20

Eylül
2014

Diyanet İslam Ansiklopedisini İnternetten Okuyabilirsiniz

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  18 Kez Okundu

TDV  İslam Ansiklopesisi  44.cildin  maddelerine    bakmak  için

www.tdvia.org  adresinden okuyabilirsiniz. Hazırlayanlardan Allah  razı olsun

Fotoğraf

1

Eylül
2014

CAMİ VE GENÇLİK

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  154 Kez Okundu

GENÇ PEYGAMBERLER,İLK İMAN EDEN GENÇLER,GENÇ  KOMUTANLAR
Yüce Allahın en değerli nimetlerinden biri olan gençlik, bir kişinin Allahın rızasını kazanmak ve Kur’an ahlakına hizmet etmek için çaba göstermeye başlayabileceği en verimli dönemlerden biridir. Kuran ayetleri ve Peygamberimiz (sav)in hadisleri incelendiğinde, Kur’an ahlakının yayılmasında gençlerin öneminin büyük olduğu görülmektedir. Ayrıca Kuranda adı geçen peygamberlerin ve onlarla birlikte iman edenlerin büyük çoğunluğunun da gençlerden oluştuğu dikkat çekmektedir. Devamını Oku »

1

Eylül
2014

DHBT SINAVI İÇİN ANAHTAR TERİMLER

Yazar: arafat  |  Kategori: MSTS  |  Yorum: Yok   |  160 Kez Okundu

1 -Abbasiler :P eygamber Efendimizin amcasi Hz.Abbas`in soyundan gelen ve Emevilerin yerini alan halifeler sülalesi. Bu hanedana ilk atalarina nisbetle“Hasimiler“ de denilmektedir.750-1258 yillari arasinda hüküm süren hanedan.
2-Abdest:Basta namaz olmak üzere bazi ibadet ve amellerin yerine getirilmesinden önce yapilan dini temizlik Abdest, arapca da“ güzellik , temizlik“ manasina gelen vudü, kelimesiyle ifade edilir. Türkce de kullanilan abdest kelimesi ise Farsca ab(su) ve dest( el) kelimelerinden olusan ve „ el suyu“ manasina gelen birlesik bir kelimedir.Fikihta, abdeste(Taharet-i sugra) kücük temizlik, abdest almayi gerektiren hallare hades-i asgar(kücük kirlilik) , gusülde Taharet-i Kübra(Büyük temizlik), gusül yapmayi gerektiren hallere de hades-i ekber( büyük kirlilik) denir.
3-Abdullah b.Amr b.As:Hz.peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasina izin verilen sahabe.
4-Abdullah b.Amr b.Haram:Uhut savainda ilk sehit düsen sahabi.
5-Abdullah b. Cübeyr:Uhut savasinda Ayneyn tepesindeki okcularin kumandanligini yapan sahabi.
6-Abdullah b.Ebu Evfa:Kufe`de en son vefat eden sahabi(ö.86/708).
7-Abdullah b.Erkam:Hz.Peygamberin harici yazismalarini idare eden sahabi.
8-Abdullah b.Hanzala:Yezid b. Muaviye`ye karsi Medine halkinin biat ettigi sahabi.
9-Abdullah b.Osman b.Affan:Hz.peygamberimizin torunu.Rukiye`nin oglu.
10-Abdullah b.Revaha(ö.8/629):sair sahabe.Mute savasinda sehid düsen ücüncü komutan.
11-Abdullah b.Sebe:Islam dünyasinda ilk fitnenin ve Siiligin ortaya cikisinda önemli rol oynadigi ileri sürülen kimse.
12-Abdullah b.Übey b.Selul:Hz.Peygamber devrinde Medine`de yasayan munafiklarin reisi(ö.9(631).
13-Abdullah b. Zeyd b.asim:Sahte peygamberMüseylemey´yi Vahsi ile birlikte öldüren sahabi. Devamını Oku »

27

Ağustos
2014

DHBT SINAVINA HAZIRLIK NOTLAR

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  188 Kez Okundu

Fıkıh nedir : Bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, iç yüzünü ve inceliklerini kavramak demektir.
Füru-i fıkıh : Şer’i delillerden elde edilen fıkhi hükümleri sistematik tarzda elde alan dalına denir
Usul-i fıkıh : Delillerden hüküm elde metodunu inceleyen dalına denir.

