15

Ağustos
2014

Alfabetik Tecvit Terimleri(Özet)

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  47 Kez Okundu

1-ARZ:Kur’an’ın Allah tarafından indirildiği şekilde muhafazası, âyet ve sûrelerin tertibinin doğru olarak tesbiti ve bunun kontrolü için Cibril (a.s) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber (s.a.s)’a gelirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur’an âyetlerini Cibril’e okurdu. Buna “arz” denir. Aynı âyetleri, mukayese için, bir de Cibrîl (a.s) okurdu ki buna da “mukabele” denir.
2-ASLI MED: Harfin sesini uzatmak için hemze veya sükûna ihtiyaç duyulmayan medde “aslî med”denir.
3-BAZI TERİMLER: Medd:Uzatmak demektir.
Kasr:Kısaltmak demektir.
İdğam:Şeddelemekdemektir.
İzhar:Ayırmak demektir.
Vakf:Durmak demektir.
Ğunne:Sesin genizden gelmesi demektir. Devamını Oku »

8

Ağustos
2014

Çocuklara Temel Dini Bilgiler Testi:156

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  172 Kez Okundu

B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
1.Aşadakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
a)Allah’ a iman c)Zekat vermek b)Kitaplara iman d)Peygamberlere iman
2.Aşağıdakilerden hangisi Kelime-i tevhidin anlamıdır?
a)Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
b))Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.
c))Allah’tan başka ilah yoktur,Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.
d)Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
3.”Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur,Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.”sözü aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır?
a)Salavat b)Kelime-i Şehadet c)Kelime-i Tevhid d)Besmele
4.Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından birdir?
a)Bütün vücudu yıkmak b)Niyet etmek c)Ayakları yıkamak d)Ağza su vermek
5.Peygamberimizin süt annesi ve ebesinin isimleri aşağıdakilerden hangisidir. ?
a)Hatice-Fatma b)Halime-Şifa Hatun c)Şeyma-Ümmü Eymen d)Ayşe-Meryem

6.Namazın farzları kaçtır?
a)5 b)6 c)2 d)12
7.Kur’an-ı Kerimde ismi geçen kaç peygamber vardır?
a)24 b)25 c)34 d)35
8.Mükellefin görevleri kaç tanedir?
a)6 b)7 c)8 d)4
9.Öğle namazı kaç rekâttır?
a) 5 b) 4 c) 8 d) 10
10.Allah’ ın güzel isimleri (esmaül Hüsna) kaç tanedir?
a)95 b) 96 c) 99 d) 98
11.Aşağıdaki namazlardan hangisi vaciptir?
a)Cenaze namazı b) Bayram namazı c) Cuma Namazı d) Teravih Namazı
12.Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili kavramlardan biri değildir?
a)İmsak b) İftar c) Sahur d) İhram
13.Oruç , kameri aylardan hangi ayda tutulur?
a)Recep b) Ramazan c) Şaban d) Muharrem
14.Müslümanların ilk kazandığı savaş?
a)Uhud b)Hayber c)Bedir d)Hendek Devamını Oku »

7

Ağustos
2014

Yaz Kur’ an Kursları Yarışma Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  91 Kez Okundu

1-)Allah tarafından peygamber aracılığıyla insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelen dinlere
………………………….. dinler denir

2-)”Allah’tan başka ilah yoktur,Hz Muhammed’de Allah’ın elçisidir.”Sözü Kelim-i ……………………..’dir.

3-)Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed’in peygamberliğine kalp ile inanmadığı halde dil ile inandığını söyleyen kimseye
……………………….. denir.

4-)Allahü Tealanın bir olması sıfatına ……………… denir.

5-)Allahü Tealanın diri olması sıfatına ………………….. denir.

6-)Yağmurun yağması,rüzgarın esmesi gibi tabiat olaylarını idare etmekle görevli melek …………………….’dir.

7-)Allah ve Resulünün mükelleften yapmasını kesin olarak istediği emirlere ……………….. denir.

8-)Bedenin her tarafını kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaya …………………… denir.

