1

Nisan
2012

ALFABETİK SİYER TERİMLERİ-3

Yazar: arafat  |  Kategori: DİNİ TERİMLER  |  Yorum: Yok   |  537 Kez Okundu

301-Sebeke-i Seadet:Peygamber Efendimizin mübarek kabrinin bulundugu Hücre-i Seadet denilen yerin dis duvari etrafinfa yerden Mescid-i Nebi`nin tavanina kadar yükselen demir parmaklik.
302-Secere-i Pak-i Muhammedi:Peygamber Efendimizin mübarek ,temiz soy kütügü, soy agaci.
303-Semail-i Serif:Hz.Peygamberin bedeni ve ahlaki vasiflarini ve beseri münasebetlerindeki, günlük yasayisindaki tutum ve davranislari icin kullanilan bir tabir.
304-Seyyid:hz.Hüseyin soyundan gelenlere de seyyid denir.
305-Serif:Hz.Hasan`in soyundan gelenlere serif denir.
306-Sifa Hatun:Peygamberimizin ebesinin adi.
307-Seriyye:Seriyye, Hz.Peygamberin bulunmadigi askeri hareket icin kullanilan terimdir.Seriyye birlikleri 5 kisiden 400 kisiye kadardir.Seriyye komutanlarindan bazilari;Sa`d b.Ebi Vakkas,Ubeyde b.Haris,,Abdullah b.Revaha,Zeyd b.Sabit, ebuUbeyde b.Cerrah, Amr b.As,halid b. Velid.
308-Siyer ve Megazi`nin önemi:Hz.peygamberin torunu Hz.Hüseyin`in oglu Ali b. Hüseyin 38-95/659-713“Biz Kur`an`dan bir sureyi ögrendigimiz gibi Hz.Peygamberin megazisini de ögrenirdik“ diyor.
309-Siyer-i Nebi(Siret-i Nebi):Hz.Peygamberimizin hayatini konu alan kitaba verilen isimdir.
310-Suriye Seyahati:Peygamberimiz 13 yasinda iken amcasi Ebu Talib ile Suriye seyahatine cikti.Sam`in güneyinde Busr ya ulastiklarinda Bahire adinda bir papazla karsilastilar.Bahira, Hz.Muhammed(sas)`in peygamber oldugunu anladi. Suriye seyahatinden vazgecirtti.
311-Selef:a)Ashab-i Kiram, tabiin ve tebe-i tabiin icin kullanilan bir tabirdir.b)Sahabe ve tabiin söz ve davranislarini benimseyenler.c)Hicri 4.asra kadar yasamis olan ilim adamlari” selef” adiyla anilmaktadir.
312-Sidre-i Münteha:Peygamberin ulastigi en son makam.
313-Tabiun:Peygamberimizi görmüs olanlara yetismis olanlar, sahabeden sonraki nesil.En faziletli tabiiler Üveysü´l-Karani, Sa`d b. Müseyyeb, Hasan Basr-i, Ata b. Ebu Cerrah. Ayrica Imam-i Azam Ebu hanife de tabiundandir.
314-Tahsib:hac sonunda , Mina`dan Mekke`ye dönüste, Muhassab veya Ebtah denilen vadide bir müddet dinlenmek sünnet-i kifayedir.
315-Talha b. Ubeydullah:Uhut`ta Peygamberimize atilan oku elini siper edip colak kalan sahabedir.
316-Taif yolculugu:Peygamberimiz Taif yolculugunda yaninda Zeyd b. Harise vardi.
317-Tebük seferi:Tebük seferi, hicri 9, miladi 630 yilinda yapilmistir.Tebük seferi,Bizanlilara karsi tertiplendi.Bizanslilarin tehdidine karsi Peygamberimiz kitlik olmasina ragmen 30.000 kisilik Islam ordusunu hatirladi.Tebük`de 20 gün kaldigi halde düsman karsilarina cikmadi.Oradakileri bazi belde ahalisi cizyeye baglandi.Islam ordusu bayram sevinci icinde Medine`ye döndü.Tebük seferine katilmadigi icin Peygamber Efendimiz ve ashabinin kendisiyle hakkinda ayet nazil oluncaya kadar 50 gün konusmadigi sahabe, Kab bin Malik.Peygamberimizin son katildigi savas Tebük savasidir.Hz.Osman(r.a), Tebük seferine cikacak olan ordunun ücte birini Hz.Osman donatmistir.
318-Teyemmüm:Hicretin 5.ci senesi Beni Mutalik savasinda sabah namazi teyemmum ile ilk defa namaz kilindi.(Nisa 43,Maide 6)
319-Ümmül-Kura:Ümmül –Kura, karyelerin yerlesim biriminin anasi, merkezi, demek olup Mekke`nin özel adlarindan biridir.Bu isme , bagrinda cihanin kiblegahin barindirmasi olamsi sebebiyle layik görülmüs olmalidir.
320-Ulu peygamberler:Hz.Nuh.Hz.Ibrahim, Hz.Musa, Hz.Isa, Hz.Muhammed Mustafa (sas).Kur`an-i Kerim, peygamberlerin bazisini, sabir ve tahammüllerin coklugu ve buna devam etmesleri sebebiyle, onlari“Ülü`l azm-karar sahibi“ diye vasiflandirmistir.
321-Uhut Savasi:Uhut savasi 625 senesin de oldu.Uhud savasina katilan sahabelerin alfebetik olarak isim listesi M.asim Köksal`in Hz.Muhammed(sas) ve Islamiyet adli eserinin 3 ve 4 cildinin sahife 89`da zikredilmektedir.Müslümanlarin Uhud savasinda aralarindaki parola :( Emit ! Emit !=Öldür, öldür) sözü idi.Uhut`ta Mu`ab b. Umeyr, Kamia tarafindan sehit edilmsitir.Uhut`da , Hz.Peygamberin sakaklarina Ibn-i Kamia, alnini Ibn-i sihab yaraladi, dudagina Utbe vurdu.Uhut savasindaHz.Hamza 28 müsrik öldürmüstür.Hz.Hamza , Abdullah b.Cahs`in dayisi idi.Uhut sehitlerinin hemen hemen hepsi Ensar`dan idi.Muhacirlerden sehit düsenler pek azdi.Ensardan 64, muhacirlerden 6 sehit düstü.Uhut sehitlerinin cenaze namazlarinin kilindigi, kilinmadigi, namazlarinin gömüldükten 8 yil sonra kilindigi da, rivayet edilir.Uhut sehitleri ikiser ikiser kabre konuldu.Peygamberimiz « En cok Kur`an bileni, önce koyunuz ! » buyurdu. Hz.Hamza`yi kabre ;Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.ali ve Zübeyr b. Avvam indirdi.
