1

Nisan
2012

ARAPÇA NOTLARI VE BİNA KİTABI

Yazar: arafat  |  Kategori: PRATiK ARAPÇA  |  Yorum: Yok   |  7.659 Kez Okundu

BİNA KİTABI TAKRİRİ
Arapçada sadece kök harflerinden oluşan fiillere mücerred (soyut), bunlara yapılan ilavelerle ortaya çıkanlara da mezid (ilaveli) fiiller denir.
Mücerred fiiller üç harfliler ve dört harfliler olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan üç harfli olana “sülasi mücerred”, dört harfli olanlara da “Ruba-i mücerred” denir. Bu her iki kısma ilave yapılmakla oluşturulan fiillere de ilkine sülasi mezid, ikincisine Ruba-i mezid denir. Bunların toplamı 35 babtır.
Bu iki kısımdan birincisini inceleyelim:
1- Sülasi Mücerred: 6 babdır.
2- Sülasi Mezid: Üç bölümdür ve toplam 12 babdır:
a) Kendisine bir harf ilave edilenler bunlar 3 babdır.
b) İki harf ilave edilenler 5 babdır.
c) Üç harf ilave edilenler ki bunlar da 4 babdır.
Kitapta kullanılan terimler ve izahı;
1- TASRİF: Sözlükte değiştirme, çevirme anlamındadır. Terim olarak: Bir olan mastardan çekim yapmak suretiyle kelime türetmeye “TASRİF” denir.
2- BAB: Kapı, bölüm, fasıl manasındadır. Terim olarak: Yapılarındaki değişikliğe göre isimlendirilen her bir kelime kalıbına “BAB” denir.
3- VEZİN: Ölçü; fiil veya isim için kalıp anlamındadır.
4- MEVZUN: Ölçülen; her bir kalıp için zikredilen örnek anlamındadır. (İki kefeli terazi bu iki kavramı anlatmakta örnek olarak kullanılabilir.)
5- ALAMET: İşaret, iz, nişan anlamında olan bu kelime terim olarak: Her bir babı diğerlerinden ayıran işaret anlamındadır.
6- BİNA: Her bir babın kendine has ifade ettiği mana ve kullanılış yönlerini gösteren bu kavram sözlükte yapı manasındadır.
SÜLÂSİ MÜCERRED
Bilinmelidir ki sarf ilminin babları 35 tir. Bunlardan altısı sülasi mücerrede aittir.
1. Bab: Vezni: يَفْعُلُ ، فَعَلَ Mevzunu: نَصَرَ ، يَنْصُرُ
Alameti: Aynel fiilinin mazide üstün, müzaride ötre olmasıdır.
Binası: Çoğu kez Müteaddi bazen de Lazım için olur.
Müteaddiye misal: نَصَرَ زَيْدٌ عَمْرًا (Zeyd Amr’a yardım etti) Lazıma Misal: خَرَجَ زَيْدٌ (Zeyd çıktı)
اَلْمُتَعَدِّى: هُوَ مَايَتَجَاوَزُ فِعْلُ الْفَاعِلِ اِلَى الْمَفْعُولُ بِهِ
Müteaddi Fiil: Failin işi mefulun bihe geçen (tesir eden) fiildir.
اَلاَّزِمُ : هُوَ مَا لَمْ يَتَجَاوَزْ فِعْلُ الْفَاعِلِ اِلَى الْمَفْعُولُ بِهِ بَلْ وَقَعَ فِى نَفْسِهِ
Lazım Fiil: Failin işi mefulun bihe geçmeyip bilakis kişinin kendisinde kalan fiildir.
2. Bab: Vezni: فَعَلَ ، يَفْعِلُ Mevzünü: ضَرَبَ ، يَضْرِبُ
Alameti: Aynel fiilinin mazide üstün, müzaride esre olmasıdır.
Binası: Çoğu kez Müteaddi bazen de Lazım için olur.
Müteaddiye misal: ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً (Zeyd amr’a vurdu) Lazıma misal: جَلَسَ زَيْدٌ(Zeyd oturdu)
3. Bab: Vezni: فَعَلَ ، يَفْعَلُ Mevzünü: فَتَحَ ، يَفْتَحُ
Alameti: Aynel fiilinin fiili mazide üstün, müzaride de üstün olmasıdır. Ancak aynel fiilinde veya lamel fiilinde boğaz harflerinden bir harf olması şartıyla.
Boğaz harfleri 6 tanedir: ء ، ح ، خ ، ع ، غ ، ه
Binası: Çoğu kez Müteaddi bazen de Lazım için olur.
Müteaddiye misal: فَتَحَ زَيْدٌنِ الْبَابَ(Zeyd kapıyı açtı) Lazıma misal: ذَهَبَ زَيْدٌ(Zeyd gitti)
4. Bab: Vezni: فَعِلَ ، يَفْعَلُ Mevzünü: عَلِمَ ، يَعْلَمُ
Alameti: Aynel fiilinin mazide esre, müzaride üstün olmasıdır.
Binası: Çoğu kez müteaddi bazen de lazım için olur.
Müteaddiye misal: عَلِمَ زَيْدٌنِ الْمَسْئَلَةَ (Zeyd meseleyi bildi) Lazıma misal: وَجِلَ زَيْدٌ (Zeyd korktu)
5. Bab: Vezni: فَعُلَ ، يَفْعُلُ Mevzünü: حَسُنَ ، يَحْسُنُ
Alameti: Aynel fiilinin mazide ve müzaride ötre olmasıdır.
Binası: Ancak lazım için olur. Misal: حَسُنَ زَيْدٌ(Zeyd güzel oldu)
6. Bab: Vezni: فَعِلَ ، يَفْعِلُ Mevzünü: حَسِبَ ، يَحْسِبُ
Alameti: Aynel fiilinin mazide ve müzaride esre olmasıdır.
Binası: Çoğu kez müteaddi bazen lazım için olur
Müteaddiye Misal: حَسِبَ زَيْدٌ عَمْراً فَاضِلاً (Zeyd amr’ı faziletli zannetti) Lazıma Misal: وَرِثَ زَيْدٌ (Zeyd varis oldu)
SÜLASİ MEZİD
35 babdan 12’si sülasi mezit içindir. Bunlarda 3 üç kısımdır.
1. KISIM: Sülasi mücerred üzerine bir harf ziyade (ilave) edilen bablardır. Bunlarda 3 babdır.
1. Bab:
Vezni: اَفْعَلَ ، يُفْعِلُ ، اِفْعَالاً Mevzünü: اَكْرَمَ ، يُكْرِمُ ، اِكْرَاماً
Alameti: Evveline hemzenin ziyade edilmesiyle mazisinin dört harfli olmasıdır.
