3

Eylül
2012

2012 Yeterlilik Sınavında Çıkan Soruların Tahlili

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  565 Kez Okundu

1- 1. soruda mahreçleri aynı olan harfler sorulmuştur.
• Yeterlilik kitabımızda sayfa:47 de; mahreç yerleri tarif edilirken boğaz ortası olan (ع ve ح) harfleri aynı mahreç yeri olarak yazılmıştır
2- 2. soruda -Lam- harfinin okunmayıp sonraki harfe idgam edilerek okunmasının hangi tecvid kaidesi olduğu sorulmuştur. (doğru cevap: İdğâm-ı şemsiye)
• Kitabımızda sayfa 55 de; –F- kısmında İdğâm-ı şemsiyye kaidesi net bir şekilde açıklanmıştır
3- 3. soruda kelimesinde bulunmayan tecvid kuralı sorulmuştur. (Medd-i Lazım)
• Kitabımızda tecvid bölümünde Medd-i muttasıl, kalkale, izhar-ı kameriyye açık bir şekilde anlatılmıştır. Sayfa 50 de ise Medd-i Lazım anlatılmış olup sorudaki kelime ile bir bağlantısı görülmemektedir
4- 5. soruda Sakin nundan () sonra “vâv” veya “yâ harflerinden birinin aynı kelimedebulunması sorulmuş. (İzhâr)
• Kitabımızda sayfa 53 de; Kelime izhârı bahsinde açıklanmıştır
5- 6. soruda huruf-u mukattaadan olan harfi sorulmuş. (doğrucevap: Medd-i Lîn)
• Kitabımızda sayfa 51 de; Medd-i Lîn bahsinde aynı kelime birebir zikredilmiştir

6- 7. soruda kelimesinde hangi tecvid kaidesinin olduğu soruldu. (cevap: İdğam-ı mütecaniseyn)
• Kitabımızda sayfa 54 de; İdğam-ı mütecaniseyn kısmında aynı kelime birebir zikredilmiştir.
7- 10. soruda dudak izharının (izhâr-ı şefevi) hangi halde olacağı sorulmuş.
• Kitabımızda sayfa 53 de geçmektedir.
8- 11. soruda tecvid ıstılahların anlamı sorulmuş, burada yanlış olanın bulunması istenmiştir. (cevap: İdğam)
• Kitabımızda sayfa 54 de; en üst bölümde idğam ve gunnenin ayrı ayrı tarifi yapılmıştır.
9- 15. soruda, Kıraat-ı Âsım’a göre Lafzında uygulanan okuyuş şekli sorulmuş.(cevap:İmale)
• Kitabımızda sayfa 60 da; en üstte -İmâle- tarifinde aynı kelime zikredilmiştir.
10- 16. soruda “El” takısından sonra hangi harflerin gelmesiyle “Lam” harfinin idğam edilerek okunacağı sorulmuş.
• Kitabımızda sayfa 55 de; “İdğam-ı şemsiye” konusunda bahis olunan harflerin gelmesiyle “Lam” harfinin okunmayıp bir sonra gelen harfin şeddeli okunacağı belirtilmiştir.

11- 18. soruda Medd-i Munfasıl olan kelimede aslî med üzerine ilave etmenin hükmü sorulmuş. (cevap: Caiz)
• Kitabımızda sayfa 50 de caiz olduğu yazmaktadır.
12- 22. sorunun cevabı Akaid’dir.
• Kitabımızda sayfa 78 de Akaid in tanımı yapılmıştır.
13- 24. soruda “Muhalefetün Lil-Havadis” sorulmuştur.
• Kitabımızda sayfa 81 de “Muhalefetün Lil-Havadis” in anlamı zikredilmiştir.

