27

Mart
2012

2012 KUTLU DOĞUM HAFTASI SİYER YARIŞMA SORULARI CEVAP ANAHTARI

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  6.653 Kez Okundu

1. Peygamber Efendimizin Hz. Mariye’den dünyaya gelen çocuğunun ismi nedir?
A) Kasım B) Abdullah C) Ümmü Gülsüm D) İbrahim
2. Peygamber Efendimizin soyu hangi evladı ile devam etmiştir?
A) Kasım B) Zeynep C) Fatıma D) Rukiye
3. Peygamber Efendimiz (sas) İslâm’ın ilk yıllarındaki gizlenme döneminden sonra Peygamberliğini açıktan nerede ilan etmiştir?
A) Dâru’l-Erkam’da B) Dâru’n-Nedve’de
C) Dehnâ’da D) Safa Tepesi’nde
4. Günümüzde okunan ezanı, Peygamberimiz (s.a.s) döneminde rüyasında gören ilk sahâbi kimdir?
A) Bilâl-i Habeşi B) Hz. Ömer
C) Hz. Peygamber D) Abdullah b. Zeyd el-Ensâri
5. Peygamberimizin (s.a.s) Hz. Hatice ile evliliğinden olan ilk ve son çocuklarının ismi nedir?
A) Kâsım-Abdullah B) Rukiye-Ümmü Gülsüm
C) Zeynep-Fatıma D) Abdullah-Fatıma
6. “Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şânı yücedir.”
İsrâ sûresinin birinci ayetinde ifade edilen bu olay, günümüzde Müslümanlar arasında aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Berat Kandili B) Mirac Kandili
C) Kadir gecesi D) Mevlid Kandili
7. Peygamberimiz’in Mekke’den hicret etmeden önce yanındaki emanetlerin sahiplerine teslim edilmesi için Hz. Ali’yi görevlendirmesi O’nun daha çok hangi özelliğinin bir ifadesidir?
A) Alçakgönüllülüğünün B) Hoşgörüsünün
C) Güvenilirliğinin D) Adaletinin
8. “Ey efendimiz ve Efendimiz’in oğlu!” diyerek kendini öven bir sahabiye Peygamberimiz şöyle karşılık verdi: “Ey insanlar! Günahlardan sakının, şeytan sizi yanıltmasın. Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im, Allah’ın kulu ve elçisiyim. Beni Allah’ın çıkardığı makamdan daha yukarı çıkarmanızdan hoşlanmam.” Bu olay Peygamberimiz’in hangi sıfatı ile ilgilidir?
A) Alçakgönüllülük B) Cömertlik
C) Adalet D) Sabır
9. “Peygamberimiz üç günden fazla elinde mal bekletmez, o mal dağıtılmadıkça evine uğramazdı.” Bu ifade, Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini anlatmaktadır?
A) Doğruluk B) Sabır
C) Hoşgörü D) Cömertlik
10. Peygamberimiz en çok hangi ay içerisinde daha cömertçe hareket ederdi?
A) Ocak B) Muharrem C) Ramazan D) Nisan
11. “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
A) Adaletini B) Alçakgönüllülüğünü
C) Sabrını D) Cesaretini
12. Peygamberimiz, karşısında korkudan titreyen birine aşağıdaki sözlerden hangisini söylemiştir:
A) “Korkma! Ben hükümdar değilim. Kuru et pişirerek karnını doyuran bir kadının oğluyum.”
B) “Korkma! Ben bir peygamberim”
C) “Korkmana gerek yok. Sana bir şey yapacak değilim.”
D) “Korkma! Ben peygamberim, ama annem de hep yoksulluk içinde yaşadı.”
13. Aile hayatıyla ilgili olarak “Ailesine Resulüllah’tan daha şefkatli kimseyi görmedim” diyen ve Peygamberimiz’in evinde büyüyen sahabi kimdir?
A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ali
C) Hz. Enes D) Hz. Hüseyin
14. “Gönül üzülür, gözler yaşarır ama yine de biz Rabbimizin hoşuna giden sözler söyleriz” sözü niçin söylenmiştir?