Binası: Çoğu kez mütaaddi, bazen de lazım için olur.
Müteaddiye Misal: اَكْرَمَ زَيْدٌ عَمْراً (zeyd amr’a ikram etti) Lazıma Misal: اَصْبَحَ الرَّجُلُ (Adam sabahladı)
2. Bab:
Vezni: فَعَّلَ ، يُفَعِّلُ ، تَفْعِيلاً Mevzünü: فَرَّحَ ، يُفَرِّحُ ، تَفْرِيحاً
Alameti: Faal fiili ile aynel fiili arasına aynel fiili cinsinden bir harf ziyade etmekle mazisinin dört harf üzere olmasıdır.
Binası: Çoğu kez çokluk (teksir) içindir, bu çokluk;
a) Bazen fiilde olur. Misali: طَوَّفَ زَيْدٌنِ الْكَعْبَةَ (Zeyd kabeyi çok tavaf etti)
b) Bazen failde olur. Misali: مَوَّتَ اْلإبِلُ (Develer çok öldü)
c) Bazen mefulde olur. Misali: غَلَّقَ زَيْدٌنِ الْبَابَ (Zeyd kapıları çok kapadı)
3. Bab:
Vezni: فَاعَلَ ، يُفَاعِلُ ، مُفَاعَلَةً ، وَفِعَالاً ، وَفِيعَالاً
Mevzünü: قَاتَلَ ، يَقَاتِلُ ، مُقَاتَلَةً ، وَقِتَالاً ، وَقِيتَالاً
Alameti: Faal fiili ile aynel fiili arasına bir elif ziyade etmekle mazisinin dört harf üzere olmasıdır.
Binası: Muşareket (Ortaklık) içindir. Bu ortaklık çoğu kez iki kişi arasında bazen de bir kişi arasında olur.
İki kişi arasındaki ortaklığa misal: قَاتَلَ زَيْدٌ عَمْراً (Zeyd amr ile muharebe etti)
Bir kişi arasındaki ortaklığa misal: قَاتَلَهُمُ الله (Allah onlara lanet etsin)
2. KISIM: Sülasi mücerred üzerine iki harf katılan bablardır. Bunlarda 5 babtır.
1. Bab:
Vezni: اِنْفَعَلَ ، يَنْفَعِلُ ، اِنْفِعَالاً Mevzünü: إِنْكَسَرَ ، يَنْكَسِرُ ، إِنْكِسَاراً
Alameti: Evveline bir hemze ve nun harfi, ilave etmekle mazisinin beş harf üzere olmasıdır.
Binası: Mutavaat içindir.
Mutavaat: “حُصُولُ اَثَرِ الشَّيْئِ عَنْ تَعَلُّقِ الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّى” Müteaddi fiilin alakalanmasından dolayı bir şeyin eserinin meydana gelmesidir. Misal: كَسَرْتُ الزُّجَاجَ فَانْكَسَرَ ذَلِكَ الزُّجَاجُ (Camı kırdım, şu cam da hemen kırıldı)
NOT: 1) İnfial babının failleri aktif olmayıp bilakis pasiftirler yani meçhül manasında olurlar. Örneğin إِنْكَسَرَ (kırıldı) اِنْقَطَعَ (kesildi) gibi. 2) م ، ن ، و ، ر ، ل harflerinden birisi infial babının ilk harfini oluşturmaz . 3) Daima müteaddi fiille oluşturulur.
2. Bab:
Vezni: اِفْتَعَلَ ، يَفْتَعِلُ ، اِفْتِعَالاً Mevzünü: اِجْتَمَعَ ، يَجْتَمِعُ ، اِجْتِمَاعاً
Alameti: Evveline bir hemze faal fiili ile aynel fiili arasına da bir te harfi ziyade etmekle mazisinin beş harfli olmasıdır.
Binası: Bir önceki bab gibi mutavaat içindir.
Misal: جَمَعْتُ اْلإِبِلَ فَاجَتَمَعَ ذَلِكَ اْلإِبِلُ (Develeri topladım hemen şu develer de toplandı)
NOT: Kullanım bakımından iftial babı infial babından daha geneldir.
3. Bab:
Vezni: اِفْعَلَّ ، يَفْعَلُّ ، اِفْعِلاَلاً Mevzünü: اِحْمَرَّ ، يَحْمَرُّ ، اِحْمِرَارًا
Alameti: Evveline bir hemze sonuna da lamel fiili cinsinden başka bir harf katmakla mazisinin beş harf üzere olmasıdır.
Binası: Lazım fiili mübalağası içindir. Örneğin; Zeyd için az bir kızarma olduğunda زَيْدٌ حَمُرَ denir.
Çok olduğunda ise اِحْمَرَّ زَيْدٌ denilir.
Bu babın binası renk ve ayıpları ifade içinde kullanılır.
Renge misal: اِحْمَرَّ زَيْدٌ (Zeyd çok kızardı) Ayıba misal: اِعْوَرَّ زَيْدٌ (Zeyd tek gözlü oldu)
4. Bab:
Vezni: تَفَعَّلَ ، يَتَفَعَّلُ ، تَفَعُّلاً Mevzünü: تَكَلَّمَ ، يَتَكَلَّمُ ، تَكَلُّمًا
Alameti: Evveline bir te harfi, faal fiili ile aynel fiili arasına aynel fiili cinsinden başka bir harfin katılmasıyla mazisinin beş harf üzere olmasıdır.
Binası: Tekellüf içindir.
Tekellüf: تَحْصِيلُ الْمَطْلُوبِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ İstenilen bir şeyi aşama aşama elde etmektir.
Misal: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ مَسْئَلَةً بَعْدَ مَسْئَلَةٍ(Bir meseleden sonra başka bir meseleyi bilmekle ilmi tahsil ettim.)
NOT: Bu babın fiilleri doğrudan sülasi mücerretten alınmaz Bilakis tef-il babından bu baba nakledilir. Dolayısıyla bu bab tef-il babının mutavaatını ifade eder. Misal: تَعَلَّمَ الطُّلاَبُ الدَّرْسَ (Talebeler dersi öğrendi)
5. Bab:
Vezni: تَفَاعَلَ ، يَتَفَاعَلُ ، تَفَاعُلاً Mevzünü: تَبَاعَدَ ، يَتَبَاعَدُ ، تَبَاعُدًا
Alameti: Evveline bir te harfi, faal fiili ile aynel fiili arasına bir elif ilave etmekle mazisinin beş harf üzere olmasıdır.
Binası: İki kişi veya daha çok kişiler arasında muşareket (ortaklık) içindir.