322-Ulü`l Azm :Hz.Nuh,Hz.Ibrahim,Hz,Musa, Hz.isa, Hz.Muhammed (sas)
323-Umretü`l Kaza:Hudeybiye antlasmasi geregi Hz.Peygamberin ashabi ile yerine getirdigi umre.7 Zilkade/629 mart.
324-Ümmü Eymen:Ümmü Eymen Üsame`nin annesidir.
325- Ummül Kura:Mekke`nin diger sehirler arasinda önemli bir yeri vardir. Kur`an-i Kerim`de Mekke sehrine “Ummül Kura”(Sehirlerin anasi) adi verilmistir.(En`am Suresi:92)
326-Üstüvanetü`l-vufud:Hz.PeygamberinMescid-i Nebi`de elcileri kabul ettigi yer(Heyetler sutunu).
327.Ilk vahiy Peygamber Efendimize M.610 ,27 ramazan , Pazartesi günü gelmeye basladi.
328-Veda yokusu:Medine`y einen dik bir yolun tepesidir.Eskiden itibarli kimseler bu tepeye kadar
ugurlanirdi.
328-Yesrib:Peygamberimiz, Medine´ye Yesrib denilmemesini hos görmemeis“O , Medine`dir“ demistir.Medine`nin eski adi.
329-Vahiyh:Vahyin yakin cevreye iletimi;Müddesir suresi :1-5 ayetleri,vahyin toplumun bütününe iletimi Hicr suresi, 94-99 ayetleri ile.
330-Vahsi:Hz.Hamza`yi uhut savasinda sehit eden .
331-Varaka b. Nevfel:Hz.Hatice`nin amcasi.
332-VEDA HACCI:Peygamberimizin ilk ve tek haccidir.Islam`in prensipleri burada tamamlanmistir.
333-VEDA HUTBESİ:Hz.Muhammed(sas) `in hicretin 10. yilinda Veda haccinda yaptigi meshur konusma; Veda Hutbesidir.Veda hutbesi üc yerde okundu.Arefe günü arafatta,bayram günü Mina`da ve bayramin ikinci günü Arafat`ta okundu.Veda haccinda okunan hutbesinde; bir cok meseleler ele alinmis ve teblig olunmustur.Bu hac da yüz binden fazla insan vardi.Bu hutbenin bir hususiyeti de, bütün beseriyete hitap etmesidir.Hz.Peygamber(sas) „Ey insanlar“ diye umuma hitap ediyordu.Veda hacci dönüsünde Hz.Peygamber Medine´yi görünce su tekbirleri tekrarladi;“Allah büyüktür,Allah`tan baska tanri yoktur.Birdir, seriki yoktur, Mülk O`nundur.hamd O`na yarasir.O her seye kaadirdir.Biz geliyoruz, tevbe etmisiz, ibadet etmisiz, secde etmisiz, Rabbimize sükretmisiz.Allah vaadini gerceklestirdi:Kuluna yardim etti.Birlesen düsmanlari perisan etti.“(Hatemul Enbiya Sh.434 Diyanet yayinlari)
301-Sebeke-i Seadet:Peygamber Efendimizin mübarek kabrinin bulundugu Hücre-i Seadet denilen yerin dis duvari etrafinfa yerden Mescid-i Nebi`nin tavanina kadar yükselen demir parmaklik.
302-Secere-i Pak-i Muhammedi:Peygamber Efendimizin mübarek ,temiz soy kütügü, soy agaci.
303-Semail-i Serif:Hz.Peygamberin bedeni ve ahlaki vasiflarini ve beseri münasebetlerindeki, günlük yasayisindaki tutum ve davranislari icin kullanilan bir tabir.
304-Seyyid:hz.Hüseyin soyundan gelenlere de seyyid denir.
305-Serif:Hz.Hasan`in soyundan gelenlere serif denir.
306-Sifa Hatun:Peygamberimizin ebesinin adi.
307-Seriyye:Seriyye, Hz.Peygamberin bulunmadigi askeri hareket icin kullanilan terimdir.Seriyye birlikleri 5 kisiden 400 kisiye kadardir.Seriyye komutanlarindan bazilari;Sa`d b.Ebi Vakkas,Ubeyde b.Haris,,Abdullah b.Revaha,Zeyd b.Sabit, ebuUbeyde b.Cerrah, Amr b.As,halid b. Velid.
308-Siyer ve Megazi`nin önemi:Hz.peygamberin torunu Hz.Hüseyin`in oglu Ali b. Hüseyin 38-95/659-713“Biz Kur`an`dan bir sureyi ögrendigimiz gibi Hz.Peygamberin megazisini de ögrenirdik“ diyor.
309-Siyer-i Nebi(Siret-i Nebi):Hz.Peygamberimizin hayatini konu alan kitaba verilen isimdir.
310-Suriye Seyahati:Peygamberimiz 13 yasinda iken amcasi Ebu Talib ile Suriye seyahatine cikti.Sam`in güneyinde Busr ya ulastiklarinda Bahire adinda bir papazla karsilastilar.Bahira, Hz.Muhammed(sas)`in peygamber oldugunu anladi. Suriye seyahatinden vazgecirtti.
311-Selef:a)Ashab-i Kiram, tabiin ve tebe-i tabiin icin kullanilan bir tabirdir.b)Sahabe ve tabiin söz ve davranislarini benimseyenler.c)Hicri 4.asra kadar yasamis olan ilim adamlari” selef” adiyla anilmaktadir.
312-Sidre-i Münteha:Peygamberin ulastigi en son makam.
313-Tabiun:Peygamberimizi görmüs olanlara yetismis olanlar, sahabeden sonraki nesil.En faziletli tabiiler Üveysü´l-Karani, Sa`d b. Müseyyeb, Hasan Basr-i, Ata b. Ebu Cerrah. Ayrica Imam-i Azam Ebu hanife de tabiundandir.