14- 26. soruda Allah’ın varlığının delillerinden olmayanı sorulmuş.
• Kitabımızda sayfa 79 ve 80. Sayfalarda Allah’ın varlığının delilleri (diğer üç şık) açıklanmış olup “İhtilâs” delili diye bir şey yoktur.
15- 30. soruda Fıtrat delilinin açıklaması yapılarak sorulmuştur.
• Kitabımızda sayfa 79. Sayfada “Fıtrat delili” açıklanmıştır.
16- 32. soruda ölüp, çürümüş kemik olduktan sonra dirilmenin hangi kavram ile tarif edildiği sorulmuştur. (cevap: Ba’s)
• Kitabımızda sayfa 566. Sayfada Dini Terimler ünitesinde “Ba’s” kelimisinin tanımı yazılmıştır.
17- 33. soruda A’raf kelimesinin tanımı sorulmuştur.
• Kitabımızda 566. sayfada Dini Terimler ünitesinde “A’raf” kelimisinin tanımı yazılmıştır.
18- 35. soruda insanların fiillerinin yaratılması ve insanın rolü sorulmuştur.
• Kitabımızda 98. sayfada Akaid ünitesinde Tablo şeklinde -İrade-Kesb- sunulmuştur.
19- 37. soruda 4 şık sunulmuş ve burada yanlış hükmün bulunması istenmiştir. (Necaset-i hafife)
• Kitabımızda 138. Necaset-i hafife anlatılmış ve hafif necasetin bir uzvun dörte birinden az olanın namaza engel olmayacağı belirtilmiştir.
20- 39. soruda 4 mezhebe göre abdestte niyet etmenin hükmü sorulmuştur.
• Kitabımızda 173. sayfada 29. Testte aynı soru sorulmuştur. Doğru cevabıda (A) şıkkında verilmiştir.
21. 40. soruda namazda kıyam ile ilgili bilgiler verilmiş. Doğru olanın bulunması istenmiştir.
• Kitabımızda 175. sayfada 40. Testte kıyamın farz ve vacip namazlarda bir rükün olduğu belirtilmiştir. (Kitabımızda da doğruyu bulma istenmiştir)
22- 42. soruda kefenlemenin hükmü sorulmuştur.
• Kitabımızda 220. Sayfada Kefenlemenin hükmü yazılmıştır.
23- 43. soruda Şafii mezhebinde kunut okunan yerler sorulmuştur.
• Kitabımızda 222. sayfada Hanefi-Şâfiî mezhep fark çizelgesinde sabah namazının farzında olduğu belirtilmiştir.

