11

Temmuz
2012

BÜYÜK DUALAR-2

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  885 Kez Okundu

Sıkıntı zamanlarında okunacak Dua:
Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı, ey umutsuzluğa düşmüşlerin yardımcıı, ey yoksulların sahibi, yey zayıfların gücü,ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sığınağı, ey kudretinyalnız kendine mahsus olduğu, ey ihsaniyle tanınmış, keremi sonsuz Rabbim, Muhammed ce ali yüzü hürmetine sıkıntımı gider.
-Hastalıktan şifa bulmak için yapılacak dua:
Allahım, senden dünyada ve ahirette huzur ve sağlık isterim.Allahım senden, dinim, dünyam , çoluk çocuğum ve malım için af ve afiyet isterim.Allahım , ayıplarımı kapat, beni korktuklarımdan güvene kavuştur.Allahım, beni, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve başımdan gelecek her türlü hastalıklardan , kötülüklerden koru,altımdan gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekten, yere vurulmaktan senin yücelüğine sığınırım. Allahım beni ilim ile zenginleştir, hilm ile süsle, takva ile kereme kavuştur,afiyetle güzelleştir.
-Berat Gecesi yapılacak Dua:
Ya Rabbi! cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin.
-Sadaka verildiğinde yapılacak dua:
Rabbimiz bizden kabul buyur, sen işiten , bilenin.
-Her işin başında yapılacak Dua:
Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver, bize işimizde doğruluk ver, Rabbim, göğsümü aç, işimi kolaylaştır.
-Recep ayında her gün okunacak dua:
Allahım Recep ve Şabanı bize mübarekeyle, bizi Ramazana yetiştir.
-Kadir Gecesi Yapılacak Dua:
Allahım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.
-Birisinin Ölüm Haberini duyunca yapılacak dua:
Biz Allah içiniz ve Ona döneceğiz.Allahım onu iyilik edenlerden yaz,kitabını yücelere koy, onun yerine hayırlı çocuklar bırak.Allahım onun sevabından bizi mahrum etme, ondan sonra bizi de fitneye düşürme, bizi de onu da affet.
-Yakın ölülerimizin dünyada yaşayanlara yaptıkları dua:
Peygamberimiz, amelleriniz ölmüş akraba ve yakınlarınıza gösterilir.Amelleriniz iyi olursa sevinirler, iyi olmazsa şöyle dua ederler;Allahım! Onları hidayete erdirmeden ruhlarını alma diye, diye dua ederler.
-Meleklerin Müminlere Duası:
Bir kimse namaada iken melekler şöyle dua ederler:Allahım onu mağfiret et, onu acı, diye dua ederler.
EyRabbimiz!Onları da , onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetleine koy.Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin.Onları kötülüklerden koru.Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun.İşte büyük başarıdır.(Mümin :8-9)
-Peygamberimizin vefatı esnasında yaptığı son dua:
Allahümme Refikıl A la:Ey Allahım, bana acı, bana merhamet et, beni yüce dostuna kovuştur, dedi ve vefat etti.
-Peygamberimiz şöyle dua etmişlerdir:
.Allahım, beni yargıla, beni esirge, bana hidayet et, bana afiyet ve rızık ihsan et.(sahih-i müslim, c.8, s.71)
.Allahım , senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik(ihsan etmeni) dilerim.(ibn-İ m-Mace, C.2,S.1260)
.Allahım, dünyada ve ahirette senden sağlık ve afiyet dilerim.(a.g.e.c.2, s.1266)
.Allahım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet, günahlarımı bağışla. (a.g.e , c.2,s.1288)
.Allahım , ayrılıktan ve nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.(Ebu Davud,c.2, s.93)
.Allahım , dört şeyden; faydasız ilimden, korkusuz kalpden, kötü ahlaktan sana sığınıyorum.(A.g. e.C.2,s.92)
.Allahım, işlediğim ve (henüz) işlemediğim şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.(a.g.e.C.2,s.92
.Allahım, kalbimde nur, göümde nur, kulağımda nur, sağımda nur,solumda nur, üstümde nur,altımda nur, önümde nur, arkamda nur kıl, beni nur eyle.(Zübdetül-Buhari El.Terc. S.123)
-İstiğfarın,tövbenin büyüğü şöyle dua;
Allahım, sen benim Rabbimsin.Senden başka ibadete layık hiçbir şey yoktur.Sen beniyoktan varettin.ben senin kulunum.Sana verdiğim sözde gücümün yettiği kadar duruyorum. yaptığım günahların kötülüğünden sana sığınırım.Bana verdiğin nimetleri ikrar ederim, kusur ve kabahatlarimi de itiraf ederim.benim suçlarımı ört(bağışla), senden başka günahları bağışlayacak yoktur.(ancak sen varsın).Kim, bunu -iyice inanarak- gündüz okurda ölürse cennete gider.Kim geleleyin böyle yalvarıp da ölürse cennete gider.(A.g.e. S.977)
-Peygamber Efendimizin Son Duası:
Cebrail Aleyhisselam ile Azrail Aleyhisselam Peygamber evinin kapısındalar.Cebrail Aleyhisselam, içeriye girmek ve Allahın emrini yerine getirmek için izin istediğini bildirdi. İzin verildi.Sonsuzluk Nebisinin başları Hz.Aişenin göğsünde, gözlerini açtılar, tavana diktiler, şehadet parmaklarını kaldırdılar ve altı kere hecelediler;Allahümme fi refikıl ala=Allahım !BeniRefik-i Alaya ulaştır, dedi. Ve mübarek başları hareketsiz kaldı.