A) Ağlamanın erkeklere yakışmadığını anlatmak için
B) Ağlamakla bir şey elde etmenin mümkün olmadığını söylemek için
C) Amcası Ebu Talib’in vefatına ağlamanın fayda vermeyeceğini söylemek için
D) Oğlu İbrahim’in vefatına ağlamasını yadırgamanın doğru olmadığını anlatmak için
15. “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz” sözü hangi olay üzerine söylenmiştir?
A) Peygamberimiz’i torunlarını severken gören birinin “benim on çocuğum var; hiçbirini kucaklayıp öpmedim” demesi üzerine
B) Çocuklarını döven bir babayı görmesi üzerine
C) Allah’ın merhametinin sınırsız olduğunu anlatmak istemiştir.
D) Bir hayvana kötü davranan birini görmesi üzerine
16. “Benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirini kucaklayıp öpmedim” sözüne Peygamberimiz nasıl bir karşılık vermiştir?
A) “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz.”
B) “Sen pek katı kalpli biriymişsin. Git çocuklarını öp.”
C) “On çocuk çok fazla. Çok çocuk sahibi olmak iyi değildir.”
D) “Zaten çocukları öpmek iyi değildir. Kucaklaman yeterli.”
17. Peygamberimiz’in “Allah’ım ben onları seviyorum, sen de onları sev” dediği kimlerdir?
A) Torunları: Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin B) Çocukları : Fatıma ve Zeynep
C) Torunları : Ümame ve Üsame D) Çocukları: İbrahim ve Abdullah
18. “….. açken tok yatan bizden değildir.” Boşluğa aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
A) Komşusu B) Arkadaşı C) Annesi D) Kardeşi
19. “Bir hediyem ve iki komşum var. Hediyeyi hangisine vereyim” diye soran Hz. Aişe’ye Peygamberimiz nasıl bir cevap vermiştir?
A) En sevdiğin arkadaşına B) En yakın akrabana
C) En yakın komşuna D) En sevdiğin komşuna
20. Cebrail’in Peygamberimiz’e iyilik etmesi konusunda çok fazla tavsiyede bulunduğu ve “neredeyse mirasçı kılınacaklardı” dediği kişiler kimlerdir?
A) Komşular B) Arkadaşlar
C) Dostlar D) Akrabalar
21. Ebu Talip sıkıntıya düştüğünde Peygamberimiz amcasının geçimini kolaylaştırmak için onun oğlu Ali’yi yanına alarak bakımını üstlendi. Bu olay Peygaberimiz’in daha çok hangi özelliğini anlatır?
A) Cömertlik B) Merhamet
C) Vefa ve yardımseverlik D) Sabır ve tevekkül
22. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı kan davası hangisidir?
A) Amcası Abbas’ın kan davası
B) Dedesi Abdulmuttalib’in kan davası
C) Amcası Abbas’ın torunu Rebia’nın kan davası
D) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın kan davası
23. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı faiz davası hangisidir?
A) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu Rebia’nın faizi
B) Amcası Abbas’ın faizi
C) Dedesi Abbas’ın torunu Rebia’nın faizi
D) Amcası Abdulmuttalib’in faizi
24. Peygamberimiz’in, İslam medeniyetinin evrensel ve insani ilkeler çerçevesinde temellerini attığı ve Medinelilerden bu ilkelere uyacaklarına dair söz aldığı ilk olay hangisidir?
A) Veda Hutbesi B) Medine Vesikası
C) Akabe Biatları D) Veda Haccı
25. Peygamberimiz’in, amcası Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi’yi bile affetmesi onun hangi özelliğini en iyi anlatır?
A) Sabır ve Hoşgörüsünü B) Tevekkülünü
C) Adaletini D) Güvenilirliğini
26- Peygamberimiz’in babasının adı nedir?
A)Abdulmuttalip B)Abbas
C)Abdullah D)Hamza
27- Efendimiz’in ilk eşinin adı nedir?
A-Fatıma B-Ümmü Gülsüm
C-Aişe D-Hatice
28- Peygamberimiz’e “göklerde ve yerde herkes tarafından övülsün” diye Muhammed ismini veren kimdir?