9-)Namazda ayakta durmaya ……………………… denir.

10-)Peygamberimizin süt annesi …………………. ‘dir Devamını Oku »

7

Ağustos
2014

YAZ K.KURSU 3.KUR YAZILI SORULAR

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  118 Kez Okundu


1. İlk ve son peygamberlerin isimleri nelerdir? a) Hz. Adem – Hz. Nuh b) Hz. Adem – Hz. İsa c) Hz. Adem – Hz. Muhammed d) Hz. Muhammed – Hz İsa

2. Yılın herhangi bir zamanında ihrama girip tavaf ve sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan ibadete ne denir?
a) Umre b) Hac c) Namaz d) Oruç

3. Aşağıdaki namazlardan hangisi Gayri Müekked sünettir?
a) Sabahın sünneti b) Yatsının ilk sünneti
c) Akşamın sünneti d) Cumanın sünnetleri

4. Kur’anda kaç Sure vardır?
a) 14 b) 32 c) 99 d) 114

5. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmayan şeylerdendir?
a) Boynunu çevirerek yan tarafa bakmak
b) Birine selem vermek yada almak
c) Başkasının duyacağı şekilde gülmek
d) Kendi işitaceği şekilde gülmek
6. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük Kutsal Kitaptan değildir?
a) İncil b) Kuranı Kerim
c) Kütübü Sitte d) Tevrat ve Zebur
7. Sabah namazı…… rekattır.
Öğlen namazı…… rekattır.
İkindi namazı…… rekattır.
Akşam namazı…… rekattır.
Yatsı namazı……, vitir namazı …….. rekattır.

8. Farz olan oruç hangi Kameri ayda tutulur?
a) Ramazan b) Şaban
c) Recep d) İstediği zaman
9. Hangisi Peygamberimizin çocuklarından değildir?
a) Amine b) Rukiye
c) Kasım d) Abdullah

10. Haccın Farzları; …………………….. , …………….………. , ………………………. dir.
11. Dinen yolcu sayılabilmek için kaç kilometre uzağa gitmek gerekir?
a) 15 b) 90
c) 190 d) 25 Devamını Oku »

6

Ağustos
2014

Temel Dini Bilgiler Yarışma Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  122 Kez Okundu

1/1.Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
a)Allah? iman c)Zekat vermek b)Kitaplara iman d)Peygamberlere iman
2.aşağıdakilerden hangisi islamın şartlarından birisi değildir?
a)Namaz kılmak c)Meleklere inanmak b)Oruç tutmak d)Zekat vermek
3.Yapılması dinimiz tarafından kesin bir şekilde yasaklanmış davranışa ne denir?
a)Mekruh c)Haram b)Caiz d)Farz
4.Namazda imama uyan bir kişi aşağıdakilerden hangisini okumaz?
a)Subhaneke duasını c)Tahiyyat duasını b)Fatiha suresini d)Salli barik dualarını
5.Kuran hangi ayda, nerede Peygamberimize inmeye başlamıştır?
a)Ramazan ayında Sevr mağarasında c)Ramazan ayında hira mağarasında
b)Recep ayında Sevr mağarasında d)Recep ayında hira mağarasında
6.Müslümanlar topluca Mekkeden hangi tarihte nereye hicret etmişlerdir?
a)610-Medine c)610-Habeşistan b)622-Medine d)622-Habeşistan
7.Hazreti Hamzanın şehit edildiği ve Müslümanların yenildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a)Bedir c)Hendek b)Uhud d)Huneyn
8.Kuranın inişi kaç yıl sürmüştür?
a)20 c)30 b)23 d)33
9. Aşağıdakilerden hangisi imanın şarlarından biri değildir?
A)Kelime-i şahadet getirmek B)Allah?ın meleklerine inanmak C) Allah?ın kitaplarına inanmak
D) Peygamberlerine inanmak
10. Peygamberimize indirilmiş kutsal kitabımızın ismi nedir?
A) Kuran B) İncil C) Zebur D) Tevrat Devamını Oku »