Can dayanmaz nare ya Resulallah,
Senden olur çare ya resulallah,
Ah edip inledim nice bin zaman,
Gönlüm pare pare ya resulallah
Kıtmır inim,kovma yüce kapından,
Hasretim didare ya resulallah.
SALAT VE SELAM ÜZERİNE OLSUN
YA RESULALLAH

-Cuma Duası:
Allahım!Beni sana yönelenlerin en iyisi,Sana yaklaşanların en yaklaşanı, beni Senden(dua edip) isteyen ve arzu edenlerin en iyisi ve en üstünü eyle.
-Kurban keserken okunacak dua:
Muhakkak ben, dinime bağlanarak gökleri ve yeri Yaratan Allaha yöneldim.Ben müşriklerden değilim.(Enam , 79)
-Sabah kalkınca okunacak dua:
Hamdolsun bizi öldükten sonra dirilten Allaha!Öldükten sonra diriltmek O nadir.Ona aittir, dönüş Onadır.
-Uykudan korkan kimsenin okuyacağı dua:
Allahım gazabından kullarının şerrinden, şeytanların her türlü şerrinden ve uğramalarından Allahın bütün kelimelerine sığınıyorum.(Ebu Davud,Tıb,Hadis No:3893)
-Güzel rüya görmek için okunacak dua:Allaha inanıyor,Allaha güveniyoruz.İşlerimizi Ona tevdi ediyoruz.Allah ne güzel vekildir.Ve Ondan başka güç ve kuvvet sahibi kimse yoktur.
-Erken kalkmak için okunacak dua:Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla.Ona ne uyku nede uyuklama tutmaz.Allahım!Gözlerimi uyandır, kalbimi aydınlat, bana çok uyku verme, gafletten kurtar Allahım.
-Yemek duası:
Euzü billahi mineş şeytanırracim
Bsmillahirrahmanirrahim.
Külu veşrebu vela türifü innehu la yuhibbul musrifin(Araf:31)
Nimeti celulullah
Bereketi halilullah
Şefaat Ya resülellah
Nasibu Devlet
Ölülerimize rahmet
Soframıza bereket
Allahumme zid vela tenkus
Bihurmetil-Fatiha
-Oruç ve iftar duas:
Allahım! senin rızan için oruç tuttum.Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım.(Ebu davud,Hadis NO:2/265)
-Kabir Ziyaretinde okunacak dua:
Ey müminler diyarının halkı!Selam size.Bizlerde Allah dilediği an sizlere katılacağız.Allahtan kendimiz ve sizin için afiyet istiyorum.(İbn-iMace,Cenaiz,H.N:1547 )
-Bir ölüm haberi alınca okunacak dua:
Biz Allahtan geldik yine Ona dönecek ve elbette Rabbimize kavuşacağız.
-Derse çalışırken veya sınava girerken okunacak dua:
Besmeleden sonra;Rabbim! İlmimi ve anlayışımı artır ve beni salih kullara dahil eyle.Rabbi!Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çözki sözümü anlasınlar.Ya Hafız ya Rakıb, Ya Nasir, Ya allah, Rabbim! kolaylaştır, zorlaştırma;rabbim(işimi) hayırla tamama erdir.

-Dünya ve ahireti isteyen müminlerin duas:
Rabbimiz!Bize dünyada da nimet, iyilik ve güzellik ver, ahirette de nimet, iyilik ve güzellik ver, bizi ateş azbından koru! (Bakara,2/20)
-Ana -babaya Dua:
Rabbimiz! hesabın görüleceği gün, beni anamı-babamı ve müminleri bağışla!(İbrahim,14/41)
-Çocuklara Dua:
İbrahim Aleyhisselam çocukları ve gelecek nesilleri için yaptığı dua;rabbimiz, bizi sana teslim olanlar yap, neslimizdende sana teslim olan bir ümmet çıkar.(Bakara:2/128)
-Camiye girip çıkarken yapılacak Dua:
Rabbim!Günahımı affet, lütuf kapılarını bana aç.(Tirmizi,salat,231)
-Bereket Duası:
Allahım! onların ölçülerini,tartılarını, her türlü ticari iş ve işlemlerini mübarek ve bereketli kıl!(Buhari,bey,53)
-Anab- baba ve Müminlerin iyiliği için Dualar:
Allahım! Kulun ve peygamberin Muhammede merhamet eyle, mümin erkek ve kadınlara, müslüman erkek ve kadınlaara merhamet eyle.
-Zifafa giren kimsenin yapacağı dua:
Allahın adıyla!Allahım!Şeytanı bizden ve bize nasip edeceğin çocuktan uzaklaştır.(Buhari,nikah,66)
-Psikolojik sıkıntı içiçn yapılacak Dua:
Rahman ve rahim allahın adı ile.
hamd , alemlerin rabbi, allaha mahsustur.hesap ve ceza gününün(ahiret gününün) maliki.rahman,rahim,8Allahım9 yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.Bizi doğru yola ilet.Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna(ilet9, gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.(Fatiha suresi)

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.