İstihsan : Müctehidin bir meselede, özel bir delil sebebiyle, o meselenin benzerinde verdiği hükümden vazgeçip başka bir çözümü benimsememesi, yada iki farklı kıyas imkanı bulunduğunda, ilk bakışta dikkat çekmeyen kıyası (kapalı kıyası) gerekçe birliği açısından daha güçlü bulduğu için açık kıyasa tercih etmesidir.

İstishab :D aha önce varlığı bilinen bir durumun aksine delil bulunmadıkça varlığına koruduğuna hükmetmek demektir.

İstislah (Mesalihi Mürsele) : Yorum yoluyla da olsa nasların kapsamına girmeyen yada “illet” bağı kurarak (kıyas yoluyla) nasta düzenlenmiş bir olaya bağlanmayan fıkhi bir meselenin hükmünü İslam fıkhının genel ilkelerine göre belirleme yöntemine istislah, bu metodu uygulayarak hükme ulaşırken esas alınan maslahatlara da mesalihi mürsele denir.

Sedd-i Zera-i: Harama kötü ve zararlı bir sonuca vasıta olan davranışların yasaklanması, kötülüğe giden yolların kapatılması demektir. Devamını Oku »

27

Ağustos
2014

DHBT DİYANET İLMİHAL(1.2. CİLD) TERİMLERİ

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  204 Kez Okundu

Milel: Vahye dayanan dinler
Nihal: Bâtıl dinler
Religion: Batı dillerinde din kelimesinin karşılığı. Bir şeyi vazife edinmek, tekrar tekrar okumak, yapmak anlamına gelir.
Dharma: Hinduizm’in kutsal dili Sanskritçe’de din kelimesinin karşılığı.
Dhamma: Budizm’in kutsal metinlerinin yazıldığı Pali dilinde din kelimesinin karşılığı.
Din Kelimesi: Kur’ân-ı Kerîm’de 92 yerde geçmektedir.
Fıtratullah: Allah’ın dini demektir ki o da İslâm ve tevhiddir.
Tek tanrı inancını savunanlar: Andrew Lang, Wilhelm Schmidt
Monoteizm: Tek tanrı inancı
İlâhî dinler: Tek tanrılı dinler
Mecûsîlik : Düalist (iki tanrılı) dinler( düalizm=seneviyye)iyilik ve kötülük tanrısı ateş kültü.
Eski Yunan, Roma ve Mısır dinleri : Çok tanrılı dinler.
Budizm, Şintoizm : Tanrı konusunda açık ve net olmayanlar.
Kurucusu olan dinler : Yahudilik, Hıristiyanlık, İslâm, Budizm.
Geleneksel dinler : Kimin tebliğ ettiği belli olmayan dinler, ilkel dinler, Eski Yunan, Eski Mısır dinleri.
Millî dinler : Genellikle bir kurucusundan söz edilmeyen, sadece bir millete ait olan geleneksel yapıdaki dinlerdir (Eski Yunan, Mısır, Roma dinleri gibi).
Hindistan’da yaygın dinler : Hinduizm, Budizm, Jainizm),
Çin ve Japonyada yaygın dinler: Konfüçyüsçülük, Taoizm, Şintoizm.
Marifetullah: Allah’ı tanıma ve bilme Devamını Oku »

27

Ağustos
2014

DHBT ALAN SINAVI ÖNEMLİ NOTLARI

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  184 Kez Okundu

 