314-Tahsib:hac sonunda , Mina`dan Mekke`ye dönüste, Muhassab veya Ebtah denilen vadide bir müddet dinlenmek sünnet-i kifayedir.
315-Talha b. Ubeydullah:Uhut`ta Peygamberimize atilan oku elini siper edip colak kalan sahabedir.
316-Taif yolculugu:Peygamberimiz Taif yolculugunda yaninda Zeyd b. Harise vardi.
317-Tebük seferi:Tebük seferi, hicri 9, miladi 630 yilinda yapilmistir.Tebük seferi,Bizanlilara karsi tertiplendi.Bizanslilarin tehdidine karsi Peygamberimiz kitlik olmasina ragmen 30.000 kisilik Islam ordusunu hatirladi.Tebük`de 20 gün kaldigi halde düsman karsilarina cikmadi.Oradakileri bazi belde ahalisi cizyeye baglandi.Islam ordusu bayram sevinci icinde Medine`ye döndü.Tebük seferine katilmadigi icin Peygamber Efendimiz ve ashabinin kendisiyle hakkinda ayet nazil oluncaya kadar 50 gün konusmadigi sahabe, Kab bin Malik.Peygamberimizin son katildigi savas Tebük savasidir.Hz.Osman(r.a), Tebük seferine cikacak olan ordunun ücte birini Hz.Osman donatmistir.
318-Teyemmüm:Hicretin 5.ci senesi Beni Mutalik savasinda sabah namazi teyemmum ile ilk defa namaz kilindi.(Nisa 43,Maide 6)
319-Ümmül-Kura:Ümmül –Kura, karyelerin yerlesim biriminin anasi, merkezi, demek olup Mekke`nin özel adlarindan biridir.Bu isme , bagrinda cihanin kiblegahin barindirmasi olamsi sebebiyle layik görülmüs olmalidir.
320-Ulu peygamberler:Hz.Nuh.Hz.Ibrahim, Hz.Musa, Hz.Isa, Hz.Muhammed Mustafa (sas).Kur`an-i Kerim, peygamberlerin bazisini, sabir ve tahammüllerin coklugu ve buna devam etmesleri sebebiyle, onlari“Ülü`l azm-karar sahibi“ diye vasiflandirmistir.
321-Uhut Savasi:Uhut savasi 625 senesin de oldu.Uhud savasina katilan sahabelerin alfebetik olarak isim listesi M.asim Köksal`in Hz.Muhammed(sas) ve Islamiyet adli eserinin 3 ve 4 cildinin sahife 89`da zikredilmektedir.Müslümanlarin Uhud savasinda aralarindaki parola :( Emit ! Emit !=Öldür, öldür) sözü idi.Uhut`ta Mu`ab b. Umeyr, Kamia tarafindan sehit edilmsitir.Uhut`da , Hz.Peygamberin sakaklarina Ibn-i Kamia, alnini Ibn-i sihab yaraladi, dudagina Utbe vurdu.Uhut savasindaHz.Hamza 28 müsrik öldürmüstür.Hz.Hamza , Abdullah b.Cahs`in dayisi idi.Uhut sehitlerinin hemen hemen hepsi Ensar`dan idi.Muhacirlerden sehit düsenler pek azdi.Ensardan 64, muhacirlerden 6 sehit düstü.Uhut sehitlerinin cenaze namazlarinin kilindigi, kilinmadigi, namazlarinin gömüldükten 8 yil sonra kilindigi da, rivayet edilir.Uhut sehitleri ikiser ikiser kabre konuldu.Peygamberimiz « En cok Kur`an bileni, önce koyunuz ! » buyurdu. Hz.Hamza`yi kabre ;Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.ali ve Zübeyr b. Avvam indirdi.
322-Ulü`l Azm :Hz.Nuh,Hz.Ibrahim,Hz,Musa, Hz.isa, Hz.Muhammed (sas)
323-Umretü`l Kaza:Hudeybiye antlasmasi geregi Hz.Peygamberin ashabi ile yerine getirdigi umre.7 Zilkade/629 mart.
324-Ümmü Eymen:Ümmü Eymen Üsame`nin annesidir.
325- Ummül Kura:Mekke`nin diger sehirler arasinda önemli bir yeri vardir. Kur`an-i Kerim`de Mekke sehrine “Ummül Kura”(Sehirlerin anasi) adi verilmistir.(En`am Suresi:92)
326-Üstüvanetü`l-vufud:Hz.PeygamberinMescid-i Nebi`de elcileri kabul ettigi yer(Heyetler sutunu).
327.Ilk vahiy Peygamber Efendimize M.610 ,27 ramazan , Pazartesi günü gelmeye basladi.
328-Veda yokusu:Medine`y einen dik bir yolun tepesidir.Eskiden itibarli kimseler bu tepeye kadar
ugurlanirdi.
328-Yesrib:Peygamberimiz, Medine´ye Yesrib denilmemesini hos görmemeis“O , Medine`dir“ demistir.Medine`nin eski adi.
329-Vahiyh:Vahyin yakin cevreye iletimi;Müddesir suresi :1-5 ayetleri,vahyin toplumun bütününe iletimi Hicr suresi, 94-99 ayetleri ile.
330-Vahsi:Hz.Hamza`yi uhut savasinda sehit eden .
331-Varaka b. Nevfel:Hz.Hatice`nin amcasi.
332-VEDA HACCI:Peygamberimizin ilk ve tek haccidir.Islam`in prensipleri burada tamamlanmistir.