A-Babası Abdullah B-Amcası Abbas
C-Annesi Amine D-Dedesi Abdulmuttalip
29- Peygamberimiz, Mekke sıcak ve kurak olduğundan 4 yaşına kadar çocukluğunu süt annesinin yanında geçirdi. Yanında kaldığı süt annesinin adı nedir?
A-Halime B-Aişe
C-Amine D-Hatice
30- Efendimiz’in süt kardeşinin adı nedir?
A-Halime B-Şeyma
C-Aişe D-Rukiyye
31- Efendimiz’in amcasının maddi durumu iyi olmadığından yanına aldığı ve daha çok kendi yanında yetiştirdiği amcasının oğlunun adı nedir?
A-Hz. Ali B-Hz. Ebubekir
C-Hz. Ömer D-Hz. Osman
32- İslam´da ilk emir nedir?
A-Namaz B-Oruc C-Hac D-Oku
33- İlk vahiy Peygamberimiz’e hangi yılda geldi?
A- 610 B- 623
C- 571 D- 632
34- Allah´ın Kur´an’dan Peygamberimiz’e indirdiği ilk ayetler hangisidir?
A-Fatiha Suresi B-Kevser Suresi
C-Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti D-Yasin Suresi
35.Müşriklerin Haşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
A) 3 yıl
B) 1 yıl
C) 2 yıl
D) 5 yıl
36. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
A) Hicri 3/ miladi 625
B) Hicri 4/ miladi 627
C)Hicri 3/ miladi 626
D)Hicri 3/ miladi 624
37.İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisisdir?
A) Mescid-i Nevebi
B) Mescid-i Haram
C)Mescid-i Kuba
D)Mescid-i Kıbleteyn
38.Mekke ne zaman fethedildi?
A) Hicri 7 Yıl, Miladi 629
B) Hicri 9 Yıl, Miladi 631
C)Hicri 8 Yıl, Miladi 630
D)Hicri 10 Yıl, Miladi 632
39.Rumlarla yapılan savaş hangisidir?
A) Tebük
B)Mute savaşı
C)Huneyn
D)Şam
40.Aşağıdakilerden hangisinin İslam Tarihi üzerine eseri yoktur?
A) İbn İshak
B)İbn Hişam
C)İbni Buhari
D)İbni Esir
41 Bilal-ı Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik kimdir?
A) Ebu Süfyan
B) Ebu Cehil
C)Ümeyye Bin Halef
D)Ebu Leheb
42. En son vefat eden sahabenin ismi nedir?
A) Sa’d bin Ebi Vakkas
B) Muaz bin Cebel
C) Amr bin el As
D) Ebu Tufeyl Amir bin Vasile el Leysi
43. Peygamberimiz veda hutbesini nerede okumuştur?
A) Mina
B) Safa
C)Ebu Kübeys Dağında
D) Arafat’ta
44. İlk seriyye komutanı kimdir?
A)Hz Hamza
B)Hz Halit bin Velid
C) Hz Ali
D) Hz Ebubekir
45.Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ile doğru olarak verilmiştir?
A) Hz. Ebubekir-Hz.Hatice-Hz.Ali- Hz.Zeyd
B) Hz. Ebubekir-Hz. Aişe- Hz. Ali- Bilal-ı Habeşi
C) Hz.Ömer- Hz. Hatice- Hz.Ali- Bilal-i Habeşi
D) Hz.Ebubekir- Hz.Hatice- Hz.Zeyd -Hz.Ali
46. Hz. Peygamberin kendisine peygamberlik gelmeden önce katıldığı ve “Bugün de böyle bir sözleşmeyi kabule davet olunsam, onu hiç tereddüt etmeden kabul ederim” dediği Hılfü’l-Fudul anlaşmasını aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi açıklar?
A) Zemzem kuyusunun nasıl temizleneceğini düzenler.
B) Haceru’l Esved’in yerine nasıl konulacağını düzenler.
C) Mekke’deki ticaret işlemlerinde adaleti sağlamayı amaçlar.
D) Mekke kabilelerinin zulme karşı yaptıkları işbirliğini düzenler.