24

Temmuz
2014

Dhbt ve Dikab Mesleki Alan Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  1.006 Kez Okundu

1 -Abbasiler :P eygamber Efendimizin amcasi Hz.Abbas`in soyundan gelen ve Emevilerin yerini alan halifeler sülalesi. Bu hanedana ilk atalarina nisbetle“Hasimiler“ de denilmektedir.750-1258 yillari arasinda hüküm süren hanedan.
2-Abaza Pasa:Genc Osman`in kanini dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi.
3-Abbas:Hz.Peygamberin amcasi.
4-ABD:Hür veya köle olan kul.
5-Abdest:Basta namaz olmak üzere bazi ibadet ve amellerin yerine getirilmesinden önce yapilan dini temizlik Abdest, arapca da“ güzellik , temizlik“ manasina gelen vudü, kelimesiyle ifade edilir. Türkce de kullanilan abdest kelimesi ise Farsca ab(su) ve dest( el) kelimelerinden olusan ve „ el suyu“ manasina gelen birlesik bir kelimedir.Fikihta, abdeste(Taharet-i sugra) kücük temizlik, abdest almayi gerektiren hallare hades-i asgar(kücük kirlilik) , gusülde Taharet-i Kübra(Büyük temizlik), gusül yapmayi gerektiren hallere de hades-i ekber( büyük kirlilik) denir.
6-Abdesthane:Idrar ve sindirim artiklarini cikarmak icin özel olarak yaüilmis yer.
7-Abdullah:Hz.Peygamberin babasi(ö-570)
8-Abdullah:Hz.Peygamberimizin esi Hz.hatice`den olan cocugu.
9-Abdullah b.Amr b.As:Hz.peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasina izin verilen sahabe.
10-Abdullah b.Amr b.Haram:Uhut savainda ilk sehit düsen sahabi.
11-Abdullah b. Cübeyr:Uhut savasinda Ayneyn tepesindeki okcularin kumandanligini yapan sahabi.
12-Abdullah b.Ebu Evfa:Kufe`de en son vefat eden sahabi(ö.86/708).
13-Abdullah b.Erkam:Hz.Peygamberin harici yazismalarini idare eden sahabi.
14-Abdullah b.Hanzala:Yezid b. Muaviye`ye karsi Medine halkinin biat ettigi sahabi.
15-Abdullah b.Osman b.Affan:Hz.peygamberimizin torunu.Rukiye`nin oglu.
16-Abdullah b.Revaha(ö.8/629):sair sahabe.Mute savasinda sehid düsen ücüncü komutan.
17-Abdullah b.Sebe:Islam dünyasinda ilk fitnenin ve Siiligin ortaya cikisinda önemli rol oynadigi ileri sürülen kimse.
18-Abdullah b.Übey b.Selul:Hz.Peygamber devrinde Medine`de yasayan munafiklarin reisi(ö.9(631).
19-Abdullah b. Zeyd b.asim:Sahte peygamberMüseylemey´yi Vahsi ile birlikte öldüren sahabi.
20-Abdullah b.Zeyd b.Sa´labe:“ Sahibü`l-Ezan“ diye meshur olan sahabi. Devamını Oku »

21

Temmuz
2014

GAZZE İÇİN DUA

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  105 Kez Okundu

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DUA
Ya Rabbi!Mübarek Rahmet, mağfiret ayı olan Ramazan ayı hürmetine
Ya Rabbi! Ellerimizi sana açtık ellerimizi boş çevirme. Ya Rab! Zalim İsrail’e fırsat verme!
Filistin halkı kanlar içinde yardımını esirgeme.Feryadları yürekleri parçalayan kardeşlerimize yardım eyle.Zalimlerin zulmünden muhafaza eyle.Filistin halkını esirge ve bağışla.Zulme uğratanlara sen fırsat verme.Dünya da İslam Alemine huzur nasip eyle,İslam Alemine İsrail’ e karşı birlik eyle. Senin her şeye gücün yeter.Filistin halkını çektiği azaptan kurtar.Bu kardeşlerimiz İslam alemine ve sana emanet, bu kardeşlerimizi sahipsiz bırakma.Zalimlerin zulmünden sen Müslümanları koru.Senin yolunda mücadele edenleri muzaffer eyle. Ölenlere rahmet eyle, geri de kalanlara sabırlar ihsan eyle.
Allah`ım ! Sen her şeyi gören ,bilen ve işitensin, Filiistin halkına güç, kuvvet nasip eyle.Haklı davaların da onları yalnız bırakma.Zalimlerin zulmünden sana sığınan kullarının gönüllerine ferahlık ver.Oradaki akan kanı durdurmayı bu millete nasip eyle.Onlara merhamet eyle, onları acı ve bağışla. Devamını Oku »