333-VEDA HUTBESİ:Hz.Muhammed(sas) `in hicretin 10. yilinda Veda haccinda yaptigi meshur konusma; Veda Hutbesidir.Veda hutbesi üc yerde okundu.Arefe günü arafatta,bayram günü Mina`da ve bayramin ikinci günü Arafat`ta okundu.Veda haccinda okunan hutbesinde; bir cok meseleler ele alinmis ve teblig olunmustur.Bu hac da yüz binden fazla insan vardi.Bu hutbenin bir hususiyeti de, bütün beseriyete hitap etmesidir.Hz.Peygamber(sas) „Ey insanlar“ diye umuma hitap ediyordu.Veda hacci dönüsünde Hz.Peygamber Medine´yi görünce su tekbirleri tekrarladi;“Allah büyüktür,Allah`tan baska tanri yoktur.Birdir, seriki yoktur, Mülk O`nundur.hamd O`na yarasir.O her seye kaadirdir.Biz geliyoruz, tevbe etmisiz, ibadet etmisiz, secde etmisiz, Rabbimize sükretmisiz.Allah vaadini gerceklestirdi:Kuluna yardim etti.Birlesen düsmanlari perisan etti.“(Hatemul Enbiya Sh.434 Diyanet yayinlari)

201-Medine:Medine`nin asil ismi Yesrib`dir. Hz.Peygamberimiz oraya hicretinden sonra Medinet`ün-Nebi adini almis ve tarihten itibaren Medine namiyla anilmaktadir.Peygamberimiz Medine`ye hicretten sonra Haris b. Numan `in evlerindn ve arasindan bir kismini Resulullah` ahibe etti.Bu gayri menkulleri Resulullah da bazi Müslümanlara hudutlarini cizip Tapu ermani vererek hibe etmistir.Müslümanlarin güvenli alisveris ve ticaret yapmalari icin, Medine` de Ibn-i Ebi Zib`in evinden, Zeyd bin Sabit`in evine kadar olan alanda carsi, Ticaret Merkezi kurdu.
202-Medine Sözleşmesi:İslam devletinin ilk Anayasasi Medine sözlesmesidir.Medine Anayasasi, Enes b.Malik in evinde toplanarak müzakere edildi.Medine anayasasina;Medine vesikasi,Medine belgesi, Medine sözlesmesi ve Medineliler sözlesmesi olarak anılmaktadır.
203-Mekke Fethi:Mekke , hicri; Ramazan ayinin 17`sinde, miladi 630 yilinda fethedildi.Galibin magluplari affetme olayi olan Mekke`nin fethi.Mekke`nin fethinden sonra Kureys´in elebaslari Ebu Süfyan, Ebu Cehil`in oglu Ikrime ve daha sonra pek coklari müslüman oldular.Mekke fethedilince Rasulullah Kabe`nin anahtarlarini Osman bin Talha`ya verdi.Mekke`nin fethinden sonra Peygamberimiz 15 gün Mekke`de kaldi.Medine`ye dönerken Mekke`lilere Müslümanligi ögretmesi icin Mekke`de Muaz ibni Cebel(r.a)`da ögretici görevli olarak birakti.Ilk cevre korumasi Resulullah Mekke`yi fethettigi gün, halka yaptigi konusmada, Mekke sehrinde kann dökülmesi, hayvanlarin öldürülmesi,otlarin yolunmasi, agaclarin kesilmesinin yasak oldugunu bildirdi.
204-Mescid-i Dirar:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid
205-Mescid-i Nebi:Mescid-i Nebi`nin yeri Muaz bin Afra`nin himayesindeki Sehl ve Süheyl adindaki iki öksüze aitti.Mescid-i Nebi`de Peygamberimizin girip ciktigi kapiya“Bab-i Akika“ denir.Mescid-i Nebi`ye ilk defa minbere Hz.Osman perde asti.mescid-i Nebi`ye ilk defa 4 kösesine birer minareyi Ömer bin Abdulaziz yaptirmisti.1908 de 2. Abdulhamit Mescid-i Nebi`yi elektrikle aydinlatti.
206-Mevali:Araplarca, arap olamayan müslümanlara verilen isim.
207-Mevlid-i Nebi:Hz.Muhammed`in dogumu.
146-MEVLİD:Dünyâya gelme; doğum yeri ve zamânı. Peygamber efendimizin dünyâya gelişini, mi’râcını ve mübârek hayâtını anlatan eser.
208-Mihca:Bedir savasindaki ilk sehittir.
209-Mina.Hz.Peygamber ile Medineliler arasinda gerceklesen 1. ve 2.ci Akabe biatlarina sahne oldu.
210-Müellefe-i Kulub:Müslüman olmayip, kalpleri Islam`a isindirmak istenen kimselerdir.
211-Müseylemetü`l Kezzab:Yalanci Peygamberlerden biri olup Uhut`ta Hz.Hamza`yi sehit eden Vahsi öldürdü.
212-Muallakat-i seb`a. 7aski, 7 meshur kaside.İslamdan önce Arap şairlerinin Kabe duvarına asılan meşhur kasideleri.
213-Muhacir:Mekke`den Medine`ye göc eden müslümanlara denir.
214-Muhammed-ül Emin:Dogru sözlü v güvenilir manasina peygamberimizin lakabi.
215-Muhadramun:Cahiliye ve Islam devrini idrak eden fakat Hz.Peygamberi mümin olarak göremeyen kimse.
216-Mu`ab b. Ümeyr:Bedir ve Uhud savaslarinda Peygamberimiz bayragi tasima görevini Mu`ab b. Ümeyr`e vermistir.
217-Mute savasi:H.8/M.629 yilinda yapildi.Öldürülen elcinin kanini yerde birakmamak icin yapilan bu savas3000 müslüman 100.000 kisilik düsmana karsi 33 kat daha fazla düsmanla verdigi büyük mücadeledir.Peygamberimiz sehitlerin ardindan aglamis ve ailelerini teselli etmistir.Müslüman Araplarin Bizanslilarla yaptiklari ilk savas Mute savasidir.Hz.peygamber devrinde,Islam elcilerini sehit edilmesi üzerine, Müslümanlar ile Hiristiyanlar(Rumlar) arasinda meydana gelen ilk savas.Tebük savasina,”Gasvetulurs” verilen ad.Gasvetulurs, zor manasina.Mute savasinda Zeyd bin Harise,cafer b.Ebi talip ve Abdullah b.Revaha birbiri ardinca sehit oldular.Mute savaşı,Müslümanlar ile Bizans arasında yapılan ilk muharebedir.
218-Makam-i Mahmud:Peygamberimizin cennetteki makami., sefaat makami
219-Malik b.Enes (ö.179/795):Maliki mezhebinin imami, büyük üctehid ve muhaddis.
220-Mariye(ö.16/637):Peygamberimizin esi, Ibrahimin`in annesi.