İki kişi arasındakine Misal: تَبَاعَدَ زَيْدٌ عَمْراً (Zeyd amr’dan uzaklaştı)
Çok kişi arasındakine Misal: تَصَالَحَ الْقَوْمَ قَوْمًا (Bir toplum başka bir toplumla uzlaştı)
3. KISIM: Sülasi mücerred üzerine üç harf katılan bablardır. Bunlarda 4 babdır.
1. Bab:
Vezni: اِسْتَفْعَلَ ، يَسْتَفْعِلُ ، اِسْتِفْعَالاً Mevzünü: اِسْتَخْرَجَ ، يَسْتَخْرِجُ ، اِسْتِجْرَاجًا
Alameti: Evveline hemze, sin ve te harflerinin ziyadesiyle mazisinin altı harf olmasıdır.
Binası: Çoğu kez müteaddi bazen de lazım için olur.
Müteaddiye Misal: اِسْتَخْرَجَ زَيْدٌنِ الْمَالَ (Zeyd malı çıkardı) Lazıma Misal: اِسْتَحْجَرَ الطّيِنُ (Çamur taşlaştı)
NOT: Bu babın binası hakkında bir işin talebi için de kullanılır denilmiştir.
Misal: اَسْتَغْفِرُ الله (Allah’ü Teala’dan bağışlanmayı talep ediyorum)
2. Bab:
Vezni: اِفْعَوْعَلَ ، يَفْعَوْعِلُ ، اِفْعِيعَالاً Mevzünü: اِعْشَوْشَبَ ، يَعْشَوْشِبُ ، اِعْشِيشَابا ً
Alameti: Evveline bir hemze aynel fiili cinsinden başka bir harf bir de aynel fiili ile lamel fiili arasına vav harfinin ziyadesiyle mazisinin altı harf üzere olmasıdır.
Binası: Lazım fiilinin mübalağası içindir. Çünkü yeryüzü az yeşerdiği zaman عَشُبَ اْلاَرْضُ (Yer yeşerdi) denir, çok yeşerdiği zaman اِعْشَوْشَبَ اْلاَرْضُ (Yer çok yeşerdi) denir.
3. Bab:
Vezni: اِفْعَوَّلَ ، يَفْعَوِّلُ ، اِفْعِوَّالاً Mevzünü: اِجْلَوَّذَ ، يَجْلَوِّذُ ، اِجْلِوَّاذاً
Alameti: Evveline bir hemze aynel fiili ile lamel fiili arasına da iki tane vav harfi ziyade etmekle mazisinin altı harf üzere olmasıdır.
Binası: Bir önceki babta olduğu gibi lazım fiilinin mübalağası içindir. Çünkü develer az bir hızla yürüdüğü zaman جَلَذَ اْلاِبِلُ (Develer az bir hızla yürüyüp gitti) denir, çok hızlı yürüdüklerinde ise اِجْلَوَّذَ اْلاِبِلُ (Develer çok hızlı yürüyüp gitti) denir.
4. Bab:
Vezni: اِفْعَالَّ ، يَفْعَالُّ ، اِفْعِيعَالاً Mevzünü: اِحْمَارَّ ، يَحْمَارُّ ، اِحْمِيرَاراً
Alameti: Evveline bir hemze, aynel ve lamel fiili arasına bir elif bir de sonuna lamel fiili cinsinden başka bir harf ziyade etmekle mazisinin altı harf üzere olmasıdır.
Binası: Bir önceki babda olduğu gibi lazım fiilinin mübalağası içindir. Fakat bu babdaki mübalağa (aşırılık) if-ilal babından daha çoktur. Çünkü zeyd az kızardığı zaman حَمُرَ زَيْدٌ (Zeyd kızardı) denir.
Çok kızardığında اِحْمَرَّ زَيْدٌ (Zeyd çok kızardı) denilir, aşırı derecede kızardığında ise اِحْمَارَّ زَيْدٌ (Zeyd kıpkırmızı oldu) denilir.
RUBAİ MÜCERRED
Asli harfleri itibariyle dört harfli kelimelere rubai mücerred denir. Bu da bir babdır.
1. Bab:
Vezni: فَعْلَلَ ، يُفَعْلِلُ ، فَعْلَلَةً ، وَفِعْلاَلاً Mevzünü: دَحْرَجَ ، يُدَحْرِجُ ، دَحْرَجَةً ، وَدِحْرَاجاً
Alameti: Tüm harflerinin aslı olması şartıyla mazisinin dört harf üzere olmasıdır.
Binası: Çoğu kez müteaddi bazen de lazım için olur.
Müteaddiye Misal: دَحْرَجَ زَيْدٌنِ الْحَجَرَ(Zeyd taşı yuvarladı) Lazıma Misal: دَرْبَحَ زَيْدٌ (Zeyd boyun eğdi)
دَحْرَجَ ‘ye MÜLHAK (KATILAN) BABLAR
6 babtır. Bunlara El-Mülhaku Bir-rubaiyyi denir.
1. Bab:
Vezni: فَوْعَلَ ، يُفَوْعِلُ ، فَوْعَلَةً ، وَفِيعَالاً Mevzünü: حَوْقَلَ ، يُحَوْقِلُ ، حَوْقَلَةً ، وَحِيقَالاً
Alameti: Faal fiili ile aynel fiili arasına bir vav harfi ziyade etmekle mazisinin dört harf üzere olmasıdır.
Binası: Sadece Lazım içindir. Misal: حَوْقَلَ زَيْدٌ(Zeyd adımlarını sıksık atarak, çabuk çabuk yürüdü)
2. Bab:
Vezni: فَيْعَلَ ، يُفَيْعِلُ ، فَيْعَلَةً ، وَفِيعَالاً Mevzünü: بَيْطَرَ ، يُبَيْطِرُ ، بَيْطَرَةً ، وَبِيطَاراً
Alameti: Faal fiili ile aynel fiili arasına bir ye harfi ziyade etmekle mazisinin dört harf üzere olmasıdır.
Binası: Sadece müteaddi içindir. Misal: بَيْطَرَ زَيْدٌنِ الْقَلَمَ(Zeyd kalemi yardı)
3. Bab:
Vezni: فَعْوَلَ ، يُفَعْوِلُ ، فَعْوَلَةً ، وَفِعْوَالاً Mevzünü: جَهْوَرَ ، يُجَهْوِرُ ، جَهْوَرَةً ، وَجِهْوَاراً
Alameti: Aynel fiili ile lamel fiili arasına vav harfini ziyade etmekle, mazisinin dört harf üzere olmasıdır.
Binası: Bir önceki babta olduğu gibi sadece müteaddi içindir.