1-Gazve ve Seriyye:peygamberin bulunduğu savaşlara denir. Seriyye ise bizzat katılmadığı sahabeleri görevlendirdiği birliklerdir
2-İlk mescid Kuba mescididir.
3-Kuranı çoğaltan grubun başkanı zeyd b. sabittir.
4-Sebut tıval ( yedi uzun sure ): Bakara,Ali İmran, Nisa, Maide,Enam ve Enfal sureleridir.
5-Vücuh: Lafızları aynı, manaları farklı olan kelimelere denir.
6-İlhadi tefsir: Kuran ve sünnetin açık hükümlerine aykırı tefsirlere denir.
7-Burhanı Limmi: Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delillerdir.
8-Ahdi atik:Tevrat / Ahdi Cedid: İncil
9-Tevrat: Kanun,Öğreti demek
10-İncil : Müjde demek
11-Berzah:ölümden Mahşerdeki dirilişe kadar süren hayat kabir/Berzah hayatıdır.
12-Küsuf: güneş tutulma namazı/ Husuf: ay tutulma namazı
13-Peygamberin vefatından sonra sahabiler Sakifetü beni saide denilen yerde Hz. Ebu bekire biat etti.
14-Dehriyyun: zaman ve maddenin ebediliğini savunanlar.
15-Mezheb: bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklılıklarından meydana gelen görüş farklılıklarıdır.
16-Medinede inen son sure Nasr suresidir. Devamını Oku »

22

Ağustos
2014

Yaz Kur’ an Kursları Yarışma Örnek Sorular

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  126 Kez Okundu

YAZ KUR’ AN KURSLARI SONUNDA YAPILAN DİNİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI 18.08.2014 (İLKOKUL) 
1.Aşadakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
a)Allah’ a iman b)Zekat vermek c)Kitaplara iman d)Peygamberlere iman
2.Aşağıdakilerden hangisi Kelime-i tevhidin anlamıdır?
a)Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
b))Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.
c))Allah’tan başka ilah yoktur,Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.
d)Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
3.”Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur,Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.”sözü aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır?
a)Salavat b)Kelime-i Şehadet c)Kelime-i Tevhid d)Besmele
4.Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından birdir?
a)Bütün vücudu yıkmak b)Niyet etmek c)Ayakları yıkamak d)Ağza su vermek
5. Medineli müslümanlara ne ad verilir?
a) Muhacir b) Ashab-ı Suffa c) Ensar d) Ashabı Kehf
6.Namazın farzları kaçtır?
a)5 b)6 c)2 d)12
7.Kur’an-ı Kerimde ismi geçen kaç peygamber vardır?
a)24 b)25 c)34 d)35
8.Mükellefin görevleri kaç tanedir?
a)6 b) c)8 d)4
9.Öğle namazı kaç rekâttır?
a) 5 b) 4 c) 8 d) 10
10.Allah’ ın güzel isimleri (esmaül Hüsna) kaç tanedir? Devamını Oku »

15

Ağustos
2014

Alfabetik Tecvit Terimleri(Özet)

Yazar: arafat  |  Kategori: AİLE  |  Yorum: Yok   |  190 Kez Okundu

1-ARZ:Kur’an’ın Allah tarafından indirildiği şekilde muhafazası, âyet ve sûrelerin tertibinin doğru olarak tesbiti ve bunun kontrolü için Cibril (a.s) her sene Ramazan ayında, bir rivayete göre Ramazan ayının her gecesinde, Hz. Peygamber (s.a.s)’a gelirdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur’an âyetlerini Cibril’e okurdu. Buna “arz” denir. Aynı âyetleri, mukayese için, bir de Cibrîl (a.s) okurdu ki buna da “mukabele” denir.
2-ASLI MED: Harfin sesini uzatmak için hemze veya sükûna ihtiyaç duyulmayan medde “aslî med”denir.
3-BAZI TERİMLER: Medd:Uzatmak demektir.
Kasr:Kısaltmak demektir.
İdğam:Şeddelemekdemektir.
İzhar:Ayırmak demektir.
Vakf:Durmak demektir.
Ğunne:Sesin genizden gelmesi demektir. Devamını Oku »