221-Medine:Hz.Peygamberin Mescidiyle kabrinin bulundugu hicret yurdu, Islam`da iki harem bölgesinden biri,Resul-i Ekrem ve Hulefa-i Rasidin döneminin bassehri.Eski adi Yesrib .
222-Mekke:Kabe`nin bulundugu ve hac ile umre ibadetinin ifa edildigi kutsal sehir.
223-Mescid-i Dirar:Münafiklarin müminlere komplolar kurmak, hazirlamak ve bozgunculuk cikarmak amaciyla yaptiklari mescid.
224-Mesacid-i Seb`a:Medine`nin kuzeyindeki 7 mescide verilen isim.
225-Mescid-i Aksa:Müslümanlarin ilk kiblesi, en kutsak sayilan üc mescid`den biri.Mesci-i Aksa,Hz.süleyman tarafindaan Allah`a kulluk vazifesini yerine getirmek amaciyla Kudüs`te insa edilmis mabedin adidir.Beyti Makdis , yani günahlardan temizlenme yer adi da verilen bu yere Mescid-i Aksa ismi Isra Suresi ile verilmistir:”Kendisine ayetlerimizden bir kismini gösterelim diye kulunu (Muhammed`i) bir gece Mescid-i Haram`dan, cevresini bereketlendirdigimiz Mescid-i Aksa`ya götüren Allah`in sani yücedir.Hic süphesizO, hakkiyla isitendir, hakkiyla görendir.”(Isra, 17/1).Aksa kelimesi “ en uzak” anlamindadir.
226-Mescid-i Cin:Cinlerin Hz.Peygamber`den Kur`an dinledikleri yere 18.ci yüzyilin baslarinda yapilan cami.
27-Mescid-i Haram:Kabe`yi kusatan mescid.Mekke`ye belde-i Haram denir.Mescid-i Haram `da kilinan bir namaz diger mescidlerde kilinan yüzbin namazdan efdaldir.
228-Mescid-i Hayf:Mina`da Hz.Peygamberin Veda haccinda cadir kurdugu ve cemaatle namaz kildigi yere yapilan mescid.
229-Mescid-i Nebevi:Medine`de icerisinde Hz.Peygamberin kabrininde bulundugu mescid.Mescid-i Nebi`ye , Mescid-i Seadet de denir.Bu mescidde kilinan bir namaz mescid-i Haram disinda diger mescidlerden daha faziletlidir.1908 yilinda 2.ci Abdulhamid elektrikle Mescid-i Nebi`yi aydinlatti.Medine, Hz.Ali dönemine kadar(Hz.Resulullah`dan) baskent vazifesini yapmistir.
230-Mevali:Arap olmayan müslüman halklar icin kullanilan bir terim.
231-Meune Kuyusu olayi:Hicretin 4. yilinda Amirogullarindan CaferogluMalik oglu Ebu Bera Medine`ye geldi.Resulullah ile görüstü.Dedi ki, eger Necid halkina ashabindan bir kismini gönderirsen, umarim ki Islam olurlar. 70 Kur`an okuyuculari Necid halkina gönderildi.Meune kuyusunda ansizinKur`an okuyucularini sehit ettiler. Sadece Kab binZeyd sag kaldi.Peygamberimiz beddua etti.Kisa bir süre sonra bu kabileler(R`il ve Zekvan) veba, humma ve kitlik yüzünden telef olup gittiler.
232-Hz.Osman,Peygamberimizin iki kizi (Ümmü Gülsüm –Rukiye) ile evlendigindn dolayi”Zinnureyn” lakabini alan sahabidir.
233-Bi`ri Maune:Islam`i kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah(c.c)`in dinini ve kitabini ögretmek icin gönderilen 70 tane hafiz sahabinin sehit edildigi yer.
234-Seriyye:Peygamber Efendimi(sas)`in emriyle savasa gidilen ama kendinin istirak etmedigi seferlere8savaslara) denir.
235-Sev Magarasi:Peygamber(sas)`in hicret esnasinda Mekke`nin güney kisminda üc gün icerisinde gizlenip sonra yoluna devam ettigi magaradir.
236-Isra ve Mirac:Resulüllah Efendimiz(sav) `in bir gece de Mekke`den Kudüs`e oradan daSiretü`l-Münteha`ya kadar gitmesine Isra ve Mirac denir.
237-Hicret:Islam tarihinde, icinde yasadigi memlekette maruz kaldigi zulüm ve haksizliktan kurtulmak ve dini daha güzel yasamak icin huzur ve baris ortamlarina yapilan göce hicret denir.
238-Hz.Peygamberimizin nübüvvetinden önce;Fil olayi, ficar savaslari ve Hz.Peygamberimizin Hilfu`l-Fudul Cemiyetine katilmasi olaylari meydana gelmistir.
239-Hz.Peygamber`in kisiyi herhangi bir seye tesvik etmek veya sakindirmak icin söyledigi hadislere;tergib ve terhib hadisleri denir.
240-Ilk müslümanlarin, maruz kaldiklari sikintilardan kurtulmak icin hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi Etyopya´dir.
241-Mi`rac:Hz.Peygamberin mescid-i haram`dan Mesci-i Aksa`ya , oradan da göge yaptigi yolculugu ifade eden terim. Mirac hediyeleri: Bes vakit namaz,Bakara suresinin son
ayetleri(Amenerresulü).Allah`a sirk kosmayanlarin cennete girecegi vaadi.
242-Mut`e Savasi: Müslümanlarin Suriyeli hiristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptigi ilk savas(8/629)Peygamberin sagiliginda, Islam elcilerinin dokunulmazligi oldugu halde öldüren ve Medine`ye saldirmayi tasarlayan hiristiyanlara karsi da Mute ve tebük (630) seferleri düzenlendi.
243- Hz. Peygamberin siretini ilk yazan kimdir?A) Muhammed ibn İshak
244-Na`t:Hz.Peygamberin sefaatina kavusmayi ümit ederek O`nu övmek , yüce özelliklerini anlamak amaciyla yazilan siirlere na`t denir.