Misal: جَهْوَرَ زَيْدٌنِ الْقُرْاَنَ(Zeyd kur’anı sesli okudu)
4. Bab:
Vezni: فَعْيَلَ ، يُفَعْيِلُ ، فَعْيَلَةً ، وَفِعْيَالاً Mevzünü: عَثْيَرَ ، يُعَثْيِرُ ، عَثْيَرَةً ، وَعِثْيَاراً
Alameti: Aynel fiili ile lamel fiili arasına ye harfini ziyade etmekle mazisinin dört harf üzere olmasıdır
Binası: Sadece lazım içindir. Misal: عَثْيَرَ زَيْدٌ (Zeyd kayıp düştü)
5. Bab:
Vezni: فَعْلَلَ ، يُفَعْلِلُ ، فَعْلَلَةً ، وَفِعْلاَلاً Mevzünü: جَلْبَبَ ، يُجَلْبِبُ ، جَلْبَبَةً ، وَجِلْبَاباً
Alameti: Sonuna lamel fiili cinsinden bir harf ziyade etmekle mazisinin dört harf üzere olmasıdır.
Binası: Müteaddi içindir. Misal: جَلْبَبَ زَيْدٌ عَمْراً (Zeyd Amr’a gömlek giydirdi)
6. Bab:
Vezni: فَعْلَى ، يُفَعْلِى ، فَعْلَيَةً ، وَفِعْلاَءً Mevzünü: سَلْقَى ، يُسَلْقِى ، سَلْقَيَةً ، وَسِلْقَاءً
Alameti: Sonuna (harekesiz) bir ye harfi ziyade etmekle mazisinin dört harf üzere olmasıdır.
Binası: Lazım içindir. Misal: اَىْ نَامَ عَلَى قَفَاهُ زَيْدٌ سَلْقَى (Zeyd kafası üzerine uyudu)
NOT: 1 Sayılan bu altı bab’a, El-Mulhaku Bi’rrubaiyyi (Rubai mücerrede katılan) denir.
2 Bazı nüshalarda bu babın binasının müteaddi olduğu yazılıdır.
Misal: سَلْقَيْتُ زَيْداً اَىْ اَلْقَيْتُهُ عَلَى ظَهْرِهِ (Zeydi sırtı üzere yere yıktım)
İlhak: İki kaynağın, aslın yani mulhak (katılan) ve mulhaku bih’in (Kendine katılanın) birleştirilmesi demektir.
RUBA-İ MEZİD BABLAR
Rubai mücerred üzerine ziyade edilen bablar 3 tanedir. Bunlarda 2 kısımdır.
1. KISIM: Ruba-i mücerred üzerine bir harf katılandır. Bu da 1 babdır.
Vezni: تَفَعْلَلَ ، يَتَفَعْلَلُ ، تَفَعْلُلاً Mevzünü: تَدَحْرَجَ ، يَتَدَحْرَجُ ، تَدَحْرُجا ً
Alameti: Evveline bir te harfi ziyade etmekle mazisinin beş harf üzere olmasıdır.
Binası: Mutevaat içindir. Misal: دَحْرَجْتُ الْحَجَرَ فَتَدَحْرَجَ ذَلِكَ الْحَجَرُ(Taşı yuvarladım, şu taşta yuvarlandı)
2. KISIM: Ruba-i mücerred üzerine iki harf katılandır. Bu da 2 babdır.
7. Bab:
Vezni: اِفْعَنْلَلَ ، يَفْعَنْلِلُ ، اِفْعِنْلاَلاً Mevzünü: اِحْرَنْجَمَ ، يَحْرَنْجِمُ ، اِحْرِنْجَاماً
Alameti: Evveline bir hemze, aynel fiili ile birinci lamel fiili arasına bir nun harfi, ziyade etmekle mazisinin altı harf üzere olmasıdır.
Binası: Bir önceki babta olduğu gibi mutavaat içindir.
Misal: حَرْجَمْتُ اْلاِبِلَ فَاحْرَنْجَمَ ذَلِكَ اْلاِبِلُ (Develeri topladım şu develerde toplandı)
2. Bab:
Vezni: اِفْعَلَلَّ ، يَفْعَلِلُّ ، اِفْعِلاَّلاً Mevzünü: اِقْشَعَرَّ ، يَقْشَعِرُّ ، اِقْشِعْرَاراً
Alameti: Evveline bir hemze sonuna da ikinci lamel fiili cinsinden başka bir harf ve ziyade etmekle mazisinin altı harf üzere olmasıdır.
Binası: Lazım fiilinin mübalağası içindir. Çünkü ürperti az olduğunda قَشْعَرَ جِلْدُ الرَّجُلِ (Adamın tüyü ürperdi) ürperti çok olduğunda ise اِقْشَعَرَّ جِلْدُ الرَّجُلِ (Adamın tüyleri diken diken oldu) denir.
تَدَحْرَجَ ‘ ye MULHAK BABLAR
Bu kısım 5 babtır.
7. Bab:
Vezni: تَفَعْلَلَ ، يَتَفَعْلَلُ ، تَفَعْلُلاً Mevzünü: تَجَلْبَبَ ، يَتَجَلْبَبُ ، تَجَلْبُباً
Alameti: Sonuna lamel fiili cinsinden bir harf, evveline de bir te hafi ziyade etmekle mazisinin beş harfli olmasıdır.
Binası: Mutavaat içindir.
Misal:جَلْبَبْتُ زَيْداً فَتَجَلْبَبَ (Zeyd’e gömlek giydirdim o da hemen giyindi)
2. Bab:
Vezni: تَفَوْعَلَ ، يَتَفَوْعَلُ ، تَفَوْعُلاً Mevzünü: تَجَوْرَبَ ، يَتَجَوْرَبُ ، َتَجَوْرُباً
Alameti: Evveline bir te harfi, faal fiili ile aynel fiili arasına da bir vav harfi ziyade etmekle mazisinin beş harf üzere olmasıdır.
Binası: Mutavaat içindir. Misal: ( جَوْرَبْتُهُ فَتَجَوْرَبَ) (O’na çorap giydirdim o da hemen giyindi)
3. Bab:
Vezni: تَفَيْعَلَ ، يَتَفَيْعَلُ ، تَفَيْعُلاً Mevzünü: تَشَيْطَنَ ، يَتَشَيْطَنُ ، تَشَيْطُناً
Alameti: Evveline bir te harfi, faal fiili ile aynel fiili arasına bir ye harfi ziyade etmekle mazisinin beş harf üzere olmasıdır.
Binası: Sadece lazım içindir. Misal: تَشَيْطَنَ زَيْدٌ(Zeyd şeytanlaştı)
4. Bab:
Vezni: تَفَعْوَلَ ، يَتَفَعْوَلُ ، تَفَعْوُلا ً Mevzünü: تَرَهْوَكَ ، يَتَرَهْوَكُ ، تَرَهْوُكاً
Alameti: Evveline bir te harfi, aynel fiili ile lamel fiili arasına bir vav harfi ziyade etmekle mazisinin beş harf üzere olmasıdır.
