24

Temmuz
2014

Dhbt ve Dikab Mesleki Alan Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  44 Kez Okundu

1 -Abbasiler :P eygamber Efendimizin amcasi Hz.Abbas`in soyundan gelen ve Emevilerin yerini alan halifeler sülalesi. Bu hanedana ilk atalarina nisbetle“Hasimiler“ de denilmektedir.750-1258 yillari arasinda hüküm süren hanedan.
2-Abaza Pasa:Genc Osman`in kanini dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi.
3-Abbas:Hz.Peygamberin amcasi.
4-ABD:Hür veya köle olan kul.
5-Abdest:Basta namaz olmak üzere bazi ibadet ve amellerin yerine getirilmesinden önce yapilan dini temizlik Abdest, arapca da“ güzellik , temizlik“ manasina gelen vudü, kelimesiyle ifade edilir. Türkce de kullanilan abdest kelimesi ise Farsca ab(su) ve dest( el) kelimelerinden olusan ve „ el suyu“ manasina gelen birlesik bir kelimedir.Fikihta, abdeste(Taharet-i sugra) kücük temizlik, abdest almayi gerektiren hallare hades-i asgar(kücük kirlilik) , gusülde Taharet-i Kübra(Büyük temizlik), gusül yapmayi gerektiren hallere de hades-i ekber( büyük kirlilik) denir.
6-Abdesthane:Idrar ve sindirim artiklarini cikarmak icin özel olarak yaüilmis yer.
7-Abdullah:Hz.Peygamberin babasi(ö-570)
8-Abdullah:Hz.Peygamberimizin esi Hz.hatice`den olan cocugu.
9-Abdullah b.Amr b.As:Hz.peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasina izin verilen sahabe.
10-Abdullah b.Amr b.Haram:Uhut savainda ilk sehit düsen sahabi.
11-Abdullah b. Cübeyr:Uhut savasinda Ayneyn tepesindeki okcularin kumandanligini yapan sahabi.
12-Abdullah b.Ebu Evfa:Kufe`de en son vefat eden sahabi(ö.86/708).
13-Abdullah b.Erkam:Hz.Peygamberin harici yazismalarini idare eden sahabi.
14-Abdullah b.Hanzala:Yezid b. Muaviye`ye karsi Medine halkinin biat ettigi sahabi.
15-Abdullah b.Osman b.Affan:Hz.peygamberimizin torunu.Rukiye`nin oglu.
16-Abdullah b.Revaha(ö.8/629):sair sahabe.Mute savasinda sehid düsen ücüncü komutan.
17-Abdullah b.Sebe:Islam dünyasinda ilk fitnenin ve Siiligin ortaya cikisinda önemli rol oynadigi ileri sürülen kimse.
18-Abdullah b.Übey b.Selul:Hz.Peygamber devrinde Medine`de yasayan munafiklarin reisi(ö.9(631).
19-Abdullah b. Zeyd b.asim:Sahte peygamberMüseylemey´yi Vahsi ile birlikte öldüren sahabi.
20-Abdullah b.Zeyd b.Sa´labe:“ Sahibü`l-Ezan“ diye meshur olan sahabi. Devamını Oku »

21

Temmuz
2014

GAZZE İÇİN DUA

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  61 Kez Okundu

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DUA
Ya Rabbi!Mübarek Rahmet, mağfiret ayı olan Ramazan ayı hürmetine
Ya Rabbi! Ellerimizi sana açtık ellerimizi boş çevirme. Ya Rab! Zalim İsrail’e fırsat verme!
Filistin halkı kanlar içinde yardımını esirgeme.Feryadları yürekleri parçalayan kardeşlerimize yardım eyle.Zalimlerin zulmünden muhafaza eyle.Filistin halkını esirge ve bağışla.Zulme uğratanlara sen fırsat verme.Dünya da İslam Alemine huzur nasip eyle,İslam Alemine İsrail’ e karşı birlik eyle. Senin her şeye gücün yeter.Filistin halkını çektiği azaptan kurtar.Bu kardeşlerimiz İslam alemine ve sana emanet, bu kardeşlerimizi sahipsiz bırakma.Zalimlerin zulmünden sen Müslümanları koru.Senin yolunda mücadele edenleri muzaffer eyle. Ölenlere rahmet eyle, geri de kalanlara sabırlar ihsan eyle.
Allah`ım ! Sen her şeyi gören ,bilen ve işitensin, Filiistin halkına güç, kuvvet nasip eyle.Haklı davaların da onları yalnız bırakma.Zalimlerin zulmünden sana sığınan kullarının gönüllerine ferahlık ver.Oradaki akan kanı durdurmayı bu millete nasip eyle.Onlara merhamet eyle, onları acı ve bağışla. Devamını Oku »