245-Nakibül-Esraf:Osmanlida Seyyid ve Serif`in dogum ve ölüm kayitlarini tutan kisilere“Nakibül-Esraf“, bu isi yapan müesseselere de „Nakibül-Esraflik deniliyordu.Bu amacla osmanli devletinde ilk tayin edilen Emir Buharinin talabelerinden olan Seyyid Ali bin Muhammed`dir.Yildirim Beyazit zamaninda tayin edilmistir.(Islami Bilgiler Ansk.C.1,Sh.317)
246-Necasi`:Hicretin 9.ncu senesi Habes Hükümdari Necasi ölmüstü.Hz.Peygamber , salih bir kardesin öldügünü söyleyerek bunu bildirmis, onun gufrani icin niyaz etmis, cenaze namazini kilarak hatirasini tebcil eylemistir.
247-Nesibe Hatun:Uhutta vücudu kanlar icinde iken Peygamberimize siper olan kadin sahabe.
248-Hz. Peygamber in (sas) dedesinin babası Haşim Mekke den kışın Yemen e, yazın Şam a ticaret seferlerini ilk başlatan zattır. Hatta Bizans imparatoru ile anlaşma sağlayarak Kureyş tacirlerinin Bizans topraklarında ticaret vergilerinden muaf tutulmasını da sağlatır.
249-Resulullah ın dedesi Abdülmuttalib uzun boylu, sarışın idi ve sevimli bir sakal vardı.
250-Peygamberin (sas) babaannesinin ismi Fatıma dır.Efendimiz in (sas) anneannesinin adı Berre dir.
251-Efendimizin (a.s.m) halaları altı tanedir. İsimleri; Beyzâ, Berra, Atike, Safiyye, Erva, Ümeyme dir. Bunlardan Atike, Safiyye, Erva iman etmiştir.
252-Hz. Peygamber(a.s.m) in Ferîda ve Fahita adında iki teyzesi vardır. İkisi de onun peygamberliğinden önce vefat etmiştir.
253-Abdül-Muttalib’in on oğlu ve altı kızı bulunmaktadır. Bu çocukların hepsi bir anneden olmadığı için onları annelerine göre sıralandırmak istiyoruz:
ABDULLAH, Ebû Tâlib, Zübeyr; Ümmü Hakim Beyzâ, Atika, Ervâ, Berre. Bunların anneleri Fâtıma’dır. Abbâs, Dırâr. Bu iki oğlunun annesi Nüteyle’dir. Hamza, Mukavvim, Hacı adlı oğulları ile Safiyye adındaki kızlarının annesi ise Hâle’dir. Hâris adındaki oğlunun annesi Semrâ’dır. Ebû Leheb (Abdüluzza). Bunun annesi Lübni’dir.
254- Peygamberimiz Hz.Hatice ile evlendi.Nihak akdi Hz.Hatice`nin evide kiyildi.
255-Ilk vahiy 610 yilinda Hira magaradinda geldi.Ilk müslümanlar;Hz.Hatice, Hz.Ali,Hz.Ebubekir, Hz.Zeyd
256-Peygamberimiz(sas):Peygamberimiz 571 yilinda Mekke de dogdu.Muhammed ismini dedesi Abdulmuttalib koydu.Babasi Abdullah, peygamberimiz dogmadan 2 ay önce, annesi Amine Hatun 6 yasinda , dedesi Abdulmuttalib 8 yasinda iken vefat etti.Süt annesi Halime, süt kardesleri Abdullah-Seyma.Peygamberimiz 25 yasinda iken Hz.Hatice bin Harise.
257-Peygamberimizin süt anneleri:Annesi Amine Hatun( 3 gün emzirdi),Süveybe Hatun(7 gün emzirdi),Halime Hatun(4 yil emzirdi.).
258-Peygamberimizin annem dedigi kadinlar:Süt annesi Halime Hatun,Hz.Ali`nin hanimi Fatma Hatun, Ümmü Eymen.
259-Peygamberimizin soy kütügü:Adnan`dan Hz.Peygamberimize kadar gelen ve bizzat peygamberimiz tarafindan kabul edilmis olan soy kütügü söyledir:Adnan,Mead, nizar, mudar, ilyas, müdrike, huzeyme, kinane, nadr,malik, fihr, galip, lüey, ka`b, mürre,kilab,kusay,abdulmenaf, hasim, seybe(abdulmuttalib), Abdullah, Hz.Muhammed (sas)
260-Peygamberimizin cocuklari:Peygamberimizin cocuklarinda Hz.Fatima haric bütün cocuklari , kendileri hayatta iken vefat etmistir.
261-Panayirlarin en önemlileri: Hicaz bögesindeki panayirlarin en önemlileri;Ukaz,Mecenne, Zülmecaz.
262-Peygamberimizin dogum Haberi ve Dogumu:Peygamberimizin dogumunu; yahudiler, Hiristiyanlar, Kahinler Hatemül Enbiyanin zuhurunu haber veriyordu.Peygamberimizin dogdugu gece;Kisranin sarayinda 14 sütun yikildi, mecusilerin atesleri söndü ve sava gölü kurudu.peygamberimizin annesi vefat ettiginde dedesi Abdulmuttalib`in yaninda kaldi. Alti yasindan sekiz yasina kadar dedesi ile beraberdi. Sekiz yasinda dedesi 82 yasinda vefat etti.
263-Peygamberimizin defni:Hz.ise diyorki;Hz.Peygamber acik bir yere defnolunmadi.Cünkü acik yere defnedilmis olsaydi, halki, O`nun mezarini tazim etmekten men`etmek cok müskül olurdu.
264-Peygamberimizin dogum gününün kutlanmasi:Peygamberimizin dogum gününün h.4. asirdan beri kutlandigi bilinmektedir.Fatimiler bunun yaninda Hz.Ali,Fatima,Hasan,Hüseyin ve halifeleri icinde mevlid(dogum yil dönümü) merasimleri yapilirdi.
