahnik ne  demktir?

-Cenin  ne  demektir?

-Lukata  ne  demektir?

-Hidane ne demktir?

-Zevil Erham  ne  demektir?

-Nikah-ı  Bain  ne  demektir?

-Rıdvan adlı meleğin görevi nedir?

-Arasat  ne  demektir?

-Berzah  ne  demektir?

-Zaraurat-ı  Diniyye  ne  demektir?

-Ehl-i Kitab  kimlerdir?

-İncil sözlükte  ne  anlama gelir?

-Anne ve   babanın  çocuklarına  karşı  görevleri  nelerdir?

-Kuranı Kerimde  kaç  Peygamber ismi  zikredilmektedir?

-Müdrik  ne  demektir?

15

Ağustos
2012

PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE DE İLK NÜFUS SAYIMI :1500 Müslüman

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE, iSLAM TARiHi  |  Yorum: Yok   |  1.154 Kez Okundu

Savunma ile ilgili alınan tedbirler arasında, Müslümanların sayısını bilmeğe de lüzûm görüldüğünden, Rasûlullah (s.a.s.) “Bana Müslüman olduklarını söyleyenlerin isimlerini yazınız,” buyurmuştur. Sayım sonunda Medine’de 1500 müslüman bulunduğu anlaşılmıştır.sayım sonun da genel nüfus ise 10000 civarında idi.( el-Buhârî, 4/34; Tecrid Tercemesi, 8/483 (Hadis No: 1277)

15

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  326 Kez Okundu

- İslam dininde seferi ne demektir?
-Peygamber Efendimizin sırtındaki nübüvvet mührünü öpen sahabe kimdir?
-Diş macununun ağızda bıraktığı tad orucu bozarmı?
– Fetret i vahiy kaç yıl sürdü?
– Hangi surede abdest farz kılınmıştır?
-Zarurat ı hamse ne demektir?
-Fıkhı mezheplerin isimleri nelerdir?
-Akika kurbanı ne zaman kesilir?
-Berzah alemi ne demektir?
-Arza-i Ahire ne demektir?
-Kuran-ı Kerim kaç sure , kaç ayet ve kaç hizbdir?
-Haccın rükünleri nelerdir?
-Temlik ne demektir?
-İhsar ve Fevat demektir?

15

Ağustos
2012

Merak Edilen Mbst Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  488 Kez Okundu

1-Kaç türlü oruç vardır?
2-Nelerin zekatı verilir?
3-Teverrük denir?
4-Peygamber Efendimiz zamanında 81 gram altının değeri kaç deve idi?
5-K.Kerim kaç cüz,kaç ayet, kaç sure ve kaç sahifedir?
6-Veda hutbesi nerelerde okundu?
7-Hz Ebubekir hangi sene doğdu?
8-Fitre ile ve fidye arasında miktar farkı var mı dır?
9-Peygamber Efendimize indirilen ayetleri yazmakla görevli kişilere ne denir?
10-İbadet çeşitleri kaç kısma ayrılır?
11-Haccın yapılış yönünden çeşitleri nelerdir?
12-Haccın rükünleri nelerdir?
13-Oruç nedir?
14-Oruç çeşitleri nelerdir?
15-Fıkıh ne demektir?
16-Fidye- Fitre arasındaki fark nedir?
17-Orucun farz olmasının şartları nelerdir?
18-Keffaret çeşitleri nelerdir?
19-Sadaka nedir?
20-Temlik ne demektir?
21-Sehiv secdesinin hükmü nedir?
22-Nisap ne demektir?
23-Teyemmümün farzları nelerdir?
24-Oruç ibadeti ne zaman farz kılındı?
25-Temizlik kaç kısma ayrılır?
26-Mükellefin ve görevleri?
27-İhsar, fevat ne demektir?
28-Yemin nedir kaç kısma ayrılır?
29-Kurban nedir? Kaç çeşit kurban vardır?
30-Orucun çeşitleri nelerdir?
31-Tilavet secdesi ne demektir?
32- “Aksâmü’l-Kur’ân”: Kur’ân’daki yeminler 2. itikâdî mezhepler:Maturidiyye,Eşariyye ve Selefiyye.
33- “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haberlere Zarurat-i Diniyye denir”
34- a) şit Peygambere 50 sahife verilmiştir
b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir
35-Hak dinlerin ortak amaçları:
a) Nefsi koruma b) Nesli koruma c) Aklı koruma d) Malı koruma e)Dini Koruma
36- “Senetü’l-hüzün”: Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
37-Hayber’in fethi Hicri 7 / Miladi 628
38- İslam tarihinde ilk yapılan mescid Mescid-i Kuba
39-Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda kıldırmıştır.
40- Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis” Alkollü içkiler
41-Peygamber efendimizin katıldığı savaşlara ne ad verilir ?
42-Hz.Aişe validemizin kabri nerededir?
43-4 Halifenin isimleri nelerdir?
44-Tashih-i huruf nedir?
45-Seriyye ne demektir?
46-Muhadramun ne demektir?
47-Selef-i Salihin ne demektir?
48-Hz.Ali efendimizi kim şehit etti?
49-Ehl-i Beyt ne demektir?
50-Zinnureyn ne demktir?
51-Hateneyn kimler için kullanılır?
52-Zelletül Kari ne demktir?
53-İstiaze ne demektir?
54-İstihaze ne demktir?
55-Kuran-ı Kerim ne zaman nazil oldu?
56-Mekki surelerin sayısı kaçtır?
57-Medeni surelerin sayısı kaçtır?
58-Huruf-u Mukatta ne demektir?
59-Zeyd bin Sabit kimdir?
60-Kuran hatmi yapıldığında hangi sureden itibaren tekbir getirilir?
61-Peygamberimizle taife yolculuk yapan kisi kimdi?
62-Peygamber efendimiz rumlarla hangi savaslari yapmistır?
63-Hamile biri oruç tutmazsa verecek oldugu para miktarı ne kadardır ?
64-Peygambrimizin yüzünü anlatan yaziya ne ad verilir ?
65-Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun anlamı nedir?
66-Buharıde kac hadıs vardır?
67-Hendek kazılması fikrini ortaya atan sahabe kimdir ?
68-Ranuna vadisi ismini nerden alır ?

15

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  359 Kez Okundu

1- Sebul mesani hangi surenin adıdır?
2-Kaç çeşit kurban vardır?
3-Usve-i Hasene ne demektir?
4-İlk ve son nazil olan ayetler?
5-En son nazil olan sure hangi suredir?
6-En uzun sure hangi suredir?
7-İslama açıktan davet hangi surenin kaçıncı ayeti ile başlamıştır?
8-Gelmis gecmis peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir?
9-Anne kızına oruç fidyesi verebilir mi?
10-Tecvidsiz kuranı kerim okunur mu?
11-Oruc fityesi nedir?
12-Orucluyken yuze krem sürülür mü?
13-Burna çekilen su orucu bozar mı?
14-Sahur da Ezan bitene kadar su içilebilir mi?
15-Vitr namazının üçüncü rekatında, fatiha ve zammı sureden sonra, tekbir alırken ellerimizi yana bırakıp sonra kaldırmamız mı gerekir, yoksa doğrudan ellerimiz bağlıyken mi kaldırmalıyız ?
16-Teravih namazı kılmazsa orucunun sahih olup mu?

12

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  295 Kez Okundu

-Musa aleyhisselamin haniminin adi nedir?
-ilk elbiseyi diken hangi peygamberdir?
-Hz. ömer in şehit edildiği mescidin ismi nedir?
-Mekkede ilk müşrik kanı döken sahabe kimdir?
-Anne kizina fitir sadakasi verebilir mi?
-Nihal ne demek?
-Mute savaşındaki başarısından dolayı hangi sahabe “seyfullah= Allahın kılıcı” unvanını almıştır?
-Kulağa su kaçıncı oruç bozulur mu?

11

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Konular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  1.089 Kez Okundu

1-Peygamberimizin kabri neden Medinededir ?

2-Anne kızına fidye verebilirmi?

3-Oruçlu iken saça kına yakılır mı

4-Göbekten iğne vurulmak orucu bozarmı ?

5-Peygamberimiz oruç iken hangi savaşa katıldı?

6-Torunundan anne annesine fitre düşermi?

7-Hayızlı kadının sabah temizlenip oruca niyet edebilir mi?

8-Sahabeden yedi abdullah kimlerdir?

9-Yusuf aleyhisselamın lakabı nedir?

10-Hz.Lut aleyhisselam kaç yaşında öldü?

11-Camiye girerken nelere dikkat etmeliyiz ?

12-Edille i şeriyye ne demektir?

13-Allahın dinini peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir ?

14-Peygamber efendimizin sırtındaki nübüvvet mührünü öpen sahabe kimdir?

15-Veda hutbesi nerede okundu ?

16-Hz.Ömer ramazanda mı şehit edildi ?

17-Peygamber efendimizin kabrinin yanında kimler yatıyor?

18-Kur’an’ı kerim’de “zehraveyn”(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure hangileridir ?

19-Mesacid-i Seba nerededir?Niçin bu ismi almıştır?

20Hayız halinde iken kulak delinir mi ?

21-25.cüzde kac tane tilavet secdesi var

22-Kur’an okuma şekilleri hadr

23-Bir hasta fidyesini kızına verebilir mi ?

24- Ay halinin kaçıncı günü oruç tutulur ?

25 -Din nedir kaça ayrılır ?

26-Kuranda durak isaretleri anlamlari

27-Pefendimizin anneannesi kabri nerededir ?

28-Anne dul kızına fidye verebilir mi

29-Gebe iken kanama gelirse oruç tutulur mu?

30-Hayşum harfleri nelerdir?

31-Hz. Hamza kaç yaşında müslüman oldu ?

32-Kuranın 89. suresi hangisidir ?

33-Peygamber yurduna ne ad verilir ?

34-Yanık sürülen ilaç orucu bozar mı ?

35-İbrahim suresi kaçıncı sayfadadır?

36-Hangı peygamber kimin oğludur?

37 -Tarık suresinin türkçe anlamı nedir?

38-Ehli sünnete en yakın hariciye mezheb hangidir?