21

Temmuz
2014

Dikap ve Dhbt Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  55 Kez Okundu

1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?) Ehl-i Kıble
2. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?Dehriyyûn
3. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?Mukarrebun ve İlliyyûn
4. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
5. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?Berzah
6. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?) Îcâz
7. Medine’de son inen sure hangisidir?) Nasr suresi
8. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?Ayet
9. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?Bakara, İhlâs
10. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe- göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?6236
11. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti
ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?Vatan-ı sükna Devamını Oku »

20

Temmuz
2014

Filistin Davasının İslâm’daki Yeri ve Önemi

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  40 Kez Okundu

Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu  dava yetim  değil,bu dâva büyük! ..

a.Filistin toprakları İslâm’ın kutsal topraklarındandır.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’inde şöyle buyurmaktadır: “Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya yürütenin şanı pek yücedir.” (İsrâ, 17/1) Bu âyeti kerimede Mescidi Aksa’nın etrafını saran topraklardan “mübarek kılınmış” topraklar olarak söz edilmektedir ki, bu topraklar da Filistin topraklarıdır.

b.Filistin İsra ve Mirac toprağıdır. Devamını Oku »

20

Temmuz
2014

Kuran’da Adı Geçen 25 Peygamber ve Yaşadıkları Yerler…

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  42 Kez Okundu


1 Adem Suudi Arabistan,2 İdris Filistin,3 Nuh Türkiye,4 Hud Yemen,5 Salih Suudi Arabistan,6 İbrahim Türkiye,7 Lut Ürdün,8 İsmail Suudi Arabistan,9 İshak Filistin,10 Yakup Mısır,11 Yusuf Mısır,12 Eyyub Türkiye,13 Şuayb Mısır,14 Musa Mısır – Filistin,15 Harun Mısır – Filistin,16 Davut Filistin,17 Süleyman Filistin,18 İlyas Suudi Arabistan,19 Elyesa Filistin,20 Zülkifl Filistin
21 Yunus Irak,22 Zekeriyya Filistin,23 Yahya Filistin,24 İsa Filistin,25 Muhammed Suudi Arabistan

20

Temmuz
2014

Filistin’e yardım kampanyası

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  26 Kez Okundu


Diyanet İşleri Başkanlığı, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı saldırılar sonucu oluşan yaraları kapatmak için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlattı.
81 ile gönderilen cuma hutbesinde İslam dünyasındaki bu olumsuzluklara ve son günlerde İsrail’in Gazze’de, masum insanlara yönelik zalim saldırısı kalpleri bir kez daha yaraladığına değinildi. “Ramazan, oruç, iftar, sahur, teravih demeden; kadın, erkek, yaşlı, bebek ayrımı gözetmeden kardeşlerimizin üzerine yağdırılan her bomba yüreğimize saplanıyor. Devamını Oku »

20

Temmuz
2014

İslâm’da Kutsal Olan Üç Büyük Mescid

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  23 Kez Okundu

1- Mescid-i Haram

Mekke’de Kâbe’yi çevreleyen câmidir. Kâbe bu mescid’in ortasında bulunmaktadır. Kâbe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır. Kâbe Allah’a ibadet amacıyla yeryüzünde yapılan ilk ibadethanedir.

Kâbe müslümanların kıblesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün müslümanlar Kâbe’ye yönelerek namaz kılarlar.

2- Mescid-i Aksa

Kudüs mescididir. Buna «Beyt-i Makdis» de denilir. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Dünyada yapılan ikinci mesciddir. Mescid-i Harama bir aylık uzaklıkta olduğu için ona «çok uzak mescid» anlamında «Mescid-i Aksa» denilmiştir.

3- Mescid-i Nebi

Medine’de Peygamberimiz tarafından yaptırılan câmidir. Peygamberimizin kabri bu mescidin içindedir. Bu mescid daha sonra değişik tarihlerde genişletilmiş ve bu günkü şeklini almıştır.