47. 50. Mûte Savaşı’nda arka arkaya üç komutanın şehid olmasından sonra, ordu komutasını ele alıp müslümanları zafere götürdüğü zaman, Peygamberimizin kendisine “Allah’ın Kılıcı” ünvânını verdiği sahâbe kimdir?
a) Hz. Ali.
b) Hâlid b.Velid.
c) Abdullah ibn Revâha.
d) Zeyd b. Hârise.
48. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
A) Hicri 7 / Miladi 628 B) Hicrî 7 / Miladî 630
C) Hicrî 8 / Miladi 627 D) Hicri 8 / Miladi 628
49. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
b) Ranuna vadisinde
c) Mescid-i Nebevî’de
d) Mescid-i Kuba’da
50.Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?
a) Fiten hadisler
b) Darb-ı meseller
c) Tergib ve terhib hadisleri
d) Ahkam hadisleri
51. Aşağıdakilerden hangilerine Kütüb-ü Sitte denir?
a) Ahmed-Abdurrazzak-Buhari-Müslim-Nesai-İbn Huzeyme
b)Ahmed-Buhari- Darimi- Müslim- Ebu Davud- Beyhaki
c) Ebu Davud-Tirmizi-Nesai-İbn Hibban-Darakutnî
d) Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai
52. Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zühre
b) Berre
c) Atike
d) Ümeyme
53. Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?
a) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 616
b) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 616
c) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 614
d) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615
54. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abbas
b) Attas
c) Addas
d) Vakkas
55. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
a) Hicrî 3/ miladî 625
b) Hicrî 4 / miladî 627
c) Hicrî 3/ miladî 626
d) Hicrî 3/ miladî 624
56. Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?
a) Hz. Ali
b) Hz. Aişe
c) Hz. Hatice
d) Hz. Ümmü Seleme
57. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
b) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında
c) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
d) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında
58. Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?
a) Cihad
b) Seriye
c) Gazve
d) Kıta
59. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
a) İranlılara karşı
b)Yahudilere karşı
c) Bizanslılara karşı
d) Müşriklere karşı
60.Kur’an’da “alemlere rahmet” olarak gönderildiği bildirilen peygamber kimdir?
a) Hz. İbrahim b) Hz. İsa c) Hz. Musa d) Hz. Muhammed
61. “Muhammedü’l-Emin” hangi anlama gelmektedir?
a) Muhammed Peygamber b) Sevilen Muhammed
c) Güvenilir Muhammed d) Değerli Muhammed
62. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi özellikle “emin” adıyla nitelenmiştir?
a) Hz. İsa b) Hz. Muhammed c) Hz. Musa d) Hz. Adem
63. Peygamberimiz’in ilk eşi ve evlilik süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Aişe – 25 b) Hatice – 25 c) Hatice – 22 d) Aişe – 22
64. Aile hayatıyla ilgili olarak “Ailesine Resulüllah’tan daha şefkatli kimseyi görmedim” diyen ve Peygamberimiz’in evinde büyüyen sahabi kimdir?
a) Hz. Ebubekir b) Hz. Ali c) Hz. Enes d) Hz. Hüseyin
65. “Peygamberimiz, her yanına geldiğinde ayağa kalkar, onu alnından öper ve yerine oturturdu.” Bu söz, Peygamberimiz’in hangi çocuğu için söylenmiştir?
a) Hz. Zeynep b) Hz. Ümmü Gülsüm c) Hz. İbrahim d) Hz. Fatıma
66. Peygamberimiz’in torunlarının adı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ahmet – Mehmet c) Ayşe – Fatma
b) Hasan – Hüseyin d) Zeynep – Hatice
67. “Benim 10 çocuğum var. Şimdiye kadar hiçbirini kucaklayıp öpmedim” sözüne Peygamberimiz nasıl bir karşılık vermiştir?
a) “Kim başkalarına merhametli davranmazsa Allah da ona merhametli davranmaz.”
b) “Sen pek katı kalpli biriymişsin. Git çocuklarını öp.”
c) “On çocuk çok fazla. Çok çocuk sahibi olmak iyi değildir.”
d) “Zaten çocukları öpmek iyi değildir. Kucaklaman yeterli.”
68. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in anne ve babası kimdir?
a) Aişe – Muhammed b) Hatice – Muhammed
c) Fatıma – Hüseyin d) Fatıma – Ali
69. Hicret yolculuğu sırasında Peygamberimiz’e arkadaşlık yapan kişi kimdir?
a) Hz. Ali b) Hz. Ebubekir c) Hz. Ömer d) Hz. Osman
70. Peygamberimiz’in evrensel ve insani ilkelerinin özetlendiği son konuşmasının adı nedir?
a) Akabe Biatı b) Medine Sözleşmesi c) Veda Hutbesi d) Veda Haccı
71. Veda Hutbesi’nde Peygamberimiz’in Müslümanlara bıraktığı iki rehber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’an-ı Kerim – Sünnet b) Sünnet – İcma
c) Kitap – İcma d) Kur’an-ı Kerim – Siyer
72-Peygamber Efendimiz hangi şehirde doğmuştur?
A-Medine B-Kudüs C-Cidde D-Mekke
73. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır?
A) M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
B) M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
C) M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
D) M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
74. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e süt emzirmemiştir?
A) Amine binti Vehb
B) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe
C) Halime binti Ebi Züeyb
D) Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Ese
75. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir?
A) Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
B) Zeynep, Fatıma ve Rukiye
C) Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Kasım
D) Rukiye, Kasım ve Ümmü Gülsüm
76. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
A) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
B) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında
C) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
D) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında
77. Hz. Peygamber, hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?
A) Abdullah b. Zeyd
B) Abdullah ibn Ümmi Mektum
C) Abdullah b. Zübeyr
D) Abdullah b. Ziyad
78. İlk Müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin bugünkü ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sudan B) Mısır C) Etiyopya D) Somali
79. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in nübüvvetinden önce meydana gelen olaylardan değildir?
A) Ebû Tâlib’in ölümü
B) Fil olayı
C) Ficar savaşları
D) Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl Cemiyetine katılması
80. Peygamberimiz’in insan haklarına ve evrensel ilkelere vurgu yapan Veda hutbesin okuduğu Veda Haccı Hicret’in kaçıncı yılında gerçekleşmiştir?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
81. Hz. Muhammed (s.a.s)’e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”
B) “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla”
C) “Ey Muhammed! De ki: Allah birdir”
D) “De ki: Ey kâfirler! Ben sizin taptığınıza tapmam”
82. Vefat haberi duyulunca, bizzat Peygamberimiz tarafından kendisine ilk gıyabi cenaze namazı kıldırılan şahıs kimdir?
A) Ammar b. Yasir B) Abdurrahman b. Avf
C) Necaşi D) Ebu Ubeyde b. Cerrah
83. Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde O’na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetlenen şahıs kimdir?
A) Ebu Süfyan B) Ebu Leheb C) Abbas D) Hamza
84. İslâm’ı kabul ettiklerini söyleyen bir kabileye Allah (c.c.)’ın dinini ve kitabını öğretmek için gönderilen 70 tane hafız sahabinin yolda pusuya düşürülerek şehit edildiği yerin ismi nedir?
A) Hayber B) Batn-ı Rabiğ
C) Bi’r-i Maûne D) Batn-ı Nahle
85. İslâm’ın en önemli savaşlarından olan Uhut savaşının tam olarak kazanılamamasının sebebi nedir?
A) Mekkelilerin modern silahlara sahip olması
B) Savaşın öğleden sonra yapılmış olması
C) Havanın çok sıcak olması
D) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emrinin ihlali
86. Aşağıdakilerden hangisi ulü’l-‘azm peygamberlerden biri değildir?
a) Hz. Nûh.
b) Hz. İbrâhîm.
c) Hz. Îsâ.
d) Hz. Lokmân.
87. Uhud savaşında melekler tarafından yıkanan şehid aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Talhâ.
b) Hz. Mus’ab.
c) Hz. Hanzala.
d) Hz. Hamza.