39-Sağlıklı kişi fidye verebilir mi?

40-Burundan gelen kan genize giderse orucu bozar mı ?

41 -Kuranda hamim kaçıncı cüzde bulunmaktadır?

42-Oruçlu iken yüze krem sürülür mü ?

43-Teravih namazı arasında su içilir mi?

44-Hendek savaşında hendek kazma fikrini kim ortaya attı?

45-Ezanı rüyasında gören sahabe kimdir?

46-İlk İslam şehidi kimdir

47-Oruçlu iken iftara 15 dakika kala adet olan bir kadının orucu bozulur mu?

48-Peygamberimizin soyu kimlerle devam etmiştir?

49-Hz.Aişe validemiz nereye defnedildi?

50-Hz.Yusuf Aleyhisselamdan sonra kim Peygamber olmuştur?

51-Hateneyn kimler için kullanılır?

52-Ehl-i Beyt kimlerdir?

53-Bedir savaşında kaç şehit oldu?İlk şehit kimdir?

54-Hendek savaşında kaç şehit oldu?

55-Ezanı ilk defa kim okudu?

56-Ezan okunduğunda hangi dua okunur?

57 iki adet arası temizlik süresi kaç gündür?
58-Teyemmümle abdest alırken sırayı gözetmenin hükmü nedir?
59-Kur’an-i kerim kaç yılında nazil oldu?
60-İslamda 4 kutsal ay hamgileridir?
61-İmami azam hazretleri kaç yaşında vefat etti ?
61-Salvelenin anlamı nedir?
62-Fıkhul Ekber kimin eseridir?
63-Oruç hicretin kaçıncı yılında farz kılındı?
64-Fidye ne demektir?
65-Abdullah bin Cübeyr kimdir?
66-Hülafi  Raşidin kimlerdir?

67-Sahur  ne  demektir?

68-Dini  hitabet  ne  demektir?

69-Havkale   ne  demektir?

70-Bayram  namazının hutbesinin hükmü  nedir?

9

Ağustos
2012

KURAN-I KERİM BİLGİLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  562 Kez Okundu

1-Kur’an ın harekelerine bugünkü şeklini veren kimdir?d) Halil bin Ahmed el Ferahidi
2-Kur’an hristiyanlar için hangi tabiri kullanır ? d) Nasrani
3-Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirine örnektir?b) Taberi tefsiri
4-Peygamberimizin Kur’an`ın zirvesi dediği sure hangisidir? a) Bakara
5-Kur’an ayetleri arasında anlam ilişkisi ve bütünlüğünün olmasını ifade eden ıstılah hangisidir? a) Siyak-Sİbak
5-Savaş için izin verilen ayet hangisidir ?d) Hac-39
6-Müzdelife´nin Kur’an´da geçen ismi nedir ?c) Meş’arül haram
7-Ruhu’l Kudüs kelimesi Kur’an´da hangi anlamda kullanılmıştır? a) Cebrail
8-İçerisinde ‘ Beni Nadir ‘ olayı geçen sure hangisidir?d) Haşr Suresi
9-Yolculukta namazın kısatılması ile ilgili ayet hangisidir? a) Nisa-101
10-Kur’an ve Sünnetde ´Hadd-i Kazf´ olarak adlandırılan ceza hangisidir?” b) Zina iftirası cezası
11- Savaş Ganimeti ‘ anlamına gelen sure aşağıdakilerden hangisidir? a) Enfal
12- Aksamü`l Kur`an ‘ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır ?b) Kur’an ‘daki yeminler
13-Ayetler ve sureler arasında icmal-tafsil, umumilik-hususilik, aklilik-hissilik,
sebep-müsebbeb, benzerlik-zıtlık gibi mana irtibatı sağlamaya ne denir?c) Tenasüb
14-İfk hadisesi hangi surede geçmektedir?c) Nur
15-Abdestin farz olduğunu ve hangi uzuvların yıkanacağını belirten ayet hangisidir? a) Maide-6
16-İslam ceza hukukunda hırsızlara tatbik edilmesi gereken ceza ne olarak adlandırılmıştır?b) Hadd-i Serika
17-Sebe suresinde geçen Sebelileri cezalandırmak amacıyla
onlara gönderilen sel baskınına verilen ad nedir?d) Seylü-l arim
18-Bakara ‘nın 251. ayetinde ‘ Calut ‘ un hangi Peygamber tarafından öldürdüğü belirtiliyor?b) Hz. Davud
19-Semud kavmine hangi peygamber gönderilmiştir?b) Hz. Salih
20-Tuva vadisinde rabbi ile konuşan peygamber hangisidir?d) Hz. Musa
21-Huneyn savaşı hangi surenin içinde geçmektedir?c) Tevbe
22-Orucun farz kılındığını belirten ayet hangisidir?d) Bakara-183
23-Karınca anlamına gelen sure hangsidir?b) Neml
24-`Duman´ anlamına gelen sure aşağdakilerden hangisidir?d) Duhan
25-Çokça zikri karşılığı Allah’ın demiri işlemeyi ve sudan zırh yapmayı öğrettiği
peygamber kimdir ?Hz.Davud
26-Kur`an okurken acele etmeden açık şekilde okumak anlamındaki
terime ne deni?c) Tertil
27-Kur`an ‘ın en uzun ayeti hangisidir?a) Bakara-282
28-Kur`an ‘daki en uzun ayet hangi konudan bahsetmektedir?a) Borçlanma
29-”Havfullah” ne demektir ?b) Allah korkusu
30Tasavvuf hareketinin en önemli temsilcsi kimdir?c) Rabia el-Adeviyye