Yahudilerin ibadethaneleri sinagog’dur. Bunlara Havra da denilmektedir.

Hristiyanların dini âyinlerini yaptıkları binalara kilise denir. Dini yönetim bölgesinin merkezinde bulunan görkemli büyük kilise’ye ise Katedral denir.

20

Temmuz
2014

Ölüm Gerçekte Dirilmedir

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  20 Kez Okundu

Ölüm, hiçbir zaman, anladığımız şekilde “ölmek” değil; gerçekte “dirilme”dir, hayat bulmadır. Ölmek, geçici bir hayat olan dünyadan göçmekten ibarettir.
İbn-i Ömer (r.a)’dan rivayet edildiğine göre O şöyle demiştir.Ben Resulullah’la beraber iken Ensar’dan bir adam geldi selam verdi ve Peygamberimiz’e şöyle sordu:Ya Resulallah mü’minlerin hangisi en faziletlisidir? Peygamberimiz: “Ahlakı en güzel olanıdır” dedi.Sonra adam : “Mü’minlerin hangisi en akıllıdır?”dedi Aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm: “Ölümü en çok hatırlayandır ve ölümden sonrası için en iyi hazırlığı yapandır. İşte bunlar en akıllı kimselerdir.”buyurdular
Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Bir insan ölünce üç kişi hariç herkesin ameli kesilir: Sadaka-i câriye (bırakan) veya istifade edilen bir ilim (bırakan) veya kendine duâ edecek sâlih evlât (bırakan).”

19

Temmuz
2014

İsrail’in Gazze’ye saldırmasının arka planında “Gazze gazı” var.

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  35 Kez Okundu

İsrail’in Gazze’ye saldırmasının arka planında “Gazze gazı” var. İsrail gazı da Türkiye üzerinden taşınacaktı… Yrd. Doç. Dr. Sevim, Türkiye’nin İsrail ile iki yıldır gizli enerji görüşmeleri yaptığını açıkladı.
İsrail, Gazze’ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Dünyada milyonlarca insan İsrail devletini protesto ediyor.
Dışarıdan bakıldığında İsrail’in Gazze’ye saldırıları “HAMAS’ın roket saldırılarına bir misilleme” olarak kabul ediliyor. Ancak işin gerçeğinin böyle olmadığını düşünenler de az değil. Devamını Oku »

19

Temmuz
2014

TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  26 Kez Okundu

I. TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER
A. İSLAMİYET ÖNCESİ VE İSLAMİ DÖNEM (DİVAN VE HALK EDEBİYATI)
İlk alfabe: Göktürk (Orhun) alfabesi
Bilinen ilk Türk şairi: Arpınçur Tigin
İlk Türk yazarı: Yolluğ Tigin
Bilinen en eski ve ilk destanımız: “Alp Er Tunga Destanı”
Türkçenin ilk yazılı belgeleri: “Orhun Yazıtları” (Türk adının geçtiği ilk metindir bu yazıtlar. “Orhun Yazıtları”, söylev türünün ilk örneğidir.)
İslami dönem Türk edebiyatının ilk edebi eser örneği: “Kutadgu Bilig”dir. İlk Türkçe didaktik şiirler bu yapıttadır. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk yapıttır. İlk mesnevi örneğidir. İlk siyasetname örneğidir.
İlk İslami Türk destanı: “Satuk Buğra Han Destanı” Devamını Oku »

19

Temmuz
2014

Necip Fazıl’ den Altın Sözler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  23 Kez Okundu

Allahım, Bizi hem af, hem adam et.
Allah dostu odur ki nefsine tek pay biçmez. Kırk yıl bir ekşi ayran özler de onu içmez.
Akıldan büyük nimet, zekâdan da ağır yük tanımıyorum.
Allah, Izdırabını çektirmediği şeyin, nimetini vermez.
Armut deyip geçmeyin, onun ilk hecesi çoğu kişide yoktur!
Adam olmak cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir.
Anladım işi; San’at ALLAH ı aramakmış, marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış. Devamını Oku »