88. “İslâm tarihinde ‘yedi ağlayanlar’ diye anılan kişiler Peygamberimize (s.av.) gelerek, bu gazveye katılmak istediklerini fakat binit ve yiyeceklerinin bulunmadığını bildirirler, Peygamberimizin de kendilerine binit kalmadığını söylemesi üzerine bu yedi kişi ağlayarak geri dönerler.” Bu olay aşağıdakilerden hangisinde vukû bulmuştur?
a) Bi’r-i Mâûne gazvesi.
b) Tebük gazvesi.
c) Bedir gazvesi.
d) Hayber gazvesi.
89. Peygamberimizin emriyle savaşa gidilen ancak Peygamberimizin iştirâk etmediği seferlere ne denir?
a) Hicret.
b) Hac.
c) Seriyye.
d) Vahiy.
90. Peygamberimizin (s.a.v.) iki kızı ile evlendiğinden dolayı ‘Zinnûreyn’ lakabını alan sahâbi kimdir?
a) Hz. Ebû Bekir.
b) Hz. Osman.
c) Hz. Ali.
d) Hz. Hamza.
91. Peygamberimiz otuz beş yaşlarında iken Mekke’de hangi antlaşmaya katılmıştır?
a) Cemiyyet-ül Hayr.
b) Ashâb-ı Yemîn.
c) Hıfzu’l-Kâbe.
d) Hılf u’l-Fudûl.
92. Araplarda ilk doğan erkek çocuğun ismi babaya ve anneye künye olurdu. Hz.Peygamberin künyesi nedir?
a) Abdullah.
b) Mustafa.
c) Ebu’l-Kâsım.
d) El-Emîn.
93. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin hem sütkardeşi, hem de amcasıdır?
a) Zübeyr.
b) Ebû Tâlib.
c) Abbâs.
d) Hamza.
94. Habeşistan’a hicret eden ilk aile kimdir?
a) Hz. Ali ve Fâtıma.
b) Hz. Zübeyr ve hanımı.
c) Hz. Osman ve eşi Rukiye.
d) Hz. Ammâr ve ailesi.
95. Senetü’l hüzün ne demektir?
a) Peygamberimizin Tâif’te taşlandığı sene.
b) Hz. Âmine’nin vefât ettiği sene.
c) Uhud savaşının olduğu sene.
d) Efendimizin amcası Ebû Tâlib ile hanımı Hz Hatîce’yi kaybettiği sene.
96. Benî Müstalîk gazvesinden dönerken Hz. Âişe’ye münâfıklar tarafından iftira atılmış fakat hakkında âyet nâzil olarak Hz. Âişe’nin iffetli olduğu bildirilmiştir. Bu olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) İfk Hâdisesi.
b) Bi’r-i Mâûne hâdisesi.
c) Garânîk vakası.
d) Recî vakası.
97. Aşağıdakilerden hangi sahâbi, birinci Akabe Biâtı sonrası heyetle birlikte Medîne’ye öğretici olarak gönderilmiştir?
a) Mus’ab b. Umeyr.
b) Habbâb b. Eret.
c) Ammâr b. Yâsir.
d) Es’ad b. Zürâre.
98. Hendek savaşında hendek kazma fikrini hangi sahabî vermiştir?
a) Hz. Varaka.
b) Selmân-ı Fârisî.
c) Hz. Ebû Bekir.
d) Hz. Süleymân.
99- Peygamberimiz’e ilk vahiy gelince Hz. Hatice’nin kendisine götürdüğü ve “Bu Allah´ın Musa´ya ve İsa´ya gönderdiği mesajdır“ diyerek Peygamberimiz’i teselli eden kimdir?
A-Hz.Ali B-Varaka C-Abdulmuttalib D-Ebu Talib
100- “Bir elime güneşi bir elime ayı verseler de bu davamdan vazgeçmem” sözü kime aittir?
A-Hz. Ali B-Hz. Ebubekir
C-Hz. Ömer D-Hz. Muhammed
101- Müslümanlar Mekke´de kendilerine yapılan eziyetten dolayı ilk defa nereye hicret ettiler?