8

Ağustos
2014

Çocuklara Temel Dini Bilgiler Testi:156

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  288 Kez Okundu

B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)B.Melek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
1.Aşadakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
a)Allah’ a iman c)Zekat vermek b)Kitaplara iman d)Peygamberlere iman
2.Aşağıdakilerden hangisi Kelime-i tevhidin anlamıdır?
a)Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
b))Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.
c))Allah’tan başka ilah yoktur,Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir.
d)Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
3.”Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur,Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.”sözü aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır?
a)Salavat b)Kelime-i Şehadet c)Kelime-i Tevhid d)Besmele
4.Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından birdir?
a)Bütün vücudu yıkmak b)Niyet etmek c)Ayakları yıkamak d)Ağza su vermek
5.Peygamberimizin süt annesi ve ebesinin isimleri aşağıdakilerden hangisidir. ?
a)Hatice-Fatma b)Halime-Şifa Hatun c)Şeyma-Ümmü Eymen d)Ayşe-Meryem

6.Namazın farzları kaçtır?
a)5 b)6 c)2 d)12
7.Kur’an-ı Kerimde ismi geçen kaç peygamber vardır?
a)24 b)25 c)34 d)35
8.Mükellefin görevleri kaç tanedir?
a)6 b)7 c)8 d)4
9.Öğle namazı kaç rekâttır?
a) 5 b) 4 c) 8 d) 10
10.Allah’ ın güzel isimleri (esmaül Hüsna) kaç tanedir?
a)95 b) 96 c) 99 d) 98
11.Aşağıdaki namazlardan hangisi vaciptir?
a)Cenaze namazı b) Bayram namazı c) Cuma Namazı d) Teravih Namazı
12.Aşağıdakilerden hangisi oruçla ilgili kavramlardan biri değildir?
a)İmsak b) İftar c) Sahur d) İhram
13.Oruç , kameri aylardan hangi ayda tutulur?
a)Recep b) Ramazan c) Şaban d) Muharrem
14.Müslümanların ilk kazandığı savaş?
a)Uhud b)Hayber c)Bedir d)Hendek Devamını Oku »

7

Ağustos
2014

Yaz Kur’ an Kursları Yarışma Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  225 Kez Okundu

1-)Allah tarafından peygamber aracılığıyla insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelen dinlere
………………………….. dinler denir

2-)”Allah’tan başka ilah yoktur,Hz Muhammed’de Allah’ın elçisidir.”Sözü Kelim-i ……………………..’dir.

3-)Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed’in peygamberliğine kalp ile inanmadığı halde dil ile inandığını söyleyen kimseye
……………………….. denir.

4-)Allahü Tealanın bir olması sıfatına ……………… denir.

5-)Allahü Tealanın diri olması sıfatına ………………….. denir.

6-)Yağmurun yağması,rüzgarın esmesi gibi tabiat olaylarını idare etmekle görevli melek …………………….’dir.

7-)Allah ve Resulünün mükelleften yapmasını kesin olarak istediği emirlere ……………….. denir.

8-)Bedenin her tarafını kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaya …………………… denir.

9-)Namazda ayakta durmaya ……………………… denir.

10-)Peygamberimizin süt annesi …………………. ‘dir Devamını Oku »

7

Ağustos
2014

YAZ K.KURSU 3.KUR YAZILI SORULAR

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  237 Kez Okundu


1. İlk ve son peygamberlerin isimleri nelerdir? a) Hz. Adem – Hz. Nuh b) Hz. Adem – Hz. İsa c) Hz. Adem – Hz. Muhammed d) Hz. Muhammed – Hz İsa

2. Yılın herhangi bir zamanında ihrama girip tavaf ve sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan ibadete ne denir?
a) Umre b) Hac c) Namaz d) Oruç

3. Aşağıdaki namazlardan hangisi Gayri Müekked sünettir?
a) Sabahın sünneti b) Yatsının ilk sünneti
c) Akşamın sünneti d) Cumanın sünnetleri

4. Kur’anda kaç Sure vardır?
a) 14 b) 32 c) 99 d) 114

5. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmayan şeylerdendir?
a) Boynunu çevirerek yan tarafa bakmak
b) Birine selem vermek yada almak
c) Başkasının duyacağı şekilde gülmek
d) Kendi işitaceği şekilde gülmek
6. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük Kutsal Kitaptan değildir?
a) İncil b) Kuranı Kerim
c) Kütübü Sitte d) Tevrat ve Zebur
7. Sabah namazı…… rekattır.
Öğlen namazı…… rekattır.
İkindi namazı…… rekattır.
Akşam namazı…… rekattır.
Yatsı namazı……, vitir namazı …….. rekattır.