9

Ağustos
2012

Diyanet mbst Tarama Notları

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  331 Kez Okundu

1-Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.
2- Peygaamberimiz 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.
3-Peygamberimiz Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.
4- Peygamber Efendimizin annesi, babası, dedesi ve süt annesinin adları : Annesi: AMİNE,Babası: ABDULLAH,Dedesi: ABDÜLMUTTALİP,Süt Annesi: HALİME
5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini
1) Muhammed 2) Mustafa
3) Ahmet 4) Mahmud
6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür.
7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.
8- Hz. Hatice, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir.Peygamber Efendimize ilk iman edendir.
Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir.Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.
9- Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri:
Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim,
Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma
10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamberlik ,M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.
11- İlk Müslümanlar : Hanımlardan Hz. Hatice
Büyüklerden Hz. Ebubekir,Çocuklardan Hz. Ali
Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise
12-Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir? Ebû Leheh,Ebû Cehil,Velid b. Muğire,Ümeyye b. Halef,Utbe b. Rebia,As b. Vail
13- İslamın yayılması Hz.Hamza ve Hz.Ömerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır .
14- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla hüzün yılı denir.
15-İsra ve Miraç olayı :Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin
Cebrail (A.S) vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine
İsra; Yüce Allah’ın katına yükseltilmesine de miraç denir.
16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler : Beş vakit namaz.Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü ), Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.
17- Hz. Aişe:1) Peygamber Efendimizin eşlerindendir.2) Hz.Ebubekir’in kızıdır.3) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
18- Hicret :P eygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine denir.
19-El-Mebsud:Hanefî fıkıhçılarınm en büyüklerinden olan Serahsi, ikinci Şemsü’l-Eimme unvanı ile tanınır. İmam Serahsî’nin en hacimli ve en meşhur eseri olan el-Mebsût, 30 cilt, iki cilt bir arada olmak üzere 15 mücelled halinde matbudur.
20-Telfîk: İslâm hukukçuları Telfik kelimesini farklı şeyleri birleştirmek anlamında kullanırlarken, Usul bilginleri kelimeyi ictihad ve taklit alanlarında ayrı anlamlarda kullanırlar. Buna göre taklidde telfık, taklit yoluyla bir mesele veya amel üzerinde iki veya daha fazla mezhebin farklı hükümlerini birleştirerek tatbik etmektir. İctihad da telfık ise, bir mesele üzerinde birbirine muhalif iki görüş varken, daha sonra gelen bir müçtehidin bu ikisine uymayan üçüncü bir görüş onaya atmasıdır.
21-Telkin; Cenaze kabre konduktan ve başında Kur’an okuma tamamlandıktan sonra, kalabalığın orayı terkedip geride kalan bir kimsenin kahirin başında yüksek sesle ve ölüye hitaben iman esaslarını hatırlatması işlemine denir.
22-Teşyi’. Cenazeye karşı yapılan görevlerden birisi olan teşyi’, cenazenin yıkanıp kefenlenmesinden sonra, tabuta konulup musallaya ve cenaze namazından sonra da kabristana taşınmasına denir.
23-Muhtazar Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye denir.
24-Ebû Talib’in vefatından 3 gün sonra, Efendimiz’in zevcesi Hz. Hatice de 65 yaşında iken bi’setîn 10. yılında, Ramazan ayında vefat etmiştir. Bu yıla hüzün senesi anlamında “Senetü’l Hüzün” adı verilmiştir.
25-Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm, anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olmuşlardır.
26- Bütün bunların tamamının içerisinde olduğu hadis mecmualarına Cami denir. Cami, akaid, ibadet, muamelat, siyer, menâkıb, rikâk ve fiten gibi bütün alanlarla ilgili hadisleri içeren hadis mecmualarıdır. Buharı ve Müslim’in Sahih’leri birer cami’dir.
27-Cami’ türü hadis kitaplarının yalnızca ahkâm hadislerine ayrılmış olanlarına ise musannef denir.
28-Beraat Gecesi; Kur’an-ı Kerim*in dünya semasına indirildiği gecedir. Regaib Kandili: Recep ayının ilk Cuma gecesidir.
29-Miraç Kandili: Efendimizin miraca çıktığı gecedir.
Mevlid Kandili: Efendimizin dünyaya teşrif ettiği yani doğduğu gecedir.
30-Hz Peygamber Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında, O ve beraberindekiler Cuma günü Küba köyündeki Rânûna vadisinde Salimoğulları yurdundan geçerken, öğle vakti Cuma namazı farz kılınmıştır. Peygamberimiz de bu emri oradakilere bildirerek ilk Cuma namazını Rânûna vadisinde kıidırmıştır.
31-İslam’ı ilk kabul eden erkeklerden Hz. Ebu Bekir, kadınlardan Hz. Hatice, çocuklardan Hz. Ali, kölelerden ise Hz. Zeyd’dir.
32-Recep, Muharrem ve Zilkade aylan haram aylardandır.
33-Müstedrek; bir hadis terimidir, önceki bir muhaddis musannifin şartlarına uygun olmasına rağmen, herhangi bir sebeple eserinde yer alamamış olan hadislerin bir başkası tarafından toplanması neticesinde meydana gelen yeni esere denir.
34-Vahiy kâtibi Kur’an ayetlerini yazan kişilere denir.
35- Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri :Bakara ve Kevser
36-Sebeb-i Vürûd, bir hadis terimidir. Hadîs-i şeriflerin söylenme sebebi anlamına gelir. Âyetleri tefsir etmek için nüzul sebeblerini bilmek gerektiği gibi bunun da bilinmesi gerekir.
37-Başında Besmele bulunmayan sure Tevbe süresidir.
38-Te vkifi, Peygamber Efendimiz tarafından yapılan sıralamadır
39-”Beytü’l-izze”: Kur’an’ı Kerim’ in Levh-i Mahfuz’dan alınıp dünya semasına indirildiği yerdir.
40-Kabe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz olduğunu kabul eden kimselere Ehl-i Kıble yani Kabe’ye yönelen kişiler denir
41-Bayramın İlk günü fecr-i sadıktan sonra tıraş olmakla ilk tahallül gerçekleşir. İkinci tahallül ise ilk tahallülden sonra ziyaret tavafının da yapılmasıyla gerçekleşir.
42-Fevât, haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişememeğine denir. Çoğulu fevâit’tir.
43-Kıyasın rükünleri dörttür; Asıl, fer, hüküm ve illet.
44-Teşrik Tekbiri: Kurban Bayramında arefe günü sabah namazıyla başlayıp, bayramın dördüncü günü, ikindi namazına kadar her farz namazdan sonra getirilen tekbirdir. Hükmü vaciptir. Teşrik kelimesinin anlamlan içerisinde et kurutmak yoktur
45-Ay tutulması halinde kılınan namaz Husuf, güneş tutulmasında kılınan namaz ise Küsuftur. Evvabin, akşam namazından sonra kılınan nafile namazdır. -Teheccüd ise gece kılınan nafile namazdır.
46-Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruca Eyyam-ı Bîd denir
47-Nifas (loğusalık) kanı, hamile kadının çocuğunun doğumu sonrası gelen kandır.–Adet-hayız kanı, buluğ çağına erdikten sonra gelen kandır. Özür kanı ise rahatsızlıktan dolayı damardan gelen kanın tenasül uzvu yoluyla bedenden atılmasıdır.
48-Hz. Peygamber’in hicreti 2. Akabe görüşmesinden sonra 622 yılında gerçekleşmiştir.
49-Hayber, Hz. Peygamber’in hicretinin 7. yılında fethettiği bir yerdir. Şam-Medine yolu üzerindedir. Medine’nin 150 km. kuzeyindedir, Yahudilerin oturduğu bir yerleşim merkezidir. Hayber aynı zamanda hurma ve tahıl merkezidir. Burası 628′de fethedilmiştir.
50-M. 624 yılında Bedir savaşı, M. 625 yılında da Unut Savaşı yapılmıştır.
51-Peygamberimizin anneannesinin adı Berre’dir.
52-Habeşistan’a yapılan ilk hicret, Nübüvvetin 5. Yılında 615′de gerçekleşmiştir. Müslümanlar,
53-Mekke müşriklerinin zulmünden kurtularak İslâm’ın öngördüğü biçimde özgürce yaşayabilmek amacıyla Habeşistan’a göç etmişlerdir.
54-Sözlükte “anlaşma, akid ve yemin” manalarına gelen hilf, terim olarak cahiliye Arapları’nda kabilelerin veya şahısların yardımlaşma, dayanışma ve himaye amacıyla yaptıkları antlaşma ve ittifakları ifade eder. Hilf yapan kişilere halif denir. Fudul ise fadl kelimesinin çoğuludur. Fadl, şerefli ve üstün demektir. Fudul da şerefliler ve üstünler anlamına gelir. Hilfu’l FuduL fazilet sahiplerinin ve eşrafın yemini, üstün olanların sözleşmesi demektir. Bu Kureyşin bazı ileri gelenlerinin, Mekke’de haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yaptıkları, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in de katıldığı antlaşmayı ifade eder. Özetle, Hılfu’l-Fudül, Mekke kabilelerinin zulme karşı yaptıkları işbirliğine denir.
55-İnanılacak şeylerin her birine ayrı ayrı inanmaya “Tafsili İman”denir.
56-Tekfir. Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymak demektir.
57-Cehennemin bekçiliğini yapmak Mâlik adlı meleğin görevidir.
58-Mukarrebûn Melekleri: Her an Cenâb-ı Hakk’ı zikirle, O’nu noksan .sıfatlardan tenzihle ve her türlü kemâl vasıflarıyla takdisle meşguldürler. Allah’ın marifeti ve muhabbeti içinde kendilerinden geçmiş haldedirler.
59-Harem ile Mikat arasındaki bölgeye Hıll denir.
60-Mesbuk: cemaatle namaz kılınırken imama birinci rek’atte yetişe-pıeyen yani ilk rek’atin rükûundan sonra imama uyan kimsedir.
61-Erkekler için kefen: Kamis, izar, tifafe; kadınlar için ise: Kamis izar, lifafe, başörtüsü ve göğüslerin üzerine bağlanan bezden ibarettir. Yeteri kadar be/, bulunamayacak olursa, erkekler için izar ve lifafe, kadınlar için de izar, lifafe ve başörtüsü kâfi görülür. Bu kadar da bulunamazsa, cenaze bir beze sarılıp gömülür. Buna göre hımar adında bir kefen çeşidi yoktur.
62-Takdim; öne almak, te’hir ise sonraya bırakmak demektir. Seferi iken veya ihtiyaç ve mazeret halinde mukim iken öğle ile ikindi namazlarının öğle vaktinde; akşam ile yatsı namazlarının akşam vaktinde birleştirerek kılınmasına cem-i takdim denir.
63- Birr: İyilik demektir.
64-Fütüvvet: Gençlik anlamına gelir, îhsan: İyilik ve güzellik anlamlarına gelir.
65- Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları:
Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’db. Muaz
66-Peygamberimizin vefatından sonra sahabe Hz. Ebu Bekir’e Sakifetü Beni Saide de biat etmiştir.
67-Taif dönüşünde Peygamberimiz ve Zeyd, bir bağda dinlenirken kendilerine üzüm ikram edilen ve Peygamberimizin teklifi ü/erine Müslüman olan kişi Addas.
68-Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykotu 3 yıl sürmüştür.
69-Tecessüs: Herhangi bir şeyin iç yüzünü ve gizli tarafını, birinin
kusurunu araştırmaktır. Bu, ahlâkî bir kavramdır.