265-Peygamberimize düsmanlik edenler:Peygamberimize en cok düsmanlik yapanlar; Ebu Leheb:Ismi Abduü`l –Uzza`dir. Peygamberimizin öz amcasi. Ebu Cehil:Ismi Amr b.Hisam`dir.Ammar b. Yasir`in annesini öldüren budur.Bedir harbinde öldürülmütür.Velid b. Mugire´nin yegenidir.Velid b.Mugire;Meshur islam komutani Halid b. Velid`in babasi.Künyesi Ebu Abd-i Sems`dir.Ümeyye Ibni Halef ile kardesi Übey;Ümeyye, Bedir savasinda öldürüldü.As b. Vail;Amr b.As`in babasidir.Ölümü ise, bir defa esegine binmis gidiyordu.Mekke civarinda bir dag gecidinden gecerken esegi onu yere düsürdü ve babacigini isirdi. Bu yaradan bacagi sisti ve ondan öldü.Nadr b.Haris, Esved b. Abd-i yagus, Haris b,.Kays,Züheyr Ibn-i Ebi Ümeyye, Ukbe Ibn-i Ebi Muayt, Esved Ibn-i Muttalib, Mu`tim b. Adiy.
266-Peygamberimizi bize tanitan kitaplar:Kur`an-i Kerim,Megazi kitaplari, delail Kitaplari,Islam tarihi,Semail kitaplari.
267-Peygamberimizin elcileri:Necasi`ye, yani Habes krali Necasi`ye Bahr oglu Ashama`ya Amr b.Umeyye, Rum Kayseri`ye Dihye`yi, Yemame hükümdari Hevze`ye Selit Amir`i,Gassan hükümdarina Suca Esed`i, Iran kisrasi Hüsrev Perhiz`e abdullah bin Huzafe gönderilmisti.Misir hakimi Muvakkis`a gönderdigi mektubu aldi.Elciyi iyi karsiladi.Elci ile Misirlilar arasinda yüksek mevkii haiz iki kizla bir elbise ve bir de binek hayvani gönderdi. Bu kizlardan birisi Mariye`yi Peygamberimiz aldi, digerini de Hz.Peygamberimizin sairi olan Hassan b.Sabit`e vermistir.Necasi`ye gönderilen mektubu alan Necasi:“Hz.Peygamberin peygamberligine inaniyorum, dedi.Bahreyn emirine gönderilen mektup üzerine Bahreyn emiri güzel bir cevap verdi ve müslüman oldu.Yemen ve Umman emiri kaba bir surette red cevabi verdi.Yemame hükümdari;“Bütün dediklerin iyidir.Beni bura da vali olarak birakirsan müslüman olmaya hazirim“ dedi.Peygamberimiz de bu adama su cevabi verdi:“Elimde bir karis yer olsa bile sana ondan bile bir sey vermem“ buyurdu.
268-Peygamberimizin halalari:beyda,Burre, Atike,Safiye, Erva, Ümeyye, Ümmül Hakim:
269-Peygamerimizin Kuba`da misafir kaldigi ev:Hicret esnasinda Peygamberimiz Kuba `da Külsüm b.Hidmi`nin misafiri oldu.Peygamberimiz Medine`ye hicret edince;Halid b. Zeyd`e misafir oldu.
270-Peygamberimizin Hira´da Ibadeti:Imam-i Buhari Hz.Peygamberin Hira daginda ibadetle mesgul oldugunu söyler.Böyle inzivaya vekilip muayyen bir vakti ibadetle gecirmeye(Tehannüs) denir.Ayni(Umdetü`l-Kaari) adli Buhari serhinde, bu (Tehannüs ) kelimesini izah ederken söyle demektedir.“Peygamberimizin ne suretle ibadet ettigi sorulacak olursa, bunun tefekkür ve ibretten ibaret oldugunu söyleyebiliriz“(Hatemul Enbiya, Sh.60 , Diyanet)
271-Peygamberimizin komsulari:Peygamberimizin Medine`de Ensar`dan komsulari;Sa`d b. Ubade,Sa´d b.Muaz, Ebu Eyup El-Ensari zengince idiler.Bunlar, Peygamberimize ekseriya süt gönderirlerdi.Peygamberimizin yasayisi cok sadeydi.Bazen yiyeceksiz kalip ac yattiklari olurdu.(Hatemul Enbiya, sh.204, Diyanet)
272-Peygamberimizin en meshur isimleri:Ahmet, Mahmud, Mustafa, Muhammed.
273-Peygamberimizin soyu:Peygamberimizin soyu Hz.Ismail`in torunlarindan Adnan`a kadar uzanir.
274-Peygamberimizin egitim ve ögretimde kullandigi yöntemler;Anlatim yöntemi, soru-cevap yöntemi,Örnek olay yöntemi, tartisma yöntemi,yaparak, yasayark ögrenme-ögretme metodu.
275-Peygamberimizin Harpleri:Rasul-i Ekrem devrinde Islam harplerini 3 bölümde mütaala edelir:
a)Müsriklerle yapilan Islam harpleri.
b)Yahudilerle yapilan Islam harpleri.
c)Hiristiyanlarla yapilan Islam harpleri(Mute, Tebük)
276-Peygamberimizin müezzinleri:Bilal-i Habes,Ibn-i Ümmü Mektum,Ebu Mahzure,, Sa`dul-Kurazi.
277-Peygamberimizin örnek ahlaki:Hz.peygamberin ahlaki ve sahsiyeti hakkinda en önemli kaynak K.Kerim`dir.Cünkü Hz.Aise`nin belirttigine gibi“O`nun ahlaki, Kur`an`dir.“Endülüslü ünlü alim Ibn Hazm(ö.456/1064), her cümlesi bir hikmet degeri tasiyan el –Ahlak ve s- siyer adli ahlak kitabinda söyle der:“Ahiret iyiligini, dünya bilgeligini, düzgü yasayisi, bütün ahlak güzelliklerini , bütün faaliyetlerini kazanmak isteyen kisi örnek alsin.(s.19-20).CünküRasulullah bütün hayirlarda en ileridir.Allah onun ahlakini övmüs, faziletleri en mükemmel sekliyle onda toplamis ve onu her türlü kusurlardan arinmistir(Diyanet ilmihali, c,2, sh.550)
278-Peygamberimizin Zevceleri(Ezvac-i Tahirat=Peygamberimizin mübarek hanimlari demektir):Hz.Hatice, Hz.Sevde,Hz.Aise,Hz.Zeynep binti Hüzeyme,Hz.Ümmü Seleme,Hz.Hafsa,Hz.Zeynep binti Cahs, Hz.Ümmü Habibe, Hz.Cüveyriye binti Haris, Hz.Safiyye binti Hüyey,Hz.Mariyye, Hz.Meymune).Peygamberimizin hanimlari ile evlenmesinin sebebi;siyaset ve sefkattir.Peygamerimiz , kiz olarak yalniz Hz.aise ile evlenmistir.Hicretin 59. senesinde vefat etti.Son evlendigi hanimi Meymune`dir.En son vefat eden esi Hz.Aise`dir.Hz.Peygamberimizin hayatinda Hz.Hatice ile Zeyneb`ten baska zevcesi vefat etmemisti.Peygamberimizin esi Hz.Zeynep ile diger esi Hz.Meymune bir anneden dogma kiz kardes idi.