Binası: Sadece lazım içindir. Misal: تَرَهْوَكَ زَيْدٌ(Zeyd sallanarak gitti)
5. Bab:
Vezni: تَفَعْلَى ، يَتَفَعْلَى ، تَفَعْلِياً Mevzünü: تَسَلْقَى ، يَتَسَلْقَى ، تَسَلْقِياً
Alameti: Evveline bir te harfi, sonuna da (harekesiz) bir ye harfi ziyade etmekle mazisinin beş harf üzere olmasıdır.
Binası: Sadece lazım içindir. Misal: تَسَلْقَى زَيْدٌ اَىْ وَقَعَ عَلَى قَقَاهُ(Zeyd ensesi üzerine düştü)
NOT: Bilinmelidir ki; mülhak bablarda gerçekleştirilen ilhakın hakikati te harfinin dışında herhangi bir harfin ziyadesiyle olmuştur. Örneğin, تَجَلْبَبَ babındaki ilhak be harfinin tekrarıyla gerçekleşmiştir.
Te harfi ise تَدَحْرَجَ babında olduğu gibi mutavaat manasını ifade için dâhil olmuştur.
Çünkü ilhak, kelimenin evvelinde olmaz, bilakis kelimenin ortasında veya sonun da olur.
Bu bilgi “Şerhul Mufassal” isimli kitapta açıklandığı şekle binaen verilmiştir.
اِحْرَنْجَمَ ‘ ye MÜLHAK BABLAR
Bu kısım 2 babtır.
7. Bab:
Vezni: اِفْعَنْلَلَ ، يَفْعَنْلِلُ ، اِفْعِنْلاَلاً Mevzünü: اِقْعَنْسَسَ ، يَقْعَنْسِسُ ، اِقْعِنْسَاساً
Alameti: Evveline bir hemze, aynel ve lamel fiili arasına bir nun harfi, sonuna da lamel fiili cinsinden başka bir harf ziyade etmekle mazisinin altı harf üzere olmasıdır.
Binası: Lazım fiilin mübalağası içindir.
Misal: اِقْعَنْسَسَ الرَّجُلُ(Adamın göğsü öne doğru çıktı sırtı da içeri girdi)
2. Bab:
Vezni: اِفْعَنْلَى ، يَفْعَنْلِى ، اِفْعِنْلاَءً Mevzünü: اِسْلَنْقَى ، يَسْلَنْقِى ، اِسْلِنْقَاءً
Alameti: Evveline bir hemze, aynel ve lamel fiili arasına bir nun harfi, sonuna da bir ye harfi ziyade etmekle mazisinin altı harf üzere olmasıdır.
Binası: Mutavaat içindir. Misal: سَلْقَيْتُهُ فَاسْلَنْقَى اَىْ وَقَعَ عَلَى قَقَاهُ (O’nu ensesi üzerine düşürdüm,
O da hemen düştü)
AKSAM-I SEMANİYE (Sekiz Kısım)
Bil ki tüm bu bablarda sayılan fiiller:
a) Sülasi mücerred salim olur كَرُمَ gibi. B) Sülasi mücerred gayri salim olur وَعَدَ gibi. C) Rubai Mücerred salim olur دَحْرَجَ gibi. D) Rubai Mücerred gayri salim olur وَسْوَسَ gibi.
Aynı şekilde bu fiiller;
e) Sülasi mezidün fih salim olur اَكْرَمَ gibi. F) Sülasi mezidün fih gayri salim olur اَوْعَدَ gibi.
g) Rubai mezidün fih salim olur تَدَحْرَجَgibi. H) Rubai mezidün fih gayri salim olur. تَوَسْوَسَ gibi.
Anlatılan bu kısımlara sarf ilminde “aksamı semaniye” (sekiz kısım) denir.
AKSAM-I SEB’A (Yedi Kısım)
Arapçada ki tüm fiiller yedi kısımdır.
1. Sahih: Faal, Aynel ve Lamel fiilleri mukabilinde illet harfi bulunmayan fiillerdir. Misali: نَصَرَ
İllet Harfleri: Vav (و), ye (ى), elif ( ا ), hemze ( أ ء ) ve şedde (ّ ) dir.
2. Misal: Faal fiili mukabilinde illet harflerinden biri bulunan fiildir. Misali: وَعَدَ ، يَسَرَ
3. Ecvef: Aynel fiili mukabilinde illet harfi bulunan fiildir. Misali: قَالَ ، كَانَ
4. Nakıs: Lamel fiili mukabilinde illet harfi bulunan fiildir. Misali: رَمَى ، غَزَا
5. Lefif: Kendisinde iki illet harfi bulunan fiillerdir. İki kısma ayrılır.
a) Letifi Makrun: Aynel ve lamel fiilinde illet harfi bulunan fiildir. Misali: طَوَى ، قَوِىَ
b) Letifi Mefruk: Faal ve lamel fiili mukabilinde iki illet harfi bulunan fiildir. Misali:وَقَى ، يَقِى
6. Muzaaf: Aynel ve lamel fiili tek bir cins olan fiildir. Misali: مَدَّ
مَدَّ kelimenin aslı مَدَدَ idi. Birinci dal’ın harekesi hazf edilip, ikinci dala idgam edildi مَدَّoldu.
İDGAM: Aynı cinsten olan iki harften birini diğerine girdirmek demektir. Üç kısımdır:
1. Vacib İdgam: Aynı cins iki harfin harekeli olmasıyla gerçekleşir. Birinci harf sakin ikincisi harekeli telaffuz edilir. Misali: مَدَّ يَمُدُّ
2. Caiz İdgam: Aynı cins iki harften birincisi harekeli ikincisi sükûnu arız ile sakin olursa gerçekleşir. Misali: لَمْ يَمُدَُِّ üç harekeyle de okunur.
لَمْ يَمُدَّ nin aslı لَمْ يَمْدُدْ idi. Birinci dalın harekesi mim’e nakledildi لَمْ يَمُدْدْ oldu. Böylelikle iki sakin bir araya geldi sonra ikinci dal, sükûnu arız olmasından dolayı zamme veya fetha veya da kesre ile harekelendirilerek لَمْ يَمُدَُِّ oldu.
3. Mumteni (yasak) idgam: İki cins harften birinin harekeli, diğerinin ise asli sükûn olmasıyla gerçekleşir. Misali: مَدَدْتَُِ مَدَدْنَ
7. Mehmuz: Asıl harflerinden birinde hemze bulunan fiillerdir. Misali: قَرَأَ ، سَأَلَ ، أَخَذَ
Şayet hemze faal fiililinde ise Mehmuzul- fa, aynel fiilinde ise Mehmuzul- ayn, lamel fiilinde ise
Mehmuzul-lam denir.