70-Sebu’t-Tivel olarak isimlendirilen sureler :Bakara, A’raf, Nisa, Al-i Imran, En’am, Maide, Enfal
71-Sebu’l-Mesani, Fatiha suresinin diger adidir.
72-Rasulullah’m vefatından sonra Kur’an-i Kerim’i cem eden heyetin başkanı Zeyd b. Sabit
73-Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme
alman tefsirin tam adı:Hak Dini Kur’an Dili
74-ilk vahiy Peygamberimize miladi 610 yılında, -Ramazan ayının 27′sinde Pazartesi günü gelmeye başlamıştır.
75-KURAN-I KERİM’ in Tam ortası da ; KEHF Suresinin 19.Ayetinin sondan bir önceki kelimesinin son harfi olan FE harfidir.
76-Üçte biri ; TEVBE Suresinin 100.Ayetinin başıdır.
77-Dörtte biri; EN’AM Suresinin sonudur.
78-Mescid-i Nebevi bir eğitim öğretim yeri olduğu gibi askeri işlerin görüşüldüğü bir mekan da olmuştur.
79-Mescid-i Nebevinin bitişiğinde fakir kimsesiz ve barınacak yeri olmayan müslümanlar için yapılmış olan yere Suffe denir. Burada kalanları Suffe Ehli denir. Suffede eğitim görmüş yetişmiş kimselerede Kurra adı verilir.
80-Hz.Muhammed hicretten sonra Medinedeki şehir topluluklarını şehir devleti halinde teşkilatlanmaya davet etmiştir. Bu davet sonucunda Medine Vesikası imzalanmıştır.Aynı zamanda bu anlaşma dünyanın ilk anayasası olarak kabul edilir.
81-Medine vesikası sözleşmesi ile araplar ve yahudiler müslümanları dini siyasi ve sosyal açıdan tanıdıklarını ilan etmiş oluyorlardı.
82-Hicretin 1. yılında Cuma namazı farz kılınmış ilk nüfus sayımı yapılmış ilk ezan meşru kılınmıştır.
83-Hicretten bir ay sonra ikişer rekat olarak kılınan öğle ikindi ve yatsı namazlarının farzları dört rekat’a çıkartılmıştır.
84-Hicretin 2. yılı Şaban ayında Ramazan orucu farz kılınmış Ramazan ayından sonrada Zekat farz kılınmıştır.
85-Hz. Muhammed’in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara Gazve kendisinin katılmadığı bir sahabinin komutanlığı altında gönderdiği askeri birliğe ise Seriyye adı verilir.
86-Bedir gazvesi Hz.. Peygamberin Müşriklerle yaptığı ilk savaştır.Bu savaş sonucunda Ebu Cehil başta olmak üzere 70 kadar müşrik öldürülmüştür.Yine bu savaşta sağ olarak esir alınan iki müşrik ki bunlar Ukbe b.Ebu Muayt ve Nadr b. Haris Müslümanlara yaptıkları zulüm ve işkencelerden dolayı idam edilmişlerdir.
87-Bedir gazvesi başta Medine olmak üzere tüm Arap yarımadasında Müslümanların itibarının artmasına vesile olmuştur.
88-Bedir gazvesi sonucu öldürülen Ebu Cehil’in yerine Müşrikler Ebu Süfyan’ ı seçtiler.
89-Uhud savaşında Hz. Hamza’ yı şehit eden Vahşib. Harb’ tır.
90- Hz Muhammed 630 yılında hiç savaşmadan ve kan dökmeden Mekkeyi fethetmiştir.Bu arada Ebu Süfyan’ da uzun terddütler sonucunda Müslüman olmuştur.
91-Tebük Seferinden sonra 631 yılında Hz Muhammed (s.A.S)Hz.Ebu Bekir’ i hac emiri tayin etti.Hac da bu yıl farz kılındı.
92-Hz. Ayşe’ nin İfk olayı Beni Müstalik Gazvesi esnasında meydana gelmiştir.
93-Putperestliğin kökü Tevbe suresinin ilk 8 ayetinin inmesiyle tamamen kazınmıştır.
94-Arap adetlerine göre savaşın başında yapılan teke tek vuruşlara Mübareze adı verilir.
95-Hz. Muhammed Yahudilerle iyi geçinilmesini istemiş ve kendide başlangıçta namazlarında Yahudilerin kıblesi olan Beytül_Makdis’ e yönelmiştir.
96-Müslümanlar ile yaptıkları antlaşmayı bozan ilk yahudi kabilesi Kaynuka oğulları’ dır.
97-Kaynukaoğullarının hem okul hem mahkeme salonu olarak kullandıkları yer Beytül_Midras’ tır.
98-Hz.Muhammed İlk davetini eşi Hz.Haticeye daha sonra ebu talip ile azatlısı Zeydbin Haris’e yapmıştır.
99-Hz.Muhammed ibadetlerini gizli davet döneminde Haramı şerifte yapabiyor idi.
100-Hz.Muhammed tebliğ için Safa tepesinin eteğindeki Ebul Erkan’ın evini (Darul Erkan)’ ı seçti birçok kişi bu evde islamiyeti kabuletti. Bu evde islamiyeti kabul eden en son Hz.Ömerdir .
101-İlk vahiyle ikinci vahiy gelene kadar geçen bekleme süresi Fetret’ ül Vahiy denir.
102-İlk Hicret nübüvetin 5.yılında Habeşistan’ a yapılmıştır. İkinci hicret birinciden bir yıl sonra Cafer bin Ebu Talip başkanlığında yine Habeşistana yapılmıştır.
103-Hz.Muhammedin aynı yıl amcası Ebu Talip’i hemde eşi Hz.Hatice’ yi kaybetmesi üzerine bu yıla ( amül_hüzn ) yani hüzün yılı denmiştir.
104-Hz.Muhammed’in geceleyin Mekkeden Mescidi Aksa’ ya götürülmesine İsra ; göklere çıkarılmasına Miraç denmiştir.
105-Birinci akabe biatı Hz.Peygamberin mübüvetinin 10ncu yılında Mekkede Mina sınırlarındaki Akabe vadisinde gerçekleştirilmiştir . 1nci akabe biatından sonra Hz..Muhammed Yesrib halkının Kuranı öğrenebilmeleri için Kusad b. Ümir’ i Yesrib’ e göndermiştir.
106-İkinci Akabe Biatından sonra Hz.Muhammed ashabının Medine’ ye Hicretine izin vermiş ve kendiside 3 ay sonra Hz Ebu bekir ile birlikte Medine’ ye Hicret etmiştir.
107-Açık davet döneminde HZ.Muhammed’i en fazla düşmanlık gösteren Ebu Lehep olmuştur.
108-Konar göçer hayat süren araplara bedevi yerleşik hayat süren araplara ise Hadari denilir.
109-İslam Öncesi Arap Toplumunda kabilekler Hürler Mevlalar ve kölelerden oluşuyordu.
110-Azad edilen kölelerin oluşturduğu gruba Mevlalar denir.
111-Araplarda kabiledeki dayanışma ruhuna Asabiyet denilirdi.
112-Kabedeki en önemli put Hubel dir bu put Amr b.Lufan tarafından Suriye’den getirilmiştir.
113-Hz.Muhammed’in Annesi Amine b.vhb kureyş kabilesinin zühre oğullarına mensuptur.
114-Hz.Muhammed kureyş kabelesinin Haşimoğulları koluna mensuptur
115-Hz.Hatice Kureyşin Esed oğulları koluna mensuptur.
116-Hicaz savaşlarında Kureyş ve Kinane kabilelerinin komutanı Harb bin Ümeyye’ dir.
117-Hz.Muhammed’e ilk vahiy 610 yılında Recep ayının 27′nci gecesi Hira mağarasında gelmiştir.
118-Vahiyden etkilenen Hz.Muhammed’i hanımı Hz.Hatice amcasının oğlu Varaka bin Nevsel e götürmüştür.
119-Hz.Muhammed’i Medineye hicret için harekete geçiren esas unsur İslamiyetin oradaki parlak geleceğidir.
120-Hz.Muhammed Medineye Hicretinde Abdullah bin Ureykut kılavuzluk yapmıştır.
121-Hicret öneminden dolayı Hz.Ömer zamanında Hicri Takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir
122-Kuzey Arabistanda kurulan Devletler;Nabatiler Tedmürlüler Gassaniler HirelilerGüney
123-Arabistanda kurulan devletler;Mainliler Sebeliler Himyeriler
124-Peygamberimiz Kureyşin Haşimoğulları koluna mensuptur
125-Hz. Peygamberin süt annesi Halime Hazrec kabilesine mensuptur
126-Hz. Muhammed(s.A.S) Hilfulfudul Antlaşmasına iştirak ettiğinde 20 yaşındaydı.
126 -Hz. Hatice Hz.Peygambere kervanını verdiği sırada kölesi meysereyide yanına verdi.
128-Hz.Peygambere islamiyeti açık davet için nazil olan iki sure Şuara ve Hicr sureleridir.
129-Hz.Peygamberin Hz. Hatice ile evliliği 25 yıl sürmüştür.
130-Hz. Muhammed 35 yaşında iken Hacerul Esvedin yerine konulmasında hakemlik yaptı
131-Hz. Peygamberin geceleyin Mekkeden Mescidi aksaya götürülmesine İsra göklere çıkarılmasınada Miraç denir.
132-Hicretten sonra Evs ve Hacrec kabileleri ensar haline dönüşmüştür.
133-Kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu aylar;Zilkade Zilhicce Muharrem Recep tir.
134-Bedir gazvesinde sonra ilk olarak beşte biri(humus)ayrılan ganimet Kanukaoğullarından elde edilmiştir.
135-Medineye hicrete hazırlayan olay Akabe Biatlarıdır.
136-Mescid-i Nebevinin bitişiğinde bulunan ve Eğitim-Öğretim fonksiyonu üstlenen mekanın adı Suffedir.
137-Hz. Aişeye yapılan iftira Beni Müstalik gazvesi dönüşümünden sonra meydana gelmiştir.
138-Cuma namazı hicretin 1. yılında farz kılınmıştır.
139-Ezan hicretin 1. veye 2. yılında meşru kılındı.
140-Ramazan orucu hicretin 1. veya 2. yılında farz kılındı.Kurban bayramı namazı Zilhicce ayının onuncu gününde meşru kılındı.
141-Zekat hicretin ikinci yılında Ramazan ayından sonra farz kılındı.
142-Hz. Peygamberin Hicret yolculuğda gizlendiği mağaranın adı sevr dir.
143-Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksadır.
144-İlk mihrab Emevi halifelerinden Ömer b. Abdüllazizin Medine valiliği sırasında yapılmıştır.
145-Hz. Peygamber Cuma namazını ilk defa hicret esnasında Rauna da kılmıştır.
146-Ganimetlerle ilgili ayetler Bedir gazvesinde sonra inmiştr.
147-Köprü Savaşı müslümanların Irak cephesinde Fetihlerle uğradığı ilk yenilgidir.
148-Hz.Peygamber Cüveyriye adlı hanımıyla Bedi Müstalik Gazvesinden sonra evlenmiştir.
149-Ömer b. Hattab adi kabilesine mensuptur.
150-Hz. Osman Kureyşin Beni Ümeyye koluna mensuptur.
151-Hz. Ebu Bekir zamanında Medine de kaza işlerini(kadılık görevi) Muaz. b. Cebel üstleniyordu.
152-Hz. Ali Hz. Ömer Hz. Osman suikast yoluyla şehid eilmiştir..
153-İslam tarihinin merkezini ve İslam tarihinin altın çağını teşkil eden dönem dinin doğuşundan peygamberin ölümüne kadar devam eden ve İslami kaynaklarda Asr-ı Saadet yani “saadet çağı” olarak adlandırılan dönemdir.
154-Halife dönemi:Bu dönemde İslam Devleti’nin sınırları batıda Trablusgarp, doğuda Horasan ve kuzeyde Kafkasya’ya kadar genişletilmiş; böylece Arap Yarımadası dışına taşan İslamiyet, Asya ve Afrika’daki çeşitli milletlerce benimsenmiştir. Dört Halife Dönemi, “Doğru Yolda Giden Olgun Halifeler Dönemi” anlamına gelen “Hulefa-i Raşidin Dönemi” olarak adlandırılır.
155-Emeviler dönemi :Emeviler dönemi 90 yıl kadar devam etti. Emevilerin başkenti Şam’dır. Emeviler zamanında İslam devletinin sınırları Atlas Okyanusundan Orta Asya içlerine kadar genişledi. Emevi iktidarı Abbasilerin iş başına gelmesiyle son buldu.
156-Abbasiler Dönemi:Abbasilerin başkenti Bağdattır. Abbasiler 5 asırdan fazla halifeliği ellerinde tuttular. Abbasiler siyasi alandan çok kültür ve medeniyet alanında gelişme gösterdiler.
157-Osmanlılar dönemi :1517′de Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferiyle halifelik Osmanlı Devletine geçti. Mukaddes emanetler istanbul’a getirildi. Osmanlı Devleti’nin yükselişiyle beraber, İslam tarihinde farklı bir dönem başladı. Bu dönemde müslümanlar Viyana önlerine kadar ilerledi. Her ne kadar Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinde olduğu dönemde başka İslam devletleri bulunsa da, Osmanlı Devleti yükseliş ve hatta gerileme döneminde bile daima önemli bir konuma sahip oldu, dünyann değişik yerlerinde yaşayan müslümanlar çoğu zaman düşmanlarına karşı Osmanlı Devletinden yardım istemişlerdir. Osmanlı Devleti başka ülkelerdeki müslümanlara yardım etmek amacıyla Endülüs’ün Müslümanların elinden çıkmasından sonra buradaki Müslüman ve Yahudileri Kuzey Afrika’ya ve Osmanlı topraklarına taşıdı. Fas’ta Portekizliler’le savaştı. Yine Portekizliler’e karşı Endonezya Adalarındaki Müslümanlara yardım etmek amacıyla Portekizliler’le Hint Okyanusu’nda savaştı.