8. Farz olan oruç hangi Kameri ayda tutulur?
a) Ramazan b) Şaban
c) Recep d) İstediği zaman
9. Hangisi Peygamberimizin çocuklarından değildir?
a) Amine b) Rukiye
c) Kasım d) Abdullah

10. Haccın Farzları; …………………….. , …………….………. , ………………………. dir.
11. Dinen yolcu sayılabilmek için kaç kilometre uzağa gitmek gerekir?
a) 15 b) 90
c) 190 d) 25 Devamını Oku »

6

Ağustos
2014

Temel Dini Bilgiler Yarışma Soruları

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  233 Kez Okundu

1/1.Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
a)Allah? iman c)Zekat vermek b)Kitaplara iman d)Peygamberlere iman
2.aşağıdakilerden hangisi islamın şartlarından birisi değildir?
a)Namaz kılmak c)Meleklere inanmak b)Oruç tutmak d)Zekat vermek
3.Yapılması dinimiz tarafından kesin bir şekilde yasaklanmış davranışa ne denir?
a)Mekruh c)Haram b)Caiz d)Farz
4.Namazda imama uyan bir kişi aşağıdakilerden hangisini okumaz?
a)Subhaneke duasını c)Tahiyyat duasını b)Fatiha suresini d)Salli barik dualarını
5.Kuran hangi ayda, nerede Peygamberimize inmeye başlamıştır?
a)Ramazan ayında Sevr mağarasında c)Ramazan ayında hira mağarasında
b)Recep ayında Sevr mağarasında d)Recep ayında hira mağarasında
6.Müslümanlar topluca Mekkeden hangi tarihte nereye hicret etmişlerdir?
a)610-Medine c)610-Habeşistan b)622-Medine d)622-Habeşistan
7.Hazreti Hamzanın şehit edildiği ve Müslümanların yenildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
a)Bedir c)Hendek b)Uhud d)Huneyn
8.Kuranın inişi kaç yıl sürmüştür?
a)20 c)30 b)23 d)33
9. Aşağıdakilerden hangisi imanın şarlarından biri değildir?
A)Kelime-i şahadet getirmek B)Allah?ın meleklerine inanmak C) Allah?ın kitaplarına inanmak
D) Peygamberlerine inanmak
10. Peygamberimize indirilmiş kutsal kitabımızın ismi nedir?
A) Kuran B) İncil C) Zebur D) Tevrat Devamını Oku »

24

Temmuz
2014

Dhbt ve Dikab Mesleki Alan Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  2.453 Kez Okundu