279-Peygamberimiz(sas)`in peygamberliginin ispati :Hz.Peygamberin , peygamberligini ispat eden mucizeler genellikle üc baslik altinda incelenir:
a)Manevi(Akli) mucizesi olan Kur`an mucizesi,
b)Hissi mucizeler,
c)Haber seklindeki mucizeler:Bedir savasinda, düsman ordusundan kimlerin nerede öldürüleceklerini önceden haber vermis ve dedigi gibi cikmistir.
280-Peygamberimizin tesvik ettigi bazi sportif faaliyetler:Atletizm(kosu), güres, okculuk, binicili
281-Peygamberler ve Meslek Egitimi:Peygamberler sadece dini teblig ile yetinmemisler, dini esaslari aciklamislar, sonra ümmetlerine ögretmisler, onlari egitip kötülüklerden arindirmislardirBu isleri yaparken de davalarindan taviz vermemisler, bu ugurda pek cok eze ve sikintiya gögüs germislerdir.Peygamberler, sanat, ticaret,ziraat ve cesitli meslekleri topluma ögretmek suretiyle medeniyete, kültürel ve toplumsal gelismeye katkida bulunmuslardir.Ümmetlerini hem bu dünyada hemde ahirette mutlu kilmaya caba göstermislerdir.(Diyanet ilmihali, Cilt.1 , Sh.109)
281-Ravza-i Mudahhara:Mescid-i Nebevi icinde Hz.Peygamberin kabri ile minberi arasindaki bosluga verilen isimdir.10 metre genislik ve 20 metre uzunlukta 200 metrekarelik pek mübarek mahaldir.
282-Ravi:Ögrendigi hadis rivayet eden kimse anlaminda kullanilan terim.
283-Reci` Vak`asi.Adal ve Kare kabilelerinin kendilerine Islam`i ögretmek icin davet ettikleriheyete düzenledikleri suikast(47625)
284-Resulu-i sekaleyn:Insanlarin ve cinlerin peygamberi Hz.Muhammed(sas).
285-Rakika:Müsrilerin toplantida alinan suikast karari, Hz.peygamberin halalarindan Rakika tarafindan duyulmus ve durum ona haber verilmisti.Peyganberimiz hic vakit kayip etmeden Hz.Ebubekir`e durumu bildirerek hicrete basladi.
286-Ra`ci ve Bir-i Mauna facialari: Hicri 4/ M.626 yilinda müslümanlari cok üzen 2 olay, Islam mürsidlerinin pusuya düsürülerek öldürülmesiyle sonuclanan Ra`ci ve Bi`r-i Mauna facialaridir.
287-Rasulüs-sakaleyn:Peygamberimize Rasulüs-Sakaleyn denmesinin sebebi;Insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderildigi icin.
288-Ridde Savaslari:Ridde savaslari,Hz.Ebubekir halife olduğu yıl yaptığı ilk gazveler.
289-Risaletpenah:Peygamberimiz.
290-Ridvan biati:Hudeybiye` de 1400 civarinda müslümanin Hz.Peygambere verdigi and(8/628)
291-Sahabe:Hz.peygamber görüp sohbetinde bulunan kimseye sahabe denir.
292-Salvele:Hz.Peygamber(sas)`e, O`nun ev halkina ashabina salat ve selam cümlelerini ifade etmek üzere kullanilan bir tabirdir.“Yeryüzünde Allah`in seyyah melekleri ümmetimin salatü selamini bana aninda ulastirir“(Nesai, Sehv 46).“Kim bana bir salat okursa Allah `da ona 10 rahmet ve ikramda bulunur“(Tirmizi,salat 357)2en cimri insan, yaninda adim anildigi halde bana salatü selam getirmeyendir.“(Tirmizi,Deavat,100)
293-Sabikun- Islam:Islamiyeti kabul eden ilk sekiz kisi.
294-Sa`d bin Ebi Vakkas:Peygamberimizin dayisi.Allah yolunda ilk kan akitan kisi.
295-Sahabe:Peygamberimizi sagliginda görüp, O`nunla sohbet eden müslümanlara denir.
295-Salvele:Hz.Muhammed(sas) icin belirli bir ifade kalibi kullanarak hayir duada bulunmak ya da bu sekilde yapilan dua.Peygamberimizin adi anilinca”Sallallahu aleyhi ve sellem” deriz.Bu, Peygamberimize bir saygi ve sevgi ifadesidir.”Ona selam olsun“ demektir.Yazilirken genellikle(SAS) biciminde kisaltilir.
296-Sancaktar-i Nebi:Hicret esnasinda Resulullah`i yakalamak icin takibe cikan Süraka b.Cü`sum idi.Hicret esnasinda Resulullah ile beraber olan ve Kuba`ya yaklasinca Peygamberimizin izni ile sarigini cözüp mizraginin ucuna bagladi ve sancak yapti. Kuba´ya girinceye kadar Resulullah`in yaninda yürüdü ve „Sancaktar-i Nebi ünvanini aldi.
297-Senetü`l-Ibtihace:Bi`setin 12.(m.621) yilinda Islamiyeti kabul edenler cok oldugu icin bu seneye“Senetü`l Ibtihace“ denir.
298-Senetu`l Hüzün(620):Peygamberimizin amcasi Ebu Talib ve esi Hz.hatice`nin 3 gün arayla vefat ettigi yil.
299-Senetü`l vüfud:Senetü`l vufud; heyetler yili demektir.
300-Sakk-i Kamer:Sakk-i kamer ahdisesi iki saat müddet sürdü.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.