Anlatılan bu kısımlara sarf ilminde aksam’ı seb’a (yedi kısım) denir. Bu yedi kısım şu beyitte toplanmıştır.
صَحِيحَسْتُ مِثَالَسْتُ مُضَاعَفْ
لَفِيفٌ نَاقِصٌ مَهْمُوزُ اَجْوَفْ
AKSAM-I SEMANİYE (Sekiz Kısım)
Bil ki tüm bu bablarda sayılan fiiller:
a) Sülasi mücerred salim olur كَرُمَ gibi. b) Sülasi mücerred gayri salim olur وَعَدَ gibi.
c) Rubai Mücerred salim olur دَحْرَجَ gibi. d) Rubai Mücerred gayri salim olur وَسْوَسَ gibi.
Aynı şekilde bu fiiller;
e) Sülasi mezidün fih salim olur اَكْرَمَ gibi. f) Sülasi mezidün fih gayri salim olur اَوْعَدَ gibi.
g) Rubai mezidün fih salim olur تَدَحْرَجَgibi. h) Rubai mezidün fih gayri salim olur. تَوَسْوَسَ gibi.
Anlatılan bu kısımları sarf ilminde “aksamı semaniye” (sekiz kısım) denir.
AKSAM-I SEB’A (Yedi Kısım)
Arapçada ki tüm fiiller yedi kısımdır.
1. Sahih: Faal, Aynel ve Lamel fiilleri mukabilinde illet harfi bulunmayan fiillerdir. Misali: نَصَرَ
İllet Harfleri: Vav (و), ye (ى), elif ( ا ), hemze ( أ ء ) ve şedde (ّ ) dir.
2. Misal: Faal fiili mukabilinde illet harflerinden biri bulunan fiildir. Misali: وَعَدَ ، يَسَرَ
3. Ecvef: Aynel fiili mukabilinde illet harfi bulunan fiildir. Misali: قَالَ ، كَانَ
4. Nakıs: Lamel fiili mukabilinde illet harfi bulunan fiildir. Misali: رَمَى ، غَزَا
5. Lefif: Kendisinde iki illet harfi bulunan fiillerdir. İki kısma ayrılır.
a) Letifi Makrun: Aynel ve lamel fiilinde illet harfi bulunan fiildir. Misali: طَوَى ، قَوِىَ
b) Letifi Mefruk: Faal ve lamel fiili mukabilinde iki illet harfi bulunan fiildir. Misali:وَقَى ، يَقِى
6. Muzaaf: Aynel ve lamel fiili tek bir cins olan fiildir. Misali: مَدَّ
مَدَّ kelimenin aslı مَدَدَ idi. Birinci dal’ın harekesi hazf edilip, ikinci dala idgam edildi مَدَّoldu.
İDGAM: Aynı cinsten olan iki harften birini diğerine girdirmek demektir. Üç kısımdır:
1. Vacib İdgam: Aynı cins iki harfin harekeli olmasıyla gerçekleşir. Birinci harf sakin ikinci harekeli telaffuz edilir. Misali: مَدَّ يَمُدُّ
2. Caiz İdgam: Aynı cins iki harften birincisi harekeli ikincisi sükunu arız ile sakin olursa gerçekleşir. Misali: لَمْ يَمُدَُِّ (üç harekeylede okunur)
لَمْ يَمُدَّ nin aslı لَمْ يَمْدُدْ idi. Birinci dalın harekesi mime nakledildi لَمْ يَمُدْدْ oldu. Böylelikle iki sakin bir araya geldi sonra ikinci dal sükunu arız olmasından dolayı zamme fetha veya kesre ile harekelendi لَمْ يَمُدَُِّ oldu.
3. Mumteni (yasak) idgam: İki cins harften birinin harekeli diğerinin ise asli sükun olması sebebiyle sakin olmasıyla gerçekleşir. Misali: مَدَدْتَُِ مَدَدْنَ
7. Mehmuz: Asıl harflerinden birinde hemze bulunan fiillerdir. Misali: قَرَأَ ، سَأَلَ ، أَخَذَ
Şayet hemze faal fiililinde ise mehmuzul fa, aynel fiilinde ise mehmuzul ayn lamel fiilinde ise mehmuzul lam denir.
Anlatılan bu kısımlara sarf ilmine aksam’ı seb’a (yedi kısım) denir.
arapça
اَلطَّـالِبُ
: السلام عليكم.
صاحِبُ المَكْتَبَةِ
: وعليكم السلام ورحمة الله.
اَلطَّـالِبُ
: مِنْ فَضْلِكَ. بِكَمِ الدَّفْتَرُ.
صاحِبُ المَكْتَبَةِ
: اَلدَّفْتَرُ الصَّغِيرُ بِثَلاثَةِ رِيالاتٍ .
اَلطَّـالِبُ
: وَبِكَمْ اْلـمِسْطَرَةُ.
صاحِبُ المَكْتَبَةِ
: اَلْمِسْطَرَةُ بِرِيالَين.
اَلطَّـالِبُ
: أُرِيدُ خَمْسَةَ دَفاتِرَ صَغِيرَةٍ وَمِسْطَرَتَين.
صاحِبُ المَكْتَبَةِ
: خَمْسَةُ دَفاتِرَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ رِيالاًَ، وَمِسْطَرَتانِ بِأَرْبَعَةِ رِيالاتٍ (15+4=19) اَلْمَجْموعُ تِسْعَةَ عَشَرَ رِيالاً.
اَلطَّـالِبُ
: تَفَضَّلْ.
صاحِبُ المَكْتَبَةِ
: شُـكْراً
arapça
في مَكْتَبِ الـبَريدِ
جَسورٌ
: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ.
اَلْمُوَظَّفُ
: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ.
جَسورٌ
: أًريدُ أَنْ أُرْسِلَ هَذَا الخِطابَ إِلى أُزْبِكِسْتانَ.
اَلْمُوَظَّفُ
: هَلْ كَتَبْتَ العُنْوانَ؟
جَسورٌ
: نَعَمْ. كَمْ الأُجْرَةُ؟
اَلْمُوَظَّفُ
: نِصْفُ رِيالٍ. بِاْلبَرِيدِ العادِيِّ.
جَسورٌ
: تَفَضَّلْ. مَتَى تَصِلُ الرِّسالَةُ إِلَى أُزْتكِسْتانَ؟
اَلْمُوَظَّفُ
: تَصِلُ بَعْدَ أُسْبوعٍ تَقْريباً، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
arapça
يَوْمٌ في حَياةِ طالِبٍ
أَشْرَفُ
: السلام عليكم.