1 -Abbasiler :P eygamber Efendimizin amcasi Hz.Abbas`in soyundan gelen ve Emevilerin yerini alan halifeler sülalesi. Bu hanedana ilk atalarina nisbetle“Hasimiler“ de denilmektedir.750-1258 yillari arasinda hüküm süren hanedan.
2-Abaza Pasa:Genc Osman`in kanini dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi.
3-Abbas:Hz.Peygamberin amcasi.
4-ABD:Hür veya köle olan kul.
5-Abdest:Basta namaz olmak üzere bazi ibadet ve amellerin yerine getirilmesinden önce yapilan dini temizlik Abdest, arapca da“ güzellik , temizlik“ manasina gelen vudü, kelimesiyle ifade edilir. Türkce de kullanilan abdest kelimesi ise Farsca ab(su) ve dest( el) kelimelerinden olusan ve „ el suyu“ manasina gelen birlesik bir kelimedir.Fikihta, abdeste(Taharet-i sugra) kücük temizlik, abdest almayi gerektiren hallare hades-i asgar(kücük kirlilik) , gusülde Taharet-i Kübra(Büyük temizlik), gusül yapmayi gerektiren hallere de hades-i ekber( büyük kirlilik) denir.
6-Abdesthane:Idrar ve sindirim artiklarini cikarmak icin özel olarak yaüilmis yer.
7-Abdullah:Hz.Peygamberin babasi(ö-570)
8-Abdullah:Hz.Peygamberimizin esi Hz.hatice`den olan cocugu.
9-Abdullah b.Amr b.As:Hz.peygamberden duydugu hadisleri onun huzurunda yazmasina izin verilen sahabe.
10-Abdullah b.Amr b.Haram:Uhut savainda ilk sehit düsen sahabi.
11-Abdullah b. Cübeyr:Uhut savasinda Ayneyn tepesindeki okcularin kumandanligini yapan sahabi.
12-Abdullah b.Ebu Evfa:Kufe`de en son vefat eden sahabi(ö.86/708).
13-Abdullah b.Erkam:Hz.Peygamberin harici yazismalarini idare eden sahabi.
14-Abdullah b.Hanzala:Yezid b. Muaviye`ye karsi Medine halkinin biat ettigi sahabi.
15-Abdullah b.Osman b.Affan:Hz.peygamberimizin torunu.Rukiye`nin oglu.
16-Abdullah b.Revaha(ö.8/629):sair sahabe.Mute savasinda sehid düsen ücüncü komutan.
17-Abdullah b.Sebe:Islam dünyasinda ilk fitnenin ve Siiligin ortaya cikisinda önemli rol oynadigi ileri sürülen kimse.
18-Abdullah b.Übey b.Selul:Hz.Peygamber devrinde Medine`de yasayan munafiklarin reisi(ö.9(631).
19-Abdullah b. Zeyd b.asim:Sahte peygamberMüseylemey´yi Vahsi ile birlikte öldüren sahabi.
20-Abdullah b.Zeyd b.Sa´labe:“ Sahibü`l-Ezan“ diye meshur olan sahabi. Devamını Oku »

21

Temmuz
2014

GAZZE İÇİN DUA

Yazar: arafat  |  Kategori: DUALAR  |  Yorum: Yok   |  191 Kez Okundu

FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DUA
Ya Rabbi!Mübarek Rahmet, mağfiret ayı olan Ramazan ayı hürmetine
Ya Rabbi! Ellerimizi sana açtık ellerimizi boş çevirme. Ya Rab! Zalim İsrail’e fırsat verme!
Filistin halkı kanlar içinde yardımını esirgeme.Feryadları yürekleri parçalayan kardeşlerimize yardım eyle.Zalimlerin zulmünden muhafaza eyle.Filistin halkını esirge ve bağışla.Zulme uğratanlara sen fırsat verme.Dünya da İslam Alemine huzur nasip eyle,İslam Alemine İsrail’ e karşı birlik eyle. Senin her şeye gücün yeter.Filistin halkını çektiği azaptan kurtar.Bu kardeşlerimiz İslam alemine ve sana emanet, bu kardeşlerimizi sahipsiz bırakma.Zalimlerin zulmünden sen Müslümanları koru.Senin yolunda mücadele edenleri muzaffer eyle. Ölenlere rahmet eyle, geri de kalanlara sabırlar ihsan eyle.
Allah`ım ! Sen her şeyi gören ,bilen ve işitensin, Filiistin halkına güç, kuvvet nasip eyle.Haklı davaların da onları yalnız bırakma.Zalimlerin zulmünden sana sığınan kullarının gönüllerine ferahlık ver.Oradaki akan kanı durdurmayı bu millete nasip eyle.Onlara merhamet eyle, onları acı ve bağışla. Devamını Oku »

21

Temmuz
2014

Dikap ve Dhbt Sınavlarına Hazırlık

Yazar: arafat  |  Kategori: GENEL KÜLTÜR  |  Yorum: Yok   |  199 Kez Okundu

1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?) Ehl-i Kıble
2. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?Dehriyyûn
3. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?Mukarrebun ve İlliyyûn
4. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
5. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?Berzah
6. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?) Îcâz
7. Medine’de son inen sure hangisidir?) Nasr suresi
8. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?Ayet
9. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?Bakara, İhlâs
10. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe- göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?6236
11. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti
ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?Vatan-ı sükna Devamını Oku »

Toplam 194 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345102030...Son »© Tüm Hakları Saklıdır - Gül Medine
Yazılar kaynak belirtilmeden kullanılamaz.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.