21

Temmuz
2014

Dikap ve Dhbt Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  110 Kez Okundu

1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?) Ehl-i Kıble
2. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?Dehriyyûn
3. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?Mukarrebun ve İlliyyûn
4. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
5. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?Berzah
6. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?) Îcâz
7. Medine’de son inen sure hangisidir?) Nasr suresi
8. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?Ayet
9. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?Bakara, İhlâs
10. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe- göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?6236
11. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti
ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?Vatan-ı sükna Devamını Oku »

20

Temmuz
2014

Filistin Davasının İslâm’daki Yeri ve Önemi

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  74 Kez Okundu

Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu  dava yetim  değil,bu dâva büyük! ..

a.Filistin toprakları İslâm’ın kutsal topraklarındandır.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’inde şöyle buyurmaktadır: “Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya yürütenin şanı pek yücedir.” (İsrâ, 17/1) Bu âyeti kerimede Mescidi Aksa’nın etrafını saran topraklardan “mübarek kılınmış” topraklar olarak söz edilmektedir ki, bu topraklar da Filistin topraklarıdır.

b.Filistin İsra ve Mirac toprağıdır. Devamını Oku »

20

Temmuz
2014

Kuran’da Adı Geçen 25 Peygamber ve Yaşadıkları Yerler…

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  87 Kez Okundu


1 Adem Suudi Arabistan,2 İdris Filistin,3 Nuh Türkiye,4 Hud Yemen,5 Salih Suudi Arabistan,6 İbrahim Türkiye,7 Lut Ürdün,8 İsmail Suudi Arabistan,9 İshak Filistin,10 Yakup Mısır,11 Yusuf Mısır,12 Eyyub Türkiye,13 Şuayb Mısır,14 Musa Mısır – Filistin,15 Harun Mısır – Filistin,16 Davut Filistin,17 Süleyman Filistin,18 İlyas Suudi Arabistan,19 Elyesa Filistin,20 Zülkifl Filistin
21 Yunus Irak,22 Zekeriyya Filistin,23 Yahya Filistin,24 İsa Filistin,25 Muhammed Suudi Arabistan

20

Temmuz
2014

Filistin’e yardım kampanyası

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  65 Kez Okundu


Diyanet İşleri Başkanlığı, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı saldırılar sonucu oluşan yaraları kapatmak için Türkiye genelinde yardım kampanyası başlattı.
81 ile gönderilen cuma hutbesinde İslam dünyasındaki bu olumsuzluklara ve son günlerde İsrail’in Gazze’de, masum insanlara yönelik zalim saldırısı kalpleri bir kez daha yaraladığına değinildi. “Ramazan, oruç, iftar, sahur, teravih demeden; kadın, erkek, yaşlı, bebek ayrımı gözetmeden kardeşlerimizin üzerine yağdırılan her bomba yüreğimize saplanıyor. Devamını Oku »

20

Temmuz
2014

İslâm’da Kutsal Olan Üç Büyük Mescid

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  51 Kez Okundu

1- Mescid-i Haram

Mekke’de Kâbe’yi çevreleyen câmidir. Kâbe bu mescid’in ortasında bulunmaktadır. Kâbe Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır. Kâbe Allah’a ibadet amacıyla yeryüzünde yapılan ilk ibadethanedir.

Kâbe müslümanların kıblesidir. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün müslümanlar Kâbe’ye yönelerek namaz kılarlar.