A-Medine B-Taife
C-Habeşistan D-Şam
102- Peygamber Efendimiz amcasının ölümünden sonra Taif’e İslam’ı anlatmak için gittiğinde yanında bulunan sahabi kimdi?
A-Hz. Zeyd B-Hz. Ali C-Hz Ömer D-Hz. Hasan
103- Medine’ye hicret eden Peygamberimiz, Medine’de hangi sahabenin evinde 7 ay kadar misafir kaldi?
A-Musab b. Umeyr B-Hz. Aişe C-Ebu Eyyub el Ensari D-Hz. Osman
104- Mescid-i Nebevi’nin hemen yanı başına hem okul hem yatakhane olarak kullanılan büyükçe bir bölüm ayrıldı. Mescidin yanında eğitim için ayrılan bu yere ne denir?
A-Cami B-Mescid C-Suffa D-Mihrab
105- Medine’de müslümanları ve İslam’ı yok etmek isteyen müşriklere karşı Allah, müslümanlara savaş izni vererek ilk zaferi nasip etti. Bu savaşın adı nadir?
A-Bedir B-Uhud C-Hendek D-Tebük
106- Müslümanların büyük acı yaşadığı, bir ara Peygamberimiz’in öldüğü haberinin yayıldığı, Hz.Hamza ve 70 kadar müslümanın şehit düştüğü savaş hangisidir?
A-Bedir B-Hendek C-Uhud D-Hudeybiye
107- Medine’nin çevresinin hendeklerle çevrilerek Medine’nin korunduğu ve müşriklerin günlerce hendekleri geçemediklerinden İslam’ı yok etme ümitlerinin kırıldığı savaş hangisidir?
A-Bedir B-Uhud C-Hendek D-Hudeybiye
108- Peygamber Efendimiz vefatından önce hastalığı döneminde, namaz kıldıramaz duruma geldiklerinde cemaate namazı kim kıldırıyordu?
A-Hz. Ali B-Hz. Ömer C-Hz. Ebu Bekir D-Hz. Osman
109- Peygamberimiz Medine’de kaç yılında vefat etti?
A-622 B-631 C-623 D-632
110- Peygamberimiz vefat ettiklerinde kaç yaşında idiler?
A-63 B-60 C-53 D-61
111- Medine’li olup Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden insanlara ne denir?
A-Ensar B-Muhacir C-Suffa D-Ashap
112- Müslüman olarak Hz. Peygamberi canlı görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimseye ne denir?
a) Müellefei Kulüb b) Tebei Tabiin C) Sahabi d) Tabiin
113- Peygamber Efendimiz’in eş ve çocukları için söylenen ve her namaz sonunda kendilerine dua edilen ailesinin adı nedir?
a) Ehl-i Kitap b) Ehl-i Sünnet c) Ehl-i Beyt d) Ehl-i Kabe
2012 KUTLU DOĞUM HAFTASI İYER YARIŞMASI CEVAP ANAHTARI
1 )D
2) C
3) D
4) A
5) A
6) B
7) C
A
9) D
10) C
11) A
12) A
13) C
14) D
15) A
16) A
17) A
18) A
19) C
20) A
21) C
22) D
23) B
24) C
25) A
26) C
27) D
28) D
29) A
30) B
31) A
32) D
33) A
34) C
35) A
36) A
37) B
38) C
39) B
40) C
41) C
42) D
43) D
44) A
45) A
46) D
47) B
48) A
49) A
50) C
51) D
52) B
53) D
54) C
55) A
56) B
57) C
58) C
59) C
60) D
61) C
62) B
63) B
64) C
65) D
66) B
67) A
68) D
69) B
70) C
71) A
72) D
73) A
74) D
75) A
76) C
77) B
78) C
79) B
80) D
81) A
82) C
83) B
84) C
85) D
86) D
87) C
88) B
89) C
90) B
91) C
92) C
93) D
94) C
95) D
96) A
97) A
98) B
99) B

100) D
101)C
102)B
103)C
104)C
105)A
106)C
107)C
108)C
109)D
110)A
111)B
112)C
113)C

yorumlar:

Hiç Yorum Yapılmamış!

yorum yapmak ister misin?
© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.