7

Ağustos
2012

GÜNCEL DİNİ SORULAR-1

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  503 Kez Okundu

-Kuran-ı Kerim de kaç sure vardır?
-Adetli iken oruca niyet olur mu?
-Kuran-ı Kerim ne zaman nazil oldu?
-7 Hamim neden okunur?
-Güneşe bakarak vakit tesbit etmeye ne denir?
-Adetli iken bir kadın Kuran öğrenebilir mi?
-Oruçlu iken ezan okununcaya kadar sahurda su içilebilir mi?

 

7

Ağustos
2012

DİYANET KILAVUZU

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  405 Kez Okundu

 

 

SİYER-İ NEBİ BİRİNCİ  DERS

1-Hz. Muhammed (s.a.s.) Mekke’de doğdu. 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik hayâtının 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçti. Medine’de 63 yaşında vefât etti.
2- Siyer ve İslâm Târihi ile ilgili kitaplarda, Rasûlullah (s.a.s.)’in hayâtı, “Peygamberlikten (Bi’setten) öncesi” ve “Peygamberlik devri” diye iki devreye ayrılarak incelenmiştir. Peygamberlikten önceki hayatını da:
1- Çocukluk devresi (8 yaşına kadar olan süre),
2- Gençlik çağı (8-25 yaşına kadar olan devre),
3- Evlilik dönemi (25-40 yaşı arasındaki devre) olmak üzere genellikle üç bölüme ayırmışlardır.
3-Peygamber olduktan sonra, “Mekke Devri”nde geçen olayları incelerken, târihbaşı olarak, Peygamberliğin (Nübüvvetin) l. 2. veya 5 inci yılı gibi, Nübüvvetin başlangıcını; “Medine devri” olaylarında ise,-Hicretin, 1. 2. veya 3 üncü yılı şeklinde Rasûl–i Ekrem (s.a.s.)’in Hicret olayını esâs almışlardır.
4- Hz. Muhammed (s.a.s.) Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rebiülevvel (20 Nisan) pazartesi gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan “Hâşimoğulları Mahallesi”nde, babasından kendisine mirâs kalan evde doğdu. Arapların takvim başı olarak kullandıkları “Fil Vak’ası”, Peygamberimiz (s.a.s.)’in doğumundan 52 gün kadar önce olmuştu.
5-Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in babası, Abdülmuttalib’in oğlu Abdullah; annesi ise Vehb’in kızı Âmine’dir. Babası Abdullah, Kureyş Kabîlesinin Hâşimoğulları kolundan, annesi Âmine ise Zühreoğulları kolundandır. Her ikisinin soyu, bir kaç batın yukarıda, “Kilâb”da birleşmektedir. Her ikisi de Mekke’lidir.
12-Peygamberimizle Hz.Haticenin Nikâhı, Hatice’nin amcazâdesi, Varaka oğlu Nevfel tarafından Hz. Hatice’nin evinde kıyıldı. Ebû Tâlib ile Varaka birer hitâbede bulunarak, her iki âilenin üstünlük ve meziyetlerini dile getirdiler. Esâsen, Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz. Hatice’nin nesebleri Kusayy’da birleşir.
13-Hz.Haticenin Mehiri:Hz. Hatice’ye 20 dişi deve mehir verildi. Nikâhtan sonra develer kesilerek dâvetlilere ziyâfet çekildi.
14-Peygamberimiz (s.a.s.)’in Hz. Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu. Arablarda ilk çocuğun adı ile künyelendirme âdet olduğundan Hz.Peygamber (s.a.s.)’e de “Ebü’l-Kasım” denildi. Kasım ile Abdullah küçük yaşta öldüler. Kızları büyüdüler. Fakat Fâtıma’dan başka hepsi de babalarından önce vefât ettiler. Yalnız Fâtıma, Peygamber (s.a.s.)’in vefâtından sonra altı ay daha yaşadı.
15-Hz. Ali ile evlendirdi. Hasan ve Hüseyin, Hz. Fâtıma’nın çocuklarıdır. Rasûl-i Ekrem (s.a.s.)’in nesli, Hz. Fâtıma ile devâm etmiştir.
16-Peygamberimiz (s.a.s.)’in Mısırlı eşi Mâriye’den de İbrâhim adlı bir oğlu olmuş, fakat Hicretin 10′uncu yılında henüz iki yaşına girmeden ölmüştür.
16-Hz. Muhammed (s.a.s.) 40 yaşında Peygamber oldu. 23 yıllık Peygamberlik devresinin 13 yılı Mekke’de, 10 yılı Medine’de geçti. Bu itibârla Peygamberlik devresinin:
a) Nübüvvet’den Hicret’e kadar devâm eden 13 yıllık süresine “Mekke Devri” (610- 622);
b) Hicretten vefâtına kadar olan 10 yıllık süresine de “Medine Devri” (622-632) denir.
17-Eskiden beri Mekke’deki hanîf ve zâhitler, recep ayında inzivâya çekilirlerdi. Her biri, Mekke’nin 3 mil (bir saat) kuzeyinde Hira (Nûr) dağında bir köşeye çekilir, tefekküre dalardı.PEYGAMBERİMİZİN HAYATI
18-Peygamberimize ilk vahiy geldikten sonra;Hatice daha sonra Hz. Peygamber (s.a.s.)’i amcazâdesi Nevfel oğlu Varaka’ya götürdü. Varaka hanîflerdendi. Tevrât ve İncil’i okumuş, İbrânî dilini ve eski dinleri bilen bir ihtiyardı. Varaka Peygamberimiz (s.a.s.)i dinledikten sonra: -”Müjde sana yâ Muhammed, Allah’a yemin ederim ki sen Hz. İsâ’nın haber verdiği son Peygambersin. Gördüğün melek, senden önce Cenâb-ı Hakk’ın Musâ’ya göndermiş olduğu Cibril’dir. Keşki genç olsaydım da, kavmin seni yurdundan çıkaracağı günlerde sana yardımcı olabilseydim… Hiç bir Peygamber yoktur ki, kavmi tarafından düşmanlığa uğramasın, eziyet görmesin…” dedi. Aradan çok geçmeden Varaka öldü.
19-İslamda ilk İbadet:İslâmda Allah’a imândan sonra ilk farz kılınan ibâdet, namazdır. İkinci vahiy ile el-Müddessir Sûresinin ilk âyetlerinin indirilmesinden sonra, Mekke’nin üst yanında bir vâdide, Cibril (a.s.), Rasûlullah (s.a.s.)’e gösterip öğretmek için abdest almış, peşinden Cibril’den gördüğü şekilde Rasûlullah (s.a.s.) de abdest almıştır. Sonra Cibril (a.s.) Hz. Peygamber (s.a.s.)’e namaz kıldırmış ve namaz kılmayı öğretmiştir.Eve dönünce Rasûlullah (s.a.s.) abdest almayı ve namaz kılmayı eşi Hz. Hatice’ye öğretmiş, o da abdest almış ve ikisi birlikte cemâatle namaz kılmışlardır.
20-İlk Müslümanlar:”İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır.” (Vâkıa Sûresi, 10) Hz. Peygamber (s.a.s.)’e ilk imân eden ve O’nunla birlikte ilk defa namaz kılan kişi, eşi Hz. Hatice oldu. Daha sonra evlâtlığı Hârise oğlu Zeyd. ve amcasının oğlu Hz. Ali Müslüman oldular.
21-Hz. Ebû Bekir’in Müslüman olmasıyla, Peygamberimiz (s.a.s.) büyük bir desteğe kavuştu. Onun gayret ve delâletiyle, Mekke’nin önemli şahsiyetlerinden Affân oğlu Osmân, Avf oğlu Abdurrahman, Ebû Vakkas oğlu Sa’d, Avvâm oğlu Zübeyr, Ubeydullah oğlu Talha da Müslümanlığı kabûl ettiler. Hz. Hatice’den sonra Müslüman olan bu 8 zata “İlk Müslümanlar” (Sabıkûn-i İslâm) denilir.
22-İlk vahiy ile ikinci vahiy arasında geçen “fetret-i vahy” süresinin ne kadar devâm ettiğine dâir rivâyetler 15 gün ile 3 yıl arasında değişmektedir.
Olayların seyrine göre, 1-2 aydan daha çok olmaması gerekir. 2-3 yıl gibi uzun süre olduğunu söyleyenler, “gizli dâvet” süresi ile “fetret-i vahy”i ayıramamış olmRESULULLAHIN HAYATI
23-Peygamber (s.a.s.) Efendimiz ilk üç yıl halkı gizlice İslâm’a dâvet etti. Yalnızca çok güvendiği kimselere İslâm’ı açıkladı. Başta Hz. Ebû Bekir olmak üzere, Hak dini kabul etmiş olanlar da, el altından güvendikleri arkadaşlarını teşvik ediyorlardı. Bu üç yıl içinde Müslümanların sayısı ancak 30′a çıkabildi. Bunlar ibâdetlerini evlerinde gizlice yapıyorlardı.
Peygamberliğin dördüncü yılında (614 M.) inen: “Sana emrolunan şeyi açıkca ortaya koy, müşriklere aldırma”. (el-Hicr Sûresi, 94) anlamındaki âyet-i celile ile İslâm’ı açıktan tebliğ etmesi emrolundu. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) halkı açıktan İslâm’a dâvete başladı.
Açık dâvetin başlamasından sonra, halkla daha kolay temas edebilmek için Rasûlullah (s.a.s.), kendi evinden, Safâ ile Merve arasında işlek bir yerde bulunan “Erkam”ın evine taşındı. Bir çok kimse bu evde İslâm’la şereflendiği için bu eve “Dâr-ı İslâm” denildi.
24-Alay ve hakaret Dönemi :Kureyşliler başlangıçta Hz. Muhammed (s.a.s)’in Peygamberliğini önemsememiş göründüler. İmân etmemekle beraber, putlar aleyhine söz söylemedikçe, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in dâvetine ses çıkarmadılar. Yalnızca, Rasûlullah (s.a.s.)’i gördüklerinde, “İşte gökten kendisine haber geldiğini iddia eden…” diyerek eğlendiler. Müslümanları alaya alıp küçümsediler. Böylece “alay devri” başlamış oldu.
25- İşkence Dönemi Başladı:
a) Kureyş’in Ebû Tâlib’e Başvurması:
b) Kureyş’in Hz.Peygamber (s.a.s)’e Başvurması
c) İlk Müslümanların Gördükleri Eza ve Cefalar
26-HABEŞİSTANA HİCRET :”Zulme uğradıktan sonra, Allah yolunda hicret edenleri, and olsun ki, dünyada güzel bir yerde yerleştiririz. Âhiret ecri ise daha büyüktür.” (en-Nahl Sûresi, 41)
a) Habeşistan’a İlk Hicret Edenler (615 M.)
b) İkinci Habeşistan Hicreti (616 M.)
27- Hz. Hamza’nın Müslüman Olması :Hamza, Peygamberimizin amcalarındandır. Süveybe’den O da emdiği için, Rasûlullah (s.a.s.) ile süt kardeştir. Mekke Devri’nin 6′ıncı (616 M.) yılında Müslüman olmuştur.
28-Hz. Ömer’in Müslüman Olması :Hz. Peygamber (s.a.s.) Safâ semtinde Erkâm’ın evindeydi.
Ömer’in silahlı olarak geldiğini gören Müslümanlar telaşlandılar. Yalnızca, Hz. Hamza:
-İyilik için gelirse ne âlâ, aksi halde geleceği varsa, göreceği de var, telâşa gerek yok… dedi. Sağından ve solundan iki kişi tutarak Rasûlullah (s.a.s.)’in huzuruna götürdüler. Ömer, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in önünde diz çökerek şehâdet getirdi. Orada bulunanlar sevinçlerinden hep birden tekbir getirdiler. Safâ tepesinde yükselen “Allâhü Ekber” sadâsı ile Mekke ufuklarını çınlattılar.
Ömer:
-”Kaç kişiyiz”? diye sordu.
-”Seninle 40 olduk,” dediler. Ömer:
-”O halde ne duruyoruz”? Hemen çıkalım, Harem-i Şerîf’e gidelim, dedi. Bütün Müslümanlar toplu halde Kâbe’ye gitti
29-Hz.Hamze ve Hz.Ömerin Müslüman Olmalarının Önemi:Hamza ve Ömer’in Müslüman olmalarıyla, İslâm’ın yayılması hız kazandı. Daha önce 6 yılda sayıları ancak 40 kişiye ulaşabilmişken bir yıl sonra Müslümanların sayısı 300′ü geçmiş, bunlardan 90 kişi Habeşistan’a hicret etmişti.
30-Mekke Devri’nin 7′nci yılı (616 M.) Muharrem ayında Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Ebû Cehil’in başkanlığında toplandılar. Hâşim oğullarıyla alış-veriş yapmamağa, kız alıp-vermemeğe, görüşüp buluşmamağa, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeğe karar verdiler. Bu kararı bir ahidnâme şeklinde yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kâbe’nin içine astılar. Böylece Müslümanları canlarından bezdirip Hz. Peygamberin kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara aykırı hiç bir şey yapmayacaklarına dâir yemin ederek karar hükümlerini müsâmahasız uygulamağa başladılar. Bu karardan sonra, şurada-burada dağınık halde olan bütün Müslümanlar Ebû Tâlib mahallesi’nde Hâşimî’lerle birleştiler. Ebû Leheb, Hâşimî’lerden olduğu halde, müşriklerle beraber oldu ve mahalleden çıktı. Ebû Tâlib, Müslüman olmadığı halde, Müslümanların başına geçti. Hz. Peygamber de üç yıldan beri ikamet etmekte olduğu Erkâm’ın evinden, Ebû Tâlib Mahallesine taşındı. Müslümanlar burada üç yıl (616-619 M.) abluka altında kaldılar.
31- Acıklı Günler :Müslümanlar abluka altında kaldıkları bu üç yıl içinde çok sıkıntı çektiler. Yeteri kadar erzâk temin edemedikleri için, açlıktan ağaç yapraklarını yediler. Bazı küçük çocuklar, gıdasızlıktan öldü. Ebû Cehil gece-gündüz Ebû Tâlib Mahallesi’ne girip çıkanları kontrol ediyor, mahalleye gizlice yiyecek maddesi sokulmasına imkân vermiyordu. Hamza ve Ömer gibi cesûr olanların dışında kimse çarşıya çıkıp alış-veriş yapamıyordu. Sa’d İbn Ebî Vakkas, bir defa bulduğu bir deri parçasını ıslatmış, ateşte kavurarak yemişti. Kadınların ve çocukların açlıktan feryatları mahalle dışından duyuluyordu. Müslümanlar yıllık yiyecek ve diğer ihtiyâçlarını ancak “eşhür-i hurum” denilen kan dökülmesi yasak dört ayda (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep) temin etmeğe çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz de dâvet ve tebliğ vazifesini, özellikle Mekke’ye dışarıdan gelenlere ancak bu aylarda yapabiliyordu.
32-Müslümanlar üç yıl süren bu boykot esnâsında dayanılmaz sıkıntılara katlandılar. Fakat Kureyş bundan da hiç bir netice alamadı.
33-Ebu Talib ve Hz.Haticenin vefatları:Müslümanlar ablukadan kurtuldukları için sevindiler. Çektikleri sıkıntıları unutmağa başladılar. Fakat sevinçleri uzun sürmedi. Boykotun kalkmasından 8 ay kadar sonra, iki büyük acı ile karşılaştılar. Mekke Devri’nin 10′uncu yılı Şevvâl ayında önce Ebû Tâlib, üç gün sonra da Hz. Hatice vefât etti. En büyük desteği olan, sevdiği iki insanı peşpeşe kaybettiği için Rasûlullah (s.a.s.) çok üzüldü. Bu sebeple Mekke Devri’nin 10′uncu yılına “Senetü’l-huzn” (Hüzün yılı ) denildi.
34- İkinci Akabe görüşmesinden sonra, Mekke Devri’nin 11′inci yılı Recep ayının 27′inci gecesi (Hicretten 19 ay önce) Peygamber Efendimizin “İsrâ ve Mîrâc” mûcizesi gerçekleşti. İsrâ, gece yolculuğu ve gece yürüyüşü; Mîrâc ise, yükseğe çıkmak ve yükselme âleti demektir. Bu büyük mûcize, gecenin bir bölümünde cereyân ettiği ve Rasûlullah (s.a.s.) bu gece semâlara ve yüce makamlara yükseldiği için bu mûcizeye “İsrâ ve Mîrâc” denilmiştir.
35-Hicrî yılbaşı Muharrem ayı ile başlar.