بَهادَرُ
: وعليكم السلام ورحمة الله.
أَشْرَفُ
: مَتَى تَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِكَ؟
بَهادَرُ
: أَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِي قُبَيْلَ صَلاةِ الفَجْرِ.
أَشْرَفُ
: أَيْنَ تُصَلِّي الفَجْرَ، وَأَيْنَ تَتَناوَلُ فَطُورَكَ؟
بَهادَرُ
: أُصَلِّي في مَسْجِدِ الجامِعَةِ، وأَتَناوَلُ فَطُورِي في المَطْعَمِ.
أَشْرَفُ
: وَماذا تَفْعَلُ بَعْدَ ذَلِكَ؟
بَهادَرُ
: أَعودُ إِلى المهجع لأسْتَعِدَّ، ثُمَّ أَلْبَسُ مَلابِسي، وَأَحْمِلُ كُتُبِي وَأَذْهَبُ إِلَى الشّعْبَةِ.
أَشْرَفُ
: مَتَى تَبْدَأُ الدِّراسَةُ؟ وَمَتَى تَنْتَهِي؟
بَهادَرُ
: تَبْدَأُ في السَّاعَةِ السَّابِعَةِ صباحا، وَتَنْتَهي في الوَاحِدَةِ إَلاَّ رُبُعاً ظُهراً.
أَشْرَفُ
: مَتَى تَسْتَذْكِرُ دُروسَكَ؟
بَهادَرُ
: أَسْتَذْكِرُ دُروسِي بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ.
أَشْرَفُ
: مَتَى تَنامُ؟
بَهادَرُ
: أَنامُ في السَّاعَةِ الحادِيَةَ عَشْرَةَ ليلاً.
arapça
المستشفى
الحـوار الأول:
عُثْمَانُ في غُرْفَةِ الطَّبيب
اَلطَّبِيبُ
: بمَ تَشْعُرُ؟
عُثْمَانُ
: أًشْعُرُ بِصُدَاعٍ.
اَلطَّبِيبُ
: مَتَى شَعَرْتَ بِهَذَا الصُّدَاعِ؟
عُثْمَانُ
: أَمْسِ فَقَطْ.
اَلطَّبِيبُ
: هَلْ تَناوَلْتَ دَواءً؟
عُثْمَانُ
: نَعَمْ. تَناوَلْتُ قُرْصاً مِنَ المسكن وَلَمْ يَذْهَبْ الصُّدَاعُ.
اَلطَّبِيبُ
: هَلْ شَعَرْتَ بِهَذَا الصُّدَاعِ مِنْ قَبْلُ؟
عُثْمَانُ
: لا، هَذِهِ أَوّلُ مَرَّةٍ .
اَلطَّبِيبُ
: اُرقُدْ عَلا هَذَا السرير للفَحْصِ.
(بَعْدَ الفحص)
بِكَ زُكَامٌ وحُمَّى خَفِيفَةٌ . اِذْهَبْ إِلَى الصيدلية وَخُذْ هَذَا الدَّواءَ.
عُثْمَانُ
: شُكْراً لَكَ يا دُكْتورُ.
اَلطَّبِيبُ
: لا شكْرَ عَلا واجِبِ. اِرْجِعْ بَعْدَ أُسْبُوعٍ.
عُثْمَانُ
: إِنْ شاءَ الله.
في قِسْمِ أَمْراضِ الأذُنِ والأَنْفِ والَحَنْجَرَةِ
اَلطَّبيبُ
: بـمَ تَشْعُرُ؟
اَلْمَريضُ
: مَاذا!
اَلطَّبيبُ
: ماذا بكَ؟
اَلْمَريضُ
: بي أَلَـمٌ في الأذن، لا أَسْمَعُ بِوُضوحٍ.
اَلطَّبيبُ
: أَفي اليمنى أمْ في اليسرى؟
اَلْمَريضُ
: في اليُمْنَى.
اَلطَّبيبُ
: هَلْ يَخْرُجُ سائِلٌ مِنْها؟
اَلْمَريضُ
: نَعَمْ، وَرائِحَتُهُ كَرِيهَةٌ .
اَلطَّبيبُ
: سَأَفْحَصُ أُذُنَكَ بِالمِنْظارِ (اَلطَّبِيبُ يَفْحَصُ أُذُنَ المَريض بالمنْظارِ) في أُذُنِكَ التهاب .
اَلْـمَريضُ
: التِهابٌ !
اَلطَّبِيبُ
: نعَمْ، وَهذِهِ قَطْرَةٌ لِلأذُنِ، قَطِّرْهَا في أُذُنَيْكَ مَرَّةً كُلَّ أَرْبَع ساعاتِ.
اَلْمَريضُ
: شُكْرًا.
اَلطَّبِيبُ
: عَفْواً.
arapça
في المطعم
بَشِـيرٌ
: السلام عليكم.
عَبْدُ المنعم
: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بَشِـيرٌ
: أَنَا جَوْعانُ، هَيَّا بِنا إِلَى المَطْعَمِ.
عَبْدُ المنعم
: وَأَنا كَذلِكَ، هَيَّا بِنَا.
بَشِيرٌ
: ماذا تَأْكُلُ؟
عَبْدُ المنعم
: آكُلُ خُبْزاً وَبَيْضاً.
بَشِـيرٌ
: أَنا أرِيدُ جُبْناً وَخُبزاً.
عَبْدُ اْلمُنْعِمِ
: هَلْ أَنْتَ عَطْشانُ؟
بَشِيرٌ
: نعم، سَأشْرَبُ عَصِيراً بَارِداً.
عَبْدُ المنعم
: أَنا أريدُ شَاياً حَارًّا، وَقارُورَةَ مَاءٍ بَاردٍ .
بَشِيرٌ
: هَيّا بِنا سَريعاً. هذا صَوْتُ الجرس.
عَبْدُ المنعم
: هَيَّا بِنَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ المُدَرِّسُ الفصل.
arapça
في المَطَارِ
هَذَا مَطارُ الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينةِ المُنَوَّرَةِ.
هَذِهِ طَائِرَةُ الخُطَُوطِ السُّعودِيَّةِ.
أَنَسٌ في اْلمَطارِ الآن، سَيُسافِرُ إلى جدَّةَ وَمِنْها إلى اليابان. أَنَسٌ مَعَهُ حَقِيبةٌ كَبيرةٌ.
أَنَسٌ أَمامَ المُوَظَّفِ
اَلْمُوَظَّفُ
:
اَلتَّذْكِرَةَ وَجَوازَ السَّفَرِ مِنْ فَضْلِكَ.
أنَسُ
:
تَفَضَّلْ.