19

Temmuz
2014

Necip Fazıl Kısakürek hazır cevaplar

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  19 Kez Okundu

*Necip Fazıl bir konferansında isim vermeden gazetelerin tenkidini yapiyormuş. Fakat o şekilde açık konuşuyormuş ki, bu işlerle çok az ilgili olan dahi hangi gazeteden söz edildiğini anlarmış Dinleyenlerden biri hatibin sözünü keserek:
Hangi gazeteden bahsediyorsunuz?
Necip Fazıl sorar: -Siz ne iş yapıyorsunuz? -Keresteciyim. -Belli,otur!
*Necip Fazıl Kısakürek in 1954 lü yıllarda çıkardığı Büyük Doğu mecmuasının bir sayısının kapağında, Osmanlı arması işlemeli sanat eseri bir kumaş resmini yayınlayınca, “padişahlık propagandası yapmak ” gibi saçma bir gerekçe ile derginin o sayısının toplatılmış ve kendisi de suçlanarak mahkemeye sevkedilmişti. Necip Fazıl’ın mahkemede kendisini suçlayan savcıya gayet ibretli bir şekilde:
İçinde adalet işlerine bakılan bu binanın tepesinde aynı Osmanlı arması var Siz de mi padişahlık propagandası yapıyorsunuz?” diye cevap vermişti Devamını Oku »

18

Temmuz
2014

Necip Fazıl Kısakürek Altın Sözler

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  35 Kez Okundu

NECİP FAZIL KISAKÜREK SÖZLERİ
Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve olgunlaşmadan çürür.
Evdeki hesabımız bile çarşıya uymuyor iken, ahiretteki hesabımızın vay haline.
Ey bir aileye bile hükmedemeyen ilerici. Üç kıta yedi denize hükmeden ecdadın mı gerici?
Dünya güzel olsaydı, doğarken ağlamaz, yaşarken temiz kalsaydık ölünce yıkanmazdık.
Eğer tadını bilirseniz ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir.
Ya İslam ile yükselir,ya inkarla çürürsün, bu yol mezarda bitmiyor gittiğinde görürsün.
Camiye dikey olarak gel, yatay olarak zaten geleceksin.
Aldığımız nefesi bile geri veriyorsak, hiç bir şey bizim değil.
Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. Devamını Oku »

17

Temmuz
2014

Dhbt Sınavlarına Hazırlık Siyer Soruları ve Cevapları

Yazar: arafat  |  Kategori: SiYER  |  Yorum: Yok   |  84 Kez Okundu

1. Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ile doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Ebubekir-Hz.Hatice-Hz.Ali- Hz.Zeyd
b) Hz. Ebubekir-Hz. Aişe- Hz. Ali- Bilal-ı Habeşi
c) Hz.Ömer- Hz. Hatice- Hz.Ali- Bilal-i Habeşi
d) Hz.Ebubekir- Hz.Hatice- Hz.Zeyd -Hz.Ali
e) Hz.Ömer-HzAişe-Hz.Ali-Bilal-i Habeşi
Doğru cevap: A
2. I. Mekke’den Medine’ye hicret
II. Habeşistan’a hicret
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
IV. Bedir Savaşı
Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) I, II, III, IV
b) III, II, I, IV
c) I, III, IV, II
d) II, III, IV, I
e) III, II, IV, I
Doğru cevap: B Devamını Oku »

16

Temmuz
2014

2013 DİKAB ÖABT SORULARI

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  71 Kez Okundu

1.Hadislerin sahabe isimlerine göre düzenlemesi:MÜSNED

2.Adel ve kare kabilesinin isteği üzerine on sahabi gönderiliyor:RECİ

3.Senedi hz peygamberde biten sika ve muttasıl hadis:SAHİH

4.Hadislerin ayrıma tabi tutulmadan bir araya getirilmesi:TEDVİN-İ HADİS

5.Hadislerde meselenin benzerinden ve izlenen genel kural dışında çözüm bulma:İSTİHSAN

6.Eşari kelmacıların maturidilerden farklı olarak kabul etmediği sıfat:TEKVİN

7.Sühreverdinin kurduğu sezgiye dayalı akım:İŞRAKİLİK

8.Yahudilerin bayramlarından mısırdan çıkış anısına kutlanan ekmeksiz bayram:FISIH

9.Guru nanak tarafından kurulan adi granth kutsal kitabı olan giysileriyle dikkat çeken grub:SİHİZM

10.Tanrı alemi yarattı müdahale etmiyor,vahiy alama gerek olmadığını düşünen din:DEİZM Devamını Oku »

Toplam 193 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345102030...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.