24- 44. soruda 4 tane terim verilmiş hangisinin cenaze ile ilgisi olmadığı sorulmuştur.
• Bu testin aynısı kitabımızda 194. sayfada 58. Testte yer almaktadır.
Cenaze ile ilgili diğer 3 terim kitabımızda sayfa 219 ve 220. sayfada belirtilmiştir. Ayrıca 210. sayfada da Telfik’in tanımı da yapılmıştır.
25- 45. soruda yatsı namazında kade-i ahireyi yapıp yanlışlıkla 6 rekat kılan kişinin namazı hakkında yanlış bilgi sorulmuştur.
• Kitabımızda 211. sayfada (üstten aşağıya 19. Satırda) durum açıklanmıştır.
26. 46. soruda İmam ile muktedinin durumu yani İmama uymanın şartları arasında yer almayan sorulmuştur.
• Kitabımızda 232. Sayfada 43. Testte bununla ilgili soru yer almıştır.
27- 47. soruda cenaze namazının rükünleri sorulmuştur. (Kıyam-tekbir)
• Kitabımızda 217. sayfada cenaze namazının rükünlerinin kıyam ile tekbir olduğu yazılmıştır.
28- 50. soruda namazda kıraatle ilgili yanlış bilgiyi bulmak istenmiştir. (Doğru cevap:B)
• Kitabımızda 208. sayfada İmamŞâfî’ye göre Fatiha gayrındaki hatanın namazıbozmayacağı belirtilmiştir.
29- 51. soruda orucun farziyetini bildiren sure ve ayet sorulmuştur.
• Kitabımızda 169. sayfada 5. testte aynı soru şekli mevcuttur.
30. 52. soruda Ramazan orucunda niyetin başlama ve bitiş vakti sorulmuştur.
• Kitabımızda 152. sayfada Ramazan orucunun niyetin başlama ve bitiş vakti belirtilmiştir.
31. 55. soruda (zekatla ilgili) “yolda kalmış kimseler”in hangi kavramla zikredildiği sorulmuştur.
• Kitabımızda 143. sayfada Tevbe suresinin 60. Ayetinde geçen zekatın verileceği yerler olarak: Yolcular (İbnüssebîl) belirtilmiştir.
32. 56. soruda 160 koyuna kaç koyun zekat düşeceği sorulmuştur.
• Kitabımızda 141. sayfada beşinci satırda 2 koyun zekat düşeceği belirtilmiştir.
33. 57. soruda havaic-i asliye sorulmuştur.
• Kitabımızda 175. sayfada 45. Testte havâic-i asliye sorulmuş ve 570. sayfada Havâic-i asliye nin tanımı da yapılmıştır.
34. 58. soruda zekatın geçerlilik şartlarlı sorulmuştur.
• Kitabımızda 140. sayfada zekatın geçerlilik şartları Niyet ve temlik olarak yazılmıştır.
35. 59. soruda zekata tabai olan malın üzerinden 1 yılın geçmiş olması sorulmuştur.(Havelânü‘l-havl)
• Kitabımızda 176. sayfada testin bire bir aynısı sorulmuştur. Ayrıca 140 ve 143 Sayfalarda “Havelânü‘l-havl” açıklanmıştır.
36. 60. soruda Şâfiî mezhebinde umrenin rükünleri sorulmuştur.
• Kitabımızda 357. sayfada 73. Testte (A) şıkkında cevabı açıklanmıştır
37. 61. soruda 4 şık sunulmuş ve aşağıdakilerden hangisi Haccın farzlarından değildir? Şeklinde soru sorulmuştur.
• Kitabımızda 312. sayfada haccın farzları açıklanmıştır. Buna göre sader tavafı haccın farzlarından değildir.
38. 62. soruda ihramın tanımı sorulmuştur.
• Kitabımızda 314. sayfada aynen soruda geçtiği gibi ihramın tanımı yapılmıştır.
39. 63. soruda hac ve umre menasiki ile ilgili kesilen kurban sorulmuştur. (Hedy)
• Kitabımızda 337. sayfada hedy tanımı yapılmıştır.
40. 64. soruda Bayram günleri Mina’da şeytan taşlama sorulmuştur.( Remy-i cimar)
• Kitabımızda 333. sayfada Remy-i cimar tarif edilmiştir.
41. 65. soruda Kurbanla ilgili hükümlerden doğru bilgi sorulmuştur. (Cevap:A)
• Kitabımızda 146. sayfada aynen A şıkkında belirtildiği gibi doğru bilgi verilmiştir.
42. 66. soruda; Peygamberimizin bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ne ad verildiği sorulmuştur. (Seriyye)
• Kitabımızda 240. sayfada Seriyye tanımı aynen verilmiştir.
43. 67. soruda heyetlerin yoğun bir şekilde geldi hicretin 9. Yılına ne ad verildiği sorulmuştur.
• Kitabımızda 252. sayfada ,Hicri 9. Yıl Elçiler (heyetler) yılı (Senetü’l-vüfûd) olarak belirtilmiştir.
44. 68. soruda Peygamberimizin Yesrib’e hangi sahâbîyi gönderdiği sorulmuştur. (Mus’ab b. Umeyr)
• Kitabımızda 246. sayfada M.621/H.12 de Mus’ab b. Umeyr‘in Medine‘ye gönderildiği yazılmaktadır. (Yesrib Medine’nin o günkü eski adıdır)
45. 70. soruda Reygamberimizi vefatında kimin yıkadığı sorulmuştur. (Hz.Ali r.a.)
• Kitabımızda 243. sayfada Peygamberimizi vefatından sonra Hz.Ali (r.a.) nin yıkadığı belirtilmiştir.
46. 71. soruda “saatü‘l-usre”, “Gazvetü‘l- Usre””ceyş’ul-usre” ifadeleri sorulmuştur.(Tebük seferi)
• Kitabımızda 273. sayfada 119. Testte Tebük seferi olduğu belirtilmiştir.
47. 72. soruda ”Hamrâü‘l-Esed” seferi sorulmuştur.
• Kitabımızda 249. sayfada ve 273. Sayfa 117. Testte ”Hamrâü‘l-Esed” seferi belirtilmiştir.
48. 73. soruda “Üsve-i hasene” terimi sorulmuştur.
• Kitabımızda 582. sayfada Dini terimler ünitesinde “Üsvetü’l-Hasene” tanımı yapılmıştır.
49. 74. soruda İslam ahlakı alanında yazılan “Edebü‟l-Müfred “ isimli eserin müellifi sorulmuştur.
• Kitabımızda 373. sayfada 5. Satırda adı geçen eser ve müellifi yazılmıştır.
50. 76. soruda “Hilm” kavramı sorulmuştur.
• Kitabımızda 571. sayfada Dini terimler ünitesinde “Hilm” tanımı yapılmıştır.

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.