اَلْمُوَظَّفُ
:
أَيْنَ حَقائِبُكَ؟
أَنَـسٌ
:
مَعِي حَقِيبَةٌ واحِدَةٌ .
اَلْمُوَظَّفُ
:
ضَعْها في الميزان. اَلْوَزْنُ الزائد عَشَرَةُ كِيلو جراماتٍ -
اِدْفَعْ مِائَةَ رِيالً في الخَزِينَةِ.
أَنَـسٌ
:
شُكْراً. ومَاذا بَعْدَ ذَلِكَ؟
اَلْمُوَظَّفُ
:
اِمْلأ بِطاقَةَ الخروج واتَجِهْ إلى صَالَةِ المُسافِرينَ.
أَنَـسٌ
:
إِنْ شاءَ الله.
(أَكْمَلَ أَنَسٌ إِجْراءاتِ السفر ثُمَّ صَعِدَ إلى طائِرَةِ الخطوط السعودية المتجهة إِلَى جُدَّةَ).
Arapça
اَلصَّلَواتُ الخَمْسُ
خالدٌ
: كَمْ صَلاةً في اليَوْمِ يا مُحمَّدُ؟
مُحَمَّدٌ
: في اْليَوْمِ خَمْسُ صَلَواتٍ.
خالدٌ
: ما هِيَ؟
مُحَمَّدٌ
: هي الصُّبْحُ والظُّهرُ والعَصْرُ والمغربُ والعِشاء.
خالدٌ
: كَمْ رَكْعَةً صَلاةُ الصُّبْحِ؟
مُحَمَّدٌ
: رَكْعَتانِ.
خالدٌ
: وكَمْ رَكْعَةً صلاةُ الظُّهرِ؟
مُحَمَّدٌ
: أَرْبَعُ رَكَعاتٍ في الظهْرِ وَأَرْبَعُ رَكَعاتٍ في العَصْرِ أَيْضاً.
خالدٌ
: وَالمَغْرِبُ وَالعِشاءُ؟
مُحَمَّدٌ
: اَلْمَغْرِبُ ثَلاثُ رَكَعاتٍ وَاْلعِشاءُ أَرْبَعُ رَكَعاتٍ .
خالدٌ
: بارَكَ اللَّهُ فِيكَ.
مُحَمَّدٌ
: وَفِيكَ.
صَلاةُ العِيدِ (عِيدُ الأَضحى)
ساِلمٌ
: السلام عليكم ورحمة اللّه و بركاته
خَالِدٌ وَحَسَنٌ
: وعليكم السلام ورحمة اللّه وبركاته
سـلمٌ
: تقبّل اللّه منَّا ومنكم
خَالِدٌ وَحَسَنٌ
: تقبّل اللَه منَّا ومنك
سـاِلمٌ
: إلى أَيْنَ؟
حسنٌ
: إلى المُصَلَّى.
سـاِلمٌ
: وأين مُصَلىَّ العيد؟
خَالِدٌ
: هو قريبٌ من هُنَا.
سَالِمٌ
: وَماذا بَعْدَ الصلاة والخطبة؟
خالدٌ
: نَذْبَحُ الأضحية.
سَالِمٌ
: لِمـاذا؟
خـالدٌ
:امتثالاً لأَمْرِ اللَه تعالى،واقتداء بسنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
سَالِمٌ
: في أًمانِ اللَّهِ.
خَالِدٌ وَحَسَنٌ
: في أًمانِ اللَّهِ.
arapça
اَلْحِـوَارُ الأَوَّلُ:
مُحَمَّدٌ
: مَنْ أَنْتَ؟
إِسْحاقُ
: أَنا طالِبٌ جَديدٌ .
مُحَمَّدٌ
: هَلْ أَنْتَ طالِبٌ في كُلِّيَّةِ اللُّغَةِ العَرَبيَّةِ؟
إِسْحاقُ
: لا، أَنا طالِبٌ في شُعْبَةِ اللُّغَةِ العَرَبِيًّةِ.
مُحَمَّدٌ
: أَيْنَ طُلاَّبُ المُسْتَوَى الأَوَلُ؟
إِسْحاقُ
: هُمُ الآنَ في الفَصْلِ.
مُحَمَّدٌ
: أَفِي الفَصْلِ جَدْوَلٌ لِلحِصَصِ؟
إِسْحاقُ
: نَعَمْ، في الفَصْلِ جَدْوَلٌ لِلحِصَصِ.
مُحَمَّدٌ
: ماذا عَلَى جُدْرَانِ الفَصْلِ؟
إِسْحاقُ
: عَلا جُدْرانِ الفَصْلِ صُوَرٌ وَخارِطَةٌ ؟
مُحَمَّدٌ
: أَ مُغْلَقٌ بَابُ الفَصْلِ أَمْ مَفْتَوحٌ ؟
إِسْحاقُ
: بابُ الفَصْلِ مُغْلَقٌ.
مُحَمَّدٌ
: أَيْنَ الطَّباشِيرُ وَالمِمْحاَة؟
إِسْحاقُ
: الطَّباشِيرُ الْمِمْحَاة عَلَى مَكْتَبِ الْمُدرِّسِ.
مُحَمَّدٌ
: ماذا عَلى المَكْتَبِ أَيْضاً؟
إِسْحاقُ
: عَلَى المَكْتَب كُتُبٌ وَأَقْلامٌ .
مُحَمَّدٌ
: أحْسَنَ اللَّهُ إليكَ.
إِسْحاقُ
: و إِليكَ.
الدِّرَاسَةُ في الشُّعْبَةِ
الحِـوَارُ الثَّاني :
رَشيدٌ
: مَتَى تَذْهَبُ إِلى الشُّعْبَةِ؟
مُحَمَّدٌ
: أَذْهَبُ إِلَيْها في السَّابِعَةِ صَباحاً.
رَشيدٌ
: ومَتَى تَعودُ إِلَى اْلمَهْجَعِ ؟
مُحَمَّدٌ
: أَعودُ في الوَاحِدَةِ ظُهْراً.
رَشيدٌ
: ماذا تَدْرُسُ في الشُّعْبَةِ؟
مُحَمَّدٌ
: أَدْرُسُ اللُّغَةَ العَرَبِيَّةَ وَالقُرْآنَ الكَريمَ وَالحَدِيثَ الشَّريفَ.
رَشيدٌ
: كَمْ يَوْماً تَدْرُسُ في الأسْبُوعِ؟
مُحَمَّدٌ
: أَدْرُسُ في الأُسْبوعِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ.
رَشيدٌ
: وَكَمْ حِصَّةً تَدْرُسُ في اليَوْمِ؟
مُحَمَّدٌ
: أَدْرُسُ في اليَوْمِ خَمْسَ حِصَصٍ.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.