SİYER-İ NEBİ İKİNCİ DERS

1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri:Mekke,Medine ve taif
2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin 13 yılını Mekke’de 10 yılını Medine’de geçirmiştir.
3) Mekke’ye ilk defa putu getiren ve Kabe’ye yerleştirilmesinin öncülüğünü yapan Amr bin Luhay
4) Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cuda’nınevinde bir antlaşma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslam’daböyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim”dediği antlaşma Hilfül Fudül Antlaşması
5)Savaşılması yasak olan haram aylar:Recep,Zilkade ,Muharrem ayları
6) Hz.Muhammed (sav)’e peygamberlik 40 yaşında,nerede ve Hira da verilmiştir.
7) Haniflik dinine mensup olan kimseler :
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?Tevhid inancına sahiplerdi,Hz.İbrahim’in dinini yaşatmaya çalışırlardı.Mensuplarının çoğu okuma yazma bilirdi
Fetretü’l Vahy :Vahyin kesilmesi demektir.
9) Peygamberimiz:Mekke’de 571 yılında Rebiülevvel ayının 12. Gecesi dünyaya gelmiştir
O’na Muhammed ismini veren dedesi Abdulmuttalip’tirHz.Peygamber’in Abdullah, Üneyse ve Şeyma adlı Süt kardeşleri vardır
10) Suffe Ashabının katıldığı işlerden iplomatik faaliyetler,İlim tahsili.Medine dışına irşad ve İslam’ı anlatmak
11) “Kurra” tabiri Suffe ehli için kullanılmıştır.
12) İki kıbleli mescid Medine de bulunmaktadır.
13) Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) zamanında
Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanla Muhacir
onlara yardım eden Müslümanlara da Ensar denir.
14) Peygamberimiz Medine’ye geldikten sonra ilk iş
olarak Bir mescid inşa etmiştir yapmıştır.
15) Ezanın rüyasında kendisine öğretildiği sahabi:Abdullah bin Zeyd bin Sa’lebe
17) Hz Peygamber insanları öncelikle Öğütle, delille, ikna yoluyla ve Kur’an’laİslam’a davet etmiştir.
18) İslam’da ilk hicret nereye ve ne zaman yapılmıştır?Habeşistan-Peygamberliğin 5.yılı
19) Hz .Muhammed (sav)’e peygamberlik geldikten sonra bu durumu kendisine anlattıklarında, “Bu
gördüğün Allah’ın Musa’ya indirdiği Cebrail’dir.Keşke davet günlerinde genç olsaydım,keşke kabşlenin
seni yurdundan çıkaracağı günlerde hayatta bulunsaydım” diyen ve Hz. Hatice’nin amcasının oğlu
olan kişi Varaka bin Nevfe
20) Aşağıdaki şıklardan hangisinde İslam’ı ilk kabul edenler doğru olarak verilmiştir?Hz.Hatice-Hz.Ali-Hz.Zeyd-Hz.Ebubekir
21) Sahiplerine büyük miktarda ücretler ödeyerek birçok müslüman köleyi hürriyetine kavuşturan
sahabe Hz.Ebubekir
22) İslam’ı kabul etmeleriyle Müslümanların güç kazandığı iki sahabe kimdir?a) Hz.Hamza-Hz.Ömer
23) Habeşistan’a ikinci hicrette Habeş kralı Necaşi vehıristiyan din adamları huzurunda muhacirleri
temsilen konuşan sahabe kimdir ve Kur’an-ı Kerim’den hangi sureyi okumuştur?
d) Cafer bin Ebi Talip-Meryem Suresi
24) Peygamberimizin bizzat kendisinin de çalışarak yaptırdığı İslam’ın ilk mescidi hangisidir ve
Peygamberimizi Medine’de 7 ay evinde misafir eden
sahabe kimdir?a) Kuba Mescidi – Halit bin Zeyd
25) Hz Peygamber döneminde meydana gelen çarpışmalar, dünya harp tarihinin bilinen en az kan
dökülen savaşlarındandır.Müslümanlardan 138 şehit , müşriklerden 216 ölü
26) Hz Peygamber’in emir ve komutasında kaç gazve gerçekleşti?27
27) Peygamberimiz ve müslümanlar, Tebuk seferine mazeretsiz olarak katılmayan Ka’b bin Malik, Mürare
b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye isimli sahabilere nasıl bir muamelede bulunmuşlardır?