2- Mescid-i Aksa

Kudüs mescididir. Buna «Beyt-i Makdis» de denilir. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Dünyada yapılan ikinci mesciddir. Mescid-i Harama bir aylık uzaklıkta olduğu için ona «çok uzak mescid» anlamında «Mescid-i Aksa» denilmiştir.

3- Mescid-i Nebi

Medine’de Peygamberimiz tarafından yaptırılan câmidir. Peygamberimizin kabri bu mescidin içindedir. Bu mescid daha sonra değişik tarihlerde genişletilmiş ve bu günkü şeklini almıştır.

Yahudilerin ibadethaneleri sinagog’dur. Bunlara Havra da denilmektedir.

Hristiyanların dini âyinlerini yaptıkları binalara kilise denir. Dini yönetim bölgesinin merkezinde bulunan görkemli büyük kilise’ye ise Katedral denir.

20

Temmuz
2014

Ölüm Gerçekte Dirilmedir

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  54 Kez Okundu

Ölüm, hiçbir zaman, anladığımız şekilde “ölmek” değil; gerçekte “dirilme”dir, hayat bulmadır. Ölmek, geçici bir hayat olan dünyadan göçmekten ibarettir.
İbn-i Ömer (r.a)’dan rivayet edildiğine göre O şöyle demiştir.Ben Resulullah’la beraber iken Ensar’dan bir adam geldi selam verdi ve Peygamberimiz’e şöyle sordu:Ya Resulallah mü’minlerin hangisi en faziletlisidir? Peygamberimiz: “Ahlakı en güzel olanıdır” dedi.Sonra adam : “Mü’minlerin hangisi en akıllıdır?”dedi Aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm: “Ölümü en çok hatırlayandır ve ölümden sonrası için en iyi hazırlığı yapandır. İşte bunlar en akıllı kimselerdir.”buyurdular
Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
“Bir insan ölünce üç kişi hariç herkesin ameli kesilir: Sadaka-i câriye (bırakan) veya istifade edilen bir ilim (bırakan) veya kendine duâ edecek sâlih evlât (bırakan).”

19

Temmuz
2014

İsrail’in Gazze’ye saldırmasının arka planında “Gazze gazı” var.

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  76 Kez Okundu

İsrail’in Gazze’ye saldırmasının arka planında “Gazze gazı” var. İsrail gazı da Türkiye üzerinden taşınacaktı… Yrd. Doç. Dr. Sevim, Türkiye’nin İsrail ile iki yıldır gizli enerji görüşmeleri yaptığını açıkladı.
İsrail, Gazze’ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Dünyada milyonlarca insan İsrail devletini protesto ediyor.
Dışarıdan bakıldığında İsrail’in Gazze’ye saldırıları “HAMAS’ın roket saldırılarına bir misilleme” olarak kabul ediliyor. Ancak işin gerçeğinin böyle olmadığını düşünenler de az değil. Devamını Oku »

19

Temmuz
2014

TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  56 Kez Okundu

I. TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER
A. İSLAMİYET ÖNCESİ VE İSLAMİ DÖNEM (DİVAN VE HALK EDEBİYATI)
İlk alfabe: Göktürk (Orhun) alfabesi
Bilinen ilk Türk şairi: Arpınçur Tigin
İlk Türk yazarı: Yolluğ Tigin
Bilinen en eski ve ilk destanımız: “Alp Er Tunga Destanı”
Türkçenin ilk yazılı belgeleri: “Orhun Yazıtları” (Türk adının geçtiği ilk metindir bu yazıtlar. “Orhun Yazıtları”, söylev türünün ilk örneğidir.)
İslami dönem Türk edebiyatının ilk edebi eser örneği: “Kutadgu Bilig”dir. İlk Türkçe didaktik şiirler bu yapıttadır. Aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk yapıttır. İlk mesnevi örneğidir. İlk siyasetname örneğidir.
İlk İslami Türk destanı: “Satuk Buğra Han Destanı” Devamını Oku »

Toplam 194 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345102030...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.