b) 50 gün süreyle irtibatlarını kestiler
28) Hz. Peygamber ömrünün son günlerinde rahatsızlığının arttığı zamanlarda imamlık için yerine
kimi geçirmiştir?Hz. Ebu Bekir
29) Hz. Peygamber oğlu İbrahim’i dünyaya getiren Mariye’yi nasıl mükafatlandırmıştır? Azat etmiştir
30)Hz. Peygamber hangi tarihte vefat etmiştir? 12 Cemaziyelevvel 630 Cuma
31) Arazi vergilerinden alınan zekata ne ad verilir?b) Öşür
32) İslam devletinde Gayr-i Müslimlerden alınan baş vergisine ne ad verilir?d) Cizye
33) İslam’ın ilk yıllarında Müslümanların çoğunluğunu hangi kesim oluşturmaktadır ?c) Gençler
34) Hadis- i şeriflere göre en faziletli müslümanlar
kimlerdir?b) Ashab-ı Bedir
35) Amir b Sa’ saa kabilesine İslamiyeti tanıtmak üzeredavet edilen 70 kurra tuzağa düşürülerek ikisi hariçhepsi şehid edildi. Hz Peygamberi çok üzen ve 40 güne yakın sabah namazlarında beddua etmesine sebep olanolay nerede vuku bulmuştur? Bi’ ri Maune kuyusunun bulunduğu yerde
36) Müstalikoğulları Gazvesi sonunda Hz Aişe’ye
yapılan iftira Nur Suresi 11-21 inci ayeti kerimeler ile
aydınlığa kavuştu. Hz Aişe’nin ve onu getiren
sahabinin masumiyeti ve temizliği anlaşıldı. İftiranın
ağır bir gühah olduğu, şüphe ve tahmin üzerine ki

SİYER-İ NEBİ ÜÇÜNCÜ DERS

1-Peygamberimiz Hz:Muhammed (a.s.) ın hayatını konu alan kitaplara “Siyer” denir.
2-Peygamberimiz, Mekke’de 20 Nisan 571 yılında dünyaya gelmiştir.
3- Peygamberimizin babası Abdullah, annesi Âmine, süt annesi Halime ve dedesi Abdülmuttalip’tir.
4-Peygamberimiz (a.s.) Kureyş kabilesinin Haşimoğulları soyundandır. Ve zincirleme olarak Hz. İbrahim (a.s.) a dayanır.
5- Doğumundan 2 ay önce babası, 6 yaşında annesi, 8 yaşında iken dedesi vefat etmiştir.
6-Dedesinin vefatından sonra, Peygamberimizin koruyuculuğunu Amcası Ebu Talip üstlenmiştir.
7-Peygamberimizin meşhur isimleri: 1- Ahmed 2- Mahmud 3- Mustafa 4- Muhammed 5- El-Emin
8- Peygamberliğinden öncede, sonrada hiç yalan söylemediği için O’na doğru sözlü, güvenilir anlamına Muhammed-ül Emin ismi verilmiştir.
9- Peygamberimizin ilk evliliği 25 yaşında iken, Hz.Hatice validemizle olmuştur.
10-Peygamberimize vahiy gelmeden önceki çağa “Cahiliye Çağı” denir.
(Bu çağa cahiliye çağı denmesinin sebebi, insanlar çok kötülük yapıyor ve elleri ile yaptıkları resim heykel gibi putlara tapıyorlardı”)
11 Kur’an da ismi geçen en büyük üç put .
1-Lat : Taifte bulunurdu ve Sakif Kabilesi buna tapardı.
2-Menat : Medinelilerin putu idi. Evs, Hazrec ve Gassan kabileleri bu puta tapardı.
3- Uzza : Mekke’de bulunurdu. Kureyş ve Kinane kabileleri bu puta taparlardı.
12-Peygamberimize İlk vahiy, Mekke yakınlarındaki Hira daginda, Miladi 610 yılında gelmiştir.
13-Hz. Muhammed (a.s.) 40 Yaşında iken Peygamber gönderildi.
14- İslamın ilk emri “Oku” dur.
15- İlk Müslümanlar;
1- Hanımlardan Peygamberimizin eşi Hz. Hatice
2- Büyüklerden Hz. Ebu Bekir dir.
3- Çocuklardan amcasının oğlu Hz. Ali,
4- Kölelerden Hz. Zeyd b. Harise (Radıyallâhü anhüm)
16: En çok işkence gören ilk Müslümanlar . 1- Bilal-ı Habeşi ,2- Ammar bin Yasir ,3- Habbab bin Erer, 4- Hz.Sümeyye.
17: Peygamberimize ve ilk Müslümanlara en çok eziyet eden müşriklerin ele başıları
1- Ebu Leheb 2- Ebucehil 3- Velid bin Muğire 4- As bin Vail 5- Ümeyye bin Halef
18- Müşriklerin Müslümanlara işkence ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaşınca, Peygamberimizin izni ile, peygamberliğinin 5. yılında 11’i erkek, 4’ü kadın olmak üzere, toplam 15 kişilik ilk grup Habeşistana göç etmiştir. Bu grup; adaleti ile ünlü “Necaşi” isimli kralın yönettiği Habeşistan’da iyi karşılanıp, huzura kavuşunca, bir yıl sonra 80 kişilik 2. grup da aynı ülkeye göç etmişti
19-Hz.Ömer, Peygamberimizin peygamberliğinin 6. yılında, 33 yaşında Müslüman olmuştur.
20- Peygamberliğinin 10. yılında, önce, Müslüman olmadığı halde O’nun en büyük koruyucusu ve destekçisi olan amcası Ebu Talip 80 yaşında iken vefat etti. Bundan birkaç gün sonra da hayat arkadaşı, en büyük teselli kaynağı Hz. Hatice validemiz ebedi âleme göç etti.
Peygamberimiz çok üzüldüğü için bu yıla senetül hüzün (hüzün yılı) denmiştir.
21- Tâif yolculuğu İslâm Tarihi’nin en acıklı olaylarından biridir. Peygamberimiz amcası vefat edince, Kureyşlilerin çok âdi saldırılarına uğramaya başlamıştı. Bunun üzerine Mekke yakınındaki Tâif’e gitmeye karar verdi. Amacı; Tâiflileri Hak Dine davet etmek ve onların desteğini sağlamak idi. Fakat Tâifliler İslam’ı kabul etmek şöyle dursun, ayak takımını toplayarak Peygamberimizi ve yanındaki Zeyd bin Harise’yi taşa tutmuşlar ve çok iğrenç bir eylem sergilemişlerdir.
22-“Akabe Görüşmeleri” : Hz. Peygamber 13 sene Mekke’de Arapları İslâm’a davet etti.
Fakat müşriklerin engellemeleri sebebiyle, arzu edildiği ölçüde başarılı olunamadı. Bunun üzerine Peygamberimiz, çeşitli yollarla Medinelilerle ilişki kurmaya ve onlara yeni dini anlatmaya başladı. Medinelilerden ilk Müslüman olan Sâmit oğlu Süveyd’dir. Milâdi 621 yılında, Hac mevsiminde Mekke’ye giden Medinelilerden 12 kiŞilik bir gurup, Mekke yakınlarında “Akabe” denilen yerde Hz. Peygamber ile gizlice görüştüler ve O’na destek olma sözü verdiler. İşte bu olaya “1. Akabe Biatı” (sözleşmesi) denir. Bundan bir yıl sonra yine aynı yerde, bu defa 75 kişilik bir gurup Müslüman olarak, Peygamberimizi ziyaret etmişler, yeni bir anlaşma yaparak O’na destek sözü vermişler ve Peygamberimizi Medine’ye davet etmişlerdir. İşte bu olaya da “2. Akabe Biatı” denilmektedir.
23- Hicretten 1,5 yıl önce, Peygamberimiz Yüce Allah’ın katına yükselmiştir. Bu olaya Mi’rac denir.
24-Hicret; Peygamberimizin ve ilk Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesidir. Mîlâdi 622 yılında olmuştur.
25- Mekke’nin ileri gelen müşrikleri; Peygamberimize ve İslâm’a giren ilk Müslümanlara pek çok zulüm ve işkence yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı anlatma ve yayma İmkânı kalmadığından, Medineli ilk Müslümanların davet etmesi ve Yüce Allah’ın izin vermesiyle, Peygamberimiz ve Mekke’deki müslümanlar Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardır.
26- Peygamberimiz Hicret esnasında Medine yakınlarında Kuba köyünde 10 gün konaklamışlar ve burada kendisi de bizzat çalışarak İslâm’ın ilk mescidi olan (Kuba Mescidi) ni yapmışlardır.
27- Peygamberimiz, Kuba köyünden Medine’ye büyük bir kalabalıkla hareket etmişler ve “Beni Salim” yurduna vardıklarında, öğle namazı vakti olmuştu. Öğle namazını kılmak üzere mola verdikleri bu yerde, Cuma namazının farz kılındığına dair âyetler nâzil olmuş ve burada ilk Cuma namazı kılınmıştır.
28-Peygamberimiz medine’ye vardığında ilk yaptığı en önemli işler şunlardır:
C-28: 1- Yeri belirlenerek Mescid-i Nebevi’nin yapımına başlanılmıştır.
2- Mekke’li “Muhacir” (göç eden) diye adlandırılan Müslümanlarla Medine’li “Ensâr” (yardım edenler) diye isimlendirilen Müslümanlar arasında “Kardeşlik Anlaşması” yapılmıştır.
3- Yahûdilerle anlaşma imzalanmıştır.
31- Kıblenin değişmesi :Önceleri Müslümanlar namazlarını Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya yönelerek kılıyorlardı. Yahudiler bu konuyu Müslümanlara karşı kullanıyor, dedi kodu yapıyor ve kendileri için gurur kaynağı kabul ediyorlardı. Bu duruma hem Peygamberimiz hemde ilk Müslümanlar çok üzülüyorlardı. Sonunda Medine’de, hicretin 2. yılında, Kıblenin Kudüsteki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Mescid-i Haram’a çevrildiğini emreden âyetler nazil oldu. Bundan sonra Müslümanlar namazlarını Mescid-i Haram’a, dolayısıyla O’nun içinde bulunan Kâbe’ye yönelerek kılmışlardır.
32-Sahâbe; Hz. Peygamberi sağlığında görüp, O’nunla sohbet eden Müslümanlara denir.
33-Ensar; Mekke’den Medine’ye göç etmek zorunda kalan ilk Müslümanlara yardım eden Medine’li Müslümanlara denir.
34-Muhacir; Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara denir.
35-Peygamberimiz (s.a.v.) in yaptığı en önemli savaşlar:
1- Bedir Savaşı 2- Uhud Savaşı
3- Hendek Savaşı 4- Mekke’nin Fethi
35- Bedir savaşı 824 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır.
36- Uhud savaşı 625 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır
37-Hendek savaşı 627 yılında, Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında yapılmıştır. Bu savaşta da Müslümanlar galip gelmişlerdir.
38- Hicretin 6. yılında (m. 628) Peygamberimiz 1400 kişilik bir sahabe gurubu ile Kâbe’yi ziyaret etmek amacıyla, Medine’den yola çıktılar. Mekke müşrikleri bunu duyunca telaşa düştüler ve Müslümanları Mekke’ye sokmama kararı aldılar. Buna karşılık Müslümanlar da “Hudeybiye” denilen yerde “Şecere-i Rıdvan” adı verilen bir ağacın altında toplanarak, gerektiğinde bütün güçleri ile müşriklere karşı koymak üzere Hz. Peygambere söz verdiler.Bu olaya “Rıdvan Biatı” denir. Müşriklerin ileri gelenleri ile Peygamberimiz arasında yapılan uzun görüşme ve pazarlıklardan, bir yıl sonra Kâbe’yi ziyaret etmek üzere, tarihi bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya “Hudeybiye Barış Antlaşması” denilir.
38-Hicretin 6. yılında (m.628 yılı), Medine –Suriye yolu üzerinde bulunan, Yahudilere ait, ama Müslümanlara karşı kışkırtma odağı olarak kullanılan Hayber Kalesi, 1600 kişilik Müslüman ordusu ile fethedilmiştir. Bu savaşta Hz. Ali olağanüstü kahramanlıklar ve başarılar göstermiştir.
39-Peygamberimizin peygamberliği 23 yıl sürmüştür. Bunun 13 yılı Mekke’de, 10 yılı da Medine’de geçmiştir.
40-Peygamberimiz 63 yaşında iken, 632 yılında, Medine-i Münevver’de vefat etmiştir. Kabri Medine-i Münevvere’dedir. Kbrinin bulunduğu yere “Cennet Bahçesi” veya “Tertemiz Bahçe” anlamına gelen “Ravza-i Mutahhara” denilmektedir.
41-Peygamberimizin 7 çocuğu olmuştur. Bunların üçü erkek, dördü kızdır.
Erkek çocukları : Kasım, Abdullah, İbrahim’dir.Kız çocukları : Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, ve Fatımadır.İbrahim dışında kalan diğer çocukları, Hz. Hatice validemizden olmuştur.
42-Peygamberimizin ev halkına “Ehl-i Beyt” denir.
43-Peygamberimizin dünyada iken Cennete gireceklerini müjdelediği 10 sahabeye “Aşere-i Mübeşşere” “müjdelenen 10 kişi” denir. Aşere-i Mübeşşere” (Dünyada iken Cennetle müjdelenen 10 sahabe )şunlardır.
1- Hz.Ebu Bekir
2- Hz.Ömer
3- Hz.Osman
4- Hz.Ali
5- Hz.Talha bin Ubeydullah
6- Hz.Zübeyr bin Avam
7- Hz.Abdurrahman bin Avf
8- Hz.Sa’d bin Ebi Vakkas
9- Hz.Ebu Ubeyde bin Cerrah
10- Hz.Said bin Zeyd (r.anhüm)

5

Ağustos
2012

Merak Edilen Dini Sorular-2

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  686 Kez Okundu

-Fil ordusu kabeyi yıkmaya ne zaman geldiler?
-Çanakkale de bayram namazı?
-Kabeye bakarak yapılan dua?
-İki minare arasına çekilen yazıya ne denir?
-Peygamberime kaç yıl vahiy geldi?
-Peygamberimizden sonra halifelik kaç yıl sürdü?
-114 surenin kaçı Mekkidir?
-Boykot kararı alıp Kabenin duvarına asan müşrik kim?
-Peygamberimizin beni yaşlandırdığı dediği sure hangi suredir?
-Ramazan ayında camiler de iki minare arasına asılan ışıklı yazılara ne denir?
-Havaic-i Asliye ne demektir?
-İmsak ne demektir?
-Hira ve Sevr dağları bizlere neleri hatırlatır?
-Peygamber Efendimizin kız çocuklarının isimleri nelerdir?
-İlk ezan okuyan sahabe kimdir?
-Erdemliler Cemiyeti nedir?
-K.Kerim de kaç yerde cennetten bahsedilmektedir?
-Hz.Yusuf Aleyhisselam kimin soyundandır?
-İslam da oruç neden bu ayda tutulur?
-Peygamber Efendimizin öz amcaları kimlerdir?
-Oruç ne zaman farz kılındı?
-İstiaze ne demktir?
-Vakıf işaretleri ve anlamları ne demektir?
-Kuranı Kabe de açıktan okuyan sahabenin adı nedir?
-Havkale ne demktir?
-Kuran da en kısa sure hangi suredir?
-Kurana ilk noktalama ve harekeyi koyan alimler kimlerdir?
-Sebeb-i Nuzül ne demektir?
-Kuran çoğaltıldığın da gönderildiği şehirler?
-Kıraat imamız ve ravisi kimdir?
-Kuranı okuma ve dinlemenin hükmü nedir?
-Surelerinin uzunluk ölçülerine göre surelerin isimlendirilmesi?
-Abadile kimlerdir?
-Peygamberimizin ilk eşi kimdir?
-4 Halife kimlerdir?
-Hicret ne demektir?

-Tahkiki iman ne demektir?
-Peygamber Efendimiz hicretin kaçıncı yılında hac yaptı?
-Medine şehrinin önceki ismi nedir?
-Yemin kefareti için aynı yada nakti yardımların verileceği kişiler?
-Tefsir ne demektir?
-Peygamber Efendimizin aile yakınlarını ifade eden terime ne denir?
-Müfessir kime denir?
-Muhaddis kime denir?
-Hz.Osmanı kim şehit etti?
-Hz.Aliyi kim şehit etti?
-Kus b. Saide hutbesinin metni?
-Hudeyb b. Adiyy adlı sahabe ?
-Medine de ilk nüfus sayımı ne zaman yapıldı?
-Hz.Osman Peygamber Efendimizin hangi kızları ile evlendiler?
-Hz.Osmanın kabri nerededir?
-Hz.Osmana neden Zinnureyn denir?
-Kabedeki görevler hangileridir?
-Mescid-i Dırar ne zaman yıktırıldı?
-Peygamber Efendimizin süt annesi Hz.Halimenin eşi adı nedir?
-Peygamberimizin anneanesinin ismi nedir?
-Kirâmen kâtibin isimli meleklerin görevleri nelerdir?
-Sahihi buhari üzerine yapılmış şerhler nelerdi?
-Medinede ilk doğan erkek cocuk sahabinin ismi nedir?
-Zebur kitab hangi Peygambere indirilmiştir?
-Ramazan ayı neden Kuran ayıdır?
-Her ayetinde Allah yazılı sure hangi suredir?
-Ensar, muhacir ve muhadramun ne demektir?
-İsrailoğulları hakkında kaç ayet indi?
-Hz.Hatice validemiz vefat edince Peygamberimiz kiminle evlendi?
-Peygamberimizin halalarının isimleri nelerdir?
-Hz.Peygamber t sav amcası Ebu Talibi kaybettiği yıla ne denir?
-Selef-i Salihin ne demektir?
-Halid bin Velid kimdir?
-Boykot yıllarında müslümanlar ne yedi ve nasıl geçindiler?
-Kaç Peygamber gönderildi?
-Dini hitabet nedir?
-İtikadı ve ameli düşünce disiplinine ne d enir?
-Kuran-ı Kerim de durak işaretlerinin anlam ve isimleri?
-Ramazan ayında itikafa girmenin hükmü nedir?
-Peygamberimizin defni nasıl yapıldı?
-Bedir savaşında ilk şehit sahabe kimdir?
-Padişah imzalarına ne denir?

Toplam 22 sayfa, 10. sayfa gösteriliyor.« İlk...8910111220...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.